Krajobrazy miast i gmin widziane nanowo gmina 10 2012

Page 1

www.magazyngmina.pl

PAŹDZIERNIK (141) 2012

CZAS NA BUDŻET przedsiębiorcy w samorządzie

BIBLIOTEKA SERCE GMINY


ŚRODOWISKO

Krajobrazy miast i

Coraz ważniejszym zadaniem samorządów jest wykorzystywanie niestandardowych rozwiązań w kreacji zieleni miejskiej. Może warto stworzyć w mieście np. ogród sensoryczny albo poprowadzić nowe trasy turystyczne na obszarach nieczynnych terenów kolejowych? Warsztaty ogrodnicze „Wakacje w ogrodzie z elementami hortiterapii

P

omysł wspólnego działania z Fundacją Promocji Gmin Polskich, w ramach promowania inicjatyw związanych z zagospodarowaniem zielenią terenów gminnych po to, aby stały się one istotnym elementem wizerunku nowoczesnego miasta, zrodził się dzięki trójce dyplomowanych absolwentek Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które połączyła wspólna pasja

Ścieżka pieszo-rowerowa na podbudowie kolejowej. Dolny Śląsk. Po lewej stronie ścieżki zespół piaskowych skał (Szwajcaria Lwówecka)

32 | GMINA | PAŹDZIERNIK 2012

do: sztuki, przyrody, architektury i designu. Młode projektantki są zafascynowane zwłaszcza nowatorskimi i oryginalnymi rozwiązaniami, wykorzystującymi naturalne materiały, urbanistyczne nieużytki i materiały pochodzące z recyklingu.


i gmin widziane Powołały one do życia zespół projektowy „NaNowo”, który mógłby wykorzystywać doświadczenia i kontakty Fundacji do organizacji interaktywnych spotkań z samorządami i środowiskami lokalnymi, by wspólnie działać na rzecz kształtowania estetycznego i funkcjonalnego krajobrazu w gminach. Zespół przygotowuje dokumentację projektową: inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką zieleni, projekty: koncepcyjny, wykonawczy, budowlany. W szczególności opracowuje projekty ogrodów sensorycznych na potrzeby hortiterapii, naturalnych placów zabaw oraz rewitalizacji otoczenia zamkniętych linii kolejowych. Zespół dodatkowo zajmuje się działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej, organizuje warsztaty, partycypuje w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej przez dzieci.

wrażeń pozawzrokowych: słuchu, węchu, dotyku czy smaku.

Sensoryczne ogrody – hortiterapia

Więcej na temat czytaj w magazynie „Gmina” nr 138/2012.

Hortiterapia jest formą leczenia rozmaitych schorzeń, zarówno psychicznych jak i fizycznych, dzięki obcowaniu chorych ze specjalnie zaprojektowaną roślinnością. W Europie Zachodniej to dynamicznie rozwijająca się metoda nie tylko leczenia, ale i rehabilitacji. Polega ona na odpowiednim kształtowaniu przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, domów dziecka, domów opieki społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków terapii zajęciowej poprzez wykorzystanie odpowiedniego materiału roślinnego, by ułatwić korzystanie z ogrodu zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, ale nie tylko. Powstające, zwykle w miastach, ogrody pozwalają na odczuwanie przez osoby niepełnosprawne szerokiej gamy

Zespół „NaNowo” opracowuje projekty koncepcyjne i wykonawcze takich ogrodów. Kreując je szuka inspiracji w istniejących już obiektach zlokalizowanych przy placówkach terapeutycznych w Europie Zachodniej.

Fundacja Promocji Gmin Polskich, w partnerstwie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przystąpiła do realizacji programu budowy tras turystycznych na nieczynnych torach kolejowych. Projekt adresowany jest do samorządów terytorialnych, które przejmują grunty i należącą do nich infrastrukturę kolejową.

HelveticaNeue L

Projekt adresowany jest zwłaszcza do jednostek samorządowych oraz inwestorów prywatnych.

# 12565F Więcej na ten temat czytaj w magazynie # F15733 Prak Olszyna Odnowa przebudowa „Gmina” nr 132/2011. ....................................

Hortiterapia – obok agroturystyki – stwarza realną szansę na przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. Może przyciągać zarówno sponsorów, jak i turystów zainteresowanych nie tylko wypoczynkiem, ale również poprawą swego zdrowia.

Rewitalizacja otoczenia zamkniętych linii kolejowych Tereny zamkniętych linii kolejowych straszą. Można jednak dokonać ich rewitalizacji poprzez budowę na ich obszarze ścieżek do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, czy konnej. Tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystuje się pojazdy szynowe, adaptuje nieczynne perony i dworce. Terenom zanieczyszczonym oraz nieczynnym składowiskom odpadów przywraca się wartości użytkowe przez obsadzanie ich roślinami do fitoremediacji. Kształtowanie krajobrazu za pomocą takich roślin pozwala na oczyszczanie gleby, wody i powietrza.

Drżączka średnia - Briza Media

Na Ursynowie - warsztaty z elementami hortiterapii W Polsce hortiterapia stawia dopiero pierwsze kroki. Jako jedna z pierwszych Fundacja Mederi, zorganizowała w lipcu na warszawskim Ursynowie bezpłatne warsztaty pod nazwą „Wakacje w ogrodzie”. Przez pięć dni dzieci autystyczne w wieku od 6 do 24 lat, pod opieką specjalistów i architektów krajobrazu, uczestniczyły w warsztatach sensorycznych, florystycznych i ogrodniczych. Obserwowałam z satysfakcją, jak dzieci odkrywały w sobie zdolności manualne, uczyły się odpowiedzialności za ogród, a podczas warsztatów florystycznych ćwiczyły precyzyjny chwyt, poznawały różną strukturę kwiatów zachwycały się ich różnorodnością, bogactwem barw. Bukiety, które tworzyły na zajęciach z florystyki, podarowały potem rodzicom. – mówi architekt krajobrazu - Marzena Bronisz.

Brzoza brodawkowata „Youngii” - Betula pendula „Youngii”

Zamknięta trasa kolejowa Świeradów Zdrój – Mirsk

Zespół Projektowy „NaNowo” Fundacja Promocji Gmin Polskich ul. Jaworzyńska 7/3 00-634 Warszawa knanowo@gmail. com nanowo@cigg.pl

www.MAGAZYNGMINA.pl | 33

# 00

# 6F

HelveticaNeue L


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.