Orkla Bæredygtigshedsberetning 2023

Page 1

Bid for bid mod en mere bæredygtig hverdag

BÆREDYGTIGHEDSBERETNING 2023

Om denne beretning

Vi vil med denne beretning fortælle om Orkla Danmarks fokusområder inden for bæredygtighed. Vi beretter om vores holdninger til de enkelte fokusområder og viser med cases og eksempler, hvordan vi arbejder med dem i praksis. Vores resultater er fremhævet gennem beretningen samt i en samlet og mere detaljeret oversigt bagerst i beretningen.

Vi vil med denne beretning fortælle om Orkla Danmarks fokusområder inden for bæredygtighed. Vi beretter om vores holdninger til de enkelte fokusområder og viser med cases og eksempler, hvordan vi arbejder med dem i praksis. Vores resultater er fremhævet gennem beretningen samt i en samlet og mere detaljeret oversigt bagerst i beretningen.

Orkla Danmark indgår i Orkla koncernen, som rapporterer på den samlede performance og fremdrift i koncernens bæredygtighedsrapport 2023, der kan læses her: www.orkla.no/arsrapport/

Orkla Danmark indgår i Orkla koncernen, som rapporterer på den samlede performance og fremdrift i koncernens bæredygtighedsrapport 2023, som findes her https://www.orkla.no/arsrapport/

2
01 Forord fra Orkla Danmarks CEO 3 02 Om Orkla Danmark 4 03 Bæredygtighed i Orkla Danmark 6 04 Plantebaserede fødevarer 12 05 Sundere hverdagsvalg 20 06 Klima og miljø 26 07 Bekæmpelse af madspild 28 08 Bæredygtig emballage 34 09 Mennesker og samfund 40 10 ESG nøgletal 53 Indhold
Om denne beretning

Bæredygtighed skal være en del af vores DNA

Bæredygtighed er en hjørnesten hos Orkla og en integreret del af måden, hvorpå vi driver virksomhed. Vi ønsker at bidrage til at løse de globale udfordringer, når det gælder klima, sundhed og bæredygtighed.

2023 har været et år med mange store agendaer, drevet både af udefra kommende forhold, men også interne ændringer.

FOKUS PÅ PRISER

På bagkant af 2022, hvor priserne på både råvarer, transport og energi strøg i vejret, har vi måtte sætte ekstra fokus på at få genforhandlet vores kontrakter, så vi kunne komme tilbage på rimelige indkøbspriser.

Det har været fundamentalt for vores forretning for at sikre vores bundlinje, og dermed overskud til at investere i fremtiden, både i vores brands, men også i vores ambitiøse bæredygtighedsmålsætninger.

NY LOVGIVNING STILLER KRAV TIL OS

Der sker rigtig meget på lovgivningsfronten både i EU og i Danmark, der rammer os i de kommende år. Vi hilser meget af det velkommen,

da incitamentet er at sikre, at vi alle går i samme retning, nemlig en mere bæredygtig retning.

Vi har i 2023 været særligt optagede af at forberede os til det kommende Producentansvar. Vi skal sikre, at vi har de nødvendige data tilgængelige i vores systemer, så vi nemt kan indberette vores mængder. Vi er heldigvis langt på rejsen i forhold til at sikre, at vores emballager er genanvendelige.

NY STRATEGI

I 2023 har vi også brugt en del interne ressourcer på den strukturelle ændring i Orkla koncernens forretningsmodel, der har medført at Orkla i dag består af 12 selvstændige porteføljeselskaber indenfor forbrugerorienterede virksomheder. Den øvelse satte gang i en opdatering af vores strategi for Orkla Danmark med fokus på de kommende tre år – en strategi, der har fået overskriften ”Sammen mod vores fulde potentiale”.

BÆREDYGTIGHED SOM DNA

En væsentlig opgave for os i strategiprocessen var at identificere vores kernekompetencer, der skal sikre, at vi lykkes med vores forretningsambitioner.

Bæredygtighed som DNA blev udvalgt som én af vores fem kernekompetencer. Vi har derfor lagt en treårig plan for, at bæredygtighed bliver en integreret del af vores ledelsesstyring og beslutningsprocesser i hele organisationen.

At arbejde med bæredygtighed handler ikke kun om at træffe store og vigtige beslutninger om energi, drift og produktion. Det er afgørende at have medarbejdere, der ikke bare deler, men også er drevet af de rette holdninger og viljen til forandring. Det er vigtigt i forhold til at kunne løfte både vores egne målsætninger, men også for at møde de øgede krav, der kommer til os over de kommende år.

VORES BÆREDYGTIGHEDSAMBITIONER

2023 har været et år med fokus på kompetenceudvikling igennem vores interne bæredygtighedskursus. Jeg mærker tydeligt, at det har løftet vores viden bredt i organisationen. Der bliver tænkt i flere bæredygtighedsløsninger lokalt, ligesom der bliver udfordret mere i vores beslutningsprocesser efter, at vi har sat fokus på den tredobbelte bundlinje fremfor kun finansielle KPI’er.

Sammen med vores ejere, de to porteføljeselskaber, Orkla Foods Europe og Orkla Confectionery & Snacks, er vi nu i gang med at udarbejde dobbelt væsentlighedsanalyser, som skal danne baggrund for en opdatering af vores langsigtede bæredygtighedsambitioner.

Jeg glæder mig til at fortsætte det arbejde og forankre ambitionerne i Orkla Danmark i løbet af 2024.

3

Om Orkla Danmark

OM ORKLA

Orkla ASA er en førende virksomhed indenfor industrielle investeringer. Virksomhedens hovedfokus er på brands og forbrugerorienterede virksomheder. Aktuelt omfatter Orkla ASAs portefølje 12 virksomheder.

Orkla ASA følger en langsigtet og industriel tilgang til forvaltningen af sine porteføljeselskaber. Der investeres i virksomheder, hvor man kan bidrage til yderligere værdiskabelse gennem virksomhedens ekspertise indenfor branchen, indsigt i forbrugeradfærd og erfaring med at udvikle førende brands. Orkla ASA er noteret på børsen i Oslo.

OM ORKLA DANMARK

I Orkla Danmark producerer og markedsfører vi nogle af Danmarks mest kendte fødevarer og snacking brands, og vi fremstiller innovativt kvalitetsbagværk til convenience-kategorien.

Orkla Danmark består af tre forretningsben: Orkla Confectionery & Snacks Danmark, Orkla Foods Danmark og Orkla Danmark Food Solutions.

I 90 % af de danske køkkenskabe finder du vores brands, herunder; Den Gamle Fabrik, KiMs, Naturli', Beauvais og Bähncke. Vores kvalitetsbagværk fra Danish Bakery og Easyfood er også udbredt i hele convenience-sektoren.

Som én af de førende producenter i fødevare- og snacking-industrien tager vi ansvar og er aktive i omstillingen mod et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Med faciliteter i Kolding, Skovlund, Skælskør og Søndersø, samt et hovedkontor i Vallensbæk, stræber Orkla Danmark efter at være en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads. Med omkring 630 medarbejdere er vi forpligtet til at skabe et miljø, hvor alle kan trives og udvikle sig.

4
ORKLA DANMARK I KORTE TRÆK I 2023 630 Medarbejdere 4
Fabrikker
Foto: Orkla Danmarks hovedkontor i Vallensbæk
02 | Om Orkla Danmark

Vi tilbyder en bred portefølje af velkendte og lokale mærkevarer

Vores mærkevarer spiller forskellige roller for forskellige mennesker i forskellige situationer, men de har alle én ting tilfælles: Folk vælger Orkla Danmarks mærkevarer igen og igen, fordi de kan lide dem, fordi de stoler på dem, og fordi de stoler på os. Man vil således med stor sandsynlighed altid kunne finde op til flere af vores produkter og brands i de fleste danske hjem.

Vi har en række stærke markedsledende fødevaremærker i porteføljen, som vi tilbyder forbrugere i Danmark og på udvalgte eksportmarkeder.

Vi er i dag markedsledende i flere fødevarekategorier i Danmark, herunder chips, marmelade, morgenmadsprodukter og dressinger med stærke brands såsom KiMs, Den Gamle Fabrik, Havrefras, Bähncke og Beauvais.

NÆRHED TIL VORES MARKED

Orkla Danmark er resultatet af flere traditionsrige virksomheders lange historie på det danske og nordiske marked.

Én af vores styrker er derfor, at vi kender de danske forbrugere. Vi forstår deres præferencer og behov i dag og i morgen.

Nærheden til markedet betyder, at vi kan udvikle lige akkurat den mad og de kvalitetsprodukter, som giver danskerne gode smagsoplevelser samtidig med, at vi udvikler morgendagens tendenser. I denne proces er vi i tæt dialog og samarbejde med forbrugerne, kunderne og andre vigtige målgrupper.

5

I Orkla Danmark arbejder vi med at styrke ansvarlig og bæredygtig ledelse

2023 HAR VÆRET ET FORANDRINGERNES ÅR

Det forgangne år har været præget af etableringen af den nye koncernstruktur i Orkla, hvor vi er gået fra at være én samlet koncern til 12 selvstændige porteføljeselskaber. En sådan forandring kræver nye ledelsesstrukturer, og det påvirker også bæredygtighedsområdet. Der kommer yderligere en del ny lovgivning, som stiller større krav til risikostyring, forankring og dokumentation af bæredygtighedsarbejdet.

ESG GOVERNANCE STYRKES

Der er derfor i 2023 opstartet arbejde omkring etablering af en stærkere ESG governance struktur i Orkla porteføljeseskaberne. Arbejdet tager udgangspunkt i gennemførelsen af dobbelte væsentlighedsanalyser.

Det arbejde fortsætter ind i 2024 og vil danne grundlag for en opdatering af ESG-målsætningerne frem mod 2030, både på porteføljeselskabsniveau og for os lokalt i Orkla Danmark.

Det ser vi frem til at kunne fortælle om i 2024 beretningen.

VI ØVER OS PÅ AT LEDE BALANCERET

I 2023 introducerede vi den tredobbelte bundlinje som et ledelsesværktøj til at sikre, at vi træffer balancerede beslutninger både med fokus på miljøet, mennesker og samfund samt vores profit. Som kommercielt selskab har vi en stærk historik for at sætte mål og følge kontinuerligt op på vores finansielle KPI’er. Den kompetence vil vi gerne overføre til vores bæredygtighedsmålsætninger. Det har vi arbejdet med i 2023 og som med alt nyt, så tager det tid, før det er helt forankret.

Det er i løbet af 2023 blevet tydeligt, at det kræver bedre data, systemer og ledelsesprocesser for at få den tredobbelte bundlinje ordentligt forankret på tværs af hele værdikæden. Ligesom det kræver opdateret viden og kompetence på tværs af organisationen. Vi har derfor i 2023 gennemført et kompetenceløft med udrilningen af vores interne bæredygtighedskursus for store dele af medarbejderstaben.

MANGE BÆKKE SMÅ

2023 er et år, hvor vi begynder at se vores mantra om, at bæredygtighed skal være en del af vores DNA, give effekt. Året har ikke været præget at mange store strategiske initiativer drevet centralt fra. På trods af det, er der lavet mange gode mindre initiativer lokalt i forskellige funktioner. De er drevet af ambitionen om at flytte Orkla Danmark bid for bid mod en mere bæredygtig hverdag.

Så ud fra devisen: ”mange bække små skaber et ocean”, kan du læse mere om nogle af årets initiativer i denne beretning. På næste side ses også udvalgte highlights fra året, og bagest findes en oversigt over udviklingen i vores væsentligste ESG KPI’er.

BÆREDYGTIGHED ER EN REJSE

Der er ingen endestation, når det kommer til bæredygtighed. Vi bliver aldrig færdige, for der vil altid være forbedringspunkter og endnu højere ambitioner i takt med, at vores omverden og teknologier ændrer sig. Der er ting, som kan være umulige i dag, men som kan lade sig gøre i morgen.

Derfor er vi åbne, nysgerrige og deltager i forskellige udviklingsprojekter og partnerskaber, som kan være med til at løse fremtidens udfordringer inden for bæredygtighed.

… Bid for bid mod en mere bæredygtig hverdag

6
03 | Bæredygtighed i Orkla Danmark

Udvalgte highlights 2023

CERTIFICERING AF RÅVARER

52 % af den samlede råvaremængde certificeret

Certificerede råvarer Ikke certificerede

Høj risiko råvarer udgør kun 8 % af den totale råvaremængde

Høj risiko råvarer

Strategisk prioriterede

råvarer

Ikke risiko råvarer

22 % høj risiko råvarer certificeret

Certificerede råvarer

Ikke certificerede

ALLE FUNKTIONÆRER HAR GENNEMFØRT ORKLA SUSTAINABILITY ACADEMY

7,4 GENNEMSNITLIG MEDARBEJDERTILFREDSHED

Fossil
energi
TRR
Vedvarende energi
39 %
FÆRDIG-
Mål: -50 % i 2025 vs. 2017 72
AF
ARBEJDSULYKKE RATE (TRR) REDUCERET MED 38 % FRA 2022-2023 0 5 10 15
REDUKTION I
VAREMADSPILD
%
1-10 skala 99
SALGSEMBALLAGER DESIGNET
GENANVENDELSE Læs mere på side 35 Læs mere på side 44 Læs mere på side 10 Læs mere på side 42 Læs mere på side 50 Læs mere på side 17 Læs mere på side 32 Læs mere på side 27 5 NYE
38 %
2016 39
VEDVARENDE
%
TIL
PLANTEBASEREDE PRODUKTER LANCERET
REDUKTION I CO2 SCOPE 1 OG 2 vs.
%
ENERGi
-38 % 7 39 % 61 % 52 % 48 % 36 % 57 % 22 % 78 % 8 %

Orkla ASA’s 2025 målsætninger

sætter rammen for bæredygtighedsarbejdet i Orkla Danmark

Orkla ASA har sat tydelige mål for bæredygtighed hen imod 2025 med udgangspunkt i tilslutningen til UN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift og de 17 Verdensmål. På tværs af selskaber og lande arbejder vi i Orkla med at udvikle bæredygtige produkter og løsninger, som bidrager til Orklas mål for bæredygtighed. Herunder er fremhævet de fem hovedområder med 2025 målsætninger, hvor Orklas og Orkla Danmarks indsats er vigtig for både samfundet og vores langsigtede værdiskabelse. Målsætninger og fokusområder er under revision og vil blive opdateret i løbet af 2024.

HENSYN TIL MILJØET

Et stærkt engagement for miljøet

• > 60 % vedvarende energi

• 65 % reduktion af drivhusgasudledning fra egen drift

• 30 % reduktion i energi- og vandforbrug

• 50 % reduktion af madaffald

BÆREDYGTIGE INDKØB Samarbejde for bæredygtige råvarer

• Sikre respekt for arbejdstagerrettigheder

• 100 % certificering af høj risiko råvarer

• Fremme bæredygtigt landbrug og fiskeri igennem certificering af prioriterede råvarer

• 100 % genanvendelig emballage

ERNÆRING OG SUNDHED

Gøre det nemmere at leve sundt

• Fordoble forbruget af produkter og tjenester, som bidrager til en sundere livsstil

• 15 % mindre salt og sukker

• Inspirere til en sundere livsstil

FØDEVARE- OG PRODUKTSIKKERHED God kvalitet og fødevaresikkerhed

• 100 % af fødevarefabrikker på grønt niveau

• 100 % godkendte leverandører via underskreven Orkla SCoC

• Fortsat sikre, at alle produkter er sikre at bruge

OMTANKE FOR MENNESKER OG SAMFUND

• Skabe et stærkt lokalt engagement for bæredygtighed

• 100 % overholdelse af Orklas menneskerettighedspolitik

• Skabe sunde arbejdspladser med nul arbejdsulykker

• Kvinder på 50 % af lederposterne på alle niveauer

8 03 | Bæredygtighed i Orkla Danmark

Orkla Danmarks aktiviteter relaterer sig særligt til FN’s Verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion

Orkla er nordens største mærkevarevirksomhed, og har derfor et ansvar for at føre an i vores branche og sikre bæredygtig udvikling.

Orkla Danmark bidrager, som en del af Orkla-koncernen, aktivt til en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det mest centrale fokusområde for os er mål nummer 12: Ansvarlig produktion og forbrug. Vi arbejder for en bæredygtig fødevareproduktion samt promovering af ansvarligt forbrug.

Vi arbejder kontinuerligt på at reducere klimaaftrykket fra vores produkter. Det gør vi blandt andet igennem udvikling af mere bæredygtig emballage, løbende reduktion af drivhusgasudledninger, ved at udvikle og fremme grønnere og mere bæredygtige fødevarer, samt ved at mindske madspild.

Vi ønsker kort sagt at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge bæredygtige løsninger i deres hverdag.

Herunder er fremhævet eksempler

på,

hvordan Orkla

Danmark arbejder med at bidrage til opnåelsen af flere af verdensmålene:

• Sikre ansvarlig produktion af råvarer og promovere bæredygtigt landbrug og fiskeri

• Bedre udnyttelse af afgrøder via plantebaseret kost

• Mindske madspild

• Arbejde systematisk for at sikre gode arbejds forhold for vores medarbejdere

• Stille krav om ansvarlige arbejdsforhold og menneskerettigheder hos vores leverandører

• Undgå plastikforurening ved at udvikle og fremme genanvendelige emballageløsninger

• Udvikle næringsrige og sunde produkter

• Reducere salt og sukker i eksisterende produkter

• Inspirere forbrugerne til en sund livsstil

• Bidrage til at fremme industrien indenfor plantebaseret fødevareproduktion samt innovation af nye plantebaserede produkter

• Bidrage til at sikre ansvarlige landbrugspraksisser

• Undgå brug af råvarer, der bidrager til afskovning

• Promovere diversitet og kønsbalance på alle niveauer på tværs af forretningen

• Arbejde systematisk på at reducere CO2-udledning i hele værdikæden

• Aktiv dialog med stakeholders og partnerskaber for at fremme bæredygtig produktion og forbrug

• Fremme innovation gennem forskellige partnerskaber og samarbejdsformer, især inden for det plantebaserede område

9

The Orkla Sustainability Academy

Bæredygtighedstræning i hele organisationen

Kompetenceudvikling er én af grundstenene til at gøre bæredygtighed til en del af hele organisationens DNA. Bæredygtighed skal være en del af hele organisationens mindset. Det kan det kun blive, hvis vi øger vores viden på området.

ØGET VIDEN OG KOMPETENCE

Det er vigtigt, at ansvarlighed og bæredygtighed bringes ind i både de langsigtede planer og i de lokale beslutningsprocesser i alle funktionsområder. Derfor kan bæredygtighed ikke blot drives ud af en funktion ved siden af resten af organisationen, men skal leves og drives lokalt i alle funktioner i hele Orkla Danmark organisationen.

Vi har derfor i Orkla udviklet et internt bæredygtighedskursus kaldet Orkla Sustainability Academy. Kurset er baseret på e-learning og tager udgangspunkt i at opkvalificere alle medarbejderes viden om og forståelse for bæredygtighedsagendaen i Orkla. Kurset er bygget op omkring de fem hovedtemaer i strategien. For hvert område præsenteres det store billede,

og hvorfor dette område er vigtigt for Orkla set udefra og ind. Derefter dykkes der ned i Orklas holdning til området og hvordan der arbejdes med det enkelte område igennem politikker, målsætninger og forskellige indsatser.

LEDELSEN GIK FORREST

Vi startede med at have direktionen og deres direkte referencer igennem kurset i slutning af 2022 og ind i Q1 2023. Herefter blev det rullet ud til alle funktionærer. I dag er det obligatorisk for nyansatte funktionærer at skulle igennem kurset, og i 2023 havde 72 % af målgruppen gennemført træningen.

Vi mærker allerede tydeligt, at det har givet et kompetenceløft og øget fokus bredt i organisationen. Vi tror på, at gennem viden skaber vi handling og træffer gode beslutninger.

10
72 % AF ALLE FUNKTIONÆRER HAR GENNEMFØRT
HEDSUDDANNELSEN 03 | Bæredygtighed i Orkla Danmark
BÆREDYGTIG

Nyt internt KPI: ‘Most Sustainable Products’ til monitorering af bæredygtighed i porteføljen

Most Sustainable Products er et værktøj, der skal hjælpe os med at flytte porteføljen i en mere bæredygtig retning. Vi har identificeret fire væsentlige parametre, som vi vurderer hvert enkelt produkts bæredygtighed ud fra: sundhed, råvarer, emballage og klimaaftryk. Værktøjet giver et godt overblik over, hvor de mest kritiske ting er i porteføljen, så vi kan prioritere vores indsatser på et databaseret grundlag.

Hvis et produkt har opnået højeste klassificering i tre ud af fire parametre vurderes det ‘mest bæredygtigt’, altså ‘Most Sustainable’. Eksempler på ‘Most Sustainable Products’ ses herover.

SUNDHED

Det første parameter har fokus på produktets næringsprofil.

Klasse 1 - er nydelsesprodukter. Det er for eksempel chips, snacks, marmelade og sødt bagværk.

Klasse 2 – Produkter der indgår i en almindelig varieret kost, som for eksempel: færdigretter, pølsehorn, focaccia, ketchup, og dressinger.

Klasse 3 – Produkter som har en forbedret profil som for eksempel sukker, salt eller fedtreducerede i forhold til lignende produkter. Det kan være light saftevand og sukkerfri ketchup.

Klasse 4 – Produkter der er ernæringsmæssigt sunde og ekstra gode for os. Det er for eksempel nøglehuls- eller fuldkornsmærkede produkter eller produkter med meget høj andel af grøntsager. Det er for eksempel Havrefras og nøglehulsmærket ketchup.

RÅVARER

Dernæst ser vi på, hvilke råvarer der er i produktet, og om der er nogle af dem, som har en forhøjet risiko for at være dyrket med negativ påvirkning på miljø, natur, samfund og/eller mennesker. Her har vi tre niveauer.

Klasse 1 – Produkter der indeholder ikke certificerede høj risiko råvarer.

Klasse 2 – Produkter uden høj risiko råvarer eller hvor høj risiko råvarer er certificerede.

Klasse 3 – Produkter hvor 80 % af råvarerne er certificerede inklusiv høj risiko råvarer.

EMBALLAGE

Det tredje parameter er produktets emballage, hvor vi vurderer genanvendeligheden. Her har vi også tre niveauer.

Klasse 1 – Ikke genanvendelig emballage

Klasse 2 – Teoretisk genanvendelig emballage, men hvor genanvendelse ikke forekommer i Danmark i praksis.

Klasse 3 – Genanvendelig emballage

23 %

AF OMSÆTNINGEN KOM FRA PRODUKTER

KLASSIFICERET SOM ”MOST SUSTAINABLE”

KLIMAAFTRYK

Det sidste parameter er produktets klimaaftryk. Vi har opgjort, at en gennemsnitskost udleder 4,2 kg Co2e/kg mad. Vi har defineret kriterierne med udgangspunkt i, at et lavt klimaaftryk svarer til halvdelen af dette, da vi skal reducere vores med 50 % for at bidrage til Parisaftalens 1,5 graders mål.

Klasse 1 – Produkter med højt klimaaftryk > 4,2 kg Co2e/kg

Klasse 2 – Produkter med et medium klimaaftryk > 2,1 og < 4,2 kg Co2e/kg

Klasse 3 – Produkter med lavt klimaaftryk < 2,1 kg Co2e/kg

I/A = Hele Easyfood porteføljen mangler at blive klassificeret, men vil blive klassificeret i løbet af 2024

11
34 % 34 % 36 % 22 % 27 % 12 % 27 % 57 % 71% 27 % 15 % 27 % 2 % 4% 2 % 3 %
I/A Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4

Plantebaserede fødevarer

En ny generation af plantebaserede køderstatninger ser dagens lys

Det er efterhånden bredt anerkendt, at der er mange gode grunde til og fordele ved at spise en mere plantebaseret kost. Ved at spise mere planterigt er vi både med til at bremse klimaforandringerne og forbedre folkesundheden. Faktisk kan vi med en mere plantebaseret kost bidrage til hele 9 ud af FN’s 17 Verdensmål.

FRA NICHE TIL MAINSTREAM

Plantebaserede fødevarer har bevæget sig fra at være et nicheområde til at være mainstream, og i Orkla Danmark holder vi skarpt øje med trends indenfor plantebaserede fødevarer og udvikler løbende produkter, som matcher de vigtigste trends.

I 2023 udviklede vi i samarbejde med FERM FOOD vores første produkt indenfor det, som vi kalder ‘plantebaserede fødevarer Generation 2.0’. Det kan du læse mere om på de efterfølgende sider. I samarbejde med virksomheden Peas of Heaven har vi desuden udviklet et nyt produkt baseret på ærteprotein, som lanceres i 2024.

12
04 | Plantebaserede fødevarer
Vores arbejde med plantebaserede fødevarer relaterer sig til 9 ud af 17 af FN’s Verdensmål

PARTNERSKABER OG NYE SAMARBEJDSFORMER

- EN NY NORMAL

Selvom vi holder os opdateret i forhold til fødevaretrends og har stærke kompetencer inden for produktudvikling, er vi i Orkla Danmark overbeviste om, at fremtiden indenfor den plantebaserede fødevarekategori skabes i samarbejde med andre aktører. Disse samarbejder kommer i mange forskellige former, men kan for eksempel være partnerskaber med mindre ingrediensvirksomheder med gode idéer men begrænsede ressourcer til at eksekvere på en større skala. Det kan også være i ‘cirkulære fællesskaber’, hvor vi i samarbejde med andre virksomheder og aktører udnytter og upcycler restprodukter fra én virksomheds produktion og anvender disse i en anden virksomheds produktion af færdigvarer.

VI DRAGER UD I LANDET FOR AT SØGE INSPIRATION

Vi holder mulighederne åbne og er konstant på udkig efter ny inspiration og nye samarbejdspartnere. Derfor er vi også til stede på relevante events i løbet af året som for eksempel Madens Folkemøde, hvor vi både samler inspiration og deler ud af vores egne erfaringer med det formål at blive klogere sammen og sætte ting i bevægelse. Vi glæder os til at deltage igen d. 31. maj - 01. juni 2024.

Plantebaserede fødevarer generation 1.0 og 2.0

Produktudvikler, Mette-Marie Palle

Jørgensen i vores testkøkken i Vallensbæk

GENERATION 1.0:

‘LOOK LIKE MEAT’

Den første generation af plantebaserede fødevarer har fokus på køderstatningsprodukter, der har til formål at erstatte kødprodukter én til én.

Denne type af plantebaserede køderstatninger er udviklet med henblik på at ligne og smage som kød i så høj en grad som muligt.

Farven og smagen på produkterne er ofte forsøgt tilnærmet kød, så forbrugerne så vidt muligt kan erstatte deres kød med plantebaserede produkter, og ellers tilberede deres måltider præcis, som man ville have gjort, hvis det var kød man brugte.

Denne type produkter er populære hos forbrugere, der ønsker at spise mindre kød, men stadig gerne vil have en oplevelse, der er så tæt på kød som muligt. For at udvikle disse produkter er processeringen af råvarerne ofte mere omfattende end ved andre typer af produkter.

GENERATION 2.0: ‘USE LIKE MEAT’

Med den næste generation af plantebaserede fødevarer har vi et særligt fokus på grøntsager, mindre processering og kortere ingredienslister. Denne type produkter vil have et højt indhold af grøntsager med fokus på god ernæring og minimalt brug af tilsætningsstoffer.

Tanken bag den nye generation af plantebaserede fødevarer er at udvikle produkter, der ikke nødvendigvis ligner kød og som ikke smager af kød. Smagen og udseende kommer derimod fra de grøntsager, som produktet er baseret på.

Et eksempel på et sådant produkt er vores patty, som er udviklet i samarbejde med FERM FOOD (se billede på næste side). Her kan man tydeligt se grøntsagerne i produktet, men det kan stadig anvendes i stedet for kød i tilberedningen, som for eksempel ‘bøffen’ i en burger.

Generation 2.0 produkter henvender sig til forbrugere, som ønsker sig en grønnere hverdag med mættende og sunde retter.

13

Fremtidens plantebaserede køderstatninger baseret på fermenteret rug

I Orkla Danmark ønsker vi at bidrage til udviklingen af fremtidens plantebaserede køderstatninger og lancerer velsmagende plantebaserede produkter, der skal give forbrugerne lyst til oftere at vælge plantebaseret frem for animalsk.

PARTNERSKABER

ER VEJEN FREM

Udvikling af velsmagende plantebaserede produkter er kompliceret og tidskrævende. Der findes mange mindre aktører, der er rigtig dygtige og langt fremme på innovationsagendaen. Derfor indgår vi løbende i partnerskaber med virksomheder, der udvikler nye ingredienser og produkter.

I 2023 indgik vi i et tæt udviklingssamarbejde med den danske ingrediensvirksomhed FERM FOOD.

PLANTEBASEREDE ALTERNATIVER TIL DE 20 MEST VELKENDTE RETTER

Da udviklingschef Søren Lange fra FERM FOOD og produktudvikler

Torbjørn Tyndkjær-Thomsen fra Orkla Danmark satte sig sammen i foråret 2023, var målet klart:

”Vi skal have udviklet velsmagende og sunde planteprodukter til brug i de 20 mest almindelige europæiske middagsretter”.

FERMENTERET RUG SOM BASE

FERM FOODs innovative løsning med fermenteret rug har gjort det muligt at udvikle en helt ny version af plantebaserede køderstatninger med en god struktur og smag. Vi har i udviklingen haft fokus på ”use like meat” fremfor ”look like meat”, som de fleste plantebaserede køderstatninger kan kategoriseres som i dag. Det har givet bedre rammer for at udvikle et velsmagende produkt.

FERM FOODs fermenterede rug har fået positiv respons i forbrugertests.

FØRSTE PRODUKT FÆRDIGUDVIKLET I 2023

Efter seks måneders udvikling og test på vores fabrik i Skovlund har det nye planteprodukt, på en base af fermenteret rug, bestået storskala-testen i 2023. Det første produkt er klar til storskalaproduktion og lancering i 2024.

66 %

AF DANSKERNE

MELLEM 18-74 ÅR

ØNSKER AT SPISE MINDRE KØD*

*Coop Analyse & DVF 2023

14
04 | Plantebaserede fødevarer

”Mælkesyrefermenterede ingredienser har potentiale til at revolutionere måden, vi sammensætter fødevarer på, fordi vi kan bruge flere lokale råvarer, der smager bedre, og som på grund af fermenteringsprocessen bliver multifunktionelle, hvilket forkorter ingredienslisten og bibeholder råvarernes naturlige sundhed”

Torbjørn Tyndkjær-Thomsen, Produktudvikler

FERMENTERET KORNS EGENSKABER

Rugen bidrager med næringsværdi og bid og er samtidig god til at binde de øvrige ingredienser sammen.

Bindeevnen virker både ved frost, efter optøning, under opvarmning og uden tilsætning af fedt. Det brænder ikke på og holder formen under kogning og stegning samt på frost.

Fermenteret korn har en bred vifte af egenskaber, som stort set alle fødevarekategorier kan drage fordel af. Produkterne kan anvendes som ingrediens i både bagværk, kødprodukter og den plantebaserede kategori, og bidrager blandt andet med de egenskaber, som er angivet på billedet til højre.

STORT POTENTIALE FOR FERMENTEREDE

PRODUKTER

Ligesom vores samarbejdspartnere FERM

FOOD tror vi i Orkla Danmark på, at denne nye type af fødevarer med fermenterede ingredienser kan blive stor indenfor plantebaserede køderstatninger.

Derfor arbejder vi på at udvikle næste generation af plantebaserede køderstatninger med fermenterede ingredienser. Vi vil gøre planter til heltene i vores daglige madvaner.

35 %

AF DANSKERNE

MELLEM 18-74 ÅR

HAR MINDST ÉN KØDFRI DAG OM UGEN*

*Coop Analyse & DVF 2023

Naturligt konserveret og clean label Lav aktiveringstemperatur

Forbedret næringsstofprofil i færdigvaren (bl.a. præbiotika)

Unik bindingsevne, formbarhed og sammenhæng

Fylde, tekstur og ”gumminess” Varme- og froststabil Lavt CO2-aftryk

15

Spis som du plejer

på en ny måde

Som en stor fødevareproducent er det ikke kun vores ansvar at medvirke til at udvikle plantebaserede fødevarer. Vi er også bevidste om, at forbrugernes vaner ikke ændrer sig fra dag til dag, og vi ønsker derfor også at inspirere til, hvordan man kan spise mere plantebaseret.

Mange forbrugere vil gerne spise mere plantebaseret, men andelen af danskere der har mindst én kødfri dag om ugen er langt mindre end andelen, der siger, at de ønsker at spise mindre kød. Vi ved fra tidligere undersøgelser*, at forbrugerne synes, at det er svært at tilberede kødfrie måltider. Selvom villigheden til at spise mere

plantebaseret er der, ekisterer der altså nogle barrierer for, at det rent faktisk sker i praksis.

VI ØNSKER AT INSPIRERE TIL AT SPISE MERE PLANTEBASERET

I samarbejde med TV-kokken Gorm Wisweh lancerede Naturli’ i efteråret 2023 en kampagne på de sociale medier, som havde til formål at vise forbrugerne, hvordan man nemt kan lave lækker plantebaseret mad uden at skulle lære at lave helt nye typer af retter.

Med udgangspunkt i produkterne ”Hakket”, ”Pipfri” og ”Supreme Burgers” fik tre kendte influencere besøg af TV-kokken, der tilberedte nemme, lækre og genkendelige retter sammen med dem ud fra devisen: ”Spis som du plejer – på en ny måde”.

Med TV-kokken Gorm Wisweh på sidelinjen tilbereder tre kendte influencere simple, lækre og inspirerende plantebaserede retter.

Kampagnens formål var at inspirere danskerne, og dermed gøre vejen mod en mere plantebaseret kost lettere, uden at man skal ændre fundamentalt på sine madvaner.

SUCCESFULD KAMPAGNE

Kampagnen, der blev kørt i to spor på sociale medier, havde en rækkevidde på 250.000. Det var en smule under vores forventninger, men til gengæld var der meget interaktion fra influenternes følgere. Kampagnens ”engagement rate” lå i gennemsnit over det forventede niveau på 2 %, hvilket indikerer, at disse målgrupper har en interesse i produktet.

Inspirerende plantebaserede opskrifter samt videoer kan findes på www.naturli-foods.dk

16
*Orkla
2023 04 | Plantebaserede fødevarer SPICY NO-MEAT BALLS PIPFRI ONE POT PASTA OPEN SUPREME BURGER
Sustainable Life Barometer

Det plantebaserede område inden for fødevarer er i konstant bevægelse, og i Orkla Danmark arbejder vi hele tiden på at udvikle nye velsmagende produkter. I 2023 lancerede vi fem nye produkter under Naturli’ brandet:

KEBAB STYLE STRIPS

Kebab Style strips er baseret på ærter og indeholder hele 14 g protein pr. 100 g. Steg dem kort på panden og de er klar til din pita, wrap eller salat. Nemt og helt perfekt til kødfrie dage.

ØKOLOGISK FALAFEL

Økologisk Falafel er baseret på kikærter tilsat en smagfuld og autentisk krydring – og så er falaflerne glutenfri! Prøv den i pitabrød eller som tilbehør til en lækker salat.

KEBAB’ISH

Den plantebaserede pizza er, foruden at være 100 % vegansk, toppet med vegensk kebab, hvidløgsdressing, rødløg og pepperoncini.

THOUSAND ISLAND DRESSING

Med denne dressing har du sikret prikken over i’et og kan let give enhver salat det sidste touch. Selvfølgelig 100 % plantebaseret!

AIOLI

Denne aioli tager din sandwich til det næste niveau, og det bliver næsten umuligt ikke at dobbeltdyppe fritterne. 100 % plantebaseret og uundværlig i køleskabet.

Find opskriften på ”Falafel Masala med blomkålsris” på www.orklafoodappeal.dk

17

Inspiration til opskrifter og nye

produkter indenfor det plantebaserede, som for eksempel ”No-Meatballs i spaghettirede”

Orkla Foodservice inspirerer de professionelle køkkener til at få flere planter på menuen

Rundt om i de professionelle køkkener er der et stort ønske om at gøre noget godt for klima og sundhed. Både kantiner, caféer, restaurationer m.v. brænder for at sætte mere grønt og flere plantebaserede retter på menuerne. Det efterspørger gæsterne. Og i Orkla hjælper vi ved at inspirere til planterige retter og menuer fulde af smag og kraft.

INSPIRATION OG OPSKRIFTER TIL DE PROFESSIONELLE KØKKENER

Orkla Foodservice er skabt for at hjælpe de professionelle køkkener. Her arbejder vores specialister for at inspirere og

gøre det nemmere for kokkene at sætte plantebaserede retter på kortet. Kokkene finder inspiration på vores hjemmeside og på Instagram, hvor vi har profilen Orkla Foodappeal. Her har vi masser af forslag og opskrifter til lækre plantebaserede retter og serveringer, hvor du bruger både vores nye og klassiske dressinger, smagsboostere, syltet grønt samt - selvfølgeligvores plantebaserede produkter fra Naturli’. Bliv selv fristet. Hop ind og bliv inspireret via QR-koderne her.

Online opskriftsunivers på orklafoodappeal.dk

Samling af Plantebaserede opskrifter udgivet af Orkla Foodappeal

Orkla Foodappeal inspirerer dér hvor målgruppen er, f.eks. på de sociale medier

Faglige tips fra Orkla Foodappeal, som f.eks. ”Brug skraldet”

18
04 | Plantebaserede fødevarer

Orkla Danmark Foodservice drager også ud i

landet for at motivere og inspirere til at spise mere plantebaseret

KLIMA PÅ SKOLESKEMAET

Orkla Foodservice var tilstede med inspiration og smagsprøver på vores Naturli’ plantebaserede øderstatninger på Øregård Gymnasium, da de satte klimavaluta på skoleskemaet.

Gymnasiet havde en dag med fokus på klimaansvarlig adfærd og de unges vigtige rolle i den grønne omstilling af vores fødevaresystem.

Priserne i kantinen blev sat efter madens klimaaftryk, og det gav de unge stof til eftertanke.

FREMTIDENS MAD I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Orkla Foodservice har et tæt samarbejde med blandt andet indkøbscentralen, SKI, om udvidelse af det offentlige udbud af plantebaserede produkter.

Ved Rigshospitalets temadage for fremtidens fødevarer 2050, var vi tilstede blandt gæster fra både den politiske og madfaglige scene. Forskerne forudser fremtidens fødevarer baseret på planter og alternative proteinkilder, som for eksempel insekter. Vi inspirerede med smagsprøver på Naturli’ burger i burgerbolle bagt på insektmel, serveret med tangsalat.

INSPIRERER PÅ MESSER RUNDT I LANDET

Orkla Danmark Foodservice turnerer rundt i hele landet og er at finde på messer og inspirationsevents hele året.

FLERE PLANTER PÅ MENUEN

Her inspirerer vi både kokke, grossister, madentusiaster og slutbrugere med smagsprøver, opskrifter og tips til, hvordan man nemt kan få flere planter på menuen – og hvordan man kan afbalancere de plantebaserede produkter til velsmagende serveringer.

19

Sundere hverdagsvalg

Bevidste valg skaber en sundere hverdag

Sundhed og trivsel er ét af de 17 Verdensmål, som indgår i FN’s udviklingsdagsorden for bæredygtig udvikling frem mod 2030. De nyeste opgørelser viser, at det går den forkerte vej med sundheden i Danmark, primært forårsaget af uhensigtsmæssig livsstil. I Orkla Danmark ønsker vi at bidrage til bedre kostvaner ved at reducere sukker, salt og fedt i danskernes hverdagsfavoritter, lancere nye, sundere alternativer samt at inspirere og gøre det nemt for forbrugerne at vælge sundere.

Vi deltager aktivt i Fødevarestyrelsens fødevarepartnerskaber, hvor der på tværs af fødevarebranchen arbejdes for at fremme sundere og mere næringsrig kost, blandt andet via øget fokus på ernæringsmærket Nøglehullet og Fuldkornslogoet samt promovering af De officielle Kostråd, der også tager hensyn til klimaet.

VI GØR KLASSIKERNE SUNDERE

Vi arbejder løbende med opdatering og udvikling af allerede eksisterende recepter i forhold til at mindske sukker- og saltindhold. Vi kan bidrage til at reducere forbrugernes sukker, fedt og salt indtag igennem reduceringer i vores produkter. Vi arbejder derfor løbende med at reducere fedt, salt- og sukker gennem vores produktudvikling. Hvad der kan forekomme som minimale ændringer i salt-, sukker- og fedtindhold i produkter, der drikkes og spises hver dag, kan have en stor effekt på folkesundheden over tid. Vigtigt er dog, at vi hele tiden justerer uden at gå på kompromis med kvalitet og smag.

I løbet af 2023 har vi særligt haft fokus på vores Snack portefølje. Vi har igennem årene arbejdet på at reducere både fedt og salt i KiMs chips porteføljen. For at komme endnu længere med dette, har vi i 2023 påbegyndt arbejdet med at finde og teste nye teknologier, der kan reducere fedt i vores KiMs chips.

Vores arbejde med sundhed relaterer sig til FN’s Verdensmål 3

20 05 | Sundere hverdagsvalg

LANCERING AF NYE OG SUNDERE ALTERNATIVER

Vi har ligeledes fokus på hele tiden at udvikle og forbedre vores udvalg af sundere alternativer, der kan inspirere danskerne til at vælge en sundere livsstil. Dette gør vi blandt andet ved kontinuerligt at øge vores udbud af plantebaserede fødevarer og løsninger. En planterig og varieret kost anbefales af Sundhedsstyrelsen, da den er god for både sundhed og klima –og kan nedsætte risikoen for en række livsstilsrelaterede sygdomme.

Vi har også i 2023 sat ekstra skub bag de gode og sundere morgenmadsprodukter fra vores stærke brands i morgenmadskategorien, Havrefras og Paulúns. De nye lanceringer rammer en bred målgruppe lige fra børn til voksne med forskellige kostretninger. Læs mere om dette på de kommende sider.

DER SKAL OGSÅ VÆRE PLADS TIL FORKÆLELSE

I Danmark har vi tradition for, at der skal noget spiseligt på bordet, når vi mødes med familie og venner. Når vi mødes uden for hovedmåltiderne, kan det både være ledsaget af noget, der tilfredsstiller den søde tand, eller noget der er mere ovre i det salte hjørne, som for eksempel chips og nødder. Det kan også være på farten, hvor den lille sult skal stilles med et pølsehorn eller en focaccia.

I en sund og varieret kost skal der også være plads til hyggen og selvforkælelsen. Det tror vi på i Orkla. Det er dog vigtigt, at der er mulighed for at vælge produkter af høj kvalitet og som er baseret på gode råvarer, hvilket vi vægter højt lige fra vores chips fra danske kartofler, vores bagværk fra dansk hvede uden stråforkorter, til de særligt udvalgte jordbær, der smager af sol og sommer, til vores marmelade.

VI GØR DET NEMMERE AT TAGE DE SUNDE VALG PÅ HYLDEN

Havrefras produkterne er alle nøglehulsmærket. De klassiske

Havrefras og Rugfras har også Fuldkornslogoet.

Nøglehullet er et statskontrolleret  ernæringsmærke, som hjælper forbrugerne med at vælge sundere og leve efter De officielle Kostråd.

Fuldkornslogoet skal gøre det nemmere for forbrugere at vælge fødevarer med fuldkorn, som er en del af Fødevarestyrelsens officielle kostråd.

21

Paulúns skal drive væksten

i granola segmentet

I 2020 overhalede granola segmentet müsli segmentet, og vi forventer at granola segmentet fortsat vil vækste. Vi ønsker at påvirke væksten i granola segmentet i en mere transparent retning, og her vil Paulúns produkter spille en væsentlig rolle.

I 2020 OVERHALEDE GRANOLA SEGMENTET MÜSLI SEGMENTET

PAULÚNS SKAL FORTSAT DRIVE VÆKSTEN I GRANOLA SEGMENTET

Paulúns’ brand-DNA matcher forbrugernes ønske om transparente produkter lavet af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet. Og Paulúns skal bibeholde og styrke sin relevans gennem varianter, der imødekommer forbrugernes ønsker og behov, og dermed bidrage til, at granola segmentet vækster i en transparent retning, hvor sprød granola også kan nydes som produkter med ernærings- og sundhedsmæssige fordele. Vi har derfor valgt at illustrere

indholdet visuelt på bagsiden af pakken på alle vores varianter.

NYESTE VARIANT MED INGREDIENSER DER STØTTER IMMUNFORSVARETS NORMALE FUNKTION*

Jern, zink og kobber bidrager til immunsystemets normale funktion. Vores nyeste Paulúns variant med appelsin, mango og passion henvender sig for eksempel både til forbrugere der ønsker sig lækre morgenmadsprodukter af høj kvalitet, men samtidig henvender denne variant sig

skal indtages som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

også til forbrugere, der ønsker, at deres kost skal bidrage til at støtte immunforsvarets normale funktion*.

Dette produkt er også et eksempel på en variant inden for ‘performance food’ trenden, hvor der er fokus på, hvordan fødevareindtag påvirker kroppens funktion. Granolaen er bagt sprød og gylden, tilsat frø og nøje udvalgte krydderier som ingefær og gurkemeje. Derudover indeholder granolaen jern, zink og kobber, som bidrager til immunsystemets normale funktion*.

FORBRUGERTRENDS SOM PEJLING

Når vi udvikler nye varer og varianter i morgenmadskategorien kigger vi blandt andet på globale og regionale forbrugertrends indenfor livsstil og bæredygtighed for løbende at udvikle produkter, der imødekommer forbrugernes ønsker og behov.

Men vi ønsker også at tage et ansvar i forhold til at udfordre forbrugernes vaner og tilbyde produkter, som har nogle ernærings- og sundhedsmæssige fordele - uden at gå på kompromis med den lækre smag og sprødhed.

Vi ønsker altså både at lade os inspirere og at inspirere, når det handler om udvikling af vores produkter.

INDIVIDUALISEREDE BEHOV

Forbrugere i dag har forskellige ønsker i forhold til deres livsstil, og derfor vinder forskellige kostretninger frem. Her er grundtanken, at: ”det som er godt for mig, er ikke nødvendigvis det, som er godt for dig”. Vi ser derfor en stigende interesse for produkter, der tilbyder specifikke fordele og samtidig smager lækkert. Med Paulúns mange varianter er der nøje udvalgte råvarer til alle forbrugeres ønsker.

22
05 | Sundere hverdagsvalg
Kilder: Nørgaard Mikkelsen: ”Food Trends 2023” og Landbrug & Fødevarer ”Globale megatrends frem mod 2030” , Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik 2020 *Produktet mDKK Kilde: Nielsen IQ ”Kend dit marked” 2013-2023

Vi giver familier mulighed for at vælge en morgenmad med fuldkorn, som børn også elsker

Fællesnævneren for mange brandede kakaoprodukter i morgenmadskategorien er, at der er tilføjet sukker. Det udfordrer vi i Orkla Danmark med lanceringen af Havrefras Kakao, hvor vi blandt andet har reduceret indholdet af sukkerarter samt øget indholdet af fuldkorn, og dermed lever op til kravene for både Nøglehullet og Fuldkornslogoet - uden at gå på kompromis med den lækre smag, naturligvis.

DEN IKONISKE HAVREFAS – NU MED DEN POPULÆRE KAKAOSMAG

Mere fuldkorn står højt på dagsordenen hos mange danskere, og ifølge en ny undersøgelse* spiser lidt over 50 % af os fuldkorn dagligt og to ud af tre danskere har stor tillid til Fuldkornslogoet. Et af rådene fra Fødevarestyrelsens officielle kostråd er netop også at skrue op for andelen af fuldkorn i vores måltider.

Havrefras ønsker at imødekomme ønsket om mere transparente produkter, som hele familien nyder. Kakao er det mest populære smagssegment i morgenmadskategorien, og Havrefras Kakao opfylder børnefamiliernes ønske om kombinationen af kakaosmag og fuldkorn.

Børnefamilier er kernemålgruppen, men Havrefras Kakao henvender sig til alle, der ønsker et enkelt og velkendt morgenmadsprodukt, nu med et lille tvist.

POSITIV MODTAGELSE HOS FORBRUGERNE

Den nye smag, sammen med de velkendte Havrefras fordele såsom fiberrig og råvarer af høj kvalitet, har vist sig at være et attraktivt morgenmåltid for hele familien.

Forbrugerne har taget godt imod det nye produkt siden lanceringen i efteråret 2022. I 2023 har Havrefras Kakao bidraget til, at Havrefras har vundet markedsandele i morgenmadskategorien, og andelen af kunder, der vender tilbage og køber produktet igen er høj.

Havrefras Kakao er de klassiske sprøde havrepuder med en smagskombination af mild balanceret kakao og fyldig havre.

Produktet indeholder 69 % fuldkorn og er både nøglehulsmærket, fuldkornsmærket, og kakaoen er Rainforest Alliance certificeret.

*Megafon forbrugerundersøgelse foretaget for Fuldkornspartnerskabet, marts 2024

23

Interview:

Intet slår ’smag’ og ’kvalitet’, når danskerne skal vælge fødevarer - heller ikke ’sundhed’

Man skal være forsigtig, når man ønsker at gøre kendte fødevarer sundere og mere klimavenlige, for danskerne higer stædigt efter den kvalitet og smag de kender, og bryder sig bestemt ikke om det, hvis de oplever, at noget ændres. Hos Orkla Danmark er vi helt klar over den udfordring og arbejder ihærdigt på at balancere ønsket om sundere fødevarer med den velkendte, gode smag. Vi har interviewet Head of Innovation, Stine Overgaard, om dilemmaet.

Når man spørger danskerne, svarer de fleste, at de gerne vil spise mere varieret, sundere og mere klimavenligt. Men et kig i indkøbskurvene viser for det meste, at det i højere grad er smag og kvalitet, der styrer vores valg ved butikshylderne.

Derfor skal man være forsigtig, når man skal ændrer på recepterne i produkterne hos Orkla Danmark. Og det skal man, påpeger Stine Overgaard: "Det handler både om sundhed og klima – men absolut ikke om økonomisk gevinst,” siger Stine Overgaard.

"Vores initiativ til at reducere fedt, salt og sukker er drevet af et ønske om at være en ansvarlig virksomhed, der tager hensyn til både folks sundhed og miljøet. Selvom det faktisk kan være økonomisk udfordrende, da sundere alternativer ofte er dyrere, ser vi det som en nødvendig investering i fremtiden.”

OM REDUKTION

AF SUKKER OG SALT

Orkla Danmark har et løbende fokus på at forbedre og udvikle eksisterende opskrifter med henblik på at reducere sukkerog saltindholdet, hvor selv små ændringer kan have en markant indflydelse på folkesundheden over tid.

24
05 | Sundere hverdagsvalg

TEKNOLOGI ER ÉN AF NØGLERNE

Èn af de største udfordringer er at bevare den smag, forbrugerne kender, selv når vi skærer ned på fedt, salt og sukker. Tæt samarbejde med leverandørerne og teknologisk innovation er nøglen. "Vi har introduceret en saltreduceret kødaroma, der hjælper os med at bevare den fyldige umamismag, selv når saltindholdet er lavt," forklarer Stine. Ny teknologi i produktionen, såsom forbedrede skylningsteknikker, spiller også en stor rolle i at opretholde kvaliteten.

GRADVISE ÆNDRINGER

Gennem de sidste 20 år har mange virksomheder produceret og markedsført produkter som 'light' eller med 'reduceret indhold', men disse produkter bliver ofte fravalgt, fordi forbrugerne frygter, at ’reduceret fedt’ betyder reduceret smag. "Det handler om at tage små skridt og introducere ændringerne gradvist og med en fuldstændig sikker styring af smagen og kvaliteten," fortæller Stine.

FORSIGTIG KOMMUNIKATION

Kommunikation er afgørende, når vi introducerer ændringer i indholdet af vores produkter. "Det er vigtigt, at vi nøje overvejer både, hvordan og hvad vi kommunikerer. En ændret opfattelse kan påvirke smagsoplevelsen, selvom produktet faktisk ikke smager anderledes," understreger Stine.

Dette er essentielt for at sikre, at kundeoplevelsen forbliver positiv, selv under overgangen til sundere alternativer. Der er i fødevarebranchen talrige eksempler på at, forbrugerne har reageret negativt, når det bare antydes, at der ændres i sammensætningen af deres yndlingsprodukter – også selvom produkterne bliver sundere, og ændringerne hverken kan smages, eller påvirker måden fødevaren bruges på. ”Derfor skal man være forsigtig”, siger Stine Overgaard.

25

Klima og miljø

I Orkla anerkender vi vores forretnings påvirkning på klimaet og vigtigheden af, at vi omstiller vores produktion fra fossile energikilder til vedvarende energikilder, samtidig med, at vi har et fokus på løbende at reducere vores energiforbrug, vandforbrug og affald.

Natur og miljø ødelægges hurtigere end nogensinde før. 2023 forventes at blive det varmeste år nogensinde registreret. Mere end én million planter, dyr og andre levende organismer står over for truslen om udryddelse. Resultaterne af klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening bliver stadig mere tydelige for mennesker, som eksemplificeret ved ekstreme oversvømmelser, tørker, ødelagte økosystemer og plastforurening. De ekstreme vejrbegivenheder demonstrerer behovet for øget handling og vigtigheden af fælles indsats hos både forbrugere, virksomheder og politikkere for at nå klimamålene.

AMBITIØSE MÅL I TRÅD MED VIDENSKABEN

I Orkla har vi sat en ambitiøs målsætning om at være klimaneutrale i 2045 for både scope 1, 2 og 3. Derudover har vi sat nogle delmålsætninger om at reducere scope 1 og 2 med 70 % i 2030. Vores scope 3 delmålsætning i 2030 er under revision, og vil blive sat endeligt i 2024. Målsætningerne er verificeret af Science Based Targets initiativet. SBTi er en global bevægelse, der arbejder for at hjælpe virksomheder med at sætte klimamål, der er videnskabeligt baserede og i overensstemmelse med målene i Parisaftalen for at begrænse global opvarmning.

FOSSILFRIE FABRIKKER

Omstilling fra fossile energikilder til vedvarende energikilder på vores fabrikker er en del af rejsen mod at blive klimaneutral. I løbet af 2023 er der for alle produktionssites udarbejdet planer for, hvordan produktionen kan omlægges til vedvarende energikilder. De planer indgår som input til udviklingen af en samlet Net Zero transition plan, som skal etableres i løbet af 2024. Det er investeringstungt at omlægge alle fabrikker, hvorfor det kræver en langsigtet plan, således at investeringerne fordeles over perioden frem mod 2045.

Vores arbejde med klima og miljø relaterer sig til FN’s Verdensmål 13

26
06 | Klima og miljø

CO2e / TON PRODUCERET

CO2 SCOPE 1 OG 2 REDUKTION

Vi arbejder kontinuerligt på at reducere energiforbruget på vores fabrikker. Reduktionen på 38 % i forhold til 2016 kommer primært fra vedvarende energikilder sikret igennem køb af oprindelsescertifikater fra vandkraft.

Chipsfabrikken reducerer kontinuerligt sit vandforbrug

På fabrikken i Søndersø modtages der årligt 14.000 ton kartofler, der skal forvandles til velsmagende og sprøde chips. Processen starter med, at kartoflerne skal vaskes rene fra jord og snavs, derefter bliver de skrællet og skåret i skiver, hvorefter kartoflerne skylles igen for at få stivelse ud, inden de skal koges, krydres og til sidst pakkes.

39 % VEDVARENDE ENERGI

Reduktion af udledninger fra egen produktion kræver omlægning fra fossile energikilder, som naturgas og olie til vedvarende energikilder, som elektricitet, træpiller eller lignende. I Orkla har vi en målsætning om at opnå > 60% vedvarende energi i 2025.

Fossil energi

Vedvarende energi

Både i den første vaskeproces og i skylleprocessen efter kartoflen er skåret i skiver anvendes der en del vand. Der er gennem tiden optimeret på mængden af vand, der anvendes. Der er etableret genbrug af vand fra skylle processen til brug for afvaskning, hvilket betyder, at det kun er nødvendigt

at tilføre nyt rent vand fra hanen til skylleprocessen. Hele vaskeprocessen kan altså klares med genbrugt vand fra skylleprocessen.

50 % REDUKTION AF VANDFORBRUG I 2023

I 2023 er processen optimeret yderligere ved, at der opsamles kondensvand fra kogeprocessen, som kan anvendes til skylleprocessen. Det betyder, at der nu kun skal hentes vand fra hanen til den sidste af de tre trin i skylle processen. Det har allerede reduceret vandforbruget i skylleprocessen med op mod 50 %. Reduktionen vil dog først give helårseffekt på vandforbruget i 2024.

VANDFORBRUG PR. PRODUCERET TON – SØNDERSØ

REDUKTION AF VANDFORBRUG

Vi arbejder for at reducere vandforbruget på vores fabrikker. Det gøres blandt andet igennem bedre rengøringsprocesser og optimering af måden vand anvendes, opsamles og genanvendes. Vi har reduceret det samlede vandforbrug med 23 % over de sidste 5 år. Læs et godt eksempel fra Søndersø til højre.

-38
%
27
39 % 61 % 2019 2020 2021 2022 2023 -23 % 2023 2,8 2022 2,8 2021 3,1 2020 3,5 2019 3,6 -23 % 3,91 3,33 3,00 2,64 2,56

Bekæmpelse af madspil

Omkring 1/3 af alt mad, der produceres, ikke bliver spist. Derfor har vi i Orkla fokus på, hvordan vi som fødevareproducent kan bidrage til at minimere spild i hele vores forsyningskæde – fra jord til bord. Vi har i Orkla Danmark sat et mål om at halvere vores madspild inden 2030

Madspild har store klima- og miljømæssige konsekvenser, da det er en væsentlig synder, når det kommer til udledning af drivhusgasser. Det estimeres, at vi i Danmark smider mere end 700.000 ton mad ud hvert år, svarende til 124 kg pr. indbygger – heriblandt madvarer, der ikke fejler noget.

Når vi arbejder med madspild i Orkla, sker det med fokus på tre typer af madspild:

PROCESSPILD

Først og fremmest har vi fokus på at reducere det processpild, der genereres igennem fremstillingen af vores produkter. Processpild, er spild, som egentlig burde være blevet til en fødevare. Det genereres blandt andet som følge af fejlproduktioner, kvalitetsudfordringer eller processtop.

FÆRDIGVARESPILD

For det andet arbejder vi på at undgå, at færdigproducerede varer ender i skraldespanden. Desværre sker det, at salget er anderledes end forventet, og at der derfor produceres for meget.

HUSHOLDNINGSSPILD

Sidst men ikke mindst forsøger vi at undgå, at vores produkter ender i skraldespanden hjemme hos forbrugeren, fordi de nærmer sig eller overskrider ”bedst før” datoen.

Vores arbejde med madspild relaterer sig til FN’s Verdensmål 2, 12 og 17

28
07 | Bekæmpelse af madspild

Efter en markant stigning i processpildet de sidste år er kurven knækket i 2023

Vi har oplevet en stigning i processpild siden 2020, som primært kan henføres til Easyfood fabrikken i Kolding. Skælskør og Skovlund fabrikkerne leverede en reduktion af deres processpild i 2023. Fabrikken i Skælskør har via et kontinuerligt fokus nu opnået en samlet reduktion på 66 % siden 2014. Søndersø havde en lille stigning i 2023.

En del af stigningen i Easyfood kan henføres til opstarten af en ny produktionslinje, linje 3. Hele den markante stigning i Easyfoods proces-

spild kan dog ikke kun henføres til den nye linje. Der blev derfor igangsat og eksekveret et stort processpildsprojekt i slutningen af 2022, som virkelig har fået vendt den negative trend i 2023. Det kan du læse mere om på næste side.

Læringen fra processpildsprojektet bringes i 2024 videre ud på de øvrige fabrikker i Orkla Danmark, så der kan blive reduceret processpild på alle produktionssites.

PROCESSPILD I PRODUKTIONEN AF FÆRDIGVARER, ORKLA

2017 (Baseline) 3.439 58,5 49,7 58,2 61,3 46,3 2020 2.960 2021 3.340 2022 3.706 2023 2.623 -24 % Processpild, ton Processpild pr. 1000 produceret ton
29
DANMARK

Easyfood vender kurven og reducerer processpild med 32 % efter nogle år med høj stigning

Hos Easyfood oplevede man gennem en periode en negativ udvikling i processpild. Derfor blev der sat målrettet ind med en fokuseret indsats i slutningen af 2022, og i løbet af 2023 lykkedes det Easyfood fabrikken at få vendt kurven og komme i mål med en reduktion på 32 % fra det foregående år.

ET DEDIKERET TEAM MED ET KLART FOKUS

Med udgangspunkt i en analyse af fabrikkens processer inden for madaffald og madspild stod det klart, at det største spild skete i selve produktionsprocessen og ikke som resultat af færdige produkter, der ikke blev afsat. Fabriksledelsen nedsatte derfor et dedikeret team af medarbejdere med forskellige kompetencer, som fik til opgave at reducere spildet i produktionen.

UGENTLIGE SPILDMØDER

Teamet mødtes på ugentlig basis og anvendte en fast skabelon for, hvordan de gik til opgaven.

Først blev data for hvert enkelt produkt som var blevet produceret i den foregående uge analyseret, og ved at sammenholde data for det estimerede spild per produkt med det faktiske spild kunne teamet systematisk identificere de produkter, som havde højt spild.

Derefter diskuterede teamet mulige årsager til spildet og igangsatte tiltag, som havde til formål at optimere udnyttelsen af råvarerne og sikre at processen kørte gnidningsfrit og dermed med mindst muligt spild.

REDUKTION PÅ 965 TON

Det lykkedes med en fokuseret og systematisk indsats gennem 2023 at få reduceret spildet fra produktionen med 965 ton i forhold til det foregående år, hvilket svarer til ca. fire ugers produktion af færdigvarer.

Processpildet i produktionen blev reduceret med 32 % fra 226 kilo per produceret ton i 2022 til 155 kilo per produceret ton i 2023. Easyfoods fabrikschef, Peter Mortensen, glæder sig over resultatet:

det laveste antal klager fra kunder og for brugere gennem 10 år, og den overordnede produktivitet steg ligeledes i 2023.

PROCESSPILD I PRODUKTIONEN AF FÆRDIGVARER, EASY FOOD

De 32 % reduktion

POSITIVE AFLEDTE EFFEKTER

Udover at producere flere færdigvarer med samme mængde råvarer, havde arbejdet og den fokuserede indsats også andre indirekte gevinster. For eksempel oplevede fabrikken

30
medførte også, at indtjeningen per produkt blev væsentligt forbedret 07 | Bekæmpelse af madspild 196 241 0 0 50 5 100 10 15 20 Tusinde ton Spild/ produceret ton 150 200 250 2023 2022 2021 1,8 11,7 2,8 12,2 2,4 10,0 1,7 8,5 2020 226 155 Spild fra produktion Produktion Spild, kilo per produceret ton -32 %

Upcycling af ingredienser reducerer madspild

Easyfood går forrest når det handler om at skabe værdi gennem cirkulære fællesskaber og upcycling af ingredienser.

Kampen mod madspild skal kæmpes på mange fronter. Hos Easyfood er det at skabe innovation gennem samarbejder med andre virksomheder en integreret del af den måde der skabes værdi på, og flere af disse samarbejder har en unik tilgang til, hvordan en cirkulær tankegang kan understøtte bedre udnyttelse og upcycling af råvarer og dermed udnytte processpild.

ØGET FOKUS PÅ CIRKULÆRE

FÆLLESSKABER

I vores arbejde med trends og tendenser i markedet har vi set et øget fokus på cirkulære fællesskaber, som kan styrke relationer og bæredygtighed i fødevarebranchen. Cirkulære fællesskaber er en stigende trend inden for fødevareindustrien. Dette fænomen handler om at etablere bæredygtige forsyningskæder, hvor ressourcer genbruges, og affald minimeres. Vi skal samarbejde på tværs af industrier og udvikle innovative metoder til at genbruge og genanvende materialer. Ved at skabe cirkulære fællesskaber kan vi producere mere bæredygtigt og samtidig opnå økonomiske fordele.

”Vi er blevet meget opmærksomme på, hvilken værdi vi kan skabe sammen på tværs af fødevarebranchen. Det er nødvendigt, at vi slår vores viden og ressourcer sammen for at udvikle bæredygtige produkter. Arbejdet med sidestrømme og anvendelsen af upcyclede ingredienser er eksempler på, at vi aktivt arbejder med cirkulær produktion”, siger Johanne Engelhardt Said, Head of Innovation & Design hos Easyfood.

CIRKULÆRE SAMARBEJDER I 2023

I 2023 har vi fortsat vores medlemskab af Circular Coffee Community og samarbejdet med Kaffe Bueno. Derudover har vi indgået en ny samarbejdsaftale med virksomheden Agrain.

Vores andet produkt med upcyclede ingredienser ”SocialSquare” er færdigudviklet og blev lanceret i starten af 2024.

Cirkular Coffee Community er et non-profit netværk, der blev etableret i 2020. Dets medlemmer består af private virksomheder og andre organisationer, og har til formål at drive udbredelsen af cirkulær transformation inden for kaffeområdet.

VI FORTSÆTTER SAMARBEJDET

MED KAFFE BUENO

I 2022 lancerede vi vores første produkt med upcyclede ingredienser: MoccaBun. I samarbejde med virksomheden Kaffe Bueno, fik vi udviklet MoccaBun med KAFFIBRE®. Produktet er en ny fortolkning af vores klassiske Cinnamon Bun, hvor vi erstatter flere af ingredienserne med Kaffe Buenos kaffebiprodukt, KAFFIBRE®.

NYT SAMARBEJDE DER OMDANNER MALT TIL MEL

I samarbejde med virksomheden Agrain har vi i 2023 udviklet vores andet produkt med en upcykled ingrediens –nemlig maskmel.

Maskmel fra Agrain stammer fra overskydende malt fra bryggerier, og er endnu et eksempel på, hvordan man kan udnytte én af de største affaldsstrømme i fødevareindustrien. Maskmelet reducerer miljøpåvirkningen, og giver samtidig ernæringsmæssige fordele, som ikke findes i traditionelt bagemel.

31

Færdigvarespild er reduceret med 39 %, men vi ser en stigning, der skal stoppes

I Orkla har vi en holdning til, at vi ikke producerer i fødevarer for at de kan blive smidt ud – vi producerer fødevarer for, at de skal blive spist. Alligevel sker det desværre nogle gange, at vi har færdigvarer på lager, der nærmer sig sidste holdbarhedsdato, og må kasseres.

Vi har desværre set en lille stigning i madspild over de sidste to år efter en række år med forbedringer. Det er særligt chipsfabrikken i Søndersø og Easyfood fabrikken i Kolding, som oplever stigninger.

Fabrikken i Skælskør har en kontinuerligt pæn nedgang og har nået målsætningen om en reduktion på 50 % i 2025 i forhold til 2017.

FLERE LØSNINGER TIL REDUKTION AF

MADSPILD

Vi har igennem 2023 optimeret og sat ekstra fokus på vores S&OP proces (Sales & Operations Planning). Dernæst har vi etableret gode samarbejdsaftaler med madspildsaktører, som Fødevarebanken, Motatos.dk og To Good To Go. Vi har desuden vores eget website for KiMs brandet, der hjælper os med at reducere snack spild.

FÆRDIGVARESPILD, ORKLA DANMARK

07 | Bekæmpelse af madspild 2017 (Baseline) 2020 2021 2022 2023 -39 % Færdigvarespild, ton Færdigvarespild pr. 1000 produceret ton 5,5 323 253 170 191 198 4,7 3,0 3,2 3,5 32

Forskellige løsninger bidrager til at reducere færdigvaremadspild

FORBEDRET S&OP PROCES SOM FOREBYGGELSE

Planlægning er nøglen, når det skal sikres, at der produceres de rigtige mængder. Det gælder både om at sikre en høj leveringssikkerhed til vores kunder samtidig med, at vi ikke vil have overskydende varer på lager. I 2023 har S&OP teamet øget indsatsen for at sikre både bedre leveringssikkerhed og mindre spild.

PARTNERSKABER REDDER 86 TON MADSPILD

Når vi så alligevel har overskydende varer på lager, har vi etableret samarbejder med forskellige madspildsaktører. Motatos er et website med gode tilbud. Føde varebanken sikrer mad til udsatte danskere og To Good To Go laver forskellige lykkeposer og kasser, som sælges via deres app.

85 TUSIND POSER SNACKSPILD REDDET VIA KIMS WEBSHOP

KiMs brandet har etableret sin egen webshop med gode tilbud, hvor de loyale KiMs forbrugere kan få deres yndlingschips sendt direkte hjem til gode snackspilds tilbudspriser. Her sælges der chips, snacks og nødder, som nærmer sig ”bedst før” datoen. Det svarer til 7 ton chips og snacks.

33

Bæredygtig emballage

Emballage er afgørende for at opretholde fødevaresikkerheden, forlænge holdbarheden og beskytte vores produkter under distribution, på hylderne i butikkerne og i køleskabet derhjemme. De største udfordringer med emballage er, at det ofte ikke sorteres og indsamles til genanvendelse samt overemballering. I Orkla arbejder vi derfor proaktivt med at understøtte mere cirkularitet i emballageværdikæden, ligesom vi fokuserer på at minimere eget emballageforbrug.

MERE CIRKULARITET OG GENANVENDELSE

Vi har igennem de seneste år fokuseret på at udvikle vores emballage i en mere bæredygtig retning. Vi har særligt haft fokus på at sikre, at vores emballager er designet til genanvendelse. Der er skiftet emballagetyper og sikret, at emballagerne så vidt muligt er lavet af monomateriale og dermed kan sorteres og genanvendes. Vi har fortsat enkelte emballager, som er en udfordring at få gjort genanvendelige grundet proces, kvalitets- og holdbarhedsudfordringer. Det er fx vores KiMs Peanuts pose. Der arbejder vi på, sammen med kollegaer fra vores søsterselskaber, at finde en genanvendelig løsning. Men vi glædes over, at vi nu er oppe på, at 99 % af emballagen anvendt på vores egenproducerede produkter er genanvendelig.

REDUCERING AF RESSOURCEFORBRUG

Selvom emballage er en afgørende del af et fødevareprodukts kvalitet og funktionalitet, så skal der ikke anvendes mere emballage end nødvendigt. Derfor udfordrer vi hele tiden os selv på, om vi kan bruge mindre emballage. Der er i løbet af året både justeret i tykkelsen

på plasten på vores Naturli ”kød”bakker og på tykkelsen af folien på vores KiMs chipsposer. Læs mere om de cases senere i beretningen.

UDVIKLING ER NØDVENDIG FOR MERE

BÆREDYGTIG EMBALLAGE FORBRUG I DANMARK

Det er nødvendigt med en velfungerende emballageværdikæde fra producent, til affaldssortering, indsamling og genanvendelse. Det er ikke nok, at vi producenter designer til genanvendelse – resten af værdikæden skal også være velfungerende. Der har vi et stykke vej endnu i Danmark. Fra politisk side i EU er der sat fokus på dette igennem det udvidede producentansvar, som træder i kraft medio 2025.

Bedre sortering og genanvendelse er en forudsætning for, at der kan blive mere genanvendt plastik i fødevarekvalitet tilgængelig på markedet. Derfor stiller Orkla sig gerne til rådighed for diverse udviklingsprojekter. Læs mere senere i beretningen.

Vores arbejde med bæredygtig emballage relaterer sig til FN’s Verdensmål 13, 14 & 17

08 | Bæredygtig emballage
34

Emballageforbrug for egen produktion i Orkla

Danmark

Det udvidede producentansvar for emballage rykker nærmere

I Orkla Danmark brugte vi omtent 14.000 ton emballage i 2023 fordelt på de fire fabrikker.

Papirbaseret emballage er den materialetype, der anvendes mest af, hele 44 % af det samlede emballage forbrug målt i vægt. Både vores forbrugerprodukter og foodserviceprodukter pakkes og sælges i kolli, dvs. papkasser med flere produkter samlet. Alt vores pap og karton er FSC certificeret.

Glas udgør 33 % af emballageforbruget. 66 % af glasset kommer fra genanvendt materiale.

Plastikemballage udgør til sammen 18 % af den samlede mængde. 11 % af plastemballagen kommer fra genanvendte materialer og 8 % fra biobaseret materiale.

EMBALLAGEFORBRUG, ORKLA DANMARK

AF EMBALLAGEN ER

FRA FORNYBARE

ELLER GENANVENDTE MATERIALER

EU indfører et udvidet producentansvar på fødevareemballage for at fremme bæredygtighed, miljøbeskyttelse og en mere cirkulær økonomi. Med producentansvaret flyttes det økonomiske ansvar for indsamling, genanvendelse eller bortskaffelse af fødevareemballager til producenterne. Producentansvaret er stort set implementeret i alle EU lande, og nu er det blevet Danmarks tur. Der arbejdes på højtryk både hos lovgiver, administratorer og producenterne for at blive klar til ikrafttræden i juli 2025.

Ved at pålægge producenterne ansvar for emballagens miljøpåvirkning fra produktion til bortskaffelse, forventer man, at der vil blive designet mere genanvendelige og genanvendte materialer, hvilket reducerer affald og ressourceforbrug.

Derudover ønsker EU at reducere mængden af affald, der ender i naturen, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for økosystemerne og dyrelivet. Ved at gøre producenterne ansvarlige for at håndtere emballageaffaldet, fremmer man incitamentet til at etablere ordninger for indsamling og genanvendelse, og dermed forbedre grundlaget for en mere cirkulær økonomi, hvor materialer genanvendes og genbruges i stedet for at blive brugt én gang og derefter smidt ud. Incitamentet styrkes yderligere ved, at der indføres miljøgraduerede bidrag, således, at de genanvendelige og mindst klimatunge emballager bliver billigere at sætte på markedet.

FORBEREDELSERNE ER GODT I GANG

Orkla hilser producentansvaret velkommen, da vi tror på, at det vil forbedre den cirkulære værdikæde for fødevareemballage.

Producentansvaret betyder, at vi skal vide nøjagtig hvor meget af hvilke typer emballager, der sættes på markedet fra Orkla Danmark. Det er uanset, om det er vores egne producerede produkter, produkter købt og videresolgt fra søsterselskaber eller produkter købt via en tredjepartsleverandør.

Vi er derfor i gang med at indsamle detaljerede emballageinformationer på alle produkter og lægge dem ind i vores Master Data således, at vi er i stand til at opgøre og rapportere på de nøjagtige emballagemængder. Det gælder både primær, sekundær og transportemballage. Derudover er alt salgsmateriale også omfattet.

71 %
35 Pap & karton Hård plast Metal Glas Blød plast Andet 4 % 1 % 33 % 44 % 11 % 7 %
99 % AF EMBALLAGEN ER DESIGNET TIL GENANVENDELSE
08 | Bæredygtig emballage 36

Små justeringer der tilsammen gør en forskel

I et år, hvor vi ikke har haft store investeringer afsat til bæredygtighedsinitiativer, har fokus i højere grad været på de mange små justeringer, som vi kan implementere i vores daglige drift og processer og på den måde flytte os bid for bid mod en mere bæredygtig hverdag. Her er fremhævet nogle eksempler på justeringer, som er implementeret i 2023.

24 %

CO2-reduktion per enhed

REDUKTION AF TYKKELSE PÅ NATURLI’ BAKKE

Ved at reducere tykkelse på bakken, som er produceret af 75 % rPET og 25 % PET, fra 550 my til 400 my, har vi nedsat vores CO2-udslip på emballagen med 24 % per enhed.

Denne type bakke bruges til fire forskellige produkter, som tilsammen udgjorde 400 tusinde solgte enheder i 2023.

9 % CO2-reduktion per enhed

REDUKTION AF FOLIETYKKELSE PÅ KIM’S CHIPSPOSER

Ved at reducere folietykkelsen, som er produceret af OPP plast, fra 50 my til 45 my på flere af vores KiMs chipsposer, har vi nedsat vores CO2-udslip på emballagen med 9 % per enhed.

De poser, der har gennemgået denne ændring er vores mellemposer (75-95 g) samt de poser, som anvendes i KiM’s Crunch Cut produktserien.

Poserne bruges til i alt 13 forskellige varenumre, og i 2023 solgte vi sammenlagt 3.3 mio. af disse enheder.

26 % CO2-reduktion per enhed

ÆNDRING AF MATERIALE PÅ ‘WRAP AROUND’ EMBALLAGE TIL DEN GAMLE FABRIK MARMELADE

Til vores Den Gamle Fabrik marmelader som sælges på det tyske marked har vi implementeret et skift i ‘wrap around’ emballagen fra plast til pap. Dermed har vi reduceret CO2-udslippet på emballagen per enhed med 26 %.

I 2023 solgte vi 570 tusinde af disse enheder.

37

Der skal nye teknologier til for at sikre bedre genanvendelse af fødevareplast

Innovation og nye teknologier er essentielt for at sikre højere genanvendelighed af fødevareplast. Orkla Danmark bidrager løbende til udviklingen af bedre løsninger inden for genanvendelse af plast til fødevarer. Sammen med offentlige og private aktører, der arbejder for bedre løsninger, indgår vi i forskellige udviklingsprojekter, hvor vi bidrager med vores indsigt som fødevareproducenter og med at stille testkapaciteter til rådighed.

GENANVENDELSE AF FØDEVAREPLAST

UDGØR EN SÆRLIG STOR UDFORDRING

Vi stiller høje krav til fødevaresikkerhed og har omfattende EU-regulering på området, og det skaber en ekstra udfordring i forhold til at øge genanvendelsen af plast med fødevarekontakt.

Det er essentielt, at vi får udviklet teknologier som kan bibeholde en høj grad af fødevaresikkerhed samtidig med at vi øger cirkulariteten i plastemballagen. Det problem ønsker Orkla Danmark at være med til at løse.

SAMARBEJDER PÅ TVÆRS

For at udvikle relevante teknologier som løsning på denne komplekse problemstilling, er der brug for at bringe viden sammen på tværs af sektorer, og institutioner for at skabe tværgående samarbejder og løsninger.

HVERT PROJEKT SKABER NY VIDEN

Udfordringen med udvikling og innovation i forhold til nye teknologier er, at vi ikke nødvendigvis ved, hvordan den ideelle løsning på problemet ser ud endnu. Derfor deltager Orkla Danmark løbende i forskellige projekter, der hver især har forskellige forslag til løsninger på problemet.

Når et projekt er bragt til ende, står vi ikke nødvendigvis med den fulde løsning, men som minimum har vi bidraget med ny viden, der kan hjælpe udviklingen på vej, fordi vi sammen er blevet klogere.

I 2023 var Orkla Danmark involveret i to forskellige typer af projekter, som havde forskellige bud på, hvordan vi kan skabe mere effektiv genanvendelse af plast i fødevareindustrien. Dem kan du læse om på næste side.

BEHANDLING AF PLASTIKAFFALD I EU

Energigenvinding

Deponeret

Vores deltagelse i diverse udviklingsprojekter relaterer sig til FN’s Verdensmål 17

38
08 | Bæredygtig emballage
Kilde: Europa-Parlamentet: Plastikaffald og genbrug i EU: Fakta og tal, 2018
Genanvendt 43 % 32 % 25 %

Cirkulær anvendelse af plast til fødevarer

PROJEKTETS FORMÅL

Udvikling af ny teknologi til genanvendelse af PP og PE plast til fødevarer inden for tre segmenter: 1) Industrielt affaldsplast, 2) Post-consumer plastaffald fra kendt kilde samt 3) Husstandssorteret plastaffald.

PROJEKTEJER

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

TIDSLINJE 2021-2024

ORKLA DANMARKS BIDRAG

Indsamling af viden, input til kravspecifikation, samt vurdering af egnethed af plastsegmenterne til fødevareemballering.

RESULTATER

Det er lykkedes at udvikle teknologier der allerede i dag gør det muligt at markedsføre denne type genanvendt plast i to ud af de i alt tre testede plastsegmenter. For husstandssorteret plast, som er det segment med størst potentiale, skal der først ansøges om teknologien som en ”Novel Technology” i henhold til EU lovgivningen om FKM (Fødevarekontaktmaterialer).

NEXT STEPS

Læringen fra projektet tages med videre i et nyt projekt: ”Cirkulære Fødevareemballager” med opstart 2025. Dansk Teknologisk Institut er projektejer og arbejder i foråret 2024 på at etablere et konsortium bag projektet. Orkla har givet tilsagn om deltagelse.

Holygrail 2.0

PROJEKTETS FORMÅL

Udvikling og implementering af digitale vandmærker der indeholder information om materialet på den enkelte plastemballage. Ved hjælp af kameraer på sorteringsenheden, kan denne information afkodes, og dermed kan emballagen sorteres korrekt og genanvendes.

PROJEKTEJER

AIM – European Brands Association med støtte fra Alliance To End Plastic Waste

TIDSLINJE

2020-2026

ORKLA DANMARKS BIDRAG

Implementering af digitale vandmærker på udvalgte produkter til tests på Amager Ressourcecenter i semi-industriel test-fase samt sikring af en væsentlig andel postconsumer emballage til næste test-fase. Vi skulle levere minimum 10 emballager (PE, PP, PET) og disse er på markedet i dag.

RESULTATER

Succesfuld Proof of Concept (HolyGrail 1.0), succesfulde semi-industrielle testsaf sorteringsteknologien helt ned på SKUniveau.

NEXT STEPS

Industriel test-fase og validering af teknologien i et operationelt miljø, Go-to-Market Launch (2024)

39 I 2023
var Orkla Danmark involveret i to projekter rettet mod udvikling af mere cirkulære værdikæder indenfor fødevareemballage

Mennesker og samfund

I Orkla har vi berøring med mange samfund og mennesker igennem hele vores værdikæde. Den største berøring har vi naturligvis i Danmark, hvor vi producerer og markedsfører vores produkter. Vi køber mange råvarer lokalt, men henter også råvarer fra flere andre lande både i Europa og i resten af verden. Vi ønsker at agere ansvarligt med høj integritet, etik og moral. Vi har en ambition om at påvirke, både de samfund og de mennesker vi er i berøring med, positivt.

TROVÆRDIGHED, INTEGRITET, ETIK OG ANSVARLIG ADFÆRD

I Orkla opererer vi, med vores tunge afsæt i de nordiske lande, ud fra solide nordiske værdier med generel ordentlighed, høj etik og moral. Vores tre kerneværdier i Orkla er: troværdig, modig og inspirerende. Troværdig handler i høj grad om, at vores omverden, kunder, leverandører og forbrugere kan regne med, at vi holder hvad vi lover, og at vi agerer ansvarligt i alt, hvad vi gør.

Vi har opdateret vores interne adfærdskodeks i løbet af 2023. Vi har delt det med alle medarbejdere og gennemført e-learning for at sikre forståelsen i hele organisationen. Alle nye medarbejdere introduceres til adfærdskodekset og skal kunne tilslutte sig for at være en del af Orkla.

Vores Orkla Code of Conduct sætter rammerne for, at vi naturligvis altid agerer indenfor lovgivningen, at vi er ansvarlige over for mennesker, samfund og miljø samt, at vi udfører vores arbejde med høj integritet.

Læs Orkla Code of Conduct via QR koden

Vores arbejde med mennesker og samfund relaterer sig til FN’s Verdensmål nr. 2, 5, 8, 13, 14 og 15

40
08 | Mennesker og samfund

Orkla er en ansvarlig arbejdsgiver med fokus på

vores medarbejderes sikkerhed, udvikling og trivsel

Vi ønsker at være kendt som en ansvarlig virksomhed og arbejdsplads med en kultur præget af åbenhed, respekt og omtanke. Mennesker er vores drivende kraft. Derfor arbejder vi systematisk for at sikre, at vores medarbejdere har en sikker, fair og stimulerende arbejdsdag på tværs af lokationer og funktioner. Vi har fokus på at være en arbejdsgiver, der giver plads til forskellighed og giver vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig. Det er vores ønske, at alle medarbejdere skal være stolte af at være en del af Orkla Danmark.

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Vi skal alle gå trygge på arbejde og vide os sikre på, at vi har et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi har derfor arbejdsmiljøorganisationer på alle lokationer med medarbejderrepræsentanter, som er med til at sikre, at vi har et godt arbejdsmiljø i dagligdagen.

Sikkerhed og nul arbejdsulykker er højt på agendaen. Særligt på vores produktionsfaciliteter, hvor risikoen for ulykker er højere end ved kontorarbejde, er fokus på sikkerhed en naturlig del af arbejdsdagen for både ledere og medarbejdere.

MEDARBEJDERTRIVSEL KAN NU FØLGES

TÆTTERE

Helt grundlæggende vil vi gerne have, at alle Orkla ansatte trives i deres dagligdag. Vi ved, at medarbejdere i trivsel bliver længere på arbejds -

pladsen, leverer et bedre stykke arbejde og bidrager positivt til stemningen og kulturen i en organisation.

Vi har i løbet af 2023 implementeret en nyt værktøj, Winning Temp, der skal måle medarbejdernes trivsel og engagement løbende. Værktøjet blev implementeret i midten af året, så det er stadig lidt nyt, men det har allerede givet gode indsigter om elementer, der kan arbejdes med i de lokale teams for at øge trivlsen.

MEDARBEJDERUDVIKLING ER EN LØFTESTANG TIL TRIVSEL

Træning og udvikling af vores medarbejdere er vigtigt både for vores medarbejderes trivsel og jobtilfredshed, men også for at kunne tiltrække nye medarbejdere og ikke mindst for at nå vores forretningsmålsætninger. I Orkla har vi forskellige akademier, som Brand Akademi, Indkøbs Akademi og lederudviklingsprogrammer og vi bruger også eksterne uddannelser, når det er relevant.

EKSTRA FOKUS PÅ LEDERUDVIKLING

God ledelse er fundamentalt for at have god kultur og trivsel i en organisation. Orkla Danmark har over de seneste tre år lavet en del integrationer og konsolideringer med mindre selskaber til det Orkla Danmark, vi kender i dag. Vi så derfor et behov for at etablere et fælles ledelsessprog.

I 2023 startede Orkla Danmark derfor et skræddersyet lederudviklingsprogram op, som er udviklet i samarbejde med og faciliteret af konsulenter fra Resonans. Programmet har blandt andet sat fokus på lederens egen udvikling og forståelse, coaching, kommunikation og forandringsledelse.

Alle ledere i hele Orkla Danmark er på programmet, og holdene er blandede på tværs af alle ledelseslag og lokationer for at skabe bedre netværk og forståelse for hinandens forskellige problematikker.

ENDNU MERE FOKUS PÅ MANGFOLDIGHED FREMOVER

Der tales i øjeblikket meget om DE&I (Diversity, Equity and Inclusion) overalt i samfundet, også i Orkla. Vi tror på, at vi bliver bedre af, at have forskellige kompetencer, baggrunde og forudsætninger. Vi har i løbet af 2023 skabt et overblik over, hvor vi er på forskellige parametre på DE&I agendaen og haft dialoger omkring, hvor vi gerne vil være og derigennem arbejdet målrettet mod at få formulereten konkret DE&I strategi.

Læs mere om vores arbejde som en ansvarlig arbejdsgiver på de kommende sider.

41

Øget fokus på sikkerhed

giver positiv effekt

I Orkla Danmark skal alle medarbejdere opleve at være en del af et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor alle kommer uskadt hjem fra arbejde – hver dag. Vores mål er nul arbejdsulykker.

EHS-UGE FOR ALLE MEDARBEJDERE

Ligesom i de foregående år satte vi også i 2023 fokus på EHS (Environment, Health and Safety) i en udvalgt uge, hvor alle Orkla Danmark lokationer rettede deres opmærksomhed mod, hvordan vi passer på os selv og hinanden.

”EHS-ugen skal minde os om, hvordan vi ønsker at operere hver dag. Det er vigtigt, at vi alle er med til at holde hinanden ansvarlige og at vi arbejder sammen som et team for at skabe en sikker og sund arbejdsplads” siger Supply Chain Director, Jette Bruun.

Vi så en lille stigning i antallet af ulykker på vores produktionslokationer i 2022, og vi satte derfor massivt ind i 2022, og yderligere i 2023, for at forebygge ulykker og skærpe vores fokus på sikkerhed.

MASSIVT FOKUS PÅ SIKKERHED

Gennem et øget antal EHS-samtaler og træning fik vi vendt TRR-udviklingen fra 14 i 2022 til 8,7 i 2023. Det er stadig for højt, da vores mål er nul arbejdsulykker, men det viser, at vi med et fælles fokus og en kontinuerlig indsats i forhold til sikkerhed, kan gøre en forskel.

ARBEJDSULYKKERATE OG SIKKERHEDSSAMTALER

Udvalgte

aktiviteter

fra EHS-ugen i hele Orkla Danmark

KOLDING

Sikkerhedskonkurrencer gennem spørgeskemaer og quizzer, der opmuntrer medarbejderne til at tænke over sikkerhedsprocedurer og -bestemmelser.

SØNDERSØ

Introduktion til ny beredskabsøvelse, der inkluderer evakuering fra fabrikken, og er designet til at sikre, at alle er forberedt på nødsituationer.

SKOVLUND

Sikker truck kørsel, med træning og fokus på sikkerhedsdialog gennem sikkerhedssamtaler. ‘GEMBA walk’ med fokus på ‘lesson learned’ fra seneste erfaringer.

SKÆLSKØR

Sikkerhedskultur-initiativer, inklusiv sikkerhedssamtaler i alle afdelinger og introduktion til ”’lesson learned’ fra seneste erfaringer gennem ‘GEMBA walk’.

42
i uge 39
08 | Mennesker og samfund 0 4 2 8 6 12 10 14 TRR* 2023 2022 13,5 14,0 8,7 2021 TRR* EHS-samtaler 0 100 200 Antal samtaler 300 400 500 600 700 -38 % 264 474 624
*Arbejdsulykkerate (Total Recordable Rate): Antal ulykker / (antal arbejdstimer / 1.000.000)

Mod 50 % kvinder på alle niveauer i organisationen

Orkla Danmark ønsker at være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der bidrager til ligestilling mellem kønnene, og som er åben og inkluderende over for alle medarbejdere uanset køn, alder, baggrund og andre aspekter. Vi tror på, at diversitet er en styrke for virksomheden.

Målinger og forskning viser, at de bedste arbejdspladser er de arbejdspladser, der ligner sammensætningen af køn, alder og baggrund i resten af samfundet mest muligt. Det er der, vi føler os mest trygge, der vi er mest glade, og der vi udvikler os mest og er mest produktive.

NY POLITIK FOR BARSEL

Med baggrund i den nye barselslovgivning har vi i Orkla Danmark tilpasset rammerne for barsels- og forældreorlov. Vi ønsker med den tilpassede ordning at bidrage til mere ligestilling mellem kønnene. Vi håber, at vi via den nye ordning bidrager til bedre forhold for såvel medarbejdere som medarbejderes familier. Vores ‘Politik for Barsel’ trådte i kraft 1. januar 2023.

MARKERING AF KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

På flere af vores lokationer på tværs af Orkla Danmark blev der i løbet af dagen serveret fælles morgenmad og senere kage, og der blev lyttet live til den debat, som Orkla ASA arrangerede i anledningen af kvindernes inter-

nationale kampdag. Formålet med at samle os fysisk om emnet og sætte fokus på det var ifølge CEO Carsten Hänel, at: ”italesætte emnet, skabe dialog, lytte til hinanden, og derefter træffe de beslutninger, der fører os videre mod en mere inkluderende arbejdsplads.”

POLITIK FOR MANGFOLDIGHED PÅ VEJ

Vi arbejder på at udvikle vores ‘Politik for Mangfoldighed’ som en del af vores overordnede strategi for DE&I (Diversity, Equity and Inclusion). Med den vil vi styrke organisationens mangfoldighed, bl.a. gennem et skærpet fokus på kønsrepræsentation i vores rekrutteringsprocesser. Vi planlægger at lancere strategien i 2024.

Desuden har vi udarbejdet en seniorpolitik med det formål at gøre overgangen fra arbejdsliv til arbejdsfrit liv lettere, og at fastholde erfarne medarbejdere så længe de har lyst og kan bidrage til virksomhedens drift. Politikken er trådt i kraft 1. januar 2024.

KØNSDIVERSITET I ORGANISATIONEN (ANDEL KVINDER)

41 %

MÅL: 50 % I 2025

Vores arbejde med DE&I relaterer sig til FN’s Verdensmål 5

KØNSDIVERSITET I DIREKTIONEN (ANDEL KVINDER)

29 %

MÅL: 50 % I 2025

KØNSDIVERSITET I ØVRIGE LEDELSESLAG (ANDEL KVINDER)

35 %

MÅL: 50 % I 2025

43

Nyt værktøj giver medarbejderfeedback i realtime

I Orkla Danmark har vi taget et nyt innovativt værktøj til trivselsundersøgelser i brug. Nu fortæller medarbejderne i realtime, hvordan de har det, og ledelsen har mulighed for at lave justeringer og håndtere potentielle problemer i opløbet.

Det kan være vanskeligt for medarbejdere at fortælle ærligt, hvordan de trives med deres arbejde. Har de for mange arbejdsopgaver? For få? Oplever de glæde ved at gå på arbejde, og er samarbejdet med kollegerne, som det skal være?

Samtidig kan det være svært for ledere at have fingeren på pulsen i organisationen og at være på forkant med eventuelle problemer.

Med værktøjet Winningtemp har vi i Orkla Danmark skabt en dynamisk bro mellem ledelsen og medarbejderne. Nu giver Orklas ansatte kontinuerlig feedback på en række parametre, og det har styrket forståelsen markant.

”Vi har nu fingeren på pulsen og kan handle i realtid” siger Jan Jensen, HR-direktør i Orkla Danmark.

BEDRE INDBLIK I TRIVSEL OG ÅRSAGERNE BAG

Skiftet til en mere dynamisk feedback kultur har givet os en unik indsigt i, hvad der virkelig rører sig blandt medarbejderne – langt ud over det, som traditionelle metoder kan afsløre. Ved kontinuerligt at indsamle og analysere anonym feedback, dykker Winningtemp ned i kernen af medarbejdertrivsel, åbner op for ærlige samtaler og peger på veje til forbedring.

TILFREDSHED (1-10 SKALA)

7,4

GENNEMSNITSSCORE JUNI-DECEMBER 2023

44
08 | Mennesker og samfund

2.400 KOMMENTARER PÅ 6 MÅNEDER

Ledere på alle niveauer har nu adgang til et dashboard. Det kræver tilvænning og en vis erfaring, at kunne håndtere løbende feedback – og det er vigtigt at lederne handler, når det er nødvendigt.

Det har ændret vores tilgang til ledelse fra at være intuitiv til at være mere datadrevet,

siger Jan Jensen.

Men systemet er ikke alene baseret på de store mænger kvantitative data, som kan give værdifuld information i realtid om hver afdeling og på tværs af organisationen.

Systemets adaptive natur gør, at det stiller opfølgende spørgsmål baseret på medarbejdernes svar. Det betyder, at der bliver dykket dybere ned i årsagerne til en medarbejders tilfredshed eller utilfredshed, hvilket giver nogle mere konkrete indsigter.

Alene det første halve år, siden Orkla Danmark tog Winningtemp i brug i 2023, er medarbejdere kommet med kommentarer 2.400 gange.

INVITERER TIL FEEDBACK

Det handler grundlæggende om at skabe en kultur, hvor man som medarbejder ikke bare har muligheden for at fortælle, hvordan man har det, men ligefrem bliver inviteret til at give sin ærlige feedback – såvel den positive som den negative.

Den ærlighed og løbende finger på organisationens puls får man ikke på samme måde med for eksempel en årlig trivselssamtale eller ved at have en whistleblower-ordning, som kun bliver aktivereret, når noget er helt grelt.

”Vi skaber en kultur, hvor vi værdsætter og forventer feedback, hvilket har styrket tilliden.

Vores medarbejdere ved, at deres stemmer bliver hørt og at det fører til handling,” siger Jan Jensen. Det skete for eksempel, da en medarbejder oplevede uhensigtsmæssig adfærd i en afdeling. Medarbejderen skrev en kommentar via Winningtemp, og det gav ledelsen mulighed for hurtigt at adressere og løse problemet.

STILLER KRAV TIL LEDELSEN

Det nye feedbacksystem er dermed et værdifuldt redskab til at skabe ægte forandring og i det hele taget udvikle arbejdspladsen og kulturen i en positiv retning, hvor alle føler sig hørt og værdsat.

Men det kræver, at ledelsen forpligter sig til rent faktisk at handle på medarbejdernes stemmer – ellers mister systemet sin relevans og troværdighed.

I sidste ende er det koblingen mellem medarbejderfeedbacken og konkrete ledelsesmæssige handlinger, der definerer succesen. Det afgørende er at hver enkelt leder skaber dialog med medarbejderne om resultaterne I Winningtemp

Jan Jensen, HR-direktør

45

Vi investerer i vores

medarbejderes udvikling

Professionel og personlig udvikling af vores medarbejdere er noget vi prioriterer og investerer i. Det giver mening for både Orkla og for den enkelte medarbejder. Udover strukturerede udviklingssamtaler mellem medarbejder og nærmeste leder, investerer vi også i videreuddannelse. Her kan du læse om nogle personlige erfaringer fra to medarbejdere og en leder.

Det er tydeligt, at medarbejderne bliver bedre og forstår flow og processer mere i dybden

For mig giver det god mening at investere i videreuddannelse af vores medarbejdere. Det handler grundlæggende om at holde gode kompetencer i huset.

I øjeblikket har jeg tre medarbejdere i mit team, som er i gang med at videreuddanne sig. Jeg vælger ud fra, hvem der er motiverede, hvem der kender huset godt, og som har vist en stabil indsats. Nogle gange kommer de til mig, og er vedholdende i hvad de vil. Det er også et godt tegn på, at medarbejderen er motiveret.

Mens medarbejderen er under uddannelse har vedkommende grundlæggende de samme opgaver som før, men det er tydeligt, at de bliver bedre og forstår flow og processer mere i dybden.

Jeg ville hellere reparere maskinerne end at producere på dem

Efter nogle år hos Orkla som produktionsmedarbejder, opdagede jeg, at jeg hellere ville reparere maskinerne end at producere på dem, og derfor søgte jeg en intern stilling i vedligeholdelsesafdeligen. Jeg blev afvist, da jeg ikke havde en uddannelse inden for automatik.

Men nu var jeg opsat på, at jeg ville denne vej, og efter at have været i dialog med ledere både i min nuværende og min - forhåbentlig- fremtidige afdeling, startede jeg på automatikmontøruddannelsen i august 2021 og blev færdig i 2023.

Jeg fik forlænget uddannelsen i 2023, og jeg er nu i gang som automatikteknikerlærling, og er færdig i 2025. Jeg er flyttet til vedligeholdelsesafdelingen allerede nu, selvom jeg stadig er under uddannelse.

Jeg gik rundt og følte at jeg manglede nogle udfordringer og at jeg kunne bidrage med mere end jeg gjorde

Jeg startede på procesoperatøruddannelsen i vinteren 2023, efter at jeg havde været ansat knap 5 år hos Orkla. Jeg gik rundt og følte at jeg manglede nogle udfordringer, og at jeg kunne bidrage med mere end jeg gjorde, hvilket jeg vendte med min leder.

En dag kom der én fra HR og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at starte på uddannelsen. I starten var jeg i tvivl om, hvad jeg selv ville få ud af det, men min tidligere leder havde samme uddannelse, og jeg får løn under hele uddannelsen, så jeg besluttede mig for at gøre det.

Jeg afslutter min uddannelse i 2025. På sigt et mit drømmescenarie at skifte til en teknisk stilling eller at blive linjeleder.

46
08 | Mennesker og samfund
Kenneth Pedersen, autoamatikteknikerlærling, Søndersø Poul Grymer Larsen, produktionsleder, Søndersø Khaled Sadia, produktionsassistent, Kolding

Vores engagement i lokalsamfundet

Orkla Danmark bidrager løbende til samfundet omkring os. Produktdonationer udgjorde langt det største bidrag i 2023, men vi donerede også mindre økonomiske beløb til velgørende formål samt til lokale foreninger og events.

PRODUKTDONATIONER TIL UDSATTE

BORGERE OP TIL JUL

Langt størstedelen af vores bidrag til lokalsamfundet er i form af produkter, som vi donerer til lokale foreninger og organisationer, der hjælper med at få dem kanaliseret hen til udsatte danskere. I 2023 var vores største donationer til Fødevarebanken og til Stop Spild Lokalt Danmark. Sidstnævnte blev omdelt op til jul til borgere, som er særligt økonomisk pressede i denne tid. Derudover donerede vi også produkter til en række mindre lokale foreninger.

Det er naturligt for os, at støtte udsatte og gøre en forskel i samfundet igennem produktdonationer, da det ligger i forlængelse af vores kerneforretning. Det er en win-win tilgang, hvor vi kan hjælpe udsatte borgere og støtte lokalsamfundet samtidig med, at vi undgår potentielt madspild.

MINDRE ØKONOMISKE DONATIONER

Ydermere havde vi også mindre direkte økonomiske bidrag til blandt andet Julehjælpen.dk. og Børnecancerfonden, som vores engagerede medarbejdere støttede op om for 5. år i træk ved at trække i fodboldtrøjen til #Fodboldtrøjefredag. Vores direkte økonomiske donationer udgjorde 51 tDKK i 2023.

ENGAGEMENT GENNEM SPONSORATER

Vi støtter de lokalsamfund vi er til stede i, blandt andet ved at sponsorere forskellige lokale idrætsudøvere, foreninger og events. Igen i 2023 sponsorerede Easyfood prisen ”Årets Talent”, som anerkender unge eliteidrætsudøvere, der måske senere kan blive ambassadører for Kolding.

ESTIMERET

VÆRDI* AF PRODUKTDONATIONER, mDKK

5,7

*Estimat baseret på vejledende udsalgspriser samt estimerede vejledende udsalgspriser
47

Respekt for menneskerettigheder og miljø i vores værdikæde

I Orkla har vi en ambition om, at de råvarer, vi køber, skal fremstilles med omtanke for samfund, lokalbefolkning og miljø. Det er et spørgsmål om at fremme respekten for menneskerettighederne, gode miljøstandarder og ansvarlig forretningspraksis, men også for at fremme overgangen til langsigtet bæredygtighed i landbrug og øvrig råvareproduktion. Yderligere arbejder vi hen imod, at ingen råvarer anvendt i Orkla udgør risiko for skovrydning af tropisk skov.

ØGET FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE VÆRDIKÆDER

Virksomheders ansvar for at sikre menneskerettigheder samt miljøpåvirkning igennem deres værdikæder øges over de kommende år via EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Direktiv.

I Orkla har vi rigtig mange leverandører. Langt den største andel er inden for Europa, herunder også lokale danske leverandører af for eksempel kartofler til vores KiMs chips, rødkålshoveder til vores Beauvais rødkål og hvedemel til vores Easyfood bagværk. Men vi køber også råvarer fra mere risikofyldte områder i verden.

RISIKOBASERET TILGANG

I Orkla har vi taget en risikobaseret tilgang til arbejdet med ansvarligt indkøb. Vi har identificeret de råvaregrupper, hvor der er størst risiko for overtrædelse af menneskerettigheder og negative miljøpåvirkninger i de lande og områder, hvor råvarerne dyrkes.

Højrisiko råvarer omfatter palmeolie, kakao, marineprodukter, ris, dyreprodukter, soya, hasselnødder, cashewnødder, sort peber, chili og vanilie. Vi har sat en ambition frem mod 2025 om, at vi kun vil indkøbe disse fra producenter, der kan dokumentere bæredygtig fremstilling. Vi går efter leverandører, der selv arbejder for og vedligeholder egne bæredygtighedsstandarder.

48 08 | Mennesker og samfund

Ydermere anvender vi også tredjeparts certificeringer, hvor det er muligt, for eksempel Rainforest Alliance på vores kakao og RSPO for palmeolie.

STRATEGISK PRIORITEREDE RÅVARER

Udover de identificerede højrisiko råvaregrupper har vi identificeret yderligere en række råvarer, hvor der nødvendigvis ikke er en forhøjet risiko ved råvaretypen eller området, hvor den er dyrket, men som vi alligevel vil sikre, er fremstilles bæredygtigt. Det kan være råvarer som for eksempel vegetabilsk olie, mel, tomater og kartofler, hvor Orkla som koncern er en stor global aftager, og dermed har et øget ansvar for bæredygtig fremstilling.

Se opgørelse af risikoråvarer og certificeringer på næste side.

MINIMUMSKRAV TIL ALLE LEVERANDØRER

Som en stor global spiller, stiller Orkla høje krav til at samtlige af vores leverandører overholder og respekterer menneskerettighederne og kræver derfor, at alle leverandører skal underskrive vores Supplier Code og Conduct.

Orklas Supplier Code of Conduct er baseret på FN’s menneskerettighedserklæring, ETI Base Code og FN’s Global Compacts 10 principer for at drive ansvarlig virksomhed. Den stiller krav indenfor retfærdig leveløn, ingen børnearbejde, ingen tvangsarbejde, fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, frihed til at organisere sig, ingen forskelsbehandling ligesom der kræves fokus på miljø, herunder farlige stoffer, udledning af drivhusgasser, biodiversitet samt forretningsetik.

Læs Orkla Code of Conduct for leverandører via QR koden

Vores arbejde med ansvarlige værdikæder relaterer sig til FN’s Verdensmål 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15 og 17

49

Certificerede råvarer udgør

nu lidt over halvdelen af det samlede indkøb

CERTIFICERING VIA SAI PLATFORMS

RAMMER

Der findes mange certificerings-rammeværker, som kan anvendes til sikring af råvarens oprindelse samt leverandørens overholdelse af menneskerettighederne og fokus på at forhindre en negativ miljøpåvirkning.

I Orkla anvendes SAI-platformen. Sustainable Agriculture Initiative er en globalt anerkendt organisation, der arbejder på at fremme bæredygtig landbrugspraksis og -produktion på tværs af hele fødevareværdikæden. Organisationen arbejder på at etablere standarder, værktøjer og retningslinjer, der kan hjælpe virksomheder med at integrere bæredygtighed i deres forretningspraksis.

Et af de mest kendte initiativer fra SAI-platformen er Farm Sustainability Assessment (FSA), som er et værktøj til vurdering af landbrugsbedrifters bæredygtighed. Dette værktøj giver landmænd og fødevarevirksomheder mulighed for at evaluere og forbedre deres praksis med hensyn til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Orkla anvender FSA-værktøjet og -certificeringen i arbejdet med at sikre bæredygtige råvarer. Orklas målsætninger og krav er sat til, at certificeringer som minimum skal matche FSA ”Silver-level”, hvilket indikerer et højt niveau af bæredygtighed.

HØJ RISIKO OG STRATEGISKE RÅVARER

Samlet set er 52 % af Orkla Danmarks råvare indkøb* certificerede. Det omfatter både høj risiko og strategiske råvarer. Kun otte procent af den samlede mængde indkøbte råvarer er vurderet som høj risiko. Heraf er kun 22 % certificerede, da langt den største andel kommer fra svinekød, hvor der kan være risiko for dårlig dyrevelfærd. Det har ikke været kommercielt muligt for os at skifte til certificeret kød endnu.

Vi arbejder dog tæt sammen med vores leverandør omkring både kvalitet, ansvarlighed og klima.

VI SKAL HAVE SKABT EN EFTERSPØRGSEL

Vi undersøger mulighederne for at lave et værditilbud til vores kunder med ‘Velfærdskød’, således, at vi kan påvirke kundernes villigheden til at betale lidt mere for deres produkter og dermed kunne sikre certificering af svinekødet over tid.

HØJ RISIKO RÅVARER UDGØR

KUN 8 % AF DEN TOTALE RÅVAREMÆNGDE

Høj risiko råvarer

Strategisk prioriterede råvarer

Ikke risiko råvarer

STATUS PÅ CERTIFICERING AF HØJ RISIKO RÅVARER

22 % af de identificerede høj risiko råvarer er certificerede. Den største andel ikke certificerede råvarer er svinekød og mælkeprodukter, som samlet udgør 50 % af høj risiko råvarerne

Certificerede råvarer

Ikke certificerede råvarer

HØJ RISIKO RÅVARER

MED RISIKO FOR FÆLDNING AF REGNSKOV

HØJ RISIKO RÅVARER MED DYREVELFÆRDSRISIKO

*Opgørelserne dækker over indkøb af råvarer foretaget lokalt af Orkla Danmark. Samme tilgang drives i hele Orkla koncernen, hvorfor indkøb til intercompany produktion ikke er medtaget i denne beretning, men varetages af det producerende selskab.

52 % AF DEN SAMLEDE RÅVAREMÆNGDE ER CERTIFICERET

Certificerede råvarer Ikke certificerede

Kakao, Palmeolie, Sukkerrør Mælkeprodukter, Svin, Okse og Kyllingekød, Æg

Certificerede råvarer Ikke certificerede råvarer

08 | Mennesker og samfund
52 % 100 % 96 % 4 % 78 % 22 % 57 % 36 % 8 % 48 % 50

Rainforest Alliance certificeringen hjælper os med at sikre ansvarligt indkøb af kakao

Kakaoindustrien er stærkt repræsenteret i regnskovsområder præget af fattigdom, hvor menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder er under pres, og hvor der er høj risiko for, at fremstillingen af kakao bliver til under brud på disse. Desuden er der i disse geografiske områder høj risiko for negative påvirkninger af klima, miljø og biodiversitet.

Ved at indkøbe Rainforest Alliance certificerede kakao og kakaoprodukter er vi blandt andet med

til at tage ansvar for at fremme, at lokale arbejdere bliver kompenseret rimeligt, at produktionen sker uden brug af børnearbejde, og i områder der er beskyttet for skovrydning.

Havrefras Kakao er et eksempel på et af vores produkter, hvor kakaoen er Rainforest Alliance certificeret. Desuden er produktet også mærket med Nøglehullet og Fuldkornslogoet.

51
Dette billede er fremstillet med generativ AI
Dette billede er fremstillet med generativ AI 08 | ESG nøgletal 52

ESG nøgletal 2023

inden for scope 1

CO2e-udledning inden for scope 2 (lokationsbaseret)

CO2e-udledning inden for scope 2 (markedsbaseret)

CO2e-udledning inden for scope 1 + 2 (lokationsbaseret)

CO2e-udledning inden for scope 1 + 2 (markedsbaseret)

CO2e-intensitet, samlet CO2e-udledning (markedsbaseret) ift.

53
KLIMA
ENHED 2023 2022 2021 BASELINE BASELINE I ÅR MÅL 2025 CO2e-udledning
tCo2e 5826 5722 6015
& MILJØ
tCo2e 484 461 525
tCo2e 0 2647 0
tCo2e 6310 6183 6540
tCo2e 5826 8369 6015 9649 2016 -65 %
produktionsvolumen tCo2e/ton 102,9 138,4 104,8 165,8 2016 -65 % Samlet energiforbrug Mwh 44058 47451 47492 51878 2017* -30 % Energiintensitet,
MwH/ton 0,78 0,78 0,83 0,88 2017* -30 % Andel af vedvarende energi Procent 39,2 16,4 35,6 0 2014* 60 % Vandforbrug t.m3 156 168 179 202 2017* -30 % Farligt affald - forbrændt ton 0,02 2,83 0,18 3,05 2017* 0 ton Madaffald incl. madspild ton 2822 3897 3510 3762 2017* -50 % Andel af salgsemballage designet til genanvendelse Procent 99,0 % 97,3% 99,0% 100 % SOCIAL MÅL Sygefravær Procent 3,50 % 4,60% 4,50 % 3,40 % Arbejdsulykke rate (TRR) Antal 8,7 14,0 13,5 0 Afholdte sikkerhedssamtaler (EHS samtaler) Antal 624 474 264 Medarbejderomsætning Procent 11,4 % 13,1 % 12,7 % Max 15 % Medarbejder tilfredshed Score 1-10 7,4 7,5 Andel afmedarbejder,
Procent > 90 % > 90 % > 90 % 100 % Kønsdiversitet
Procent 41,4 % 42,0 % 50 %
Procent 29,0 % 33,0 % 33,0 % 50 %
kvinder) Procent 35,0 % 34,0 % 50 % VÆRDIKÆDE Andel
total
Procent 7,5 % Andel
certificerede (min. FSA Silver)
risiko
Procent 21,6 % 100 % Andel
Silver)
af totalmængde Procent 51,8 %
samlet energiforbrug ift. produktionsvolumen
hvor der er gennemført årlig udviklingssamtale
i organisationen (andel kvinder)
Kønsdiversitet i direktionen / management team (andel kvinder)
Kønsdiversitet i øvrige ledelseslag (andel
høj risiko råvarer af
mængde
af
høj
råvarer
af certificerede (min. FSA
råvarer

Orkla Foods Danmark A/S

Delta Park 45, 4. sal

2665 Vallensbæk Strand

CVR-nr: 56 54 83 19

www.orklafoods.dk/

Telefon: +45 43 58 93 00

SPØRGSMÅL OG FEEDBACK

Såfremt du har kommentarer eller spørgsmål til denne beretning – eller til hvordan vi arbejder med bæredygtighed i Orkla Danmark, er du velkommen til at kontakte:

Trine Rubæk Olsen, Head of Sustainability, Orkla Danmark, e-mail: trine.rubaek@orkla.dk

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S

Sømarksvej 31

5471 Søndersø

CVR-nr: 15 23 38 77

www.orkla.dk/om-os/orklaconfectionery-snacks

Telefon: +45 63 89 12 12

Beretningen sorteres som papir, og spiralindbindingen som metal.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.