Page 1

Louise Minerva-Li

1


Heart Dreaming Publishing www.heartdreaming.se

© Louise Minerva-Li, Heart Dreaming Publishing Omslag Isabelle Hartmann Tryck Sandvikens Tryckeri 2017 ISBN: 2 978-91-981619-4-6


Brev från Drömkällan Louise Minerva-Li

5


Förord. Sedan tidigt sjuttiotal har Louise Minerva-Li studerat esoterik, vari drömkunskap har varit en betydelsefull väg till självkännedom och andlig utveckling för henne. Detta ledde till att hon 1992 grundade Drömcentrum, en drömskola där hon skapade en djupgående utbildning i drömterapi. Intresset för drömmarnas symbolik spred sig i takt med att människor kom i kontakt med hennes böcker, föreläsningar och utbildningar. Under många år har Minerva-Li förekommit som drömexpert i tidningar och radio. De många frågorna kring drömmar medförde att hon 2007 började författa drömbrev, som hon skickade ut via mejl och som du gratis prenumererar på via hennes hemsida, dromcentrum.se. Dessa drömbrev, från oktober 2007 till november 2016 finns nu samlade här. Varje drömbrev utgår, precis som de flesta av våra drömmar, från nuet. Därför hittar du en betraktelse av det dåvarande nuet, det som försiggick i världen och var aktuellt i tiden i de flesta av drömbreven. För oss läsare i en ny tid, ett nytt nu, är dessa dåtidens betraktelser aktuella, dels för att de flesta av oss upplevt dessa år och kan återkoppla till Minerva-Lis betraktelser, och dels för att många av betraktelserna rör tidlösa eller ständigt återkommande teman i livet. De många exemplen på drömmar och hur dessa tolkats, utgör en källa till förståelse av drömtolkning, drömterapi och drömalkemi. I boken hittar du även ett index över drömsymboler som förekommer i drömbreven, därigenom kan du använda boken som ett drömlexikon. Glöm dock inte att det är din egen upplevelse och tolkning av en symbol som är det verkligt relevanta för dig. Lexikon och vi andra utanför din dröm kan bara ge inspiration till och förslag på tolkningar. Minerva-Li introducerar också begreppet dagSdröm som visar att vardagen innehåller långt mer möjligheter till insikt än vad vi lärt oss att tro. DagSdröm är ett ord som Minerva-Li skapat för att undvika sammanblandning med dagdrömmar.

7


Om du efter ha läst Brev från Drömkällan eller någon av Minerva-Lis andra böcker vill fördjupa dig mer i drömkunskap, för din egen skull eller för att du vill jobba med drömmar som terapeutiskt redskap, är du varmt välkommen att delta i Minerva-Lis drömskola eller boka henne för föreläsningar. Mer om utbildningen finns i bokens slut. Sammantaget har du här över ett decenniums intoning i tiden, drömvärlden och vardagen. Tio år med brev från drömkällan. Magnus Pamp Heart Dreaming Publishing www.heartdreaming.se

8


Tack. Och lycka till! Tänk att det har gått tio år sedan jag gav ut det allra första DrömNyhetsBrevet. När vi för en tid sedan räknande samman dem blev det hela sjuttiofyra stycken. Vem kunde ana det? Men som alltid är det de små stegen som skapar helheten och livet vi kan se i backspegeln. Jag vill rikta ett särskilt varmt tack till alla som genom åren prenumererat på drömbreven, och fortfarande gör. Många har hört av sig i tacksamhet, med igenkännande och med fördjupande frågor. Detta har inspirerat mig. Att så många vill utveckla sig själva med hjälp av sina drömmar - det är både stort och viktigt. Sedan vill jag säga Stort Tack till Magnus Pamp som ger ut mina böcker på sitt bokförlag Heart Dreaming Publishing. Särskilt tack för idén att ge ut mina DrömNyhetsBrev i bokform. Det är en ynnest att få samarbeta med en så kunnig, klok och mogen person som Magnus i bokskapande. Hans långa erfarenhet som skribent och kommunikatör har varit och är till stor hjälp och jag uppskattar högt de råd och den inspiration han ger. Jag är tacksam för privilegiumet att få ha en sådan kompetent och skicklig redaktör och förläggare. Till dig som vill öka din förståelse för dig själv, så vill jag en än gång poängtera att drömkällan, den visa allseende delen vi alla är i kontakt med, ger ovärderlig vägledning varje natt (och dag). Lycka till med ditt drömarbete! Louise Minerva-Li

9


Drömbrev, 27:e oktober 2007

Vilken värld? Drömmen är ett mycket bredare begrepp än människor i allmänhet är medvetna om och ett mycket mer allomfattande fenomen än vi normalt uppfattar. En del av vår drömtillvaro är dagSdrömmen, en benämning för händelser och upplevelser i vårt vakna liv.

Hur ser ditt liv ut?

Vi får ställa oss samma fråga som C. G. Jung en gång gjorde: ”Varför upplever jag detta och vad kan jag lära av det?” Våra tankar, värderingar och förhållningssätt bestämmer vilken värld vi ser. All perception är tolkad utifrån tidigare inlärning. Livet ger oss dagSdrömmar som ibland speglar vårt ljus, ibland vårt mörker. Låt oss komma ihåg att varje dag ta en stund där vi styr våra tankar och med dem färgar vår livsupplevelse med skönhet och kärlek. Livet kan vara ett spännande mysterium att leva, upptäcka och skapa. Tänk dig en livets trädgård, där människorna är olika blommor, var och en lysande i sin egen unika färg. Där frihet och öppenhet, glädje och gemenskap råder, och människor samarbetar i harmoni. Där var och en får vara sig själv och förändra och växa i sin egen takt. Där moder jord håller sin trygga famn öppen för människorna, som respektfullt vårdar allt som hon bjuder av vatten, mull och gräs, blommor och träd, örter och grödor.

Tid för transformation

Vi lever i en tid med stora möjligheter. Hela jorden och största delen av befolkningen går igenom en transformation. Förändringen består av en process, där vi går från rädsla, begär och makt till allmänmänsklig kärlek. Vi har möjlighet att förena oss med vårt högre andliga jags ursprungliga plan med vårt liv. På så sätt är vi alla pilgrimer. Alla

11


är på väg mot en större helhet. På den vägen måste vi lämna gamla förhållningssätt och prioritera den gudomliga identitetens framväxt inom oss. Det gamla får offras till förmån för ett sannare uttryck för det egna jaget. Det innebär att återupptäcka vår innersta kärna, den som är iakttagaren av livets teater. Det är att återvända hem till vår sanna identitet. Det är svaret på vår längtan.

12


Drömbrev, 29:e oktober 2007

Bortom egot. Hösten är så vacker, sedd från min balkong. Jag ser trädtopparna i alla höstens färger; mörkt- och ljusgrönt i olika skiftningar, och orange, brunt och rött. Men idag regnar det. Hu, kura, tända ljus.

Sökandet efter frid inom

Någon har sagt: ”Sökandet börjar vanligen redan tidigt i barnaåren, med djupa frågor om gud och livet.” Du känner dig annorlunda, och passar inte in bland jordinvånarna. Du söker dig till religion, sedan till alternativa kurser och andlig utveckling. Du hoppas att din längtan ska tillfredsställas av relationer, utbildningar, äktenskap och droger. Du fortsätter ditt sökande med yoga, meditation, olika transtillstånd, guruer, dieter och självhjälpsworkshopar. Du kanske blir intresserad av sensationer, mediumkurser och liknande. Tiden går, workshops avverkas. Du går in i själens mörka natt, mår sämre trots all healing och förbättring. Du blir sjukare, relationer upplöses. Jobb försvinner, du blir kanske utan pengar, du blir desperat och du ser din visdom ”försvinna” i förtvivlan. Du har ännu inte nått fram till frihet från bindningar, till lyckan, friden, helheten och glädjen. Ingen av de undergörande workshoparna kunde tillhandahålla det. Och din längtan värker, men svar verkar inte komma. Dessutom har du nu öppnat dig så att högre vibrationer går genom dina celler, som behöver anpassa sig. Vanliga resultat av det är depressioner, utmattning, konstig värk, problem med minnet, elektriska ”chocker” genom nervsystemet som försvagar nerverna, cellförändringar och cancer som kommer och går. Och plötsligt har du slut på energi och förmåga att fixa ditt liv - du, som har gått på alla kurser och vet allt om hur man gör för att må bättre. Nu kanske du genomskådar: gurun som du gick till var kanske

13


upplyst, och hans meditationsmetod frälste kanske, men upplyste ingen av hans elever. Efter ett liv av ansträngning och förhoppning börjar du misströsta. Till slut dyker en ny tanke, en ny insikt upp och förståelsen kan komma: Kanske är det inte jag som fysisk människa i 3D-dimensionen som skapar allt! Du har läst att allt är medvetande, allt är ett flöde av opersonlig kärlek, och allt är Det, du är Det. Därför, eftersom du redan är Allt som finns, Gud och Gudinna, så kanske du ser att du inte behöver göra så mycket annat än att bara vara den du är och alltid har varit. I stället för att tänka att du som människa måste göra, fixa, ändra, bli bättre och skapa kanske du kan slappna av och låta livet utvecklas utan att du behöver fokusera med ansträngd intention för att få det att ske. Det verkar ske som det ska ändå, bortom ditt egos vilja. Men nu är du i ton med den du egentligen är, och då kan du iaktta, acceptera och välsigna det som sker. Där finns friden du sökte.

14


Drömbrev, 15:e november 2007

Varsel. DagSdrömmar. Visste du att drömmarna är ett självporträtt? Symboliska representationer av vad som för tillfället pågår i psyket, beskrivet ur det omedvetnas perspektiv.

Om varseldrömmar

Varseldrömmar är en speciell form av sanndrömmar. De är drömmar om död eller olyckor som sedan händer. De som tar emot dessa drömmar tycker ofta att det är obehagligt och vet inte hur de ska handskas med dem. Varför har vissa denna sorts drömmar? »» Kanske för att de är mottagliga för just den frekvens som sänds ut vid död och olyckor. »» Kanske för att de ska ställa sig frågor och öppna sig för en större verklighet. »» Kanske kan de ibland vara redskap för hjälp och vägledning. »» Kanske för att vara förvarnad. »» Kanske för att de ska inse att de inte är ensamma i universum, att allt och alla hänger ihop, att all information finns tillgänglig, och att allt är planerat ”från högre ort”. Hur går det till? En sådan dröm sker i en dimension där tidsflödet är annorlunda än i vår vanliga fysiska 3D-dimension. Drömmaren har alltså med sitt drömjag färdats i framtiden och sett vad som kan hända där. »» En sådan dröm kan vara ett meddelande från ”högre ort”. »» En sådan händelse, liksom alla händelser, finns i ”etern”, i de vibrationer vi har omkring oss och vistas i. Bara vissa personer är öppna för att ta emot sådan information.

15


Vad ska man göra med sådan information? Oftast inget. Livet har sin gilla gång och är som det är, som det kan och ska vara, och allt är väl. Man ska inte ringa och berätta sin dröm. Däremot kan man ställa frågor för att se om det går att förhindra eller ändra händelseförloppet. Som till exempel att föreslå annat datum eller annan väg för bilturen, eller fråga hur kurvan ser ut där de tänker köra och fråga; vad händer om det kommer en mötande bil just där? Om du känner dig nödgad att ta kontakt med den du drömt om, tänk på att vara vis och varsam - inte skrämmas! Man kan välsigna den man drömt om, och be att det som är i dens högsta bästa mening ska ske. Den som tycker att varseldrömmar är alltför obehagligt att ta emot, kan stänga av. Det gör man genom att besluta sig för att inte mera ta emot några varseldrömmar och uttala beslutet både inom sig och muntligen. Dessutom ber man sitt Högre Andliga Jag att respektera valet och hjälpa till att stänga av mottagligheten. Allt hänger ihop Anledningen att vi tycker att varseldrömmar är obehagliga är oftast att vi är rädda för döden och tycker att den är hemsk. Men faktum är att den som ”går hem” gör övergången när den är klar här och redo för nästa steg. Viktigt är också att inse att allt hänger ihop. Det är ingen slump att man får information om vad som ska ske. Det betyder att det som ska ske redan är bestämt eller redan har hänt. Informationen finns redan, och det som sker är i mening för de inblandade - för deras personliga insikt och växt. Bäst är att glädja sig åt sitt speciella seende och åt insikten om att ingen är ensam eller utlämnad åt någon slump. Dock kan man vara medveten om att det vid vissa tillfällen kan vara möjligt att ändra ”framtiden”, det vill säga att till exempel förhindra onödiga olyckor. Varseldrömmar är inget att vara rädd för. De är information via extrasensorisk perception (ESP). Du kan göra tre saker:

16


»» Tacka för informationen och välsigna situationen. »» Skapa en annan utgång för situationen, det vill säga ett annat slut, i ditt inre seende. »» Prata med de inblandade, forska försiktigt för att höra deras planer, och hör om de kan ändra något.

DagSdrömmar

Handlar drömmen om dig, eller har du återkommande dagSdrömmar, gör följande: »» Sök vilket beteende eller reaktionsmönster drömmen eller händelsen speglar. »» När du vet det, rita händelsen eller känslan. »» Känn sedan in ett annat sätt att vara, reagera eller handla. »» Rita sedan den nya situationen, så som den blir enligt ditt nya förhållningssätt.

Om dagsDrömmar

Beträffande dagSdrömmar, läs vad Martinus skriver om ”Förmågan att tala direkt med Gud”; ”Gud talar till människorna genom alla ting, behagliga och obehagliga, genom kriser, fattigdom, rikedom, arbetslöshet, krig, revolution och lidanden, genom styrka och välbefinnande, genom kärlek, tolerans och visdom. Allt är utstrålning av samma väsens rungande röst eller tal genom mikro- och makrokosmos. Den viskar genom den svaga brisen och mumlar i skogens djup. Den flöjtar genom fabrikernas sirener och märks i maskinernas larm. Den sjungs över vaggan och talas vid graven. Den är färger, vibration, ljud och ljus. Den är allt det som går att förnimma och uppleva.” Ett ordspråk som väl stämmer in på dagSdrömmar ”Universum talar till oss hela tiden. Den som inte hör viskningarna, blir tvungen att höra ropen.”

17


Drömbrev, 1:a december 2007

DagSdrömmar. Nu är det senhöst och mörkret sänker sig över nejden redan vid tretiden. Nu är det dags att tända ljus och kura ihop sig i soffan och mysa. Mörker och vinter är tid för vila och eftertanke, en tid att gå inåt. En tid att lyssna på det högre jagets budskap, den stora vägvisaren Drömmen.

Livet och dagSdrömmar

Det är dags att uppskatta den outsinliga källa till information och gratisterapi som drömmen är. Tänk att vår ”civilisation” har lyckats glömma bort ett sådant fantastiskt redskap till insikt. Och tänk att det kan vara så roligt och spännande att sova och drömma. Ett äventyr, fyllt av möjligheter. En stor tillgång är att vi har möjlighet att ”läsa i livets bok”, det vill säga att läsa av det som händer i det vakna livet. DagSdrömmar lär oss läsa av livet och vi kan använda den informationen för att växa som person, och för att hjälpa andra och oss själva. Kanske kan vi en dag känna att världen blev lite bättre därför att vi var här, därför att vi förstod.

Dröm berättad av en man vid ett föredrag

Jag ska iväg och går mot ett stort flygplan. En röd matta är utlagd och vid min ena sida går USA:s president och vid min andra sida går Sovjetunionens president. Jag känner mig blyg och överväldigad. Det är för stort för mig. Tolkning Denna man behöver släppa Jante och inse sitt fulla värde. Röda mattan är utlagd för honom att gå på och världens främsta makthavare flankerar honom. Universum visar honom att han är 100 procent värdefull och har all inre makt och alla möjligheter. Uppgiften är att fullt ut bejaka sig själv, sitt värde och sin storhet.

18


DagSdröm berättad av man vid ett föredrag

Jag kör bil och blir påkörd av en bil med kvinna vid ratten. Några dagar senare händer samma sak, jag blir påkörd av bil med kvinna vid ratten. I går krockade jag med en bil, med en man vid ratten. Tolkning Denne man står inte upp för sig själv. Han ”krockar eller kvaddar” och ”kör över” sin inre manliga kraft när han låter sina känslor ta överhanden (påkörd av kvinna). I sitt vakna liv lyssnar han mycket på kvinnan vid sin sida och låter henne styra och bestämma. Hon tar eller får mycket mera utrymme än han. Hon ”kör över” honom. Det skulle bli bättre balans både inombords och i relationen om han tar fram mera egen pondus. Visst är det fantastiskt hur drömkällan, genom både natt- och dagSdrömmar, ger oss stöd att bejaka oss själva och leva livet fullt ut.

Dröm berättad av man i en drömgrupp

Tillsammans med min far befinner jag mig på en gammal plats, vi har gammeldags kläder. Jag stressar för att följa efter pappa. Han säger: ”Skynda dig”. Vi kommer ut på isen. Jag ser en vak. Pappa säger: ”Kom nu! Skynda dig!” Jag stannar ändå. Jag ser ett barn i vattnet. När jag ser mera noggrant ser jag att barnet är jag. Tolkning Denna dröm visar ett gammalt förhållningssätt: av sin far har mannen lärt sig att stressa och skynda sig. Att alltid ha bråttom innebar att han fick ”frysa ned” sin egen livsrytm och i stället skynda sig att bli klar, för att vara till lags och inte ta tid med sitt eget, att inte ta den tid han själv behövde. Ända sedan barndomen har han därför, i sin brådska, kört över sig själv - sitt inre barn, som blev nedfruset och förvisat till undermedvetandets mörka kalla vatten under isen. Idag när han drömmer denna dröm kommer han till insikt om detta. Han förstår också att ”alltid ha bråttom” är ett gammalt inlärt mönster som han tagit upp från pappans budskap.

19


Fortsättning: Återinträde i drömmen Han fortsätter och avslutar drömmen med att ta upp barnet, sig själv som liten, ur vaken, ge torra kläder, värme och kärlek. Han lovar sig själv att hädanefter lyssna till sin egen rytm och göra saker i sin egen takt. Reflektion av Minerva-Li Denna dröm om att skynda sig är särskilt viktig för oss alla att ta till oss nu i denna tid, då tidsflödet accelererar hela tiden. Vi skyndar och skyndar, och vill hinna så mycket som möjligt. Det är viktigt att sortera och prioritera, så att vi inte fastnar i tidsstressen. Hur gör vi för minska tidsstressen? »» Välj bort det som går att välja bort. »» Ta tid för vila och för att lyssna inåt. »» Stilla tiden genom att tona in till din innersta kärna, där tid inte finns. »» Stanna upp och nollställ dig. »» Minns att du är allt som är. »» Kom ihåg att det är du som får din verklighet att finnas.

20


Drömbrev, 13:e december 2007

Uppvaknande och jul. Har du någonsin drömt att du har vaknat, att väckarklockan ringer och att du stänger av den, eller att du vaknar och stiger upp för att sedan upptäcka att det var en dröm? Du drömde att du sov och vaknade inuti drömmen.

En dröm inuti en dröm

Vad vill drömkällan meddela med en sådan dröm? Den meddelar att du inte är vaken, att du är omedveten eller att du inte är närvarande i livet. Den meddelar att: ”Nu ringer klockan för dig!” Det är dags att se att du går ”sovande” genom livet. Det är dags att vakna upp och bli medveten. Det som händer när du ”vaknar” kan vara del av budskapet: »» Väckarklockan ringer: du bör väckas och vakna. »» Du stiger upp: du bör bli mindre passiv och mera aktiv. »» Du tittar dig omkring: vakna och se efter vad det är som händer runt omkring dig. Dessa drömmar meddelar att nu är det dags att se att vi lever i en dröm, en illusion. Det är dags att genomskåda teatern och kontrolldramat vi spelar här på jorden. Det är dags att se bakom symbolen, och att se essensen i allt.

Julfirandet som dagSdröm

På julafton firar vi att Jesus, som senare blev Kristus, föddes. Vi ger varandra julklappar. Vi bjuder och äter överflödigt av god mat. Tolkning av julfirande På julafton firar vi Kristusmedvetandets pånyttfödelse i vårt hjärta. Vi ger gåvor (välvilja och glädje). Vi bjuder, delar med oss och tar in överflödigt av den bästa näringen (Kristuskärleken). Om vi tar till oss julens andliga budskap, genom att se bakom den fysiska symbolen till essensen, så innebär det en alkemisk 21


transformation - att slipa sin kristall och att gå från rädsla till kärlek. Julen bär energier som hjälper oss att transformera det gamla och växa in i något nytt och större. Det hjälper oss att se det heliga. Använd gärna juletidens energi för att stråla ljus över dina tidigare mörka upplevelser. Se hur ljuset förändrar och transformerar dem till trygghet och frid. På så sätt förändrar du både din dåtid, din nutid och din framtid till det bättre. Älska dig själv som mest när du tycker att du minst förtjänar det för det är då du behöver kärleken bäst.

22


Drömbrev, 4:e januari 2008

Drömtolkning och drömalkemi. Här följer drömtolkning, drömalkemi och drömterapi med en kvinna som drömde om en man. Det är ett praktiskt exempel på hur man undersöker, förstår och förändrar drömmar. Men först vill jag önska dig en god fortsättning på det nya året. Som du säkert vet innebär detta nyår ett stort skifte. Nu lämnar vi för gott det gamla 9-året 2007 (2+7=9) och går in i något helt nytt. 2008 är det första 1-året på 2000-talet (2+8=10=1) och innebär en ny början. Ett oskrivet blad med alla möjligheter. Vad gör vi av det?

Våga ha en stor vision

Idag är utmaningarna större än någonsin tidigare för oss alla. Vi är alla sammanlänkade i Det Stora Medvetandet, och nu behöver vi värna om oss själva, varandra och planeten som vi bor på. För mig är nu nyckelorden respekt och kärlek viktigare än någonsin. Respekt och kärlek till oss själva, liksom respekt och kärlek för allt och alla, människor, djur och natur. Jag tror att det är viktigare att våga ha en större och underbarare vision om världen, än att ”se den som den är”. Det vi får till oss om världen kommer mest från media. Det vi kan skapa kommer genom att vi andas genom hjärtat, ser med hjärtat och tror på en blommande människa och en blommande värld i hälsa och glädje. Så låt oss ”sjunga Halleluja” till vår närvaro här på jorden och dansa bejakande med livets svängningar. Ett av våra hjälpmedel är drömmarna, som kommer från den högsta Allvetande Källan. Här följer ett praktiskt exempel på hur du kan använda dina drömmar för transformation och healing.

En kvinna drömmer om en man

Jag har nu drömt flera gånger om en man vars namn är Roland. Han finns inte i vardagsverkligheten och jag känner ingen som heter Roland. Men i många drömmar finns denne Roland. Han

23


är med mig, men han gör inget och han säger aldrig något. Han bara finns där. Jag undrar så varför jag drömmar om honom då och då. Ska jag träffa en sådan man? Det oroar mig också att han är så mager. Han ser blek och nästan sjuk ut. Tyst går han oftast ett steg bakom mig. För mig känns det bekant och tryggt att han är med. / Sofia Tolkning Minerva-Li: Vad betyder namnet för dig? Sofia: Ro+Land. Att ro något i land, eller ett rofyllt land Minerva-Li: Hur är hans personlighet? Sofia: Tystlåten och stillsam, stum och undernärd. Minerva-Li: Vilken roll spelar han i din dröm? Sofia: Den som håller sig i bakgrunden, inte stör, inte märks, inte gör något. Den som inte har någon betydelse. Minerva-Li: Eftersom Roland är en man symboliserar han förmodligen yang-kraften i dig, din maskulina sida som bland annat står för handlingskraft, pondus och rationellt tänkande, men här hänvisad till bakgrunden. Drömalkemi och drömterapi Minerva-Li: Inom vilket område är du svag och tyst? Vilken aktivitet, vilket förhållningssätt hos dig behöver få mera näring? Vad tycker Roland om sig själv när han är stum och går steget bakom? Av vem lärde han sig att vara sådan? Det är nu dags att lära känna den manliga sidan (Roland) och förstå vem som har tystat ned den och lämnat den utan näring. Sofia inser att hon inte vågar ta initiativ, har svårt att uttrycka sig och sällan slutför det hon påbörjat. Hon kände sig i vägen under uppväxten och blev straffad om hon försökte stå på sig. Hon har en stark längtan efter kärlek, men vågar aldrig visa det. Hon förstår nu att Roland symboliserar dessa förnekade inre krafter och att om hon bejakar dessa möjligheter kommer hon att få mera användning för sina maskulina energier och därmed mera inre balans, kraft och ro. 24


När hon nu har förstått varifrån rädslan att synas och uttrycka sig kommer, bestämmer hon sig för att släppa den och i stället börja uppskatta och tro på sig själv. Minerva-Li: Hur skulle du vilja ha det i din dröm? Sofia: Jag skulle vilja möta Roland och ge honom näring så att han blir stark. Minerva-Li: Hur? Sofia: Jag tar och tittar in i hans ögon. De ser snälla ut, men sorgsna. Jag säger att jag tycker om honom. Då blir han glad. Jag tar honom i handen. Då kramar han mig. Vi håller om varandra. Det känns härligt. Nu ser han plötsligt friskare ut. Jag ber honom hjälpa mig att uttrycka mig tydligare. Då behöver han få mera plats, säger han. Vi går på restaurang och äter god mat. Jag ber honom stanna hos mig. Det känns underbart, vi är kära i varandra. Jag känner mig starkare och modigare nu. Sofia säger, för att öva sig: Jag är värdefull! Jag är tydlig! Jag är trygg! Det är tryggt för mig att uttrycka mig! På detta sätt kan du öva dig att tolka och använda dina egna drömmar.

25


Drömbrev, 30:e januari 2008

Drömterapi. ”Take a sad song and make it better”, sjöng The Beatles. Eller - take a sad dream and make it better. Ge din dröm ett lyckligt slut.

Läk dig inifrån

Bilder och symboler är känslans och det omedvetnas språk. I drömterapin läker vi inre hinder och rädslor. I dess ställe uppstår insikt, förståelse och acceptans, samtidigt med en djup kontakt med ditt stora andliga jag. Möt monstret i stället för att fly! Då möter du din skugga och kan bli vän med den, så att den blir en positiv kraft i stället för att dränera dig. Det är verkligen Drömalkemi! Du kan skapa ett nytt och bättre liv genom att skapa ett nytt förhållningssätt till dig själv och omvärlden. Drömterapi och Drömalkemi ger dig redskap att läka dig inifrån och ut. Genom att arbeta med dina nattdrömmar har du möjlighet att förändra din syn på och din upplevelse av dig själv och din omvärld. Du kan skapa frid och kärlek i de inre rum där rädsla tidigare rådde. Gör du det förändras din vibrationsfrekvens och därmed din utstrålning, och du attraherar därmed andra upplevelser i ditt liv – mera av det goda. Första steget är att tolka eller förstå din dröm, så att du kan finna nyckeln till det som har låst sig i ditt liv. Sedan erbjuder drömterapin många olika redskap. Idag berättar jag om återinträde i drömmen/visualisering och affirmation.

Återinträde i drömmen

Drömterapin använder symboler och bilder från din dröm för att nå omedvetna minnen och läka negativa tankemönster och känsloreaktioner som inte längre tjänar dig på ett konstruktivt sätt. Det blir en helande transformation både andligt, mentalt, känslomässigt och fysiskt.

26


Gör så här Ligg eller sitt bekvämt. Blunda. Välj en dröm som skrämmer dig eller inte känns bra. Be ditt högre jag om vägledning. Visualisera dig tillbaka in i din dröm. Känn in vilka drömbilder du vill möta. Stanna en stund med bilden för att klura ut vad den vill visa dig. Kanske behöver du ha en dialog med någon drömfigur. Kanske kostar det lite tårar. Här kan komma förståelse och försoning. Visualisera att du förändrar drömbilden eller drömhändelsen så som du skulle vilja ha den. Du kan designa din dröm hur du vill. När du förändrar på symbolnivå, förändras din självbild, din frekvens, ditt liv. Det är viktigt att känslan är med så att det känns riktigt. Exempelvis: visualisera hur du rör dig fritt och lätt, litar på dig själv, har gott självförtroende, etcetera. Upplev hur du tycker om dig själv och det som händer i din dröm. Kanske har du drömt att någon jagar dig och du är rädd och springer för livet. Stanna då upp, se och möt hotet. Kanske är förföljaren en inre manlig aspekt som du skulle ha glädje av att uppmärksamma och börja använda dig av. Denna kraft kanske är dina slumrande möjligheter som kan ge dig styrka att våga uttrycka dina önskemål, ta för dig mera av livet eller begära löneförhöjning. Skrämmande eller farlig blir den i din dröm endast för att du är rädd för denna kraft inom dig. Blir du vän med förföljaren så kommer han att stödja dig och finnas inom dig som en resurs. Du kan prova dig fram och visualisera din dröm på olika sätt, med olika slut. Fortsätt så här När det känns som att förändringen i din dröm ”sitter”, och det känns bra, ta dig då någon stund då och då under dagen, när du blundar och återupplever det nya. Förstärk den positiva upplevelsen av drömmen. Affirmera Forma en affirmation, en positiv tanke, som du bär med dig och repeterar då och då. Som exempel ”Jag är stark och trygg”, ”Jag tycker om mig” eller ”Jag känner mig älskad”.

• 27


Drömbrev, 19:e februari 2008

Drömmar om barn. Just nu håller jag på att revidera min bok ”Förstå dina känslor – att läka sig inifrån”, för nyutgivning i maj. Där står bland annat att den som arbetar med sina drömmar finner empati, samarbete och samförstånd. Sådana människor skapar ett samhälle med just sådana egenskaper.

Barn och spädbarn

Har du någonsin drömt om ett barn eller en baby som du inte känner i det vakna livet? Det är vanliga drömmar, som har olika betydelse beroende på vad barnet gör, vad som händer och hur barnet har det. Här visar jag dig några olika tolkningar och hur du kan gå tillväga för att få fram budskapet. Har du drömt om en baby med kloka ögon som talar och ger råd? Då har du kommit i kontakt med det inre heliga rena barnet. Kristusbarnet i dig som bär hela universums kunskap och visdom. Har du drömt att du just fött barn? Att du har en nyfödd baby? Då visar din dröm på att något nytt har fötts; en början på något nytt i ditt liv. Nystart. Kanske handlar det om något som har legat på tillväxt och nu har blivit verklighet. Det har fötts till världen. Själv har jag alltid drömt att jag har fött barn efter att jag har skrivit sista punkten i en bok. En bok är född! Hur gammalt är barnet i drömmen? När du drömmer om ett barn, fråga dig då: ”Hur gammalt är detta barn?” Svara snabbt utan att tänka. Kanske svarar du tio månader. Då kanske barnet finns i din dröm för att visa på något som funnits i ditt liv i tio månader. Kanske en tio månader gammal relation, eller kanske ett arbete du haft i tio månader.

28


Vad som händer barnet i drömmen, och hur det mår är också viktigt att titta på. Är det så du, eller din relation mår? Det kan också handla om dig vid tio månaders ålder. Försök få reda på vad som hände dig då. Drömmen visar antagligen på hur den tio månader gamla babyn har det. Var det så du hade det när du var tio månader?

Dröm: Spädbarn

Jag är på en öppen plats med mycket folk. Regnet står som spön i backen. Folk får panik, alla vill därifrån innan översvämningen blir värre. Vattnet når upp till knäna. Jag ser ett spädbarn som ligger under vattnet. Som tur är lyfter en kvinna upp det. Kvinnan är trött med tom blick. Barnet har blivit trampat på. Ögat på vänster sida är skadat och halva ansiktet är intrampat. Jag tänker: ”Det där barnet kan aldrig överleva.” Tolkning En öppen plats med mycket folk tyder på att drömmaren är utåtriktad. Har utåtriktat arbete med många kontakter. Det regnar mycket, översvämning, och att folk får panik visar på att för tillfället är drömmaren mycket känslopåverkad, (utarbetad, stressad, otillräcklig, ledsen) och har näst intill panik. Spädbarn under vattnet, nedtrampat, skadat. Spädbarnet symboliserar i detta fall drömmarens inre barn - den behövande, den som inte kan ställas krav på; den inre rösten som behöver lyssnas på. Drömmaren har negligerat sina egna behov, trampat på dem och därmed skadat sig själv. Trött kvinna med tom blick. Så ser den trötta utarbetade aspekten av drömmaren ut. Den trötta sidan räddar dock här sitt inre barn från döden, vilket betyder att hon stannar upp och iakttar hur hon mår. Drömterapi Drömmaren återinträder i sin dröm. Blundande föreställer hon sig att hon tar babyn i sin famn. Då kommer gråten. Hon håller barnet till sitt bröst, smeker det och känner att hon kan älska det.

29


Hon inser hur hon har skadat sig själv genom att ignorera och trampa på sina egna behov. Tårarna flödar när hon känner hur hon har stressat och varit duktig, och hur mycket hon älskar och vill ta hand om barnet. Efter ett tag, när hon tittar på barnet, ser hon att det har blivit helt. Det är nu omhändertaget och därmed inte skadat längre. Drömmaren bestämmer sig för att börja lyssna mera på sig själv nu, innan det blir för sent.

Dröm: Ettåring

Ett litet barn, kanske ett år, ligger på marken utanför mitt hus. Någon har lämnat det där. Det är tilltufsat och utmärglat. Tolkning Hur mådde drömmaren själv i ettårsåldern? Övergiven? Tilltufsad? Drömmen visar dock på drömmarens egen psykiska process för tillfället. Även denna kvinna har struntat i sina egna behov: barnet är utanför huset, det vill säga inte accepterat som en inre del av drömmaren. Det inre barnet, den behövande sidan, har inte fått någon näring (uppmärksamhet och kärlek) och är därför utmärglat och tilltufsat. Nu hoppas jag att dessa tips, råd och tolkningar ska hjälpa dig att förstå dina egna ”barndrömmar”. Kom ihåg att ta väl hand om dig själv och lyssna till dina egna behov.

30


Drömbrev, 10:e mars 2008

Stressdrömmar. Som du redan vet är drömmar ditt medvetandes sätt att processa händelser och upplevelser, och särskilt dina känsloreaktioner på det som händer dig. Den som skapar din dröm är en djupare del av dig som du kanske inte är medveten om i ditt dagliga liv. Den delen vet vart du ska, din livsinriktning. Den vet också hur du hindrar dig själv att gå vidare på den vägen. Därför visar den i drömmarna på dina hinder, men också på dina möjligheter. Oftast visar drömmarna bara hur du betett dig, ibland hur du har reagerat och emellanåt visar de även på orsaken till dina reaktioner och hinder.

Hinna med sig själv

Nu för tiden har de flesta stressrelaterade drömmar då och då. De kommer när vi inte hinner med oss själva. När vi inte tar oss tid att lyssna in oss själva, då förlorar vi också riktningen i livet. Då far vi omkring som nickedockor och bara skyndar oss. Här kommer några stressdrömmar. Säkert känner du igen dig i någon av dem.

Dröm: Ska resa och har glömt något

Du ska ut och resa. Du märker att du har glömt passet hemma, eller att du har glömt köpa biljett. Eller sitter i taxin och har glömt resväskan hemma. Eller kön är för lång. Tolkning Du hinner inte med, du har inte fått med dig hela dig själv i din vardag, livet fungerar inte, du känner dig identitetslös (passet), du väntar med det du egentligen vill - det är så många ”ska bara först”.

Dröm: Du hittar inte

Du hittar inte den plats du ska till: hittar inte hem, hittar inte hotellet, hittar inte bilen eller liknande.

31


Tolkning Du har förlorat riktning, fokus. Du irrar omkring och stressar.

Dröm: Du har tappar något

Du har tappat bort din väska, dina nycklar, din biljett, etcetera. Tolkning Genom din stress har du förlorat känslan av att vara närvarande och att ha tillgång till dina resurser och möjligheter. Nyckeln till ditt inre (till bilen, huset) är som bortblåst. När din passersedel (biljett) är borta känner du dig trött, hindrad, det är inte roligt vara social, du passar inte in.

Dröm: Du kommer inte vidare

Du får punktering, fastnar på vägen, sitter fast och kommer inte vidare. Du kommer inte fram. Tolkning Du har fastnat i ditt liv och kommer inte vidare. Kanske sitter du fast i ekorrhjulet. Det gör att du själv får ”punka” i psyke och kropp. Dessa och liknande drömmar får du när ditt psyke inte hittar någon konstruktiv väg för att komma vidare i utveckling eller för att komma hem till inre frid. Men ibland målar din drömkälla härliga drömbilder; positiva, vackra, glada, vägledande drömmar. Kanske för att du har haft en bra och konstruktiv dag. Eller för att ditt drömjag har hittat en ny väg att se på dig själv och världen, eller en väg att lösa problemet. Då mår du bra när du vaknar och tänker att det var en härlig dröm. Kom då ihåg att det var inte bara ”en härlig dröm”, utan drömmen förändrade också din syn på din livssituation eller din utblick på världen. Om du har stressdrömmar ofta, stanna då upp och sätt dig ned och vänta in din själ.

32


Drömbrev, 6:e april 2008

Nya möjligheter. April ska innebära nya öppningar. Nya energier kommer in som för människor mera in på deras rätta livsväg och allt rider på vågen av dina intentioner. Vad har du önskat? Fokuserat på? Bett om? Nu ska dina böner bära frukt. Du kanske har stunder av inspiration, klarhet och glädje, bara för att sedan falla ned i trötthet, energilöshet, värk och elände. Kom då ihåg att det är de nya energierna som håller på att integreras. Vi kan uppleva som att det går upp och ned. Och energiflödet har en puls, en rytm, precis som blodet som flödar i våra vener. Det gäller att ta emot det jobbiga med accepterande och omfamning. Kan vi ta emot det som gör ont utan motstånd och svepa in det i värme och kärlek, så kommer sedan välmående och frid.

Fyra personers drömmar

Drömmarna som följer kommer från olika personer. Men om vi låtsas att det är samma person som drömt, så kan vi se en utveckling.

Dröm 1: Det går trögt

Jag sålde min kappa men fick sedan inte betalt. Sedan kör jag bil och det går trögt. Då byter jag mot motorcykel. Det går lika trögt. / Ulla Tolkning Det är en påvisande dröm som visar hur din livsupplevelse är. Du har givit bort det som skyddar och ger dig värme, men har ingenting för det. Kanske känner du att du ger för mycket av dig själv, men får ingenting tillbaka. Därför går det trögt att komma framåt i livet eller relationen, och kroppen orkar inte.

33


Dröm 2: Nya tänder

Ovanför mina framhörntänder har nya tänder vuxit ut. De har inte så djupa rötter. De har liksom bildäck nedtill, och där växer små spirande gröna skott. / Eva Tolkning Det är en påvisande dröm som visar att du har gjort en förändring. Du har hittat ett nytt sätt att uttrycka dig, som innebär ny växt och tar dig fram genom livet på nytt sätt. Detta har kanske inte rotat sig i dig helt ännu, men övning ger färdighet.

Dröm 3: Stanna upp

Jag kommer körande i vår Volvo. I verkligheten står min sambo som ägare. Helt plötsligt dör motorn. Jag vet hur jag ska starta den igen, men bilen svarar inte som den brukar. Efter mycket jobb får jag den att starta igen - jag ger mig inte. Då blir vägen framåt bara mer och mer suddig, jag kan inte se. Jag känner mig förtvivlad och fortsätter att köra, men samtidigt säger jag till mig själv att ”det är livsfarligt att köra vidare utan att se”. Jag är livrädd! Ett par tunna gardiner kommer framför vindrutan och fladdrar och stänger sikten framåt, jag ser bara några meter. Nu är jag skräckslagen. Då säger jag till mig själv; ”Du måste stanna, detta är livsfarligt.” Jag hittar en parkering emellan två stora sanddyner, parkerar och går ut. Massor med ungar med lärare står på toppen av dynerna och går nedför dynen till vägen. De känner sig glada, sjunger och är allmänt obesvärade. / Amalia Tolkning Det är en vägledande dröm som visar hur du kan komma vidare. När du kämpar och tvingar bilen (dig själv) att fortsätta som förut (på ett sätt som har med din sambo att göra) fastän den (bilen/kroppen) varken kan, vill eller svarar, så förlorar du ”synen” - din framförblick, och det blir en livsfarlig livsfärd fylld av oro och rädsla. Du måste stanna upp! När du gör det och överger det gamla

34


färdsättet (hittillsvarande sätt att leva och vara), kommer ”från högre ort - från högre medvetande” ned till din livsväg: glada, sjungande och obesvärade barn och lärare. Detta betyder ett mera lättsamt liv utan krav, kamp eller värderingar - där du är både läraren, men kanske också de glada barnen. Vilket yrkes- eller livsval skulle ge dig mest glädje, där du obesvärat kan ”sjunga”, det vill säga bestämma din egen livstakt och -melodi?

Dröm 4: Pajer

Jag går med en man på ett nöjesfält och vet att längst bort finns en seende spåkvinna med klara vackra ögon. Mannen går lite bort, men jag ber honom följa med. Kvinnan är inte utan hemma i sin stora husvagn. Hon är gravid. Tre personer har presenter till henne: en kvinna med en dotter som är 6-7 år har ett förgräddat, men ej ifyllt pajskal åt henne. En man med liten son 1-2 år har också ett förgräddat pajskal åt henne. Jag har också ett förgräddat tomt pajskal åt henne. / Lena Tolkning Det är en påvisande dröm som visar att du nu har möjlighet att skapa ditt liv som du vill. Antingen har du arbetat utåt med ditt seende, eller så har du ett seende ”bortom” som du är på väg att bli medveten om. Du har nu inre balans med manligt, kvinnligt och barnet. Du är havande med ditt nya klarseende. Då får du en gåva, en möjlighet. Den seende sidan av dig får tre ännu icke ifyllda pajskal. Kvinna med dotter: pånyttfödelse av kvinnlig energi. Man med son: pånyttfödelse av maskulin kraft. Tänk dig att ditt liv är som en paj. Din grund är redan lagd (pajskalen är redan färdiggräddade). Vilka ingredienser vill du nu ha i din ”paj”? Man blandar inte hur som helst, antingen gör man en matpaj med kryddor, eller en dessertpaj med socker.

35


Du har nu möjlighet att använda gåvorna (göra tre olika pajfyllningar). Välj vad du vill fylla ditt liv (dina pajformer) med. Gör det till en riktigt god paj och en riktigt härlig ”kaka”. Dekorera gärna med ett stort vackert öga! Jag tror att vi alla kan ta till oss dessa drömmars budskap: »» Se vad som går trögt för dig i livet. »» Se vilka förändringar du vill göra eller har gjort. »» Se hur du eller vad som kan förändra i din livssituation. »» Tänk och känn efter var du vill ”fylla din paj” med. »» Skapa (först i fantasin) ditt liv så som du vill ha det.

Vi speglar oss i världen

Glöm inte att hålla utkik efter synkroniciteter runt omkring dig. De är speglingar som ger information till dig: om dig, din situation och din väg. Tidsupplevelsen speedar upp mer och mer, och mycket händer både i världen och inombords. Ha tillit, var beredd på förändringar och sök kontakt med din själ. Låt ditt hjärta vägleda dig. Synkronicitet, dagSdrömmar, visar var du står, vem du är, och vart du går. Behåll ditt inre leende.

36


Om Minerva-Lis utbildning i Drömterapi Utbildningen i drömterapi startades 1992 av Louise Minerva-Li (f.d. Frostegren). Den vilar på esoterisk grund med fokus på djuppsykologiskt och transpersonellt självutforskande. All metodik som lärs ut för framtida arbete med klienter, tränas först bland kursdeltagarna själva, för att insikter och färdighet ska bli en integrerad del i deras liv.

En integrerad helhet

Minerva-Li har skapat en ny utbildning och en ny terapiform genom att integrera sin egen kunskap, sina insikter och sin träning inom olika traditioner, såsom C.G. Jung, shamansk drömtradition, psykodrama, symboldrama och voice dialogue, samt hennes personliga träning med andliga mästare, till en helhet under rubriken Självkännedom, Drömkunskap och Livskunskap.

En läke- och transformationprocess

Drömterapi är en djupt transformerande och läkande process där man använder sig av ett antal olika tekniker, såsom transpersonell psykoterapi och regressioner, för att åstadkomma en naturlig healingprocess. Den dynamiska processen omfattar hela människan, kropp, själ och ande och berör både det dagliga vakenmedvetandet, det omedvetna och det högre andliga medvetandet. Drömterapin är bortom dogmer, religioner och trossystem. Den utforskar den inre verkligheten och lär oss förstå den yttre verkligheten. Den visar vägen till visdomens källa och hjälper individen att leva utifrån sin inre sanning och blomma i sin egen unika färg. Den bygger på närvaro och empati, och är ett redskap för läkedom både mentalt, emotionellt och fysiskt.

Ett kraftfullt redskap för personlig utveckling

Utbildningen är intensiv och djupgående och innebär stora steg i den personliga utvecklingen. Den är unik då den kombinerar

245


teori, psykoterapi, upplevelseinriktade övningar och ett andligt synsätt. Den hjälper dig att se dina egna resurser tydligare och att öka din tilltro till dem, att se var du är just nu i din livsutveckling, och finna din livsinriktning. Den hjälper dig också att se hur vissa reaktionsmönster kan härledas till gammal prägling, ofta med ursprung långt tillbaka, hur dessa hindrar din utveckling och hur de kan förändras och läkas. Den tillhandahåller också övningar som kan ge dig svar på de eviga frågorna: Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Varifrån kom jag? Vart går jag?

Utbildningens mål

Målet är att studeranden ska kunna locka fram andras inre läkning, den rätta för varje individ, vid arbete både individuellt och i grupp, genom användande av olika former av drömspel eller drömhealing. Den studerande ska efter genomgången utbildning kunna; »» förhålla sig terapeutiskt i mellanmänskliga relationer. »» utöva drömterapi, utföra drömspel. »» se struktur i reaktions- och handlingsmönster och locka fram klientens insikt och egen inre läkare. »» använda olika terapeutiska metoder passande för varje enskild individ. »» kunna lyssna aktivt och låta läkning ske utan att styra i den terapeutiska situationen. Utbildningen är menad att leda till ökad medvetenhet och ökat klarseende hos den studerande, och är en väg för de som vill verka för sanna kärleksfulla relationer och fred.

Utbildningstid

Utbildningen ges i moduler under två år och innehåller förutom litteraturstudier även intervju- och samtalsteknik, processarbete, tekniker, övningar, kreativt bildskapande, guidade resor i inre bilder, regressionstekniker, reinkarnationsterapi, drömsymbolförståelse, drömarbete-drömspel, traumahealingdrömhealing, etik, egenterapi, handledning. Mer om utbildningen hittar du på www.dromcentrum.se 246


Andra böcker av Louise Minerva-Li Drömtolkning och Drömalkemi

ISBN: 978-91-981619-2-2 Drömtolkning och Drömalkemi är en av de absolut bästa böckerna inom området drömförståelse. Genom drömförståelse och seriöst drömarbete lär vi oss att kunna se och genomskåda drömmen, vilket leder till klarseende och medvetandeutveckling. I boken beskrivs många olika tekniker för drömtolkning och kreativt drömarbete, tillsammans med rikliga exempel på tolkning.

Nattdröm, DagSdröm, Livsdröm

ISBN: 978-91-980706-4-4 Louise Minerva-Li ger i denna entusiastiska, klarsynta och hoppingivande bok en heltäckande beskrivning av vad drömmar innebär. Med många lärorika exempel visar hon drömmens syfte och möjligheter. Hon beskriver hur nattdrömmen, dagSdrömmen och livsdrömmen fungerar och hur de kan användas för att optimera vår mänskliga och andliga tillväxt. Hon visar hur drömmen är intimt sammanvävd med vårt inre och yttre liv. Och att även situationen i världen är en återspegling av våra egna tankar och känslor. Om vi är villiga att lyssna till de budskap vi får i våra nattdrömmar, i vårt eget vardagliga liv och via världshändelserna, så kan vi ”vakna upp” och komma till insikt om den visdom som leder till omvälvande förändring. I varje ögonblick skapar vi fram oss själva och världen.

247


Förstå dina känslor - att läka sig inifrån

ISBN: 978-91-981619-3-9 Vi människor har tillgång till en lång rad känslor, allt mellan sorg och glädje, rädsla och kärlek, munterhet och förtvivlan, skräck och chock. Men tillåter vi oss att känna och uppleva dem? Redan som barn fick vi veta att vissa känslor var mindre bra, dåliga eller till och med förbjudna. För att bli älskade lärde vi oss därför att förneka och förtränga dem. Louise Minerva-Li betonar hur viktig det är att vi tillåter alla våra känslor att finnas och att vi accepterar att vi har dem. Bara den som har kontakt med alla sidor av sig själv, skuggsida likväl som solsida, kan växa och mogna som människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron.

Genom döden

ISBN: 978-91-518376-7-3 En efterlängtad bok. Med sin djupa insikt om livet ger Louise Minerva-Li här en ny och fascinerande kunskap, med syfte att minska rädslan för döden och ge livsinspiration. Huvudbudskapet är: Genom att bli vän med döden har du större möjlighet att se meningen med ditt liv och också hjälpa andra. Boken behandlar många aspekter av döendet, såsom rädsla, sorg, fysiska skeenden när vi dör, självmord, nära-döden-upplevelser, förberedelser för döden, testamente, organdonation etcetera. Den berör även de stora livsfrågorna: ”Vad gör vi här?” och ”Vart går vi?”. Detta är en varm och trygg bok om en av de svåraste uppgifterna i vårt liv: Att möta döden. Det är en bok för alla som vill komma vidare i sin personliga utveckling och självklart en kunskapskälla för vårdpersonal. Boken är under omarbetning och kommer i nyutgåva 2017, då under ISBN-nummer: 978-91-981619-8-4.

248


Din väg genom liven medvetandeutvecklingens stege

ISBN: 978-91-867992-1-2 Den här lilla viktiga boken hjälper oss att skapa en ljusare och lättare tillvaro och att bli och leva den högsta versionen av oss själva. I 15 korta avsnitt beskriver den människans utveckling från primitiv och okultiverad till vis och genomskådande. Det genomgående budskapet är att vi själva skapar våra upplevelser och att vi därigenom också har alla möjligheter att förbättra vårt liv. Boken är under omarbetning och kommer i nyutgåva 2017, då under ISBN-nummer: 978-91-981619-7-7.

249


Om du inte får nog... Fler drömbrev? Prenumerera på Minerva-Lis nyhetsbrev!

Du kan följa Minerva-Li och prenumerera gratis på hennes nyhets- och drömbrev genom att gå in på www.dromcentrum.se och anmäla ditt intresse. Där hittar du även en mängd information kopplat till drömoch livskunskap.

Öva och lär mer på Facebook

På Facebook hittar du Minerva-Lis mycket aktiva grupp: ”Drömcentrum - för oss drömintresserade”. Där kan du tillsammans med många, många andra öva tolkning på andras drömmar och även få olika vinklingar på dina egna drömmar. Utbildning, föreläsningar och konsultationer Minerva-Li erbjuder: »» Telefonkonsultationer. »» Kurser, kortare eller längre, skräddarsydda enligt önskemål. »» Föreläsningar och seminarier enligt önskemål. »» Magisk drömdag - samla minst 10 personer, så kommer Minerva-Li till din ort.

Kontakta Minerva-Li

Mejla till henne på minerva-li@comhem.se Läs mer på Drömcentrum Minerva, www.dromcentrum.se

250


Om Heart Dreaming Publishing Ett drivhus för inre växt

Grundtanken är att det som publiceras via Heart Dreaming Publising ska ha upplyftande innehåll, god typografi och skön form. Förhoppningen är att det ska nära själen och bidra till inre växt och personlig utveckling.

Att drömma från hjärtat

Ursprungsbefolkningar världen över har i sin livsåskådning den tron att vi väver, eller formar som vi kanske skulle säga, våra liv och vår omvärld utifrån de tankar och känslor vi har. Vi skapar en väv tillsammans och vi lever alla i samma väv. Många kallar också livet den stora drömmen, det vill säga att dagens händelser är en dröm som vi påverkar genom det vi väljer att bära inombords. Genom att drömma våra liv från hjärtat formar vi den bästa av världar. Och genom att ta hand om nattens drömmar blir våra hjärtan mera sanna och levande. Vi väver världen vackrare. Magnus Pamp & Kia Enbarr Heart Dreaming Publishing magnus@heartdreaming.se www.heartdreaming.se www.facebook.com/heartdreaming

251


Index. Symboler. Talet 3 (tre) 218 Talet 7 (sju) 98, 223 Talet 11 (elva) 137 Aska 92 Avvisad 202 Bajs 184 Barfota 59 Barn/födelse 28, 52 Baby - död 153 - ger kloka råd 28 - med kloka ögon 28 - nyfödd 28 - stryps 91 - talar 108 Barn - ettåring 30 - far illa 49 - föds av gudinna 108 - föds av man 218 - hemlösa 139 - hotas av man 239 - i isvak 19 - ska få 214 - spädbarn 29 - utsvultet 30, 64 - våldtas 242 Fostervattnet går 136 Får missfall 229

Får tvillingar 135 Föder barn 28, 67, 135 Föder barn på toa 39 Föder dött barn 193 Gravid 52, 216, 223 Gravida väninnor 228 Berg 42, 111, 112 Betalar 218 Bil, se fordon Blomma 73 Blod 241 Brinner 205 Bröllop 118, 135 Båt, se fordon Chock 242 Cylinder 177 Dag 76 Damkör 219 Dans 226 Dator 129 Djur 76 Björn 82 Fiskar 182 Fiskvarelser 127 Fjäril 203 Fågel 53, 203 Födelse av djur 53

253


Djur (forts.) Hund 167 - dör 193 - hotfull/snäll 67 - utsvulten 64 Häst - vacker vit 50 - vacker muskulös 208 Katt - skadar min katt 66 - från Sirius 163 Lejon - i dolt rum 153 - i min säng 109 - inlåst 200 Ormar 58, 232 Orm 234, 235 - biter mamma 214 - biter mig 234 - dödad 233 - hugger mot hals 234 - kobra i snön 233 - kobra biter 124 - ser kobra i ögonen 137 Pirayor 181 Skaldjur 132 Val, strandad 74 Örn 81 Docka 153 Död 55, 89, 192 Begravning 91, 193 Blir avrättad 89 Blir dödad 208

254

Drunknar 85, 87, 194 Död under isen 182 Döda anhöriga 220 Dödar någon 208 Får missfall 229 Föder dött barn 193 Gammal kvinna dör 194 Hunden dör 193 Jagad/dödad av ful gubbe 226 Likkista 193 Mamma döende 90 Mördare 141 Mördare, jagas av 189 Någon dör 55 Självmord 194 Skjuter kvinnor 89 Dörr på glänt 179 Ego 141 Eld 73, 92 Energi 162, 164 Erotik 241 Explosion 85 Faller 85 Fest 211 Fjädrar 44 Flyger 54 Flygplan, se fordon Flyttar 142, 143, 173 Fordon 222 Bil 204 - krockar 19


Fordon (forts) - kör 33, 38, 61, 62, 222 - kör utan att se 34 - motorn stannar 34 - påkörd 19 - Lamborghini 226 - Rolls Royce 203 Båt 204 - tar rodret 231 Flygplanskrasch 70 Flygplan, störtar 70 Flyguppvisning 71 Fordon, man och kvinna färdas 195 Färja 222 Frukt 155 Fängelse 179 Födelse 52 Glömt saker 109 Grotta 73, 132 Gröna växter 149 Guldkula 74 Gå i sömnen 186 Handlingsförlamning 242 Hav, se vatten Healing 164, 242 Hem, vill hem 158 Hem, åker hem 163 Hittar inte hem 64 Hittar inte vägen 124 Hotad 62

Hus 129, 189 Badrum 76 Barndomshem 78, 155, 163, 184 Byggställning 74, 228 Flyttar 142, 143, 173 Fönster 78, 153 Föräldragård 163, 184 Garderob 153 Golv, halt 98 Herrgård 87 Hus - brinner 85 - bygge 62 - jagad i hus 226 - köper större hus 153 - letar hus 142 - litet hus 76 - rädd i huset 78 - ska förstöras 129 - våg mot huset 116 Inredning 143 Källare 78, 149, 173 Kök 58, 143, 211 Lägenhet 98, 142 Renovering 143 Rum - med spöke 101 - skräpigt 76 - trångt 76 - upplyst 76 Spis 73 Sälja gården 136

255


Hus (forts.) Toalett 39, 76 - stopp 85 - överfull 42 Torn 73, 74 Trappor, går uppför 42 Utedass 163 Hyran uteblev 49 Högre mening 201 Jagad 55, 189 Jordbävning 115 Jul, 21, 107 Kiss/kissa 87, 184 Kläder 184 - gammeldags 19 - genomvåta 158 - torra 158 Barfota 59 Kappa 33 Kjol, röd 119 Mantel 216 Skor/stövlar 59 Knackning 189 Koncentrationsläger 179 Krig 90 Kristallskalle 104 Kroppen Ansikte 105 Ben 150, 215 Bröst 73

256

Fot 167, 173, 201 Hals 219, 234 Hand 201, 203, 234 Hjärta 125, 127, 201 Huvud 73, 74, 201 Hår - klippa 218 - tvätta 77 Näsa 105 Penis 233, 242 Själen lossnat 105 Sköte 241 Tänder - få nya 34 - tappa 58, 211 Venusberg 241 Kvinna, se personer Kvinnlig princip 73 Kvistar, torra 203 Kväll 129 Kysser 149, 190 Kärlek, smälter samman 163 Kött 87 Larver 105 Lava 92 Låser in 189 Mamma, se personer Maskar 87, 105 Manlig princip 73 Man, se personer Mat 132 Matematik 131


Medicin, får fel 150 Moln, hotfulla 176 Morgon 76 Morot får nya rötter 62 Motsols 176 Mörkt 76 Nollställning räkneverk 190 Norrsken 87 Nyckel 190 Någon tar min plats 48 Obduktion 74 Omvänt 176 Orgasm 242 Orkanens öga 172 Oväder 176 Panik 242 Pappa, se personer Paralyserad 64 Personer 76 Bror, dör 150 Bror, gräl 167 Doktor, se läkare Dotter 35, 121, 223, 233, 242 Familj 231 Far/fader, se pappa Farmor 211 Fångar, kvinnliga 179 Granne 189 Gudinna 108 Guru 202

Kapten 73 Kvinnlig princip 73, 163 Kvinna 19, 71, 87, 89, 131, 218, 233 - gammal dör 194 - gammal klok 219 - med dotter 35 - vithårig 190 Kvinna och man dansar 226 Kvinna och man i fordon 195 Little Grandmother 154 Läkare 216, 242 Mammadrömmar 95 Mamma 73, 91, 193 - dog 90 - drunknar 217 - kritiserar mig 96 - spyr på henne 96 - stör vårt samlag 242 - var ung 97 Manlig princip 73, 163 Man - dödar mig 226 - hemsk 100 - hotar mitt barn 239 - intressant/snygg 173 - jagar mig 223 - med son 35 - Roland (namn) 23 - skoningslös 125 - vi har sex 242 - våldtar 242 Man och kvinna dansar 226 Man och kvinna i fordon 195 Mor/moder, se mamma

257


Personer (forts.) Nygift par 222 Pappa - i gammeldags kläder 19 - döende 69, 195 - skit i honom 136 Pappas ansikte 84 Pappas verkstad 167 Pojkvän 112, 241 President 18 Präst 91, 193 Ryttare 209 Soldater 90 Son 35, 218 Vakt 179 Vampyr 241 Vän, kysser 190 Väninnor, gravida 228 Zombie 150 Ägare 98 Ängel 125, 176, 201 Pilspets 201 Port 62 Rymden, åkte ut 220 Röd 119, 129, 132 Rötter 62 Saknar ingredienser 110 Samlag 242 Ser inte 45 Sex, sexualitet 241 Sjö, se vatten Skam 242

258

Skola 132 Sköte 241 Småkryp, äckliga 78 Solen 153 Solsken 76 Sommar 76 Spegel 153, 211 Spy 96 Spöke 100, 101, 102 Stege 64 Stenar uppgrävda 61 Storm 172 Strypning 91, 101 Sånghäfte 219 Sända kärlek 127 Telefon 106 Telefonsignal 189 Tidigare liv 151 Träd 155 Trädgård 155 Tömmar 209 Universitet 132 Uppväxtplats 184 Utsikt 111 Utsvulten 64 Vatten 157 Badrum 76 Barndomssjö 87 Drunknar 85, 194 - mamma drunknar 217 - pappa drunknar 87 Fiskar 182


Fiskvarelser 127 Hav 160 - stormande 172 Inget vatten 159 Is 83, 92 - död man under is 182 - föll igenom isen 83 - går på tunn is 181 - med pappa på isen 19 - målvakt på isen 83 - pappa drunknar på isen 87 - pirayor under isen 181 - vak i isen 19, 84 Kiss/kissa 87, 184 Lerig väg 76 Mamma drunknar 217 Regn 158 Sjö, klart vatten 217 Snö 76, 233 Spädbarn under vatten 29 Stopp i toaletten 42, 85 Stora vågor 172, 204 Torka 157 Tsunami 116 Val har strandat 74 Vattenläcka 205 Vill inte dricka 194 Öken 76, 159 Översvämning 29, 92

Väg 61, 124 Vänster sida 219 Äter krossat glas 95 Öken 76, 159 Övergrepp 163

Vapen 73 Vulkanutbrott 92 Våldtäkt 223, 242 Vår 76 Väcker mig i drömmen 98

259


Index. Drömtyper. DagSdrömmar 17, 18, 47, 138, 140, 213 - hemlösa barn 139 - julfirande 21 - skogsbrand 205 - vattenläcka 205 - vulkanutbrott 92 Klardrömmar 93 Mardrömmar 66, 144 - bergstopp, vilse på 112 - hemsk man 100 - kan inte vakna 147 - känner skräck 146 - rum med spöke 101 - skadar min katt 66 - spöke stryper mig 101, 146 Stressdrömmar 31, 107 - drunknar 85 - hittar inte 31 - huset brinner 85 - kan inte läsa 150 - reser, glömt något 31 - sitter fast 32 - tappat något 32 - vilse 42 Varsel och sanndrömmar 15, 116 - om dotter 116 - om kändis 180

260


Drömmar är budbärande till oss människor, via dem når vi insikter, lärdomar och helande. Sända från vår egen Drömkälla manar de oss att vakna upp till högre medvetande om oss själva, våra relationer och det liv vi lever.

• I Brev från Drömkällan finns 74 nyhetsbrev samlade med otaliga drömtolkningar, och exempel på drömhelande och drömterapi. Alla utgivna under 2007 till 2016 av drömexperten Louise Minerva-Li. Det omfångsrika indexet över drömsymboler gör att du kan använda boken som drömlexikon. Louise har introducerat begreppet dagSdrömmar, händelser under dagen som kan läsas som drömmar, något hon belyser ur många vinklar i drömbreven. Sammantaget är Brev från Drömkällan en unik och mångfacetterad samling drömtolkningar. Louise Minerva-Li, fil. kand., drömterapeut och författare, är känd hos en bred publik genom sina böcker och många framträdanden i massmedia. Under många år har hon studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands. Hon är en av Sveriges främsta drömkännare, som genom sin förmåga att förena psykologi och esoterisk kunskap är unik inom sitt område. Louise Minerva-Li har också skapat den första heltäckande utbildningen i drömterapi, samt grundat Drömcentrum.

HEART DREAMING PUBLISHING www.heartdreaming.se

9789198161946  
9789198161946