10 receptes de comercialització en línia

Page 1

Projecte singular CUINA LA TEVA RECEPTA

10 Receptes de comercialitzaci贸 en l铆nia

Amb la col路laboraci贸 de


10 Receptes de comercialització en línia

PRESENTACIÓ

ÍNDEX

Aquest receptari conté deu receptes de comercialització en línia i és el resultat del treball d’assessorament a empreses de Montcada i Reixac, que s’ha realitzat en el marc dels projectes singulars del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona.

① Dissenya el Pla de màrqueting en línia 2 ② Crea una web corporativa 6 ③ Crea una botiga en línia 12

L’objectiu del projecte ha estat la millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat, mitjançant la incorporació de diverses eines de màrqueting en línia, donant resposta a les necessitats empresarials. Aquest procés d’assessorament ha permès introduir a les empreses en les noves formes de comercialitzar que proporciona la Xarxa, acompanyant i treballant de forma pràctica el perfil competencial de cada responsable empresarial, per tal d’incidir en una millora de les seves vendes.

④ SEM, accions de màrqueting al cercador Google 16 ⑤ Anàlisi SEO de la web corporativa 19 ⑥ Campanya de mòbil màrqueting 23 ⑦ Campanya de màrqueting a través del correu electrònic 27

Fruit d’aquest procés, l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac presenta 10 Receptes de comercialització en línia, a l’abast d’empreses i emprenedors, en format de recepta per aprendre a utilitzar les eines disponibles en línia. Complementàriament, en cada una de les receptes, hi ha un enllaç amb un breu vídeo tutorial, on es pot visualitzar els preparatius i passos a fer en cada recepta.

⑧ YouTube, per optimitzar el comerç en línia i l’atenció al client 31 ⑨ Hootsuite, gestió integrada del perfil digital a les xarxes socials 35 ⑩ Estudi de mercat per la internacionalització de l’empresa 40

1


10 Receptes de comercialització en línia

① DISSENYA EL PLA DE MÀRQUETING EN

Fer un seguiment del resultat de les accions per controlar que s’han assolit els objectius fixats.

LÍNIA

DIFICULTAT Alta, es necessita un acompanyament especialitzat.

TRANS-MARTEL

TEMPS DE COCCIÓ

Trans-martel és una empresa del sector del transport de residus sòlids i líquids, amb gairebé cinquanta anys d’experiència, especialista en donar solucions integrals de clavegueram de forma immediata per a particulars, ajuntaments i indústries de les comarques de Barcelona. Té la seu al Polígon Pla d’en Coll de Montcada i Reixac.

Comptant amb assessorament extern especialitzat, amb unes 15-20 hores de dedicació es pot formular el pla de màrqueting en línia. En funció dels objectius i les fites que es fixin, l’aplicació d’un Pla de màrqueting és per un període d’un any.

PREPARACIÓ

DESCRIPCIÓ

Per tal d’elaborar el Pla de màrqueting en línia, hi ha una fase prèvia de preparació dels ingredients clau d’aquesta recepta, i que són els següents:

El pla de màrqueting en línia és un document que recull els objectius i les estratègies d'una empresa en l'entorn digital. Operativament serveix com a full de ruta, marcant els passos a seguir per aconseguir unes fites determinades. Tot pla estratègic es basa en un anàlisi de la situació de l’empresa en front les seves oportunitats, amenaces, punts forts i punts febles.

a. Estratègia L’estratègia és un procés de reflexió i de decisió que s’inicia definint què és i com és l’empresa, a on i a qui es vol arribar. Això implica definir la missió, la visió, els valors i els objectius que es volen aconseguir, així com el mercat al qual es vol arribar. El següent pas és determinar en quin punt es troba l’empresa. Per això s’ha d’analitzar la seva situació interna i externa amb eines com la matriu DAFO i, després, desenvolupar un pla d’accions per assolir la missió, la visió i els objectius.

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents: 

Definir els objectius que es volen assolir, recollits en el pla de màrqueting

Definir el públic objectiu al qual es vol adreçar les accions. Per

b. Missió

fer-ho, és necessari disposar d’una Bases de dades de clients, depurada i segmentada. 

(És la raó de ser o d’existir de l’organització). Trans-martel és una empresa del sector del transport de residus sòlids i líquids especialista

Detallar les accions a fer.

2


10 Receptes de comercialització en línia en donar solucions integrals de clavegueram de forma immediata per a particulars, ajuntaments i indústries de les comarques de Barcelona.

Definir els objectius i/o indicadors del negoci. En aquest cas, incrementar la facturació de l’empresa en:

c. Visió

 Vendes

És la formulació de la imatge de l’empresa desitjada. La visió és la de ser un referent d’empresa consolidada, sòlida, amb molts anys d’experiència en el sector del transport de residus, propera, innovadora i eficient.

 Marge  Nombre de clients  Import mitjà de les comandes

d. Posicionament

 ROI (retorn respecte la inversió en operacions) de les accions publicitàries

Aquesta visió s’expressa en el posicionament de l’empresa en la ment del client i està lligat a la coherència de la web, les instal·lacions, els serveis que es presten, les persones i especialment en la capacitat de donar a conèixer aquests elements a la població en general i es concreta en el logo i l’eslògan.

Definir els objectius publicitaris:  Millorar el posicionament de la web  Captar nous clients

e. Marca i eslògan

 Que el client ens recordi  Fidelitzar els clients després dels primers serveis  Millorar la imatge de marca Mètriques. L’avaluació de resultats és una fase clau en tota estratègia

Ens truques, venim i et solucionem el problema

de màrqueting en línia, ja que permet constatar si realment s’estan aconseguint els objectius fixats i reorientar les accions en cas necessari. Perquè això sigui possible s’ha de definir una sèrie d’indicadors o KPIs (Key Performance Indicator) per cada línia estratègica i articular els mecanismes de control necessaris per realitzar-ne el seguiment. Es recolliran els següents elements:

f. Mercat El mercat són totes aquelles persones i organitzacions que intervenen en el procés de compra (actors del mercat), és a dir, des de que es detecta la necessitat de servei fins que arriba a la persona o organització.

ELABORACIÓ

 Visites a la pàgina web en percentatge de Google Analytics

Quan s’han preparat els ingredients clau, els passos a seguir per elaborar el Pla de màrqueting en línia són els següents:

 Visitants únics, en base a Google Analytics

3


10 Receptes de comercialització en línia  Taxa de rebot, mitjançant Google Analytics PLATAFORMA

 Nombre d’enllaços entrants, amb Woorank  Ràtio de text/html, amb Woorank

Logo

 Posició SERP: http://www.tools-live.com/google-

Hosting + DominI

TEMPS EN HORES/MES

 Nombre de pàgines indexades, amb Woorank  Control visites web, fans Facebook, etc.  Control visites web, seguidors Twitter  Eficàcia dels mailing en percentatge, mitjançant Mailchimp  Enquesta als usuaris per saber quina de les accions ha estat la més efectiva, mitjançant Google form Pressupost. S’elabora un balanç de despeses i ingressos pel temps pel qual es planteja el Pla de màrqueting en línia (el recomanable és entre

0 10

Bloc

10

Bases de dades

2

150

Compra de fotos Google Adwords Anunci Facebook Vídeo

1 3 1 1

100

Mailchimp /Graphicmail (10.000 correus electrònics)

2

100

Plataforma de xarxes socials Hootsuite

10

100

Pressupost total Temps per desenvolupar el Pla de màrqueting

(derivats dels esforços de màrqueting: compra d'eines, contractació de personal, entre d’altres) Un cop es disposa d’aquesta informació es pot calcular el llindar de rendibilitat de la inversió realitzada en línia.

70

1.000

Manteniment de la web

Cost en €

un i tres anys). S’adjudica a cada línia estratègica un import de despeses

COST ANUAL EN €

300

Muntatge extern de la web

ranking.html%2a

UN SOL COP

40 Hores

1.000 400

1.550 €

1.670€

3.220 € 40 Hores

Elaborar les propostes d’actuació

RESULTATS En base als indicadors definits, un cop s’hagin portat a terme les diverses accions, s’haurà d’avaluar si els resultats obtinguts suposen l’assoliment dels objectius fixats i, en cas contrari, reorientar les accions que no hagin comportat aquest assoliment. És recomanable portar a terme un desenvolupament continuat del Pla de màrqueting, iniciant i realitzant les accions de forma correlativa, al llarg d’un període mínim de dotze mesos.

4


10 Receptes de comercialització en línia LINKS Plataformes per campanyes de màrqueting per correu electrònic: http://www.graphicmail.com.es/ http://mailchimp.com/ Canal per pujar presentacions: http://www.slideshare.net/ Bancs d’imatges: http://www.istockphoto.com/ http://www.dreamstime.com/ Eina per modificar imatges: http://pixlr.com/editor/ Eina per fer núvols de paraules: http://www.wordle.net/ Eina per fer catàlegs en línia: http://issuu.com/ Google Analytics: https://www.google.com/analytics/ Google Alerts, alertes de Google: https://www.google.es/alerts Google Trends, eina per tendències https://www.google.es/trends

de

cerca

a

Google:

Eina per fer presentacions originals: http://prezi.com/ Eina per la gestió de plataformes socials: https://hootsuite.com/

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

5


10 Receptes de comercialització en línia INGREDIENTS

② CREA UNA WEB CORPORATIVA

Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:

COEPLAS SL

 

Coeplas SL és una empresa amb més de 25 anys d’experiència en la fabricació de perfils de pvc (tant rígids, tous com EPDM) i en la fabricació de juntes d’estanqueïtat. Es caracteritza per l’eficàcia en el servei i en el producte final, atenent als seus clients amb la màxima rapidesa i a preus competitius de mercat. Compta amb la confiança d’un ampli ventall de clients amb una consolidada trajectòria en el sector industrial. Ubicada al polígon de Molí d’en Bisbe de Montcada i Reixac.

DESCRIPCIÓ Una pàgina web és un document electrònic o espai virtual amb informació, situat a la xarxa, al qual s’hi accedeix mitjançant enllaços d’hipertext. Per a una empresa, disposar d’una pàgina web corporativa és una bona eina per donar-se visibilitat a la xarxa, així com també accedir a potencials clients que troben l’empresa per Internet, o bé, que tenen alguna informació de l’empresa i volen obtenir més informació. La web mostra la imatge de l’empresa que es vol transmetre a potencials clients (els valors, els productes i /o serveis, les instal·lacions, entre d’altres), destacant els valors empresarials i elements característics de l’activitat. En aquesta recepta es proposa la a plataforma Wordpress ja que és una de les eines que permeten fer una pàgina web de forma gratuïta i relativament fàcil. Existeixen altres com Weebly o Wix, entre d’altres. És important verificar que la web és visible per tots els dispositius (ordinador, mòbil i tauletes), és a dir, que són responsive i a les característiques de Googles Analytics, és adir, que es poden inserir els codis de Google per poder estudiar les estadístiques de la pàgina web de l’empresa.

Donar-se d’alta a una plataforma en aquest cas Wordpress Definir l’estructura de la pàgina web. Es recomana els següents apartats: o Definir el contingut de la pàgina principal de la web o Presentació de l’empresa o Relació de serveis i/o productes. o Dades de contacte i localització de la seu o Preguntes freqüents o Mostrar els perfils digitals a les xarxes socials. Redactar tots els textos que inclourà la web.

Preparar el contingut gràfic de la web (pensar en els colors que millor s’adeqüen a la imatge de marca, les imatges i altres elements gràfics).

Preparar vídeos de productes i/o serveis que es vulguin mostrar.

Preparar el catàleg de productes i/o serveis en pdf per tal que estigui disponible a la web.

Algunes de les claus per a l'èxit d'una web són els que s’indiquen a continuació: 

Oferir informació d’utilitat

Tenir personalitat pròpia

Que sigui de navegació fàcil i ràpida (els links, imatges, catàlegs i vídeos es carreguin amb rapidesa)

6

Que estigui ben estructurada i ordenada


10 Receptes de comercialització en línia 

El llenguatge utilitzat sigui correcte i tracti amb amabilitat als visitants

Mantenir-la actualitzada

Responsiva, és a dir, que es pugui veure des de tot tipus de dispositius electrònics

DIFICULTAT Mitja, ho pots fer tu mateix/a, amb una mica de suport tècnic especialitzat.

A l’escollir el domini, hi ha l’opció de contractar un domini propi o bé agafar l’opció gratuïta de Wordpress:

TEMPS DE COCCIÓ Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, per fer la creació i configuració de la pàgina web serà suficient amb 10 hores de dedicació.

ELABORACIÓ Els passos a seguir per crear i configurar la pàgina web son els següents:

En cas que es contracti un domini propi es recomana el següent: •

Crear un compte a la plataforma Wordpress.

Contractar un servei d’allotjament o hosting (on allotjar el domini de l’empresa) que faciliti a l’empresa el control del domini i de les claus d’accés.

7

Que doni accés al panell de control.

Que disposi d’un servei d’atenció telefònica de 24 hores.


10 Receptes de comercialització en línia Un cop s’ha escollit el domini, es fa clic a “Crear Bloc”, encara que no serà un bloc, sinó una web corporativa.

3) A través del menú “Els meus llocs” tenim accés a tota la gestió de la web de l’empresa.

Configuració de la web. 1) En primer lloc, s’ha d’escollir el tema o plantilla gràfica que tindrà la web de l’empresa d’entre les opcions indicades:

4) A continuació, es poden crear les pàgines definides prèviament, detallant el contingut de text i la imatge gràfica que es consideri oportú, fent clic a la secció “Pàgines” i “Afegir”.

2) En segon lloc, hi ha una sèrie de passos que es poden ometre fins que s’indica l’opció d’escriure la primera entrada (article del bloc).

8


10 Receptes de comercialització en línia 6) Fent clic a l’opció de “Personalització”, es pot donar el format que es consideri més adient per la imatge de l’empresa, en quant a: •

Colors

Capçalera web, incloent el logo de l’empresa

Altres opcions del tema escollit, com per exemple, definir la pàgina d’inici que es visualitza de la web

En l’edició de les pàgines, les imatges s’enllacen fent clic a “Afegir multimèdia”. Quan s’ha finalitzat en la redacció del contingut i la inserció d’imatges, s’ha de clicar el botó blau “Publicar”.

Configurar el títol de la web

Els apartats on es poden afegir ginys (o widgets), s’aconsegueix ampliar la funcionalitat de la web, per bé que són mòduls extres. En la següent imatge, a la part dreta de la mateixa i sobre fons blau, hi ha els apartats on es pot modificar tot el que es mostra a la web (colors, capçalera, etc.).

5) Per tal de crear el menú de navegació, s’ha de clicar l’opció “Menús”. Es recomana crear un nou menú, per tal configurar cada una de les pestanyes que es volen habilitar per a la web corporativa.

Cada vegada que es vol afegir una pestanya al menú, s’ha de clicar al símbol “+”.

7) Els ginys o widgets es poden afegir fent clic a la secció “Personalització”, i després clicant a l’opció “Ginys” i seleccionant l’àrea on volem afegir per exemple un calendari, o un calaix de cerca, o els darrers articles del bloc, o un apartat on els visitants/clients deixin els seus comentaris i peticions, entre d’altres.

9


10 Receptes de comercialització en línia

La pàgina web estarà operativa des del primer moment que s’afegeixi un article o pàgina, però no començarà a tenir visites fins que no es faci difusió de la web. Es recomana donar a conèixer la web quan s’hagi redactat tot el contingut textual i pujat les imatges, per tal de tenir un bon posicionament als cercadors. A partir d’aquest moment es generaran estadístiques a la secció de “Estadístiques”.

8) En qualsevol moment es pot canviar el tema gràfic escollit, si no s’adapta a l’estructura de la web o a les necessitats de l’empresa. S’ha de clicar al menú l’opció “Temes”.

És recomanable demanar l’opinió que els mereix la web a persones amb el mateix perfil que el client objectiu de l’empresa, sobre la informació presentada a la web i la seva estructura, per tal de fer canvis i incorporar elements rellevants per atraure l’atenció del públic objectiu.

Un cop s’ha configurat la web, es pot visualitzar com va quedant clicant a l’opció “Ver lloc”.

10


10 Receptes de comercialització en línia RESULTATS A partir del moment en el qual la pàgina web està operativa, s’han de portar a terme accions de difusió i promoció als clients i potencials clients de l’empresa.

LINKS Plataforma Wordpress: https://es.wordpress.com/ Altres plataformes: http://www.weebly.com/, http://www.wix.com

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

11


10 Receptes de comercialització en línia

③ CREA UNA BOTIGA EN LÍNIA

Tenir el domini pensat

Disposar de les dades i de la contrasenya del servei d’allotjament en el qual s’hostatja la botiga en línia.

ART PIZARRA SL

Preparar un full de càlcul amb la següent informació: productes

És una empresa dedicada a la fabricació d’elements decoratius i publicitaris, especialitzada en fabricació de pissarres publicitàries modernes i decoratives, amb una experiència consolidada en el sector de més de 30 anys. Ubicada al polígon de Can Milans de Montcada i Reixac.

DIFICULTAT

DESCRIPCIÓ

Mitjana, ho pots fer tu mateix/a, amb una mica de suport tècnic especialitzat.

per famílies o categories, fotografies dels productes amb bona resolució, descripció acurada dels producte amb mides, colors, preu, estoc, entre d’altres.

Les botigues en línia (online) (www.1and1.es; www.mangento.com; www.strato-alojamiento.es; www.opentiendas.com) són botigues virtuals on l'usuari pot adquirir els productes o serveis a través del seu ordinador, PDA, telèfon, o altres dispositius mòbils.

TEMPS DE COCCIÓ El temps de cocció un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, és de 10 dies.

Serveix per: •

Comercialitzar els productes i serveis de l’empresa

Multiplicar l’univers de clients (Internet arriba a tot el món)

Argumentar millor els propis productes i serveis i fer més fàcil

ELABORACIÓ Escollir el nom i el domini de la botiga en línia. L'elecció d'un bon nom és important i es recomana que, tant el nom com el domini han de poderse recordar i escriure fàcilment, han de ser el més curts possible i a poder ser, descriptius de la botiga o productes que es venguin. En el cas del domini, si a més conté alguna de les paraules clau associades als productes o serveis que comercialitza l’empresa, ajudarà a posicionar la botiga en els cercadors per aquests termes. Es recomana que sigui un .com, o un .es si només es ven a l’àmbit d’Espanya. És aconsellable adquirir el domini a la mateixa empresa amb qui es contracta el servei d’allotjament.

la compra. •

Generar confiança entre possibles clients i, en un futur, fomentar la repetició en l’adquisició dels productes i/o serveis

Mostrar tota la pròpia oferta en un cop d’ull

Comunicar amb els clients i poder ampliar informació

Fer una compra més àgil i segura

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:

12


10 Receptes de comercialització en línia Triar un bon servei d’allotjament de la botiga i domini.

Triar una bona plataforma de comerç en línia (ecommerce).

Aquesta és pràcticament l'única inversió que s’haurà de realitzar per tenir la botiga en línia. És recomanable contractar els serveis d’una empresa que ofereixi el servei d’allotjament de qualitat i amb servei de suport garantit, és a dir, que doni accés al panell de control, amb servei telefònic 24 hores i que la velocitat de la botiga sigui àgil, tant per als usuaris com per al posicionament en els cercadors.

En l'actualitat existeixen moltes plataformes totalment gratuïtes i completament fiables. Totes elles estan dissenyades, en major o menor mesura, perquè puguin ser utilitzades per tot tipus d’internautes. .

Triar un servei de transport de mercaderies que garanteixi el servei.

Es poden trobar altres plantilles que també són recomanables, com són: Magento, Virtuemart (amb Joomla), Zencart, Opencart, Digistore o Drupal Ecommerce.

En aquest cas s’ha utilitzat Prestashop per la seva facilitat d'ús, però també per tenir un disseny lleuger, perquè ofereix un posicionament natural i una gran quantitat d'opcions fàcilment configurables.

Els productes han d’anar del magatzem al domicili del client. En aquest punt s’ha de calcular el cost del transport i oferir la garantia de que es realitza un bon servei. Existeixen moltes llistes de majoristes, en aquest cas, el transportista escollit és MRW.

Totes elles permeten la selecció de diverses plantilles de disseny, tant gratuïtes com de pagament. S’ha de triar una plantilla amb un disseny atractiu, usable i dirigit a l'acció, és a dir, a la compra dels articles que es mostren.

13


10 Receptes de comercialització en línia mètode “Contra reemborsament”, ja que només paga quan rep el paquet. També hi ha força usuaris que utilitzen la targeta ja que entenen que darrere hi haurà una empresa i alguns utilitzen transferència bancària perquè els és més còmode.

Pujar els productes a la plataforma triada. Es pot fer de dues maneres: o bé, mitjançant un arxiu Excel, de forma automàtica; o bé, manualment. Aquesta segona opció és més senzilla i permet mostrar tots els productes en molt poc temps. Es recomana personalitzar tots els textos de la botiga en línia.

Cal visitar tots els bancs possibles com Banc Santander, Banc Sabadell, BBVA i La Caixa per analitzar quins sistemes fan servir. Una bona alternativa és la passarel·la integral de pagament Paypal. Aquesta opció permet cobrar als clients amb targeta. La seva instal·lació és senzilla i l'únic cost que té és la comissió que cobra Paypal per cada transacció realitzada. Amb tot, és una molt bona forma d'oferir des d'un inici aquesta forma de pagament tan sol·licitada.

És important que tots els productes estiguin ben documentats, acompanyats d’una foto, amb explicacions detallades de cada un, mètode d’ús, manteniment, etc.

Selecció dels mètodes de pagament.

Crear una campanya de publicitat en línia per donar a conèixer la

Es recomana habilitar tots els mètodes de pagament possibles, mitjançant els Mòduls de pagament.

botiga. Per començar a publicitar-se a Internet, es recomana utilitzar la publicitat en els resultats de cerca de Google mitjançant Adwords.

Encara hi ha desconfiança en les formes de pagament per Internet, i força usuaris que només realitzen comandes a botigues que ofereixen el

14


10 Receptes de comercialització en línia La botiga funcionarà com una botiga tradicional. S’han d’oferir ofertes, preparar una estratègia per les xarxes socials, organitzar concursos, realitzar un seguiment personalitzat dels clients, escriure notes de premsa, entre d’altres.

RESULTATS Els resultats obtinguts dependran del posicionament de la botiga a la xarxa, així com també l’increment en les vendes.

LINKS https://www.prestashop.com/es/ http://magento.com/ http://virtuemart.net/ http://www.zen-cart.com/ http://www.opencart.com/ http://www.digistore.io/ https://www.drupal.org/project/ecommerce https://www.paypal.com/es/home

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

15


10 Receptes de comercialització en línia

④ SEM, ACCIONS DE MÀRQUETING AL CERCADOR GOOGLE

 

concrets.

TROMOGRAFIC SL

Tromografic SL es una empresa dedicada a la publicitat en el punt de venda, englobant tot tipus de productes com displays, expositors, floor stands, entre d’altres. Compta amb professionals amb més de 20 anys d’experiència en el sector, vetllant per l’optimització dels costos i la satisfacció dels seus clients tant a nivell de producció com de disseny. Tromografic SL també disposa de maquinària única en el seu sector i amb altes capacitats productives per a minimitzar el temps de confecció dels productes. Té la seu al Polígon Coll de Montcada i Reixac.

En la majoria de casos, dissenyar la pàgina d’aterratge on arribaran els usuaris que facin clic des de l’anunci que insereixi l’empresa.

Fer un seguiment del resultat dels anuncis per controlar que s’han assolit els objectius fixats.

DIFICULTAT Mitjana, ho pots fer tu mateix/a, amb una mica de suport tècnic especialitzat.

DESCRIPCIÓ

TEMPS DE COCCIÓ

El SEM fa referència a Search Engine Marketing, és a dir, al màrqueting de cercadors. Les accions de màrqueting mitjançant els anuncis que apareixen en fer una cerca amb el cercador de Google és actualment una de les estratègies publicitàries més utilitzades per les empreses a Internet per a la captació de clients. Aquest mitjà (els anuncis al cercador Google) permet fer publicitat a un públic molt segmentat geogràficament i amb uns interessos que estan alineats amb els serveis que l’empresa ofereix. En conjunt, es tracta d’una acció de màrqueting a l’abast de tot tipus d’empreses ja que el pressupost és adaptable i flexible.

Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, per fer la configuració i llançament de l’anunci serà suficient amb una hora de dedicació.

ELABORACIÓ Els passos a seguir per configurar i fer visible els anuncis de Google al seu cercador són els següents: Crear un compte a l’eina Google Adwords (http://www.google.com/adwords/)

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents: 

Definir acuradament el públic objectiu a qui es vol arribar, detallant la seva localització geogràfica i les paraules claus a partir de les quals sortirà l’anunci amb els resultats de la cerca. Definir el missatge a transmetre amb l’anunci, incloent els textos

Definir l’objectiu de l’anunci.

16


10 Receptes de comercialització en línia

3) Establir la licitació (el preu que es vol pagar per cada clic)

Creació de l’anunci o campanya en 4 passos: 1) Decidir el pressupost de la campanya. 4) Escriure els anuncis i la pàgina web de destí dels clics (pàgina d’aterratge o landing page) 2) Configurar el públic objectiu i les paraules clau.

17


10 Receptes de comercialització en línia RESULTATS

Configurar la facturació i el mitjà de pagament:

A partir de l’activació de l’anunci en el motor de cerca de Google, es poden visualitzar els resultats de l’acció en la secció de campanyes:

La informació més destacada i de més valor serà el nombre de clics que ha rebut l’anunci, el preu mitjà de cada clic i la posició mitjana en la que ha sortit l’anunci.

LINKS Plataforma Google Adwords: http://www.google.com/adwords Una vegada configurada la facturació i l’anunci, Google ha

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

d’assegurar que aquest compleix les seves normes de publicitat. El més habitual és que la campanya sigui considerada “Apta” i comenci a rebre clics:

18


10 Receptes de comercialització en línia

⑤ ANÀLISI SEO DE LA WEB CORPORATIVA

TEMPS DE COCCIÓ Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, per fer l’anàlisi SEO de la web serà suficient amb 1 hora de dedicació.

TRANS-MARTEL

ELABORACIÓ

Trans-martel és una empresa del sector del transport de residus sòlids i líquids, amb gairebé cinquanta anys d’experiència, especialista en donar solucions integrals de clavegueram de forma immediata per a particulars, ajuntaments i indústries de les comarques de Barcelona. Té la seu al Polígon Pla d’en Coll de Montcada i Reixac.

Els passos a seguir per fer l’anàlisi SEO d’una web son els següents: Accedir a la pàgina web Woorank (https://www.woorank.com/es/)

DESCRIPCIÓ El posicionament d’una pàgina web als cercadors fa possible rebre visites de potencials clients a la web corporativa. L’optimització d’aquest posicionament (Search Engine Optimization o SEO) fa que la web de l’empresa surti a les primeres posicions de Google i a d’altres cercadors, incrementant així la possibilitat de que la visitin potencials clients. Aquesta recepta explica com fer un anàlisi d’una web per tal de veure que es pot millorar pel que fa al posicionament de la web al cercadors.

INGREDIENTS

Fer l’anàlisi. Omplir al formulari la URL de la web que es vol analitzar,

Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:

fer clic al botó “Analitzar” i esperar fins que els resultats es carreguen a la web.

Tenir una pàgina web operativa i que accepti l’escaneig per part de robots de cercadors.  Definir les paraules clau que s’associen als serveis o productes de l’empresa, necessàries per tal de fer les cerques a Google i altres cercadors. DIFICULTAT Baixa, ho pots fer tu mateix/a.

19


10 Receptes de comercialització en línia propi negoci, productes, serveis i que guardin relació amb les cerques habituals d’aquests als mateixos.

Avaluació dels resultats obtinguts. Els paràmetres més rellevants son els següents: 1) El títol i la descripció de les pàgines i seccions de la web és molt important i es farà servir per Google i altres cercadors, per ressaltar la informació que es mostra. En aquestes seccions, és molt important utilitzar les paraules clau del negoci per tenir un bon posicionament en els resultats de les cerques.

4) Les imatges de la web corporativa han d’estar etiquetades per donar més pes a les paraules clau i per facilitar la seva comprensió per part dels usuaris invidents.

2) Els títols i subtítols (i resta de subapartats) estan xifrats amb codi html (h1, h2, h3...), que en les cerques de Google i altres cercadors donen millor resultat a aquest xifrat que a paraules de text. Per això és clau que la web corporativa tingui estructura de títols i subtítols.

5) Quan més contingut textual hi hagi, millor valoració li donarà Google a la web. Per tant, els cercador tindran en compte el rati de text versus la quantitat de codi html.

6) Quantes més pàgines tingui la web, més rellevant la considerarà Google. S’ha d’assegurar que el nombre de pàgines indexades per Google de la web de l’empresa, coincideixi amb les pàgines que realment té.

3) Densitat de paraules clau. És important que les paraules que més es repeteixen al llarg de la web de l’empresa siguin les més rellevants pel

20


10 Receptes de comercialització en línia 12) Els cercadors tenen en compte les paraules clau dels noms dels fitxers, imatges o URL, però sempre que estiguin separades per guions al mig. Per això s’ha de evitar l’ús de guions a baix. 7) S’han de revisar tots els enllaços, per tal que no n’hi hagi de trencats. 13) L’existència d’un blog a una web pot millorar el posicionament del lloc.

8) Els cercadors valoren molt positivament que una web estigui enllaçada amb diverses webs externes. A aquests enllaços se’ls coneix com “Backlinks”.

14) La correcta visualització de la web a dispositius mòbils també és molt important per millorar-ne el seu posicionament. 9) La web amb i sense www. davant ha de portar a l’usuari a la mateixa web.

10) La web ha de disposar d’un fitxer robots.txt que permeti l’accés de rastreig als cercadors. 15) El temps de càrrega d’una web és també un factor important pel posicionament.

11) La web ha de disposar d’un fitxer sitemap.xml que ajudi als cercadors a no deixar-se cap pàgina o secció per rastrejar.

21


10 Receptes de comercialització en línia 16) Els cercadors també tenen en compte l’ús d’un favicon1 a la web.

19) Per últim, les visites que rep una pàgina web compten pels cercadors a l’hora de valorar la seva rellevància i per tant pel posicionament.

17) L’existència de formularis de contacte és un paràmetre que suma positivament a l’hora de posicionar la web.

RESULTATS Amb l’anàlisi SEO s’identifiquen els factors a millorar i/o corregir per augmentar el posicionament de la web en els resultats de cerques que es fan a Google i a altres cercadors. Es recomana realitzar l’anàlisi SEO des de la publicació de la web, de forma periòdica, per fer un seguiment del seu posicionament als cercadors i, en especial, a mesura que es van introduint canvis a la web, per tal d’avaluar com afecta al seu posicionament.

18) L’impacte a xarxes socials és dels paràmetres més rellevants actualment pel posicionament. Per tant, és aconsellable disposar de perfil digital de l’empresa en les xarxes socials.

LINKS Plataforma Woorank: https://www.woorank.com/es/

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

Favicon fa referència a “favorites icon”, que són els termes en anglès per fer referencia a la icona que s’associa a un lloc web. 1

22


10 Receptes de comercialització en línia

⑥ CAMPANYA DE MÒBIL MÀRQUETING

se li afegeix un enllaç que redirigeix a una pàgina web (landing page), dissenyada especialment per a visualitzar-se des d’un mòbil.

INJECCIÓ AMAC

El llenguatge mòbil és diferent del d’altres canals: més directe i clar.

INJECCIÓ AMAC és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en el sector de l’automoció. Neix com un petit taller mecànic i actualment disposa de 3 centres. La seu social està ubicada a Montcada i Reixac (Polígon de Can Tapioles) i les altres dues, una està al Port de Barcelona i l’altra al Prat de Llobregat. Aquesta empresa cobreix tot el ventall de serveis relacionats amb l’automòbil, des de la reparació, el manteniment i la transformació fins a la gestió administrativa de flotes. Dóna servei a tota tipologia de vehicles, des de turismes, vehicles comercials, autocaravanes i vehicles de gran tonatge. La filosofia de l’empresa és la d’oferir un tracte atent i personalitzat que generi confiança als clients vers l’equip de professionals.

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents: 

DESCRIPCIÓ

A Espanya hi ha un índex de penetració dels telèfons intel·ligents o smartphones del 82 % (segons Accenture a Desembre 2014). Els usuaris es deixen la cartera abans que el mòbil, per tant aquests dispositius són un canal directe d’accés a la majoria de consumidors. A més a més, el canal SMS actualment està infrautilitzat i està identificat com a canal professional. Amb aquest potencial, les campanyes o accions comercials vehiculades amb SMS per a dispositius mòbils aporten uns resultats de major abast que altres canals. Amb aquestes accions s’aprofita la immediatesa que dóna l’ús de dispositius mòbils per a comunicar-se amb els clients, personalitzant missatges i permetent que aquest pugui interactuar amb l’emissor del mateix (és a dir, l’empresa). Actualment els SMS estan evolucionant cap a SMS interactius: al missatge tradicional

 

Oferir una informació/servei/producte interessant per als clients. El canal és molt potent, però s’ha d’oferir un missatge que desperti l’interès perquè sinó els nostres clients ignoraran la comunicació. Disposar d’una Base de dades amb informació dels clients / receptors dels SMS. En cas de no disposar-ne, se’n pot generar una de petita, de forma relativament senzilla, que s’haurà d’anar treballant per anar ampliant i mantenint, a partir de llavors. Segmentar la Base de dades, classificant els clients per tipus de servei o producte que consumeixen. Decidir el públic objectiu (target) a qui es vol dirigir la campanya i disposar de les seves dades de contacte mitjançant la Base de Dades. Disposar d’imatges de l’empresa i l’activitat per a ser incloses a la pàgina d’aterratge enllaçada amb el SMS (landing page). Decidir la freqüència d'enviament en base a l’objectiu de cada campanya: tenim un canal no saturat, però precisament per això s’ha de ser curós i no enviar informació repetida. Es recomana un màxim de 2 enviaments per mes.

DIFICULTAT Mitjana, tot i que la plataforma és molt intuïtiva, es recomana que les primeres campanyes es facin amb acompanyament especialitzat.

23


10 Receptes de comercialització en línia TEMPS DE COCCIÓ Existeixen dues possibilitats: 

Disseny i enviament de la campanya amb assessorament especialitzat: només s’ha d’indicar el que es vol promocionar. L’empresa realitza una proposta de campanya i només s’ha de validar. L’empresa envia la campanya, i la seva analítica (apertures, interacció, localització dels clients, etc.). En menys de 24 h es pot enviar una campanya. Autogestió de campanyes: es poden programar l’enviament de les campanyes. Segons la conveniència del negoci. Es pot realitzar el disseny d’una campanya en només 1 minut.

Contingut del missatge:  El text del missatge de l’SMS ha de provocar la necessitat d’obrir

Realitzar campanyes ajustades en el temps (es recomana màxim 15 dies), més enllà el client s’oblida de la campanya, ja que rep moltes altres entrades d’informació.

l’enllaç.  El contingut del missatge ha de ser atractiu i despertar l’interès, cuidant molt la imatge, per tal que els clients obrin i llegeixin ràpidament el missatge.

ELABORACIÓ

 La pantalla de visualització és petita, per la qual cosa el missatge

Els passos a seguir per elaborar l’acció de Mòbil màrqueting són els següents:

no ha de ser gaire llarg.  Es recomana que el missatge sigui curt i tingui estructura d’història, que cada component del disseny tingui un sentit, tant

El format que s’envia és un SMS amb un enllaç al final, que direcciona

en la posició com en el contingut.

a una pàgina web específicament dissenyada per a visualització per mòbil (pàgina d’aterratge o landing page). S’ha de triar quina opció de visualització s’adapta al missatge que es vol enviar:

 El missatge ha de ser molt directe i deixar clar què ha de fer el client, en cas contrari no ho farà o perquè no li hem demanat o per desconfiança.

 Flyer, fulletó interactiu  Lead, obtenció d’informació dels clients (creació o ampliació de base de dades)  Shopping, venda directa als mòbils dels clients

24


10 Receptes de comercialització en línia Incloure les dades de contacte de l’empresa com el telèfon, el correu electrònic i el mapa de geolocalització, per facilitar l’acció de contacte que millor s’ajusti a cada client. Incloure la possibilitat de que el client decideixi si vol seguir rebent Disseny del missatge:

les nostres informacions o no, en compliment de la LOPD.

RESULTATS

 Les imatges que s’insereixin han de generar impacte i estar

Una vegada finalitzada la campanya s’obtenen els resultats amb gran rapidesa, la qual cosa permet una excel·lent capacitat de reacció i control sobre ella.

vinculades a la marca de l’empresa.  Pensar que la visualització es farà a través d’un telèfon intel·ligent (o smartphone), per tant la definició ha d’anar en consonància amb el dispositiu. No es recomana utilitzar imatges de molta grandària (per sota de 300 kb), ja que per visualitzarles pot consumir la tarifa de dades del client, trigaran en descarregar-se i el client no esperarà.  La ubicació de cada imatge ha de donar sentit al missatge global, o a allò que es vol explicar.

Es podrà fer l’anàlisi dels següents aspectes: 

25

Nombre d'enviaments correctes: aquest aspecte indica els SMS que han arribat correctament al subscriptor i permet mesurar la qualitat de la base de dades que s’ha utilitzat per la campanya. Si s’obté un alt percentatge d'enviaments fallits apunta la necessitat de revisar la Base de dades.


10 Receptes de comercialització en línia 

LINKS

Número de persones que han obert la pàgina d’aterratge (CTR): saber la quantitat d'usuaris que han obert l’enllaç, indica el grau d'interès dels client envers la campanya. Aquest pot variar depenent de molts factors: qualitat del missatge de l’SMS, atracció de la promoció/informació, claredat del missatge, imatge, etc. Activitat realitzada pels clients: les persones que entren a una pàgina d’aterratge poden realitzar aquelles funcions que s’hagin definit en el disseny: trucada, enviament de correu electrònic, enviament de SMS, veure la ubicació en el mapa o visualitzar un vídeo. També permet saber, en cas que els clients facin visible la seva localització, en quin lloc estaven ubicats (ciutat, província i país) en el moment de clicar a l’enllaç de l’SMS enviat. Comparativa entre les visites obtingudes i les vendes realitzades (no inclòs en la plataforma). Aquest anàlisi permet mesurar el ROI (Retorn de la inversió) de la nostra campanya de mòbil màrqueting. Una vegada finalitzada la campanya i d'acord a l’anàlisi de totes les variables que intervenen, es poden modificar i millorar aspectes de disseny i contingut, si es considera oportú, per a enviar noves campanyes.

http://www.xopik.com/

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

26


10 Receptes de comercialització en línia

⑦ CAMPANYA DE MÀRQUETING A TRAVÉS

DEL CORREU ELECTRÒNIC

Si cal, dissenyar la pàgina d’aterratge on hi arribaran els usuaris que facin clic des del correu electrònic. Fer un seguiment del resultat dels enviaments per controlar que s’han assolit els objectius fixats.

TROMOGRAFIC SL

DIFICULTAT

Tromografic SL es una empresa dedicada a la publicitat en el punt de venda, englobant tot tipus de productes com displays, expositors, floor stands, entre d’altres. Compta amb professionals amb més de 20 anys d’experiència en el sector, vetllant per l’optimització dels costos i la satisfacció dels seus clients tant a nivell de producció com de disseny. Tromografic SL també disposa de maquinària única en el seu sector i amb altes capacitats productives per a minimitzar el temps de confecció dels productes. Té la seu al Polígon Coll de Montcada i Reixac.

Mitjana, ho pots fer tu mateix/a, amb una mica de suport tècnic especialitzat.

TEMPS DE COCCIÓ Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, per fer l’enviament massiu de correus electrònics amb Mailchimp serà suficient un parell d’hores.

ELABORACIÓ

DESCRIPCIÓ

Els passos a seguir per fer l’enviament massiu d’una campanya de màrqueting via correu electrònic són els següents:

El màrqueting a través del correu electrònic és una de les estratègies més utilitzades per les empreses a Internet. És un mitjà de comunicació molt efectiu, tant pel seu baix cost, com per ser fàcil, ràpid i arribar de forma directa a l'usuari. A més a més, afavoreix l’establiment de relacions duradores entre negoci i client (real o potencial), i genera la confiança necessària entre les parts per aconseguir majors oportunitats de negoci.

Crear un compte a l’eina Mailchimp (www.mailchimp.com)

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:   

Definir l’objectiu de l’acció. Definir acuradament el públic objectiu i disposar d’una Base de dades de correus electrònics, depurada i segmentada. Definir el missatge a transmetre, incloent els textos concrets i les imatges necessàries.

27


10 Receptes de comercialització en línia Crear una llista de contactes:

Crear la primera campanya, amb modalitat “Regular”:

A la creació de la campanya tenim 5 passos.

Importar contactes des d’un arxiu Excel o Word:

1) Escollir llista de contactes d’enviament

Copiar i enganxar els contactes a la llista per començar la

2) Configuració (nom de la campanya, títol del correu electrònic,

importació:

remitent del missatge, etc.)

28


10 Receptes de comercialització en línia 3) Escollir una plantilla o “template” per al correu electrònic Es recomanable que abans d’efectuar l’enviament massiu, es faci un enviament de prova per tal d’assegurar que les imatges es visualitzen correctament i que no hi ha enllaços trencats.

4) Fer el disseny del correu electrònic, afegint el nostre text i les nostres imatges.

5) Confirmar que tots el passos previs són correctes i fer

Una vegada comprovat que el correu electrònic de prova arriba

l’enviament en el mateix moment o programar-ho per un dia i una hora determinats.

correctament, ja podem fer l’enviament massiu.

29


10 Receptes de comercialització en línia RESULTATS

VÍDEO RECEPTA

Un cop s’hagi fet l’enviament massiu, podrem veure els resultats de la nostra acció en la secció de “Reports”.

Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

La informació més destacada i de més valor serà el nombre de persones que han obert el correu electrònic, els clics que han fet i on han clicat, els rebots (possibles correus erronis) i els usuaris que s’han donat de baixa. Clicant en cada un dels número que es visualitzen a “Reports” podem veure la relació dels correus electrònics que han fet aquesta acció.

LINKS Plataforma per campanyes de màrqueting mitjançant el correu electrònic: http://mailchimp.com/

30


10 Receptes de comercialització en línia

⑧ YOUTUBE, PER OPTIMITZAR EL COMERÇ EN LÍNIA I L’ATENCIÓ AL CLIENT

trànsit de YouTube està creixent, i el màrqueting amb YouTube cada vegada pren més importància

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:

ANOTA

ANOTA és una empresa de més de 25 anys dedicada a la comercialització de productes sanitaris que aporten solucions per millorar la qualitat de vida diària de pacients crònics. ANOTA posa a la disposició de les persones una àmplia gamma de productes de parafarmàcia, ortesis i ajudes de suport per a tota la família, des de medicina esportiva fins a ajudes a la mobilitat de les persones dependents.

Disposar d’un compte de correu Gmail (el propi de Google). Es recomana crear el compte si no se’n disposa. Si es disposa de compte, s’ha d’obrir la sessió.

Definir l’objectiu del vídeo.

Definir el missatge a transmetre mitjançant l’elaboració d’un guió. S’ha de redactar el missatge oral i plasmar en un storybord

És una empresa capdavantera en farmàcia gràcies a la competitivitat en servei i la col·laboració en projectes i aliances estratègiques. Té la seu al Polígon de La Ferreria de Montcada i Reixac.

la seqüenciació del vídeo que es vol gravar. Aquest procés ha de incloure tres idees clau: Seleccionar el sector de mercat o públic objectiu a qui s’adreça el vídeo o Proporcionar informació valuosa per a aquest sector o El missatge que es transmet és un "Call to action", és a dir, el visionat del vídeo incita a l’acció. La filmació del vídeo no requereix disposar de càmera de vídeo. o

DESCRIPCIÓ YouTube (http://www.youtube.com/) és després de Facebook, la xarxa social amb més activitat2. És el lloc web de continguts audiovisuals de referència arreu del món, en el qual els usuaris poden carregar, visualitzar, compartir i valorar vídeos. Les accions de màrqueting mitjançant vídeo poden anar des de la presentació de l’empresa, vídeos tutorials i demostracions que incideixen positivament en l’atenció al client, ja que el missatge és clar, directe i accessible. Degut a ser un canal de referència, aquest sistema pot donar més visibilitat a l’empresa. El

YouTube ofereix la funció “Captura ràpida”, que permet fer vídeos gravant directament des de la seva càmera web. Abans de la gravació, s’ha de verificar el seu correcte funcionament i instal·lació. La captura ràpida és una bona manera de crear contingut per a penjar a YouTube de forma ràpida i eficaç.

Segons dades de diversos autors. Font: Tomé, Jaime Miguel; Soto, José Carlos. ¿Qué está enredando en 2014? Estudio sobre las redes sociales. IAB (Asociación que representa al sector de la publicidad en medios digitales en España). IV Estudio de Redes Sociales. 2

31


10 Receptes de comercialització en línia 

Un cop s’ha fet la gravació i s’ha pujat l’arxiu al canal YouTube, es recomana fer un seguiment dels resultats de les visualitzacions per comprovar que s’han assolit els objectius fixats.

DIFICULTAT Mitja - Alta, ho pots fer tu mateix/a, amb una mica de suport tècnic especialitzat i, principalment, es recomana compartir el missatge i storyboard amb professionals de la comunicació i la publicitat.

TEMPS DE COCCIÓ Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, per fer la gravació del vídeo i pujada a YouTube, seran suficient dues hores de dedicació.

Per a penjar un vídeo es clica a “Penja un vídeo”, situat a la part superior de la pàgina, just al costat de la barra de recerca de vídeos.

ELABORACIÓ Els passos a seguir per gravar i pujar un vídeo a YouTube, són els següents: Visitar la web a on s’ha de pujar el vídeo, en aquest cas www.youtube.com. Un cop a la pàgina es clica al botó “Inicia la sessió”, situat a la part superior dreta de la pàgina. A continuació demana el compte de correu electrònic i la contrasenya. Aquesta contrasenya sempre és la mateixa per a tots els serveis de Google (Gmail, Drive, Maps, Google Play…).

Es produeix un re-direccionament a una pàgina amb una fletxa i missatge “Selecciona fitxers per penjar”. En aquest punt, també es pot arrossegar l’arxiu vídeo gravat directament damunt aquesta icona o fletxa.

Tot seguit apareix novament la pagina inicial de YouTube, però en aquest cas en la sessió que s’ha iniciat (Apareix el nom de la sessió a la part superior dreta).

32


10 Receptes de comercialització en línia Un cop s’ha fet, començarà el procés de pujada del vídeo que tindrà una durada diferent segons la mida del mateix. Pot trigar minuts o hores. Mentre es puja el vídeo es poden configurar diverses opcions. La més important és el fet de posar el nom al vídeo. De totes maneres qualsevol opció es pot modificar més tard. Si es vol compartir el vídeo s’ha de tenir en compte que la privadesa ha de quedar a “Públic” que es com es troba per defecte.

Per personalitzar el canal YouTube, s’han de seguir els passos següents:

En acabar la pujada del vídeo, es mostra el missatge “el vostre vídeo es mostrarà a” i a continuació l’adreça del vídeo. Clicar al damunt de l’adreça.

Fer clic a “Editar canal”

En la següent pantalla s’ha d'emplenar les dades d'informació

És molt important complimentar correctament tots els camps que es sol·liciten per aconseguir un bon posicionament del mateix.

del canal. A “Descripció” és important escriure de forma breu sobre allò a que es dedica l’empresa. 

A “Etiquetes del canal”, es pot escriure les paraules clau que descriuen el canal de l’empresa. Per exemple, si treballa en Turisme, pot posar paraules com ara: “turisme, màrqueting turístic”, i així successivament.

En l'apartat on diu “Altres opcions”, es pot afegir la informació que es consideri oportuna, amb la recomanació de deixar-ho tal i com apareix.

A continuació s’ha d’inserir el vídeo a un missatge de correu electrònic o a la pàgina web de l’empresa. Es verifica que el vídeo s’ha pujat correctament a YouTube i que ja és visible. Per pujar el vídeo a la pàgina web de l’empresa s’aconsella capturar la url del vídeo i fer la inserció de la mateixa a la web corporativa.

33


10 Receptes de comercialització en línia RESULTATS Un cop el vídeo s’ha publicat es pot fer un seguiment de les visualitzacions del mateix, dels comentaris i les valoracions, per tal d’analitzar quines opinions ha suscitat entre els usuaris i valorar si és oportú realitzar algun canvi o variació per millorar la imatge de marca.

LINKS Plataforma Google Adwords: www.youtube.com

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

34


10 Receptes de comercialització en línia

⑨ HOOTSUITE, GESTIÓ INTEGRADA DEL

Les accions a les xarxes socials incideixen favorablement en la fidelització del públic objectiu i en el posicionament de

PERFIL DIGITAL A LES XARXES SOCIALS

l’empresa i la imatge de marca. 

Permet trobar clients mitjançant anuncis a les xarxes socials.

ANOTA

Serveix per donar a conèixer els serveis de l’empresa.

ANOTA és una empresa de més de 25 anys dedicada a la comercialització de productes sanitaris que aporten solucions per millorar la qualitat de vida diària de pacients crònics. ANOTA posa a la disposició de les persones una àmplia gamma de productes de parafarmàcia, ortesis i ajudes de suport per a tota la família, des de medicina esportiva fins a ajudes a la mobilitat de les persones dependents.

També serveix per estar en contacte directe amb els clients i conèixer les seves opinions sobre els productes o serveis de l’empresa.

INGREDIENTS Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:

És una empresa capdavantera en farmàcia gràcies a la competitivitat en servei i la col·laboració en projectes i aliances estratègiques. Té la seu al Polígon de La Ferreria de Montcada i Reixac.

 

Donar-se d’alta a la plataforma Hootsuite.

DESCRIPCIÓ

Definir els objectius que es volen assolir a cadascuna de les

Facebook, Twitter , Pinterest i LinkedIn, entre d’altres.

xarxes amb perfil digital de l’empresa.

Hootsuite (www.hootsuite.com) és una de les eines més utilitzades pels Community Managers, és a dir, els gestors de comunitats i de perfils digitals en línia, que és d’utilitat per: 

Disposar de compte en més d’una xarxa social: en concret

Preparar els posts o missatges que es volen publicar a cada xarxa.

Facilitar la feina i redueix el temps de gestionar el perfil digital

Definir el moment del dia en el qual es volen publicar i el nombre de repeticions dels mateixos, en funció de les característiques de

de l’empresa a les diverses xarxes socials (Facebook, Twitter,

cada xarxa i dels hàbits de lectura i connexió a cada una per part

YouTube). La plataforma Hootsuite integra totes les xarxes

dels usuaris a qui s’adrecen els posts o missatges.

socials en les quals l’empresa té presència, visualitzant-les en un

panell o escriptori, en una mateixa pantalla i permet classificar-

Fer un seguiment del resultat del les visualitzacions per controlar que s’han assolit els objectius fixats.

les en pestanyes

DIFICULTAT Mitjana – Alta, ho pots fer tu mateix/a, amb una mica de suport tècnic especialitzat.

35


10 Receptes de comercialització en línia TEMPS DE COCCIÓ Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, serà suficient amb dues hores i mitja de dedicació un cop per setmana.

ELABORACIÓ Els passos a seguir per configurar Hootsuite i gestionar de forma integrada el perfil digital de l’empresa són els següents: En primer lloc, s’ha de visitar la web de la plataforma

Un cop entrades les dades de registre, s’ha d’autoritzar a Hootsuite

www.hootsuite.com i crear un compte. Per començar, es pot triar l’opció gratuïta. Un cop a la pàgina, clicar a “create a new account”, situat al mig de la pàgina.

per tal que pugui utilitzar els comptes de l’empresa a les diferents xarxes socials. La mateixa plataforma ofereix vídeos tutorials per facilitar tot el procés.

A continuació, introduir un compte de correu electrònic i una contrasenya. Un cop finalitzat el procés d’autorització, la plataforma torna a sol·licitar el permís d’ús del compte creat.

36


10 Receptes de comercialització en línia

El missatge que ens surt és el següent:

Finalitzat aquest pas, s’inicia el procés d’anar afegint les diferents xarxes socials en les quals té presència l’empresa.

Un cop s’han afegit tots els comptes a les xarxes socials, es dissenya la pantalla per visualitzar-les. Per fer-ho, es clica a “Afegir Columna” Per exemple www.facebook.com

37


10 Receptes de comercialització en línia important conèixer els hàbits de consulta del nostre públic objectiu a cada xarxa social, per tal de donar la major visibilitat possible als missatges de l’empresa.

I es van visualitzant en columnes les diverses xarxes socials:

El programa permet veure les estadístiques de lectura dels A continuació, amb els missatges que s’hagin redactat, es planifica la

missatges a les xarxes socials, així com les interaccions o reaccions que han suposat entre els usuaris (recomanacions, retweets, etc.).

publicació des mateixos a les xarxes socials:

Es pot publicar en el mateix moment que es realitza, o bé, es pot programar en quin moment del dia i amb quantes repeticions apareixeran els missatges a cada xarxa social. En aquest cas, és

38


10 Receptes de comercialització en línia RESULTATS Els resultats d’aquesta eina són diversos:  

d’una banda l’estalvi de temps en la gestió del perfil de l’empresa a diverses xarxes socials per l’altra, la planificació dels missatges i posts de forma anticipada, que incideix favorablement en el posicionament de l’empresa a les xarxes socials.

LINKS Plataforma Hootsuite: https://hootsuite.com/

VÍDEO RECEPTA Visualitza la vídeo recepta clicant aquí.

39


10 Receptes de comercialització en línia

⑩ ESTUDI DE MERCAT PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA

DIFICULTAT

ART PIZARRA SL

Un cop s’ha fet la fase de preparació dels ingredients abans detallats, amb unes 4-6 hores de dedicació es pot elaborar l’estudi de mercat per a la internacionalització de l’empresa.

Alta, es necessita un acompanyament especialitzat.

TEMPS DE COCCIÓ

És una empresa dedicada a la fabricació d’elements decoratius i publicitaris, especialitzada en fabricació de pissarres publicitàries modernes i decoratives, amb una experiència consolidada en el sector de més de 30 anys. Ubicada al polígon Can Milans, de Montcada i Reixac.

ELABORACIÓ Els passos a seguir portar a terme l’estudi de mercat abans d’iniciar l’exportació, són els següents:

DESCRIPCIÓ El primer pas cap a la internacionalització de l’empresa, és a dir, oferir i vendre els productes i/o serveis en altres països, té per objectiu determinar si existeix demanda del producte que volem comercialitzar a l’estranger. Actualment, a l’era d’Internet, es considera que el mercat està a la xarxa i per aquest motiu es pot fer un estudi de mercat abans d’iniciar d’exportar els productes a un altre país. Fer aquest primer pas realitzat a la xarxa, facilita el procés, ja que hi ha molta informació de fàcil accés sobre l’oferta de productes, els preus, la competència i també permet reduir costos de viatges a països on es vol exportar.

Saber si hi ha demanda del producte que es vol exportar. Per a ferho s’han de visitar diferents pàgines web: Per tal d’obtenir dades estadístiques rellevants dels productes de l’empresa, cal conèixer primer el codi de classificació de mercaderies anomenat codi TARIC. Una bona eina per trobar el codi aranzelari que interessa

a

l’empresa

és

a

través

del

següent

enllaç:

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/guias-online-

INGREDIENTS

exportacion/-/guias-online-exportacion/dd2044ab-ed68-4455-88d6-

Per cuinar aquesta recepta, els ingredients necessaris són els següents:

0096a4da5784

Escollir el país que volem exportar.

Tenir coneixements d’idiomes estrangers.

El productes no han de ser mercaderies perilloses.

El país no ha de tenir conflictes bèl·lics

40


10 Receptes de comercialització en línia

S’ha d’introduir el codi TARIC, seleccionar el país on es vol exportar (“Reporting country”), un any i l’opció “Imports Value”. Amb els resultats que s’obtenen es disposa d’informació de quins són els països que més exporten al país escollit, així com també els imports totals per país, com a confirmació que el país on es vol iniciar l’exportació rep productes de fora, és a dir, que ja estan important el producte de l’empresa. A continuació s’ha de conèixer com es comercialitza el producte al país triat per exportar. Una forma és analitzar les fires que es celebren a Europa, mitjançant l’enllaç següent:

Un cop s’ha identificat el codi TARIC, s’ha d’analitzar la demanda que hi ha del producte que es vol exportar.

http://www.idigital.cat/jornades-i-formacio/fires-internacionals

Per fer-ho s’analitzarà el volums d’exportacions i importacions de productes del país que s’ha triat per exportar, a partir de la informació de la web següent: http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_ Statistics.html&docType=main&languageId=en

41


10 Receptes de comercialització en línia El pas següent és el de conèixer els preus i la competència del producte a exportar al país que s’ha triat, i l’eina que es proposa és Google, mitjançant la configuració idiomàtica del país escollit. En aquest cas: www.google.de ja que el país que s’ha triat és Alemanya. Per fer-ho, cal posar la terminació del país i després l’idioma al cercador, per exemple Google.de i a idioma triar “deutch”.

Fent una cerca de la terminologia que s’ha triat mitjançant Google imatges, es podrà confirmar que efectivament les paraules triades es corresponen amb els productes de l’empresa.

Per tal de fer les cerques de forma ajustada a com es realitzen al país de destí, s’ha de seleccionar les paraules claus associades al producte que es vol exportar, per tal d’analitzar els preus, competència, etc. Una opció és utilitzar els recursos de http://iate.europa.eu/, o bé també, el Traductor de Google https://translate.google.com/?hl=ca Una de les dades rellevants que facilita les cerques a Google són les indexacions que reporta associades a cada paraula o cerca. En aquest cas, la paraula tafel a Google dóna com a resultat 44 milions de referències, és a dir, que existeix una demanda real del nostre producte.

42


10 Receptes de comercialització en línia RESULTATS Els resultats obtinguts han permès conèixer que efectivament existeix una demanda real del producte que es vol exportar i, en aquest sentit, les dades recolzen la decisió d’iniciar el camí cap l’exportació.

LINKS Codi TARIC http://www.plancameral.org/Guia_Arancel/ArancelBpa.asp Volum d’exportacions

A més a més, amb el resultat de la cerca, s’ha de comprovar el nombre d’anuncis associats que es mostren. Un dels indicadors de la demanda associada a un producte és el volum de publicitat que Google mostra amb els resultats d’una cerc a.

http://www.exporthelp.europa.eu/ Fires internacionals http://www.idigital.cat/jornades-i-formacio/fires-internacionals

A continuació es farà l’anàlisi de la competència i dels preus. Amazon

Google del país que volem exportar

és una bona eina per verificar preus i estils del producte que s’està comercialitzant en el país que volem exportar.

www.google.de Terminologia, imatges http://iate.europa.eu/ https://translate.google.com/ Competència http://www.amazon.de

VÍDEO RECEPTA

Les conclusions d’aquest procés són que existeix demanda a

Visualitza la vídeo recepta clicant aquí .

Alemanya del producte que es vol exportar i que l’anàlisi de preus motiva continuar amb el procés d’exportació

43


Amb la col·laboració de

Ajuntament de Montcada i Reixac Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació. 93.564.85.05 promocioeconomica@montcada.org www.montcada.cat 2015

Amb la col·laboració de


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.