Page 1

Ψ

Psí víno. Časopis pro současnou poezii. Založen v roce 1997.

Vychází 66.  číslo  Psího  vína:     Severská  (post)avantgarda,  sound  poetry  a  totální  komunikace     Ve  středu  29.  1.  2014  vyjde  66.  číslo  Psího  vína.  Vedle  poetik   česko-­‐slovenských   autorů,   jimiž   jsou   Jitka   Hanušová   (CZ),   Matúš   Benkovič   (SK),   Marcel   Lacko   (SK),   Jan   Stanislav   (CZ)   a  Daniel   Průcha   (CZ)   nabízí   nové   číslo   průhled   do   současné   (post)avantgardy   okolo   60°   s.  š.   O  překlady   básní   dvou   švédských   autorek   mladé   generace,   Heleny   Granström   (ze   sbírky   Princip   neurčitosti)   a   držitelky   ocenění   Katapultpriset   a   slamerky   Naimy   Chahboun   (ze   sbírky   Archeologie   neznalosti),   se   postaral   uppsalský   kolega   Jonáš   Thál.   Rozsáhlý   rozhovor   o   zvukové   poezii   a   dnešní   mezinárodní   básnické   scéně   s  jedním   z  nejvýraznějších   islandských   básníků,   Eiríkurem   Örnem   Nordðahlem,   doplňuje   překlad   3  autorových   krátkých   esejí   k  současné   poetice   a   krátký   výběr  básní.     Téma   stěžejní   eseje   čísla   od   ruského   básníka,   teoretika   a   člena   skupiny   Chto   delat?   Alexandra   Skidana   jasně   shrnuje   už   samotný   název   „Poezie   ve   věku   totální   komunikace“.   Skidan   v  něm   vykládá   otázky   „poezie   v  multimediální   situaci“   s  takovou   erudicí   a   perspektivou,   která   je   v  československém   kontextu   zcela   nezvyklá.   Výše   zmíněné   doplňuje   jedna   z  nejpozoruhodnějších   milostných   skladeb   roku   2013,   která   využívá   imaginační   estetiky   i  konceptuálních   strategií,   Katalog   365   milostných   oslovení   australsko-­‐berlínského   básníka   Joela   Scotta.   Autorskou   část   uzavírá  další  rozsáhlá  skladba,  velká  synestézie  Niečo  sladké   slovenského   umělce,   kurátora   vídeňského   Thyssen-­‐ Bornemisza  Art  Contemporary,  Borise  Ondreičky.     Pod   kritický   drobnohled   se   v  PV   66   dostávají   sbírky   Zimní  dvůr  Bohdana  Chlíbce  (rec.  O.  Hanus),  Ještě  je  co  ztratit  Jana  Těsnohlídka  (rec.  S.  Segi),   Útěcha   z  ornitologie   Jana   Frolíka   (rec.   H.   Tomšů),   3,14čo.   Diskuzní   básně   tria   Šteng–Šofar– Šanda  (rec.  R.  Polách)  a  Ona  místa    Pavla  Zajíce  (rec.  Š.  Hobza).           Psí   víno   66   uvedeme   ve   středu   29.   1.   2014   v  19.00   v  klubu   K4   (celetná   20).   Vystoupí   zde   slovenská   literární   a   multimediální   performerka   Zuzana   Husárová   (performance   s  VJkou   A.  R.  Filip   bude   zároveň   českým   uvedením   její   nejnovější   sbírky   Lucent),   prostřednictvím   techniky   proběhne   pražsko-­‐reykjavícké   čtení   Eiríkura   Örna   Norddahla,   dále   vystoupí   Jan   Stanislav  a  těšit  se  můžete  i  na  autorskou  adaptaci  365  milostných  oslovení  Joela  Scotta  dua   Danich  &  Kryštof.  Hraje:  Schrödingerova  kočka.  Vstup  volný.  zveme!       Videopozvánka  ZDE.                                

www.psivino.cz                            Pozvánka  na  facebooku  ZDE.  

O. s. Klub přátel Psího vína a Psí víno – časopis pro současnou poezii, adresa: Jana Sieberová, Žandovská 1, 190 00, Praha 9, Czech Republic, + 420 737032122, psivino(æ)gmail.com, Ondřej Buddeus, šéfredaktor: ondrejasvet(æ)gmail.com, předplatné: Barbora Karešová: predplatnepv@gmail.com. Registrační číslo MK: E 7981. ISSN 1801-0202

Psí víno 66 - info  

Tisková zpráva

Advertisement