Antidark - Designline catalogue

Page 1

/ DESIGNLINEThe DESIG NL I NE trac k sy stem i s a fl ex i b le t ra ck syste m that yo u c an c o mb i n e to matc h yo u r ne e ds. The mi n i mal i sti c S c an d i n av i an d es i g n w i l l fit any room o r h o me. A h i g h qu al i ty trac k s y s t e m at an am azi n g l o w p ri c e!

DE SIG N L I N E sk i n n e system e t er e t f le k si b e l t sk i n n e system , d er ka n ko m b i n ­ ere s p å e t u t a l a f m å d er. De t m i n i m a l i st i ske ska n d i n avi ske d e si g n vi l p a sse t i l e t hver t r u m e l ler h j em . E t h ø j k va l i te t s sk i n n e system t i l en f a n t a st i sk l av p r i s!


/ DESIGNLINE


/ TUBE

TUB E SPOT

TU BE S P OT

E XT E N SI ON F R ONT

BLACK Ø: 5.5 cm L: 13.6 cm

WHITE Ø: 5.5 cm L: 13.6 cm

BLACK H: 7 cm Ø: 5.5

WHITE DESIGN LINE_2TUBE H: 7 cm Ø: 5.5


/ DESIGNLINE


/ BELL

BELL SPOT

BEL L S P OT

BLACK Ø: 6.9 cm L: 13.6 cm

WHITE Ø: 6.9 cm L: 13.6 cm


/ DESIGNLINE


/ TUBE PRO

TUBE PR O WHITE L: 13.5 cm Ø: 6 cm

With 2 front rings and honeycomb filter

TUB E PRO With 2 front rings and honeycomb filter BRASS L: 13.5 cm Ø: 6 cm/ TUBE PRO

TUB E PRO BLACK L: 13.5 cm Ø: 6 cm

With 2 front rings and honeycomb filter

TUB E PRO TITANIUM L: 13.5 cm Ø: 6 cm

With 2 front rings and honeycomb filter/ TUBE LED

T UB E L E D

T UB E L E D

WHITE L: 15 cm Ø: 6 cm

BLACK L: 15 cm Ø: 6 cm


/ DESIGNLINE

HVAD HER :)?


/ M I X A N D M AT C H

Th e D esi g n l i n e ra n g e ca n b e u s e d to m ix s p o t s an d p en d an t l a m p s in t ra ck s . W it h D e s ig n l i n e C o rn er an d T-co n n e cto r, yo u ca n in s t a l l t ra ck s th at c reate a n a n g le . D e s i g n l i n e Co n n e cto r al l o ws yo u to co n n e ct t ra ck s to g e t h e r a n d m a ke trac ks th at a re a s l o n g a s yo u w a n t .

D es ig nl ine s er ien kan b r u g e s t i l b å d e a t m i xe sp o t s o g p en d ler i sk i n n en . Med D es ig nl ine C or ner o g T- co n n e cto r ka n d er sa m m en sæ tte s sk i n n er, d er s kab er en v inkel . D es ig nl ine C onnec tor g ø r d e t m u l i g t a t sa m m en sæ tte sk i n n er n e o g g ive uend el ig e l ang e s kinner.


/ DESIGNLINE


/ PENDANTS FOR DESIGNLINE

Pendant lamps for the Designline range. With Designline Adapter you can install pendant lamps in a Designline track as long as the pendant lamp weighs less than 5 kg. To see all of our pendant lamps — antidark.dk/en

Pendler til Designline serien. Med Designline Adapter er det muligt at hænge pendler op i Designline skinnen, så længe pendlen vejer max 5 kg. Se alle vores pendler på — antidark.dk


/ OVERVIEW/ TUBE + BELL

TUBE 2-311-01-1 2-311-01-2

Tube Spot White/hvid Tube Spot Black/sort 230V. 1 phase. GU10. Metal. Without light source/uden lyskilde. Max. 25W. Ø:5.5cm. H:13.6cm

BELL 2-311-02-1 2-311-02-2

Bell Spot White/hvid Bell Spot Black/sort 230V. 1 phase. GU10. Metal. Without light source/uden lyskilde. Max. 25W. Ø:6.9cm. H:13.6cm.


/ D E S I G N L I N E P R O S P OT + T U B E L E D * N E W *

TUBE PRO 2-312-01-1 2-312-01-2 2-312-01-4 2-312-01-9

Tube Pro spot white/hvid Tube Pro spot black/sort Tube Pro spot brass/messing Tube Pro spot Titanium 230V. Max 7.5W. GU10. Ip20. L:13.5cm. Ø:6cm. Aluminium.

TUBE LED 2-313-01-1 2-313-01-2

Tube LED spot white/hvid Tube LED spot black/sort 11.8W LED. Dimmable. 230V. 3000K. 1144lm. CRI90. 50.000h. IP20. BA36°. L:15cm. Ø:6cm. Aluminium.


/ DESIGNLINE TRACKS AND ACCESSORIES

3-311-10-1 3-311-10-2

Track 1 m White/hvid Track 1 m Black/sort 230V. 1 phase. Metal. W:2.2cm. H:2.2m. L:100cm.

3-311-20-1 3-311-20-2

Track 2 m White/hvid Track 2 m Black/Sort 230V. 1 phase. Metal. W:2.2cm. H:2.2m. L:200cm.

4-311-01-1 4-311-01-2

Start White/hvid Start Black/sort 230V. 1 phase. Plastic. W:2.2cm. H:2.2cm. L:12cm.

4-311-06-1 4-311-06-2

Centerstart White/hvid Ce n t e r s t a r t B la ck / s o r t 2 3 0 V. 1 ph a s e . Pla s tic. W: 2 .2 cm . H : 2 .2 cm . L : 1 3 cm .

4-311-02 -1 4-311-02 -2

Co n n e cto r W h it e / h v id Co n n e cto r B la ck / s o r t 2 3 0 V. 1 ph a s e . M e ta l/Pla s t ic. W: 2 .2 cm . H : 2 .2 cm . L : 0 .2 cm .

3-311-00 -1 Cove r f / t ra ck W h i t e / h v id 3-311-00 -2 Cove r f / t ra ck Bl a ck / s o r t Pla s t ic L : 1 0 0 cm


/ DESIGNLINE TRACKS AND ACCESSORIES

4- 311- 03 -1 4- 311- 03 -2

Corne r W h i te/ h vi d Corne r B l ac k/ so r t 230V. 1 p h as e . M e ta l /p l a s ti c . W:3cm . H:2. 2c m. L :3c m.

4-311-05 -1 4-311-05 -2

A d a p t e r W h i t e / h v id A d a p t e r B l a ck / s o r t 2 3 0 V. 1 ph a s e . Pla s tic. M a x . 5 kg . W: 2 .2 cm . H : 3 .2 cm .

4- 311- 04 -1 4- 311- 04 -2

T-Connec to r Wh i te/ h vi d T-Connec to r Bl ac k/ s o r t 230V. 1 p h as e . M e ta l /P l a s t i c . W:3.8cm . H:2. 2c m. D :3c m.

8-311-1-1 8-311-1-2

Extension front White/hvid Extension front Black/sort E x t e n s ion f or Tu be Spot. M e ta l. Ø : 5 .5 cm H : 7 cm


/ DESIGNLINE KIT

1-1-311-01-1 1-1-311-01-2

Tube Kit 1m + 3 Tube spots White/hvid Tube Kit 1m + 3 Tube spots Black/sort Complete track kit with 1 meter track, start piece, 3 x Tube spots (GU10). Delivered Without lightsources.

1-1-311-02-1 1-1-311-02-2

Bell Kit 1m + 3 Bell spots White/hvid Bell Kit 1m + 3 Bell spots Black/sort Complete track kit with 1 meter track, start piece, 3 x Bell spots (GU10). Delivered Without lightsources.

1-2-311-01-1 1-2-311-01-2

Tube Kit 2m + 3 Tube spots White/hvid Tube Kit 2m + 3 Tube spots Black/sort Complete track kit with 2 meter track, start piece, 3 x Tube spots (GU10). Delivered Without lightsources.

1-2-311-02-1 1-2-311-02-2

Bell Kit 2m + 3 Bell spots White/hvid Bell Kit 2m + 3 Bell spots Black/sort Complete track kit with 2 meter track, start piece, 3 x Bell spots (GU10).

Delivered Without lightsources.

1-3-311-02-1 1-3-311-02-2

Bell Kit 2m + 4 Bell spots White/hvid Bell Kit 2m + 4 Bell spots Black/sort Complete track kit with 2 meter track, start piece, 4 x Bell spots (GU10). Delivered Without lightsources.

1-3-311-01-1 1-3-311-01-2

Tube Kit 2m + 4 Tube spots White/hvid Tube Kit 2m + 4 Tube spots Black/sort Complete track kit with 2 meter track, start piece, 4 x Tube spots (GU10). Delivered Without lightsources.


We ma ke re se r vations fo r c h an g es as wel l as mi s p r in t s a n d t y p i n g e r ro r s . All info rm ation is subj ec t to c h an g e wi th o u t n o ti c e.


Om os A N T I DA R K S KO L L E K T I O N E R K AR AK T E R I S T I S K , M I N I M AL I S T I S K O G T I D L Ø S Vi brænder for at skabe belysning, der giver den helt rette stemning og det perfekte lys. Vi stræber efter at udvikle produkter, hvor design og kvalitet går op i en højere enhed. Design er ikke blot godt design. Lys og lamper handler om mere end flot og æstetisk look. Vi designer belysning, som former det rum du befinder dig i, hvad enten det er ude eller inde, så det bliver smukt, behageligt, beroligende og afslappende at være i og samtidig fremhæver de øvrige elementer i rummet. Lys er et af de vigtigste parametre. Det sætter dagsordenen for, hvordan rummet tager sig ud med hensyn til farver og stemning.


About us T H E A N T I DA R K C O L L E C T I O N I S C H AR A C T E R I S T I C , M I N I M AL I S T AN D T I M E L E S S We are passionate about creating lighting for the prefect atmosphere and illumination. We strive to develop products where design and quality come together. Design is not just about good design. Lighting and lamps are about more than getting an attractive and aesthetic look. We design lighting that shapes the room or space you are in, whether you are indoors or outdoors, so that the room or space becomes an attractive, comfortable, soothing and relaxing place to be in, while at the same time emphasising all the other elements that are present. Light is one of the most important parameters. It sets the agenda for how the room looks in terms of colours and atmosphere.


ANTIDARK Damgaardvej 2 5500 Middelfar t Denmark 63 41 88 88 info@antidark.dk www.antidark.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.