Le Printemps de la Francophonie en Albanie 2017

Page 1


17:00

Ouverture de l’exposition “Monnaie Canadienne et Culture” Çelja e ekspozitës “Monedha kanadeze dhe Kultura” DitArt Cultural Center

19:00

Concert “Soirs de Grand Vent” de Zabo Koncert “Mbrëmjet e freskëta” nga Zabo Teatri Kombëtar

15

12:30

Théâtre “L’École des femmes” Teatër “Shkolla e grave” Teatri eksperimental “Kujtim Spahivogli”

16

19:00

Concert “Soirs de Grand Vent” de Zabo Koncert “Mbrëmjet e freskëta” nga Zabo Teatri “Skampa” Elbasan

17

21:00

Concert Macaô Koncert Macaô Rockstock, Sheshi Skenderbej, Tirana international Hotel

18

19:00

Concert “Soirs de Grand Vent” de Zabo Koncert “Mbrëmjet e freskëta” nga Zabo Teatri “Migjeni” Shkodër

20

17:30

Cocktail/Conférence “L’engagement des femmes francophone pour une société meilleure” Koktejl/konferencë “Angazhimi i grave frankofone për një shoqëri më të mirë” Hotel Diplomat Fashion 2

21

20:00

Dîner Gastronomique

22

12:30

14

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

Darkë Gastronomike “Goût de France” Hotel Rogner

MARS

MARS

“Goût de France”

Théâtre “L’École des femmes” Teatër “Shkolla e grave” Teatri eksperimental “Kujtim Spahivogli”


19:00

Concert “Soirs de Grand Vent” de Zabo Koncert “Mbrëmjet e freskëta” nga Zabo Tetari “Aleksandër Moisiu” Durrës

19:00

Projection de film “César et Rosalie” Shfaqja e filmit “Çezari dhe Rozalina” Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi

9:00

Forum Economique Francophone Forumi Ekonomik Frankofon Hotel Rogner

17:30

Projection de film “Amour” Shfaqja e filmit “Amour” Kinema Imperial-Agimi

24

9:30

Table Ronde “Pour le Français” Tavolinë e rrumbullakët “Për Frëngjishten” Godina Liria

25

14:00

Finale de la Chanson Française Finalja e Këngës Franceze Qendra Rinore e Tiranës, Rruga e Kavajës

27

10:00

Conférence “Pour faire naitre une idée” Konferencë “Pour faire naitre une idée” Universiteti Politeknik

18:00

Conférence “L’Art et la Mathématique” au Cloud / Reja Konferencë “Artet dhe Matematika” në Cloud / Reja

19:00

Théâtre “La Monstre” de Emanuelle delle Piane Teatër “La Monstre” nga Emanuelle delle Piane Teatri eksperimental “Kujtim Spahivogli”

23

MARS

MARS

MARS

MARS


Concert - Koncert

Soirs de Grand Vent de Zabo Mbrëmjet e freskëta nga Zabo “Je viens chanter qui je suis et en quoi je crois dans ce grand pays de la Poésie qu’est l’Albanie. Je viens accompagnée d’humains formidables, de musiciens exceptionnels, qui me suivent dans cette aventure depuis la première heure, depuis le premier désir.J’ai invité de grands poètes albanais à venir nous rejoindre sur le plateau pour fêter «le Printemps des Possibles». Ils ont dit oui, je les en remercie. Alors que la fête commence !” “Unë vij të këndoj atë që unë jam dhe atë në çka besoj në këtë vend të madh të Poezisë si Shqipëria. Unë vij të shoqëroj njerëz të mrekullueshëm, muzikantë të jashtëzakonshëm, të cilët më ndjekin në këtë aventurë që prej çastit të parë, që prej dëshirës së parë. Kam ftuar poetë të mëdhenj shqiptarë të bashkohen me ne në skenë për të festuar “Pranverën e Mundësive”. Ata kanë thënë po, dhe unë i falenderoj për këtë. Atëherë le të nis festa!”

Mardi 14 mars / 19h / Théâtre National de Tirana Jeudi 16 mars / 19h / Théâtre “Skampa” d’Elbasan Samedi 18 mars / 19h / Théâtre “Migjeni” de Shkodra Mercredi 22 / 19h / Théâtre “Aleksandër Moisiu” de Durrës -

E martë 14 mars / 19:00 / Teatri Kombëtar në Tiranë E enjte 16 mars / 19:00 / Teatri “Skampa” në Elbasan E shtunë 18 mars / 19:00 / Teatri “Migjeni” në Shkodër E mërkurë 22 / 19:00 / Teatri “Aleksandër Moisiu” në Durrës


Théâtre - Teatër

Le Dieu du carnage Zoti i masakrës Deux couples, les Houillié et les Reille, se rencontrent chez les Houillié suite à une bagarre entre leurs fils Bruno et Ferdinand. Comme son fils Bruno a été blessé par Ferdinand, Véronique Houillé veut parler aux Reille et demande à ce que Ferdinand s’excuse. Les parents du jeune agresseur acceptent de rendre visite aux parents de la victime afin de s’excuser et régler le différend. Lors de la visite, les choses sont abordées avec diplomatie, mais peu à peu, dégénèrent. Entre eux la tension augmente, et ce n’est que le début. Një vepër e cila përmban konfliktin që në fillim. Dy çifte, në dukje të qytetëruar takohen për të rregulluar pasojat e një episodi të dhunshëm, i cili plasi ndërmjet 2 fëmijëve të tyre. Djali i Alenit dhe Anetës i theu dy dhëmbë djalit të Mishelit dhe Veronikës. Prindërit e djalit dhunues vizitojnë prindërit e viktimës për të kërkuar falje dhe për ta ndrequr gabimin, të paktën nga ana ekonomike. Gjatë vizitës, gjërat fillojnë me diplomaci, por gradualisht, në vend që gjërat të sheshohen, mes tyre rritet një tension. Me ndihmën e alkoolit, ky tension rritet duke kapërcyer egërsisht mbi binarët e Eduart Albit.

Du 11 au 26 mars, du jeudi au dimanche, à 20h00 Spectacle en albanais Nga 11 deri më 26 mars, në orën 20:00 Në gjuhën shqipe Théâtre Expérimental “Kujtim Spahivogli” Teatri Eksperimental “Kujtim Spahivogli”


Exposition - Ekspozitë

Monnaie Canadienne et Culture L’exposition “Monnaie Canadienne et Culture” est une introduction à la culture canadienne à travers les symboles, histoires et lieux représentés sur les devises canadiennes. Multi-média, panneaux, images et textes en français, anglais et albanais. Organisé par Blerina Berberi & Kevin Tummers. Ekspozita “Monedha kanadeze dhe Kultura” është një hyrje në kulturën kanadeze përmes simboleve, historive dhe vendeve të prezantuara nën motot kanadeze. Multimedia, tablo, foto dhe tekste në frëngjisht, anglisht dhe shqip. Organizuar nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers.

Du 14 mars au 1er avril Ouvert de 17h à 21h Entrée gratuite! Nga 14 mars deri më 1 prill Hapur nga ora 17:00-19:00 Hyrje e lire! Ditart Cultural Center Qendra kulturore “Ditart”


Théâtre - Teatër

L’École des femmes Shkolla e grave “L’École des femmes”: une comédie de Molière, sa première pièce écrite en vers. Elle est appréciée comme son œuvre la plus noble. “L’École des femmes”; l’école de l’amour et de l’âme, l’école des adolescents qui savent aimer. Një super komedi nga Molier. E para pjesë e tij e shkruar në vargje. E vlerësuar si vepra më e fisshme e tij. “Shkolla e grave” – Shkolla e dashurisë dhe e shpirtit, shkolla e adoleshentëve që dinë të dashurojnë.

Texte: Molière Traduction: Prokop M. Gjergo Mise en scène: Endri Çela Costumes: Sofi Kara Scénographie: Beqo Nanaj Comédiens: Donald Shehu, Françeska Hysi, Matia Lluapa, Adriana Tolka, Deljana Topulli, Xhuliano Brisku, Emiljano Bufazi

Teksti: Molier Përkthimi: Prokop M. Gjergo Regjia: Endri Çela Kostumografia: Sofi Kara Skenografia: Beqo Nanaj Interpretojnë: Donald Shehu, Françeska Hysi, Matia Lluapa, Adriana Tolka, Deljana Topulli, Xhuliano Brisku, Emiljano Bufazi

Mercredi 15 et 22 mars à 12h30 Spectacle en albanais E mërkurë 15 dhe 22 mars ora 12:30 Shfaqja do të jetë në gjuhën shqipe Théâtre Expérimental “Kujtim Spahivogli” Teatri Eksperimental “Kujtim Spahivogli”


Concert - Koncert

Concert Macaô Koncert Macaô Le quatuor suisse est devenu quintette et le projet s’est agrandi au fil des récompenses. Aujourd’hui ils ont toujours à cœur de transmettre une folk-pop enjouée et communicante, cette fois-ci en français avec une touche de rock plus assumée. Le grain particulier dans la voix de Cyrielle quant à lui n’a pas changé apportant la juste dose de fraîcheur et d’équilibre à l’ensemble. Énergique et coloré! Kuarteti zviceran tanimë është kthyer në kuintet dhe projekti është zmadhuar. Sot, ata vazhdojnë të kenë dëshirë të përcjellin një muzikë folk-pop plot gjallëri dhe shumë komunikuese, këtë herë në frëngjisht me disa tone rroku pak më të forta. Ngjyra e veçantë e zërit të Cyrielle nuk ka ndryshuar, duke sjellë aq sa duhet freski dhe ekuilibër. Energjik dhe plot ngjyra!

Vendredi 17 mars à 21h00 E premte 17 mars ora 21:00

Rockstock, Sheshi Skenderbej, Tirana International Hotel Rockstock, Sheshi Skënderbej, Hotel Tirana Internacional


Forum - Forum

Forum des femmes francophones Forumi i grave frankofone Cette rencontre est organisée avec des femmes francophones qui partagerons des expériences et leur point de vue sur l’engagement dans la société albanaise. Par cette première rencontre nous voulons mettre en relief l’action réussie et le rôle de la femme francophone albanaise dans le domaine socio - économique en vue du développement et de la transformation sociale. Le but est d’inciter l’esprit d’engagement chez les jeunes femmes. Le débat sera animé par Esmeralda Kromidha, professeur à l’Université de Tirana, Faculté des Langues Étrangères, Département de français. Ky takim organizohet me gratë frankofone, të cilat ndajnë përvojat dhe këndëvështrimet e tyre mbi angazhimin në shoqërinë shqiptare. Nga ky takim i parë dëshirojmë të nxjerrim në pah veprimtarinë e arrirë dhe rolin e gruas frankofone shqiptare në fushën socio-ekonomike përballë zhvillimit dhe transformimit shoqëror. Qëllimi është të nxisim shpirtin e angazhimit tek vajzat e reja. Debati do të drejtohet nga Esmeralda Kromidha, profesoreshë në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i frëngjishtes.

Lundi 20 mars à 17h30 En français E hënë 20 mars ora 17:30 Në frengjisht Hôtel Diplomat Fashion Hotel Diplomat


Gastronomie - Gastronomi

Gastronomie “Goût de France” Gastronomi “Goût de France” Le mardi 21 mars, des établissements du monde entier se rassemblent pour servir un menu dans la tradition gastronomique française. En Albanie, un repas sera organisé par le chef français Eric Duquenne, ancien chef de l’Elysée en collaboration avec le chef et les équipes de l’Hôtel Rogner. Të martën 21 mars, restorantet në mbarë botën mblidhen për të shërbyer një menu sipas traditës gastronomike franceze. Në Shqipëri, do të organizohet një darkë nga Shefi ish-presidencial francez, Eric Duquenne në bashkëpunim me shefin e kuzhinës dhe ekipin e Hotel Rogner. Darka do të jetë me pagesë. Diner payant, réservation auprès de l’Hôtel Rogner. Darkë me pagesë. Rezervimi duhet të kryhet pranë Rogner-it.

Mardi 21 mars, 20h00 E martë 21 mars, 20:00

Rogner Hôtel Hotel Rogner


Film - Film

César et Rosalie Çezari dhe Rozalina L’histoire d’un trio amoureux et d’une amitié naissante. César aime Rosalie. César est à l’aise en société, plein d’entrain et dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, restée très proche de sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David, un artiste qui fut autrefois l’amant si cher au coeur de Rosalie. Les deux hommes, qui se disputent la même femme, finissent par devenir amis... Historia e një tresheje të dashuruarish dhe e një miqësie që nis të lulëzojë. Çezari e do Rozalinën. Çezari ndihet rehat në shoqëri, shumë i entuziazmuar dhe drejton një kompani që përpunon skrapin. Rozalina, qëndron shumë afër familjes së saj, ndan jetën e saj me Çezarin. Është gjithashtu edhe Davidi, një artist që ka qenë dikur dashnor shumë i dashur për zemrën e Rozalinës. Të dy burrat, që grinden për të njëjtën grua, përfundojnë duke u bërë miq...

Réalisateur: Claude Sautet Avec: Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey Année: 1972 En français sous-titré albanais

Regjisor: Claude Sautet Me: Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey Viti: 1972 Në frëngjisht me titra në shqip

Mercredi 22 mars à 19h00 E mërkurë 22 mars ora 19:00

Académie du Film et Multimédia Marubi Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi


Forum - Forum

Forum économique francophone Forumi ekonomik frankofon Une journée de rencontres et d’échanges autour de l’essor du numérique et des nouvelles technologies et leur place dans le réseau économique francophone. Différentes institutions et partenaires présenteront leurs actions, leurs outils et leurs besoins en compétences dans le secteur du numérique. Një ditë takimesh dhe shkëmbimesh rreth digjitalizimit dhe teknologjive të reja dhe vendi i tyre në rrjetin ekonomik frankofon. Institucione të ndryshme dhe partnere do të prezantojnë veprimtaritë e tyre, mjetet që përdorin dhe nevojat që ato kanë në sektorin e digjitalizimit.

Jeudi 23 mars de 9h à 13h En albanais E enjte 23 mars 9:00 - 13:00 Në gjuhën shqipe Rogner Hôtel Hotel Rogner


Film - Film

Amour Amour Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. Xhorxhi dhe Ana, të dy janë tek të tetëdhjetat, janë njerëz me kulturë, mësues muzike në pension. Vajza e tyre, edhe ajo muzikante, jeton jashtë shtetit me familjen e saj. Një ditë, Ana pëson një atak të lehtë cerebral. Kur del nga spitali dhe kthehet në shtëpi, asaj i është paralizuar njëra anë e trupit. Dashuria që lidh këtë çift të moshuarish do të vihet në provë të vështirë.

Réalisateur: Michael Haneke Avec: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert Année: 2012 En français sous-titré anglais

Regjia: Michaele Haneke Me: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert Viti: 2012 Në frëngjisht me titra në anglisht

Mercredi 23 mars à 17h30 E mërkurë 23 mars ora 17:30 Cinéma Imperial - Agimi Kinema Imperial - Agimi


Table ronde - Tryezë e rrumbullakët

Table ronde pour le français Tryezë e rrumbullakët për frëngjishten Cette table ronde vise à réunir les acteurs de l`enseignement du français en Albanie pour analyser la situation de l`enseignement de la langue et de la culture française à des niveaux et dans des contextes différents et d’identifier quelles initiatives entreprendre pour aller vers sa consolidation. Les questions aborderont les aspects méthodologiques, pratiques, mais aussi les orientations actuelles dans le système universitaire, pré universitaire et au sein des Alliances Françaises. Kjo tryezë e rrumbullakët ka si synim të mbledhë aktorë të rëndësishëm të mësimdhënies së gjuhës frënge për të parë se cila është gjendja e mësimdhënies së gjuhës dhe kulturës frënge në nivele dhe në kontekste të ndryshme dhe cilat nisma duhen ndërmarrë për të shkuar drejt konsolidimit të saj. Çështjet që do të trajtohen kanë të bëjnë me aspekte metodologjike, praktike, por edhe me orientime aktuale në sistemin universitar, parauniversitar dhe në Aleancën Franceze.

Vendredi 24 mars à 9h30 E premte 24 mars, ora 9:30 Bâtiment Liria, Université de Tirana Godina Liria, Universiteti i Tiranës


Musique - Muzikë

Concours de la chanson française Konkursi i këngës franceze Rendez-vous au Centre de Jeunesse de Tirana pour assister à la grande finale du concours de la chanson française. Les candidats ont été présélectionnés par les Alliances Françaises d’Elbasan, Durrës, Korça, Shkodra et Tirana: Seuls les meilleurs participent à la finale! Le ou la meilleur(e) gagnera un séjour en France. Ejani në Qendrën Rinore të Tiranës për të marrë pjesë në finalen e madhe të konkursit të këngës franceze. Kandidatët janë përzgjedhur nga Aleancat Franceze të Elbasanit, Durrësit, Korçës, Shkodrës dhe Tiranës: Vetëm më të mirët marrin pjesë në finale! Më i/e miri/a do të fitojë një udhëtim në Francë.

Samedi 25 mars à 14h00 E shtunë 25 mars ora 14:00

Centre de Jeunesse de Tirana, Rue de Kavaja Qendra Rinore e Tiranës, Rruga e Kavajë


Conference - Konferencë

Rencontre avec Cédric Vil ani Takim me Cédric Vil ani Mathématicien français, professeur à l’Université ClaudeBernard-Lyon-I et directeur de l’Institut Henri-Poincaré depuis 2009, Il remporte la médaille Fields en 2010. A l’occasion d’une tournée dans les Balkans, il s’arrête à Tirana afin de rencontrer le public albanais au cours de plusieurs conférences. Matematikant francez, profesor në Universitetin ClaudeBernard-Lyon dhe drejtor në Institutin Henri-Poincaré që prej 2009-ës, ai ka marrë medaljen Fields në vitin 2010-të. Me rastin e turneut të tij në Ballkan, ai do të ndalet në Tiranë me qëllim që të takohet me publikun shqiptar gjatë disa konferencave.

Lundi 27 mars E hënë 27 mars “Pour faire naitre une idée” 10h - 12h / Université Polytechnique (en français et en albanais) “Le merveilleux théorème de Monsieur Nash” 15h - 16h30 / Rectorat, Université de Tirana (Réservé aux professeurs et doctorants) (en français et albanais) “L’Art et la Mathématique” 18h - 19h / Cloud (en anglais) “Për të lindur një ide” / 10:00 - 12:00 / Universiteti Politeknik (në frëngjisht dhe shqip) “Teorema e Mrekullueshme e Z. Nash” /15:00 - 16:30 / Rektorati, Universiteti i Tiranës (në frëngjisht dhe shqip) “Arti dhe Matematika” 18:00 - 19:00, Reja (në gjuhen angleze)


Théâtre - Teatër

La monstre Përbindëshja Marie et Line, deux sœurs jumelles, ou deux filles identiques à moins que ce ne soit Marilyne, parlent de leur mère. De tout ce qu’elles voudraient dire à leur mère. Pourquoi tu ne m’aimes pas, maman? Qu’est-ce que j’ai qui ne te plaît pas? Pourquoi dans tes yeux à toi je ne suis jamais belle? Et pourquoi dans mes yeux à moi la vie n’est jamais belle? Elles veulent «lui dire», «tout» lui dire. S’en libérer. Que sur elle ne pèse plus ce regard, et son poids de passé, de souffrance, d’abandon, de critique, de cruauté, qui leur reproche d’exister. Maria dhe Lina, dy motra binjake, ose dy vajza identike sa mund të ishin dhe Marilina, flasin për nënën e tyre. Për gjithçka që ato dëshironin t’ia thonin nënës së tyre. Mami, përse nuk më do? Çfarë kam unë që ty nuk të pëlqen? Përse për sytë e tu nuk jam kurrë e bukur? Dhe përse për sytë e mi jeta nuk është kurrë e bukur? Ato dëshirojnë “t’i thonë”, “gjithçka” asaj. Të çlirohen. Që mbi të, të mos rëndojë më ai shikim, dhe pesha e tij e rëndë e përzierë me të kaluarën, dhimbjen, braktisjen, kritikën, mizorinë, që i qorton se përse ekzitojnë. Texte: Emanuelle delle Piane Mise en scène: Prof.ass.Dr. Ardiana Hyso (Kastrati) et Ma. Giovanna Marotta Comédiennes: AnilaToqi et Aurela Voci

Teksti: Emanuelle delle Piane Regjia: Prof.ass. Dr. Ardiana Hyso (Kastrati) dhe Ma. Giovanna Marotta Aktore: AnilaToqi dhe Aurela Voci

Lundi 27 mars - 19h00 En français E hënë 27 mars - 19:00 Në gjuhën franceze Théâtre Expérimental “Kujtim Spahivogli” Teatri Eksperimental “Kujtim Spahivogli”


Goûtez au plaisir des mots en participant à “Dis Moi dix mots” Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie (qui représente 80 États et gouvernements). Dès le mois de septembre, partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre créativité : dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer... !

Edition 2016 2017: “Dis moi dix mots sur la Toile” La nouvelle édition a pour principal objectif de montrer la manière dont le français s’adapte à des technologies et à des usages numériques en constante évolution. La plupart des mots choisis avec nos partenaires francophones transposent dans l’univers numérique des réalités ou des pratiques empruntées au monde physique: avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.

Merrni kënaqësi nga fjalët duke u bërë pjesë e “Dis moi dix mots” Ky mision ndërgjegjësimi ndaj gjuhës frënge fton secilin prej nesh të luajë dhe të shprehet me anë të një forme letrare ose artistike nga shtatori në qershor. Çdo vit, nga partnerë të ndryshëm frankofonë si: Franca, Belgjika, Kebeku, Zvicra dhe Organizata ndërkombëtare e Frankofonisë (e cila përfaqëson 80 Shtete dhe qeveri), përzgjidhet një temë për të përcjellur një mesazh mbi gjuhën frënge (gjuha si urë komunikimi, aftësia e gjuhës për të shprehur gjithçka ndiejmë, për të mirëpritur gjetjet e gjuhës së folur…) dhe dhjetë fjalë që e ilustrojnë atë. Që prej muajit shtator, filloni të zbuloni dhjetë fjalët dhe lijeni të lirë shpirtin tuaj krijues: dhjetë fjalë për të shkruar, për të bërë “slam” për të kënduar, për të filmuar…!

Edicioni 2016 2017: “Dis moi dix mots sur la Toile” Edicioni i ri ka për qëllim kryesor të tregojë mënyrën se si frëngjishtja përshtatet me teknologjitë dhe përdorimet e digjitalizuara në zhvillim të vazhdueshëm. Pjesa më e madhe e fjalëve të përzgjedhura me partnerët tanë frankofonë i përkasin universit digjital të realiteteve dhe praktikave të marra nga bota fizike: avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.


SPECTACLES SCOLAIRES AKTIVITETET SHKOLLORE

TIRANË “Exposition “Le français, mon grand amour”, musique et poésie. Ekspozitë “Frëngjishtja, dashuria ime e madhe”, muzikë dhe poezi.

E shtunë 18 mars Gjimnazi “Sami Frashëri” “Une journée à la française” Les élèves du lycée Bedri Llagami présentent une exposition de peintures, un spectacle de danse, des interprétations et des mises en scène et dans un petit coin il y aura une table avec des petites spécialités françaises à goûter. “Një ditë à la française” Nxënësit e shkolles së mesme Bedri Llagami do të paraqesin një ekspozitë me piktura, valle, interpretime të ndryshme dhe pjesë të shkurtra teatrale. Në një kënd të vogël do të vendosim një tavolinë me specialitete franceze nën melodinë e muzikës franceze.

E hënë 20 mars, 12:00 Shkolla e Mesme e Bashkuar “Bedri Llagami” Vaqarr, Tiranë

Le spectacle “Au royaume multiculturel des jeunes” de la troupe étudiante du département de français est une petite pièce écrite par trois étudiants (A.Cullhaj, M. Nurja, N.Simoni) qui porte sur le vide/l’absurde contemporain des jeunes. Spektakli “Në mbretërinë multikulturore të të rinjve” dhe në vijim, trupa e studentëve të departamentit të frëngjishtes do të luajë një pjesë të shkurtër të shkruar nga tre studentë (A.Cullhaj, M.Nurja, N.Simoni) e cila trajton temën e zbrazëtisë absurdit bashkëkohor të të rinjve...

E hënë 20 mars 2017 ora 15:00 Teatri Eksperimental “”Kujtim Spahivogli””


Inauguration de l’exposition “en français, en albanais...” par les élèves de 11ème de la section bilingue du lycée ”Asim Vokshi”. Discussion sur la diversité linguistique en Albanie et dans le monde “Et si dans 100 ans nous parlions tous la même langue ?” Përurimi i ekspozitës “në frëngjisht, në shqip...” nga nxënësit e klasës 11-të të seksionit dygjuhësh të gjimnazit “Asim Vokshi”. Debat mbi diversitetin linguistik në Shqipëri dhe në botë “Po sikur pas 100 vitesh të flasim të gjithë të njëjtën gjuhë ?”

E hënë 20 mars, 17:00 Qendra Rinore e Tiranës

Spectacles de la section bilingue du lycée Asim Vokshi 1. Pièce de théâtre par les élèves de la classe de 11ème. Interprétation de la pièce “La boîte de crayons” de Stanislas Cotton. A travers un objet anodin comme une boîte de crayon, la pièce aborde les thèmes de la différence et du jugement des autres. 2. Pièce de théâtre par les élèves de la classe de 12ème. Interprétation de la pièce “L’été, de nouveau” de Laurent Van Wetter. L’histoire insouciante d’une famille polonaise à travers les saisons. Parler du bon temps, avant la guerre, la fuite et les retrouvailles. Spektakli i seksionit te dygjuhësh te liceut Asim Vokshi. 1. Pjesë teatrale nga nxënësit e klasës së 11-të të seksionit dygjuhësh. Interpretim i pjesës ”La boîte de crayons” nga Stanislas Cotton. Përmes një objekti të zakonshëm siç është një kuti me lapsa, pjesa trajton temat e të qenit të ndryshëm dhe paragjykimit të të tjerëve. 2. Pjesa teatrale nga nxënësit e klasës së 12-të të seksionit dygjuhësh. Interpretim i pjesës ”L’été, de nouveau” nga Laurent Van Wetter. Historia e lumtur e një familjeje polake përgjatë stinëve. Të flasësh për kohën e bukur, përpara luftës, arratisjen dhe ritakimet.

E martë 21 mars, 14:00 Teatri Eksperimental ”Kujtim Spahivogli”


Cette année les élèves de l’école “Victor Hugo” ont pensé apporter quelque chose de différent, en présentant quelquesuns des pays francophones, comme: la Belgique, le Canada (Québec), la Suisse, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie. Pour chacun de ces pays ils vont nous informer sur: la Géographie, l’Histoire, la Culture et la Civilisation. Ces oeuvres s’enchevêtreront avec la chanson et la danse trandionnelle des pays mentionnés ci-dessus. Këtë vit nxënësit e shkollës “Viktor Hygo” kanë menduar të sjellin diçka ndryshe, duke prezantuar disa nga vendet frankofone, si: Belgjikën, Kanadanë (Kebekun), Zvicren, Senegalin, Marokun dhe Tunizinë. Për secilin nga vendet do të përcjellin informacion mbi: Gjeografinë, Historinë, Kulturën dhe Qytetërimin. Këto punime do të gërshetohen me këngë dhe kërcime tradicionale të vendeve të lartpërmendura.

E martë 21 mars, 10:30 Teatri Eksperimental “Kujtim Spahivogli”

Venez nombreux assister aux différents spectacles de l’Ecole Française Internationale de Tirana. Ejani të shumtë të merrni pjesë në spektaklet e shumëllojshme të Shkollës Franceze Ndërkombëtare të Tiranës.

E mërkurë 22 mars 2017, 10:00 Teatri Kombëtar i Kukullave

Les élèves de l’école “Sabahudin Gabrani” présentent la pièce théâtrale contemporaine francophone tiré du livre “10 sur 10, pièces francophones à jouer et à lire”. Le rêve américain: “Notre pays à nous, c’est le maigre rivage où nous voici jetés.” Jean – Paul de Desen: Jonas Nxënësit e shkollës “Sabahudin Gabrani” prezantojnë pjesën teatrale bashkëkohore frankofone të shkëputur nga libri “10 sur 10, pièces francophones à jouer et à lire”. Ëndrra amerikane: “Vendi ynë është bregu më i vogël në të cilin jemi hedhur.” Jean – Paul de Desen: Jonas

E premte 24 mars 2017, 17:00 Teatri Kombëtar i Kukullave


DURRËS “Spectacle de musique “La magie de la musique française” Ce spectacle consiste à realiser un “parcours” sur la musique moderne française (compétiton entre les lycéens de la région) Spektakël muzikor “Magjia e muzikës franceze”. Ky spektakël ka për qëllim të realizojë një “”rrugëtim”” mbi muzikën moderne franceze (konkurs mes gjimnazistëve të qytetit).

E premte 10 mars, 17:00 Qendra kulturore “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Rencontre: Soirée culturelle avec la journaliste/présentatrice de TVSH Mme Hygerta Sako. Les élèves de l’Alliance Française de Durrës vont interviewer Mme Sako autour de son parcours artistic et professionnel. Takim: Mbrëmje kulturore me gazetaren/prezantuesen e TVSHsë Znj. Hygerta Sako. Nxënësit e Aleancës Franceze të Durrësit do të intervistojnë Znj.Sako rreth rrugëtimit të saj artistik dhe profesional.

E enjte 16 mars, 17:00 Aleanca Franceze e Durrësit

Présentation du recueil de poésies et d’essais de la section bilingue du lycée “Gjergj Kastrioti”, chansons et spectacle musical. Prezantim i pëmbledhjes me poezi dhe ese nga seksioni dygjuhësh i gjimnazit “Gjergj Kastrioti”, këngë dhe spektakël muzikor.

E premte 17 mars, 17:30 Salla “Insing”, Rr. “Kristoforidhi”


“Spectacle de talents”: Concours entre les élèves et écoles de 9-ans. Une pérformance dans tous les genres artistiques (musique, interprétation, dance, mise en scène, etc.). “Spektakël talentesh”: Konkurs mes nxënësve dhe shkollave 9-vjeçare. Një performancë e të gjitha zhanreve të artit (muzikë, interpretim, kërcim, etyde, etj.).

E enjte 23 mars, 12:00 Salla e Qendrës kulturore për Fëmijë

La classe de 10ème du lycée “Gjergj Kastrioti” présente l’exposition “Explique moi 10 mots en acrostiche” sur les 10 mots de la Francophonie 2017 qui sera affichée à l’Alliance Française de Durrës pendant toute la Francophonie. Viti i I-rë i gjimnazit “Gjergj Kastrioti” prezanton ekspozitën “Explique moi 10 mots en acrostiche” mbi 10 fjalët e Frankofonisë 2017, e cila do të afishohet në ambjentet e Aleancës Franceze të Durrësit gjatë gjithë Frankofonisë.

Gjatë gjithë Frankofonisë Aleanca Franceze e Durrësit

TROPOJË Spectacle des élèves de l’école “Besëlidhja e Malësisë” en français. Théâtre, sketchs et chansons françaises accompagnées de danse et gastronomie”. Nxënësit e shkollës “Besëlidhja e Malësisë” flasin frëngjisht Teater, skeçe dhe këngë franceze të shoqëruara me kërcim dhe Gastronomi.

E premte 24 mars - 10:00 Pallati i Kulturës, Tropojë


KORÇË Exposition: Travail des apprenants sur 8 pays francophones: France, Belgique, Suisse, Québec, Cameroun, Mali, Sénégal, Burkina-Faso. Déconstruction des clichés, travail sur les différences linguistiques entre les pays, notamment sur les expressions utilisées. Ekspozitë: Punime nga nxënësit rreth 8 vendeve frankofone si: Francë, Belgjikë, Zvicër, Kebek, Kamerun, Mali, Senegal, Burkina-Faso. Shkatërrimi i klisheve, punime mbi dallimet gjuhësore mes vendeve, veçanërisht mbi shprehjet e përdorura.

Nga 13 deri më 27 mars Gjimnazi “Raqi Qirinxhi”, Korçë

Spectacle en français (pièce de théâtre, danse, poèsies, chansons) présenté par les élèves du collège “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”. Spektakël në frëngjisht (pjesë teatrale, kërcim, poezi, këngë) i prezantuar nga nxënësit e shkollës “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”.

E mërkurë 15 mars Shkolla 9-vjeçare “Mësonjëtorja e Parë Shqipe”

“Concours sur les pays francophones”. Projection de courtes vidéos réalisées par les apprenants sur 5-6 pays francophones, suite au visionnage les élèves répondent par groupe à des questions de géographie, d’histoire et de culture sur ces mêmes pays. “Konkurs mbi vendet frankofone”. Shfaqje e videove të shkurtra të realizuara nga nxënësit mbi 5-6 vende frankofone, direkt pas projektimit të videove nxënësit do t’i përgjigjen në grup pyetjeve mbi gjeografinë, historinë dhe kulturat e këtyre vendeve.

E enjte 16 mars Gjimnazi “Raqi Qirinxhi”, Korçë


“Recueil de nouvelles”. Les apprenants écrivent collectivement plusieurs courtes histoires en utilisant les dix mots. Les meilleures nouvelles seront sélectionnées et mise dans un petit recueil. Certaines d’entre elle seront lues pendant la semaine de la francophonie. “Përmbledhje me novela”. Nxënësit do të shkruajnë në grup histori të shkurtra duke përdorur dhjetë fjalët e Frankofonisë. Novelat më të mira do të përzgjidhen dhe vendosen në një përmbledhje modeste. Disa prej tyre do të lexohen gjatë javës së Frankofonisë.

E hënë 20 mars Gjimnazi “Raqi Qirinxhi”, Korçë

Le Petit Prince au XXIème siècle, vidéo. Réécriture de passages du “Petit Prince” par les élèves, comme si l’histoire se déroulait au XXIème siècle. Ils doivent pour cela utiliser les 10 mots de la Francophonie. L’histoire sera ensuite jouée par les élèves et filmée. La vidéo sera projetée aux autres élèves. Princi i Vogël në shekullin e XXI-të, video. Ripunim i disa pjesëve nga “Princi i Vogël” nga nxënësit, sikur historia të zhvillohej në shekullin e XXI-të. Ata duhet të përdorin 10 fjalët e Frankofonisë. Historia më pas do të luhet nga nxënësit si dhe do të filmohet. Videoja do të shfaqet edhe për nxënësit e tjerë.

E hënë 20 mars Gjimnazi “Raqi Qirinxhi”, Korçë

Comédie musicale “Le cyber harcèlement des adolescents aujourd’hui” du groupe des élèves de XIème dirigé par Malvina Mehmet. L’histoire présentée sur scène est celle de Marie, 16 ans, harcelée pour rien, pour un “j’aime” d’une photo sur Facebook. Ainsi, par des parodies et des sketchs, les élèves vont traiter le problème sur scène pendant 30 minutes. Komedi muzikore “Të ushtruarit presion mbi adoleshentët në ditët e sotme nga interneti” nga një grup nxënësish të klasës XI-të të drejtuar nga Malvina Mehmet. Historia e prezantuar mbi skenë është ajo e Maries, 16 vjeç, të cilës iu dhunua privatësia për hiç gjë, vetëm për një “like” të një fotoje në Facebook. Kështu pra, nëpërmjet fjalëve dhe skeçeve, nxënësit do ta trajtojnë problemin mbi skenë gjatë 30 minutave.


E martë 21 mars Gjimnazi “Raqi Qirinxhi”, Korçë

Réalisation d’une vidéo sur le thème: “France, je t’aime!” Realizimi i një videoje me temë: “Francë, të dua!”

E martë 22 mars Shkolla “Sadik Dilka”

Spectacle en français (pièce de théâtre, danse, poèsies, chansons) présenté par les élèves du collège “Belorta”. Spektakël në frëngjisht (pjesë teatrale, kërcim, poezi, këngë) i prezantuar nga nxënësit e shkollës “Belorta”.

E mërkurë 22 mars, 12:00 Shkolla 9-vjeçare “Belorta”

“La langue française et nous”. Programme artistique d’informations, danses et poèsies, en français, présenté par les élèves du collège “Naum Veqilharxhi”. “Frëngjishtja dhe ne”. Program artistik me informacione, kërcim, poezi, në frëngjisht, i prezantuar nga nxënësit e shkollës “Naum Veqilharxhi”.

E enjte 23 mars Shkolla “Naum Veqilharxhi”


Exposition de dessins sur les plus beaux monuments de France. Ekspozitë me vizatime rreth monumenteve më të bukur të Francës.

E enjte 23 mars Shkolla “Ymer Dishnica”

Concours: les élèves regarderont un film et sous forme d’un concours répondront à des questions sur ce qu’ils ont vu. Konkurs: nxënësit do të shohin një film dhe në formën e një konkursi do t’u përgjigjen pyetjeve mbi atë ç’ka kanë parë.

E premte 24 mars Gjimnazi “Faik Konica”

POGRADEC Exposition et concours “Les dix mots de la Francophonie”. Ekspozitë dhe konkurs “Dhjetë fjalët e Frankofonisë”.

E hënë 20 mars, 12:00 Shkolla 9-vjeçare “Muharrem dhe Esat Minarolli”

ELBASAN Exposition “Français et Albanais à Korça” (1916 - 1920). Exposition crée à l’occasion du centenaire de la République de Korça. Venez découvrir ce morceau d’histoire Franco-Albanaise. Entrée libre. Ekspozitë “Francezët dhe Shqiptarët në Korçë” (1916-1920). Ekspozitë e krijuar me rastin e njëqind vjetorit të Republikës së Korçës. Ejani të zbuloni këtë periudhë të historisë FrankoShqiptare. Hyrja e lirë.


E martë 12 / E shtune 25 mars, 10:00- 18:00 Në Bibliotekën e Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

“Projection de la comédie française “La fille du 14 juillet” de Antonin Peretjatko, en français sous-titré en albanais, France / 2012 / 1h28. Entrée libre. Shfaqja e komedisë franceze “”Vajza e 14 korrikut”” nga Antonin Peretjatko, në frëngjisht me titra në shqip, Francë / 2012 / 1:28. Hyrja e lirë.

E hënë 13 mars, 17:00 Bar Twins

Pique-nique francophone: Echangeons en français le temps d’une promenade en direction de la Colline de Krasta. Durant cette journée, les francophones d’Elbasan, pourront profiter d’un pique-nique convivial sur les hauteurs de la ville. Rencontre devant le stade à 10h30. Piknik frankofon: Të shkëmbejmë biseda në frëngjisht gjatë një shëtitjeje në drejtim të Kodrës Krasta. Gjatë kësaj dite, frankofonët e Elbasanit do të mund të përfitojnë nga një piknik miqësor duke shijuar panoramën e qytetit. Takimi përpara stadiumit në orën 10:30.

E shtunë 18 mars, 10:30 Kodra Krasta

“Projection de la comédie dramatique française « Hippocrate » de Thomas Lilti, en français sous-titré en albanais, France / 2013 / 1h42. Entrée libre. Shfaqja e tragjikomedisë franceze “”Hipokrati”” nga Thomas Lilti, në frëngjisht me titra në shqip, Francë / 2013 / 1:42. Hyrja e lirë.


E hënë 20 mars, 17:00” Bar Twins

“Notre Francofolie” Spectacle élaboré par les élèves de Xe à XIIe de la section bilingue des lycées “Luigj Gurakuqi” et “Mahmud dhe Ali Cungu” d’Elbasan et ceux des collèges de la ville. Au programme, courts sketchs, chansons et danses. Nous découvrirons également le ou la gagnant(e) du Concours des affiches des “Dis-moi 10 mots” de la Francophonie. Frankoçmenduria jonë! Spektakël i organizuar nga nxënësit e klasave të X-ta dhe XII-ta të seksionit dygjuhësh të gjimnazeve “Luigj Gurakuqi” dhe “Mahmud dhe Ali Cungu” të Elbasanit si dhe nxënësit e shkollave fillore të qytetit. Në program: skeçe të shkurtër, këngë dhe kërcim. Pjesët teatrale dhe poezitë do të ngrenë pyetje rreth çudive të gjuhës frënge dhe do të na bëjnë të udhëtojmë në Frankofoni.

E martë 21 mars, 12:00 Gjimnazi “Luigj Gurakuqi”, salla e koncerteve

“À la sauce franco-albanaise!” Rencontre autour de plats albanais et français préparés par les élèves de IIIe année. Au programme, présentation des recettes et dégustation, avec la représentation de l’adaptation du sketch “Le portable” de Gad Elmaleh par des élèves de Ie et IIe année. “À la sauce franco-albanaise !” Takim rreth pjatave shqiptare dhe franceze të përgatitura nga nxënësit e vitit të III-të. Në program, prezantimi i recetave dhe degustim, si dhe prezantim i skeçit të përshtatur “Celulari” të Gad Elmaleh nga nxënësit e vitit të I-rë dhe të II-të.

E enjte 23 mars, 17:00 Bar Twins


Soirée Karaoké francophone. Mbrëmje Karaoke frankofone.

E premte 24 mars, 19:00 Bar Sejko

LIBRAZHD Pièce de théâtre, exposition autour des dix mots de la Francophonie, chansons, poèsies. Pjesë teatrale, ekspozitë rreth dhjetë fjalëve të Frankofonisë, këngë, poezi.

E shtunë 25 mars, 12:00 Pallati i Kulturës, Librazhd

GJIROKASTËR Spectacle: ‘’Le printemps francophone dans la ville de pierre’’. Le spectale comprend des poèsies, une petite pièce de théâtre ‘’La belle et la bête’’, pantomimes, danses modernes et traditionnelles françaises, chansons, interviews dans la salle, exposition de dessins, etc. Spektakël: “Pranvera frankofone në qytetin e gurtë”. Spektakli është i ndërtuar nga poezi, një pjesë e shkurtër teatrale “E bukura dhe bisha”, pantomima, kërcime moderne dhe tradicionale franceze, këngë, intervista në klasë, ekspozitë me vizatime, etj.

E hënë 20 mars Kinemaja e qytetit, Gjirokastër


PËRMET Visite virtuelle en France: Viens visiter la France! Exposition de dessins, informations, vidéos, etc. Vizitë virtuale në Francë: Eja të vizitosh Francën! Ekspozitë me vizatime, informacione, video, etj.

E hënë 13 mars, 13:15 Shkolla “Meleq Gosnishti”

Viens goûter “à la française” ! Les élèves du collège “Meleq Gosnishti” vont cuisiner des recettes traditionnelles françaises. Eja të shijosh “à la française” ! Nxënësit e shkollës “Meleq Gosnishti” do të gatuajnë receta tradicionale franceze.

E mërkurë 15 mars, 10:30 Shkolla “Meleq Gosnishti”

“Ma traduction”, un espace pour ceux qui aiment la traduction: différentes traductions pour le même récit, la même poésie, etc. “Përkthimi im”, një hapësirë për ata që e duan përkthimin: përkthime të ndryshme për të njëjtin tregim, të njëjtën poezi, etj.

E premte 17 mars, 13:15 Shkolla “Meleq Gosnishti”

Je m’exprime en français – s’exprimer en différents domaines: dessin, littérature, musique, journalisme, etc. Unë shprehem në frëngjisht - të shprehesh në fusha të ndryshme: vizatim, letërsi, muzikë, gazetari, etj.

E martë 21 mars, 13:15 Shkolla “Meleq Gosnishti”


“Tous ensemble” mini spectacle avec des poésies, chansons, dances, petites dramaturgies, etc. “Të gjithë sëbashku” mini spektakël artistik me poezi, këngë, kërcime, dramatizime të shkurtra, etj.

E premte 24 mars, 12:30 Shkolla “Meleq Gosnishti”

SHKODËR Chasse au trésor: Comme chaque année, le lycée “Shejnaze Juka” et la Faculté des langues de l’Université “Luigj Gurakuqi” s’associent pour organiser une chasse au trésor au cœur de la ville. Në kërkim të thesarit: Si çdo vit, gjimnazi “Shejnaze Juka” dhe Fakulteti i gjuhëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi” bëhen bashkë për të organizuar një “kërkim thesari” në zemër të qytetit.

E martë 14 mars Nisja dhe mbërritja tek gjimnazi “Shejnaze Juka”, në qendër të Shkodrës.

QUIZZ DE LA FRANCOPHONIE: demie-finale du jeu autour de la culture francophone. Les deux vainqueurs s’affronteront lors de la finale organisée pendant le spectacle du 23 mars 2017. KUICI I FRANKOFONISË: gjysmë-finalja e lojës rreth kulturës frankofone. Dy fituesit do të përballen në finalen e organizuar gjatë spektaklit të datës 23 mars 2017.

E mërkurë 15 mars, 12:30 Gjimnazi “Shejnaze Juka’’


Spectacle: Merita Agojci et Vjollca Mesi ont le plaisir de présenter les travaux de leurs élèves sur le thème des 10 mots de la Francophonie: chansons, poèmes, histoires drôles et petits sketchs. Spektakël: Merita Agojci dhe Vjollca Mesi kanë kënaqësinë të prezantojnë punimet e nxënësve të tyre rreth 10 fjalëve të Frankofonisë: këngë, poezi, histori gazmore dhe skeçe të shkurtër.

E premte 17 mars Shkolla “Ismail Qemali”

Printemps des poètes français et francophones: Salon littéraire avec la participation de la poétesse Zabo, à Shkodra les 17 et 18 mars. L’Alliance Française de Shkodra a le plaisir d’accueillir la poétesse Zabo pour parler de la poésie avec nos étudiants de la Faculté des langues de l’Université “Luigj Gurakuqi”. Pranvera e poetëve francezë dhe frankofonë: Salloni letrar me pjesëmarrjen e poeteshës Zabo, në Shkodër më 17 dhe 18 mars. Aleanca Franceze e Shkodrës ka kënaqësinë të mirëpresë poeteshën Zabo për të folur për poezinë me studentët e Fakultetit të gjuhëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi”.

E premte 17 mars ora 16:00 Aleanca Franceze Shkodër, Rr. “Don Bosko”

Spectacle: “Sur la route du numérique”des enfants de l’Alliance Française de Shkodra. À l’Alliance Française. Les enfants nous ont réservé un joli spectacle pour présenter leurs créations sur le thème du numérique avec un clip vidéo original et des sketchs, chansons et poèmes, très animés. Spektakël: “Në rrugën e digjitalizimit” i fëmijëve të Aleancës Franceze Shkodër. Në Aleancën Franceze. Fëmijët kanë përgatitur për ne një spektakël të bukur për të prezantuar krijimet e tyre mbi temën e digjitalizimit me një klip video origjinal dhe skeçe, këngë dhe poema, shumë argëtues.

E shtunë 18 mars ora 12:00 Aleanca Franceze Shkodër, Rr. “Don Bosko”


Table ronde: “La mobilité des jeunes francophones dans l’espace europeen et ailleurs”. Exemples de jeunes albanais connus dans l’espace francophone. Tryezë e rrumbullakët: “Mobiliteti i të rinjve frankofonë në hapësirën europiane dhe më gjerë”. Shembuj nga përvoja e të rinjve shqiptarë të suksesshëm në hapësirën frankofone.”

E hënë 20 mars, 12:00 Qendra e Informimit e BE-së, Rr. “Kol Idromeno”, Shkodër

Déjeuner entre amis “Miam! À table!”: J’aime la gastronomie française et je veux lui rendre hommage! Et si l’on se réunissait autour de bons petits plats faits maison pour un déjeuner convivial très gourmand! Collègues, amis, élèves, étudiants et familles… tous les amateurs seront les bienvenus! Të drekojmë mes miqsh “Miam! Në tavolinë !”: Unë e dua gastronominë franceze dhe dua ta nderoj! Po sikur të mblidheshim rreth pjatave të shijshme të përgatitura në shtëpi për një drekë mes miqsh! Kolegë, miq, nxënës, studentë dhe familjarë... të gjithë amatorët janë të mirëpritur!

E hënë 20 mars, 14:00 Aleanca Franceze Shkodër

Café francophone “Arrêtons de nous télésnober!” À l’Alliance Française de Shkodra, on adore la langue française! On vous invite donc à nous rejoindre pour une discussion conviviale autour de la place des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne. Kafeja frankofone “T’i japim fund manisë për telefonin!” Në Aleancën Franceze Shkodër, ne e adhurojmë gjuhën frënge! Ju ftojmë të gjithëve të na bashkoheni për të biseduar mes miqsh rreth vendit që zë teknologjia e re në jetën tonë të përditshme.

E hënë 20 mars, 18:00 Aleanca Franceze Shkodër


“Une journée francophone”, spectacle des élèves du lycée “Shejnaze Juka”. Les deux finalistes du quizz de la francophonie s’affronteront pour le titre de champion. On remettra également les prix des deux concours organisés: prix de la plus belle déclaration d’amour à son smartphone et prix de la “nouvelle technologique”. Enfin, on assistera à une création théâtrale originale. “Një ditë frankofone”, spektakli i nxënësve të gjimnazit “Shejnaze Juka”. Dy finalistët e kuicit të frankofonisë do të përballen për titullin kampion. Gjithashtu do të dorëzohen çmimet e dy konkurseve të organizuara: çmimi për deklaratën më të bukur të dashurisë për smartfonin dhe çmimi i “teknologjisë së re”. Pra, do të bëhemi pjesë e një krijmtarie teatrale origjinale.”

E enjte 23 mars, 12:30 Gjimnazi “Shejnaze Juka’’

Spectacle des élèves du lycée artistique “Prenkë Jakova”. Les élèves présenteront leurs plus belles créations: peinture, sculpture et chant. Invités à participer au concours de la déclaration d’amour à son smartphone, on décernera aussi quelques prix aux artistes les plus originaux. Spektakli i nxënësve të liceut artistik “Prenkë Jakova”. Nxënësit do të prezantojnë krijimet e tyre më të bukura: pikturë, skultpturë dhe këngë. Jeni të ftuar të merrni pjesë në konkursin e deklaratës së dashurisë për smartfonin tuaj, do të japim gjithashtu çmime për artistët më origjinalë.

E premte 24 mars, 13:00 Shkolla Artistike “Prenkë Jakova”

“Ciné-club des ados à l’Alliance Française de Shkodra. Projection de la comédie dramatique française “”Comme un lion”” de Samuel Collardey, en français sous-titré en albanais, France / 2011 / 1h42. Kinoklubi i të rinjve në Aleancën Franceze Shkodër. Shfaqja e tragjikomedisë franceze “Si një luan” nga Samuel Collardey, në frëngjisht me titra në shqip, Francë / 2011 / 1:42.

E shtunë 25 mars, 14:00 Aleanca Franceze Shkodër


BERAT Journée d’ouverture du Printemps de la Francophonie: Présentation courte sur la Francophonie, diffusion de vidéos sur les pays francophones, les dix mots de la Francophonie et de la musique française sur un grand écran dans la cour de l’école “B.D.Karbunara”. Dita e hapjes së Pranverës së Frankofonisë: Prezantim i shkurtër mbi Frankofoninë, video mbi vendet frankofone, prezantimi i fjalëve të Frankofonisë 2016 dhe muzikë franceze në një ekran në oborrin e shkollës “B.D.Karbunara”.

E martë 14 mars Gjimnazi “B.D.Karbunara”

Cinéma: Projection de la comédie française “Je fais le mort” de Jean-Paul Salomé, en français sous-titré en albanais, France / 2014 / 1h44. Kinema: Shfaqja e komedisë franceze “Të luash rolin e të vdekurit” nga Jean-Paul Salomé, në frëngjisht me titra në shqip, Francë / 2014 / 1:44.

E enjte 16 mars, 16:30 Salla e Aleancës Franceze, dega Berat

Atelier de musique: Apprendre la chanson “Jour 1” de Louane avec les jeunes de l’Alliance Française – antenne de Berat et les élèves du lycée “B.D.Karbunara”. Atelie muzike: Të mësojmë të këndojmë në frëngjisht këngën “Jour 1” nga këngëtarja franceze Louane, me të rinjtë e Aleancës Franceze – dega Berat dhe gjimnazit “B.D.Karbunara”.

E shtunë 18 mars, 17:00 Aleanca Franceze, dega Berat


Table ronde: Le français dans la ville de Lezha. Rendez-vous avec M.Paul SOULIGOUX, Attaché de coopération pour le français de l’Ambassade de France en Albanie, le Directeur de la Direction Régionale du District de Lezha M. Bardhok Pulaj et tous les professeurs du français de ce District. Tavolinë e rrumbullakët: Frëngjishtja në qytetin e Lezhës. Takim me Z. Paul SOULIGOUX, Atashe bashkëpunimi për frëngjishten në Ambasadën e Francës në Shqipëri, Drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Qarkut Lezhë, Z. Bardhok Pulaj dhe të gjithë mësuesit e frëngjishtes në këtë Qark.

E hënë 20 mars, 12:00 Drejtoria Arsimore Rajonale

Exposition de peinture. Ekspozitë pikture.

E enjte 23 mars, 11:00 Qendra kulturore e Fëmijëve

LEZHË Spectacle: 1, Informations sur le Printemps de la Francophonie. 2. Pièce de théâtre “Les trois petits cochons”. 3. Chanson et dance “Savez vous planter les choux”. 4. Pièce de théâtre “Le lièvre et la tortue”. 5. Poésie et mise en scène “Le déjeuner du matin”. 6. Poésies “Ce qui dure”, “Les baisers”, “L’hirondelle”, “Le pont Mirabeau”, “Aimons toujours, aimons encore”, “L’âme”. 7. Danses contemporaines. 8. Chansons par les petits. Spektakël: 1. Informacione rreth Pranverës së Frankofonisë. 2. Pjesë teatrale “Les trois petits cochons”. 3. Këngë dhe kërcim “Savez vous planter les choux”. 4. Pjesë teatrale “Le lièvre et la tortue”. 5. Poezi dhe dramatizim “Le déjeuner du matin”. 6. Poezi “Ce qui dure”, “Les baisers”, “L’hirondelle”, “Le pont Mirabeau”, “Aimons toujours, aimons encore”, “L’âme”. 7. Kërcime moderne. 8. Këngë nga më të vegjëlit.

E premte 17 mars, 11:00 Qendra kulturore e Fëmijëve


Spectacle de chansons, poésies et sketches. Spektakël me këngë, poezi dhe skeçe.

E dielë 19 mars, 12:30 Shkolla “Bilçe e Velabisht”

Spectacle en français: mise en scène de la comédie albanaise “Contes du passé”, chansons, dance et une foire gastronomique (plats français). Spektakël në frëngjisht: vënia në skenë e komedisë shqiptare “Përrallë nga e kaluara”, këngë, kërcim dhe gatime tradicionale franceze.

E hënë 20 mars, 12:00 Shkolla “Halim Tahiri” Paftal

Atelier de traduction: traduction de textes courts - extrait du livre “Histoires drôles” avec les jeunes de l’Alliance Française antenne de Berat. Les textes traduits vont être publiés dans le journal régional “Tomorri” Berat. Atelie përkthimi: përkthim i teksteve të shkurtra nga libri “Histori për të qeshur” me të rinjtë e Aleancës Franceze - dega Berat. Përkthimet do të publikohen në gazetën lokale “Tomorri” Berat.

E enjte 23 mars, 17:00 Aleanca Franceze, dega Berat

Cinéma: Projection de la comédie française “Un château en Italie” de Valéria Bruni-Tedeschi, en français sous-titré en albanais, France / 2012 / 1h44. Kinema: Shfaqja e komedisë franceze “Një kështjellë në Itali” nga Valéria Bruni-Tedeschi, në frëngjisht me titra në shqip, Francë / 2012 / 1:44.

E shtunë 25 mars, 16:30 Aleanca Franceze, dega Berat


3 ÉTATS ASSOCIÉS

23 ÉTATS OBSERVATEURS

54 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L’OIF

LE MONDE


Le printemps de la Francophonie en Albanie culture.aft@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.