Promogradnja 36

Page 40

Proizvodi Info

Zgrade 2020+ Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020.

N

a Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja 21. veljače 2019. godine održan je cjelodnevni stručni skup: Zgrade 2020+Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. Skup su organizirali Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr u suradnji s tvrtkom Wienerberger Ilovac d.o.o. Stručni skup održan je u Velikoj dvorani fakulteta, a prisustvovalo je 300 sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Predavanja je održalo 20 predavača koji su predstavili teme iz područja: – predstavljanje i promocija aktivnosti Klastera nZEB.hr – propisi, smjernice i planovi iz područja energetske učinkovitosti i održivog razvoja u zgradarstvu – predstavljanje Revidirane direktive o energetskim svojstvima zgrada

40

– projektiranje i izvedba novih i obnova postojećih energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada – materijali, proizvodi i sustavi za energetski visoko učinkovite i održive zgrade

– iskustva i izvedeni primjeri energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada Skup je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstava i prostornog uređenja RH i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske – HATZ.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.