Intensivt dansk

Page 1

INTENSIVT DANSK

Øvehæfte i dansk til klasseundervisning og selvstudium med facit lise bostrup

Intensivt dans k

Ø v ehæfte til klasseunde r visning og selvstudium med faci t

L IS E B OST R U P

LiseBostrup Intensivtdansk Øvehæftei dansktilklasseundervisningogselvstudiummedfacit

©Alfabeta,2003,2005,2007,2008 –etforlagunderLindhardtogRinghofA/S, etselskabiEgmont

Forlagsredaktion:HelleLehrmannMadsen Omslagsdesign:kvorningdesignogkommunikation Sats:Bookpartner Tryk: Livonia Print

2.udgave,9.oplag 2017 ISBN:978-87-636-0197-9

Fotografisk,mekaniskellerandengengivelseafdennebogellerdeleheraferifølgegældendedansk lovomophavsretforbudtudenAkademiskForlagsskriftligesamtykkeelleraftalemedCopy-Danog Undervisningsministeriet.Undtagetherfraerkorteuddragtilbrugianmeldelser.

www.alfabetaforlag.dk

Forord

Intensivt dansk er et øvehæfte i dansk for udlændinge.Hæftet er både tænkt som et supplerende materiale til begynderbogen Aktivt dansk og andre lærebogssystemer.

I Intensivt dansk har jeg bestræbt mig på at kombinere den funktionelle metode,hvor man lægger vægt på,at alt,hvad der læres,skal være umiddelbart anvendeligt,med den mere traditionelle grammatiske metode,hvor man lægger vægt på en systematisk gennemgang af de væsentligste forhold inden for dansk syntaks,morfologi og ordforråd.

Facitlisten bag i hæftet gør det let at anvende øvelserne som selvstudium og som repetition, og hvis man savner forklaringer på de grammatiske strukturer,der anvendes i øvebogen,kan man finde dem i Aktivt dansk,Grammar and wordlist for Beginners. Denne bog findes også på tysk,russisk,tyrkisk,ungarsk og spansk. På en cd udgivet i tilknytning til Aktivt dansk kan man finde grundbogens dialoger og lytteøvelser indtalt af unge mennesker med dansk som modersmål.

Intensivt dansk er udarbejdet i sammenhæng med kurser på København Universitet,Studieskolen i København og Den Internationale Højskole i Helsingør.

København,maj 2003

Lise Bostrup

Indhold

Lektion1Præsentation6

Lektion2Athilsepåhinanden11 Lektion3Eninvitation14 Lektion4Weekendplan18

Lektion5Entelefonsamtale22 Lektion6Sport29 Lektion7Påcafé33

Lektion8Påbesøg38 Lektion9Pårestaurant42

Lektion10Påinkøb44

Lektion11Vejret50 Lektion12IKøbenhavn54 Lektion13Familie60

5
Lektion14Studierogjob64 Lektion15Bolig68 Lektion16Undskyldninger73 Lektion17Filmogbøger79 Lektion18Ferier86 Lektion19Atledeefternoget90 Lektion20Nyeting94 Lektion21Gaver98 Lektion22Personer103 Lektion23Egenskaber109 Lektion24Usikkerhed115 Lektion25Kommunikationsvanskeligheder119 Facitliste123 Indeks153

Præsentation

1.Stil spørgsmålene

Fokus på personlige pronomener,præsens af hedde.

a. b. c. d. e. f. g. h. a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Hvad hedder hun?

Hun hedder Elisabeth. Hvad hedder I? Vi hedder Lise og Sofie.

?Han hedder Klaus.

?Hun hedder Maria.

?De hedder Alice og Mette.

?Vi hedder Susanne og Ulla.

?Jeg hedder Peter.

?Jeg hedder Michael,og hun hedder Gitte.

2.Omskriv til et udtryk med komme fra.

Fokus på nationalitetsbetegnelser og personlige pronomener.

Gitte er dansker. Hun kommer fra Danmark. Mike er amerikaner. Han kommer fra USA Elisabeth er englænder.

Mario er italiener. Peter er dansker. Mette er københavner. Svetlana er russer. Michael er tysker. Ramazan er tyrker.

6
A
1
Lektion

3.Omskriv til et udtryk med nationalitetsbetegnelse. Fokus på nationalitetsbetegnelser,præsens af komme.

a. b. c. d. e. f. g. h. a. b. c. d. e. f. g. h.

Gitte kommer fra Danmark. Hun er dansker.

Mario kommer fra Italien. Han er italiener. Elisabeth kommer fra England.

Michael kommer fra Tyskland. Susanne kommer fra Island.

Ramazan kommer fra Tyrkiet. Annette kommer fra København. Alice kommer fra USA.

4.Omskriv fra nationalitet til sprog. Fokus på sprog,præsens af kunne.

Gitte er dansker. Hun kan tale dansk. Mike er englænder. Han kan tale engelsk. Mario er italiener. Susanne kommer fra Island.

Alice kommer fra Amerika. Michael er tysker.

Ramazan og Ali kommer fra Tyrkiet. Klaus og Gitte kommer fra Danmark.

7

5.Stil spørgsmålene.

Fokus på hv-spørgsmål.

Hvad hedder hun? Hun hedder Gitte. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Danmark.

?Jeg kommer fra Tyskland.

?Han hedder Michael.

?De hedder Gitte og Michael.

?Vi kommer fra Tokyo.

?Jeg er dansker.

?Vi hedder Lise og Peter. ?De kommer fra Iran.

6.Svar på spørgsmålene.

Fokus på ja/nej-svar.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Kan du tale spansk? Ja, det kan jeg.

Kan Elisabeth tale dansk? Nej, det kan hun ikke. Kan Michael tale tysk? Ja, Kan Peter og Klaus tale engelsk? Ja, Kan du tale dansk? Ja,

Kan Maria tale tyrkisk? Nej,

Kan Annette og Alice tale norsk? Ja,

Kan Rainer tale tysk? Ja,

Kan Martin tale engelsk? Nej,

Kan I tale fransk? Ja,

Kan du og Annette tale dansk? Nej,

8

7.Stil spørgsmålene. Fokus på hv-spørgsmål eller ja/nej-spørgsmål.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u

Hvor kommer han fra? Han kommer fra Spanien. Hvad hedder hun? Hun hedder Mette. Hedder han Peter? Ja,han hedder Peter. De kommer fra Frankrig. Nej,hun kommer ikke fra USA. Ja,han kommer fra Frankrig. Ja,hun er franskmand. Ja,jeg kan tale lidt dansk. Nej,han kan ikke tale tysk. Ja,han kan tale engelsk. De hedder Vince og Brigid. Ja,han hedder Vince. De kommer fra Australien. Ja,hun kommer fra Sidney. Ja,vi kan tale lidt dansk. Nej,jeg kan ikke tale fransk. Nej,hun er ikke dansker. Ja,hun er tyrker. Hun kommer fra Barcelona. Ja,de kan tale lidt dansk. Nej,hun kan ikke tale engelsk.

9

8.Indsæt ikke i sætningerne.

Fokus på placering af ikke i fremsættende og spørgende hovedsætninger.

Han kan tale engelsk. Han kan ikke tale engelsk.

Kan du tale dansk? Kan du ikke tale dansk?

Han hedder Peter. Vi kommer fra Frankrig. Han er franskmand.

Hun kan tale dansk.

Hedder han Peter?

Kommer I fra Frankrig? Kan de tale dansk?

9.Spørgsmål med Hvad med dig? og Hvad med jer?

Fokus på personlige pronomener.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. a. b. c. d. e. f.

Jeg er dansker? Hvad med dig? Jeg er amerikaner. Jeg kommer fra Danmark. Hvad med jer? Vi kommer fra Thailand. Vi kommer fra Frankrig.?Jeg kommer fra Ungarn.

Jeg kan tale dansk og engelsk.?Vi kan tale tysk,engelsk og fransk.

Jeg hedder Lise,og jeg er dansker.?Jeg hedder Marek,og jeg er polak.

Jeg kommer fra Rom.?Vi kommer fra Paris og Lille.

10.Find 10 ord med stort begyndelsesbogstav.

Fokus på brugen af versaler i dansk ortografi.

danmark,tyrkiet,tysker,engelsk,europa,araber,englænder,israel,spansk,paris,amerikaner,japansk, italiensk,islænding,rusland,norsk,franskmand,sverige,finsk,københavn,pariser,ungarn,tysk,københavner,arabisk,europæer,litauer,afrikansk,jylland.

Danmark,

10

Lektion 2

At hilse på hinanden

1.Indsæt de manglende former. Fokus på substantiver i indefinit og definit form singularis. en hals halsen en hånd en mave en næse en ryg ryggen et ben benet et bryst et hoved et øje et øre

2.Indsæt er og har .

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. a. b. c. d. e. f. g.

har er

Fokus på brugen af er og har. Gitte influenza. Michael meget træt. Frederik ondt i halsen. Klaus lidt syg. Lisbeth ondt i hovedet og i maven. Kim tømmermænd. Peter forkølet.

11

3.Indsæt de personlige pronomener. Fokus på personlige pronomener efter præposition.

a. b. c. d. e. f. g. h.

Hej.Hvordan går det med ,Gitte? Det går godt.Tak.

Hej Peter! Hvordan går det med ? Det går godt.

Hej Gitte og Michael.Hvordan går det med ? Det går fint.

Goddag fru Andersen.Hvordan går det med ? Det går ikke så godt.

Goddag hr.og fru Andersen.Hvordan går det med ? Det går fint.

Hvordan går det med Michael? Det går meget godt med ,men Gitte er syg.

Hvordan går det med Gitte? Det går ikke så godt med ,men det går fint med Michael.

Hvordan går det med Lisbeth og Klaus? Det går ikke særlig godt med

4.Svar på hilsenen.

Fokus på idiomatik.

dig a. b. c. d. e. f. g. h.

Goddag. Goddag. Dav. Hej. Hav en god dag. God bedring. Vi ses på tirsdag. Vi ses på tirsdag,ikke? Farvel.

12

5.Fyld ud.

Fokus på også eller heller ikke.

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Det går godt med Michael,og det går godt med Gitte.

Det går ikke så godt med Lisbeth,og det går godt med Klaus.

også heller ikke

Peter har influenza,og det har Kim .

Mette er ikke syg,og det er Gitte

Mette har ikke influenza,og det har Maria

Peter kan ikke tale dansk,og det kan Kim .

Klaus kan tale engelsk,og det kan Lisbeth

Jeg kan ikke tale spansk,og jeg kan tale italiensk.

Marco er italiener,og det er Pietro

13

At hilse på hinanden

1.Skriv de manglende former.

Substantiver i indefinit og definit form singularis. en aften aftenen en biograf en by en café en dag en eftermiddag en fest en formiddag en invitation en klokke en koncert en lørdag en morgen (en) musik en nat en restaurant en skole en time en tur en weekend et arbejde arbejdet

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u

14
Lektion 3

v w. x. y. z. æ. ø. å.

et diskotek et hjemmearbejde et kvarter et minut et teater teatret et universitet et ur et værtshus

2.Vælg mellem den rigtige og den forkerte form. Fokus på konsonantfordobling. AB en timetimen timmen en rygrygen ryggen et minutminutet minuttet et benbenet bennet en natnaten natten et programprogrametprogrammet musikmusiken musikken

3.Hvad er klokken?

Fokus på tidspunkter. Kl.8.30 Kl.10.10 Kl.9.15

a. b. c. d. e. f. g. a. b. c.

Klokken er halv ni. Klokken er ti minutter over ti.

15

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Kl.9.30 Kl.11.45 Kl.7.30 Kl.7.50 Kl.9.05 Kl.10.25 Kl.8.35 Kl.16.25 Kl.17.40 Kl.23.45 Kl.17.55 Kl.14.25 Kl.00.30 Kl.12.45

4.Indsæt tidspunkt

Fokus på tidsudtryk Det er mandag morgen.

a. b. c. d. e. f.

Klokken 10 er i formiddag Klokken 15 er Klokken 20 er Klokken 04 er Tirsdag klokken 10 er Onsdag er

16

5.Indsæt de manglende præpositioner. Fokus på præpositionerne i,på,til,fra og med.

Michael skal biografen Gitte onsdag aften.

Torsdag skal han arbejde klokken 8 klokken 16. Han skal skole torsdag aften klokken 17 klokken 21.

Efter skole skal han café Ivan og Marina. Ivan og Marina kommer Rusland. weekenden skal Ivan,Marina og Michael Århus.

De skal teatret og koncert og måske også café. Søndag aften skal de tilbage København. Mandag morgen skal de universitetet.

6.Indsæt ja og jo.

Fokus på bekræftende svar med ja og jo.

imed a. b. c. d. e. f. g. h. i. Ja Jo

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Vil du med i biografen? ,det vil jeg gerne.

Skal I ikke på arbejde i morgen? ,det skal vi.

Vil I med på café i aften? ,det vil vi gerne.

Kan du ikke komme i morgen? ,det kan jeg godt. Kan Anne ikke tale engelsk? ,det kan hun godt. Er klokken 10? ,det er den.

Kommer du ikke fra Tyskland? ,jeg kommer fra Berlin. Er det torsdag i dag? ,det er det.

Er klokken ikke 12 nu? ,klokken er præcis 12 nu.

17

INTENSIVT DANSK

Øvehæfte i dansk til klasseundervisning og selvstudium med facit

Intensivt dansk er et øvehæfte i dansk for udlændinge. Hæftet er både tænkt som et supplerende materiale til begynderbogen Aktivt dansk og til andre lærebogssystemer.

Intensivt dansk kombinerer den funktionelle metode, hvor man lægger vægt på, at alt, hvad der læres, skal være umiddelbart anvendeligt, med den mere traditionelle, grammatiske metode, hvor vægten lægges på en systematisk gennemgang af de væsentligste forhold inden for dansk syntaks, morfologi og ordforråd.

Bogen er forsynet med en facitliste. Den gør det let at anvende øvelserne som selvstudium og som repetition, og hvis man savner forklaringer på de grammatiske strukturer, der anvendes i øvebogen, kan man finde dem i en serie af grammatikbøger på mange sprog.

Lærebogssystemet Aktivt dansk består af

● lærebogen Aktivt dansk med ilagt cd med dialoger og lytteøvelser fra lærebogen

● grammatik og ordforklaringer på engelsk, tysk, russisk, italiensk, fransk, tyrkisk, polsk, lettisk, bulgarsk, spansk og arabisk

● træningsmaterialet Intensivt dansk.

ISBN 978-87-636-0197-9 9 788763 601979 ISBN 978-87-636-0197-9

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.