Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Elbląg, Poland

Jesteśmy placówką ponadlokalną podlegającą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na potrzeby naszych czytelników gromadzimy zbiory z zakresu nauk pedagogicznych, a także wszystkich dziedzin wiedzy będących przedmiotem nauczania szkolnego i pracy wychowawczej, podręczniki akademickie i szkolne, czasopisma naukowe i pedagogiczne, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Realizujemy interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne. Zapewniają one dzieciom i młodzieży możliwość wspólnej nauki, przygotowują do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz kształtują szereg ważnych kompetencji: społeczne i obywatelskie, kreatywne korzystanie z mediów, język mediów, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, korzystanie z informacji, łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy.

Organizujemy i prowadzimy doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

www.wmbp.edu.pl/