Official Programme FIM International Six Days Enduro 2015

Page 1

r e b m e t p e s 7. – 12.

Y N L O F I C IÁ M A R G O PR AL

Á  ES D OVÁ N D O R Á IN Z D E M

OFFICI E M M A R PROG

m o c . 5 1 0 2 e d s i www.fimHlavní partneri / Main partners

Oficiálni partneri / Official partners


C-19

EF-06

EF-07

Mitas Motorcycle Business Unit, Savatech d.o.o., Ĺ kofjeloĹĄka cesta 6, 4502 Kranj, Slovenia

Enduro Tyres

www.mitas-moto.com

Mitas Moto


Obsah CONTENTS Príhovory Forewords

ISDE 2015 / Trať: deň 4 & 5 5 ISDE 2015 / Course: Day 4 & 5

26

Čestné predsedníctvo Honor Commitee

ISDE 2015 / Trať: deň 6 10 ISDE 2015 / Course: Day 6

28

Organizačný výbor Organising Commitee

FIM World Trophy – Štartová listina 11 FIM World Trophy – Entry List

31

Program ISDE 2015 ISDE 2015 Programme

FIM Junior World Trophy – Štartová listina 12 FIM Junior World Trophy – Entry List

37

Košice – Vaša nová destinácia Košice – your new destination

FIM Female‘s World Trophy – Štartová listina 13 FIM Female‘s World Trophy – Entry List 39

Košice región – Krása ukrytá v Európe... Košice Region – Hidden gem oF Europe... História enduro športu v Košiciach The History of Enduro in Košice

17

Club Team Award – Štartová listina Club Team Award – Entry List

41

Slovakia World Trophy Team Slovakia World Trophy Team

53

Dôležité lokality ISDE 2015 ISDE 2015 Facilities

História Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej enduro súťaže v skratke A brief history of the FIM 20 International Six Days Enduro (ISDE) 56

FRESH Enduro Promo Test Fresh Enduro Promo Test

Slovensko na ISDE 21 Slovakia at the ISDE

59

ISDE 2015 / Trať: deň 1 & 2 ISDE 2015 / Course: Day 1 & 2

Doterajší víťazi 22 Past Winners

61

ISDE 2015 / Trať: deň 3 ISDE 2015 / Course: Day 3

24

19

3


www.kiska.com Prosím, nenapodobňujte vyobrazené jazdné scény, vždy noste ochranné oblečenie a ochrannú prilbu. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky! Zobrazený motocykel sa môže v niektorých detailoch líšiť od produkčného modelu a môže byť vybavený dodatočnými dielmi z doplnkovej výbavy, ktorá je dostupná za príplatok.

VÝNIMOCNOST

JE V ZÁKLADNEJ VÝBAVE Medzinárodná šesťdňová motocyklová súťaž enduro ISDE 2015 v Košiciach preverí všetkých jazdcov na svojich náročných tratiach. Limitovaná edícia enduro modelov KTM s označením SIX DAYS ponúka v základnej výbave tie nejlepšie komponenty, vďaka ktorým môžeš zdolať aj extrémne náročné kamenisté a blatisté terény.

WWW.KTM.COM PREDAJCOVIA: BANSKÁ BYSTRICA: MOTOSHOP ŽUBOR S.R.O., KOSTIVIARSKA 10, TEL. 048/4285558 • BRATISLAVA: KTM BRATISLAVA, RAČIANSKA 184/B, TEL. 0917/953902 • KOŠICE: ADAMOTO, BARDEJOVSKÁ 98, TEL. 055/7297087 • MATÚŠKOVO: HP MOTO S.R.O., MATÚŠKOVO 110, TEL. 031/7826288 • NÁNA: O.K.R MOTOR S.R.O., MADÁCHOVÁ 80, TEL. 036/7597014 • PÚCHOV: MOTOSPORT RACING, NÁMESTIE SLOBODY 1901, TEL. 0905/346125

Foto: R. Schedl

VÝBAVA PRE PORIADNU AKCIU

KTM Group Partner


Vážení športoví priatelia, som veľmi rád, že Medzinárodná šesťdňová motocyklová súťaž, ktorá je jedným z najprestížnejších motocyklových podujatí na svete, sa po desiatich rokoch opäť vracia na Slovensko. Po Považskej Bystrici, tradičnej bašte slovenského endura, kde sa Šesťdňová konala štyrikrát a naposledy v roku 2005, prevzali štafetu Košice. Košice, ako druhé najväčšie mesto Slovenska, sú úzko späté so športom. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ktorý je po Bostone druhým najstarším na svete, či Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 sú významné športové podujatia, ktoré len potvrdzujú, že šport je zároveň neoddeliteľnou súčasťou jeho života a kultúry. Po roku 2013, keď boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry, mesto v podobe Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže dostáva ďalšiu príležitosť ukázať svoju dynamiku, výnimočnú atmosféru, krásu, a tiež schopnosť prilákať návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Som presvedčený, že skúsený tím organizátorov pripravil podujatie na vysokej úrovni a diváci budú môcť nielen vidieť, ale svojou prítomnosťou aj podporiť najlepších svetových jazdcov. Pod patronátom Medzinárodnej motocyklovej federácie privíta metropola východného Slovenska jubilejný 90. ročník tejto populárnej motocyklovej súťaže všestrannosti. Jazdci absolvujú jednotlivé etapy v náročnom lesnom a kopcovitom teréne, a to znamená, že tento šport sa vracia presne tam, kde sa takmer pred sto rokmi zrodil. Náročné trate budú viesť od maďarských hraníc po Jasov či Gelnicu a na Kojšovskej holi pretekári prekonajú najvyšší bod trate. Záverečný motokros v obci Kechnec neďaleko Košíc, ktorý je mimoriadne príťažlivý pre divákov, bude atraktívnou bodkou za týmto náročným podujatím nielen pre samotných jazdcov, fanúšikov, ale aj pre celý organizačný tím. Z histórie motocyklovej olympiády si pamätníci tohto športu pamätajú na pätnásť československých triumfov v hlavnej kategórii o Svetovú trofej. Bolo by skvelé, ak by sme sa mohli v tomto jubilejnom 90. ročníku tešiť z dobrých výsledkov, ktoré dosiahnu naši reprezentanti. Verím, že naši jazdci, rovnako ako aj ich stroje, budú dobre pripravení a zvládnu všetky nástrahy, ktoré ich budú čakať na trase. Pre fanúšikov slovenského endura je iste dobrou správou, že v tíme, ktorý bude bojovať o Svetovú trofej, sa predstaví aj Štefan Svitko, náš úspešný jazdec z Rallye Dakar. Práve on sa môže stať najväčším lákadlom pre slovenských priaznivcov motocyklového športu, ktorí prídu povzbudiť našich reprezentantov. Vítam všetkých účastníkov 90. ročníka Medzinárodnej motocyklovej súťaže v Košiciach, želám im veľa športových úspechov a verím, že i v budúcnosti sa na Slovensko radi vrátia.

Juraj Draxler minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Minister for Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Dear sporting friends, I am very pleased that the International Six-Day Enduro competition, one of the most prestigious motorcycling events in the world, is returning after a decade back to Slovakia. After Považská Bystrica, the traditional bastion of Slovakian enduro where the ISDE has been held four times, most recently in 2005, the baton has been taken over by Košice. Košice, the second largest city in Slovakia, has strong sporting traditions. The annual Košice Peace Marathon, the world’s second oldest marathon race after Boston, and the World Ice-hockey Championships 2011 are significant sporting events which confirm that sport is an inseparable part of the city’s life and culture. Following on from 2013, when Košice was European Capital of Culture, the city now has another opportunity in the form of the ISDE competition to show off its exceptional, dynamic atmosphere and its beauty, as well as its ability to attract visitors not just from Slovakia but from other countries too. I am sure that the experienced team of organizers has prepared an event of the highest standard, and the spectators will be able to see close up and support with their presence the best enduro riders in the world. Under the patronage of the International Motorcycling Federation, the capital of Eastern Slovakia is about to host the grand 90th edition of this popular competition of biking versatility. The riders have to complete separate stages in difficult, hilly forest terrain, which means that this sport is coming right back to the place where it was born nearly a century ago. The demanding courses lead from the Hungarian borders as far as Jasov and Gelnica, and at Kojšovská hoľa the riders reach the highest point on the race route. The concluding motocross event at Kechnec, not far from Košice, which is especially attractive for spectators, will bring this exacting event to a superb close, not only for the fans and the riders themselves, but for the whole organizing team as well. The history of this enduro competition holds great memories for keen followers of motorcycle sport, especially the fifteen Czechoslovak triumphs in the principal category of the World Trophy. It would be tremendously pleasing if this grand 90th edition of the ISDE could produce some good results achieved by our Slovak team in particular. I am sure our riders will be well prepared, just like their machines, and they will overcome all the obstacles awaiting them along the way. For the fans of Slovakian enduro it is surely good news that the team which will be striving for the World Trophy features Štefan Svitko, one of our most successful riders in Rallye Dakar. He may well be the biggest attraction for Slovak fans of motorcycle sport coming to support the members of our national team. I welcome all the participants in this 90th edition of ISDE here in Košice. I wish them every sporting success, and I am confident they will be glad to return to Slovakia again in the future.

5


Pozdrav prezidenta FIM Ako najstaršie z podujatí v kalendári FIM si Medzinárodná šesťdňová súťaž enduro motocyklov (ISDE) stále drží veľmi zvláštne miesto v širokej motocyklistickej komunite na čele s Medzinárodnou motoycklovou federáciou a mnohými národnými federáciami, ktoré podporili túto veľkolepú súťaž v poslednom storočí, nehovoriac o jazdcoch, ich tímoch a, samozrejme, fanúšikoch, ktorí podujatie sprevádzajú po celom svete. Je skvelé vidieť návrat ISDE na Slovensko po piatykrát v dlhej histórii súťaže v priebehu roka, v ktorom súťaž oslavuje svoje 90. výročie. Mesto Košice, nazývané tiež metropola východu, je nepochybne pripravené privítať toto veľkolepé podujatie a podeliť sa s návštevníkmi o svoju históriu a dedičstvo, i vďaka ktorým získalo v roku 2013 titul Európske hlavné mesto kultúry. Takmer päťsto jazdcov reprezentujúcich viac ako tridsaťdva krajín, ktorí sa prihlásili s výrazným predstihom, a rýchlo tak naplnili limitovanú kapacitu súťaže, jasne dokazuje, že ISDE ostáva mimoriadne významnou a populárnou súťažou v kalendári enduro jazdcov na celom svete. Neľahká výzva úspešne zvládnuť plných šesť súťažných dní zostáva reálnou skúškou jazdca a stroja aj v dnešnej modernej dobe. Zakaždým, keď navštívim súťaž ISDE, bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa uskutočňuje, pretrváva vo mne pocit, že stále existuje ten zvláštny duch, ktorý sa zrodil niekde v srdci prvého ročníka súťaže v anglickom Carlisle v roku 1913. Zatiaľ čo mnohé sa za posledných sto rokov zmenilo, tento pôvodný étos ISDE žije aj naďalej. Dnes už po boku mužov v súťaži ISDE štartujú aj ženy v súlade s aktívnou kampaňou ženy v motocyklistike FIM prebiehajúcou vo všetkých disciplínach. FIM je tiež hrdý na svoju kampaň Ride Green, ktorá propaguje environmentálne povedomie, udržateľnosť a zodpovednosť, ktorá umožňuje realizovať akcie ako ISDE v potenciálne citlivých prírodných oblastiach. Na záver by som rád poďakoval klubu SC ENDURO a Slovenskej motocyklovej federácii za organizáciu tohto ročníka a vyjadril úprimné poďakovanie všetkým oficialitám a dobrovoľníkom, ktorí budú pomáhať pri organizácii 90. ročníka ISDE. Rád by som tiež poďakoval všetkým sponzorom a využil túto príležitosť, aby som poprial jazdcom a tímom veľa šťastia. Dúfam, že vy fanúšikovia si vychutnáte tento neuveriteľný týždeň v Košiciach.

Vito Ippolito

6

prezident FIM FIM President

Message from the FIM President As the oldest event in the FIM calendar the FIM International Six Days Enduro (ISDE) continues to hold a very special place in the wider motorcycle community, with the FIM and the many national federations who have supported this great competition over the last century or so, not to mention the riders and their teams plus the fans who continue to follow the event as it moves around the World It is great to see the ISDE return to Slovakia, for a fifth time in the long history of this event, during a year when this inter-nations competition celebrates its 90th edition. The city of Košice, which is also known as the ‘Metropolis of the East’ is sure to provide the perfect setting to mark this wonderful occasion with a history and heritage all of its own that was recognised by its appointment as the European capital of culture in 2013. With almost five hundred riders representing no less than thirty-two countries having entered this year’s ISDE, which was over subscribed well in advance of the event, it is clear to see that the competition remains an important and popular date on the calendar for Enduro riders of all abilities across the World. The sheer challenge of successfully completing the full six days remains a real test of rider and machine even in the modern era. Each time I visited the ISDE, irrespective of the country in which it is hosted, I can still feel that special spirit exists that was perhaps at the heart of the first edition of the competition, which was held in Carlisle, Great Britain back in 1913. Whilst much has changed over the last hundred years the original ethos of the ISDE lives on. Today our female riders now join their male counterparts at the ISDE as the FIM continues with its FIM Women in Motorcycling campaign to actively promote more participants and increased awareness of this sector across all disciplines. The FIM is also proud of its Ride Green campaign that promotes environmental awareness, sustainability and responsibility, which allows events such as the ISDE to operate in potentially sensitive areas. Finally I would like to thank SC ENDURO Club and the Slovakian Motorcycle Federation for hosting this year’s event, and give praise to the officials and volunteers who will assist in delivering the 90th edition of the ISDE. I would also like to thank the various sponsors and to take this opportunity to wish the riders and teams good luck, and I hope that you the fans enjoy an incredible week in Košice.


Dear friends of motorcycle sport and Enduro lovers, We are very pleased that in connection with the number 90, Košice is going down in the history of international sport and world class sporting events twice this year, once by holding the 90th edition of the Košice Peace Marathon, and again by organizing the 90th International Six-Day Enduro motorcycle competition. We are all the more pleased that Košice has the chance to welcome more than 500 riders from over 30 countries to this competition. The city thus gets another great opportunity to present itself and its beautiful natural surroundings in the best light to the participants and guests coming from all over the world to this prestigious event.

Vážení priatelia motocyklového športu a milovníci endura, sme veľmi radi, že sa Košice v súvislosti s číslovkou 90 zapisujú do histórie svetového športu a športových podujatí najvyššej svetovej úrovne nielen zorganizovaním 90. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, ale aj 90. ročníka motocyklovej olympiády – Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže enduro.

It is a demanding event as well, but I am sure that Košice’s organization of it will be top grade, and the city will be an excellent host for this, the fifth ISDE competition to be held in Slovakia. So far it has always taken place in and around Považská Bystrica, but this year for the first time the Enduro riders and spectators will get to know the hills and woods around our city and the nearby region.

Naša radosť je o to väčšia, že Košice majú možnosť privítať viac ako 500 jazdcov z vyše 30 krajín. Košice aj so svojím prekrásnym prírodným okolím tak dostávajú ďalšiu veľkú príležitosť prezentovať sa v tom najlepšom svetle pred účastníkmi a hosťami tohto prestížneho podujatia z celého sveta.

We welcome this internationally popular, attractive spectator event also from the point of view of Košice’s successful candidacy for the title of European City of Sport 2016. Thanks also to this important competition and to that prestigious title, Košice will make its permanent mark on the map of Europe and the world not only as a Capital of Culture, but also a City of Sport.

Som presvedčený o tom, že Košice organizačne zvládnu toto náročné podujatie na jednotku a stanú sa výborným hostiteľom v poradí piatej motocyklovej olympiády na Slovensku. Doteraz sa konala u nás len v Považskej Bystrici a okolí. V tomto roku po prvýkrát spoznajú jazdci na terénnych motocykloch kopce a lesy v okolí nášho mesta a v priľahlom regióne.

Richard Raši

Divácky atraktívne podujatie svetového významu vítame aj z pohľadu úspešnej kandidatúry mesta Košice na zisk titulu Európske mesto športu 2016. Košice sa aj vďaka tomuto významnému podujatiu a prestížnemu titulu zapisujú natrvalo na európsku a svetovú mapu nielen ako mesto kultúry, ale aj mesto športu.

primátor mesta Košice Mayor of the City of Košice

7


Vážení priatelia Dear sport friends and a priaznivci motocyklového supporters of motorcycling športu, vážení pretekári, sport, dear riders. už po piatykrát budeme môcť na Slovensku sledovať zápolenie na legendárnej Medzinárodnej šesťdňovej súťaži. V rokoch 1977, 1982, 1991 a 2005 sa Šesťdňová konala v Považskej Bystrici a tento rok bude mať svoju premiéru v Košiciach. Po desiatich rokoch máme opäť tú česť pripraviť jubilejný ročník tejto najuznávanejšej enduro olympiády. Tradícia, ktorá sa začala v roku 1913 v anglickom Carlisle, prežila búrlivé zmeny vo svete a myšlienka každoročného stretávania sa priaznivcov enduro športu na najťažšej šesťdňovej súťaži prežila aj búrlivé zmeny v oblasti vedy a techniky. Kde inde, ako v podmienkach ťažkého terénu pri hodinách extrémneho zaťaženia sa dá vyskúšať nová technika, nové typy motocyklov? O všetkom však rozhoduje človek – v našom prípade športovec, ale aj technik v jednej osobe. Stovky kilometrov strávených v sedle motocyklov pri neraz ťažkých poveternostných podmienkach sú tou najtvrdšou previerkou kondície, a morálno-vôľových vlastností a technickej zručnosti pretekárov. Preto každý, kto absolvoval niektorú z tých doterajších Šesťdňových, si zaslúži náš obdiv. Na Slovensku budú po prvýkrát o svoju Women Trophy bojovať aj zástupkyne nežného pohlavia. Aj im prajeme veľa úspechov. Ako prezident SMF chcem spomenúť aj slovenských motocyklových pretekárov, ktorí sa taktiež zapísali do dejín ISDE. Prvým, ešte československým pretekárom, bol v roku 1929 Ján Chorovský a po ňom nasledovala celá plejáda československých a v posledných desaťročiach aj slovenských reprezentantov. Najmä obdobie 70. a sčasti 80. rokov minulého storočia bolo pre Československo mimoriadne úspešné. Bolo to tak aj vďaka značkám motocyklov Jawa, ČZ, Tatran a pneumatikám Barum. Nemožno nespomenúť také legendy, akými boli Mašita, Fojtík, Mrázek, Chovančík, Čunderlík a mnoho ďalších, ktorých mená sú vyryté na Svetovej trofeji a Striebornej váze. Pre mňa osobne je Šesťdňová veľká výzva. Aj keď som ju osobne nikdy nejazdil, ale v rokoch 1991 a 2005 som bol jej riaditeľom, resp. zástupcom riaditeľa, a preto detailne poznám náročnosť jej prípravy. Teraz mám tú česť viesť slovenských motocyklových športovcov, ale aj organizátorov pri príprave, ale aj priebehu jubilejného 90. ročníka ISDE. Ubezpečujem našich hostí zo zahraničia, najmä však športovcov, že sme urobili maximum pre to, aby sa u nás cítili dobre, aby si od nás odniesli tie najkrajšie zážitky. Veríme, že pretekári od nás budú odchádzať plní športových zážitkov z prekonávania nástrah, ktoré v sebe ukrýva krásna slovenská príroda, a že ani na chvíľu nezapochybujú o regulárnosti a fair play priebehu 90. ročníka ISDE 2015.

8

This is for the fifth time that we will be able to host the legendary International Six Days Enduro in Slovakia. In years 1977, 1982, 1991 and 2005 the venue of the ISDE was Považská Bystrica and this year it will have its first run in Košice. After ten years we have the privilege again to prepare the jubilee event of this “Olympics of Motorcycling”. The tradition, which started in 1913 in Carlisle, England, lived through turbulent changes in the world. And the idea of the annual meeting of the enduro sport fans at the hardest six-day race lived also through changes in the field of science and technology. Where else, if not in the hard terrain conditions during hours of extreme strain, you could try out new technique, new types of motorcycles? However everything is a decision of a person - in our case a sportsman and technician in one. Hundreds of kilometres in the seat of a motorcycle, many times in bad weather conditions, are the hardest test of physical condition, willpower and of technical skills of the riders. Therefore, every rider who participated at any of the ISDEs deserves our admiration. This year, for the first time in Slovakia also female riders will compete for the Women’s Trophy. We wish them also a successful event. As the SMF president I would like to mention Slovak motorcycling riders, who went down in the history of the ISDE. The first one, a Czechoslovak rider, was Ján Chorovský in 1929. After him there was whole panoply of Czechoslovak and in recent years also Slovak riders. Mainly period of the seventies and partly eighties was outstandingly successful for Czechoslovakia. The reason for this success was also thanks to the motorcycle brands Jawa, ČZ, Tatran and thanks to tyre brand Barum. We have to also mention legends like Mašita, Fojtík, Mrázek, Chovančík, Čunderlík and many others, whose names are imprinted on the World Trophy and Silver Vase. For me personally, the ISDE is a big challenge. Even though I never participated as a rider, in years 1991 and 2005 I was the Clerk of the course, respectively the deputy Clerk of the course and therefore I know only too well how difficult it is to prepare such event. Now I have the honour to lead the Slovak motorcycling riders as well as the organizers in the preparation and also the running of the 90th ISDE. I would like to assure our guests from abroad, mainly riders, that we did maximum in our power so that they would feel good in Slovakia. I believe that riders will leave full of the best sport experiences which they encountered while overcoming obstacles that are hidden in our beautiful Slovak nature and that they will not doubt the fair-play of the 90th ISDE.

Peter Smižík prezident Slovenskej motocyklovej federácie President of Slovak Motorcycling Federation


Vážení priatelia,

Dear friends

sen sa stal skutočnosťou. Myšlienka zorganizovať toto podujatie na Slovensku v Košiciach vznikla už pred piatimi rokmi po ISDE v Mexiku.

The dream has become reality. The idea of organizing this event in Slovakia and in Košice came up five years ago after the ISDE in Mexico.

Vďaka podpore členov nášho motoklubu, Slovenskej motocyklovej federácie a všetkých priaznivcov enduro športu vás môžeme privítať v Košiciach a v regióne východného Slovenska na 90. ročníku ISDE.

Thanks to support from the members of our motorcycle club, the Slovakian Motorcycling Federation and all fans of Enduro biking and sport generally, I can now welcome you here in Košice and the region of Eastern Slovakia for the 90th edition of the ISDE.

Verím, že spolu prežijeme nezabudnuteľný týždeň plný vzrušujúcich zážitkov v podaní jazdcov motocyklov enduro z celého sveta a domov prídete s pocitom, že sa za endurom na Slovensko opäť oplatilo prísť. A to aj napriek tomu, že sme vás po štyroch ročníkoch ISDE v Považskej Bystrici pozvali do Košíc – metropoly východného Slovenska. Dovoľte mi na záver poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli uskutočniť tento sen, a niekedy opäť dovidenia v Košiciach.

I’m sure we are going to spend an unforgettable week together, full of exciting moments provided to us by Enduro bikers from all over the world, and that you’ll return home with the feeling that it was worth coming to Slovakia for another Enduro event. Never mind that after four editions of the ISDE at Považská Bystrica we’ve brought you all the way to Košice, the capital of Eastern Slovakia. Allow me in closing to thank everyone who has helped us make this dream come true, and we hope to see you in Košice again some time.

Peter Lazar SC Enduro klub SC Enduro Club

Prísť úspešne do cieľa Keď sme boli zhruba pred dvoma rokmi oslovení s ponukou podieľať sa na organizácii Motocyklovej šesťdňovej, dlho sme neváhali. Bola to pre nás výzva a ako mnohé iné, i túto sme s odhodlaním, ale i dávkou rešpektu prijali. Je za nami množstvo významných medzinárodných podujatí, skúsenosti z ktorých sme sa snažili preniesť i do projektu ISDE. Verím, že sa to z veľkej časti podarilo a náš tím dovedie spolu s ostatnými organizátormi toto mimoriadne náročné podujatie úspešne do cieľa. V tejto chvíli je určite potrebné poďakovať všetkým ľuďom podieľajúcim sa na príprave Motocyklovej šesťdňovej, ale tiež partnerom a inštitúciám, bez podpory ktorých by nemohla byť naša enduro misia úspešná.

Successfully achieving our aim When we were approached about two years ago with the offer of taking part in organizing the Six-Day Enduro, we didn’t think it over too long. It was a challenge for us, and just like many others we took on this one with determination, but with a spot of awe as well. We have dealt with many significant international events in the past, and we have done our best to apply this experience to the ISDE project. I believe we’ve succeeded in this to a great extent, and that our team together with the other organizers will take this especially demanding event successfully to its completion. At this juncture we absolutely have to thank all the people who have been involved in preparing the Six-Day Enduro, as well as our sponsors and other organizations without whose support we could hardly have brought off our Enduro mission.

Branislav Koniar Progress Promotion Košice Progress Promotion Košice

9


Čestné predsedníctvo Honor Commitee Juraj Draxler

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Vito Ippolito prezident FIM FIM President

Richard Raši

primátor mesta Košice Mayor of the City of Košice

Zdenko Trebuľa

predseda Košického samosprávneho kraja President of the Košice Self-governing Region

Peter Smižík

prezident Slovenskej motocyklovej federácie President of Slovak motorcycling federation

Rada starostov a primátorov Board of Mayors Jozef Konkoly

starosta obce Kechnec Mayor of Kechnec

Dušan Tomaško

primátor mesta Gelnica Mayor of Gelnica

Róbert Nálepka

starosta obce Vyšný Medzev Mayor of Vyšný Medzev

KOJŠOV

Anton Bašniar

starosta obce Kojšov Mayor of Kojšov

Ján Serbin

starosta obce Baška Mayor of Baška

Jozef Petkač

starosta obce Košická Belá Mayor of Košická Belá

10


Organizačný výbor Organising Commitee FIM reprezentanti / Officials FIM PREZIDENT JURY / PRESIDENT OF THE JURY: FIM ZÁSTUPCA JURY / FIM MEMBER OF THE JURY: SMF ZÁSTUPCA JURY / SMF MEMBER OF THE JURY: FIM TECHNICKÝ DELEGÁT / FIM TECHNICAL DELEGATE: FIM ŠPORTOVÝ RIADITEĽ PRETEKOV / FIM RACE DIRECTOR: FIM TRAŤOVÝ INŠPEKTOR / FIM COURSE INSPECTOR: RIADITEĽ PRETEKOV / CLERK OF THE COURSE: TECHNICKÝ KOMISÁR / TECHNICAL STEWARD: ČASOMIERA / TIMEKEEPING: FIM ENVIRONMENTÁLNY DELEGÁT / FIM ENVIRONMENTAL DELEGATE: HLAVNÝ LEKÁR / CHIEF MEDICAL OFFICER: Tajomník JURY / SECRETARY OF THE JURY: TAJOMNÍK PRETEKOV / SECRETARY OF THE MEETING: FIM TLAČOVÝ TAJOMNÍK / FIM PRESS OFFICER: FIM CEN RIADITEĽ / FIM CEN DIRECTOR: FIM CEN KOORDINÁTOR / COORDINATOR:

Heiner Schmidt Jean-Pierre Ipuy Pavol Sás Roger Johansson Pedro Mariano Maurizio Micheluz Peter Lazar Peter Radóczi Nikos Andritsakis Peter Gregory Igor Krupa Catherine Helen Welch Ján Šandrej Jake Miller Jean-Guillaume Meiller Jean-Paul Gombeaud

Organizačný výbor / Organising Commitee Predseda organizačného výboru / Chairman of Organising Committee: Marketingový riaditeľ / Marketing Director: Generálny koordinátor / General Coordinator: SMF koordinátor / SMF Coordinator: Tajomník organizačného výboru / Organising Committee Officer: VEDÚCI TRATE / CHIEF OF THE COURSE: Koordinátori za mesto Košice / City of Košice Coordinators: Otvárací ceremoniál & Protokol / Opening Ceremony & Protocol: Záverečný ceremoniál & EXPO / PRIZE Giving Ceremony & EXPO: Technická podpora & Produkcia / Technical Support & Production: Značenie & Produkcia / Branding & Production: Senior Maršali / Senior Marshals: Paddock A: Paddock B & Camping: Parc Fermé & Štart / Parc Fermé & Start: Energetika / Energetics: Logistika / Logistics: Informačný servis / Information Service: CATERING / CATERING:

Peter Lazar Branislav Koniar Michala Lukáčová Tatiana Kašlíková Pavol Sás Eduard Demko Martin Petruško, Ivan Šulek Jozef Môcik Radovan Sidor Miroslav Sakáč Luboš Nagy Vojtech Samuelis Marián Prochyra, Pavol Šestina Igor Adamčik, Martin Paulo Zoltán Parlag, Ivan Šibík Peter Szász Viktor Havlina Iveta Niňajová Richard Lacko

Motokluby / Motoclubs ISDE 2015 Enduro moto klub Vyšný Medzev, Enduro team Košická Belá, Enduro klub Debraď, GL Moto team, Moto Racing Team Kojšov, Country cross klub Kechnec, AUTO KLUB KOŠICE, Moto Team Budimír

Poďakovanie organizátorov ISDE patrí aj týmto inštitúciám / Thanks of the ISDE organizers goes to the following institutions Dopravný podnik mesta Košice, Kosit, Správa mestskej zelene v Košiciach, Mestské lesy Košice, Gelnické lesy Gelnica, Obecný podnik lesov a služieb Vyšný Medzev, Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov, Okresný úrad Košice – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach a všetkým ďalším.

11


Program ISDE 2015 ISDE 2015 Programme 1. 9. 2015 Utorok · Otvorenie Paddock A, otváracie hodiny: 6.00 – 21.00 hod. · Otvorenie Paddock B a kemping (Bardejovská ulica) · Otvorenie sekretariátu ISDE (hotel Košice) od 9.00 hod.

3. 9. 2015 Štvrtok · · ·

Administratívna kontrola jazdcov od 9.00 – 19.00 hod. (Paddock A – hala Cassosport) Technická kontrola motocyklov od 9.00 – 19.00 hod. (OC Atrium OPTIMA – Parc Fermé) Tréningová trať (Practice area) 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hod. (pri hale Cassosport)

4. 9. 2015 Piatok · · · ·

Otvorenie Press Center – hotel Košice Administratívna kontrola jazdcov od 9.00 – 19.00 hod. (Paddock A – hala Cassosport) Technická kontrola motocyklov od 9.00 – 19.00 hod. (OC Atrium OPTIMA – Parc Fermé) Tréningová trať (Practice area) 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hod. (pri hale Cassosport)

5. 9. 2015 Sobota · · · ·

Technická kontrola motocyklov od 9.00 – 12.00 hod. (OC Atrium OPTIMA – Parc Fermé) Tréningová trať (Practice area) 9.00 – 12.00 hod. (pri hale Cassosport) Otvárací ceremoniál – stretnutie tímov – 15.30 hod. (Kasárne Kulturpark) Otvárací ceremoniál – 17.00 hod. (Immaculata, Hlavná ulica)

6. 9. 2015 Nedeľa · Voľný deň

7. 9. 2015 Pondelok · ŠTART OC Atrium OPTIMA 8.00, 2 kolá – červená trať

8. 9. 2015 Utorok · ŠTART OC Atrium OPTIMA 8.00, 2 kolá – červená trať

9. 9. 2015 Streda · ŠTART OC Atrium OPTIMA 8.00, 2 kolá – žltá trať

10. 9. 2015 Štvrtok · ŠTART OC Atrium OPTIMA 8.00, 2 kolá – modrá trať

11. 9. 2015 Piatok · ŠTART OC Atrium OPTIMA 8.00, 2 kolá – modrá trať

12. 9. 2015 Sobota · · ·

ŠTART OC Atrium OPTIMA 8.00 – zelená trať ŠTART Final test Kechnec 9.00 – 16.00 hod. Prize-giving Ceremony, Spoločenský pavilón (Trieda SNP 61) – 19.00 hod.

12

1. 9. 2015 Tuesday · Opening of Paddock A, opening hours 6 am. – 9 pm. · Opening of Paddock B and Camping (Bardejovská Street) · Opening of ISDE Secretariat (Košice Hotel) from 9 am.

3. 9. 2015 Thursday · · ·

Administrative checking of riders, 9 am. – 7 pm. (Paddock A – Cassosport Hall) Technical checking of motorcycles, 9 am. – 7 pm. (Atrium OPTIMA shopping mall – Parc Fermé) Practice area open 9 am. – 12 noon and 2 pm. – 6 pm. (outside Cassosport Hall)

4. 9. 2015 Friday · · · ·

Opening of Press Center – Košice Hotel Administrative checking of riders, 9 am. – 7 pm. (Paddock A – Cassosport Hall) Technical checking of motorcycles, 9 am. – 7 pm. (Atrium OPTIMA shopping mall – Parc Fermé) Practice area open 9 am. – 12 noon and 2 pm. – 6 pm. (outside Cassosport Hall)

5. 9. 2015 Saturday · · · ·

Technical checking of motorcycles, 9 am. – 12 noon (Atrium OPTIMA shopping mall – Parc Fermé) Practice area open 9 am. – 12 noon (outside Cassosport Hall) Opening ceremony – Meeting of Teams – 3.30 pm. (Kasárne Kulturpark) Opening ceremony – 5 pm. (Immaculata, Hlavná Street)

6. 9. 2015 Sunday · Free day

7. 9. 2015 Monday · START at Atrium OPTIMA mall, 8 am., 2 rounds – red track

8. 9. 2015 Tuesday · START at Atrium OPTIMA mall, 8 am., 2 rounds – red track

9. 9. 2015 Wednesday · START at Atrium OPTIMA mall, 8 am., 2 rounds – yellow track

10. 9. 2015 Thursday · START at Atrium OPTIMA mall, 8 am., 2 rounds – blue track

11. 9. 2015 Friday · START at Atrium OPTIMA mall, 8 am., 2 rounds – blue track

12. 9. 2015 Saturday · · ·

START at Atrium OPTIMA mall, 8 am., 2 rounds – green track START Final test at Kechnec, 9 am. – 4 pm. Prize-giving Ceremony, Spoločenský pavilón (Trieda SNP 61) – 7 pm.


Košice – Vaša nová destinácia Košice – your new destination Predstavte si mesto, ktoré je tak akurát. V srdci Európy sa ako druhé najväčšie mesto na Slovensku Košice vyprofilovali na miesto s dušou veľkomesta. Spoznajte Košice tak, ako ich milujú ľudia ktorí tu žijú, tvoria a dodávajú im tak neopakovateľnú atmosféru.

História mesta Košice sú mestom s bohatou históriou siahajúcou až do 13. storočia, ktorá je prítomná na každom vašom kroku. Historické centrum patrí spolu s najdlhšou pešou promenádou na Slovensku k pokladom architektúry a umenia. Krásne šľachtické domy a pamiatky zdôrazňujú dôležitosť mesta počas dejín, ktoré patrilo k najvýznamnejším v celom Uhorsku. Navyše, všetky dominanty Košíc sa nachádzajú na Hlavnej ulici a zvládnete ich vidieť aj pešo! Ak chcete oceniť viac ako len fasády budov a dozvedieť sa viac o histórii a legendách, objednajte si prehliadku mesta s profesionálnym sprievodcom! Pre viac informácií o prehliadkach mesta nás neváhajte kontaktovať: Návštevnícke centrum Košice, Hlavná 59, T: +421 55 625 88 88, E: visit@visitkosice.eu alebo si rezervujte prehliadku online na www.visitkosice.eu. Prehliadky sú dostupné v rôznych jazykoch (slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, ruština, španielčina). NEVYNECHAJTE:

Imagine a city that is just about the right one. As the second largest city in Slovakia and being in the heart of Europe, Košice has become a place with the soul of a metropolis. Discover Košice as it is loved by the people who inhabit it and create a once-in-a-lifetime atmosphere.

History of the city Košice is a city with a rich history dating back to the 13th century, which is present in every step you take in the city. Historical city centre is the jewel of Slovak pedestrian promenades being officially the longest one in the entire country with the most beautiful historical monuments and bourgeois houses indicating the importance of the city throughout the history. In addition, all the biggest attractions are located right in the centre and can be easily discovered on foot! To appreciate more than merely the facades of the buildings and learn about their history and legends, embark on a guided city walk! Would you like to know more about another sightseeing tours? Do not hesitate to contact us: Košice Visitor Centre, Hlavná St. 59, Košice, T: +421 55 625 88 88, E: visit@visitkosice.eu or make an online reservation at www.visitkosice.eu/en under the „To see and do“ tab. City walks are available in various languages (Slovak, English, German, Hungarian, Russian, Spanish). DO NOT MISS: St. Elisabeth Cathedral / Hlavná Street The most significant monument of the city and the biggest place of worship in Slovakia. It houses the fascinating altar of st. Elizabeth, a rare gothic daouble spiral staircase – one of just five of its kind in Europe, the crypt of the leader of the biggest antihabsburg uprising, Francis II. Rákoczi. The place of cult of the blood of Jesus Christ, official pilgrimage site recognized by the Pope. Thanks to the fantastic view of the centre, climbing the 60-metre high northern tower is well worth the effort. Synagogoue on Puškinova Street / Puškinova 3

Dóm sv. Alžbety / Hlavná ulica Najikonickejšia pamiatka mesta a najväčšia gotická katedrála na Slovensku. Nachádza sa v nej fascinujúci oltár sv. Alžbety, vzácne točité dvojité schodisko z obdobia gotiky – jedno z piatich podobného typu v Európe, hrobka vodcu najväčšieho protihabsburgského povstania v Uhorsku, Františka II. Rákócziho, alebo slnečné hodiny z roku 1477. Udial sa tu tzv. zázrak Kristovej krvi, ktorý oficiálne uznal aj samotný pápež. Za nádherným výhľadom na centrum a okolie sa oplatí vystúpiť aj na 60 metrov vysokú severnú vežu.

The orthodox synagogue from the end of the 1930s is a specific combination of historical elements and touches of oriental architecture togethter with modern elements. The interior walls of the synagogue are inscribed in pencil with the comments of the Jews who were gathered there before being transported to the concentration camps.

Synagóga na Puškinovej ulici / Puškinova 3 Ortodoxná synagóga predstavuje osobitú kombináciu historických a orientálnych prvkov architektúry spolu s prvkami moderny, predovšetkým kubizmu. Na stenách interiéru synagógy sú ceruzkami napísané odkazy židov, ktorí tam boli zhromažďovaní pred transportmi do koncentračných táborov.

13


Executioner’s Bastion and Rodosto / Hrnčiarska 7 The most stunning example of medieval Košice bulwark and the largest bastion in Slovakia is the Katova bašta (Executioner’s Bastion), which protected one of the entrance points to the city. The grounds of the bastion are home to a copy of the Turkish exile home of the last leader of the anti-Habsburg uprising, Francis II Rákóczi, which is named after the former name of his place of exile Rodošto, and which brings a touch of the orient to Košice. OUR TIP: Katova bašta a Rodošto / Hrnčiarska 7 Najkrajší príklad stredovekých košických hradieb a najväčšia bašta na Slovensku je práve Katova bašta, ktorá chránila jeden zo vstupov do mesta – Maľovanú bránu. V areáli tejto bašty sa nachádza aj kópia tureckého exilového domu posledného vodcu protihabsburgského povstania Františka II. Rákócziho tzv. Rodošto, ktorá vnáša do Košíc čaro orientu. NÁŠ TIP: Prehliadka mesta – Najkrajšie skvosty Košíc / Návštevnícke centrum Košice, Hlavná 59 Objavte fascinujúce skvosty Košíc s pohnutou históriou a opradené legendami. Dostaňte sa na miesta, kde pulzoval život od začiatkov mesta, spoznajte príbehy slávnych košických rodákov, patrónky mesta alebo ďakovnej sochy za prežitie. Na tejto prehliadke nebude o superlatívy núdza.

Kultúra Košice žijú históriou, ale zároveň ťažia z prítomnosti. Vďaka titulu Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013 sa zmenili z pôvodne industriálneho mesta na centrum kreativity a kultúry. Dôkazom je aj množstvo kultúrnych podujatí (od klasiky až po alternatívu), ktoré sa v Košiciach počas celého roka odohrá. NEVYNECHAJTE:

Sightseeing tour – The most beautiful jewels of Košice / Košice Visitor Centre, Hlavná 59 Discover the fascinating highlights of Košice with a spirit of history and famous legends. Visit the places where life has pulsed since the city was established, learn about famous locals, the city’s patron or the manifestation of thankfulness of life.

Culture Košice lives with its rich history, but also benefits from the presence. Thanks to European Capital of Culture 2013, which city acquired in 2008, Košice has gradually changed from the original industrial city into creative cultural centre. This status is proved by a number of cultural institutions and spaces that cover it all – and they are filled throughout the year with a wide range of arts from classical to the alternative. DO NOT MISS: Kasárne/Kulturpak / Kukučínova 2 Former army barracks, built in the late 19th and early 20th century, have been restored to serve as a modern multicultural centre, creating an ideal space for the creation and presentation of contemporary music, visual arts, literature, film, theatre and dance performances. Kunsthalle / Rumanova 1 Originally a swimming pool, this building has been considered one of the city’s architectural landmarks of the 1950s. In the 1980s, the building was declared statically unstable and had to be closed. However, it has now been restored and given a new chance as an exhibition venue for contemporary art, hosting regular exhibitions as well as other cultural events.

Kasárne/Kulturpark / Kukučínova 2 Areál bývalých vojenských kasárenských budov z prelomu 19. a 20.storočia, ktorý bol zrekonštruovaný na multikultúrne centrum. Predstavuje ideálny priestor na tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry a umenia v oblasti hudby, vizuálneho umenia, literatúry, filmu, divadla a tanca. Kunsthalle / Rumanova 1 Budova bývalej krytej plavárne je považovaná za jednu z architektonických skvostov 50.rokov 20.storočia. Kvôli statickým poruchám bola v 80.rokoch uzavretá. Zrekonštruovaná budova slúži ako výstavný priestor pre súčasné umenie. Okrem výstav sa v budove konajú aj iné kultúrne podujatia.

14


Východoslovenské múzeum / Hviezdoslavova 2 Hneď za sochou maratónca sa nachádza majestátna novorenesančná budova Východoslovenského múzea z rokov 1896 až 1899. Najaktívnejšie múzeum počtom organizovaných výstav na Slovensku s množstvom expozícii ukrýva (v prípade, že neputuje po svete) vo svojom trezore aj skutočný skvost – Košický zlatý poklad.

East Slovak Museum / Hviezdoslavova 2 Right behind the marathon runner sculpture there is a majestic New Renaissance building of the East Slovak Museum from 1896 to 1899. The most active museum in Slovakia in terms of the number of exhibitions, with numerous expositions, hides a true jewel in its vaults, namely the Košice Golden Treasure - one of the most significant finds of its kind in the world!

NÁŠ TIP:

OUR TIP:

Prehliadka – Stopy EHMK 2013 / Návštevnícke centrum Košice, Hlavná 59

Sightseeing tour - Legacy of European Capital of Culture 2013 / Košice Visitor centre, Hlavná 59

Prehliadka mapuje najväčšie investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Zaujímavosťou je, že v Košiciach boli projekty zamerané predovšetkým na obnovu pôvodných historických budov namiesto výstavby nových. Kasárne/ Kulturpark alebo Kunsthalle sú len dvomi príkladmi toho, čo všetko môžete vidieť, ak sa rozhodnete pre túto prehliadku!

The tour traces the major investment projects of the 2013 European Capital of Culture. Interestingly, the city of Košice opted for restoring original historic buildings rather than building new ones. Kasárne/Kulturpark or Kunsthalle are just two examples of what you can expect if you decide to take this interesting walk!

The art of winemaking Tokaj is a world renowned winemaking region and the home of a unique treasure – the Tokaj wine. The methods of its production may vary but the taste always fills you with only the most pleasant sensations. Or enjoy a delightful afternoon or an evening directly in one of Košice wine bars, which offer an interesting programme of wine tastings and recommend you some of the best wines. The choice is up to you... DO NOT MISS: Trip to unique Tokaji wine cellars / Košice Visitor Centre, Hlavná 59

Košice – mesto vinárskych tradícií Tokaj je svetoznámou vinárskou oblasťou, kde sa vyrába unikátne Tokajské víno - poklad tunajších viníc. Jeho príprava môže byť rôznorodá, jedným si však môžete byť istý, jeho chuť vo Vás zanechá iba príjemné pocity. Podmanivý podvečer si však môžete užiť aj priamo v niektorej z košických vinoték, ktoré ponúkajú zaujímavé ochutnávky vín a odporučia Vám to najlepšie víno podľa Vašich preferencií. Výber závisí len na Vás... NEVYNECHAJTE: Výlet do unikátnych tokajských pivníc / Návštevnícke centrum Košice, Hlavná 59 Vynikajúca príležitosť ako sa dozvedieť viac o výrobe vína a dopriať si domáce špeciality zo Zemplína alebo ochutnať pravú slovenskú či maďarskú kuchyňu. Zaujímavosťou je, že tokajské víno bolo podávané aj na francúzskom kráľovskom dvore vo Versailles a o jeho kvalitách sa presvedčil aj samotný Ľudovít XIV. Prečo by ste si ho nemohli dopriať aj vy? NEVYNECHAJTE: Vinotéka „Náš svet“ Hlavná 16, www.obchodsdobrymvinom.sk Vinotéka Villa Cassa Pri Miklušovej väznici 2, www.villacassa.sk Citadela Wine Gallery Južná trieda 48, www.citadelawine.sk NÁŠ TIP: Košické slávnosti vína / 10. – 12. september 2015 Každoročne sa počas septembra stretne v Košiciach viac ako 40 vinárov zo Slovenska a okolitých krajín aby si spolu s návštevníkmi pripili tými najlepšími vínami zo svojej produkcie. Počas troch dní si okrem degustácie vín môžete užiť aj zaujímavé hudobné vystúpenia, bohatý sprievodný program, či ochutnať jedlá, ktoré ideálne dopĺňajú podávané vína.

Great opportunity to learn about technology of winemaking and taste wide assortment of homemade specialties of the Zemplin region, Slovak and Hungarian cuisine. Interesting fact from the history is that the Tokaji wine was served at the French Royal court at Versailles, enjoyed by Louis XIV and received accolades from numerous great writers and composers! DO NOT MISS: „Náš svet“ Wine Bar Hlavná 16, www.obchodsdobrymvinom.sk Villa Cassa Wine Bar Pri Miklušovej väznici 2, www.villacassa.sk Citadela Wine Gallery Južná trieda 48, www.citadelawine.sk OUR TIP: Košice Wine Festival / 10 – 12 September 2015 Košice Wine Festival is the highlight of the Autumn in Košice, commemorating the winemaking traditions of the region. Tradition meets modernity in Košice as folk dance groups perform, wine deputies arrive and demonstrations of wine cider pressing techniques and other winemaking methods old and new are presented by more than 40 producers of wines.

15


Chuť histórie

Taste of history

Zloženie obyvateľstva v Košiciach bolo v minulosti veľmi pestré. Ich odkaz tak nezostal iba v zbierkach múzeí a v podobe historických pamiatok, ale aj priamo na Vašom tanieri! Vďaka svojej geografickej polohe sa tu miesili chute tradičnej regionálnej, poľskej, maďarskej a židovskej kuchyne už od nepamäti. Ak máte chuť ochutnať typické slovenské jedlá, ktoré sú aj dnes u ľudí veľmi obľúbené, navštívte jednu zo „slovenských“ reštaurácií. Ak Vaše chuťové bunky patria ku konzervatívnej skupine, nezúfajte, aj tie si prídu na svoje - košické reštaurácie nie sú len o tradičnej kuchyni. Vyberané špeciality v jedálnom menu priamo nabádajú na to, aby ste ochutnali delikatesy z rôznych častí zemegule. Je len na Vás čo si vyberiete...

The geographical location of the city made it a meeting point of Polish, Hungarian, Jewish as well as its own regional cuisine. If you feel like trying a typical and still popular Slovak dish, you can do so in one of the local “Slovak“ restaurants. If your tastes are more conservative, do not worry, there is a variety of restaurants to choose from. In addition to local specialties, their menus include dishes from all over the world. The choice is up to you. RECOMMENDED RESTAURANTS IN KOŠICE: Cafe Restaurant Le Colonial Hlavná 8, www.lecolonial.sk Camelot Steak House Kováčska 19, www.restaurant-camelot.sk

ODPORÚČANÉ REŠTAURÁCIE: Cafe Restaurant Le Colonial Hlavná 8, www.lecolonial.sk

Hotel & Restaurant Privilege Werferova 3, www.privilege.sk

Camelot Steak House Kováčska 19, www. restaurant-camelot.sk

Lujza Restaurant Hotel Bankov****, Dolný bankov 2, www.hotelbankov.sk

Hotel & Restaurant Privilege Werferova 3, www.privilege.sk Lujza Restaurant Hotel Bankov****, Dolný bankov 2, www.hotelbankov.sk Maraton Café – Restaurant Boutique Hotel Maraton****, Strojárenská 11/A, www.restauraciamaraton.sk

Maraton Café – Restaurant Boutique Hotel Maraton****, Strojárenská 11/A, www.restauraciamaraton.sk Med Malina Restaurant Hlavná 81, www.medmalina.sk OliveTree Restaurant DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, www.doubletree-kosice.com

Med Malina Restaurant Hlavná 81, www.medmalina.sk

Restaurant Allegro Boutique Hotel Bristol****, Orlia 3, www.bristolhotel.sk

OliveTree Restaurant DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, www.doubletree-kosice.com

Restaurant Baránok Čermeľská cesta 67, www.baranok.sk

Restaurant Allegro Boutique Hotel Bristol****, Orlia 3, www.bristolhotel.sk

Restaurant Diplomat Hotel Ambassador****, Hlavná 101, www.ambassador.sk

Restaurant Baránok Čermeľská cesta 67, www.baranok.sk

Villa Regia Dominikánske námestie 3, www.villaregia.sk

Restaurant Diplomat Hotel Ambassador****, Hlavná 101, www.ambassador.sk

Restaurant Via Roma Letná 42, www.viaroma.sk

Villa Regia Dominikánske námestie 3, www.villaregia.sk Restaurant Via Roma Letná 42, www.viaroma.sk NÁŠ TIP: Košice Welcome Card Košice Welcome Card je karta určená turistom, ktorí chcú zažiť Košice naplno! Návštevníkom ponúka bezplatný vstup do 9 múzeí a galérií, bezplatnú mestskú hromadnú dopravu a 38 ďalších zliav. A čo je najlepšie – zľavu si môžete uplatniť aj vo všetkých reštauráciách a vinotékach uvedených v tomto článku! Pre viac informácií navštívte: www.visitkosice.eu

OUR TIP: Košice Welcome Card Košice Welcome Card is a card for tourists who want to enjoy the city of Košice to the fullest! It provides free entrance to 9 museums and galleries and free public transport, 38 discounts at cafés, as well for attractions. And what is the best - it provides also discounts for all wineshops and restaurants published in this article! For more information visit: www.visitkosice.eu/en

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo sa deje v Košiciach? Návštevnícke centrum Košice na Hlavnej 59 je ideálnym partnerom na Vašich cestách po Košiciach a okolí! Kliknite na: www.visitkosice.eu Alebo nás kontaktujte: visit@visitkosice.eu, +421 55 625 88 88

Would you like to know more about Košice? Košice Visitor Centre located on Hlavná 59 Street is the ideal partner on your journeys! Visit us on our website: www.visitkosice.eu/en Or contact us: visit@visitkosice.eu, +421 55 625 88 88

16


Košice región – Krása ukrytá v Európe... Košický kraj je malá časť Slovenska s mimoriadne silnou koncentráciou pozoruhodných kultúrnych a prí-

NAJVÝCHODNEJŠIA GOTICKÁ KATEDRÁLA V EURÓPE

Vzorom katedrály bol kostol sv. Viktora v Xantene pri Rýne. V priebehu storočí sa okolo Dómu svätej Alžbety v Košiciach vytvorilo niekoľko legiend. Stavitelia podľa jednej z nich umiestnili počas stavby na neznáme miesto dutý kameň. Ak by bol vytiahnutý, spôsobil by pád celého kostola.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD

Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Poklad sa pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym, ktorý v rámci protihabsburských povstaní obsadil Košice.

STUDENÝ GEJZÍR

V obci Herľany neďaleko Košíc sa nachádza európska rarita. Gejzír samovoľne strieka do výšky 7 – 15 metrov s periódou 32 – 40 hodín.

NAJHLBŠÍ KAŇON SLOVENSKA

V Národnom parku Slovenský kras ho vytvoril Blatný potok. Zádielska dolina je hlboká vyše 400 m a dlhá 3 km. Je široká len 10 m. Okraje kaňonu obklopujú masívne kamenné útvary.

SLOVENSKÝ TÁDŽ MAHAL

bol v Krásnohorskom Podhradí postavený ako pamätník veľkej lásky. Gróf Dionýz Andrássy ho dal postaviť svojej milovanej manželke Františke.

AKO SLOVENSKÝ EMENTÁL

je v celej svojej rozlohe predierkovaný Národný park Slovenský kras, zapísaný do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra. Svojou rozlohou patrí medzi najväčšie krasové oblasti v strednej Európe. V Slovenskom krase je známych vyše 1000 jaskýň a priepastí.

TAJUPLNÉ PODZEMIE

Jasovská jaskyňa slúži aj na speleoterapiu. Krásnohorská jaskyňa a jej spôsob sprístupnenia je nevšedným

Zádielska dolina

rodných krás, ako aj technických pamiatok, čarovných príbehov, milých ľudí a jedinečných tradícií a zvykov.

Je ideálnym miestom na výlety a dovolenku. Veď uznajte sami.

adrenalínovým zážitkom. Ochtinská aragonitová jaskyňa púta pozornosť rôznorodosťou aragonitovej výplne. §Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu. Krásnohorská jaskyňa sa nachádza pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Spôsob sprístupnenia a prezentácie je nevšedným adrenalínovým zážitkom. Dobšinská ľadová jaskyňa je najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete.

VEĽKOLEPÁ SKALNÁ GALÉRIA

NAJVYŠŠIA VEŽA NA SLOVENSKU

KOSTOLÍK BEZ KLINCA Ruská Bystrá

Výstup na hodinovú vežu farského kostola vysokú 87 metrov je nielen dobrodružstvom, ale aj obrovským zážitkom. Hodiny sú pozostatok z pôvodnej gotickej veže. Všetkých sedem ciferníkov ťahá jeden hodinový stroj, ktorý riadi aj všetky zvony.

NAJROZSIAHLEJŠÍ HRADNÝ KOMPLEX V STREDNEJ EURÓPE

Spišský hrad, jedinečná dominanta regiónu Spiš. Zachovalá hradná zrúcanina ležiaca na vrchole travertínovej kopy. Legenda hovorí, že počas mesačných nocí sa po hradných múroch prechádza dievča v bielych šatách s vlajúcimi vlasmi, s pásom okolo drieku. Na páse má zväzok kľúčov a beda dievčaťu, na ktoré hodí kľúče – to bude počarené.

NÁSTENNÉ MAĽBY OCENENÉ SVETOM

Interiér rímskokatolíckeho Kostola Ducha Svätého v Žehre zdobia chrámové maľby vynikajúce umeleckou kvalitou a pestrosťou vyobrazených tém.

SPIŠSKÝ JERUZALEM ALEBO VYMODLENÉ MIESTO

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu krajiny, maketu Jeruzalema v mierke 1:1. Tvoria ju sakrálne objekty a prícestné kaplnky, každá z nich symbolizuje istú stavbu alebo miesto spojené s utrpením Ježiša Krista v Jeruzaleme.

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ

Národný park Slovenský raj je nepochybne jedným z najvýznamnejších a najkrajších území Slovenska. Všeobecne známy svojou krásou, množstvom turistických chodníkov, mostíkmi, stúpačkami a rebríkmi každoročne láka návštevníkov k zdolaniu inak nezdolateľných úsekov svojich romantických zákutí.

Tomášovský výhľad

Tomášovský výhľad, inak prezývaný aj „Tomašák”, obkolesený malebnými borovicami, je jednoznačne najnavštevovanejšou vyhliadkou Slovenského raja. Tento fascinujúci vápencový skalný blok s dĺžkou viac ako 200 metrov sa týči nad hladinou rieky Hornád na niektorých miestach až do výšky 146 metrov.

Zvláštnosťou je, že objekt je postavený výlučne z dreva.

VÍNO KRÁĽOV – KRÁĽ VÍN

Tak znie výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. o tokajskom víne. Aromatické víno zlatavej farby, vyrábané v vinohradníckej oblasti TOKAJ, je výnimočné tým, že nemá alternatívu. Je to skrátka originál.

TAJUPLNÉ PIVNIČKY V AGÁTOVOM HÁJI

Malohorešské vínne pivnice sú najväčším komplexom pivníc v regióne. Do tufu je na malom mieste vytesaných 80 vchodov, ktoré sa delia ešte na množstvo ďalších chodieb. Ich pôvod siaha do doby pred tatárskym vpádom.

VÍNA Z VULKÁNU

Vynikajúce pôdne a klimatické podmienky s vysokým počtom slnečných dní a v neposlednom rade ľudská ruka sa zaslúžili o jedinečné vínka z oblasti Tibava a Orechová.

JAZERO POD VULKANICKÝM POHORÍM

Zemplínska šírava je v skutočnosti vodná nádrž, ktorá mala slúžiť ako ochrana pred záplavami. Bola postavená v miestach, kde bolo kedysi nemecké vojenské letisko slúžiace Luftwaffe počas druhej svetovej vojny. Miesto patrí k najteplejším oblastiam Slovenska.

www.kosiceregion.com Malohorešské vínne pivnice

Spišský hrad


Košice region – Hidden gem of Europe ... Unique nature, a rich history, unique culture and exceptional people... all of this and more await a visitor to THE EASTERNMOST GOTHIC CATHEDRAL IN EUROPE

The model for the cathedral was the St. Victor Cathedral in Xanten, a town on the Rhine River in Germany. In the course of centuries a number of legends have arisen around the St. Elisabeth Cathedral in Košice. Legend has it that the builders placed a hollow stone in an unknown location during construction. If this stone were to be removed, it would cause the entire church to collapse.

COLD GEYSER

In the village of Herľany near Košice is a geyser that is a rarity in Europe. The geyser automatically shoots to a height of 7 – 15 metres with a periodicity of 32 – 40 hours.

THE DEEPEST CANYON IN SLOVAKIA

The monumentally beautiful karst canyon in the Slovak Karst National Park was formed by the Blatný stream. The Zádielska valley is more than 400 m deep and 3 km long, but in places the width between the rocky walls is actually very close at only 10 m. The edges of the canyon are surrounded by massive rock formations.

A SLOVAK TAJ MAHAL

In Krásnohorské Podhradie a mausoleum was built as a monument to great love. Count Dionýz Andrássy had it built for his beloved wife Františka – a Vienna native whom he married despite her common origin.

LIKE SLOVAK EMMENTAL CHEESE

full of holes over its entire area is The Slovak Karst National Park. It has also been recorded into the international network of biosphere reservations in the scope of the UNESCO – Man and the Biosphere Programme. Its area belongs among the largest karst regions in Central Europe. More than 1000 caves and chasms are known in the Slovak Karst.

MYSTERIOUS UNDERGROUND CAVES

Gombasecká Cave is particularly known for the presence of sintered fi laments. Ochtinská aragonite cave represents a unique natural phenomenon attract- ing attention with its wealth and varied aragonite structures and the origin and development of its underground spaces. Domica is the most signifi cant and longest cave Zádielska dolina / The Zádielska valley

our region. The Košice Region is picturesque and diverse, and it holds within it a great many enchanting in the Slovak Karst National Park. Krásnohorská cave is located near the village of Krásnohorská Dlhá Lúka. The methods of entry and the presentation are a rare caving experience.

THE HIGHEST TOWER IN SLOVAKIA

The climb up the clock tower of the parish church 87 metres high is not only an adventure but is also a great experience. The view over the surroundings should not be missed. The clock is a remnant of the original Gothic tower. All seven of the faces are operated by a single clock machine, which also controls all of the bells.

THE MOST EXTENSIVE CASTLE COMPLEX IN CENTRAL EUROPE

places which will inspire you to visit again and again.

A GRANDIOSE ROCKY GALLERY

The overlook Tomášovský výhľad in the National Park Slovak Paradise, surrounded by pic- turesque pines is easily the park’s most visited viewing point. This fascinating limestone cliff of some 200 metres in length hangs out over the River Hornád in some places at a height of 146 metres above the river.

CHURCHES WITHOUT NAILS

Ruská Bystrá. One oddity is that the buildings are built exclusively from wood. Eight of the wooden churches of the Carpathians have world-wide value: in 2008 they were recorded into the UNESCO World Heritage List.

THE WINE OF KINGS – THE KING OF WINES

Spiš Castle, is the unique dominant feature of the Spiš region. The preserved castle ruins spread over the top of a travertine hill. Leg- end says that on moonlit nights a young girl in a white dress and with long hair and a belt around her waist strolls along the castle walls. On the belt she has a bunch of keys, and woe to the girl to whom she throws a key, for she will become bewitched.

Thus said French King Louis XIV. about Tokaj wine. The aromatic wine of golden tint, made in the Tokaj region, is unique in that there is no alternative version of it. In short, it is original.

WALL PAINTINGS APPRECIATED BY THE WORLD

Malý Horeš wine cellars are the largest complex of cellars in the regions. Here, in one small place, 80 entrances have been hewn into the tufa limestone and these are divided into still more corridors.

THE SPIŠ JERUSALEM OR PLACE OF PRAYER

Excellent soil and climatic conditions with a high number of sunny days, and last but not least the hand of man, are to be credited for the unique Tibava wine region. Pre- dominately white-wine grapes supplement the plantings of the unique Gewürztraminer grape. Orechová region is a bit smaller. Its vineyards today preserve the original clone of the Grüner Veltliner grape.

The interior of the Roman-Catholic Church of the Holy Spirit in Žehra is decorated with sacred wall painting of excellent quality and colourfully illustrated subjects. The rarest monuments in the church are the wall paintings creating a linked iconographic cycle.

In Spišská Kapitula and in the locality named Pažica experts have discovered a unique conception of territory, model of Jerusalem in the landscape in a 1:1 ratio. It is made up of sacred buildings and pathside chapels, and each of them symbolizes a certain building connected with the suff ering of Jesus Christ in Jerusalem.

THE SLOVAK PARADISE NATIONAL PARK

The Slovak Paradise National Park is undoubtedly one of the most prominent and most beautiful areas in Slovakia. Generally known for its beauty, its many hiking paths, bridges, foot boards and ladders, it annually draws visitors to conquer the otherwise unconquerable segments of its romantic corners. Tomášovský výhľad / Tomášovský View

MYSTERIOUS CELLARS IN AGÁTOVÝ HÁJ

WINE FROM A VOLCANO

THE LAKE BENEATH THE VOLCANO MOUNTAINS

Zemplínska šírava is in fact a reservoir which is supposed to serve for fl ood protection. It was built in places where there was once a German, military airport for the Luftwaff e serving during the Second World War. The site is among the warmest areas of Slovakia. The sun shines here on average up to 2200 hours per year, which is practically ideal for resting near the water.

www.kosiceregion.com Spišský hrad / Spiš Castle


Historia enduro športu v Košiciach The History of Enduro in Košice Enduro sa jazdí v Košiciach už od 60. rokov. Terénnym motocyklovým súťažiam (starší výraz pre enduro) sa v Košiciach venovali dva kluby. Červená hviezda a AMK TRIAL Inžinierske stavby. V roku 1972 štartovali na Šesťdňovej v Špindlerovom Mlýne v klubovej súťaži piati jazdci z Košíc. O štyri roky neskôr sa v Košiciach organizovali Majstrovstvá Európy enduro, pričom trate dnešnej Šesťdňovej sú situované z časti do rovnakých lokalít ako v roku 1976. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia sa enduro z Košíc na istý čas vytratilo. Jeho návrat sa o niekoľko rokov spájal s klubom, ktorý fungoval pod názvom Moto centrum Košice a ktorý potom v roku 1987 zorganizoval Majstrovstvá Slovenska Enduro za účasti 35 jazdcov. Po niekoľkonásobnom organizovaní národných majstrovstiev ČSFR a SR usporiadal tento klub v roku 1996 v Košiciach Majstrovstvá sveta so štartom v lokalite Anička. Následne v rokoch 2006 a 2007 to boli opäť majstrovstvá sveta, tentokrát v neďalekých v Krompachoch. To už klub pracoval pod novým názvom SC Enduro. Do Krompách sa enduro pod taktovkou tohto klubu vrátilo aj v roku 2012, keď tu bolo usporiadané finále Majstrovstiev Európy. V novodobej histórii patria k najlepším košickým motocyklovým enduro jazdcom Patrik Molnár a o čosi neskôr i Robo Kapajčík, juniorský majster Európy z roku 2008 a niekoľkonásobný účastník Šesťdňovej. V roku 2008 vyhral Robo Kapajčík spolu so Štefanom Svitkom a Radkom Matoškom klubovú súťaž na Šesťdňovej v Grécku. Súčasnú generáciu jazdcov zastupujú aj Jaroslav Postredný a Michal Košík, z ktorých druhý menovaný nastúpi v Košiciach v Junior Trophy tíme Slovenska.

Enduro riding has been done in and around Košice since the 1960s. There used to be two clubs doing dirt-biking (the common name for motocross and enduro racing): Červená Hviezda Košice (Red Star, the police force club) and AMK TRIAL Inžinierske Stavby Košice (a large construction company club). The ISDE event at Špindlerův Mlyn (Czech Republic) in 1972 featured five riders from Košice in the club competition. In 1976 Košice hosted the European Enduro Championships (the World Championships were set up later), with racing over the same tracks as for ISDE 2015. For a while in the late 70s and early 80s there was no enduro racing in Košice, but it reappeared in the late 80s thanks to the new club Moto centrum Košice. The Slovakian Enduro Championships were held here in 1987, with 35 riders taking part. After several years of organizing the national championships of the CzechoSlovak Federal Republic and then the Slovak Republic, in 1996 the same club organized the World Championships (with the start in Anička Park). They put on the World Championships again in 2006 and 2007, but in the nearby town of Krompachy. By then the club was already operating under new name, the SC Enduro Klub, and in 2012 this club organized the finals of the European Championships at Krompachy. The best enduro riders in Košice in recent years have been Patrik Molnár (in the 1990s) and then Robo Kapajčík, junior champion of Europe in 2008 and several times ISDE participant. Also in 2008 Robo together with Štefan Svitko and Radko Matoška won the club competition at the ISDE in Greece. Róbert Kapajčík still features in the latest generation of riders, which now also includes Jaroslav Postredný and Michal Košík, who are trying for nomination to the Junior Team Trophy Slovakia squad.

19


Dôležité lokality ISDE 2015

ISDE 2015 Facilities 5

N 48° 41' 18,2" E 21° 14' 15,5"

N 48° 41' 54,0" E 21° 14' 40,1" N 48° 41' 50,1" E 21° 14' 6,9"

6

1

N 48° 41' 49,3" E 21° 14' 40,1"

4 N 48° 41' 38,4" E 21° 14' 18,9"

2

3 1

HEADQUARTERS

3

START / ISDE EXPO

5

PADDOCK B & CAMP

2

PARCFERMÉ

4

PADDOCK A

6

PARKING

CMYK 0/0/0/100 © OpenStreetMap contributors

80/60/0/20

PRIDAJTE SA K NÁM NA

WIFI ZADARMO


ENDURO PROMO TEST Každý súťažný deň pondelok 7. 9. – piatok 11. 9., 11.00 – 18.00 hod. Medzi OC Atrium Optima a halou Cassosport (Paddock A).

ZažiTE SKUTOčNé ENDURO PRiaMO v MESTE! vstup voľný.

FRESH ENDURO PROMO TEST Every racing day Monday, 7. 9. – Friday 11. 9., 11:00 AM – 6:00 PM Between OC Atrium Optima and Cassosport sport hall (Paddock A).

ENjOy REal ENDURO iN THE ciTy! Free entry.

Fresh DT ISDE 210x148_5mm.indd 1

24.8.2015 13:34:19

LAND FOR SALE

LABAŠ s.r.o. offers land plots in Košice for sale.

Total area for sale: 47 244 m2 Location: Košice, Slovakia. Košice is the second largest city in Slovakia with more than 250 000 inhabitants within city limits and 350 000 in metropolitan area. The land is situated near Moldavská cesta and southern city circuit, 2,5 km from Košice International airport. It is sourrounded by most frequent shopping mall in Košice Atrium Optima, hobby markets Baumax and Hornbach, gas station OMV and multifunctional sports hall Cassosport. Construction of a new football stadium is planned for 2016 on a nearby lot.

Use: This property can be used for commercial development projects, such as shopping mall, supermarkets, showrooms; ro room oom oms; s; sports s; spo port rtss or cultural cul ultu tura ra centers. All engineering networks are reachable from borders of the property.

Contact: tel.: +421 902 990 931, email: pozemky@labas-reality.sk

web: www.labas-reality.sk


Trať: deň 1 & 2 Course: DAY 1 & 2 GPS ET Baška

48˚ 42´34,17´´N 21˚ 10´5,11´´E

ET Vyšný Medzev

48˚ 42´56,65´´N 20˚ 53´46,41´´E

CT Košická Belá

48˚ 49´0,96´´N 21˚ 5´0,08´´E

TC Opátka

48˚ 47´5,25´´N 21˚ 4´13,22´´E

TC Vyšný Medzev

48˚ 42´51,56´´N 20˚ 54´18,1´´E

TC Kojšov

48˚ 49´9,19´´N 20˚ 59´32,73´´E

TC Paddock

48˚ 41´41,56´´N 21˚ 14´38,59´´E

Two laps, 3 special tests, 4 time checks. Total distance 275 km, time limit 8 hours.

Lap Location

1.

2.

KM

1st/Last Rider – Time *

Optima - Košice

Parc Fermé / Working Area

0

07:45 / 07:50

Optima - Košice

Start

0

08:00

ET Baška

Enduro Test

TC 1 Opátka

Time Control

28,2

08:45 / 11:35

TC 2 Vyšný Medzev

Time Control

60,7

09:40 / 12:30

ET Vyšný Medzev

Enduro Test

TC 3 Kojšov

Time Control

95,2

10:50 / 13:40

CT Košická Belá

Cross Test

TC Paddock

Time Control

137,2

11:57 / 14:47

ET Baška

Enduro Test

TC 1 Opátka

Time Control

165,4

12:42 / 15:32

TC 2 Vyšný Medzev

Time Control

198

13:37 / 16:27

ET Vyšný Medzev

Enduro Test

TC 3 Kojšov

Time Control

232,4

14:47 / 17:37

CT Košická Belá

Cross Test

Paddock

Prefinish

274,4

15:49 / 18:39

Paddock

Finish

275,4

16:04 / 18:54

* Note: Please consider times to be only informative. They are subject to Jury approval and may vary.

22


KEYS

Smolník

DIRECTION

ROUTE

Štós

Smolnícka huta

Mníšek nad Hnilcom

flag

Medzev

START

TIME CHECK

VYšNý MEDZEV

tc 2

Helcmanovce

Trať: deň 1 & 2

ENDURO TEST CROSS TEST

C

Jasov

Poproč

Rudník

Zlatá Ida

Kojšov

wat

Veľký Folkmar

E

VYšNý MEDZEV

E

Et

KOJšOV

tc 3

Gelnica

Jaklovce

DRINK WATER PROTECTED AREA

INTERESTING SPOTS

Šemša

Nižný Klátov

Vyšný Klátov

Košická Belá

Nováčany

wat

OPáTKA

tc 1

kOšICKá BELá

C

Ct

baška

E

et

Veľká Lodina Kysak

© OpenStreetMap contributors

optima

flag

start

paddock

tc 4

Košice

Družstevná pri Hornáde

Course: DAY 1 & 2


Trať: deň 3 Course: DAY 3 GPS ET Jahodná

48˚ 45´54,04´´N 21˚ 7´54,3´´E

ET Vyšný Medzev

48˚ 42´56,65´´N 20˚ 53´46,41´´E

ET Baška

48˚ 42´34,17´´N 21˚ 10´5,11´´E

TC Kojšov

48˚ 49´9,19´´N 20˚ 59´32,73´´E

TC Vyšný Medzev

48˚ 42´51,56´´N 20˚ 54´18,1´´E

TC Opátka

48˚ 47´5,25´´N 21˚ 4´13,22´´E

TC Paddock

48˚ 41´41,56´´N 21˚ 14´38,59´´E

Two laps, 3 special tests, 4 time checks. Total distance 283 km, time limit 8 hours.

Lap Location

1.

2.

KM

1st/Last Rider – Time *

Optima - Košice

Parc Fermé / Working Area

0

07:45 / 07:50

Optima - Košice

Start

0

08:00

ET Jahodná

Enduro Test

TC 1 Kojšov

Time Control

43,5

09:07 / 11:49

ET Vyšný Medzev

Enduro Test

TC 2 Vyšný Medzev

Time Control

80

10:19 / 13:01

TC 3 Opátka

Time Control

112

11:17 / 13:59

ET Baška

Enduro Test

TC Paddock

Time Control

141

12:02 / 14:44

ET Jahodná

Enduro Test

TC 1 Kojšov

Time Control

184,5

13:09 / 15:51

ET Vyšný Medzev

Enduro Test

TC 2 Vyšný Medzev

Time Control

221

14:21 / 17:03

TC 3 Opátka

Time Control

253

15:19 / 18:01

ET Baška

Enduro Test

Paddock

Prefinish

282

15:59 / 18:41

Paddock

Finish

283

16:14 / 18:56

* Note: Please consider times to be only informative. They are subject to Jury approval and may vary.

24


KEYS

Smolník

DIRECTION

ROUTE

Štós

Smolnícka huta

Mníšek nad Hnilcom

Deň 3 Trať: deň 3

flag

VYšNý MEDZEV

Medzev tc 2

START

TIME CHECK

VYšNý MEDZEV VYšNý MEDZEV

E

et tc 2

Helcmanovce

ENDURO TEST CROSS TEST

C

Jasov

Poproč

Rudník

Zlatá Ida

Kojšov

wat

Veľký Folkmar

E

VYšNý MEDZEV

E

Et

tc 1

KOJšOV KOJšOV

tc 3

Gelnica

Jaklovce

wat wat

Šemša

DRINK WATER PROTECTED AREA

INTERESTING SPOTS

jahodná

E

et

Nižný Klátov

Vyšný Klátov

Košická Belá

Nováčany

OPáTKA

tc 3

OPáTKA

tc 1

kOšICKá BELá

C

Ct

baška

E

et

Veľká Lodina Kysak

© OpenStreetMap contributors

optima

flag

start

paddock paddock

tc44 tc

Košice

Družstevná pri Hornáde

Course:DAY 3 DAY 3


Trať: deň 4 & 5 Course: DAY 4 & 5 GPS CT Gelnica

48˚ 51´21,21´´N 20˚ 57´16,57´´E

ET Kojšov

48˚ 49´58,65´´N 20˚ 59´45,56´´E

ET Jahodná

48˚ 45´54,04´´N 21˚ 7´54,3´´E

TC Opátka

48˚ 47´5,25´´N 21˚ 4´13,22´´E

TC Gelnica

48˚ 51´6,41´´N 20˚ 56´5,43´´E

TC Jahodná

48˚ 46´1,46´´N 21˚ 8´0,97´´E

TC Paddock

48˚ 41´41,56´´N 21˚ 14´38,59´´E

Two laps, 3 special tests, 4 time checks. Total distance 267 km, time limit 8 hours.

Lap Location

1.

2.

KM

1st/Last Rider – Time *

Optima - Košice

Parc Fermé / Working Area

0

07:45 / 07:50

Optima - Košice

Start

0

08:00

TC 1 Opátka

Time Control

26

08:38 / 11:18

TC 2 Gelnica

Time Control

60

09:45 / 12:25

CT Gelnica

Cross Test

ET Kojšov

Enduro Test

TC 3 Jahodná

Time Control

109,5

11:13 / 13:53

ET Jahodná

Enduro Test

TC Paddock

Time Control

133

11:59 / 14:39

TC 1 Opátka

Time Control

159

12:37 / 15:17

TC 2 Gelnica

Time Control

242,5

13:44 / 16:24

CT Gelnica

Cross Test

ET Kojšov

Enduro Test

TC 3 Jahodná

Time Control

208,5

15:12 / 17:52

ET Jahodná

Enduro Test

Paddock

Prefinish

266

15:52 / 18:32

Paddock

Finish

267

16:07 / 18:47

* Note: Please consider times to be only informative. They are subject to Jury approval and may vary.

26


KEYS

Smolník

DIRECTION

ROUTE

Štós

Smolnícka huta

Mníšek nad Hnilcom

flag

gelnica

tc 2

START

TIME CHECK

Medzev

Helcmanovce

Trať: deň 4 & 5

ENDURO TEST CROSS TEST

C

Jasov

Poproč

Rudník

Zlatá Ida

KOJšOV

E

et

Kojšov

E

Gelnica

wat

gelnica

C

Ct

E

Šemša

DRINK WATER PROTECTED AREA

JAHODNá

tc 3

Malá Ida

Nižný Klátov

jahodná Vyšný Klátov

INTERESTING SPOTS

Nováčany

wat

OPáTKA

tc 1

et

Košická Belá

Veľká Lodina Kysak

paddock

tc 4

© OpenStreetMap contributors

optima

flag

start

Košice

Družstevná pri Hornáde

Course: DAY 4 & 5


Trať: deň 6 Course: DAY 6 GPS FT/TC Kechnec

48˚ 32´45,23´´N 21˚ 16´35,88´´E

Location

1st/Last Rider – Time *

Optima - Košice

Parc Fermé / Working Area

07:45 / 07:50

Optima - Košice

Start

Kechnec

Prefinish

08:48 / 11:18

Kechnec

Finish

09:03 / 11:33

Kechnec

Final Motocross

08:00

* Note: Please consider times to be only informative. They are subject to Jury approval and may vary.

28


KEYS

CROSS TEST

START

C

flag

ROUTE

DIRECTION

Trať: deň 6

Bočiar

Sokoľany

Šebastovce

Kechnec

Seňa

Haniska

optima

flag

start

Košice

C

motocross kechnec

final Ct

Valaliky

© OpenStreetMap contributors

Course: DAY 6FIM World Trophy No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Austria 80

FEICHTINGER

Walter

E2

KTM

81

HIRSCHMUGL

Mario

E3

KTM

82

NEISSER

Patrick

E2

Husqvarna

83

SCHOPF

Bernhard

E3

KTM

84

STAUFER

Michael

E1

KTM

85

WIBMER

Matthias

E2

Husqvarna

Australia 50

GREEN

Joshua

E1

Yamaha

51

MILNER

Daniel

E2

Yamaha

52

PHILLIPS

Matthew

E2

KTM

53

RALSTON

Beau

E2

Yamaha

54

STANFORD

Lachlan

E2

Husqvarna

55

STRANG

Joshua

E2

Husqvarna

60

DESPRECHINS

Arno

E2

KTM

Belgium 61

GRANDJEAN

Vincent

E2

Beta

62

HERINNE

Jeremy

E1

TM

63

LELOUP

Andrew

E2

KTM

64

MONFORT

Quentin

E2

Husqvarna

65

VANDERHEYDEN

Wim

E3

Husqvarna

Czech Republic 90

HADEK

Jiri

E1

KTM

91

HELMICH

Ondrej

E2

KTM

92

KADLECEK

Michal

E2

93

MARKVART

Patrik

E1

94

ROMANCIK

Jaromir

E2

95

TOMAN

Radek

E3

KTM

100

BIENE

Priit

E1

Husqvarna

101

LEOK

Martin

E2

KTM

102

RAATS

Veiko

E1

KTM

103

TALU

Elary

C3

KTM Husqvarna

KTM

Estonia

104

TRIISA

Toomas

E2

105

PALATU

Priit

E3

BARNES

Mika

E2

Finland 110 111

HELLSTEN

Antti

E1

112

POHJOLA

Eemil

E2

113

REMES

Eero

E1

114

SAVO

Matias

E3

115

STIGELL

Henric

E2

Štartová listina verifikovaná 21. 8. 2015. Data in Entry List verified on August 21, 2015.

KTM

31


FIM World Trophy No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

France 10

BOURGEOIS

Marc

E1

Yamaha

11

BOISSIERE

Anthony

E1

Sherco

12

LARRIEU

Loic

E2

Sherco

13

BASSET

Antoine

E3

KTM

14

JOLY

Jeremy

E3

Husqvarna

15

BELLINO

Mathias

E3

Husqvarna

Germany 48

HUBNER

Edward

E1

KTM

41

KRAUSE

Tilman

E3

Beta

42

RISSE

Mark

E3

Beta

43

SCHAFER

Jan

E3

KTM

44

VON ZITZEWITZ

Davide

E2

KTM

45

WEISS

Christian

E3

KTM

Great Britain 120

KNIGHT

David

E2

121

LEWIS

Jamie

E2

122

McCANNEY

Jamie

E1

123

ROWLAND

Jack

E3

124

SAGAR

Tom

E2

125

WOOTTON

Joe

E3

130

KARAMPELAS

Kimon

E3

BETA

131

NTOUZENIS

Michail

E1

HONDA

Greece 132

SFINAROLAKIS

Artemis

E1

Husqvarna

133

SIAFARIKAS

Vasilios

E3

HONDA

134

TRIGKAS

Giannis

E2

BETA

135

ZORAS

Alexios

E2

KTM

Hungary 140

CSORBA

Akos

E3

Husaberg

141

DESI

Janos

E2

KTM

142

HOLLO

Bence

E2

KTM

143

KATAI

Peter

E2

KTM

144

SOLYMOSI

Gyorgy

E1

KTM

145

TOTH

Barnabas

E3

KTM

BRESOLIN

Matteo

E1

KTM

Italy 150 151

MORI

Nicolo

E2

KTM

152

MANZI

Jonathan

E2

Husqvarna

153

GUARNERI

Davide

E3

TM

154

BALLETTI

Oscar

E3

KTM

155

MONNI

Manuel

E3

TM

32


FIM World Trophy No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Norway 170

BURUD

Kevin

E1

KTM

171

HELMERSEN

Marius

E3

KTM

172

HOLM

Jarle

E1

KTM

173

JOHANSEN

Martin Hovin

E1

KTM

174

NYBERG

Alexander

E2

Suzuki

175

OIOM

Jon Anders Sogn

E2

Husaberg

Poland 180

FRYCZ

Marcin

E1

KTM

181

KARGUL

Grzegorz

E1

KTM

182

KEDZIERSKI

Lukasz

E1

Yamaha

183

KRYWULT

Sebastian

E3

KTM

184

KUCHARSKI

Jakub

E1

KTM

185

SZYMKOWSKI

Pawel

E2

KTM

Portugal 190

CORREIA

Luis

E3

BETA

191

LOURENÇO

Joao

E2

Kawasaki

192

OLIVEIRA

Luis

E1

YAMAHA

193

REIS

Goncalo

E2

KTM

194

RODRIGUES

Joaquim

E3

KTM

195

VENTURA

Diogo

E3

GAS GAS

Romania 200

ADRIAN

Raduta

E1

Yamaha

201

BOTOACA

Andrei Nicusor

E3

Husqvarna

202

ELIAS-JULIAN

Raduta

E2

Yamaha

203

GARBACEA

Alexandru

E3

KTM

204

GYENES

Emanuel

E3

KTM

205

MARTON

Szilveszter

E2

KTM

Slovakia 210

GIERTL

Marek

E2

KTM

211

HAVIAR

Marek

E1

KTM

212

NOVOSAD

Zlatko

E3

Husqvarna

213

SEVELA

Miroslav

E3

TM

214

STRBEK

Jaroslav

E2

Suzuki

215

SVITKO

Stefan

E2

KTM

Slovenia 220

PODVRATNIK

Tomaz

E1

221

ROBEK

Gregor

E2

222

SELES

Jaka

E1

223

SPINDLER

Miha

E3

224

STANOVNIK

Miran

E3

225

VRHOVC

Ales

E2

33


FIM World Trophy No.

Name

Štartová listina Entry list Category

0001

Motocycle Brand


FIM World Trophy No.

Name

Štartová listina Entry list Category

Motocycle Brand


FIM World Trophy No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

South Africa 70

BOTHA

Hendrik Coetzer

E1

KTM

71

COX

Bradley

E1

KTM

72

GILBERT

Kenneth

E2

Yamaha

73

GUTZEIT

Blake

E3

Husqvarna

74

SWANEPOEL

Brett

E1

Yamaha

75

VAN ZYL

Daniel Christiaan

E1

Yamaha

30

BARRAGAN

Jonathan

E3

Gas Gas

31

BETRIU

Jaume

E2

Husqvarna

Spain 32

GARCIA

Josep

E1

Husqvarna

33

GUERRERO

Victor

E2

KTM

34

SANTOLINO

Lorenzo

E1

Sherco

35

GUERRERO

Cristobal

E1

Yamaha

230

EDLUND

Johan

E1

Yamaha

231

LINDHOLM

Henrik

E2

KTM

232

LJUNGBERG

Erik

E1

Kawasaki

Sweden 233

OJANPERA

Mattias

E1

Husqvarna

234

OLSEN

Kevin

E2

Sherco

235

SUNDIN

Martin

E3

Husqvarna

Switzerland 240

CARRON

Francois

E3

KTM

241

EVARD

Cedric

E3

Husqvarna

242

GRABER

Thierry

E3

Sherco

243

KILCHENMANN

Hansrudi

E1

Honda

244

MURISIER

Kewin

E2

KTM

245

ROSSE

Jonathan

E1

Yamaha

20

DUVALL

Thaddeus

E2

Husqvarna

21

MICHAEL

Brown

E3

Husqvarna

22

ROBERT

Taylor

E2

KTM

23

RUSSELL

Kailub

E1

KTM

USA

24

SIPES

Ryan

E2

Husqvarna

25

SUTHERLIN

Gary

E2

KTM

36


FIM Junior World Trophy No.

Name

Štartová listina Entry list Category

Motocycle Brand

Austria 86

FEICHTINGER

Michael

E2

Husqvarna

87

MARKUS

Geier

E2

KTM

88

REICHINGER

Philipp

E1

Husqvarna

89

REICHINGER

Florian

E2

Husqvarna

Australia 56

GRABHAM

Broc

E2

Sherco

57

MASON

Tom

E3

KTM

58

SANDERS

Daniel

E3

KTM

59

SIMMONDS

Tye

E3

KTM

Czech Republic 96

HRONES

Jakub

E1

KTM

97

KUCERA

Lukas

E3

KTM

98

KULHANEK

Martin

E1

Husqvarna

99

ZIVNY

Adolf

E1

KTM

116

HANNINEN

Antti

E1

117

KAIVOLAINEN

Joni

E1

118

LEINO

Jiri

E3

119

TAMMINEN

Mika

E3

Finland KTM

France 16

DELHAYE DE MAULDE

Quentin

E1

TM

17

ABGRALL

David

E1

Yamaha

18

NICOLOT

Jean-Baptiste

E1

Yamaha

19

CARPENTIER

Jeremy

E2

Honda

KTM

Germany 46

BUSCH

Nico

E1

47

ROSSBACH

Paul

E3

KTM

40

SPACHMULLER

Yanik

E1

KTM

49

WACHTLER

Bruno

E2

KTM

Great Britain 126

DENT

James

E2

127

GOTTS

Josh

E2

128

JOHNSON

Rob

E2

129

SEALEY

Lee

E1

Štartová listina verifikovaná 21. 8. 2015. Data in Entry List verified on August 21, 2015.

37


FIM Junior World Trophy No.

Name

Štartová listina Entry list Category

Motocycle Brand

Italy 156

BRUSCHI

Nicolo

E1

Honda

157

PAVONI

Matteo

E1

KTM

158

SPANDRE

Mirko

E1

KTM

159

MARCHELLI

Michele

E2

HUSQVARNA

Mexico 166

GOIRAND

Didier

E3

BETA

167

RAMIREZ

Ivan

E2

KTM

168

RODRIGUEZ

Arturo

E2

KTM

169

YORBA

Eric

E2

KTM

KTM

Slovakia 216

DREVENAK

Michal

E1

217

KOSIK

Michal

E3

KTM

218

NOVOCKY

Michal

E1

Husqvarna

219

ZBORAN

Tomas

E1

KTM

BORJESSON

Jesper

E2

Husqvarna

Sweden 236 237

PERSSON

Michael

E1

Yamaha

238

RAMSTROM

John

E2

Husqvarna

239

SJOSTROM

Tommy

E3

GasGas

Switzerland 246

ALLEMANN

Sandro

E3

KTM

247

BRUNNER

Daniel

E2

KTM

248

MICHAUD

Kelien

E2

KTM

249

VAUDAN

Alexandre

E2

KTM

26

BAYLOR

Grant

E2

Yamaha

USA 27

BAYLOR

Steward

E2

KTM

28

DAVIS

Nicholas

E2

Husqvarna

29

MICHAEL

Layne

E1

Honda

38


FIM Female‘s World Trophy No.

Name

Štartová listina Entry list Category

Motocycle Brand

Australia 300

GARDINER

Jessica

EW

Sherco

301

JONES

Tayla

EW

Yamaha

302

WILSON

Jemma

EW

Yamaha

320

KARKKAINEN

Sanna

EW

321

MERTSALMI

Hanna

EW

322

NYQVIST

Marita

EW

Yamaha

DUFRENE

Blandine

EW

KTM

Finland

France 330 331

PUY

Ludivine

EW

Beta

332

ROSSAT

Audrey

EW

Husqvarna

Slovakia 340

HOSTINSKA

Karin

EW

KTM

341

JURICKOVA

Katarina

EW

Husqvarna

350

JONSSON

Jessica

EW

351

KARLSSON

Emelie

EW

352

SMALSJO

Emmily

EW

Sweden

USA 310

GUTISH

Rachel

EW

KTM

311

MASTIN

Mandi

EW

KTM

312

WELLS

Jamie

EW

KTM

Štartová listina verifikovaná 21. 8. 2015. Data in Entry List verified on August 21, 2015.

39Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Austria Knopper Racingteam 401

JESERNIK

Rene

C2

KTM

501

WIPPEL

Christian

C1

KTM

601

WURITSCH

Johann

C3

KTM

MSC Dalaas International 402

CHRISTIAN

Friedrich

C3

KTM

502

MELMER

Christian

C3

TM

602

STROLZ

Emanuel

C1

Husqvarna

Australia AUSTRALIA-CLUB TEAM 489

JENNER

Thomas

C2

KTM

589

SYKES

Trent

C2

KTM

689

TURNBULL

Michael

C2

KTM

Belgium CLUB TEAM BELGIUM 403

BAILLEUX

Bertrand

C3

Husqvarna

503

DREESSEN

Romain

C2

KTM

603

RORIVE

Maxime

C1

Yamaha

404

LACOMBE

Thierry

C3

Beta

504

L'ECUYER

Jean

C3

KTM

604

TREMBLAY

Patrick

C3

Husaberg

477

CHAINE

Philippe

C1

KTM

577

SILGER

Mickey (USA)

C2

KTM

677

STOCK

Jared

C1

Yamaha

Canada Team Canada

FIM North America 1

Czech Republic AK Krakonos Jilemnice I 405

HANC

Miroslav

C2

Husqvarna

505

HANUS

Matej

C1

KTM

605

SKALOUD

Miroslav

C3

KTM

AK Krakonos Jilemnice II 487

BINA

Vaclav

C3

KTM

587

KAVA

Michal

C3

Beta

687

VOTOCEK

Marek

C1

KTM

KLIMES

Lubos

C1

Yamaha

EnC Racing CZ I 488 588

SEFR

Jakub

C1

Yamaha

688

ENGEL

Milan

C2

KTM

Štartová listina verifikovaná 21. 8. 2015. Data in Entry List verified on August 21, 2015.

41


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

EnC Racing CZ Junior 406

HOLUB

David

C2

KTM

506

JIRMAN

Filip

C2

Yamaha

606

OULEHLA

Tomas

C1

Yamaha

JATO ENDURO KLUB 492

TOBES

Jaroslav (SVK)

C2

SHERCO

592

VASTA

Jan

C2

Husqvarna

692

ZEMAN

Jan

C2

KTM

BETA MOTO PALIC TEAM 493

FISER

Jan

C3

Beta

593

KAVSKY

Rudolf

C2

Beta

693

MICHALIK

Roman

C2

Beta

HAVRDA

Petr

C1

KTM

Enduroklub Semily 407 507

HAVRDA

Ondrej

C1

KTM

607

SOUREK

Zdenek

C3

TM

408

CAESAR

Karel

C1

Husqvarna

508

GROSEK

Kamil

C2

Husqvarna

608

SMID

Petr

C1

Husqvarna

Gottbros

KBS UAMK TEAM UNHOST 409

BALAS

Jan

C3

Husqvarna

509

HORAK

Jakub

C1

Husqvarna

609

KUKLIK

Vit

C2

KTM

KP ENDURO KLUB v ACR 410

KONOPASEK

Miloslav

C1

KTM

510

LOUTHAN

Tomas

C2

KTM

610

PRUSIK

Martin

C1

KTM

Motoklub Bilina 411

NOVAK

Tomas

C3

Husqvarna

511

NUSKO

Pavel

C3

KTM

611

SEDLACEK

Kvetoslav

C3

KTM

412

BEZDEK

Radek

C2

Husqvarna

512

HUSEK

Petr

C2

KTM

612

KUBIK

Milan

C2

Beta

413

HADEK

Lukas

C2

KTM

513

KOUCKY

Jakub

C1

KTM

613

KOUCKY

Tomas

C1

KTM

Marek

C1

KTM

Motoklub Chrastava

Motorsport Bozkov

Motosportklub Hostalkovice 414

BORAK

514

CISAR

Jiri

C3

Husqvarna

614

SLISCHKA

Jiri

C1

Husqvarna

42


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Promoto Racing Team 415

DOKOUPIL

Petr

C3

Husqvarna

515

KRIVANEK

Petr

C2

KTM

615

SVAMBERA

Petr

C2

Beta

BMT Gottbros Team 476

GOTTVALD

Zdenek

C3

Sherco

576

GOTTVALD

Martin

C1

Husqvarna

676

HOSTINSKY

Thomas (SVK)

C3

Husqvarna

André

C3

KTM

Denmark FIM Europe- DEU/DNK 485

LARSEN

585

REINHARDT

Soren

C3

KTM

685

SCHWEIGER

Robert

C2

KTM

422

BILLY

Toomla

C2

Gasgas

522

KUKK

Janar

C2

GasGas

622

MEHIS

Meibaum

C3

Gasgas

Estonia MK gasgas

Somerpalu MP 482

MEERU

Mart

C3

KTM

582

YPRAUS

Egon

C3

Huqvarna

682

KOLLIST

Riho

Finland DYNASET Powered by Hydraulics 423

KARPPINEN

Reijo

C2

KTM

523

KOIVULA

Janne

E2

TM

623

PYLVAS

Jukka

C1

TM

424

HOVI

Jani

C3

524

KUUSELA

Olli

C3

624

REIJO

Esa

C3

425

SALONEN

Jani

C3

Husqvarna

525

VILANDER

Aleksi

C3

Husqvarna

625

VILJAKAINEN

Jesse

C1

Husqvarna

Kuuma Ryhma

SsMK CLUB TEAM

Veterans from Finland 478

JARKKOLA

Tommi

C2

KTM

578

KARIKUUSI

Jaakko

C3

KTM

678

PUOTSAARI

Juha

C3

Husqvarna

43


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Offroadpro.fi 479

KALLIOINEN

Arto

C1

579

RONNQVIST

Kaj

C2

679

SANTALA

Heikki

C3

Husqvarna

SE- TEAM 481

ENJALA

Sasu

C3

581

LINDSTROM

Nico

C3

681

SAHI

Pertti

C3

C2

KTM

France CHABLIS MOTO VERTE 426

BADAULT

Michael

526

RICHOUX

Felix

C1

Yamaha

626

VALLET

Martial

C2

KTM Beta

EQUIPE ESPOIR ENDURO AQUITAINE 427

LABAT

Yannick

C2

527

SORHOUET

Anthony

C2

KTM

627

VOLDOIRE

Kevin

C1

KTM

428

HURAND

Sylvain

C2

Husqvarna

528

HURAND

Pierre

C2

Husqvarna

628

PAPELARD

Yvan

C2

Husqvarna

429

LECRIVAIN

Ludovic

C2

Husqvarna

529

LEONI

Denis

C2

Husqvarna

629

LESCURE

Jean

C2

KTM

HURAND TEAM

PARIS MOTO CLUB

UNIVERSAL RIDE 430

BORDET

Frederic

C3

530

JOND

Christophe

C3

KTM

630

TEINTURIER

Loic

C2

KTM

Germany DMSB 1- ADAC Westfalen/ Sachsen 416

EBENER

Florian

C3

Husqvarna

516

JUD

Daniel

C2

Husqvarna

616

PESTER

Jens

C2

Husqvarna

DMSB 2- ADAC Sachsen 417

KLADTKE

Tom

C2

KTM

517

RENNER

Michael

C3

KTM

617

RICHTER

Hendrik

C2

Sherco

DMSB 3- ADAC Hansa 418

HINRICHS

Jens

C3

KTM

518

LANGE

Ingo

C3

Husqvarna

618

SCHRAMM

Julian

C2

Husqvarna

44


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

DMSB 4- ADAC Niedersachen/ Berlin Brandenburg 419

ENGELMANN

Andre

C3

Husqvarna

519

KRUCKENBERG

Jan

C3

KTM

619

PAULY

Sebastian

C3

KTM

DMSB 5- ADAC Sudbanen/Sachsen 420

GEHLERT

Alexander

C3

KTM

520

KUNZELMANN

Mike

C1

KTM

620

MARTIN

Felix

C3

KTM

C1

KTM

DMSB 6- ADAC Sudbayern/Nordbayern/Nordrhein 421

BERGER

Stefan

521

MARKER

Sven

C1

Husqvarna

621

SANDER

Andreas

C3

KTM

Great Britain British Army Motorsports 431

ELLWOOD

Thomas

C2

Sherco

531

HICKS

Kalem

C2

KTM

631

MURRAY

Kevin

C2

KTM

SACU TEAM SCOTLAND 433

BISSET

Andrew

C1

KTM

533

FLOCKHART

Fraser

E1

KTM

633

NORRIE

Frazer

C2

KTM

434

COLES

David

C2

KTM

534

JACKMAN

James

C2

Beta

634

LEE

Jack

C3

Beta

Team St George

Witley MCC 486

CAREY

Robert

C3

Ktm

586

ROBINSON

Tristan

C2

KTM

686

SCARRY

Robin

C2

KTM

Greece MOTOCLUB KASTORIAS 435

KOLIGLIATIS

Ioannis

C1

Yamaha

535

TRIKOS

Konstantinos

C2

KTM

635

TSIOPOULOS

Leonidas

C2

BETA

436

ATHANASOULOPOULOS

Dimitrios

C2

KTM

536

KOKKINOS

Dimitrios

C2

Husaberg

636

SEVASTOPOULOS

Ioannis

C3

GasGas

OFF ROAD TEAM

Hungary Enduro Team Hungary Club 437

HADOBAS

Adam

C2

KTM

537

KUBIK

Richard

C3

Sherco

637

SZABOLCSKA

Zoltan

C3

KTM

45


Club Team Award

VIETE, ŽE VYRÁBAME AJ ADRENALÍN? No.

Štartová listina Entry list

Name

V Slovnafte nám záleží na výnimočných športovcoch. Preto podporujeme Štefana Svitka, jazdca rely Dakar.

www.slovnaftludom.sk

Category

Motocycle Brand


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Italy FAST TEAM 438

GILARDI

Carlo

C3

Beta

538

MAURI

Fabio

C1

Yamaha

638

REDAELLI

Diego

C1

KTM

MOTO CLUB ALBATROS 439

MARCONATO

Ronni

C3

KTM

539

CONSONNI

Daniele

C2

KTM

639

ZOPPAS

Matteo

C2

KTM

440

GOLDONI

Giorgio

C2

HONDA

540

RASTRELLI

Andrea

C2

KTM

640

SUFFRITTI

Corrado

C2

KTM

Eric

C1

KTM

MOTO CLUB AMX

MOTO CLUB ARDOSA 441

REBELLATO

541

REBELLATO

Daniele

C1

KTM

641

XAUSA

Antonio

C1

KTM

MOTO CLUB BREMBANA TEAM 442

CONTENTI

Franco

C3

KTM

542

GHILARDI

Marco

C1

KTM

642

NORIS

Stefano

C1

KYM

443

CONIGLIO

Ivan

C1

Yamaha

543

MACORITTO

Lorenzo

C1

KTM

643

VERONA

Andrea

C1

Suzuki

MOTO CLUB ITALIA

MOTO CLUB M.M. RACING 444

BELLONI PASQUINELLI

Gianni

C1

Kawasaki

544

MAMMARELLA

Marco

C1

Honda

644

ZORLONI

Alberto

C2

Yamaha

MOTO CLUB SCUDERIA DOLOMITY 445

CUOGHI

Claudio

C2

Husqvarna

545

DAL POS

Ferruccio

C1

Sherco

645

INGRASSI

Stefano

C1

Yamaha

MOTO CLUB TREVISO 446

BALDACCHINI

Roberto

C2

Husqvarna

546

BERTO

Francesco

C3

KTM

646

KLANCNIK

Franco

C1

Husqvarna

Danilo

C1

Honda

MOTO CLUB MANZANO 480

MORELLI

580

NOVELLO

Sebastiano

C1

Honda

680

ZANARDO

Guerrino

C1

Honda

SELLA

Gev

C3

KTM

Israel TEAM ISRAEL 954

47


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

Luxembourg Trial Club Warken 447

BAATZ

Laurent

C1

KTM

547

KIRSCH

Joe

C2

KTM

647

REITER

Stefan (DEU)

C3

KTM

HINOJOSA

Benjamin

C1

KTM

Mexico CNE MEXICO 952

Nederland Nederland 1 448

KRUIPER

Tim

C2

KTM

548

PELT VAN

Robert

C2

Husqvarna

648

WICHERTJES

Christian

C1

Husaberg

449

KLINK

Nina

C2

KTM

549

POL

Henry

C2

KTM

649

RIKHOF

Vincent

C2

TM

Lucas

C1

TM

TOERENTELLER

VAMC Drie Musketiers 450

DOLFING

550

KLEIN-HANEVELD

Bas

C1

Beta

650

NIJKAMP

Robin

C2

KTM

C2

KTM

Veteranen team FIM Europe NLD/DEU 483

ERMERS

Corne

583

MOULIJN

Leonard

C1

KTM

683

BINDEMANN

Max

C2

Beta

DRAG

Dominik

C2

KTM

Poland ER 15 451 551

KAMINSKI

Konrad

C3

Beta

651

NOWAKOWICZ

Bartlomiej

C3

Husqvarna

KTM Novi Korona Kielce 452

CEDRO

Pawel

C1

Yamaha

552

FRYDRYCH

Robert

C2

KTM

652

GAZDA

Blazej

C2

KTM

RTM Radom 453

AUGUSTYN

Ryszard

C3

KTM

553

ZBIGNIEW

Lech

C2

KTM

653

TYNOWSKI

Marcin

C1

KTM

Portugal IS3 RACE TEAM-FNP 454

OLIVEIRA

Tiago

C2

KTM

554

SOUSA

Jose Fernando

C2

KTM

654

SOUSA

Fernando

C2

KTM

48


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

San Marino MC TITANO 455

CUCCHI

Cristian

C2

KTM

555

MONALDI

Christian

C3

KTM

655

MUCCIOLI

Fabrizio

C3

KTM

Slovakia BAMU BMT Slovakia Team 456

BELKO

Marek

C1

Suzuki

556

MURGAS

Peter

C1

KTM

656

POSTREDNY

Jaroslav

C1

KTM

C2

KTM

MISImoto enduro team 457

CIPKA

Dusan

557

POLAK

Marek

C1

KTM

657

SIPIKAL

Adam

C3

KTM

458

VETESKA

Viliam

C3

KTM

558

VIATER

Vladimir

C3

KTM

658

ZAHUSTEL

Jakub

C2

KTM

Enduro Club Puchov

ENDURO KOPERBENT TEAM 459

BOHUSLAV

Radek

C2

Yamaha

559

CIGANEK

Robert

C1

KTM

659

MARENCAK

Jozef

C2

KTM

KAPAY RACING TEAM 460

BABINEC

Peter

C2

KTM

560

KAPAJCIK

Peter

C2

KTM

660

MIKULA

Ladislav

C3

KTM

Radegast Birell Veteran Tím Slovakia 461

CUNDERLIK

Emil

C3

KTM

561

LESKOVJANSKY

Peter

C3

KTM

661

ZATKO

Jan

C3

KTM

462

MIGILA

Rudolf

C2

KTM

562

PREIS

Vladimir

C2

KTM

662

ZBORAN

Anton

C2

KTM

CHOBOT

Andrej

C1

KTM

Sadro Team Slovakia

Zilinski rebeli 463 563

HODAS

Tomas

C3

KTM

663

SAGAN

Milan

C2

KTM

FORD SZILCAR-OP AUTO Racing Team 491

DORNAK

Michal (CZE)

C3

Beta

591

STOFKA

Ondrej

C3

BETA

691

SZILASI

Jozef

C2

KTM

Albert Enduro Team 490

BALAZ

Peter

C2

KTM

590

BELLUS

Branislav

C2

KTM

690

VAZNY

Ondrej

C2

KTM

49


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

South Africa Team SA 951

DE BILLOT

Gerard

C3

KTM

C3

GasGas

Spain MC Sitges-Calet 484

FONT

Miquel

584

MASO

Joan

Sweden Team Ostra Botkyrka MK 464

JOHANSSON

Jesper

C3

Beta

564

LINDHOLM

Robert

C2

KTM

664

WISS

Christoffer

C3

KTM

465

HILLGREN

Jens

C2

KTM

565

JOHANSSON

Fredrik

C3

Beta RR

665

KARLSSON

Linus

C3

KTM

BLOM

Oscar

C2

Husqvarna

566

HALL

Oscar

C2

Husqvarna

666

HALL

Victor

C1

Yamaha

467

MOILANEN

Marcus

C1

Husqvarna

567

KNUTSSON

Zander

C2

KTM

667

VON SCHANTZ

William

C1

KTM

468

ANDERSSON

Adam

C1

KTM

568

HAMNAS

Edvin

C1

Yamaha

668

WICKSELL

Jimmy

C2

KTM

Team Ostra Elite

Team Ostra Forsvarsmaktens EK 466

Team Ostra Gota MS

Team Ostra Junior

Team West Sweden 469

ADIELSSON

Marcus

C1

Husqvarna

569

SALOMONSSON

John

C1

Husqvarna

669

WAHLSTROM

Erik

C1

Honda

Cristiano

C2

KTM

Switzerland M C Jurassien 953

50

DOS SANTOS ALMEIDA


Club Team Award No.

Štartová listina Entry list

Name

Category

Motocycle Brand

USA BOISE RIDGE RIDERS 470

ELWORTHY

Kale

C2

Husqvarna

570

HOWES

Skyler

C3

KTM

670

LEHR

Alexander

C3

KTM

ELIZABETH SCOTT 471

DENSLEY

Jayson

C3

Husqvarna

571

HOESS

Fred

C1

Yamaha

671

STORRIE

Brian

C3

KTM

BROWN

Jubal

C1

Honda

ERIC CLEVELAND 472 572

SANDERS

Geoffrey

C1

KTM

672

SHEPPARD

Dillon

C1

Yamaha

BROWN

Reid

C3

KTM

GOFASTERS . COM 473 573

FERDERER

Nathan

C3

KTM

673

GARRAHAN

Brian

C2

KTM

KUDLA

Ryan

C3

KTM

MO MUDDERS 474 574

McDONAL

Kyle

C3

KTM

674

PILLAR

Michael

C1

Husqvarna

TONY AGONIS 475

KELLEY

Benjamin

C2

Husqvarna

575

KELLEY

John

C3

Husqvarna

675

TOTH

Joshua

C1

Husaberg

51


MODELOVÁ RADA ENDURO 2016 Odváž sa ísť cestami, ktorými sa nikto iný neodváži. Na miesta, kam len málokto nájde odvahu vyraziť. Nová modelová rada dvojtaktných motocyklov Enduro 2016 od Husqvarna Motorcycles prináša výnimočnú agilitu, široko využiteľný výkon a ľahučkú hmotnosť, vďaka ktorým sa môžeš odvážiť ísť až za hranice svojich možností. OFICIÁLNI PREDAJCOVIA HUSQVARNA MOTORCYCLES: BRATISLAVA: MOTOCORSE.SK, Areál NAD 820, oproti Trnavskej ceste 100, +421 2 206 207 07, +421 917 733 173 PIEŠŤANY: PNEUMOTO – 711 ShopZone, Horná Streda 711, +421 905 448 289, +421 905 543 431

Foto: R. Schedl

 SA ÍST  ODVÁZ ZA HRANICE  SVOJICH MOZNOSTÍ

Prosím, nenapodobňujte vyobrazené jazdné scény, vždy noste ochranné oblečenie a ochrannú prilbu. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky! Zobrazený motocykel sa môže v niektorých detailoch líšiť od produkčného modelu a môže byť vybavený dodatočnými dielmi z doplnkovej výbavy, ktorá je dostupná za príplatok.

www.husqvarna-motorcycles.com


FIM World Trophy Slovakia World Trophy Team

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Štefan SVITKO 26. 6. 1982 Žaškov KTM 350 EXC-F 215 E2

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Zlatko NOVOSÁD 31. 7. 1980 Púchov Husqvarna WR 300 212 E3

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Miroslav ŠEVELA 5. 2. 1988 Púchov TM 300 213 E3

Marek GIERTL 1. 8. 1987 Čierny Balog KTM 350 EXC-F 210 E2

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Jaroslav ŠTRBEK 27. 4. 1983 Považské Podhradie Suzuki RMZ 450 214 E2

Slovakia World Trophy Team

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Marek HAVIAR 21. 10. 1988 Domaniža KTM 250 EXC-F 211 E1

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

53


FIM World Trophy Slovakia JuniorJunior Trophy Team Slovakia Trophy Team

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Michal KOŠÍK 19. 7. 1992 Košice KTM 300 EXC 217 E3

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Michal NOVOCKÝ 21. 2. 1996 Vrútky Husqvarna FE 250 218 E1

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Tomáš ZBORAN 21. 6. 1994 Stupné KTM 250 EXC-F 219 E1

Slovakia Women Trophy team

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Michal DREVENÁK 29. 10. 1992 Bodiná KTM 125 EXC 216 E1

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Katarína JURÍČKOVÁ 8. 12. 1996 Čavoj Husqvarna 125 341 E1

meno dátum nar. miesto nar. motorka číslo trieda

Karin HOSTINSKÁ 29. 4. 1996 Prašice KTM 125 EXC 340 E1

Slovakia Junior Trophy Team CLUB TEAM ALBERT ENDURO TEAM BAMU BMT SLOVAKIA TEAM BMT GOTTBROS TEAM BETA MOTO PALIČ TEAM ENDURO CLUB PÚCHOV ENDURO KOPERBENT TEAM FORD SZILCAR – OP AUTO Racing Team JATO ENDURO KLUB KAPAY RACING TEAM MIŠImoto ENDURO TEAM RADEGAST BIRELL VETERÁN TÍM Slovakia SADRO TEAM SLOVAKIA ŽILINSKÍ REBELI

Baláž Peter (C2) Belko Marek (C1) Gottvald Zdeněk (C3) Kavský Rudolf (C2) Veteška Viliam (C3) Bohuslav Radek (C2) Dorňák Michal (C3 ) Tobeš Jaroslav (C2) Babinec Peter (C2) Čipka Dušan, st. (C2) Čunderlík Emil (C3) Migila Rudolf (C2) Hodas Tomáš (C3)

Vážny Ondrej (C2) Patrik Halgaš (C1) Gottvald Martin (C1) Michalík Roman (C2) Viater Vladimír (C3) Cigánek Róbert (C1) Szilasi Jozef (C2) Zeman Jan (C2) Kapajčík Peter (C2) Polák Marek (C1) Leskovjanský Peter (C3) Preis Vladimír (C2) Chobot Andrej (C1)

Belluš Branislav (C2) Postredný Jaroslav (C1) Hostinský Thomas (C3) Fišer Jan (C3) Zahustel Jakub (C2) Marenčák Jozef (C2) Štofka Ondrej (C3) Vašta jan (C2) Mikula Ladislav (C3) Šipikal Adam (C3) Zaťko ján (C3) Zboran Anton (C2) Sagan Milan (C2)


IMPACT EVO 3.0 NOT ONLY FOR SIX DAYS WWW.ACERBIS.COM

KOSICE (SLOVAKIA) 07.09

08.09

MONDAY

09.09

TUESDAY

Záchranná služba Košice Rastislavova 43, 041 91 Košice Tel.: +421 55 622 36 25 E-mail: sekretariat@kezachranka.sk

www.kezachranka.sk

11.09

10.09

TUESDAY

THURSDAY

12.09

SATURDAY


História Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej enduro súťaže v skratke FIM Medzinárodná šesťdňová motocyklová enduro súťaž, kedysi známa pod názvom Medzinárodný šesťdňový trial, je najstarším off-road motocyklovým podujatím v kalendári FIM (Medzinárodná motocyklová federácia).

A brief history of the FIM International Six Days Enduro (ISDE)

Po prvýkrát bola súťaž organizovaná v roku 1913 v anglickom Carlisle. Odvtedy sa koná každý rok s výnimkou prerušení v čase prvej a druhej svetovej vojny v rôznych častiach sveta. Prvé podujatia boli skutočnými previerkami motoriek, zručností jazdcov a zodpovednosti. V minulosti sa pretekalo na dostupných cestách daného obdobia, dnes väčšina tratí vedie skutočne „off-road“. V roku 1981 padlo vo FIM rozhodnutie premenovať podujatie na Medzinárodnú šesťdňovú motocyklovú enduro súťaž, pričom slovo „enduro“ do motocyklového slovníka zaviedli Američania a stalo sa rýchlo populárnym aj v kruhoch výrobcov motocyklov. Preteky postupne menili aj svoj charakter a z pôvodného trialu sa tak zmenili na podujatie približujúce sa svojimi znakmi skôr k rally či cross country motokrosu. Tento šport sa vždy spájal s mnohými veľkými motocyklistami pred stým výročím podujatia v roku 2013, ženy, ako napríklad hviezdu z rokov 1920 – 1930 Marjorie Cottle, nevynímajúc. Do roku 1973 bola súťaž organizovaná vždy na starom kontinente a práve v roku 1973 vycestovala po prvýkrát za oceán do Spojených štátov amerických. Odvtedy sa začala objavovať mimo Európy častejšie: dvakrát v Austrálii (1992, 1998) ešte raz v USA (1994), v Brazílii (2003), na Novom Zélande (2006), v Čile (2007) a v Mexiku (2010). Posledná „Šesťdňová“ sa konala v argentínskom San Juane 3. – 8. novembra 2014. Za posledné roky sa na súťaži aktívne zúčastňujú jazdci z 32 rôznych krajín. V priebehu histórie podujatia sa menili i jej pravidlá a podmienky, aby tak držali krok s vývojom v enduro športe, no napriek tomu stále platí, že je to stále náročná previerka jazdcov a ich strojov. Počas šiestich dní a a po 2 000 km jazdec musí dodržať striktné pravidlá časových limitov, reštrikcie týkajúce sa výmeny náhradných dielov, pričom náradie na opravu si musí niesť sám. Medzinárodná šesťdňová dokáže prilákať viac než 500 jazdcov s ďalšími tisíckami fanúšikov a sprievodných tímov. Tento fakt má rozhodujúci vplyv na príjmy z turizmu v krajine, kde sa podujatie organizuje. V roku 2013 svetová motocyklová federácia FIM zaznamenala až 820 prihlášok z 35 krajín sveta, ktoré sa chceli postaviť na štart výročného stého ročníka súťaže. Nakoniec bolo akceptovaných 600 jazdcov. Podujatie, označované často za motocyklovú olympiádu, každoročne na svojej pôde privíta národné Trophy tímy, 4-členné národné juniorské Trophy tímy, 3-členné národné ženské Trophy tímy, 3-členné kluby ako aj 3-členné tímy v kategórii „manufacturing“. Zlaté, strieborné a bronzové medaily sú udeľované na individuálnej úrovni. Medaily sú zvyčajne udeľované na základe percentuálneho zloženia všetkým, ktorí došli do cieľa alebo najlepším individuálnym výkonom v rámci špecifickej kategórie. Individuálne zlaté medaily získavajú tí jazdci, ktorých celkový čas nebol dlhší ako 10 % času víťaza v ich kategórii, strieborné zas tí, ktorí na víťaza strácajú do 25 % jeho času a na bronzovú medailu majú nárok všetci, ktorí preteky ukončili v časovom limite.

Deväťdesiaty ročník zavíta 7. – 12. septembra 2015 po prvýkrát do Košíc.

56


The FIM International Six Days Enduro (ISDE), formerly known as the International Six Days Trial (ISDT), is the oldest off road motorcycle event on the FIM Calendar. The ISDT was first held in 1913 at Carlisle, England. It has occurred annually, apart from interruptions due to World War I and World War II, at various locations throughout the World. The early events were a true test of machine, rider skill, and reliability. Held on the roads of that era, today most of the routes are truly off road. Originally titled the International Six Day Trial, in 1981 the FIM decided to update the name to International Six Days Enduro, the name Enduro having been devised by the Americans and popularised by many motorcycle manufacturers also greater reflected the change in the event from a trial to more akin to a rally featuring skills more associated with cross country motocross. The sport has been associated with many great motorcyclists before its 100th anniversary in 2013; this also includes women such as 1920s-30s star Marjorie Cottle. Up until 1973 the contest was always held in Europe. In 1973 it travelled for its first overseas jaunt, the United States. Since then it has been outside Europe more frequently: twice in Australia 1992 and 1998, once more in the USA 1994, Brazil 2003, New Zealand in 2006, Chile in 2007 and Mexico in 2010. The last ISDE was held from 3-8 November in San Juan, Argentina. The event has attracted national teams from as many as 32 different countries in recent years. Over its long history the rules and conditions have changed to keep in step with the developments in the sport, but it remains a supreme test of rider and machine. Over the six days and upwards of 1250 miles a rider must contend with strict rules about time allowances and restrictions on mechanical replacements, carrying out his or her own motorcycle repairs. The ISDE can attract entries of more than 500 riders, together with thousands of support crew and spectators. This has a major impact on tourist income for the venue in which it is based each year. For 2013, the 100th anniversary of the holding of the first ISDT, the FIM announced that there were a record number of pre-entry requests of 820 covering 35 nations from across the Globe with 600 entries being allowed to compete. Usually referred to as the ‚Olympics of Motorcycling‘ with trophies for best six-rider national, four-rider junior national, three-rider women’s national, three-rider club national and three-rider manufacturing teams. Gold, silver and bronze medals are awarded on an individual level. The medals are typically awarded based on percentage of finishers, or relative to the best individual performance in the event within their specific class. Individual gold medals go to participants who finish within 10% of their class‘ top competitor’s total elapsed time, silver medals are awarded for those who finish within 25%, and bronze medals are awarded to any rider who finishes all six days within their time allowance.

The 90th edition of the ISDE will take place in Košice, from 7 to 12 September 2015.

57


>GET THE APP

LIVE RESULTS TEAM & RIDERS NEWS IMAGES/VIDEOS SOCIAL MEDIA


Slovensko na ISDE Slovakia at the ISDE Československí jazdci získali v povojnovej histórii ISDE obdivuhodné prvenstvo v počte získaných svetových i európskych vavrínov a v histórii Šesťdňových patria stále k najúspešnejším tímom. V zlatej ére 70. rokov minulého storočia československí jazdci získali Svetovú trofej celkom sedemkrát. Naposledy sme TT vyhrali v roku 1982 v Považskej Bystrici, kde súťažili aj dvaja slovenskí jazdci, Jozef Chovančík a Emil Čunderlík. Všetci jazdci jazdili na známych motocykloch JAWA. Po osamostatnení Slovenska zažila reprezentácia Slovenska v súťaži Trophy tímov v roku 1996 veľký úspech, keď vo fínskej Hämeenlinne získala 6. miesto a Watlingovu trofej za najväčšie prekvapenie nováčika v súťaži TT. V roku 2002 v českom Jablonci n. Nisou Slovensko opäť zopakovalo v súťaži TT 6. miesto z Fínska. V roku 2004 sa nepodarilo postaviť Trophy tím, ale v poľských Kielcoch reprezentovalo našu krajinu kvarteto slovenských juniorov. V súťaži juniorských Trophy tímov obsadili fantastické 5. miesto. Toto umiestnenie sa juniorom podarilo zopakovať v domácom prostredí v roku 2005 v Považskej Bystrici a navyše seniori doma v hlavnej súťaži získali 6. miesto. V hlavnej súťaži Trophy tímov sme sa ešte zúčastnili v roku 2006 na Novom Zélande a 8. miestom sme sa s touto súťažou na dlhší čas rozlúčili. Zaznamenali sme niekoľko pekných umiestnení v klubovej súťaži, v Grécku na ISDE 2008 slovenský HANT klub v zložení Štefan Svitko, Radek Matoška a Róbert Kapajčík vyhrali klubovú súťaž, ale o body v súťaži Trophy tímov sa znovu budeme uchádzať aj v roku 2015 v Košiciach. Z pohľadu organizácie ISDE, na Slovensku sa doteraz ISDE uskutočnila 4×. V rokoch 1977, 1982, 1991 a 2005. Všetky ročníky boli usporiadané na vysokej úrovni, a to hlavne z pohľadu náročnosti tratí a pekného prostredia. Veríme, že Košice budú v tejto úspešnej tradícii ISDE na Slovensku pokračovať a všetci účastníci z ISDE 2015 odídu s tými najkrajšími pocitmi.

In postwar ISDE history Czech and Slovak riders have together achieved a remarkable top place in the number of world and European laurels won, and they have continuously ranked among the most successful teams in the history of Six Day events. In the golden era of the 1970s, Czechoslovak riders took the World Team Trophy a total of seven times. The last time they won the TT was at Považská Bystrica in 1982, with a team featuring two Slovak riders, Jozef Chovančík and Emil Čunderlík. All those riders raced on the well-known JAWA bikes. The national squad of the newly-independent Slovak Republic achieved great success at Hämeenlinna in Finland in 1996 by taking sixth place as well as the Watling Trophy for the most surprising newcomers in the Team Trophy competition. In 2002 at Jablonec nad Nisou in the Czech Republic they repeated their sixth place in the TT competition. In 2004 it was not possible to put together a Trophy Team, but at Kielce in Poland Slovakia was represented by a quartet of junior riders, and they took a fantastic fifth spot in the Junior TT event. The juniors managed to repeat this placing on home soil at Považská Bystrica the following year, and moreover the seniors took sixth place in the main competition there as well. We took part in the main TT event again in 2006 in New Zealand, and with eighth place there we said goodbye to that competition for several years. Since then we have recorded a number of nice placings in club competitions, for example at ISDE 2008 in Greece, when the Slovak HANT club team consisting of Štefan Svitko, Radek Matoška and Róbert Kapajčík won the club event, and we are aiming to score points once again in the Team Trophy competition in Košice in 2015. With regard to the ISDE itself, this event has been held in Slovakia four times so far, in 1977, 1982, 1991 and 2005. All these events were very well organized, especially from the point of view of the difficulty of the tracks and the attractive surroundings of the venue at Považská Bystrica. We are sure that Košice will continue with this successful tradition of ISDE in Slovakia, and that all the participants in ISDE 2015 will take the best of memories home with them.

59Doterajší víťazi Disciplína/Discipline

Tím/Team

past winners Členovia tímu/ Members of the team

miesto/venue

1913 Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Charles Collier/Billy Little/W.B. Gibb

Carlisle (GBR)

Switzerland

Jean Morand/André Robert/Edouard Gex

Grenoble (FRA)

Switzerland

Jean Morand/A. Rothenbach/Edouard Gex

Genève (SUI)

Switzerland

Jean Morand/André Robert/Edouard Gex

Genève (SUI)

Sweden

L. Göthe/P. Lungren/S. Maliberg

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

G.S. Arter/C. Wilson/F.W. Giles

Enduro ISDT Silver Vase

Norway

C. Vaumund/O. Graff/J. Juberget

(BEL)

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

G.S. Arter/Bert Kershaw/F.W. Giles

Southampton

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

G.S. Arter/Bert Kershaw/F.W. Giles

(GBR)

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Graham Walker/J. Lidstone/Phil Pike

Buxton

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

Graham Walker/J. Lidstone/Phil Pike

(GBR)

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Graham Walker/Len Crips/F.W. Giles

Ambleside

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

Marjorie Cottle/Edyth Foley/Louise MacLean (3 women!)

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Vic King/Freddie Neill/Howard Uzzell

Harrogate

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

Len Crisp/Graham Walker/F.W. Giles

(GBR)

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

George Rowley/Freddie Neill/Geoff Butcher

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

L.A. Welch/Edwards/H.S. Perrey

Enduro ISDT World Trophy

Italy

Miro Maffeis/Rosolino Grana/Luigi Gilera/Gino Zanchetta

Enduro ISDT Silver Vase

France

Sourdot/Debaisieux/N. Coulon

Enduro ISDT World Trophy

Italy

Miro Maffeis/Rosolino Grana/Luigi Gilera/Gino Zanchetta

Enduro ISDT Silver Vase

The Netherlands

D.H. Eysink/G. Bakker-Schut/A.P. van Hammersveld

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

George Rowley/Bert Perrigo/Peter Bradley

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

B. McGregor/J. Williams/G. Walker

Enduro ISDT World Trophy

Germany

Ernst Henne/Josef Stelzer/J. Mauermayer/Wiggerl Kraus

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

Vic Brittain/G.Povey/Jack Williams

1920 Enduro ISDT World Trophy 1921 Enduro ISDT World Trophy 1922 Enduro ISDT World Trophy 1923 Enduro ISDT World Trophy

Stockholm (SWE+NOR)

1924 Chaudfontaine

1925

1926

1927 (GBR)

1928

1929 Central Europe

1930 France & Italy

1931 Merano (ITA)

1932 Merano (ITA)

1933 Llandrindod Wells (GBR)

1934 Enduro ISDT World Trophy

Germany

Ernst Henne/Josef Stelzer/J. Mauermayer/Wiggerl Kraus

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

R. McGregor/F. Thacker/L. Heath

Enduro ISDT World Trophy

Germany

Ernst Henne/Josef Stelzer/Wiggerl Kraus/A. Müller

Enduro ISDT Silver Vase

Germany

A. Geiss/W. Winkler/Ewald Kluge

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Vic Brittain/George Rowley/Stuart Waycott/A. Belston

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

R. McGregor/J.A: Leslie/J.C. Edward

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Vic Brittain/George Rowley/Stuart Waycott/A. Belston

Enduro ISDT Silver Vase

The Netherlands

J. Moejes/A.P. van Hammersveld/G. Bakker-Schut

Partenkirchen (GER)

1935 Obertsdorf (GER)

1936 Freudenstadt (GER)

1937 Llandrindod Wells (GBR)

61


Disciplína/Discipline

Tím/Team

Členovia tímu/ Members of the team

miesto/venue

1938 Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Vic Brittain/George Rowley/Jack Williams/Stuart Waycott/A. Belston

Enduro ISDT Silver Vase

Germany

Georg Meier/R. Seltsam/J. Forstner

Llandrindod Wells (GBR)

1939 Enduro ISDT World Trophy

Results not approved

Salzburg

Enduro ISDT Silver Vase

Results not approved

(GER)

1947 Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Richard Dusil/Jaroslav Simandl/Vaclav Stanislav/Jan Bednar/Karel Hansl

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Josef Pastika/Cenek Kohlicek/Emanuel Marha

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Hugh Viney/G.N. Rogers/Vic Brittain/Jack Williams/A. Jefferies

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

Jim Alves/Bob Ray/Jack Stocker

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Jim Alves/Bob Ray/G.N. Rogers/Hugh Viney

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Frantisek Blaha/Emanuel Marha/Josef Krcmar

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Fred Rist/Jim Alves/Bob Ray/Jack Stocker/Hugh Viney

Enduro ISDT Silver Vase

Great Britain

D.S. Evans/E. Usher/A.F. Gaymar

(GBR)

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

Fred Rist/Jim Alves/Bob Ray/Jack Stocker/Hugh Viney

Varese

Enduro ISDT Silver Vase

The Netherlands

P. Haaker/C. Van Rijssel/H. Veer

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Richard Dusil/Jan Novotny/Jiri Kubes/Cenek Kohlicek/Jaroslav Pudil

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Frantisek Blaha/Vojtech Kolar/Bohumil Kabat

Enduro ISDT World Trophy

Great Britain

J.V. Brittain/S.B. Manns/Jack Stocker/Jim Alves/Hugh Viney

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Frantisek Blaha/Vojtech Kolar/Bohumil Kabat

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Vladimir Sedina/Jiri Kubes/Sasa Klimt/Jaroslav Pudil/Bohuslav Roucka

Enduro ISDT Silver Vase

The Netherlands

S. Schram/B.L. Jansema/M. den Haan

Enduro ISDT World Trophy

Fed. Rep. of Germany

Johann Abt/Otto Brack/Ernst Deike/Udo Feser/Volker von Zitzewitz

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Stanislav Statska/Miloslav Soucek/Zdenek Polanka

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Vladimir Sedina/Sasa Klimt/Jaroslav Pudil/Zdenek Polanka/Miloslav Soucek/Bohuslav Roucka

Enduro ISDT Silver Vase

The Netherlands

J.S. van Hoek/B.L. Jansema/J.Th. Witberg/F.R. Selling

Enduro ISDT World Trophy

Fed. Rep. of Germany

Lorenz Specht/Walter Aukthun/Richard Hessler/Klaus Kämper/Gernot Leistner/Volker von Zitzewitz

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Vladimir Stepan/Oldrich Hamrsmid/Antonin Matejka/Karel Buchnar

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Vladimir Sedina/Sasa Klimt/Antonin Matejka/Zdenek Polanka/Jaroslav Pudil/Bohuslav Roucka

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Frantisek Darebny/Alois Roucka/Arnost Zemen/Stanislav Stastka

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Vladimir Sedina/Sasa Klimt/Antonin Matejka/Zdenek Polanka/Jaroslav Pudil/Bohuslav Roucka

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Vladimir Stepan/Oldrich Hamrsmid/Frantisek Hoffer/Frantisek Bouska

Enduro ISDT World Trophy

Austria

Karl-Heinz Behrendt/Hans Leitner/Egon Dornauer/Josef Kleinschuster/Rupert Köberl/Siegfried Stuhlberger

Enduro ISDT Silver Vase

Italy

Luigi Gorni/Tullion Masserini/Eugenio Saini/Fausto Vergani

Enduro ISDT World Trophy

Fed. Rep. of Germany

Lorenz Müller/Lorenz Specht/Richard Hessler/Erwin Schmider/Sebastian Nachtman/Günter Dotterweich

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Alois Roucka/Otakat Chasak/Frantisek Darebny/Drahoslav Miarka

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Vladimir Stepan/Frantisek Höffer/Frantisek Bouska/Zdenek Polanka/Drahoslav Miarka/Bohuslav Roucka

Enduro ISDT Silver Vase

Fed. Rep. of Germany

Horst Rothermund/Heinz Klingenschmidt/Volker Kramer/Günter Sengfelder

Zlin (CZE)

1948 San Remo (ITA)

1949 Llandrindod Wells (GBR)

1950 Llandrindod Wells

1951 (ITA)

1952 Bad Aussee (AUT)

1953 Gottwaldov (CZE)

1954 Llandrindod Wells (GBR)

1955 Gottwaldov (CZE)

1956 Garmisch-Partenkirchen (WGER)

1957 Spindleruv Min (CZE)

1958 Garmisch-Partenkirchen (WGER)

1959 Gottwaldov (CZE)

1960 Bad Aussee (AUT)

1961 Llandrindod Wells (GBR)

1962

62

Garmisch-Partenkirchen (WGER)


Disciplína/Discipline

Tím/Team

Členovia tímu/ Members of the team

miesto/venue

1963 Enduro ISDT World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Horst Lohr/Peter Uhlig/Werner Salewsky/Hans Weber/Bernd Uhlmann/Günter Baumann

Enduro ISDT Silver Vase

Italy

Luigi Gorini/Carlo Moscheni/Giuseppe Panarari/Nino Tagli

(CZE)

Enduro ISDT World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Peter Uhlig/Horst Lohr/Werner Salewsky/Hans Weber/Bernd Uhlmann/Günter Baumann

Erfurt

Enduro ISDT Silver Vase

Dem. Rep. of Germany

Gottfried Pohlan/Siegfried Rauhut, Lothar Schünemann/Ewald Schneiderwind

(EGER)

Enduro ISDT World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Peter Uhlig/Horst Lohr/Karl-Heinz Wagner/Werner Salewsky/Hans Weber/Bernd Uhlmann

Enduro ISDT Silver Vase

Dem. Rep. of Germany

Günter Baumann/Klaus Teuchert/Horst Golz/Werner Stiegler

Enduro ISDT World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Hans Weber/Werner Salewsky/Klaus Teuchert/Karl-Heinz Wagner/Peter Uhlig/Horst Lohr

Enduro ISDT Silver Vase

Fed. Rep. of Germany

Norbert Gabler/Klaus Kämper/Dieter Kramer/Erwin Schmider

Enduro ISDT World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Klaus Halser/Peter Uhlig/Werner Salewsky/Hans Weber/Karl-Heinz Wagner/Klaus Teuchert

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Arnost Zemen/Drahoslav Miarka/Miroslav Vytlacil/Jiri Jasansky

Enduro ISDT World Trophy

Fed. Rep. of Germany

Volker Kramer/Andreas Brandl/Hans Brinkmann/Siegfried Gienger/Lorenz Specht/Dieter Kramer

Enduro ISDT Silver Vase

Italy

Demetrio Bonini/Arnaldo Farioli/Francesco Foresti/Giuseppe Signorelli

Enduro ISDT World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Peter Uhlig/Klaus Halser/Werner Salewsky/Klaus Teuchert/Karl-Heinz Wagner/Fred Willamovsky

Enduro ISDT Silver Vase

Fed. Rep. of Germany

Helmut Beranek/Norbert Gabler/Hans Trinkner/Rolf Witthöft

(WGER)

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Josef Fojtik/Zdenek Cespiva/Jaroslav Briza/Kvetoslav Masita/Frantisek Mrazek/Petr Cemus

Escorial

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Josef Cisar/Jiri Jasansky/Miroslav Vytlacil/Josef Rabas

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Josef Fojtik/Zdenek Cespiva/Jaroslav Briza/Kvetoslav Masita/Frantisek Mrazek/Petr Cemus

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Josef Cisar/Jiri Jasansky/Miroslav Vytlacil/Tomas Petermann

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Josef Fojtik/Zdenek Cespiva/Jaroslav Briza/Josef Cisar/Frantisek Mrazek/Petr Cemus

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Pavel Cihelka/Josef Rabas/Milan Jedlicka/Petr Valek

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Petr Cemus/Frantisek Mrazek/Kvetoslav Masita/Josef Cizar/Zdenek Cespiva/Josef Fojtik

Enduro ISDT Silver Vase

United States

Dick Burleson/Malcolm Smith/Ed Schmidt/Ron Bohn

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Josef Fojtik/Zdenek Cespiva/Josef Cisar/Kvetoslav Masita/Jiri Stodulka/Petr Cemus

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Milan Jedlicka/Josef Rabas/Pavel Cihelka/Jaroslav Briza

Enduro ISDT World Trophy

Fed. Rep. of Germany

Eberhard Weber/Peter Neumann/Josef Wolfgruber/Rolf Witthöft/Jürgen Grisse/Eddy Hau

Enduro ISDT Silver Vase

Italy

Brissoni/Rottigni/Gagni/Petrogalli

Enduro ISDT World Trophy

Fed. Rep. of Germany

Eberhard Weber/Peter Neumann/Josef Wolfgruber/Rolf Witthöft/Jürgen Grisse/Eddy Hau

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Milan Jedlicka/Pavel Cihelka/Jaroslav Kauler/Otakar Toman

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Otakar Toman/Stanislav Zloch/Jiri Stodulka/Josef Cisar/Kvetoslav Masita/Frantisek Mrazek

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Petr Valek/Jiri Posik/Milan Jedlicka/Pavel Cihelka

Enduro ISDT World Trophy

Czechoslovakia

Frantisek Mrazek/Jozef Chovancik/Kvetoslav Masita/Jiri Posik/Stanislav Zloch/Jiri Stodulka

Kulltorp

Enduro ISDT Silver Vase

Italy

Gino Perego/Osvaldo Scaburri/Luigi Medardo/Giuseppe Signorelli

(SWE)

Enduro ISDT World Trophy

Italy

Gualtiero Brissoni/Elio Andrioletti/Guglielmo Andreini/Augusto Taiocchi/Gianangelo Croci/Franco Gualdi

Enduro ISDT Silver Vase

Czechoslovakia

Josef Kauler/Jaroslav Kmostak/Zdenek Runkas/Jiri Cizar

(WGER)

Enduro ISDT World Trophy

Italy

Guglielmo Andreini/Gianangelo Croci/Gualtiero Brissoni/Augusto Taiocchi/Andrea Marinoni/Elio Andrioletti

Brioude

Enduro ISDT Silver Vase

Fed. Rep. of Germany

Teuchert/von Zitzewitz/Christel/Witthöft

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Gualtiero Brissoni/Luigi Medardo/Alessandro Gritti/Franco Gualdi/Augusto Taiocchi/Gianangelo Croci

Enduro ISDE Silver Vase

Italy

Angelo Signorelli/Andrea Marinoni/Cesare Bernardi/Giampiero Findanno

Spindleruv Min

1964

1965 Isle of Man (GBR)

1966 Villingsberg (SWE)

1967 Zakopane (POL)

1968 San Pellegrino Terme (ITA)

1969 Garmisch-Partenkirchen

1970 (ESP)

1971 Isle of Man (GBR)

1972 Spindleruv Min (CZE)

1973 Pittsfield, Mass. (USA)

1974 Camerino (ITA)

1975 Isle of Man (GBR)

1976 Knittelfeld (AUT)

1977 Povaska Bystrica (CZE)

1978

1979 Neunkirchen

1980 (FRA)

1981 Isola d'Elba (ITA)


Disciplína/Discipline

Tím/Team

Členovia tímu/ Members of the team

miesto/venue

1982 Enduro ISDE World Trophy

Czechoslovakia

Jiri Cizar/Zdenek Belski/Vladimir Janous/Emil Cunderlik/Jozef Chovancik/Stanislav Zloch

Enduro ISDE Silver Vase

Dem. Rep. of Germany

Horst Geissenhoner/Steffen Mauersberger(Uwe Weber/Reinhard Kladtke

Enduro ISDE World Trophy

Sweden

Peter Hansson/Jorbjörn Jansson/Per Gronberg/Sven-Erik Jonsson/Bosse Lindbom/Thomas Gustavsson

Enduro ISDE Silver Vase

Sweden

Jacobsson/Karlsson/Andersson/Zell

(GBR)

Enduro ISDE World Trophy

The Netherlands

Gerrit Wolsink/Simon Schram/Henk Poorte/Martin Schalkwijk/Henk van Mierlo/Dinand Zijlstra

Assen

Enduro ISDE Silver Vase

Dem. Rep. of Germany

Jens Thalmann/ B. Lämmel/Reinhardt Kladtke/Andreas Cyffka

(NED)

Enduro ISDE World Trophy

Sweden

Peter Hansson/Per Gronberg/Dick Wicksell/Sven-Erik Jonsson/Hakan Lundberg/Tomas Gustavsson

Enduro ISDE Junior World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Mike Heydenreich/Jens Grüner/Andreas Cyffka/Udo Grellmann

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Angelo Signorelli/Renato Pegurro/Tullio Pellegrinelli/Gianangelo Croci/Guglielmo Andreini/Edi Orioli

Enduro ISDE Junior World Trophy

Italy

Stefano Passeri/Enrico Zuffa/Paolo Fellegara/Giorgio Grasso

Enduro ISDE World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Jens Thalmann/Reinhardt Kladtke/Uwe Weber/Harald Sturm/Jens Scheffler/Jens Gruner

Enduro ISDE Junior World Trophy

Dem. Rep. of Germany

Thomas Bierberbach/Danilo Poerschke/Mike Heydenreich/Udo Grellmann

(POL)

Enduro ISDE World Trophy

France

Gilles Lalay/Marc Moralès/Alain Olivier/Stéphane Peterhansel/Thierry Charbonnier/Jean-Paul Charles

Mende

Enduro ISDE Junior World Trophy

Italy

Enrico Zuffa/Massimo Migliorati/Luca Trussardi/Davide Trolli

(FRA)

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Stefano Passeri/Gianmarco Rossi/Paolo Fellegara/Angelo Signorelli/Luca Trussardi/Franco Gualdi

Walldürn

Enduro ISDE Junior World Trophy

Finland

Kari Tiainen/Jukka-Pekka Leino/Jarkko Vainio/Jouni Sauren

(WGER)

Enduro ISDE World Trophy

Sweden

Jeff Nilsson/Dick Wicksell/Kent Karlsson/Sven Erik Jonsson/Peter Hansson/Jimmie Eriksson

Västeras

Enduro ISDE Junior World Trophy

Sweden

Robert Gronlund/Robert Svensson/Peter Karlsson/Peter Lunfeldt

Enduro ISDE World Trophy

Sweden

Jeff Nilsson/Joachim Hedendahl/Sven Erik Jonsson/Dick Wicksell/Kent Karlsson/Bill Andersson

Enduro ISDE Junior World Trophy

United States

Jimmy Lewis/Chris Smith/Steve Hatch/David Rhodes

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Paolo Fellegara/Arnaldo Nicoli/Giovanni Sala/Stefano Passeri/Mario Rinaldi/Fabio Farioli

Enduro ISDE Junior World Trophy

Sweden

Peter Jansson/Robert Bronlund/Peter Karlsson/Anders Eriksson

(AUS)

Enduro ISDE World Trophy

Poland

Marek Dabrowski/Maciej Wrobel/Viktor Iwanski/Wojcieh Rencz/Andrzej Tomczik/Ryszard Augustyn

Assen

Enduro ISDE Junior World Trophy

The Netherlands

Patrick Isfordink/Peter Lenselink/Hans Arends/Erik Davids

(NED)

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Maurizio Carminati/Tullio Pellegrinelli/Mario Rinaldi/Fabio Farioli/Arnaldo Nicoli/Giovanni Sala

Enduro ISDE Junior World Trophy

Sweden

Rickard Larsson/Morgan Jansson/Linus Broman/Bjorne Carlsson

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Paolo Fellegara/Giorgio Grasso/Gianmarco Rossi/Giuseppe Gallino/Tullio Pellegrinelli/Arnaldo Nicoli

Enduro ISDE Junior World Trophy

Australia

Shawne/Shane Watts/Ian Cunnigham/Jamie Cunnigham

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Kari Tiainen/Jani Laaksonen/Pekka Viljakainen/Petteri Silvan/Mika Ahola/Vesa Kytönen

Enduro ISDE Junior World Trophy

Finland

Tuomas Ahonen/Juha Salminen/Juha Laakso/Mika Marila

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Fausto Scovolo/Stefano Passeri/Giovanni Sala/Jarno Boano/Mario Rinaldi/Fabio Farioli

Enduro ISDE Junior World Trophy

Italy

Pablo Peli/Ivan Boano/Alessio Paoli/Giovanni Genini

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Juha Salminen/Jani Laaksonen/Mika Ahola/Petteri Silvan/Vesa Kytonen/Kari Tiainen

Enduro ISDE Junior World Trophy

Spain

Xavier Pons/Miki Arpa/Marc Coma/Gérard Farres

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Samuli Aro/Mika Ahola/Jani Laaksonen/Vesa Kytönen/Kari Tiainen/Petri Pohjamo

Enduro ISDE Junior World Trophy

Spain

Arnau Vilanova/Xacob Agra/Gérard Farres/Miki Arpa

Povazska Bystrica (CZE)

1983 Builth Wells

1984

1985 Alp (SPA)

1986 San Pellegrino Terme (ITA)

1987 Jelenia Gora

1988

1989

1990 (SWE)

1991 Povazska Bystrica (CZE)

1992 Cessnock

1993

1994 Tulsa, Okl. (USA)

1995 Jelenia Gora (POL)

1996 Hämenlinna (FIN)

1997 Lumezzane (ITA)

1998 Traralgon, Vic. (AUS)

1999

64

Coimbra (POR)


Disciplína/Discipline

Tím/Team

Členovia tímu/ Members of the team

miesto/venue

2000 Enduro ISDE World Trophy

Italy

Mario Rinaldi/Fausto Scovolo/Matteo Rubin/Arnaldo Nicoli/Giovanni Sala/Fabio Farioli

Enduro ISDE Junior World Trophy

Spain

Jordi Duran/Gerard Farrès/Xevi Pons/Xacob Agra

Enduro ISDE World Trophy

France

Marc Germain/Olivier Rebufie/David Frétigné/Eric Bernard/Sébastien Guillaume/Cyril Esquirol

Enduro ISDE Junior World Trophy

Italy

Simone Albergoni/Ivan Boano/Paolo Carrara/Giovanni Gritti

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Petteri Silvan/Petri Pohjamo/Jani Laaksonen/Samuli Aro/Juha Salminen/Mika Ahola

Enduro ISDE Junior World Trophy

France

Julien Dubac/Raphael André/Damien Miquel/Fabien Planet

(CZE)

Enduro ISDE Junior World Trophy

France

Hervé Versace/Freddy Blanc/Damien Miquel/Fabien Planet

(BRA)

Speedway World Cup (Team)

Sweden

Andreas Jonsson/Michael Max/Peter Ljung/Peter Karlsson/David Ruud

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Petteri Silvan/Juha Salminen/Mika Saarenkoski/Samuli Aro/Jani Laaksonen/Mika Ahola

Kielce

Enduro ISDE Junior World Trophy

Finland

Valtteri Salonen/Jari Mattila/Tomi Peltola/Marko Tarkkala

(POL)

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Alessandro Botturi/Alessandro Belometti/Simone Albergoni/Alessandro Zanni/Alessio Paoli/Guiliano Falgari

Enduro ISDE Junior World Trophy

Italy

Andrea Beconi/Maurizio Micheluz/Paolo Bernardi/Manuel Pievani

(SVK)

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Mika Ahola/Samuli Aro/Jari Mattila/Petri Pohjamo/Juha Salminen/Marko Tarkkala

Taupo

Enduro ISDE Junior World Trophy

United States

Kurt Caselli/Ricky Dietrick/Russell Bobbitt/David Pearson

(NZL)

Enduro ISDE World Trophy

Italy

Alex Salvini/Alessandro Belometti/Alessandro Botturi/Maurizio Micheluz/Fabrizio Dini/Andrea Belotti

Enduro ISDE Junior World Trophy

Spain

Cristobal Guerrero/Oriol Mena/Lorenzo Santolino/Carlos Andreu

Enduro ISDE Women's Team

United States

Nicole Bradford/Amanda Mastin/Lacy Jones

Enduro ISDE World Trophy

France

Julien Gautier/Jordan Curvalle/Rodrig Thain/Christophe Nambotin/Sebastien Guillaume/Nicolas Deparrois

Serres

Enduro ISDE Junior World Trophy

Italy

Thomas Oldrati/Oscar Balleti/Mirko Gritti/Vanni Cominotto

(GRE)

Enduro ISDE Women's Team

France

Alice Geneste/Aufrey Rossat/Ludivine Puy Alonso

Enduro ISDE World Trophy

France

Julien Gautier/Marc Germain/Rodrig Thain/Christophe Nambotin/Marc Bourgeois/Antoine Meo

Enduro ISDE Junior World Trophy

Spain

Victor Guerrero/Oriol Mena/Lorenzo Santolino/Mario Roman

Enduro ISDE Women's Team

France

Ludivine Puy/Audrey Rossat/Stephanie Bouisson

Enduro ISDE World Trophy

France

Johnny Aubert/Nicolas Deparrois/Sebastien Guillaume/Antoine Meo/Rodrig Thain/Christophe Nambotin

Morelia

Enduro ISDE Junior World Trophy

Spain

Victor Guerrero/Oriol Mena/Lorenzo Santolino/Mario Roman

(MEX)

Enduro ISDE Women's Team

France

Blandine Dufrene/Audrey Rossat/Ludivine Puy

Enduro ISDE World Trophy

Finland

Eero Remes/Matti Seistola/Juha Salminen/Jari Mattila/Valtteri Salonen/Marko Tarkkala

Enduro ISDE Junior World Trophy

France

Alexandre Queyreyre/Benoît Fortunato/Mathias Bellino/Romain Dumontier

Enduro ISDE Women's Team

France

Ludivine Puy/Blandine Dufrene/Juliette Berez

Enduro ISDE World Trophy

France

Antoine Meo/Rodrig Thain/Johnny Aubert/Pierre-Alexandre Renêt/Sébastien Guillaume/Christophe Nambotin

Enduro ISDE Junior World Trophy

France

Alexandre Queyreyre/Jeremy Joly/Mathias Bellino/Kevin Rohmer

Enduro ISDE Women's Team

France

Ludivine Puy/Blandine Dufrene/Audrey Rossat

Enduro ISDE World Trophy

France

Antoine Meo/Rodrig Thain/Johnny Aubert/Pierre-Alexandre Renêt/Jérémy Joly/Fabien Planet

Enduro ISDE Junior World Trophy

France

Swan Servajean/Loïc Larrieu/Mathias Bellino/Kevin Rohmer

Enduro ISDE Women's Team

Australia

Jessica Gardiner/Tayla Jones/Jemma Wilson

Enduro ISDE World Trophy

France

Marc Bourgeois/Christophe Nambotin/Pierre-Alexandre Renet/Jeremy Tarroux/Anthony Boissiere/Fabien Planet

Enduro ISDE Junior World Trophy

United States

Grant Baylor/Steward Baylor/Trevor Bollinger/Justin Jones

Enduro ISDE Women's Team

Australia

Jessica Gardiner/Tayla Jones/Jemma Wilson

Granada (SPA)

2001 Brive-la-Gaillarde (FRA)

2002 Jablonec nad Nisou

2003 Vojens (DEN)

2004

2005 Povazska Bystrica

2006

2007 La Serena (CHL)

2008

2009 Figueira da Foz (POR)

2010

2011 Kotka-Hamina (FIN)

2012 Sachsenring (GER)

2013 Olbia-Sardegna (ITA)

2014 San Juan (ARG)

65


OFICIÁLNY PROGRAM ISDE 2015 / OFFICIAL PROGRAMME ISDE 2015 © 2015 SC Enduro klub Košice a Progress Promotion Košice Text: Fotografie/Photo: Mapové podklady/Maps source: Design & layout:

FIM (International Motorcycling Federation), Slovenská motocyklová federácia (Slovak Motorcycling Federation), SC Enduro klub Košice, Visit Košice, KOCR KK (Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj) FIM (International Motorcycling Federation), SC Enduro klub Košice, Visit Košice, KOCR KK (Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj), 123rf.com © OpenStreetMap contributors Progress Promotion Košice

Vytlačené na Slovensku / Printed in Slovak Republic


KOŠICE WELCOME SERVICE special edition for the ISDE-6 Days Enduro!

KOŠICE Visitor Center offers: KOŠICE VISITOR CENTRE HlavnáSt. 59 59) St. (Hlavná guided city walks

KOŠICE WELCOME CARD valid from 4 to 13 September 2015 free of charge entrance to The Golden Treasure of Košice up to 50% discounts in museums, galleries, restaurants, wine shops, sports shops and pubs

Book your city walks and tours at: www.visitkosice.eu

day tours to the Spiš castle, for wine to the Tokaj region, into UNESCO caves, to the Vysoké Tatry National Park, or to ride down on the river from the Pieniny National Park

Opening hours:

every delegate of the ISDE event gets one card for free!

Mon – Fri 10:00AM – 6:00PM Sat – Sun 10:00AM - 3:00PM

on sale for 3€ in the Košice Visitor Centre

T: +421 55 625 8888 E: visit@visitkosice.eu


Hlavní partneri / Main partners

Oficiálni partneri / Official partners

Organizátori / Organizers

Inštitucionálni partneri / Institutional partners

KOJŠOV Partneri a oficiálni dodávatelia / Partners and Official suppliers

Spolupracujúce motokluby / Cooperating motoclubs

Nepredajné / Not for sale

www.fim-isde2015.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.