Page 1

Herald Potchefstroom

Webblad: www.potchefstroomherald.co.za

5 Oktober 2012 Prys: R4,40

TERMITES 26 YRS SERVICE!!

Aardklop ruk!

Oeps!


2

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

20 jaar gelede in die Herald

Verkiesing raak warmer Terwyl ’n munisipale verkiesing in Wyk 5 in Potchefstroom al warmer raak, wend twee kiesers hulle tot die Hooggeregshof om hulle

name op die kieserslys te laat verskyn. Dr Andries Oberholzer (ondersteun deur die KP) en Fanie van Wyk (ondersteun deur die

Leraars kuier weekliks saam Leraars van die NG-gemeentes van die Ring van Potchefstroom (Ventersdrop ingesluit) het onlangs hulle weeklikse leraarskring byeenkoms by die Woordkafee in Potch gehou. Leraars kom weekliks saam om mekaar te bemoedig en saam te bid vir ons stad en sy mense. Volgens ds. Johan Raubenheimer, is dié weeklikse byeenkomste vir leraars baie kosbaar want dit is die plek waar leraars mekaar beter leer ken en mekaar se gawes erken en waar hulle saam kan bid. Woordkafee in Jamer Marokalaan (ou Lombardstraat) is volgens Raubenheimer ‘n plek waar mense kan kom stil raak voor die Here, ‘n DVD kan kom kyk of sommer net instap vir ‘n koppie koffie.

Bril van bromponie-ryer opgetel Die bril van die jong man wat Maandag omtrent 13:20 met sy bromponie gegly en geval het op die draai voor MacDonalds,

kan by die Herald afgehaal word. Ons kantoor is in Wilgepark, oorkant MacDonalds en Engen-motorhawe.

Auditions will take place on 12 October from 14:00 to 15:30 at the NWU Conservatory hall, Potchefstroom. Requirements for auditions will be to

play two different pieces of music and sight reading. For more information, contact Wilme Steenekamp 083 3797 923.

Join the North-West Youth Orchestra

Woordekennis:

NP en Aksie-Ja) sê mekaar die stryd aan. Twee polisiemanne van die stad ontkom ternouernood aan die dood toe daar in Ikageng op hulle geskiet word. Nog Dieldrin-besoedeling kom in die Vaalrivier voor. Gevrekte geelvisse toon 0,28 milligram Dieldrin per kilogram. Die nou gestorwe jaarlikse Fliekfees op Potchefstroom skop sy sesde jaar af met films uit die VSA, Brittanje, Duitsland, Nederland en Suid Afrika. TT Cloete se boek Driepas word benoem vir die Helgard Steyn-prys met ’n prysgeld van R32 500. Vanaf 1 Oktober 1992 is motoriste ook wetlik verplig om hulle rybewyse by hulle te hou as hulle bestuur. Die Afrikaanse Protestantse Kerk op Potchefstroom maak skriftelik beswaar teen die regering se besluit om ’n nasionale lotery in te stel. Prof Fanie Jacobs vra namens die KP dat regter Richard Gold-

Klets en wen

stone ’n kommissie moet lei om die ANC se gewelddadige optrede in lande soos Ciskei en Boputhatswana en selfregerende gebiede soos KwaZulu te ondersoek. Vir die dorstiges in Potchefstroom kos brandewyn R16-89 per bottel en ’n dosyn Lion-biere kos R13-66. Om saam met die drank te gaan kos varktjops R11-28 per kilogram en biefstuk/steak R13-88 per kilogram.

“Blafana Blafana, hier kom ek!”

Geluk aan Eunice van Schalkwyk wat verlede week se kletsborrel gewen het. Haar kletspraatjie het haar ’n R100-koopbewys van die Steakhouse op die Bult in die sak gebring. Volgende week plaas ons weer ’n nuwe kletsborrel-foto.

Geluk aan Denise Liebenberg wat verlede week se verskuilde woord (fluktueer) raakgesien het op bladsy 28 van die Herald. Sy steek R100 in sy sak. Volgende week plaas ons weer ‘n woord.

TE HUUR / TO LET FULLY EQUIPPED

4 chairs, 1 nailbar, 2 basins Modern, Picturesque Havenga-gebou, nr. 3 langs Factory Deli. Contact Sonny Havenga 082 577 7949 It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Potchefstroom

Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Pat Engelbrecht Advertensiebestuurder: Madelein Nel Rekeningnavrae: Denise Oliphant

Tel. (018) 293-0750 Faks: (018) 293-0759 e-pos: Potchherald@media24.com Wilgepark, h/v Piet Uysstraat en Govan Mbekirylaan , Potch, Bus 515, Potchefstroom, 2520 Tel: (018) 293-0750 Faks: (018) 293-0759

webwerf: www.potchefstroomherald.co.za

Delivery: Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Operating hours: 08:00 - 16:30

Delivery services: Albert Heiger (Area mananger) 071 606 0825; curvin.Johnson@onthedot.co.za Jan-Mrt 2012 8831 Gestig 1908 No. 7889

Sirkulasiesyfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) gewaarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. Oktober - Desember 2009 : 8 338

Gedruk deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep.

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Potchefstroom Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george. claassen@media24.com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Potchefstroom Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


3

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

Raaisel omhul omstrede karton op klampbord Grutonele uit verlede op voorblad van boek Abrie Bronkhorst ’n Raaisel omhul ’n omstrede stuk van ’n voorblad wat op van die klein klampborde van Clover, hoofborg van Aardklop, vasgeklamp was. Op dié klampborde, wat onder andere by vulstasies uitgedeel is, verskyn ’n kartonreplika van die boonste helfte van die voorblad van die boek “Kwart voor ’n Bloedbad”. Dit beeld skokkende gebeure uit waar vier regses op Vrydag 11 Maart 1994 in Mmabatho koëlbloedig doodgeskiet is. Clover ontken dat hulle enigiets hiervan weet. Volgens een van die vulstasies se personeellede het ’n verteenwoordiger van Clover Maandagmiddag klampborde by hulle kom aflaai wat uitgedeel kon word. “Ek het met die aflewering nie te veel notisie geneem nie, omdat ek besig was. “Dinsdagoggend het ek dit vir die eerste keer raakgesien en was dadelik ontstoke. Daar was ’n hele paar van die klampborde waarop dié karton was en ek het dit dadelik uitgehaal.” Die personeellid het voorts gesê dat al die bemarkingsmateriaal toegesluit is in hul sigaretkas. “Ons het dit uit die verteenwoor-

Replikas van die boek “Kwart voor ’n Bloedbad” se voorblad is middeldeur geskeur en op sommige klampborde, wat Clover as bemarkingsmateriaal uitdeel, aangebring. diger se hande geneem en dit dadelik gaan toesluit waarvan net twee van ons die sleutel het.” Die Herald het met Manie Roode, adjunkuitvoerende hoof van Clover gesels. Hy het ontken dat hulle iets hiermee te doen het. Hy het ook ontken dat hul verteenwoordiger by so iets betrokke sal wees. “Ons het met hom gesels en hy weet ook niks hiervan af nie.” Deon Sonnekus van Clover Potchefstroom het by navrae gesê “hy dra geen kennis van dit nie.” Karton word glo gebruik sodat die knip van die klampbord nie die bord beskadig nie. Roode het verseker dat daar hoegenaamd nie propaganda daaraan gekoppel is nie. “Dit is net ongelukkig dat dit nou op ons klampborde verskyn.” In dié boek “Kwart voor ’n Bloedbad” wat deur De Wet Potgieter geskryf is, vertel hy van talle onderhoude met die destydse leiers van die Boere Krisis Aksie (BKA) en die Afrikaner Vryheidsfront (AVF), wat aan die voorpunt van regse verset teen De Klerk

Man dies in galeforce storm Victor Boqo At least one person died and fourteen houses were damaged when severe storms wreaked havoc in Potchefstroom on 27 September. According to Ikageng police correspondent, Const. Kelebogile Trom, Jeremiah Motingwe (57) died in Carnation Street in Promosa at about 18:00, after The late Mr Jerallegedly being sliced open by emiah Motingwe a sheet of corrugated iron that (57) was flung through the air by the gale-force wind. He was found on the ground with a large open wound to Above: Mr Mohau Maputle of Dassierand his stomach. An inquest docket is being in- assesses the aftermath of the storm that razed his boundary wall to the ground on 27 vestigated. Maria Matlhoi, Motingwe’s sister, said he October. “We went out to pick up everything that was had come all the way from the Northern Cape to visit for two weeks. Just before the strewn all over the place. On our way back storm they were sitting in the lounge when a sheet of iron tumbling towards him in the they noticed that a neighbouring shack had strong wind, hit him right in the stomach,” she says. been wrecked in the storm.

se hervormingsplanne was. “Hierdie organisasies is oortuig dat hulle die geleentheid tot ordelike burgerlike verset ontneem is en dat die Nasionale Party die AWB gebruik het om die regse vleuel van die Afrikanervolk so negatief moontlik te laat lyk. De Wet Potgieter onthul in hierdie boek die verhaal agter die verhaal en gee antwoorde op vrae wat tot nou toe onbeantwoord was,” word op die webwerf ‘litnet’ in ’n kort opsomming oor die boek weergegee. LAPA-uitgewers wat verantwoordelik is vir die verspreiding van die boek, het teen druktyd geen kommentaar gelewer nie. Die Herald het ook Aardklop se uitvoerende hoof Andries Vrey vir kommentaar hieromtrent genader waarna hy die Herald na die bemarkingsafdeling verwys het. “Ons het glad nie beheer oor bemarkingsmateriaal wat in die dorp versprei word nie. “Ons versprei slegs op die Aardklopgronde,” het ’n woordvoerder van Aardklop gesê. Regs: Dié omstrede kartonne is glo gebruik sodat die knip nie die bord beskadig nie.

Hawks to investigate charges of corruption Cheryl Botha The Hawks are investigating what appears to be a clear case of fraud and corruption regarding the appointment of a senior official in Tlokwe City Council. Council recently appointed a special internal commission to look into the existence of two letters of appointment for the same post. Differing salary offers appear on the two documents, only one of which has been signed by the municipal manager. Council requested that the Democratic “It is so painful to have lost my brother like this. It’s a tragic loss because he was kind and helpful to everyone.” Mr Willie Maphosa, Council spokesperson, confirmed that the storm had damaged fourteen houses in Promosa and Ikageng. In most instances the roofs had been blown

Alliance’s Hans-Jurie Moolman and Johannes Johnson of the ANC conduct the investigation after the official, believed to be a close relative of a senior ANC politician, queried the salary at which he was appointed in March. From what the Herald could establish this is the first time that councillors have crossed political divides in the interest of good governance and best practice. It indicates that Council will be taking decisive steps to root out corruption in future.

off. In Potchefstroom a number of trees were uprooted or damaged, but no injuries were reported. Affected families were assisted with temporary salvage sheets to cover the roofs. “Disaster Management classified the storm as ‘minor’,” Maphosa said.


4

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

R3 billion has not been spent by Public Works, Roads and Transport Victor Boqo The Provincial Public Works, Roads and Transport Department is under fire for not spending their first quarterly budget of more than R3b that was allocated to them in April. This has displeased the portfolio committee and forced them to call upon the Minister of Public Works, Mr Thulas Nxesi and Mr Ben Martins of Transport to invoke Section 100(1)(b) of the constitution on the Department. The above section states that, ‘When a province cannot or does not fulfil an executive obligation in terms of legislation or the Constitution, the National Executive may intervene by taking any appropriate steps to ensure fulfilment of that obligation.’ On 9 October the committee will table a report to the Provincial Legislature that recommends the intervention of the ministers. According to the committee’s chairperson, Mr Hoffman Galeng, amongst the issues that led to the decision of the minister’s intervention, was the fact that the first quar-

terly report shows that nothing has been done or spent from the budget. There are also no plans in place on how the budget will be spent. Another issue is that learners are not able to get to school because service providers of scholar transport have not been paid. Last year more than R600 million was returned to National Treasury because it was not spent, and yet roads are in a very bad state. The core of the problem might be that the department has had five different heads in the past 12 months. “The MEC (member of executive committee) of Public works, Roads and Transport, Mr Raymond Elisha, does not honour invitations to come and account to the committee and he has the audacity to even prevent his staff from accounting to the committee,” Galeng said. In a media statement, a DA portfolio member, Mr John Franzsen, stated that the DA supports the proposed intervention to be requested by the portfolio committee and) in addition would request that the Public Protector should, as a matter of urgency,

launch an intensive investigation into the administrative/ technical capacity of the officials in this department as well as to the allocation of tenders awarded by this department, for at least the past five years.

Public works responds The provincial public works spokesperson, Mr Lebo Mokgethi, denied that the department has failed to spend its budget. “We are within our budget and are now in the process of awarding tenders that were advertised. We are spending on projects such as roads, infrastructure, facility management and scholar transport. It’s an ongoing process and we spend accordingly. The portfolio committee is misinforming the public and we don’t know where this attack on the MEC is coming from,” he said. “At no stage has the MEC refused to appear before the committee. When he is summoned and can’t attend, he sends an apology.”

Mr Raymond Elisha, MEC of Public Works, Roads and Transport.

DA steun Aardklop, besorg oor moontlike verskuiwing Die DA het met besorgdheid verneem van die woelinge rondom Aardklop en die moontlike verskuiwing daarvan weg van Potchefstroom af. Twee groot Afrikaanse koerante het juis

die afgelope week weer daaroor berig. “Ons as DA wil ons volle steun aan die kunstefees hier in ons stad gee. Dit het groot voordeel vir die stad - finansieel en kultureel,” lui ‘n verklaring van die par-

ty se leier in die stadsraad, mnr. Chris Landsberg. “Waar die bestuur van Aardklop eerdaags met ‘n afvaardiging van alle party sal vergader, wil ons van die DA se kant onomwonde stel dat daar geen

onoorkomelike probleme is nie. “Potchefstroom moet steeds die setel van Aardklop wees en ons sal ons binne en buite die stadsraad daarvoor beywer,” sê Landsberg.

Man (27) brutally assaulted in Promosa

Photo: Victor Boqo

Mr Emmanuel Paulsen (28) is battling to come to terms with his brutal attack.

Department of Public Works, Roads and Transport

Victor Boqo A man was brutally assaulted by an unknown suspect(s) while walking home at night on 29 September in Promosa. After having a few beers at his favourite tavern in Daniel Street, Mr Emmanuel Paulsen (27) was walking home using his regular footpath when he was hit with an object and found himself on the ground. The next morning he was found unconscious by a neighbour, his eyes and upper lip swollen. The neighbour alerted the paramedics and Paulsen was admitted to the Potchefstroom Hospital. When speaking to Herald from his hospital bed, Paulsen was visibly in pain and had bruises on his face. He battled to eat due to his injuries. His first words were, “I’m really lucky that I’m still alive and can see another day.” “I left my friends and my brother in the tav-

ern as I was tired and wanted to go home. I haven’t fought with anyone or had an argument. All I can remember was when I heard an object hitting me and I fell down. “I didn’t see who hit me as everything happened so fast. “The culprits stole my new black and green Nike takkies and R110”. According to Paulsen, he can’t recall who the thieves were who brutally assaulted him but with the help of the police, he wants justice. The Promosa community, which is still healing after the murder of a youth, is now experiencing attacks from thieves. Mpho “Gift” Abrahams (16) was also attacked and stabbed to death on 24 August after thieves stole his red and white Nike sneakers, black and white jacket and Samsung cellphone as reported in the Herald of 7 September.

Lets talk

Praat saam

45518 SMS’e kos R1,50

Invitation to Bid Bids are hereby invited for: Bid No

Description

PWRT 83/11 Appointment of a service provider to develop a Freight Transport Strategy, Passenger and Freight Rail Plan and feasibility study for the development of a Freight Hub, Mafikeng Airport

Compulsory Briefing Session

Evaluation Criteria

Contact Person

Briefing: 12 October 2012 at 10:00 Venue: Mafikeng Airport Boardroom

Price = 90 points BBBEE = 10 points

Mr Julius Methikges, tel. (018) 388-1132

Technical Evaluation Minimum threshold = 60% Pre-qualification Criteria

Weight

1. Project methodology and proposal setting

20

2. Knowledge of and experience in successfully completed freight transport research projects

15

3. Knowledge of and experience in project management 4. Knowledge of the use of IT in data collection, capturing and dissemination 5. Company which demonstrates the knowledge of freight in the North West Province Total

10 10 5 60

Documents will be sold at the Department of Public Works, Roads and Transport, Gate House, Ngaka Modiri Molema Road at a non-refundable fee of R200.00 each. Closing date: 26 October 2012 at 11:00

Rating Total (1-5) Score

dpwrt Department: Public Works, Roads and Transport North West Provincial Government

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Kone Solutions K91864

Corne 082 495 8142


5 Oktober 2012

Potchefstroom Herald

Vrou (50) in gastehuis oorval Abrie Bronkhorst ’n Permanente personeellid van die ATKV is Woensdagoggend om 01:00 in ‘n gastehuis in Potchefstroom deur twee onbekende mans oorval en aangehou.

Die mans het op ’n onbekende wyse toegang tot die vrou (50) se kamer gekry terwyl sy geslaap het. Een van die verdagtes het die vrou aangehou terwyl die ander een haar kamer deur-

soek het. “Sy is gelukkig nie fisies beseer nie, maar is nog baie getraumatiseerd en geskok oor die voorval,” sê Gerrie Lemmer, bestuurder: ATKV-projekte. Photo: Victor Boqo

Teens raped in broad daylight Victor Boqo Two teenagers, aged 16 and 17 respectively, were attacked and raped in the bushes of Ext.7 by a 28 year old man in broad daylight at about 15:00 on 28 September. The two friends were walking along an open sports ground next to OR Tambo hall on their way to church and were approached from behind by an unknown man holding a knife. One girl was stabbed in her shoul-

der when she tried to run away. According to police correspondent, Capt. Adéle Myburgh, the 17-yearold teen was allegedly ordered to lie down and was raped by the suspect, whilst her 16-year-old friend witnessed the incident. After the rape, the suspect allegedly also raped the 16-year-old victim. Whilst the suspect was still busy with the last victim, two males passed by, saw what was happe-

Ikageng police officers, Const. Sonnyboy Seabelo and W/O Boet Bouwer, who made the arrest of the rape suspect, point to the foot path that the girls were travelling on, on their way to the church in Ext.7. The path is normally used by school children who come from Ext.7 to Ikageng on a daily basis. ning and came to the girls’ rescue. The suspect was detained by these males. The police were called and the suspect was handed over to the police. The 28 year-old suspect, Victor Setlelo appeared before the Potchefstroom Magistrates’ court on 1 October on charges of rape and assault with the intent to do grievous bodily harm. He will appear again on Friday for bail application.

5

Die vrou was alleen in die kamer toe die voorval gebeur het. Die twee verdagtes het met ’n selfoon, kamera en vrouehorlosie op die vlug geslaan.


6

Potchefstroom Herald

Maak plan met lorries Ore kan nie verstaan waarom die verkeersmense nog nie die groot lorries wat Thabo Mbeki-rylaan deur die Bult gebruik ’n ander pad te laat ry nie. Al die lorries Carletonville toe ry dié pad. Hulle draai links of regs uit Albert Luthuli- in Thabo Mbeki-rylaan in. Die lorries wat van Carletonville af kom ry dieselfde pad! Hulle ry voor twee skole verby en gewoonlik wemel dit van kinders wat open afgelaai word. Meeste mense gebruik ook dié pad om vanaf die Bult na die middedorp te ry. Die karre staan partykeer honderde meter ver by kruisings en die lorries maak dit nie makliker nie! Ore hoor voorstelle om dié pad dubbellane te maak word afgelag as te duur en te veel moeite. Ai tog, wat van die toekoms raadsmanne en -vroue van Potchef-

Boonop gaan jy ’n boete en seker die wegsleepkoste ook moet betaal. Iemand is seker aangestel om dit te doen en hoe meer hulle wegsleep hoe meer geld maak hulle. Hulle gaan vat wat hulle kry!

stroom? Dis tog maklik om lorries om dié besige deel te neem. Hulle kan van Carletonville af met MC Roode-rylaan reguit N12 toe gaan of via Albert Luthuli-rylaan na die Ventersdorppad. Verbied groot lorries om in daardie deel van Thabo Mbeki te ry. Hoe moeilik is dit? En veral nog as dit Aardklop is!!

Lastighede ’n Paar vriendinne van Ore het Dinsdagaand een of ander kaalbasserige ding op Aardklop gaan kyk. In ’n stadium het een van die spelers glo so half met sy kaalbas oor die vloer geskuur. Sy hoop net daar is nie splinters op daai houtvloer nie, het een die vroue kwytgeraak! Dit kan nogal ‘n besonder lastige splinter op ‘n baie lastige plek af-

Wegslepers bedrywig So van Aardklop gepraat - Ore hoor mense wat stilhou waar hulle nie mag nie se karre word by die hope weggesleep! So, pasop maar! Loop liewer bietjie verder, want as jy voor iemand se hek stilhou gaan jou rydingetjie baie onwaardig agter ‘n groot wegsleepvoertuig beland.

Herald

Herald Potchefstroom

5 Oktober 2012

gee. Dis soos die ou wat Ore ken wat eendag met sy agterent in ’n plant vol dorings be-

Lesers

Sê hul sê

land het. Die dorings het so vasgesuig dat hulle dit moes afknip en by die hospitaal laat uitsny. Die gesig toe hy boude in die lug by die hospitaal aankom het die mees geharde teatersusters laat skater van die lag. Mens wil dit nie hê nie.....

Ons kan wen! Ore hoor Suid-Afrikaners is nou die derde vetste nasie in die wêreld! Ons sal moet werk daaraan. Ons kan nie “settle’ vir derde plek nie. Bring die tjips en hamburgers!! Ons het net die Britte en Amerikaners om verby te steek. Vergeet nou maar eers van medaljes by die Olimpiese spele. Kom ons wen hierdie een!! Ore is egter nie te bekommerd nie. Ons is sterk op pad. Kyk maar net so om jou elke dag. Ons is nie “losers” nie.

Readers

Have their say

Potch-bestuurders ongeskik

Diens kan nie nog swakker

Kirchner van Deventer skryf:

Swak of geen dienslewering van departemente in die Noordwes provinsiale regering duur net voort en in die geval van die departement van openbare werke, paaie en vervoer word dit net al hoe swakker. Bygesê - as dit nog swakker kan! Ons berig elders in hierdie uitgawe dat die portefeuljekomitee vir openbare werke in terme van die grondwet die ingryping van die minister vra om iets aan hierdie byna onbegryplike situasie te doen. In die departement se kwartaalverslag word gewys dat geen van die meer as R3 biljoen wat aan die departement toegesê is op enigiets in die eerste kwartaal bestee is nie. Boonop is daar verlede jaar R600 miljoen onverrigtersake aan die nasionale tesourie teruggestuur. Dít in ‘n provinsie wat sekerlik die swakste paaie in die land het, waar kinders nie skooltoe kan gaan nie omdat eienaars van skoolbusse nie betaal word nie. In Potchefstroom het die kinderbeskermingseenheid op die sypaadjie voor hulle kantore beland omdat die departement van openbare werke nie die kantoorhuur betaal het nie. Maandag in ‘n dagblad word gesê hoe boere duisende rand verloor met skade aan voertuie. Swak paaie veroorsaak ook ongelukke met heel dikwels lewensverlies. Die portejeuljekomitee sê daar is geen planne in plek hoe die departement die geld wat aan hulle toegesê is gaan bestee nie. Die DA gaan vra dat die openbare beskermer ‘n ondersoek instel na die administratiewe en tegniese vermoëns van die amptenary in dié departement. Vrae ontstaan natuurlik ook oor die toekenning van tenders die afgelope vyf na ses jaar en selfs langer terug. Net soveel vingers wys na die topbestuur van die provinsie wat toelaat dat departemente onder hulle beheer kan wegkom hiermee. Is daar dan geen kontrole nie? Dis dalk maar beter dat weggedoen word met die provinsiale regerings en dat regeringsverteenwoordigers nader aan sy eie gemeenskappe moet kom verslag doen. Tans lyk dit nie of enigiemand aan enigiemand antwoorde verskuldig is nie!

Vrydag 21 September om 10:00 het ek vir die eerste keer padwoede beleef. Ek het uit die universiteit se hoofingang gery tot by die vierrigtingstop, waar ek my beurt afgewag het. Toe dit my beurt is om te ry, ry ’n swart tweedeur BMW voor my in. Ek het getoet, maar die persoon het my geignoreer en wou net verder voor my indruk. Ek het my kop by die venster uitgedruk en vir hom geskree dat dit my beurt was. Toe kom hy teen ’n spoed langs my ingery (in ’n enkelbaan) en dreig my al vloekende met geweld. In my woede het ek vir hom my middelvinger gewys en vir hom geskreeu dat dit my f... beurt was, waarna hy my toe verbysteek en sy kar voor myne stop. Hy klim toe uit (hy het militêre klere ge-

dra) en dreig my verder met geweld. Ek herhaal toe dat dit my f... beurt was (ek was woedend) en al vloekende skel hy op my dat ek nie op hom sal vloek nie ... hy sal my bliksem en so aan. Intussen het hy vergeet om sy swart, tweedeur, oopslaandak BMW se handrem op te trek en dié loop toe in my Nissan 1400 bakkie vas. Hy skel nog ’n bietjie, gaan klim in die kar en trek dit vorentoe. Toe klim hy weer uit, kyk of daar skade is en kom sê vir my ek kan f... bly wees daar is nie skade nie want dit is ’n f... duur kar! Ek is nie ’n gewelddadige persoon nie en het nog nooit my vuis vir iemand gelig nie, so ek het al lankal begin stilbly sodat hy die skreeuery vir ons beide kan doen. Intussen het die karre agter ons begin ongeduldig raak en hulle begin vir die man toet.

’n Paar mense het ook vir hom tekens gewys. Hy ry toe uiteindelik weg. Ek het hierdie geskryf ’n uur na die voorval en ek sien al klaar die humor daarin (maar ek twyfel of hy dit sal sien). Ek is werklik ook ontsteld. Eerstens, ek het binne die wet opgetree en ek probeer dit ten alle tye op die pad toepas. Die paar jaar wat ek hier woon, het ek gereeld opgemerk hoe roekeloos en ongeduldig mense hier ry. Ek het al in Pretoria en in die Kaap gewoon en dié stede vergelyk nie met die slegte en gewoon ongeskikte bestuurders in hierdie dorp nie. Tweedens, hierdie blanke man was in uniform en ek is geskok dat iemand van ons Weermag hom so kan gedra. Ek besef my woede het nie gehelp nie, maar my moedeloosheid oor mense soos hy het vandag net oorgeloop.

Johannes het toe nie rumatiek gehad Ds. Coenie Calitz skryf: Ons is vandag baie hartseer oor Johannes. Hy het vir 27 jaar by Suiderkruis Gemeente gewerk as algemene werksman en was ’n lojale en hardwerkende kollega, maar ook ’n baie diep Christen. Johannes het dikwels Dinsdagoggende tydens ons personeelvergadering vir ons voorgegaan in gebed. ’n Paar weke gelede het hy siek geword. Hy het verskeie kere na Potchefstroom-hospitaal gegaan waar hy herhaalde kere met “rumatiek” gediagnoseer is en ’n paar pilletjies in die hand gegee is. Selfs met navrae is daar steeds volstaan by die rumatiek. ’n Paar dae later het die pyn onhoudbaar geraak en Johannes is gedurende die nag per

ambulans na die hospitaal geneem – uiteindelik is hy darem opgeneem. Johannes is kort daarna oorlede. Ons besef dat dokters en hospitale nie alle lewens kan red nie, en ons het groot waardering vir wat hulle doen. Ons wonder net waarom dit so lank geneem het om die dokters te oortuig dat Johannes nie rumatiek het nie, maar wel ’n (dodelike) vorm van kanker. Word pasiënte regtig ernstig opgeneem wanneer hulle seer het en kom kla dat dit nie beter word nie? Neem ’n mens nie te maklik aan dat dit sommer net aansit is en verdere ondersoeke nie nodig is nie? En hoe eerlik en openlik is ons nog met (staats) pasiënte oor hulle toestand en prognose? Menswaardigheid beteken seker ook

dat die pasiënt die reg het om deeglik ondersoek te word en ook dat die bevinding met hom/haar gedeel word, selfs al word hulle op staatsonkoste behandel? Ek wil nie vandag galbraak nie, maar ek het baie vrae oor die manier waarop Johannes behandel is. Ons (Johannes, sy vrou en ook ons as kollegas) het verskeie kere probeer om terugvoer te kry oor die situasie en die diagnose, maar met min sukses. Ons wys nie vandag vingers nie, maar ons bid dat die Here vir ons almal (ook ons as leraars) wat met mense werk die genade gee om diensbaar te bly aan die mende wat ons bedien en dat elke mens wat voor ons sit met groot liefde en deernis behandel word. Baie dankie vir die personeel van saal 9 dat hulle mooi na Johannes gekyk het…

Praat saam, sê jou sê by potchefstroomherald@media24.com

Die lewe is ’n fees al van Bybel se tyd af Ds. Koos Mouton Gereformeerde kerk, Potchefstroom-Mooirivier Ons vier fees in Potchefstroom. Hierdie week is Aardklop met ons. Almal kom met ’n verwagting na die fees: om opvoerings te sien, ’n goeie koop by ‘n stalletjie te maak, ’n lekker gereg te eet van al die verskeidenheid op die feesterrein. Daar was ook feeste in die Bybelse tye. KERSFEES. Ons vier dit tradisioneel op 25 Desember elke jaar, hoewel die geboortedatum van Chrsitus aan ons onbekend is. Die Engel sê aan Josef dat Hy Jesus genoem moet word, want dit is hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. (Mt.1:21) So baie dinge in die lewe verslaaf ons: drank, pille, dwelms, ’n jaag na geld en goed. Hy, Jesus, kom breek die slawekettings. Ons het Kersfees gaan romantiseer en sprokiesagtig gemaak. Maar die Redder van die wêreld word gebore in

ons harde wêreld van die kindermoord deur Herodes en nog ander wreedhede van destyds en vandag. As Jesus begin preek, vertel Hy van God se liefde en genade vir sondaars soos ons. LYDENSTYD. Is dit ’n fees? ’n Man wat aan ’n vloekhout hang ’n fees? Voor die kruisgebeure vier Hy wel met sy dissipels die Paasfees en gaan dan na die kruis ter wille van ons. Dis ’n fees van liefde, want so lief het Hy ons gehad dat wie in Hom glo nie verlore sal gaan nie. (Joh 3:16) PAASFEES. Die Jode het Paasfees gevier om die uittog uit die slawehuis van Egipte te vier. Ons vier Paasfees om te dink aan Jesus Chrsitus wat die dood oorwin het, sodat ons van die slawehuis van die dood verlos kan word. Die angel van die dood is weg. Dis die angel van ‘n by of skerpioen wat getrek is sodat dit nie meer pyn en vernietiging kan veroorsaak nie. (1 Kor. 15: 55,56) Ja, ek sterf nog, maar dis nou

’n deurgaan na Jesus toe. Na die Vader toe, waar Jesus ook is. Dis tog iets om oor fees te vier. HEMELVAART EN PINKSTER. Jesus het 40 dae na die opstanding na die hemel gevaar. Is dit ’n verlies? Nee, eerder wins. Want Jesus gaan om vir ons plek te berei sodat ons ook eendag kan kom waar Hy nou is. (Jh.14:1-4) Pinkster is sendingfees. Op die Pinksterdag, 10 dae na Hemelvaart, is volke en tale van oor die hele destyds bekende wêreld bymekaar in Jerusalem. (Hand.2:5-11) Hierdie mense wat die Woord hoor en tot bekering kom, (tot 3000 op een dag! Hand.2:41) gaan terug na waar hulle vandaan kom en doen sendingwerk. En so het die evangelie deur die eeue tot by ons in Potcehfstroom gekom. ’n Fees van mense wat tot geloof in Jesus kom. WEDERKOMS en DIE NUWE HEMEL EN AARDE. Jesus het belowe dat Hy te-

rugkom. Wa n n e e r weet ons nie. Maar dat dit ’n ewige fees sal wees, dit weet ons. Waar ons op ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde met alle uitverkorenes die ewige bruilofsmaaltyd van die Lam sal vier. (Openb. 19:6.7 en Openb. 21 en 22) Hier sal geen pyn, siekte, oorloë, of die dood meer wees nie. Dis mos iets om na uit te sien! Vier Aardklop. Geniet die fees. Dink aan die feesgeleenthede van die Bybel. Sien uit na die ewige Bruilofsmaaltyd van die Lam.


5 Oktober 2012

Potchefstroom Herald

Aardklop 2012

Fotos geneem: Larissa de Jager Willie du Plessis, Cobus Groenewald, Marilize van Dalen, Rechia Blignaut en Olivia Conradie

Is jy ‘geflash’? Die Herald het vanjaar ‘n “flasher” op die Aardklopterrein. Abrie Bronkhorst en Cheryl Botha het Dinsdag ’n paar feesgangers onkant betrap toe hy hom aan hulle “ontbloot” het. Die was darem vir ’n goeie doel en onder

Psssssst...

Chané Scheepers Dinge by vanjaar se Herald-stalletjie is woes op spoed. Bekende gesigte soos Brümilda van Rensburg, Kim Cloete en Henry Mylne (regisseur van 7de Laan) was onder ’n paar wat reeds te sien was by ons stal-

7

sy blou jas was hy ten volle gekleed met die Herald se naam op ’n T-hemp. Die doel van dié “ontbloting” is om bemarking vir die Potchefstroom Herald se Aardklop-stalletjie te doen. Pasop die Herald se flasher kan enige tyd jou kant toe wik!

letjie. Wees op die uitkyk vir die Herald se flasher op die terrein. Kom neem jou foto vir slegs R30. Onthou ook om vir ons mobi-site te registreer en staan ’n kans om ’n gróót platskerm televisie te wen.


8

Potchefstroom Herald

Lets talk

Praat saam

5 Oktober 2012

45518

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie SMSe wat ’n ander persoon belaster word nie geplaas nie. Lesers wat ’n besigheid van swak diens beskuldig moet eers die klagte met die eienaar/bestuurder van die besigheid opneem. Indien u steeds nie tevrede is nie kan u ’n formele brief aan die Herald rig wat per epos of per hand/pos aan ons gelewer word. Ons kontakbesonderhede is op bladsy 2. Die brief moet u volle naam en adres en telefoonnommer bevat. Die brief sal dan sover moontlik voor publikasie aan die betrokke besigheid voorgelê word waarop hulle dan kan reageer.

My vriendin het vir my ’n papegaai vir my verjaarsdag gekry. Ek soek dringend iemand wat Mosselbaai se kant toe gaan die naweek, of iemand wat reeds daar is, wat vir my die papegaai kan bring, Asseblief !! 079 9475 136 Amelia Strauss. Wat kan jy met R2 doen? Dis seker beter as niks, maar as jy ’n karwag kan seën met meer, doen dit dan. Ek dink nie dis ’n grap om heeldag op jou voete in die warm son te staan. Nou die dag sien ek hoe gee iemand ’n karwag-vrou 10 sent, ek het die vernedering op die vrou se gesig gesien. Almal is gelyk, daar waar ons eendag gaan in die lewe hierna, gaan niks saam nie. 10 uit 10 vir die wonderlike idees om die verkeer op Potchefstroom se paaie te verbeter! Nou: Wat van ‘n padbrug bo-oor die watertjies van die Mooirivier wat die Grimbeekpark, Bailliepark en Miederpark-areas met mekaar verbind? Dit sal menige ouers tonne brandstof (en lugbesoedeling) spaar, asook baie druk van die 4-rigting op die ompad afhaal.

lug, beleef hoe die seisoene en dae verander. Die oefening sal jou denkwyse en sieninge jeens fietsryers totaal verander! Jou bloedsomloop na jou brein sal ook verbeter. Blaming guns (windbukse) for hurting people is like blaming spoons for making Oprah Winfrey fat! It’s not the gun or air rifle that’s dangerous - its the inexperienced person behind it. Hier is nie ‘n ordentlike dansplek meer in Potch nie. Die wat hier is, word deur kinders oorgeneem. Ons wil net ’n bietjie vas dans op lekker musiek, almal hou nie van rondspring nie! Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan die Woord. Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek geleer. Ps 119:67,71,75. B. Kan die Ford & Mazda kant van Daly ook nie net soos die Landrover-vroue aantrek nie? Al die vroue versuip in hul manshemde. Kan die beheerliggaam van Woel en Werskaf nie by die munisipaliteit aansoek doen om die sypaadjie in parkering te omskep nie? Die chaos wat daar in die oggend heers is nie die lewe van ’n kleuter werd nie! Daar is nie dalk mense wat oorsee gaan vir ’n onbepaalde tyd en betroubare mense soek om hul huis op te pas nie? Of soek

Kan die elektrisiteitsafdeling net verduidelik wat die oorsaak is dat daar gereeld ’n kragonderbreking is in die suiddorp sodra daar sterk wind waai of as daar swaar weer is. Dit neem 3 tot 4 ure na jy bel voordat die krag weer aankom. Is die probleem as gevolg van swak vakmanskap?

Met die skok van ’n lapa wat gedeeltelik afgebrand het nog vars in ons lywe, wil ons ’n groot dankie sê aan bure, vriende en kennisse wat soos engele verskyn en oorgeneem het. Dankie aan Alma Hattingh en haar span brandweermanne. Die Visagies. Vriendelike, maar dringende versoek. Het die inwoners van Lupinestraat nie trots nie? Hoekom lê daar soveel vuilgoedhope van plant tot bourommel oral? I adore Potchefstroom. Its green oak tree avenue, the Mooi Rivier, the open fields and trees everywhere. It’s sad to me how ‘Let’s Talk’ sometimes doesn’t have one positive message. Some people just don’t get why our dogs are actually our fur-kids. Clearly a non-dog lover placed that previous message. Ag oom Rebel, trek tog liewer ver weg uit Potch uit! So ’n ou klomp suurknolle! Ons ander ooms en tannies bly al 50 jaar op die Bult en ons geniet die studente en DIE LEWE om ons. Ons geniet Aardklop. Groetnis van ’n tannie. Jy wat so kla oor die Eleazerpad-fietsryers, kom trap saam met ons, kom geniet die vars

Ek is ’n 42jr hardwerkende blanke man opsoek na tuinwerk, is eerlik en betroubaar kan my SMS of skakel volgende nr 082 6963 432. Geluk Hombré en ’n Padre Jac! “Clear eyes, full heart, can’t loose” maak dit julle leuse en jul kan die beste word. Sterkte!! Is op soek na daaglikse saamrygeleentheid vanaf Klerksdorp na Potch. Werk by Mediclinic. Kontak Miranda by 079 4924 274. 55jr dame is op soek na ’n kantoorpos het NQ5 bank-eksamen 30 jr bankervaring. Kan enige adminwerk doen. 083 4484 458. Soek asb baie goeie huise vir babahondjies 6 weke oud. Kontak Marshia na 18h00 0763002598 (dringend). As iemand se 2 la-bradors in die V/d Hoff Park-area (naby PnP) weggeraak het. Hulle is by die SPCA.

Was verskeie kere by KFC oorkant Mall. Diens glad nie sleg nie. As iets kortkom, vra net! Mak Indian Minah weggevlieg. Indien gevind, skakel asb. 084 701 5509. Dringend op soek na persoon wat gas-installasies kan doen en sertifikate kan uitreik. Kontak asb Elize by 082 6560 148.

Ek soek vervoer vanaf Potchefstroom na Amamzintoti (Dbn). Iemand wat gaan met ’n bakkie en sleepwa of trokkie. Ek werk as ’n karwag en het so 22 bokse en 15 potplante wat ek wil afstuur na my gesin toe. As iemand my kan help, kan u my kontak by 083 732 4671.

Ten spyte van ’n afspraak voeg Maandagoggend by die hospitaal se oogafdeling, is daar pasiënte wie teen vieruur nog nie gehelp is nie. Ek daag die bestuur uit om hierop te antwoord!

Is daar dalk iemand in Potch wat my kan help om my SARS vorm te voltooi? Bereid om n fooi te betaal. Kontak: Izak by 082 0974 832.

Danny van Cool Tech. Baie dankie vir jou vinnige en Goeie diens! Pottie van Afrikaner Slaghuis!

Ek wil by almal pleit asb, verbied windbukse in die dorpsgebied. Ek het baie groot bome in my erf, vol verskillende geveerde vriende. Hoep-hoepe, vinke, bosduiwe, duiwe, mossies, houtkappers, snaakse vinke lyk of hul grys 3/4 broekies met swart baadjies dra. Dan my trots: 9 Hadidas, waarvan 1 paartjie broei. Ek sal nie graag van my geveerde vriende doodgeskiet in my tuin wil kry nie.

I want to PAWS for thought and send a BARK OUT to Dekadent Coffee Shop and Restaurant. Not only do they offer GRRRReat service, but they are me-friendly too! My Mom loves going there with me. Thanks for keeping my tail wagging! All you need now is a menu for me! Cooper the Chihuahua and his Mom Kelee. :)

Aan die “grasperk” renjaers van Rissikstraat, wees gewaarsku, bande is duur en sekerlik sal jy nie so oor en deur jou ouers se tuin ry nie.

Help asb. Dringend op Soek na ’n mannetjie German Roller kanarie of ’n paar om te koop. Dankie. Bel. 083 5878 890.

huis te huur. 082 855 2163 Gimnasium (Potchefstroom) wil graag almal bedank vir al die pragtige geskenkpakke wat ons gekry het by Immergroen tehuis vir bejaardes. Liefde, tannie Antoinette. Ek wil graag weet hoekom mense onder ‘Praat saam’ gratis mag adverteer soos om ‘n Tata bakkie te wil koop. Ander moet betaal om die soort advertensies te plaas? (Daardie een het waarskynlik deurgeglip. Red.) Hiermee wil ek graag my dank uitspreek teenoor Little Petshop se eienaars vir die hulp en raad wat hulle my gegee het met die siekte van my draak die afgelope week BAIE DANKIE julle twee. Die dame wat ’n yskas, wasmasjien, breekware, dubbelbed en mansklere soek, wil jy nie sommer iemand se man ook hê nie. Dan het jy alles. Ons almal soek meer as wat ons kan bekostig. Baie dankie @office in Lukestraat wat, nadat die deur reeds toe was, op ’n Vrydagmiddag vir my oopmaak en vriendelik help met ‘n 35c koevert! Dis DIENS, sien jul weer! Ek is ook ‘n “honde mens” my hondjies is baie skoner as sommige snotneuskleintjies wat ek al in trollies in supermarkte gesien het! Mari Ventersdorp.

Aan al my kollegas van Voltex dankie, julle is puik. Dit is ’n plesier om deel te vorm van jul span. Ons baas verdien ’n pluimpie daarvoor. Is it true that alleged drug lords, dealers, pushers and users who were arrested and let out on bail during this year, are working at Aardklop? Is this an effort to infiltrate and target the festival and its supporters? Party ‘oumense’ gee my ’n kramp. Ek is ook ’n oumens maar is jonk van gees! Ons het baie pragtige jongmense hier in Potch. Los Aardklop uit, dit bly net hier. Sit pluisies in jou ore oumens. Ondervind die heerlike gees op Aardklop en moenie belaglik wees nie - ingang is nie so duur nie. Vervies my net vir sulke mense. N vd Merwe, 082 348 3714. ’n Sekere onderdele-winkel in die dorp verkoop foutiewe onderdele aan die publiek, as jy jou geld terugvra (bv. fabrieksfout) dan weier hulle, selfs na die man my verseker het ek kry my geld terug. Hulle sien my nie weer nie. Hi, ek is opsoek na ’n vrou Linda van der Merwe in Potch, van die (vroue landbou unie) Sy doen Braziliaanse borduurwerk. My no is 079 6803 255 asb. Moeg gesukkel met parkering by AARDKLOP? Fana’s ry mense na en terug vir R50 per huisgesin van 4 tot laat toe. Fana: 072 0480 683. Het die akteurs in daardie woza-toneel-

stuk enige idee wie God is? Ek wil nie in julle skoene staan wanneer Sy dag van afrekening aanbreek nie.

Die kerkklokke het in die hart gelui B.J.V. Kriel skryf: Daar is ’n liedjie wat lui dat die klokke ook eendag vir jou en my sal lui. Baie jare gelede het daar ’n boer net buite ’n groot plattelandse dorp geboer. Hy kon Sondae die kerkklokke hoor lui. Hy het egter omtrent altyd ’n verskoning gehad om nie kerk toe te gaan nie. Die Anglo-boere oorlog het uitgebreek en hy is gekommandeer. Die Engelse het hom later gevang en hy is as krygsgevangene na Ceylon verban. Hy sê daardie eerste Sondag in Ceylon het hy ook die klokke hoor lui. Daar terwyl die heidense kerkklokke lui, het sy tuisdorp se klokke in sy hart gelui. Na die oorlog is hy terug plaas toe. Hy was ’n ander mens. Niks kon hom meer uit die kerk hou nie. Later was hy oud en sieklik. Wanneer dit Sondagaande reën, het sy kinders hom aangemoedig om liewer tuis te bly. Hy het dan geantwoord: “Ek weet hoe dit voel as jy wil kerk toe gaan en jy kan nie.” God het een van sy vier swaar strawwe gebruik om hierdie man se siel te red. (Esg 14:21) Wat is nodig om die klokke in u hart te laat lui? Is dit hard om teen die prikkels te skop? (Hand 9:5)

My beste vriend deur dik en dun B.J.V. Kriel skryf: Kobus Jordaan was my vriend deur dik en dun. Ons was saam op laeren hoërskool. Die profiel van ’n lang maer blonde seun sou hom soos ’n handskoen gepas het. Op ’n warm Sondagmiddag het ons onwettig in die spoorwegdam gaan swem. Die dam was bosbeskut aan alle kante. ’n Veilige hawe. Ek het geld vir koeldrank gehad en ons is oop en bloot deur die dorp terug koshuis toe. Die seuns wat met ’n skelmpaadjie terug koshuis toe geloop het, het hulle in die koshuisvader vasgeloop. Die aand na ete kondig die koshuisvader aan: “Almal wat by die dam was, moet studiesaal toe gaan.” Ek het geredeneer dat hy ons nie gevang het nie, maar Kobus was te eerlik. “Eerlik is jou moeilikheid”, het Pieter de Klerk onlangs gesê. En ons was in die moeilikheid. Later het ons een aand by ’n inry gaan fliek. Sy ouer broer, Willem, het ’n motor besit. Na fliek was ons haastig om uit te kom. Daar vergeet ons van die luidspreker. Die drade het afgebreek terwyl die luidspreker nog aan die venster hang. Wat nou gemaak? Ek en Willem het daaraan gedink om die luidspreker in die veld weg te gooi. Maar nie met Kobus in die motor nie! Luidspreker in die hand is ons toe te-rug na die kantoor. Die eienaar bedank ons dat ons die luidspreker teruggebring het. Hy sê: “Die meeste mense gooi dit in die veld weg.” ’n Ruk later ry hy en Willem in die omgewing van Graskop. Dit het begin sneeu toe hulle op ’n motor afkom wat van die pad gegly het. Willem was haastig, maar Kobus het daarop aangedring om eers die oumense te help. Die sneeu het intussen begin saampak en dit was prentjiemooi. Kobus se laaste woorde was: “Die Here het darem die wêreld mooi gemaak.” Oomblikke later het hulle onder ’n vragmotor ingery. Hy is op slag dood. Hy was 16 jaar oud.


5 Oktober 2012

Potchefstroom Herald

Batmobile rakes ‘em in Cheryl Botha NWU’s ‘Batmobile’ rose to the occasion in brilliant David versus Goliath style by sharing the podium with Tokai University’s entry as joint Sasol Solar champions. This was just one of four awards that the four engineering students brought home after the 11-day Sasol Solar Challenge last month. They also won the Olympia Class division, awards for team spirit and safety and broke two international records - for the furthest distance travelled per day and total distance overall in the Olympia Class. What makes these victories even more impressive is the fact that the team had a budget of R750 000 for their debut project – one thirtieth of the resources available to the reigning world champions from Japan. There were fourteen entries from SA, Japan, India and Wales that competed in the epic journey over 5200 kilometres of SA landscape. They encountered rough terrain, potholes and heavy weather along the way, but the Batmobile accelerated gloriously from 0 to 100km in six seconds and sliced through crosswinds at a speed of 110km/h. Prof. Arno de Beer, technical manager, credits the successes to the Puk’s renowned research and expertise in the fields of electro-magnetics, aerodynamics and electronics, and a multi-disciplinary approach towards the project. Aerodynamic technology from the world acclaimed Jonker gliding department was incorporated to reduce drag and stabilise the front wheels. Prof. Albert Helberg, team manager, also believes that apparent disadvantages actually worked in their favour. “With the limited resources and time at our disposal we used commercial products and no sophisticated equipment was necessary. In the end we conducted regular inspections proactively, and any repairs could be done on the road,” he says. While the proposal was announced at the beginning of the year, the 3-wheel design on the drawing board had to be revised in May because the sponsors, Technology and Innovation Agency, were looking for a fourwheeler that would be commercially relevant. The revised model was shorter and the engine was moved from the rear to the

front. The team started building in June, three months before the rubber of the 280kg carbon fibre capsule hit the tar. Judges wanted to know, first of all, what distances the cars could cover, and also what their fastest times would be. Speaking of his own personal ‘wow’ moment Christoff Briers says sharing the limelight with the world champions has to rank as the ultimate. “But it was also pretty amazing to have conceptualised something from nothing, and gaining the interest and respect of observers,” he says. “It was also cool to see the similarities between what we had designed aqnds what was already out there.” Helberg believes the reality of a 4-wheeled solar-powered electric car for commercial use is not as far away as it may seem. “We are working towards a commercial roll-out. Who knows, maybe you will see one of these running around town in about five years,” beams Helberg. But before that the 2013 Australian Challenge beckons and so does the World Solar Championship. NWU plans to be there, bigger and better than before.

Christoff Briers has every reason to smile after NWU’s Batmobile trumped veterans at the post to share the Sasol Solar Champion award with current world champion, Tokai University in Japan.

9

Johan van Zyl, Prof. Albert Helberg and Arno de Beer inspect the first ever solar-powered vehicle to come from NWU.


10

Potchefstroom Herald

Herald

Lesers Lesers Sê hul sê Readers

Have their say

Baie dankie vir almal Jaap en Annatjie van Heerden skryf:

Op 23 September 2011 het ‘n gedeelte van ons woonhuis afgebrand (Die Herald - 30 September 2011). Ons kon op 21 September 2012 weer die afgebrande gedeelte in gebruik neem wat sedertdien herstel is. Baie dankie aan ons Hemelse Vader wat ons staande gehou en van dag tot dag gedra het gedurende hierdie tyd. Ons wil ook vir die volgende persone dankie sê wat dit moontlik gemaak het: Olivier en Mans

Makelaars, Danie van Landmark Versekeraars, mnr. Charles Young, Cobus Silver en wyle Oom Koot Silcor Home Construction, André van Grobler Houtwerke, Pieter Els van Hot Tuna Lighting, Hennie, Thys en Ettienne CSS Sekuriteit, Danel van Le Roi Diamante vir herstel van beskadigde juweliersware, Piet van Modern Auto Trimmers (matte), Antonie wat die matte skoongemaak het, Same Day droogskoonmakers wat baie van die klere en gordyne gered het, asook Gerda en Sieb van Siebert Gordyne.

Openbare ontbloting? Wessel van Dyk skryf: Ek wil graag weet waar stop openbare onsedelikheid en ontbloting? Dit blyk normaal en aanvaarbaar te wees as jy in ’n motor ry en jy ’n behoefte ontwikkel, jou motor net twee wiele van die pad af te stop en terwyl daar ander motoriste verby ry en (in hierdie geval ook damesstudente verbystap) jy met ’n boog jou ding staan en doen. Dink hierdie mense hulle raak deur-

skynend of onsigbaar sodra hulle anatomieë met die lug in aanraking kom? Kan daar nie asseblief teen hierdie skaamtelose ontbloters opgetree word nie. Hierdie mense ontsien niemand en niks as die natuur roep nie. As dit dan werklik nie anders kan nie, verberg jou agter jou motor of ’n boom se agterkant, maar wragtig wat te erg is, is te erg. As dit so in ons strate gaan, hoe lyk dit in die mense se eie dorpe en strate.

Mooiklinkende argumente is soms onsinnig Hennie Prins skryf: Dit is tog opvallend hoe baie drogargumente mense oor en oor kan herhaal, vas oortuig dat dit evangelie is. Neem byvoorbeeld die mense wat gereeld as meer menslik, objektiewer, liefdevoller en regverdiger as ander wil poseer en dan beswaar maak teen mense wat kritiek het op sekere dinge soos sportsterre, sangers, akteurs ensovoorts. Die drogredenasie is dan: “Kan jy dit beter doen?” of “Hoe lyk jou Springbokloopbaan in vergelyking met die een wat jy kritiseer?” Nee, ’n mens kritiseer nie omdat jy beter kan doen of dink dat jy beter is nie, maar omdat jy kennis mag hê van hoe uitstekend en goed en swak op sekere terreine lyk.

Ons kritiseer byvoorbeeld nie Morné Steyn of John Smit se spel omdat ons beter kan doen nie, of dink dat onsself beter kan nie, maar omdat ons ander spelers in soortgelyke posisies ken wat na wat ons sien, veel beter daarin is. So beoordeel ’n dominee die gedrag van gemeentelede nie omdat hy dink hy is self foutloos nie, maar omdat hy weet hoe goeie gedrag behoort te lyk. So beoordeel ’n onderwyser die gedrag van leerlinge nie op grond daarvan dat hy self nooit oortree het nie, maar omdat hy weet wat die verskil tussen gewenste en ongewenste gedrag is. Dit is ’n noodsaaklike funksie van die menslike brein om tussen goed en sleg te kan onderskei.

Ware vriende in ’n geteisterde land Die Boshoffs skryf:

Ons het onlangs op ’n besoek van vyf weke aan Taiwan vertrek en moes noodgedwonge versorging vir ons Yorkshire teelhondjies bekom. Genadiglik het ’n vriendin van ons, Martie Butler en haar man, Frik, ingewillig om die spulletjie by hulle in te neem en te versorg. Ons was verheug! In Taiwan het ons daagliks ’n verslag per

e-pos vanaf Martie ontvang. Met ons tuiskoms het ons bekommerd gemerk dat ons huis se vensters oopstaan. In plaas daarvan dat ’n bedompige toestaanhuis ons verwelkom, het die heerlike geur van boerekos op die stoof en ’n blinkvars huis ons begroet. Na die Oosterse kosse van meer as ’n maand was dit soos manna uit die hemel! Dankie vir vriende soos die Butlers in ons geteisterde land!

(018) 294-3856 Nood/Emergency 084 501 8668

SPCACorner

DBV -hoekie

DBV het jou hulp nodig Die plaaslike DBV doen ’n ernstige beroep op die publiek om hulle eerder te skakel alvorens daar enige onnodige wreedheid teenoor diere toegepas word. Indien jy probleme met diere ondervind, skakel gerus die DBV vir enige raad of neem die dier soontoe om enige wreedheid te voorkom. Hulle telefoonnommers is (018) 294 3856 of die noodnommer: 084 501 8668. *Die DBV ondervind tans ’n probleem met Potchefstroom se straat- en wilde katte – sommige vrek van die honger en ander word siek en kan geen mediese hulp ontvang nie. Dit is baie moeilik vir straat-en wilde katte om op hulle eie te oorleef wanneer individue wat gereeld vir hulle kos gee, nie teenwoordig is of met vakansie is nie.

Die vraag op almal se lippe is hoekom die DBV nie net hierdie katte “uitsit” nie, maar moenie vergeet dat hierdie katte rotte, muise en peste uit die dorp hou nie. ’n Veearts (anoniem) het egter die probleem en nood raakgesien en ’n sterilisasieprogram vir hierdie katte begin. Nadat hierdie katte gesteriliseer/gekastreer is, sal elkeen ook ’n hondsdolheidinenting ontvang. Om hierdie program in suksesvol in werking te stel, sal fondse benodig word. Die DBV wil graag die publiek vra om hiervoor by te dra indien dit moontlik is. Die rekeningnommer is: Potchefstroom DBV, Nedbank, Rekeningnommer: 1713327171. Verwysing: Katsterilisasieprogram. Inwoners se bydrae en hulp hiermee word opreg waardeer.

Twakpraatjies

5 Oktober 2012

Hannes Engelbrecht

Volksfeeste volgens Vleisoor “Aardklop meng in met my drinktyd,” kla Skoep. Ons stem saam, want Klipdrift en Coke is kultuur. Ons laat nie toe dat ’n klomp sangers en akteurs inmeng met ons kultuur nie. “Ek dog kultuur is net as jy iets binne volksverband doen,” gee die mooie Sanja, ons fraaie kroegdame, ook haar mening. Dit was Mei 1961. Dr. Verwoerd het pas die hele Statebond in sy moer gestuur en by die Monument in Pretoria het hulle groot dinge gereël. Ons was bietjie ver van Pretoria af vir al hierdie Republiekdagdinge. Buitendien het eintlik net Oom Naas ’n betroubare kar gehad. Toe reël tannie Girlie Eckhardt ons eie Republiekfees. Tannie Girlie had sulke pers hare. Niemand weet waarom sy haar hare pers gekleur het nie. Dit was ’n misterie, want nie Oom Naas of die koöperasie het pers haarkleursel verkoop nie. Ons is almal daar. In die vierkant het hulle die koshuistafels teen mekaar geskuif vir ’n verhoog. Eerste was tannie Girlie met ’n klaviersolo. Toe was dit Danie Pronk wat karenjins nagemaak het. Oom Hannes Eloff-hulle het iets van Paul Kruger opgevoer – dan hou oom Hannes heeltyd sy duim so in sy handpalm toegevou terwyl hy toneelspeel, want Paul Kruger se een duim was mos af. Daar was sulke vietse danseressies van Truk ook. Hulle het sulke wye rokkies aangehad en as hulle so vinnig in die rondte draai het ons alles van kultuur geleer. Oom Tommie Kruger het vir ons katkisasie gegee, maar met die Truk-danseressies het ons gesien dat oom Tommie ook maar soos Koning Dawid ’n dwalende oog gehad het. Tannie Ann Vreugdenburg het ons geken as sy die Psalms en die Skrifberymings hoog vat in die kerk; maar toe sy op ons kultuurfees lostrek, toe is daai stem nog hoër en sy sing net Italiaans.

Dan waai sy met ’n kantsakdoekie en heel op die einde gooi sy haar hande hemelhoog. Ons verstaan g’n niks wat sy sing nie. “Maar met kultuur is daar mos altyd iemand wat ’n spanner in die speke gooi,” sê Dawie. Die spanner met onse kultuurfees op 31 Mei 1961 was toe Vleisoor van Deventer. Vleisoor was ’n sammajoor by die lugmagkamp en hy was kaptein van ons dorp se rugbyspan. Natuurlik het hy slot gespeel, want net slotte en stutte kry name soos Vleisoor. Vleisoor van Deventer het op Republiekdag 1961 ’n onvergeeflike iets gedoen waarvoor tannie Girlie, tannie Ann en oom Hannes hom nooit vergewe het nie. Vleisoor van Deventer het ’n rugbywedstryd gereël teen Pretoria Weermag. Dit was kortpad deur die bosse omtrent tien minute se stap van die kultuurfees af tot by die lugmag se rugbyveld. En siende dat Pretoria Weermagmanne soos Frik du Preez, Hannes Botha, Thys Lourens en sulke snare gehad het, het al die mans die tien minute kultuurstap gedoen lugmag toe; die skoolseuns al drawwend voor en die jillende skoolmeisies al swaaiend agterna (siende dat Frik du Preez nogal ‘n mooi ou was). So teen rustyd het tannie Girlie daar aangesit gekom en sy en Vleisoor het ’n helse argument gehad. Die mense sê die twis was oor Republiekdag en kultuur en sport wat ’n afgod geword het en alles. Vleisoor van Deventer is daar weg na sy lugmaghuis toe. Net voor die tweede helfte begin, kom Vleisoor daar aangesit met ’n Phillips platespeler wat met ‘n PM9-battery werk. En toe wys Vleisoor van Deventer vir ons hoe groot kultuurmens hy eintlik is: hy sit ’n plaatjie op en hy speel vir ons “Blue Danube” terwyl Frik du Preez die ouens stukkend hardloop.


5 Oktober 2012

Rudie en Stella Venter

Johan en Shani van Heerden

Laaste inskrywings vir Augustus Die laaste inskrywings van bruidspare wat in Augustus getroud is en ingeskryf het vir die Herald se Bruidspaar van die Jaarkompetisie, verskyn hierdie week. Volgende week word al die inskrywings vir Augustus geplaas waarna lesers kan stem vir hul gunsteling-bruidspaar. Groot pryse, wat later bekend gemaak sal word, is op die spel. Boonop wag daar ’n spesiale bederfdag vir die 12 maandfinaliste die dag wanneer die wenners aangekondig word. Bruidspare wat in September getroud is, kan hul foto’s instuur tot Dinsdag 30 Oktober. Stuur vir ons ’n foto waarop julle die gelukkigste lyk na pengelbr@media24.com. Besonderhede soos troudatum, kontaknommers en volle name en van moet die foto’s vergesel.

Praat saam Lets talk SMS’e kos R1,50

45518

11

Potchefstroom Herald

Tjaart en Jacole van Jaarsveld

Klaas en Catrien van Dijken


12

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

Lente-ensemblekonsert Jaco van der Merwe Die Skool vir Musiek, NWU bied met trots byna al sy ensemble-groepe aan tydens die jaarlikse Lente-Ensemblekonsert op Dinsdag 16 Oktober 2012 om 19:30 in die Konservatoriumsaal. Hierdie konsert sluit die groter ensemblegroepe in soos die 50-stuk blaas-ensemble, die NWU-Jeugorkes met 35 spelers, die Konservatoriumkoor, die Jazz-ensemble, en die nuwe barok-orkes. Kleiner kamermusiek-ensembles sal ’n nog groter verskeidenheid bied, met die Stryker-ensemble, die Marimba-ensemble, ‘n koperblaaskwintet, ’n klarinetkwartet, ’n saksofoonkwartet en die Capriccio Trio. Die Lente-Ensemblekonsert is ’n vertoon-

venster van groepsmusiekuitvoering by die Skool vir Musiek en behoort vir omtrent almal iets te gee om te geniet. Kaartjies is beskikbaar by die Konservatorium in Thabo Mbeki-weg, Puk-Kunste in die Heimatgebou (F9) op die universiteitskampus, Protea-Boekwinkel op die Bult, aanlyn by www.artema.co.za en www.facebook.com/NWU.Music, of 30 minute voor die konsert by die loket. ’n Spesiale aanbieding is beskikbaar vir die Lente-Ensemblekonsert: Koop twee kaartjies en kry ’n derde kaartjie gratis! Let wel: Hierdie 3-vir-2 aanbieding is ongelukkig nie beskikbaar vir aanlyn kaartjieverkope nie.

Kuns-

Totius en Pierneef: digter en skilder op uitstalling Pierneef en Totius word nie sommer in dieselfde asem genoem nie, maar min mense weet dat J.H Pierneef, een van Suid-Afrika se mees bekende moderne kunstenaars en Totius, bekende digter, Bybelvertaler en Psalmberymer, goeie vriende was. Vanjaar met Aardklop word die verbintenis tussen die skilder en digter uitgebeeld in ‘n kunstentoonstelling by die Totiushuismuseum. Dié huismuseum (Molenstraat 108), onder beskerming van die Tlokwe Munisipaliteit, is ‘n hanetree van die

safari

Kuns

&

Verm

aak

Aardklop het vanjaar weer soos oudergewoonte afgeskop met hul gewilde Kunssafari. Vanjaar was daar heelwat kunswerke wat nie net ’n fees vir die oog is nie, maar ook die denke gestimuleer het. Kunssafari-gangers kon saam met die waardering vir die visuele kunste ook lekkernye en goeie gehalte drinkgoed geniet.

Aardklopfeesterrein geleë. Verskeie werke van Pierneef uit die kunsversameling van Totius, die Potchefstroomse museum en die Noordwes-Universiteit is op uitstalling asook oorspronklike dokumentasie: onder andere briewe wat die kunstenaars vir mekaar geskryf het. Dié uitstalling duur tot 6 September en die huismuseum is van 09:00 – 17:00 oop vir besoekers. Toegang is gratis. Vir navrae skakel Venessa by (018) 299 5047.

Daniel Naudé is vanjaar se Aardklop Feeskunstenaar. Sy uitstalling Animal Farm verdien groot lof. Onder: Willem Venter, Pieter en Maryke van Heerden.

SHOWTIMES FRI 5 OCTOBER - THU 11 OCTOBER SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN PT. 2

MOOIRIVIER

BOOKINGS NOW OPEN

Jody Olën, afstameling van die oudburgemeester van Potchefstroom en plaaslike kunstenaar, saam met Theresa Strydom.

¬HOTEL TRANSYLVANIA 3D àÇ Ó Daily: 10:15, 12:30, 14:35, 17:15DREDD 3D

àÇ

Fri, Sat, Tue: 19:30, 22:00 Sun, Mon, Wed, Thu: 19:30 

Muzi Fodo, regsstudent op NWU neem ‘n foto van een van die kunswerke.

WOLWEDANS IN DIE SKEMER ¸ àÇ †

English Subtitles... Fri, Sat: 10:00, 12:15, 15:15, 18:00, 20:15, 22:45 Sun: 10:00, 12:15, 15:15, 18:00, 20:15 Mon, Wed, Thu: 10:00, 12:15, 15:15, 18:00, 20:15 Tue: 10:00, 12:15, 15:15, 18:00, 20:15, 22:45 

HIT AND RUN

àÇ

Jolandie Pretorius en Gerhard Fouché tydens die Kunssafari.

Fri, Sat: 9:45, 12:05, 15:05, 17:30, 20:00, 22:15 Sun: 9:45, 12:05, 15:05, 17:30, 20:00 Mon, Wed, Thu: 9:45, 12:05, 15:05, 17:30, 20:00 Tue: 9:45, 12:05, 15:05, 17:30, 20:00, 22:15 

THE BOURNE LEGACY àÇŸ Daily: 9:05, 11:55, 14:55, 17:45, 20:40DIE WONDERWERKER àÇ

English Subtitles... Fri, Sat: 9:15, 11:45, 14:25, 17:00, 19:45, 22:15 Sun: 9:15, 11:45, 14:25, 17:00, 19:45 Mon, Wed, Thu: 9:15, 11:45, 14:25, 17:00, 19:45 Tue: 9:15, 11:45, 14:25, 17:00, 19:45, 22:15 

àÇ `

Fri, Sat: 9:30, 12:05, 14:45, 17:30, 20:00, 22:30 Sun: 9:30, 12:05, 14:45, 17:30, 20:00 Mon, Wed, Thu: 9:30, 12:05, 14:45, 17:30, 20:00 Tue: 9:30, 12:05, 14:45, 17:30, 20:00, 22:30

FOR SHOWTIMES & BOOKINGS, VISIT www.sterkinekor.com ONLINE OR VIA YOUR CELLPHONE OR CALL TICKETLINE ON 082 16789 FIND US ON FACEBOOK AT facebook.com/sterkinekortheatres

Terms & Conditions Apply

THE WATCH

Braam Fourie, Pearie Ujdur en André Bekker het die Kunssafari geniet.

Deel van die indrukwekkende visuele kunswerke in die Alumni-saal was dié tatoeërkunstenaar wat ’n tatoeërmerk aangebring het tydens die tentoonstelling.


5 Oktober 2012

Potchefstroom Herald

13


14

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

Matriekmeisie skryf jou rok in! Die Herald se Matriekrok-kompetisie vir 2012 het afgeskop en ons plaas dié week die eerste inskrywings. Dit is die 13de jaar dat die Herald dié gewilde kompetisie aanbied. Meisies wat vanjaar matriek in die Herald se verspreidingsgebied geskryf het, kan hul foto’s instuur. Stuur vir ons die mooiste foto van jouself in jou droomrok na pmatriekrok@gmail.com. Foto’s kan ook by die Herald se kantoor ingehandig word. Maak seker dat jou naam en van, skool se naam asook jou kontaknommer agterop die foto geskryf is en ook in jou epos vervat is. Foto’s wat nie van ‘n goeie kwaliteit is of nie al die nodige besonderhede bevat nie, sal nie gepubliseer word nie. Die Herald aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir foto’s wat ingehandig word na publikasie daarvan nie. Die sluitingsdatum vir die foto-inskrywings is Vrydag 2 November om 16:00. Lesers kan weer deel in die kompetisie en kan begin om elke week stembriewe te versamel. Elke foto sal genommer wees en behou sy nommer deur die loop van die kompetisie. Daar verskyn ook elke weet ’n stembrief saam met die foto-inskrywings. So kan lesers elke week vir hul gunsteling-rok stem deur slegs die nommer van die rok op die stembrief in te vul, al het dié foto reeds in die eerste week van die kompetisie verskyn. Die tien rokke wat die meeste stembriefies ontvang, kwalifiseer as finaliste en sal om die titel Mooiste Matriekrok2012 tydens die finale beoordeling meeding. Die finale beoordeling vind op 23 November by Makojalo plaas. Onthou, meer as een stembrief mag voltooi word en slegs oorspronklike stembriefies word aanvaar. Voltooide stembriefies kan nét by die Herald se kantoor ingehandig word. Vir meer inligting, skakel Pat of Maryke by (018) 293 0570.

Chanté Greyvenstein - Volkies

Jolandé Muller - Gimmies

3

Stembrief vir Mooiste Matriekrok 2012 Ek stem vir foto nommer:

1 Bianca Steyn - Gimmies

van gebeure

24 – 26 Oktober Die Potchefstroom Besigheidskool (PBS) aan die NWU, bied ‘n 3-dag kursus in Projekbestuur aan op 3-5 Oktober 2012, asook op 24-26 Oktober 2012. Om te registreer skakel vir Anthea Gaanakgomo by 018 299 1413. Hierdie program is op ‘n NKR-vlak 5 geakkrediteer. 15 Oktober Die Instituut vir Grondslae Ondersoek aan die NWU nooi u graag na ‘n STOKER LESING Maandag 15 Oktober 2012 van 11:00 tot 12:00. Vingerete in Teekamer 12:00 (bevestig bywoning van ete) R.S.V.P asb. voor 11 Oktober by izette.minny@nwu.ac.za (018 299 1786). Biblioteek Besembos lokaal (Gebou E7), Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Hoffmanstraat 11 SPREKER Prof Roy Clouser, Professor van filosofie en religie (Emeritus) by die Kollege van New Jersey ONDWERWERP Can We KNOW God is Real

Kompetisiereëls: 1. 2. 3. 4. 5.

Slegs oorspronklike stembriefies word aanvaar. Meer as een stembrief mag ingevul word. Sluitingsdatum vir stembriewe is Vrydag, 2 November om 14:00 Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word. MooiVaal Media aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verliese of beserings wat mag voortspruit uit deelname aan die kompetisie nie.

NWU dryf aktiewe leefstyle

GDJERHN

10 - 12 October The African Centre for Disaster Studies is celebrating its 10th year of existence. In celebration of its success, ACDS decided to launch the Southern Africa Society for Disaster Reduction (SASDiR) and host the First Biennial Disaster Risk Reduc-

2

tion Conference. The conference will take place on the NWU Potchefstroom Campus. All academics and researchers from the multi-disciplinary field of disaster risk reduction, disaster risk management practitioners, political decisionmakers, non-governmental organisations, community-based organisations and any other person considering themselves to have a vested interest in the field of disaster risk reduction and management, are invited. For more information, contact Kristel Fourie on 018 299 1624 or kristel. fourie@nwu.ac.za 14 Oktober Die laaste konsert by vanjaar se Aardklop Nasionale Kunstefees is ‘n ware hoogtepunt: arias en kore uit gunsteling Italiaanse operas met volle simfonie-orkes begeleiding! “Viva Italia: Grand Opera Gala” word deur die Skool vir Musiek om 14:30 by die Sanlam Ouditorium op die NWU Potchefstroomkampus aangebied. Dit word in samewerking met die Johannesburg Festival Orchestra, met die bekende Richard Cock as dirigent aangebied. Kaartjies beskikbaar by Computicket.

‘n Wêreldbekende kenner op kinderobesiteit en ‘n kampvegter vir ‘n aktiewe leefstyl by veral kinders, prof Ming-Kai Chin van die VSA, het pas ‘n draai op die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus gemaak, as deel van ‘n reeks “Habitual Activity Patterns during Pregnancy” werkswinkels (HAPPY-werkswinkels).

op die speletjie aangedui word. Dit is enige iets van nagebootste atletiek aktiwiteite tot avontuurryke aktiwiteite waar die kyker homself met ‘n denkbeeldige swaard teen ‘n draak moet beskerm. Dit is duidelik uit die kinders se deelname en entoesiasme aan dié speletjies, dat hulle gekul word om aktief te wees.

Dié werkswinkels is deur die Navorsingfokusarea: Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) aangebied ter bevordering en bewusmaking van ‘n aktiewe leefstyl vir almal.

Volgens prof Hanlie Moss, leier van die navorsingfokusarea FASRek, het die eerste nege maande van ‘n mens se lewe, die grootste invloed op die res van die lewe. “Die leefstyl van die ma het ‘n invloed op die potensiaal vir die ontwikkeling van chroniese leefstyl siektes in die kind wanneer hy/sy ‘n volwassene is. Fisieke aktiwiteit is ‘n leefstyl faktor wat alle fisiologiese funksies betrek.”

Prof Chin het verskeie innoverende idees oor hoe om kinders meer aktief te kry, gedeel. Hy het onder andere ‘n reeks interaktiewe videospeletjies ontwerp, waar kinders die beeld op ‘n skerm volg, en sonder dat hulle regtig besef hulle oefen, spring hulle voor die skerm rond en verbrand kalorieë. Die speletjies is gebaseer op ‘n model waar die kyker verskeie bewegings moet simuleer, soos deur die karakter

Besoek www.happy-study.co.za vir meer besonderhede en navorsing oor leefstylverwante kwessies tydens swangerskap.

Om gebeure in hierdie dagboek te plaas, kontak vir Mia de Klerk by mia.deklerk@nwu.ac.za Leerders van die Totius Akademie in Potchefstroom was deel van ‘n werkswinkel wat deur die NWU Potchefstroomkampus se Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap aangebied is. Selfs die NWU-personeel was al hoppende en springende.


5 Oktober 2012

15

Potchefstroom Herald

Aardklop 2012

Fotos geneem: Larissa de Jager Willie du Plessis, Cobus Groenewald, Marilize van Dalen, Rechia Blignaut en Olivia Conradie

Aardklop, so hittete… Chané Scheepers Hel, dis warm. Vrek warm. Maar dit stop geen feesganger nie. Oral loop mense met rooigebrande skouers en kort klere. Die tente is drukkend warm en die bier yskoud. Terwyl elkeen lekker klop en ontspan spits die Potchefstroomse polisie hul ore om elke hoek en draai om elkeen se veiligheid te verseker. Die polisie het teen Woensdagmiddag reeds twee verdagtes in verband met dwelmverkopery in hegtenis geneem. “Anders as hierdie twee gevalle verloop alles vlot sover. Daar is nog geen ernstige misdry-

we aangemeld nie,” het kapt. Mvula Chaka, polisiewoordvoerder teen druktyd gesê. Hy het voorts motoriste gemaan om liefs op regte plekke te stop. “Daar is reeds 16 voertuie weggesleep wat op verkeerde plekke parkeer het.” Die eienaars van die voertuie moes ’n boete van R550 betaal om dit weer terug te kry. “Dis verskriklik warm op die feesterrein. Ons wil ook feesgangers herinner om genoeg water te drink om dehidrasie te voorkom. Hier is mense wat al flou geword het weens die hitte. Maak seker jy dra ook ’n hoed.”

Aardklop sukses sover Abrie Bronkhorst Sweetdruppels, ’n bloedige son en droë kele. So durf stalletjiegangers en feesvrate vanjaar se Aardklopterrein aan. Soos oasis in die dorstende Sahara stroom mense na koeldrankstalletjies, maar veral die biertent. Sedert Dinsdag en Woensdag is daar reeds 800 liter bier in die biertent verkoop. “Ons was Dinsdag nie so besig nie en het regtig eers Woensdag begin besig raak,” het Jaco van Jaarsveld, bestuurder by die biertent Woensdagmiddag gesê. Die biertent bied vanjaar ’n grootskerm televisie waarop hulle die rugby Saterdag sal uitsaai. Volgens Andries Vrey, uitvoerende hoof van Clover Aardklop het die getal besoekers op die eerste dag met 2 000 vermeerder sedert verlede jaar se 9 000. “Sover lyk Aardklop heel goed. Die weer speel ’n groot rol en met weer soos vanjaar sin, onthou mense dit,” sê hy. “Ons gaan ’n vreeslike besige naweek hê en die weer voorspel boonop dat dit bloe-dig warm gaan wees.” Die koeldrankstalletjies op die terrein

sorg darem ietwat vir afkoeling. ”Ons bly nie voor nie,” sê een van die koeldrankstalletjies se verkopers. “Ons het 60 kaste water net vir vandag (Woensdag) al uitverkoop. Dan praat ons nie eers van die koeldrank nie.” “Die mense is dors, en hulle bly dors,” sê ’n ander verkoper. Die meer bejaarder stalletjies soos die Bosburgerstalletjie van die Mooidoppers wat sedert die beginjare deel is van Aardklop, sê alles gaan klopdisselboom. Ds. Koos Mouton sê buiten die uitmergelende hitte is dit stiller vanjaar. “Hier is minder mense as wat ons verwag het, maar ons is positief vir die res van die week.” Erica Louw van Schoemanati mampoer sê egter hulle doen beter as verlede jaar met hul mampoer. Gaan kuier gerus ook by die tydskrif Weg se stalletjie en bespreek vir jou ’n wynproe vir Donderdagaand. Hulle bied ook Vrydag ’n staproete in die VredeforTkoepel aan en op Saterdag ’n 4x4 toer. Weglesers of belangstellendes kan by dié stalletjie gaan draai vir meer inligting.


16

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

AHI Noordwes trek nuwe baadjie aan Die AHI (Afrikaanse Handelsinsituut) Noordwes het die afgelope ses maande besondere aandag geskenk aan die herstrukturering van sy provinsiale werkswyses en strukture, om hiermee sy impak en diensleweringsvlakke aan geaffilieerde sakekamers in die provinsie verder te intensiveer en verdiep. Die voorsitter van AHI Noordwes, prof. Tommy du Plessis, sê die uitbreiding van sakekamers, hetsy

bestaandes tot die stigting van nuwes bly ’n dringendheid wat deurlopend aandag verg. Hy het daarop gewys dat sakekamers in Noordwes ’n reuse rol vertolk in die strewe om die sake-omgewing lewenskragtig en dinamies te laat funksioneer. Die provinsiale struktuur van AHI Noordwes is herorganiseer en die volgende persone beklee nou onderskeie portefeuljes: Mia Spamer

— toerisme - DHL Potchefstroom, Theo Venter – plaaslike ekonomiese ontwikkeling — NWU en prof. Renier Jansen van Rensburg - entrepreneurskap — NWU. Saam met die onderskeie sakekamer voorsitters dié persone die provinsiale bestuur van AHI Noordwes uitmaak. AHI Noordwes se nuwe kantoor is in die Minets-winkelsentrum, Goetzstraat Potchefstroom.

Links: John Goosen is as skakelbeampte vir AHI Noordwes aangestel Hy was voorheen operasionale bestuurder van die Potch-Tlokwe Sakekamer. Goosen sal hom veral daarop toespits om toerisme in die provinsie tot sy reg te laat kom. Hy kan geskakel word by 072 615 6530 of epos hom by ahi.noordwes@gmail.com

FSP: 19813

Koop met vertroue

CAR SALES

Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

First installment after 60 days

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 084 670 1685 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 579 9957 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 083 507 6756 • Leon: 074 173 5638

MERCEDES-BENZ

2011 2011 2010 2009 2009 2008 2007 2007 65 2007 2006 2006 2004 2003 2002 2002 2001

TOYOTA

MERCEDES BENZ ML63 AMG 16 000KM, MOBILO + .....P.O.A 2011 TOYOTA YARIS T3+, 9000KM,MAGS .............................. R164 990 MERCEDES-BENZ C180 CGI A/T, AVANTGAURD ............R349 990 2011 TOYOTA RAV 4 2.0, 29 000KM, VX .................................. R349 990 MERCEDES-BENZ A180 CDI, P/ROOF, M/PLAN + ...........R229 990 MERCEDES-BENZ CLC 200 A/T SUN ROOF M/PLAN .....R309 990 2011 TOYOTA COROLLA 1.3 IMACULATE ............................... R173 990 MERCEDES-BENZ C200, A/T 40 000KM, MOBILOT .........R309 990 2011 TOYOTA YARIS 1.0 X5, 5DR, WHITE, 20 000KM’S ......... R149 990 MERCEDES-BENZ ML 500, M/PLAN, NAV, S/ROOF ........R479 990 2011 TOYOTA YARIS SEDAN, ZENN ....................................... R149 990 MERCEDES-BENZ C200 NEW SHAPE AVANTGUARD ....R219 990 2011 TOYOTA AYGO, 6000KM ......................................................... P.O.A MERCEDES-BENZ C200 A/T, NEW SPEC A/T ..................R214 990 1 2008/04/07, 12:56 PM 2010 TOYOTA RAV 2L, VX, 40 000KM ...................................... R334 990 MERCEDES-BENZ C200 NEW SHAPE .............................R209 000 MERCEDES C55 AMG, BLACK, S/R, A/T,P/S ....................R299 990 2009 TOYOTA AURIS 160 RT A/T ............................................. R179 990 MERCEDES BENZ A170 NEW SPEC M/PLAN..................R129 900 2008 TOYOTA COROLLA, 1.4, 80 000KM................................. R124 990 MERCEDES-BENZ C230 COUPE A/T ...............................R139 990 2007 TOYOTA AURIS 1.4 ......................................................... R109 990 MERCEDES-BENZ C320 A/T ELEG, ..................................R129 990 OPEL MERCEDES-BENZ C200K SILVER ....................................R119 990 2011 OPEL ASTRA 1.6 ESSENTIA, 30 000KM ........................R219 990 MERCEDES-BENZ SLK 200 63 000 ..................................R149 990 MERCEDES-BENZ CLK 320, VERY LOW KM, FSH ..........R209 990 2010 OPEL CORSA 1.6, TURBO (MAGS) ................................R199 990

BMW 2012 BMW 320I A/T, F30, LOTS OF EXTRAS.............................P.O.A 2010 BMW 120I CONV. A/T, S/PACK...........................................R349 990 2010 BMW 528 F10 S/PACK, S/ROOF, LOW MILEAGE .............R479 990 2009 BMW X5 3.5D X-DRIVE TWIN TURBO, ALL EXTRA’S ......R599 990 2009 BMW 330D ONLY 40 000KM M/PLAN, IMMCULATE .........R369 990 2009 BMW 118I A/T, M/PLAN ......................................................R214 990

2009 OPEL CORSA 1.4 ESSENTIA, 40 000KM ....................... R114 990 2008 OPEL ASTRA 1.8 GTC SPORT (3DR) .............................R159 990 2008 OPEL ASTRA 1.9 CDTI 76 000KM, BLACK GTC ...........R189 990 2006 OPEL ASTRA 2.0T 130 000KM, LEATHER, A/C, P/S ......R149 990

VOLKSWAGEN 2012 VW GOLF 6 GTI, D/G, S/ROOF, NEW SPEC ........................ P.O.A 2011 VW POLO VIVO 1.6 TRENDLINE, A/C, P/S, S/PLAN .... R155 990 2011 VW POLO 1.6 TDI COMFORTLINE ................................ R199 990

2008 BMW 323I EXCL PACK, M/PLAN .......................................R199 990

2011 VW POLO VIVO A/C P/S, 20 000KM .............................. R139 990

2008 BMW 335 E90 SEDAN, A/T, PADLE SHIFT, M/PLAN .........R349 990

2011 VW POLO VIVO 1.4, SILVER .......................................... R139 990

2008 BMW X3 2.0 A/T, SPORTS PACK, M/PLAN, P/ROOF ........R309 990

2011 VW POLO VIVO 1.4, TRENDLINE A/C, C.D ................... R139 990

2007 BMW X3 3L DIESEL, S/ROOF, P.D.C. MAGS ....................R299 990

2011 VW POLO VIVO 1.4 TRENDLINE, A/C, R/CD, C/L......... R134 990

2007 BMW X3 2,0 D XDRIVE 77000KM, M/PLAN.......................R315 990

2010 VW POLO VIVO 1.6 TRENDLINE X2,CLASSIC ............. R149 990

2007 BMW 750I, LOTS OF EXTRAS, M/PLAN ...........................R499 990 2007 BMW 550I A/T, M/S/PACK, S/ROOF, M/PLAN ....................R399 990 2007 BMW M6 26 000KM, CONVERTABLE, A/T, M/PLAN .........R699 990 2007 BMW 525I A/T, S/SPEC, SILVER, S/ROOF, PDC ...............R269 990 2007 BMW 335 CONV, SILVER, M/PLAN, A/T (50 000KM) ........R449 990 2007 BMW 323I A/T, EXCLUSIVE PACK. SPORT PACK ............R194 990 2006 BMW 320I (E90) S/ROOF, XENON, MAGS, A/T.................R149 990 2006 BMW X5 4.8 IS A/T, F/H, LOTS OF EXTRAS .....................R399 990 2006 BMW 330CI CONVERT, FULL SPEC M/PLAN, 49000KM .R299 990 2005 BMW 320I EXCLUSIVE, PACK ...........................................R139 990 2005 BMW M5 5MG ONLY 40 000KM .........................................R469 990 2005 BMW 523I A/C, NEW SHAPE 523, EXCLUSIVE ................R179 990 2005 BMW 318I, INDIVIDUAL......................................................R119 990

2009 VW GOLF 6 1.6 TDI, PDC, MAGS A/C, P/S, CD ............ R219 990 2009 VW POLO 1.4 COMFORTLINE ...................................... R139 990 2009 VW SCIROCCO 2.0 T FSI. 46 000KM ............................ R314 990 2008 VW POLO 1.4, A/C, P/S, C/D .......................................... R107 000 2006 VW POLO 1.9 TDI SPORTLINE 120 000KM, .................R119 990 2006 VW TOUREG TDI A/T, V10 ............................................. R299 990

OTHER 2011 DODGE CALIBER 2.0 SXT, 39000KM........................R214 990 2011 HYUNDAI I30, LOW KM, 20 000KM .................................R159 990 2011 FORD FIGO 1.4,14000KM ................................................ R114 990 2010 FORD FOCUS ST 5DR 26 000KM, S/ROOF ....................R309 990 2010 NISSAN TIDA 1.6 VISTA + LOW KM.................................R139 990 2010 FORD FOCUS 2.5 ST 3DR (L-S)......................................R279 990 2010 NISSAN TIDA 1.6 VISTA + (H31) LOW KM.......................R139 990

2005 BMW 320I E90, LEATHER, A/C, P/S, C/L, CHARCOAL .....R149 990

2010 HONDA 2.2 CDTI CIVIC VTEC .........................................R229 990

2004 BMW X5 4.4L, S/PACK, S/ROOF ......................................R249 990

2009 NISSAN 370Z NEW LEVEL, 31 000KM, M/FL ...........R424 990

2004 BMW X5 3L I LOW KM NAVIGATION LOTS OF EXTRAS .R229 990

2009 LEXUS IS 250 A/T, 50 000KM ...........................................R339 990

AUDI

2009 HONDA ACCORD 2.4 EXEC (LOW KM), LIKE NEW .......R259 990

2009 AUDI A3 2L TDI S/BACK 70 000KM ................................. R249 990

2009 AUDI A5 2.0 FSI MULTI TRONIC, XENON, M/PLAN........ R429 990 2008 AUDI A4 1.8T, B8 AMBITION, 1.8T ................................... R239 990 2009 AUDI A3 1.9 TDI, 3 DOOR ................................................ R209 990

2009 MINI COOPER CONVERTABLE NEW SHAPE,M/PLAN ..R249 990 2009 NISSAN QASHQAI,1.6, 60 000KM ...................................R199 990 2008 HYUNDAI TUSON, LEATHER, T/BAR ..............................R169 990 2007 DODGE, 1.8, LOW KM ...................................................... R119 990 2007 MINI COOPER S CONV, XENON LIGHTS, MAGS ..........R184 990

2009 AUDI Q5 3.0 TDI, PDC ...................................................... R479 990

2006 HONDA CIVIC 1.8I V TEC EXI,HATCH ............................. R119 990

2009 AUDI A3 1.9 TDI SPORTSBACK ATTRACTION ............... R239 990

2003 JAGUAR 3L SE X-TYPE A/T AWD ....................................R134 990

2009 AUDI Q7 3.0 TDI 7 SEATER, LOTS OF EXTRA’S ............ R569 990

MAZDA

2008 AUDI TT 2.0 FSI DSG, M/PLAN, A/C, C.D, LEATHER......R299 990 2006 AUDI A3 2.0 FSI, 3DR, A/C, E/W.......................................R144 990

2010 MAZDA 2 1.3 ACTIVE, LOW KM, (26000KM). ..................R149 990 2009 MAZDA 5 1.6, 7 SEATER, 58000KM.................................R199 990 2008 MAZDA 3 2.3 SPORT, SILVER, S/ROOF ..........................R184 990

2004 AUDI A4 1.8T AVANTE 37 000KM, MULTITRONIC ..........R119 990

2006 MAZDA RX8 HI POWER, 59 000KM, LIKE NEW .............R184 990

2002 AUDI TT 1.8T.....................................................................R149 990

2005 MAZDA 6 2.5 SPORT LUX ................................................R109 990

PEUGEOT 2007 PEUGEOT 207 3DR, BLACK ............................................R109 990 2006 PEUGEOT 407 3.0 V6 S/R, R/CD, LEATHER, E/SEATS..R139 990 2010 PEUGEOT 207 1.4 URBAN,30 000KM .............................R129 990 RENAULT 2009 REANAULT LOGAN 1.6, A/C, P/S, C/L, LOW KM, ...........R105 990 2007 RENAULT MEGANE 1.6 GOLD SEDAN, A/C, P/S, C/L.... R119 990 2006 RENAULT CLEO III 1.6 DYNAMIQE .................................R107 990 2005 RENAULT GRAND SCENIC 2.0 7 SEATER A/C, MAGS ..R104 990 VOLVO 2009 VOLVO C30 1.6 46 000KM ...............................................R174 990 2007 VOLVO S40 2.0L, S/ROOF, NEW SPEC ..........................R149 990

COMMERCIAL (SUV, D/CAB) 2012 TOYOTA FORTUNER 2.5D, 10 000KM,T/BAR, P.D.C.............P.O.A 2012 FORD BANTAM 1.3, 2 000KM .......................................... R119 990 2011 TOYOTA F.J CRUIZER, 21 000KM ...................................R429 990 2011 MAZDA BT50 3.0 CRDI LWB, 19 000KM ..........................R249 990

2011 TOYOTA HILUX 2.0 VVTI, LWB ..................................R179 990 2011 TOYOTA HILUX 3.0, D4D, D/C ...................................R339 990 2011 IZUZU KB 250D(K72) D/C.................................................R289 990 2010 JEEP CHEROKEE 2.8 LTD,A/T, S/ROOF, T/BAR .............R379 990 2010 NISSAN NP300, 2.5 TDI, LWB ..........................................R139 990

2010 VW COMBI 2.0 TDI 30 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, CD, R319 990 2010 OUTLANDER 2.4 GLS A/T, 40 000KM S/PLAN, S/R ..... R309 990 2010 HONDA NAVARA 2.2 CDTI CIVIC V-TEC .........................R229 990

2009 TOYOTA FORTUNER 3.0 D4D A/T, LOW KM ............R339 990 2008 CHEV CAPTIVA DIESEL 65000KM, BLACK .............R239 990 2008 CHEVROLET CAPTIVA SUV 3.2L V6 77 000KM .......R269 990 2008 CHEV LUMINA SS V8 .......................................................R249 990 2008 GWM HOVER 2.4 LOW KM ..............................................R134 990

2007 FREE LANDER 2.2 TD4 5DR NEW-SHAPE ...............R199 990 2007 NISSAN NAVARA 4.0 V6 4X2, D/C,CANOPY.............R209 990 2007 CHRYSTLER GRAND VOYAGER 3.3 LX A/T ............R199 990 2007 NISSAN PATHFINDER 4.0, V6, A/T ..................................R259 990

2006 HYUNDAI TUSCON 2,0I GIS. 111000KM. ................R139 990 2006 NISSAN MARANO 3.5 V6, A/C, R/CD EXCELLENT .R199 990 2005 CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD SE A/T .....R139 990 2005 MITSUBISHI OUTLANDER 2.2L, S/R, LEATHER .....R134 990 2005 FORD TERRITORY, 4L GHIA AWD ...........................R179 990 2005 CHRYSTLER VOYAGER A/T, 2.4 SE ........................R139 990 2002 CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE LWB, LIMITED ................R134 990

2001 LAND ROVER, DISCOVERY II .................................R 99 990 2001 JEEP CHEROKEE .....................................................R109 990

CARS UNDER R100 000 2008 FORD BANTAM 1.3 XL A/C, MAGS............................R 94 990 2007 FORD KA 1.3, MAGS, A/C ......................................... R 64 990 2006 RENAULT CLEO 2 1.4, R/CD, E/W, P/S, C/L ............ R 74 990 2006 RENAULT MEGAN 2.0 DYNAMIQ, R/CD, A/C, P/S .. R 99 990 2005 HONDA CIVIC 150 I, GOLD, A/C, P/S, C/L, R/CD......R 99 990 2004 VW POLO 1.9 TDI, WHITE HIGHLINE, MAGS...........R 89 990 2003 MINI COOPER 1.6 GOLD BLACK, A/C, E/W ............ R 99 990 2003 FORD FIESTA, WHITE ..............................................R 54 990 2002 BMW 318TI..................................................................R 69 990 2002 VW GOLF 4 1.9 TDI, S/ROOF, LEATHER .......................R 79 990 2002 VOLVO S60 2L TURBO.....................................................R 99 990

2001 BMW 320D, RED.........................................................R 79 990 2000 BMW 330I E46, GREY, A/C, R/CD, A/T, E/W ............. R 99 990 1998 AUDI A8 3.7L V6 A/T, 212000..................................... R 79 990


Herald

5 Oktober 2012

EiendomsGIDS Property GUIDE


18

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

Harcourts Potchefstroom Harcourts Sample Office

018 294 3385 T: 031T: 266 9850 E: potchefstroom@harcourts.co.za E: info.sampleoffice@harcourts.co.za W: www.harcourtsnwproperties.co.za W: www.harcourtssampleoffice.co.za

OFFICE POTCHEFSTROOM

TROIKA, SENTRAAL

ALLEENMANDAAT R649 000 VAN DER HOFFPARK

Dupleks tweeslaapkamermeenthuis met 'n groot kombuis, leefarea en twee slaapkamers en badkamer met bad en stort op die eerste vloer. Afdakparkering. Skou op aanvraag.

R1 590 000 BULT

Situated in an exclusive suburb. This home offers lots of light and sunshine. The secure garden, underfloor heating, airconditioner, modern kitchen, 3 bedrooms, study, living room plus TV room makes it an ideal family home.

Melanie Britz T: 018 294 3385 C: 082 706 4342 E: melanie.britz@harcourts.co.za

Heila Clayton T: 018 294 3385 C: 072 449 6702 E: heila.clayton@harcourts.co.za

Sk ou kt 4 e : Do ob n nd er Vr er 13 yda da :00 g g – 14 :00

Heila Clayton T: 018 294 3385 C: 072 449 6702 E: heila.clayton@harcourts.co.za

R1 260 000

Well maintained Student House. 6 Bedrooms, 4 Bathrooms, shared kitchen. Facility – Secure parking in shade. Rental contracts in place.

PRESIDENTPARK 2, DIE BULT

vanaf R750 000

5O

Hierdie prag-ontwikkeling is 'n klipgooi van die universiteit af en is tans in aanbou. Die luukse een-en tweeslaapkamerwoonstelle het gehalte afwerkings en lekker uitleg. Die grondvloer 2 slaapkamers het ook 'n privaattuintjie en twee badkamers. Afdakparkering. Deposito:

R540 000

BULT

R30 000. Okkupasie Maart 2013.

Student flat near university. Why rent if you can buy this 47sqm two bedroom flat for your child. Within walking distance to university and shopping centre. Levy R760.00 It is a must to see

Uitstekende belegging. Kontak my vir 'n gratis brosjure!

Melanie Britz T: 018 294 3385 C: 082 706 4342 E: melanie.britz@harcourts.co.za

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

TUSCANY RIDGE

R2 995 000 BULT

Pragtige dubbelverdieping leefstyl ontwikkeling in Tuscany Ridge. Drie slaapkamers, elk met 'n en-suite badkamer, moderne kombuis, eetkamer en leefarea sowel as 'n opwas en spens. Dubbelmotorhuis met 'n heerlike patio. Uiters luukse afwerkings. Kontak my gerus vir spesifikasies en vloerplanne!

Melanie Britz T: 018 294 3385 C: 082 706 4342 E: melanie.britz@harcourts.co.za

R3 000 000 BAILLIEPARK

Aandag beleggers/ontwikkelaars. Ontwikkelingsgrond te koop wat reeds gesoneer is na res 3 met goedgekeurde planne vir meenthuise of woonstelle moet net aansoek doen vir elektriese aansluiting.Erf grootte 3807vkm Skakel gerus sodat ons kan gaan kyk.

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

ALLEENMANDAAT DEO VOLENTE, GRIMBEEKPARK R900 000 KANONNIERSPARK Pragtige siersteen tweeslaapkamermeenthuis met twee badkamers en twee motorhuise in veiligheidskompleks in een van Potchefstroom se topwoonbuurte. Oopplan-leefarea met netjiese kombuis. Voltitel.

Melanie Britz T: 018 294 3385 C: 082 706 4342 E: melanie.britz@harcourts.co.za

SOLEMANDATE R1 000 000

Do it yourself,double the value-Old BaillieparkThis property is ideally situated in a safe and popular area with ample space to develop or to restore to it's former glory. With a rental income from the bachelor flat. Enough space to expand the house for offices and parking space. This could be a great investment for you.

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

R490 000 DASSIERAND

R864 000

Well kept "Smartie box" flat.Situated at the Silver str Gate of the First time buyers / student house. Ideal home with it's three bedroom two University. With an estimated rental income of R3400 this could be a bathroom and three living areas not far from the university. Swimming great investment for you! Swimming pool and braai area for entertainment. pool and entertaining area. Phone now so we can book an appointment

RJ Britz T: 018 294 3385 C: 082 647 1910 E: rj.britz@harcourts.co.za

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

Experts in home finance.


19

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

Harcourts Potchefstroom Harcourts Sample Office

018 294 3385 T: 031T: 266 9850 E: potchefstroom@harcourts.co.za E: info.sampleoffice@harcourts.co.za W: www.harcourtsnwproperties.co.za W: www.harcourtssampleoffice.co.za

BY

BY

AP SH PO OW IN TM EN

AP SH PO OW IN TM EN

T

T

OFFICE POTCHEFSTROOM

R560 000 GRIMBEEKPARK

Hierdie 70vkm woonstel is in die hartjie van die Bult geleë.Ruim 1 slpk woonstel met oopplankombuis leefarea sta pafstand van die universiteit is die regte eiendom vir u studente kind wat hou van ruimte.

Neat and compact townhouse in Potchefstroom, good price!Situated in Deo Volente complex in Grimbeekpark, Potchefstroom, it is less than 2 km away from the N12 and the Mooirivier Mall.The townhouse is different from the other townhouses in the complex. It has a higher ceiling, corner bath in the en suite bathroom and stylish Nicaragua brown tiles. A corner erf makes it more open.

This luxury 2 bedroomed, 2 bathroomed apartment with a boasting top of the range finishes kitchen and large open. Plan living area leading on to a balcony is really worth seeing. It offers 2 undercover parking spaces – is north facing -is situated in the heart of the student area – yet allows for privacy and quiet. Is within walking distance to an amazing Assortment of amenities, including restaurants, the university, gym, etc.

RJ Britz T: 018 294 3385 C: 082 647 1910 E: rj.britz@harcourts.co.za

Heila Clayton T: 018 294 3385 C: 072 449 6702 E: heila.clayton@harcourts.co.za

BY

AP SH PO OW IN TM EN

T

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

S aa kou nv o ra p ag .

BULT

SOLEMANDATE R1 800 000

SOLEMANDATE R850 000 BULT

TE HUUR R3850.00PM BULT

BULT

VARSITY VILLA TE HUUR Baie naby aan die universiteit. 1 Slaapkamer, 1 Badkamer GROOT VERSKEIDENHEID STUDENTE WOONSTELLE TE HUUR. KONTAK ONS GERUS EN MAAK VROEG SEKER DAT JOU KIND BLYPLEK HET VIR 2013.

R900 000 BOEKENVILLA, DIE BULT

Near university Bult - PotchefstroomModern and spacious 58sqm student apartment 38 meters from the nearest gate of the university. Open plan tiled lounge/diningroom and kitchen.Rental income of R4800pm till the end of December 2012 Levy R700.00 Rates/Taxes R275.00 don't miss out on this property make an appointment.

Oeschger T: 018 294 3385 C: 082 8212401 E: verhurings.potch@harcourts.co.za

Melanie Britz T: 018 294 3385 C: 082 706 4342 E: melanie.britz@harcourts.co.za

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

SH OW

BULT

R520 000

Waarde vir geld! Een slaapkamerwoonstel op die grondvloer met 'n stukkie grasperk voor. Die kompleks is 1 km van die naaste universiteitshek en het 'n rustige atmosfeer, swembad en braaiarea. Daar is afdakparkerings.

R479 000

ON

Don't Hesitate! Excellent Investment Opportunity!Be the first to live in this beautiful, brand new complex within walking distance to the University. With a full bathroom, double bedroom with built in wardrobe, balcony, washing machine connection, granite kitchen tops and secure, covered parking, it's a must see! Possible rental income: R3600 per

R760 000

BULT

Ideal student flat - walking distance from PUKComfy and neat. The kitchen tops are granite and the bedroom is spacious. A front porch adds to the personal space the flat provides. Secure parking under building.

month. Levy to be established.

RJ Britz T: 018 294 3385 C: 082 647 1910 E: rj.britz@harcourts.co.za S aa kou nv o ra p ag .

Heila Clayton T: 018 294 3385 C: 072 449 6702 E: heila.clayton@harcourts.co.za

KANONNIERSPARK

SOLEMANDATE R435 000 ROSELEAH, DIE BULT

Parents and Investors Take Note. This flat has 2 double bedrooms, sharing a neat kitchen and bathroom facility. Is on the ground floor – Secure, well managed complex offering braai facilities a laundry a swimming pool and a security guard.

Heila Clayton T: 018 294 3385 C: 072 449 6702 E: heila.clayton@harcourts.co.za

R895 000 DASSIERAND

Hierdie ruim grondvloerwoonstel is loopafstand van die universiteit en is baie netjies, met mooi afwerkings. Daar is 2 slaapkamers, 'n oopplan leefarea, mooi moderne kombuis en badkamer. Kompleks het 'n gemeenskaplike swembad en braaiarea.

Melanie Britz T: 018 294 3385 C: 082 706 4342 E: melanie.britz@harcourts.co.za

R840 000

Time to buy is NOW. A two bedroom two bathroom student flat 100sqm in a very popular complex levy R740.00 pm rental income R5500.00 pm . Why rent if you can invest in your own property for your child.

Esther van Heerden T: 018 294 3385 C: 082 922 1006 E: esther.vheerden@harcourts.co.za

Experts in home finance.


20

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012


21

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

'%  !!. 

 63/70672867 40

5'#  ! 

  ) 52   5& "% 6

 #  5'#  

   - 5*' !  #!  ! ) 5' ! )'    63/70672867 40

 )$%%% $  ! " '  & # 

"  !    #  $ ! " '  & "   

" % !   %% # *' $+,-%.%%%

' $+%%%

 

%

  

$""$ #

%%

$ 

!'( $ 

 

#  

               

 

  !   " #  $ %& 

' # # 

( ! " # !

 ! ! 

#

) #*+! , ! # +  

(  -   

 

 

 

 

 $  ! " ' % & # 

 $  ! " ' % & # 

!" 

*  "89 #

  #     !

    $ % ! " '  & # 

  "

$""$ 

$""$ 

 

 

$     .

  ! '  

 

 !  /# 

  ! #! .01, $  

 )$%%%

 )$%%%

 *  " 

) 6 ,#

  

#   .

  *  "

;  6 )  !  ,(  #  8

  

% -

)#      *   !  )  7!  

 $%

!" 

*  "

$  

- !    #

 2 

 -!2 -

 $% !" 

*  "

2    #    

 : * -

/01231 !" 

 

 % *   " #<  

    

   

   -   

% =   

 = 

'4"1456 %%

  * 

( 

 *  % " #

2"  # 

 330# . 4  !  .& &

  

# $%  

)*        !

"$%

#   

 

!"

2#    2

 #    2 

% !  !

"$%


22

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

AARDKLOPAANBIEDINGS U

O K

S

Rolene vanv.dder Rolene Walt Walt Wena Linda Elize Matthew Inke Prinsipaal Prinsipaal ALLEENMANDAAT STUDENTEBEHUISING BY PUK

MOOIVALLEIPARK MODERN

Do. + Vry. 12-2 & 4-6 R 1 020 000 3 Slpk meenthuis, privaat tuin,

Gesinsoase R 780 000 Rolene 082 859 6209

Belegging TUSCANY RIDGE:

Luukse leefstyl

3 Slpk, leef- en braaikamer. Ruim oopplan. Ontspan by die swembad. R 2 320 000

2013 ± R8 000 p.m 6 Slpk R850 000

525 000 610 000 500 000 898 000

MEENTHUISE “TO DIE FOR” VAN DER HOFFPARK

Sentraal: Jeugd 48 Luukse ruim 3 slpk, dubbelverdieping met baie stylvolle afwerking en droomkombuis. Linda 082 785 3951 R 1 950 000 GRIMBEEKPARK

Ruim oopplan met 3 slpk en 3 “en-suite” badkamers. Dub. m/huis. Lae onderhoud ligte steen afwerking. Linda 082 785 3951 R 1 340 000

R 900 000 Rolene 082 859 6209

R R R R

1 Slpk Silverwood 1 Slpk Anne’s Garden 2 Slpk Kolgans (Ruim) 2 Slpk La Bella Vie (Luuks) -

Noord Sentraal: Totius 3 MOENIE DIE EEN MISLOOP NIE!!! 11.5 Ha plot met genoeg water. Uitstekende infrastruktuur sluit in pragtige 4 slpk huis, nuwe “ranch” kombuis, groot kuierarea, buitegeboue, arbeidshuis en goed bewerkte landerye. Netjies en als in plek

Naby Puk Studentebehuising:

R 1 926 000 Linda 082 785 3951 www.huizemark.com

Ppotchefstroom@huizemark.com

VAN DER HOFFPARK

VAN DER HOFFPARK: Stylvol Elegante familiewoning, perfekte ligging. 4 slpk, GROOT Luukse ruim 3 slpk met stylvolle afwerking, oopplan onthaalarea, 3 m/huise, uniek en anders. binnehuise swembad en jacuzzi Linda 082 785 3951 R 2 400 000 (OHB) Linda 082 785 3951 R 1 850 000

& VERHURINGS

Lukestr. 1

(oorkant Pick ‘n Pay)

Tel : (018) 297 8338

www.remax.co.za

BEUKES GASTEHUIS Sentraal Gelee R3.1Miljoen

‘N MOET OM TE SIEN! R 2 990 000

BELEGGING R 730 000

NOTTINGHILL

EARLY SUMMER SPECIALS Bult ·2 x Smartiebox bachelor R 415 000/unit Mohadin ·3 bed/ 1 bath/ single garage/ big stand. R 550 000 ·3 bed/ 2 bath/ dbl garage.R 660 000 ·4 bed/ 2 bath/ dbl garage. R 730 000

Pragtige 9 Slpk, 7 badk Gastehuis naby die Universiteit, besighede, ens. Vaste kliëntebasis, goeie syfers, goeie wins Skakel: Nellie (CEA) 083 661 3923

NUUT IN DIE MARK VAN DER HOFFPARK ALLEENMANDAAT R 1 750 000

Promosa ·3 bed/ 2 bath/ dbl garage.R 530 000

Charmaine (CEA-AEA) 071 331 5944

willows

3 slpk huis met woonstel. Nuutoorgedoen.

die beste! Prys: R 640 000

Moontlike huurinkomste van R 7000 pm! GOEIE KOOP

Pragtige, modern 4 slpk, 4 badkamer, studeerkamer, 3 motorhuis woning. Lieflike oopplan-onthaalarea.

·3 bed/ 2 bath/ dbl garage.R 490 000

Skakel:

Safiyya (CEA)

Nellie (CEA)

072 700 9330

Kolene

Skakel: Annette

083 661 3923

082 787 1369

084 517 5712

STUDENTE WOONSTELLE! ·1 Slaapk met sitk splinternuut met stoof en mikrogolf. Geen oordragkostes nie. Prys: R 479 000 ·Bachelor met loft, 42 m². Prys: R 435 000

Pragtige 3 slaapkamermeenthuis met 2.5 badkamer en dubbelmotorhuis. Rustige omgewing met swembad en lapa. Goeie koop en uitstekende belegging!

2 slpk, 52 m², mooi kaste en alles van

·2 Slaapk met sitkamer by Puk se hek. Prys: R 620 000 Skakel my asseblief daar is baie beskikbaar! Tjoeks (CEA) 082 727 0175

Stoep met swembad. Goed versorgde tuin.

Skakel:

WATERBERRY HAVEN

·1 slpk Aftree-eenhede vanaf: R 620 000. 88 m2 ·2 slpk Aftree-eenhede Vanaf: R 695 000. 100.5 m2 Groter eenhede ook beskikbaar Pieter: 082 3475 983

Anton: 082 4810 541

(018) 297 1999 Bult: (018) 294 3844


23

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

De Ridge

Distinctive Developers

Vooraansig

R 2,995,000

Agteraansig

WATER FOKUSPUNT

PATIO Houtdek

LEEFKAMER

rakke

TRAP

DUBBEL MOTORHUIS

FOKUSPUNT

WATER

EETKAMER

GANG rakke

rakke

rakke

INGANGS PORTAAL

SPENS OPWAS

bk

werksblad bokaste

skag

skag

kas/rakke

KOMBUIS

WK swm

AANTREDE

td

skag

skag

vk

yk

werksblad

wm

BINNEHOF

Grondvloerplan

Eerstevloerplan

JAN DE VILLIERS

Tuscany Ridge ontwikkeling 2012/2013 5 Voltitel eksklusiewe clusters

c: 083 321 6281 e: jan@distinctivedevelopers.co.za

Afwerking volgens koper se keuse 3 Slaapkamers

www.distinctivedevelopers.co.za

3.5 Badkamers Kombuis

DARREL WEBSTER c: 082 855 0545 / 073 361 6801

Aparte opwas

f: 086 603 5908

Oopplan dubbelvolume leefarea

gnaconstruction@safricom.co.za

Dubbel motorhuis

Dream it, Weâ&#x20AC;&#x2122;ll built it!

277m

2

willowspropertygroup.co.za Willows Property Group

Sedert 2004

Steve Bikolaan 68, Bult Potchefstroom

Tel/Faks: 018 293 1610 SKAKEL ONS GERUS VIR VERDERE NAVRAE Marlene: 082 859 7915

Hanlie: 082 784 0204

Marietha: 083 232 1831

Frank: 076 463 6829

Adele: 079 512 2109

Thinus: 072 482 6523


24

Herald Eiendomsgids/Property Guide

FREDDIE DE BEER EIENDOMME 082 739 5901 / 018 786 2524 debeer38@telkomsa.net Van der Hoffpark. Erf plus bou-pakket gebou deur eienaar: 2 Slpk huis, ¹121 m², R690 000. 3 Slpk huis, ¹138 m², R790 000. Erf, BTW, oordrag- & verbandkostes (R15 000) ingesluit. Studentewoonstelle nou in aanbou. Totale ontwikkeling 690 eenhede. 1,4 km vanaf NWU:

1 Slpk 37 m² R383 000. 2 Slpk 44 m² R438 000. Studentewoonstelle te huur: R4 800 of R5 400: 2 Slpk of 3 slpk, 3 o/d parkering. R3 000: â&#x20AC;&#x153;Bachelorâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;? + meubels. R2 500: 1 Slpk + badk + (meubels). R1 800: 1 Slpk + gedeelde geriewe.

5 Oktober 2012

KOEPELPLAAS

EURIKA EIENDOMME

WILGEBOOM R1150 000. UITSTEKENDE plot 8,5 Ha. met krale vir skaap en bees. Baie goeie huis.

R2.5 Miljoen. 140 Ha weiding met groei en krale

ORG: 082 565 5360

R25 Miljoen Âą 1250 Ha in. Koepel. Hoogs ontwikkelde plaas. Skaapslagpale. 4 Goeie huise.

PLAAS 113 HA R2.3 Miljoen. Voerkrale vir 800 beeste en skape. Puik huis.

WILGEBOOM R530 000 8,5 Ha Kraal hoewe.

  

   #   

# # #  !

"# $ %&#%"%)! %''#' ( *  !

+  1: ; C A 99 :.)9B 9 ) 9 .

C1:A::)9616C

6# 

   

                    

              !" ##

B1796966= 6);9697179

78.9:79;96<=,

78.9:79>8) 6'  !$# > ?6" @ 

018+>A9

E24 !6/"

E26#(' E26"/ 8     5  

   )<    

>16;16.

69).9:716C))

)<;96BAA.

 27 5  # #%%''  !  8-&'/%#% #

 #  #  #

E24 !6(""

8 2"  

# * #%#)# )# # 8- &1/ * (  # 

  &''  " #%#)# # # (

  5 : # # 8- &</

93 

;16)7=<A.D9

E26" D 

 2%&''  ! (  ) # ) # 

 #  #  # > 26/"

7  )' 0%'&+<'' *= 04).'' : 0<'''' 0  > 04'''' 6%# 

)  ? %-00&'''><@ 0 %)''''', %'A   

;)<<1<=

9<<*1*;)9B

E26(# 

E26"/  2*+''  ! , (

- )./% # % #  #) # # #  01+''''2(  3

E26% 

 2*%)''  !  (

- +./) # %4 # # 

#  #  5 6   

</* 2 )# !9  & #

  #: # # & # ) #  ; 8 #-%%%/

 ,

 ("'"( #-. ("'"( /-0 %/"'"( #

1  2!3045 %''#' (

NUWE ONTWIKKELINGS & STUDENTEBEHUISING PROTEA MANOR

MONT SERRAT 2 Slaapkamers

2 Slaapkamers

R

0 850

00 R

BOEKENVILLA

R

00 R

CUM LAUDE

00 R

0 710

0 538

R

R

0 550

0 750

00 R

R

0 630

0 750

2 Slaapkamers - Stap Afstand

00 R

1 Slaapkamer

00 R

0 495

0 950

00

@ VARSITY

VARSITY LODGE

1 Slaapkamer

00

LA BELLA VIE

2 Slaapkamers + 2 Badkamers

ORCHID MANOR

1 Slaapkamer

00

BELL A VIEW

KAMDEBOO

1 Slaapkamer - Top Ligging

00

SILVERWOOD

1 Slaapkamer

1 Slaapkamer

0 540

0 680

BORCHERD HOUSE

Bachelor - Tenvolle Gemeubileerd

1 Slaapkamer

00 R

0 495

00

Liza Hanlie Marietha Marlene Adele Frank Thinus 082 859 7915 082 784 0204 083 232 1831 083 256 9799 076 463 6829 079 512 2109 072 482 6523 CEA NQF CEA NQF CEA NQF Town Planner CEA CEA NQF CEA

PUIK KOOP

NUWE ONTWIKKELING 36 Luukse Eenslaapkamers (Bad en Stort)

R479,000 per eenheid 2

OAKVIEW 2

Argitekontwerp

Kontak Marlene: 082 859 7915 Hoffmanstraat

INTERNET KONNEKSIE LUUKS MODERN 2 SLAAPKAMERS SITKAMER

R 900 000

Kontak: Frank 076 463 6829

R 739 000

2 SLAAPKAMER DSTV en Internet konneksie

Lâ&#x20AC;&#x2122;ATTITUDE

Ingesluit - Oordragkostes, Yskas, LCD TV, Wasmasjien, Stoof

CARAMEL Kontak: Frank 076 463 6829

R 435 000 - R 530 000


25

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE

Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE

CONTACT KEITH FOR FURTHER INFORMATION FOR THE BEST SPOT FOR YOUR ADVERT!!! SO

keith.boer@media24.com

RRENTOE IENDOMME Besturende agente

BAILLIEPARK MEENTHUISE 1) Pragtige 2 slaapkamer meenthuis, Bailliepark. 1 badkamer, 1 toesluitmotorhuis. Pragtige tuintjie. R790 000 2) 3 Slaapkamer, dubbelgeriewe, en eie tuin in sekuriteitskompleks R820 000 NUUT IN MARK BAILLIEPARK SEKURITEITSKOMPLEKS 3 Slaapkamerwoonhuis, 2 vol badkamers, 2 motorhuise, swembad R1,75 miljoen.

Kantoor Tel: (018) 293-1845, Faks: (018) 293-3163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

WOONHUIS - KLERKSDORP 4) 3 Slaapkamer, dubbelgeriewe met studeerkamer en sekuriteit. Goeie area. R1 5miljoen OHB WOONSTEL TE KOOP –NABY PUK 5) Splinternuut, 2 slaapkamer, duursame afwerking R795 000 Annatjie 082 320 3847 Petro 083 694 1864

TE HUUR SENTRAAL – WOONSTELLE Bachelor, prys R2 700 ONMIDDELLIK BESKIKBAAR 1 Slaapkamer prys R3 500-00 MEENTHUIS TE HUIS – BAILLIEPARK 2 Slaapkamer, enkelgeriewe, afdak, tuintjie, sekuriteitskompleks R4 950 per maand HUIS TE HUUR – BAILLIEPARK 3 Slaapkamer, dubbelgeriewe, lapa met sonverhitte swembad R8 950 per maand onmiddellik beskikbaar. Santie 082 364 8076

GOLDEN KEY WOONSTELLE

- 1 en 2 Slaapkamerwoonstelle te koop - Goeie ligging, by inloophek van NWU - Luukse afwerking - Wasmasjiene in elke eenheid - Koopkrag - Telefoon/internet punt - DSTV punt - Goeie sekuriteit - Okkupasie Jan 2013

VANAF R870 000

Skakel 082 321 3630/1


26

Herald Eiendomsgids/Property Guide

5 Oktober 2012

Get off to a good financial start As the end of the year fast approaches, many students will soon be graduating and making plans for their future. Those starting new careers and entering a different life stage will want to make the best possible decisions to ensure that their future plans and financial wellbeing are taken care of. Taking the right steps from the beginning will help graduates to build a financial nest egg and assist them in being able to buy the house of their dreams when they decide to do so, says Adrian Goslett, CEO of RE/MAX of Southern Africa.

Pay off student loans

Goslett says that the first step for a graduate is to pay off their student loan as quickly as possible and start off with a clean slate. “New graduates will be able to take advantage of the current low interest rates, which will assist them in paying off their loans over a reduced period. “Once student loans have been paid off, the graduate will have extra money to budget for other things or add to their savings,” says Goslett. “South African consumers generally have a high debt-to-income ratio, but, by taking the initial steps and reducing debt from the beginning, graduates can be sure they are starting off on the right foot.”

Live within your means

With the transition from student to money earner, there is often the temptation to indulge and spend money on unnecessary luxury items. Goslett says that where possible, graduates should live within their means and avoid making large purchases when initially starting out. “If possible graduates should steer clear of purchasing items that could leave them in debt that could take years to pay off. Get-

Skakel Gert 082 377 1313 Vir meer inligting besoek ons web nl: properties4all.co.za

WINSKOOPHOEKIE!!! TE HUUR

STUDENTEBEHUISING JANUARIE 2013 Majories place (3 Slpk.) R 5 500 BACHELORWOONSTELLE (ELEK. INGESLUIT) Bailliepark (onmiddellik) R 2 750 3 SLAAPKAMER HUISE (DUBBELGERIEWE) Bailliepark (1 Okt2012) R 7 700 Bailliepark (onmiddellik) R 8 800 SENTRAAL WOONSTEL VAN DIE WEEK

buyer during the sales transaction process. If possible any salary increase that the graduate receives should be put towards building up savings instead of splurging on an expensive purchase or holidays,” advises Goslett.

Be prepared for emergency

Build up savings

According to Goslett, the sooner the new graduate can start saving the better. “With South Africa’s current household saving rate at approximately 16%, which is regarded as low compared to other countries with emerging markets, it is no wonder that many consumers are struggling to meet the deposit criteria required by banks. Aside from potential home buyers needing savings for deposits, there are also other expenses that will need to be paid by the

He adds that part of the savings should be for an emergency fund. “Due to life’s unpredictability, it pays to be financially prepared for the unexpected. As a rule of thumb, many financial advisers recommend that the emergency fund should contain enough money to cover living expenses for a period of six months. Having an emergency fund will reduce the need to use credit cards or personal loans when unexpected expenses occur,” says Goslett.

Elektriese toestelle, gloeilampe, televisiestelle en ander tegnologie is nou so alledaags dat die meeste mense nooit juis van elektrisiteit bewus is nie, behalwe wanneer daar ‘n kragonderbreking is of hulle vir hul maandelikse verbruik moet opdok. Dis dus nie juis verbasend dat die meeste huiseienaars salig onbewus is van moontlike elektriese gevare wat in huise skuil of van die persoonlike en finansiële verliese wat dit kan veroorsaak nie. Volgens Eskom is onwettige optrede soos kabeldiefstal, onwettige kragverbindings en vandalisme verantwoordelik vir die meeste sterftes en ernstige beserings uit die honderde gevalle elke jaar waar mense deur elektrisiteit geskok word. Maar, sê Berry Everitt, besturende direkteur van die Chas Everitt International-eiendomsgroep, baie mense sterf ook weens nalatige of onverantwoordelike hantering van elektriese bedrading, muurproppe en elektriese toerusting. Terselfdertyd berig die Fire Protection Association (www.fpasa.co.za) dat sowat die helfte van die 10 000 gevalle van huisbrande wat jaarliks in Suid-Afrika voorkom deur elektriese kortsluitings veroorsaak word. Dié brande, insluitende die ontstellende brande in informele nedersettings, veroorsaak jaarliks ten minste nog 300 tot 400

sterftes terwyl honderde mense elke jaar vir brandwonde en inaseming van rook behandel moet word. Everitt sê huiseienaars behoort dus meer ag te slaan op die volgende waarskuwingstekens dat daar iets met hul kragstelsel mag skort sodat hulle die hoofskakelaar so gou moontlik kan afskakel en die hulp van ‘n gekwalifiseerde elektrisiën kan inroep om die probleem te herstel: * Alle gevalle waar iemand deur ‘n toestel soos ‘n broodrooster, stoof of wasmasjien geskok word. * Die reuk van metaal of plastiek wat brand - dit kan dui op ‘n los of onklaar koppeling, ‘n onklaar skakelaar of lig, komponente wat oorverhit, kortsluitings in mure, of beskadigde bedrading. * Flikkerende ligte of ligte wat verdof, wat ook op los koppelings, oorlaaide stroombane, swak bedrading, of kortsluitings in mure kan dui. * Skakelaars, koorde of muurproppe wat warm word of verkleur, wat op oorlading of ‘n defektiewe toestel kan dui. Oorlaaide muurproppe. Te veel toestelle wat aan ‘n enkele muurprop gekoppel is dui straks daarop dat die huis nie genoeg kragpunte - of kapasiteit - vir jou behoeftes het nie. * Versteurings van beelde op ‘n televisie-

TE KOOP

Wilgeboom: Before and After

8.5 ha met ruim 4 slaapkamerwoning, dubbelgeriewe, lapa en swembad. Ideale geleentheid om bestaande geboue te omskep in ‘n besondere hoewe.

Prys: R800 000 2 Slaapkamers met ingeboude kaste. Sitkamer kombuis met netjiese ingeboude kaste, metaparte opwas en wasgeriewe. Badkamer (Bad, Stort, Wasbak en aparte Toilet) stoep,motorhuis, Binnehof, eie tuin,grootte 111 m² UITSTEKENDE PRYS VIR SLEGS !!! R640 000 !!!

Consult with a professional A professional financial adviser will be able to assist the graduate with drawing up a budget as well as providing them with personal finance plan that will help them obtain their future goals. “Young professionals that start with the right foot forward and utilise the correct money management techniques will later be able to take advantage of opportunities that present themselves in the property market. Implementing a financial plan from day one will assist graduates in realising their property- ownership dreams in the future,” Goslett concludes. Issued by Squared Communications on behalf of RE/MAX of Southern Africa. For more information contact Wesley Barnard at wesley@ squaredcommunications.co.za

Waak teen elektriese skokke weens nalatigheid

MEENTHUIS VAN DIE WEEK (SUIDDORP)

HUIS VAN DIE WEEK (MIEDERPARK) 3 Slaapkamers met ingeboude kaste, Kombuis met netjiese ingeboude kaste. Oopplan sitkamer. Eetkamer. Badkamer (bad, stort, wasbak + toilet + toilet, wasbak) waskamer in kompleks stoep, binnehof, 2 onderdak parkerings. BAIE GOEDGEPRYS VIR SLEGS !!! R695 000 !!!

ting into debt early could affect the graduate’s chances of bond approval at a later stage if it is not paid off. Due to the nature of credit applications and the need for buyers to show affordability for bond approval to be granted, it is important that graduates exercise disciplined spending habits from their first pay cheque,” he says.

Property Profile Group

of rekenaarskerm wanneer groot toestelle soos stowe aangeskakel word. Dit kan weer eens beteken dat te veel toestelle krag van ‘n enkele kragstroom trek of dat jou huis ‘n groter vermoë nodig het. Everitt skryf in die nuusbrief, Property Signposts, dat ‘n grondige inspeksie van die kragstelsel die maklikste manier is om kragprobleme te voorkom. “Die internasionale stigting vir veilige elektrisiteit beveel aan dat die elektriese stelsels in alle huise ouer as 40 jaar, sowel as alle huise ouer as 10 jaar waar uitgebreide aanbouing gedoen is of waar groot nuwe toestelle aangebring is, nagegaan moet word. Die stigting beveel ook aan dat alle huise geïnspekteer moet word by verkoop daarvan, soos inderdaad in Suid-Afrika verpligtend is.” Verder, sê hy, moet verbruikers die volgende maatreëls nakom: * Moenie met toestelle peuter terwyl dit aangeskakel is nie - die klassieke voorbeeld is ‘n mes in ‘n broodrooster. * Moenie aan elektriese toerusting, soos ‘n haardroër of skeermes, raak terwyl jou liggaam nat is nie. * Moenie enige toestel, soos ‘n ketel of verwarmer, bly gebruik as dit kortsluitings veroorsaak nie. * Moenie enige kraggereedskap gebruik vir take waarvoor dit nie bedoel is nie en maak seker jy dra skoene voordat jy dit aanskakel. * Moenie die grasperk kaalvoet met ‘n elektriese grassnyer sny nie. * Moenie koorde of verlengings met ontblote bedrading gebruik nie. * Moenie probeer om ‘n opelug kragdraad wat op die grond beland het te probeer skuif nie -hou liewer ‘n veilige afstand en roep die hulp van ‘n kenner so gou doenlik in. Uitgereik deur Chas Everitt International. Vir meer inligting skakel Berry Everitt by 011 801 2500 of besoek www.chaseveritt.co.za

Lukestr. 9 Potchefstroom 2520 2520 • Tel: (018) 293-2883 • Lukestraat 9, Potchefstroom, Tel: 018-293 2883 • Posbus 2132 20606, Noordbrug 2520 Vir al u eiendoms • Posbus info@propertyprofile.co.za Irma-082 347 5555 • info@propertyprofile.co.za behoeftes www.propertyprofile.co.za • www.propertyprofile.co.za

Johnny - 082 562 8156 Irma - 082 347 5555 - 073 492 3638 Gideon - 082 927 3397 ThinusIrma - 072 482-6523 Johnny-082 562Chris 8156 082

3 Slaapkamers met ingeboude kaste. Ingangsportaal, sitkamer, eetkamer, studeerkamer. Kombuis met netjiese ingeboudekaste, aparte Opwas. 2 Badkamers. Stoep, 2 motorhuise, afdak, Lapa, Braai area, verhitte Swembad, buite Toilet, ens. GOEIE AREA, GOEIE PRYS VIR !!!R1 695 000!!! TE KOOP: 1 SLAAPKAMERWOONSTELLE

TE KOOP BACHELOR WOONSTELLE Katryn (Bult) R 255 000 Tramonto (Sentraal) R 320 000 Kampus Studio’s (Kan) R 425 000 TE KOOP 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE Potch Towers (Sentraal) R 350 000 Villa de Bell (Dassierand) R 420 000 Driscahof (Bult) R 425 000 Esperanzahof (Dassierand) R 425 000 Willemien (Sentraal) R 425 000 R 270 000 Impala (Sentraal) R 445 000 Quintron (Sentraal) Villa Perez (Sentraal) R 460 000 Barrish Place (Sentraal) R 313 000 Majuba (Sentraal) R 480 000 Campus @ Home (Bult) R 360 000 Barrish Place (Sentraal) R 483 000 R 370 000 Tramonto (Sentraal) R 580 000 Majuba (Sentraal) Caruso (Bult) R 595 000 Caruso (Bult) R 399 000 Daisy’s (Dassierand) R 620 000 Tramonto (Sentraal) R 425 000 Cambridge (Bult) R 620 000 Villa Renea (Bult) R 475 000 Innie Hartji (Sentraal) R 640 000 Lanquedoc (Sentraal) R 700 000 Onder die Randjie (Das) R 475 000 SKAKEL GERT VAN ASWEGEN 082 377 1313 OF ANELL STEYN 079 565 4888 VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: www.landlink.co.za

Grimbeekpark. Miederpark. VERSKEIE 1, 2, 3 SLPK W/S TE Grimbeekpark. Studentewoonstelle 3 slpk, 2 badk met bachelorwoonstel, HUUR IN BAILIEPARK! Lieflike groot 3 slpk, 2 badk huis met Verskeie woonstelle te koop met of sonder Volmaakte gesinswwoning. 4 Slaap- d/mh, baie mooi tuin en swembad, lapa met Van der Hoffpark Meenthuis swembad, plus woonstel Grimbeekpark: Baie netjiese 3 slpkstudeerkamer, kamer, 3 leefvertrekke, Miederpark: kontrakte. Vanaf R 375 000 tot R900 000 spens, Nuwe 3 slpk, 2 badk, 2ALLEENMANDAAT m/huise, TV-k, kom- ingeboude braaier!! R1 570 000 R1 090 000 swembad en groot erf. Grimbeekpark. buis, binne veiligheidskompleks. R1 260 000 Suid Miederpark.4 slpk woonhuis met dubhuis met dubbelgeriewe, gerieflike Baie netjiese R1 590 000 - Bailliepark Noord Sentraal: 3 slpk, dubbelverdieping, 2 badk, Loopafstand vanaf Spar. 4 slaapkamers, Spinternuut in Bailie Park 3 Slpk met dubbelgeriewe sit- en TV-kamer, Nuut en modern! 3 slpk met dubbelModerne 3 slpk, 2 badk, 2 motor/h, pragtige netjiese lapa/onthaalarea met met d/motorhuis en oopplan-kombuiseeten sitkamer belgeriewe, leef vertrekke asook swembad!! R1 166 000 kombuis, ooplan sit, eetk met ingeboude studeerkamer swembad, lapa en boorgat. geriewe. Ruim vertrekke. Spog sekuri- 2 badk huistwee Baie netjiese 3 slpk woning met swembad. R880 000 Suid. braai. R1 220 000 teitskompleks. R850 000 netjiese tuinop groot Miederpark woonstel asook erf. 3 slpk in stil area met groot erf! Grimbeekpark. swembad. Groot tuin - Goeie koop. R1 378 000 Bailliepark duursame kombuis en groot erf. Sentraal. Lieflike 3 slpk, 2 badk, meenthuis met Pragtige 3 slpk huis met 3 leefareas, 2 m/h, R535 000 Splinternuut met puik afwerking. 3 Suid. 000 en kombuis, met eie 2.5 badk, lapa, swembad, waskamer en 000 3R Slpk,1350 1 badkamer, mooi kombuis, eet- en slaapkamer, dubbelgeriewe enR 1270oopplan-sitkamer Volledig en 3nuut geteel. die slpk, met groot erf enNaby netjiese tuin! stoorkamer.R1 850 000 tuin. R780 000 sitkamer met baie groot erf.Hoewe dubbelm/h. R690 000 Wilgeboom NoordSentraal. Sentraal Woonstel Suid Sentraal. badk, sitk, eetk, Enkelm/huis met groot afdak. R710 000 R1 166 000 - Noord-Sentraal/Dupleks Oulike 3 slpk, 1 badk, huis met enkelm/h. Baie netjiese 4 slpk, 2NWU R900 000 OHB huis Bult. Batchelorwoonstelle met onderdakmet 2m/h en baie groot erf. R960 000 2 slpk, lekker ruim met moderneNaby badk NWU. Suid Groot woonhuis met dubbelgeriewe Loopafstand dorp toe, netjiese baie moonlikhede Uiters 2 slaapparkering elektriesehek Suid ALLEENMANDAAT vir. R610 000 Uiters netjiese gerestoreerde 3 slk huis met en kombuis. Eie tuintjie. R500 000 R315 000 Ruim 3 slaapkamer met 2 badkamers en 2 Tuscany Ridge. op 8.5 hakombuis met netjiese groot kamerStudentebehuising. grondvloerwoonstel, reeds Harpington motorhuise. R660 000 2 gelee lieflike badkamers, baie mooi Volkskool Area: netjies!! Baie ruim 3 slpk woning met dubbelOngeveer 500m van NWU. 4 slpk, 2 8.5h plot metUiters 3 slpk, 2 badk, volledige Suid-Winskoop! met baie kaste.6.8 UitersKm geskik uit vir eerste stoor, Potch.geriewe, studeerkamer en dubbelm/h. gerestoureer met badkamers,3 Slaapkamers, toesluit-1badk, sitk, eetk, asook woonstel, baie sterk water, in stil badk huis met 2 slpk2woonstel. kopers. R775 000 3 slpk, dubbelgeriewe dubbelm/h. omgewing. R950 000 R800 000 R1 180 000 1slpk woonstel R490 000

R 1.35 Milj. OHB Grimbeekpark:

Baie netjiese meenthuis met 3 slaapkamers en 3 badkamers met dubbelmotorhuis in goeie omgewing. R 1 325 000

motorhuis en lekker tuintjie. R 650 000 OHB Bailliepark Nuwe 3 slpk woonhuis met ingeboude braai en dubbelgeriewe op groot erf. R 1 420 000

Goed versorgde tuin met boorgat. Stapafstand van skool. R 1 300 000 Plaas/Potch omgewing 76 Ha – 38 Ha weiding met 38 Ha landerye. R 1 280 000

347 5555

Hoewe Haaskraal: Uiters netjies!!! 8.5 ha hoewe met ruim woonhuis, store, 2 x sterk boorgate en vele meer. Naby dorp geleë. R 2 100 000 Hoewe/N12: 3 ha hoewe teen die hoofweg. Goeie woonhuis met groot woonstel. Baie netjiese stoor vir besgheid. Puik eiendom. R 3 200 000 Meenthuis / v/d Hoffpark Ruim, luuks en baie netjies! 3 Slpk, 2 badkamer met dubbelmotorhuis. Goeie sekuriteit, siersteen, voltitel. R 1 470 000


5 Oktober 2012

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

Die V en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

NALEDI

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

Aandag alle bruide. Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre. ď&#x20AC;¨ (018) 285-1222. M U LT I S TYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies. ď&#x20AC;¨ Lynette (018) 2907316.www.multistyl. co.za

COOLTECH Airconditioners. ď&#x20AC;¨ Danny 079 -5729458/ Anna-marie 082-306-3974

POTCH GRANITE

Besoek gerus ons nuwe winkel Wolmaransstr. 32. Reg oorkant munisipaliteit 018 293-3453 083 738 6067 â&#x20AC;˘ Grafstene â&#x20AC;˘ Kombuise â&#x20AC;˘ Marmer beelde â&#x20AC;˘ Algemene granietwerke E-pos: sales@ potchgranite. co.za Web: www. potchgranite. co.za

Ek, S.J. Maritz, 630331 5025 082, neem geen verantwoordelikheid vir skuld deur. R. E. Maritz, 700722 0100 083. I Jakobus Johannes Nel Id 740715 5274 087 from 3 Sysie Avenue Brits, urgently looking for Marischa Nel Id 900831 0161 082 address un known for divorce agreement. If there is no responce in 14 days from advert, diforce will continue. Also Mr JJ Nel will not be liable for any SAVF Social Worker is searching for the boilogical father of Teresa Martina van der Berg. Born 200608-14, regarding adoption.ď&#x20AC;¨ (018) 7861016 L. Truter

UNDEFENDED $)6/2#%3 FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. #!,,(/$'3/. !44/2.%93  ADDRESS: 72A DU PLOOY STREET, POTCHEFSTROOM.

27

Potchefstroom Herald

(018)-297-7755

Ons betaal kontant vir u oortollige artikels (018) 294-8546

http://sudetteduplooy.wozaonline.co.za

s%GSKEIDINGS s"OEDELS s4RANSPORTE s(UURKONTRAKTE s4ESTAMENTE s(UWELIKSVOORWAAR DEKONTRAKTE s-AATSKAPPY2EGI STRASIES#)0#AGENTE s3TIGTINGVAN4RUST s)NVORDERINGS

JOHN COX Please contact the Clerk of the Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Court Potchefstroom

(018) 294-1656

Skakel: 

SKULD PROBLEME? LĂŞ u in die aande wakker oor skuld? Beskerm u bates en vermy administrasie en insolvensie met die nuwe kredietwet. Ons is geregistreer en aangestel deur die NCR om jou te beskerm. Skakel Jean by 082 550 7494 of Cherlene by 018 297 8286 vir â&#x20AC;&#x2DC;n gratis konsultasie en word ingelig. U kan ons ook by ons kantoor te Mareestraat 10, Potchefstroom of ons webtuiste www. jordaandebtcounsell ing.co.za besoek. STRENG VERTROULIK

JUMP 2 THE MOON INFLATABLES,4 HIRE: Castles, Space Rocket, Sky Dancer, Marquees tents, â&#x20AC;&#x153; PETITEâ&#x20AC;? beetle for any function. And much more. ď&#x20AC;¨ 072257-3053.

Jaccuzi 5 sitplek boks en deksel ingeluit. Puik toestand roomkleur R10 000-00. ď&#x20AC;¨(018) 771-4778 F/ville Organiese Mushroom kompos te koop. ď&#x20AC;¨ Johan 082- 351-5337 / 082- 329-9764 PA N D M A R Verskaffers van antrasiet, steenkool, hout. Ons koop & verkoop 2de handse huisraad en bou materiale. Ons sloop ook huise. Nou ook bousand, riviersand, cruscher mix en sement. KLEIN MAAT. 1/4, 1/2, 3/4 + 1 mÂł. Chris Hanistraat 78. ď&#x20AC;¨ (018) 2933234 of 082-920-0871. Rooshout te koop @ 11000 Kub meter.ď&#x20AC;¨ Hannes 082- 860-747

DEBT PROBLEMS?

Call now for professional, expert advice. DONâ&#x20AC;&#x2122;T LOSE SLEEP OVER YOUR DEBT! There is a legal solution! You can protect your assets. For a free consultation, by a NCR registered Debt Counsellor, Call Janice on 071 893 0014 or (018) 294 6951 - Confidential-

Suip Kalwers te koop. Vanaf R380 weekliks beskikbaar. ď&#x20AC;¨ 072-888-0693 / 082305-7637 Wit LWB, Canopy te koop. Pas op GWM, Mazda, Ford ens; R4 500 OHB. ď&#x20AC;¨ 084-703-7615 / 082-303-7168

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

Skakel (018) 294-5503 / 5

Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

VLOOIMARK

PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

4 BRAND NEW RIMS AND TYRES (155/70 R14) FOR A CHEVY SPARK FOR SALE. R4 000 PLEASE PHONE

ANTON 082 773 7945 #()$/:'/,$ $)!-/.$ %8#(!.'% 7%0!9()'(%34 02)#%3 * 9ct Gold 2GRAM * 18ct Gold 2GRAM * Kruger coin big one R15 000 WE TRADE FOR CASH. #!,,#()$/: 074 361 4933 OR 078 545 5565

SHOP NO5 POTCH CELLULAR NEW MARKET STREET, SOL PLAATJIE STREET OPPOSITE PROMOSA TAXI RANK BY ELLERINES, POTCHEFSTROOM

GELD Veiling vlooi pand en promosiemark. Elke Saterdag om 9h00 by Boeremark Potchindustria. Ons koop ook u ware by u huis. Die Afslaer 082 800 7321 Aankoper Potch 083 629 3449 Aankoper Klerksdorp 072 181 2360

Ons kom na u toe.

Pragtige Ringnekbabas vir handgrootmaak. Ver skeie kleure ď&#x20AC;¨Betsie 078162-9813

S.A VLEIS MERINO OOI LAMMERS FOCHVILLE OMGEWING 082 853 2359

Opregte Yorkies Reuntjie, en TeďŹ e beskikbaar ingeĂŤnt en ontwurm . 6 Weke oud en bekostigbare pryse vir meer inligting. ď&#x20AC;¨ 083 - 309 -8444

BABA PUGS FAWN EN SWART, INGEĂ&#x2039;NT EN ONTWURM. REUNTJIES R800 EN TEFIES R1 000. PUG REUN 1 JAAR OUD, FAWN VIR R1 000. 084 603 8543 / 084 603 8652 /02%'4% "5,,4%22)´2 (/.$*)%3 4%+//0 2EUNTJIESENTElES BESKIKBAAR OORWEKE 2ELK BABA WORSHONDE TE KOOP

Kortbeen Jack Russell, hondjies - 6 weke oud R300, Potchefstroom. ď&#x20AC;¨ Elize 082-873-8134

JESSIE 079 286 6649

Te koop nuwe trekkers, met 2 jaar waarborg. 15kw tot 120 kw, 60kw. R190 000 , 120kw; R60 000 + btw + laaigrawe, kruiptrekkers. ď&#x20AC;¨ (018) 264 - 2772 / 082729 -2862

Skakel asb . Louvaine Bezuidenhout 082 469 0063

MOTOR IN GOEIE TOESTAND, NUWE BANDE, KORT BIETJIE KOSMETIESE AANDAG. R14 000. SKAKEL 082 850 7437.

BULK PRO PRODUCTS Verskaffers van sand en klip produkte in Potchefstroom en omliggende areas. Spoedige aďŹ&#x201A;ewering. ď&#x20AC;¨ 082-783-1975.

SANDMAN

1 Swart teďŹ e: R750

2 Dappels (Swart en Grys) 1 Reuntjie en

COOLTECH Herstel van yskaste. ď&#x20AC;¨ Danny 079-572-9458/ Annamarie 082-306-3974

HONDA XL 600 R TE KOOP.

GESWETE, GESIFTE KRAALMIS TEEN R15 PER SAK. Gratis aďŹ&#x201A;ewering in Potchefstroom.

1 Bruin teďŹ e: R750

1 teďŹ e: R1 300 elk Boerboele te koop. GeĂŤnt en ontwurm. ď&#x20AC;¨ Jackie 083-237-8892

'/,$%.2%42)%6%2 (/.$*)%3 KUSA-GEREGISTREER, INGEĂŤNT, ONTWURM, HEUP & OĂŤ GETOETS, BESKIKBAAR 25 SEPTEMER 2012 (8 WEKE). 3+!+%,!2)% /&(5"2Ă? 082 571 1840

Deon Van Zyl

TEL: (018) 291-1048/9 SEL: 082-453-0195.

Landlyne weer in werking

Potchefstroom

Tuinmengsel, Tuingrond, Bousand, Riviersand, â&#x20AC;&#x153;Fillingâ&#x20AC;?, Crushersand, Buildersmix

VERHURINGS, TLBâ&#x20AC;&#x2122;s, Laaigrawe en tippers. SKOONMAAK VAN ERWE

Opregte Boerboele te koop. 6 weke oud R800. ď&#x20AC;¨ 083-239-7578

Angsstudiewerwing As u tans aan angs ly as gevolg van â&#x20AC;&#x2122;n reaksie op â&#x20AC;&#x2122;n spanningsvolle lewensverandering soos: Familiespanning (ouers wat nie meer saam bly nie, egskeiding, â&#x20AC;&#x2122;n geliefde wat siek is, konflik met ouers, hofsake) Werksverwante spanning (spanningsvolle werksomstandighede,

Dokters doen tans â&#x20AC;&#x2122;n studie vir die behandeling van â&#x20AC;&#x2122;n sekere tipe angs.

konflik by die werk met die bestuur, kliĂŤnte of kollegas) Akademiese spanning (eksamens skryf) Ander stressors

Hierdie angs kan met die volgende simptome presenteer: innerlike spanning of irritasie slapeloosheid verlies van eetlus verminderde konsentrasie hartkloppings en senuweeagtigheid

As hierdie angs dit moeilik maak om met u alledaagse lewe voort te gaan, kan u moontlik kwalifiseer om aan â&#x20AC;&#x2122;n kliniese studie vir die behandeling van u angs deel te neem.

Indien u meer inligting oor die kliniese proef verlang, skakel ons gerus: By: 018 293 0232/ 072 414 3944

Of stuur â&#x20AC;&#x2122;n e-pos na: mare.botha@mcare.co.za ETI 170 Afr advertensie, Weergawe 6, 13 Junie 2012 Authentication of Afrikaans done on 13 June 2012 by Lilian NaudĂŠ of Dilicom Language and Communication

Hierdie kliniese studie is deur die PharmaEthics etiekkomitee en die SuidAfrikaanse Medisynebeheer raad goedgekeur.


28

Potchefstroom Herald

T

N KONTA

2008 Ford Ranger; 2.5 TD XLT 4x4 D/ Cab. Diesel 133500km R167 000.  Andrew 073 - 269- 9983 A A N D A G : Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant.  Raymond Reinecke 082-853-6752. ALLE MOTOREIENAARS. Ek koop graag u motor of bakkie kontant. Beste pryse.  082-774-7962 Ek koop byna alle 2de handse motors, bakkies, kombi’s en dubbelkajuit vir kontant. Ek is bereid om op te tel.  Unis by 082-959-9120 of 072-203-1614. Jetta 2 CSX, 1995. Te koop of te ruil vir Paneelwa of Bakkie.  Hennie 082-694-8355

KONTANT Hoogste pryse vir u gebruikte voertuig / bakkie. Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000.

WANTED

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000. Guaranteed - best prices paid. 072-272-1988 082-575-7531

CASH FOR VEHICLES Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999.

Vir bakkies en motors

R10 000 – R80 000 Skakel Pieter: 076 278 5821

1 Dag diens, Herstel Wasmasjiene, Tuimeldroeërs, Stowe, By u huis. Geen uit roep koste, S / Queen Whirlpool. LG Samsung Defy, Potch Stilfontein Klerksdorp Orkney.  Pieter Bosch 073 -566- 4927

EXPANDABLE SECURITY PRODUCTS!

SLAMLOCK/STD. LOCK & KEY ALIKE FEATURES

CELL: 082 7755 754 FREE QUOTES!! FAX: 018 293 1425 sales@lcsequ-door.co.za www.lcsequ-door.co.za

while waiting for

PENSION / PACKAGE

A A N D A G !!! Wasmasjiendienste, herstel & diens alle outomatiese Top Loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs.  Nick 082-825-0727.

SLAM LOCK

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

FASTER Safety

Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimel droërs, mikrogolfoonde.  Gert Botha (018) 294-8479 /082-967-8267.

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction.

A-mergency Electrician!! 076-098-5525.

STONE-AGE

AGENTSKAP OOK NOU! SKAKEL GERUS VIR GOEIE PRYSE & DIENS

BLINDS 4 ALL Verskaf en installeer blinders: Vertikaal, Venisian, Roll en bamboes. Maak van gordyne.  Philna 084-483-3442.

Deon 082-802-2664 goldenpaving7@gmail.com

TALUTA LAPAS

BIDWAY INSEKDODER 4 Jaar agent in Potchefstroom.  Marita 082 - 786 0747 / (018) 294-6319

Bou van lapas, kam en stop. Alle herstelwerk. Enige bouwerk, “Rockface”, houtdekke, ens.

Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

VOLVLOERMATTE en BLINDERS. Skakel Piet of Johanita Viviers by Modern Auto Trimmers & UPH. Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

TIPWinkel TOP46TV Du Plooystraat, Potchefstroom.

AL 37 JAAR!

ALLE DSTV TOP TV SABC & ETV TV HERSTEL

(018) 293-0277 082-892-1315

AL-JO TV

DSTV R590 INSTALLASIES, PVR, ONTVANGS, VERSKUIWINGS.

(018) 293-1179 Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 15 Jaar diens. Potch omgewing.  083-493-5876.

ALLE HERSTELWERK in & om die huis. Boorgate, besproeiing, drukpompe, loodgieterswerk, geysers.Geen werk te klein.Gerhard  083-283-5700.

RE-ENAMEL EXPERT. Heremalje van ou staalbaddens. Egte emalje. Werk gewaarborg.  071-196-2953 / www.jgexpert.co.za

Supa Quick Potchefstroom (018) 294 - 3297/8

BRIDGING CASH

Manie Sweiswerke

1998 VW Golf 3 GSX 1800, wit full house, mags and frontloader CD player. Baie goeie toestand. R35 000. Skakel Marius 083 289 3319.

Vir die beste pryse op: bande, batterye, uitlaatstelsels, skokbrekers, skakel

5 Oktober 2012

KONSTRUKSIE Algemene herstelwerk in en om die huis, dakke, verfwerk, bouwerk, teëlwerk, plaveisel, pallisades, staalwerk. Skakel vir gratis kwotasie Conrad 082 857 5092

POTCH BETON

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169 082-335-0118.

Ons

VEILIGHEIDSNETTE /SEILE

A1 CEILINGS & ROOF Repairs: Seël van dakke  Verf & Opknap werk.  Jaco 079-660-0902

MOENIE DAT JOU KIND VERDRINK NIE!!!

Is rainy days stop, Leakings of roof we do Painting, Sealing of Leaking roofs; Install, Ceilling and repair , Damaged ceiling and walls etc.  Patrick 079-780-3483

SKAKEL: ELIZE. 072 187 2754

084 376 7527

ON TARGET Bome / struike afsaag en verwyder, tuin uitlê / besproei snoei.  Tim 072-240-8065

AFSAAG EN UITHAAL VAN BOME • Afsaag en uithaal van bome. • Skoonmaak van industriële- en woonerwe. • Aanplant van gras.

VOERKRAALMIS • Gesifte mis vir “top dressing” beskikbaar R15 per sak Skakel Johan alle ure 082-962-3125.

BOME, BOME, BOME

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 335 0118

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * Herstel van swembaddens. Skakel (018) 294-5833 of 082-928-5774.

Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk. Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

TROMPIE KITSGRAS

ALLE LOODGIETER herstelwerk en installering, geysers.  Gerhard 083-283-5700. A-mergency Plumbers!!  076-098-5525.

JJW

LOODGIETERS

Gekwalifiseerde loodgieter. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

Ons koop bakkies en motors vir KONTANT. Goeie pryse word aangebied. Skakel: 072 474 7620

DSTV INSTALLASIES REPARASIES (EXTRA VIEW) KLANKSISTEME AFSLAG AAN PENSIONARISSE (EN STUDENTE)

SAAM GOEIE DIENS KOM NA VERKOPE DIENS. 24 UUR BESKIKBAAR IN POTCHEFSTROOM EN FOCHVILLE.

HOEKOM ONS? NHBRC Geregistreer, 5 jaar waarborg. Bouwerk, teëls, elektries, verf, loodgieters & aanbou spesialiste.  Jaco 083-334-2796. VIR ENIGE EN ALLE herstelwerk in en om die huis. Reeds 18 jaar in die bedryf. Geen werk te klein. NHBRC geregistreer.  083-229-2978.

BERT’S BRICKS (Potchefstroom)

SEMENT MAXI STENE * Gelewer in:

POTCHEFSTROOM CARLETONVILLE, FOCHVILLE, PARYS EN OMGEWING. Skakel Elaine (018) 292 1615 www.bertsbricks.co.za.

* Voorwaardes geld.

082-554-0505 Kikoejoe kitsgras

Kleibakstene is beter!!!!

Bert’s Bricks

(Potchefstroom). Klei-pleisterstene, klei-sierstene en klei plaveiselstene. Minimum vragte in Potchefstroom: 500 bakstene. Carletonville/Fochville en omgewing 2 000 bakstene. Skakel Elaine (018) 292-1615. www.bertsbricks.co.za

KONTANT Mr Satelite TV FRANCOIS 072 434 2790

DOMINO KONSTRUKSIE Alle bou pleister, dakke, staal werk geen te groot.  079-338-8649

(018) 297 8168 082 950 9633

motors en bakkies vir

Riaan de Lange 082-325-9570

Verfkontrakteur vir 11 jaar. Vir alle verfwerk, asook die seël van dakke.  Johan 083-412-0724.

JANNIE VAN GRAAFF LOODGIETERS

KOOP

R10 000 - R100 000

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824

MULTICHOICE Pools & Thatches. 5x3 pool + 5x3 lapa R33 000, 6x3 pool + 6x3 lapa R35 000  079-216-4783

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter). 24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

BUILD & Furniture & Home Improvements

Nico v d Merwe 082 344 8316 Building, Tiling, Restoration, Paving, Painting, Kitchens, Woodwork, Pallisades, Home Restoration, Ceilings.


5 Oktober 2012

ELECTRO SECURITY SERVICES

Vir al u alarmbehoeftes, skakel 018 290 6690 of 083 282 7435. Volledige alarmstelsel vanaf R1 500, terme en voorwaardes van toepassing. Om so â&#x20AC;&#x2DC;n alarmstelsel te wen. SMS SECURITY na 41911, sms koste R1,50.

1. Riaan - Algemene vervoer - stoor, vanaf R400 per maand. ď&#x20AC;¨083-416-9696

No 1. Algemene vervoer. Bourommel, huisvullis en tuinvullis.ď&#x20AC;¨ Pieter 082950-8934 (Potch)

Clean-o-vate â&#x20AC;˘ WAS VAN MATTE EN BEKLEEDSELS.

â&#x20AC;˘ SEĂ&#x2039;L & SKUUR

VAN HOUTVLOERE

â&#x20AC;˘ SKOONMAAK EN

BEHANDELING VAN LEERBEKLEEDSEL

DROOGTEâ&#x20AC;&#x2122;S VERVOER Wil u verhuis? Benodig u â&#x20AC;&#x2DC;n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir â&#x20AC;&#x2DC;n gratis kwotasie! 082-553-8226.

â&#x20AC;˘ SCOTCHGUARD

Skakel Riaan 083-654-7481

Ons sal dit vir jou doen: - Matte. - TeĂŤls. - Voertuie. - Leerbekleedsel. - Woonwaens en matrasse. - Scotchguard. Skakel: KOEKIEMAT WASSERS (018) 784-4705 of 083 541 9983 of 082 939 3899

TE HUUR SENTRAAL GELEĂ&#x2039;

V4 5 in ONE PROTECTOR MATSKOONMAAKDIENSTE Cilda Viviers

Tel: 082-772-7130

Faks: (018) 293-0785

CARPET KLEEN

Cleaner, drier, better. Clean carpets or Lounge suites Quick drying and improved chemicals

Skakel Johan

084-462-8259

JARE ONDERVINDING

Octron gebou op eerste vloer. H/v James Moroka en Autostraat. Skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30

MOEG GESKROP?

VERHURINGS !!! Sukkel u met huurders? Ons bied dekades se ervaring en persoonlike diens. T G Kruger Eiendomsagentskap (Sedert 1952). ď&#x20AC;¨ Theunis Kruger 083-731-6350.

MAESTRO CARPET CLEANERS - 5 carpets - R440 & L/S - R320. We remove cat & dog odours. Andries 074 717 6039. 24/7

BESIGHEIDSPERSEEL TE HUUR VANAF EINDE OKTOBER. Pallazo Gebou, Walter Sisulu laan. Deposito: R5 000. Huur: R5 000 p/m. ď&#x20AC;¨ Mev. Van Rooyen by (018) 294-4306.

KANTORE TE HUUR

Algemene Vervoer Bourommel, tuinvullis. Sakpas pryse. ď&#x20AC;¨ Hendrik 082-925-5168.

Mini Trek + Transport. Stoorplek, rommel en vullis. Beste pryse. ď&#x20AC;¨082-332-7554.

Earn an extra income!!! Check out; www.earnmorenow.co.za / 00 - 03955

WINKEL TE HUUR IN besigheidssentrum. James Morokastraat, langs Park Kafee, Âą 200 m². ď&#x20AC;¨ Marina of Ingrid by (018) 294-4508.

4 TON TOE TROK. Doen enige vervoer en klein trekke. Billike pryse. ď&#x20AC;¨ 082-455-5329.

J & H Meubel Vervoer. Profesionele vervoer en stoor. ď&#x20AC;¨ (018) 290-6755

29

Potchefstroom Herald

1X 3 SLPK HUIS R5 000 P/M 1X 2 SLPK W/Stel R3 000 P/M 1X 1 SLPK W/Stel R2 900 P/M s$EPOSITO

WORD GENEEM

s+//0+2!' SKAKEL 082 962 5457

1-STE KLAS EIENDOMME TE HUUR. REUSE VERSKEIDENHEID. ď&#x20AC;¨ JUST LETTING (018) 293-1858 OF (018) 468-8446. 3 Bed, 2 badk, sit/Tv&Eetkamer. Lapa+braai, was+bediende kamer. D/G.Water ingesl. Prepaid krag. R8 800 p/m onmiddellik beskikbaar C/ville ď&#x20AC;¨Hester 082-7805460 4 Slpk huis te huur, Sentraal: R9 900 p/m. ď&#x20AC;¨ Huizemark by (018) 297-8338. HUIS NABY NWU Slaap 5 en dubbelgeriewe, palissade heining, outomatiese hek en alarm. Vei lig, stil en rustig. Woon stel: R2 250 p/m. ď&#x20AC;¨ Fras by 082-785-2804. HUIS TE HUUR in Grimbeekpark met 3 slpk, 2 badk, 2 m/huise, luuks, elektriese omheining en alarm. R10 800 p/m. Huis te huur in Bailliepark. 4 Slpk, 3 badk, 3 m/huise, 3 afdakke, swembad en lapa. R16 200 p/m. Huis te huur in Mooivalleipark. 3 Slpk, 2 badk, 1 m/huis en 1 afdak. R5 600 p/m. ď&#x20AC;¨ TG Kruger Eiendomme by (018) 294-6544. House to rent at De Pan near Carletonville R2 800 ď&#x20AC;¨ 083-284-2777 Huis te huur op plot. 4slpk, 2 badk, komb, sit, en eetk !!! R4 500 plus krag. ď&#x20AC;¨ 076 - 678 -0965 Huis te huur Potch, Slpk 1 ½ bad, pre- paid, afdak dadelik beskikbaar R4750 + dep. ď&#x20AC;¨082-477-4040 Huis te huur Ventersdorp 3 slpk, 2 badk, dubbel mo torhuis, water ingesluit. R4000pm. Beskikbaar 1 Oktober. ď&#x20AC;¨ Francoise 083-447-6176 / (018) 264-4969

Woonhuis te huur C/ville. 3 Slaapkamer, 1 1/2 badka mer, prepaid krag. Dadelik beskikbaar. ď&#x20AC;¨ 083-9459207

1 Slpk meenthuis dadelik, @ R3 600pm ,w&l. Ingesluit + dep, Mc Roode. ď&#x20AC;¨ 082-576-3286 3 Slpk meenthuis te huur te Kanonnierspark. R6 050 p/m. ď&#x20AC;¨ Huizemark by (018) 297-8338. B A I L L I E PA R K : 2 slpk meenthuis met 2 vol badkamers, beskikbaar vanaf 1 November @ R3 400 p/m. Geen honde toegelaat nie. ď&#x20AC;¨ Steven by 084-696-0023 of (018) 294-5008. FOCHVILLE: 2 slpk meenthuis, 1 badk, 1 motorhuis, eie tuin @ R3 400 p/m, water ingesluit. Koopkrag. ď&#x20AC;¨ 074-631-9976. KANONNIERSPARK: 2 slpk meenthuis @ R6 130 p/m. Grimbeekpark: 2 slpk meenthuis @ R5 240 p/m. ď&#x20AC;¨ 082-885-9319. MEENTHUISE TE HUUR. * VASCO VILLA. 2 Slaapkamers. Koopkrag. Sekuriteit en water ingesluit. Veiligheidskompleks. Deposito: R3 800. Huur: R3 800 p/m. * BERN-RICH PARK 2. 2 Slaapkamers. Koopkrag. Sekuriteit en water ingesluit. Veiligheidskompleks. Deposito: R3 800. Huur: R3 800 p/m. ď&#x20AC;¨ Mev. Van Rooyen by (018) 294-4306.

MEENTHUIS TE HUUR 3 Slpk, 2 badkamer, eie tuin, koopkrag, Bailliepark R5 300 p/m Beskikbaar 01 November 2012

SKAKEL 082 555 3671 BELLAVIEW, VEILIGHEIDSKOMPLEKS. 2 Slpk meenthuis, 2 badkamer, toesluit motorhuis, eie tuin ingeboude braai area en koopkrag. R4 800 p/m + sleuteldeposito. Beskikbaar 1 Oktober 2012. CORNEL HUMAN

079 494 2601

MEENTHUIS TE HUUR in Van der Hoffpark. 2 Slpk, 2 badk, 2 m/huise, ruim vertrekke en braai area. R7 560 p/m. ď&#x20AC;¨ T G Kruger Eiendomme (018) 294-6544.

1 Slaapkamer w/ stel te huur. W & l ingesluit sentraal. Geen kinders of troedeldiere beskikbaar. 1 Des huur, R2 600pm, s/dep R1 600. ď&#x20AC;¨072-443-9050 1 x Bachelor Maherry 48 Potch. Netjies, veilig R2 100 w & l ing. ď&#x20AC;¨083-591-3957 2 Slpk woonstel, Bailliepark R 4 200, dadelik beskikbaar. ď&#x20AC;¨ 072-036-5545 2 x 1 Slaapkamer / woonstelle te huur. 1 Nov, Waterberry Heights, R3 600pm. ď&#x20AC;¨ 079-8723527 Bachelors beskikbaar dadelik @ R3 000 w & l ingesl deposito, Mc Roode. ď&#x20AC;¨ 082-576-3286 DRINGEND TE HUUR GEVRA !!!!! Bach, 1 en 2 slpk woonstelle. Vir goedgekeurde huurders. PROPERTIES 4 ALL. ď&#x20AC;¨ Willie 082 - 320 -1702 Magda 083- 446-6129 Een enkel kamer te huur, vir jong man sober gewoontes beskikbaar. ď&#x20AC;¨084-670-6209 Een Slaapkamer, Sitkamer, badkamer, Kombuis R2 450, dadelik oop. ď&#x20AC;¨ 074-692-9770 Fochville - ruim 2 Slkamer w/stel 1ste vloer R3 200 p/m. Sleuteldep vereis. ď&#x20AC;¨Marietjie 082443-2562 M I E D E R PA R K : 2 slpk woonstel @ R5 020 p/m. Kanonnierspark: 1 slpk w/stel @ R3 570 p/m. ď&#x20AC;¨ 074-241-9577. M I E D E R PA R K : 2 slpk woonstel @ R5 020 p/m. Kanonnierspark: 1 slpk woonstel @ R3 570 p/m. ď&#x20AC;¨ 074-241-9577. NOORD SENTRAAL: 2 slpk woonstel @ R4 240 p/m. Dassierand: PRAG 3 slpk w/stel @ R7 360 p/m. ď&#x20AC;¨ 082-888-2247. NOORD SENTRAAL: 2 slpk woonstel @ R4 570 p/m. Kanonnierspark: 1 slpk woonstel @ R3 570 p/m. ď&#x20AC;¨ 079-511-6506. Potch 1 slpk w/s sentraal. Stap afstand van Mall, dadelik beskikbaar R2 500. ď&#x20AC;¨ 074-620-5499 Potch, close to Vuselela. Bachelors from R2 500pm; 1 Bedr from R3 500pm to R3 700pm. (2 people can share) ď&#x20AC;¨074-368-2546 / 071697-5739 or sms 071 607-7340. Available now! Woonstelle te huur: * 2 Slpk op Bult: R4 400 p/m. * Bach, Bult: R2 500 p/m. ď&#x20AC;¨ Huizemark by (018) 297-8338.

DEELKRAAL ESTATES

3 EN 4 SLPK HUISE TE HUUR TE DEELKRAAL, NABY CARLETONVILLE. PRYSE VANAF R3 300 PER MAAND.

SKAKEL ESTIE OF MIEMS BY

018 785 5440

Ruim 1 slpk, woonstel te huur. Eie erf, modern R3 200pm + sleutel dep. W & l + tuindienste ingesluit. Modderdam naby dorp. ď&#x20AC;¨082-837-0828 Ruim dupleks; 3 slpk, swembad, Suid vanaf 01 Nov 2012 beskikbaar. ď&#x20AC;¨ 082-576-331

POTCH WOONSTEL TE HUUR

Ruim 1 slpk, badkamer, kombuis, sitkamer, afdak vir motor. Rustige woonbuurt teenaan Mooirivier, 5min se stap vanaf PUK hekke. Elektroniese hek by ingang, paniek knoppies van Mooirivier Sekuriteit en Reaksie eenheid. Slegs enkelpersone, geen troeteldiere. R4 500 per maand, krag en water ingesluit.

SKAKEL ANITA 082 554 0505

NWU POTCHEFSTROOM Te Huur 2013 2 Slk woonstel, loopafstand naby kampus. Stabels No 27 Dwarsstraat Die Bult Skakel: 082 490 1915

TO RENT

TRAMONTO FLAT, 2 BEDROOM WITH A LIVING AREA, KITCHEN AND BATHROOM WITH COVERED PARKING. R3 500 PER MONTH AND R3 500 DEPOSIT. CONTACT US ON 012 667 4271 OR 082 764 6826

STUDENTE WOONSTEL TE HUUR VIR 2013 1 Slpk woonstel @ R4 477 p/m. 2 Slpk woonstel @ R5 477 p/m. 3 Slpk woonstel @ R7 400 p/m. SKAKEL 082 925 7743

2 Kamers te huur. Elektrisiteit en water ingesluit, klere word gewas en gestryk, R2 500pm. ď&#x20AC;¨ 083-965-337 Loseerders eie kamer, met privaat badkamer en garage. Deel kombuis, swembad + braai area ing. Geen diere, R2 500pm. ď&#x20AC;¨ 072-257-3053 Potch rooms from R1 000 to R1 300pm. Reitzstr area behind bridge.ď&#x20AC;¨ 074-368-2546 071-697-5739.

3 Slaapkamer huis. Motorhuis, buite kamer 1.8m beton mure by skole + winkels, stil area. R320 000, ona Stilfontein. ď&#x20AC;¨082-5556588

MIEDERPARK 4 slpk ,dubbelmotorhuis, afdak, 2½ badk, swembad, oopplan leefarea lapa, boorgat en buitetoilet. Prys: R1,2 milj.

Skakel Willie 082 457 3499

Luukse 3 slpk meenthuis te koop: R2 320 000. ď&#x20AC;¨ Linda 082-785-3951.

SUIDKUS MEENTHUIS

T.O. Strand (Ou transvaal se onderwys departement) slaap 6, see uitsig, sekuriteit, privaat strand. R850 000 SKAKEL 083-442-5986

BACHELOR W/STEL. Kampus Studios, teen kampus. Prys: R390 000. ď&#x20AC;¨ Martin 082-044-0129. Baie mooi groot 2 slpk, w/s te Villa Bloemfontein. R680 000. ( 082-779-1397 Roodeberg 2 slpk woonstel R480 000. ď&#x20AC;¨ Lorraine 072-2780675 / Logan / 082- 2623692 Studentebehuising: * 1 Slpk: R610 000. * 2 Slpk (luuks) R898 000. * 2 Slpk (ruim) R500 000. * 2 Slpk (ruim) R856 000. ď&#x20AC;¨ Linda 082-785-3951. Woonstelle te koop. Op die bult 1 slpk R520 000, 2 slpk R900 000. ď&#x20AC;¨082-321-3631

TRAMONTO FLAT FOR SALE 2 bedroom with living area, kitchen, bathroom and covered parking. Access control and pool in complex. #ONTACTUSON OR 082 764 6826

Marina Strand / Uvongo. Vanaf 10 nagte vir R1 800, buite seisoen. ď&#x20AC;¨ 082-920-4063 kantoor-ure.

Kumkani Country Lodge. Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u

LOVELY, SPACIOUS THREE BEDROOM FLAT FOR SALE. Build in cupboards. Two garages. Shower and bath - bathroom. Closer than five kilometers from Puk - Campus and closer than two kilometers from Tina Scholtz beauty school. It is central to town and all amenities. R600 000 NEGOTIABLE 0HONE OR 072 494 1674

Massage Therapist very sensual full body massage. Private discreet C/ville for app. 9-6ď&#x20AC;¨ Demi 082-7352646.

NEW FLATS POTCH

Hardworking lady seeks job in domestic work. Cleaning, washing, iron. ď&#x20AC;¨ Sophie 082 - 065-1292

Close to Pick â&#x20AC;&#x2DC;n Pay. Move in immediately Bachelor: R299 000 1 bedr: R475 000 (NO AGENTS)

PHONE 071 607 7340

EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Professional, Private, secure. Potch ď&#x20AC;¨ 073-9279858/ 079-666-0431

â&#x20AC;&#x153;TALL SLIM INDIANâ&#x20AC;? Babe new in town, (Potch). ď&#x20AC;¨ 073-388-2114

Blanke tikster met baie jare prokureurs ondervinding soek dringend werk. ď&#x20AC;¨ Beatrice 073-173-8594

Hardworking lady seeks domestic work wash, clean & iron ect. Very reliable ď&#x20AC;¨Anna 083- 897-8185 Hardworking lady seeks job in domestic work. Clean, washing, iron. ď&#x20AC;¨ 071-332-5025 Hardworking lady seeks job in domestic work. Clean, washing, iron. ď&#x20AC;¨ 071- 786-6245

LOFT-WOONSTEL TE KOOP @VARSITY, GOUDSTRAAT, AFFI-BULT

R510 000 PRIVAAT

1.2 KM VANAF KAMPUS; TEN VOLLE GEMEUBILEERD; KOMBUISWARE INGESLUIT; + BLINDS EN GORDYNE; TRELLIDOOR; EKSTRA INGEBOUDE HANGKAS; NUUT UITGEVERF & BAIE NETJIES; ONDERDAKPARKERING; LAUNDRY; SWEMBAD EN BRAAI AREA; BAIE GOEIE SEKURITEIT. BRING NET JOU KLERE EN KRUIDENIERS!!

SKAKEL AMANDA BY 082 962 2800


30

AGENTE GESOEK vir gevestigde verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za. Barladies wanted in Potch ages 18-30 No experience req Âą R5 000pm, full or part time. ď&#x20AC;¨ Chris 082-7746802 Benodig bemarkers en werwers vir eiendomme. Kommissiebasis. Deeltyds / voltyds. ď&#x20AC;¨ Huizemark (018) 297-8338. DOMESTIC WORKER 3 x Per week. Must be able to speak Afrikaans, must have ref. ď&#x20AC;¨ 084-5615703 before 6 pm. No please call meâ&#x20AC;&#x2122;s Kroegdame benodig in Oberholzer. Salaris + bo nus. Elke tweede week af. Faks kort CV aan ď&#x20AC;¨ (018) 786-4383 of ď&#x20AC;¨ (018) 787-211. Sel 076609-0057 Restaurant Bestuurder (Potch). Twee skof, stelsel. Bestuur wegneem, ete saak. ď&#x20AC;¨ (018) 294 4664. SKOOL VERLATERS ( ADMIN KLERK). Syfer vaardig, Rekeningkunde op skool. ( (018) 294 4664. SKOOL VERLATERS (LOG KLERK) Telefoon vaardighede, Admin, vaardighede. ď&#x20AC;¨(018) 294 - 4664 TUINIER BENODIG. Is opsoek na â&#x20AC;&#x2DC;n harde werker met kennis van tuinwerk en instandhouding van tuin. Begindatum 2 Januarie 2013. Stuur asseblief CVâ&#x20AC;&#x2122;s na marli.swanepoel@ fedicsunit.co.za of faks na 086-714-3025.

PLAASHUIS EN POS VIR EGPAAR (60 - 65) WAT KENNIS VAN BOERDERY HET. GEEN AFHANKLIKES EN GEEN KANSVATTERS.

SKAKEL 082-577-7949

Potchefstroom Herald

ROSLEENS - UNISEX HAIRSTYLISTS CARLETONVILLE

SLEGS CARLETONVILLE / WELVERDIEND EN FOCHVILLE SOEK JY WERK?EN WIL JY WERK!

Is jy tussen 18 en 24? Dan het jy â&#x20AC;&#x2DC;n kans van â&#x20AC;&#x2DC;n leeftyd. â&#x20AC;˘ Gratis opleiding! â&#x20AC;˘ Vervoer word verskaf! â&#x20AC;˘ Basiese salaris! â&#x20AC;˘ Toer deur die land terwyl jy geld verdien!

SKAKEL JUANITA OP 079 927 5389 REKENMEESTERS CARLETONVILLE

REKENINGKUNDIGE KLERKE â&#x20AC;˘ Matriek klerke of â&#x20AC;˘ Bcom / Bcompt voltooi. â&#x20AC;˘ Rekeningkunde - vereiste. â&#x20AC;˘ Rekenaarvaardig.

E-POS CV NA: admin@twhgroup.co.za

Sluitingsdatum: 19 Oktober 2012

2EKENMEESTER EN /UDITEURSKANTOORBENODIG@N

ONTVANGSDAME

WATINSLUITADMINISTRATIEWEEN REKENINGKUNDIGEPLIGTE Stuur CV na kvzrek@iafrica.com of faks na (018) 290-7797

HABiTAT

VACANCIES FOR HAIR STYLISTS - 49 VAN ZYL SMIT STREET, OBERHOLZER CONTACT (018) 786-1502 Mining Supply Company seeks:

ADMIN CONTROL & STOCK MANAGEMENT LADY REQUIREMENTS:

s#OMPUTERLITERATE s'REATCOMMUNICATIONSKILLS s&LEXIBLEWORKHOURS s-OTIVATEDANDSELF DISCIPLINED s!SSERTIVEANDZEROTOLERANCETOWARDSMISDEMEANOURS s!PPLYANDMAINTAINDISCIPLINE s/WNTRANSPORT s7ORKWITHANDMANAGEDISABLEDEMPLOYEES s#OMMUNICATEWITHTOPMANAGEMENTFACTORYLEVEL Salary is negotiable. Please forward your CV to evelyn@stitchwise.co.za before 12 October 2012.

4!-"/4)%%.3#(/,4:!04%+% GEKWALIFISEERDE APTEKER BENODIG. APTEKER BENODIG IN GROBLERSDAL (NABY PRETORIA) 7!4")%$/.3 s,//0"!!.-//.4,)+(%)$/- 6%.//44%7/2$"96//2 5)4342%7%.$%!04%+% s-%$%$).'%.$%3!,!2)3 s//249$"%4!,).' s0%.3)/%.3+%-! KONTAKPERSOON: SEL NO 072 049 5210

Voldag pos beskikbaar vir ONTVANGS- EN REKENINGE DAME in mediesverwante praktyk. Vereistes: â&#x20AC;˘ 25 jaar en ouer â&#x20AC;˘ Minimum Graad 12 â&#x20AC;˘ Goeie rekenaarvaardigheid Ondervinding van mediese rekeninge sal â&#x20AC;&#x2122;n voordeel wees.

Verwe, Hardeware & Elektries

FAKS CV NA 086 616 8951.

Vorige ondervinding sal as aanbeveling dien Werksure: Maandag - Vrydag: 07:30 - 17:15 Saterdag: 07:30 - 13:15 Handig CV in te James Moroka-straat 69-71, Potchef-stroom. Sluitingsdatum: 12 Oktober 2012. Aansoekers wat na 22 Oktober 2012 nog nie terugvoering ontvang het nie, se aansoek was onsuksesvol.

POSITION AVAILABLE FOR ADMIN CLERK AT VODACOM 4U RIVERWALK.

Habitat beskik oor die volgende vakature 1) VERKOPE: VERF- EN HARDEWARE, KLEURKONSTULTANT

a) b)

BETREKKING - ENKELDAME

Rotalia Sentrum Carletonville + Elmahof tehuis Vir verstandelik gestremde volwassenes. Aflos-huismoeder werk net skool skoolvakansies en 1 naweek per kwartaal. Diensaanvaarding 1 November 2012. Skakel Janie Swart

083 345 9246

Aansoeke sluit 15 Oktober 2012

APTEKER (CARLETONVILLE)

De Villiers Apteek benodig die dienste van â&#x20AC;&#x2DC;n VOLTYDSE APTEKER. Mededingende salaris en aangename werksomstandighede. Geen na-ure. Skakel asb vir Piet van Zyl Tel: (018) 787-4444 Na-ure: (018) 290-5310

VACANCY

â&#x20AC;˘ MUST BE COMPUTER LITERATE. MUST HAVE KNOWLEDGE OF MICROSOFT OFFICE E-MAIL CVâ&#x20AC;&#x2122;S TO: 4U.POTCHEFSTROOM @VODACOM.CO.ZA CLOSING DATE â&#x20AC;&#x201C; 9 OCT 2012

OOGKUNDIGE ONTVANGSDAME

Matriek met Wiskunde. Ten volle tweetalig. Goeie menseverhoudinge. Goeie telefoonetiket. Moet onder druk kan werk. Vorige ondervinding - aanbeveling. E-pos â&#x20AC;&#x2DC;n verkorte CV na potchef@specstores.co.za Persone op kortlys sal binne 10 dae van sluitingsdatum gekontak word: 10 Oktober 2012 Ons behou die reg om nie die pos te vul nie. Die VAN ROOYEN GROEP beskik oor die volgende pos: ADMINISTRATIEWE BEAMPTE Die geskikte kandidaat moet beskik oor die volgende vermoĂŤ: â&#x20AC;˘ Rekenaarvaardig (OfďŹ ce & Pastel); â&#x20AC;˘ Uitstekende kommunikasie vermoĂŤ; â&#x20AC;˘ Georganiseerd; â&#x20AC;˘ Moet onder druk kan presteer. CVâ&#x20AC;&#x2122;s moet ingedien word per e-pos na vanrooyentrust@lantic.net of 086 652 7860 Verw: ROOY/01102012INI/Admin

5 Oktober 2012

â&#x20AC;&#x2DC;n Rekenmeester- en Ouditeurspraktyk in Potchefstroom het die volgende vakatures:

1. â&#x20AC;&#x2DC;n Persoon met â&#x20AC;&#x2DC;n deeglike kennis van rekeningkunde tot proefbalansstadium met BTW. 2. Kennis van belasting en belastingpraktyk met verkieslik B.Comm.

Stuur u CV na kvzrek@iafrica.com of faks u CV na (018) 290 7797 VeriShare Software is a young exciting software development company focussing on the debt collection and call centre industry â&#x20AC;&#x201C; situated in Potchefstroom, serving clients nationwide.

WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR A NEW: SOFTWARE DEVELOPER (POTCHEFSTROOM) QualiďŹ cations and qualities of the successful applicant include: â&#x20AC;˘ C#.net: Framework 2.0 requirement, framework 3.5/4 knowledge advantageous â&#x20AC;˘ C#asp.net: Framework 2.0 and Web services requirement, framework 3.5/4, Ajax asp and MVC knowledge advantageous â&#x20AC;˘ Microsoft SQL 2005 â&#x20AC;&#x201C; experienced on data basis with very large tables, store procedure and function development a requirement as well as optimized query development Salary negotiable. 3 years experience essential Send a detailed CV to: vanrooyenw@verishare.co.za Or fax to: 086 515 9566 Closing date for applications: 15 October 2012


5 Oktober 2012

BETREKKING VIR WERKTUIGKUNDIGE (PETROL / DIESEL)

STUUR VERKORTE CV MET MINSTENS 3 JAAR ONDERVINDING EN VERWYSINGS NA 086 530 4493. PERSONE WAT AANSOEK DOEN MOET BESKIK OOR SOBER GEWOONTES. INDIEN U BINNE 2 WEKE NIKS VAN ONS GEHOOR HET NIE WAS U AANSOEK ONSUKSESVOL.

ESTIMATOR ASSISTANT GLENHARVIE Engineering company looking for an Estimator Assistant to assist with quotes and tenders. A disciplined individual with attention to detail is needed that is willing to work under pressure and after hours. A mechanical technical background will be advantageous, as well as previous experience in the administration of tenders and quotes.

Send detailed cv to recruit@tecroveer.co.za Growing Company in

31

Potchefstroom Herald

ALLE TENDERS, VEILINGS, KENNISGEWINGS, VAKATURES, ENIGE VERHURINGS EN VERKOPE

VACANCIES

ASOOK ALLE DIENSTE GELEWER, is die SNUFFELGIDS net dié produk

AMUKELIWE CELLULAR CC T/A SUNRISE FURNITURE

om in te adverteer. Alle advertensies

TECHNICIAN

verskyn in 3 verskillende publikasies

OPEN VACANCY NEEDED TO BE FILLED AMUKELIWE CELLULAR NEED FOR A THAT HAS EXPERIENCE OF ALL TYPES OF MOBILE HANDSETS. SALARY IS R7000 ON TERMS, DUTIES ARE ASSIGNED TO REPAIR ALL EQUIPMENT FROM CLIENTS AND COMPANY’S THAT ALSO INCLUDE ALL TYPES. APPLICANT MUST HAVE ANY DIPLOMA IN THE TECHNICIAN FIELD AND MUST SPEAK URDU AND ENGLISH. ALL APPLICANTS MUST SEND DETAILED CURRICULUM VITAS

BEFORE 29-10-2012 PHONE - 073 400 9095

Potchefstroom looking for

ADMINISTRATION STAFF

• Must be computer literate, Word, Excel and outlook • Must be strict and outspoken but yet empathetic • Must have good communication skills both verbally and in writing • Must be fluunt to read, speak and understand English and Afrikaans • Must be able to work with a diversity of cultures • Must be punctual and able to meet deadline • Must be task orientated and to work methodically • Must have strong leadership skills and be able to lead by example • Must be able to work weekends and shifts if needed • Must be able to adapt to different working environments

Should you have the required skills please fax a 2 paged CV to 086 583 6181 before 15 October 2012. Consider yourself unsuccessful after two weeks with no reply from us.

TEBA Ltd. can assist unemployed experienced Mineworkers to be employed in the Mining industry. If you are fit and healthy and have proof of experience in the following occupations: • Developing / Stoping Shift Supervisors with a good track record • Stopers / Developers / Nightshift cleaners /General Miners with Rockbreaking, Blasting certificates • Timberman /Box Controllers We urgently require Diesel Mechanics, Boilermakers, Riggers, Electricians and Mechanical and Electrical Foreman. Applicants must have experience with Atlas Copco, Sandvic and Aard machines or drill rigs. Requirements are: Sect. 13 red seal cert. or Level 4 MQA/National cert. or MIETTB cert. 4 Years experience underground. You are invited to submit the following documents: • Detailed CV • Certified copy of ID • Record of Service • Certified copy of your Medical Exit • Certified copies of your Certificates of Competency

E-mail your documents to chris.oosthuisen@teba.co.za or Deliver your application personally to; 2 Palladium Street, Carletonville – attention Chris With reference: CVille / 09 / 12

naamlik POTCH HERALD, CARLETONVILLE HERALD asook die NW GAZETTE met ‘n oplaag van 41 000 en verskyn in 7 dorpe. The following vacancies are available in Carletonville area

ACCOUNTANT

Requirements: • Tertiary qualification. • Accounting experience using Syspro or other accounting packages. • All accounting processes up to Trial Balance. • Month-end processing and Statutory reports. • Strong experience in Microsoft Office, especially Excel.

HR ADMINISTRATOR

Requirements: • VIP Payroll experience – processing of Salaries and Wages. • Employment Contracts. • Statutory reporting. • Disciplinary procedures. Please fax your CV with references to 086 627 3187 or email rianao@steelservices.co.za

www.western1.co.za

BETREKKING VAKANT: TREKKERWERKTUIGKUNDIGE (LICHTENBURG) Word deel van ‘n wenspan met aangename werksomstandighede en top vergoedingspakette. Kandidate moet gekwalifiseerder dieselwerktuigkundiges wees en trekker ondervinding sal in die aansoeker se guns tel. Aansoekvorms kan afgehaal word en saam met CV’s ingehandig word by Lichtenburg ontvangs, of per faks: 086 659 9228 of per e-pos: clemmer@westernford.co.za Aansoeke sluit 12 Oktober 2012. Indien u geen terugvoering ontvang binne 2 weke vanaf advertensieplasing nie, neem asseblief aan dat u aansoek onsuksesvol was. WESTERN – U EERSTE KEUSE TEL: (018) 632-2150


32

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

VACANCIES KENNISGEWINGS Rock Engineering Manager & Senior Rock Engineers

Brentley, Lucas & Associates Mining Consultants (Pty) Ltd are currently looking for the services of 3 Senior Rock Engineers in the following areas: RANDFONTEIN AREA SENIOR ROCK ENGINEER FREE STATE AREA ROCK ENGINEERING MANAGER AND SENIOR ROCK ENGINEER

KENNISGEWINGS • NOTICES ARTIKEL 29 ADVERTENSIE KENNISGEWING IN DIE BOEDEL WYLE DANIËL SAREL DU TOIT, IDENTITEITSNOMMER 510127 5099 08 4, WIE BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD WAS MET MARIA GLAUDIA DU TOIT, IDENTITEITSNOMMER 550117 0166 08 8, WIE GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE DU PLOOYSTRAAT 12, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 21STE DAG VAN AUGUSTUS 2012 OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 14551/2012. ALLE KREDITEURE EN DEBITEURE WORD HIERMEE VERSOEK OM HULLE EISE IN TE DIEN EN HULLE SKULDE TE BETAAL BINNE ‘N TYDPERK VAN 30 (DERTIG) DAE GEREKEN VANAF DATUM VAN VERSKYNING VAN HIERDIE ADVERTENSIE, NAAMLIK 5 OKTOBER 2012. SANET RAS PROKUREURS PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268 POTCHEFSTROOM, 2520. PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR, VERWYSING: ST RAS/cv/T50 ...............................................................................p022 KENNISGEWINGS • NOTICES

The vacant positions are on Harmony shafts that have an extensive life expectancy and are in the process of expansions with various growth projects Minimum requirements: • Candidate are to be in possession of a COM Rock Engineering Certificate • An Advanced Rock Engineering Certificate will be advantageous • Certificate of Fitness (red ticket) Closing date is 12 October 2012. Interested parties can fax a condensed CV to 086 519 8231 or e-mail to wilma.muller@harmony.co.za.

In the pursuit of the ideals of excellence and diversity, the Tlokwe City Council wishes to invite applications for the following position:

MANAGER: INFRASTRUCTURE (Ref: 7001001) Remuneration: Negotiable – all inclusive flexible cost to company package Requirements: An appropriate B degree in Civil Engineering or related field with extensive management experience. * Post graduate qualification will be an added advantage * Practical working experience (five years) gained at strategic management level * registration as a Professional Engineer * Knowledge and understanding of government policies, programs and legislation applicable to local government (legislation related to Engineering/Environment) * The position requires progressive, committed and results-driven individual * It requires a high level knowledge of project and financial management, basic knowledge of Infrastructure, Civil and Electrical Engineering. Understanding of Municipal Legislature, policies, Systems act, Structure act and finance and budgeting skills CORE FUNTIONS: Supervise, coordinate and review /evaluate carried out by junior engineers *Technical review and sign-off of design drawings and reports for clients * Provide safety leadership in identifying and alleviating /eliminating high priority safety hazard *Project Management and Technical Expertise *Continued development of key skills in Project Management * Participate in professional development activities *Continued professional development in support of professional registration * Plan, develop schedules, coordinate and direct manpower on important engineering projects deadlines *keep abreast of advancing technologies, methods and research and development *Provide technical advice and consultancy on complex design issues to clients (internal and external) *Lead design engineer on services and projects *Build reputation as Technical leader/Lead Consultant *Negotiate and review routine projects contracts * Used advanced techniques, modifications and practices to synthesis designs for decision make recommendations * OH & S incident reporting * Other duties as required . PERSONS WHO HAVE PREVIOUSLY APPLIED FOR THIS POST NEED NOT TO RE-SUBMIT APPLICATIONS. Closing date: 26 October 2012 The Tlokwe City Council offers the following benefits: Medical aid, pension fund, group life insurance, UIF, performance bonus and housing subsidy (terms and conditions apply) ENQUIRIES: THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER – 018 2995003/1 Applications can be hand-delivered at the Municipal Managers Office, Dan Tloome Building 2nd Floor, Corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Streets, Potchefstroom or posted, in time, to the Municipal Manager, P.O. Box 113, Potchefstroom, 2520. Please forward a comprehensive CV with certified copies of qualifications and your green ID book with a clear indication of the post name, reference number and department. The Municipality reserves the right not to make any appointment. Although advertised or filled by way of transfer or deployment, should it be considered in the interest of service delivery. NB: • Tlokwe City Council is an Equal opportunity employer, therefore welcomes applications from people with disabilities and this position will be filled in line with our EE targets • Canvassing of councillors or employees, in respect of the position, will lead to immediate disqualification of the application • Only candidates short listed for interviews will be corresponded with. • Due to the large number of applications we envisage to receive, application will not be acknowledged and faxed or e-mailed applications will not be accepted. Please note that if candidates are not contacted within three months (90 days) after the closing date, please accept that your application was unsuccessful and communication will be limited to successful candidates. Please note that recommended candidates will undergo risk assessments, including inter alia the verification of curricula vitae, all qualifications and criminal records. The appointments will only be made upon successful verification thereof. APPROVED/NOT APPROVED _________________________ B.G Moumakwe Acting - Municipal Manager Ext.91/2012

KENNISGEWINGS • NOTICES ARTIKEL 29 ADVERTENSIE KENNISGEWING IN DIE BOEDEL WYLE SIME ISHMAEL SEBONEGO, IDENTITEITSNOMMER 431230 5439 08 0, ‘N WEWENAAR, WIE GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE EENHEID 3841, ZONE 8, IKAGENG, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 10DE DAG VAN MAART 2012 OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 14946/2012. ALLE KREDITEURE EN DEBITEURE WORD HIERMEE VERSOEK OM HULLE EISE IN TE DIEN EN HULLE SKULDE TE BETAAL BINNE ‘N TYDPERK VAN 30 (DERTIG) DAE GEREKEN VANAF DATUM VAN VERSKYNING VAN HIERDIE ADVERTENSIE, NAAMLIK 5 OKTOBER 2012. SANET RAS PROKUREURS, PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268, POTCHEFSTROOM, 2520. PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR VERWYSING: ST RAS/cv/S395 ...............................................................................p023 KENNISGEWINGS • NOTICES

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) for the property management of the Community Residential Units (CRU) at Ikageng in the Tlokwe City Council. CLOSING TIME AND DATE: 12H00 ON FRIDAY 19 OCTOBER 2012 Tender documents, containing details of Specifications and Conditions are obtainable at Human Settlements and Planning, Second Floor, Dan Tloome Building, Wolmarans Street, upon payment of non-refundable cash amount of R200-00 per document. Cheques must be made payable to the “Tlokwe City Council”. 25 points for Functionality will apply for this tender and tenderers must at least attain a minimum of 75% of the points for their financial tender. Functionality will be evaluated as follows: ITEM

CRITERIA

WEIGHTING

A

Being a registered entity with the Social Housing Regulatory Act (SHRA) in terms of Social Housing Act, 2008, Act 16 of 2008

10

B

Experience of more than five (5) years of operation in the property management environment

10

C

Availability of skilled personnel in the administration of the properties.

5

Total Functionality

(25)

Sealed Tender , duly endorsed TENDERS 35/2012 "PROPERTY MANAGEMENT: COMMUNITY RESIDENTIAL UNITS (CRU) must be placed in the tender box at the Office of the Speaker, at Room 315, Third Floor, Municipal Buildings, Dan Tloome Complex corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tender will be received until the closing at 12H00 on 19 October 2012 and will be opened in public in the Committee Room, Municipal Offices, 3rd floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic or electronic tender will not be accepted. NB: Only Company’s registered in terms of the Social Housing Act, 2008 (Act, 16 of 2008) will be considered. The Council is not compelled to accept the lowest or any tender. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act, 2000 (Act 5 of 2000) as well as the Regulations promulgated in terms of Section 5 of the Act. The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette 27636 dated 30 May 2005 will also be applicable. Council’s Supply Chain Management By-Laws will also be applicable. NB. All bidders must attend a compulsory site meeting on 12 October 2012 at 10H00 at Department Human Settlements and Planning: Ikageng Boardroom, corner of Lekhele and Tladi Street (Next to the Ikageng Police Station), Ikageng, Potchefstroom. NOTICE NO. 35/2012 MUNICIPAL MANAGER ANNEXURE B


5 Oktober 2012

33

Potchefstroom Herald

Posbus 5170, Kockspark, Potchefstroom 2523, Nelson Mandela Rylaan 23

Weens gesondheidsredes het die eienaars van NOBONEX Edms Bpk en Swartfontein Boerdery Trust besluit om boerderye af te skaal, en word die onderstaande plase en los goedere Verkoop op 17 Oktober 2012 Om 10h00 Te SWARTFONTEIN

SAAIPLASE, TREKKERS, IMPLEMENTE

LIGGING VAN VEILING: Plaas Swartfontein: Volg vanaf Bothaville die Orkney teerpad, draai regs op die S698 grondpad. Ry 5km tot by treinspoor. Eiendom direk na spoor aan regterkant EIENDOMME: 1.SWARTFONTEIN Ged 4 van die Plaas Swartfontein 440 GROOT 212.46ha Hoë potensiaal Ingewaaide grond (Clovalley) met watertafel. Geen verbeterings. 2. GROENFONTEIN A Ged 4 van die Plaas Groenfontein 313 GROOT 623.4ha (Lande ± 580ha; Uitval ± 43ha). Verbeterings: 10x Werkershuise, Implementestoor, boorgate, Eskom krag. 3. GROENFONTEIN B Ged 8 van die Plaas Groenfontein 313 GROOT 428ha – Hoofsaaklik lande. Verbeterings: Boorgat met Windpomp en Sementdam 4. GROENFONTEIN C Ged 3 en 1 van die Plaas Groenfontein 313 GROOT 214ha – Hoofsaaklik lande. Verbeterings: Stoor ± 120m². Boorgat, Monopomp, Sementdam, Eskom krag. 5. MORGENZON Res Ged van die Plaas Morgenzon 81 GROOT 171.306ha (±150ha Lande, Res Uitval) Verbeterings: Boorgat, Monopomp, Sementdam, Geen krag. NOTA: Laasgenoemde 4 Gedeeltes is aangrensend en kan gesamentlik of afsonderlik aangebied word. Hierdie is hoë potensiaal saaigrond waarvan die grootste gedeelte oor watertafel beskik. Die ligging van die laaste 4 plase is ongeveer 22km vanaf Viljoenskroon op die Orkneypad. Draai links op die Vierfontein grondpad. 2de Opstal aan linkerkant. ± 2km ‘N GELEENTHEID OM PUIK SAAIGROND TE BEKOM!!

LOS GOEDERE TROK: TREKKERS: STROPERS: SLEEPWAENS: IMPLEMENTE:

DAV Internasionaal Vragmotor 1980 JD4955 1988; 4x MF475 2008; 3x Ford 6640 1991; JD8400 (met satteliet) 1998; 2x JD6920 (met satteliet) 2004; 916E CAT Laaigraaf JD9660 STS 2004; Case 30 Sonneblom/Koringtafel; Hobs Grondbone stroper; LM12 3ry 5vt; JD894 8ry Plukkerkop 2x 10Ton LM Massawa; 3x Massakarre; 22T Massawa; 10T Platbak 3pt Skraper, 2wiel Sleepskraper; GC Tillage 9ry Tussenry Skof fel; 3x SA Wonder opvou Skoffels; 2x GC Tillage 6.5m en 4.5m Snyeë; JD942A Toubaler; 1000L Hardy trekker spuit; KMC Grondbone uithaler; 4x 9m Tussenry Planters; 2x 9m Roleê; 4x 3ry 5vt Rippers; Rovic 11 en 5ton Beitelploeë; JD 5skr Uitskop Ploeg; 3x 3skr LM Balkploeë; Rolmoer; 2x 9m Rolstawe; 2x Gifspuite 2500L elk op wiele; 2x 8m JD planters (Vinger); 7vt LM Dis Lift; 6m V-Lem; 2x Vetsak Beitelploeë; 4x 4skr Slattery Ploeë; 3x 3skr Slattery Ploeë; 2x 9m V-Lemme; 2x JD 6m Roleë; 2x 9000L Watertenks; 2x 5000L Watertenks.

VERKOOPSVOORWAARDES 1. BTW is betaalbaar. Sertifikaat & ID Dokument. 2. FIS WET: Bewys van adres. 3. Volledige verkoopsvoorwaardes op die dag van veiling. 4. Onderhewig aan veranderings 5. Kontant, Tjek, Internet. (Internet fasaliteite beskikbaar) BETALING OP DAG VAN VEILING

THOMAS AFSLAERS GERRIT THOMAS 082 859 7232 ROBERT THOMAS 083 626 9216 KANTOOR: 018 294 5616 FAKS: 018 297 6240 E-pos: thomasafslaers@telkomsa.net


34

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

AUCTIONEERS 83 CHURCH STREET, FOCHVILLE

Date: 6 October 2012

9:00

YOUR NO PROBLEM AUCTION

REPO’S / NO RESERVE

• FURNITURE • FRIDGES • ELECTRICAL APPLIANCES • TV’s • ETC

“PRIVATE ENTRIES WELCOME” TEL: (018) 771-3141 FAX: (018) 771-7927 CELL: 082-829-7183

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN WARRENTON GEHOU TE WARRENTON SAAKNOMMER: 334/2005 In die saak tussen: A MARTINSON N.O. - ANMAR TRUST VONNISSKULDEISER EN HC CONRADIE h/a CONRADIE BOERDERY VONNISSKULDENAAR KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING Ingevolge ’n uitspraak in bogemelde Agbare Hof en kennisgewing van beslaglegging gedateer 28 AUGUSTUS 2012 sal die ondergemelde goedere in eksekusie verkoop word aan die hoogste bieder op die 17de dag van Oktober 2012 om 11h00 te KANTOOR VAN DIE BALJU, WOLMARANSSTRAAT 86, POTCHEFSTROOM, naamlik: METAAL SILWER ISUZU KB250 LE ENKELKAJUIT BAKKIE MET REGISTRASIENOMMER: FXD 871 NW GETEKEN TE CHRISTIANA op hierdie 27STE dag van SEPTEMBER 2012 GUILLAUME SE KLERK PROKUREUR, Prokureur vir Vonnisskuldeiser, Forsmanstraat 48, Posbus 458, CHRISTIANA, 2680, VERW: GDK/Franciska/SA0000 ...............................................................................p020

KENNISGEWINGS • NOTICES


5 Oktober 2012 KENNISGEWINGS • NOTICES POTCHEFSTROOM TOWN PLANNING SCHEME 1980 Notice is hereby given in terms of Section 14(a) of the Potchefstroom Town Planning Scheme 1980 that I, Theo Ernst Kotze intend to apply to the TLOKWE CITY COUNCIL, for permission to use the existing building on the property mentioned below for the purpose of mounting Vodacom antennae and placement of an associated electronics equipment container on the Remainder of Erf 1718, Potchefstroom (Walter Sisulu Street). The property is the premises of the Reformed Church Potchefstroom. Objections to or representations in respect of this application must be lodged, together with reasons, to the Municipal Manager, PO Box 113, Potchefstroom, 2520, and the applicant, in writing within 21 days of the publication of the second advertisement in the press. Particulars of the proposed application lie for inspection at the applicant at his under mentioned address: APPLICANT: Developlan Town Planners, ADDRESS: 3 General Joubert Street, Polokwane, 0699, TELEPHONE NUMBER: 015 291 4176/7, POSTAL ADDRESS: P.O. Box 1883, Polokwane, 0700, DATE OF FIRST PUBLICATION: 27 September 2012, DATE OF SECOND PUBLICATION: 4 October 2012 POTCHEFSTROOM DORPBEPLANNINGSKEMA 1980 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 14(a) van die Potchefstroom Dorpsbeplanningskema 1980 dat ek Theo Ernst Kotze van voorneme is om by die TLOKWE STADSRAAD aansoek te doen om toestemming om die gebou op die eiendom, die Resterende Gedeelte van Erf 1718, Potchefstroom, (Gereformeerde Kerk Potchefstroom, Walter Sisulu Straat), te gebruik vir die doel van die installering van Vodacom antennas en ‘n gepaardgaande houer met elektroniese toerusting. Besware teen of vertoë ten opsigte van hierdie aansoek, tesame met die redes daarvoor, moet binne 21 dae na publikasie van die tweede advertensie in die pers, skriftelik by die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520, en die aansoeker ingedien word. Besonderhede van die voorgenome aansoek lê ter insae by die aansoeker by sy ondergenoemde adres: APPLIKANT: Developlan Town Planners, ADRES:3 Generaal Joubertstraat, Polokwane, 0699, TELEFOONNOMMER: 015 291 4176/7, POSADRES: Posbus 1883, Polokwane, 0700, DATUM VAN EERSTE PUBLIKASIE:27 September 2012, DATUM VAN TWEEDE PUBLIKASIE: 4 Oktober 2012 .................................................................................C370 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES CARLETONVILLE TOWN PLANNING SCHEME 1993 Notice is hereby given in terms of the Merafong City Town Planning Scheme 1993 that I, Theo Ernst Kotze intend to apply to the TLOKWE CITY COUNCIL, for permission to use the property mentioned below for the purpose of a 25m cellular (lattice type) mast and base station on Erf 1989, Carletonville Extension 4. Objections to or representations in respect of this application must be lodged, together with reasons, to the Manager: Spatial Planning Economic Development, Planning and Environmental Management, Room G21, Main Municipal Building, Gold Street Carletonville, and the applicant, in writing within 28 days of the publication of the first advertisement in the press. Particulars of the proposed application lie for inspection at the applicant at his under mentioned address: NAME: Developlan Town Planners ADDRESS: 3 General Joubert Street, Polokwane, 0699 TELEPHONE NUMBER: 015 291 4176/7 POSTAL ADDRESS: P.O. Box 1883, Polokwane, 0700 DATE OF FIRST PUBLICATION: 27 September 2012 DATE OF SECOND PUBLICATION: 4 October 2012

Potchefstroom Herald

35

KENNISGEWINGS • NOTICES IN THE MAGISTRATES COURT FOR THE DISTRICT OF POTCHEFSTROOM HELD AT POTCHEFSTROOM CASE NR : 3986/2012 In the matter between: SOLID BASE TRADING 112 CC APPLICANT 2008/054001/23 and DVB TRANSPORT CC RESPONDENT 2007/157940/23 ON: 21 SEPTEMBER 2012 BEFORE: L. WINNAAR MAGISTRATE APPEARANCE: O.C COETZEE on behalf of the Applicant in the application for the provisional liquidation of the Respondent. After considering the documents filed in the application and after hearing the Applicant’s legal representative, the court orders as follow: 1. That the Respondent be placed under provisional liquidation in the hands of the Master of the High Court, Pretoria. 2. That a rule nisi be issued calling upon the Respondent or any other interested party to appear in this court on 22 OCTOBER 2012 at 09h00 and show cause, if any, why the Respondent’s estate should not be placed under final liquidation;

Om afskeid van die inwoners te neem was verlede Vrydag moeilik vir Bettie van Niekerk, bestuurder van Huis Anna Viljoen en Tuinhuis op haar laaste werksdag by die tehuis. Saam met haar is van links: Susan Strydom, Anna du Toit, Rita Erasmus en Ina de Wit.

3. That the non-compliance with the Rules of the Honourable Court, with spesific reference to the short notice to the Respondent of this application, be condoned. 4. That this order be served on the Respondent. 5. That this order be published once in the Potchefstroom Herald and the Government Gazette at least 10 days before the abovementioned return date. 6. That the costs of this application be paid as part of liquidation costs. DATED at POTCHEFSTROOM on this the 21st day of SEPTEMBER 2012 __________________________ MAGISTRATE ...............................................................................p019

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING In die Boedel van wyle PIETER LOUIS RÖNTGEN, (Identiteitsnommer 410103 5029 083), gebore op 3 JANUARIE 1941 en oorlede op 2 JULIE 2012, getroud Buite Gemeenskap van Goedere, van PEPLERSTRAAT 3, POTCHEFSTROOM, 2531. BOEDEL NR 5309/2012, Skuldeisers in bogemelde Boedel word versoek om hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle skulde te betaal by die ondergetekende binne ‘n tydperk van 30 (DERTIG) dae vanaf 05 OKTOBER 2012. GEDATEER te PARYS op hierdie 27ste dag van SEPTEMBER 2012. COETZEES ING Prokureurs vir Eksekuteur. Buitenstraat 25 Posbus 5 PARYS 9585, (VERW. JP COETZEE (JNR)/cs/R1089) ...............................................................................p021 KENNISGEWINGS • NOTICES

Huis Anna Viljoen het Vrydag afskeid geneem van Bettie van Niekerk, hul bestuurder vir vyf jaar. Bettie was meer as 20 jaar betrokke by Huis Anna Viljoen en Tuinhuis, eers as maatskaplike werker en toe as bestuurder. Hier is sy saam met van die inwoners wat haar baie na aan die hart lê. Van links: Babsie Oosthuizen, Riekie Schutte, Koos Coetzee en Thys Seyffert.

CARLETONVILLE DORPBEPLANNINGSKEMA 1993 Kennis geskied hiermee ingevolge die Carletonville Dorpsbeplanningskema 1993 dat ek Theo Ernst Kotze van voorneme is om by die Merafong Stad Munisipaliteit aansoek te doen om toestemming om die eiendom, ERF 1989, Carletonville UITBREIDING 4, te gebruik vir die doel van die oprigting van ‘n 25m Sellulêre Mas en basis stasie. Besware teen of vertoë ten opsigte van hierdie aansoek, tesame met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na publikasie van die eerste advertensie in die pers, skriftelik by die Manager: Spatial Planning Economic Development, Planning and Environmental Management, Room G21, Main Municipal Building, Gold Street Carletonville, en die aansoeker ingedien word. Besonderhede van die voorgenome aansoek lê ter insae by die aansoeker by sy ondergenoemde adres:NAAM: Developlan Town Planners ADRES: 3 Generaal Joubertstraat, Polokwane, 0699 TELEFOONNOMMER: 015 291 4176/7, POSADRES: Posbus 1883, Polokwane, 0700 DATUM VAN EERSTE PUBLIKASIE: 27 September 2012 DATUM VAN TWEEDE PUBLIKASIE: 4 Oktober 2012 ...............................................................................C369 KENNISGEWINGS • NOTICES

Die nuwe bestuurder van Huis Anna Viljoen, Hennie Halgryn saam met Bettie van Niekerk, oudbestuurder van die tehuis.

KENNISGEWINGS • NOTICES BOEDELKENNISGEWING Kennis geskied hiermee dat ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66 van 1965, die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening in die boedel van wyle Denise Mary Stewart, met boedelnommer: 3708/2010 en identiteitsnommer: 460806 0043 08 6, ‘n pensioenaris in lewe, en woonagtig te Kampstraat nr. 8, Potchefstroom, ter insae sal lê by die kantoor van die Landdros te Potchefstroom en die kantoor van die Meester van die Hooggeregshof te Pretoria vir ‘n tydperk van 21dae vanaf datum van hierdie kennisgewing. Indien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die Meester van die Hooggeregshof ingedien is nie, gaan die Eksekuteur/Gevolmagtigde Agent oor tot uitbetaling en oordrag ingevolge die rekening. GETEKEN te POTCHEFSTROOM op hierdie 18DE dag van SEPTEMBER 2012. Eksekuteur: Advokaat H Lamprecht, P/a Huibré Lamprecht BK, Posbus 1725, POTCHEFSTROOM, 2520 Tel: (018) 294 3722, Faks: (018) 297 8925 ...............................................................................p007

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS

Cell C launched their high-speed 3G network in Potchefstroom on Wednesday last week, switching Potchefstroom on to fast and clear coverage that will stretch as far as Klerksdorp. During the launch teachers from Tlokwe Secondary School in Ikageng gratefully received a gift that will connect them to the internet, for the first time. Potchefstroomers can visit Cell C in the MooiRivier Mall for more information. In the picture from left are Cell C’s Yolandi Venter, manager Mooirivier, Karin Fourie, executive head: communications in Johannesburg, Sean van der Westhuizen, marketing and sales executive, Omphile Mosegedi, executive network, Gauteng South (which includes Potch and Klerksdorp) and John John Meyer, franchisee of West.

Eikelaan hou opedag en tuinskou Op Saterdag 13 Oktober hou Huis Eikelaan Aftree-oord vir Bejaardes ’n opedag/ tuinskou vanaf 09:00 – 17:00. Huis Eikelaan, in Peter Mokaba-laan, se tuine is ook ingesluit in die jaarlikse huiskyk op dieselfde dag. Potchefstroom inwoners word genooi om hierdie unieke instansie se tuine te

kom besigtig en by die teetuin ’n heerlike ligte verversing te geniet @ R20 per persoon. Daar sal ook stalletjies wees en instansies wat belangstel om hul ware te kom uitstal in hul pragtige tuine is welkom om Tilla Coetzee by (018) 293 0117/8 te skakel of per faks (018) 297 8014.


36

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

Rugbyraai

Lou neem die voortou Cobus Groenewald Die Leeus het die naweek verras om verspot maklik met die streeptruie op hul tuisveld af te reken en daarmee te sorg dat hulle ’n drie punte voorsprong op die Curriebeker puntestand oor die Sharks kan hê. Die Sharks en die Leeus het reeds gekwali-fiseer vir die halfeindstryde, maar daar word nog gespook om tuisveldvoordeel. Lou van Midway het ná die naweek ’n handige vier punte oor die res opgebou toe hy alles in die kol gehad het. Nog ’n naweek soos dié een sal Lou ‘n goeie voorsprong gee, maar dié jaar se rugby is so onvoorspelbaar dat enige van die ander weer na die naweek weer sterk in die prentjie kan wees. Raymond, Burger, Lou en die Glasfit-span glo dat tuisveldvoordeel die naweek niks gaan tel nie en dat al die besoekende spanne die naweek te sterk gaan wees. Sias, Burt en Hennie is behoorlike stoere Bul-ondersteuners en glo dat daar die naweek op Loftus fees gevier gaan word, veral na WP se swak vertoning

verlede week teen die Leeus. Griekwas besorg ook aan die deelnemers kopsere, want na ’n reeks goeie oorwinnings het die poubloues in twee wedstryde vasgeval, maar op hulle tuisveld gaan dit nie maklik wees vir die Leeus nie. Die Leeus sal egter die verloor in Johannesburg wil wreek, maar gaan die gat net te groot wees, tyd sal ons leer. Die Cheetahs het weer die afgelope naweek oorwinning gesmaak en speel tradisioneel baie goed teen die Sharks, maar die Sharks wil bo-aan die punteleer eindig om dit moontlik te maak om ’n tuisfinaal te speel. Die ander wedstryd vir die naweek is die noordsuid derby, met die Bulle wat spartel om nie teen Cheeky se Kings in ’n promosie-relegasie wedstryd te speel nie. Dis nou as die Kings die Luiperds en die Pumas kan troef. Die Bulle het verlede jaar nie die uitspeelwedstryde gehaal nie en bevind hulle in onbekende gebied om te speel vir die houtlepel. Gelukkig vir die Bulle behoort hulle die

TOP SKY TRADING Koop en verkoop van gebruikte

Kings te kan wen om in die Premierliga te bly, want die swakste van die topliga is

beter as die nuwe slaansakke van die SupeRugby-liga.

HOURS: MONDAY - FRIDAY 8:00 - 17:00 SATURDAY: 8:00 - 13:00 pUBLIC hOLIDAYS: 9:00 - 13:00

Sel: 082 853 6752 • Tel: (018) 293 1920 NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

Cnr Goetz & Piet Uys, Havenga-Building, Potchefstroom

Raymond Reinecke

KYALAMI TOYOTA

Burger Malherbe

TEL: (018) 290 6257 CELL: 082 417 7560

Lombardstraat 7, POTCHEFSTROOM • Tel: (018) 297-3921

KYALAMI TOYOTA POTCHEFSTROOM

TOYOTA

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

WES TVL PAMFLETVERSPREIDERS

Waar Toyota-mense tuis voel

Koos Redelinghuys

Tel: (018) 297 0088 Sel: 083 290 3434 NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE WEN

Midway ............................... 20 O’Hagan’s ............................ 16 Top Sky Trading .................... 14 West Tvl Pamfletverspreiders .. 14 Engines Unlimited .................. 13 Glasfit .................................. 12 TX Auto ............................... 10 Factory Deli .......................... 10 Kyalami Toyota ..................... 10 FAB ..................................... 10

(018) 297 4640

voertuie

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS WEN BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

Punteleer:

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS WEN GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE WEN

Sias Willemse

Faks: (018) 290 7522 Links is Liesl Basson, Burt Geyser in die middel met Jesse in die arms... Dawn Smit regterkant van Burt

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

Adéle Geyser & Lou Kruger

140 Steve Biko Avenue, Potchefstroom Tel: 018 294 8700, Fax: 018 294 8701

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS WEN BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

Hermann du Plessis

ENGINES UNLIMITED & WORKSHOP Nuwe eienaars en nuwe bestuur Tel: 018 297 7650/1 Hennie 083 626 5045, Johan 083 626 5047 Jeppe straat 14, Potch Industria, 2531

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE WEN

Ina Smit, Johan Smit, Hennie Smit(Snr) en Hennie Smit.

Tel: (018) 294 4284 / (018) 294 8241 11 Luitingh Street, Unit 7, Potch-Industria. NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS VERLOOR BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

Agter: Ronnie Golightly en Hannele Phillipson Voor: Chantalle Briedenhann en Liezl Golightly

Tel: (018) 297 8554/6 • (018) 293 0288/9 • Nelson Mandelarylaan 27

NEGENDE RONDTE CHEETAHS vs SHARKS - CHEETAHS VERLOOR GRIEKWAS vs LEEUS - GRIEKWAS WEN BULLE vs WP - BULLE VERLOOR

Tinus Kruger; Aldo de Wet; Cobus van Aswegen; Ruan Dircksen.


5 Oktober 2012

Uitslae van oral

Pieter van Niekerk het 155 lopies vir Impala aangeteken.

Sewe Pukke in Noordwesspan Sewe Pukke is gekies om Noordwes op 13 Oktober by die jaarlikse SA-stapkampioenskappe in Kaapstad te verteenwoordig. Sewe vroue en een man is in die span opgeneem. Veral die vroue het reeds vroeër vanjaar Noordwes se naam hoog gehou tydens die SA-baankampioenskappe. By dié kampioenskappe het die vroue die 1ste plek ingeneem en ook plekke drie tot sewe. Die verwagting is dat die vroue die afdeling maklik gaan wen. Die span is Sheldon George (senior mans), Jessica van Wyk, Suzanne Liebenberg, Chandri van Heerden, Inge Kotzé, Corli Swart en Laura-Lee Koekemoer.

David du Plessis (links), Willem van der Merwe (middel) en Magda Niewoudt het aan die Wêreld Duathlon in Frankryk deelgeneem.

Veelkampers presteer in Frankryk

Drie sterre van die NWU Pukke se veelkampklub het op 23 September in Nancy, Frankryk aan die wêreld-duathlonkampioenskappe deelgeneem en hulle baie goed van hulle taak gekwyt. Magda Niewoudt was die groot uitblinker met ’n derde plek in die vroue 20-24 jaar afdeling. David du Plessis en Willem van der Merwe het aan die mans 20-24 jaar afdeling deelgeneem en onderskeidelik ’n 12de en 28ste plek behaal

37

Potchefstroom Herald

Rugby: Luiperds 20, Kings 23 Padwedlope: Bert’s Bricks Tydtoets uitslae: 8 km: David du Plessis 34:33, Daleen van der Merwe 36:07, Anneke Booysen 39:08, Jolanda Rosin 39:53, David Streicher 39:53, Jonathan Baron 40:17, Gabriel Colyn 42:03, Rudolph de Wet 44:00, Theo Coetzee 45:40, Tanja Kleyn 48:00, Tilla Dalhouzie 48:16, Bronwyn Verster 48:16, PC Botha 49:01, Ryno Verster 50:18, Esti Kruger 51:42 en Yolandi Olech 54:00. 4 km: Elton Rennie 17:08, Werner van Wyk 17:44, Mark Spies 17:44, Pierre Spies 18:42, Llewellyn Anthony 18:52, Adriaan Vlok 18:54, Sandro Lukas 19:36, Rudi de Wet 19:59, Shadrack Mokorwane 20:20, Suzette Geldenhuys 21:04, Attie Barnard 22:00, Victor Viljoen 22:00, Marinda Claassen 22:39, Nicolas Ferreira 23:16, Justino Lukas 23:30, Renata Gouws 23:38, Phillip van der Walt 24:31, Tshidi Mochobo 24:48, Thamsanqa Lephuwane 24:48 en Peter Mpholokeng 26:30. 4 km stap: Elsie Kruger 35:00 Krieket: Klubkrieket Saterdag, 29 September 2012, het die eerste rondte van die Noordwes Premier A-50 beurt klubliga afgeskop. Pieter van Niekerk van Impala het 155 lopies aangeteken van 140 balle af, met (6x6) en (14 x4). Hiermee was by die beste kolwer vir die naweek. Die beste bou-ler was Otty Ramaboa (7/24) ook van Impala krieketklub met sy 7 paaltjies wat hy gevat het teen Lichtenburg. Opsomming van wedstryde vir die naweek is soos volg: Taurus teen Matlosana I (op Puk Oval) Matlosana het die loot gewen en besluit om te kolf. Matlosana 214/10 in 45.2 beurte Gabriel Kubedi (84*),Atif Hussain (65), Wilhelm Bester (5/4) Taurus 215/3 in 36 beurte Theo Mare (82), Jacques Mahne (45) Taurus wen met 7 paaltjies. Impala I teen Lichtenburg (op Lichtenburg) Lichtenburg het die loot gewen en beluit om te boul. Impala I 331/8 in 50 beurte.

Herald

Sport uitslae Pieter van Niekerk (155), Tiaan Mostert (86), Jannie Schoeman (3/59), Nassir Bhayat (2/66) Lichtenburg 115/10 in 25.3 beurte Devlin Schroeder (52), Otty Ramaboa (7/24) Impala I wen met 216 lopies NWU Pukke teen NWU Vaal (op Vaal Campus) NWU Pukke het die loot gewen en besluit om te boul. NWU Vaal 99/10 in 39 beurte. Francois Haasbroek (46), Stefan Gericke (4/22), Armand Erasmus (4/29), Lynton Terblanch (2/10) NWU Pukke 100/2 in 31 beurte Wimpie Viljoen (42*), Marchant Genis (41) NWU Pukke wen met 8 paaltjies Vaal Reefs teen Ibbies (op Victory Park) Vaal Reefs het die loot gewen en besluit om te boul. Ibbies 200/10 in 49 beurte Dirk van der Spuy (62), Rudolf Heymans (3/22), Pieter Pretorius (2/30) Vaal Reefs 123/10 in 29 beurte Shane de Beer (38), Heinrich Pawson (5/47), Wihan Lubbe (3/12), De Wet Coertsen (2/23) Ibbies wen met 77 lopies. Potch Dorp I teen Impala II (op Witrand) Potch Dorp I het die loot gewen en besluit om te boul. Impala II 84/10 in 29.5 beurte Wayne Kylander (22), Divan Beytell (5/17), Marno Pretorius (2/18), Brett Pelser (2/20) Potch Dorp I 86/3 in 11.2 beurte Thando Bula (17*), Wayne Kylander (2/41), Potch Dorp I wen met 7 paaltjies. Potch Dorp II teen Merafong City (op Fochville) Potch Dorp II het die loot gewen en besluit om te boul. Merafong City 359/7 in 50 beurte Kagiso Rapulana (90), jacques Strydom (77), Jacques Alberts (52), Thinus Oosthuizen (48) Thabo Tshipe (2/74) Potch Dorp II 241/10 in 50 beurte Jarred Fourie (66), Ruan Nel (44), Elmor Kruger (3/38), Kagiso Rapulana (3/41), Kimeshin Chetty (2/65) Merafong City wen met 118 lopies Die komende naweek 6 Oktober 2012 speel Impala I teen Taurus op Puk Oval, Vaal Reefs teen NWU Vaal op Verref, Potch Dorp I teen Matlosana op Witrand, NWU Pukke teen Lichtenburg op Lichtenburg, Ibbies teen Merafong City op Ibbies en Potch Dorp II teen Impala II op Olympia Park.


38

Potchefstroom Herald

5 Oktober 2012

Two legends come together The Traumeel KK McArthur Marathon and Road Race will bring two legends together on 10 November. Josiah Thugwane who took gold in the marathon at the Olympic Games in Atlanta in 1996, will be the starter of the marathon next month. Thugwane followed in McArthur’s footsteps when he won the Olympic marathon in 1996. This was more than eight decades after McArthur became the first South African to win an Olympic marathon at the Stockholm Games in 1912. Both could attest that winning an Olympic marathon can only be accomplished by blood, sweat and tears. Owing to a lack of funding a hugely disappointed McArthur was left out of the first ever South African Olympic team to take part in the 1908 Olympic Games. Charles Hefferon, who did not even finish the trial marathon for the SA Olympic team in Cape Town, took silver in the Games in London. McArthur’s supporters realised that their

champion could have won that marathon. To compensate he was sent to Europe in 1910 to compete in the Polytechnic marathon and the Intercalated Games in Athens. Both marathons were cancelled and a disappointed McArthur had to come back to South Africa without achieving his objective. Five months before the 1996 Games, Thugwane was carjacked and shot. The bullet grazed his chin, leaving an inch-long scar and he injured his back as a result of jumping from his moving car. He overcame these hurdles, however, and became the first black athlete to earn an Olympic gold for South Africa. He was born in Bethal in 1971 and is of Ndebele heritage. He ran is first marathon in 1991, but his first breakthrough to international athletics was when he won the Honolulu marathon in 1995. At the Atlanta marathon Thugwane finished just three seconds ahead of the South Korean Lee Bong-Ju, who came in second place, making it the closest Olympic marathon finish ever. Thugwane’s time was 2:12:36. To compare the times of the McArthur and

Thugwane, one has to recalculate McArthur’s time for his Olympic marathon over the standard marathon distance of today of 42,2 km. The Olympic marathon of 1912 was run over a distance of 40,2 km. Converting his time to the 42,2 km means that he would have run it in 2:44:42. This is much slower than today’s athletes, but in his time he was regarded as a world class athlete. The start and finish of the Traumeel KK McArthur Marathon and Road Race will take place at the McArthur Stadium in Potchefstroom. Runners can enter via enteronline.com or on Friday 9 November from 15:00 to 18:00 and on Saturday 10 November from 05:30 until 15 min before the starting time of a specific event. Prizes include medals and gift bags for all finishers, spot prizes, T-shirts to preentries in marathon and half-marathon and an exclusive champion’s blazer for the male and female winners of the 42,2km open category. The Traumeel KK McArthur Marathon and Road Race replace the Aardklop 10 km which used to take place on the Saturday of the Aardklop Arts Festival.

Josiah Thugwane, the 1996 Olympic Marathan winner, will be in action in the K.K. McArthur Memorial Run Marathon.

England Rugby League team trains in Potch

K.K.McArthur winning the 1912 Stockholm Olympic Marathon.

Potchefstroom is gradually becoming the centre for World Rugby League as a special play and training ground. The England Elite Training Rugby League Squad will arrive in Potchefstroom on Tuesday next week and will be at the North West University till 10 October, when the group will have a high-intensity altitude training camp with very little social exposure. The English Rugby League bosses decided to come to South Africa to prepare for the Rugby League World Cup that is taking place next year. Potchefstroom has been earmarked by the International Rugby League Federation and especially by many other rugby league

countries as a popular spot as the city is known to them as the Mecca of sport in South Africa. Various international squads have visited Potchefstroom over the last five years and the visit of the English could be the beginning of future clashes between top countries and even a World Cup in South Africa. Rugby League recently established the North West Rugby League Union. This fast and spectacular running sport, which differs very little from Rugby Union, is gradually growing from strength to strength and it is students, in particular, who are interested in developing their rugby in general during the summer months.

NTT Volkswagen VOLKSWAGEN

Mastercars

100% pure Volkswagen www.nttvw.co.za

80-point mechanical check. Two-year warranty. No older than 5 years/120 000 km. Mileage certificates. Ownership guaranteed. Full service history.

2009 VW GOLF 6 GTI DSG........................................................................................ R269 950

2012 VW TOUAREG 3.0V6 TDI BLUEMOTION ....................................................... R722 950 2012 VW POLO 1.4 C/LINE SEDAN ......................................................................... R172 950 2012 VW GOLF 6 1.4 TSI C/LINE ............................................................................. R250 950 2012 VW GOLF 6 GTI MANUAL ............................................................................... R369 950 2012 VW PASSAT 2.0TDI DSG ................................................................................... R339 950 2012 VW AMAROK 132KW BITDI D/CAB .............................................................. R375 950 2012 VW POLO VIVO 1.6 BASE ................................................................................ R142 950 2012 VW POLO VIVO 1.4 T/LINE 5DR .................................................................... R135 950 2012 VW AMAROK D/CAB 120KW ........................................................................ R362 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 T/LINE SEDAN ............................................................... R129 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 T/LINE 5DR .................................................................... R122 950 2011 VW POLO VIVO 1.4 T/LINE 5DR .................................................................... R122 950 2011 VW POLO 1.4 T/LINE 5DR ............................................................................... R145 950 2011 VW POLO 1.4 T/LINE 5DR ............................................................................... R145 950 2010 VW GOLF 1.4TSI TRENDLINE ........................................................................... R195 950

(018) 293-0312. Potchefstroom. H/v Walter Sisulu & Wolmaransstraat.

“Rugby League has had numerous discussions with the top brass of SARU and in particular with the president, Mr Hoskins, and CEO, Mr Roux. Neither of them had a problem with Rugby League being played as a separate code to enhance the game of rugby in general,” said Jan Prinsloo, vice president of South African Rugby League. He is of the opinion that rugby, in general, can only benefit by participating in both codes. SARL is presently busy with preparations to send a SA Student Rugby League side to the World Cup next year. Registered students who are interested can contact Prinsloo on 0739637021 for more information.

ANDER 2012 NISSAN NP200 A/C CANOPY ...................................................................... R126 950 2011 TOYOTA COROLLA 1.6 PROFESSIONAL........................................................ R179 950 2011 RENAULT SANDERO 1.6 STEPWAY.................................................................. R122 950 2011 CHEV CORSA 1.4 UTILITY SPORT .................................................................... R149 950 2011 FORD FIGO 1.4 AMBIENTE ............................................................................... R105 950 2010 TOYOTA COROLLA 1.6 PROF .......................................................................... R169 950 2010 TOYOTA COROLLA 1.6 PROF BLOU ............................................................... R159 950 2010 HYUNDAI I20 GLS............................................................................................... R 89 950 2010 KIA PICANTO 1.1LX ............................................................................................ R 85 950 2010 NISSAN NAVARA K/CAB ................................................................................... R195 950 2009 TOYOTA YARIS T3 HATCH ................................................................................. R112 950 2009 VW POLO CLASSIC 1.4T/LINE ........................................................................ R115 950 2008 VW POLO CLASSIC 1.4T/LINE ........................................................................ R105 950

IG ALBERTS 079 197 5371 • CHARL CLAASEN 072 364 1115 LUCAS WELENA 076765 0708 • MOINA MAKOKO 084 451 7066 THABO MPOLOKENG 083 573 4089


5 Oktober 2012

Luiperds pak Kings in die baai-halfeindstryd Cobus Groenewald Die Luiperds het Vrydagaand op Profert OlĂŤnpark amper gesorg vir â&#x20AC;&#x2122;n verrassing toe hulle 23-20 teen die Kings verloor het. Meestal sal â&#x20AC;&#x2122;n ondersteuner ongelukkig wees as sy span verloor het, maar om sĂł te verloor, gee die ondersteuners steeds â&#x20AC;&#x2122;n soet smakie in die mond. Die Luiperds en die Kings het albei twee drieĂŤ gedruk en die wedstryd was tot en met die eindfluitjie in die weegskaal. Die Luiperds het vir die eerste keer die seisoen vir 80 minute rugby gespeel en bewys dat die Skarlakengroenes kan sorg vir â&#x20AC;&#x2122;n

SA- en Afrika-rekord vir Johan GutchĂŠ Cobus Groenewald Dis weer atletiekseisoen en Johan GutchĂŠ van Traumeel NWU Pukke het gesorg vir die hoogtepunt van die aand toe hy verlede Woensdag by ACNW se liga-byeenkoms op die Kenneth McArthur-stadion â&#x20AC;&#x2122;n Afrika-rekord in hoogspring opgestel het. GutchĂŠ â&#x20AC;&#x2122;n meestersatleet, het besluit om saam met die seniors deel te neem aangesien daar nie genoeg meestersbyeenkomste is om homself vir die meesterswĂŞreldkampioenskappe volgende jaar in BrasiliĂŤ voor te berei nie. GutchĂŠ wou na Beaufort-Wes gaan om aan â&#x20AC;&#x2122;n byeenkoms deel te neem toe hy van Atletiek Sentraal Noordwes (ACNW) se liga byeenkoms gehoor het en besluit het om deel te neem. Sy hoogte van 1.90 meter is net drie sentimeter weg van die wĂŞreld beste vir die ouderdomsgroep 45-49. Die byeenkoms was â&#x20AC;&#x2122;n goeie afskop vir die seisoen met jeug-, junior en senior atlete wat deelgeneem het. Die volgende ligas is op 10,17 en 24 Oktober by die Kenneth McArhur-stadion en begin om 18:00. Programme vir die byeenkomste kan by

39

Potchefstroom Herald

die ACNW-kantore afgehaal word. Hierdie is die ideale geleentheid vir skoliere en studente om hulle te toets na die lang winter en die nodige beplanning te kan doen vir die seisoen.

verrassing hierdie naweek wanneer hulle na Port Elizabeth reis om teen die einste Kings in die halfeindrondte kragte meet. Met â&#x20AC;&#x2122;n volsterkte span kan die Luiperds hulle man teen enige span staan, maar is daar nog genoeg skietgoed in die Luiperds geledere om te verseker dat hulle volgende naweek in die finaal kan uitdraf? Springbok AndrĂŠ Pretorius sal heel waarskynlik die spil wees waarom die Luiperds se spel die naweek sal draai, maar Pretorius het genoeg ervaring en het al menige wedstryde in die verlede vir sy span gewen. Hy sal baie steun op die voorste drie, Stoof Bezuidenhout, BG Uys en Edgar Marutlulle om die manne in die oond aan te vuur. Kaptein MornĂŠ Hanekom en heelagter Danie Dames sal ook wil voortbou op hulle goeie vertonings van Vrydagaand om â&#x20AC;&#x2122;n oorwinning vir die Mielieboere te verseker. Die Luiperds het vierde in die liga geĂŤindig nadat die Griffons met die Pumas 3929 afgereken het. Die halfeind tussen die Pumas en die Griffons sal die naweek in Nelspruit plaasvind en daar kan nie werklik iets uit verlede week se kragmeting gelees word nie.

Die Pumas het verskeie van hulle gereelde spelers â&#x20AC;&#x2122;n ruskans gegee, maar sal die naweek met â&#x20AC;&#x2122;n vol sterkte span op die veld draf. Die Luiperds en die Griffons gaan beslis nie die gunstelinge wees tydens die halfeind-kragmetings nie, maar soos almal weet die rugbybal is nie rond nie en met â&#x20AC;&#x2122;n bietjie passie en geloof kan baie op die rugbyveld vermag word. Puntemakers teen Kings: Luiperds - DrieĂŤ: Edgar Marutlulle, strafdrie. Doelskoppe: AndrĂŠ Pretorius (2). Strafdoele: Pretorius (2). Kings - DrieĂŤ: Wimpie van der Walt, Wesley Dunlop. Doelskoppe: Dunlop (2). Strafdoele: Dunlop (3). Luiperds se span vir die halfeindstryd is: PurloĂŠ Pieterson, Bertie Visser, Danie Dames, Hennie Skorbinsky, Allistair Kettledas, AndrĂŠ Pretorius, Jaco Grobler, MornĂŠ Hanekom (k), Robert Kruger, Wendell Wehr, MB Lusaseni, Strand Kruger, Stoof Bezuidenhout,Edgar Marutlulle en BG Uys Reserwes: Marius Fourie, Snoopy Coetzee, James Mitchem, Ernie Strydom, Tiaan Dorfling, Gerhard Nortier en Malan van der Merwe.

Department of Health Call for Proposals NWDoH 13/2012: NGO Funding 2012/13 to 2014/15 The North West Provincial Department of Health is inviting all NGOs in the North West Province that are working in the field of HIV&AIDS and TB to apply for funding. Funds will be made available to eligible organisations providing any of the following services: s()6!)$3INTERVENTIONSFOCUSINGONTHEPHYSICALLYANDMENTALLYCHALLENGEDPOPULATIONEGDEAF DUMB BLIND etc) s)NTERVENTIONS REACHING HARD TO REACH GROUPS EG FARMING COMMUNITIES -EN 3LEEPING WITH -EN -3- GAYS and lesbians s0ROVISIONOF()6!)$3#OUNSELINGAND4ESTING(#4 ATNON MEDICALSITES s%XPANSIONOF(IGH4RANSMISSION!REA(4! WITHINTHEENTIRE0ROVINCE s0ROVISIONOFCARINGFORTHECARERSUPPORTPROGRAMMEUSINGNATIONALGUIDELINES s0ROVISIONOFHUMANRIGHTSANDACCESSTOJUSTICE s!DVOCACY MARKETINGANDCOMMUNICATIONOFPREVENTIONOF()6 Eligibility criteria: s !LL PROPOSALS FOR FUNDING MUST BE DONE USING THE $EPARTMENTS APPLICATION FORMS s !LL SECTIONS OF THE APPLICATION FORMS MUST BE FULLY AND COMPREHENSIVELY COMPLETED s !LL PROPOSALS MUST ILLUSTRATE HOWTHEPROPOSEDACTIVITIESWILLCONTRIBUTETOPROVINCIALANDDISTRICTPRIORITIESs0ROPOSALSMUSTINDICATEWHICH DISTRICT THE ORGANISATION IS APPLYING FOR s !LL .'/S MUST PRODUCE DOCUMENTED PROOF OF THEIR .0/ CERTIFICATE WHICHWILLBEVERIFIEDFORVALIDITYWITHTHE$EPARTMENTOF3OCIAL$EVELOPMENTs!PPLICATIONSMUSTCOMPLYWITH THE0UBLIC&INANCE-ANAGEMENT!CT0&-! TOENSURESOUNDFINANCIALMANAGEMENTANDACCOUNTING How to Apply The following documentation is required from NGOs to be considered for funding by the Department of Health: s!NAPPLICATIONFORM WHICHISOBTAINABLEONTHEDAYOFTHEBRIEFINGSESSIONs!FUNDINGPROPOSALDETAILINGTHE SCHEMATIC PLAN AND BUDGET FOR FUNDS REQUESTED s ! COPY OF CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER THE .ON PROFIT /RGANISATIONS!CTOFs!COPYOFTHE.'/SCONSTITUTIONs.AMESOFBOARDMEMBERSs!COPYOFTHE.'/S FINANCIALPOLICYTHEORGANISATIONSSIGNATORIESSHOULDSIGNALLDOCUMENTS s$ETAILSOFOTHERSOURCESOFFUNDING Note: All applications must be accompanied by the letters of support from the districts in which the organisation intends to operate. Enquiries: s4ECHNICAL4HE0ROVINCIAL0ROGRAMME-ANAGER -R#0,EBELOE-R--+HANTSIAT  s!DMINISTRATION-R-OLEFHE TEL  ! COMPULSORY BRIEFING SESSION WILL BE HELD ON /CTOBER AT AT THE -AFIKENG 0ROVINCIAL Hospital (Recreation Hall). 0ROPOSALS INASEALEDENVELOPEMARKEDWITHTHEBIDNUMBER COMPANYNAMEANDCLOSINGDATE SHOULDBE DEPOSITEDINTHEBIDBOXATTHE.ORTH7EST$EPARTMENTOF(EALTHSITUATEDONTHE'ROUND&LOOR %AST7ING 4IRELO"UILDING CORNER!LBERT,UTHULIAND$R*AMES-OROKA$RIVES -MABATHO #LOSINGDATE/CTOBERAT 0ROPOSALSRECEIVEDVIAE MAILFAXORAFTERTHECLOSINGDATEWILLNOTBE Health considered. Department: Health

www.nwhealth.gov.za

+ONE3OLUTIONS+

North West Provincial Government

2%05",)#/&3/54(!&2)#!


5 Oktober 2012

Herald

Sport Potchefstroom

Adelprag se SA-kampioen SA medium algeheel. Adelprag Arjen was die SA-individuele kampioen (Inter 2) en die SA Grand Prixvrystylkampioen. Adelprag Fernhill Derry was derde in die SA Individuele algeheel derde (Inter 2) en die “SA Grand Prix-vrystyl reserwekampioen. Cheré het met dié prestasies haarself bewys as die beste dresseer-ruiter in die land en haar volgende doelwit is om aan die “World Equistrian Games” (WEG) deel te neem om sodoende ook vir die Olimpiese Spele in Rio 2016 te kwalifiseer. Sy vertrek eersdaags oorsee om perde te bekom waarmee sy aan die WEG kan deelneem. Die proses om haar eie perde oorsee te kry neem vyf maande en ruiter en perd kan nie

Honda Auto Klerksdorp H/v Connie & Adalaan, Adamayview, Klerksdorp Tel: (018) 468 7780

Wilma Hugo 082 825 5652

so lank sonder oefening gaan nie. Cheré is voltyds in diens by Adelprag waar hulle daagliks met 81 perde werk. Adelprag spog ook met Bertus B wat die grootste Friesperd-hings in Suid-Afrika en die tweede grootste ter wêreld is. Die Adelprag perde word gehuisves in moderne stalle waar elke perd sy eie stal het en daagliks gebad word. Die merrie en vullens loop bedags in die veld met die hingste wat elk in hul eie afgebakende kamp gehuisves word. “Dis wonderlik om met die perde te werk, hulle het elkeen hul eie persoonlikheid en is almal baie mak. Elke perd op Adelprag word van geboorte daagliks aangeraak en die werkers word spesiaal uitgesoek want hulle moet weet hoe om met die diere te werk,” vertel Cheré.

CHIROPRACTOR

Cobus Groenewald ’n Paar kilometer buite Potchefstroom is die Adelprag-friesperdstoetery. ‘n Stoetery sonder sy gelyke in Suid-Afrika. Die stoetery het nie net 14 ingevoerde hingste en tientalle ingevoerde merries nie, maar spog ook met die beste dresseer-ruiter in die land, die 30-jarige Cheré Burger. Cheré het van 20-24 September aan die SA-dresseerkampioenskappe deelgeneem en met haar vyf perde letterlik stof in die ander deelnemers se oë geskop en dié titels ingepalm: Adelprag Zuid-Pool was die SA Elimentary medium-kampioen. Adelprag Haye is gekroon as die SA medium-kampioen asook die SA medium vrystyl reserwekampioen. Adelprag Eelke was derde in die afdeling

Ma. - Vr: 8:00 - 17:00 Sa. 8:00 - 12:00

RETIEFSTR. 80 POTCHEFSTROOM

Tel: (018) 297 6000 Fax: 086 546 8269 Email: tjaartvan@gmail.com

Hooffoto: Cheré Burger by Bertus B, die grootste Frieshings in Suid-Afrika en tweede grootste in die wêreld. Bo: Cheré op Adelprag Haye tydens die SAkampioenskappe.

Vir behandeling van: • Hoofpyn (migraine. spanning). • Lae rugpyn • Nekpyn • Whiplash • ALLE SPORTBESERINGS • Spier- en gewrigspyne • “Accupuncture” • “Dry needling”

Potch Herald 5 Oktober 2012  

Potch Herald 5 Oktober 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you