Page 46

Natuur & Milieu

Schone Kreken III - fase 2

Het project De belangrijkste doelstelling was de continuïteit verzekeren van bestaande plannen om kreken te onderhouden en de kwaliteit ervan te verhogen. Dit project was het vervolg op de uitvoeringsprojecten Schone Kreken I en II. Die projecten kwamen op hun beurt tot stand in het kader van het ‘Interreg II’programma. De ‘Schone Kreken’-projecten passen allemaal binnen het ‘Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan’. Ditmaal zijn werken uitgevoerd voor het saneren van de Meulenkreek op de grens nabij Middelburg (in Vlaanderen). Bijkomend voorzag het project in het natuurvriendelijk inrichten van de Meulenkreek en Papenkreek, en het aanleggen van kerkpaden.

De resultaten • De deels verontreinigde bodem van de Meulekreek is weggebaggerd.

46

• In het zuidelijk deel van de Meulekreek is een waterkolom gecreëerd. Hierdoor verbeterden zowel de waterkwaliteit als het visbestand. • De Meulekreek en de Papenkreek zijn ook natuurvriendelijk ingericht. • Er werden ook 2 grensoverschrijdende kerkpaden aangelegd: het Middelburg-Heille-pad en het Fortunepad-Eedschen kerkwegel.

Projectleider Partners

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (NL) Nederland: Gemeente Sluis, Provincie Zeeland Vlaanderen: Gemeente Maldegem, Provincie Oost-Vlaanderen Budget 1.101.699,19 euro Interreg-bijdrage 405.429,71 euro Looptijd 1 maart 2005 - 28 februari 2008 Contactpersoon Bram de Keuninck T +31 (0)115 64 12 46 E bdke@wszv.nl

Euregio Scheldemond: Samenwerken creeërt kansen  

Overzichtspublicatie Interreg III-projecten Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond: Samenwerken creeërt kansen  

Overzichtspublicatie Interreg III-projecten Euregio Scheldemond

Advertisement