Υψηλάντης Αντώνης

Page 1
ΕΡΓΑ ΜΑΣ •

ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Παθητική Τριώροφη Οικοδομή κατοικιών με υπόγειο, τμήμα πυλωτής στο ισόγειο, στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Σολωμού και Λόρδου Βύρωνος.


Παθητική Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Δοϊράνης και Γεωργίου Καραϊσκάκη.


Παθητική Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Ρήγα Φεραίου και Κων/νου Παλαιολόγου.


Παθητική Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο στην Πτολεμαΐδα επί της οδού γωνία Ρήγα Φεραίου και Κων/νου Παλαιολόγου.


Παθητική ισόγεια κατοικία με υπόγειο στέγη, περίφραξη & 2 στεγασμένες θέσεις στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα στον οικισμό Δροσερού.


Παθητική ισόγεια κατοικία με υπόγειο στέγη, περίφραξη & 2 στεγασμένες θέσεις στάθμευσης στο Μηλοχώρι Πτολεμαΐδας.


Παθητική Διώροφη οικοδομή κατοικιών με στέγη και περίφραξη στην Πτολεμαΐδα στον οικισμό Καρδίας.


Παθητική ισόγεια κατοικία με στέγη και περίφραξη στην Έδεσσα στον οικισμό Καισαριανών.


Παθητική Τετραώροφη Οικοδομή κατοικιών στην οδό Βιθυνίας και Ηφαιστίωνος γωνία στην Πτολεμαΐδα (υπό κατασκευή).


Παθητική Πενταώροφη Οικοδομή κατοικιών στην οδό Λαγοθηριανού στην Πτολεμαΐδα (υπό κατασκευή).

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.