Nominacije REGPAK 2016

Page 4

Nominacije REGPAK 2016

Serija: Sarajevsko svijetlo, Sarajevsko tamno, Sarajevsko bezalkoholno Vlasnik serije: Sarajevska pivara d.d., Bosna i Hercegovina

Dizajn: Samir Plasto, Sarajevska pivara d.d., Bosna i Hercegovina Proizvođači ambalaže: Can-Pack S.A., Poljska; Unioninvestplastika d.d., Bosna i Hercegovina

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.