Page 1

ZHEN Pittig Ontspannen in Chengdu

CHENGDU

Thee

EXPERIENCE Renmin Park

TASTE Hotpot

SPEND

Tianfu

1


INHOUD ZHEN

56 Stokjes

32 Opera

Maskers wisselen, dans en vuurspuwen

22 Renminpark

Het park van het volk

Hoe eet je met stokjes?

84 Shop, shop, shop! 58 Lokale specialiteit

Hotpot, het beste eten uit Sichuan

4

Chunxi Road

68 Nationale trots

Chinese Thee


Chengdu! !"#$% &'()"#'*'$#( +''(,*%-'$ ./%0,#()"'1#$23/4%,#'

>1IJ >1IK >1IL >1IM

Experience! 1 56-'4'$'1#$23 7%$-8#%$-1.%/0 9'$4#$1.%/01 7'$":%1.%/0 ;%((%-'1 <#-",6#2'1 =#)":%$13>'/% .%$*%?( &#%$,1@:**"%1 7'$(":1A'4>'61 B#$-1C%$-1&3$-1 =":1D4E/3#*'/F1 4:(':4 =:)":%$11 G$#H'/(#,'#,

>1IN >1OJ >1OO >1OL >1OP >1OM >1KO >1KM >1LJ >1LO >1LL >1LM 1 >1PJ1

>1PL1 >1PM >1PN >1MJ >1MO >1MK >1MM >1MQ1 >1MN >1QJ

>1QL >1NO >1NL >1RL >1RM1 >1RN1 1 >1IJJ1 >1IJO1 >1IJL1 >1IJN >1IIJ1 1 >1IIM

Taste! 56-'4'$'1#$23 =,308'( S3,>3,1T1($%)0( A#>(1 !"#$%?(1@#'/1 &/%$*4%?(1U#,)"'$ <3'*'6( 733/*'$1'$1V#$$'$1 !"#$'('1,"''1 A"''":#V'$

Spend! A#>(1 =#V'14%,,'/(1 !":$W#193%* S'1S:%1!#1 G$*'/-/3:$*1 6%*#'(4%/0,11 5$,#'04%/0,1=3$-1X#%$1 B#%31;%/0, A3>)#,F1>6%V%1 @33*()"%>>'$1 U:%$1Y"%#1X#%$-1Y#1 Z#$16#1 [:3*%#1 1

Adressen

5


Medewerkers Eder Cheng-A-June Student Communicatie &media 24 jaar Diemen

Eva van Heije Student Communicatie &media 23 jaar Diemen

Marloes Kuiper Student Communicatie &media 21 jaar Diemen

6

Vincent Swart Student Communicatie &media 25 jaar Den Haag

Joyce Tang Student Communicatie 23 jaar Diemen

Ali Nadizabeh Student Financial service management 23 jaar Diemen


Chengdu !"!#$!%&'()!*()+)$!,'"-*!.)#/#$%! )$!01"$%1"#!()!,#/$!%)2))*(3!-#/4(! 51)$%+6!))$!*""#)!*("+!7)(!"-*! )$#%)! 1''%()86$()$! 1)(! 8#((#%)! )()$!)$!+)!8"$+"9*:!!"(66&-#/4! ,#/$!+)!8"$+"9*!%)2)-+#%!)$!#*! 1)(!)()$!1))&-#/43!7""&!51)$%+6! ;#)+(! ,'! <))-! 7))&:! =#$4)-)$! '8! 516$>#! ?'"+3! 1)(! ;),')4)$! <"$!+)!=)$*16!()78)-3!1)(!(1))! +&#$4)$!#$!))$!8"&4:!@$!51)$%+6! 4"$!"--)*3!7""&!1)(!%);)6&(!1#)&! '8! ,#/$! 51)$%+69*3! &)-">)+:! =)! 1'8)$! +"(! /6--#)! +''&! 1)(! -),)$! <"$! +#(! ;-"+! ''4! +)! *8&'$%!2"%)$!$""&!+)!A&#)$(!)$! +),)! 8"&)-! ;),')4)$:! 51)$%+6! #*! #)(*! 2"(! /)! 7')(! ;)-)<)$:

7


8

Chengdu Portret


9


C W

hina

einig landen hebben zich de laatste vijftien jaar zo snel ontwikkeld als China. Met een oppervlakte van 9,6 miljoen km2, wat 230 keer de omvang van Nederland is, is China het op drie na grootste land van de wereld. China is 5500 km breed en 5000 km lang. Er is dus een enorme diversiteit in lokale economie, cultuur, bevolkingsgroepen, het landschap en het klimaat. Met 92% zijn de Han-Chinezen de grootste

10

bevolkingsgroep. De overige bevolking bestaat uit 55 etnische groepen zoals bijvoorbeeld Cantonezen, Tibetanen of de Miao. In Chine leven 1,33 miljard mensen. Het grootste deel van deze bevolking spreekt Mandarijn, wat de officiĂŤle nationale taal is. Toch zijn er nog vele dialecten en eigen talen, zo is er onder andere in Hong Kong de taal Cantonees en in Shanghai het dialect Shanghainees.


Chengdu Wanneer je aan China denkt, komt Chengdu niet als eerst in je op. Chengdu is de hoofdstad van de provincie Sichuan. De stad wordt de !Heavenly State" oftewel !Tian Fu Zhi Guo" genoemd. Ook staat Chengdu bekend om het grote panda centrum en al het groen dat door de stad te vinden is. De

12

stad biedt een mooie combinatie van moderne wegen en oudere wijken met vele traditionele huisjes. Ook het heerlijke eten, de Sichuan-style, is in geheel China favoriet. Wanneer er aan een inwoner van Beijing of Shanghai wordt gevraagd waar Chengdu om bekend staat, zullen vijf op de tien mensen #hotpot$

als antwoord geven. Chengdu bedekt een gebied van 12,3 duizend km2. Met maar liefst 11 miljoen inwoners kan Chengdu zich de vijf na grootste stad van China noemen.


Geschiedenis De geschiedenis van Chengdu gaat terug tot wel 2400 jaar geleden, wanneer de eerste keizer van de Qin-dynastie in 221 voor Christus zijn keizerrijk daar opbouwt en die plaats een naam geeft, #Cheng Du$. Door de jaren heen is de originele naam bewaard gebleven.

Alhoewel de stad tijdens de Han-dynastie de naam Yizhou toegewezen kreeg en bleef behouden tot de eerste keizer de naam terug liet veranderen in Chengdu. Ook de financiele positie, het politieke centrum en het militaire gebied in de provincie Sichuan (ooit genaamd

Shu) zijn onveranderd gebleven. Sinds de Han(206 % 220 v. Chr.) en de Tang-dynastie (618 % 907) is Chengdu bekend om haar brocades en borduurwerkjes. Chengdu is de staat waar de zuidelijke zijde route begon.

13


& Evenementen

Feestdagen

>> JAN.FEB. Chengdu lampionnen festival Tijdens het lampionnen festival wordt er de parken van Chengdu de eerste volle maan van het jaar gevierd. Dit doen ze door de lampionnen aan te steken en de lucht in te laten. Op deze dag worden de voorouders vereerd. Er is geen vaste datum voor het festival. Het wordt gevierd op de 15e dag van de eerste maand van de maankalender dat valt meestal in februari. Bij dit festival kan je genieten van de muziek, acrobatiek en de vele eetstands.

Chinees Nieuwjaar Het Chinese Nieuwjaar wordt op een spectaculaire wijze gevierd. Het valt meestal tussen januari en februari, de eerste dag van de nieuwe maan op de maankalender. De viering is compleet met de traditionele draken- en leeuwendansen en uiteraard een hoop vuurwerk. Vele Chinezen vertrekken voor deze datum massaal terug naar hun ouderlijk huis om het met de gehele familie te kunnen vieren.

14

Tibetaans Nieuwjaar Dit Nieuwjaar kan in januari, februari of maart vallen. Het wordt gevierd met boogschieten, paardenraces, religieuze dansen en andere ceremonies.

>> APR. Qing Ming day De Qing Ming dag wordt gevierd op 5 april. Op deze dag gaat de Chinezen de graven van hun voorouders schoonmaken. Bloemenfestival Dit jaarlijks terugkomend evenement is nu al meer dan 1000 jaar oud. Het evenement vindt plaats bij het Qingyang paleis, een van de oudste taoistische tempels van China. Het festival wordt altijd op de 15e dag van de 2e op de maankalender gevierd, de lokale bevolking gelooft dat dit de verjaardag van alle bloemen is. Op deze dag zijn er dan ook veel bloemen aanwezig, maar ook treden traditionele acrobaten op en kan er bij standjes het pittige eten uit de Sichuan keuken gekocht worden.


>> MEI.JUN. Dag van de Arbeid Op de Dag van de Arbeid maken de meeste gezinnen een uitstapje. Bij veel bezienswaardigheden is het dan erg druk. Chengdu Drakenbootfestival Bij dit festival worden er in Chengdu bootraces gehouden. Meerdere Chinese steden herdenken de dood van de dichter en staatsman Qu Yuan.

>> AUG.SEP. Midherfstfestival Deze vindt plaats op de 15e dag van de 8e maand op de maankalender. Dit ter ere van een opstand in de 14e eeuw tegen de Mongolen. Men wisselt dan maankoekjes uit en kijkt gezamenlijk naar de sterrenhemel.

>> OKT. Nationale feestdag Op 1 oktober wordt de stichting van de Volksrepubliek China herdacht. Rond deze dag is een vakantie ingesteld om de commercie en het binnenlandse toerisme te bevorderen.

15


Praktische informatie Tijdzone GMT + 7 uur in de zomer en in de winter + 8 uur. In Chengdu is het zes uur later dan bij ons. Chengdu Amsterdam New York Tokyo

18.00 12.00 08.00 20.00

Klimaat In Chengdu en omgeving, vind je het bergklimaat. De zomer en winter duren lang, en de herfst en lente kort. De beste tijd om Chengdu te bezoeken is dan ook tijdens de lente (april-mei) of de herfst (oktober-november).

Inentingen Raadpleeg voor vertrek je huisarts. De meest gangbare inentingen voor China zijn tyfus, hepatitis A, hepatitis B en DTP. Malaria komt alleen voor in delen van Guangdong, Hainan en Yunnan. In een opkomend toeristisch gebied als Chengdu heb je voor ziektes steeds minder te vrezen.

Gezondheid In de hoger gelegen gebieden zoals in Tibet kun je snel verbranden. Pas daarbij ook op voor uitdroging, neem altijd voldoende water mee. Het assortiment van de apotheek is vrijwel hetzelfde als in Nederland, alleen de etiketten zijn meestal geheel in het Chinees. Voor de zekerheid kunnen er al vast medicijnen uit eigen land meegenomen worden, te denken aan: maagtabletten, hoofdpijntabletten, diarreetabletten en deet.

16


Valuta Het officiele betaalmiddel is de Renminbi (RMB), ook bekend als de Yuan of Kuai. Er zijn bankbiljetten van 1, 2, 5, 10, 20, 50 en 100 RMB. Er zijn ook jiao"s, dat zijn centen deze komen het meest voor in briefjes van 1,2 en 5 Wanneer je veel door de stad reist of naar de marktjes gaat is het aan te raden om voldoende klein geld op zak te hebben. Bij de Construction Bank kan je het makkelijkst pinnen, aangezien je daar met je Nederlandse pinpas kan pinnen. Het geven van fooien wordt in China officieel ontmoedigd, maar wordt wel steeds meer geaccepteerd. Als je een fooi wil geven, geef dan niet teveel.

Vervoer De taxi"s in Chengdu zijn relatief goedkoop. Heel weinig chauffeurs spreken Engels. Neem daarom altijd een kaartje mee van het hotel met het adres in het Chinees. Daarbij is het ook aan te raden om de bestemming op te laten schrijven in het Chinees. Let altijd op of de taxi chauffeur de meter aanzet, zodat je niet na afloop voor verrassingen komt te staan.

Telefoneren De toegangscode voor het Chinese vasteland is 86. Voor het bellen naar Nederland kies je 00, gevolgd door 31. Alarmnummers Politie Brandweer Ambulance

110 119 120

Elektriciteit In China kan je gewoon gebruik maken van de Europese 2-pins stekkers. 220V AC.

17


Experie 18


ence

Om Chengdu te ervaren kun je verschillende dingen doen. Je kunt naar Chunxi Road gaan en winkelen tot je erbij neervalt, het pandapark bezoeken, hotpotten, een park bezoeken, een theeceremonie meemaken, de Sichuan Opera bezoeken, een van de vele temples bezoeken of het allemaal doen. Vergeet vooral niet alles ontspannen te doen. Chengdu draait vooral om genieten. Je moet Chengdu ruiken, proeven en beleven. Ervaar Chengdu ten volle! 19


Wangjiang Park River Viewing Pavilion

Als het waait hoor je de bamboe ritselen. In het River Viewing Pavilion staan wel honderd verschillende soorten bamboe en wordt dan ook wel het bamboepark

20

genoemd.Het is een overvloed aan groen. In het park vind je ook een schitterend paviljoen van 30 meter hoog dat uitkijkt over de Jin River. Dit paviljoen was ooit eens het symbool van Chengdu en is gemaakt ter

nagedachtenis van Xue Tao. Zij was een bekende poĂŤet in de Tang-dynastie die schreef in het park.


Fotoi


Renmin Park V

eruit het bekendste park in Chengdu is het enorme Renmin Park. Een prachtige plek om de sfeer van Chengdu te proeven, voelen en beleven en te kijken naar Tai Chi en Wushu oefeningen. In het midden van het park is een klein meertje waar je een bootje kunt huren. Daar omheen zijn allerlei activiteiten voor jong en oud.

22

De beste manier om de sfeer in je op te nemen is door de tijd te nemen en alles op je af te laten komen. Er is een bonsai tuin, je kunt vissen voeren, er is een groot plein waar de locals hun zang oefenen en door het gehele park wordt mahjong gespeeld. Het park is geopend vanaf 06.30 uur, dan komen de locals martial arts beoefenen.

Het park sluit om 02.00 uur. De grootste trekpleister van het Renmin Park is het theehuis bij het meertje, hier zitten de locals de gehele dag thee te drinken, gezellig bij te praten, mahjong te spelen en de dag aan zich voorbij laten gaan.


Wenhua Park Het Wenhua park grenst aan de Qingyang tempel. Het is een van de grootste parken van Chengdu. Er zijn hier veel plekjes te vinden waar je heerlijk tot rust kan komen. Als je de drukte op wilt zoeken ga je naar een van de theehuizen waar de locals in groten getale te vinden zijn. De rivier die door het park stroomt maakt dit tot een goede plek om de verkoeling op te zoeken tijdens de warme zomerdagen.

24


Massage in Chengdu In Chengdu is er op elke hoek van de straat een massage salon te vinden. Dit is de manier om aan het einde van de dag tot ontspanning te komen. Chinese massages staan bekend om de hardhandige maar effectieve wijze van masseren. Prijzen voor een uur massage varieren van 40 tot 100 Yuan. Pas wel op voor de happy ending, deze wordt aangeboden zelfs als je er niet om vraagt.

Massage

25


Nightlife !"#$%&'(#)"*"%$+%$,("%-./$(""0$%"#$&)1$."$2"1#$*&%$("#$! )"*"%$+%$,("%-./$&)1$/+#-&%-13/%#4$5")&6"%7$8"$9&%$.+#$! "2*&2"%$+%$')/:1$"%$3/:1;$<&&2$==9$+%$>#2&.+?=%")"@$! #(""(/+A"%$"%$9&2&=9"$:&217$B%$,("%-./$C"#"%$A"$! (="$D"$<="#$E""1#"%;$<&&2$.&%$C")$=3$(/%$"+-"%$! <&%+"27$B%$."$.+1'=#("9"%$A+D%$"2$*"")$#&E")1$"%$! A+#3)"99"%7$F2&%9$C=2.#$3"2$G"1$*"29='(#7$! H==2&)$C(+19"I$"%$'=-%&'$C=2.#$*"")$! -".2=%9"%;$1=<1$-"<+6#$<"#$+D1#(""$<&&2$! *&9"2$A=%."27$F"$</A+"9$+1$+%$+"."2"$')/:$! &%."217$8"$A&)$=%-"#C+DE").$%+"/C"$,(+%"1"$! )+".D"1$)"2"%$9"%%"%

1 CLUB 88 Club 88 is de beste en bekendste club van Chengdu. Hier wordt gefeest van maandag t/m zondag van 20 tot 08. De dj"s hier draaien vooral dancemuziek. Voor een tafel moet je vroeg in de avond zijn omdat het hier na middernacht helemaal vol zit. Dit is de club waar je heen moet om te zien en gezien te worden.


2 CLUB MUSE Club Muse ligt naast club 88. De bezoekers zijn jonger dan de bezoekers van Club 88. Er wordt in Club Muse meer gedanst, hier ga je heen om lekker te dansen en te mengen met de plaatselijke jongeren. Het feest begint hier al vroeg en gaat tot laat in de nacht door. De muziek varieert hier van westerse pop tot Chinese ballads.

3 BAR STREET Bar street is dichtbij de Fulan Rivier, in deze straat vindt je meer dan 30 barretjes die goedkoop bier en wat westers georiĂŤnteerde snacks serveren. Het is er noch relaxt, noch wild maar een gezellig avondje met vrienden wat drinken en kletsen is prima te doen. Je kunt aan plaatselijke bewoners de weg naar barstreet vragen of aan de taxichauffeur zeggen: #rijd naar Jiu Ba Jie$.

4 SHAMROCK Shamrock is een Irish Pub zoals je gewend bent. Whiskey en bier zijn hier in vele soorten te vinden. De welbekende fish & chips zijn hier verkrijgbaar. In de Shamrock komen veel buitenlanders en Chinezen die graag met buitenlanders in contact willen komen. De muziek hier is westers en varieert van The Beatles tot Dj Tiesto. Shamrock is gevestigd bij de Linshinguan Lu en het Consulaat van de Verenigde Naties.

27


5 BABI 1 Babi I is een club waar voornamelijk R&B en lounge muziek wordt gedraaid. De sfeer is heel ontspannen. Hier kom je snel en gemakkelijk in gesprek met de lokale jongeren. De combinatie van het publiek en de muziek hier maken dit tot een disco waar je geweest moet zijn.

6 CAFE PANAME Cafe Paname is een cafe zoals je die ook in Europa kan vinden. Een simpel interieur en de aanwezigheid van een pooltafel maken dat hier veel buitenlandse studenten komen. Ook komen hier veel toeristen en expats. Gevestigd in Er Huan Lu San Duan 18 Hao vlakbij de westpoort van Sichuan Universiteit.

7 JELLYFISH Jellyfish is het cafe naast Cafe Paname, een van de eigenaars is Nederlands en dat proef je aan de sfeer die er hangt. Het is er modern ingericht. De muziek is grotendeels zoals het ook in Nederlandse clubs is. Er worden regelmatig thema feesten georganiseerd voor de expat community. Zoals koninginnedag.

8 KTV Karaoke, ook wel KTV genoemd in China is erg populair onder jong en oud. Vanaf jongs af aan gaan chinezen naar karaoke toe. Je vind dan ook bijna op iedere straathoek een karaoke bar. Er zijn hele chique met alle comforts die je je kan bedenken tot hele simpele waarbij de muziek en de gezelligheid het belangrijkste zijn.

9 NIGHT BBQ Als je na het stappen trek hebt kan je in Chengdu terecht bij een van de vele nachtbarbeque"s. Hier krijg je verschillende soorten vlees en groente, vers van de barbeque, geserveerd op een stokje. De locals doen dit altijd na het stappen en zeggen ook dat de nacht barbeque helpt tegen een kater. Dat weten wij niet zeker, maar wij weten wel dat de nacht barbeque heerlijk is. In Nederland zou het zo de FEBO kunnen vervangen. .


Chengdu People


S ichuan opera


De Sichuan opera staat in China bekend om het goede acteerwerk, de komische scenes, de vuurspugers en de wisselende maskers. De opera is een mix van verschillende stijlen uit de provincie Sichuan. Zo is er een scene met acrobatische hoogstandjes en een scene die vertelt over de oorlog ten tijde van de Tang-dynastie. Het hoogtepunt van de opera is de scene met de wisselende maskers. Je blijft je maar afvragen hoe ze dat nou doen met die maskers. Op het moment dat je denkt dat je het doorhebt doen ze het weer anders.


Chengdu Research Base of

Giant Panda Het is China’s bekendste icoon, de reuzenpanda! De grote schattige, ietswat verlegen beer met zijn zwarte ogen, oren armen en poten is onmiskenbaar.

Tegenwoordig is de panda een van de meest bedreigde diersoorten in de wereld. Met nog maar 1400 in het wild levende panda’s kan de diersoort wel wat hulp gebruiken. Het Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding houdt zich bezig met het bestuderen van de reuzenpanda en andere bedreigde dieren in de omgeving. Buiten het bestuderen van de dieren hebben ze ook fokprogramma’s met andere dierentuinen in de wereld. Het uiteindelijke doel is om een groep panda’s weer uit te zetten in het wild. Het park dat vlak buiten de stad ligt was vroeger onbebouwd land. Tegenwoordig is er in het park een overvloed aan meters hoge bamboe, een grote vijver, diverse restaurants en winkeltjes met souvenirs van panda’s in alle mogelijke vormen, maten en kleuren alle opbrengst hiervan gaat

naar de panda’s en het onderzoek voor soortbehoud. Op het parkeerterrein aan de overkant van de Panda Base zijn overigens allerlei winkels die soortgelijke souvenirs verkopen voor een lagere kwaliteit en prijs. Echter komt de opbrengst daarvan niet bij de panda’s terecht. Om de panda’s goed te kunnen zien, is het aan te raden om vroeg in de ochtend te gaan. De dagcyclus van de dieren bestaat voornamelijk uit eten en slapen. Volgens het museum is de beste tijd voor een bezoek tussen 09.00 – 11.00 uur. Dan zijn ze het actiefst. De panda’s zijn in verschillende verblijven te zien. Er is een volwassen pandaverblijf een voor jonge panda’s en een kraamafdeling. Hier is de mogelijkheid om (tegen betaling) op de foto te gaan met een panda.

37


38


daâ&#x20AC;&#x2122;s npan ode e z u re er klein me t de Naas neefje de ijn er tam et n nh nz is hu te zien e vissen i e a d . l pand en en wi ichtigen z e pauw ark te b p


Leshan Giant Buddha Vlakbij Chengdu staat de LeShan Giant Buddha. Dit is de grootste, uit steen, vervaardigde Buddha van de wereld. In 1996 is de !Giant Buddha" opgenomen in het UNESCO werelderfgoed. De Buddha werd gebouwd door de Boeddhisitsche monnik Haitong. Volgens de legende kwam hij naar de berg Emei voor de heilige en religieuze tempels. Toen hij arriveerde in Leshan zag hij dat de stroming van de rivier heel wild en gevaarlijk was. Dit zou komen door twee slechte draken die onder water leefden. Door stenen van de klif in het water te gooien hoopte hij de rivier te temmen. Hij besloot om op deze plek een beeld van Buddha neer te zetten.

Na 10 jaar had hij genoeg geld en sponsoren verzameld om te beginnen met de bouw, maar een inhalige ambtenaar vond dat hij belasting moest betalen. Dit weigerde Haitong en zei het volgende: ! je kan mijn ogen eruithalen, maar het geld dat bestemd is voor de bouw van de Buddha krijg je nooit!". De ambtenaar werd woedend en zei dat Haitong dan maar een van zijn ogen eruit moest halen. Dit deed Haitong en gaf deze vervolgens aan de ambtenaar. Deze had gelijk spijt van zijn woorden en smeekte om vergiffenis. Zo startte in 713 dus de bouw van de !Giant Buddha". In 803 werd de bouw afgerond door de volgelingen van Haitong.

41


Wenshu tempel De Wenshu tempel is een Boeddhistische tempel, uit de Tangdynastie (618 % 907 A.D.), die nog in gebruik is. Op het terrein wonen monniken die dagelijks de eeuwenoude Boeddhistische rituelen beoefenen. Bij binnenkomst treed de geur van wierook je tegemoet. Overal om je heen zie je monniken in hun rode en geel gekleurde gewaden rondlopen. De tempel heeft meer dan 400 verschillende Buddha beelden, van verschillende materialen zoals hout, steen, klei en ijzer. De Witte Jade Buddha is afkomstig uit Birma. De #Peace Pagoda of A Thousand Buddhas$ is met zijn 11 verdiepingen en hoogte van 22 meter de hoogste ijzeren pagoda van China. Aan de hoeken hangen bellen die met behulp van de wind een geweldig klokkenspel luiden.


Qing Yang Gong Temple Het paleis van de groene ram


De Qingyang tempel is een van de

vierkant stuk grond, dit staat voor

bekendste

de

Taoistische

tempels

van

ronde

hemel

en

de

vierkante

China. De tempel is afkomstig uit de

aarde. De pilaren zijn versierd met

Tang-dynastie. Als je door de tempel

gouden draken en chinese karakters.

loopt kom je vele culturele relikwie ĂŤ n

Andere hoogtepunten van de tempel

tegen. Het hoogtepunt van de tempel

zijn The Sanqing hall, Doulao hall,

is toch wel het Eight Trigrams Pavillion.

Hunyuan Palace en het Wuji palace.

Dit

ronde

gebouw

staat

op

een

45


Chengdu Shu Brocade and Embroidery Museum.

D

e zijde uit Chengdu staat bekend om de uitzonderlijke kwaliteit. Hier word al eeuwenlang zijde gemaakt. Al in de 13e eeuw kwam zijde uit Chengdu naar Europa toe. In het museum kan je leren en zien hoe zijde stoffen worden geweven. In het museum zijn verschillende nog werkende weefgetouwen. Hierop worden nog dagelijks zijde stoffen met de hand vervaardigd. De wevers zijn wel vier maanden bezig voordat ze een patroon geleerd hebben. Maar daarna maken zij de mooiste producten. Zo maken ze onder andere zijde waaiers en zijde jurken. Ook worden er schilderijen gemaakt van zijde, waaronder de Zonnebloemen van Van Gogh. In het souvenirswinkeltje kunnen de meest uiteenlopende zijde producten gekocht worden, van kamerschermen tot etuis en nog veel meer. De prijzen zijn iets hoger, maar de producten zijn wel van echt zijde.

47


48

Chengdu Stuff


49


Sichuan Normal University De Sichuan Normal University is een van de oudste universiteiten van China. De huidige universiteit is ontstaan uit de fusering van drie universiteiten. Door de locals wordt de universiteit ook wel #Chuanda$ genoemd. Chuanda heeft meer dan 70.000 studenten en er werken meer dan 12.000 mensen. De meeste van de studenten en medewerkers wonen op het universiteitsterrein. Hierdoor zijn de winkels op het terrein ook aangepast op deze groepen. Er zijn meerdere kantine"s waar

je goedkoop kunt eten en er zijn winkeltjes die schoolspullen verkopen, kramen met (illegale) DVD"s en coffeebarretjes. Er zijn kleine parken waar je van alles kan doen, zoals picknicken, leren, kaartspellen spelen, sporten. De universiteit is eigenlijk een groot dorp. Dat verklaart ook de fietstaxi"s die bij de verschillende ingangen te vinden zijn. Chuanda heeft ook nog zijn eigen ziekenhuis, dat wordt gerekend tot een van de beste ziekenhuizen van heel China.


Sichuan university museum


D

e provincie Sichuan is beroemd om haar keuken. Sichuanees eten uit is befaamd in heel China door het gebruik van pepers en dou ban jiang, een bonenpasta. De gerechten zijn pittig om andere smaken te complimenteren en elk gerecht is uniek en smaakvol. Volgens de huidige gegevens zijn er meer dan 40005000 verschillende soorten Sichuanese gerechten. Kort gezegd bestaat de keuken uit fijne ingredienten, geraffineerde combinaties en gevarieerde smaken. Er wordt gebruik gemaakt van 10 verschillende manieren van bereiden: Frituur, sauteren, wokken, (snel)bakken, stomen, grillen, roken, stoven, smeulen & roosteren. In China is het gebruikelijk dat je met twee personen zo"n twee tot drie gerechten bestelt. Die worden dan op schotels geserveerd en je krijgt een kommetje met stokjes zodat je zelf alles kunt pakken. De lokale bevolking eet graag tijdens een wandeling, je komt ze dan ook in de avond tegen op straat. In de straten van Chengdu vindt je allerlei stands die lokale specialiteiten verkopen. Internationaal Door de snel groeiende economie en het toerisme zijn er ook Indiase, Thaise, Koreaanse, Japanse, Singaporese, Turkse, Franse en Italiaanse restaurants in de stad te vinden. Westerse restaurants zijn een verrassende verwelkoming als je even geen trekt hebt in Chinees. Uiteraard zijn de bekende Amerikaanse fastfoodketens alom aanwezig. Lokale fastfood ketens zoals Dico"s kun je beter vermijden.

54


TASTE!


Stokjes

56


Hoe?

1.

Pak de stokjes met de !rechterhand op bij het uiteinde waarmee niet gegeten wordt (de dikke kant).

2.

!

Het onderste stokje hou je tussen duim en hand. Je beweegt niet met je onderste stokje. Daarvoor gebruik je het bovenste stokje. Het bovenste stokje hou je tussen je duim en middel en/-of wijsvinger. Met je middel- en/of wijsvinger beweeg je op en neer.

3. In ook ina en r bijna h C l hee je m e ! gdu ko met stokjes n e h C n s in e je t k e o ; t deruit n worden s n o t ie n en dan jare Ze kom en enden Al duiz or het eten. en maten. Ev o de v n e t m t r ik o ! gebru r in allerlei soo eer onbeleefd htop c z o e ook vo ette: het is prikken of r iet n iqu te wat et in het eten taan! Leg ze s s t e n je h e k t o p t la o s om te op of in je k om maar er je. in je k leggert

Zorg dat de uiteinden gelijk aan elkaar zijn. Je kan je stokjes even tegen je bord/tafel aantikken.

57


& SNACKS

HOTPOT

Hotpot

Snacks

Wanneer je Chengdu zegt, zeg je hotpot! De locals zijn er gek op. Oorspronkelijk komt de specialiteit uit Chongqing, maar inmiddels heeft Chengdu een geheel eigen draai eraan gegeven. Hotpot is een grote pan gevuld met twee kleinere pannen. In de ene pan zit pittige bouillon en in de andere normale bouillon (mocht je niet van pittig houden) en ruikt typisch naar de Sichuan kruiden. Hierbij worden vlees en groenten geserveerd en voor je in de pannen gedaan. Per persoon is er een bakje met sesam olie waar je wat kruiden bij doet en het stukje vlees of groente na de hotpot doorheen haalt. Er zijn veel hotpot restaurants te vinden in het oudere gedeelte van Chengdu, in de buurt van de Chunxi Lu.

De meeste lokale specialiteiten zijn eigenlijk snacks, (Xiaochi, letterlijk klein eten). Snacks zijn overal te verkrijgen in kleine stands op straat. Denk aan satestokjes met daarop, verschillende soorten vlees, aardappelen, groente, lotusbloemen en af en toe een eendenhoofd of kippevoeten, maar ook vers fruit. Naast de te verkrijgen snacks, zoals zijn er ook zelfgemaakte houtskool grilletjes te vinden waarop gebarbecued wordt. Je kunt kiezen uit verschillende soorten vlees, vis, groenten en tofu. Je verzamelt wat je wil in een mandje. Zet alles op een prikker en het wordt voor je gegrild of gefrituurd. Voor al het eten geldt dat het heet kan zijn, maar als je aangeeft dat je er niet van houdt zullen ze geen pepers gebruiken.

58


Dou Ban Jiang Letterlijk vertaald: bonen in de saus gemixt. Het is een pittige, zoute pasta gemaakt van bonen en sojabonen en verschillende soorten kruiden. De pasta bestaat in neutrale en pittige vormen. Hoe pittiger de pasta hoe meer rode pepers erin zitten.

Hete bonenpasta heet overigens La Dou Ban Jiang. De pasta is een kenmerkende smaak voor de Sichuanese keuken. Het is zelfs zo, dat een gerecht alleen Sichuanees genoemd mag worden wanneer het Dou Ban Jiang bevat.

59


Tips !"#$ %&$ '(#$ ()$ *"#$ +%"',")$ -%"'$ +".*/#$ /,$ -"0"",#1$ 2".3/4'$ .(50"$ -.%"6#"7$ (),$ 8"$ ()$ (9-",&%")'$ 8/46$ '(6$/,$'(#$3"#$:.((60(#".;$<.((6= 0(#".$/,$6/"#$'./6:>((.; Rijst In China is het ongebruikelijk om rijst als hoofdmaaltijd te serveren. Als je rijst bestelt, krijg je dat tegelijk met de rekening. Rijst is namelijk maagvulling wanneer de maaltijd niet voldoende was. Als je toch rijst bij de gerechten wilt, kun je dit uiteraard vragen. Drinken Drink geen kraanwater! Vermijd ijsblokjes. Deze kunnen gemaakt zijn van vuil water. Drink alleen uit afgesloten flessen/ blikjes. Controleer ook of ze ongeopend zijn. Warme dranken zoals thee en koffie dienen altijd gekookt te zijn. Op straat Eet bij de stands waar het druk is, door de drukte is er een betere doorloop van verse producten. Aan het eind van de dag is het verstandiger om geen vlees te bestellen, vaak ligt het er al (ongekoeld) de hele dag. Stokjes Let er bij restaurants op dat je ongebruikte stokjes krijgt! Vaak worden ze niet goed afgewassen.Neem voor de zekerheid je eigen stokjes mee. Geduld In restaurants krijg je vaak niet de bestelde gerechten tegelijk, of in de goede volgorde. kijk dus niet verbaasd op als je je bijgerecht als voorgerecht krijgt.

60


61


Tsingtao Deze brouwerij bestaat al sinds 1903. Tegenwoordig is dit bier een van de grootste exportproducten van China en wordt wereldwijd verkocht in 62 landen. Ondanks veel slapper te zijn dan de Europese bieren heeft de Tsingtao toch een constante smaak en een bittere afdronk.

Snow In 2009 heeft Snow de Amerikaanse Budweiser voorbijgestreeft als meest verkochte bier wereldwijd. De Chinezen noemen dit bier Xue Hua, wat letterlijk ! sneeuw bloem" betekent. Vergeleken met de vele andere bieren op de Chinese markt heeft Snow een sterkere hopsmaak.

Harbin China"s oudste bierbrouwerij is door Russen opgericht in 1900. Het is een licht biertje, met een zoete smaak en ook is een malt smaak te onderscheiden met een vleugje hop.

CHINAâ&#x20AC;&#x2122;S BIER In China worden veel bieren gebrouwen, echter ze zijn bijna allemaal slap van smaak. Tsingtao, Snow, Harbin en Zhujiang zijn onder de Chinese bieren het beste te doen en worden wereldwijd het meest vanuit China geimporteerd.

62

Zhujiang Is genoemd naar de rivier Zhu Jiang, of Pearl River en wordt gebrouwen in Guangzhou. De farbiek heeft een waterpijp die in directe verbinding staat met een natuurlijke waterbron. De brouwerij produceert per uur 48 duizend flesjes.


Grandmaâ&#x20AC;&#x2122;s Even geen stokjes en rijst!

Z

odra je binnenkomt voel je je al wat meer thuis. Het is binnen een beetje donker, een donkere betegelde vloer, de tafels zijn vierkant en met normaal bestek opgedekt met bijpassende houten stoelen. Als je een stukje doorloopt kom je in een grote witte ruimte daar is een bankje met kussentjes en aan de wand allerlei lege flessen en prullaria dat doet denken aan een Normandisch strandtentje. Met twee locaties in Chengdu, kun je er terecht voor ontbijt, lunch en diner. Afgezien van een paar vreemde vertaalfoutjes is het menu prima te doen. Voor het ontbijt/lunch kun je verschillende omeletten bestellen, zijn er pannekoeken en wentelteefjes en ook verse fruitsappen en milkshakes. Een echte aanrader is de Milkyway Milkshake met Baileys. In de avond kun je er terecht voor steaks, pizza, pasta, burgers en salades. En&. Er is gratis WiFi!

63


Grandmaâ&#x20AC;&#x2122;s Kitchen


N

Tussendoortje

oedels

Instant noedels worden veel als tussendoortje gegeten. Ze zijn verkrijgbaar in alle soorten, smaken en maten. Op de verpakking staat welke smaak het is, soms in het engels maar er staat altijd een plaatje op. Noedels zijn een goede aanrader voor een late

66

night snack of tussendoortje in je hotel kamer of onderweg. Wereldwijd eten we per jaar 100 miljard porties weg. China verbruikt meer dan de helft van de globale productie van instant noedels. China consumert 50 miljard porties per jaar.


&

WOORDEN

Algemeen

ZINNEN

Ober! Mag ik het menu zien? Wij willen graag bestellen. Eetsmakelijk! Proost! Ik ben vegetarisch. Mag ik de rekening? De rest is voor u. Waar is het toilet? Duurt het nog lang?

Fuwuyuan! Qing ba caidan na gei wo. Women yao diancai. Man man chi! Ganbei! Wo chisu. Maidan. Bu yong zhao. Xishoujian zai nali? Hai xuyao deng hen jiu ma?

BCDE F!G!HI!J!K!L LM!N!OH P!P!QE RSE L!QTU VIU W!X!YU Z[\!]!^_` "!aN!b!c!d!e`!

Nogmaals Take out

Zai yi ge Dai zou

f!g!h i!j

Eten Rijst Kip Rund Varken Eend Vis Lam Medium rare Doorgebakken

Mi fan Ji Niu rou Zhu Ya Yu Yang Wu fen Quan shu

x!y! # z!{ |!{ } ~ • €!• ‚!ƒ

Drank Water Cola Sprite Appelsap Jus d"orange Koffie Thee

Shui Kele Xuebi Ping guo zhi Liu cheng zhi Kafei Cha

k lm no p!q!r s!t!r uv w

67


Chinese

THEE

68

zit zo diep in de Chinese cultuur geworteld, dat het een onderdeel is van het dagelijks leven. Mensen hebben vaak een thermosflesje bij zich met thee. Op veel openbare plekken wordt heet water aangeboden om de fles bij te vullen. Uiteraard zijn er in Chengdu ook veel theehuizen. Er is een breed scala aan soorten thee, waarvan de volgende het meest voorkomen:


Groene Thee Staat vanouds bekend om zijn gezonde eigenschappen. Groene thee wordt niet gefermenteerd, waardoor alle natuurlijke stoffen en vitamine blijven behouden. Oolong Thee Oolong betekent !zwarte draak" en zit tussen een groene en zwarte thee in. Na verschillende processen als oxideren, koelen en drogen krijgt de thee een unieke smaak. Jasmijn Thee Deze thee is een mengsel van groene en zwarte Chinese thee. Tijdens het fermenteren wordt het mengsel afgedekt met een laken waarop jasmijnbloesem ligt. Later wordt de bloesem met de thee vermengd. Hierdoor krijgt de thee zijn typische bloemige smaak en geur. Chrysant Thee Deze bloemen met heet water worden geserveerd met kandij suiker en andere kleurrijke smaakmakers. Oorspronkelijk komt deze thee uit Beijing en omstreken maar het is zeer geliefd in heel China. Puâ&#x20AC;&#x2122;r Thee Ietswat donkerder dan de andere theesoorten en heeft minder caffeine. Door het bereidingsproces heeft deze thee een uitgesproken smaak. De thee is erg gezond, het bevordert namelijk de spijsvertering, heeft een zuiverende werking en verbetert de vetverbranding.

69


Theehuizen

Afgesloten van de stadsgeluiden komt een warme stilte je tegemoet wanneer je een theehuis binnenloopt. Zodra je over de drempel stapt, bevind je je in een oase van rust. De lage bamboe stoeltjes en tafeltjes staan verspreid op het terrein omgeven door groen, bamboe, ginko"s en vijvers met grote karpers. Op de achtergrond hoor je het getik van de mahjong stenen, het geroezemoes van de spelende kinderen en de roddelende oudjes. Je kunt er zitten met je eigen thee, maar ook thee voor 10-25 RMB van het menu kopen. De thee wordt constant bijgevuld met heet water. Op deze manier kun je gemakkelijk een hele middag wegnippen.


V

olgens de legende heeft keizer Shen Nung ongeveer 2500 jaar v.Chr. thee ontdekt. Terwijl hij in de schaduw van een boom lag te rusten, dwarrelden op de wind wat theeblaadjes in een pot met gekookt water. De geur die er vanaf kwam maakte Shen Nung op slag verliefd op het drankje.


Spend! in Chengdu

Shopaholics

zullen

zich

zeker

thuis voelen in Chengdu! Chengdu is de belangrijkste handelstad in het Sichuan gebied, tevens dĂŠ stad waar is

Marco

Polo

begonnen.

zijn Vele

zijderoute levendige

winkelstraten zoals de Chunxi Road en het He Hua Ci district staan vol met shoppingmalls, markten, souvenirwinkels,

warenhuizen,

restaurantjes en barretjes. Voor de sfeer komt men vooral in de avond genieten van de verlichte straten. Daarnaast heeft deze stad vele kleine authentieke

straten

omgebouwd

tot een winkelstraat waar je terecht komt voor het ancient city gevoel. Shop till you drop, guaranteed!


SPEND!

“Everything in China A

fdingen is een belangrijk element van het w i n k e l e n i n C h i n a . Buiten de warenhuizen om kun je bijna overal over de prijs onderhandelen. Men zegt ook wel: “Everything in China is negotiable”.

74


is negotiableâ&#x20AC;? S',13$*'/"%$*'6'$1#$1!"#$%1#(12'#,'6#801

6%%-1 %%$-'E3*'$1 >/#8(]1 S#'/*33/1 0%$1

\\$1 -/33,1 (>'6]1 ^'1 H'/03>'/1 (>''6,_1

"',13$*'/"%$*'6(>'66',8'1$3-%61:#,1*'1

4%%/1 8#81 %6(1 06%$,1 (>''6,1 'H'$1 "%/*1

"%$*1 63>'$1 `%%/E#81 8'1 3>4'/0#$-'$1

4'']1<'-'$1H%$1*'1,#'$10''/1-%%,1"',1

$%%/1 8'1 "332*1 -'(6#$-'/*1 0/#8-,1 %6(1

-3'*1 '$1 0/#8-1 8'1 8'1 %%$033>1 4',1 ''$1

aC3:?/'1 %1 E%*1 >'/(3$bc1 '$1 a<3E3*F1

6%)"1H%$1*'1H'/03>'/14'']1A3)"1#(1*#,1

6#0'(1F3:bc]11

$#',1 %6,#8*1 "',1 -'H%6]1 S',1 034,1 3301 H33/1 *%,1 *'1 H'/03>'/1 0`%%*1 `3/*,1

d41 *#,1 ,'1 H33/034'$1 V',,'$1 `'1 *'1

*33/*%,1"#81V#)"1E'6'*#-*1H3'6,1*33/1*'1

E'6%$-/#80(,'1,#>(13>1''$1/#8,8'b


Tipsha1o Duo qian?

@'$%*'/1 *'1 H'/03>'/1 #$1 "',1 !"#$''(_1 3301 %6(18'10'$$#(1H%$1*'1!"#$'('1,%%61$#',1%61,'1 -/33,1#(]1Y'1V:66'$1%6,#8*1E'-#$$'$14',1''$1 6%-'/'1

>/#8(]1

@3H'$*#'$1

`%%/*'/'$1

H'/03>'/(1"',1%6(18'1>/3E''/,1#$1":$1,%%61,'1 )344:$#)'/'$]1

Hoeveel is het? Duo shao qian ? Dat is te duur! Tai gui le! Mag ik het even bekijken? Gei wo kan kan IK GA! Wo qu!

76


e/%%-1 %6,#8*1 ''/(,1 `%,1 *'1 H'/03>'/1 "',1 3$*'/"%$*'6'$]1 7%$$''/1 8'1 %61 E#'*,1 H33/*%,1 8'1 V'621 ''$1 >/#8(1 -%%,1 E'-#$,14',1"',1E#'*'$1H%$1OPfKJg_1V%61 3>$3'4'$]1&%1 H33/1 8'V'621 $%1 "3'H''61 8'1:#,'#$*'6#801,3,1''$1,'1"3-'1'#$*>/#8(1 "',1 >/3*:),1 `%%/()"#8$6#801 `%%/*1 V%61 034'$]1 ;%%01 *:(1 $33#,1 *'1 23:,1 341 V#8$]1 <''41 3$-'H''/1 OPfKJg1 H%$1 1 *'1 -'6#8018'1'#$*>/#8(1,'1E#'*'$b1 %%$-'E3*'$1 >/#8(1 #$1 "',1 "332*]1 @#'*,1 3$-'H''/1 IPg1 H%$1 *'1 -'H/%%-*'1 >/#8(1 341 V31 $3-1 (>'6#$-1 ,'1 "'EE'$1 ,#8*'$(1

Tip 2 Vraagprijs

77


Tip f3ace Poker

;3)",1 8'1 #',(1 ,'-'$034'$1 `%%/1 8'1 "#814#$*'/1-%:`1V%61V%00'$14',1*'1>/#8(] ')",1 `'-1 H%$1 E'$,_1 >/3E''/1 8'1 *%$1 V31 7%/41 8'V'621 %6H%(,1 3>1 *33/1 8'1 %2*#$-f -3'*1 43-'6#801 ,'1 E'"''/('$b1 Y3*/%1 *'1 H%%/*#-"'*'$1 :#,1 ,'1 ,'(,'$1 3>1 `%,1 H'/03>'/1 8'1 3-'$1 V#',1 (,/%6'$_1 4%%01 8'1 -3'*03>'/'1 %/,#0'6'$]1 U#'(1 (>:66'$1 :#,1 "',13$*'/"%$*'6(>'66',8'1H33/18'V'621''$1

`%%/18'14#$*'/1`%%/*'1%%$1"')",]1

(,:0143'#6#80'/]1^'1H'/03>'/1`'',1*%,18'1 "',1>/3*:),1-/%%-1`#6,1"'EE'$_1`%%/*33/1

Y3/-1 '/H33/1 *%,1 8'1 -'$3'-1 ,#8*1

Timpje 4tijd Nee

"'E,1 ,#8*'$(1 "',1 %2*#$->/3)'(b1 ^'1 H'/03>'/1 "''2,1 $%4'6#801 %66'1 ,#8*1 H%$1 *'1 `'/'6*]1 S#81 V%61 3301 $#',1 E#$$'$1 ''$1 4#$::,1 V%00'$1 ,3,1*'1>/#8(1*#'18#81H33/13-'$1"'E,]1 56(18'1-''$143'#,'1$''4,1341%21 ,'1 *#$-'$_1 V%61 *'1 H'/03>'/1 3301 -''$1V%0'$14',18'1*3'$]11


U/#8-1 8'1 "',1 -'`'$(,'1 >/3*:),1 $#',1 H33/1 83:`1 >/#8(1 4''i1

Tip 5 de “W a

^/%%#18'1(#4>'6`'-1341'$1633>1/:(,#-1`'-_1$':V'$*1,:(('$1

lk Aw ay”

*'1%$*'/'10/%%4>8'(]1Z'1`3/*,1E#8$%1%6,#8*1,'/:--'/3'>'$]1 e'/H36-'$(1 >/3E'/'$1 V'1 H%%01 ,3)"1 $3-1 ''$1 06'#$1 E'*/%-1 E3H'$3>1*'1>/#8(1,'1-33#'$]17%$$''/1*#,18'1$#',1V#$,1*/%%#1 8'1 8'1 -'`33$`'-1 `''/1 34_1 `%%/3>1 *'1 H'/03>'/1 8'1 V%61 ,'/:-/3'>'$1'$1"',1%%$18'1H'/033>,1H33/183:`1>/#8(]1

e'/03>'/(1V#8$1'/-1-3'*1#$1"',1

4%%0,1"3'1*%$13301`#$(,b1

!"#$%&'()*&+),!-)")./,0),1)2).,

Y'1V:66'$18'1$33#,1%/,#0'6'$1

8'1-/%%-1"',1-'H3'61%6(3218'1":$1 H'/03>'$134*%,1V'1"',14',18'1 "'6'1*%-1"'E,1H'/>'(,]1Z'1V%61

Tip g6 enade Geen

,'1*3'$1"'EE'$]1

3>4'/0#$-'$1,'1"3/'$10/#8-'$1 %6(1ah163('143$'Fc_1aC3:1%/'1

<3-4%%6(_1"',1#(1\\$1-/33,1

-',,#$-1#,1)"'%>'/1,"%$1h1>%#*1

(>'6]1=>''614''1'$16%%,18'1

23/1#,bc1321a<3`14F1)"#6*1`3$?,1

$#',134V'#6'$1*33/1,/':/#-'1

"%H'1%$F1233*cb1^'1H'/03>'/1

H'/"%6'$]


Chengdu Streets


Size matters! ^'1 !"#$'('1 06'*#$-4%,'$1 V#8$1 3H'/1 "',1 %6-'4''$1 \\$1 ,3,1 %$*'/"%621 4%%,1 06'#$'/1 *%$1 *'1 <'*'/6%$*('1 4%,'$]1 ^'1 -'4#**'6*'1 E'H360#$-1 "''2,1 $%4'6#801 H%$1$%,:/'1''$106'#$'/1>3(,::/]1^%4'(1*/%-'$1H33/$%4'6#80106'*#$-4%%,1KOfKL11 '$1*'1"'/'$14%%,1ORfKJ]17#$0'6(1H'/03>'$106'*#$-(,:00'$1H%$%214%%,1X=1,T41 X[]1h$1,3'/#(,#()"'1`#$0'6(1-%%$1*'14%,'$1,3,11PX[]1 <',1%6(1*'106'*#$-4%,'$1V#8$13301*'1()"3'$4%,'$1H%$1*'1!"#$'V'$1''$1(,:01 06'#$'/]1;''(,1H33/034'$*'14%,'$1H33/1*%4'(1V#8$1KMfKQ1'$1H33/1"'/'$1KRfLJ]1 7#$0'6(1H'/03>'$1H33/1*%4'(1*%$133014''(,%61$#',1-/3,'/1*%$14%%,1KN]11e33/1 83$-'$(1-%%$1*'1()"3'$'$1$#',1H'/*'/1*%$14%%,1LI]1


^'1H'/033>):6,::/11#$1!"#$%1#(1"''61%$*'/(1*%$1*'1<'*'/6%$*(']1d>1"',1434'$,1 *%,18'1#$1!"#$%1''$1`#$0'61E#$$'$(,%>,1V%61'/1H%$:#,1'60'1"3'01''$1H'/03>'/18'1 `'60341"','$1jS:%$1F#$-bk]1^'1!"#$'('1H'/03>'/(10:$$'$1`%,13>*/#$-'/#-13>1 8'13H'/034'$]1Y'1V:66'$18'1%)",'/$%163>'$1'$1H%$1%66'(1%%$18'1H33/(,'66'$]156(18'1 6#'H'/13>18'1'#-'$1-'4%01`#6,1/3$*0#80'$_1V'-18'1,'-'$1*'1H'/03>'/l1aX#'W#'_1`31 0%$1F#W#%_1"%314%ic1j@'*%$0,_1#010#801'H'$_1-3'*ik1h$1*'14''(,'1-'H%66'$1V%61*'1 H'/03>'/18'14',1/:(,16%,'$]1


d a o R i x n u Ch


Take me home, Chunxi Road

<

%%/1!"'$-*:1 -%%$1 V3$*'/1 *'1

)344'/)#n6'1 E'()"%H#$-]1 9:#41 QJJ1

!":$W#1 93%*1 ,'1 E'V3'0'$_1 #(1

`#$0'6(1 #$1 *'V'1 (,/%%,1 (,/#8*'$1 341

$',1 %6(1 $%%/1 <'`1C3/01 -%%$1 V3$*'/1

*'1 %%$*%)",_1 `%%/3$*'/1 ("3>>#$-1

3H'/1A#4'(1=m:%/'1 ,'1 63>'$]1!":$W#1

4%66(_1 `%/'$":#V'$_1 (:>'/4%/0,'$_1

93%*1 #(1 #$1 OJJJ1 -'/'$3H''/*1 ,3,1

E3',#'08'(_143*'/$'1)%2\?(1',)]11.%(1

"',1 4''(,1 "#>>'1 '$1 >3>:6%#/'1

3>1 H33/1 *'1 (,/%%,H'$,'/(_1 `#8(1 V'1 %21

`#$0'6-'E#'*1H%$1!"'$-*:]1S#'/H33/1

*33/1 oE:1 F%3?1 ,'1 V'--'$]1 d301 H33/1

#(1!":$W#193%*1%6,#8*1''$1"'6'1*/:00'1

*'1 ,F>#()"'1 =#)":%$1 (,/%%,($%)0(1

'$1 )"%3,#()"'1 (,/%%,1 -'`''(,1 `%%/1

V#,1 8'1 #*'%%61 3>1 *'1 !":$W#1 93%*]1

2')&1#.1)*!3, 4)&!)*!3, 5*'66)*!, ).,

73/(,8'(_1 -/3'$,'_1 H%/0'$(H6''(_1

V'62(1 %:,3?(1 '60%%/1 >%((''/*'$]1 S#'/1

H#(_1 %%/*%>>'6_1 $3'41 "',1 4%%/1 3>_1

#(1 $%1 *'1 /'$3H%,#'1 $#0(1 4''/1 H%$1

-'>/#0,1 3>1 ''$1 (,308']1 ^#>1 o41 #$1 *'1

,'/:-1 ,'1 V#'$]1 ^'1 !":$W#1 93%*1 6#-,1

=#)":%$1 0/:#*'$1 341 V31 %61 ','$*1 *'1

#$1 "',1 "%/,1 H%$1 !"'$-*:1 '$1 #(1 "',1

(,/%,'$1%21,'163>'$]1566'(1#(143-'6#801

(F4E3361 -'`3/*'$1 H%$1 !"'$-*:?(1

3>1!":$W#193%*b1

86


11 /*1*' ' ?(1 ` 1 JM "#$% ! 1 $ # h$1OJ 1 K %1 %%,1p 3'4*_1$ / , ( 6 ' $ F11 `#$0 /%,'$1-' F1@% % ` , ' ( '6 :( 1 `#$0 3$-?(1!% $8#$% U < 1 1 #?( S3$ $-"% % " = ] '$1 93%*


!":$W#193%*1 H33/1OJJJq1 ''$1)"%3,#()"1 )344'/)#''61 -'E#'*]1

88


^'1 #$1 IROL1 -'E3:`*'1 I]I1 041 6%$-'1 `#$0'6(,/%%,1 #(1 $%1 *'1 /'$3H%,#'1 :#,(6:#,'$*1 ,3'-%$0'6#801 H33/1 H3',-%$-'/(]1^%,1E','0'$,1*%,18'113>18'1-'4%010:$,1 `#$0'6'$]1 d301 H33/1 *'1 E'0'$*'1 2%(,233*)"%#$(1 %6(1 .#VV%1 ":,1 '$1 ;)^3$%6*(1 V#,1 8'1 "#'/1 3>1 *'1 -3'*'1 >6'0]1 S',1 #(1 ''$1 -'`'6*#-1 >6%,23/41 H33/1 !"'$-*:?'/(1 341 ":$1 a):6,:/%6c1 '$1 6#2'(,F6'1 E#81 ,'1 "3:*'$]1o(15H3$*(1`3/*'$1*'1(,/%,'$13>-'06':/*1 *33/1 *'1 -/3,'1 H'/6#)",'1 /')6%4'E3/*'$1 H%$1 E'0'$*'14'/0'$]

89


e33/1 *'1 6:W'1 4'/0'$1 %6(1 [3:#(1 e:#,,3$_1 D/4'$'-#6*31 Y'-$%_1 S:-31 @3((1 ',)]_1 0:$1 8'1 8'1 3-'$1 :#,0#80'$1 3>1 *'1 ("3>(1 /3$*1 *'1 A#%$2:1 =m:%/']


e r a u q S u f Tian


He Hua Ci Sale district

^

'1S'1S:%1!#1a`"36'(%6'c1#(1''$1

)%,'-3/#n$1 V#8$q1 0%$,33/%/,#0'6'$_1

`#$0'6-'E#'*1`%,1$3-1-/3,'/1#(1

()"3'$'$_1 06'*#$-_1 (>3/,%/,#0'6'$_1

*%$1*'1!":$W#193%*]1S#'/1V#8$1V3*%$#-1

(>''6-3'*_1":#("3:*%/,#0'6'$1',)]1

H''61 `#$0'6(_1 *%,1 8'1 4''/*'/'1 *%-'$1

h$1 *'1 S'1 S:%1 !#1 *#(,/#),1 #(1 "',1 '/-1

$3*#-1"'E,1341%66'(1-'V#'$1,'1"'EE'$]1

E'6%$-/#801 341 -3'*1 %21 ,'1 *#$-'$]1

h$1 *'1 S'1 S:%1 !#1 *#(,/#),1 0%$1 8'1 H33/1

d4*%,1 "#'/1 %66'(1 3>1 )%,'-3/#'1 1 #(1

)).,7")8.,5)9*#1,#",:8.7,!$'*)./,;"")!,

-'(3/,''/*_1 #(1 "',1 3301 %%$1 ,'1 /%*'$1

#(1"#'/1$%4'6#801-3'*03>'/1*%$1#$1*'1

341E#81%$*'/'10/%%4>8'(1$%%/1>/#8V'$1

a$3/4%6'1 `#$0'6c]1 S',1 `#$0'6-'E#'*1

,'1 H/%-'$1 H33/*%,1 8'1 #',(1 %%$()"%2,]1

#(1 #$1 H'/()"#66'$*'1 )%,'-3/#'n$1

e33/1%2*#$-f,#>(1E6%*'/18'1,'/:-1$%%/1

H'/*''6*1 `%%/*33/1 8'1 8'1 -'4%00'6#801

>%-#$%1QL]

0:$,1 $%H#-'/'$]1 e33/E''6*'$1 H%$1


Underground Ladiesmarket

e

6%01$%%(,1*'1!":$W#193%*1H#$*18'1*'1 [',1 3>b1 S',1 %%$>%(('$1 H%$1 06'*#$-1 #(1 3$*'/-/3$*('16%*#'(4%/0',]1^'V'1 "#'/1H%%01$#',1,3'-'(,%%$]1./3E''/1*:(1

4%/0,1#(1''$1`'/0'6#801>%/%*#8(1H33/1%66'1 V3H''6143-'6#8018'12%$,%(#'1,'1-'E/:#0'$1 H/3:`'$]1 D'$1 -/3,'1 (%4'$(4'6,#$-1 341 1 #$1 ,'1 ()"%,,'$1 321 #',(1 8'1 >%(,]1 156(1 H%$1 (#'/%*'$_1 ()"3'$'$_1 06'*#$-_1 8'1 "',1 ''$4%%61 "'E,1 %%$-',/300'$_1 6#$-'/#'_1 ,%(('$_1 4%0'1 :>_1 4%%/1 33011 9<8.1).,=),+),2##7,&'&,%)&,##.!$%#()., >/:#0'$_1"%#/'W,'$(#3$(_1''$14%$#):/'1 H%$1 "',1 >/3*:),]1 h$1 *'1 3-'$1 H%$1 *'1 321''$1>'*#):/'1V#8$1"#'/1,'1H#$*'$]1d301 H'/03>'/1 "'E1 8'1 $%4'6#801 "',1 >/3*:),1 "#'/1#(1%2*#$-'$1'/-1E'6%$-/#80b1

96

aE'()"%*#-*c]1


Antiekmarkt Song Xian Qiao ^'1=3$-1X#%$1B#%314%/0,1#(1*'1,`''*'1-/33,(,'1%$,#'04%/0,1H%$1!"'$-*:]1;',1 4''/1*%$1PJJ1(,%66'$1E'$18'1"#'/1:/'$1V3',b1^'1(>:66'$1H%/#n/'$1H%$1;%31A('1^3$-1 5))"9).3,$#"81*#4)!->"").3,5')7).3,6>.&!&>77).,&'&,##.,")2).!1*'&),2#=).,6)&, ,/%*#,#3$'6'1E63'4'$>/#$,'$]1^'1=3$-1X#%$1B#%314%/0,1#(1''$11')",'14:(,f(''1 H%$1!"'$-*:b

98


a z a l P y Topcit


Kleding op maat 56,#8*1%61''$1E'>%%6*18:/08'1321)36E'/,1`#66'$1 "'EE'$i1[33>1E#$$'$1E#81*'106''/4%0'/1'$1 6%%,1 8'1 H366'*#-1 3>4','$]1 U#'(1 ''$1 43*'61 '$1 (,321 :#,_1 j321 E/'$-1 V'621 ''$1 >6%%,8'k1 341 H'/H36-'$(1E#$$'$1''$1%$*'/"%6H'1`''018'1 #*'%6'1 8:/01 321 >%01 #$1 3$,H%$-(,1 ,'1 $'4'$]1 Y'62(13H'/1*'1>/#8(1H%6,1,'13$*'/"%$*'6'$b

A3>)#,F1 .6%V%1 #(1 ''$1 ("3>>#$-4%661 *#'1 V#)"1 /#)",1 3>1 83$-'/'$_1 ,'1 H#$*'$1 3>1 *'1 !":$W#1 93%*]1 S#'/1 H#$*1 8'1 ''$1 E/''*1 %((3/,#4'$,1 %%$1 #$,'/$%,#3$%6'1 4'/0'$1%6(1;#((1=#W,F_1&f=,%/1957_19D.[5C_19dXC_1 B:#)0(#6H'/_1 +!GU_1 S'6631 .%$*%_1 e%$(_1 !3$H'/('1 ',)]1 ^'V'1 4%661 #(1 #$1 OJJQ1 -'3>'$*1 '$1 #(1 V#)"1 $3-1 (,''*(1%%$1"',1:#,E/'#*'$14',1$#':`'1`#$0'6(]1

101


n e p p a h c s

d o o B

@'$18'13>1V3'01$%%/17'(,'/('1E33*()"%>>'$i1 @#81 *'V'1 +/%$('1 (:>'/4%/0,1 0:$1 8'1 `'/0'6#801 %66'(1 H#$*'$]1 <%%(,1 *'1 $3/4%6'1 !"#$'('1 E33*()"%>>'$1 #(1 '/1 ''$1 ('),#'1 #$1 *'1 `#$0'61 ,'1 H#$*'$1 4',1 -'#4>3/,''/*'1 7'(,'/('1 >/3*:),'$1 V3%6(1 0%%(_1 E3,'/_1 >3>)3/$_1 $%'$'"#9), -#!&#3, $'*.:#7)!, )&$/, ?).7, %%$1 ,'6'H#(#'(_1 4%-$',/3$(_1 0330>6%,'$_1 H'$,#6%,#'(_1 43E#'6'1 ,'6'233$(_1 E3'0'$_1 #$,'/#':/_106'*#$-_1()"3'$'$1',)]1


Sabrinaâ&#x20AC;&#x2122;s Country Store Quality Foods From Around the World! h(1*'1!%//'23:/1#',(1,'H''61H%$1"',11 -3'*'1'$1E'$18'1-'`33$13>1V3'01$%%/11 ''$1>3,18%41321>#$*%0%%(i1^%$10%$18'11 3301,'/')",1E#81=%E/#$%?(1!3:$,/F1=,3/']11 11111D'$106'#$'1,30314',1''$1D$-'6(1(>/'0'$*'1 '#-'$%%/1*#'18'1H%$1"%/,'1`'60341"'',]11 7'6#(`%%/1E',%%618'1#',(14''/1*%$1E#81*'11 !%//'23:/_14%%/1'601434'$,1*%,18'1#$1*'1`#$0'61 (,%%,1'$1(,#'0'41-'$#',1H%$1"',1,":#(-'H3'61V%61"',11 8'1`%%/*1V#8$]1

103


Kuan Zhai Xiang Zi U:%$1 Y"%#1 X#%$-1 Y#1 E','0'$,1 6',,'/6#801

)/'n/'$1H%$1''$1`''/(>#'-'6#$-1H%$1*'1

*'1 E/'*'1 '$1 (4%66'1 (,/%%,8'(]1 U:%$1

5$)#'$,1!#,F]1Y31V#8$1(344#-'1(,:00'$1

Y"%#1 X#%$-1 Y#1 #(1 ''$1 3:*'1 E::/,1 *#'1

%2-'()"#6*'/*1

''$1 )34>6','1 ,/%$(23/4%,#'1 "''2,1

#@))"98.1).,98),1)9))"&)"8+7,&'&,")2).,

3$*'/-%%$]1 ;34'$,''61 (,%%,1 *'V'1

V#8$1 -'E/%)",]1 S#'/*33/1 0/#8-1 8'1 "',1

(,/%%,1E'0'$*1341*'1%:,"'$,#'0'1(2''/1

-'H3'61%6(3218'1#$1''$1,#8*4%)"#$'1E'$,1

'$1"%%/1%/)"#,'),3$#()"'1"33-,'>:$,'$]1

-'(,%>,]1

D/1 #(1 H''61 %%$*%)",1 E'(,''*1 %%$1 "',1

104

4',1

%:,"'$,"#'0'1


!"#$ U:%$1 Y"%#1 X#%$-1 Y#1 #(1 '/-1 >3>:6%#/1 E#81

''/(,'1 -'V#)",b1 <%%/4%,'1 8'1 6%$-'/1 #$1

630%6'1 !"#$'V'$1 %6(1 E#81 *'1 ,3'/#(,'$]1

!"'$-*:1H'/E6#82,13$,`#00'618'1,3)"1''$1

S',1 #(1 ''$1 (4'6,0/3'(1 H%$1 >/%)",#-1

E'-/#>1H33/1*'V'1%),#H#,'#,'$]1h$`3$'/(1

-'/'$3H''/*'1-'E3:`'$_143*'/$'1'$1

H%$1!"'$-*:1"3:*'$1$%4'6#801'/-1H%$1

6:W'1 /'(,%:/%$,8'(_1 ,"''":#V'$_1 )%2\?(1

/'6%W'$1 '$1 3$,(>%$$'$_1 '$1 0:$$'$1

'$1,3'/#(,#()"'1`#$0'6,8'(]1d301H33/1"',1

*%$13301H%$1*'14''(,1(#4>'6'1*#$-'$1

`%(('$1H%$18'13/'$10%$18'1"#'/1,'/')",]1

-'$#','$]1

D'$1 #',(`%,1 H/''4*'1 %),#H#,'#,1 3>1 "',1


t e e r t s i Jinl


X#%$-1Y#_1''$13:*'1E::/,1`%%/18'1''$1

-6#4>(1 0%$1 0/#8-'$1 H%$1 "',1 %:,"'$,#'0'1 !"'$-*:]1 h$1 *'1 B#$f^F$%(,F1 jOOIH)f1 OJMH)k1`%(11Z#$6#(,/'',1*'14''(,1E'0'$*'1 (,/%%,1 `%%/1 *'1 4''(,1 `%%/*'H366'1 06'*#$-(,:00'$1`'/*'$1H'/03)",]1A'H'$(1 `%(1"',1\\$1H%$1*'1*/:0(,'1)344'/)#n6'1 (,/%,'$1,#8*'$(1a,"'1=":fU#$-*34c1jOOIf OMKk]1e%$%21 ,3'$1 `'/*1Z#$6#1 3301 `'61 a*'1 ''/(,'1 (,/%%,1 H%$1 "',1 =":fU#$-*34c1 -'$3'4*]1 h$1OJJL1`'/*1*'1Z#$6#1(,/'',1-'3>'$*1H33/1 E'V3'0'/(_1 ,3,%%61 "'/E3:`*1 #$1 *'1 (,#861 H%$1*'1B#$f*F$%(,F]1=#$*(*#'$1034'$1'/1 E'V3'0'/(1H%$:#,1%66'1"3'0'$1H%$1!"#$%1 341 "#'/1 ,'1 /'6%W'$_1 ,'1 -'$#','$1 H%$1 *'1 ,/%*#,#3$'6'1 %/)"#,'),::/1 '$1 :#,'/%%/*1 ,F>#()"'1=#)":%$1($%)0(]1 <%%(,1 *'1 630%6'1 !"#$'V'$1 `3/*,1 *'1 (,/%%,1 3301 %%$-'>/'V'$1 %6(1 ,3'/#(,#()"'1 ,/'0>6'#(,'/]1 Z#$6#(,/'',1 #(1 #*'%61 H33/1 "',1 H#$*'$1 H%$1 ,F>#()"'1 !"'$-*:T=#)":%$1 (3:H'/$#/(1 "#7<)*73,

V3%6(1

(":1

%#.9<)*7,

'4E/3#*'/F_1

).,

7#"81*#4),

()"#6*'/#8'$]1h$1*'1KPJ14','/16%$-'1(,/%%,1 H#$*1 8'1 "3,'6(_1 `#$0'6(_1 ,"''":#V'$_1 /'(,%:/%$,(_1 E%//',8'(1 '$1 V'62(1 )6:E(]1 e33/%61#$1*'1%H3$*1"%$-,1'/1''$1-'V'66#-'1 (2''/1 *#'1 `3/*,1 %%$-'(,'/0,1 *33/1 *'1 6#)",H'/(#'/#$-'$]11

!"#$%&

Z1

#$6#(,/'',1 #(1 $',1 %6(1 *'1 U:%$1 Y"%#1

109


.1 “The Noow n Hakka sttern in We an”. Sichu


Luodai

[:3*%#_1 3301 `'61 5$)#'$,1 A3`$1

+:8#%$]1 A'-'$`33/*#-1 `3$'$1 *'1

-'$3'4*_1 #(1 ''$1 06'#$'1 (,%*1 3>1

S%00%1 !"#$'V'$1 H'/*''6*1 3H'/1 "''61

3$-'H''/1 ''$1 ::/1 /#8*'$1 H%$%21

Y:#*33(,1 !"#$%_1 '$1 V31 3301 #$1 *'1

!"'$-*:]1 [:3*%#1 #(1 ''$1 S%00%f(,%*1

=#)":%$1 >/3H#$)#']1 [:3*%#1 #(1 ''$1 H%$1

4',1 :$#'0'1 "#(,3/#()"'1 '$1 ):6,:/'6'1

*'1-/33,(,'1(,'*'$1`%%/1H33/$%4'6#801

H6%00'$]1^'1S%00%f!"#$'V'$1V#8$1''$1

S%00%f!"#$'V'$1 `3$'$]1 S#'/1 `3/*,1

%2(,%44'6#$-1 H%$1 *'1 S%$f!"#$'V'$1

H''61 4''/1 4',1 ''$1 S%00%f*#%6'),1

*#'1 33/(>/3$0'6#801 :#,1 "',1 <33/*'$1

-'(>/30'$1 *%$1 4',1 "',1 =#)":%$f

'$1 !'$,/%%61 !"#$%1 034'$]1 93$*1 *'1

*#%6'),]1 1 @#81 E#$$'$034(,1 V#'1 8'1 ''$1

B#$-f*F$%(,F1 jIMLLfIRIIk1 V#8$1 H'6'$1

-/33,1E3/*1H'/()"#8$'$14',1*'1,'0(,l1

H'/":#(*1 $%%/1 *'1Y:#*'6#80'1 >/3H#$)#'1

aA"'1 <3]I1 S%00%1 ,3`$1 #$1 7'(,'/$1

&:%$-*3$-1'$1*'1d3(,'6#80'1>/3H#$)#'1

=#)":%$c]1


h$1 [:3*%#1 `3/*,1 '/1 3>1 *'1 (,/%,'$1 -'V3$-'$1'$1-'*%$(,b1e'/()"#66'$*'1 /'(,%:/%$,8'(1'$1,"''":#V'$1V#8$1%%$1 "',1`%,'/1,'1H#$*'$]1^'1`'-16'#*,18'1 $%%/1 *'1 "332*(,/%%,1 4',1 *'1 06'#$'1 `#$0'6(1 '$1 0/%%4>8'(1 4',1 =#)":%$1 (>')#%6#,'#,'$]1^'16'H'$*#-"'#*1(>%,1 '/H%$1 %2b1 [:3*%#1 `3/*,1 3301 *33/1 *'1 !"'$-*:$'V'$1 E'V3)",1 %6(1 ''$1 ,3'/#(,#()"'1%,,/%),#']11


Chengdu People

Chengdu People


Adressen


Medisch (/7T0/$!7,W7"X$ tuqv=>wx RN$y)-'0$3)&$z7042$%&ss7$J7+)"2$ <-)*14'$ =>?{|lBRNC}~h• J)/#KK$LMNOP$OQNNRMQO

S)4&,0/$œ*&•)"X&W[$_),7*4$\7Xs&W0/ Y)4&0W"&,X2$§3¨(¤6#$NM$z)*€&*$60*$%'2$ _),W#52$<-)*14'$ =>?žŸh |—qrm¦qropdB 5‚NMC J)/#KK$LMNOP$OQQM58RMLO0€`Us€P

y)/0*$3/41#2$30*1Z7Z$(0"4)*2$N9$ z)*€&*$60*$%'$_),W#2$<-)*14'$ =>?tuqv=>wx$! opdB •‚N9Cƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ9• J)/#KK$LMNOP$OQNNRMQO :)TX&W)K$+++#1/7T0/47,W7"#,7€#0'$ V$Ž)*$47ZW)"Xs"0ZW&;Z$+00"$))*$ Ž*1)/X$Xs")Z)*4)$47ZW)"$00*+)•&1$ &X#$

Y0"Z+0[$\)0/W9O$:0*]&0*1$3)&$%'2$^0*]&7*1$ !04072_7'W-$\&1-`J),-$a7*)2$<-)*14'$ =>?bcdefghijklB9OC=> ?mnopqr J)/#K$LMNOP$OQ59NNQR$)*$958O9O958M8 :)TX&W)K$+++#s0"Z+0[-)0/W-#,*$

\'0]&$\7Xs&W0/$7›$_&,-'0*$œ*&•)"X&W[ 5U$('7$‘')$‘&0*12$<-)*14'$ =>?žŸh |—qr$!$¡ ¢5UC J)/#KK$LMNOP$OQ•NN99• :)TX&W)K$+++#17/4)*,0"4#,7€$ V$_&,-'0*£X$1"77WXW)$•&)Z)*-'&X#$N•$ ''"$1)7s)*4#$$ \0"€7*[$!)*W0/$</&*&, 5$z'&$S&*1$•&)2$^0*1$<07$‘&$%'2$ <-)*14'$ =>?’“”5C•–—B$˜™š{ wx J)/#KK$LMNOP$OQ98N59N !"#$%&' ("))*+&,-$.&//01)2$3/41#$5$67#$82$9$ :0*1;&0*1$%'2$<-)*14'$ =>?@AB9CDEFGH5I8C J)/#KK$$ LMNOP$OQN8NR9N$$ S7T#K$$ 95NO9OQUOQM V$J0*40"WX

_&,-'0*$Y"7•&*,&0/$Y)7s/)£X$\7Xs&W0/ 5N$¤&-'0*$%'2:)XW$_),W#N2$<-)*14'$ =>?žŸ¥opqrntB—¦‚5NC J)/#KK$LMNOP$OU585N•9 ¤0$^)&$!)*W0/$</&*&,$_7'W-$3"0*,<7€€)",&0/$3'&/4&*12$RW-$^/#2$a-7*1-'0$ ¤'0*2$<-)*14'$ =>?©ªš{d««w$!!h¬-®¯° ±²³´|†µ¶•R• J)/K$LMNOP$O955U5QO ()7s)*4$•0*$9M#5M$W7W$98#MM$''"#$


Kunst & Entertainment Galleries ·$J-7'X0*4$Y/0W)0'X$ ¸b¹º»¼½ OU$^0*1¾&*$•&)2$<-)*14'$ =>?•¿”OUC J)/#KK$LMNOP$OQ9NR5QO ^0]K$LMNOP$OQ9NR5QO :)TX&W)K$+++#9MMMs/0W)0'X#7"1$ ·•$(0//)"[$ ·•ÀÁ NM$%'X-0*$!0407$_),W#$N2$z)*€&*$60*$%'$_7'W-$ Ž]W)*X&7*2$ <-)*1*0*$ %'X-0*$ Â*W)"*0W&7*0/$ <7€€'*&W[$<7*W)€s7"0"[$·"W$(0//)"[2$%'•-)*2$ <-)*14'$

=>?opdBdÃÄÅÆhi¦‚NMCH dÅÆ¡ÇÈeÉÊ˺»ÀÁÅÌ J)/#KK$LMNOP$OQUR9N8N 3/')$z77€$(0//)"[$ Íμ½ •O$ _-'&*&0*-)$ %'2$ •&07•&$ <7*,)"W$ \0//2$ 9XW$^/#$:)XW$_&4)2$<-)*14'$ =>?ÏÐÑB•OCÒÓÔ¯Õn•—Ö <-)*14'$§•)"X)0X$<-&*)X) <7*W)€s7"0"[$·"W$<)*W)"$ •&0740$ %&;&07¾&072$ _-0]&$ §››"0€s$ 67#$ 92$ _0*-'0*$%'2$•&**&'$!&XW"&,W2$<-)*14'$ =>?×ØeÙtBÚhÛÚÜÖÝ—Än C ^)&€0$(0//)"[$ ªÞÀÁ 8$_-)*1/7*1$•&)2$<-)*14'$ =>?ßà”8C J)/#KK$LMNOP$OQN958OR :)TX&W)K$+++#›)&€010//)"[#,7€$ y$(0//)"[$ yÀÁ OU$^0*1¾&*$•&)$67#$5`•$y2$<-)*14'$ =>?•¿”OUCï5`•C J)/#KK$LMNOP$RRQR•O8O2RR•QORUN

(0//)"[$ON$ á⺻¼½ N¨^$ <-)*14'$ Â*4'XW"&0/$ <&•&/&•0W&7*$ S'` X)'€2$9$•&0*X-)$60*$%'$L7ss7X&W)$W-)$_S$ Y/0•0P2$<-)*14'$

=>?ãädB9C=>å¶æçèé êN•ë_Sìí²³î J)/K$LMNOP$958MOM8MRMQ V$y/)&*)$10//)"&;$•77"$›7W71"0›&)#$ !01)/&;ZX$1)7s)*4$•0*$9M#MM$W7W$9U#5M#$

_0*-)$(0//)"[$ Ù˜ÀÁ N$‘&*['0*$60*[&$%'2$•&,-0*1$%'2$_&*10s7")$ Â*4'XW"&0/$Y0"Z2$\&`J),-$Y0"Z2$<-)*14'$

=>?bceðíBcñò嶆ec †dnBNC _-&T&;&0$(0//)"[$ =>óô® U$õ&*W0&$%'2$<-)*14'$ =>?ö÷BUC J)/#KK$LMNOP$OR9NUQU9 :)TX&W)K$+++#X-&T&;&0#,7€ :)XW$(0//)"[$ —øÀÁ _7*1]&0*$õ&07$·"W$<&W[2$·")0$·2$9XW$^/#2$67#$ •N`•52$NN$\'0*-'0$3)&$%'2$<-)*14'$

=>?ù…lBNNCúûüº»H·e9 ý•N`•5C J)/K$LMNOP$OU5QMRNU :)TX&W)K$+)XW#88[X#,7€$ :)XW$.&//01)$%&›)XW[/)$<)*W)"$ =>—þº»¼½ Q$3)&X)*$%'2$<-)*14'$ =>?ÿ!lB9`QC J)/#KK$LMNOP$O9UMO5QRO9U•NR5 ^0]K$LMNOP$O9UMO5QR :)TX&W)K$+++#]&,'*/&›)#,7€$


‘%¤$S'X)'€$7›$S74)"*$·"W$ ,-./Ëä0º»èéê _-'&;&*1$('0*1,-0*12$_0*X-)*1$‘&0*12$ \7*1X-0$<'*2$•&*;&0*1$!&XW"&,W2$<-)*14'$ =>?1AeÙ2345þÏ6ìí J)/#KK$LMNOP$O•RUOQQO :)TX&W)K$+++#]/[€7€0#,7€$

¤0›)*1$(0//)"[$ 78Ê˺»ÀÁ 9O$¤&*1T&*$!04072$•&**&'$!&XW"&,W2$ <-)*14'$ =>?×Øe9:hi9OC J)/#K$LMNOP$OUQ95M5Q :)TX&W)K$+++#[›0"WX#,7€$

Dans •&07•&$<7*,)"W$\0//$ ÒÓÔ¯Õ •O$_-'&*&0*-)$%'2$_-'4'$!0407$Ž0XW$_),W#2$ <-)*1-'0$!&XW"&,W2$<-)*14'$

=>?=|eP>hiD‚ÏÐÑB•OC J)/#KK$LMNOP$RRQ9MQMM

_&,-'0*$•&*,-)*1$·"W$Y0/0,)$ 1Hº»Q R9$z)*€&*$!7*1$%'2$<-)*14'$ =>?opDBR9C J)/#KK$LMNOP$ORRQ8NQ5

V$!&W$1)T7'+$&X$1)7s)*4$&*$988O$)*$-))›W$ s/)Z$•77"$OQM$T)•7)Z)"X#

Bioscopen 30&-'0$<&*)€0$ "…#$r 9N$õ&*1[0*1$a-)*1;&)2$<-)*14'$ =>?%&'”9NC J)/#KK$LMNOP$ORR5UO89

<07W0*1$<&*)€0$ –?$H 9$3)&]&0*1•&$•&)Z7'2$<-)*14'$ =>?l¢Ó”@9C J)/K$LMNOP$OUROO5OM

30&/&0*$J&0*›'$_^($J-)0W)"$ =>($¡Ç$H 30&/&0*$J&0*›'2$QW-$^/#2$8$y)-'0$a-7*1$ %'2$<-)*14'$ =>?{|´B8C")*+Q• J)/K$LMNOP$ONMMOOQQ :)TX&W)K$+++#X›1,4#,7€$

<-)*14'$_^($Â*W)"*0W&7*0/$^&/€$<)*W)"$ =>(A¡Ç$H 30&/&0*$J&0*›'$S0//2$QW-$^/#2$<-)*14'$ =>?")*+Bé´CQ• J)/K$LMNOP$ONMMOOQQ :)TX&W)K$+++#X›1,4#,7€$

<0**)X$S'/W&s/)]$ =>;<$H R$\'0[0*1$3&*1-)$%'2$<-)*14'$ =>?|=>ÑBRC J)/K$LMNOP$O9QMRRNQ ^7"W'*)$<&W[$J-)0W)"$ L:0*40$Â*W)"*0W&7*0/$<&*)€0P$ jG¡Ç$HLHIJP ^7"W'*)$<&W[$•W-$^/#2$R$!0[)$%'2$<-)*14'$

=>?h¶BRCHIìí•• J)/K$LMNOP$RRUR8QRR :)TX&W)K$+++#+0*40›&/€#,7€$

!7*1›)*1$<&*)€0$ D8#$r Q•$!7*1,&X&$%'2$<-)*14'$ =>?hEFBQ•C J)/K$LMNOP$ORRNNNM8 _-'0*1*0*$<&*)€0$ KL#$H ÂW7$¤7Z047$RW-$^/#2$R$¤&4'$%'2$Ž"-'0*$ %'$:)XW$_),W#$92$<-)*14'$ =>?¦tB—n‚M>BRCNOK LJR• J)/K$LMNOP$OUMN8ONO


(0"4)*$<&*)€0$ …†$H 9O$¤&-'0*$%'2$_7'W-$_),W#$5X2$<-)*14'$ =>?ntBdÙ‚9OC J)/K$LMNOP$OQQ••NMR

:0*40$('0*1,-0*1$$ L:0*40$Â*W)"*0W&7*0/$<&*)€0P$ jG¡Ç#$H

\)s&*1$<&*)€0$ ˜Z#$r U9$<07X-&$•&)2$<-)*14'$ =>?–?”U9C J)/K$LMNOP$RR9UN8UO

=>?=^B@jGìí5• J)/K$LMNOP$O•Q•OMMM :)TX&W)K$+++#+0*40›&/€#,7€$

•&0-'0$<&*)€0$ ñ|#$H Â*W)"*0W&7*0/$Ž]-&T&W&7*$<)*W)"2$5"4$^/#2$ _-0+0*$%'2$<-)*14'$ =>?ÝRB¡ÇST´C5• J)/K$LMNOP$OURUQ8U9 6)+$<&W[$<&*)€0$ cH?#$H 6)+$<&W[$_¾'0")2$3/41#$·2$N*4$^/#2$9$‘&$ !0$•&)2$<-)*14'$ =>?—h”9CcH?ìí·IN• J)/#K$LMNOP$ORNQN9QQ7"ORNQN5QQ §"&)*W0/$<)*W'"[$<&*)€0$ DU¬V#$ìí <)*W'"[$<7€s'W)"$<&W[2$•W-$^/#2$NN$¤&` -'0*$%'2$_7'W-$_),W#$52$<-)*14'$ =>?ntBdÙ‚NNC¬V#WH•• J)/#K$LMNOP$ONON5NQO Y0,&›&,$<&*)€0$ YZ[#$H N9$õ&*1*&0*$%'2$<-)*14'$ =>?%\BN9C J)/#K$LMNOP$ORRQN•NU _&,-'0*$<&*)€0$ žŸ#$r O$<&W0*1$•&)2$<-)*14'$ =>?]?”OC J)/K$LMNOP$OR9N9MO•

:0*40$('0*1,-0*1$5"4$^/#2$<-)*1")*$%'2$ <-)*14'$

:0*1›';&*1$<&*)€0$ _+`#$r 9Q$a7*1›'$%'2$<-)*14'$ =>?a+B9QC J)/#K$LMNOP$ORUQR5Q9 :)TX&W)K$+++#,4+›;4[,#,7€$ :7"Z)"X£$<'/W'"0/$Y0/0,)$J-)0W)"$ bcopædQ#$r R9$J&4'$•&)2$<-)*14'$ =>?ef”R9C J)/#K$LMNOP$ORUQ••M8 ‘&*1€)&$<&*)€0X$ gh +$H 9N$¤&-'0*$%'$_7'W-$_),W#9$L\7*1+0X&$ &*W)"X),W&7*P2$<-)*14'$

=>?ntBdn‚9NC4iFB@ J)/#K$LMNOP$OQN99Q8Q a&;&*1$<&*)€0$ jk#$H N$a&;&*1$3)&$%'2$Ž"-'0*$%'$_7'W-$_),W#$ 52$<-)*14'$ =>?¦tBÜÖdÙ‚jklBNC :)TX&W)K$+++#•;4[,#,7€$


Musea <-)*14'$<7*W)€s7"0"[$·"W$S'X)'€$ =>/Ëh»ê <0/&›7"*&0$(0"4)*$\7W)/2$QW-$^/77"2$ NQO$_-0+0*$%'2$<-)*14'$ =>?ÝRBNQOCñl…†mJn:• o•pqrÁ J)/#K$LMNOP$OUR858•N <-)*14'$Â*4'XW"&0/$S'X)'€$ =>å¶æçèéê 9$•&0*X-)$60*$%'$L7ss7X&W)$W-)$_S$ Y/0•0P2$<-)*14'$ =>?ãädB9Cë_Sìí²³î <-)*14'$_,&)*,)$s$Ž*1&*))"&*1$œ*&` •)"X&W[$S'X)'€$ =>tåh èéê 9$Ž"]&0*$õ&07$!7*1$_0*$%'2$<-)*1-'0$ !&XW"&,W2$<-)*14'$

=>?=|e¦ûüDÙB9C J)/#K$LMNOP$O•MUUQU8 <-)*14'$_-'$3"7,04)$S'X)'€$ =>P1uvèéê NRO$\'0*-'0$60*$%'2$<-)*14'$ =>?ù…dBNROC J)/#K$LMNOP$OU5O5O89 !'$^'£X$<7WW01)$ wx–?èéê 9$:0&]&$<07W0*1$%'2$<-)*14'$ =>?Ü—–?B9C •&0*,-'0*$S'X)'€$</'XW)"$ ãŸèéêyz ·*")*$J7+*2$!0[&$<7'*W[2$<-)*14'$ =>?h{|}^Ì J)/#K$LMNOP$OO59OMMM :)TX&W)K$+++#;,`€'X)'€#,7€$ V$Â*$4&W$€'X)'€$&X$))*$1"7W)$,7//),W&)$ 00*$X,-7)*)*$•77"$1)T7*4)*$•7)W)*$W)$ •&*4)*#$§7Z$•&;*$)"$€))"4)")$ 0WW"&T'W)*$W)"$*01)40,-W)*&X$•0*$4)$ 00"4T)•&*1~s&1£#

•&*X-0$_&W)$S'X)'€$ ×Ý•€èéê N$•&*X-0$¤&$a-&$%'$Lõ&*1[0*1$!0407P2$ <-)*14'$ =>?×Ý•€BNC$L%&hiP J)/#K$LMNOP$OUUUU95U _0*]&*14'&$S'X)'€$ ì•Ùg‚èéê ('0*1-0*2$<-)*14'$ =>?ì•? J)/#K$LMO5OPQQMM5•8 :)TX&W)K$+++#X]4#,*$ _&,-'0*$·"W$S'X)'€$ žŸh»ê NM$z)*€&*$‘&$%'2$<-)*14'$ =>?op—BNMC J)/#K$LMNOP$ORR5R5MN _&,-'0*$S'X)'€$ žŸèér NQ9$\'0*-'0$60*$%'2$<-)*14'$ =>?ù…dBNQ9C J)/#K$LMNOP$RQQN9OOO¨RQQN9QQQ :)TX&W)K$+++#X,€'X)'€#,*$ V$!01)/&;ZX$1)7s)*42$4&*X401$W7W$)*$€)W$ •7*401$•0*$8#MM$W7W$9U#MM#$!&W$1)T7'+$&X$ "7/XW7)/$W7)10*Z)/&;Z#$

_&,-'0*$_,&)*,)$s$J),-*7/71[$S'X)'€$ {ƒê 9R$z)*€&*$a-7*1$%'2$_),W&7*$92$<-)*14'$

=>?op´Bn‚9RCL¹žŸ¥T„êP J)/#K$LMNOP$ORRM8888 :)TX&W)K$+++#X,XW€#,7€$ _&,-'0*$œ*&•)"X&W[$S'X)'€$ žŸh èéê Ž0XW$10W)$7›$_<œ$,0€s'X2$N8$:0*1;&0*1$ %'2$<-)*14'$ =>?@AB98CžŸh D« J)/#K$LMNOP$OQ•9N•Q9 :)TX&W)K$+++#X,'4€#,*$


:7*4)"$_W7*)X$S'X)'€$ *+…H‡ˆº»ê 858$J&0*X&$%'2$_),W#$N2$:)*;&0*12$ <-)*14'$ =>?‰Ae*3B¦‚858C J)/#K$LMNOP$ONRNU5582ONRNUMRR :)TX&W)K$XW7*)#W›-,#,*$

‘%¤$S7S·$ ,-./Ëä0º»èéê _-'&;&*1$('0*1,-0*12$_0*X-)*1$‘&0*12$ \7*1X-0$<'*2$•&*;&0*1$!&XW"&,W2$<-)*14'$ =>?1AeÙ2345þÏ6ìí J)/#K$LMNOP$O•RUOQQO

Sichuan Opera •&*;&0*1$J-)0W")$ 1A…í Q•$\'0]&*1$a-)*1;&)2$<-)*14'$ =>?1Ae|†'”Q•C J)/#K$LMNOP$ORU•••N9 _-'›)*1$¤0['*$ P87Š N5$õ&*W0&$%'2$<-)*14'$ =>?ö÷BN5C J)/#K$LMNOP$OUUR•Q5M ^0]K$LMNOP$OUURU8O5 :)TX&W)K$+++#X-'›)*1[0['*#,7€$

_&,-'0*$§s)"0$·"W$S'X)'€$ Ÿ…º»èéê •&*;&0*1$J-)0W)"2$Q•$\'0$‘&*1$a-)*1$•&)2$ <-)*14'$ =>?|†'”Q•C1A…í J)/#K$LMNOP$ORRNN•9• _&,-'0*$§s)"0-7'X)X$ žŸ…í 9NR$z)*€&*$60*$%'$_),W#$92$<-)*14'$ =>?opdBn‚9NRC J)/#K$LMNOP$OR955ROU

Theaters <-)*14'$!&0/),W$Y/0[-7'X)$ =>‹…r U$^'¾&*$‘&*0*$%'2$•&*$6&'$!&XW"&,W2$ <-)*14'$ =>?×ØeŒö—dBUC J)/#K$LMNOP$OUU•RQN8 \7*11'0*1$Y/0[-7'X)$ 4•$…r 99•$30T07$•&)2$<-)*14'$ =>?Ž~”99•C J)/#K$LMNOP$ORR5R•QM

_-047+$Y'ss)W$J-)0W)"$ ”•–$º»…r 9M$¤&-'0*$%'$_7'W-$_),W#$•2$<-)*14'$ =>?ntBdž‚9MC J)/#K$LMNOP$OQQO5URR z'XX&0*$J-)0W)"$ ••‘h…r N5U$•&)›0*1$%'$_),W#$N2$5"4$^/#2$<-)*14'$ =>?’“B¦‚N5UCï•5^ J)/#K$LMNOP$O5595OOO`5•5M


Winkels Kunst <-)*14'$%0,¾')"+0")X$^0,W7"[$ =>—˜™ O9$•&*-)$%'2$<-)*14'$ =>?×ÑBO9C <-)*14'$_-'$3"7,04)$^0,W7"[$ =>?P1™ 9$<07W0*1$!7*1$%'2$<-)*14'$ =>?–?DB9C J)/#K$LMNOP$OU5N8RRO

_7*1]&0*¾&07$·"W$<&W[$ úûüº»H õ&*1[0*1$_-0*1;&)2$<-)*14'$ =>?%&(” J-)$37]$ š›œÓ NR$y'0*$‘&0*1•&$67#$N2$<-)*14'$ =>?•¢ÓNRCïNCr J)/#K$LMNOP$9Q8NOON9N95 :)TX&W)K$+++#;&7*1T7]#,7€$

Books <-)*14'$377Z$<)*W)"$ =>Bž´C NRR$:'-7',&$!0$•&)2$<-)*14'$ =>?Ÿ ]h”NRRC Ž],)//)*,)$^7")&1*$%0*1'01)$377ZXW7") 5$y)-'0$3)&$%'$67#$92$<-)*14'$ =>?¤¥Ü¦§žJ{|lB5Cï9C J)/#K$LMNOP$OQNQ••99

_7'W-+)XW$377Z$<&W[ 9$_-0*1$!7*1$!0$•&)2$<-)*14'$ =>?(Dh”9`9RC¡¢ìí·£ J&€)X$‘&*-'0$377ZXW7")$ ¨Ëc|žJ Q$a7*1›'$%'2$<-)*14'$ =>?La+BPa+BQC2$¨Ëìí

Warenhuizen Â_ŽJ·6$ N©ª"« <-'*]&$%'$%&47$('0*1,-0*12$ <-)*14'$ =>?¬-B®>ìíLN¯°± J)/#K$LMNOP$OMON9999 :)TX&W)K$+++#&X)W0*#,7€$

ÂW7$¤7Z047$ NO[|? \7*1]&*1$%'$_),W#52$O$y);&0]&0*12$ <-)*14'$ =>?NO[|?$!!4gBÙ‚h{² ¢O J)/#K$LMNOP$ORU9Q999

Y0,&›&,$!)s0"W€)*W$_W7")$ YZ["« =>?1Aea+B9NC J)/#K$LMNOP$ORRQ55OO

R$¤&4'$%'2$Ž"-'0*$%'$:)XW$_),W#92$ <-)*14'$ =>?¦tB—n‚M>BRC J)/#K$LMNOP$OUMN9999 •&*-'0$%'2$Ž"-'0*$%'$Ž0XW$_),W#Q2$ <-)*14'$ =>?¦tBDo‚1|B :)TX&W)K$+++#&[`,4#,7€


Yoga <-)*14'$¤&*]&0*1$¤710$ =>!k"#ê •&*10*1$_-0*1,-)*1$3/41#$·2$RMQ2$Q8$ ‘&0*1*7*1X&$•&)2$<-)*14'$ =>?3$F”Q8C×%µH·£RMQ J)/#K$LMNOP$OURRMNNN¨OURRRUN5 :)TX&W)K$+++#,4[710#,7€$

¤&*1•&$¤710$ &'"# 3/41#$·2$QW-$^/#2$9RO$¤&-'0*$%'$:)XW$ _),W#92$<-)*14'$ =>?ntB—n‚9ROC·(Q• J)/#K$LMNOP$OUURRQQU :)TX&W)K$+++#[•[710#,7€$

^)&›0*$¤710$ ª)"#ê ¤&X-'$\'0]&0*1$9UW-$^/#2$55$‘&€&0*¾&07$ •&)2$<-)*14'$ =>?*³ü”55Cº+…39Uý J)/#K$LMNOP$RRM9ORRR

¤710$\7'X)$<-)*14'$ "#,Ó (/7"&0$z)1)*W$(0"4)*$·`NM`32$N$ J7*1•&/&*$3)&$%'2$<-)*14'$ =>?-./lBNC0126…†9£· 3NM•34 J)/#K$LMNOP$95QQM95U55Q

•&0[')$¤710$ #""# ¤0W0&$('0*1,-0*12$<$3/41#2$•W-$^/#2$QO$ y)-'0$3)&$%'2$<-)*14'$ =>?{|lB©Yìí<£•• J)/#K$LMNOP$OQN•88NO _-)*1;&0$¤710$ 26"# §"&)*W0/$J&€)X$S0//$5"4$^/#2$!7*1€)*$ !0¾&072$<-)*14'$ =>?D«hüDU¨ËµH5• :)TX&W)K$+++#,*X;[;#,7€$

:)TX&W)K$+++#[710-7'X),-)*14'#,7€$

¤710$\7'X)$<-)*14' J)/#K$LMNOP$95QQM95U55Q &*›75[710-7'X),-)*14'#,7€


Reizen Airlines ·X&0*0$·&"/&*)X$ ©78¼ S&*1]&*1$^&*0*,&0/$J7+)"2$z€#$NOM92$ OO$J&4'$•&)2$<-)*14'$ =>?ef”OOCp†×9h•NOM9£ <-)*14'$_-'0*1/&'$Â*W)"*0W&7*0/$ ·&"s7"W$ =>K´¡Ç>ðí J)/#K$LMNOP$^/&1-W&*¾'&"&)XKOQNMQ555 J&,Z)W-7W/&*)KOQNMQQ9O :)TX&W)K$+++#,40&"s7"W#,7€$

<-&*0$Ž0XW)"*$·&"/&*)X$ DU8¼³< \7*140$S0*X&7*2$9XW$^/#2$N$•&*/&$!7*1$ %'2$<-)*14'$ =>?1?DBNC@Gh•9• J)/#K$LMNOP$OR9QQ955 <-&*0$_7'W-)"*$·&"/&*)X$ dU8¼³< 98$_-0*47*1$!0;&)2$<-)*14'$ =>?(Dh”98C J)/#K$LMNOP$ORRR5R9O ^&**$·&"$ Cˆ8¼³< J)/#K$LMNOP$ORRNOMO9 \0&*0*$·&"/&*)X$ Ed8¼³< :)XW)"*$J7+)"2$8W-$^/#2$_W)#$82$98$ z)*€&*$60*$%'2$<-)*14'$ =>?opdBž‚98CF‘F)Gh •8•8C J)/#K$LMNOP$OQNROOOM¨OQNRONRO :)TX&W)K$+++#-*0&"#,7€$ y%S¨·&"$^"0*,)$ :ˆ;®8¼³< J&€)X$_¾'0")$3/41#$·2$z€#$9RM532$N$a7*1›'$ %'2$<-)*14'$

=>?a+BNC¨Ëìí·£9RM53= J)/#K$LMNOP$ORU9R8RM

%'›W-0*X0$ µ¡•¶8¼³< J)/#K$LMNOP$O•Q•MMO8 _&,-'0*$·&"/&*)X$ žŸ8¼³< 99$z)*€&*$60*$%'2$N*4$_),W#2$<-)*14'$ =>?opdB¦‚99C J)/#K$LMNOP$ORRQ•OQO¨ORRQU9R5 _&*10s7")$·&"/&*)X$ cñòeA8¼³< ^&"XW$<&W[$Y/0•0$5R<2$5MO$_-'*,-)*1$!0$•&)2$ <-)*14'$ =>?BHh”5MOC J-0&$·&"+0[X$ D¡8¼ a7*1›'$3/41#$z77€$N5M82$5Q$a7*1›'$%'22$ <-)*14'$ =>?a+”5QCa+h•N5•N5M8= J)/#K$LMNOP$ORUO955R7"ORUQUUQQ :)TX&W)K$+++#W-0&0&"+0[X#,7€#,*$

Tours <-)*14'$J7'"$<)*W)" RQ$z)*€&*$60*$%'$_7'W-$_),W#$N2$_'&W)$ R9Q2$<-)*14'$ =>?=>#Hæd¡TIJ³<$!$o pdBd¦‚RQCR9Q= J)/#K$LMNOP$ORUNMO889Q8NOQRUUMM :)TX&W)K$€'/W&`W"'XW5X7-'#,7€$ V$()Xs),&0/&X))"4$&*$-)W$7"10*&X)")*$•0*$9$ W7W$5$4001X)$")&•)*$&*$_&,-'0*#$

Y0*40£X$J7'" R$%&*;&0*1$a-7*1$%'2$<-)*14'$ =>?KA´BRC J)/#K$LMNOP$OQ•Q•9•O2OQ••MQQ5 ^0]K$LMNOP$OQ•Q••NO


Busreizen 3)&€)*$3'X$_W0W&7*$ l«LM· 98U$¤&-'0*$%'$67"W-$_),W#$•2$<-)*14'$ =>?ntBlž‚98UC J)/#K$LMNOP$O55U8OR5 V$.77"$-)W$")&•)*$&*$_&,-'0*2$&*,/#$a&17*1#$ <-04&0*•&$3'X$_W0W&7*$ NJÓLMOP· J)/#K$LMNOP$OUQMRR9M V$.77"$-)W$")&•)*$&*$-)W$+)XW)*2$&*,/#$_7*1` s0*2$•&'•-0&17'2$!';&0*1[0*12$õ&*1,-)*1$ _-0*2$_&1'*&0*1$_-0*2$·T0$)*$(0*•&#

_-'0*1¾&07•&$3'X$_W0W&7*$ KüÓLMOP´C 98$•&*1-'0$3)&$%'2$<-)*14'$ =>?Q|lB98C J)/#K$LMNOP$O•••89OO V$.77"$-)W$")&•)*$&*$-)W$•'&4`77XW)*2$&*,/#$ <-7*1¾&*12$Ž&;&0*12$a&17*1#

:'1'&¾&07$3'X$_W0W&7*$ oRüLM· J)/#K$LMNOP$O•U99R8N V.77"$-)W$")&•)*$&*$-)W$77XW)*2$&*,/#$ <-7*1¾&*1#

•&*X-0$3'X$_W0W&7*$ ×ÝLMOP· QM$õ&*1;&0*1$a-7*1$%'2$<-)*14'$ =>?¸A´BQMC J)/#K$LMNOP$OU5•Q5N8

‘&**0*€)*$3'X$_W0W&7*$ =>STLMOP´C QU$%&*;&0*1$%'2$<-)*14'$ =>?cd«KABQUC J)/#K$LMNOP$OQ•55RM8

V$.77"$-)W$")&•)*$&*$-)W$+)XW)*2$&*,/#$:)*;&` 0*12$!0[&#

a-07;')X&$3'X$_W0W&7*$ UVFLMOP· J)/#K$LMNOP$O5QM•9NQ

_-&[0*1,-0*1$3'X$_W0W&7*$ ˆ&íLMOP· J)/#K$LMNOP$OQ9QUU98

V$.77"$-)W$")&•)*$&*$-)W$*77"4)*2$&*,/#$ !)[0*12$S&0*[0*12$•&0*1[7'2$Y&*1+'#

V.77"$-)W$")&•)*$&*$-)W$•'&4)*2$&*,/#$%)X-0*2$ Ž£€)&$_-0*$)*$¤0£0*#

Reisbureau’s ·&"$<-&*0$ p8ðWX •9$z)*€&*$60*$%'$_),W#N2$<-)*14'$ =>?opdBN‚•9C Â*W7+)XW,-&*0 %&0*[&$S0*X&7*2$QW-$^/#2$67#$QM9`9N2$NM$ •&0*1]&$•&)2$<-)*14'$ =>?Y*”NMC)Zh•Q•QM9`9N J)/#K$LMNOP$OQQON8R5 :)TX&W)K$+++#&*W7+)XW,-&*0#,7€$

6)+$3"&1-W$·•&0W&7*$ c•8¼ Q`98$‘&*1'0*1$%'$L7ss7X&W)$<0"` ")›7'"P2$<-)*14'$ =>?c•BQCï98C J)/#K$LMNOP$RRMRMM9N :)TX&W)K$*)+T"&1-W0•&0W&7*5-7W` €0&/#,7€$ Ž*1)/X$Xs")Z)*4)$W"0•)/$01)*W#$ :)XW)"*$_&,-'0*$J7'"X J)/#K$LMNOP$958OMM5Q•N9 :)TX&W)K$+++#+XW7'"&]#,7€$


Beauty & Wellness Massage

Nagelstudio

•&0$y0*1$307;&0*$S0XX01)$ [¹\º ^0*1,07$!&2$9$J7*1•&/&*$a-7*1$%'2$ <-)*14'$ =>?-./´B9C•–» J"04&W&7*)/)$<-&*)X)$€0XX01)#$S00"$ 77Z$•7)W€0XX01)$)*$0,'s'*,W''"#$

:0/`S0"W$ ¼½¾BéìíJ (7'+'$('0*1,-0*12$9O5$•&0740$%'2$ <-)*14'$ =>?×ØeÚhB9O5C J)/#K$LMNOP$OURMRRUU¨OURNU9N9

Spa 3)0'W[$(0"4)*$_s0$ h]…† ‘&0*1]&)/&$3/41#$5^2$J&0*›'$_¾'0")2$ <-)*14'$ =>?*+ìí^_?h•5• J)/#K$LMNOP$RRN8NO•U :)TX&W)K$+++#T)0'W[10"4)*#,7€#,*$


Zaken Banken

Koeriers

·36`·Sz§$ :ˆ`a J&€)X$Y/0•02$3/0,Z$·2$5MW-$^/#2$N$ a7*1›'$%'2$<-)*14'$ =>?a+BNC¨Ëìí·£5M• J)/#K$LMNOP$ORU5NOOO

ŽS_$<-&*0$Y7XW$Â*W)"*0W&7*0/$S0&/$ §››&,)2$ cuno¿pqr U9$_-0+0*$%'2$<-)*14'$ =>?ÝRBU9C J)/#K$LMNOP$OUR•9OQ8¨\7W/&*)K999OQ :)TX&W)K$+++#)€X#,7€#,*$

30*Z$7›$<-&*0$ ´¡`a 5Q$z)*€&*$a-7*1$%'2$_),W#N2$<-)*14'$ =>?´¡`a$op´B¦‚5QC J)/#K$LMNOP$OR•M5OOO V$3&;$4)•)$T0*Z$Z'**)*$)"$W"0•)//)"X$ ,-)¾')X$+7"4)*$7€1)+&XX)/4#$

<&W[$30*Z$ …i`a <&W[$J7+)"2$OR$z)*€&*$60*$%'2$_),W#92$ <-)*14'$ =>?opdBn‚ORCH?jC J)/#K$LMNOP$OR99MMRR \_3<$ kl`a <)*W"0/$Y/0•02$z€#$9M9`NM92$8$ _-'*,-)*1$!0$•&)2$¤0*X-&Z7'2$<-)*14'$ =>?m?@BHh”OC´tìí9M9`NM9 J)/#K$LMNOP$ORU99O9O §<3<$30*Z$ cñò|b`a õ'0*]&*1$S0*X&7*2$9QW-$^/#2z€X#$ 9Q`NM2$NO$z)*€&*$a-7*1$%'2$_),W#N2$ <-)*14'$ =>?op´B¦‚ROCc†h•9Q •9Q`NM= _W0*40"4$<-0"W)")4$30*Z$ de`a :0/W•$Y/0•02$œ*&W$92$z77€$NU`NO2U$ \0*1Z7*1$%'2$<-)*14'$ =>?8¼BUC$|½fìí99gh NU2NO`9C J)/#K$LMNOP$OQNONUOO

^)4Ž]$ )Gpr 5$^',-)*1$!0407$:)XW$_),W#22$ <-)*14'$ =>?bce+Hhi—‚5C`sÀ{ ƒ† J)/#K$LMNOP$•MMOO89OOO :)TX&W)K$+++#›)4)]#,7€$ 3'X/&;*$85$*00"$$sÀ{ƒ† J6J$ tu 3)&W)$Â*4'XW"&)X$9XW$^/#2$9R$(07s)*1$ !04072$\&`J),-$a7*)$J6J2$ <-)*14'$ =>?bcebvhi9RCw¿x¶ 9• J)/#K$LMNOP$ OQ95OROR¨OMMONM8ORO¨•MMONM8ORO :)TX&W)K$+++#W*W#,7€$


Met speciale dank aan:


Chengdu magazine  

Magazine over Chengdu, Sichuan, China