Page 1


Actualitate

Colaborare Poşta Română – Posten Norge La puţine zile după începutul noului an, mai precis pe 9 ianuarie, o delegaţie a Posten Norge AS (Poşta Norvegiană), compusă din Geir Andersen, Vicepreşedinte şi Director al Departamentului Internaţional, şi Jan Rognaldsen, director al Departamentului Trafic Poştal Internaţional, a efectuat o vizită la sediul central al CNPR. De partea română, delegaţia a fost condusă de Daniela Popa, Director executiv al Direcţiei Exploatare Poştală, şi de Alexandru Petrescu, Director executiv al Direcţiei Strategie şi Dezvoltare. Temele puse în discuţie au vizat domeniile operaţionale, de calitate a serviciilor prestate, oportunităţi de colaborare, de dezvoltare a unor businessuri noi şi a unor prestaţii electronice. Oaspeţii au prezentat un draft de înţelegere în ceea ce priveşte un parteneriat bilateral din punct de vedere operaţional şi al calităţii, urmând ca partea română să formuleze un răspuns în acest sens în cel mai scurt timp. De asemenea, reprezentanţii CNPR au solicitat norvegienilor detalii despre modul în care au implementat o serie de indicatori de performanţă în cadrul reţelei. S-au dezbătut şi teme legate de prestaţiile financiare pe care le efectuează CNPR, respectiv Western Union şi EuroGiro. Cu acelaşi prilej s-a convenit ca Poşta Română să beneficieze de knowhow-ul nordicilor în ceea ce priveşte sectorul de marketing şi vânzări şi să ia

legătura cu companii din nordul continentului care derulează activităţi în România pentru a descoperi oportunităţi noi de business, inclusiv în domeniul coletăriei. Cele două companii vor colabora şi în domeniul prestaţiilor de tip ecommerce, dar şi în ceea ce priveşte reglementările în sectorul poştal. „Ne-am bucurat de întâlnirea cu omologii noştri norvegieni, pentru că reprezintă un operator poştal de prestigiu, de la care avem ce învăţa. Modul în care ei şi-au structurat reţeaua operaţională, organizarea lor internă, tipurile de prestaţii pe care le-au dezvoltat în ultimii ani reprezintă modele de urmat pentru o companie ca a noastră. Am stabilit că vom avea colaborări concrete în domeniul taxelor terminale, al îmbunătăţirii calităţii prestaţiilor şi al sectorului de e-commerce”, ne-a declarat Daniela Popa.

La rândul său, Ciprian Boloş, şef Departament Cooperare Internaţională, Strategie şi Planificare a apreciat că întâlnirea cu delegaţia nordică a reprezentat un bun prilej de dezvoltare a relaţiilor cu partenerii de pe Bătrânul Continent: „Sper ca astfel de întâlniri cu operatori poştali de succes să se concretizeze în parteneriate reciproc avantajoase, care să contribuie la relansarea Poştei Române. Avem ce învăţa de la companii precum Poşta Norvegiană şi nu trebuie să ezităm în a face acest lucru. În plus, colaborarea cu ei se va derula şi în planul cooperării în organismele internaţionale. Nu trebuie uitat faptul că, din prima zi a acestui an, atât România, cât şi Norvegia sunt membre în Consiliul de Administraţie al Uniunii Poştale Universale, fapt ce deschide oportunităţi noi, mai ales de absorbţie a fondurilor pe care UPU le pune la dispoziţia membrilor săi”.

CNPR a împrumutat 60 de milioane de lei de la trei bănci Aşa cum v-am informat în numărul trecut, Poşta Română urma să semneze mai multe contracte de împrumut pentru suma totală de 100 de milioane de lei. Între timp, CNPR a semnat deja contracte în valoare totală de 60 de milioane lei, suma respectivă fiind împrumutată de la trei bănci: Banca Comercială Română, Banca Transilvania şi Millennium Bank România. Astfel, în urma licitaţiei iniţiată în iulie 2012, Banca Transilvania şi-a adjudecat un lot de 20 milioane de lei, iar un altul cu valoare similară a mers către Banca Comercială Română.

4 ¦

FEBRUARIE 2013

Restul loturilor, în sumă de 60 milioane de lei, au rămas neadjudecate şi, în acest context, Poşta a procedat la negociere fară anunţ de participare. În urma procedurii, Millennium Bank şi-a adjudecat două loturi în sumă totală de 20 milioane de lei, urmând ca restul sumei (40 de milioane de lei) să fie contractat în urma unor noi negocieri cu băncile autohtone doritoare. Rambursarea creditului se va efectua din sursele proprii ale operatorului poştal, costurile acestuia ridicându-se la 8,8 milioane de lei.


A

cordul semnat de Directorul General al CNPR, Ion Smeeianu, şi de Rectorul ASE, Pavel Năstase, prevede participarea celor două părţi contractante la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor finanţate prin Fonduri Europene sau alte finanţări, desfăşurarea în comun de sesiuni ştiinţifice, în scopul îmbunătăţirii pregătirii practice a studenţilor care urmează orice tip de program de învăţământ superior din cadrul instituţiei de învăţământ, inclusiv programe de masterat sau doctorat. De asemenea, respectivul acord prevede condiţii de colaborare cu privire la desfăşurarea stagiului de practică pentru stagiari, în cadrul CNPR, precum şi asigurarea bazei de practică pentru studenţi şi formarea stagiarilor pe domeniile de activitate propuse de societate.

Acord CNPR - ASE Poşta Română şi Academia de Studii Economice din Bucureşti au încheiat un Parteneriat pentru următorii patru ani

Pentru a realiza aceste lucruri, Academia de Studii Economice are obligaţia de a coopera cu CNPR în vederea organizării practicii studenţilor, prin transmiterea informaţiilor privind domeniile de competenţă ale studenţilor şi stabilirea de cadre didactice responsabile cu activitatea de practică, să mediatizeze prin intermediul site-ului propriu şi prin alte modalităţi ofertele de angajare de studenţi sau absolvenţi emise de Poşta Română, să coopereze cu CNPR în procesul de elaborare a tematicii lucrărilor de licenţă sau a dizertaţiilor de master pe problematica de interes pentru partener, să colaboreze cu CNPR în procesul de definire a calificărilor oferite de programele de studii derulate de ASE şi să transmită anual operatorului poştal lista activităţilor ştiinţifice, pentru stabilirea acţiunilor susţinute financiar de către aceasta. La rândul său, Poşta are următoarele obligaţii: să ofere, în fiecare an universitar, locuri de practică pentru studenţii ASE, în Bucureşti şi/sau în ţară. Numărul de locuri de practică şi punctele de lucru se vor stabili anual, de regulă în cursul lunii octombrie a fiecărui an, prin încheierea unei convenţii - cadru de practică; să informeze instituţia de învăţământ cu privire la situaţia stagiarilor admişi, respinşi şi absenţi, în urma interviurilor de admitere în stagiu; să desemneze persoana care se va ocupa de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a stagiarilor. Acordul a intrat în vigoare în luna ianuarie a acestui an şi este valabil pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de prelungire.

Continuitatea parCului auto al Cnpr va fi asigurată în Condiţii mult mai favorabile La finele anului 2008, Poşta Română a atribuit Porsche Mobility, în urma unei licitaţii, un contract de finanţare în leasing operaţional a unui număr de 613 autoutilitare de tip furgon şi autoşasiu şi 114 autoturisme. Contractul a fost încheiat pentru suma de 78,02 milioane de lei, fără TVA (circa 20 de milioane de euro la paritatea leu/euro de atunci), pentru o perioadă de patru ani, potrivit datelor de pe site-ul e-licitatie.ro. Contractul de leasing operaţional a avut însă o mare hibă: nu a prevăzut posibilitatea ca Poşta Română să rămână proprietara flotei după ce a achitat circa 20 de milioane de euro în cei patru ani! Practic, la expirarea contractului, CNPR este obligată să returneze integral toate maşinile către Porsche. „În principiu, contractele de leasing operaţional oferă, contra cost, oportunitatea externalizării serviciilor de mentenanţă şi a gestionării costurilor legate de administrarea parcului auto. Compania de leasing ar trebui să preia toate responsabilităţile aferente autovehiculelor ce fac obiectul contractului de leasing operaţional, respectiv plata taxelor, reparaţiile, întreţinerea sau chiar schimbarea anvelopelor. Contractul semnat de fosta conducere nu conţine astfel de facilităţi. Mai mult, compania a fost obligată să-şi asigure administrarea parcului auto prin creearea unei structuri organizatorice dedicate, atât la nivelul administraţiei centrale, cât şi în teritoriu. De asemenea, Poşta Română a fost nevoită să suporte toate costurile legate de reparaţii, întreţinere, schimb de anvelope etc. Leasingul operaţional nu intră în calculul gradului de îndatorare, ceea ce a constituit un avantaj în toţi aceşti ani, însă acest avantaj a fost surclasat de valoarea ratelor ce au fost mai ridicate pentru că au inclus şi costurile de asigurare”, ne-a precizat Alexandru Petrescu, Director Executiv Strategie şi Dezvoltare CNPR. Ca urmare a acestei stări de fapt, pentru a asigura continuitatea activităţii poştale, CNPR va organiza, la finele lunii martie, o licitaţie pentru cumpărarea în leasing financiar a unui număr de 607 autovehicule, noi şi/sau second-hand, valoarea contractului pentru următorii trei ani fiind estimată la 6,64 milioane de euro, fără TVA. Potrivit caietului de sarcini, flota de autovehicule va include 516 autoutilitare tip furgon, 82 de maşini cu autoşasiu şi 9 remorci. "La finalul perioadei de leasing, achizitorul urmează să-şi exercite dreptul de opţiune în sensul de a dobândi proprietatea asupra obiectelor în leasing (...). Asigurarea CASCO pentru autovehicule, parte a contractului de leasing, va acorda despăgubiri pentru avarii în staţionare sau în mers, cu franşiză zero, confom conditiilor de asigurare, pe teritoriul României", se precizează în anunţul de participare publicat de CNPR. Viitorii ofertanţi vor depune o garanţie de participare în cuantum de 100.000 euro. Contractul de leasing va finanţat din surse proprii ale CNPR.

POªTAªUL411 ¦ 5


Analiză

un an special , 2 1 0 2 Cititorii fideli ai revistei noastre s-au obişnuit deja ca în numărul din luna februarie să citească un material de sinteză despre traficul pe care site-ul www.posta-romana.ro l-a generat în anul precedent. Continuăm această tradiție, chiar dacă o analiză a numărului de vizitatori ai paginii web a Poştei pentru anul trecut este ceva mai greu de efectuat decât în anii precedenți. De ce? Pentru simplul motiv că, undeva pe la începutul lui 2012, fostul management al CNPR a decis să schimbe din temelii site-ul CNPR. Măsura respectivă s-a concretizat prin apariția noului portal de internet, eveniment petrecut pe 1 mai 2012. Din păcate, noul site a fost înscris pe Google Analytics, un produs destinat analizei site-urilor, care ofera proprietarilor de site-uri statistici cu privire la traficul înregistrat de un portal web, abia începând cu 17 iunie 2012. Practic, vreme de o lună şi jumătate, lipseşte orice statistică referitoare la pagina de internet a CNPR. De aceea, acest material vizează două intervale de timp. Primul, tratat mai pe scurt, este 1 ianuarie-30 aprilie 2012, iar cel de-al doilea, pe care ne-am concentrat dat fiind faptul că reprezintă datele statistice referitoare la actualul site al Poştei Române, vizează semestrul II al anului trecut, adică intervalul 1 iulie-31 decembrie 2012. (Silviu Tănase)

Perioada 1 ianuarie-30 aprilie Trebuie spus că anul 2012 a demarat mai mult decât promiţător pentru site-ul Poştei Române. În perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2012, 733.453 de vizitatori unici au accesat posta-romana.ro, un număr considerabil mai mare decât în primele patru luni ale anului 2011, când fuseseră doar 573.943 de vizitatori diferiţi. O creştere remarcabilă, de aproape 28 la sută! Cei circa 734.000 de vizitatori au intrat pe portalul web al CNPR de 1.435.154 de ori, faţă de 1.179.237 vizite efectuate cu un an în urmă. Creşterea a fost un pic mai modestă, de „doar” 21,7 la sută. Numărul paginilor deschise în primele patru luni ale anului a fost de 3.282.172, faţă de un pic peste 3 milioane, în anul precedent. Creşterea în acest sector era ceva mai mică, doar 7,28 la sută. Procentajul vizitelor noi, adică al intrărilor pe site de pe IP-uri noi, era în creştere cu 4,62 la sută. Au scăzut numărul de pagini per vizită şi durata medie pe care un vizitator a petrecut-o pe site, ceea ce dovedeşte că persoanele care intrau pe posta-romana.ro mergeau exact la paginile care-i interesau sau găseau ceea ce căutau relativ repede. Primul indicator, cel al paginilor/vizită se micşorase de la 2,59 (2011) la 2,29, în vreme ce durata media a unei vizite se redusese specta-

12 ¦

FEBRUARIE 2013

culos, cu mai bine de jumătate de minut, de la 2 minute şi 23 de secunde la 1 minut şi 51 de secunde. Cea mai aglomerată săptămână a intervalului a fost 12-18 februarie, cu 92.076 de vizite. Ziua cu cel mai intens trafic a fost luni, 20 februarie, cu 17.450 de vizite, urmată la mică distanţă de cea de marţi, 28 februarie, cu 17.309 vizite, şi luni, 13 februarie, cu 16.528 vizite. Spre comparaţie, cea mai aglomerată zi a intervalului similar din 2011 a fost cea de luni, 18 aprilie, cu 15.533 vizite.


pentru domeniul www.posta-romana.ro Perioada 1 iulie-31 decembrie Din păcate, modificarea din temelii a site-ului se pare ca a fost o decizie greşită a fostei conduceri a Poştei Române. Lucrul acesta reiese din cifrele seci pe care Google Analytics le oferă pentru semestrul II al anului trecut. Numărul persoanelor care au accesat site-ul a scăzut cu peste 150 de mii față de aceeaşi perioadă a anului 2011, de la 946.485 la 788.531. Ca o consecință a acestui fapt, şi numărul de vizite s-a redus de la aproape 2 milioane la ceva mai mult de 1,5 milioane. Numărul de pagini văzute a scăzut într-un procent ceva mai mic, de la 4.649.726 la 4.391.144, în vreme ce numărul de pagini per vizită a crescut de la 2,35 la 2,89. O creştere uşoară a înregistrat şi durata medie a unei vizite, care a crescut cu 7 secunde, de la 2 minute şi o secundă la 2 minute şi 8 secunde. Aceste ultime două cifre indică faptul că utilizatorii au fost oarecum derutați de noua structură a site-ului, având nevoie de mai mult timp pentru a ajunge să culeagă informațiile dorite. De altfel şi rata de respingere, care reprezintă procentajul vizitelor într-o singură pagină, adică al vizitelor în care utilizatorul părăseşte site-ul imediat după accesarea paginii dorite, vine să întărească această concluzie.

Câteva detalii tehnice Înregistrarea şi analiza traficului de Internet reprezintă două chestiuni vitale pentru a putea înţelege dacă un site este performant sau nu. Cum măsoară companiile de specialitate traficul pe Internet? Foarte simplu: toate detaliile legate de acest proces pornesc de la premisa că se contorizează doar acţiunile realizate de un vizitator uman. Fiecare furnizor de servicii de analiză posedă tehnici variate de identificare şi filtrare a traficului, astfel încât cifrele furnizate să aibă legătură doar cu vizitatorii umani. Tipurile de vizitatori nonumani includ roboţii, adică acele programe folosite de motoarele de căutare, spre exemplu, pentru a indexa şi stoca în permanenţă

Unul dintre puținele capitole la care noul site a punctat pozitiv este acela al procentului de noi vizitatori, care a crescut de la 43,98 (în 2011) la 48,45. Numai că, în cifre absolute, şi aici numărul de vizitatori este în scădere.

informaţie nouă despre conţinutul unor anumite website-uri. Cele mai multe dintre aplicaţiile destinate să analizeze automat website-uri se autentifică singure în programele de analiză a traficului. Spre exemplu, website-urile importante sunt vizitate zilnic sau de mai multe ori pe zi de către roboţii Google (googlebot), care indexează conţinutul nou apărut şi refac baza de date Google cu privire la conţinutul acelor siteuri. Dacă s-ar contoriza aceste vizite, website-urile vizitate ar beneficia de câteva mii de afişări în plus în fiecare zi, în funcţie de numărul de pagini parcurse de roboţi. Cele mai importante criterii după care se măsoară traficul unui site sunt, conform specialiştilor, următoarele: numărul de vizite, cel de vizitatori diferiți (unici) şi numărul de pagini văzute (afişate). O vizită este un grup de interacţiuni

care au loc pe un site într-un interval de timp dat. De exemplu, o singură vizită poate conţine mai multe afişări de pagină, evenimente, interacţiuni sociale, variabile personalizate şi tranzacţii de comerţ electronic. Vizitatorii diferiţi sunt vizitatorii număraţi o singură dată care au ajuns pe un site pe parcursul unei anumite perioade de timp. Fiecare IP este contorizat o singură dată în perioada raportată. De exemplu, dacă de pe acelaşi PC se intră pe pagina web a Poştei Române de 10 ori în 24 de ore, nu va fi contorizat decât o dată. Numărul de pagini văzute reprezintă numărul de pagini de pe site-ul monitorizat accesate de către un vizitator unic la fiecare vizită efectuată. Aici se iau în calcul şi afişările repetate ale unei singure pagini.

POªTAªUL411 ¦ 13


Analiză 29 octombrie, ziua record a noului site Mai trebuie spus că în fiecare dintre lunile ultimului semestru al anului 2012 site-ul nou a pierdut bătălia cu cel vechi, audiențele perioadei similare a anului 2011 fiind net superioare. Cea mai aglomerată zi din ”viața” noului site a fost cea de luni, 29 octombrie, când au fost 17.059 de vizitatori unici. Podiumul este completat de două zile din perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv luni, 17 decembrie, cu 16.462 de vizitatori, şi vineri, 21 decembrie, cu 14.920 vizitatori. Spre comparație, în acest top primele trei zile din 2011 au fost 28 noiembrie, cu 20.609 vizitatori, urmată de 19 decembrie (19.683) şi 20 decembrie (18.718). La capitolul cea mai aglomerată săptămână, anul 2012 a aparținut perioadei 16-22 decembrie, cu circa 92.500 de vizitatori unici. În 2011, în perioada 11-17 decembrie se înregistraseră aproape 100.000 de vizitatori. De precizat că în rapoartele Google Analytics săptămâna începe duminica şi se poate uşor remarca că în mai toate săptămânile ziua cu cele mai multe accesări ale site-ului CNPR este lunea, cu mici excepții când e vorba de marți, în timp ce sâmbăta şi, mai ales, duminica sunt zile de minim.

primii, cel mai des au dat căutare după ”posta romana” (în circa 235.000 de cazuri), „coduri postale” (peste 40.000), ”cod postal” (14.161), ”posta romana track” (6.568) şi ”program posta romana” (un pic sub 6.500). Interesant este şi faptul că în topul site-urilor care au trimis vizitatori pe portalul companiei (trafic de recomandare, în termeni tehnici) se află okazii.ro, cu aproape 50.000 de recomandări, urmat de track-trace.com, peste 36.000, dhl.de, cu circa 23.500, avoncosmetics.ro, cu 22.000, şi orange.ro, cu un pic peste 17.000 de vizitatori ”trimişi” pe postaromana.ro.

Firefox a detronat Explorer

Home page revine pe primul loc Din cele 4.391.144 de afişări de pagini pe care noul site al Poştei Române le-a înregistrat în a doua parte a anului trecut, cele mai multe vizualizări le-a avut pagina de start, care a fost accesată de aproape 1.280.000 de ori. Urmează pagina de Track&Trace, cu 316.460 de afişări şi, abia pe locul trei, liderul din 2011, este vorba de pagina de coduri poştale, cu circa 200.000 de afişări.

Cum au ajuns vizitatorii pe site Aproape 790.000 de vizite au venit din partea persoanelor care au dat căutare pe google, în vreme ce aproximativ 345.000 de vizite au venit din partea celor care au tastat direct adresa site-ului CNPR. În ceea ce-i priveşte pe 14 ¦

FEBRUARIE 2013

La capitolul browserelor utilizate de cei ce au accesat site-ul CNPR, şi aici s-a produs o modificare substanțială. Internet Explorer-ul celor de la Microsoft a pierdut vertiginos teren față de anul precedent. Dacă în semestrul II 2011, Explorer era cel mai folosit browser de către cei ce accesau site-ul Poştei, cu peste 732.000 de vizite, anul trecut a fost folosit doar pentru 382.000 de vizite şi a coborât pe locul 3 în top. Noul lider este Firefox, cu aproape 500.000 de utilizări, urmat de Chrome-ul lui Google, cu circa 455.000. Locul 4, Opera, este departe de podium, fiind folosit la circa 75.000 de vizite. La capitolul sistemelor de operare, Windows-ul nu are rival: 1.369.538 de vizite, adică peste 90 din total, au fost făcute de pe device-uri ce folosesc soft-ul celor de la Microsoft. La mare distanță urmează soft-ul celor de la Apple, cu un pic peste 100.000 de vizite. La capitolul operatorilor de rețea, cei mai mulți vizitatori au venit din rețelele Rcs&Rds. Circa 30% din numărul de 1.519.244 au venit din această rețea, urmată de Romtelecom, care a adus 16% din vizitatori, şi UPC, cu aproximativ 5%.


Poştă & Poştaşi

Salt exploziv al vizitelor de pe dispozitive mobile Chiar dacă la nivel general rămâne încă nesemnificativ, cu un total de doar 84.594 de vizite în şase luni, adică undeva în jur de 5,6% din numărul total, accesul portalului CNPR de pe dispozitivele mobile (tablete sau smartphoneuri) aproape că s-a dublat față de anul precedent, când se înregistraseră un pic peste 43.000 de astfel de accesări! Creşterea explozivă este în trend cu tendința mondială de trecere de la PC sau laptop către gadget-urile ultramobile, lucru ce implică şi o adaptare a site-urilor la noua modă. Cel mai des au intrat pe site posesorii de iPhone, care au 26.789 de contorizări. Urmează cei cu iPad, cu peste 17.700 de vizite, iar apoi o lungă listă de telefoane ale sudcoreenilor de la Samsung.

București și restul lumii Interesante sunt şi locațiile geografice din care s-a accesat portalul www.posta-romana.ro în a doua jumătate a anului trecut. Mai mult decât normal, grosul celor 1.519.244 de vizite vine din România. Din țară s-au făcut 1.295.261 de accesări, adică 85,25% din numărul total. În ceea ce priveşte traficul din țara noastră, Bucureştiul este lider detaşat. Capitala a dat un pic sub jumătate din numărul de vizitatori români ai site-ului, circa 600.000 din 1.295.261. De altfel, procentul vizitatorilor din Bucureşti reprezintă aproape 40% din traficul total generat de pagina web a Poştei Române! Podiumul este completat, la o distanță enormă, de județele Cluj, cu 77.747 vizitatori, şi Braşov, cu 61.253. În top 10 intern mai intră județele Timiş (54.502), Iaşi (53.917), Constanța (33.411), Prahova (27.339), Dolj (27.212), Bihor (24.111) şi Mureş (23.413). De remarcat că ultimele trei locuri în acest top sunt ocupate de județele sărace din Câmpia Română, respectiv Teleorman (3.109), Giurgiu (2.509) şi Călăraşi (2.270).

Mai multe vizite din Londra decât din 11 județe ale țării! Pe podiumul țărilor din care s-au făcut vizite pe site s-a produs o rocadă, Germania (cu 34.884 de accesări, în creştere față de cele doar 24.076 din 2011) luând fața SUA (34.222, față de 26.631 cu un an în urmă). Top 5 este completat de Marea Britanie, de unde au venit ceva mai mult de 20.000 de vizite, şi Italia, cu circa 12.000. În total, site-ul posta-romana.ro a fost accesat din 171 de țări şi teritorii, printre cele mai insolite locații numărându-se Polinezia Franceză, Insulele Turks&Caicos, Ciad, Burkina Faso, Myanmar sau Insulele Cayman. Interesant este că primul oraş străin în topul accesărilor pe posta-romana.ro este Londra, cu 6.337 de vizite, mai multe decât s-au făcut din 11 județe ale țării! De altfel, capitala Marii Britanii ocupă un excelent loc 30 în clasamentul locațiilor de pe care s-a intrat pe site-ul Poştei Române. Al doilea oraş străin în top este Chişinăul, locul 39, cu 3.716 vizite, urmat imediat de Los Angeles, pe locul 40, cu 3.620.

POªTAªUL411 ¦ 15


Revista Postasul Februarie 2013  

Revista Postasul Februarie 2013

Advertisement