Henryk v bublinách: výstava

Page 1

Komiksová soutěž

Inspirovaná dílem Henryka Sienkiewicze

Tak!


Polské komiksové adaptace děl Henryka Sienkiewicze

První polský komiks inspirovaný Sienkiewiczovými díly vznikl paradoxně v Brazílii: jeho autory byli v roce 1955 polští exulanti ve státě Paraná. Od té doby romány Henryka Sienkiewicze inspirovaly mnoho dalších komiksových tvůrců, řada z nich ale také navazovala na populární filmové adaptace, jako například Ohněm a mečem Piotra, Andrzeje a Aleksandry Kacprzakových nebo Pouští a pralesem Wiesława Dojlidka a Rafała Skarżyckého. Tyto komiksy nejčastěji doprovázely filmovou premiéru.

a

b

c

a. W pustyni i w puszczy w obrazkach, kresba Filip Dachowski, scénář Józef Góral, Bóg i Ojczyzna, 1955 b. Ogniem i mieczem, díl 1, scénář Piotr Kacprzak, kresba Andrzej Kacprzak a Aleksandra Kacprzak, Abiks Studio, 1998 c. W pustyni i w puszczy, kresba Wiesław Dojlidko, scénář Rafał Skarżycki, Egmont Polska, 2001


Polské komiksové adaptace děl Henryka Sienkiewicze

Adaptace Sienkiewiczových obsáhlých historických románů není jednoduchá, mezi nejpovedenější polské převody do obrazové verze patří dvoudílné Quo vadis Aleksandra Miarky a Jerzyho Ozgy. Řada autorů proto volí volnější, originální přístup. Zajímavý je například pokus o syntetickou adaptaci celé Trilogie ve formě tří komiksových stripů Tomasze Tomaszewského a Jana Tomkowského nebo mystifikační steampunkový komiks Nová dobrodružství Staše a Nely, u nějž autoři předstírali, že jeho tvůrcem je sám Henryk Sienkiewicz.

a

b

c

a. Quo vadis, díl 1, kresba Jerzy Ozga, scénář Aleksander Miarka, Kolporpress, 2001 b. Trylogia, kresba Tomasz Tomaszewski, scénář Jan Tomkowski, in: Literatura polska, PIW, 1993 c. Nowe przygody Stasia i Nel, kresba Janusz Wyrzykowski, scénář Krzysztof Janicz a Tobiasz Piątkowski, www.steampunk. republika.pl, 2005


České komiksové adaptace děl Henryka Sienkiewicze

S první českou sienkiewiczovskou adaptací je spojen dramatický příběh výtvarníka Josefa Beránka, který své Quo vadis vydal ve Slovinsku v roce 1943 a sám zahynul nejpravděpodobněji v zajetí jugoslávských partyzánů. Nejrozsáhlejší český komiks založený na díle Henryka Sienkiewicze vycházel v letech 1990—91 v populárním a mezi čtenáři oblíbeném časopise Kometa. V samostatném sešitu byl publikován ambiciózní, ač fragmentární převod světově nejproslulejšího Sienkiewiczova historického románu Quo vadis.

a

b

c

a. Quo vadis, námět: Henryk Sienkiewicz, kresba Josef Beránek, scénář Edvard Traven, Uredništvo Slovenskega doma, 1943 b. Křižáci, kresba Michal Kocián, scénář Antonín Matějka, Kometa, č. 17 (1990) c. Quo vadis, kresba Lubomír Hlavsa, scénář Petr Vaněk, Rosa, 1991


České komiksové adaptace děl Henryka Sienkiewicze

Čeští výtvarníci a autoři si dokonce třikrát vybrali jako předlohu Sienkiewiczův román pro mládež Pouští a pralesem, zařazený v Československu do Knihovny klasiků. Je to důkazem toho, že komiks bývá neprávem vnímán jako žánr dětské literatury? Již v roce 1972 svoji verzi představili Antonín Čech a Jiří Stegbauer na stránkách víkendové přílohy deníku Lidová demokracie, další zpracování příběhu Staše a Nely bylo publikováno v roce 1990 v edici Ilustrované sešity a v letech 1995—96 pak na pokračování v Mateřídoušce.

a

b

c

a. Pouští a pralesem, kresba Antonín Čech, scénář Jiří Stegbauer, reprodukováno z reedice in: Zane Grey: Divoký Old Gray / Stopař Don, Dálky 9/1991 b. Pouští a pralesem, kresba Olga Tesařová, scénář Marie Říhová, Ilustrované sešity, sv. 145 (1990) c. Pouští a pralesem, kresba Michal Kudělka, scénář Jiří Černý, Mateřídouška 8/1996


1. místo

Ester Kuchynková

„Vymýšlet a vyprávět příběhy mě baví. Kreslení komiksu jsem se věnovala odmalička a vidím v něm svůj směr do budoucnosti. Toto médium nabízí široké spektrum možností k budování atmosféry, vyjadřování emocí, popisu prostředí a všemu dalšímu, co se s vypravěčstvím pojí.“

Studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni — Ateliér Komiksu a ilustrace pro děti

Sachem / adaptace stejnojmenné novely

Sachem / adaptace stejnojmenné novely

1

2

Sachem / adaptace stejnojmenné novely

Sachem / adaptace stejnojmenné novely

3

4


2. místo

Kamila Pokorná

„Ilustraci se věnuji již od střední školy, ale až v posledních letech jsem rozšířila svůj zájem o komiks. Spatřuji v něm spoustu možností, jak uplatnit svůj tvůrčí záměr, snažím se na komiksovém poli zlepšovat a hledat vlastní osobitý způsob vyjádření.“

Studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni — Ateliér Komiksu a ilustrace pro děti

Kam kráčíme? / adaptace románu Quo vadis

Kam kráčíme? / adaptace románu Quo vadis

1

2

Kam kráčíme? / adaptace románu Quo vadis

Kam kráčíme? / adaptace románu Quo vadis

3

4


3. místo

Lukáš Komárek

„Vyrostl jsem ve východních Čechách, kde je silná tradice lidového vypravěčství — pohádek i folklórních a fantastických příběhů, plných rytířů, potvor a strig. Tato fascinace mi zůstala dodnes a snažím se ji vložit do vlastního vyprávění, ať už formou komiksu, ilustrace, či jejich propojením.“

Student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni — Ateliér Komiksu a ilustrace pro děti

H. Sienkiewicz / autorský námět

H. Sienkiewicz / autorský námět

1

2

H. Sienkiewicz / autorský námět

3


čestné uznání

Barbora Skalová

&

Guillermo Arnaiz Illescas

Čestné uznání za originální aktualizaci předlohy

Strážce majáku z Aleppa / adaptace novely Strážce majáku

Strážce majáku z Aleppa / adaptace novely Strážce majáku

1

2

Strážce majáku z Aleppa / adaptace novely Strážce majáku

Strážce majáku z Aleppa / adaptace novely Strážce majáku

3

4


čestné uznání

Juliána Chomová 2

čestné uznání za ryze autorské uchopení tématu

Strážce majáku / adaptace stejnojmenné novely

3

Strážce majáku / adaptace stejnojmenné novely

4


čestné uznání

zvláštní ocenění

Ester Tajrychová

Jáchym Svoboda

čestné uznání za výtvarně působivé

zvláštní ocenění

grafické zpracování

pro nadějného mladého autora

Ohněm a mečem / na motivy soutěžní ukázky

Ohněm a mečem / na motivy soutěžní ukázky

1

1

Ohněm a mečem / na motivy soutěžní ukázky

Ohněm a mečem / na motivy soutěžní ukázky

2

3


Jindřich Janíček

Vítek Kovář

Hledání Henrykova koně

Pouští a pralesem

autorský námět

autorský námět

2/4

1/4

Kristýna Sataryová

Martin Lacko

Únik ze Zbaraže

Ohněm a mečem

na motivy románu Ohněm a mečem

na motivy soutěžní ukázky

1 /2

3/4


Petra Josefína Stibitzová

Tomáš Pekárek

Strážce majáku

Strážce majáku

adaptace stejnojmenné novely

adaptace stejnojmenné novely

2/2

2/4

Tereza Šimková

Matyáš Tošovský

Hovory s Henrykem

Obdivuhodný Henryk Sienkiewicz

autorský námět

autorský námět

2/4

4/4

1/2


Polský institut v Praze vyhlásil u příležitosti Roku Henryka Sienkiewicze otevřenou soutěž na komiks inspirovaný dílem nebo osobností prvního slovanského nositele Nobelovy ceny za literaturu. Souboj s velkým mistrem byl inspirující: sešlo se dvacet příspěvků, které se liší výběrem předlohy, výtvarnou technikou i mírou věrnosti původnímu textu.

Porota ocenila především pokusy vyprávět ucelený příběh komiksovou technikou, zároveň však u všech přihlášených prací originální autorský přístup k tématu. Výstava přináší nejen ukázky z vítězných a dalších přihlášených komiksů, ale také pohled do dějin polských a českých sienkiewiczovských adaptací, které se vyrovnávaly s podobnými nástrahami jako účastníci soutěže.

Fragmenty z navrhované soutěžní ukázky

porota Martin Foret historik a teoretik komiksu, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., a Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci Pavel Kořínek historik a teoretik komiksu, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. Lucie Lomová autorka komiksů a ilustrátorka Tomáš Prokůpek historik komiksu, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci a Oddělení dějin literatury MZM v Brně

projekt výstavy Polský institut v Praze a MAKE*detail

spolupráce Wojciech Birek autor, historik, kritik a překladatel komiksů, člen jury Mezinárodního festivalu komiksu a her v Lodži, připravuje monografii o komiksových adaptacích děl Henryka Sienkiewicze Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek

Lehké čajky letěly po proudu jako vlaštovky a nesly mladého rytíře a jeho osud. Protože byla vysoká voda, peřeje nehrozily obzvláštním nebezpečím. Minuli Surský práh, šťastná vlna je přenesla přes Čertoroh, na Kňažném a Střelčím čluny trochu zaskřípaly, ale odřely se jen a nerozbily, až nakonec spatřili v dáli pěnu a vír strašného Nenasyty. (…) Vtom prorazilo hluk strašné vytí a křik: Tataři se hnali do útoku. Dým hnaný pohybem útočníků se náhle rozplynul a odhalil náměstkovi dvě čajky, pokryté černým mračnem Tatarů jako dva padlí koně rvaní smečkou vlků. Dav se tlačil, zmítal, vyl, jeden lezl přes druhého, jako by bojovali mezi sebou a hynuli. Ještě několik semenů se bránilo, u stožáru stál pan Skrzetuski se zkrvavenou tváří, s šípem trčícím mu celým hrotem v levém rameni, a vztekle se bránil. Jeho postava se v davu, který ho tísnil, zdála obrovská, máchal šavlí jako bleskem. Každý jeho úder byl provázen křikem a vytím. Strážmistr mu s jedním semenem kryli boky a dav před touto trojicí zděšeně couval, postrkován však zezadu, tísnil se a umíral pod ranami šavlí. „Vemte je živé! K atamanovi!“ ječely hlasy z davu. „Vzdejte se!“ Henryk Sienkiewicz: Ohněm a mečem, přel. Vendulka Zapletalová, Třebíč 2003, s. 99 a 104

www.polskyinstitut.cz www.facebook.com/polskyinstitut


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.