Page 1

A8 E67 E67

AMIE Ń

1 1

Rudawska

Rudawska

129,24

65

Jutr

a

Sp or t

107

104

ze w sk ieg

A

Przy bys

ego ego cki bicki y ybi

Adama

Adama

B.Leś-

3 3

ffa Sta L. ffgao Stkaie L. c si o go ra ieg ie I.K ck ńsk i si r p o r.a Ka eg I.KF ki ińs ar p F. K

li rokom

go

e

BońNorberta A 5 ,N ZK , ,K 30 19 OD 9, ,3 A ,11 57 5 R 105 247,2 , ,K,N ZK , 30 319 OD 144 9, Ż , R ,11 57 105 247,2 , 144 Ż

iego iego B.Zalesk B.Zalesk Skw.Obr. Skw.Obr. Gosz- Gosz-

A

o

KARŁOWICE KARŁOWICE

o

ułek Za goziński Ro

3 42, 9,1 ,11 7 1218 ,25 054, ,319 142, 13 246 19, 8,1 o7rwacka ,11 9C,2h5 10456,31 2 orwacka Ch

ateg echn .nKco zyńc go WRi Ba kaie chK. h s K. oc Mo e-go R.K M.cczykńi o a g Bna ie zi-ń K. skroodcehggoo K. B.Mkiie M csk na zińod go Brskie

93

102 93

102

ułek Za goziński Ro 42

96

s sz aro zaro wa wa 58 58 GąsWi . Gąsi ,K Ń7,K W. Ń 7 4 IE 4 IE Wyższa wskiegwoskiego Wyższa SzkołaSzkoła 2 2 , , Ig Ign M 44 44 ,M Oficerska WojskWojsk ac nac hrzanCohwrzsaknieogwoskiego Oficerska 0 1 KA 0,1 K3A g o Lądowych g Lądowych e go C0e go 50 1 13 5 akuo

MakuszM sz KA KA skieg skieg 107 RY NRY o o g g N e e 0 i i 1 1 nickiej nick sk sk pon opiej oniioK Kar HE HE R a ka 04 ii M oow now ar k M n R y y om . a ma M M. sn sn

10

72

Ko

SK IEG SK IEG

Park Park

Ar ty ty le le ry ry jsk jsk a a

e Ko sk i jkow yńCza o tra e Pio sk i jkow yńCza K. otra Pio ma Filo tów K. p- mpa a Ao.O Fil n mtóaw

O

M. Dąbrowskiej M. Dąbrowskiej or

3 11

96

go

Ar

J osińutrosiń s ka s ka

Sy ppł.1 .OW o owskieg A mana J.Krzyżan echkw oymli B yro S.Grocho Srz Ja wiaka o Wnł.a o eg rowskieg Ujejskiy Lenzaa w J.Krzyżan T. Kornela Brzech a S.Grocho towic W.Anczyc Jana wiaka o arW.Perzyań Ujejskieg T. Len a skielego Pola Korn a towicz W.Anczyc go nterzyńW.Pe

O

o inc skiego Pola or W o

A CK NI113 OR,305 KA OB05,246 NIC 1 OR,305 OB 46

5,2

e e ki ki T. rnic T. rnic Pa Pa

a

ie

Fortec Fortecz zna na

ZREMB ZREMB

65

DZKA DZKA

Grzejnego Grzejnego

10

A Z CZN C IE IE ZP ZP B9E,K BE

ka

7,608

1

Zakłady Zakłady

ka ka rs rs na na ły ły M M

PSIE PSIE POLE POLE

144,K 144,K Wojewódzki Wojewódzki SzpitalSzpital Specjalistyczny Specjalistyczny

K ru miana czkow skB.LeśiegoK ru miana czkow skiego-

12

1

Torowa Torowa

Sprzętu Sprzętu

a ka ck oc go Li

7 2A7 RÓŻANKA RÓŻANKA 3 32 N

ka

o Pa tna pr ot na

Pa pr

Prusicka

O IGR ŻM 8 ,15 9,247, ,760

3

3

RO ŻMIG,7,15

19

19

g Li

. .

SOŁT SOŁTYS

2 2

MilickMailicka

WROZAMET WROZAMET

kapińska KępińsKę

Gant Mieszkania

Triada Dom Mieszkania

skazeńska KorzeńKor 115 115 Osie-a Osie-a ailicka kM ck Bukock Bukos lejow s MilicSul cka rzycka Su rzymie Sulejow mieSul wicka wicka to a a Zło a to a wick wick cho Wierz Wierzcho Zło k k s s w w

a a sk sk ow ow oł oł W W

3

ma nn T. M a .F alz ma nn a

95

kaolińska Post Postolińs Prusicka

342

342

Inco Inco VeritasVeritas 1,7,15 1,7,15 Zajezdnia Zajezdnia Autobusowa Autobusowa MPK MPK

T. M .F alz

130,247

94

skagórska górrdo Twa kaawska Twardo awsosł PakosłPak

CH CH MarinoMarino

go ie go

Skoczn a

Sk

7

21

Pleszewska

130,247

T.M. T.M. K Ką Falz Falzm tow ątow man a a na anna

POŚWIĘTNE POŚWIĘTNE

Pleszewska

N

45

o

Przy bys

a

AptekaApteka rska rska Ału Ału n no ie wa owa ie Lek Lek kc kekc k k 4 k A A 3 Ł 3 a rs a rs u K 5 K 5 gowŁugow 4 ĘC ĘC 4 oje soj js s js53 ka ka I WI a w pr lwińpr mieliń mie a Św. Św. NMP NMP W k óduk ród Ś Ś Rodziny Rodziny Cm.Matki Cm.Matki Tor kolarski Tor kolarski Szp. Szp. PO PO Kua Ś. rK aŚ Kościoła Kościoła Rehabit. Rehabit. R. łnkic.R ni c p ł k. p rysowa I5 rysowIa DOSiRDOSiR129,247129,247 d od o O bw O bw

owa owa Irys Irys

4

130

E GO

130

E GO

IEŃ

POLANOWICE POLANOWICE

ST ST A AR R R 130,247130,247 CI CI R ŃŚ OŚ EDY EDY ŃS O KA S-KA - 130 CK130 CK A A

ka cka ięc 7 ię 7 św 9,2o4 św 9,24 o N P 12 P 12

114

114

I I SK SK

L. Kubali

E261 E261 5

.71 . 71

C C

63

Osiedle Duo Mieszkania

Lekarsk

a

93

L. Kubali

114

A8

Po an l an ow ow ick ick a a

HENocRznYaKA

. .

114

B B

Ce re kw Br zo ick s ZaCe tow a worek sk OBsrz ńskwi a Krzyżano o os a ck wicka Za lskatow a w sk Sk or Os ońsk a Krzyżano os ol wicka zo ska a ws KS rokś k a onri Str ocsk zao ad ws Krom oś sk ka nica Ra Str ka szo ad wsom ka sk Ma a c Ra hn szoick wsa HENRYKAMachn k Ki

SUŁOWS KA SUŁOWS KA

M Me lio elior ran Owsianka a cka nckaOwsianka

Lekarsk

ka

isarm a Zeg wsk trzo isarm a Zegowsk trz

Po l

K

A A

WęzełWęzeł Wrocław Wrocław PółnocPółnoc

Stanisława

B

n t ere a -

B

n t ere a -

K. P Tet rzer ma wyjer a K. P Tet rzer ma wyj e ra A. Dy ga s s iń A. gokie Dy ga s s iń gokie--

a

ero w

a

ero w

Row

Row

KA

arn

z

za

ck

adk

ch6,A,N a

a

Ba ch a

12B8a,24

iaały

J.S .

138 6,A,N

128,24

K.M 13ia8rki

iark

i

iały

J.S .

arn

w

w

K.M

a

oln a

oln

RZ E B

88

132,135,14 NICKA 4,240,247 88 ,250,257 TRZE 39 B 132,135,14 NICKA 4,240,247 ,250,257 39

L.E.Z Siem ień- owic egadł za skiego

L.Siemieńskiego T

E.Z gadłowicza A.Setruga

A.Struga

142,259,403,K

MO

WŁ. REYMONTA OSOBOST WICKI

Luty

MO

WŁ. REYMONTA OSOBOST WICKI

a

M A. ba

M A. ba

C C

a

m

. . m

. .

a i G non A

a i G non A

ka htals Ryc

sk nim i e g o Sło

KLECZKÓW KLECZKÓW sk ka nim i e gtaols Sło Rych

B B

4 4

A.

A.

Z

11,14,15,24

TY E MOS CKI ,7 BNI 1,8 T RZE TY E MOSNICKI,8,7 1 B T RZE

. .

Z

11,14,15,24 142,259,403,K

a

Ob Lutycka

ka

ka

Ob

13

rnicka

ka

ka

rnicka

a 129cka ,135,14 a 2,25 9 ,D BA 15 129,135ŁTYC ,142,2 K 5 BAŁT 9,D A 15 YC

a

11 8

1

M

c e d oń s

a c e d oń s

Ma

Bułgarska

dego S.B.Lin - czyka ertdaeBgooń Norb S.B.Lin ka czy13

W

W

o

a ln Do a ln Do

A A

Bułgarska

ka ńs ia ow skaa sł ń k go ia aws ow or sł M ska w go ra a

Ju

Ligota Ligota

M

ńs ka

ńs kaa

ł Ba

ł Ba

a

1

Ju

ŁU ,119, 4 11Ż 8 Y 2, 2 5 ŁU ,11C 9, K 7,3 ŻY 42A,2 C 57,3 KA

1

Stanisława

S. S. . . W Uniw. Uniw. Helu Helu Dolnośl.gen J. geWn J. czyń- czyńDolnośl. Uniwe L. L. 1 Przyrodniczy skiegoskiego Centr. Przyrodniczy Centr. Wrocł 104 pl. 104 pl. M M13 13 Pediatr. a ielaka ę-Pediatr. akab l G. Daniłowsk ie G. Daniłowskiego ęPi ab I Pi I 9, N 9, S. L.N eL.lena- eleS.na11 G, G 8,11 , 5 5 5,11 Z.M. Z Lidl Lidl ka taka .Z taya 30 10 105,118, Lya L.Z 6, BAŁTYCKA BAŁTYCKA 24 2,246,30 Prz 2, 1 1 Św. 13 Św. 13 0, 0, 13 13 7, pl. 319 319 7,2 Antoniego 0 21 Antoniego ZA ZA Apl.J. Piłsudskiego 1 40 4 WRIC OWIC AL. J. Piłsudskiego O L. R P T.M P T.M S k S k A A T T Se K c Se K c . . 1 . 10 .B 0 B s ic sk ic a a 24 EJA EJJA J 24 a rb rb 5,A O 5,A O kie iń ie iń rw rw Ł. Ł. Kl AL AL sk sk Park Park YA YA go - go ho ho BR BR a sk Cs k -Ż C J. KasproJ. Kasproze W. ŻE ze W. O 9 8,119 a O E an ac ac i 11 i k l N ka 8, I E C W l N I E C W 17 17 L 11 L w 11 5,305246,305 SKP ESK E wicza wicza 106, 105, 2,24 ow a ło Ju Ju Po 2, SKIEGO SKIEGO S Sł IoEto Ń- IE Ńt 130,13 130,13rłowickroło-R Obo Obo ęicdkzoiń-R skęadzińska MB Bolesnej cOk GO MB Bolesnej Wł ock G Wł 47 Kaobla Ka w a a na l na a 142 l 142 l a a 97 b aw i k aw i a k o 12 Z ad 129,14 9,142, Z eg Gr Gr ys dysł ego 2,K K ezsyo es zyław aw 35 Cz35 Cozdr ka odr ka a a a a ODRAODRA c c Piesz Piesz 8 8 Or Or Odkupiciela Odkupiciela TARASTARA O S k k S S a a 14,24 14O O O na ,24 na BIO BOW ŚwiataŚwiata ICKA CW KA a NO NLCAENCE NA P ALPAO PastersPkaasterska RóżanłkRaóżanka sz Tec Kanał Kana Kanał Kanał 110 110 go ugo ASPA ASPA M M ł łu i e js k i i e js k i Mieszkania, D D a a s. 127 an an 98 J J Kąpielisko Kąpielisko PastersPkaasterska l la L E l la Różanka A Różanka LeclercLeclerc PastersPkaasterska wa dowa Byd or-zenioo , i , n 8 d 8 e z a 12 51 N,12 51 -Kgooskiego Z akła Z akł , ao-nKroarsdkaie a Przeds.Bud. Wyb. Wybo.nrJa.C a Przeds.Bud. d N w 112 112 w J.C A, 46,2 A, 46,2 Port Port Hydrotech. Specjal Hydrotech. 2 Pas2 Pas Specjal Zesp. Zesp.Straż Straż o o r Miejska Odra 2Odra 2 Miejska Br1. I. B rs te- rsktePsych.Psych. 1. I. Daszyńskiego Daszyńskiego 117 117 2. S. Żeromskiego 3 ka 3 a J.I.KraJs.Iz.K 2. S. Żeromskiego 208 J208 2J e raswzsekiew skiego Miejski Miejski E SWE 1 S 21 go 3. S.Mieszkania, Wyszyńskiego 3. S. Wyszyńskiego Urz.Skarb. z.Skarb. Urz.Skarb. W .J . Mieszkania, O O Ja ZakładZakład s. 122 Psie Pole ole Psie Pole Od Od ar 51D O D ra ZUS ZUS 251ie R2O a ra ra Karny Karny s. 132 ie nA AcRos c os cza cza ron UstroN Kolegium Kolegium N Ust h I ha 8I a 8 81 C C Naucz. 8 Naucz. 8 Kle Kle 1 Ś cz 1 Ś cz kowskko K.3 K. Ośr. Wodny Ośr. Wodny a wska O 2 O 2 3 6 6 N 1 A. 1 A.W Da Da WROCŁAW Na Bruku WROCŁAW . D Na .Bruku DN D M W ZHP ZHP M mr ę b ickDę b ickie M .A M .Ał.odn łodn 99 NADODRZE NADODRZE JE 1 J4E 12 4 2 Ac.Cinm- Arco.C iego go o o . t in- ot i i

,K 19

ck


Gm.Wisznia Gm.Wisznia Mł. Mł. 63

ow i c

łt y s

So

So

l ii

K a n o n i er s k a

K a n o n i er s k a

A l.

W ot na

i lg

W

i lg W

za

116,131,141, MOSTY 241,D JAGIE Czac kiegoLLOŃSKIE 116,131,141, 241,D T. Czackiego T.

Łąka Mazurska

Kła Bu dka rzo wa Kła Bu dka rzo wa

ha

Ba c

12c8, h 24

J.S .

J.S 3 . Ba

MOSTY JAGIELLOŃSKIE

a 6,A,N

138 6,A,N

128,24

i

K.M1 38rk ia i

K.M iark

Łąka Mazurska

10

10

11

11 6

,11

116,13 1,14 AL. A . BR1,241,251,D 50 116,13 ÜCKN 1,14 ER AL. A .SzpBacRza1,241,251,D A 50 ÜCK NERA Szpa c

2

2

A

N

N

A

KR

OM KR ERA OM ER A

Adama

Adama

K. P Tet rzer ma wyjer a K. P Tet rzer ma wyj e A. Dy ra ga s s ińA. gokieDy ga s s iń gokie--

rn

arn

w

53

a kr Mo

6

1

B B

S. Pilata

c sz z y o

S. Pilata

82

Folwa Folwarcz rczna na 1. M.Handelsmana 2. L.Krzywickiego 2. L.Krzywickiego c A. Św Ka sz zy StadionStadion ętochowskiego Kanałowanałowa AZSA. Świętochoiw skiego o AZS Na Gem Gem u Końcu Na Końc 21 1 2 Kilimandżaro Kilimandżaro

ko ic tn cka i w oSz a o ck bl rt tni ka ro Ba ic w Sz a o bl rt ro Ba

A A

G

G

h ao sK. K. Da Da W Mło W A.C mrA.Cinmro M . A MoM. łAo.d d za nic A. nick A. ciałyin- coiatały - ta oza . rta kie ieg rt

ZHP ZHP Kanał Powodzi Kanał Pow odziowy owy 1. M.Handelsmana

39

ck Kraorb Grobla G łola wiKcakroł-oRwęid zioń-sRkęadzińska

K

6

6

w Ko

6

Przystań Przystań

er sk a

owa Rak

a a G nim o

a a G nim o

An

. .

ŃSKA UŃSKA

19

Kanał Żeglugowy ZACISZEKanał Żeglugowy ZACISZE Pa st

2 te rs ka S. Ja ra r cz hao s- acz a a

M A. ac b

I. 4 Da sz

N DW 2O1 JED OJDEORODS .J R A a NA N M A. ac b

4

L A 19

I K SSKT WS Bydgo Bydgoska ST ska 46,SZAMWO SZA 6, ,2O ,24 ,N128M ,N AR 112 112 R 8 A , 2 A W 1 51,A 25W1 2

I 25I1 JŚC EJ P 251 ŚC E 3W 13 as O NO

nie ronie stro Ust 8 188 2 6 1

Da

An

o

ALI

Gołębia

. .

gla Szczy orcza Sik ółcza Jask gla Szczy za Sikorc ółcza Jask Gołębia

o ieg sk ow o eg

s ow

1

Br

l la

owa Rak

mli

a

a

l la

Do

71

A l.

ko Rako

Ra

go ego kie cki bic ybi O eny. fa W YWRZYW 8 98 Dolnośl.gen. fa gW Dolnośl. e . L RZ e z . 9 KW Centr. Centr. Józ AK 104 pl. N Jó 104 pl. Uniwer.a C Cz 05 5 Pediatr. ,D,7N,251,D, AWA Uniwer. A 1 1 0 aka Pediatr. 5 Ł 1 2 G. Daniłowskiego ę, za Ł S G. DaniłowskiegoWrocławski a 47 ,14 Wrocławski a-ę- S.Pi S. enPi AWICZA jk o 2 jk LEBSOLE 30,1 8,130 IPCRZO Z.M. Z.M. Pr ya taka W O taka ka ńska O S Mieszkania, R g A B 2 z P 2 P 0 o 147, e gy c0kie rzes OlsztyńOslszty AS L.J.K pl. 147, 65 ament 65 m y cksiem 8 ,1 AL.J.K Apl. 132,A 132,A s. 124 AL J. Piłsudskiego ka dzka AL J. Piłsudskiego i i T.M iądrzudzią k z T ka s k yń t E z O s l d z EJ Olsztyńska z c JAsk.Mic ski ici Gru G a 75 ac Kla 75 za A sz Kl k Park 31 Ti.egoiń- egońos 31 T. go WroniaWronia a ug Dłu sprona lian ł W. BO 1 BO e J. KasproW. a D 10 Y 05 Y li a Bażancia Bażancia za wicza Ju 5,PAo A ,A A Ju na Po an a J t MB oc -Ż ŻE J MB Wł tock ilgo wa Wł kieE Wilgo Wwa Miłosierdzia a d ie L Miłosierdzia ad L g 118 E y M g 118 oE ys M Ń .M ASPA a ka ław sławoa Ń .M ASPA sk ńs a Mewia Mewia I a a e k I yń idzy ec O c Or sk ńs dz kan rkana yń trzy wi SK SKa 102za wityho- wityhoKw z za kułc K Ku r a a za Kukułc t Kę ycka życk G IE sz IU.M. E s Kę Gę ż I 11,23 sia a- ęsia G o GO U.M. I 11,23 Gi Gi Kuropa-Kurop C RC M go Oług twia twia ASPA ASPA R 251 251 łu s k i i e js k i G A D G iż y c k a iż y c k a A D ŃSKA IDSZKYA YŃ M AM na KWIDKZW na 76 A 76 Ja ńska Ja ierzy TOR TORU Kośc ńska ierzy EJ EJ Kośc

4 4

l ii

sra

w i c ka

B

64

20

ka

20

ka

ow i c

71 64

ys o

So łt

6 ,24

19

19

5,1

5,1 10 wa

wa

r to

r to Sp o

Sp o

łt y s

, 31, 30,131 ,1 1,D,N 30,1,D 28,1184,1 1 248,N 7,24 1181,1,1471,2 1,1O O 4 1 4 Młyn Młyn 8 1108 TEGSTEG 10 Sułkowice U S OU Sułkowice

a alk wkar KMoo a alk

W 11 . 1476,118Bere ,2 ,1 n W46 30, ta 11 . ,AB,N 132, eanisław 1476,118St ,24 ,13rent a Przyb ysz 6,A 0,1 a ew 1 ,N 32 sk 16 Stanisł, awa ieg ,11 Przy 9 bys ze w 1 sk 16 ieg ,11 9

B.Leś-

K ru miana czkow skiego-

K ru miana czkow skiego-

WROCŁAW WROCŁAW SOŁTYSOWICE SOŁTYSOWICE Centrum Centrum Handl.Handl. CinemaCinema KoronaKorona Castorama Castorama Real Real City City

wa

a taff L. S go aie tacfkf L . sSi ra go o I.K iegie cikńsk sai rp o F.raK eg I.K ki

Syroko

K Ko o sza oszar ow S. row S.P a a rzyb Przyb ys ysz ew zews 10 kie ski 10 5 eg go 14 5,11 147 ,116 o 7,2 6,1 ,24 ,11 P 46 19Pi6,D 9, io ,D, , ot,N t ra N r o

104

3

lsk 1 wa 8,25 Ko 11 14 k a a ls 251 wa w 8, Ko 11

107

107

104

a ka y k ny Asn As

53

Wojew.Szp.Specalist. Wojew.Szp.Specalist. Infekcyjnych ChoróbChorób Infekcyjnych 116 116

68a

3 3

AL49 AL. . P PO OP P RZ RZE C 4 E4C5 68a

ck oipejnickiej n

49

ZNA

1

2

ZNA

Wpł.p-

pap-A.O om anwa Film tó

M

WyższaSzkoła WyższaSzkoła Oficerska Wojsk Lądowych M Wojsk 1Oficerska Lądowych

Wid Wida awa wa

4 ejaazdowa zw do zejazPr 116 Pr

Bombardierska

sz

a ro a ro wa KARŁOWICE wa KARŁOWICE

50

Urząd Urząd Celny Celny

Ko

z P. C

o ńs Ko rp i kieg K. uszyń- F. Ka ows k a zajk kiego s P. C o ieg K. zyńwsk akuksiego ajko s maFilo tów

1.I. Chrzanowskiego 1.I. Chrzanowskiego

sz

. .

117 117 Lisia Góra Lisia Góra

StrBomb zele- arckdaierska

jsk a

. .

Strzelecka

jsk a

116

6

42

10

ty le ry

ty le ry

117

a

71

Ar

6

a

Ar

6

16

skiego

6

skiego

6Św. Św. AlbertaAlberta Le Le kc kc y yj n a 1jn a

PSIE POLE POLE PSIE

ódzki

listyczny ny

117

Ob w

Ob

a

w icka te. Kna

jn

C zytank ow a

M. F als k i

M

. F ls k i j n a

Lekcy

Lekcy

a

. .

pł wpołkdn odn k.R .Ric ic . K .a KŚ a Śró ódk w u w p ru d k p Park liń mie r Park ro liń oje m jek js k ies Gim 10 . M 05 im M k cie sk cie jskki naz 5,1 arc ,1 naracz e i 1 j Sołtysowicki e a 1 go go 45 45193, ze w19,2 zjealwna lnaSołtysowicki 24 4 3 w

147

i lg

To rfo

j To

171

ot

na z

Li

j

KŁOKOCZYCE KŁOKOCZYCE

So łt

na z

im

RE REjalna alna rfowa DY DY C 31 CK 31 eg eg 34o KA34 A E a o E 1 G.

ent-arzow tarzow a a

2 2

G

,24 41 6

im

B. ter Knas a -

Fo r

to

w a

G

Li

j

Złote

Sołtysowicki Sołtysowicki w a

M.

SOŁTYSOWICEElem SOŁTYSOWICE Elem en 86

86

190

190

Las Las

69

105,119,24669 105,119,246

189 Kło K189 ł ko czoykcokcazyc ka

Złote

w

C zytank ow a Ba ga te la Ba ga te la

T. F alz ma nn M. a T. F alz ma nn a

453 453

Ob

Ob

wp od od nic k.R łkn.iR ca a . K . ŚKróud Śródm u klwi p kmliieńjs iejsk w ń ro pro sk a jek skjeikec kaie cie gieo go

to

Fo r

0

Sołtyso wicka

R13E0 RE DY DY CK CK A A

13

Sołtyso wicka

ow a

S OS MO YS M TYS ŁT SOŁ SO

1 1

Ału no wa gaow a Pc. NMP tki Kościoła cioła

bowadębowa dę o S t aro S t ar

Biskupice Widawskie Biskupice Widawskie

POLANOWICE POLANOWICE

AR O ŚŃ-S ŚKA

C C

64

T O WI CKI T O WI CKI

GO

E

B B

sk awskoidaw o-K ło Wid la W-Kło ko b la Grob ko Gr o cz cz yc yc ka ka

ys o

A A

41

72 72

. C. C 127

127

K


a

in

a

64

ow

a

1.Archeologów 1.Archeologów 2.Etnograficzna 2.Etnograficzna 3.Sewastopolska 3.Sewastopolska 4. Wołgogradzka 4. Wołgogradzka

B B

PAWŁOWICE PAWŁOWICE

12 8,1

65

1

1

2

30 ,14

30 ,1

4 O 7,24O1 d 7,2Triada 41 Dom do lanow lanoo wsMieszkania ka37 ska a Polski 37 P zeonlsik

. .

2

Cm.

8

8

ka

ka

11

DZ IA Ł DZ DO IA WS ŁD K OW A SK A

4

1,2 ka 41 ,D

Lub 85 l Sa ńskaaws raje k S a pij ko- bla Z sSka bsagrzea e kaS ko - 42 Z bsagrze Ckha 42 ow s Ch ró ka

O

ow ej 4 u d 52 ow ej

ud

mi

iL

452

eg o

mi

iL

ski

Ar

Żmudzka

ncka

ncka

Polesk a

I n fl

I n fl

Mirkow ska

Polesk a

Miłostowska

Ogr.

a

Na

Ko wie ńs ka

Ko wie ńs ka

3 3

2470 2ZGORZELISKO 7 ZGORZELISKO T

103

N dbr z eażdnbar z eż

ar as 122 a 122a S Sz ew zew cz Turyst. Dom cz Turyst. Dom en e Noclegowy Noclegowy ki ro n Mroźn M źnaki na a

wa

. .

Ta ra s

Dł w

w

o

11

Le Lec hitó chitów w

Litewska Litewska O

Gr o dzi dzi eńs eńs ka ka 40

ut

Wę bo gorsk a Wę bo gorsk a

tna

o

a Cz aj cz a Bo ci an ia Bo ci an ia

AWM Dom Szeregówki

11

rs bo Ni

rs bo Ni

a

85

a

wa

4 4

Cm.

8

8

14

14

bl

ro G

bl aS aS wo wo cz cz y cko ycko-K -Ko ow wa alsk 118 118 lsk

. . j

j

83

a

C C

a

6

6

11

11

B B

ro G

ka

ka

A SK AL W A KO SK AL W KO

c Eł

c Eł

Kw dzyń idzyńsk ska a

Bł a wa

ut

Cz aj cz

tna

Gr o

KIE

165

Ta Ta ra ra sa sa ka ska Św. Kazimierza Św. Kazimierza S sLit4ew M SzLit4ew Ma No No wo ew zew lbo albor wo gró cz ska rsk gró dzk 3 cze 3 en dzk a a nk a ki i

da Wi

a

a

ck

ck

k ka ńs ńs ie ie yc yc cz cz z z S S

s Litew Lite

da Wi

. .

11113 113 4 119 119 Tcz ewsTkcaz ewska a

165

Kow Ko1, wN N 25 i - ń ie131,251,13k1, skadziałk. działk. a wńsskkea

Mi e js ka

ilg ot na

ot na

ilg

W

ot na

lg

a

a

A A

131,251,331 131,251,331

55

na SiennaSien

a

S

4 łck E

a 4 łck E

Kwi

73

52

74

73

Poleska Poleska ełc KiełczoKi wskazowska

34

34

6

6

39

S

a kr

1

39

Bł a wa

ka

39

ka

a ls k 1 wa ,25 Ko 118 a ls k 1 wa ,25 Ko 118 39

51

znik 95 ów

Łuc

55

t ra W ra Wid awa idaw a

83

131,251131 ,931,251,931

Ma zep y Ko r Madiana zep Rz y ec Ko zn rdi a an Iwa a nRa zeFcra znnki Lid a zkIw J. P a an ala aF cha ran ki Wite Lid zka bsk J. P alaa cha Mi Wit e js ebs ka ka

Far na

Far na

Miłostowska

52

ko ckoyc -K zy Kow cz ojcow als oj als w w S S la a ob l G rob

Ko K7o4w 74 C w al ska alska Chłopskhłopska a

KW KW ID Z ID Z YŃ YŃS SK K 2 A 25 A

40

40

14 ka ls 1 wa ,25

t

Jester Jester

KOWALE KOWALE

ilc

10

PSIE POLE PSIE POLE

Gr

2 2

Wałbrzyska Wałbrzyska Specjalna Specjalna StrefaStrefa Ekonomiczna Ekonomiczna Podstrefa Podstrefa Wrocław Wrocław Kompleks I Kompleks I

CZ KIEŁK CIZEOŁW SO KW A SK A

Mu lick a

32 1 Mu lick a

1

32

AL .

AL .

. .

14 ,91 04,9 7,904 147,9 14

Mirkow ska

Lidl 10

Ogr.

Ogr.

działk.działk

4

ka ska41 ws 41w to ruto u er Bie Bi

O ,13 3,0N,1 ,D,N GO G ,130 81,1,D ,251 1 WOZYWO 128 411,225 ,24Y TE WójtTE Wójto G 7,2 50 147RZ K R U S U S oTwyln a ws or G 3 or 30 4 1 y 0 l T n 2 K A a sk ka lick 0 lick 25 Św. Jakuba a W57Jakuba a KaplicaKaplica W5AŁ7 AŚw. a i Krzysztofa 2 Św.Andrzeja Cm. i Krzysztofa 2 SOŁLAES Św.Andrzeja E Cm. L 98 98 T Boboli O B Boboli B 117 S T 117 S WO Zi e l n a Zi e l n a A ŁO WA MOSŁAM SG A EGO E SLTEEOUST 1 51 BOLWOBUO ZYW 41,2457,241,2,N Y ,1,N,921,D KRZ KR 1,147,22411,D ,1 4 1341,9 ,1 ,911,914 31,11310,9 ,1 30,1 8,9 4 1283,131,91024331,90

83

85

o

12

GEN. T AD E Z GEN.akTrzow AD ska E Za Lidl

Paryska

a

a

eln

eln

mi

mi

Ch

Ch

MOST KŁOKOCZYC KI

MOST KŁOKOCZYC KI

ra Do br a

Do b

O EGOIEG SBKIIESK ska ska E I B O w ow SO IIa S ska Syco Syc IIIcoA wsIkycow A S y N N S JA JA 1,141, 31,141, 314 314

. .

a

30, 128,1 141,D 30, 128,1 141,D

go go ur e re onu a-Pon a-P nik Piwnik iw J. Pmjr J. mjr

WROCŁAW WROCŁAW PSIE POLE PSIE POLE

a

Kł Kł ok Kąpielisko o Kąpielisko 14 koc 147 ocz Kłokoczyce Kłokoczyce 7 zy yc ck ka a

504 ,9045,09 4,904 574 k5a7 ska ws ow 127 127 erutoierut B Bi szyck szyck o r o b r Dob Do 147 147

A

Z A SZ US U

Ar

10

5

5

10

l ii

BO 8 R 712 A-K OM BO 8 OR R OW 7 A -K S K IE G OM O ski O eg

ws ka

krz ow ska

rz o

S. Ko Ko pań pań

a

ws ka

a

rz o

lsk po

Za k

a

S.

lsk po

Ko nra nra da dW a all Wa 128,130128,130 rodllen- rodaena

Za k

aro

M M ak ak ów ów

O GO IEG IE SKIESK E I B B SO SO III III 98 98NA ANA , 64, 564 . JA . J 4,5 14, 4 AL AL ,51 41,45 ,91 j

a

a

ny ch

ny ch

Za

ators torska 101 ka

j

KłokoKłokoc 14c 8zyc zyck k

148

ZAK ZAKRZ

St

ów w zikó ździk Goźd h Go ch iałyc B

aro

153

Wi Z. ie Z. ed de Be Kujb Kujby eń ńs ere WBB rli s ysz sk lilng ka ng e- wskzew lg s a 3 r a gaa a 3 ka ra Ch a d ka Ch dz oc ńsk ńs 4Kurs 4 Ku oc ka s rskOm ka sHk im kalaim ela O a t ms eatm - zte sk Herk Dub z k a k t s r r a mK as ow Od a Oda e K a ow K ańs nic T esk Ta Kska Kańska K ni c ró Ma ról ka kaalliń a sMlliń a k a o Mieszkania, sk owsk Irku IarkuRcysska -Ryskkaaaryslowe rysiewe w o ie kaka ńk n s. 129 cka an ńk i ila Wil i W W Be

Wałbrzyska Wałbrzyska Specjalna Specjalna StrefaStrefa POLARPOLAR Ekonomiczna Ekonomiczna Whirpool S.A. S.A. Podstrefa Whirpool Podstrefa Wrocław Wrocław Kompleks I Kompleks I Ko

125

125

1 1

St

147

Czerwo

147

iały B 153

Czerwo

171

Liońs

i

Liońs

M

PA M PA

. .

a

a ow

a ow

1 i KS 10 KS 0 en diraod OdrodzO 128,147128,147MarynarKS Polar Lotnik Lotnik a MarynarKS Polar Niepodska Niepod ska wa sow Staw Staw le a o ległoś głości Pawłowicki kus oku wa a ci Pawłowicki ow o ow oaczniow ow toaczniowa 118 118 StoczniSt Kro Kr ietk gietk StoczniS g Pawłowicki wa W O W OS Naa Pawłowicki w Na M o a r M ST ŁO T a4szto sztowa t Ł tro 1 s 4 w 4 1 s O a A 4 0,2 W A W ka ka IC 0,2 G IC 13s 7 Gs 7 K 13 Zator Zator5s4 k 54 K 130 KI 130, I P 141,241,D 100 ska K a 141,241,D edwioś ,24 P r2z 41e, dwriz k o c o z y ł c k k i o c o z K o y ł c 1 k 9 i ł K ,936 36 śnie nie 39 nał Kana Kośc.39Kośc. Ka Św. Jana Apost. O leska Oleska Św. Jana Apost. W Z

171

W

a

bra Dobr

Do

73 73

C C

12 8,1

Żmudzka

41

41

śm

ow

zk ow sk ię E N a ż yc . L owa . O ilPc KU ezkda ow gog sk icz ię E N Admi- LIC a Bra ż yc . L ralska na O KI 54 . o tys k w r ętoaOK EG Ped ław wa U ago ska O Admi- LIC gic zna Bra KI O5r4na63 ralska Okręt tys E oław wa Kotw Skarbu ZGO Arm ska 59 ii cznai- skkrizeogw-Oao r Lud Jagiel- na63 ow le lońasrk bau Z Arm e Kotwi- Sk w j o1w s 59 ii czna skkrizeogw- a41s k o Lud ró ,k2a4 a JagielŁu Parysko le 1,D awej cznik 95 lońska w ów 14 s

Mie Jeziorowa k cz

Jeziorowa

Sa as sa ank nk Park Park

in

36

ow ya S to kro tkoM wiaek o czy Sz aro wa Pa S tok wło wic tkowrot-ko a wa k Sza aro Pa wło tko wic wa ka

a SercaJezusa Pana Jezusa Pana StSerca Prz Prz ed 45 edw45 w io ionSśzaf nSozafra o r śn w ie nwiaea- a S

9 a 41, 0,2 iow 13 zal A ,936 a 41 0,2 iow 13 zal A

52

52

Ja

Lil i

Lil i

A A r S ta

124

124

a

dze e Pr ośni wi dze e Pr ośni wi

. .

a

a B a 1 wa i4rt1ow a ,2a4 owaMalwow 54 ow 54 rto M 2 ow 30M Mi Ja ow 30, b o 9 1 dęblwNajśw. 1 a 5 śm 9 ę 5 Najśw. wa od ro

Ba

85


le ws ka

KA

KA

Ż,

Ż,

Mod ra

Kiełc

a

w ko

1

1

2

2

Kiełc zo zo wska wska

a ow Łk

a

a

Hostinwestycje Domy

Familijna

Olchowa Spokojna

Wilczyce Wilczyce wa

owa Łąkowa Łąkowa

w

or

a Ka szt an

o

Brzozowa

rzozowa

Lipowa

Lipowa

Wiose n na

w

B B

Wał ow

a

.

125

A

na

Bła w

Zie lon a Kw iato wa Sz ko l

Sza rotk ow a wro n ko wa

Sk o

Sz

Modrz ewiow a

.

125

116

Wr ławs ocławska ka

o

84

Wro c

3

Kiełczów Sp Sp Kiełczów ortowa ortowa

Cyp

ry

Wilc

ksaowa ka zyc ilczyc W

Kiełczów Kiełczów

Republika Wnętrz Domy Łą

wa ko

A A o-

o-

Gr Gr ob ob la la Ko Swoj Kow Swojc c wal z ska zyckalska yck

Familijna

a Sp ort o

wa

rod ow a

BorowP ao lna

Poln

Og

ŁĄK A

C C

117

4

Rzeczna

do wa

114

IA

Rzeczna

Og ro

Modrz ewiow a

a

Cisowa

5

Słoneczna

4

Ak acj ow a

grestow a Bliźniaki, s. 130 ZÓ W

Gmina Długołęka Dębowa

Akacjow

a D.P.I. Malachit Mieszkania, szeregówki

uto wa

ZEZ

a ot Zł

4

now

Lipowa

Szkoln a Top olo w

uto wa

BR

wa Sosno

wa

85

enna

Gmina Długołęka

122

wc wc ze ze nk nk i i 8

na

Wios

113

wic za

.

Turyst. Turyst. Ta Ta Dom Nocleg. om Nocleg. ra Mrraos Mro sa źana na źna Sz Sz e e

Kasz ta

Mieszkania, s. 119

ZGORZELISKO ZGORZELISKO

Borowa

Bławat

D

122

Borowa

IBS Developer Mieszkania

rsa ka K szt a Klonowa n

.

Ogro dow

Szeregówki, s. 119

Gro dzie dzi eńs ńsk ka a

40

Mi ejs ka

Gro

4027

.

Domy, s. 133

Sło

Wit

Mi ejs ka

a

.

112

ńsk

111

WR O WROC 135 ŁAWCŁAW 131 SKA SKA 109 135

134

134

Kolonia Kolonia Kiełczów Kiełczów 110

Dębowa

3

Ma No No l bo wo rsk wogr gró rsk ód dzk a a zk a

s. 133

131

Borowa

Ko wi

3

ń sk a

wie

-

.

.

Dębowa

ka

108eńs

ow ie

Ko wi

a

ebs ka

ska wska LiKtew LKiote

1,N 131,25

ka eńs

Orze

Sosonowa

a

27

K IEŁCKZIE OAWSKA Mieszkania, OŁWCSZK 165

Kiełczows Kiełczows ka Litewska ka Litewska

Kośc. w. Kazimierza ierza

alb o

Żmudzka

165

n I n fl cka

n I n fl cka

Polesk a

ska Poleska

131

D

73

73

c

Whowa Wios enna iosenn

a

131,251 ,N

Żmudzka

73

Leśna

Cmentarz Cmentarz Kiełczowski

107

Ogr o Kolo dowa Ogr row odo a wa L e tnia Letn ia

Leśna

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Wrocław Kompleks I

PZL Hydral ydral

S-Dom Domy, bliźniaki

Pó Półn ocn łnocna aL Leśn eśna a

Ładn a

2

a sk ow

Krótka

B

ut ier

Malinowa

Provita

Provita

ka

Poziomkowa

2

s ow

Oógżro R andaow a

.

127

B

ut ier

Dach Bud Mieszkania

s ka

E67

30 8,1 12 DHL

Poln

j

j

W

W

Poln a

Ch

Łą

106

Kwiat Kwiat owa owa

Stary Mirków Stary Mirków

k

105

.

.

ow a

R óż ana Jaś min owa Rum ia Rn ókaonw Bław aa atna

O

A za liow a A za liow a

Gostyńska

Spacerowa T. Ko śc

Gostyńska

Spacerowa

nik Łuc ów z-

j

Paryska

Paryska

miwi s k

Ar 59 mii

59

Woln

ZA

czna

j

wa

Lud ow e

Lud ow e

lsk

ws ka

190

ols

o op

le ws ka o

ka

p ro Sta

r Sta

o w 42 sk a

ows

Kali now a 129 129

Gazowa Gazowa

Mieszkania, s. 117 988

Olesk Olesk a Za Wi a Wi torskZatorska ed ed Kujb a eń jbys ysz eń s wske- sk ka wskzeka ka s a s 3 a 3 a ań ań l l 4 He C te te HKeur zC t h sz s mstmak k msakhńoc Kas sk oci Ka k ńsar si a m ka K a k mdeK Kar ska MKr ar ólo srklólialoń ka ka ys we y w ws nows kasie e ie ńk lano 7 ńk ila ii ,14 i

ak

a

GR

M

k zows

47

1 Mirków Mirków

O EG EG K I S KI S IE BIE B SO III SO III a a NA JANtoAwsk towsk A J . AL. ieru Bieru L A Bosch B

z Kiełc

ka ic a ic n wa śln wa śl o ie lejo mie lej em Ko ze Ko z R R

o

ska

a pc wa Li rto

Lioń

wska

22

22

OdolanOdolano Mieszkania, s. 127 w o

wa

0,241 MÓJ13DOM

Marzanów ZAKRZÓW

104 OS. SOBIESKIEGO 141,241,D 39

39

147,128,

C C

Ź, Ź, D ÓD ÓD ŁÓ A ,Ł ,Ł A W A A C IC A N OZ N SZ NI WA N W RO LEŚ ARRS LEŚ AR LEŚ SZA LEŚ SZA Intakus W Ch Kr W O Kr W O W O AR O a AR abr ó ót W Szeregówki za owW za tk

Sp

125

Stoczniowa Stoczniowa

wa sk Za ska sk t5o4rska 54

a

.

1 1 ZAKRZÓW

Lioń

Masz to

.

Odola Odola 125 37now skanowska

Polski37

droPdozlsekniia arynarska zn i o w a

MIRKÓW

J J K . 147 S K . S ws oc ws oc W ŁÓD W ki han ki han eg o ŁA A, ŁAA A, eg o W o -C o IC CA IC

Kaplica Św. Kaplica Św. Marzanów Brata Alberta Brata Alberta

2

to or Sp

1

B B

65

Kiełc

Ka skiegwo- -IE Jagiel-Or GO lońska na63 a Sk r b u Kotwi- krzo Za czna skie w- g Jagiel nik Łuc lońskaów z-

A A

ości J. Sł ow ac k eg A Wolnoiśc i oi us .J. S łM zk T. ow ica Ko i kick śc ewie A i icgo za us . zk M ic i ki ew ic za

M K

AK

74 74


75 75

1

2

.

134

A

Mieszkania, s. 122

B

C

Mleczna

Piecowice

Kiełczów

ln Po

Zgod na Spo kojn a

O CŁ

Południowa

Heb

118 ryso

Wschodnia

.

128

Mieszkania, s. 126

AWS KA

a

Kam ie

a nn Boc zna

ano w

K rę t a

czn

Sło

Wrz oso wa Mak owa

cka

na

3

Akac jowa

WR

ne

ln a Kośc. Spo MB Różańrto cowej wa Cm ent Cm. ar

czy

131

Seza m kowa -

Wąska

pl. Jana 911,921 Pawła II

Cyp

.

Polna

a

K rę ta

a

ko

W il

Sz

115

Sz

Kw tow iaa

ko

lna

Sz k

ol na

3

Mlecz na

Aka cjow a

Gmina Długołęka

wa

PIET R ZY

O W

K

Rzeczna

4 Śliwice

A A

B B

C C

4 IC E


A A

66

CC

Gm Gm i nian a

. .

. .

88

117 117 119 119 MOSTMOST 89ŁT139,249,609 OŁT O OW89 139,249,609 JARNIJARONW I K K S S -

OTW OR SAM SKA OTW OR SKA

. .

130 130

SAM

a zwoyw y K rK a jr oa bj or b a zr o

Gałów Gałów

G Ga ło w skaało w ska

Gałów Gałów

LUT LUT YN YN IA IA GAŁÓW

Krzep towsk a

609 609 139,249, 139,249,

Krzep towsk a

Bys tr

ark P aP rk

2 2

ŁTSOKW ASKA TOW NAORŁN JARJ

c zy

Bys a tr

c zy

a

MM i ęikęi kniinai a

JARNOŁTÓW JARNOŁTÓW

J Jar nołt arnołt o ow ska wska

88

1 1

BB

Gro m ad Gro zka m ad zk a

76 76

Gałowska Gałowska

D oDl ionl ai n a

60 9

Niepokalanego Niepokalanego GR GR Poczęcia Poczęcia NMP NMP

B yBs ty rszt yr zc y c y

owa owa D ęb D ęb

SKASKA ŁAWŁAW OCRO6C2 62 R 3 W W 126 126 3

. .

BocznB a oczna

. .

Leśna Leśna

Uniwersytet Uniwersytet Przyrodniczy Przyrodniczy 609 609 Roln. Roln. Zakł. Zakł. Doświadcz. Doświadcz.

t rz

. .

. .

134 134

K ąKtąyt yW W r orcoł ca łwa swksi ke i e

GŁ Ó

123 123

123 123

Samotwór Samotwór

WNA GŁ Ó WNA

. .

Gm Gm i nian a

Po ln a Po ln a

s Bys By

Mały Gałów Mały Gałów

OwocoOwocow wa a

KwiatoKwwaiatowa

y ca

St r ze go m St r ze go m

3 3

ka

y ca

ka

Słon e Słon e c zn a c zn a

t rz

124 124

60 9

GAŁÓW

. .

. .

129 129

SZKO N A L SZKO N A L

123 123

Skałka Skałka

Św. Św. Magdaleny Magdaleny

4 4

. .

124 124

IE IE SK SK AW ŁAW Ł C OC RO R W W Y TY T KĄ KĄ

A A

Cm. Cm.

ŁąkoŁ wąakowa

362 362

Kębłowice Kębłowice

Ł ą ko Ł ą ko w wa a

BB

CC


owsk a

owsk a

z m an

z m an

Je r

Je r

. .

119 119

24 9

24 9

. .

119 119

O Osin

Widłakowa

A

A

JERZMANOWO JERZMANOWO

a a sk wsk łow ało G Ga

Piołunowa

Piołunowa

iego

S. Koniecpolsk

S. Koniecpolsk

iego

Rdestowa

16

Ogr. działk. Ogr. działk.

Rdestowa

16

72

MB MB 72 Królowej Królowej Polski Polski ska wska GałowGało

1 1

Osiniec Osiniec ka ka

Gruaszowa Gru szow

BUD TRAN

Widłakowa

2

A

A

71

71

. Jasińs. Jkaiesjińskiej

ASKA NSOKW OAW ANM MR J E RJZE H.L . Adawmsckzi c H.L .ZAd h s ki c h ew amcze

2 362 36

K 0 Cm. Cm. SK 5S W OW 0 5 9 7 NOA6N 9 5A 57 , 0 49,60 9 M M 4 2 Z RZ9,2 39, JER JE 13 1

a PłużnaPłużn

Św. Św. 139, 214399,6, 02949,609Jadwigi 93 93 Jadwigi

67

JE

77 77

CC

Widł ak o w a

22

1

BB

Widł ak o w a

ŁTSOKW ASKA TOW JAORŁN KA JARN 2 22

łako w

łako w

a

a

Og IMGWIMGW

działkow działkowe

ra St

Wid

Wid

Ogr. Ogr. działk.działk.

RyńkaRyńka

2 2 STRACHOWICE STRACHOWICE

GR GR A N I A N I C Rd Rd C ZN A ZN A es es t to w owa a

UrządUrząd Celny Celny

2 m re baorembow W. Za W. Z wicza icza

14

14

34

D san towe a

ch

W .J .W

Gr a i c z ni c na 1

78

ch

ki

a rd z W . D san J. W towe a rd z a

yńs

ki

yńs

an

EG KI 3 S ŃS Ń Y ŻY Ż

3

S. SKAR

34

S wictrac ka hoS wictrac ka ho-

21

1

Cargo Cargo

Gr

Park Park Strachowicki Strachowicki

S. SKAR

7

7

GIR GRAN CZNA NIA CAZN

14

14

LOTNIS LOTNISKO 249,40 249,406 Ur Urząd C

Straż St G

MIĘDZYNARODOWY LOTNICZY MIĘDZYNARODOWY PORTPORT LOTNICZY WROCŁAW STRACHOWICE WROCŁAW STRACHOWICE im.Kopernika M. Kopernika im. M.

3 3

. .

131 131

. .

131 131

AkacjoAk 126 126 waacjowa wa

wa

Dęb o

Dęb o

4 4

a

Tymia Tymian nko ko 2 1 3 2wa3 wa 4 4 122 122 LawenLdaow wendow

je

ra n

kowa

119 121

C

Domy, s. 117

M

a

M

a

wa

ko

in

Km

a Lawendow owa Cynamon

. .

je ra n k owaowa mon Cyna

Ziołowa

Ziołowa

owa

owa

Jagod

1

a

. .

124 124

120

a

Aroniowa Aroniowa

BB

Bliźniaki, s. 117

Trus T rusk Truskaw kaw awk owa kow a a kow Jagod

Główna

JantaJraonwtarowa

inowa

A A

130 130

inowa

wa wa Ł ą ko Ł ą ko

. .

a a wn wn Gł ó Gł ó

owa ow fran fran Sza Sza

Gm Gm i nian aK ąKtąyt yWW r orcołcałwa. w s .ksi kei e 129 129

Wrzosowa a Koperkow owa Wrzoso birwa Im a Koperkow Imbirowa

Jarzęb Jarzęb

Krzeptów Krzeptów

1. Rumiankowa 1. Rumiankowa 2. Szałwiowa 2. Szałwiowa 3. Rozmarynowa 3. Rozmarynowa 4. Miętowa Wiś Wiś 4. Miętowa Mieszkania, ni nio wa owa s. 117

wa

ko

in

Km

a Lawendow

. .

. .

127 127

Główna

wska

Augustyna Kośnego

Augustyna Kośnego

609 6091 139,249, 139,249,

PłużnaPłużna

S. Żółkiewskiego

. .

120 120

W

e

S. Żółkiewskiego J. K. Chodkiewicza

J. K. Chodkiewicza

A A

G


Trasa Targowa (proj.)

Trasa Targowa (proj.)

ow ic k a

ow ic k a

Str ac h

Str ac h

Szczecińska

Szczecińska

zka

zka

Biało gard

Biało gard

E67 A8

A8

w

Kiemliczó

E67

116

Park

Ty

21

406

8

Cic ho cie m

8

249,406

Węzeł Węzeł WrocławWrocław LotniskoLotnisko

Komisariat Komisariat Policji Policji - lotniczy - lotniczy 249,406 249,406

MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY PORT LOTNICZY WROCŁAW WROCŁAW STRACHOWICE STRACHOWICE im. M. im. Kopernika M. Kopernika

3 3

Autodrom Autodrom

ProLogisProLogis Park

Park

a ck cza Bu

ji (proj.) Trasa Osi Inkubac

OddziałOddział Celny Celny

ji (proj.) Trasa Osi Inkubac

Desan 249 to ,406 Cic h S. SKoAciR em

S. SKAR

a W sk

Desan to

Kiem S.liczó Udzieli w

S. Udzieli

owick a

owick a

Strach

Widłakowa

Widłakowa

Strach

owsk a z m an

owsk a

Je r

z m an Je r

Widł ak o w a a Wid

łako w

Widł ak o w a a

.

Płaska

łako w

116

Płaska

Onufrego Zagłoby

Onufrego Zagłoby

ły Macieja Przyby

Wid

152

Płaska

.

odnica Wrocławia Autostradowa Obw

122

152

odnica Wrocławia Autostradowa Obw

Płaska Andrzeja Kmicica

Rezedowa

Lubczykowa

Lubczykowa

owa erysowa BerberysBerb zet u s kiegzoet u s kiego Jana Sk rJana Sk r

21

406

kiego Jana A. Komeńs Andrzeja Kmicica

O. Zagłoby kiego Jana A. Komeńs

O. Zagłoby usza Adama Gdacj

usza Adama Gdacj Lubczykowa Rezedowa

Lubczykowa

c-. KordecA. KordeA kiego kiego W. W. RoździeńRoździeńskiego skiego

93 ICRZANNAICZNA GRANG

93

193

ŻERNIKI ŻERNIKIKetlinga Ketlinga

ły Macieja Przyby

b

b

wicz a

ku

ku

wicz a

W.J. rd rd ic zy ń ic zy ń s- h sh wa wa

a W sk

W.J.

193

IE Home Mieszkania

In si

.

.

O O EG IEG120 KI 120 K W1. 4Z W hS h 3 . Z ŃS3 c c Ń mbo arem ny - boŻaYre- ŻnYy

77

KBE

ły Macieja Przyby

KBE

a cji (proaj.cji (proj. ) )

Gr an Park nic zna 14ic1zna 141 Rondo Rondo Strachowicki Strachowicki S. Skalskiego S. Skalskiego

249 14

Konińska

ŻE ,

Ł win ugowin a a

a w

ŻERNŻIE CR KN AICKA

RumianRkuom ankowa wia

Piepr znaPiepr zna

In si

ka ka ic ic ow ow h h c c ra ra St St

Park

249

409

Ługo

Dom Pom. Dom Pom. Społ. Społ.

ły Macieja Przyby

Osiniec Osiniec

C C

żo Ry

Prze P dnia rzednia

362

4

a siniecka OsinieckO

a w

Św. Św. ObjazdoOwbjazdWawrzyńca owa Wawrzyńca a

O sa Tra

7

7

14

34

,60249 9

żo Ry

PrzedniaPrzednia

R N27254 R N275 362 ,6I0C9 I 9 K A CK A

E

.

119

9 0 13 0 9

.

119

a siniecka OsinieckO

WROCŁAW WROCŁAW ŻERNIKI ŻERNIKI

jazd Do

29

1 1

STRACHOWICE STRACHOWICE

34

jazd Do

STANLEY STANLEY

Rd es GranicG to znraniczna w w a a Gr a

14

B B

A 68

409

A

2 2

st o

109

O sa Tra

zdna e

109

Ż 39, 0 1 09 4

Osiniec ecka ka

J

29

50

J

ERZMERZ,1M39,24 ,139,24 ,609 9,609 ANO AN9O A 139A 139 W SK W SK

Konińska

362

cka Żerni

362

cka Żerni

78 78

WrocławWrocław II II

MUCHOBÓR MUCHOBÓR WIELKI WIELKI

irk Żw F. . W t iS i i irk ry irk ry Żw igu . Żw igu F. . W F .W t t S S i i

ar

kietowa aa RakietoRw

J. G ag

kietowa Rakietow Raa

Bar BarDro a a no wicnko- wB a Z icak Zba129 rska barskr Żyto ŻZyto m - m ba Po ierskPao iersk do doŻyt lsk lsko a a

Osiedle 7 7 57 57 Galaktyka Mieszkania

Główna Główna

agarin a

E

.

121

C C

S.

rija G

iowa

121

S. K u

B B

.

Ku kiegnico

Osiko Osiko a ModrzewMo iowdrz a ewiowa

aW A8 E67 Juri rocławia Autost ja Gag radow arina a Obw odnic a Wro cławia S. Ju

iow

A8

śn

67 Autost radow a Obw odnic

e n dowa

a

wa

A A

Wi

iow

h 57 C ł owco ł owco w w

wa

śn

Bu Ja Jab kow kowbło łon a a nio iow wa a

C

a

L Bliźniaki, s.L117

Wi

Bu

57

wa

aw

a

sk Smolec Smolec op 7 hł 7

rzew

Świe Świe kowar- kowardłow dłow a a a opinsk oink o ło ko

Jo

Domy, s. 117

iowa

za

Mod

Lotnic

Ch

Miętowa je r an K kowa ko mi w na Miętowa je r an kowa K koe nmd owa w ina

za

Jo

aw

Lotnic

a

wa

nwe La owa d

Ma

iow

Ja a

nowa

nowa

nwe La owa d

Ma

a

a a sk sk op op hł S Chł SosnC owa osnowa

122

Ch

Tym

122 119iankowa iankowa

121

. . Os.Os. Leśne Leśne Gmina Gmina KątyKąty Wrocławskie Wrocławskie 122

śn

Ja

.

Tym

Wi

ow

Cynamo

120

Mieszkania, Wi s. 117 śn i

rzew

Sz

Kas zta now Orz a e cho wa Le Kas s ztzacz n y ow noaw Orz e a cho G ruswa Le zko szc wa Mozyn relo ow wa BrzGr osuksz wkino ww io CzeM aa reośrn eio low waa ŻuraB wrin zoosw kawin iow zozseore WrC a wś aniowa Żurawin ow a Wrzosow a

af

Sz

Cynamo

.

122

af

4 4

Mod

a r anow

a r anow

Wrzosowa

Wrzosowa

Krzeptów Krzeptów


A

kie

Kw

.

iska

94 NA GR OS OS TA ZU 106 TN IM GR OS ZU

6 Ho 12 ,243 rb a c zewsk 8,1 ,E ieg 2 o . 9 ST 6,2 Ho r 4 A 12 3 b a 106 T , c 8N E z ewskie ,12I M go 9

Sto br Br yn aws

go

kie

rze wi ec

S. D

rze wi ec

go

B janaa

o

B janaa

eg

o

eg

rz

rz

61

1362,119 ,31 , 9

Austiacka

Przemkowska

Przemkowska

Babimojska

Babimojska

Muchoborska

Austiacka

rai ńs ka

rai ńs ka

Uk

Uk

283

283 Nastu cjow ra

331 4 ,5,1

331 4 ,5,1

C C

1

5

Euge niusz a Ro mera Pionie rska

5

GRABIS GRA

Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy WłoskichWłoskich 1939-1945 1939-1945

Ślus Ś arsk l a ka

3

zna sty c

y

Park

Grabiszyński Grabiszyń

Grabiszyński Grabiszyński

Tur

zna sty c

Tur

Y ENN

Y ENN

y

Park

4 4

Cmentarz Cmentarz

WROCŁAW Mieszkania, WROCŁAW ZACHODNI ZACHODNI s. 117

1,20

1,20

Nastu cjow ra

Zakład Zakład karny karny

GR 47 AB 3 I GR 474,1SZYŃ AB 1,17,20 SKA IS Z 4,11 YŃ ,17,2 SKA 0

Turystyc zna

Turystyc zna

Końcowa

Dzie Końcowa lnicowa Pusta

a

Pusta

ied low Dzielnic a ow

Os

Os

Str

Str

ied low a

a

a

yjs k

Tra wo w

yjs k

Tra wo w ńs ka

Pi

ńs ka

Pi

N hu ck a

ac k

Ka rp

Muchoborska

ecka

ecka

Grod

Grod

ST

ST

K. Gi życk ie g

I Ń 1 07 SK ,11 A M I Ń 1 07 SK ,11 A

M

14

Ka sin a

Ka sin a

Ka rp

ac k

Słe ogn iom s

N heuowo ck a

ni m sk a

Sł o

iego

EST GĄD AKAD A OW IAN EST 5 K GĄD AKADA 1182,1 E261 A 36,3 19, OW 94 19 IAN KA 5 E NA 18 2 O

ka

yń s

CHOCIEBUSKA

CHOCIEBUSKA

2

36

yń s Uznka a skam-

A

9,2

R

36

Sukie licka

Kasina

W. A. K nota T tow rzeb iaskie go W. A. Trz tow eb iaskie o go g

14

a

ari n

a

S. D

KO SZ AL I SZ AL I

By tow Dziw ska now sk a By tow ka Dziw Uzn now a sk a skam-

46

2 6 ZE S,K 1

Pu c

ka Darło wsk skSł - a a up Pyrz yck Pu a ck a Darło s k a wPyrz yck 6,1 a 3

Słupska

Jaks onow icka słow ska Ja Knignksonow icka icka Dom asło wska Sukie licka Knign icka

o

K. Gi życk ie g

o

Oporowski Oporowski

IC AW

S. K unic k

Fabryka Fabryka

na wla do Bu

Lasek Lasek

85

94

s. 117

B B

3 3

Automatów Automatów 51,A 51,A Tokarskich Tokarskic 41,2 5w,2a41,2 iowa 25,2 et9u,1nio 2 etun ,1 9 P1 P Urz. Urz. 11 T1 S Skarb. Skarb. OST I MAO.SO O . S S M A 22 ROW ABI SK SKI TRO,1 T SKIE OR O1R19,125,21419W GR G 2S OB OB 1,2515,2K4I1E GO ,2G 51O CH CH ,3 ,3 U U 1 1 9 9 M M Wyższa Wyższa Wyższa Wyższa Szkoła Szkoła Szkoła Handlowa Szkoła Handlowa Psychologii Psychologii Fiołk Fiołk Św owa Społecznej Społecznej owa

37

22

CentrumCentrum Dystryb.Dystryb. Poczty Polskiej Poczty Polskiej

1

E261

KRZEM KRZE IEKNIEC37K 100 100 IENIM EC A A

.

5

ari n

80

,246

J. G ag

Sz

Zyg-bud a a arsk ajcarsk Mieszkania wajc w

,136 SKAE261 94 ,134 126 CI Ń KLE36,246 5 KA IŃS

134

107,119,24 107,119,24 1,319,5771,319,577 a

iego

Sz

Fabr

ka dz

WROCŁAW WROCŁAW MUCHOBÓR MUCHOBÓR DiamentDiament

C KLE

Nowa Dzielnicowa Mieszkania

Nad Potokiem II Mieszkania

IC AW

S. K unic k

2 2

,1 ,134 126

alsk

a

URTICA UR URTICA

Sta

Y SIN IBN 119 Y SIN IBN 119

S. K u kiegnico

OtyńskaOtyńska

ka ka cus ancus Fran Fr

Bliźniacza 117 Bliźniacza

nis nis Dro Dro ła ła an ho ho Mieszkania, Pr icakoa- byBcaka bycka 132 wowska wowska B ze ze rano Hu H117 dś dś s. i i rskraanow130 u w wi syck sy wit ic ickack t c c i i ZybtoaZbaka Ł Ł ka rska un ask un kaask rskrska a T 131 aT a a a Ż syktoamie ytomie. Kpoarno . Kpoarno rska S rsklas -S lsk Mieszkania, 4 4 k 3 a 3 a

A A

85

STRZE SG

Ru

ny c h ny c h oczo dnoczo jedn je ów Z tanów Z S

za

za

Sok

Sta

117

alsk

133

Sok

W SK 51 SK 51 54 A 54 A O

orsk aW

Gą wsk a

143

Wrocławski Wrocławski Park Park Technologiczny Technologiczny

Ślę

St

St

or

ska Po pow stępow a a

O

Pos tę

E.

E.

cka ucza

cka ucza

ki ry u ig

Gą do

MUCHOBÓR MUCHOBÓR MAŁY MAŁY

Ślę

.

Ko Baptys

Ogr. działO

ka dz

J.

J.

ka zac

a ck cza Bu

.

Abax

Duńska Duńska

128

1. W. Gombrowicza 1. W. Gombrowicza 2. J. Cieślikowskiego 2. J. Cieślikowskiego 3. M. Dąbrowskiej 3. M. Dąbrowskiej 4. Z. Kosidowskiego 4. Z. Kosidowskiego 5. T. Dołęgi-Mostowicza 5. T. Dołęgi-Mostowicza 6. J. Meissnera 6. J. Meissnera 7. S. Dygata 7. S. Dygata 8. M. Rodziewiczówny 8. M. Rodziewiczówny 9. Z. KossakSzczuckiej Szczuckiej 79. Z. Kossak-

kowicza ań W

kowicza ań W

CarrefourCarrefour M M . . Castorama Castorama 119 1 19 1,3 C R4.12,3 C R. 2 4 a a 2 2 baja 9, 9, baja

126

ka Grec ka pańs

125

Abax

ta torwaakta towa a zczyrka .S Trak T J. SzczyJrk

isz aH

Stan

Relax

107,109,113027,,113099,132,139 149, 249,144096, 420499,,1,44026, ,409,,142, 609 609

a rusk

zk Szwed

W. Pileckiego W. Pileckiego

Futura Futura Park Park

Relax

Ru

Australijsk

ka Grec ka pańs

Hisz

a sk

a sk

om eg rz St

om eg rz St

Kasina

w

wska

143

ka ijska Klecińs192 rska Belg nde Irlandzka Hole 128 ka wes Nor łoecińska ijska Kl rska Bia 192 gielska Belg nde An Irlandzka Hole jska traklia a Auwses Kanadyjsk Nor ło cka Bia Ture Angielska a ckkaa Australijsk Garelijs tr a Aus zka Kanadyjsk Szwed cka Ture a ck a Gre

A A a SK SK rusk OM OM EG ZEG Z R R wsT ska ska S ka Hala ST HalaEstoń Estoń

170

H. Bo H. Bo K W. gus- ze guszew w Szars.W S kiegozarskiego 3 skiej3 skiej Mieszkania, s. 133 Pa4r 5 6Pa4r 5 6 A. G A. G an d an d skieodle skieodle 7ow o ws go w go w ego skiego L. Ty127Lk. iT y rm8 8 and rmand M. H M. H a a a a 9 łask łask9 121 121128 ow ow i i aw aw k kMarka Marka Mieszkania, s. 133 Tr ossack.ieKj ossTacr kiej K Za . Hłaski Hłaski go ac acZ Szczu Z Szczu on n yO y hu hu Ot two Ro Ro ry ry B B woc cka ka śli śli nn nn i i a a anssławo tanssławo t Z Z ag ag S ka Sw- ka wa a o o R ej R ny i i y T o n o ej o n o SOTSTD STA ny S wa w irk ury irk urO N 0 Ł NISŁ Żw ig Żw igM AD M AA F. . W N NĄ 90N NĄ I9S .t W AW AW t I Św. Michała S SI Św. AMichała SS iS KA S a mKb a mb

R

5 10

5 10

Dom a

ta

o

S

k a ka wiycńsk ńs z zy zis zis ud ud B B Lidl

ska Komoro Komoro

12

Byst Byst rzyck rzyck a a

.

k wic

Budz B Lidl iszyńudziszyń s ka s ka

Factory Factory Rondo Rondo rotm. rotm. Outlet Outlet

K.W.

.

Krośn ieńsk ieńsk 58 a a

Wo jrowicWo jrowic ka ka

1 1

E3 1 2,

12

NOWO NO WODW 120 120 DW - 58 ro- ORSKORSK A A jr o j Wo a Wo a

G U BIŃ

Krośn

79 79

STACJA STACJA TOWAROWA TOWAROWA WROCŁAW WROCŁAW GĄDÓW GĄDÓW

Galeria Galeria Strzegomska Strzegomska Strzegomska Strzegomska 07 9 07 9 9,6 1,31 09,6 1,31 0 4 4 6,4 9,2 06,4 9,2 0 4 ,11 4 I ,11 MB MB Szkocka Szkocka K7 2 KI 2 7 Nieustającej Nieustającej 10 T MS10 2T4 MS 24 S S Pomocy Pomocy O O O O M ZEG M ZEG R R

406 6 GRANGR40 ICZANNICZN A A

Mieszkania, s. 125

a sk

a

114

170

s ka

w

.

114

go Ro41

go Ro41

.

-MAŁY -MAŁY

NowodNowod wors wOpatrzności orsk Opatrzności ka Bożej a Bożej 51 51

NOWY NOWY DWÓR DWÓR

Tysiąclecia Tysiąclecia

g ie

m Ze

k ms Ze

Park

a sk

a

E3 1 2,

Bystr Bystr zycka zycka

09 9, 6 ,40 122,126,1 39,241,246 KA S G U BIŃ 9,609 ,40 122,126,1 39,241,246 KA

ka 49 ms 2 , Ze 149 42, 4 ,1 ,13 9 ,132 ,24 1 22 149 42, 4 ,1 ,13 ,132

m Ze

1 22

ark

.

a

116

a dl

.

C C

3,E lonow l3o,E a nowa

lą 4 sk a

2 118 2 122,146,40192,62,146,409,6 Ro 26,1R39o0926,139 09 122,132,134,139 122,132,134,139 142,149,241 142,149,241 gowsk,2g4o1wsk,241 118

124

GĄDÓWGĄDÓW-

El

ŻE 86R ŻER NICKNICKs. 125 A A

86

116

6

El

Dom D asławomasław s ka s ka

HE HE RM RM AN AN OW OW SK S K A A b b

lą 4 6,139 249,4 6,13294,2 skW Mieszkania, ,2 460 ,,6WROCŁAW WROCŁAW 09,60 9,4 a 609 46, WROCŁA 9 ,9NOWY NOWY DWÓR DWÓR

,409, ,4 609 , 09,609 ,

123

1

52

zy kr

KA KA ŃS ŃS

KUŹNIKI KUŹNIKI

B2 B 2 MOST MOST 12 ŁO 12 ŁO ŻERNICK ŻERN 1 9,K 12 109,12 I 240IC 6,24I92,122466,,1234992,126,139KO 122K ,12O 122,12

B B

S ak atńs ka 6 dlTa yc ,24 z. yC r z 28 rz st iego6,1 Sk By sk ,12 ka 6 a ń 22 . T 1 yc 8,24 Cz rz 2 st 6,1 By 22,12

A A

Ga g

A

ejh S zy S ero Bu Bu bow zybow 2 5 5 ka ka 2 lw lw ows binows 1 Międz 13Międz 3 cow cow 4 WROCŁAW 4 WROCŁAW Zajezdn ar 136,E a 136,E yzd yzd Sar a a Ded r Ded roj roj Tramwa Miłosierdzia Miłosierdzia R. 27 Wołyńskiej R. 27 Wołyńskiej a a ala ala KUŹNIKI KUŹNIKI ow sk sk ja k aja kow ow a a skaie owskie M Dywizji Dywizji Piechoty Piechoty W. M W. M ot otBożego Bożego SDH SDH go go ol ol ul a Krajowej Armii Krajowej Św. Św. m m 69Bulwar IBkArmii Astra Astra J e ,E Je arw Sa Sa 46,E 6 Andrzeja Andrzeja a r Ikara 4 1.Dźwirzyńska 1.Dźwirzyńska ,2 ,2 Boboli Boboli 3 3 87 87 4 4 2.Morska2.Morska He He W (bud.) (bud.) Solo S 6,23.Rewalska 6,23.Rewalska 88 rman 88 rman Kło Kło 13 4.Metalowców 13 4.Metalowców Gołn Go ow s o dn Św.M.M.KolŚw.M.M.Kol- dnick ows łnows ick ka 5.I.Idzikowskiego 5.I.Idzikowskiego O O a a k k p p 5 bego bego a a Triada3 Dom H aw aw a a Hel k k Świ Świ s s els Rondo S.Rondo S. ka ka n n ska ka noujs noujs 129,139 Szomań-SzomańHy Hy ka k Mieszkania Orli płk. Orli płk. F1. 22,1 F1. 22,1 skiego skiego Woź W 26,12 26,12 kie ńs- Bk.ie ńs- B. Wo Wo B&B B&B 8,129 8,129 go go niczaoź nicza ł ł 36 36 6,2a4 ,136,24 Ba ,13B Semin , 12 , 12 in Sarb


A

5,2 45 ,32 7,4 35 45 ,32 Litom 7,4 ska 35 Litom,13 sk5a, 2

,13

Bz o wa

ików

47

ca

ca

Per e

Per e

wro cła w

Ino

Dobra

cTk arano brze BM ska t ska Sto u Kł pniic ie oś cka lecka na Ga WSró Busk 174 jowic a tobpla K j 126 nic k b a ł oś 161 ka ,13 a n a 3 WoGaj Wró W1ró2 17l4broomwic bla b7l,a 144 jb 126 skaka 148 16 1 ,13 a 121 Je 3 Wo m Wró lbr io 127 G AbJlaO 14S8ł om ło ,1 o w ic wa ska za 44 114121 WI Je CK m Po io A Kr 1 G A J O ł S ow 27 ak fice OW cwhic rąłdo u a ,1 ży o-za 11rs4k sa IC ch 4 a KA 50 Łąc P 1K4r znoOfi 12 3ak Sproąadch ś 7, cicer ska 14 sau- chrożdyoc- on h EŁn 50 2 iar ąecr z 15 14 Sp1 ,6, zy genoś 4 3 ty ci ch a7d,o207,14 ron - ,2 , En Pocz 2 iarz4 er to1w 54a ge 17 ,6,7, y ty ,20 14

Miedziana

Miedziana

iele

Ja nt a rownata rowa

164

S

na n ZUS ZUS cz Ap cz

PretfiP cza retficza

Po

Wieniawa

,2 ,

Hala sportowa Hala sportowa

173

t

S ap WKS Śląsk S WKS Śląsk eró aper ów Ja w s Ja

trzę strz bia ębi a

Prze lo

Tokar ska

7

KruczKrucza

Ja

20 2 ,20 Wieniawa ,24 4 AL. G AE Szt Dworek LN DworekŚ . GE,N abo Sztab . . wa owa Carrefour Carrefour JÓZ JÓZ EFA EApartamenty, F 79 79 HAAs.129 Centrum Dyr. Dyr. Centrum LLHEALwów and Poczty LLE LwówWandyWPoczty Handl.Handl. y R 34 Borek Borek 34A RA PROFIT DEVELOPMENT Prze lo

4,5, 11,2

Kolb usz ows ka StaloKo lb wouw sz olsk ow a sk a Stalo Taw rnoowbols rzeksa ka M

Ma niegazyrsk a SMpaw a a zy niegazc rsk ya Sp a w a Bz o c z y wa

Euge niusz a Ro mera Pionie rska E u Żegglaenius Tokar rska za Ro ska Odk Pio mera rywc niersk a ó Żeglaw Odk H. A rska rywc rctow ów skieg Al. Pra o M. B 125,24cy H. A eniowsk 1,319,A rcto iego w skie W. M Al. Pra g o ę M. B cińs cy 12 enio kieg K 5, sięgo 241,31 wsk o wa 9,A iego I. W. M Dome Pierw ęciń yki Słone iosn s S czniKsięg k o 119 Ro. Szolc- kiego w a ow kow gI.oziń aa Ojca Pierw Beyz Dsokmieegyoki Słone Bzio s S. Syma o n c w znikowaa zolc 11 Ch ka obwro aw Ojca9 Rogozińs- k a iego Beyz Kreś RóżaBzow yma larsCk na a haabro wa Kreś Róża larsk na a

0

283

Nas cjowtura

N2a8s3 cjowtura

331

Mieszkania

Św.Karola Św.Karola Boromeusza Boromeusza a

79

Be

r na r n Konsulat Konsulat a r Austrii A ustriiAustrii da rda S

79 14,1779 14,1

4

126,134

Be

4,2

pl. pl. L.Hirszfelda L.Hirszfel

42

0

a aśn Kw

tta abo Sztab Park zAvenue wa o wa

4,2

wa

40

wa

a

126

161 162

ho

34, 126,1

4,5, 11,2

KA

331

127,3

POROS

3

4,126, 113, 14

GR 47 3AB GR 47I SZ ŃS AB 4,Y I S 11,20 KA ZY Ń 4,1 SK 1,20 A

Żyt

ZA35,6027,3233 7 44,126,12 113, 14 KA POROS ZA 435,602 33

Poł aniePołan ck a ieck a

,

a sok

4

45

a sok

Wy

Wy

a

B B

an

86

97

G

Kompania Kompania Ję Fredrowska Fredrowska

i ow

Cm. Żołnierzy Cm. Żołnierzy GrabisG Mieszkania Parkowa arkowa zyrnabiszyn Parkowa Włoskich ka Włoskich Ślusa Ślus ka rskaa rsk 1939-1945 1939-1945 a

-

14,24 172 14,24

Ogro Og

dowarodow a GRABISZYN GRABISZYNRezydencja Archicom ezydencja Rezydencja

A A

97

Wę droWę dro wców wc ów

13 no l t a wa

5

A4 13

5

142

Gajowickie Gajowickie

AL. G AL. J. A J. HEANG . EN 5. 5 176 1H Park Park 76 LLE LLER R A A E261 E92461 94 Grabiszyński Grabiszyński 108

ho

25,24411Mieszkania, 125, K1 ruc1zK A ,325,A arucz,3a252,41 42 s.116 KruczKarucza Wzgórze Wzgórze

,

Podró Pod żniczróżnic 1 a za 08

a

pl. owM pl. a akowaBzowy Bzowy

Gajowice Gajowice

Targ. Targ.

o wa -

no ltawwaa StaAlo

Św. Klemensa Św. Klemensa Dworzaka Dworzaka

,

an

Mak

wa -

i ow

WKS WKS Śląsk Śląsk

Różana

Inż

WKS Śląsk WKS Śląsk

Różana

45

2

5,6

51

Ko wa jo

a italn Szp7,435,607

127,3

a a dro itwaln 07

SZzp

owa

hyła chyła Poc Po

127 435

leKoowa j leKoowa j

27,43 127,3

Zdr

160

67

5 54 s. 121LwowskLwows4 a ka Sk pl.L. pl.L.S pl. zcz Szc PerecaPereca J.S ęśli zęś wa liwa a Że a Ż sk sk laz ela yń yń zn na rz Rondo rz Rondo a ie Mars Mars Żonierzy ie Żonier e w Sz e w L L Sk Wyklę Sk5 Wyklętych śli I . Gr I . G 35 , 43 oc r o 710,4 70 41 c

42poro poro1O aO a wsk wsk

S t al

rda

rda

a Tw

a Tw

Cm. Cm. GrabiGrabi szyński szyński

4 na wla ,20,2 57 do Bu ,17 1,2 14 a ,24 5,A n 36 4 2 wla ,1 0,2 3 57 do 25 ,2, Bu 9,1 ,1719 1,2 11 14 3 6,24 25,A , 13 3 25 , 9,1 19 11 3

Fiołk Fiołk owa owa

In

Nika low

oCynwa

94 Lidl

151 142

pl. pl. ska wska row o Opo Opor Srebrny Srebrny

4 77 1,577 4,24 ,245,2 1,5 5 ,11,1 ,5,2,1416,1 Vega 4,5 46,2 Vega Lidl 34,2 ,1344 126 126,1

KA A FAT ŃS YŃSK 6 257,319 T ST 6 257,319 SZ2Y 2ISZ 32 I 3 Skarb. Skarb. MO KMI OS IA. O A. B B 2 OST S 125,2411,2A5,I2n4ż1,A In RSK 1 STRO OR G RA G RA ynierżynie 19,24 119,2WR OB HOBO SO KWSK ska rska 1 C ka ska 319,5 ,231591,541,251 IEGOIEGO ier niers Narcyz Narcy MU 77 77 y ży n o z

4 4

owa Spiż

151

- oNikya n loCw wa

E261 SKA 5 CIŃ94 KLE2E61 SKA CIŃ KLE

126 1 ,13 26,1 3

4,1 4,1 Bielany a wa Bielany w 36 36 unio tunio , FAT ,24 Pet Urz. Urz. 24 Pe

ZakładZakład karny karny

ocł h aw ska

DOM s. 127

K olej. Kolej. Kolej. Mieszkania,

85 Dolnośląskie 85 Dolnośląskie FADROMA FADROMA rą- Centrum Św. Św. Św. 70 rą- Centrum 70 B a B Chorób Płuc a w Chorób Płuc Elżbiety o Elżbiety zow Dolnośl. Dolnośl. 158 z Lub uskLubus Centr.Transplant. ransplant. Centr.Transplant. ka a żię Mosięnżos Komórkowych omórkowych aM Mieszkania, Komórkowych na

HUTMEN HUTMEN S.A. S.A.

Tech n

Tech n

Smo leck-a Smo leck-a

a

alsk

Gór

A utom.Autom. Autom. MÓJ

ManganManga owa now a

waowa StaSlopiż

3 3

Inło M owdy r c

S Moło łtys diaych

LSiotołtm yssika a

a

itoms k

Trzem ska e-

Śrub o wa -

a

alsk

Gór

STARE ST ARE STARE MIASTO MIASTO 159

5

kowe działkowe

S R O "O

Ro b Ro otnicbzoatniczRo a

wa owa Tęcz Tęczo

120

B

DH DH Trio Domar Trio Domar

Transprim Transprim ZakładZakład

Lokale, s. 125 wa Stalo

120

Z

ie IBORIBO RSK wi SKA A

67

. .

1

145

BRA BRA Lidl N N

Lidl 9, ,1 149,2 14909 109 49,4 ,249, 06,4 406, 4 0 ARCHIMEDES 9,60 09,6 ARCHIMEDES 09 9 S.A. S.A.

rska carska ajca j Sz w Sz w a

a

ików

12 7

12 7

19

A

Pozna ńs 435 ka L

Z ło ry1j 3t2o14sk Ś 2 a PaZwło. rywjłatoska Ś Paw. wła

5

yj n a

1 14 32 2

Śrub o wa -

Rob Ro otni botn cza 10ic 7,z1a 39107,13

MÓJ DOM Mieszkania, s. 127

ŁY MAŁY

O

47

a

a

ows k

ows k

Głog

Głog

2 53 Z30 Głogowska ielonog órsksak Lubińska Głogow a 53 Zielonog Pozna ńska Lubińska skaór43

ńsk a

30i cka S ł ub Głogows ka

2 Głogowska

19

gr jsk a

Słubi ckaŻa ga

Łę

Stefa Stefa 10 1Chrystusa na Chrystusa 0 a Cnza Króla Króla zarnie rnieCck 50 50iego ckiego les B4o2le 4 S alez- Sale ła w s ła w 2 Sąd Sąd ieck iec jań- jań- z-Św. a kaOkręg OkręgArchicom ska Krru K ska us u szzw wKr zw i us ck c ka a i cka Urz. Urz. Dolmed DolmedMieszkania Skarb. Ska 103,132, St ac

yj n a

St ac

Jawor ska

Jawor ska

Wagonowa

Wagonowa

na

na

icz

an

an

gr

jsk a

edm ie Prz

Prz Żaga ńsekdm a ie

ki

ki

br ów

br ów

Żub rza

Żub rza

sk ne ws k pa

ało

Bia ły Ką t Bia ły Ką t

Przemkowska Bab imojska

Przemkowska Bab imojska

icz

Ry sia

Ob la

Ob l Rya sia

Bi a łow ies ka Bi a łow ies ka Nie dźw i e dz ia Nie dźw i e dz ia

isk Kw

O. O.

.O .

a Sto br Br yn awsk Kwi ska ick a a MSato b Br łopraw yn a sk ick n a a ew M

73

,13 6,3 19 ,13 6,3 19 119

Łęc

z y cz ZUS ZUS cka ycka Okręg.Okręg. Urz.Miar PiotruśPiotruś Urz.Mia

103, 142, 132, 243, 142, 253, STRZSTR 243, 403, 253, 435, 403, E 435,E 3,10,12,20 42 ZEG EGO 3,10, ,22,2 12,20 3 ,22,2 3 N LEG LE MSO ICGKNAIC pl. CermagCermag M pl. S K K A A Strzegomski PWSTPWST 28 28KA Strzegomski Wrocł.Wrocł.

Austiacka

Muchoborska

Muchoborska

Austiacka

Bo

KA IC GN KA IC

ka dz Ru ka dz Ru

usk

79

2 2

GN

(nieczynny) (nieczynny) 07,1091,0173,2109,13 1143 9 85 609 85 ,139,12,139 ,249,406,409,0660,4 42,14,9142,149,249,4 R09, EG ZM 51 SO RO ST ZSETG 51 KM A SKA Ro R b ot n o b ot Millenium Millenium ic z a nic z a Tower Tower 42 20 20 Zesp. Zesp. Dln. Szkoła Dln. Szkoła 20 20 WyższaWyższa Piek. Piek. Otyńska Otyńska FabrycFzanbaryczEdukacji na EdukacjiFabrycFzanbaryczn a ta kta a t ow a Trak Ttroaw J. SzczJy. rSkzaczyrka WyższaWyższa SzkołaSzkoła Handlowa Handlowa Bombardier Bombardier Wrocł.Wrocł. WROCŁAW WROCŁAW MUCHOBÓR MUCHOBÓR Transportation DexpolDexpol Transportation Opel Opel Park Park PolskaPolska Wrocławski Wrocławski Przemysł. Przemysł. Park Park Technologiczny Technologiczny 143

a

Po wa ow rto oHip rt Po P

Szczepin Szczepin

Ścin Pan Pan Ś awcsinaw ka ska Rynek Rynek 55 103,1525 103,1 3 2 3 0 2 0 4 Szczepiński Szczepiński,127,1 2,127 122, 122,4 ,1 ZA ZA 35,2 35,2 CH 45 45 327 C3H ,403 27O ,40D3N ODN IA I

LE

WROCŁAW WROCŁAW MIKOŁAJÓW MIKOŁAJÓW

Bolko Bolk wska owsk

ie ź G n ie ni e ń ź ni e s ka ń s ka

Sz pro Szpr Głośn G atałwosśk n-atawsoka a Ch ojnoChojn w skow s a ka Zgorzele Zgck orz a elecka

Wzgórze Wzgórze Mikołajskie Mikołajskie

Targowisko Targowisko Auto Giełda Auto Giełda i Gn ka sk ńs nie źnień ź e i ie Gn Gn

,C 128

Centrum Centrum Handlowe Handlowe Magnolia Magnolia Park Park Tesco Tesco

52

LE

119

Kaufland

Gn

ka ws ina Śc ka ws ina Śc

NA 5 OS E261 NA 105T6 AT OS E2N 61IM T G 9 106 AT N1I19,1 ROS 4 M 32, G1R36 Z94U 119 OS ,13 ZU 2,1 36

73

aKaufland

52

Relax Relax

4

Żubr Żub za orza ro ar a St St

2, ,12 3, 03 25 45 1 43, ,E 2 023, 42 , 3,1 53 2 03 4

Gą do Gądo wsk ws ka a

Byst Bys rzycktrzyc a ka

ziałkowe dki działkowe

4

64

245,435,C 245,435,C

A UG DŁ 128,C A UG DŁ

Kośc. Kośc. a Baptystów Baptystów

64

STARSO GR TA RO OGR BLOW BLAOWA

za Ko

dnicKłodn ka icka Seminarium Seminarium

0 2 45 1 43, ,E

cka -MAŁY MAŁY

Kł o

Ko Gro K Gr za bl oza ob n o a n la ow ws sk ka G

Politech. C CPolitech. Wrocł.Wrocł.

WROCŁAW WROCŁAW POPOWICE 127,128,13 POPOWICE 127,12 5, 8,135,

B B

A UG DŁ A UG DŁ

IC IC KA KA

Kł nic odni cka ka

1 1

a

a sk

Kło d

S. Szomańskiego mańskiego Orli płkO. r płk ńsk Bli.ńs . B. ieg kieg o o

a sk

1 12 19,1 We8,12926, jh ,31 1 er 9 12 19,1o wska We8,12926, jhe ,319 ro w ska O

A A

Trzem ska e-

A

253 253 W Bo Bo R. 27 Wołyńskiej R. 27 Wołyńskiej hero ej- herWej2b b 24 Św. Św. rza 1 4rz5a,3 Dywizji Piechoty 5 Dywizji Piechoty wska - wsk o2 1 ,3 a JerzegoJerzego tów Armii Armii Krajowej tów 27,1 7,4237, 27,4 Krajowej 135 W Sz 35OPO 28 5,1C28 P SDH w ejhe Wejh S3z PO SDH WPIC OK 70 WAICKA y , 3 w y 1 , e ro roMB co boc- o 10b,1o ,10 35, ,135 ,C Astra Astra MB , ,12 Bud wa wa 2-,Dach 10 22, , Królowej 3,1 103, Królowej 1.Horbaczewskiego 23 22,23 12 1.Horbaczewskiego 2 Mieszkania Pokoju Legnicka 2 Pokoju pl. 1 (bud.) pl. ,24 2,2 1 (bud.) 56 56 Je Solo Solo Sol Wiślany lenJe le Wiślany Kło Street K LE L3E,253,443,253, nia ia dn łodn Św.M.M. Św.M.M. 40 Mieszkania Rondo Rondo ick 03 GN 136 ick G Kolbego 3 , Kolbego a E , a E S. SzoN w

80 80

w

Dr ze Stef wie ana cki Dr eg o ze wie cki eg o

WDÓW-

127 12 3 3 7 ,1 327 327 257 36,1245,136,A ,32 47,,32 14L4,. AL . 7 W 7 NIO NIIŚ - WIŚ33 WA OWA ,133 126 126,1

C C

Mapy Wrocławia [71-80]  

Mapy Wrocławia [71-80]

Advertisement