Page 1

VUOSIKERTOMUS 2012 – 2013


SISÄLLYS

Koulun vaiheet Rehtorin tervehdys, Porin aikuislukio – monta tapaa opettaa ja opiskella ilolla Erilaisuus on rikkaus Kurssiesittelyssä saksan kielen suullinen kurssi Kirjavinkkausta aikuisille Lukuvuoden arviointi, Porin aikuislukion lukuvuosi 2012 - 2013 Lakkiaisjuhlan puhe 31.5.2013 Haastattelussa koulusihteerit, Vahdinvaihto koulun kansliassa Ylioppilaat ja stipendit 2012 - 2013 Ylioppilaan puhe 5.12.2012 Ylioppilaan puhe 31.5.2013 Henkilökunta Tilastotietoja Tiedotukset


KOULUN VAIHEET Porin Lyseon iltalinja

01.09.1970

Teljän lukion iltalinja

01.08.1974

Porin Lyseon lukion iltalinja

11.01.1979

-

luokaton toimintamuoto

Porin iltalukio -

monimuoto-opetuskokeilu

Porin aikuislukio -

-

etälukiotoiminta yhdistelmäopinnot Satakunnan etälukio Satakunnan etälukioverkosto opetusyhteistyötä SAMK:n kanssa opetusyhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa starttilukio kaksoistutkinto WinNovan kanssa attoaineiden opetusyhteistyö ja kaksoistutkinto Palmgren-konservatorion kanssa Tulevaisuuden lukio, Lukio 3.0 Nyt! –hanke

01.08.1985 01.08.1989 01.08.1993 01.08.1994 01.08.1996 01.08.1996 01.08.2000 01.12.2007 01.08.2009 01.08.2009 01.08.2010 01.08.2010

01.08.2010 01.08.2011

ILTALINJAN APULAISREHTORIT / REHTORIT ILTALUKION JA AIKUISLUKION REHTORIT FM K.J.Pälsi, apulaisrehtori HuK Kullervo Järvi, apulaisrehtori FM Sirkka Rantamo, apulaisrehtori FK Jorma Kreivi, rehtori FM Pekka Vuori, rehtori FK Anne-Maj Eskelinen, rehtori

01.09.1970 – 31.07.1974 01.08.1974 – 31.7.1985 01.08.1985 – 30.09.1985 01.10.1985 – 31.07.1990 01.08.1990 – 31.8.1998 1.9.1998 –


Porin aikuislukio – monta tapaa opettaa ja opiskella ilolla

Tänä lukuvuonna Porin aikuislukiossa on järjestetty tutkintotavoitteista, jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää aikuiskoulutusta. Meillä voi opiskella ylioppilaaksi ammattitutkinnon pohjalta tai suorittamalla lukion koko oppimäärän. Aikuislukiossa voi myös opiskella tarvelähtöisesti yksittäisiä oppiaineita – kokonaan tai kursseittain. Näistä opinnoista on monelle paljon hyötyä vielä lukiolaisena, työelämässä, jatko-opinnoissa, jatkoopintoihin prepatessa ja harrastusten parissa. Hyöty on aina iloksi, siksi tarjoamme myös starttilukion ja kesälukion palvelut. Starttilukiosta saa hyvät valmiudet lukio-opintoihin niin tiedollisesti kuin taidollisestikin, ja kesälukio antaa mahdollisuuden tasoittaa opintoja ympäri vuoden.

Meillä on laaja kurssitarjonta. Opiskelijat pystyvät laatimaan opinto-ohjaajan kassa henkilökohtaisia opintopolkuja ja huomioimaan koulunkäynnin ohella, että on olemassa työ, perhe ja harrastukset. Joustavuutta tuovat myös monimuotoiset opetusjärjestelyt, oppiminen kun ei ole meillä sidottu aikaan eikä paikkaan. Meidän koulussa voi opiskella iltaisin ja päivisin lähiopetuksessa, iltaisin monimuotokursseilla ja melkeinpä milloin vain verkko-opetuksessa. Ja aina vaan uutta kehittävät opettajat ovat vielä sulauttaneet nämä eri opetusmenetelmät monipuoliseksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Kaiken kukkuraksi koulunpito on edennyt siihen pisteeseen, että kokeilimme ensimmäisenä Porissa koeviikotonta jaksoa ja totesimme mainoksemme tavoin: Aina voi oppia! Ei tämä tarkoittanut mitään helppoa jaksoa – ei opettajille eikä opiskelijoille, vaan pystyimme edelleen arvioimaan ja hiostamaan.

Konstit ovat monet. Vakuudeksi tästä kävimme vielä oikein tutustumassa eri menetelmiin kidutusmuseossa. Siellä nahkurin orsilla oli kylläkin määrä nauttia työhyvinvoinnista…

Ensi lukuvuonna Porin aikuislukioon on kaikesta huolimatta yhtä helppo tulla kuin aina ennenkin. Tuttu ja turvallinen opettajakunta odottaa vanhoja ja uusia opiskelijoita. Tosin koulumme aivot, koulusihteerimme Eira Huhtala, aikoo jäädä kesän aikana eläkkeelle. Olen kuitenkin luottavainen hyvinvoivaan kansliaan jatkossakin. Suunnattomalla luotettavuudella ja tarmokkuudella Eira on hoitanut kaikki tehtävänsä ja perehdyttänyt loistavasti uuden koulusihteerin osaksi aikuislukiota. Toivotan Eiralle iloista tulevaisuutta.


Hyvät aikuislukion opiskelijat ja ennen kaikkea ylioppilaat, myös te mietitte tulevaisuutta. Huomisesta ei aina tiedä, mutta kulkekaa luottavaisesti ja iloisesti kohti uusia haasteita. Aikoinaan, kun tulitte meidän kouluun, otitte kopin pallosta, jossa luki: ”Aina voi oppia!” Pallotelkaa ja kopitelkaa edelleen jatko-opinnoissa, työelämässä ja harrastusten parissa. Vaan on minulla yksi pyyntö, heittäkää pallomme eteenpäin - puskaradion tavoin.

ONNEKSI ON AIKUISLUKIO.

Toivon teille onnea, menestystä ja iloa omaan pallopeliinne. Anne-Maj Eskelinen

rehtori

Erilaisuus on rikkaus! Jokainen opiskelija on jollakin tavalla ”erilainen” omine taustoineen ja tarpeineen. On tärkeää löytää omat vahvuudet ja hyödyntää niitä oppimisessa ja elämässä yleensäkin. Oleellista on myös miettiä, miten kompensoidaan ja pärjätään ongelmista huolimatta. Asiantuntijoiden mukaan opettajat ovatkin kuin puutarhureita, jotka kylvävät, lannoittavat, kitkevät, korjaavat ja testaavat jokaista yksilöä ja kasvilajia tarpeen mukaan hieman eri tavalla.

Talossamme opiskelee eri-ikäisiä naisia ja miehiä. Aikuiset tuovat mukanaan vankan elämänkokemuksensa. Haasteena heillä saattaa olla aikapula; perheen pienten hoitamisen tai vuorotyön ja opiskelun yhteensovittaminen. Nuoret digiajan ekspertit tulevat tuorein peruskoulun tiedoin oppimaan lisää. Nykymaailman kovat suorituspaineet ja jatkuva muutos ahdistavat monia. Jollakulla on taloudellisia vaikeuksia hankkia oppikirjat.

Osa opiskelee kohti ylioppilastutkintoa joko tavoitellen sekä koko lukion oppimäärää että yo-tutkintoa tai vain kirjoitettavia aineita opiskellen ammatillisen tutkinnon pohjalta. Joku saapuu meille uudelleen täydentämään tai korottamaan yo-tutkintoaan jatko-opintojaan varten.


Porin aikuislukiossa on opiskelijoita esim. kemian, fysiikan, matematiikan ja kielten tunneilla harjoittelemassa lääketieteellisen ja kauppakorkean pääsykokeita varten. Joku on tullut taas harrastamaan omaksi iloksi uutta kieltä matkustamista varten tai ihan vaan aivojumpaksi.

Starttilukiolainen vahvistaa ja kertaa peruskoulun tietoja ennen varsinaisia lukioopintoja. Startissa voi olla päivittämässä tietojaan myös opiskelija, jonka aikaisemmista opinnoista on kulunut jo jonkin aikaa tai hän korottaa peruskoulun arvosanojaan.

Aikuislukion alle kuuluvat myös nuoret kahden tutkinnon suorittajat lukioopintojensa osalta. Nämä kunnianhimoiset opiskelijat saavat sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon todistukset. Vaatii kovaa itsekuria ja ajanhallintaa selviytyä tästä urakasta.

Jokainen aikuislukiomme opiskelija on myös samanlainen kuin muut opiskelijamme. Kaikki ovat astuneet ovesta sisälle omasta oppimisen halustaan. Kaikilla on oppimisennälkä, halu kehittää itseään eteenpäin kohti omaa unelmaansa ja jokainen voi laatia oman opiskeluohjelmansa ikiomien tavoitteidensa mukaan. On ilo olla mukana seuraamassa tätä kasvua! Maarit Rintala

vs. opinto-ohjaaja

Kurssiesittelyssä saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi Koulussamme on jo muutaman vuoden ajan kurssitarjontaan kuulunut saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi. Sille on osallistunut pääsääntöisesti oman koulumme lyhyen, joskus pitkänkin saksan opiskelijoita. Myös koulun ulkopuolelta olemme joka kerta saaneet osallistujia. Motiivit kurssille osallistumiselle ovat monenlaisia, suunnitteilla voi olla matka saksankieliseen maahan, vanhojen taitojen päivittäminen, kielitaidon tarve työelämässä jne. Kaikilla toiveena on saada lisää rohkeutta kielen puhumiseen. Sitä tämän lukuvuoden opiskelijat saivat harjoitella myös saksalaisen Judithin kanssa, joka oli vieraanamme tunnilla.


Opettajalle kurssi on aina aluksi työläs, koska kurssin toteuttamisessa pitää ottaa huomioon kaikkien opiskelijoiden kielitaito, lähtötaso kun voi kuitenkin olla kovin erilainen. Palkitsevaa on kuitenkin olla mukavien, iloisten ja innokkaiden opiskelijoiden parissa ja heitä tällä kurssilla tosiaan on. Iloinen puheensorina ja silloin tällöin kunnon naurun rämäkkä kertovat, että Deutsch macht Spaß! Saksan kieli on kivaa! Anne Leino

ruotsin ja saksan kielen lehtori

Kirjavinkkausta Porin aikuislukiossa Lukuvuonna 2012 – 2013 Porin aikuislukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssiin ÄI9 ”Kirjoittaminen ja nykykulttuuri” sisältyi neljä yleisölle avointa kirjavinkkausluentoa. Luennoilla esiteltiin yli viisikymmentä 2010-luvulla kirjoitettu romaania sekä novelli- ja


runokokoelmaa. Yhdellä luennolla paneuduttiin myös uusimpaan rock-lyriikkaan ja fantasiakirjallisuuteen. ÄI9-kurssilaisille luennoille osallistuminen oli pakollista, mutta tilaisuuksiin oli vapaa pääsy kaikille muillekin halukkaille. Lähtökohtana kirjavinkkausluennoille ovat opetussuunnitelman vaatimukset siitä, että kurssilla ÄI9 opiskelijan tulisi ”syventää kirjallisuuden tuntemustaan - - laajentaa kirjallista yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään - - nauttia kulttuurista ja arvostaa sen monipuolisuutta sekä löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistua niistä käytävään keskusteluun”. Nykykirjallisuuteen tutustuminen on jatkuvaa tietojen päivittämistä – ilmestyyhän vuosittain satoja uusia teoksia. Porin aikuislukio on halunnut tarjota paitsi omille opiskelijoilleen myös kaikille muille kirjallisuudentuntemuksen päivittämistä kaipaaville helpon tavan kurkistaa kirjallisuuden uusiin virtauksiin. Samalla kurkistelijat ovat voineet tutustua Porin aikuislukion muuhunkin tarjontaan. Ulla Suontausta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Porin aikuislukion lukuvuosi 2012 – 2013 Jos Porin aikuislukion lukuvuotta 2012 - 2013 yrittäisi hahmottaa miellekarttana, kartassa risteilisivät muun muassa sanat Moodle, Wilma, kurssitarjotin, jaksotiedote, opintokortin ote, lyhyt ja pitkä oppimäärä, pakollinen ja syventävä kurssi, kesälukio, ylioppilastutkinto, starttilukio, verkkokurssien koepäivä, markkinointityöryhmä, koeviikoton jakso, opo, TVT, etälukioverkko ja aineryhmätyöskentely. Kuten muissakin yhteisöissä, miellekartan sanat olisivat yhteisön ulkopuoliselle täyttä hepreaa, mutta yhteisön jäsenelle ne olisivat tavallista arkipäivää. Kuten muissakin yhteisöissä, osa sanoista kuuluisi jatkuvaan perustehtävään, mutta osa sanoista ilmentäisi erityistä ajankohtaisuutta.

Lukuvuonna 2012 - 2013 Porin aikuislukio on ennen kaikkea hoitanut perustehtäväänsä toteuttamalla tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää aikuiskoulutusta. Notkeana ja aikaansa seuraavana oppilaitoksena Porin aikuislukio on yrittänyt kuitenkin samalla herkästi seurata, millä tavalla se tavoittaisi yleissivistävää aikuiskoulutusta kaipaavan sekä mitä kaikkea tämän ajan tutkintotavoitteisuuteen ja jatkoopintokelpoisuuteen kuuluu.

Lukuvuotta 2012 - 2013 leimasi entistä tarkempi kohderyhmätietoisuus markkinoinnissa. Lukuvuoden aikana on mietitty, miten viesti Porin aikuislukion opintotarjonnasta tavoittaisi juuri ne, jotka tarjonnastamme hyötyisivät. Pohdinta on johtanut entistä tiiviimpään yhteistyöhön koulutusneuvojan, TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä Kompassi ONE - ja Opin Ovi -hankkeiden kanssa sekä uusien oppiainekohtaisten esitteiden tekemiseen.


Kuluneen lukuvuoden viimeinen jakso oli Porin aikuislukiossa koeviikoton. Se, että kurssin tavoitteiden saavuttamista mitataan toisin kuin perinteisissä kurssikokeissa, ei sinänsä ole Porin aikuislukiossa uutta - olemmehan pari kolme vuotta sitten osallistuneet uusia arviointimenetelmiä kehittävään hankkeeseen “Lunttaa luvalla - opi oikeasti”. Uutta sen sijaan oli se, että uudenlaiset arviointimenetelmät otettiin käyttöön kaikissa oppiaineissa samassa jaksossa. Koeviikoton jakso liittyi Porin aikuislukiossa laajempaan pohdintaan siitä, mitä oppiminen on, miten opiskelija kehittyisi tiedonhaussa ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa, millaisia tietoja viestintätekniikan taitoja opiskelija tarvitsee, miten tunnistamme opiskelijoittemme tarpeet ja kehitymme itse niin, että meistä on heille iloa ja hyötyä.

Lukuvuoden 2012 - 2013 aikana mottomme “Aina voi oppia” on koskettanut niin starttilukiolaista, verkkokurssilaista, aineopiskelijaa kuin tutkintotavoitteistakin Porin aikuislukion opiskelijaa. Kuluneena lukuvuonna Porin aikuislukio on halunnut myös itse näyttää, että koulukin voi aina oppia. Ulla Suontausta

aikuislukion suunnitteluryhmän jäsen

Lakkiaisjuhlan puhe Arvoisat abiturientit, hyvät Porin aikuislukion opettajat ja muu juhlaväki Sain mieluisan tehtävän, pitää juhlapuhe täällä valmistumisjuhlassanne. Voin palauttaa mieleeni sen kuplivan, iloisen ja vähän haikean tunnelman, mikä teillä nyt varmasti tällä ilonhetkellä on. Yksi vaihe elämästä on päättymässä ja lukuisat mahdollisuudet ovat avautumassa. Muistatte tämän tunnelman ja päivän aina.

Olette onnellisessa asemassa valmistuessanne ylioppilaaksi täältä Porin aikuislukiosta. Olette opiskelleet uuden edellä. Siinä missä päivälukiot aloittavat kiivaasti valmistautumisen siihen, että 2016 ylioppilaskirjoitukset suoritetaan tietokoneella, teidän opiskelunne on ollut verkko-opetuksella tuettua ja tietotekniikan käyttö opiskelussa on teille arkea.

Porin aikuislukio on edelläkävijä verkko-opetuksen käytössä. Opiskelussanne olette tottuneet käyttämään erilaisia oppimisympäristöjä, liittämään tiedonhaun osaksi arkista oppimista.


Osaatte viestittää verkossa ja tiedätte sosiaalisen median pelisäännöt. Tulevissa opiskelu- tai työtehtävissä ette arastele ottaa käyttöön uusia tietojärjestelmiä tai ohjelmia. Käytössänne on nykyaikainen lukutaito.

Toimittuani yli kymmenen vuotta Satakunnan ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen kehittämisprojektin päällikkönä, olen nähnyt miten erilaisin taidoin opiskelijat eri lukioista tulevat jatko-opintoihin. Vielä tänä päivänäkin Suomessa voi selviytyä peruskoulusta ja lukiosta niin, että ei ole ”joutunut” opettelemaan tietotekniikan käyttöä. Lisäksi monella nuorella on harhakuva omasta osaamisestaan, pelkkä netissä surffailu ja somessa pyöriminen ei takaa opiskelussa ja työelämässä tarvittavia taitoja. Toisaalta jatko-opintoihin tulee paljon opiskelijoita, jotka ovat tietoteknisesti todella taitavia. He pääsevät helposti opiskelun alkuun, he aloittavat heti asiasisältöjen opiskelun, koska heidän ei enää tarvitse opiskella tietotekniikan alkeita. Tietotekniikka ja sen vaatimat valmiudet ovat tulleet osaksi arkea, halusimme tai emme. Maailma on muuttunut pysyvästi tekniseksi, sille emme voi mitään.

Valmistuessani 35 vuotta sitten tästä samasta koulusta ylioppilaaksi, ei kukaan tiennyt, että sellainen työ kuin verkko-opetuksen koordinaattori olisi olemassa. Kuitenkin koen, että ne taidot, joita sain täällä opiskellessani, ovat antaneet minulle rohkeutta ottaa vastaan mahdottomiltakin tuntuvia haasteita. Olen myös kävelevä esimerkki siitä, että vauhdikkaan murrosiän jälkeen ihmisellä on toivoa ja hänestä voi tulla niin sanottu kunnon kansalainen. Reitti vain on toinen.

Aikuislukiossa opiskelu pakottaa ottamaan vastuun omasta etenemisestä, täällä oppii tekemään valintoja – kaikkea ei voi tehdä. Aikuislukiossa oppii myös yhteistyötaidot. Parhaita koulumuistojani ovat ne lauantaiaamut, kun viiden hengen ryhmässä ratkoimme algebran laskuja, toistamme opettaen. Siltä ajalta kumpuaa kykyni tehdä työnantajien arvostamaa tiimityötä. Tärkein oppi on kuitenkin ollut oppimaan oppiminen. Lopulta ne pienet asiat, joita koulussa opimme, eivät ole niin tärkeitä, vaan se taito, miten opimme aina vaan uusia asioita. Teidän kohdallanne listaan voin vielä lisätä hyvät tietotekniset taidot - medialukutaidoksikin sitä sanotaan.

Toivotan teille onnea ja menestystä tuleviin työtehtäviinne, joita ei ehkä vielä edes ole olemassa. Olette saaneet täältä hyvät edellytykset selvitä isoistakin haasteista; itsetuntemusta ja rohkeutta.

Lämpimät onnittelut 2013 Porin aikuislukiosta valmistuville ylioppilaille

Kirsti Jasu-Kuusisto

terveydenhuollon lehtori, SAMK


Vahdinvaihto koulun kansliassa

Olet varmastikin jo ehtinyt huomata, että aina välillä kansliassamme häärii kaksi koulusihteeriä. Tämä tarkoittaa sitä, että Eira Huhtala on jäämässä eläkkeelle, ja hänen paikkansa ottaa Merja-Riitta Niinikoski. Meillä Porin aikuislukiossa on ollut onni myötä, mitä koulusihteereihin tulee. Eiran edeltäjä Sinikka Hietaranta oli varsinainen muisti-ihme. Vitsailimme aina, ettemme tarvitse hallintotietokonetta, kun meillä on Sinikka. Sinikan eläköityminen huoletti, miten me oikein pärjäämme ilman Sinikkaa. Huoli osoittautui turhaksi, hyvin on pärjätty! Eira otti nopeasti paikkansa kansliamme aina palvelualttiina hengettärenä. Eiralta on saattanut kysyä mitä vain, aina on löytynyt vastaus. Eira on ottanut hoitaakseen monta sellaistakin asiaa, joka hänen tehtäväkuvaansa ei varsinaisesti kuulu. Yhdessä on monta kertaa ratkottu visaisia opiskelupulmia, pohdittu koejärjestelyjä, ihmetelty tietotekniikan temppuilua ja poistettu paperitukoksia kopiokoneesta. Maailmaakin on ehditty parantaa, ja keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä ja erityisesti jääkiekosta.

Merja on saanut perehtyä tuleviin tehtäviinsä rauhassa kokeneen koulusihteerin rinnalla. Samoin sai tehdä myös Eira aikoinaan, joten tämä nykyään niin muodikas ”hiljaisen tiedon” siirtäminen on meillä jo vanha käytäntö. Kysyin Merjalta, mitä mieltä hän on näistä meidän epätyypillisistä työajoistamme, eikä hänellä tuntunut olevan mitään iltatyötä vastaan. Merja mielestä koulusihteerin tulee olla koulussa silloin, kun opiskelijat ja opettajatkin ovat. Opiskelijat saavat tällöin palvelua, kun he sitä tarvitsevat ja haluavat ja koulusihteerikin pysyy menossa mukana, kun on paikalla silloin, kun muu henkilökunta on. Meidän ei siis tarvitse olla huolissamme tulevaisuudesta, hyvin tullaan pärjäämään jatkossakin. Olemme kovasti kyselleet, mitä Eira aikoo eläkepäivinään tehdä. Kesä menee mökillä saaressa, mutta entä sitten? Mitään tarkkoja suunnitelmia ei Eiralla ole. Lapsenlapsenlapsia Eira tunnustaa odottavansa kovasti, kun on vielä siinä kunnossa, että voisi lapsia hoitaa. Opo-Maarit on esitellyt Eiralle erilaisia vapaaehtoistyövaihtoehtoja ja minäkin ehdotin liittymistä Porin seudun isovanhemmat ry:hyn. Eläkepäivät eivät Eiraa kuitenkaan huoleta, sen osoittaa tämä lainaus hänen viestistään koulun muulle henkilökunnalle: ”En murehdi vuosia, jotka jääneet on taa. En mieti päivää tulevaa. Elän nauttien päivästä kerrallaan, on elämä silloin hauskempaa.” Kansliasta voi siis kysyä lähes mitä tahansa, ja aina löytyy vastaus. Ei kuitenkaan ihan joka kerta. ”Koskas sinä tulitkaan meille aikuislukioon töihin” kysyin Eiralta. Siihen ei Eira yllättäen osannutkaan vastata! Tässä tiedoksi Eiralle – ja muillekin – että Eira aloitti Porin aikuislukiossa 2.2.2004 (Lähde: Porin aikuislukion vuosikertomus 2003 – 2004,


henkilökuntaluettelo). Tarkan eläköitymispäivän vuosikertomuksen henkilökuntaluettelosta.

voi

puolestaan

Hauskoja eläkepäiviä, Eira! Tervetuloa töihin aikuislukioon, Merja!

Pia Mäki

historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori

katsoa

tämän


Lukuvuoden 2012 – 2013 ylioppilaat, stipendit ja uuden ylioppilaan puhe

Syksy 2012, ylioppilaat (31) Ahonen Laura Avela Akseli Eloranta Tiia Heikkilä Heidi Heinonen Valtteri Holmi Amanda Isoviita Niclas Kallionsivu Lotta-Leena Kekki Heidi Koskela Mirka Laiho Emmi

Lempinen Sami Majuri Leevi Marttila Mari Mannila Sami Merano Mika Murto Johan Mäkipää Katri Nissinen Sara Nokikuru Juho-Kalle Nordberg Jaani Ojala Mira

Pihlava Janne Puolakka Tiia Rolig Henna Rostedt Jonna Tuomainen Merja Tuomisalo Mikael Vaajakari Tiia Wentjärvi Tiia-Maria Välimaa Veera


Stipendit, syksy 2012 Laura Ahonen

Sverigekontakt i Finland Rf. (stipendikirja).

Heidi Heikkilä

Porin kaupungin opintoavustusten lahjoitusrahaston varat ja kaupungin avustus Hyvä opintomenestys ja positiivinen suhtautuminen opiskeluun.

Merja Tuomainen

Lyseon seniorien stipendi Hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa.

Mikael Tuomisalo

Salokankaan säätiön lahjakortti Hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa.

Tiia Vaajakari

Porin kaupungin talousarvion stipendirahasto Hyvä menestys ja positiivinen suhtautuminen opiskeluun.

Uuden ylioppilaan puhe lakkiaisissa 5.12.2012 Olen saanut suuren kunnian puhua täällä tuoreiden ylioppilaiden edustajana. Onneksi tämä muiden edessä esiintyminen alkaa mennä jo rutiinilla, että terveiset vaan englannin opettajalle! ;) Olen aikuislukion tuore ylioppilas, mutta samalla valmistuin myös kosmetologiksi. Olen siis suorittanut kaksoistutkinnon eli opiskellut ammattitutkinnon ohella myös yotutkinnon. Yhdistelmä oli haastava ja hermoja koeteltiin todella. Kaikesta on kuitenkin selvitty, jos niin on vain haluttu! Joku viisas on joskus verrannut lukion käyntiä maratoniin. Alussa ollaan innostuneita ja uteliaita tulevan suhteen, ehkä jopa vähän pelokkaita ja jännittyneitä. Puolimatkassa lasketaan matkaa maaliin, taisteluhenkeä tarvitaan silloin todella. Ja kuten sanonta menee, lopussa kiitos seisoo. Maaliviivalla jokainen saa huokaista helpotuksesta ja taputtaa itseään olalle. Vuosien työ on vihdoin saatu päätökseen. Olkaa siis ylpeitä itsestänne. Jokainen valkolakki on ansaittu eikä vain itsestäänselvyys. Näin jälkeenpäin ajatellen ja jokaista kouluvuotta sekä koeviikkoa muistellen, jokainen meistä osaa varmasti arvostaa valkolakkiaan vielä enemmän, sillä sen eteen nähty vaiva on ollut suuri! Kaikki tässä salissa ovat varmasti kuulleet haasteista, joita kaksoistutkinto pitää sisällään. Järjestelyistä ja joustoista huolimatta tunnit saattavat mennä päällekkäin ja työmäärään meinaa hukkua. Itse haluan kaksoistutkinnon suorittaneena antaa kuitenkin erityiskiitoksen lukio-opettajille. Sen sijaan, että poissaoloilla olisi uhkailtu ja kiristetty oppilaita, oltiin aidosti


kiinnostuneita ammatillisesta puolesta ja sen sujuvuudesta. Opettajat yrittivät myös omalta osaltaan vaikuttaa opiskelun mielekkyyteen. Kiitos!! Lisäksi haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette opiskelleet kanssani yhtä aikaa. Jokainen päivä on ollut erilainen ja aina on ollut joku, jonka kanssa nauraa, ratkoa vaikeita tehtäviä ja purkaa paineita koulun käytiin liittyvistä vastoinkäymisistä. Penkkareita ja abiristeilyä tietenkään unohtamatta! Tästä on hyvä jatkaa valmistautumista elämän uusiin maratoneihin. Onnea meille kaikille valmistuneille, ja hyvää itsenäisyyspäivää! Heidi Heikkilä

ylioppilas, syksy 2012

Kevät 2013, ylioppilaat (30) Eerikkilä Riku Forsström Aku-Paavo Heikkilä Henriikka Heinonen Anu Kankaisto Johanna Kuusiluoto Heli Kähkönen Neea Lehtonen Enna Lehtonen Marjaana

Leván Sonja Mattila Juuso Mäkisalo Janne Nuto Vivian Paattimäki Antti Pohjonen Sirja Rajala Noora-Maria Reunanen Netta Ruohomäki Miko

Ruohonen Jaakko Setälä Ilmo Soini Joona Tuuras Eveliina Tähtinen Markus Unkila Lauri Unkila Topi Viljanen Viivi Willman Rasmus

Stipendit, kevät 2013

Sonja Leván

Hilkka Salokankaan säätiön lahjakortti Sverigekontakt i Finland Rf. (kirja) Porin Dante-seuran stipendi Erinomainen menestys lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa

Sirja Pohjonen

Helsingin Sanomien säätiön stipendi (HS:n vuosikerta) Hyvä menestys äidinkielen opinnoissa


Netta Reunanen

Porin kaupungin talousarvion stipendirahasto Sverigekontakt i Finland Rf. (kirja) Erinomainen menestys äidinkielen, ruotsin ja englannin kielten ylioppilaskokeissa

Ilmo Setälä

Länsi-Suomen Osuuspankin stipendi Hyvä menestys lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa

Rasmus Willman

Muotitavaratalo Ratsula Hyvä menestys lukio-opinnoissa ja ylioppilaskokeissa


Uuden ylioppilaan puhe ylioppilasjuhlassa 31.5.2013 Nyt tämä kolmivuotinen urakka on vihdoin ohi ja ylioppilastutkinto on kädessä. Meidän jokaisen tie tähän saavutukseen on ollut jotenkin hieman poikkeava suurimmasta osasta tämän vuoden ylioppilaista. Itse olen suorittanut kaksoistutkinnon kuten monet muutkin meistä täällä olevista uusista ylioppilaista. Jotkut taas meistä ovat käyneet töidensä ohella iltaisin lukemassa lukio-opintoja. Tämä töiden ja useiden eri opintojen yhteen sovittaminen toi omia haasteita opiskelujen suorittamiseen ja vei myös suuren osan tavallisesta arjestamme. Lukio on varmasti jokaisen mielestä ainakin jossain vaiheessa tuntunut hieman raskaalta, mutta kaikesta tästä huolimatta me olemme tänään saaneet lakit päähämme ja tutkintotodistukset käteemme. Haluan myös kiittää opettajia hyvästä opetuksesta, jonka ansiosta olemme ylioppilaskirjoituksista selvinneet. Mielestäni aikuislukion opettajat ovat selvinneet opetustehtävistään mainiosti huolimatta siitä, että heillä on ollut vähemmän opetustunteja käytettävänään kuin normaalissa päivälukiossa. Tästä johtuen tunneilla usein edettiin kovaa vauhtia eteenpäin ja uutta asiaa tuli aina paljon. Meidän oppilaiden piti olla täysin hereillä ja kuunnella opettajan opetusta, nukkumaan tai tylsistymään tunneilla ei ehtinyt. Tehokasta opetus on joka tapauksessa ollut ja nyt meistä jokainen on varmasti paljon viisaampi kuin noin kolme vuotta sitten tänne tullessaan. Itselläni ainakin tietotaito jokaisessa opiskelemassani aineessa on karttunut valtavasti ja siitä osoituksena on myös melko hyvin menneet ylioppilaskokeet. Nyt me ylioppilaat voimme hetkeksi huokaista helpotuksesta, kun tämä rankka opiskelujakso on ohi. Nyt on myös aika ottaa rennosti ja juhlia tänä viikonloppuna tätä saavutusta ennen uusia haasteitamme.

Rasmus Willman

ylioppilas, kevät 2013


Henkilökunta Kanslia Anne-Maj Eskelinen, rehtori Riitta Ylitalo, vararehtori Eira Huhtala, koulusihteeri Merja-Riitta Niinikoski, työllistetty 1.10.2012 – 31.5.2013 ja koulusihteeri 1.6. – 31.7.2013

Opettajat Dahlroos Mervi, FM, lehtori matematiikka Finley Leena, FM, vak.tuntiopettaja äidinkieli ja kirjallisuus Hakulinen Sari, FM, vak.tuntiopettaja ruotsi, englanti Halme-Hiltunen Maarit, FM, vak. tuntiopettaja englanti Henriksson Leena, FM, lehtori englanti, ruotsi Hynnä Päivi, FM, lehtori venäjä Laitinen Marjo, FM, vak. tuntiopettaja matematiikka, tietotekniikka Leino Anne, FM, lehtori ruotsi, saksa Martikainen Tiina, FK, vak. tuntiopettaja ranska, italia Merta Noora, FM, tuntiopettaja biologia, maantiede, terveystieto hoitovapaalla 30.7.2012 – 24.2.2013 sijaisena Leena Gustafsson, FM, 30.7. – 31.8.2012 Anne Varis, FM, 30.7. – 31.8.2012 Mia Koivuniemi, FM, 13.8.2012 – 24.2.2013 Elviira Välimäki, FM, 3.1. – 24.2.2013 Mäkelä Merja, KM, lehtori, opinto-ohjaaja opinto-ohjaus virkavapaalla 1.8.2012 – 31.7.2013 Mäki Pauli, FK, vak. tuntiopettaja matematiikka, fysiikka Mäki Pia, FM, lehtori historia, yhteiskuntaoppi, uskonto Nordlund Kristiina, FM, vak. tuntiopettaja psykologia, yhteiskuntaoppi, historia Piisi Sari, FM, lehtori matematiikka, kemia, hankekoordinaattori Rintala Maarit, KM, opinto-ohjaus viransijainen 1.8.2012- 31.7.2013 Sjögren Riikka, FM, yhteinen tuntiopettaja matematiikka Suontausta Ulla, FM, KM, lehtori äidinkieli ja kirjallisuus Uusivuori Maisa, KM, vak. tuntiopettaja filosofia, elämänkatsomustieto Ylitalo Riitta, FM, lehtori englanti, ruotsi


Opiskelijahuoltopalvelut Haukka-Kumpulainen Tiina Raevuori Hannu

lukiopsykologi lukioiden erityisopettaja

Ryhm채t ja ryhm채nohjaajat Starttilukio L10 L11 L12 PAK, KT, LH, TOK 09 PAK, KT, LH, TOK 10 PAK, LH, KT, TOK 11 KT12.1 ja KT12.2

Pauli M채ki Mervi Dahlroos Anne Leino Marjo Laitinen Sari Piisi Maarit Halme-Hiltunen Leena Finley Kristiina Nordlund


Tilastosivu Opiskelijamäärät kaksoistutlaskenta- tutkinto- aineopiskinnon yhteensä päivä opiskelijat kelijat suorittajat 20.9.2012 218 506 144 868 20.1.2013 216 551 123 890

Työajat ja kurssimäärät AIKUISLUKIO

JAKSO kesäjakso I I 28.8. - 21.10.2012 II 29.10. - 18.12.2012 III 3.1. - 17.2.2013 IV 25.2. - 14.4.2013 V 15.4. - 2.6.2013 kesäjakso II vara yhteensä kaikki yhteensä

STARTTI

LUKIO

VERKKO

5 4 4 4 4

12 39 37 35 28 32 8

4 5 3 3 1

21

191

16

KOKO KOULU 12 48 46 42 35 37 8 0 228

MYYNTIK.

1 1

2 230

KAKSOISTUTKINTO JAKSO I 13.8. - 3.10.20121 II 4.10. - 2.12.2012 III 3.12.2012 3.2.2013 IV 4.2. - 7.4.2013 V 8.4. - 2.6.2013 yhteensä

18 17 15 13 13 76

AINA VOI

OPPIA!


TIEDOTUKSET Koulun kotisivu www.pori.fi/porinaikuislukio ja Satakunnan etälukioverkoston tiedotekanava www.etalukio.com antavat hyvän kattavan tietopaketin koulustamme. Sivuilta löytyy ympäri vuoden ajankohtaista tietoa koulun toiminnasta. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Lisäksi aikuislukiolla on käytössä koulun yleisesite, oppiainekohtaisia esitteitä ja jaksoittain ilmestyvät jaksotiedotteet. Kanslian aukioloajat ma – to klo 11.30 - 18.30 pe klo 9.00 - 15.00

poikkeukselliset aukioloajat 17. - 28.6. klo 9.00 - 15.00 1. - 19.7. suljettu 22.7.- 2.8. klo 9.00 - 15.00

Uudet opiskelijat Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti koulun kansliassa 3.–19.6. ja 1.–23.8. Mukaan otetaan viimeinen koulutodistus tai ammatillinen tutkintotodistus ja jäljennökset. Voit myös tulostaa koulumme kotisivulta ilmoittautumiskaavakkeen ja täyttää sen jo valmiiksi. Koulussa on avoimet ovet tiistaina 20.8. klo 17.00–19.00. Silloin voi tutustua koulun toimintaan ja erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin, joita esitellään Lyseon koulukeskuksen vanhassa salissa, Annankatu 5, C-porras, ylin kerros. Ilmoituksiammekin kannattaa seurata elokuussa.

Uusi lukuvuosi Uudet opiskelijat aloittavat koulun opinto-ohjauksella ja ryhmänohjauksella maanantaina 26.8. ja tiistaina 27.8. klo 17.00 koulun vanhassa salissa (opasteet ulko-ovissa). Tilaisuudet ovat eri sisältöiset. Niissä paneudutaan koulun kurssitarjontaan, suoritustapoihin ja käytänteisiin opinto-ohjauksen ja ryhmänohjauksen avulla. Vanhat opiskelijat aloittavat opinnot kurssitarjottimen ja tuntikiertokaavion mukaisesti keskiviikkona 28.8. Jakso alkaa aloituspäivällä. Kurssitarjotin ja jaksojärjestys ovat saatavilla kanslian edessä olevasta esitetelineestä ja koulun kotisivulta. Aloituspäivän ryhmänohjauksessa jaetaan koko lukuvuotta koskevaa tiedotusmateriaalia. Kaikille opiskelijoille tarkoitettu sähköisten opiskeluympäristöjen ja aikuislukion Wilmapalvelujen esittely järjestetään erikseen ohjausiltoina ilmoitetun aikataulun mukaisesti.


Kaksoistutkinnon aikuislukion opinnot alkavat maanantaina 12.8., keskiviikkona 14.8. tai maanantaina 26.8. ryhmästä riippuen. Tarkemmat aikataulut lähetetään kaksoistutkinnon opiskelijoille kesäkirjeessä kotiin. Oppitunnit pidetään kurssitarjottimen mukaisesti Työväenopiston 2. kerroksessa ja Lyseon koulukeskuksessa. Opiskelumaksut Tutkinto-opiskelijoille opetus on ilmaista. Lukion opiskelijat hankkivat itse oppimateriaalin ja opiskeluvälineet. Mahdollisia perusasteen suorituksia varten oppikirjat saa koululta käyttöön. Kehittämme edelleen kurssikirjastoa, josta voi lainata jakson ajaksi oppikirjoja. Koulumatkat jäävät jokaisen opiskelijan kustannukseksi. Aineopiskelijalta peritään ilmoittautumismaksuna 50,00 euroa / lukukausi tai 25,00 euroa / kurssi. Maksu peritään ilmoittautumisen yhteydessä koulun kansliassa. Yksityisopiskelijat maksavat 34 € ilmoittautumismaksun lisäksi 20 € jokaisesta tentistä. Kesälukion kustannukset selviävät kesälukiotiedotteesta.

Syksyn 2013 ylioppilaskirjoitukset Syksyn 2013 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava aikuislukion kansliaan viimeistään maanantaina 3.6.2013 klo 14.00. Perusmaksu 14,00 € ja koemaksu on 28,00 €. Maksuista lähetetään pankkisiirtolomake kokelaille. Tarkemmista järjestelyistä ja infotilaisuudesta ilmoitetaan kirjeitse kirjoituksiin ilmoittautuneille elokuun loppupuolella. Ylioppilastutkinnon aikataulu, syksy 2013 Kuullunymmärtämiskokeet ma 9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso ti 10.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa venäjä ranska/espanja


ke 11.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa venäjä englanti ranska espanja/italia

Kirjalliset kokeet pe 13.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

ma 16.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ke 18.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

pe 20.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ma 23.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

ke 25.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 27.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ma 30.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 2.10.

äidinkieli, saame

Porin aikuislukiossa 31.5.2013 Anne-Maj Eskelinen, rehtori


UNELMA TODEKSI

Hyv채채 ja rentouttavaa kes채채 ihan kaikille!

www.pori.fi/porinaikuislukio

Porin aikuislukion vuosikertomus 2012-2013  

Porin aikuislukion vuosikertomus 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you