Page 1

1/2015 (3)

POLFLOR DESIGN NEWS 02

04

06

07

08

Budynek Eurocentrum – siedziba firmy Imtech Polska

01

01

\news page Akademia Architekta – konferencja od kreacji do realizacji

Sztuka na sztuce… płytki dywanowej

Firma Polflor jako jeden z członków

i portal Designersi.pl byli głównym

założycieli Klastra Branży Meblarskiej

organizatorem świątecznego

i Architektonicznej Akademia

spotkania dla małych artystów

Architekta był organizatorem pierwszej

z Trójmiasta, podczas którego dzieci

konferencji Klastra adresowanej

Firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o

Polflor Design Studio

w poznańskiej Concordia Design.

Warsaw Build – Akustyka Wykładzin Obiektowych

Interesujący i obszerny program dwudniowego spotkania przyciągnął

do architektów i projektantów, która

miały okazję malować świąteczne obrazy na płytkach dywanowych

Od ubiegłego roku zapraszamy

Shaw Contract Group. Pomysłodawcą

trójmiejskich architektów do Polflor

i gospodarzem imprezy był Marek

We wrześniu 2014 r. na Targach

Design Studio – miejsca, w którym

Piechotka, który zadbał o świetną

Warsaw Build firma Polflor

można zapoznać się z bogatą ofertą

atmosferę i gorąco zachęcał dzieci

blisko 250 uczestników, a komentarze

zaprezentowała specjalnie

wykładzin Polflor. Nasze Studio działa

do pracy. Powstało wiele ciekawych

po warsztatach i szkoleniach były

przygotowaną ofertę poświęconą

równolegle z wzorcownią wykładzin

dzieł, spośród których przedstawiciele

bardzo entuzjastyczne. Konferencji

akustyce wykładzin obiektowych –

Bolmar Bis, dzięki czemu można

fabryki i organizatora wybrali najlepsze,

towarzyszyła ekspozycja firm

w tym nowości: tkane wykładziny

sprawdzić, jak wyglądają wybrane

a autor otrzymał nową wykładzinę

członkowskich. Na kolejne konferencje

winylowe DICKSON i wykładziny

produkty i rozwiązania zainstalowane

firmy Shaw do swojego pokoju.

klastra zapraszamy jesienią 2015 r.

PCV ITEC. Nasze stoisko

we wnętrzach. Zapraszamy

www.akademiaarchitekta.org

i prezentowane rozwiązania cieszyły

do odwiedzin – Chwaszczyno,

się dużym zainteresowaniem,

ul. Oliwska 118.

odbyła się w październiku 2014 r.

a wykład nt. akustyki pomieszczeń z wykorzystaniem wykładzin obiektowych zgromadził sporą widownię. O akustyce piszemy na następnych stronach – zapraszamy!


02

AKUSTYKA WNĘTRZ

Polflor –

akustyczne wykładziny obiektowe Podniesienie komfortu akustycznego wnętrza dzięki zastosowaniu wykładzin obiektowych będzie proste, jeżeli nasze działanie skoncentruje się na trzech zagadnieniach. Zlokalizuj problem

właściwości izolacyjnych. Podobne rozwiązania zastosowano w tkanych

Pochłanianie dźwięku

Kiedy użytkownicy pomieszczenia zauważają, że jest w nim za głośno,

wykładzinach winylowych Dickson – tutaj opracowano technologię

Gdy w pomieszczeniu jest głośno mimo dobrej izolacji akustycznej –

przeszkadza im natężenie dźwięków niekoniecznie generowanych

Soundguard®, która oznacza, że dzięki kilkuwarstwowemu podkładowi

hałas dochodzący spoza pomieszczenia oraz hałas wytwarzany przez

przez nich samych, należy poszukać przyczyny powstawania hałasu

podłogi osiągnięto wysoką klasę izolacji akustycznej ∆lw = 17–18 dB.

użytkowników jest silny i męczący, należy rozpatrzyć możliwość

w warunkach technicznych i budowlanych obiektu.

Dobrą izolacją akustyczną cechują się również wykładziny dywanowe.

zastosowania rozwiązań, dzięki którym dokuczliwy dźwięk zostanie

Hałas dociera z zewnątrz – z sąsiednich pomieszczeń, ciągów

W podstawowych wersjach ∆Lw wynosi około 20 dB, natomiast

rozproszony i pochłonięty. O współczynniku pochłaniania mówi

komunikacyjnych, przez sufit? Oznacza to, że budynek ma słabą

w przypadku wykładzin dywanowych akustycznych możemy mówić

nam wartość, która mieści się w przedziale między 0 a 1, im bliżej 1,

izolacyjność akustyczną przegród – przenoszą one do jednych

o wyższych wartościach. Producenci wykładzin dywanowych pracują

tym pochłanianie dźwięku przez produkt jest lepsze.

pomieszczeń dźwięki powstające w drugich.

przede wszystkim nad udoskonaleniem podkładów. Producent płytek

Dobrym rozwiązaniem tego problemu będzie zainstalowanie

W pomieszczeniu jest za głośno – dźwięk się kumuluje, narasta,

dywanowych Shaw Contract Group opracował podłoże akustyczne

w pomieszczeniu wykładzin dywanowych – zwłaszcza o fabrycznie

tworzy się pogłos, echo; brakuje materiałów rozpraszających

Ecologix, dzięki któremu współczynnik izolacji akustycznej wzrasta

dedykowanych podłożach akustycznych. I tak wspomniane wyżej płytki

i pochłaniających dźwięki.

do 29 dB. Niemiecki producent wykładzin firma Vorwerk ma w ofercie

Shaw Contract Group osiągają współczynnik pochłaniania α = 0,30,

podłoże ComfortBack 500, dzięki któremu znane w Polsce wykładziny

wykładzina Forma Design α = 0,20. Zainstalowanie płytek Diversity na

z kolekcji Forma Design charakteryzują się współczynnikiem

podkładzie FoxiFix przynosi nam wartość α= 0,30. Należy przypomnieć,

∆lw = 33 dB. Gdy mimo wszystko oryginalne rozwiązania producentów

że immanentną cechą wykładzin dywanowych jest wyciszanie,

Podniesienie izolacji akustycznej budynku.

nie są wystarczające, można tradycyjną wykładzinę zamontować

uspokajanie pomieszczeń – specjalne rozwiązania akustyczne tylko ją

Gdy dźwięki powstają podczas uderzenia o podłogę, przesuwania np.

na gąbce akustycznej FoxiFix. Gąbka to dwustronnie klejący filc

wzmacniają.

mebli, chodzenia – wtedy można zastosować wykładziny akustyczne

poliestrowy, dzięki któremu oferowane przez nas płytki dywanowe

twarde – PCV lub tkane wykładziny winylowe. O dobrej izolacji

Diversity firmy Paragon w badaniach prowadzonych przez warszawski

Zastosuj je

akustycznej mówi nam wysoki wskaźnik izolacji ∆Lw.Z oferty wykładzin

ITB zyskały ∆Lw = 35 dB.

Gdy znamy problem i wiemy, jak możemy go rozwiązać, pozostaje tylko

PCV dostępnych w firmie Polflor polecamy zwłaszcza wykładziny

Jak widać, wykładziny obiektowe dają szereg możliwość podniesienia

wybór określonego produktu.

akustyczne ITEC – kolekcja Batirox o ∆Lw = 20 dB, lub kolekcje Axento,

izolacji akustycznej w budynku. Funkcji pomieszczeń i wymaganiom

Tutaj architekt i inwestor mają w zasadzie nieograniczone możliwości.

Silento, Optimise o ∆Lw = 18 dB. Wykładziny te zostały fabrycznie

inwestora należy podporządkować wybór, czy będą to wykładziny

Oferta, jaką przygotowaliśmy i jaką cały czas rozbudowujemy,

wzbogacone o podkład akustyczny, któremu zawdzięczają podniesienie

dywanowe czy twarde.

obejmuje kilkadziesiąt wzorów i kolorów wykładzin twardych – PCV

Tkana warstwa wierzchnia

Rdzeń poliestrowy

Warstwa włókna szklanego

Znajdź rozwiązanie

Wysokoelastyczna pianka

Pianka akustyczna

Budowa wykładziny Dickson

Foyer Filharmonii Koszalińskiej


03

.Gdy dźwięki powstają .podczas uderzenia .o podłogę, przesuwania .np. mebli, chodzenia – .wtedy można zastosować i tkanych winylowych. Wykładziny dywanowe w płytkach i w rolce to kolejne możliwości. Jeżeli wśród gotowych produktów nie znajdą

.wykładziny akustyczne

się zadowalające rozwiązania – wtedy drogę do nowych rozwiązań w przypadku wykładzin dywanowych otwiera gąbka akustyczna

.twarde – PCV lub tkane.

FoxiFix. Nie dopuszczamy sytuacji, w której problem złej akustyki pomieszczenia nie zostałby wspólnie rozwiązany przez architekta, Inwestora i firmę Polflor.

wykładziny winylowe..

W świetle nadchodzących zmian przepisów – porządkujących i normujących kwestie akustyki pomieszczeń niekwalifikowanych, warto bliżej zapoznać się z naszymi propozycjami, gdyż często

.O dobrej izolacji

zastosowanie konkretnej wykładziny pozwoli szybko i sprawnie zareagować na powstały problem.

.akustycznej mówi

Katarzyna Baranowska

.nam wysoki wskaźnik .izolacji ∆Lw.

Wykładzina ITEC Optimise

.Gdy w pomieszczeniu .jest głośno mimo dobrej .izolacji akustycznej – Montaż płytek dywanowych na gąbce FoxiFix

.hałas dochodzący .spoza pomieszczenia .oraz hałas wytwarzany .przez użytkowników jest .silny i męczący, należy .rozpatrzyć możliwość .zastosowania rozwiązań, .dzięki którym dokuczliwy .dźwięk zostanie .rozproszony i pochłonięty..

Korytarz Hotelu Tobaco, Łódź


04

WYWIAD

Studio B –

sztuka wnętrza Studio B to firma, którą tworzy małżeństwo Justyna i Bartek Barkowscy. Duet projektantów łączy w sobie wiedzę projektową i techniczną oraz wykształcenie z zakresu historii sztuki, designu i architektury. Wielowymiarowe zaplecze zestawione ze znajomością najnowszych rozwiązań i trendów pozwala im projektować wnętrza bogate zarówno w formę, jak i treść. Tworzą aranżacje przestrzeni w ścisłej współpracy z klientem, począwszy od pomysłu poprzez projekt aż do pełnej realizacji, również jako generalny wykonawca. Prezentują przy tym pełen wachlarz możliwości wyboru i łączenia  różnych stylistyk, kierunkując swoje działania przede wszystkim na realne potrzeby klienta. Współpraca z rzemieślnikami i artystami pozwala na wyposażenie wnętrz w projektowane przez siebie unikatowe meble, formy artystyczne, obrazy i inne dekoracje. Firma zajmuje się również projektowaniem i wykonawstwem fasad, terenów zielonych, ogrodów oraz przestrzeni publicznych.

Wasze projekty dotyczą wielu typów obiektu –

Tego typu współpraca prowadzi do najlepszych

We wnętrzach prywatnych ocieplamy ich

Wasze projekty są oryginalne – macie szczęście

komercyjne, mieszkalne, biurowe. Czy możecie

rezultatów.

minimalistyczny charakter stosując wełny, skóry,

do inwestorów czy dużą siłę przekonywania

wskazać element wspólny, który jednoznacznie

Czy można mówić o modzie, trendach

surowe jedwabie czy lny.

do swoich wizji?

wskaże na Wasze autorstwo? Czy już

w architekturze?

Struktura użytych materiałów definiuje wnętrze,

Od tego, jaką relację stworzymy z klientem i jak

wypracowaliście taki znak rozpoznawczy?

Oczywiście, my jednak jesteśmy zwolennikami

przyciąga lub odpycha użytkownika. Ich

odczytamy jego potrzeby, zależy najczęściej dalsza

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie,

umiaru. Staramy się nie ulegać sezonowym modom

różnorodność buduje charakter pomieszczenia,

współpraca. Umiejętności osiągania kompromisów

a każdy nowy otwiera inne możliwości.

i stawiamy na ponadczasowość. Jednak nie omijają

szczególnie przy wnętrzach monochromatycznych.

bez straty dla jakości projektu wymagają otwartości

Spotkania z ludźmi i ich potrzebami skłaniają

nas fascynacje nowymi rozwiązaniami i materiałami.

Materiały tradycyjne czy nowe technologie?

i wprawy w negocjacjach. Uważamy, że połączenie

nas do poszukiwania nowych rozwiązań. Znak

Czerpiemy inspiracje z różnych źródeł. Zestawiamy

Low tech, high tech czy nawet hand made

tych cech i interesujących projektów pozwala

rozpoznawczy nie jest dla nas tak istotny, jak

materiały pozornie do siebie niepasujące, tak aby

w architekturze? Co Was bardziej interesuje? Po co

osiągnąć zamierzony cel – komfortową i piękną

potrzeby klienta i jego indywidualność. Dbamy przy

stworzyć nową jakość we wnętrzu.

częściej sięgacie?

przestrzeń. Szczęście do inwestorów również nam

tym o to, aby projekt był spójny i funkcjonalny.

Multi czy mono kolor w projektach?

High tech to dla nas bycie zorientowanym

dopisuje – tak też jest w przypadku inwestycji

Oczywiście w przypadku projektów komercyjnych,

Jedno i drugie. Przy wnętrzach komercyjnych

w nowinkach technologicznych i materiałowych.

SBB Energy. Z wieloma byłymi inwestorami

cechy indywidualne będą miej widoczne niż przy

pozwalamy sobie zazwyczaj na małe szaleństwo

Często stosujemy najnowsze technologie audio

utrzymujemy przyjacielskie stosunki.

wnętrzach prywatnych. W naszych realizacjach

kolorystyczne, natomiast przy projektach

i video, systemy inteligentnego sterowania domem.

Realizacja dla SBB Energy, w której zastosowaliście

stosujemy oszczędną formę, wyszukany kolor,

indywidualnych stawiamy na stonowaną,

Mocno kibicujemy nowatorskim technologiom

płytki dywanowe Shaw Contract Group – co Was

ciekawe faktury i materiały. Elementem spójnym

wysublimowaną kolorystykę. W ostatnim czasie

polskich projektantów, np. Fidu Oskara Zięty.

skłoniło do wyboru kolekcji Hexagon i Dye Lab?

naszych projektów jest sztuka. Możliwości, jakie

fascynuje nas kolor czarny, jest on doskonałym

Kilkakrotnie już wykorzystaliśmy jego „dmuchane”

Kolekcję Dye Lab znaliśmy wcześniej i wiedzieliśmy,

daje nam kontakt ze środowiskiem twórczym,

tłem dla ciekawych przedmiotów i sztuki. Tworzy

meble w naszych realizacjach. Jak wspomnieliśmy

że musimy jej użyć w tym projekcie. Dye Lab

wykorzystujemy stosując malarstwo, grafikę czy

niepowtarzalny klimat, jest elegancki i efektowny.

wcześniej, często sięgamy też po materiały

zaczarował nas swoim charakterem i wzornictwem

rzeźbę w projektowanych przez nas wnętrzach.

Jakie są Wasze ulubione materiały we wnętrzach?

tradycyjne, chętnie zamawiamy unikaty od

przypominającym barwione jedwabie czy kolorowy

Wnętrze budynku determinuje funkcja,

Czy uważacie, że ich struktura jest ważna, kiedy

sprawdzonych rzemieślników, którzy tworzą jeszcze

marmur. Grubość, jakość i kolorystyka tworzą z niej

przeznaczenie – ale jak duży wpływ na projekt

wybieracie jakiś konkretny materiał do danej

istniejący low tech.

wykładzinę naprawdę wyjątkową. W połączeniu

mają indywidualne wymagania inwestora?

realizacji?

Hand made w naszym przypadku to tworzenie

z prawdziwymi marmurami i oszczędnym

Indywidualne wymagania inwestora są dla nas

Najchętniej sięgamy po materiały naturalne,

sztuki, form przestrzennych oraz wizualnych.

wzornictwem mebli stworzyła bardzo oryginalny

bardzo ważne, gdyż to on będzie użytkownikiem

takie jak drewno, kamień czy szkło. Równie

W swoich zbiorach posiadamy dużą kolekcję prac

efekt. Jeżeli chodzi o kolekcję Hexagon, już na etapie

pomieszczenia. Wprowadzając klienta w szeroki

chętnie wykorzystujemy blachę kortenową, beton

z wielu jej dziedzin. Czasem też tworzymy coś sami

wstępnego projektowania wiedzieliśmy, że podłoga

wachlarz możliwości staramy się wspólnie wybierać

w wykończeniach czy wielkoformatowe i cienkie

na potrzeby projektu. Reasumując, ze wszystkich

ma być zbudowana z pixeli w mocnych kolorach

jak najlepsze rozwiązania. Umiejętne prowadzenie

spieki ceramiczne, które dają nieograniczone

tych dziedzin staramy się czerpać jak najwięcej,

symbolizujących energię. Projekt przewidywał

dialogu i zarażenie inwestora pomysłem angażuje go

możliwości aranżacji ścian i podłóg. Stosujemy

aby projekt poprzez swoją różnorodność robił jak

drukowanie wzoru na wykładzinie. Mieliśmy jednak

w projekt.

je także w projektowanych przez nas meblach.

największe wrażenie.

obawy co do jakości druku jak i jego trwałości.


05

Elementem spójnym naszych projektów jest sztuka. Możliwości, jakie daje nam kontakt ze środowiskiem twórczym wykorzystujemy stosując malarstwo, grafikę czy rzeźbę w projektowanych przez nas wnętrzach.

W końcu w ręce wpadła nam kolekcja Hexagon -

mieszczący się zarazem w budżecie inwestora, jak

z organicznym, dynamicznym wzorem idealnym dla

i wspólnej koncepcji wnętrza. Jej właściwy wybór

naszej koncepcji. Bogata i mocna kolorystyka daje

mocno definiuje pomieszczenie, określając jego

naprawdę duże możliwości i doskonale sprawdziła

indywidualny charakter.

się w projektowanym wnętrzu. Wzorzysta

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych

wykładzina tworzy zarówno wysokogatunkową

wyzwań i projektów, które pozwolą Wam spójnie

podłogę z ekologicznym sznytem, jak i efektowną

realizować Wasze pomysły na wnętrza.

dekorację. Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań w firmie, która również dba o środowisko, wydało nam się trafnym rozwiązaniem. Jak mocno, według Was, dobór odpowiedniej podłogi – wykładziny, paneli, płytek – wpływa na ostateczny odbiór wnętrza?

ROZMAWIAŁA

Katarzyna Baranowska menedżer kultury, od 10 lat koordynator projektów

Podłoga we wnętrzach odgrywa kluczową rolę.

w Fundacji Twórców Architektury, od maja 2013 r.

Jest to jedna z największych powierzchni. Element,

spec. ds. PR i marketingu w firmie Polflor sp. z o.o.

który musi być zarówno ciekawy, jak i użytkowy,

Wnętrza siedziby SBB ENERGY S.A. Autor: Studio B – Justyna i Bartek Barkowscy, Opole Adres: ul. Łowicka 1, Opole Inwestor: SBB ENERGY Termin realizacji: 2014 Dostawa i montaż wykładzin: PHU BEGA Grzegorz Podgórski Wykładziny z oferty firmy Polflor: płytki dywanowe Shaw Contract Group z kolekcji Hexagon i Dye Lab


06

REALIZACJE

Budynek Eurocentrum – siedziba firmy Imtech Polska

Firma Imtech Polska plasuje się w krajowej czołówce firm rynku instalacji mechanicznych (wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciepłowniczych, chłodniczych, przeciwpożarowych, sanitarnych, gazowych) oraz elektrycznych średniego i niskiego napięcia (elektryka, teletechnika, IT), jak również sieci infrastruktury zewnętrznej. Siedziba firmy znajduje się obecnie w budynku

Motywami przewodnimi całej barwnej części

o antracytowej barwie oraz aluminium.

Eurocentrum Office Complex w Warszawie,

aranżacji stały się Cztery Żywioły: Ogień, Woda,

Powierzchnie relaksacyjne, przeznaczone

Al. Jerozolimskie 134, w oddanym w połowie 2014 r.

Ziemia i Powietrze, związane z nimi kolory oraz

do spędzania przerw w pracy, są przepełnione

biurowcu klasy A, precertyfikowanym na poziomie

branże instalacyjne. Na bazie tych podstawowych

natomiast dla odmiany intensywnymi kolorami zieleni,

LEED Gold.

pierwiastków zostałyzaprojektowane cztery Sale

czerwieni i amarantu, zwiększając różnorodność

Pragnęliśmy, żeby nowa siedziba naszej firmy

Konferencyjne oraz spajająca całość Recepcja

doznań estetycznych. W kolorach tych urządzono

odzwierciedlała zarówno szeroki wachlarz naszej

i hol recepcyjny.

przede wszystkim aneksy kuchenne oraz przypisano

technicznej działalności, jej związek z ujarzmianiem

W przestrzeniach biurowych oraz korytarzach

im wizerunkowo elementy, w których te kolory

natury (powietrze, woda, ogień etc.), jak również

zastosowano stonowane barwy szarości

dominują. Wybór padł na owoce symbolizujące

aby aranżacja w przyjazny sposób integrowała

dostosowując te przestrzenie do ogólnej koncepcji

zdrowie, świeżość i witalność.

pracowników oraz gości nas odwiedzających. Stąd

budynkowej zaprojektowanej przez renomowane

Całość została dopełniona wizerunkami detali

rozległa recepcja, otwarte przestrzenie konsultacyjne,

biuro architektoniczne PRC Architekci, w której

instalacyjnych w postaci grafik w czarno-białej

przestronne różnokolorowe aneksy kuchenne etc.

przeważają wielkie połacie szkła, kamienia

kolorystyce.

Katarzyna Suszyńska Imtech Polska, Z-ca Kierownika Działu Projektowego

Katarzyna Suszyńska – z zamiłowania, pasji oraz wykształcenia: dekorator wnętrz. Mgr inż. branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania i nadzorowania bez ograniczeń. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej ze specjalności Wentylacja i Chłodnictwo. Wieloletni pracownik biur projektowych oraz firm prowadzących generalne wykonawstwo. Specjalizuje się w projektowaniu i nadzorowaniu realizacji obiektów takich jak centra handlowe, budynki biurowe, hotele oraz zakłady przemysłowe i laboratoria. Podczas ponad 20 lat pracy zawodowej współtworzyła wiele realizacji, m.in.: Hotel Bristol, Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na Pl. Krasińskich w Warszawie, budynek biurowy „Renaissance Tower” dla APOLLO-Rida, budynek biurowy PROKOM Office w Gdyni, Hotel Polonia, budynek biurowy ALLIANZ, TOPAZ, HELION i LUMINAR, CPD (Centrum Przetwarzania Danych) dla Ministerstwa Finansów i wiele innych. Posiada LEED Accredited Professional Building Design + Construction. Współpracowała przy projekcie budynku biurowego EUROCentrum (LEED Gold) – obecnej siedziby firmy.

Aranżacja siedziby IMTECH Polska Autor: Katarzyna Suszyńska Adres: Al. Jerozolimskie 134, część Gamma Inwestor: IMTECH Polska Pow. aranżacji: 1571 m2 Termin realizacji: 2014 Współpraca: Natalia Stasińska Dostawa i montaż wykładzin: Mikomax Warszawa Produkty z oferty Polflor: płytki dywanowe Shaw Contract Group On the Edge, Paragon Diversity, Workspace Loop, wykładzina kauczukowa Artigo Kayar


07

REALIZACJE

Mcfit –

stylowy fitness klub McFIT to największa sieć klubów fitness w Europie, działająca w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii i we Włoszech. Studia McFIT nie są zwykłymi siłowniami, ponieważ starają się kreować niepowtarzalną atmosferę, wynikającą z nowoczesnego designu, zastosowania multimediów oraz obecności wykwalifikowanego personelu. W 2014 r. otwarto pierwsze flagowe studio

„Home of Fitness”, jaką kierują się projektanci sieci

w Warszawie. Jego powierzchnia wynosi około

w projektowaniu nowych klubów.

2000 mz, dzięki czemu wnętrze jest przestronne

Studia „Home of Fitness”, inspirowane metropoliami

i komfortowe. Do wyposażenia warszawskiego

takimi jak Nowy Jork, Londyn czy Berlin, przywodzą

studia firma McFIT wybrała panele i płytki winylowe

na myśl przestronne mieszkania-lofty, urządzone

EXPONA.

w dawnych magazynach i fabrykach. To wraz

Bogata oferta – kolorów i faktur inspirowanych

ze specjalnie dopasowanymi do nich koncepcjami

betonem, drewnem, kamieniem w połączeniu

wystroju, muzyki i multimediów sprawia, że

z wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie

Studia McFIT nabierają prawdziwie domowego

sprawiają, że ten produkt jest dobrym rozwiązaniem

i wielkomiejskiego charakteru.

do stosowania w siłowniach i klubach fitness.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą

Naturalny wygląd paneli powoduje, że płytki

produktów Expona na www.expona.pl

i panele Expona doskonale wpisują się w koncepcję

Bartosz Chmielewski


08

Akademia Architekta

Masz pytania? Czekamy!

Jarosław Ilcewicz

Bartosz Chmielewski

Grzegorz Koch

Jacek Łuczak

Rafał Błażejewicz

Włodzimierz Nowakowski

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Doradca Handlowy

Kraków, Katowice, Rzeszów, Lublin

Warszawa

Warszawa

Poznań, Wrocław, Łódź, Opole

Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz

Białystok, Olsztyn

+48 605 769 909

+48 605 725 458

+48 605 722 625

+48 605 769 525

+48 605 769 919

+48 601 99 61 66

j.ilcewicz@polflor.com.pl

b.chmielewski@polflor.com.pl

g.koch@polflor.com.pl

j.luczak@polflor.com.pl

r.blazejewicz@polflor.com.pl

w.nowakowski@polflor.com.pl

REDAKTOR NACZELNA

Katarzyna Baranowska LAYOUT takemedia WYDAWCA Polflor sp. z o.o. ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań NAKŁAD 5000 || Po aktualne numery zapraszamy na www.polflor.com.pl/design ||

Profile for Polflor

POLFLOR DESIGN NEWS NO 3  

Trzeci numer magazynu Polflor Design News poświęcilismy w dużej mierze akustyce wnętrz. Po za tym jak zawsze ciekawy wywiad, kilka realizac...

POLFLOR DESIGN NEWS NO 3  

Trzeci numer magazynu Polflor Design News poświęcilismy w dużej mierze akustyce wnętrz. Po za tym jak zawsze ciekawy wywiad, kilka realizac...

Advertisement