Gratis affisch - Tvätta händerna rätt! Så spritar du händerna!

Page 1

Tvätta händerna rätt! 1. Skölj händerna.

1

2. Använd ordentligt med tvål. 3. Arbeta upp ett lödder och se till att hela händerna är täckta med lödder. Glöm inte tummar, ovansidorna och mellan fingrarna. 4. Skölj och torka händerna noga.

2

3 cirka 30 sekunder

4

Så spritar du händerna 1

Kupa handen och fyll den med handsprit.

2

Gnid in handspriten noggrant över hela handen.

3

Gnid tills händerna är helt torra.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.