Bry seg om avisen 2022

Page 1

Positiv møteplass

- Fosseparken løfter sentrum, og har blitt en positiv møteplass i Hønefoss for både barn, familier, ungdommer og gamle skatere.

Positive møteplasser for barn og unge

I årets Bry seg om-avis set ter vi fokus på positive møte plasser for barn og unge i Ringeriksregionen.

V I t ror gode møteplasser er viktige, for folkehelse, trivsel og forebygging av utenfor skap. Derfor ønsker vi å gi oppmerksomhet og inspirere til frivillighet og støtte for gode tiltak og møteplasser for barn og unge.

V I har reportasjer fra positi ve miljøer, der barn og unge treffes rundt meningsfylte aktiviteter, og der enkeltper soner finner tilhørighet i et fellesskap.

o g V I møter voksne som er forbilder og rollemodeller, både fra det offentlige, næ ringslivet og frivilligheten. Det er i samspillet mellom disse Stiftelsen Positiv Opp vekst ønsker å være en bi dragsyter, til felles innsats for barn og unge!

Fullt hus og mange

Siden i sommer har det strømmet på med nye ungdommer, og særlig freda gene er det fullt hus på ungdomsklub ben.

Populært møtested

En stund etter at koronaviruset slapp ta ket etter forrige store utbrudd, ble det plutselig fulle hus igjen på ungdoms klubben Freezone.

Også denne kvelden fyller lokalet seg raskt opp både i kafeen og diskoteket, og det kommer en jevn strøm ungdommer hele kvelden. Det er tydelig at klubben er et ettertraktet og populært møtested.

– Rett etter koronatida var det litt stille en periode, for folk var nok påpasselige med å holde avstand en god stund og ikke vant med å kunne gå ut så mye, for teller klubbmedarbeider Michael (21).

–Men etter sommeren kom det flere og flere, og nå er vi gjerne oppe i 150 ungdommer på fredagskveldene. Det er mulig at mange flere ble oppmerk somme på Freezone etter at Positiv Opp vekst arrangerte aktivitetsuker for ung dom i sommerferien, og så tar de som er her ofte med venner også. Det er jo vel dig hyggelig for oss, da, smiler han.

Freezone er åpent fredager kl 19-23, og onsdager kl 1430-21. På onsdagene er det mange som kjøper varm mat, gjør lekser, skravler, spiller biljard eller ga mer. Fredagene er også diskoteket åpent.

Vennlig sikkerhet

Vennlighet og sikkerhet er viktige stikk ord for ungdomsklubben Freezone, som er et rusfritt sted.

2
BRY SEG OM-AVISEn
Klokka nærmer seg sju en kjølig fredags kveld i november, og en gruppe ungdom mer samler seg utenfor lokalene til Freezone som snart åpner dørene.
Kate Hoås og andreas tronerud (foto)
Full Fart: Danseglade ungdommer i full fart på fredagskveldene i Freezone-diskoteket.

Graffiti workshop

Lørdag 5. november var 10 ungdom mer fra Freezone med på Graffiti workshop med gatekunstner Daniel Te toka.

Formålet var å gjøre noe kult ut av en mørk sentrumspassasje i trappa utenfor Freezone. Den hadde blitt bygd inn med et stort stillas da kultursenterutbyggin gen satte i gang tidligere i høst.

Stiftelsen fikk til en deal med utbyg ger, at de skulle dekke kostnadene til prosjektet, og at ungdommene kunne få være med og dekorere og samtidig lære litt om graffiti og gatekunst.

Vi synes resultatet ble bra.

Ungdommene driver klubben

15-20 ungdommer er med og driver Freezone hver uke, og planlegger aktivi teter og arrangementer sammen med klubblederne.

Det er teamsamling hver fredag, og de har ansvaret for praktiske oppgaver på Freezone under klubbkveldene.

mange nye ungdommer

Denne fredagskvelden blir de som kommer møtt av de smilende, imøte kommende medarbeiderne Erika (16) og Catherina (17), som stempler hendene deres for inngang. I tillegg er det tre er farne sikkerhetsvakter, som sørger for at ingen med promille eller medbragt alko hol kommer seg inn.

–Vaktene sjekker sekker og bager slik at ingen skal komme inn med alkohol. Hvis noen har med seg brus eller energi drikker utenfra, får de ikke ta dem med inn dersom de er åpnet fra før, forteller Catherina.

–Om noen dukker opp med promille eller medbragt alkohol, blir de utestengt i to uker før de kan komme tilbake, for klarer hun videre.

Ungdommene er glade for tryggheten de har på Freezone. Både Veronika (14)

og Luna (13) setter pris på at vaktene holder øye med det som skjer.

– Det skaper en trygghet for oss at vak tene er her og sjekker ting, sier Luna, som har vært på Freezone siden i som mer.

–Og alle som jobber her er veldig vennlige også, fortsetter hun.

Den beste spilleopplevelsen

På gamingrommet høres ivrige stemmer fra sofaene. Der sitter Mikkel (13), Lasse (13), Engela (13) og Luna (13), og på stor skjermen foran dem er Lasse og Mikkel midt i en spennende omgang Fifa.

– Det er blant annet Fifa'n som trekker meg hit, flirer en ivrig Mikkel, mens han innstiller seg på seier.

Lederne på Freezone tar ungdomme ne på alvor, og jobber målrettet for å ha

et tilbud som samsvarer med de unges behov. For et par år siden bestemte de seg for å utvide gaming- og datatilbudet, etter ønske fra ungdommene. Gaming rommet er blitt større, utstyret er opp gradert og klubben har planer om å ut vide tilbudet ytterligere.

Tre gutter, som ikke vil oppgi navn, blir ivrige når de snakker om det gode utstyret.

–Det gamingutstyret som er her er skikkelig godt utstyr, sier en, og lener seg fram i stolen, tydelig engasjert.

– Ja, det er dyrt utstyr, skikkelig kvali tetsutstyr, samstemmer en annen, og legger til:

– Det er her vi får den beste spilleopp levelsen.

–Hva er det ellers som gjør at dere liker å spille her, da? Til forskjell fra

hjemme?

–Det er veldig hyggelig å spille sammen, det blir så god stemning. Bra samarbeidsstemning, kan du si.

–Og så er det veldig mange forskjelli ge spill her, så det er noe for alle, sier de.

Partystemning

Det blir tidlig mange nede i diskoteket. Ivrige bein søker rytmen fra høyttaler ne, noen midt på gulvet, andre litt i ut kanten av rommet. De unge stemmene forsøker å sveve høyt over tonene fra musikken for å prate med venner og nye bekjentskaper. Beaten hamrer med hjerterytmen.

3
Fortsetter på neste side»»

Mange av de samme ivrige beina løper opp og ned trappene, mellom kiosken og diskoteket. Den ung dommelige iveren er sterkt til stede i hele rommets at mosfære, og den fyller trappeoppgangen.

– Det er veldig fint å være i diskoteket, sier Engela.

– Ja, det er gøy å danse når det er bra musikk, sier Luna.

Venninne Hanna (14), Emilie (14) og Veronika (14) er enige.

– Og så er det fint å bli kjent med ungdommer fra an dre skoler også, sier Veronika.

a nbefales

I kafèen er det varmt og koselig. Mer dempet stem ningsmusikk, behagelig belysning. Ungdommene sit ter rundt bordene og skravler, spiller mobilspill og spi ser godteri. I en stor sofagruppe sitter flere tilbakelent, med tydelig fredagsfølelse. De skravler, tisker, hvisker og ler høyt og hjertelig.

Ved disken i kiosken sitter Kristinn (13) i avslappet, munter samtale med Mie (17) og Erika (16), som har ki oskvakt.

– Jeg begynte å gå her i slutten av oktober, forteller Kristinn, som opprinnelig er fra Island.

– Jeg liker meg godt her på Freezone og kunne tenke meg å bli medarbeider. Jeg har alllerede fått gode ven ner her. Det er alltid veldig god stemning her, legger han til.

Stine (14) og Amalie (17) er enige, og fremhever at Freezone er et sted de tror alle unge vil trives og føle seg hjemme.

– Det var noen kompiser av meg som tok meg med hit, forteller Amalie.

– Det er et veldig hyggelig sted. Alle er velkomne og kan være seg selv, fortsetter hun.

– Ja, det er veldig bra miljø her. Og så er alle som job ber her så vennlige, det er tydelig at de virkelig bryr seg, sier Stine (14).

– Så dere anbefaler andre ungdommer å komme til Freezone også?

– Ja, så absolutt, avslutter Stine.

Studietur

Vi heier på deg som står på hver eneste dag for å gi barn og unge en trygg og god oppvekst! Takk til Stiftelsen Positiv Oppvekst for at dere er med på å skape fremtidens Ringerikinger.

I Ringeriksregionen er vi god alene, men best sammen, og for oss er det viktig og meningsfullt å støtte lokalt engasjement.

Formålsparagraf

Stiftelsen Positiv Oppvekst har som formål å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Vi ønsker å fremme en «Bry seg om kultur» i lokalmil jøet, og er en aktør som samler bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner og det offentlige til felles innsats for barn og unges oppvekstmiljø.

Holder vakt

Vaktene sørger for at klub ben et rusfritt og trygt sted å være for de unge. Mange av vaktene var selv brukere av klubben i ungdomsåra, og har i ettertid kommet tilba ke for å bidra som forbilder for neste generasjon. I til legg har vaktene fredags kvelden på Freezone som et fast punkt i ukeprogram met, som en viktig sosial møteplass samtidig som de utfører et viktig arbeid.

Freezone-vaktene har oppsyn med både klubblo kalene og området utenfor. Det er etablert et godt sam arbeid med både Politiet og Hønefoss Vaktselskap, og faste rutiner for hvordan si tuasjoner skal håndteres når det oppstår tilløp til uro eller bråk.

Grasrotandelen

Stiftelsen Positiv Opp vekst er registrert som mu lig mottaker av grasrotandel via Norsk Tipping. Hvis du spiller kan du bestemme at 5 prosent av beløpet skal til falle Positiv Oppvekst. Opp gi stiftelsens org.nr. 982 410 371 til kommisjonæren.

4
Vi heier på fremtidens Ringerikinger!
POPulÆr GaMING: Pavel Soloviolv, Oskar Kristoffersen, Jarle Småbråten koser seg ved datamaskinene. DI s Ko : Madeleine Sanden Moljord, Jenny Celeste Rye Paulsrud, Anastazja Agnieszka Jaroszek, Eweline Dyrnes og Yulieth Hagen i diskoteket.
««Fra side 3
FL ere : På fredager er det fullt hus i Freezone-lokalene. Klubblederne sammen med noen ungdommer fra Freezone og styret i Positiv Oppvekst dro på studietur til Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg. Der fikk de omvisning og en gjennomgang av et klubbtilbud organisert rundt gaming og da takultur, som også er et satsningsomeråde for Freezone. Fra venstre Kjell Alek sander Johansen, Arnbjørn Moløkken, Werner Jacobsen, Nicholas MathilassiBrookes, Catherina Håkenstad, Andreas Tronerud og Stian Høibråten. Foto: Jørn sy V ersen
*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 12 200,-. Privatleie eks. Yaris Cross Hybrid Active AWD-i : Startleie/etabl.gebyr 85 490,-. Md. leie: 2 590,- og totaltpris: 178 730,- vil variere med rentenivået. 3 år/45 000 km. Priseks. Billån v/35 % egenkapital: Nom. rente 4,25%, Eff. rente 6,75%, 150.000 o/5 år. Etabl.geb. 3 444,-. Totalt 176.295. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,44 l/mil, fra 99 g/km, 9,5 mg/km. Priser gjelder fra 01.10.2022. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. YARIS CROSS HYBRID ACTIVE UNNGÅ AVGIFTSØKNING - FÅ NY BIL INNEN NYTTÅR • 17” Aluminiumsfelger • Skinnratt m/varme • Varme i deler av frontrute • LED hovedlys • LED tåkelys foran • LED signatur foran og bak • Automatisk fjernlys • Parkerings-sensorer foran og bak • Ryggekamera • Smartstart og nøkkelfri • Adaptiv Cruise Control (alle hastigheter) • EC auto dimming av innvendig speil • 40:20:40 delt baksete • Auto A/C • 7” digitale instrumenter • 6 høyttalere • 8” multimedia-skjerm • Kroker i bagasjerom • Sort taktrekk og på nedre del av dashboard • Navigasjon via app med Android Auto/Apple CarPlay YARIS CROSS HYBRID ACTIVE AWD-i Pris: 415 900,-* Privatleie KUN: 2 590,-* Startleie: 80 000,- Kampanjerente: 4,25%* Utstyr på denne modellen: BEGRENSET ANTALL! VINTERHJUL OG METALLIC LAKK INKLUDERT I PRIS. toyotahonefoss.no TOYOTA HØNEFOSS HØNEFOSS Osloveien 4 32 17 05 00 HADELAND Garveriveien 3 61 32 47 70 5

–Fosseparken løfter

Rullebrettklubben har hatt mange klubbkvelder for både store og små, og barn, ungdommer og voksne nyter ly den av rullende hjul mot underlaget. Ventet i over 20 år

En som har ventet på en skatepark i Hø nefoss i over 20 år, er Didrik Kristiansen (37). Han er født og oppvokst i Høne foss, og han har vært en del av skatemil jøet i byen siden han har 14 år.

–Da jeg var ungdom skata jeg Rabbabakken ned og inn til Alles-huset hver dag det var fint vær, forteller han, mens han tar en slurk av kaffekoppen.

–Positiv oppvekst hadde et skatean legg i den gamle bussgarasjen der vi var mye, og jeg husker at vi hadde mulighe ten til å skate ute under tak da innendør sanlegget stengte etter en stund, mim rer han.

Det gamle skateanlegget fikk dessver re ikke så lang levetid, så skaterne måtte finne andre måter å skate på, og bruke de mulighetene de hadde etter beste evne. Ansiktet hans lyser opp når han husker hvor ivrige skatere de var i ung domstida, både med og uten skatean legg.

– Om det var snø og glatt vinterstid var bare å hive på seg stillongsen og så kom me seg ned i den eneste gata i sentrum som hadde varmekabler. Heldigvis var det noen voksne på Jevnaker som starta Jevnaker skateboardklubb. De ordna en innepark vi «bodde i» om vinteren, ler han.

Han forteller om en engasjert gjeng med kamerater, som holdt sammen i tykt og tynt, og som har betydd mye for hverandre fram til dags dato.

–Det var et positivt og inkluderende miljø, og flere av de jeg skata med som ungdom er fremdeles mine beste kame rater, sier han.

Et løft for sentrum

På sosiale medier har Didrik sagt at han mener Fosseparken er en redning for sentrum, og han er veldig glad og takk nemlig for mulighetene skateparken gir.

–Det jeg tenker er at Fosseparken gir et godt tilbud utenom det organiserte. Jeg tenker det er med på å hindre uten forskap, fordi det er et inkluderende miljø der alle er velkommen. Det spiller ingen rolle hvem du er eller hvor god du er, du kan komme uansett. Det er også gratis, sier Didrik, over den rykende kaf fekoppen.

Skate-pappa Kjetil Aschim (42) er også enig i at Fosseparken er et løft for Høne foss sentrum, og et trygt og inkluderen de sted for både barn, ungdommer og voksne. Han besøker ofte parken sammen med døtrene Ella (10) og Cor nelia (7).

–Jeg opplever Fosseparken som et veldig flott sted for familier, sier han.

6
Siden åpningen av Fosseparken har det vært høy aktivitet der.
FOTO: JakOB
GODT TILBUD: – Åpningen av Fosseparken har vært et løft for sentrum og Hønefoss, mener Didrik Kristiansen, som var en av de første til å teste ut rampene på åpningsdagen i juni
ØsTheIm

løfter sentrum

TeNÅRING: Didrik Kristiansen for 20 år siden, iført rød T-skjorte, den gangen det ble lovet skatepark på Livbanen. FaksImILe: RINGeRIkes BLaD

7
Fortsetter på neste side»»

– Jeg er der ofte med døtrene mine, og de synes det er kjempegøy å være der. Det er et sted det er lett å komme i kon takt med andre mennesker, og både jeg og jentene har blitt kjent med nye folk der. Ellers tror jeg Fosseparken er et vel dig positivt bidrag til sentrum på andre måter også, sier Kjetil.

–Kanskje fører det til noe økt omset ning for kaféer og butikker i sesongen, fordi folk gjerne stikker innom og hand ler mat og drikke, påpeker han.

Inkludering, trygghet og trivsel Didrik Kristiansen påpeker, som nevnt, at Fosseparken kan ha en forebyggende effekt på utenforskap, fordi parken er for alle. Inkludering og trivsel er noe av poenget med parken, sier Jonny Fjell stad (57), som er nestleder i Ringerike Rullebrettklubb.

–Vi ønsker gjerne å skape en positiv sosiale møteplass for alle aldersgrupper, og derfor har vi arrangert klubbkvelder hver onsdag. Da brukes parken til å ska te og samtidig delta i de sosiale aktivite tene som er på disse kveldene, forteller Jonny.

Klubben arrangerer også skatekurs med viderekomne skatere på klubbkvel dene, slik at de som vil kan få lære av de som har lang fartstid.

Én av de som har vært med å lære opp nye skatere, er Didrik Kristiansen. Han påpeker at det også utenom kurskvelde ne er helt lov til å spørre de mer erfarne skaterne om tips og råd.

–Det er bare å spørre oss som er mer erfarne, vi har ikke noe imot å gi tips og vise hva man kan gjøre, sier han.

Rullebrettklubben låner ut utstyr som rullebrett, hjelm og annet beskyttelses

utstyr. Norsk Folkehjelp stiller også på klubbkveldene og har blant annet øvel ser med redning.

Supert samlingssted –Han der bor jo i Fosseparken, flirer Jonny, og peker humoristisk på den fjor ten år gamle sønnen, Dennis.

Både Dennis og lillebroren, Tomas (7), trives veldig godt når de kan ta med rul lebrett og sparkesykler og dra i skatepar ken med venner eller foreldre.

–Det er et supert samlingssted for ungdommer, sier Dennis.

– Da slipper man å henge rundt på Ku ben, for eksempel, og så er det også en fin måte å holde seg i form på.

Som Kjetil og Didrik, mener også Den nis at Fosseparken er med på å legge til rette for at folk får nye bekjentskaper og kan få oppleve å møte likesinnede.

–Skateparken gjør det mulig å opple ve nye vennskap. Det blir et bånd mel lom dem som kommer til parken, reflek terer han.

Håper på mer

Etter hvert som kulda og frostrøyken kommer, blir det mindre aktivitet på skaterampene i Fosseparken, men så snart snøen er borte og underlaget no enlunde tørt, vil hjulene rulle videre på betongen og latteren runge i Fossepar ken.

–Det er så utrolig godt underlag, smi ler Didrik, gledestrålende.

–Vi kommer til å savne skatinga og miljøet i Fosseparken på vinteren, så kanskje vi kan håpe på en utviding av mulighetene etter hvert? Kanskje et innendørsanlegg, sier en entusiastisk Kjetil.

8
««Fra side 7
FamILIePaRk: Pappa Kjetil (t.h.) og døtrene Ella og Cornelia har tilbrakt mange timer sammen i Fosseparken i år. Det har også Didrik Kristiansen (t.v.) som har vært aktiv skater siden ungdomstida.
Alle typer trykksaker – fra idé til trykk og levering/distribusjon BREVARK KALENDERE PLAKATER FAKTURAER KONVOLUTTER MAGASINER HEFTER BROSJYRER DM’er VISITTKORT Ullerålsgt. 12 – 3513 Hønefoss Tlf.: 32 12 25 68 – post@palerud.no – www.palerud.no Distriktets trykksakleverandør i over 60 år! MAN.,TIRS.,ONS.KL.10-16 TORSDAGKL.10-17 Trengerdu KONTORMØBLER? KONTORMØBLER? Hjørnepulter,sjalusiskap, arkiv,reoler, konferansemøbler,postreoler,lamper, skranker,white-boards, skillevegger,kursbord, lagerreoler,pallereoler ogmyemyemer. Vi harstortutvalg ibruktognytt Vi harstortutvalg ibruktognytt 9 Bry seg om-avisen gir oppmerksomhet til positive lokale formål og tiltak, med fokus på barn og unge. Historikk: 2021: tema: datakultur og gaming 2020: Positiv oppvekst 20 år 2019: ringkollen Jibbers 2018: Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i ringerike 2017: ringerike og Hole røde Kors – Leksehjelpen 2016: Hønefoss Basketballklubb 2015: ringerike tae Kwon do Klubb 2014: ffu – fotball for utviklingshemmede 2013: ungdomsklubben «High five» i Hole 2012: Lekeplass på søndre torv 2011: natteravnene 2010: Positiv oppvekst 10 år 2009: fargerik Idrett 2008: freezone – ungdomsklubb og kafé 2007: frelsesarméens julegryte 2006: Musikalprosjektet «Bucuresti» 2005: ringerike Kultursenter 2004: fontenehuset Bry seg om-avisen GLeDeR seG:: Ella og Cornelia synes det har vært kjempegøy å være i Fosseparken, og gleder seg til det blir gode rulleforhold igjen til våren. POPULÆR: Den gamle skateparken under Rutebilplata eksisterte fram til 2003 FaksImILe: RINGeRIkes BLaD
FORmeN: Dennis Fjellstad er en habil skater, og synes dette er en fin måte å holde seg i form på. FOTO: WeNche mOseNGeN NILseN
hOLDeR

Koser seg med hester

– Ja, de er så gøyale, samstemmer Nora (8).

–Og mens vi steller dem, så kan vi kose masse med dem, sier Sarah (8).

Det er tydelig at hestene og barna kommer godt over ens, for hestene kommer og møter dem ved gjerdet utenfor, når de skal inn for å stelles. De følger lydig og rolig med når de leies inn. Toril mener at det er av stor verdi for barn å få oppleve et slikt forhold med dyr. Så lenge man er snill mot hestene, er de gode og lojale til bake.

–De møter deg som den du er og godtar deg uforbe holdent, stiller ingen spørsmål. I stallen kan man være akkurat den man er og slappe av, påpeker Toril.

Det er mandag og stalldag på etter skoletid-tilbudet på Klekken gård i Haugsbygd. Rundt matbordet på stalloftet hos daglig leder Toril Eriksen sitter det flere blide jenter i alderen sju til tolv år.

De er noen av de faste deltakerne mandager, tirsda ger og fredager, og kom mer for å ri og stelle hes tene på gården. Tilbu det er for elever i barne skolen, som et alterna tiv til SFO.

Hestegleden i gruppa er til å ta og føle på. Denne mandagen skal barna børste hestene, pusse utstyr og rengjøre båsene. Det blir også be standig mye kos med hestene og de andre dy rene på gården. Kanskje skal de flette manken på en av ponniene også?

Godt fellesskap

Toril er lidenskapelig opptatt av både hester og mennesker, og hun brenner for å gi gode opplevelser for barna og ungdommene som kommer til gården. Hun legger til rette for at barna får et godt fellesskap seg imellom, samtidig som de lærer å ta vare på dyrene. Før ridningen og stallarbeidet lager og spi ser de alltid mat sammen, noe Toril tenker er viktig for en god følelse av fellesskap.

– Da spiser alle det samme og ingen skiller seg ut. De får tid til å prate sammen og bli godt kjent, smiler hun.

Å være viktig for noen

På spørsmål om hva som gjør det så fint å være i stal len, svarer jentene noe av det samme; nemlig at det er så kjekt å være sammen med hestene.

–De gir meg kjærlighet og jeg gir dem kjærlighet, smiler Aurora (7).

–Det er stort for et barn å få bety mye for noen. Dy rene blir glade når de kommer og tar imot det de har å gi av kos og kjærlighet.

Sosiale ferdigheter

Selv om den barnlige iveren fortsatt merkes etter at hestene er hentet inn, senker roen seg mer merkbart i stallen. Barna beveger seg uanstrengt, men hensyns fullt rundt dyrene. De fletter dem, børster dem, klem mer dem og prater med dem. I fellesskap med dyrene lærer barn og unge både empati og evnen å regulere seg etter an dres behov.

– Om man er urolig og voldsom trekker heste ne seg unna, men de kommer til deg når du er rolig. Etter hvert kan barnet overføre dette til relasjoner med men neskene rundt seg, for teller Toril.

–Barn og unge med adferdsvansker, for ek sempel, lærer på en god måte å regulere seg i møte med hestene, fortsetter hun.

Noe for alle

For barn som er fylt el leve år eller blitt for store til å være med på etter skoletid-ordningen, er det alltid en mulighet å få være stalljente eller stallgutt. Både Emma (12), Live (12) og Erle (14) er stalljenter og trives med å få være på gården så ofte de kan.

–Det er mye kos og gøy selv om man gjør oppgaver og ikke bare rir, sier Erle.

Hest og mestring er et populært møtested utenom etter skoletid-ordningen også. Gården er en Inn på tu net-gård og tilbyr ulike aktiviteter med fokus på mest ring, mening, utvikling og trivsel. De har også et samar beid med gestaltterapeut og tilbyr hesteassistert tera pi. De har også ordinære ridetimer.

Og, som Aurora (7) uttrykker det, så er det mulig å fly der også, hvis hesten hopper litt.

KOSELIG MÅLTID: Torill (til høyre) sørger alltid for et hyggelig måltid til gjengen før det er tid for ridning, stalltid og kos. Her med Sarah (8), Kaisa (8), Live (12) og Emma (12).

10
–Når jeg rir, og hesten hop per litt, så er det nesten som å fly, sier Aurora (7). Hun spi ser varm toast sammen med vennene sine på «Hest og mestring fritid», som snart skal i gang med stalltid og hestestell.
GODE VENNER: Shetlandsponnien Michelle blir lydig med Sarah og Kaisa inn på stallen, til stell og kos.
Torvgata3,3513Hønefoss Dinlokale forsikringsspesialist Tlf.32179800 www.ringforsikring.no hester og gode venner GOD STEMNING: Jentene på «Hest og mestring fritid» har stor glede av både hverandre og hestene på stallen.
IGJEN, IZZIE: Emma, Nora og Aurora på vei til stallen med fjordingen Izzie. 11
KOM
12

DIN LOKALE GAMINGSPESIALIST

Hos Elkjøp Hønefoss elsker vi gaming. Kom innom oss for å teste utstyret i gamingavdelingen eller få tips og råd om de perfekte julegavene. Spør oss! Velkommen!
Åp ning s t ide r g jenno m jul en: Mandag-fredag: kl. 10-20 Lørdag: Kl. 10-18 Søndag 11. og 18.: kl. 14-18 13

Bygger trygge vennskap i vennegrupper

–Nå er vi henta, sier en forventningsfull Sølve (7), når han og medelevene fra Vang skole blir henta fra SFO.

I dag har han med seg Kasper, Veline, Cassandra og Travis hjem på vennegruppe.

Plan for dagen?

Hoppe og showe, bytte pokemonkort, leke med figurer, lage pizza og spille Nintendo!

Alle får besøk

Sølve, Cassandra, Veline, Kasper og Travis går i andre klasse på Vang skole, der alle elevene deltar på «Vennegruppe». Vennegrupper har vært vanlig på Vang skole i mange år, tidligere vedtatt i FAU. Barna i vennegruppene kommer på besøk til hver andre utenom skolen, slik at de kan få bli kjent med hverandre også utenfor skolens rammer. I gruppene er det 5-6 elever fra samme trinn, og det er kontaktlærerne som setter opp gruppene.

– Grunnen til at det er vi lærerne som setter opp gruppene, er at da kan vi sette sammen noen som kjenner hverandre litt fra før med noen de kanskje ikke kjenner like godt, sier kontaktlærer, Hanne Slålien Thoen.

– Da har de noen de er trygge på der, og så får de muligheten til å bli kjent med og trygge på de an dre også, fortsetter hun.

–Vi ønsker å legge til rette for at alle barna får komme på besøk til noen fra klassen sin, og at de selv får besøk også. Barna synes at det er veldig stas med vennegruppene og gleder seg alltid vel dig, forteller Ingrid Eiksund Tangestuen, også kontaktlærer.

Vennegruppene skal være en avslappet sam menkomst, med lave skuldre. Alle familiene kan gjøre det som passer best for dem. Mange spiser gjerne sammen, og barna leker og gjør aktiviteter, alt etter hva som passer for familien som inviterer.

Pizzagjengen

De fem barna som møtes hjemme hos Sølve, koser seg sammen. Det første de gjør er å ta en runde og utforske gutterommet, før de kikker innom leke rommet og stua. Hva finnes det å leke med her, tro?

De lander en stund i sofaen og slapper av etter skoledagen. Etter hvert kikker to av dem på poke monkort, mens de andre finner frem ulike leker på lekerommet.

Når de har lekt en stund, trenger Sølves mamma hjelp på kjøkkenet. Der det ligger tre pizzabunner på brett.

– Har dere lyst til å hjelpe meg med å lage piz za?

– Ja!

Travis, Kasper og Cassandra er de første som går i gang med å legge på saus, fyll og ost, og etter hvert sitter alle de fem barna og legger på løk, pep peroni, skinke, ost, mais og paprika. Noen spiser også litt av godsakene inni mellom, og Sølves for eldre sier at alle kokker har lov til å smake på det de lager. Ti hender strekker seg raskt og ivrig, over

og under hverandre, for å få tak i ingrediensene de skal bruke. De småprater og ler.

– Hva synes dere er det kjekkeste med venne grupper, da?

De tenker seg litt om.

–Det er gøy å være sammen med de andre, sier Cassandra.

–Ja, jeg er helt enig med Cassandra, kommer det fra Travis, og Sølve nikker anerkjennende.

Forebygger mobbing

Ingrid og Hanne er veldig engasjerte i å sørge for at barna opplever tilhørighet og aksept i klassen, og de tenker vennegruppene kan bidra til det. Grup pene blir en trygg og positiv møteplass i barnas hverdag.

–Det er noe med det å få komme på besøk til hverandre og se nye sider av hverandre, kanskje særlig dem man ikke har vært så mye med på sko len. Vi tror at barna utvikler en større forståelse for hverandre når de blir bedre kjent utenom skolen også, sier Ingrid.

–Forhåpentligvis kan vennegruppene være et ledd i å forebygge mobbing også, fordi det skaper gode relasjoner mellom alle i en klasse.

–Og så vil familiene til de ulike barna bli bedre kjent, både med de andre barna og foreldrene de res, i forbindelse med vennegruppene. Når man har barn i samme vennegruppa må man planlegge og kommunisere rundt det som skal skje i grup pene. Vi tror det er en stor fordel, fortsetter Han ne.

Alle er klassevenner

De to kontaktlærerne lærer elevene sine at alle er klassevenner, selv om de ikke alle er like nære venner. Og som klassevenner tar man godt vare på hverandre. Vennegruppene er med på å styrke dette.

– Vi snakker ofte med elevene om at som klasse venner skal de se med øynene og tenke med hjer tet. Så om de ser noen som går aleine, så går en klassevenn og spør dem med i leken, sier Ingrid.

Og dess bedre man kjenner hverandre, dess let tere er det både å se hverandre og inkludere hver andre.

Gleder seg til neste gang!

Det er god stemning i vennegruppa hele ettermid dagen. Etter pizza og lek, når det er et kvarter igjen av vennegruppetida, setter de seg i sofaen og spiser is og spiller sammen. Klokka fem kom mer det mammaer og pappaer og ringer på døra, og vennegruppa er plutselig over. De som ikke er helt ferdige med isen sin, skynder seg å spise opp før de smilende takker for seg.

Sølve gleder seg alt til den neste vennegruppa. –Ja, da skal jeg til en av de andre, sier han for nøyd.

14
PIZZATID: Det smaker ekstra godt å spise pizza man har laget sammen! Fra høyre Sølve, Travis og Cassandra. POKEMONKORT: Sølve og Kasper slapper av og ser på pokemonkort sammen.
VI STØT TE R POSITIVOPPVEKST ogdetflotte ungdomsarbeidetdegjør! FLISEKOM PA NIETHØNEFOSS Ty rimyrveien12,Ho vn æringspark,3515Hønefoss Mandag -fredag07 -17• Torsdag07 -18•Lørdag10-14 Tlf.:32128130 •w ww.flise kompaniet.no FLISEKOMPANIETGIRDEG: –KVA LITET –FAG KUNNSKAP –K RE AT IV EF ORSLAG –G ODSERVICE –L EVERINGSDYKTIGHET Ny fl ot togd ob be lt så st or bu ti kk ! 15 GODE VENNER: Her er vennegruppa sammen med kontaktlærerne Hanne og Ingrid, på Vang skole. VENNER: Barna liker å være sammen i vennegruppe. Alt er hyggelig å gjøre sammen med venner, både leke og lage mat.

Jobber videre med gaming-tilbud

Stiftelsen Positiv Oppvekst har søkt om ytterligere midler fra forskjellige tilskuddsordninger.

arnbjørn moløkken

I fjorårets avis fortalte vi at stiftelsen hadde søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om støtte til etable ring av et stort gamingsenter i tilknytning til ung domsklubben Freezone og Ringerike Kultursen ter. I februar kom svaret.

– Det ble ikke noe av det store prosjektet, der vi prosjekterte en mulig ombygging av det gamle tankrommet i kultursenterbygget, sier daglig le der Jørn Syversen i Positiv Oppvekst.

– Men vi fikk 100.000 kroner til investering i ga mingutstyr, som bidro til at vi i løpet av våren kun ne anskaffe tre gaming-PC'er og en 75¨TV-skjerm, Nintendo Switch og Play-Station 5 konsoller med tilhørende spill. Disse oppgraderingene var svært populære, og i tråd med ungdommene sine øn sker for utviklingen av tilbudet, sier han.

Lokal støtte

I tillegg til Sparebankstiftelsen Ringerike har stif telsen fått gavetilskudd også fra Skue Sparebank,

Ungdom og Fritid, samt Ring.Blad/DNB til videre utvikling av gamingsatsningen på Freezone.

– Foran sesongstart i høst fikk vi dermed mulig het til å anskaffe to nye gaming-PC'er, slik at vi nå er oppe i fem PC'er, sier Syversen

– Samtidig ble det foretatt en utvidelse med ek stra kvadratmeter og økt kapasitet på ventilasjon i gamingrommet. Disse investeringene har vært svært vellykket, og det har vært 100 prosent ut nyttelse av PC'ene både onsdager og fredager, for teller han.

Videre planer

Stiftelsen har søkt om ytterligere midler fra for skjellige tilskuddsordninger, og målet er å kunne doble antall gaming-PC'er i løpet av 2023.

I tillegg utredes muligheten til å etablere et ek stra gamingrom på Freezone, ved å ominnrede ek sisterende arealer i tilknytning til dagens klubblo kaler. Fokus for de nye arealene vil være gaming med spillkonsoller som Play-Station og Nintendo Switch, VR, i tillegg til 3D-printing og streaming.

– Gamingutstyr er kostbart. Vi er helt avhengig av ekstern finansiering gjennom gaver og til skudd, men har tro på at vi i løpet av 2023 skal kla re å få til et utvidet tilbud, både med tanke på nye arealer og topp moderne utstyr, sier den daglige lederen.

Stort
av
- HELE ÅRET ÅRETS FELLESKI FRA 2500,Stort ski og sykkelverksted - Sjekk www.gladehjul.no Torvgt. 8 - 3513 Hønefoss Tlf. 32 12 23 68 www.gladehjul.no www.gladehjul.no - sjekk vår nye nettbutikk. 16
utvalg
sykler og elsykler
GAMERE: Even Dyrbeck og Benjamin Bruun gamer hver eneste dag, og stortrives ved datamaskinene. FOTO: AndREAs TROnERud
tid til det
Med leilighet i Elveparken får du større frihet til å bruke tiden på akkurat det DU helst vil. www.elveparkenbenterud.no 17
Mer
gode liv ELVEPARKEN

Lokal støttespiller for gode tiltak

Skue Sparebank støt ter mange lokale pro sjekter. Det siste året har banken blant an net bidratt til belys ning i den nye Fosse parken, ny kunst gressbane på Tolpin rud og utvidelse av gamingtilbudet på ungdomsklubben Freezone.

Jørn SyverSen

–Hønefoss Sparebank, som vi tidlige re het, ønsket være en god støttespil ler for positive tiltak og utvikling i Ringeriksregionen, sier Per Anders Bjørklund, som er Hønefoss-avdelin gens markdsansvarlig.

Støtten lokalt er ikke blitt mindre, men har faktisk økt etter navnebyttet til Skue Sparebank.

–Nå er alle gode formål aktuelle, så lenge de er lokale, sier han.

Avhengig av gode initiativ

En andel av fjorårets overskudd settes av til å støtte allmennyttige formål, og lokale prosjektmidler kan søkes på gjennom bankens gaveutdeling innen utgangen av januar hvert år.

–Vi er avhengig av gode aktører og initiativ lokalt, som kan forvalte gave

midler i henhold til bankens formål, sier viseadministrerende banksjef Torgeir Nøkleby.

Heier på frivilligheten

Per Anders Bjørklund er oppvokst og bosatt på Jevnaker. Med frivillig enga sjement som fotballtrener for egne barn i JIF gutter 10 år og jenter/gutter 7 år, og som en av ildsjelene rundt Randsfjordfestivalen kjenner han godt til rammevilkårene frivilligheten må operere innenfor.

–I banken er vi et team som deler ansvaret for gavetildelinger og spon soravtaler. Sammen forsøker vi å iva reta formålet, at gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisa sjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak, sier han.

Vi kantilby: Profesjonellutleie av lyd/lystilalleanledninger! Viprosjektereroginstallereralt av: lyd/lys/bilde/scenetekniskutstyr! Tlf.32122782www.honefoss-lyd.no 18
19
BRYR SEG OM: Viseadministrerende banksjef Torgeir Nøkleby, Ellen Ulven og Per Anders Bjørklund i Skue Sparebank ønsker å støtte gode tiltak i lokalmiljøet.

Røde Kors gir «juleønske» til 95 barn

Barnas Røde Kors sørger for at lokale barn får med seg juleforestillingen «Et juleønske».

Kate Hoås

For en stund siden ga Barnas Røde Kors Hole og Ringerike en førjulsgave til 65 barn – nemlig billetter til NRK Supers ju leshow.

Nå høyner de, og gir 95 billetter til juleforestillingen «Et juleønske», i de sember.

Noe utenom det vanlige

På Røde Kors-huset i Hønefoss sitter de to kollegaene, Marit Svendsen og Staale Trevland, og jobber med Røde Kors' før julsplaner. På loftet er en av medarbei derne i gang med å pakke inn julegaver som skal gis til ulike mennesker som kan trenge en oppmuntring i jula.

– Vi er med på å gi julegaver til ulike mennesker i samarbeid med andre of fentlige etater, for det er ikke alle som har så mange de får julegaver fra, fortel ler Staale.

– Og så har vi også vært så heldige å kunne gi billetter til NRKs juleoppset ning og familieforestillingen «Et juleøn ske» nå før jul, legger han til med et smil. – Det er en flott familieforestilling som det virkelig er verdt å få med seg!

Marit og Staale er strålende fornøyde med at Røde Kors har anledningen til å gi denne førjulsgaven til barna som be nytter seg av tilbudene i BARK, som er en forkortelse for Barnas Røde Kors.

– Vi gjør det slik at de kan bestille av de innkjøpte billettene via oss, og de kan ta med søsken og foreldre, sier Marit.

– Og du skulle sett som de koste seg på den forrige forestillingen vi så! Det var fullt liv og mye respons da Fantorangen åpnet kalenderlukene, ler hun.

– Dette gleder oss å gjøre, for vi vet at ikke alle familier har like god anledning til å la barna få slike opplevelser, og det er godt for et barn å kunne fortelle at det har vært med på noe litt utenom det vanlige, sier Staale.

BARK for alle barn

– Det har alltid vært viktig for Røde Kors å ha gode tilbud til barn og unge, sier Staale.

I Barnas Røde Kors er det mange ulike aktivitetstilbud, og BARK er åpent for alle barn og unge. I BARK Hole og BARK Rin gerike er det aktiviteter for barn mellom 6 og 13 år, og i BARK seniorgruppe er det tilbud til ungdommer mellom 13 og 16 år.

I Røde Kors Ungdom kan unge mellom 13 og 29 år delta på ulike aktiviteter.

– Det er mulig å sette seg opp på en venteliste for dem som ønsker å være med, og vi tar først og fremst inn dem som ikke er aktive i andre aktiviteter, sier Marit.

– Ofte er det nye som melder interesse fordi de har venner som er med, eller så blir de med i etterkant av å ha vært med på Ferie for alle, som er et tilbud vi har for barn og unge i sommerferien, fort setter hun.

Barn og unge som er med i BARK får del i et stort og variert aktivitetstilbud.

– I sommer hadde vi fem bussturer sammen til ulike fornøyelsesparker, blant annet Tusenfryd, og så har vi BARK-leir i starten av sommerferien, forteller Staale.

– Om vinteren pleier vi også å dra på svømming, kino og bowling som innen dørsaktiviteter, og så har vi selvsagt ake dag.

– Og vi har fortsatt leksehjelp for 5., 6. og 7. trinn! Det er litt annerledes nå etter korona-perioden, for nå har vi lekse hjelp på Ullerål og Benterud skole i ste det for i sentrum, sier Marit.

På mandager er det leksehjelp på Ben terud, onsdager er den på Ullerål. Tilbu det er populært, og på det meste har det møtt opp 103 elever.

– Vi gir dem noen gulrøtter som skal friste litt, ler Marit.

– Den første gangen de kommer får de hver sin kinobillett, og for hver sjette gang de møter får de en kinobillett til, røper hun.

Men det er nok ikke bare kinobillette ne som trekker. Barna får et godt sosialt fellesskap rundt leksene, og et godt mål tid mat før de skal begynne arbeidet.

– Vi passer godt på å tilpasse tilbudet slik at de har mulighet til å ha stille-so ner, og soner der det er lov å skravle litt.

Det er fint å merke at de etter hvert ar beider med forbedrede rutiner og struk tur også, forteller Marit.

Et ekstra juleønske

Marit går hemmelighetsfullt inn på et lite rom lenger bort i lokalet.

– Her skal jeg vise deg juleoverraskel sene vi har forberedt til alle barna som er med i BARK! De gleder vi oss til å dele ut på juleavslutningen den 7. desember!

Hun viser fram en spennende goodiebag med innpakkede julehemmelighe ter. Navnet til alle de heldige BARK-bar na står med store bokstaver på framsi den av hver gavepakke. Og det viser seg at de to kollegaene har et aldri så lite juleønske selv også!

– Forresten! Vi ønsker oss flere frivilli ge som kan hjelpe til på leksehjelpen, for vi vil gjerne få tilbudet ut på mange flere skoler, utbryter en engasjert Staale.

Marit nikker.

– Ja, og de som ønsker å være med som frivillige trenger ikke først og fremst dyptgående fagkompetanse. De trenger å ha en raus og romslig innstil ling til alle barna. Barna trenger aller mest å bli sett og at trygge voksne er der for dem, sier hun.

20
UTEAKTIVITETER: Her er BARK-gjengen i gang med klatring. BARK har mange fine uteaktiviteter for barn og unge i vår- og sommersesongen. ØNSKER SEG FRIVILLIGE: Barnas Røde Kors i Hole og Ringerike har også et juleønske, sier Staale Trevland. De ønsker seg flere frivillige i leksehjelpen. FOTO: KATE HOåS/BRy SEG Om-AVISEN VINTERHyGGE: Selv om BARK har mange innendørsaktiviteter i vinterhalvåret, finner de på hyggelige ting ute også. Denne vinteren spanderer de også 95 billetter til juleforestillingen «Et juleønske».

VI STØTTER POSITIV OPPVEKST OG DET ARBEIDET DE GJØR FOR VÅRE BARN OG UNGE

Positiv tilstedeværelse

Fokuser på her og nå, så tar vi oss av resten.

Vi er en profesjonell samarbeidspartner som ønsker å bidra til lønnsomhet for våre kunder. Overlat dine økonomiske og administrative oppgaver til oss, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet – her og nå.

SAGA BEDRIFTSHELSETJENESTE

tilbyr bedriftshelsetjenester til små og store bedrifter. Vi gjør HMS enkelt og praktisk.

Marit Hollerud mh@sagabht.no / 400 02 207

DUIT er et IT-selskap som integrerer, automatiserer og robotiserer IT-prosesser hos kunder og i skyen.

Roar Nilsen roar@duit.as / 478 12 211

www.sagaringerike.no

SAGA REGNSKAP HØNEFOSS*

setter kundens lønnsomhet i fokus med 30 års praksis. Mer enn bare regnskap!

Magnus Haugerud magnus@sagaservices.no / 934 54 763

SAGA CONSULT tilbyr økonomisk rådgivning med fokus på lønnsomhet, og kan bistå i hele prosessen ved kjøp og salg av virksomhet.

Svend Holum post@sagaconsult.no / 481 74 004

SAGA ENTREPRENØR REGNSKAP* er et regnskapsbyrå med entreprenør- og håndverkervirksomhet som spesialfelt.

Morten Strøhm morten.strohm@sagaservices.no / 908 98 809

består av 5 sagaselskaper og 67 medarbeidere på Ringerike som står klare til å bistå deg. Med tilhørighet til

catchmedia.no
siden
21
2003

Over 30 år med lokal basketmoro

Hønefoss basketball klubb har vært en populær møteplass for unge i over 30 år.

I 1986 startet Svein Roger Eriksen og Ola Gravem Knutsen Hønefoss basketball klubb, sammen med noen av foreldrene til Svein Rogers elever i grunnskolen.

Både Svein Roger, datteren Vibeke og andre trenere brenner ennå for å opp rettholde idrettsgleden og det gode mil jøet i klubben.

Bredt engasjement

Både Svein Roger og Vibeke har enga sjert seg i barn og unge, både profesjo nelt og personlig, i mange år.

Vibeke er for tiden rektor på Tyri strand barne- og ungdomsskole, og bas kettrener for jenter på 13 og 16 år. Svein Roger er pensjonist etter en lang karriere som lærer i grunnskolen, rektor på Vei enmarka ungdomsskole, og assisteren de rektor og idrettslærer på Ringerike Folkehøgskole. Han er imidlertid fort satt en ivrig trener i basketklubben.

Midt på 80-tallet var Svein Roger kroppsøvingslærer for en femteklasse som deltok i Barneskolenes mesterskap i basketball. Dette endte med bronse i NM og Svein Roger bet seg merke i entu siasmen og de gode evnene til elevene sine.

–Ideen å starte opp basketballklub ben kom som et resultat av at elevene mine ønsket det veldig sterkt, og jeg tok ønsket deres på alvor, forteller han. Spillerne i klubben trivdes godt sosi alt, og de hadde et sterkt engasjement

for å lære og utvikle seg som spillere. Dette førte til at Hønefoss basketball klubb ganske fort hevet seg til et veldig høyt nivå.

–Det var mange av spillerne som var veldig interesserte i å utvikle seg innen for sporten, og vi fikk hjelp fra dyktige folk, forteller Svein Roger.

Blant annet fikk de god hjelp av Per Tøien, den gang utdanningskonsulent i basketballforbundet. Han kom ofte til Hønefoss med gode spillere fra Oslo, som Hønefoss-spillerne lærte mye av.

– Vi har hatt det beste jentelaget i Nor ge flere ganger, forteller en stolt Svein Roger.

Trygt og inkluderende fellesskap

Både Vibeke og storebroren, Stig, har vært med på treningene med basket ballklubben siden Vibeke var ni år gam mel.

– Jeg var for liten å bli med som spiller i starten, men jeg var med på treningene og så på mens de andre spilte. Det var et veldig inkluderende miljø og de eldre spillerne tok seg av oss som var yngre, forteller Vibeke.

–Det å være en del av det miljøet var utrolig positivt, og flere av dem som var med de første årene er med som spillere og trenere ennå, fortsetter hun.

Vibeke påpeker at klubben fortsatt har et godt sosialt miljø, og det har mye å si at de voksne ansvarspersonene, både nå og tidligere, er trofast og stabilt til stede.

–De voksne i og rundt klubben ga en trygg ramme. Det var et fast knippe voksne som alltid var med oss på trenin ger og på cup, og de passet på oss og vis te interesse for oss, sier Vibeke.

Rusfritt miljø

Svein Roger og de andre trenerne har fra oppstarten i 1986 hatt tydelig kommu niserte regler og rammer for klubbspil lerne. Klubben har for eksempel vært

opptatt av å beskytte ungdommene mot bruk av rusmidler ved å ha totalforbud mot dette, også for alle voksne ansvars personer som er med på arrangementer med klubben.

– Jeg husker at vi opplevde å møte lag som var preget av fyllesyke på cuper, selv om de var veldig unge. Dette fikk ikke våre spillere gjøre, alkohol var for budt, understreker han.

Vibeke forteller at hun i mange tilfel ler opplevde det lettere å velge bort fes ting og alkohol som ungdom fordi hun hadde fellesskapet i basketballklubben. De valgte de gode og trygge verdiene sammen.

–Trangen til å velge usunt ble mye mindre, reflekterer hun.

Klubben er sertifisert som Rent idrettslag, og spillere fra 14 år og oppo ver må ta kompetansebeviset Ren utø ver.

Gjensidig motivasjon

Det er mange som har sett Svein Rogers engasjement for ungdommene i klub ben, og også for sporten. Han er enga sjert med hele seg og ønsker å motivere ungdommene til å utvikle seg både sosi alt og som spillere. Og han selv opplever å bli ytterligere motivert av å være sammen med ungdommene som spiller og har det kjekt sammen.

– Det er så utrolig moro å se de lykkes. At sporten og fellesskapet bygger dem opp både sosialt og fysisk, sier han.

Svein Roger ønsker også å bidra til at ungdom får oppleve å være i god fysisk form og ha god helse. I en verden med mye skjermbruk og stillesitting ønsker han å hjelpe dem å huske at fysisk akti vitet er viktig for å ha et godt liv. Å holde seg i form gir god helsegevinst både fy sisk og mentalt.

–Jeg unner ungdommene god helse. Kjenne at de bruker kroppen, at blodet pumper og at de får tømt hodet for tan

ker, sier han.

– Jeg tror hverdagen blir bedre da.

Svein Roger trekker også fram hvor dan lagspill og fellesskap lærer en at en ikke trenger å stå alene.

–En lærer seg at man står sammen og at alle har styrker og svakheter. At man kan utfylle hverandre.

Oppriktig engasjement og stabilitet

Etter mange år med arbeid for barn og unge har Svein Roger og Vibeke med glede sett at ungdommene har blom stret og utviklet seg gjennom tida i klub ben, både sportslig og sosialt. På spørs mål om hvordan han motiverer dem svarer han at det handler både om å gi dem ros, ansvar og være en bevisst rol lemodell.

– De må få høre det når de gjør noe rik tig. Oppmuntres når de får til noe, enten det er sportslig eller andre ting. Jeg liker å praktisere ordtaket «Catch them doing something good», ler han.

Som trener er han veldig bevisst på at man har et ansvar som rollemodell. Man må være oppriktig engasjert og våge å vise det. Våge å vise at både menneske ne han trener og sporten betyr mye for han. Engasjement smitter, og det betyr mye å delta i noe man opplever betyd ningsfullt.

–Så har jeg også tenkt at det er viktig at jeg tar vare på egen helse slik at jeg er frisk og i form, legger han til.

– Det er viktig å sørge for at en er i form til å være stabilt til stede. Møte opp hver gang, og være presis, slik at ungdomme ne kan stole på at vi som er voksne alltid er der.

– Målet er å gi dem den gode opplevel sen av mestring og lagfølelse, som å være i en familie, nikker Vibeke.

22
STORT ENGASJEMENT: Svein Roger Eriksen og datteren Vibeke har engasjert seg i barn og unge, både profesjonelt og personlig, i mange år.

–Idrett skal være for alle

En hjertesak for

Hønefoss Bas ketballklubb: Barn og unge skal få oppleve idrettsglede og sosialt samhold, enten de er medlemmer av klubben eller ikke.

Kate Hoås og andreas tronerud (foto)

I tillegg til de faste klubbtrenin gene arrangerer de derfor gratis basketskole i ferier, og har åpen hall hver fredag.

Tomas Johansen, klubbleder i Hønefoss Basketballklubb, er en av mange ildsjeler som bren ner for at barn og unge i Ringe rike skal få oppleve trygge og

positive møteplasser.

I en årrekke har han sett man ge barn og unge finne glede i klubbens idrettsfellesskap, og både han og de andre i klubben ønsker at flest mulig skal få del i fellesskapet og idrettsgleden.

–Vi har et godt og inklude rende miljø i klubben og ønsker at flest mulig skal få oppleve dette, sier en blid og fornøyd Tomas, på vei mellom aktivite ter i en travel hverdag.

InkluBasket

Basketballklubben er med i prosjektet InkluBasket, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Basketballforbund og In klu AS, der klubben kjører gra tis treninger på skoler i nærom rådet. Slik får flere barn og unge prøve basketball uten at det koster penger.

– Gjennom InkluBasket har vi tilbud om ukentlige treninger i SFO-tiden på noen lokale sko ler. I tillegg har vi gjennom pro sjektet Let's Play gratis basket undervisning for 6. og 7. trinn noen gymtimer, forteller To mas

–Idrett skal være for alle, uavhengig av økonomi, og der for er det veldig meningsfullt å kunne gjøre dette, sier han.

Gratis basketskole i ferier

Basketballklubben har også tid ligere fått innvilget midler slik at de kan tilby gratis basketsko ler i skolens sommer- og høstog vinterferier til barn og unge i Ringerike.

– Det er en stor glede å kunne gjøre, og det er så fint å se hvor dan de unge spillerne i klubben er med som instruktører og tre nere. De kurses i forkant slik at de er trygge i oppgaven som in struktører, sier Tomas.

–Vi har et stort ønske om at alle barn og unge skal få mulig heten til å drive med idrett, og vi håper at både skolearrange mentene vi har med InkluBas ket, Let's Play og basketskolene i skolens ferier, skal gjøre det mulig for flere å delta, sier To mas.

–Det er klart vi ønsker å re kruttere flere medlemmer, men det er ikke det eller å tjene pen ger som driver oss. Det som dri

ver oss er ønsket om at barn og unge skal ha det kjekt sammen og få være aktive, forteller den engasjerte klubblederen.

Klubben har også åpen hall i tre timer hver fredag.

–Det er i hovedsak for ung dommer mellom 13 og 19 år, men om de har med seg noen som er litt eldre eller yngre, er de velkommen også. Det er bare å ta med seg treningstøy og -sko, så har vi ellers det du trenger.

Plass til alle

Framover mot vinteren skal skoletreningene i InkluBasket i gang, og Tomas håper flere barn og unge vil finne gleden i å spille basketball både igjennom skoletreningene, basketskole ne og åpen hall.

–Vi har plass til alle, fastslår Tomas.

–Så alle som vil, er hjertelig velkommen!

Vi bryr oss om folk!

Ta hånd om fremtiden din. Vi hjelper deg så du kan leve det livet du ønsker - også når du blir eldre. Kontakt oss i dag for en prat. Vi bryr oss om folk og er stolt støttespiller av Positiv Oppvekst i arbeidet for våre barn og unge.

Ole Espen Hoel Heidi Backe Berg Ellen Ulven Benthe Nymoen
23
TRYGGE MØTEPLASSER: – Vi har et godt og inkluderende miljø i klubben, og ønsker at flest mulig skal få oppleve dette, sier klubbleder Tomas Johansen.

18 unge musikere i hoved korpset. 10 juniorer og 22 aspiranter har fått mange til å få skikkelig trua på den lokale korpsbevegelsen igjen.

Joda - skolekorpsene

Ikke minst dirigent Øystein Olsen Vadsten, som er leid inn som prosjektleder for ideen om å stable et korps fra mange skoler på beina.

Men tro nå ikke at de dreier seg om å spille Gammel jegermarsj og iføre seg uniformer og marsjere i gatene 17.mai. Nei her handler det om veldig mye annet som de unge musikerne trives godt med å være med på.

Siste prosjekt handlet om groove.

–Å holde takt og rytme gående hele tida, forklarer Reidar, som har lagt vekk trommene og konsentrerer seg om Marimba og klokkespill mens Lana har overtatt

trommene.

Nå er det nemlig julemusikk som gjelder for en stor gjeng musikere som kommer fra nesten alle skolene i Ringerike. Her er nemlig musikere fra Vang, Hønefoss, Ullerål, Veien og Helgerud. Eikli og Hallingby kjører sine egne prosjekter.

Obligatorisk

Det er stort fokus på korpsopplæring i Ringerike nå. Alle elever har et obligatorisk tilbud om instrument opplæring på tredje klassetrinn, noe som gir jevn re kruttering til korpsene. Det tilbudet gis over alt og innebærer at 15–20 aspiranter er i sving på hver skole og kan banke på døra til korps hvis de ønsker senere.

DRILL MÅ TIL: Drill

må til i et ordentlig korps. Her er Julie (11), Gusta (9), Marselie (9), Aurora (10) og Nathalie (10). De trenes av Andrine Skinstad Jensen og Ime RossavikGrande.

24
Anne Gro Christensen FLERE SKOLER: Hønefoss skolekorps består av musikere fra nesten alle skolene i Ringerike. Nå teller de 18 i hovedkorpset, men har 10 juniorer og 22 aspiranter på lur. GLEDER SEG: Juniorene Gibril (11), Nicoline (12), Maja (11) og Esther (10) gleder seg til å spille i hovedkorpset. De dirigeres av Hilde Merete Hartz.

skolekorpsene er liv laga

–Dette er veldig sosialt og fint, sier musikerne i ho vedkorpset som er lykkelig over å ha en dreven diri gent som Øystein som leder.

Nå terpes det på julesanger.

– Litt skummelt mener en av musikerne, for folk vet jo hva det skal høres ut som og så er det målet vårt å få det til å høres nettopp sånn ut.

Lang fartstid

Mange av dem har allerede lang fartstid som musikere, og er opptatt av å drive med musikk i lang tid fram over. Og de håper felleskorpset fortsetter.

– Så lenge vi er mange nok er det håp, sier en. De har allerede hatt en konsert og gleder seg til flere.

Og apropos Gammel Jegermarsj, den konserten startet med Nirvana, så her er man ikke redde for å prøve mange stilarter.

Det koker av korpsaktivitet på Ullerål skole hver mandag. Her er hovedkorpset i full gang i auditoriet, mens drillerne og juniorene øver i siderom. Juniorene med Hilde Merete Hartz som instruktør.

Spille og være med andre

–Det beste er å spille et instrument og være sammen med andre, mener Gibril (11) som håper å komme med i hovedkorpset etter hvert. Også de øver på julesanger og gleder seg over å møtes og være sammen med an dre. Her er musikere fra Discovery skole og fra Steiner

skolen og Montessori, Hov, Vang Haugsbygd, Bente rud og Veienmarka. Et skikkelig musikerspleiselag som trives utmerket godt sammen.

Drillerne Julie, Gusta, Marselie, Aurora og Nathalie trenes av Andrine Skinstad Jensen og Ime RossavikGrande.

– Vi har så snill drillærer og lærer mange nye danser. Dette er gøy. Samhold og nye venner og en miks av både turn og dans og drill. Vi gleder oss til hver øvelse, sier jentene og gir oss en feiende fin framføring av drill til Paul Simons Call me Al.

25
KOSER SEG: Helene (14), Ace Alexcander (16), Elias (13) og Lana (13) koser seg på korpsøvelse. HORN: Otilde (13) og Maria (14) trives med å spille horn.

– Samarbeider godt om positive møteplasser

– Jeg opplever at vi har et veldig godt samar beid med alle som jobber for å skape po sitive, trygge møte plasser for barn og ungdom i Ringerike.

Kate Hoås

Det sier SLT-koordinator i Ringerike kommune, Karianne Berg.

Som SLT-koordinator jobber Karianne Berg med samordning av lokale krimi nalitetsforebyggende tiltak i Ringerike og Hole kommune.

Hun er kontaktperson mellom kom munen og polititjenesten, og samarbei der også tett med barnehager, helsesy kepleiere, ungdomskontakter, miljøvei ledere og lærere i skolen, barnevern og frivillige aktører.

– Vi arbeider ut ifra det vi ser i UNGdataundersøkelsen og andre relevante undersøkelser. Målet er å best mulig imøtekomme behovene for en trygg oppvekst for alle barn og unge i kommu nen vår, forteller Berg.

Hun forteller videre at Ringerike kom mune har hatt gode resultater innenfor både rus- og kriminalitetsforebygging de siste årene. Undersøkelser avdekker at kommunen ligger 1% under lands gjennomsnittet, både når det gjelder kri minalitet og rusmisbruk.

– Så vi gjør noe riktig, smiler hun.

Som SLT-koordinator opplever Berg at noe av det som gjør jobben morsom og spennende, er samarbeid med mange engasjerte mennesker.

– Det er mange sterkt engasjerte men nesker i Ringerike som stiller opp, og det inspirerer meg veldig, understreker hun.

Og det er ikke bare voksne som bidrar! Både hun selv og samarbeidspartnerne er opptatt av at barn og unge selv må in volveres i hvordan de ønsker å ha det i området de bor i. Det er viktig at de in

kluderes og får komme med innspill og ønsker.

– De unge trenger å bli hørt, for eksem pel slik som i prosessen med å utvikle Alles hus. Der har ungdommene kom met med forslag til aktiviteter og utfor ming av soner de kan bruke, forteller Berg.

– På ungdomsklubben Freezone blir ungdommene inkluderte i driften, som medarbeidere. De vokser mye på å bli vist tillit, få ansvar og selv kunne bidra. Ringerike kommune er opptatt av å skape et bredt og allsidig tilbud til barn og unge, slik at flest mulig skal inklude res. Dette gjøres på mange ulike måter. Ett av tilbudene kommunen har gitt de siste to årene, er gratis sommerskole de to første og siste ukene i sommerferien.

– Det fleste foreldre jobber i deler av ferien, og da er sommerskolen et trygt og fint tilbud, sier Berg.

– Det første året vi gjennomførte det fikk vi veldig positive tilbakemeldinger, fra både barn og foresatte, og det var fle re hundre barn som var med!

Sommerskoletilbudene har vært lagt

til skolene i Hønefoss, med matte-, leseog skriveverksted. På Ullerål skole var det også Smaksverksted og et samarbeid med Forskerfabrikken. Andre eksem pler på sommerskoletilbud var aktivite ter hos Fossen friluft.

– I pandemien mista barn og unge mye faglig opplæring, men også mulighet for trening på sosiale ferdigheter. Derfor har det også vært fint med sommersko le, påpeker Berg.

I april i år ansatte kommunen en frivil ligkoordinator, noe den engasjerte SLTkoordinator Berg er veldig glad for.

– Det vil bidra til å løfte prosessen med forebyggende tiltak i kommunen, fortel ler hun.

Frivillighetens hus skal også etter hvert åpnes på gamle Hønefoss skole, som et felles kontor og møtested for fri villige lag og foreninger i Ringerike. Det te er også en spire til mye godt arbeid for barn og unge, mener Berg.

– I tillegg er det satt av midler til som merskole de tre kommende årene, noe jeg, og mange med meg, er veldig glade for, forteller hun.

26
TRYGGE PLASSER: SLT-koordinator Karianne Berg ivrer for å skape trygge møteplasser for barn og unge i Ringerike kommune. FOTO: KATE HOåS/BRY SEG Om-AviSEn
tilbyr totale renholdsløsninger næringslivet på Ringerike! Positiv Oppvekst! Ringerike Renhold og Renox støtter tlf 32 12 58 80 post@ringren.no tlf 32 12 58 80 post@renox.no 32 12 5 8 8 0 ost@renox no ti n f po t lf 32 12 5 8 8 0 post@ringren.no Renox Gruppen støtter Positiv Oppvekst! Vi tilbyr totale renholdsløsninger for næringslivet i Hole, Ringerike, Jevnaker og Hadeland tlf. 32125880 post@ringren.no tlf. 32125880 post@ringren.no tlf. 32125880 post@renox.no En del av Cares En del av Cares En del av Cares En del av Cares Vi ser fram mot åpningen av Alles Kulturhus høsten 2023 27

10år med idrettsglede

140 barn i alderen 6–13 år benytter seg av til budet flere ganger i uken. Målet er å skape en arena for mestring og god selvfølelse.

I 10 år har SFO-idrettsakademi i Hole vært et attraktivt tilbud for skolebarn i kommunen.

Det er fredag. Skolen er ferdig for dagen, men ikke alle barn har tatt helgen helt enda. I idrettshallen på Svendsrudmoen myldrer det av liv. I den ene delen av hallen spilles det fotball.

På sidelinjen står Espen Langdalen. Han coacher spillere på banen og prater med de som venter på benken, klare for mer spille tid. – Tid for bytte!

Alt er lek og moro

Sammen med Jan-Tore Øvreby var Espen med å dra i gang SFO-tilbudet i 2012. Da had de de allerede fire år bak seg med samarbeid om HBK-akademiet. Og de har samarbeidet godt. På disse årene har de utviklet akademi et til å inneholde både løping, fotball og turn, og de er i dag ti ansatte for å drifte det popu lære tilbudet.

Kanskje kan ordet akademi høres veldig

prestasjonsfokusert ut. Det er det ikke. – Her skal alt være lek og moro, sier Jan-Tore. – Er det øvelser de ikke vil gjøre, er det selvfølge lig bare å la være. Det er tydelig at drivkraften til de begge er ønsket om å se aktivitetsglede hos barna.

Født og oppvokst på stadion – Hvor viktig har fysisk aktivitet vært i de res egen oppvekst?

– Det har vi pratet mye om, sier Jan Tore. Vi har begge spilt mye fotball. Vi møtte opp «på løkka» etter skoletid. Fritiden var jo ikke så organisert som den er i dag. Aktiviteter har gått i retning av å bli mer og mer foreldre styrt. Espen påpeker at det er viktig at barna får presentert bredden av fritidstilbud, og at de ikke presses inn i noe de selv ikke har lyst til.

–Er barna på faste grupper med løping, fotball eller turn?

–Nei, her kan de velge å gjøre litt av det ene og litt av det andre. Turn er blitt mer og mer populært, svarer Espen. – Det er så bra treningsform. Her får du trent hele kroppen, og det bedrer både spenst, hurtighet og styr ke.

Turn er «rock and roll»

I den andre delen av hallen er det rigget for nettopp turn. Lange matter, trampetter, trampoliner og madrasser. Her utføres de en kleste hopp til mer avanserte saltoer, med og uten skru.

En av dem som synes turn er skikkelig morsomt, er sju år gamle Ingrid Olivia Ha gen.

– Så flink du er. Har du gått her lenge?

–Jeg husker ikke når jeg starta, men jeg kan både salto og stiften, sier hun stolt.

– Har du lært det her, eller?

– Nei, det har jeg lært av meg selv. Men det er bra at jeg får lov til å gjøre det her da. Men jeg må gjøre det på trampolinen, sier hun med et smil.

Dedikerte ledere

I enden ved trampolinene og trampettene står unge ansatte som både sikrer, veileder og støtter.

– Felles for alle som jobber her, er at de kan sin idrett og er glad i barn, sier Espen.

Det får de også mange tilbakemeldinger på, fra foreldrene som beskriver dem som både dedikerte, tydelige og rause.

En av lederne er turneren Jor Isak Aarvik som har lang fartstid i akademiet. Først man ge år som deltaker, før han ble ansatt etter jobbpraksis i ungdomsskolen. Neste år ven ter militæret. Da kan han se tilbake på mange gode opplevelser med SFO-akademiet, både med barna og samholdet med de andre an satte.

Avkobling

Det blåses i fløyta og det er tydelig at barna vet hva som skjer nå. En etter en legger de seg ned på den lange turnmatta. Ut av høyt talerne strømmer det snart rolig musikk.

Noen lukker øyene, og noen ser nesten ut til å sovne. Dette gjør godt for kropper som har vært i bevegelse et par timer. Rundt dem står de voksne.

De kan være trygge på at de sammen har nådd målet også denne dagen: Å legge til ret te for mestring og god selvfølelse.

28
SlappER aV: Alltid godt å slappe av etter en god treningsøkt. SlappER aV: Alltid godt å slappe av etter en god treningsøkt. SFO: Jan-Tore Øverby og Espen Langdalen er mennene bak SFOakademiet. lEDERE: Emilia Tyribakken og Silje Nyhagen trives begge godt som ledere på akademiet.
29
SVEVER: Ingrid Olivia Hagen i fritt svev sikres av Silje Nyhagen.

– Det beste er at vi kan være sammen med andre

Det hersker stor enighet blant unge korister i showkoret Korall om at det finnes ingen ting bedre enn å være på Haugvang hver tirsdag. Her kan de både synge sanger, danse og skuespille.

– Det aller fineste er at vi kan være sammen med andre barn og så lærer vi så mye. Cecilie er kjempesnill.

Og Cecilie Larsen Helltun rødmer kledelig, og min ner om at nå er det nissekostymer på alle øvelser før julespillet Reisen til julenissen skal framføres 12. de sember.

Veien dit er rimelig kort, men de har øvd masse alle rede, både hjemme og på korøvelsene, og den kvelden vi er på besøk er det selve stykket som skal gjennom gås.

– Det er mye å få på plass, men de er veldig flinke, sier Cecilie.

– Vi må jo øve for å få det til, sier barna, som er i alde ren fra andreklasse til syvende klasse. Det er også en eldre gruppe Korall-korister som øver på Ullerål skole hver torsdag.

Her praktiseres en prøveperiode for nye deltakere to korkvelder før de kan bestemme seg for om de vil fort sette eller ikke, Men alle sier ja, såframt det ikke kom mer noe annet i veien. Et par har måttet velge mellom andre tilbud og Korall, men var ikke i tvil. Det er dette de vil.

– Det er gøy å få roller, sier to av jentene, som har gle det seg veldig til å se hva de skal spille. For her er det roller til alle, både små og store.

Og Maria, Nora Line, Migle, Emilia, Kjetil, Lilla, Lena, Amalie, Alexander, Thea Emilie, Elise, Nooria Michel le, Linnea og Kiab gleder seg veldig til forestillingen, og til å fortsette å være med i Korall og øve til nye prosjek ter sammen med Janne Iren, Zuzanna, Milena og Ella som ikke var på øvelsen da vi var på besøk.

Er du ung og har et talent du vil utvikle?

Vi vil hjelpe deg på veien :-)

Vi deler årlig ut talentstipend til unge mellom 15 og 30 år. Har du et talent innen idrett, kultur, kompetanseutvikling eller miljø-/samfunnsengasjement?

Søk nå for 2023: www.rhbank.no/talent

30
Foto: Fotograf BT Stokke KLARE: Denne gjengen er mer enn klar for juleforestilling.
SAMMEN OM Å SKAPE EN STERKERE «BRY SEG OM-KULTUR» TIL FELLES INNSATS for barn og ungdom HØNENGATA Maler Fredrik Olsson AS 7-Eleven Hønefoss 32 12 27 04 Verdensrekordholder i bilvask! 7-Eleven Hønefoss 32 12 27 04 Verdensrekordholder bilvask! HØNEFOSS HØNEFOSS FONTENEHUSET PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen A Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT
HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions
Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions
Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen A Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. glassrådgiver PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Olsen PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS Hønefoss Lions Club Glass-Service a.s. HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen A Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen Smarter Way To Repair HØNE FOSS PRINT HØNEFOSS HØNEFOSS NYEOG BRUKTEKONTORMØBLER Hønefoss Lions Club Hønefoss Glass-Service a.s. Autorisert glassrådgiver og glassmester Per Arne Olsen HØNE FOSS 31
HØNEFOSS
Club
Club
SAMMEN OM Å SKAPE EN STERKERE «BRY SEG OM-KULTUR» TIL FELLES INNSATS for barn og ungdom Ringerike kom m une HØNEFOSS EIKLI Barbroveien 7, 3511 Hønefoss www.brhelgesen.no HØNEFOSS SAMMEN OM Å SKAPE EN STERKERE «BRY SEG OM-KULTUR» INNSATS kommune HØNEFOSS Klækken Hotell EIKLI Barbroveien 7, 3511 Hønefoss
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.