Page 1


покана еднострано печатење димензија 147 x 100 мм цена

30 ден.

плико еднострано печатење димензија 170 x 165 мм рачна доработка бигување (превиткување) и штанцање цена

35 ден.


покана еднострано печатење димензија 116x 116 мм цена

30 ден. плико без печатење димензија 240 x 240 мм рачна доработка бигување (превиткување) и штанцање цена

35 ден.


покана еднострано печатење димензија 116x 116 мм цена

30 ден. плико без печатење димензија 240 x 240 мм рачна доработка бигување (превиткување) и штанцање цена

35 ден.


печатење еднострано димензија затворена 120 x 100 мм рачна доработка штанцање и ставање нитна цена

75 ден


печатење двострано димензија затворена 112,5 x 112,5 мм отворена 225 x 112,5 мм рачна доработка бигување (превиткување) цена

60 ден


печатење СИТО димензија 140 x 190 мм рачна доработка бигување (превиткување), врзување на панделка, каширање на картон, перфорирање, сечење цена

125 ден.


печатење еднострано димензија 107 x 150 мм рачна доработка бигување (превиткување) на лентата и сечење цена

40 ден


печатење еднострано димензија 125 x 180 мм цена

30 ден


печатење еднострано димензија 110 x 150 мм цена

30 ден.


печатење двострано еднострано димензија затворена 200 x 115 мм 140 цена x 140 мм отворена 35x ден. 280 140 мм рачна доработка печатење бигување (превиткување) двострано цена димензија 200 70x 115 денмм цена

60 ден.


печатење еднострано димензија 120 x 180 мм цена

30 ден.


печатење двострано димензија затворена 193 x 135 мм отворена 285 x 135 мм рачна доработка бигување (превиткување) цена

70 ден.


печатење двострано димензија затворена 140 x 130 мм отворена 280 x 130 мм рачна доработка бигување (превиткување) цена

70 ден


печатење двострано димензија затворена 140 x 150 140 мм 150 отворена 280 x 150 140 мм 300 рачна доработка бигување (превиткување) цена

70 ден


печатење двострано димензија 107 x 150 мм цена

40 ден.


печатење двострано димензија 150 x 150 мм цена

50 ден.


печатење двострано димензија 100 x 140 мм цена

40 ден.


печатење еднострано димензија 155 x 115 мм цена

30 ден.


печатење двострано димензија 55 x 140 мм рачна доработка перфорирање, ставање нитна, сечење, врзување коноп цена

70 ден.


печатење еднострано димензија затворена 100 x 140 мм цена

30 ден.

печатење двострано димензија 100 x 140 мм цена

40 ден.


печатење еднострано димензија 130 x 185 мм цена

35 ден. печатење двострано димензија 200 x 115 мм цена

60 ден.


печатење еднострано димензија 150 x 210 мм цена

35 ден. печатење двострано димензија 150 x 210 мм цена

60 ден.

ФАМИЛИЈАТА СТОЈАНОВСКИ ИМА ЧЕСТ ДА ВЕ ПОКАНИ НА СВАДБАТА НА НИВНАТА ЌЕРКА НИНА ВО САБОТА ДВАЕСЕТ И ПРВИ МАРТ, ДВЕ ИЛЈАДИ И ДВАНАЕСТА ГОДИНА, ВО СЕДУМНАЕСЕТ ЧАСОТ. ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО. ПАРКИНГ Е ОБЕЗБЕДЕН ВО ДВОРОТ ОД ХОТЕЛОТ.

ФАМИЛИЈАТА ПАВЛОВИ ИМА ЧЕСТ ДА ВЕ ПОКАНИ НА СВАДБАТА НА НИВНИОТ СИН ДИНО ВО САБОТА ДВАЕСЕТ И ПРВИ МАРТ, ДВЕ ИЛЈАДИ И ДВАНАЕСТА ГОДИНА, ВО СЕДУМНАЕСЕТ ЧАСОТ. ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО. ПАРКИНГ Е ОБЕЗБЕДЕН ВО ДВОРОТ ОД ХОТЕЛОТ.


печатење двострано димензија затворена 150 x 116 мм отворена 250 x 116 мм рачна доработка бигување (превиткување) цена

65 ден


печатење еднострано димензија 140 x 140 мм цена

30 ден.


печатење еднострано димензија 150 x 210 мм цена

35 ден. печатење двострано димензија 150 x 210 мм цена

60 ден.


печатење еднострано димензија 125 x 180 мм цена

30 ден.


печатење еднострано димензија 125 x 180 мм цена

30 ден.


печатење двострано димензија 210 x 280 мм рачна доработка бигување (превиткување) цена

60 ден


печатење еднострано димензија 280 x 140 мм цена

30 ден


печатење еднострано димензија 165 x 120 мм цена

30 ден


печатење еднострано димензија 145 x 195 мм цена

35 ден.


печатење

ќе ја спојат својата љубов во заедничка иднина Среќни ќе бидеме ако и Вие со Вашето семејство не почестите со Вашето присуство на 10 ти Ноември 2012 година во хотел Холидеј Ин

ќе н и п ре т ст авува особе н о задоволст во

еднострано

ќе ја крун и саат својат а љубов во

цена

Све т ат а т ајн а - Брак

38 ден.

Прием на гости од 19:30 до 20:00 часот

195 x 145 мм

ако би де т е со н ас во м и гови т е кога

димензија


печатење еднострано димензија 160 x 70 мм цена

25 ден


печатење еднострано димензија 100 x 150 мм цена

30 ден


печатење еднострано димензија 100 x 150 мм цена

30 ден


печатење еднострано димензија 150 x 150 мм цена

30 ден. печатење двострано димензија 150 x 150 мм цена

40 ден.


печатење двострано димензија затворена 115 x 150 мм отворена 115 x 275 мм рачна доработка бигување (превиткување) цена

70 ден


печатење еднострано димензија 145 x 195 мм цена

35 ден.


pokanizasvadba.mk

телефон 077 74 88 73

contact@pokanizasvadba.mk

Katalog pokani za svadba  
Katalog pokani za svadba  

cenovnik za pokani

Advertisement