Pogrebni Priročnik 2022

Page 1

Skupaj skozi vse korake slovesa

za svojce preminulihKazalo IZGUBA BLIŽNJEGA

Kako postopati ob izgubi bližnjega

6

Storitve pogrebnih podjetij

9

Poslovitev in pogrebna slovesnost

11

Vrste pokopov

13

Zadnje slovo med morskimi valovi

16

Okolju prijazni zeleni pokopi

17

Žalni cvetlični aranžmaji

19

Izberite ekološke sveče

21

Sočuten poslovilni govor

23

Nežna glasba ob slovesu

24

Slovo ob grobu in pogostitev po pogrebu

25

Prepletanje tradicionalnih in sodobnih šeg ob smrti bližnjega

26

24

Kako sočutno izraziti sožalje

28

Mrliški list

Mrliški list - izpisek iz matičnega registra

30

Smrtovnica - dokument za uvedbo zapuščinskega postopka

31

Urejanje finančnih sredstev po pokojnem

32

Potek zapuščinskega postopka

35

Oporoka in pogodbe dednega prava

37

PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Pogrebnina in posmrtnina

39

39

Prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po pokojnem

40

Najem grobnega mesta

UREDITEV GROBA

Najem grobnega mesta

42

Postavitev in ureditev groba

43

Dostojna poslovitev od pokojnega

45

Žalovanje - naraven proces po izgubi

46

Poslovitev od pokojnika

Emocionalna in socialna osamljenost po samomoru bližnjega

47

Skozi žalovanje s pomočjo zdravilnih zelišč

49

45

POGREBNE STORITVE

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE

Skupaj skozi vse korake slovesa

Kako postopati ob izgubi bližnjega

6 Vrste pokopov

13 Nežna glasba ob slovesu

30 Pogrebnina in posmrtnina

42

5


Sodelujoči strokovnjaki Pri vsebinah so nam pomagali strokovnjak in poznavalci, ki se jim najlepše zahvaljujemo: Petra Zorman,

Borut Štefanič, dr. med.,

Navček d. o. o., pogrebne storitve (Kako postopati ob izgubi bližnjega)

specialist za sodno medicino, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL (Kako postopati ob izgubi bližnjega)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po pokojnem uživalcu pravice ali zavarovancu)

Jana Puhar, petje na zasebnih dogodkih (Sočuten poslovilni govor)

dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih., namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora (Emocionalna in socialna osamljenost po samomoru bližnjega)

dr. Sabina Šegula,

Maruša Zaletel Tekavc, univ. dipl. psih.,

Master Floral Design, Akademija cvetja (Žalni cvetlični aranžmaji)

integrativna psihoterapevtka in supervizorka (Žalovanje – naraven proces po izgubi)

Mirjam Perez Zelenc, etnologinja in kulturna antropologinja (Prepletanje tradicionalnih in sodobnih šeg ob smrti bližnjega)

Marko Stajnko,

Igor Vuletič,

Akustična skupina Artistik (Nežna glasba ob slovesu)

vodja operative pogrebnih in pokopaliških storitev iz JEKO, javno komunalno podjetje d. o. o. (Žalni cvetlični aranžmaji)

Boštjan Milavec, doc. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije (Kako sočutno izraziti sožalje)

Aleksandra Vučkič Banfi, Pogrebništvo Vučkič Banfi Murska Sobota (Storitve pogrebnih podjetij, Poslovitev in pogrebna slovesnost, Vrste pokopov, Okolju prijaznejši zeleni pokopi)

Tanja Vidic, Sektor za analize vplivov na okolje in poročanje, Agencija RS za okolje (Izberite ekološke sveče)

Upravna enota Hrastnik

Komunala Nova Gorica (Najem grobnega mesta)

Milka Merc, vodja enote Maribor center, Center za socialno delo Maribor (Pogrebnina in posmrtnina)

Anamarija S. Rabič,

Meta Tasič Bukovec,

specializantka psihoanalitične psihoterapije, Psihoterapija in svetovanje Inside – Zasebna specialistična ordinacija (Slovo ob grobu in pogostitev po pogrebu)

JKP LOG d. o. o. (Okolju prijaznejši zeleni pokopi)

Kristina Ravnjak,

(Mrliški list – izpisek iz matičnega registra, Smrtovnica – temeljni dokument za uvedbo zapuščinskega postopka)

petje na zasebnih dogodkih (Nežna glasba ob slovesu)

Katarina Topčič, strokovni vodja na področju osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav (Urejanje finančnih sredstev po pokojnem)

Polonca Majcenovič, zakonska in družinska terapevtka, direktorica Družinskega centra mir, Družinski center mir (Slovo ob grobu in pogostitev po pogrebu)

Janja Laharnar, direktorica osebnih zavarovanj, Generali zavarovalnica (Urejanje finančnih sredstev po pokojnem)

Ivanka Ropotar, Pogrebne storitve Ropotar (Sočuten poslovilni govor)

6

Lidija Šubic,

Igor Poropat,

odvetnica (Oporoka in pogodbe dednega prava)

Ladja Solinarka (Zadnje slovo med morskimi valovi)

Skupaj skozi vse korake slovesa

Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka in partner pri Vezovišek & Partnerji (Urejanje finančnih sredstev po pokojnem)


izr. prof. dr. Mateja Habinc, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Prepletanje tradicionalnih in sodobnih šeg ob smrti bližnjega)

Alenka Križnik, univ. dipl. prav., strokovna delavka na OO Celje, Slovensko društvo Hospic (Dostojna poslovitev od pokojnega)

Sandi Grčar, Komunala Zagorje ob Savi (Najem grobnega mesta)

Klemen Križaj, farm. teh., Sitik d.o.o., Cistercijanska opatija Stična (Skozi žalovanje s pomočjo zdravilnih zelišč)

Žiga Godec, vodja lastne prodajne mreže pri Prvi osebni zavarovalnici (Urejanje finančnih sredstev po pokojnem)

prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo (Skozi žalovanje s pomočjo zdravilnih zelišč)

asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., Oddelek za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut (Žalovanja – naraven proces po izgubi)

Vera Kocbek, mag. ekon., vodja marketinga, Grawe zavarovalnica (Urejanje finančnih sredstev po pokojnem)

dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica Upravne enote Kranj (Mrliški list – izpisek iz matičnega registra, Smrtovnica – temeljni dokument za uvedbo zapuščinskega postopka)

prim. Darinka Klančar, dr. med., spec. družinske medicine, Zavod eVita (Kako postopati ob izgubi bližnjega)

Alida Hribar, Komunala Izola (Zadnje slovo med morskimi valovi)

mag. Irena Hacin Kölner, odvetnica specialistka civilnega in gospodarskega prava (Potek zapuščinskega postopka)

Bogdan Dobnik, Foto: Andrej Križ

BOLJE d. o. o., so. p. (Izberite ekološke sveče) Jožica Coif,

KOLOFON

predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri Obrtni zbornici Slovenije (Storitve pogrebnih podjetij, Poslovitev in pogrebna slovesnost, Vrste pokopov)

Medij Pogrebni Priročnik, priročnik za svojce preminulih

Frida Bijec, Cvetličarna Zvonček, Šentvid pri Stični (Žalni cvetlični aranžmaji)

Helena Bezjak Burjak, direktorica Centra za socialno delo SavinjskoŠaleška (Pogrebnina in posmrtnina)

Skupaj skozi vse korake slovesa

Izdajatelj: Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden Tel. uredništva: 01 232 20 23 E-pošta: urednistvo@mladinskimediji.si Pisci vsebin: Maja Ceglar, Ksenija Mlinar Prelom strani: Simona Čefarin Tiskano v Sloveniji, 2022 Naklada 19.000 izvodov ISSN 2784-7969 Napake v tisku so možne. Izjave avtorjev ne odsevajo nujno stališč uredništva. Vse pravice so pridržane. Kakršno koli razmnoževanje in fotokopiranje celote ali delov brošure brez dovoljenja izdajatelja ni dovoljeno. Blagovne znamke, slikovno gradivo ter logotipi so last oglaševalcev.

7


IZGUBA BLIŽNJEGA

Kako postopati

ob izgubi bližnjega

Sodelujoči strokovnjaki: Borut Štefanič, dr. med., specialist za sodno medicino, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL prim. Darinka Klančar, dr. med., spec. družinske medicine, Zavod eVita Petra Zorman, Navček d. o. o., pogrebne storitve

Smrt se zgodi doma Ob smrti bližnjega najprej pokličite mrliškega oglednika iz pristojne zdravniške službe, dežurnega zdravnika splošne (družinske) medicine v lokalnem zdravstvenem domu, ti delajo 24 ur na dan vse dni v letu. V Ljubljani in okolici pokličete Inštitut za sodno medicino (tel.: 01 543 72 22), v Mariboru Ambulanto za nujno medicinsko pomoč v Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca (tel.: 02 333 18 88). V kolikor smrt nastopi v nočnih urah, lahko pokličete mrliškega oglednika zjutraj, če vam prisotnost pokojnika ne povzroča stiske in ne gre za sum nasilne smrti, a umrlega ne premikajte. Če niste prepričani, ali je oseba mrtva, pokličite 112. Številko 112 lahko pokličete tudi v primeru, če ne veste, koga bi sploh poklicali. Po telefonu boste povedali: • datum in kraj rojstva pokojnika, • datum in uro smrti, • naslov, kjer pokojni leži.

Prihod mrliškega oglednika in potrdilo o smrti Mrliški oglednik mora opraviti pregled v najhitrejšem možnem času po prejemu informacije o smrti, in sicer v 24 urah, v poletnem času in v gosto naseljenih krajih v 12 urah, če se zgodi nenadna ali nasilna smrt pa praviloma v 4 urah. Do prihoda oglednika pripravite zdravstveno kartico in osebni dokument umrlega (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje), prav tako pripravite zdravstveno dokumentacijo umrlega (v kolikor je na voljo). Na kraju smrti oglednik izda zdravniško potrdilo o smrti. To je dokument s podatki pokojnika, časom in krajem smrti, odločitvijo zdravnika glede obdukcije. Ta dokument odnesete na upravno enoto, da matična služba opravi odjavo pokojnika. V kolikor je odrejena obdukcija, je priloga napotnici, ki jo izda zdravnik mrliški oglednik. S tem dokumentom se tudi dogovarjate s pogrebno službo za prevoz pokojnika na drugo lokacijo ali upepelitev.

Smrt v domu starejših občanov ali bolnišnici Ko oseba umre v domu za ostarele, zdravstvenem zavodu, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, bodo poklicali mrliškega oglednika uslužbenci zavoda oziroma ustanove. Če ob osebi niste bili prisotni v času smrti, vas bodo obvestili na kontaktno številko, ki ste jim jo zaupali. Zdravnik pretehta, ali je potrebna obdukcija. Če se odloči za odstop od obdukcije, vas bo vprašal, če se strinjate, a vaše mnenje ni zavezujoče. Pokojni lahko ostane po ugotovljeni smrti krajši čas še

8

Skupaj skozi vse korake slovesa


IZGUBA BLIŽNJEGA na bolnišničnem oddelku, nato ga odpeljejo v mortuarij. Ta čas se lahko od pokojnika (v nekaterih ustanovah) v miru poslovite. Ko bo pripravljena potrebna dokumentacija, lahko pogrebno podjetje (javna gospodarska služba), s katerim se boste dogovorili za prvi prevoz, prevzame pokojnika. Na oddelku bolnišnice ali domu starejših prevzamete pokojnikove osebne stvari in lastnino.

Darovanje organov Če se je oseba odločila za darovanje organov in tkiv po smrti, zdravnik šele potem, ko so bile izčrpane vse možnosti za ohranitev življenja in je bila ugotovljena smrt, obvesti ekipo za odvzem in presaditev. Več najdete na www.slovenija-transplant.si.

Nenaravna ali nasilna smrt V primeru nenaravne smrti (vse prometne nezgode oziroma poškodbe po tretji osebi in nepričakovane smrti v sumljivih okoliščinah) je treba obvestiti pristojno policijsko postajo (ali 112). Na kraju smrti je obvezno prisoten zdravnik mrliški oglednik, ki potrdi smrt. Če poda sum na nasilno smrt (vse prometne nezgode), zahteva aktivacijo organov pregona (preiskovalni sodnik, državni tožilec). Na mestu nasilne smrti zahtevajte od policije oziroma organov pregona, da se popišejo osebni predmeti, ki so pri truplu (dokumenti, nakit, denarnica). Pogrebna javna služba pokojnika odpelje v ustrezno ustanovo (Inštitut za sodno medicino). Nato obducent poda mnenje o tem, zakaj je nastopila smrt ter izda potrdilo o vzroku smeri.

Kdaj se odredi obdukcija Obdukcijo lahko odredi zdravnik mrliški oglednik ali zdravnik, ki je pokojnika zdravil (izbrani zdravnik) ali organi pregona. • Sanitarno obdukcijo odredi zdravnik mrliški oglednik, kadar mu vzrok smrti ni jasen. Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzrokih smrti dobite po opravljeni obdukciji. Obdukcijski zapisnik je poslan mrliškemu ogledniku, ki je obdukcijo odredil. Po smrti imajo po Zakonu o pacientovih pravicah pravico do vpogleda v medicinsko dokumentacijo sorodniki prvega dednega reda, če pisno izrazijo svoj pravni interes. • Sodno obdukcijo odredijo organi pregona v primeru suma na nasilno smrt. Po slovenskih zakonih svojci pokojnega ne morejo zahtevati obdukcije, prav tako ne morejo zahtevati, da se le ta ne opravi. V kolikor svojci želijo obdukcijo, oglednik pa meni, da ni potrebna, se lahko dogovorijo, da se obdukcija opravi na njihove stroške (dogovor z Inštitutom za sodno medicino ali drugo ustanovo). Glede zadržkov v zvezi z obdukcijo zaradi religioznih razlogov smo državljani RS pred zakonom enaki. V kolikor oglednik ali preiskovalni sodnik obdukcijo zahteva, bo le ta opravljena ne glede na želje oziroma zahteve svojcev. Glavne svetovne religije obdukcije ne prepovedujejo. V kolikor je pokojnik umrl v tujini, svojci pa menijo, da njegova smrt ni bila zadovoljivo preiskana, lahko naročijo obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino (samoplačniško). O namenu, smislu in strošku preiskav je potreben individualni razgovor z zdravnikom ISM.

Komunala Ribnica Goriča vas 11a 1310 Ribnica

Ob izgubi vaših najbližjih vam stojimo ob strani. Poskrbimo za kompletne pogrebne in pokopališke storitve: - ureditev dokumentacije v zvezi s pripravo na pogrebno slovesnost - prevoz pokojnika - organizacijo in izvedbo pogrebne slovesnosti - pogrebno opremo - ureditev groba Dežurna pogrebna služba je dosegljiva 24 ur na dan na telefonskih številkah: 031 663 060 in 041 665 191

Skupaj skozi vse korake slovesa

www.komunala-ribnica.si

9


IZGUBA BLIŽNJEGA

Prvi prevoz pokojnika opravi 24-urna pogrebna služba Po obisku mrliškega oglednika pokličite 24-urno dežurno pogrebno službo ter se dogovorite za prevoz pokojnika v poslovni objekt. Za to potrebujete potrdilo o smrti, ki ga je izdal mrliški oglednik. Vsaka občina zagotavlja 24-urno dežurno službo za vsakega, ki umre na njenem območju, ne glede na to, ali je občan ali ne, prav tako neodvisno od kraja smrti. Prvi prevoz se opravi na pokopališče ali v hladilne prostore izvajalca javne službe. V primeru odrejene obdukcije, odvzema organov ali drugih odrejenih postopkov, pa v zdravstveni zavod (Inštitut za patologijo/sodno medicino) in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Po prvem prevozu pokojnika s 24-urno javno službo, se dogovorite z izbranim pogrebnim podjetjem (lahko je to podjetje, ki je že opravilo prvi prevoz ali pa druga pogrebna služba, ki izvaja pogrebno dejavnost) o prevozu, pripravi in upepelitvi pokojnika ter o pripravi in izvedbi pogreba. Več o pogrebnih storitvah preberite v nadaljevanju priročnika.

V trenutkih izgube so besede prelahke, globino bolečine se težko razume. Z zavedanjem, da pride do velikega čustvenega bremena, Vam želimo olajšati težo pogrebnih storitev in s tem v čim večji meri oblažiti pot slovesa.

Prijava smrti na upravno enoto Svojci smrt prijavijo na upravni enoti oziroma pri matičarju, na območju katerega je oseba umrla, v roku dveh dni. V kolikor pristojni organ v tem času nima uradnih ur, se smrt prijavi prvi delovni dan. Pogosto to uredi že socialna služba ustanove, kjer je pokojnik bival, zdravniška ustanova ali obducenti, na osnovi izdanega dokumenta – Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrt. Pristojna matična služba bo na podlagi prijave smrti izdala Izpisek iz matične knjige umrlih – mrliški list (več o tem preberite v tematskem sklopu Uravna enota in dokumenti). Viri: E-uprava, Uradni list.

Za vaše potrebe smo dosegljivi 24 ur na dan na mobilni številki 031 520 200.

10

Skupaj skozi vse korake slovesa


POGREBNE STORITVE

Storitve

pogrebnih podjetij

Sodelujoči strokovnjakinji: Jožica Coif, predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri Obrtni zbornici Slovenije Aleksandra Vučkič Banfi, Pogrebništvo Vučkič Banfi Murska Sobota

Pogrebna podjetja na podlagi dogovora z vami opravljajo prevzem in prevoz pokojne osebe v skladu s predpisi, ureditev dokumentacije in prijavo pokopa, poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo, upepelitev (če se zanjo odločite), organizacijo pogreba v skladu z vašim naročilom, željami in možnostmi izvedbe in najem grobnega prostora in nagrobnega obeležja (spomenika). Na podlagi Poročila o vzroku smrti, ki ga izda mrliški oglednik, se določi termin upepelitve, pokopa in pogrebne slovesnosti. S pogrebnim podjetjem se dogovorite o: 1. načinu pogreba: poleg klasičnega pokopa s krsto ali žaro, je na nekaterih pokopališčih možen pokop z raztrosom pepela oziroma izjemoma na podlagi dovoljenja upravne enote raztros pepela zunaj pokopališča, 2. uri in kraju pogreba, 3. tem, ali je pokojnik želel pogreb z duhovnikom, se sami dogovorite v župniji, na območju pokojnikovega stalnega prebivališča (tja vas napoti pogrebno podjetje) oziroma se dogovorite za navzočnost predstavnika verske skupnosti,

4. žalni glasbi in/ali nastopajočih pevcih (kdaj in koliko časa), 5. prisotnosti društev (godba, gasilci, čebelarji, lovci) in govorcev, s katerimi se dogovarjate sami (pogrebno podjetje obvestite o trajanju njihovega prispevka), 6. naročilu aranžmajev ob žari ali krsti, cvetju za slovo ob grobu ter napisih na žalnem traku, 7. morebitnih posebnih željah umrlega, 8. naročilu fotografiranja in/ali snemanja pogrebne slovesnosti, 9. naročilu žalne knjige, povečavi žalne fotografije v izbranem okvirju/stojalu, spominskih vizitkah, sožalni skrinji, 10. besedilu za osmrtnico (ime in priimek umrlega, lahko tudi dekliški priimek, poklic umrlega ali delovno stroko, kraj bivanja, kdaj in kje bo pogrebna slovesnost, v kateri mrliški vežici bo možna poslovitev, ali bo javen pokop/v družinskem krogu) in izberite mediji za objavo (parta, v časopisu, na radiu in/ali internetu). Kaj potrebujete ob dogovoru s pogrebnim podjetjem: • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje – le s tem

d.o.o. Visoko pri Kranju 140, 4212 Visoko www.navcek.si navcek1@siol.net

Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu 24 urna telefonska številka 041 628 940 Ob najtežjih trenutkih slovesa vam nudimo celovite pogrebne storitve pri katerih upoštevamo želje svojcev ter krajevne običaje in navade.

Skupaj skozi vse korake slovesa

V najtežjih trenutkih z vami že 30 let.

11


POGREBNE STORITVE

• • • • • •

dokumentom lahko naročite upepelitev ali prevoz pokojnika na drugo lokacijo (le v izjemnih primerih je to mogoče brez dokumenta, le s fotografijo pokojnika ter potrdilom o stalnem prebivališču)), vaš osebni dokument (oziroma dokument naročnika storitev), potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu, pogrebni načrt, če ga je pokojnik morda pripravil, številka grobnega prostora oziroma najemna pogodba (če ga že imate), fotografija pokojnika (v primeru, da jo želite ob krsti ali žari), seznam predmetov (v primeru pokopa v krsti lahko dodate lastno obleko in ostale manjše osebne predmete, ki bodo prisotni ob pogrebu; v primeru pokopa z žaro pokojnika oblečejo v talar, kar je priporočeno zaradi emisij pri upepelitvi).

Prijavo pokopa lahko uredite sami pri upravljalcu pokopališča ali za vas to uredi izvajalec pogrebne dejavnosti. Grob si z upravljalcem pokopališča predhodno ogledate, če gre za nov grob ga izberete in sklenete pogodbo o najemu. Z upravljalcem pokopališča uskladite čas in način pokopa.

12

Minimalna pogrebna slovesnost, ki traja največ 45 minut, obsega prenos pokojnika v krsti ali žari iz mrliške vežice do mesta pokopa oziroma mesta raztrosa posmrtnih ostankov. V skladu s predpisi (odlokom o pokopališkem redu) je določeno pogrebno moštvo, ki ima vodjo protokola in zastavonošo. Odvije se pokop (položitev krste ali žare v grobni prostor oziroma raztros pepela).

Prevoz in priprava pokojnika Prevoze pokojnika, iz mesta smrti do poslovilnega prostora, hladilnega prostora izvajalca, mrliške vežice ali na patološki oddelek v primeru obdukcije, opravi pogrebni izvajalec skladno z zakonom in z vašo vednostjo. Pri prevozu sodelujeta dve osebi pogrebnega podjetja, ki bosta s pokojnikom ravnali z vsem spoštovanjem. Pogrebno vozilo je namenjeno izključno za prevoz umrlih. Pred upepelitvijo in pokopom pogrebno osebje (najmanj dva urejevalca) pripravi in uredi pokojnika (prenese, položi, preloži in obleče v oblačila).

Skupaj skozi vse korake slovesa


POGREBNE STORITVE

Poslovitev

in pogrebna slovesnost

Sodelujoči strokovnjakinji: Jožica Coif, predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri Obrtni zbornici Slovenije Aleksandra Vučkič Banfi, Pogrebništvo Vučkič Banfi Murska Sobota

Pogrebna slovesnost je dejanje slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo, ki mora biti izvedena v skladu s pokojnikovo voljo oziroma z odločitvijo svojcev, kot to narekuje pokopališki red v kraju. Le ta se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je pokop dovoljen kot raztros pepela ali poseben pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Organizacijo pogrebne slovesnosti lahko prepustite pogrebnemu podjetju ali jo organizirate sami. V primeru, da organizirate sami, protokol zapišete ali ustno predate pogrebnemu moštvu, saj izvedbo prenosa, pokopa pokojnika lahko opravi le pogrebno podjetje. Slovesnost je javna, vendar, če svojci želijo, da se slovesnost opravi v družinskem krogu prisostvujejo le povabljeni. Sodelujejo lahko tudi predstavniki

verskih skupnosti in društev. Anonimen pokop se opravi po volji pokojnika (ali če je oseba neznana), brez označbe imena in priimka (tudi osmrtnice se ne objavi), s pokopom krste ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela, na posebej za to določenem prostoru pokopališča.

Spokojna poslovitev v mrliški vežici Na dan pogreba, je pokojnik položen v mrliško vežico, oziroma na kraj, ki je namenjen pogrebni slovesnosti, kjer se lahko skupaj s svojci v miru in spokojnosti poslovite od ljubljene osebe. Če je primeren hladilni prostor v mrliški vežici, je lahko pripeljan tja prej, vendar največ dva dni pred pogrebom. Čas položitve v vežico pogrebno podjetje določi po dogovoru s svojci in v skladu z razmerami, oziroma pokopališkim redom. Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom v nekaterih primerih položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.

Skupaj skozi vse korake slovesa

13


POGREBNE STORITVE

Pogrebni sprevod V vežici se žalujoči zadržujejo v skladu s krajevnimi običaji ali protokolom v času pogreba. Poleg umrlega se položi cvetje, sveče, po želji njegovo fotografijo v okvirju in žalno knjigo, da bodo sorodniki, prijatelji in znanci lahko pustili spoštljiv spomin. Izberete lahko sožalno skrinjo, ki je namenjena zbiranju žalnih voščilnic namesto prinašanja sveč in cvetja žalujočih. Pogrebni sprevod se prične v poslovilnemu prostoru, oziroma pri vežici, od koder krene proti grobu. Ko nastopi dogovorjena ura, pogrebno moštvo prenese oziroma prepelje pokojnika in pripadajoče cvetje ter fotografijo (če se tako dogovorite) proti grobu. Del protokola se lahko v skladu z običaji in naročilom svojcev izvede že pri vežici oziroma v poslovilnem prostoru. Protokol pogreba zapoveduje, da je v sprevodu: • vodja pogreba, na čelu je slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je pokojnik tuj državljan, sledijo

JKP LOG d.o.o. - Pogrebna služba Barbara POGREB VNAPREJ: Če želite za svoj pogreb odgovorno poskrbeti vnaprej in tako svojce razbremeniti finančnih in organizacijskih skrbi, lahko to storite pri nas. Skupaj s partnerjem, podjetjem Moj načrt, bomo poskrbeli, da bo vaš pogreb izpeljan, kot si vi želite, vaši družini pa v občutljivih trenutkih ne bo potrebno skrbeti, kako ga bodo poravnali. V pogrebnem načrtu lahko izbirate med različnimi vrstami pogrebov (krsta, žara, raztros) ter kje in kako naj bo pogreb izveden.

• prapori, godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), • nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, • predstavniki verske skupnosti s svojimi simboli (te zagotovijo in nosijo sami), • krsta oziroma žara, • sorodniki in drugi udeleženci pogreba. Ob grobu krsto ali žaro položijo ob/na grobno mesto, kjer se v miru počaka, da se vsi pogrebci ustavijo oziroma postavijo na svoja mesta. Krsto ali žaro pokojnega nato položijo v grob ali žarno nišo, kar običajno spremlja glasbena spremljava ali spremne besede verskega predstavnika. Položitev v grob se zaključi s pozdravom s slovensko zastavo. Če gre za verski pokop sledi obred duhovnika, nato sledijo poslovilni govori, glasba in/ali petje. Pogrebna svečanost se zaključi z mimohodom ob odprtem grobu, v katerega vsak položi cvetlico, lističe cvetja ali pest zemlje. Po končani pogrebni slovesnosti, ko večina udeležencev odide, se grob zasuje in nanj položi cvetje.

VIRTUALNA SVEČA: Na naši spletni strani: https://www.pokopalisce-barbara.si/prizgi-virtualno-sveco/

lahko prižgete virtualno svečo v spomin vašim najdražjim. V treh letih ste prižgali že več kot milijon sveč. Na naši spletni strani lahko prižge svečko kdorkoli in ne le sorodnik ali prijatelj pokojnega, lahko pa doda tudi spomin ali zahvalo.

Če želite urediti vse potrebno v zvezi s pogrebom vnaprej, se lahko kadarkoli obrnete na telefonsko številko 041 650 611. POKOP BIO ŽARE V GOZDU SPOMINOV: Pokop bio žare v Gozdu spominov na pokopališču Barbara je alternativna oblika pokopa, ki pomeni okolju najprijaznejšo obliko pokopa in hkrati najcenejšo. Gozd spominov je prostor, ki ima posebno energijo in kjer boste lahko v miru, ob šumenju drevesnih krošenj in petju ptic v miru posedeli, razmišljali in se spominjali svojih dragih. Obiščite našo spletno stran https://www.pokopalisce-barbara.si

14

Pokličite nas na: 041 650 910

Skupaj skozi vse korake slovesa


POGREBNE STORITVE

Vrste

pokopov

Sodelujoči strokovnjakinji: Jožica Coif, predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri Obrtni zbornici Slovenije Aleksandra Vučkič Banfi, Pogrebništvo Vučkič Banfi Murska Sobota

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi Potrdila o smrti in Poročila o vzroku smrti.

Klasičen pokop s krsto Standardi in normativi za osnovni pogreb predpisujejo, da je krsta za klasičen pokop iz lesa s štirimi ročaji in tekstilno oblogo, standardnih zunanjih mer 200 x 60 x 40 cm, ki bo položena v grob 210 x 90 cm ter globine 180 cm (brez poglobitve). Pokojnika položijo v zaščitno vodoneprepustno vrečo. Krste se razlikujejo po obliki, dekoraciji in materialu. Vrste lesa, ki se najpogosteje uporabljajo so: hrast, topol ali bor. Okrašene in obložene so s kakovostnimi tkaninami, bombaž, svila, lahko izberete tudi usnje. Trend gre v smer okolju prijaznih razgradljivih materialov, brez dodanih nevarnih snovi. Cenejše krste so okoli 200 €, medtem ko unikatno izdelane krste iz redkih materialov lahko stanejo tudi 1.500 € in več.

Upepelitev in pokop pokojnika v žari Upepelitev pokojnika opravijo v upepeljevalnici, ki izpolnjuje okoljske standarde za upepelitev. Pokojnike iz vzhodnega dela Slovenije sprejme upepeljevalnica v Mariboru, na pokopališču Dobrova, večino pa jih upepelijo na ljubljanskih Žalah. Preminuli je pietetno položen v leseno krsto za upepelitev, urejen, oblečena v ekološki talar ali lastna oblačila (če jih prinesete svojci). Poleg dodajo negorljivo šamotno ploščico, na kateri so podatki o pokojnem, kar daje dokazilo, da so upepelili le eno osebo na enkrat, njen pepel je tako sledljiv. Tik pred upepelitvijo opravi zdravnik sodne medicine ali pooblaščeni zdravnik še kontrolni pregled in potrdi identiteto pokojnika. Krsto zapečati pri nogah in pri glavi. Nastali pepel shranijo v posebno posodo (osnovno žaro) skupaj s šamotno ploščico s podatki pokojnika, ki jo profesionalni izvajalec upepelitve še zapečati.

Skupaj skozi vse korake slovesa

15


POGREBNE STORITVE do trenutka poslovitve v mrliški vežici oziroma pogrebne slovesnosti, ko bo pogrebnik ali pogrebno moštvo odneslo žaro do groba ali žarnega zidu. Pokop upepeljenih posmrtnih ostankov se lahko opravi le na pokopališču ali zunaj pokopališča, kot raztros pepela, ali pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Žare s pepelom ne smete hraniti doma.

Raztros pepela na pokopališču Na pokopališčih je določen poseben prostor za raztros pepela, ki je največkrat ločen na dva dela, in sicer na: a) prostor za raztros pepela z obeleženjem, kamor zapišejo imena pokojnih in b) prostor za anonimen raztros.

Poslovitev pred upepelitvijo Pred kremacijo se boste lahko svojci poslovili od vašega bližnjega v upepeljevalnici ali na nekaterih pogrebnih podjetjih, katera imajo temu namenjene poslovilne prostore. Osnovno žaro se položi v okrasno žarno školjko, ki jo izberete svojci pri pogrebnem podjetju. Na voljo je pestra izbira žar iz naravnih kamnov, keramike, bakra ali jekla, vse več pa se izbira tudi okolju sprejemljivejše, biorazgradljive (lesene, iz recikliranega papirja ali celuloze). Žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika sme izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ste ga izbrali (oziroma ga je izbrala oseba, ki ureja dedovanje, zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma je zanj skrbela, njegov pooblaščenec ali občina, če naročnika ni). Ta bo žaro hranil

Prostor je hortikulturno urejen in ima opredeljen prostor za polaganje cvetja in sveč. Temu je prilagojena tudi žara tako, da se odpre dno. Duhovnik bo opravil ustrezen del pogreba (in pogrebno mašo) pred samim raztrosom, v mrliški vežici, cerkvi ali ob žari pokojnika, a na samem sprevodu pepela do mesta raztrosa in raztrosu ne bo prisostvoval.

Raztros pepela zunaj pokopališča Za raztros posmrtnih ostankov pokojnika zunaj pokopališča potrebujete soglasje pristojnega občinskega organa. Raztros je mogoč v gozdovih, na travnikih, poljih, v reke ali potoke, iz letala, balona

16

Skupaj skozi vse korake slovesa


POGREBNE STORITVE

Klasične vrtnice z drobnocvetnimi krizantemami v kombinaciji s sezonskim vrtnim cvetjem, foto: dr. Sabina Šegula, Akademija Cvetja

ali čolna. Postopki raztrosa se od občine do občine razlikujejo, v nekaterih je prisotna tudi uradna oseba, zato preverite določila v občini pokopa. Če pokopljete pokojnika ali raztrosite njegov pepel na mestu, kjer to ni dovoljeno ali za to nimate ustreznega soglasja, ste za prekršek lahko kaznovani z globo od 300 do 500 €. V vlogi za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela zunaj pokopališča, ki jo vložite na občini oziroma upravni enoti zapišete datum, uro in kraj pokopa ter priložite: • dokaz razmerja do pokojnika, saj lahko vlogo vloži le zakonec, otroci, partner (vaš osebni dokument in EMŠO) oziroma lahko za to pooblastite pogrebno podjetje,

• izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list) ali potrdilo o smrti in potrdilo o vzroku smrti, • potrdilo o upepelitvi – delovni nalog za upepelitev (zahtevajo ga nekatere upravne enote), • soglasje izvajalca pogrebne dejavnosti na lokaciji raztrosa (sami po zakonu prevoza in pokopa ne smete izvesti), • soglasje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer bi izvedli raztros, če parcela ni v vaši lasti ali lasti države (v obliki preproste pisne izjave), • izris lokacije iz zemljiškega katastra (številka parcele), ker mora biti lokacija raztrosa natančno določena (v primerih raztrosa v vodo imajo pogrebna podjetja že dovoljenja in točno določene lokacije in to ni potrebno).

Skupaj skozi vse korake slovesa

17


POGREBNE STORITVE

Zadnje slovo

med morskimi valovi

Sodelujoči strokovnjakinji: Alida Hribar, Komunala Izola Igor Poropat, Ladja Solinarka

Oglasno sporočilo

V zadnjem obdobju se je močno povečalo povpraševanje po pokopih z raztrosom pepela v morje. Od leta 2012 se tovrstni pokopi izvajajo tudi v občini Izola, izvajalec storitev pa je Javno podjetje Komunala Izola d. o. o.. Obred na plovilu je zaradi omejenega števila žalujočih veliko bolj diskreten in spokojen kot pogreb na pokopališču, s pokopom v krsti ali v žari, ki zahteva najem grobnega mesta ter s tem povezano vzdrževanje in nezanemarljive stroške. Pred izvedbo pokopa z raztrosom pepela v morje je potrebno izpolniti dokumentacijo za pokop zunaj pokopališča in na Komunali Izola d. o. o., ki je izvajalka obvezne gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Izola, uskladiti dan in uro pogreba. Slednja, v imenu naročnika storitve, odda vlogo in pridobi vso potrebno dokumentacijo za pokop. Postopek pridobitve soglasja Občine Izola in Uprave RS za pomorstvo običajno traja od tri do pet dni, od prejema soglasja do raztrosa pa mine največ sedem dni. Izvajalka pogrebnih dejavnosti med tem časom uredi in izvede vse aktivnosti upepelitve pokojnika in prevzem žare pri izvajalcu upepelitve oziroma drugih izvajalcih pogrebnih

storitev. Na željo svojcev, na dan pogreba pripravi mrliško vežico in prostor za žaro, kjer se lahko od pokojnika poslovijo žalujoči, ki ne bodo prisotni pri samem raztrosu pepela v morje. Pogrebni obred na morju traja približno eno uro, zaradi plovbnih omejitev pa se izvaja od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. Plovilo sprejme 35 oseb, pri čemer morata biti prisotna dva pogrebnika, po želji naročnika pa tudi duhovnik, trobentač, pevci in govorniki. Z glavnega pomola v Izoli plovilo z žalujočimi odpluje do navtično miljo in pol oddaljene točke od rta Ronek, kjer se izvede zadnje slovo in raztrosi pepel pokojnika v morje. Žalujoči lahko v morje položijo simbolično količino naravnega cvetja brez nerazgradljivega okrasja. Vencev in ikeban v morje ni dovoljeno odlagati. Ob zaključku obreda plovilo trikrat zaokroži mesto raztrosa, ladijski zvonček pa se trikrat oglasi pokojniku v slovo. Svojci pokojnika, se s soglasjem Komunale Izola lahko odločijo za postavitev manjšega obeležja na v ta namen posebej urejenemu delu izolskega pokopališča, h kateremu se lahko vselej vrnejo pokloniti v spomin preminulemu.

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. DE pokopališka in pogrebna dejavnost Kontakt – tel. 05/909 13 02 e-mail: pokopalisce@komunala-izola.si https://www.komunala-izola.si

Foto: Solinarka

18

Skupaj skozi vse korake slovesa


POGREBNE STORITVE

Okolju prijaznejši

zeleni pokopi Sodelujoči strokovnjakinji: Meta Tasič Bukovec, JKP LOG d. o. o. Aleksandra Vučkič Banfi, Pogrebništvo Vučkič Banfi Murska Sobota

Uredite pokop z minimalnim vplivom na okolje. Naravni ali zeleni pokopi pripomorejo k ohranjanju naravnih virov, zmanjšanju emisij ogljika, varovanju delavcev in ohranjanju naravnega habitata. Pri nas je trend šele v povojih, a se lahko zgledujemo po naprednejših tujih državah. V Veliki Britaniji, kjer deluje Združenje naravnih pokopališč (Association of natural Burial Grounds) in v Združenih državah Amerike, ureja področje zakonodaja Ameriški set o zelenih pokopih (The Green Burial Council), so že postavili okoljske standarde za pogrebno dejavnost. Ti zagovarjajo trajnostna in ekološka načela in prepovedujejo uporabo kemikalij pri ohranjanju posmrtnih ostankov (za balzamiranje se uporablja formaldehid), krste iz nerazgradljivih materialov (jeklo, iverka z dodanimi škodljivimi lepili, les ogroženih vrst, plastični ročaji), ter poglabljanje grobnih mest (zaradi nastajanja toplogrednih plinov – metana), tradicionalnih nagrobnikov (večinoma so iz umetnih snovi) in zmanjšujejo uporabo sveč ter drugih predmetov. Tudi v Kanadi, Avstraliji, na Novi Zelandiji in drugod po svetu organizacije promovirajo koncept naravnih pogrebov.

telo utekočini. Pepel prevzamejo svojci, tekočina pa se lahko vrne v ekosistem. Primernejše krste so iz biorazgradljivega materiala in niso premazane s škodljivimi sijočimi laki, barvami in kemikalijami, nimajo kovinskih ročajev, plastičnih in ostalih okrasnih elementov, ki se ne razgradijo. Uporablja se recikliran papir ali karton, različnih barv ali okrašen z reciklirano svilo. Lahko so spletene iz vrbe, trsja, morske trave, bambusa ali kokosovih vlaken, ki jih nato obložijo z bombažnimi tkaninami. Če so celotne krste iz bombaža in volne, imajo prav tako zadovoljivo trpežnost. Pokojnik je v krsti zavit v bombaž, telo pa ne bo preparirano s kemikalijami, ki bi škodovale okolju. Žare iz prešane celuloze oz. stisnjene lepenke ali lesene se pokoplje 20 centimetrov pod površje zemlje. Načeloma boste zanjo odšteli 30 % več kot za

Manj izpustov pri kremaciji in prijaznejši materiali krst in žar Namesto trenutnega postopka upepelitve, pri katerem nastajajo izpusti CO2 zaradi prevozov na kraj kremacije in nazaj, postopek troši ogromno energije (največkrat iz fosilnih goriv) ter zaradi izpustov škodljivih snovi, kot so hlapi živega srebra iz zalivk in drugih trdih delcev, iščejo strokovnjaki druge alternative. Škotsko podjetje je razvilo postopek za vodno kremacijo, ki je trenutno mogoča v Združenih državah Ameruje in Kanadi. Resomacija je zelo podoben proces kot naraven razkroj trupla, le da ga pospešijo s postopkom alkalne hidrolize. V kratkem času se pri visokem tlaku in temperaturi Biorazgradljiva žarna školjka, foto: Pogrebništvo Vučkič Banfi Murska Sobota

Skupaj skozi vse korake slovesa

19


POGREBNE STORITVE navadno žaro, je povedala Meta Tasič Bukovec iz JKP LOG d. o. o. Aleksandra Vučkič Banfi iz Pogrebništva Vučkič Banfi Murska Sobota pa pravi, da beležijo kar 40 % žarnih pokopov v biorazgradljivih žarah, ki se jih pokoplje direktno v zemljo, da se razgradijo v ekosistem. Za naravni pokop se lahko izbere zeleni del pokopališča, rob gozda ali jaso, na katerega svojci postavijo lesene plošče z imeni, posadijo domorodno drevo, grmovje ali cvetje (namesto klasičnega obeležja) ali si shranijo GPS koordinate.

Alternativni pokopi Sodobne metode pokopov se usmerjajo tudi k pokopu v zraku ali v morje. V budizmu se je na primer štelo za pozitivno karmo, da so jastrebi odnesli posmrtne ostanke pokojnika, kar je bil pravzaprav pokop v zraku. Pri nas zakonodaja dopušča kot alternativni pokop le raztros pepela, ki ga opravi pogrebno podjetje na pokopališču ali zunaj njega, kjer to odlok o pokopališkem redu občine dopušča. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trajnosten, okolju prijazen pristop, je eko žara, ki omogoča, da se telo umrlega vrne v naravo, tako da iz pepela zraste drevo. Pogreb se lahko izvede tako, da se pepel pokojnega vlije v cement v obliki školjke in potopi na spominski greben na dnu morja. To predstavlja novi habitat za morske živali, na spominski ploščici pa ostane zapisano ime umrlega. S prefinjenim občutkom je možno pepel pokojnika dodati v spominski diamant ali v nepozabno umetniško sliko, z oljnimi barvami, ki bo postala dragocen spomin svojcem in še mnogim generacijam. S pepelom se lahko napolni naboje različnih vrst, odvisno od vrste strelnega orožja (polnitev na izstrelek ne vpliva). Dostavijo jih v lični leseni škatlici z imenom pokojnika, pripravljene, da jih svojci izstrelijo in tako pokojnika vrnejo na svobodo. Na željo pokojnika ali svojcev se lahko pepel požene v zrak z ognjemetom. Tako se med žalno slovesnostjo pokojnika pospremi z delom njegovega pepela, ki je vstavljen v rakete. Raztros pepela v vesolju se izvede s posebnim računalniško vodenim plovilom, ki pepel ponese v stratosfero nad Zemljo in ga raztrosi. Del pepela bo lebdel v zraku, del pa se vrne na zemljo v obliki dežnih kapljic ali snežink.

Viri: Greenburialcouncil.org, Ecopod.co.uk, Urnabios.com, En.wikipedia. org/wiki/Natural_burial, Algordanza.si, Celestis.com, Myholysmoke.com, Heavensabovefireworks.com, Memorials.com, Resomation.com.

20

Skupaj skozi vse korake slovesa


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Bidermajer venec iz medovitih rastlin, foto: dr. Sabina Šegula, Akademija Cvetja

Žalni

cvetlični aranžmaji

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Sabina Šegula, Master Floral Design, Akademija cvetja Frida Bijec, Cvetličarna Zvonček, Šentvid pri Stični Igor Vuletič, vodja operative pogrebnih in pokopaliških storitev iz JEKO, javno komunalno podjetje, d. o. o.

Skozi zgodovino naše kulture ima cvetje močan pomen, saj z njim izražamo svoje občutke, veselje, ljubezen in tudi žalost. Cvetje je tisto, ki na pogrebu pove več kot tisoč besed, pravi mojstrica oblikovanja cvetličnih aranžmajev dr. Sabina Šegula, Master Floral Design iz Akademije cvetja.

Čutna izbira barvnih odtenkov Frida Bijec iz Cvetličarne Zvonček pravi, da se izbrano cvetje razlikuje glede na to, ali je pokojna oseba ženska, moški ali mladoletna oseba. Za moške izbirajte temnejše odtenke in izrazite barve cvetja, za osebe ženskega spola tople in mirnejše tone. Mladoletnim osebam pa namenite nežne in svetle odtenke. Tudi Šegula predlaga izbor svetlejših odtenkov ali belega cvetja ob smrti mladostnika ali samske osebe. Običajna praksa je, da so tople barve od rdeče, oranžne do rumene primerne za oba spola, ravno tako modra in vijoličasta barva. Rožnati odtenki pa so namenjeni le nežnemu spolu. Žalni aranžmaji največkrat vsebujejo gerbere, flaminge, vrtnice, nageljne, marjetke, hortenzije, kale in orhideje. Dodaja se jim še drugo cvetje, ki sledi barvni kombinaciji in obliki aranžmaja.

Oblike žalnih aranžmajev in obstojnost Izbor vencev je pester, od okroglih rimskih vencev (bidermajer), žalnih aranžmajev v obliki solze ali

srca, do oblikovanih aranžmajev glede na poklic ali prostočasno dejavnost pokojnika (lovec, gasilec, slikar). Pogoste so oblike pokončnega ali ležečega srca, oblika blazine ali lune, ali pa je pravokoten, če je žara takšne oblike. Pripravijo tudi aranžmaje drugačnih oblik, še dodaja Bijec, kot so najrazličnejše oblike angela, medvedka, metulja, motorja, krogle. Šegula meni, da se pogosteje izbira bidermajer vence, ki so narejeni v podlago z gobo za ohranjanje svežine cvetja. Pri vencih so namreč peclji krajši in globoko zabodeni v cvetličarsko gobo. Osnova venca je oblikovana tako, da ima podlago z notranjim in zunanjim robom, kar omogoča dodatno rezervo vode. To je pomembno predvsem poleti, ko zaradi visokih temperatur cvetje hitro oveni.

Trendi – personalizirani aranžmaji Cvetličarka Frida Bijec pojasni, da so žalni aranžmaji prešli iz klasičnih trikotnih v okrogle, pokončne ter podolgovate oblike, visečih ali ležečih postavitev. V ospredju so bolj živahni izdelki in pisane barvne kombinacije iz raznovrstnega drobnega cvetja, ki izkazuje nežnost in čutnost. Dr. Sabina Šegula pove, da trend v celotni floristični ponudbi prehaja zadnji dve leti v personalizacijo. Dekoracije so vse bolj individualne, unikatne in naročila vse bolj osebna. Pri izbiri cvetja je oblikovalcem aranžmajev v pomoč informacija o

Skupaj skozi vse korake slovesa

21


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI tem, kaj je pokojnik imel rad, katero cvetje, barve. Ali je bil po srcu umetnik, temperamenten, ali bolj nežen, romantik. Nekaj idej personaliziranih dekoracij: • Če je nekdo rad vrtnaril, se lahko naredi žalna dekoracija v vegetativnem slogu, ki ponazarja manjši vrt. • Čebelarju v spomin se lahko uredi bidermajer venec, obstojen tudi v poletnih temperaturah, s cvetjem iz vrta in medovitih rastlin. • Če je pokojnik rad hodil v naravo, se sprehajal po gozdovih, hodil v hribe, se naredi dekoracija iz travniških cvetlic. Pri naročilu personaliziranih aranžmajev podajte profesionalnemu floristu čim več informacij o pokojnem. Spomini, ki jih delite žalujoči, so zelo pomembni, saj z žalnim aranžmajem izražate čustva, s cvetjem izrazite bolečino, hkrati pa orišete življenje pokojnika. Tako bo izdelek unikaten, čuten in nepozaben. Naročilo s predlogom oblike in vodilne barve, žalnim napisom in velikostjo aranžmaja oddajte čim prej (ko izveste za termin pogreba), da bo imel florist dovolj časa za izdelavo. Dekoracija steklene lanterne s svečosedumi, foto: dr. Sabina Šegula, Akademija Cvetja

Eleganten žalni trak Že ob dogovoru s profesionalnim cvetličarjem opredelite napis za žalni trak. Igor Vuletič, vodja operative pogrebnih in pokopaliških storitev iz javnega komunalnega podjetja JEKO, predlaga, da uporabite izsek besedil iz poezij, pesmi ali verzov. Lahko je širši trak na sredini aranžmaja, na katerem piše besedilo (ne dolgo, a še vedno daljše kot samo »v slovo«). Na koncu napisanega besedila dodajte fraze, kot so »večno v naših srcih«, »spomini živijo večno« ter imena žalujočih. Ožjo družino se podpiše z imeni, medtem ko se za daljne sorodstvo, prijatelje ali

22

sodelavce, uporabi krajše zapise (teta Metka z družino, prijatelji iz društva, ali zgolj sodelavci). Barva traku je običajno prilagojena barvni kombinaciji cvetja, ali je nevtralno zelena, dodaja Šegula.

Ideja za manjši poklon: dekoracija steklene bučke s svečo Ni treba izražati svojih občutkov le s paketi sveč, z razlogom, da cvetje hitro oveni. Lahko se naredijo dekoracije sveč s sedumi, ki rastejo v cvetlični gobi še nekaj mesecev, predlaga Šegula.

Skupaj skozi vse korake slovesa


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI Brez cvetja in sveč

Cvetje v košari pred grobom Ob koncu žalne slovesnosti, žalujoči oblikujejo mimohod, v katerem se poslovijo od pokojnika s polaganjem cveta na grob. Ponekod bodo ženske položile cvet, moški pa pest zemlje. Klasično se uporabljajo nageljni ali vrtnice. Vendar, če veste, da se je pokojnik rad sprehajal po vrtu, lahko naberete cvetje z vrta, ga očistite in uporabite v ta namen, predlaga Šegula. Lahko se uporabijo le posamezni cvetovi marjet, brez pecljev. Če je bil pokojnik gozdar, lahko nadomestite cvet s smrekovimi vejicami. Še več simbolike pričarate, če je pokojnik rad posedel na klopi pod lipo in tako naberete nekaj lipovih vejic ali listja.

Pogrebno slovesnost lahko uredite brez cvetja. Kljub dolgoletni tradiciji cvetličnih aranžmajev, se lahko od pokojnika poslovitve na drugačne načine. Žalujočim namignite, da namenjeni denar za cvetje in sveče poklonijo v dobrodelni namen, ki ga predlagate svojci. Nekatera pokopališča so, kot okolju prijazno novo navado, uvedla zaprto skrinjico (sožalnico), ki je namenjena zbiranju žalnih voščilnic, namesto prinašanja sveč in cvetja pred pogrebom v mrliško vežico. Poleg moralne podpore, ki jo žalujoči hranijo še dolgo po dogodku, lahko žalujoči svojcem izkažejo tudi finančno podporo tako, da poleg voščilnice v ovojnico priložijo še denarna sredstva, ki jih lahko svojci namenijo za urejanje groba in žalno slovesnost.

Izberite

ekološke sveče

Sodelujoča strokovnjaka: Tanja Vidic, Sektor za analize vplivov na okolje in poročanje, Agencija RS za okolje Bogdan Dobnik, BOLJE d. o. o., so. p.

Prižiganje nagrobnih sveč v poklon pokojnim je pri nas in v sosednjih državah zakoreninjena tradicija, ki jo lahko nadomestimo z okolju prijaznejšimi pokloni svojcem. Vsak Slovenec naj bi po ocenah Ministrstva za okolje in prostor v povprečju prižgal 8 sveč na leto, vsi skupaj pa okrog 16 milijonov. Podatki Agencije RS za okolje kažejo, da se trend uporabe sveč zmanjšuje, saj se je letna količina nagrobnih sveč danih v promet v zadnjih 5 letnih zmanjšala za tretjino. V letu 2020 je bilo danih v promet okoli 4.200 ton nagrobnih sveč. Zbranih odpadnih nagrobnih sveč pa je bilo okoli 1.500 ton; od zbranih odpadnih nagrobnih sveč se jih je več kot 80 odstotkov recikliralo. Na tržišču je na razpolago več alternativ klasičnim (parafinskim) nagrobnim svečam. Kot ozaveščeni potrošniki raje poklanjajte pokojnim v spomin okolju prijaznejše sveče slovenskih izdelovalcev. Spodbujajte tudi sorodnike in prijatelje k

tajnostnemu ravnanju, saj je sveča izdelek s kratko življenjsko dobo. Steklene sveče iz recikliranih materialov so narejene iz naravnega čebeljega voska ali iz voska pridelanega iz odpadnega jedilnega olja. Slovenski proizvajalec za eno svečo reciklira 2 dcl odsluženega jedilnega olja, ki bi sicer onesnažilo več kot 100 litrov vode. Steklena embalaža se reciklira in ponovno uporabi za nov izdelek. Sveče iz naravnega voska imajo lahko papirnato negorljivo, vodoodporno in razgradljivo embalažo z lesenim pokrovom. V kolikor imajo sveče aluminijast pokrovček, le ta sodi med komunalne odpadke. Slovenski proizvajalec uporablja stenj iz papirnate nitke (brez svinčevih delcev) in kakovosten popolnoma rafiniran parafin brez vonja. V lanskem letu se je na tržišču pojavila povsem kompostabilna nagrobna sveča iz biopolimerov, ki jo po uporabi lahko v celoti, torej tudi s pokrovom in držalom stenja, vržemo v zabojnik za biološke odpadke.

Skupaj skozi vse korake slovesa

23


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI dni. Postavite jih na sončno mesto, v primeru zapadlega snega, pa jih zgolj očistite. Izognite se plastiki z izbiro steklenih, ki so zaradi materiala bolje obtežene, na otip ne pečejo, ne rjavijo, niti ne ustvarjajo dima. Elektronske sveče so zaradi baterijskega vložka in materiala še vedno okolju manj prijazne in ne prispevajo bistveno k zmanjšanju CO2 izpustov. Po uporabi (običajno gorijo okoli 60 dni) baterije ločite ter jih odvrzite v primeren zabojnik.

Kako nadomestiti uporabo sveč Različni nadomestki sveč lahko popestrijo popoldan z vašimi otroci ali vnuki. Poiščite ploščate ovalne kamenčke, na katere lahko otroci z obstojnimi barvami narišejo sveče ali cvetje v poklon pokojnemu, in jih premažete z lakom za daljšo obstojnost. Tudi lesene izdelke ali manjše zastavice z nekaj spretnosti lahko izdelate sami.

Ohišje sveč je lahko iz lesenega furnirja, ki je impregniran z naravnimi olji in zato odporen na vremenske vplive, skozenj pa proseva naravna topla svetloba. Slovenski ponudnik izdeluje sveče iz rastlinskega biorazgradljivega voska. Za boljše izgorevanje naj sveče stojijo na ravni podlagi. Sveče pa niso primerne za temperature nad 28 oC. Po uporabi sveče stisnete, kot ostalo embalažo in jih v celoti odvržete v bio zabojnik. Solarne sveče, ki gorijo ponoči in podnevi s pomočjo sončne energije, imajo življenjsko dobo tudi 1.000

Z enako težo sočutja boste na najbolj ekološki način svoj poklon izrazili na spletnih straneh pogrebnih in komunalnih podjetij oziroma ob osmrtnicah. Poleg virtualnih sveč lahko na virtualni grob položite tudi cvetje. Sredstva, ki bi jih sicer nameniti za sveče, lahko podarite v humanitarne namene. Vsako leto Fundacija Svečka izvede akcijo Manj svečk za manj grobov, v kateri poljuben prispevek poklonite v pomoč potrebnim ali nakup medicinske opreme. Viri: MOP, ARSO, Analiza izvajanja skupnih sistemov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za leto 2020, Manjsveck-manjgrobov.si, Ekovita.si, Edinasveca.si, Vestina.eu, Green-solution.si, Candela.rip.

Pogrebno in pokopališko dejavnost izvajamo strokovno in s pieteto do pokojnic in pokojnikov. V celoti poskrbimo za zadnje slovo od vaših najdražjih. Naša cvetličarna je pravi izbor za pripravo žalnih dekoracij, s katerimi boste na najlepši način izrazili zahvalo in spoštovanje do pokojnice in pokojnika. Izvajamo 24-urno dežurno službo na območju Mestne občine Murska Sobota

Kopališka ulica 2, Murska Sobota, T: +386 (02) 521 37 00 M: 031 870 888 (dežurna - pogrebna služba), E: pogrebnistvo@komunalams.si

24

Skupaj skozi vse korake slovesa


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Sočuten

poslovilni govor Sodelujoči strokovnjakinji: Ivanka Ropotar, Pogrebne storitve Ropotar Jana Puhar

S poslovilnim govorom počastite pokojnikovo polno življenje in prisotnim obudite spomine, ki vas vežejo nanj. Govor lahko pripravite sami, poprosite bližnje prijatelje ali pa ga sestavi poklicni profesionalni govorec. Strukturirajte srčen žalni govor Najprej se vprašajte, kaj želite z žalnim govorom sporočiti množici žalujočih, ki so pisana druščina. Zbrana je družina in sorodniki, prav tako sošolci iz šole, sodelavci, prijatelji iz društev kot daljni znanci, ki morda poznajo le del njegovega življenja. Kljub žalosti, ki prevzema vse, je žalni govor srčen, pozitiven in izjemno spoštljiv do pokojnika in vseh prisotnih.

V žalnem govoru se oprite na naslednje točke: 1.

2.

pozdravite prisotne in se vsem zahvalite za prisotnost, lahko otvorite nagovor tudi z mislijo ali verzom, kratko predstavite kako ste s pokojnikom povezani, Pogrebno podjetje Ivan Ropotar v sklopu svojih storitev ponuja tudi žalne govore oz. izvedbo le-teh. »Na področju govorništva s 27 letnimi izkušnjami lahko rečem le to, da to delo poleg umetnosti izražanja terja izjemen čut oz. empatijo, ter poseben občutek za izbrane besede slovesa, posebej v primerih, kadar govornik pokojnika npr. ni osebno poznal in izhaja le iz podatkov, ki jih navedejo njegovi najbližji. Vsak govor naj bi bil enkraten, unikaten, ganljiv za vse prisotne ob slovesu, sama sem mnenja, da je potrebno kljub žalosti, ki jo v tistih trenutkih preživljajo sorodniki pokojnega, v besede vnesti veliko pozitivnega, nekakšne tolažilne misli, ki jih bodo spremljale, da bodo tudi z njimi lažje prestajali bolečino ob izgubi ljubljene osebe ...« Ivanka Ropotar

3.

povzemite pokojnikovo življenje in dosežke, ki so bili zanj pomembni in so zaznamovali njegovo življenje, 4. izpostavite njegove osebne karakteristike, bodite sočutni, da bo množica prisotnih začutila povezanost s pokojnim, 5. izpostavite posebne trenutke njegovega življenje, na kar je bil še posebej ponosen oz. je zaznamovalo njegov obstoj in družinske člane, 6. kratko zabavno prigodo dodajte, če čutite, da jo bodo žalujoči doumeli (spoštujte prisotnost otrok) in izraža topel spomin na pokojnika, 7. dodajte kaj boste najbolj pogrešali in kako se ga boste spominjali, s tem poglobite osebno noto v sporočilu, 8. na koncu zaključite z lepo mislijo in zahvalo. V nagovoru lahko pokojnika naslavljate v tretji ali drugi osebi, pazite le, da bo govor slovnično brezhiben in konsistenten skozi celotno besedilo. Če smatrate, da bo za vas ali vaše bližnje javno prebrati govor (nič ni narobe, če imate govor zapisan na listu papirja za oporo) utrujajoče in čustveno prenaporno, le to lahko stori profesionalni govorec. Pomaga vam lahko govor tudi oblikovati v smiselno in sočutno celoto.

P O G R E B N E S TO R I T V E IN CVETLIČARNA

ROPOTAR Ivan, s. p. Starovaška 12, 3311 Šempeter

Tel.: 03/700 14 85 GSM: 041 613 269, 041 748 904 V najtežjih trenutkih smo z vami in za vas dosegljivi 24 ur na dan

Skupaj skozi vse korake slovesa

25


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Nežna glasba

ob slovesu

Sodelujoči strokovnjaki: Kristina Ravnjak, petje na zasebnih dogodkih Marko Stajnko, Akustična skupina Artisti

Žalna glasba podaja simbolen pomen, ki spremlja pokojnega k zadnjem počitku, kar so poznali že v antiki. Z empatijo zaigrane ali odpete note vzbujajo čustva in sproščajo še tako globoko žalost. Slovo je z melodijo mehkejše in opisuje tisto, česar z besedami ne znamo ali ne zmoremo opisati. Posebej izbrane pesmi omogočajo, da se od pokojnika poslovite na povsem svoj način in nič ni narobe, če pesmi niso »tipično pogrebne«, pove pevka Kristina Ravnjak. Lahko izberete pesem, ki je bila vodilo v življenju pokojnika, najljubše ljubezenske pesmi, ki ste jih skupaj radi poslušali, ali nekaj, kar vas spominja na posebno anekdoto iz življenja pokojnega. Tudi glasbeniki vam pri izboru lahko pomagajo in predlagajo skladbe glede na vaš odnos do pokojnega. Običajno se za pogrebno slovesnosti izbere 2–3 pesmi (lahko več), in sicer na začetku, po morebitnem govoru (izbrana besedila pesmi se lahko poveže z besedilom govora) in vsaj ena skladba ob spuščanju žare/krste v grob oziroma na koncu pri grobu

Foto: Akustična skupina Artistik

26

(ko duhovnik konča z obredom). Tudi ko prisotni polagajo cvetje na grob, naj se izvaja glasba, da je tih ambient prijetnejši. Če pričakujete več prisotnih ali pogrebno slovesnost brez duhovnika, pripravite skupaj z izvajalcem zadostno število pesmi, je še opozorila Ravnjakova. Nekateri se sicer odločijo za manj pristno predvajano glasbo iz elektronskega nosilca (USB ključ). Marko Stajnko iz Akustične skupine Artistik pravi, da lahko izbirate med široko paleto instrumentov (trobenta, flavta, violina, violončelo, prenosni klavir, klarinet, kitara, cajon), zraven ali pa samostojno, lahko zapoje tudi pevka ali pevec. Z izvajalci se dogovorite, poleg termina in lokacije, tudi ali bo civilni ali krščanski pogreb (oziroma pogreb druge veroizpovedi), predstavite protokol in liturgične smernice, izbrane skladbe po vašem izboru ali iz glasbenikovega repertoarja ter o morebitni glasbi pri maši (orgle, pevci). V kolikor glasbenik skladbe, ki jo želite še ne pozna, se jo bo morda lahko naučil, če se boste z njim dogovorili dovolj zgodaj. Največkrat odigrana Tišina v izvedbi solo trobente, v izvirniku t. i. Il Silenzio, izhaja iz ameriške različice s tremi verzi besedila Taps, ki prvotno ni instrumentalna skladba. Prevod pravi nekako takole: »Lahko noč, ljubezen. Videl te bom v sanjah. Lahko noč tebi, ki si daleč stran.« Znana trobentača Nini Ross in Guglielmo Brezza sta jo, kmalu po izidu leta 1965, prelevila v svetoven instrumentalen hit. Pogosto izbrane so tradicionalne skladbe, kot so Lipa zelenela je, Kje so tiste stezice, Počiva jezero v tihoti, Mal čez Izaro in Gozdič je že zelen, na cerkvenih pogrebih pa hvalnica K tebi želim moj Bog. Med tujimi so večkrat izbrane Amazing Grace, You raise me up, Ombra mai fu (Largo), Air on G-string, Halleluiah, Ave Maria (Schubert, Gounod). V zadnjem času je vse bolj čutiti porast moderne glasbe na pogrebni slovesnosti (Somewhere over the Rainbow, A thousand years), saj se mlajše generacije čustveno lažje izražajo skozi sodobnejše skladbe.

Skupaj skozi vse korake slovesa


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Slovo ob grobu

in pogostitev po pogrebu

Sodelujoči strokovnjakinji: Anamarija S. Rabič, specializantka psihoanalitične psihoterapije, Psihoterapija in svetovanje Inside – Zasebna specialistična ordinacija Polonca Majcenovič, zakonska in družinska terapevtka, direktorica Družinskega centra mir, Družinski center mir

Zadnje fizično srečanje s pokojnikom

družina, S. Rabičeva ocenjuje, da to ni pravi trenutek za reševanje morebitnih družinskih sporov. Če je to potrebno, organizirajte v ta namen dodatno srečanje.

Poslovitev ob grobu pomeni točko, ko lahko počasi in v miru stopite v proces žalovanja na način, kot si želite oziroma je želel umrli. Priporočljivo je sprejeti in spoštovati poglede in odločitve žalujočih. Hkrati se zavedajte, da občutki žalosti in izgube lahko ljudi povežejo, kar vas bo okrepilo za nadaljevanje poti, je pojasnila Anamarija S. Rabič. Pogrebna slovesnost je trenutek, ko je pokojnik zadnjič pred vašimi očmi, dodaja Polonca Majcenovič in razloži, da je doživljanje le tega povsem svojstveno, odvisno od odnosa, ki ste ga zgradili s pokojno osebo. »Občutja se razlikujejo tudi, kadar je smrt pričakovana in kadar je nenadna. V teh trenutkih je pomembno, da si dovolite čutiti, kar čutite in misliti, kar mislite. Ker k poslovitvi ob grobu spada tudi skrb za druge žalujoče, poskušajte poiskati ravnotežje vseh teh strani. Položaj ni enostaven, ampak je človeško in duhovno globok,« je še poudarila Majcenovičeva.

Soočanja s smrtjo

Zavedanje, da niste sami, je lahko vir moči in upanja. (Polonca Majcenovič)

Čas za povezovanje in okrepitev odnosov Druženje ob pogostitvi vpliva na celotno družino in je priložnost, da se člani družine ponovno (ali celo še globje) povežete, se strinjata strokovnjakinji. »Na odnos blagohotno vpliva in deluje kot tolažba, da se nekateri odnosi ponovno vzpostavijo in okrepijo. Predvsem imejte realna pričakovanja glede poslovitve ob grobu in pogostitve. Srečanja se namreč odvijajo, ko so čustva močna in ste tako vi kot ostali prisotni veliko bolj ranljivi kot sicer,« je pojasnila Majcenovičeva. Kljub temu, da gre za priložnost, kjer se zbere širša

Po besedah Anamarije S. Rabič se ljudje s smrtjo soočajo na različne načine, tako konstruktivne kot ne-konstruktivne, a je dejanje pomembno pri nadaljevanju življenja. Ne smete se usmerjati le na izgubo, ampak se odmaknite od pokojnega in se ponovno vključite ter nadaljujte svoje življenje.

Organizacija sedmine je stvar običaja in medsebojnih odnosov Odločitev o tem, kje boste pripravili pogostitev po pogrebu in koga boste povabili je stvar običaja, pa tudi medsebojnih odnosov, verske pripadnosti, finančnega položaja in predvsem skupnih dogovorov.

Intimna pogostitev Če sedmino organizirate v gostišču, se s ponudnikom dogovorite za termin, pogostitev in o predvidenem številu gostov. Ker vam ni treba skrbeti za hrano in pijačo, se lahko popolnoma posvetite pogovorom z žalujočimi o pokojnem in drugim obredom, kot so npr. skupna molitev ali obujanje pokojnikovih prigod in misli, je pojasnila Polonca Majcenovič.Organizacija sedmine v domačem okolju je veliko bolj osebna kot v gostišču. Žalujočim dovolite vstopiti v svet pokojnika, za najbližje žalujoče pa je življenjski opomnik, da nadaljujete življenje v duhu izgube, spoštljive poslovitve po meri pokojnega, a hkrati globoko podporo družini. Pogostitev doma lahko prinese hitrejše sprejemanje izgube, je še dodala S. Rabičeva.

Skupaj skozi vse korake slovesa

27


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Prepletanje tradicionalnih

in sodobnih šeg ob smrti bližnjega

Sodelujoči strokovnjakinji: Mirjam Perez Zelenc, etnologinja in kulturna antropologinja izr. prof. dr. Mateja Habinc, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Pri razumevanju klasičnih šeg bedenja, kropljenja in pokopavanja v Sloveniji so se tradicionalne prakse močno spremenile zaradi modernizacij pokopavanja (kremiranja, pokopa, prevoza) in pojmovanja smrti. 1. Bedenje - čas za poslavljanje Bedenje je čas poslavljanja od pokojnikovega telesa in duše ter čas pomoči in opore pokojnikovim najbližjim. Časovni razpon bedenja je glede na skupnosti, kulture in geografska okolja različen. Tradicionalna praksa bedenja se je do danes večinoma opustila zaradi smrti v bolnišnicah in v domovih za starejše ter predvsem profesionalizacije skrbi za pokojnika. K bedenju sodi tudi kropljenje. V katoliški religiji to pomeni prenos svetosti na pokojnika, ki jo duhovnik prenese z blagoslovljeno vodo, molitvijo in križem. Svetost pomeni lastnost predmetov in stvari, ki niso vsakdanje. Nekateri kropljenje razlagajo kot odganjanje zlih duhov od pokojnika in hkrati zaščito živih pred zlimi silami, slabimi vplivi pokojnikove duše na žive, in strahu.

najbolj razširjene veroizpovedi in v vsaki od njih obstaja drugačen način spoštovanja pokojnika. Judi se na pogreb začnejo pripravljati že pred smrtjo. Umirajočega spremljajo v zadnjih trenutkih, da lahko iz zemeljskega preide v duhovni svet. V njihovi navadi je, da truplo operejo in ga zavijejo v bel plašč (moški moška trupla in ženske ženska trupla). Tradicionalno so umrle pokopali brez krst, a se je zaradi higienskih standardov to spremenilo. Udeleženci pogrebne slovesnosti na krsto/truplo položijo kamen, kar je znak, da so bili prisotni na pogrebu. V judovski religiji je upepeljevanje prepovedano. V budizmu verjamejo v reinkarnacijo, se pravi, da smrt ni konec življenja, ampak začetek drugega. Med pogrebno slovesnostjo se običajno bere tibetanska knjiga mrtvih ali Pardo Toichoi. V nasprotju z judovstvom je kremiranje dovoljeno, vendar šele sedmi dan po smrti. Po budizmu bo kremiranje trupla duhu omogočilo, da se osvobodi telesa. V času teh sedmih dni menihi molijo ob umrlem. V muslimanski religiji ne verjamejo v reinkarnacijo, pač pa v vstajenje. Po smrti je pokojnik postavljen

2. Sprevod do groba in minuta molka v slovo Sprevod do grobnega mesta poteka v obliki procesije, ko žalujoči umrlega pospremijo do groba. Sestavni in najpomembnejši del šeg v zvezi s pokopom je vezan na sveto mašo. Pogrebi se po protokolu razlikujejo med seboj. Pomembno je tudi mesto pokopa na pokopališču (za zidom, na blagoslovljenem delu pokopališča). Pogrebni sprevod se konča z minuto molka, ki je splošno sprejet način izkazovanja spoštovanja do umrlih.

3. Pogrebni obredi v drugih religijah Poleg krščanstva so islam, judovstvo in budizem

28

Skupaj skozi vse korake slovesa


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI 6. Pogrebščina oziroma sedmina Tradicionalno je sedmina predstavljala druženje žalujočih sedmi dan po pogrebu umrlega. Najbližje sorodnike in prijatelje se je po maši (t. i. »črna mašna zadušnica«) povabilo na pojedino v čast pokojnemu. V vaških okoljih so med bližnje spadali tudi sosedje, ki so v času, ko so se domači poslavljali od umrlega, poskrbeli za živino in gospodinjstvo. Število povabljenih je med drugim izkazovalo socialni status družine. Takoj po pogrebu svojci še danes povabijo bližnje, ki so bili pomemben del pokojnikovega življenja.

7. Pokloni pokojnemu in družini

na desno stran, usmerjen proti Kibli, torej v smeri Meke v Saudovi Arabiji. Truplo operejo, pri čemer ženske skrbijo za ženske in moški za moške. Pokojnik ima zaprte oči, njegovo telo pa pokrijejo z belo bombažno krpo. Pokoljejo ga obrnjenega proti Meki. Tako kot pri judovstvu je tudi tukaj sežig trupla prepovedan. Pogreb je hiter in preprost.

4. Način pokopa je odvisen od želja, tradicije in okoliščin Če pokojnik ni izrazil želje, kako naj bo pokopan, svojci na slovenskem sledijo družinski tradiciji. Zaradi modernizacije, zakonodaje, sistemske skrbi za javno zdravje in tudi sodobnega strahu pred smrtjo, se ljudje vedno manj odločajo za pokop v krsti, ki je bila včasih edina možnost. Zgodovinsko te norme določata religija in država. Katolicizem je bil še desetletje nazaj zelo zadržan do upepelitve, saj je veljalo, da je »telo pomembno po tem, ko bomo vstali od smrti.« Krematorijev včasih, še v času socializma, ni bilo tako veliko, zato je bilo upepelitev veliko manj. Danes je povsem drugače. Odločitve za žarni pokop so vse pogostejše zaradi prostorske stiske in stroškov najemnine za žarni grob (ti zahtevajo manj prostora in so cenejši).

Sveča v krščanski simboliki pomeni »večna luč naj jim sveti«, cvetje pa je znak življenja v onstranstvu. Cvetlične aranžmaje sestavlja parno število posameznih cvetlic. Pri neparnemu številu cvetov namreč en ostane sam, kar simbolizira, da umrli išče še nekoga, ki ga bo odpeljal s seboj v onstranstvo. Danes se v ospredje postavlja poklanjanje okolju prijaznejših in manj potratnih pozornosti. Individualizirani predmeti so lahko keramično okrasje, okrašeni kamenčki ali leseni predmeti, ki so bili ljubi pokojnemu. Ozaveščeni svojci hvaležno odklanjajo minljivo cvetje in okolju neprijazne vrste sveč ter se odločajo za darovanje denarja v dobrodelne ali mašniške namene. Slednje se opredeli že v sami osmrtnici. Viri: Janez Bogataj, 2005: Življenjske šege in navade. V: Nesnovna kulturna dediščina. Damjana Prešeren in Nataša Gorenc, ur. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Str: 19- 25. Helena Ložar Podlogar, 1999: Smrt v slovenskih ljudskih šegah in verovanju. V: Tihi pomniki minljivega časa. Neva Brun in Marjan Remic, ur. Ljubljana: Forma 7. Str: 7-29.

5. Pomen črne barve oblačil V okviru krščanstva je črna barva žalovanja, v nekaterih drugih kulturah je to bela (Kitajska, Indija, Koreja). Pri nas črno oblačilo izkazuje žalovanje svojcev, predvsem ožje družine. V preteklosti so za možem, ženo ali starši žalovali eno leto, za brati, sestrami ali drugimi sorodniki pa pol leta ali manj, kar so izkazovali z nošenjem črnih oblačil ali vsaj črnega pokrivala (ruta) v tem obdobju.

Skupaj skozi vse korake slovesa

29


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Kako sočutno

izraziti sožalje

Sodelujoča strokovnjakinja: doc. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije

Sožalje izrečemo bližnjim sorodnikom, torej partnerju in otrokom pokojnika, očetu, mami, bratom in sestram ter vnukom. S tem izrazimo sočutje ob izgubi, naklonjenost in skrb, povezanost ter spoštovanje do njih in pokojnika. Pomemben je osebni stik z žalujočimi Svojce prevevajo občutki žalosti, nemoči, morda brezupa. Prav zato je še kako dragoceno, da jim namenite osebni stik, da bodo začutili vašo bližino in podporo. Pokažite ter izrazite, da ste na voljo za kakršnokoli pomoč. Ko izveste za smrt, svojce obiščite; obisk je lahko kratek, ključno je, da žalujoči začutijo, da vam je mar in da ob slovesu od ljubljenega niso sami. Če vas žalujoči prosi, da ostanete z njim dlje, si vzemite čas in mu bodite na razpolago. Sožalje izrecite z lastnimi besedami. Če pokojnika niste dobro poznali, lahko le stavek ali dva; vaše besede naj bodo takrat osredotočene na tolažbo sorodniku. Če je bil pokojnik vaš tesen prijatelj, lahko podelite svoje pogrešanje in žalosti ob izgubi, s čimer boste s svojcem vzpostavili še bolj poglobljen stik in povezanost v tej izgubi. Dovolite si izgovoriti tisto, kar čutite v sebi. Če se svojci ob tem odzovejo, jih poslušajte, saj jim boste s tem pomagali pri procesu žalovanja. Govoriti o notranjem doživljanju

30

je namreč eden od prvih korakov v tem procesu in vaša pomoč je že to, da ste prisotni ter sočutno poslušate.

Kaj če se ulijejo solze Solze so naravni odziv na doživljanje žalosti. Pomembno je, da se jih ne ustrašimo, niti pri svojcu niti pri sebi, saj sočutna drža pomeni čutiti s sočlovekom. Ko se pojavijo solze, je dovolj, če svojca toplo objamete ali mu prijazno stisnite in podržite roko v znak podpore (taka poteza je dovolj zlasti v tistih primerih, ko se s svojcem ne poznate pobližje).

Kdaj izreči sožalje Sožalje izrecite takoj, ko izveste za novico. Če vas je o smrti obvestila družina, je najprimerneje, da ga izrazite nemudoma, lahko s preprostimi besedami, kot na primer »moje iskreno sožalje«. Sicer boste izrekli sožalje ob prvem osebnem stiku, kar je običajno takrat, ko pridete pokojnika pokropiti. Ko vstopite v prostor (vežico), in če imate s seboj cvetje ali sveče, najprej te odložite na za to pripravljeno mesto. Nato umirjeno pristopite do pokojnika, ga s pripravljeno vejico pokropite in če ste verni, se pokrižajte. Postojte ob pokojnem 2–3 minute; verni običajno v tem času zanj molijo, vsekakor pa je naravno, da se ga s toplimi mislimi spomnite in v sebi začutite žalost ob slovesu. Ko zaključite, se lahko ponovno pokrižate, sicer ga še enkrat pokropite. Nato počasi stopite do družine, jim

Skupaj skozi vse korake slovesa


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI sočutno podajte roko in z občutkom izrecite: »Moje sožalje.« Če ste z družino tesno povezani, jih lahko tudi objamete. Običajno se ostane z žalujočimi v vežici 10–15 minut. Pred odhodom se od svojcev poslovite, a v kolikor je žalujočih veliko, to niti ni potrebno. Sožalje se lahko izreče tudi ob grobu, po končani žalni slovesnosti. Še pred tem je marsikje običaj, da se po pokopu pred grobom počasi in v tišini zvrstijo vsi žalujoči, v grob pa vsak odloži cvet ali pest prsti. V kolikor besed sožalja niste uspeli izreči na dan žalne slovesnosti, svojce obiščite v dneh po pogrebu, jim na kratko izkažite podporo in ponudite morebitno pomoč.

LX-sožalnice in sveče so naprodaj na vseh poštah, razen pogodbenih. Za prenos in dostavo LX-telegrama velja cena iz veljavnega cenika Pošte Slovenije. Slike so simbolične.

Komu izreči sožalje, če je preminuli iz vašega družinskega kroga? Ker ste v takem primeru tudi vi izgubili vam drago osebo, si v takih primerih ne izrekate običajnega sožalja, pač pa je pomembno, da ste tedaj drug z drugim v tej izgubi. Naravno je, da se tolažite z objemom, kjer pustite, da iz vas pridejo spontani izrazi obžalovanja in sočutja, kot na primer: »Žal mi je, da se je to zgodilo, tudi meni je hudo. V tem si bomo stali ob strani, ostanimo povezani in pomagajmo drug drugemu.«

Druge poti za izrekanje sožalja Če osebni obisk ni mogoč, sožalje izkažite s cvetjem ali svečami, ki jih lahko pošljete na kraj poslovitve. Vljudna pozornost je sožalna vizitka, v katero zapišete (lastnoročno in čitljivo) sočutne sožalne besede. Prejemnik je čustveno prizadet, zato si ob pisanju prizadevajte, da mu v njegovi žalosti pridete nasproti. To lahko naredite le s stavkom ali dvema, ali vzamete citat ali verz iz knjige, ki smiselno govori o sočutju ob izgubi. Če želite sporočiti svojcem daljše sporočilo, napišite sožalno pismo. V njem zapišete svoje prijetne spomine na vajino druženje, na vse, kar ste pri pokojniku cenili in ga je delalo dobrega človeka. Vaše iskrene in sočutne misli lahko pokojnikovo družino še dolgo bodrijo in jim prinašajo tolažbo. V primeru, da sožalje izrekate sodelavcu ali poslovnemu partnerju, se držite formalne oblike sožalja, brez osebnih verzov, a vendarle z občutkom za stisko ob izgubi. Elektronska pošta ni primerna oblika izrekanja sožalja. Telefonski klic lahko nadomesti osebni obisk v primeru, da ste iz oddaljenega kraja ali iz drugega tehtnega razloga, ki onemogoča vaš prihod, sicer je veliko primernejši osebni stik. Najdragocenejše je, da smo drug z drugim v časih, ko je najtežje.

LX-telegram – za besede tolažbe ob izgubi bližnjega

QR koda za pregled LX daril Poleg klasičnih sveč lahko izberete tudi do okolja bolj prijazne alternative: sveče, ki jih je mogoče znova napolniti, sveče, ki gorijo dalj časa, ali solarne sveče, ki za svoje delovanje uporabljajo sončno energijo. Info & naročila: 080 1400, telegrami.posta.si ali najbližja pošta. Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami!

https://telegrami.posta.si/PregledDaril/PregledDaril?utm_ source=tisk&utm_medium=letak&utm_campaign=LX_ telegram&utm_content=qr-koda_prodajni-katalog

Skupaj skozi vse korake slovesa

31


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

Mrliški list - izpisek iz

matičnega registra

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica Upravne enote Kranj Upravna enota Hrastnik

Pri matičarju na oddelku za upravne notranje zadeve upravne enote, na območju katere je imel pokojnik stalno prebivališče oziroma na tisti upravni enoti od koder so pokojnikovi družinski člani ali osebe, s katerimi je pokojnik živel, boste prejeli mrliški list. Izpisek izdajo na obrazcu za notranji promet za uporabo v Sloveniji ali večjezičnem mednarodnem obrazcu za uporabo v tujini. Zakonec ga prejme po uradni dolžnosti, ostalim se izda na podlagi vloge. Prvi izpisek iz matične knjige umrlih je brezplačen, za vsak naslednji izpisek je treba plačati 3 €. Izpisek vsebuje naslednje podatke: priimek in ime umrlega, datum in kraj smrti, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, zadnje stalno prebivališče, priimek in ime zakonca, EMŠO (ali datum rojstva) zakonca. Podatke lahko izvejo osebe, ki imajo zakoniti interes za uporabo, zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda, ki jim v naprej ni bilo pisno prepovedano posredovanje podatkov.

Kdo lahko zaprosi za mrliški list: • ožji družinski člani (zakonec ali partner, zunajzakonski partner ali partner iz nesklenjene partnerske zveze, otroci in starši),

32

• zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda, če umrla oseba nima živečih ožjih družinskih članov (zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, zapustnikov zakonec/partner oziroma zunajzakonski partner/partner iz nesklenjene partnerske zveze (prvi dedni red) ter zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre), zakonec/partner oziroma zunajzakonski partner (drugi dedni red), • druge osebe, če izkažete zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov, in če ožji družinski člani umrlega temu ne nasprotujejo.

Uničenje dokumentov Ob obisku upravne enote s seboj prinesite vse veljavne osebne dokumente pokojnika, saj je s smrtjo prenehala njegova pravna in poslovna sposobnost (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, parkirna dovolilnica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, obmejna prepustnica, orožni list in ostala dovoljenja). Matičar bo preveril dejstvo o smrti v matičnem registru, nato pa dokumente fizično uničil in vam jih vrnil. Vir: Zakon o dedovanju, Gov.si.

Skupaj skozi vse korake slovesa


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

Smrtovnica - dokument za

uvedbo zapuščinskega postopka

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica Upravne enote Kranj Upravna enota Hrastnik

Na upravni enoti bo matičar sestavili smrtovnico na podlagi podatkov iz matičnega registra in centralnega registra prebivalcev, centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev in podatkov, ki jih predate pokojnikovi družinski člani ali osebe, s katerimi je pokojnik živel. Sestavi se tudi v primeru, če pokojnik ni zapustil nobenega premoženja.

Kaj prinesete s seboj na upravno enoto: • podatke o zakoncu pokojnika (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oziroma začasno prebivališče); če je pokojniku zakonec že umrl, še datum in kraj njegove smrti, • podatke o otrocih pokojnika in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni: osebno ime, datum rojstva, poklic ter stalno oziroma začasno prebivališče), • podatke o zunajzakonskem partnerju oziroma drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona oziroma oporoke (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oziroma začasno prebivališče), • podatke o premoženju pokojnika: • vrsta premoženja in kje se premoženje nahaja, • premoženje, za katerega so potrebni posebni predpisi glede posesti, hrambe in priglasitve, kot npr. orožje, • gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naložbe, • dragocenosti pokojnika, • transakcijski računi, • druge pomembne listine, terjatve, zavarovanja (življenjsko zavarovanje, neizplačan del pokojnine), • približna vrednost nepremičnega in premičnega premoženja preminule osebe, • morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost – višina pogrebnih stroškov, • podatki o pomoči po predpisih o socialnem varstvu, katere vrste pomoči je prejemal, v kakšnem obdobju, kdo je pomoč izplačeval in kakšen je skupni znesek,

• podatek o hrambi pisne oporoke, če ta obstaja, ali druge pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja ali pogodba o dosmrtnem preživljanju ali sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, • podatki o ustni oporoki in o pričah (osebno ime, poklic, stalno in začasno prebivališče). V roku 30 dni od dneva vpisa smrti pošlje matičar sestavljeno smrtovnico zapuščinskemu sodišču, ki uvede zapuščinski postopek. Vir: Zakon o dedovanju, Gov.si.

Skupaj skozi vse korake slovesa

33


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

Urejanje finančnih sredstev po pokojnem Sodelujoči strokovnjaki: Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka in partner pri Vezovišek & Partnerji Vera Kocbek, mag. ekon., vodja marketinga, GRAWE zavarovalnica Janja Laharnar, direktorica osebnih zavarovanj, Generali zavarovalnica Katarina Topčič, strokovni vodja na področju osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav Žiga Godec, vodja lastne prodajne mreže pri Prvi osebni zavarovalnici

Sredstva na bančnih računih Po izdaji mrliškega lista bo banka morda bančni račun pokojnika dala v mirovanje. Banke namreč lahko prejmejo informacijo o dogodku s strani upravne enote, FURS-a, ZPIZ-a, ni pa to nujno, saj postopek v Sloveniji ni enoten, je pojasnila Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka in partner pri Vezovišek & Partnerji. V primeru, da informacijo prejmejo, pooblaščenci nimate več možnosti dviga sredstev. Banka bo zaustavila razpolaganje s sredstvi do prejema pravnomočnega sklepa o dedovanju, terjatve pa prenesla na pristojne službe. Pomembno je, da takoj ukrepate tisti, ki ste vzdrževani družinski član pokojnega (partner) in nimate svojih sredstev, saj to pomeni, da boste ostali brez sredstev, vse do pravnomočnega sklepa o dedovanju. Svetujemo, da ravnanje s tekočimi sredstvi že pred tem, če imate možnost, prenesete nase ali novega imetnika. Prav tako plačila ponudnikov storitev, če jih uporabljate tudi sami (televizija, telefon, internet, naročnine na časopise in revije), ostale pa odpoveste direktno pri njih. Ob menjavi lastništva računa in plačil pri ponudnikih storitev boste ponekod potrebovali izpisek iz matične knjige umrlih.

Delovno razmerje Z nastopom smrti pogodba o zaposlitvi preneha, pravice iz delovnega razmerja (plača, nadomestila, regres) pa pokojniku pripadajo do tega dneva in so nakazana na njegov bančni račun in so nato del zapuščinskega postopka. Po kolektivnih pogodbah je lahko umrli prejemal zaradi dlje trajajoče bolezni ali zdravljenja solidarnostno pomoč, zato se o obstoju pozanimajte pri njegovem delodajalcu. Pri vašem delodajalcu pa lahko preverite, če ste morda po kolektivni pogodbi upravičeni do solidarnostne pomoči za svojce umrlega.

34

Razdelitev premoženja s sklepom o dedovanju Finančna sredstva in premoženje pokojnega urejate s pravnomočnim sklepom o dedovanju (izda ga sodišče po zaključeni zapuščinski razpravi), iz katerega je razvidna razdelitev premoženja. Pošljite ga navedenim pravnim osebam, ki bodo uredile prenos sredstev na račune dedičev (če dediči nimate ustreznih računov, vas finančna inštitucija pozove, na primer za odprtje trgovalnega računa ali pristopno izjavo za vzajemni sklad). Vedeti morate, še dodaja Kozlevčarjeva, da s tem ko dediči po zakonu odgovarjajo za zapuščino preminulega, so dolžni poravnati tudi njegove dolgove, vendar le do višine vrednosti podedovanega premoženja.

Premoženje, ki je najdeno kasneje Če imetje denarnih sredstev v sklepu ni omenjeno ali je imetje najdeno po izdanem sklepu, je treba obvestiti pristojno sodišče, da o tem izda ustrezen dodaten sklep o razdelitvi naknadno najdenega premoženja.

Pozabljeno premoženje Obvestilo finančne institucije o premoženju, katerega je dedič spregledal ali ga ni prejel (zaradi selitve, izgubljene pošte, bivanja v tujini), odgovorne ustanove hranijo. Po 3 letih bodo premoženje (denar na računu, premoženje v sefu, vrednostni papirji, življenjska zavarovanja, zlato ali druge žlahtne kovine) spoznale za »pozabljeno«, če se zanj nihče ne bo javil. Glede na vrsto premoženja bo vaša pravica trajala omejen čas; na primer za sklenjeno življenjsko ali pokojninsko zavarovanje je doba 5 let, za zavarovalne pogodbe 3 leta, za vrednostne papirje časovne omejitve ni. Če lahko dokažete, da za smrt niste vedeli, je v primeru življenjskih zavarovanj doba zastaranja 10 let, pri zavarovanjih 5 let.

Skupaj skozi vse korake slovesa


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI Izplačilo iz življenjskega zavarovanja »Osnovni namen sklenitve življenjskega zavarovanja je poskrbeti za finančno varnost bližnjih v primeru smrti,« je pojasnila Katarina Topčič, strokovni vodja na področju osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, ter dodala, da se upravičenca (ali več upravičencev) določi ob sklenitvi zavarovanja. »Te se lahko določi poimensko ali opisno (npr. zakonski partner, otroci zavarovane osebe),« pravi Janja Laharnar, direktorica osebnih zavarovanj, Generali zavarovalnica. Če so upravičenci zakoniti dediči, je lahko postopek izplačila daljši. Če bi se zavarovanec odločil, lahko upravičenca tudi spremeni med samim trajanjem zavarovanja. »Zavarovanje za pogreb je največkrat predmet kritja smrti zavarovanca, kjer se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, katera bi pokrila stroške pogreba in morebitne druge stroške, ki nastanejo po smrti«, pojasni Vera Kocbek, mag. ekon., vodja marketinga, GRAWE zavarovalnica. Žiga Godec iz Prve osebne zavarovalnice še doda: »Ob sklenitvi zavarovanja se skupaj s stranko določi znesek, ki bo kril stroške pogreba do določene maksimalne vrednosti, zavarovanec pa se zavaruje brez posebnih dodatnih pogojev.« Premije oz. nadomestilo se največkrat plačuje mesečno do 90. leta starosti, kritje pa velja do konca življenja. Postopek uveljavljanja zahtevka po smrti zavarovanca je enostaven. Janja Laharnar pojasni, da mora upravičenec po smrti zavarovane osebe predložiti zavarovalnici zahtevek, izpis iz matične knjige umrlih in dokazilo o vzroku smrti ter tudi dokazilo, da sme zahtevati izplačilo, če je to potrebno (npr. rojstni list otrok, če so kot upravičenci navedeni otroci zavarovane osebe). »Če je upravičenec otrok do 15. leta starosti, vlogo vloži starš ali drug zakoniti zastopnik. Izplačilo na otrokov račun se lahko izvede le po podanem soglasju centra za socialno delo,« še doda Topčičeva.

Varčevanje za pogreb v naprej (za svojce) Varčevanje in zavarovanje sta dva finančna instrumenta, ki ju je Žiga Godec, vodja lastne prodajne mreže pri Prvi osebni zavarovalnici, za boljše razumevanje takole opredelil: »Varčevanje za pogreb pomeni, da imamo na strani dovolj sredstev za svoj pogreb, kakršnega smo si zamislili. To pomeni, da svojci po naši smrti s pogrebom ne bodo imeli nikakršnih dodatnih stroškov, saj smo za potrebna sredstva poskrbeli v obliki gotovine

v kuverti, dovoljšnega stanja na osebnem računu ali naložbenega varčevanja, kateremu določimo upravičenca za primer smrti. Zavarovanje za pogrebne stroške pa sklenemo takrat, ko nimamo možnosti ali zmožnosti, da bi sami privarčevali ustrezen znesek za kritje stroškov pogreba. V tem primeru dogovorjen znesek po naši smrti svojcu plača zavarovalnica, mi pa za tako pogodbo plačujemo zavarovalnici nadomestilo oziroma mesečno premijo.« Katarina Topčič, strokovni vodja na področju osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, svetuje, da je za varno in dostojno starost priporočljivo poskrbeti že ob prvi zaposlitvi. Zaposleni ima možnost, da za dodatno pokojnino varčuje preko delodajalca ali pa za to poskrbi sam. »Kljub temu, da je najbolj primeren čas za varčevanje za pogreb prav obdobje takoj po upokojitvi, večina seniorjev še vedno varčuje za druge namene, najsi gre za varčevanje za vnuke, oplemenitenje sredstev ipd.,« je povedal Žiga Godec iz Prve osebne zavarovalnice. Vera Kocbek, mag. ekon., vodja marketinga, GRAWE zavarovalnica, predlaga, »da se seniorji, ki ne želijo pustiti odprtih dolgov svojim bližnjim in preskrbeti sredstva za dostojen pokop, odločijo za varčevanje, ki vključuje tudi primer smrti, kar pomeni, da lahko zavarovalec prejme privarčevana sredstva, če doživi dogovorjeno zavarovalno dobo, v primeru smrti pa prejme navedeni upravičenec izplačano zavarovalno vsoto za primer smrti.« Na vprašanih zavarovalnicah pravijo, da je sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja ali varčevanja preprosta, brez izkazovanja zdravstvenega stanja ali zdravniškega pregleda, minimalen znesek vplačil je poljuben, glede na vaše zmožnosti. Premija se plačuje do določene starosti, kritje pa velja še naprej. Ob poteku dobe vplačevanja premije se zavarovalec sam odloči, kdaj bo privarčevana sredstva dvignil (tako da vložiti zahtevek), pravijo na Generali zavarovalnici, odkup zavarovanja sicer lahko naredi tudi pred potekom dobe plačevanja, ki je najmanj 10 let, vendar se v tem primeru obračunajo stroški odkupa in davki. Po poteku dobe plačevanja premije pa teh stroškov ni. »Vrednost premoženja na naložbenem računu stranke je odvisna od veliko dejavnikov, na primer od višine premije, dolžine vplačevanja, donosnosti izbrane naložbe«, je povedala Janja Laharnar, direktorica osebnih zavarovanj, Generali zavarovalnica.

Skupaj skozi vse korake slovesa

35


UZIVNO

NLB AH VALNIC

UZIVNO

NLB AH VALNIC

UZIVNO

NLB AH VALNIC

UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI V razmislek: zavarovanje za naše starše »Z vidika finančne varnosti in skrbi za seniorje, ki so veliko bolj izpostavljeni nezgodam in boleznim«, priporoča Janja Laharnar, direktorica osebnih zavarovanj, Generali zavarovalnica, da »zavarovanje za starejše sklenejo tudi delovno aktivni za svoje starše, saj so prav oni tisti, ki v primeru bolezni ali nezgode starša prevzamejo skrb zanje in tudi finančno breme, ki s tem nastane. Z enim zavarovanjem se tako lahko poskrbi za kritje pogrebnih stroškov in tudi za finančno varnost v primeru bolezni in nezgode.«

Izbira primernega zavarovanja za vas in vaše svojce Osnovno vprašanje, ki si ga zastavite pred izbiro zavarovanja je: koliko sredstev boste namenili za žalno slovesnost, ki si jo želite. Zavarovalni agent naj vam jasno in podrobno predstavi oblike življenjskih zavarovanj in varčevanj. Sami mu zastavite vprašanja, kot so: 1. Katera oblika življenjskega zavarovanja je to? Ali ste z izbrano obliko zavarovanja, zavarovani tudi v primeru daljše bolezni, invalidnosti, zdravljenja

v bolnišnici, nezgodne smrti? V katerih primerih je pri tej obliki vam ali vašim upravičencem izplačana zavarovalna vsota? 2. Kolikšen znesek vplačujete mesečno? Ali je mogoče vplačila za nekaj mesecev zamrzniti in jih nato ponovno aktivirati? 3. Kolikšna je zavarovalna doba? Ali je doživljenjska oblika zavarovanja? Ali zavarovanje za določen čas? Kako je v primeru, če umrete v obdobju določenega časa? 4. Kdaj je zavarovanje prekinjeno? Ali je to v primeru nenadne smrti ali po poteku zavarovalne dobe? Kako je v primeru, da obroka premije ne morete več vplačevati? 5. Kdo je upravičenec po poteku zavarovalne dobe? Vi ali vaš izbrani upravičenec? 6. Kdaj bo zavarovalna vsota izplačana (zavarovancu ali upravičencu)? 7. Kakšne so izjeme pri izplačilu zavarovalne vsote? 8. V katerih primerih je zavarovalna vsota izplačana, če smrt nastopi pred koncem zavarovalne dobe? 9. Ali lahko zavarovanec ali upravičenec pridobi predčasno izplačilo? 10. Kakšni so pogoji odkupa vplačanih premij? Viri: E-uprava, Gov.si, Zps.si.

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

ZIVNO EKSKLU B

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA L S PO OV

36

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA L S PO OV

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA L S PO OV

V NL H ALNICA POSLOV

V NL H ALNICA L S PO OV

ZIVNO EKSKLU B

V NL H ALNICA L S PO OV

Skupaj skozi vse korake slovesa


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

Potek

zapuščinskega postopka Sodelujoča strokovnjakinja: mag. Irena Hacin Kölner, odvetnica specialistka civilnega in gospodarskega prava

Matičar, ki je pristojen za vpis smrti v matično knjigo umrlih, v tridesetih dneh od vpisa pošlje smrtovnico zapuščinskemu sodišču. Sodišče, na območju katerega je imel pokojni zadnje stalno ali začasno prebivališče, takoj po prejemu smrtovnice po uradni dolžnosti začne zapuščinski postopek. Kadar iz smrtovnice izhaja, da zapustnik ni zapustil premoženja ali je zapustil le premično premoženje in nihče od dedičev ne zahteva oprave obravnave, se zapuščinska obravnava ne opravi, osebe, ki so upravičene dedovati, pa izvršujejo pravice kot dediči. V slovenskem pravnem redu namreč velja, da dediči že s trenutkom zapustnikove smrti vstopijo v njegov pravni položaj, zaradi česar so že od trenutka smrti dalje upravičeni izvrševati vse pravice, ki jih je imel zapustnik. Sklep o dedovanju je le ugotovitvene narave. V vseh ostalih primerih bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo. Glavna naloga sodišča je, da v zapuščinskem postopku ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere pravice iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom in drugim osebam.

Vabilo na narok Sodišče razpiše narok, na katerega povabi dediče in ostale, za katere je sodišču znano, da bi lahko bili dediči. V vabilu seznani osebe z obstojem oporoke oziroma jih povabi, da jo predložijo. Seznani jih, da lahko do konca postopka podajo pri sodišču izjavo, ali sprejmejo dediščino ali se ji odpovejo in da bo sodišče odločilo o njihovi pravici po podatkih, s katerimi razpolaga, če ne pridejo na narok ali ne podajo izjave. Izjava se lahko poda ustno v zapisnik na naroku ali pisno. Zadošča že lastnoročno napisana ali računalniško izpisana in podpisana izjava. Ni potrebno, da bi bila overjena pri notarju, razen če sodišče to posebej zahteva.

Pomembno je vedeti: 1. dedna izjava je nepreklicna: izjave dedič, potem ko jo poda, ne more preklicati. Dedič, ki je dal izjavo, lahko zahteva razveljavitev izjave s tožbo, če je bila povzročena s silo, grožnjo ali zvijačo, ali če je bila dana v zmoti. 2. dedna izjava se nanaša na celotno dediščino in ne more biti pogojna: izjava, s katero bi eden od dedičev izjavil, da sprejema dediščino na zapustnikovem stanovanju, drugemu premoženju pa se odpoveduje, ni dedna izjava o odpovedi dedovanju, ampak gre za izjavo s katero dedič dediščino po zapustniku sprejema in obenem predlaga, na kakšen način naj se razdeli med dediče. Tudi izjava dediča, da se dediščini odpoveduje v korist drugega dediča (npr. hči izjavi, da se odpoveduje dedovanju po očetu v korist matere) ni izjava o odpovedi dedovanju ampak izjava o sprejemu dediščine in odstopu dednega deleža sodediču. To je pomembno v primeru, da so po zapustniku ostali dolgovi. Dediči namreč odgovarjajo za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. Kdor se dediščini odpove, ni dedič in tudi za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Obravnava Na naroku sodišče najprej naznani po kom teče zapuščinski postopek, nato preveri kdo je prisoten. Nadalje sodišče povzame vse premoženje, ki je znano sodišču in pri dedičih preveri ali obstaja še kakšno zapustnikovo premoženje. Nato sodišče ugotovi, kdo so dediči ter ali se deduje na podlagi zakona ali nastopi oporočno dedovanje. Pri vstopu na sodišče morajo vse stranke skozi varnostni pregled, zato je pomembno, da na narok pridete dovolj zgodaj. S seboj imejte osebni dokument in vabilo na narok. Zastopanje po odvetniku na narokih v okviru zapuščinskega postopka ni obvezno. Lahko se dedič z njim posvetuje in se dogovori tudi za zastopanje. Odločitev o tem

Skupaj skozi vse korake slovesa

37


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

je praviloma odvisna od obsega zapuščine in od zapustnikovih razpolaganj s svojim premoženjem za časa življenja. Če obstoji oporoka, pri dedičih preveri ali ji priznavajo njeno veljavnost. Če se zgodi, da je kdo od dedičev ne priznava, npr. ker trdi, da zapustnik zaradi svoje bolezni v trenutku, ko je bila sestavljena sploh ni vedel, da podpisuje oporoko, sodišče zapuščinski postopek prekine in osebo katere pravico šteje za manj verjetno napoti na pot pravde. Če se v roku, ki ga določi sodišče, tožba ne vloži, sodišče izda sklep o dedovanju, kot da bi bil zahtevek dediča, ki je bil napoten na pravdo zavrnjen. Če je tožba pravočasno vložena, se zapuščinski postopek prekine in se nadaljuje šele, ko postane sodba v pravdnem postopku pravnomočna. Če spora o dejstvih, ki so pomembna za sprejem sklepa o dedovanju ni (npr. ni spora o obsegu zapuščine, ni spora o tem kdo je dedič) se zapuščinski postopek konča z izdajo sklepa o dedovanju. Sklep izide pisno.

Aktivno iskanje zapustnikovega premoženja Pomembno je, da so dediči pri iskanju zapustnikovega premoženja aktivni in da sodišču povedo, ali je imel pokojni še kakšno drugo premoženje, na katerega so morda ob sestavi smrtovnice pozabili, npr. bančni račun v Avstriji. Sodišče bo opravilo ustrezne poizvedbe in o tem pridobilo podatek.

Dedni dogovor Dediču pripade glede na dedni delež ustrezen del vsake zapustnikove premoženjske pravice. Na primer – če je bil zapustnik lastnik enega stanovanja in vikenda na morju, bosta brata, ki sta edina dediča po njem, dedovala vsak polovico njegove lastninske pravice na stanovanju in na vikendu na morju. Posledično bosta postala solastnika in bosta z obema nepremičninama morala upravljati skupaj. Dediči lahko, že v okviru zapuščinskega postopka, sklenejo dedni dogovor – v osnovi gre za dogovor o delitvi dediščine med več dedičev. V zgornjem primeru bi se brata lahko dogovorila, da eden od

38

njiju podeduje stanovanje, drugi vikend. Če pride do razlike v vrednosti, se lahko dogovorita o izplačilu razlike. Dediči lahko sodišču predložijo dedni dogovor ali ga sklenejo na naroku. S tem se izognejo nastanku solastniške skupnosti.

Zakonito dedovanje Po zakonu dedujejo zapustnikovi sorodniki, kadar zapustnik ni napravil veljavne oporoke. Od tega, kdo so njegovi najbližji sorodniki je odvisno ali govorimo o dedovanju v prvem, drugem ali tretjem dednem redu. V prvem dednem redu dedujejo zapustnikovi otroci (če so otroci že pokojni po vstopni pravici dedujejo vnuki) in njegov zakonec po enakih delih. Če zapustnik ni zapustil otrok, se deduje v drugem dednem redu - dedujejo njegovi starši in njegov zakonec, pri čemer pokojnikovi starši dedujejo eno polovico zapuščine po enakih delih, pokojnikov zakonec pa deduje drugo polovico zapuščine. Kadar zapustnik ni zapustil ne potomcev ne staršev in tudi ti niso zapustili nobenega potomca in ne zakonca, dedujejo njegovi dedi in babice – dediči tretjega reda. Eno polovico zapuščine dedujeta ded in babica po očetovi strani, drugo polovico pa ded in babica po materini strani. Nujni dediči so pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Njihov nujni dedni delež znaša polovico zakonitega dednega deleža. Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Njihov nujni dedni delež znaša eno tretjino zakonitega dednega deleža. Nujni dedni delež v posameznem primeru lahko uveljavljajo le dediči, ki so v konkretnem primeru zakoniti dediči. O prikrajšanju nujnega dednega deleža določenega dediča govorimo, kadar je zapustnik s svojimi neodplačnimi razpolaganji za časa svojega življenja ali/in z oporočnimi razpolaganji razpolagal tako, da določen dedič od njega ni prejel (ne za časa življenja z darili in ne z oporoko) niti premoženja, ki bi ustrezalo njegovemu nujnemu dednemu deležu. Uveljavljanje prikrajšanja je zapleten postopek, zato v primeru da menite, da ste prikrajšani, za nasvet prosite izkušenega pravnega strokovnjaka.

Skupaj skozi vse korake slovesa


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI

Oporoka in pogodbe

dednega prava Sodelujoča strokovnjakinja: Lidija Šubic, odvetnica

Zakaj je dobro napisati oporoko in kaj je potrebno upoštevati Pri sestavi oporoke je potrebno paziti na obličnost, kar pomeni, da mora biti oporoka sestavljena v točno določeni obliki. Zato je smiselno, da vam oporoko po vaših željah sestavi odvetnik ali notar, ki vam pojasni tudi pravne posledice oporoke, obveznosti do nujnih dedičev ter razloži, kako se izognete nevarnosti, da oporoka ne bi bila veljavna. Oporoko lahko sestavi tudi sodnik pristojnega zapuščinskega sodišča ob prej ugotovljeni istovetnosti oporočitelja. V kolikor odnosi v družini to dopuščajo, je o predvideni sestavi oporoke smiselno obvestiti bodoče dediče in jih seznaniti s svojo odločitvijo. S tem jim prihranite nepotrebne spore ob dedovanju. Smiselno je tudi, da si zakonca na skupnem premoženju, drug drugemu naklonita služnost užitka. To pomeni, da bo tisti zakonec, ki bo dlje živel, lahko do smrti nemoteno uporabljal skupno premoženje. Priporočljivo je, da oporočitelj oporoko preda v hrambo na pristojno zapuščinsko sodišče, k notarju in jo vpiše v register oporok. S tem zagotovi, da oporoka ne bo uničena, poneverjena ali založena. Vsako oporoko je mogoče kadarkoli preklicati

Vrste oporok Zakon o dedovanju določa različne oblike oporoke, ki so odvisne od oporočiteljeve zmožnosti sestaviti in podpisati oporoko in od želje oporočitelja po tajnosti oporoke. 1. Lastnoročna oporoka – napisana na roko, datirana in podpisana s strani zapustnika (najbolj pogosta). 2. Pisna oporoka pred dvema pričama – zapustnik v navzočnosti dveh prič izrazi poslednjo voljo, se podpiše in istočasno tudi obe priči. 3. Oporoka sestavljena pred notarjem – zapustnik skupaj z notarjem pripravi oporoko in jo podpiše. 4. Sodna oporoka - sodnik sestavi oporoko, ki mu jo zapustnik pove ustno, sodnik mora prej ugotoviti oporočiteljevo istovetnost.

5. Oporoka sestavljena v tujini - državljanu RS jo lahko v tujini po določbah, ki veljajo za sestavljanje sodne oporoke, sestavi konzularni predstavnik ali diplomatski predstavnik Republike Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve. 6. Oporoka sestavljena med izrednim ali vojnim stanjem - med izrednim ali vojnim stanjem lahko vojaški osebi sestavi oporoko po določbah, ki veljajo za sestavljanje sodne oporoke, poveljnik čete, njej enake ali višje enote ali kdo drug v prisotnosti takšnega poveljnika. Oporoka preneha veljati po preteku šestdesetih dni po koncu izrednega ali vojnega stanja, če je oporočitelju vojaška služba prenehala prej ali pozneje, pa po preteku tridesetih dni po prenehanju vojaške službe. 7. Ustna oporoka - sklenjena je pred pričama v primeru izrednih razmer (trajna bolezen in druge izredne razmere objektivnih in subjektivnih okoliščin). Veljati preneha 30 dni od prenehanja izrednih razmer.

Neveljavnost oporoke Oporoka je neveljavna, če niso upoštevane vse obličnosti za napravo veljavne oporoke ali pa je ugotovljeno, da je bila oporoka s strani oporočitelja napisana pod vplivom grožnje, strahu, pod prisilo. Oporoka je neveljavna tudi, kadar se oporočitelj ni zavedal posledic svojih dejanj, morebiti zaradi vpliva zdravil, drugih substanc ali bolezenskih stanj in če je bil oporočitelj v zmoti glede dejstev povezanih z razpolaganjem.

Nujni delež Nujni delež je delež zapuščine, ki ga lahko po zakonu zahtevajo določene osebe, v primeru oporočnega dedovanja.

Darilna pogodba V primeru darilne pogodbe nujnega dediča, lahko ostali nujni dediči zahtevajo, da se dediču darilo všteje v zapuščinski delež. V primeru, da preostalo premoženje ne bi zadoščalo za nujne deleže nujnih

Skupaj skozi vse korake slovesa

39


UPRAVNA ENOTA IN DOKUMENTI dedičev, pa celo delno vračilo darila (v delu, ki zadošča za »pokritje« nujnega deleža). Takšen zahtevek je do tretjih oseb, ki niso nujni dediči po zapustniku, so pa prejeli darilo od zapustnika, mogoče postaviti v kolikor so te osebe prejele darilo eno leto pred smrtjo zapustnika. V primeru vračila darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža, se najprej vrnjeno tista, ki so bila podrejena najkasneje oz. najbližje zapustnikovi smrti.

Izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku V obliki notarskega zapisa morajo v vsakem primeru biti sklenjene izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku. Napisane morajo biti v ustrezni obliki in s primerno vsebino, sicer so neveljavne. Pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku se štejeta za odplačni pogodbi, kar pomeni, da če starš z enim izmed svojih otrok sklene takšno pogodbo, ostali otroci/nujni dediči ne morejo zahtevati nobenega izplačila iz predmetnega premoženja. Pred takšno pogodbo je potrebno temeljito razmisliti, saj so žal pogoste situacije, ko lastnik in oseba, ki naj bi zanj skrbela, zapleteta v spor, medtem ko je razdor pogodbe (v kolikor oba podpisnika ne soglašata z razdrtjem pogodbe) težko doseči. Z izročilno pogodbo bodoči zapustnik razdeli svoje premoženje, ki ga ima ob sklenitvi te pogodbe. Pogodbo zapustnik sklene z nujnimi dediči prvega dednega reda, se pravi z njegovimi potomci, njegovimi posvojenci oz. njihovimi potomci.

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se preživljalec, ki je lahko katerakoli oseba in ne nujno potomec ali najbližji sorodnik, zaveže, da bo preživljal preživljanca, ta pa mu bo v zameno za preživljanje zapustil del ali vse svoje nepremično in premično premoženje. Vrsto obveznost, ki jih mora izpolnjevati preživljalec, je potrebno izrecno navesti v pogodbi. Pogodba o preužitku je podobna pogodbi o dosmrtnem preživljanju, le da se premoženje takoj prenese na tretjo osebo. Z njo se preužitkar in prevzemnik dogovorita, da v zameno za določeno preužitkarjevo nepremično in premično premoženje, ki je potrebno za rabo in uživanje, od prevzemnika prejema določene dajatve in storitve (v obliki nudenja življenjskih potrebščin, denarja, bivalnega prostora in oskrbe).

Medicinska pogodba Zakon o pacientovih pravicah določa, da lahko pacient, ki je sposoben odločanja o sebi in je dopolnil 18 let, opredeli osebo, torej svojega zdravstvenega pooblaščenca, ki bo v primeru in za čas njegove nesposobnosti odločanja razsodila o njegovi zdravstveni obravnavi in drugih pravicah, ki se tičejo njegovega zdravljenja. Medicinska oporoka po vsebini pomeni prepoved, da bi svojci ali tretje osebe po smrti zapustnika pridobile podatek o zdravstvenem stanju, če te želi ohraniti kot zaupne.

Dediščini se lahko odpoveste V času, ko je zapustnik še živ, se lahko zapuščini odpoveste po sporazumu, ki mora biti sklenjen v notarski obliki ter podpisan s strani zapustnika in bodočega dediča. V primeru, da dedič poda izjavo o odpovedi dedovanju po smrti zapustnika (vloži do konca zapuščinske obravnave pristojnemu sodišču pred katerim teče zapuščinski postopek), je takšna izjava veljavna že, če je dana pisno in podpisana, ali izjavljena na zapisnik pri naroku sodišča. Ločimo dve situaciji – ko se dedič odpove za sebe in svoje pravne naslednike, ali ko se odpove zgolj za sebe. V slednjem primeru, bodo namesto njega dedovali po vstopni pravici njegovi potomci (v primeru smrti dediča pred zapustnikom). Če se dedovanju odpovedo vsi dediči prvega dednega reda, vstopijo v dedovanje dediči drugega dednega reda, če jih ni, pa dediči tretjega dednega reda.

40

Skupaj skozi vse korake slovesa


PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Pogrebnina in posmrtnina Sodelujoči strokovnjakinji: Milka Merc, vodja enote Maribor center, Center za socialno delo Maribor Helena Bezjak Burjak, direktorica Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška

Zaprosite za enkratno socialno pomoč Slovenski državljani s stalnim prebivališčem ali tujci, ki stalno bivajo v Sloveniji, lahko po smrti družinskega člana zaprosite za dve obliki izredne socialne pomoči – za pogrebnino in posmrtnino. Vlogo oddate na katerem koli centru za socialno delo (CSD) v roku enega leta po smrti vašega bližnjega. Vlogo pridobite na CSD, v založenih papirnicah ali na spletu (Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana-obrazec 8.47) ter jo izpolnite v skladu z navodili. Priložiti je treba: • dokazilo o smrti, če podatek še ni vpisan v matični register, • izpis prometa na bančnih računih za pretekle tri mesece pred smrtjo pokojne osebe, • v primeru pogrebnine originalen račun ali predračun stroškov pogrebne storitve. V primeru upravičenosti bo pristojni CSD sredstva nakazal pogrebnemu podjetju (če ste priložili predračun), pri njih pa boste poravnali le še razliko do polne vrednosti predračuna oziroma če ste predložili račun o opravljeni pogrebni storitvi, bodo sredstva nakazana na vaš račun. Višina posmrtnine znaša 402,18 €, višina pogrebnine pa znaša 804,36 € oz. ne več kot so stroški pogreba, kar izkažete z računom (na e-Uprava pri uveljavljanju preverite trenutno višino pomoči). Obeh prejemkov se v zapuščinskem postopku (dedovanje) ne vrača.

Kdo lahko zaprosi za pogrebnino Pogrebnina je namenjena pokritju stroškov pogreba v Sloveniji, če zanjo zaprosi: • družinski član pokojnika (zakonec, izvenzakonski partner, živeč v partnerski skupnosti, otroci in pastorki, pokojnikovi starši ali oseba enega izmed staršev, s katero živi v skupnosti, bratje/sestre, teta/ stric, nečaki ali vnuki pokojnika), • kdor je poskrbel za pogreb v Sloveniji, za ta namen

predloži račun ali predračun za pogrebno storitev, ki se glasi na vlagatelja (v kolikor gre za pogreb v tujini za pomoč ne morete zaprositi; možno je le vračilo stroškov za upepelitev v Sloveniji), in • kdor je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka ali njegov dohodek oziroma skupni letni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega 617 € za samsko osebo oziroma 925 € za družino.

Kdo lahko zaprosi za posmrtnino Posmrtnina je pomoč celi družini, ki je izplačana le enemu družinskemu članu. Za posmrtnino lahko zaprosi: • družinski član pokojnika (zakonec, izvenzakonski partner, živeč v partnerski skupnosti, otroci in pastorki, pokojnikovi starši ali oseba enega izmed staršev, s katero živi v skupnosti, bratje/sestre, teta/ stric, nečaki ali vnuki pokojnika), • kdor je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek oziroma. skupni letni dohodek družinskih članov ne presega cenzusa. Upoštevajo se mesečni, občasni in priložnostni dohodki (regres, pogodbeno delo, posredno ugotovljeni dohodki, študentsko delo). Ne upošteva se denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali državna štipendija in tudi premoženja se ne ugotavlja. Če vlagatelj prejema nadomestilo za brezposelnost v drugi državi ali dodatek za pomoč in postrežbo v drugi državi, mora to navesti. Če ima v lasti nepremičnino, ki jo oddaja, predloži vlogi dokazilo oziroma fotokopijo najemne pogodbe. Cenzus je zakonsko določen in odvisen od števila družinskih članov ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. Višino preverite na e-Uprava, sicer je v začetku leta 2022 znašala za: • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,20 €, • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45 €, • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.101,97 €, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.339,26 €, • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 945,12 €, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.254,80 €.

Skupaj skozi vse korake slovesa

41


PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

po pokojnem uživalcu pravice ali zavarovancu Sodelujoči strokovnjaki: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Izplačilo neizplačanih zapadlih denarnih prejemkov dediču

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine

Zapadli denarni prejemki, ki do dneva smrti osebe še niso bili izplačani, se lahko izplačajo dedičem. Zato v primeru smrti uživalcev prejemkov iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja preverite to možnost na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod ustavi izplačevanje prejemkov, ko se v uradni evidenci Centralnega registra prebivalstva spremeni status osebe ali ko prejme obvestilo o smrti osebe iz tujine.

Pravico do vdovske pokojnine lahko uveljavi vdovec ali vdova, če so izpolnjeni splošni pogoji na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in posebni pogoji na strani vdove oziroma vdovca.

Če zavod pridobi obvestilo o smrti prepozno in je bilo nakazilo že izvedeno, je banka dolžna zavodu vrniti nakazilo, nakazano po smrti uživalca. V primeru, da denarja ni več na računu, mora banka podatke o osebi, ki je dvignila denar, posredovati zavodu. Zavod pripadajoča sredstva nakaže dedičem na podlagi sklepa o dedovanju. Dediči lahko izpolnijo tudi posebno izjavo – Izjava z zahtevo za izplačilo zapadlih denarnih prejemkov dediču, ki jo najdejo na spletni strani zavoda, jo overijo na zavodu, upravni enoti ali pri notarju. Na podlagi navedene izjave so pod določenimi pogoji sredstva izplačana določenemu dediču, ta pa se zaveže, da bo izplačal sredstva naknadno ugotovljenemu dediču, če bi sklep o dedovanju izkazal drugače.

Če je bil umrli uživalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival: • predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja, ali • pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja. Če pokojni še ni bil uživalec pravic iz obveznega zavarovanja, je moral do dneva smrti izpolnjevati pogoje za predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino (smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti). Če je pokojni umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so pogoji izpolnjeni, ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil. Posebni pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine na strani vdove oziroma vdovca so v letu 2022 izpolnjeni, če je vdova oziroma vdovec: • do smrti pokojnika dopolnil/a 58 let, ali • do smrti pokojnika še ni dopolnil/a 58 let, dopolnil/a pa je 53 let starosti, vendar šele po poteku čakalne dobe, ki traja do dopolnitve starosti 58 let. V določenih primerih je vdova oziroma vdovec upravičen/a do vdovske pokojnine, ne glede na starost, če: • je popolnoma nezmož(e)n/a za delo ali je tak/a postal/a v enem letu po smrti ali • mu/ji je po smrti pokojnika ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po pokojnem in do katerih ima dolžnost preživljanja,

42

Skupaj skozi vse korake slovesa


PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV • je v času trajanja na tej podlagi pridobljene pravice do vdovske pokojnine (ob otrocih) postal/a popolnoma nezmož(e)n/a za delo, obdrži pravico do pokojnine toliko časa, dokler je podana takšna nezmožnost, • je v času trajanja na tej podlagi pridobljene pravice do vdovske pokojnine oziroma prejemanja pridobljene pravice do vdovske pokojnine (ob otrocih) dopolnil/a 58 let, to pravico trajno obdrži, • mu/ji je v času uživanja pridobljena pravica do vdovske pokojnine (ob otrocih) prenehala pred dopolnitvijo starosti 58 let, vendar po dopolnitvi 53 let starosti, jo lahko ponovno uveljavi pri starosti 58 let, • če je vdova otroka umrlega zavarovanca ali uživalca pravic rodila najkasneje 300 dni po njegovi smrti. Če vdova ali vdovec oziroma partner ni živel/a v zakonski skupnosti ali je ta prenehala, lahko pridobi vdovsko pokojnino, če: • ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine in jo je užival/a do smrti razvezanega zakonca, • če ima pravico do vdovske pokojnine tudi zakonec iz kasnejše zakonske zveze ali zunajzakonski partner, je razvezani zakonec upravičen do vdovske pokojnine kot souživalec, • če je zadnja tri leta pred smrtjo živel/a s pokojnim v skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali je v takšni skupnosti živel/a z umrlim zadnje leto in imel/a skupnega otroka, • če je bil/a z umrlim v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi. Za uveljavitev pravice do vdovske pokojnine mora prenehati tudi obvezno zavarovanje osebe, ki jo uveljavlja. Z dnem pridobitve pravice do vdovske pokojnine bo upravičenec avtomatično vključen tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prenehanje pravice do vdovske pokojnine V primeru ponovne sklenitve zakonske zveze ali skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, vdova ali vdovec izgubi pravico do vdovske pokojnine, če jo je sklenil/a pred dopolnjenim 60. letom starosti. Če vdova oziroma vdovec ne pridobi pravice do vdovske pokojnine po umrlem zakoncu iz nove zveze, mu/ji oživi prejšnja pravica do vdovske pokojnine, če ima otroka ali več otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo pravico do družinske pokojnine in jih je vdova oziroma vdovec

dolžan preživljati ali je dopolnil/a starost, ki je pogoj za pridobitev pravice do vdovske pokojnine.

Pogoji za pridobitev pravice do družinske pokojnine Pravico do družinske pokojnine pridobijo otroci oziroma drugi družinski člani v primeru, da so izpolnjeni splošni pogoji na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in posebni pogoji na strani njegovih družinskih članov. Med druge družinske člane se štejejo vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal ter starši, ki jih je bil umrli zavarovanec ali uživalec pravic dolžan preživljati. Zakon določa natančneje, kdaj se šteje, da je izpolnjen pogoj preživljanja. Splošni pogoji na strani umrlega so enaki, kot veljajo pri uveljavljanju pravice do vdovske pokojnine. Otrok ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Če je otrok po dopolnitvi 15. leta starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, ima pravico do družinske pokojnine najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti, če izpolnjuje vse obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela. Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo do 15. leta starosti ali do konca šolanja oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, je upravičen do družinske pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost. Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo po 15. letu starosti oziroma po končanem šolanju oziroma po dopolnitvi 26. leta starosti, pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma uživalec pravic preživljal do svoje smrti.

Prenehanje pravice do družinske pokojnine Uživalec družinske pokojnine izgubi to pravico, če ne izpolnjuje več posebnih pogojev, določenih za družinske člane, npr. ko: • dopolni starost 15 let in ne nadaljuje šolanja, niti ni prijavljen pri zavodu za zaposlovanje (do 18. leta starosti), • izgubi status dijaka oziroma študenta, ali • dopolni 26 let starosti. Več o osnovi za odmero vdovske in družinske pokojnine preberite na spletni strani Zpiz.si.

Skupaj skozi vse korake slovesa

43


UREDITEV GROBA

Najem

grobnega mesta

Sodelujoča strokovnjaka: Boštjan Milavec, Komunala Nova Gorica Sandi Grčar, Komunala Zagorje ob Savi

Pogreb pokojnika naročite upravljalcu pokopališča, običajno je to komunalno ali drugo podjetje, ki skrbi za upravljanje in urejanje pokopališča v občini pokopa. Če še nimate grobnega prostora na pokopališču, kjer želite da se izvede pokop, ga izberete in zanj sklenete najemno pogodbo za nedoločen čas (ali najmanj za 10 let). Grobni prostori so različne velikosti, izbirate med talnim ali zidnim žarnim grobom, enojnim ali dvojnim grobom ter povečanim grobnim prostorom. Pokopališki red posameznega pokopališča podrobneje opredeljuje še otroške grobove ter grobnice. Če družinski grobni prostor že imate, a je lastništvo ravno pokojnikovo, je treba spremeniti najemnika groba. Urejanje prevzame plačnik pogrebnih storitev najemniku oziroma kot se dogovorijo dediči ter pri upravljalcu pokopališča uredi prepis na njegovo ime. V primeru, da najem grobnega prostora urejate zaradi drugih razlogov (menjava lastništva, sprememba naslova itd.), spremembe javite upravljalcu v roku 15–30 dni. Novi in stari najemnik podpišeta vlogo za spremembo plačnika grobnega prostora. Novi najemnik podpiše še najemno pogodbo.

44

Grobnina ali najemnina grobnega prostora pokriva stroške vzdrževanja pokopališčnih zelenic, poti, objektov, vodnjakov, klopi, osvetlitev, uporabo vode, urejanje okolice in parkirišč, odvoz odpadkov oziroma uporabo ostale infrastrukture. Grobnina se običajno plačuje enkrat letno, ponekod v dveh polletnih zneskih. V kolikor grobnine najemnik grobnega prostora redno ne poravnava, ga upravljalec običajno najprej pozove k plačilu, nato pa zaradi neporavnanih obveznosti poda predlog za izvršbo na sodišče. Če grobnina v zadnjih treh letih ni bila plačana, se običajno grobno mesto najemniku odvzame. V primeru raztrosa pepela plačilo za uporabo prostora poravnate le v enkratnem znesku (običajno v petkratni višini letne najemnine za enojni grob). Na željo svojcev je lahko ime pokojnika zapisano na za to namenjeno standardizirano ploščo. Kot najemnik groba: • spoštujete pokopališki red, • upoštevajte pravila vzdrževanja reda in čistoče ter miru na pokopališču, • morate plačati stroške pogreba in stroške prve ureditve groba, • plačujte grobnino kot izhaja iz najemne pogodbe,

Skupaj skozi vse korake slovesa


UREDITEV GROBA • vzdržujte grob v času trajanje najema, kar pomeni obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), ki ne sme posegati na sosednje grobove, • z vodo in njeno uporabo na pokopališču ravnajte varčno, izključno za zalivanje zelenja na grobu ter čiščenje groba, • skrbite za vmesne poti in prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, • skrbite za grobno opremo, • redno odstranjujte plevel in odpadke, ki jih odlagajte na za to opredeljeno mesto, • pred spreminjanjem zasnove grobnih prostorov ali pred postavitvijo/odstranitvijo obeležij, robnikov, krovnih plošč pridobite soglasje upravljavca pokopališča (za manjša dela kot so klesanje, barvanje črk, čiščenje in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve to ni potrebno).

Kako odpovedati najem grobnega prostora Po preteku mirovalne dobe lahko odpoveste najem grobnega prostora (za krste je mirovalna doba 10 let, za žare to ne velja). To uredite osebno pri upravljalcu pokopališča, poravnate zapadle grobnine in odstranite vse elemente na grobu (nagrobno obeležje in rastlinje). V kolikor odvoz in odstranitev ne uredite sami, bo grobni prostor uredil upravljalec na vaše stroške. Če prekinete najemno pogodbo prej, običajno poravnate grobnine do konca mirovalne dobe (šele potem se lahko odločite za ekshumacijo oziroma prekop krste na drugo mesto ali upepelitev). Posmrtne ostanke v žarah se na vašo željo raztrosi na del pokopališča, ki je za to namenjen. Po prenehanju najemne pogodbe, se šteje, da je grob opuščen do konca mirovalne dobe, nato ga upravljalec prekoplje in odda novemu najemniku.

Postavitev

in ureditev groba

Za prvo ureditev groba, odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev začasnega nagrobnega obeležja, poskrbi upravljalec pokopališča. Po pokopu bo odstranil posušeno cvetje, običajno 14 dni po pogrebu, lahko tudi prej, če se boste tako dogovorili.

Pridobite informacije upravljavca in se dogovorite z arhitektom za izris groba Za ustrezno osnovan grobni prostor se najprej pri upravljavcu pozanimajte, kakšni odloki o velikosti in višini obeležij veljajo na pokopališču in v kolikšnem času ga je potrebno postaviti. Pri njih vložite tudi vlogo za postavitev nagrobnega spomenika. Zatem se obrnite na arhitekta (krajinskega arhitekta) in si skupaj z njim oglejte grob. Arhitektu pokažite fotografije vam všečnih grobov in določite velikosti želenih grobnih elementov, ta pa vam bo pripravil 3D izrise različnih variant ureditve grobnega mesta. Pri oblikovanju groba upoštevajte simboliko povezano s pokojnikovim domačim krajem, poklicem, željami in s tem grobu dodajte osebno noto.

Naročilo nagrobnega spomenika Sledi naročilo nagrobnega spomenika, pri izbiranju katerega vam pomagajo oblikovalci in specializirani kamnoseki. Ti predlagajo izbero kamna glede na osnovo nagrobnika, podnebje v okolju, teren, materiale ostalih grobov na pokopališču in na kulturno – geografsko območje. V Sloveniji se najpogosteje uporablja granit (odporen na različne vremenske razmere), marmor (bolj občutljiv na vremenske razmere) in apnenec (manj odporen na vremenske razmere). Oblika nagrobnega spomenika je lahko klasična, umirjena, v enem barvnem odtenku in enostavne oblike ali pa povsem moderna, v kombinaciji več barvnih odtenkov, asimetrična. Nagrobni spomenik za klasičen pokop se običajno postavi eno leto po organizaciji pogreba, za žarni pokop pa kmalu po pogrebu. Najbolj primeren čas za naročilo nagrobnika so zimski in pomladni meseci, saj so kamnoseki kasneje polno zasedeni in lahko se zgodi, da spomenik ne bo pripravljen do želenega roka.

Skupaj skozi vse korake slovesa

45


UREDITEV GROBA Okrasitev s skulpturami in nagrobnimi napisi Po želji lahko nagrobnik okrasite s skulpturo (lučke, vaze, različne aplikacije kot so križi, vrtnice, kipci, vejice, golobi, drugi znaki) in fotografijo. S pomočjo sodobne tehnologije je možno na nagrobnik prenesti poljuben portret, a zagotovite kakovostnega. Na nagrobni spomenik se vgravira ime, priimek, datum rojstva in smrti, poljubno dodate epitaf, krajši verz. Izbirate lahko med strojno ali ročno klesanimi črkami (zlate, srebrne, barvane), peskanimi (zlate, srebrne, barvane), kovinskimi ali keramičnimi. Za naročilo napisa potrebujete številko grobnega prostora, ki jo najdete na najemni pogodbi za grobni prostor ali na računu za plačilo najemnine in točne podatke za želen napis. Cena nagrobnega spomenika je odvisna od materialov, ki se uporabijo, zahtevnosti obdelave in vloženega časa.

Zasaditev in lepotna ureditev Sledite pravilu več je manj, spoštljiva eleganca je na prvem mestu. Tudi trend zadnjih let se nagiba k minimalističnemu stilu. Pri enostavni ureditvi lahko grob obložite s kamnito ploščo ali kamni, z izbranim prostorom za lončnico, žalni aranžma in nagrobne sveče. Ob tem vas čaka obsežnejše čiščenje kamna. Če se odločite za razgiban grobni prostor, pa določite večjo površino za rastlinje in grmovnice, ki jih boste lahko menjali. Skrb lahko prepustite tudi strokovnjakom. Grobni prostor naj bo obdan s trajnicami, zimzelenimi iglavci in listavci nekje v 80-90 % površine, ostalo prekrite s peskom, prodniki ali lubjem ter dodajajte sezonske rastline živih barv za obogatitev.

Najugodnejše je opraviti spomladanske zasaditve od marca do maja, jesenske pa od septembra do sredine oktobra. Jeseni je potrebno rastline posaditi dovolj globoko, da v zimskem času ne zmrznejo. Na arhitekturno splaniran del posadite sezonske rastline, na statičen del grobnega prostora pa trajnice, zimzelene iglavce ali listavce. Pri izbiri rastlin upoštevajte velikost groba in barve nagrobnika. Prednost imajo rastline ustreznih velikosti, ki ne rastejo prehitro, dobro prenašajo sušo, visoke temperature ali mraz in nimajo veliko odpadlega listja ali iglic.

Pokopališki bonton za vse obiskovalce 1. Obiskovalci pokopališča se vedite dostojno, odgovorno in spoštljivo do pokojnih in njihovih svojcev. 2. Ne motite drugih obiskovalcev (brez vpitja ali glasnega snemanja). 3. Ne hodite po grobnih prostorih ali po delih pokopališča namenjenih raztrosu pepela. 4. Vaše domače ljubljenčke pustite doma. 5. Na pokopališče lahko vstopate z otroškimi, invalidskimi in ročnimi vozički, ostala prevozna sredstva niso dovoljena. 6. Na pokopališče ne nosite predmetov, ki bi bili lahko sporni iz verskih ali drugih kulturnih prepričanj (ne prinašajte zastav, napisov, uporablja se le predmete po protokolu). 7. Na enotno urejenih prostorih pokopališč ne odlagajte predmetov ali napisanih plošč z imeni pokojnih. 8. V času pogrebne slovesnosti ne opravljajte vrtnarskih, kamnoseških ali drugih del na grobu, da ne motite slovesnosti.

UNIKATNI KAMNITI IZDELKI RESTAVRIRANJE IN OBNOVA 3D IZRIS IN SVETOVANJE

Vse iz kamna že od leta 1965 46

031 889 757 Matej 041 338 163 Aleš info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

Skupaj skozi vse korake slovesa


SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE

Dostojna poslovitev

od pokojnega

Sodelujoča strokovnjakinja: Alenka Križnik, univ. dipl. prav., strokovna delavka na OO Celje, Slovensko društvo Hospic

Če oseba umre v domači hiši, mrliški oglednik potrdi smrt in od pokojnika se lahko svojci dostojno poslovijo. Priprave potekajo doma in časa je dovolj za slovo od bližnje osebe. Trenutna zakonska ureditev ne omogoča enakih pravic do poslovitve za vse pokojne in njihove svojce. Strokovnjaki opozarjajo na velik pomen poslovitve od umrle osebe za žalovanje svojcev. Pravico do poslovitve lahko uvrstimo med temeljne človekove pravice, ki so zaščitene z ustavo in mednarodnimi akti. Njihova zaščita je odraz stopnje civiliziranosti družbe. Kadar smrt nastopi drugje, umrlega ne morete pripeljati domov, da bi se poslovili, a to možnost imate. Lahko se zgodi, da boste naleteli na dobronameren nasvet, da svojca ohranite v lepem spominu, vendar razmislite, če je to dovolj ali si resnično želite, da bi se dostojno poslovili in to tudi zahtevajte. Na primer: zgodi se nenadna smrt iz nepojasnjenih razlogov, na kraj dogodka pridejo policisti in reševalci. Po ogledu kraja policija oceni, ali gre za sumljive okoliščine, in pokliče dežurnega preiskovalnega sodnika, ki odredi obdukcijo. Pogrebna služba bo opravila prevoz umrlega do kraja obdukcije. Če je identifikacija opravljena na kraju nezgode, vas policisti obvestijo o nesreči. Po obdukciji bo pogrebno podjetje prevzelo umrlega, v skladu z vašim dogovorom za prevoz in pogreb. Na tem mestu vas mora pogrebna služba seznaniti z možnostjo poslovitve, ki se lahko v določenih krajih (Maribor, Celje) izvede v prostorih, kjer se je izvedla obdukcija (ker imajo za to primerne prostore). V Ljubljani na Inštitutu za sodno medicino primernih prostorov ni, zato pogrebna služba svojce seznani, da se lahko poslovijo v prostorih pogrebne službe (pogrebna služba prevzame pokojnega na Inštitutu in ga pripelje v svoje za slovo primerne prostore, kjer se lahko poslovite, ter ga nato odpelje nazaj).

Svojci in bližnji imajo vedno pravico, da se dostojno poslovijo. A je potrebno razlikovati slovo najbližjih oseb in slovo vseh ostalih, ki so bili pokojniku ali svojcem pomembne osebe. Prvo slovo predstavlja najbolj intimen prostor vključenih, ki se ne sme enačiti z drugo obliko slovesa, zato bo treba o tem v prihodnosti več govoriti. V letu 2021 so v Slovenskem društvu Hospic organizirali kampanjo na temo Pravica do poslovitve, v kateri so tako splošno kot tudi strokovno javnost opozoriti na pomen poslovitve od umirajočih in umrlih. V primeru občutka nemoči in dvoma se lahko obrnete na Slovensko društvo Hospic: 041 365 783, 041 365 848, 051 419 558, policijo: 113, Inštitut za sodno medicino: 01 543 72 00 ali na Varuha človekovih pravic: 080 15 30, kjer boste o svojih občutjih in pomislekih spregovorili s strokovnim delavcem.

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Navodila za uporabo (odrasli in otroci starejši od 12 let): Psihični stres - 1 do 2 tableti zjutraj in zvečer. Za boljši spanec - 1 do 2 tableti zvečer, pol ure pred spanjem. Tablete pogoltnite z veliko količino vode. Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, če se znaki bolezni med uporabo zdravila ne izboljšajo ali če se pojavijo neželeni učinki, ki niso navedeni v navodilu za uporabo. Zdravilo Anxemil je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Ne jemljite zdravila Anxemil, če ste alergični na zdravilno pasijonko ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6 navodila za uporabo).1 Informacije najdete tudi na spletni strani zdravila www.anxemil.si.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. REFERENCE: 1 Anxemil PIL - Navodila za uporabo Zastopnik za zdravilo Anxemil je podjetje Ewopharma d.o.o. Preberite si tudi naše obvestilo o zasebnosti, objavljeno na spletni strani ewopharma.si/politika-zasebnosti. Ewopharma d.o.o. | Cesta 24. junija 23 | 1231 Ljubljana-Črnuče T: +386 (0) 590 848 40 | info@ewopharma.si

Skupaj skozi vse korake slovesa

Tilman s.a. Z.I. Sud 15 5377 Baillonville Belgija SI.21.ANXEMIL.07, marec 2021

47


SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE

Žalovanje

naraven proces po izgubi

Sodelujoči strokovnjakinji: Maruša Zaletel Tekavc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka in supervizorka asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., Oddelek za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut

Izguba je sestavni del življenja in tudi žalovanje je naraven proces, ki ga doživite, ko izgubite nekoga, ki vam je ljub in na katerega ste navezani. Smrt ni edina izguba, ki jo izkusite, vendar se pogosto smatra kot edini upravičen vzrok žalovanja. V novejših pojmovanjih lahko vsak dogodek, ki zahteva spremembo, vzbudi žalovanje in tranzicijo. Izguba namreč zahteva, da pustimo del sebe za sabo in žalujemo za pokojnikom, preden lahko vstopimo v proces spremembe in ponovnega grajenja.

Dejavniki, ki vplivajo na proces žalovanja Ljudje žalujejo zelo različno in ni pravilnega ali napačnega načina. Žalovanje je bilo od pradavnine del življenja (če ljubite, boste tudi žalovali). Vendar se pogosto izgublja stik z naravnim vedenjem o žalovanju. Tudi trajanje žalovanja je zelo individualno in ni pravila, kdaj je žalovanje že predolgo ali je bilo prekratko. Kako močno bo žalovanje, je odvisno od več dejavnikov:

Izguba in žalovanje po navadi povzročita izgubo kontrole in varnosti. Žalujoča oseba nikoli več ne bo ista kot prej. Sicer se v tem tudi skriva potencial za razvoj in rast, vendar oseba na začetku čuti nemoč in osamljenost. Druge normalne reakcije žalovanja so na: • čustvenem nivoju (žalost, jeza, krivda, tesnoba, osamljenost, šok, otopelost), • miselnem nivoju (številne misli o pokojniku, pogrebu, okoliščinah smrti, občutek, da je pokojnik še prisoten z vami), • vedenjskem nivoju (motnje spanja, socialni umik, jok, prevelika aktivnost), • duhovnem nivoju (dvomiti v svoja verska prepričanja, v boga, ki je lahko kaj takega sploh dopustil).

• kako blizu vam je bil pokojnik, • na kakšen način je umrl (če je bila smrt nenadna, negotova – se ne ve kako je preminil, če je umrla oseba stigmatizirana npr. samomor, splav, potem bo žalovanje težje), • na kakšen način izražate čustva (če čustva potlačite, boste težje žalovali), • koliko podpore imate v okolju – žalovanje poteka običajno lažje, če imate tesno podporo v okolici (ljudje so vam pripravljeni prisluhniti brez obsojanja, da lahko večkrat podelite zgodbo in stiske, ki jih imate), • če najdete uteho v veri oziroma duhovnih prepričanjih, • če imate poslovilne rituale (pogreb, sedmina, obiskovanje pokopališča). Lahko se žalovanje zaplete npr. traja zelo dolgo (tudi po več letih ne izgubi na moči), privede do psihosomatskih (razni telesni znaki) ali duševnih težav (depresivnost, tesnoba). V teh primerih si poiščite strokovno pomoč.

Žalovanje je aktiven proces

Odsotnost iz dela

Še vedno veliko ljudi žalovanje pojmuje, kot nekaj kar prebolimo oziroma da moramo proces zaključiti. V resnici je žalovanje proces, ki se premika naprej in nazaj. Je aktiven proces, saj zahteva, da si povrnemo občutek varnosti in nadzora. Cilj žalovanja je najti trajno vez z umrlim, na pokopališču, v svojem srcu, hkrati pa kakovostno življenje naprej, npr. oblikujete nove odnose, aktivnosti, ponovno čutite veselje.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) imate kot zaposleni pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin, med katere se šteje smrt. Koliko dni plačane odsotnosti vam pripada zaradi smrti v družini je odvisno od vaše pogodbe o zaposlitvi, vendar je to običajno vsaj en delovni dan (ta dan koristite poleg odmerjenega dopusta).

Prve reakcije na žalovanje

48

Skupaj skozi vse korake slovesa


SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE

Emocionalna in socialna osamljenost

po samomoru bližnjega

Sodelujoča strokovnjakinja: dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih., namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora

Razumeti in sprejeti samomor bližnjega Enostavnega odgovora, kako razumeti in sprejeti samomor bližnjega ni. Smrt, še posebej pa nepričakovana smrt kot je samomor, pretrese vaš vsakdanjik. Izpraševanje o tem, zakaj je oseba umrla, ali bi to lahko preprečili in kako bi lahko prepoznali znake ogroženosti, je normalen del žalovanja oz. doživljanja po samomoru. Navadno traja nekaj mesecev, ko žalujoči premlevajo takšne misli. Poleg tega se v tem času soočajo s kompleksno kombinacijo različnih čustev, npr. žalosti, krivde, jeze, osamljenosti, tudi sramu. Pogosto čutijo, da jih nihče ne razume, četudi jim je ponujena podpora. V procesu žalovanja je pomembno, da žalujoči najdejo načine izražanja svojih čustev. Nekateri morajo vedno znova in znova o dogodku govoriti z drugimi, drugi se morda umaknejo v delo, aktivnosti. Teorija dvojnega procesa pravi, da se na eni strani v žalovanju ukvarjajo žalujoči s smrtjo in z njo povezanimi dogodki na eni, in na drugi strani s stvarmi, kjer se angažirajo za življenje. Pogosto traja kar nekaj časa, da se žalujoči ponovno in na novo začnejo vključevati v polno življenje kot je bilo pred takim dogodkom.

Soočanje z vprašanji in različnimi mislimi v obdobju žalovanja Samomorilne misli so sicer pri žalujočih lahko bolj pogoste, vendar niso običajen del žalovanja. Treba jih je vzeti zelo resno in če opazimo pri nekom željo po smrti, je najbolje, da to z iskreno željo po pomoči naslovimo. Nikogar ne bomo napeljali na razmišljanje o smrti, če o tem vprašamo, ni pa pred tem razmišljal o tem. Podrobneje o tem, kako nasloviti stisko pri drugem, si lahko ogledate na spletni strani Zivziv.si. Če pri sebi prepoznamo, da razmišljamo o smrti, da nimamo več volje za življenje, si bomo pomagali s

tem, da to stisko podelimo z nekom. Kadar smo tako obupani, je stisko težko komurkoli zaupati. Imamo občutek, da je že prepozno, da je zaman iskati pomoč. Pa vendar ni tako. Vsaka smrt ima močan vpliv na okolico in druge ljudi in pogosto nam lahko pomaga, če stkemo vezi z drugimi ljudmi. Občutka, da nismo osamljeni, temveč da smo z drugimi povezani in jim nismo v breme, sta pomembna varovalna dejavnika. Nekateri včasih vseeno ne zmorejo spregovoriti o svojih stiskah. Dobrodošlo je, da v takšnih trenutkih vseeno najdejo načine, kako izraziti čustva ali se od njih vsaj oddaljiti. Lahko začnejo tudi s kakšno prijetno ali nevtralno aktivnostjo, ki povrne ritem in morda tudi osmisli situacijo.

Neomajna podpora okolice V socialnem smislu je pri samomoru posebnost ta, da imajo žalujoči pogosto občutek, da jih okolica drugače dojema, kot pri ostalih vzrokih smrti. Včasih to drži, spet v drugih okoliščinah pa so žalujoči po samomoru tudi bolj pozorni na takšne dogodke in zaradi stigme in tudi samo-stigmatiziranja težko prepoznajo podporo okolice. V čustvenem smislu je za žalujoče po samomoru najpomembneje najti načine, kjer bodo lahko delili svoje občutke in kjer bodo imeli občutek, da jih drugi razumejo. To je najlažje v skupinah za žalujoče. Več informacij je na voljo na https://zivziv.si/razdelek/ po-samomoru/.

Kako se pogovoriti z osebo v stiski Kaj če sami opazite, da je oseba v stiski? Kako pristopiti in se pogovoriti, ji pomagati? Ni bistveno, da spodnje napotke upoštevate v zapisanem vrstnem redu, važno je, da z osebo v stiski zgradite topel in iskren odnos.

Skupaj skozi vse korake slovesa

49


SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE 5 korakov za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih: 1. korak: priprava Če zaznamo, da se z osebo nekaj dogaja, načrtujemo poglobljen pogovor tako, da najdemo čas, prostor in priložnost, kjer nas ne motijo. Premislimo besede, ki jih bomo uporabili, reflektiramo, kako bi se lahko počutili in kako bi lahko reagirali. Pripravimo si ideje za pomoč. 2. korak: vprašati Če zaznamo, da je z osebo nekaj resno narobe, preverimo samomorilno ogroženost tako, da vprašamo po tem. Vprašanja o tem so lahko bolj ali manj direktivna, vendar naj bodo usmerjena v sedanjo situacijo in dovolj konkretna, da lahko ocenite samomorilno ogroženost. Rečete lahko: »Ali razmišljaš o samomoru?« ali »A je tako hudo, da bi si kaj naredil?«. Če oseba o tem ne razmišlja, vas ne rabi skrbeti, da bi jo s takšnimi vprašanji napeljali k temu. 3. korak: pogovarjanje Odprt in sočuten pogovor o stiskah ljudi navadno razbremeni, še posebej, če ob tem začutijo povezanost z drugo osebo in nimajo občutka, da bi drugim bili v breme. Ko se pogovarjamo o tem, zakaj razmišljajo o samomoru, najprej preverjamo razloge, zakaj bi radi umrli in nato še razloge (četudi minimalne), zakaj so še pripravljeni vztrajati pri življenju. S pogovorom in razvijajočim se odnosom skušamo osebo pripraviti, da samomora ne vidi več kot edine rešitve za situacijo. 4. korak: odnos zaupanja Oseba s pogovorom morda preseže svoj tunelski vid in zmore spet začutiti željo po življenju. Za odnos zaupanja je pomembno, da nam obljubi, da si v času, ko nas eventuelno ne bo ob njej, ne bo ničesar naredila. Vendar take obljube vzpostavljamo samo za kratke časovne okvirje. Predvsem moramo poskrbeti, da z osebo vseeno ostanemo v stiku oz. da ima ob sebi druge ljudi. Če oseba ne zmore poskrbeti zase, je vredno poklicati organizirane sisteme pomoči in podpore (centri svetovanja in društva). 5. korak: napotitev in krog podpore Z osebo v stiski razmišljamo, kdo bi ji še lahko stal ob strani v času stiske. Poskušamo razširiti krog podpore, hkrati pa poskušamo urediti tudi napotitev po strokovno pomoč.

50

Po pomoč se lahko obrnete na: • Društvo Metulj, center za pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim v stiski, 041 334 636, Drustvo-metulj.si. • Slovensko društvo Hospic, Hospic.si, Ljubljana 041 365 783, 041 365 848, 051 419 558, Maribor: 051 426 578, 051 658 854, Celje: 051 415 446, 051 418 446, Velenje: 051 415 447, Gorenjska: 031 614 925, MS: 051 456 470, Koroška: 051 441 638, Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: 051 454 845, Slovenska Istra: 051 618 261, Primorsko-notranjska: 051 618 261, S Primorska: 051 618 261, Zg. Savinjska dolina: 051 4136 633. • Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja (deluje v 27. krajih po Sloveniji), Ljubljanska 9, 2000 Maribor, www.ozara.org, info@ozara.org, 02 330 04 44. • Živ?Živ!, spletna postaja Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Zivziv.si. • Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan), 116 123. • TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro), 116 111. • Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), 01 520 99 00. • Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan), 031 233 211. • Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem, za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, 031 778 772, svetovalnica@nijz.si. • Psihološka svetovalnica Posvet (Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper), za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro, 031 704 707, info@posvet.org. • Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, UPK Ljubljana, Njegoševa 4, 01 475 06 70. • Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 02 321 11 33. • Skupina za žalujoče starše, ŠRCD, Gosposvetska 1, Ljubljana, 040 508 785 (udeležba je brezplačna).

Skupaj skozi vse korake slovesa


SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE

Skozi žalovanje

s pomočjo zdravilnih zelišč

Sodelujoča strokovnjaka: Križaj Klemen, farm. teh., Sitik d.o.o., Cistercijanska opatija Stična prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo

V obdobju žalovanja se lahko poslužujete različnih načinov in pristopov, s katerimi ohranjate dobro počutje in pozitivno naravnanost. Prvo vodilo je zdrav življenjski slog, zato se izogibajte naglici, vznemirjanju in nepotrebnim skrbem, telesu ponudite dovolj nočnega počitka. Če kadite, pijete kavo ali alkohol, to skušajte opustiti. V jedilnik vnesite več naravno pridelanih živil rastlinskega izvora. Zdravilne rastline, ki so lahko v pomoč v procesu žalovanja, so korenina baldrijana, hmeljevi storžki, zel šentjanževke, list poprove mete, in druge. Z uporabo zelišč se poprej seznanite in z njihovo uporabo ne pretiravajte, saj služijo za preventivo.

Kljub njihovemu morebiti splošno razširjenjem poznavanju pozitivnih učinkov, se prepričajte o snoveh, ki jih vsebujejo, kako lahko vplivajo na vas (v primeru kombinirane uporabe z drugimi zdravili ali prehranskimi dopolnili) in se posvetujte z vašim osebnim zdravnikom. Baldrijanova korenina ali zdravilna špajka (Valeriana officinali L.) pomaga lajšati motenje spanja in blago živčno napetost po ocenah Odbora za zdravila rastlinskega izvora (HMPC). Baldrijanova korenina namreč vsebuje 0,5 do 2 % eteričnega olja ter 0,3 do 0,8 % seskviterpenov valerenske in acetoksivalerenske kisline.

Skupaj skozi vse korake slovesa

51


SLOVO OD SVOJCA IN ŽALOVANJE

Izvleček korenin baldrijana lahko nakapate v čaj ali kozarec vode trikrat dnevno 15 kapljic. Čeprav baldrijan pomirja, ne povzroča odvisnosti pri daljšem jemanju ter načeloma ne vpliva na sposobnost koncentracije, reakcijski čas, torej na sposobnost upravljanja z vozili ali s stroji, ali na jutranjo budnost. Baldrijan in pripravki iz njega blažijo simptome izčrpanosti, razdraženosti ali milejše glavobole. Baldrijan deluje postopoma, po dveh do štirih tednih jemanja ustrezno visokega odmerka. Hmelj (Hmumulus lupulus L.) pomirja nekoliko manj od baldrijana. Pri hmelju kot zelišče uporabljamo žensko socvetje, ki vsebujejo grenčine (humulon in lupulon), ter druge spojine: do 2 % eteričnega olja, ki vsebuje humulen, mircen, limonen in druge. Hmelj vsebuje še: halkone, metilbutenol, ki naj bi bil po nekaterih raziskavah odgovoren za pomirjujoče delovanje hmelja, ter proantocianidine in katehine. Čaj iz hmelja pomirjevalno vpliva na živčevje; telesni in živčni nemir popusti, in lahko uredi pospešen utrip srca. Hmelj pomaga pri različnih oblikah nemira, občutku strahu, pri motnjah spanca, nervozi in razdražljivosti. Pripravke iz hmelja so v tradicionalni fitoterapiji uporabljali kot tonike, diuretike in stavni del grenčic. Uporaba hmelja kot pomirjevala je postala bolj priljubljena v zadnjih desetletjih. Najprej so obiralci hmelja opazili, da so pri delu postali zaspani, verjetno kot posledica vdihavanja hlapnih učinkovin (metilbutenola). Zel šentjanževke (Hypericum perforatum L.) po mnenju HMPC odpravlja in olajša začasno duševno izčrpanost. Cvetovi šentjanževke vsebujejo hipericin, hiperforin in preostale derivate fluoroglucinola.

52

Šentjanževko in pripravke iz nje se priporoča za pomoč blaženje znakov, kot so potrtost, nerazpoloženje in pomanjkanje energije. Pripravkov iz šentjanževke ne sme uživati vsakdo, saj šentjanževka poveča aktivnost nekaterih jetrnih encimov (CYP-3A4). Zdravila, kot so npr. triptani za zdravljenje migrene, kontracepcijske tablete, zdravila za zmanjšanje strjevanja krvi in druga, se ne smejo kombinirati s šentjanževko, ker se le-ta presnavljajo z omenjenimi encimi, in se zato koncentracija teh zdravil v krvi lahko usodno zmanjša. Torej, prej pri strokovnjaku preverite ali lahko jemljete šentjanževko. Poprova meta (Mentha x piperita L.) se pogosto uporablja za odišavljanje čajev in kot dodatek v pripravkih za kožo, saj daje občutek hlajenja. Eterična olja prisotna v poprovi meti sestavljajo mentol, menton, mentilacetat, mentofuran in limonen. V poprovi meti je tudi 3,5 do 4,5 % grenčin, med njimi veliko rožmarinske kisline, flavonoidi in triterpeni. V monografiji HMPC6 je navedeno, da vpliva na lajšanje simptomov stresa in nespečnosti, simptomov pri kašlju in prehladu ter omili bolečnine v mišicah pri določeni dolgotrajni uporabi. Poprova meta poleg pomirjevalnega učinka tudi dodatno zmanjšuje krče prebavnega trakta, pomirja želodec, zmanjšuje želodčno kislino ter pospešuje izločanje žolča. Viri: Assessment report on Valeriana officinalis L., radix and Valeriana officinalis L., aetheroleum: Odbor za zdravila rastlinskega izvora, 2.2.2016. European Union herbal monograph on Hypericum perforatum L., herba (traditional use): Odbor za zdravila rastlinskega izvora, 30.1.2018. European Union herbal monograph on Mentha x piperita L., aetheroleum: Odbor za zdravila rastlinskega izvora, 15.5.2019. Domača lekarna patra Simona Ašiča, Priročnik za nabiranje zdravilnih zelišč: Celjska Mohorjeva Družba, 2011. Sodobna fitoterapija, z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin: Slovensko farmacevtsko društvo, 2013.

Skupaj skozi vse korake slovesa


is.it

Prodaja pogrebne opreme, zaščitnih BENKO d.o.o. sredstev in opreme za mrliške vežice. Prvačina 76/a, 5297 PRVAČINA Tel. 05 30 15 000 info@benko.si www.benko.si

BENKO d.o.o.

Ekskluzivni

Prvačina 76/a, 5297 PRVAČINA Tel. 05 30 15 000 zastopnik za info@benko.si Slovenijo: www.benko.si

BENKO d.o.o. Prvačina 76/a, 5297 Prvačina Tel.: 05 30 15 000

info@benko.si www.benko.si

BENKO d.o.o.

Prvačina 76/a, 5297 PRVAČINA Tel. 05 30 15 000 info@benko.si www.benko.si

g

r

o

u

p

OSCAR MA RT A

www.vezzani.it OSCAR MA RT A

www.vezzaniforni.it

www.oscarmarta.it

www.ceabis.it t. 0429 602323 info@ceabis.it

www.vezzaniforni.it

www.oscarmarta.itTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.