Info folder Leknes Bo- og Servicesenter

Page 1

Velkommen til

Leknes Bo- og Servicesenter er et bo- og omsorgstilbud med heldøgns bemanning i umiddelbar nærhet til boligen. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboer skal kunne motta helse og omsorgstjenester etter behov.


MÅLGRUPPEN Personer med bistandsbehov som ikke kan bo i egen bolig.

TJENESTETILBUD • Omsorgsbolig hvor bemanning er i umiddelbar nærhet. • Helse- og omsorgstjenester tildeles etter faglig og individuell vurdering, herunder trygghetsalarm. • Måltider kan kjøpes i byggets kafé. • Tilgang til frisør, fotpleie og kafé. • Tilgang til fellestjenester og fellesarealer.


LITT FAKTA OG TALL Vedtak om tildelt bolig i leilighetene til LBS 1 og LBS 2 gjøres av Vestvågøy kommune. Leknes Bo og servicesenter tilbyr 52 omsorgsleiligheter som er tilrettelagt med fellestjenester og arealer som beboerne kan nyte godt av i sin daglige tilværelse. Her er kafé, fotterapi, frisør, håndarbeid og aktivitetsstue samt fellesstuer.

GOD STANDARD Hele Bo og Servicesenteret består av 52 leiligheter (LBS1) bygd/renovert 1996 med leiligheter på ca. 40 m2, samt (LBS 2) bygd 2014 som har leiligheter på ca. 50 m2. Alle leilighetene er tilpasset rullestolbrukere og innehar eget kjøkken med kjøleskap, komfyr, stue, bad og bod. Det er heis både i LBS1 og LBS2. LBS 2 har 34 boenheter av 50 - 65 m2 størrelse og er tilknyttet Altibox tv-grunnpakke, leietager må evnt selv opprette eget abonnement for internett. LBS 1 har 18 boenheter av ca. 40 m2 og er fordelt over tre etasjer, alle leilighetene i LBS 1 og LBS 2 er tildelingsleiligheter som styres av Vestvågøy kommune.


Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad fra bruker med nødvendige helseopplysninger. De må vedlegges en fullmakt dersom det er en annen som søker for deg. Kontakt Tildelingsenheten i Vestvågøy kommune, telefon: 760 56000

PRIS Husleie betales etter vedtatte satser. I tillegg kommer utgifter til strøm, forsikring av eget innbo, mat og egenbetalinger for andre tjenester som tildeles.

Telefon: 76 05 50 80

Idrettsgata 31 8370 Leknes vbs@vbs.no

 www.vbs.no

2 5 0 e x - 2 1. 0 5 . 2 0 2 1 - P R O M O N O R G E R E K L A M E B Y R Å - P R O M O N O R G E . N O

SØKNAD


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.