Page 1

Hermes-Regency-


4

112

168

202

284

HERMES living

HERMES bedroom

REGENCY bedroom

REGENCY living

REGENCY outdoor


HERMES

5


3 - s e a t e r s o fa _

H E R-7 3

3 2 0 x 110 x h .9 5 2- s e a t e r s o fa _

M A N -19 2

2 0 0 x 9 0 x h .1 25 a r m c h a i r_

M A N -171 B

1 2 0 x 1 0 5 x h .9 0 central table_

H E R- 4 6

168 x 168 x h.4 4 side table_

H E R- 47

88 x 88 x h.83 side table_

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 m i r r o r_

H E R -1 2

2 0 5 x h .1 35 p a i n t i n g “ R i t r a t t o” _

PAI -7 D 9 9P 1 2 7 x h .15 6

p a i n t i n g “ U o m o a f r i c a n o” _

PAI -7 Dd 5 P

1 2 7 x h .15 6

c h a n d e l i e r_

C H A - l 25 6 /2 0 c ol . 25 6

di am .11 0 x h .1 2 0

“ Ve n e r e” s t a t u e _

O B J -V E N

4 4 x 3 7 x h .15 7

6h e r m e s

7


8h e r m e s

9


3 - s e a t e r s o fa _

H E R-7 3

3 2 0 x 110 x h .9 5 side table_

H E R- 47

88 x 88 x h.83 side table_

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 m i r r o r_

H E R-1 2

2 0 5 x h .1 35

11

10 hermes

11


3 - s e a t e r s o fa _

H E R-7 3

3 2 0 x 110 x h .9 5 side table_

H E R- 47

88 x 88 x h.83

12 hermes

13


14 hermes

15


3 - s e a t e r s o fa _

H E R-7 3

3 2 0 x 110 x h .9 5 central table_

H E R- 4 6

168 x 168 x h.4 4

16 hermes

17


central table_

H E R- 4 6

168 x 168 x h.4 4

18 hermes

19


20 hermes

21


2- s e a t e r s o fa _

man -19 2

2 0 0 x 9 0 x h .1 25

22 hermes

23


a r m c h a i r_

man -171 b

1 2 0 x 10 5 x h .9 0 side table_

H E R- 47

88 x 88 x h.83 T V h o l d e r_

H E R-18

25 0 x 6 0 x h . 215

24 hermes

25


26 hermes

27


28

hermes

29


side table_

H E R - 47

88 x 88 x h.83

30 hermes

31


T V h o l d e r_

H E R-18

25 0 x 6 0 x h . 215 side table_

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 3 - s e a t e r s o fa _

H E R-7 3

3 2 0 x 110 x h .9 5

32 hermes

33


T V h o l d e r_

H E R-18

25 0 x 6 0 x h . 215

34 hermes

35


36 hermes

37


T V h o l d e r_

H E R-18

25 0 x 6 0 x h . 215

38 hermes

39


side table_

H E R -57

di a m . 6 0 x h . 70

40 hermes

41


42

hermes

43


d ining t a b le _

H E R -114/ 2 B

300 x 12 0 x h . 7 8 arm c h a i r _

her- 15c

65 x 68 x h.116 c h air _

her- 16c

62 x 68 x h.10 4 mirror _

her- 12

2 0 5 x h . 13 5 c ons o l l e _

her - 2 1

1 2 0 x 4 0 x h.8 5 side table_

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 c h a n d e l i e r_

C H A - l 25 6 /1 2 c ol . 25 6

di am . 85 x h . 8 0

44 hermes

45


46 hermes

47


di n i n g t a b l e _

H E R -114/2 B

300 x 120 x h.78 a r m c ha i r _

her-15c

6 5 x 6 8 x h. 116 c ha i r _

her-16c

6 2 x 6 8 x h. 10 4 consolle_

her-21

120 x 4 0 x h. 8 5 c h a n d e l i e r_

C H A - L 25 6 /1 2 c ol . 25 6

di am . 8 5 x h. 8 0

48 hermes

49


d i n i n g ta b le _

H E R -114/2 B

3 0 0 x 1 2 0 x h .7 8

50 hermes

51


di n i n g t a b le _

H E R - 14/ 2 B

300 x 120 x h.78

52 hermes

53


54 hermes

55


a r m c ha i r _

her-15c

6 5 x 6 8 x h. 116 c ha i r _

her-16c

6 2 x 6 8 x h. 10 4

56 hermes

57


58 hermes

59


b u ffe t _

her -1 1 b

246 x 70 x h.98 mirror_

her -1 2

205 x h.135 ch a i r _

her -1 6c

62 x 68 x h.104

60 hermes

61


bu f f e t _

her- 11 b

2 4 6 x 7 0 x h.9 8 mirror _

her- 12

2 0 5 x h . 13 5 c h and e li e r _

cha- l256/ 12 c ol.256 d i am. 85 x h.8 0 vas e _

0 0 0 3109-04

d i am. 2 7 x h.5 3 vas e _

0 0 0 3104 -04

d i am. 1 6 x h.3 2 c ak e h o ld e r _

0 0 0 35 1 1-04

d i am. 33 x h.4 0 l ittl e po t i ch e _

0 0 0 334 4 -04

d i am. 1 3 x h.3 2 vas e _

0 0 0 3106-04

d i am. 2 0 x h.4 0

62 hermes

63


b u ffe t _

her-11b

2 4 6 x 7 0 x h.9 8

64 hermes

65


b u ffe t _

her -1 1

1 46 x 6 8 x h . 1 0 0

66 hermes

67


b u ffe t sp e ci a l fi n i sh i n g o li v e a sh b r i a r a n d p a li ssa n d e r _

her F-1 1

146 x 68 x h.100

68 hermes

69


dining table_

H E R-1 4r

di am .1 8 0 x h . 78 c h a i r_

H E R-1 6 b

62 x 6 8 x h .1 0 4 vetrine_

H E R-1 7

21 2 x 72 x h . 211 2- d o o r s c a b i n e t _

H E R-1 3 b

1 3 0 x 45 x h . 21 2 p a i n t i n g “ U o m o a fr i c a n o� _

PAI -7 Dd 5 P

1 2 7 x h .15 6

c h a n d e l i e r_

C H A - l 25 6 /2 0 c ol . 25 6

di am .1 2 0 x h .1 2 0

70 hermes

71


vetrine_

H E R -1 7

21 2 x 72 x h . 211 potiche_

0 0 0 3176 - 0 4

di am .1 7 x h . 45 va s e _

0 0 0 310 6 - 0 4

di am . 2 0 x h . 4 0

72 hermes

73


vetrine_

H E R -1 7

21 2 x 72 x h . 211 side table_

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 “ L a o c o o n t e� b o d y _

obj - l ao

70 x 35 x h . 85

74 hermes

75


vetrine_

H E R -11 3

1 4 6 x 72 x h . 211

76 hermes

vetrine_

H E R -1 7

21 2 x 72 x h . 211

77


78 hermes

79


80 hermes

81


d i n i n g ta b le _

H E R -14 r

d i am .1 8 0 x h .7 8

82 hermes

83


chair _

HER-16b

62 x 68 x h .1 0 4

84 hermes

85


3 - s e a t e r s o fa _

H E R- 4 3

2 45 x 8 0 x h .1 3 0 a r m c h a i r_

her- 41

8 8 x 8 0 x h .1 3 0 a r m c h a i r_

her- 51 B

9 5 x 1 0 0 x h .93 central table_

H E R- 4 6b

168 x 168 x h.4 4 side table_

H E R-7 7

di am .1 0 0 x h . 75 “ L a o c o o n t e” b o d y _

obj - l ao

70 x 35 x h . 85 venere statue_

O B J -V E N

4 4 x 3 7 x h .15 7 2- d o o r s c a b i n e t _

H E R-1 3 b

1 3 0 x 45 x h . 21 2 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe” _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

c h a n d e l i e r_

C H A - l1 0 6 /24dc white

di am .1 4 0 x h .115

86 hermes

87


88 hermes

89


3 - s e a t e r s o fa _

H E R- 4 3

2 45 x 8 0 x h .1 3 0 side table_

H E R-7 7

di am .1 0 0 x h . 75 “ L a o c o o n t e ” b o d y_

obj - l ao

70 x 35 x h . 85 2- d o o r s c a b i n e t _

H E R-1 3 b

1 3 0 x 45 x h . 21 2 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe ” _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

c h a n d e l i e r_

C H A - L1 0 6 /24dc white

di am .1 4 0 x h .115

90 hermes

91


3 - s e a t e r s o fa _

H E R- 4 3

2 45 x 8 0 x h .1 3 0

92 hermes

93


a r m c h a i r_

her- 41

8 8 x 8 0 x h .1 3 0

94 hermes

95


96 hermes

97


98 hermes

99


2- d o o r s c a b i n e t _

H E R-1 3 b

1 3 0 x 45 x h . 21 2 a r m c h a i r_

her- 41

8 8 x 8 0 x h .1 3 0 “ Ve n e r e� s t a t u e _

O B J -V E N

4 4 x 3 7 x h .15 7 side table_

H E R-7 7

di a m .1 0 0 x h . 75

100 hermes

101


consolle_

H E R -21

1 2 0 x 4 0 x h . 85

102 hermes

103


consolle_

H E R-21

1 2 0 x 4 0 x h . 85

104 hermes

105


106 hermes

107


side table_

H E R -7 7

di a m .1 0 0 x h . 75 2- d o o r s c a b i n e t _

H E R -1 3 b

1 3 0 x 45 x h . 21 2

108 hermes

109


110 hermes

111


b e d w i th i r o n _ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R-10 2

19 5 x 210 x h .17 8 b e d w i th i r o n _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R-10 2 b

215 x 210 x h .17 8 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R -1 25 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R -1 25 b n i gh t t a b l e _

H E R- 05

78 x 52 x h . 75 c h a i r_

can -3 6

50 x 50 x h.66 che st of dra wers_

H E R - 03 b

15 0 x 6 8 x h .1 0 0 m i r r o r fo r c h e s t o f d r a w e r s _

H E R- 04b

9 0 x h .1 4 0

a r m c h a i r_

her- 51 B

9 5 x 1 0 0 x h .93 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6 c h a n d e l i e r_

C H A - l 2 8 7/1 6 bi s

di am .15 0 x h .1 0 0

“ Ve n e r e d i M i l o” s t a t u e _

O B J -V E N -m i l

70 x 7 7 x h . 21 6

p a i n t i n g “ G h e p a r d o” _

PAI -7 e 7 e P

2 70 x h .1 8 0

112 hermes

113


114 hermes

115


b e d w i th i r o n _ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R-10 2

19 5 x 210 x h .17 8 b e d w i th i r o n _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R-10 2 b

215 x 210 x h .17 8 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R -1 25 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R -1 25 b n i gh t t a b l e _

H E R- 05

78 x 52 x h . 75 c h a i r_

can -3 6

50 x 50 x h.66 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6 p a i n t i n g “ G h e p a r d o� _

PAI -7 e 7 e P

2 70 x h .1 8 0

116 hermes

117


c h e s t o f d ra w e r s _

H E R- 03 b

15 0 x 6 8 x h .1 0 0 m i r r o r fo r c h e s t o f d r a w e r s _

H E R- 0 4 b

9 0 x h .1 4 0

118 hermes

119


che st of dra wers_

H E R- 03 b

15 0 x 6 8 x h .1 0 0

120 hermes

121


m i r r o r fo r c h e s t o f d r a w e r s _

H E R- 04b

9 0 x h .1 4 0

122 hermes

123


n i gh t t a b l e _

H E R - 05

78 x 52 x h . 75 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di a m . 4 6 x h . 8 6

124 hermes

125


3 - s e a t e r s o fa _

H E R- 53 b

2 4 0 x 9 5 x h .9 8 a r m c h a i r_

her- 51

9 5 x 1 0 0 x h .93 c e n t ra l t a b l e _

pl a- 5 6 b c

1 3 0 x 70 x h . 4 8 s i d e t a b l e w i th i r o n b a s e _

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6 “ Ve n e r e d i M i l o” s t a t u e _

O B J -V E N -m i l

70 x 7 7 x h . 21 6

“ B a c c o” s t a t u e _

O B J - bac

70 x 70 x h . 2 03 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe ” _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

126 hermes

127


3 - s e a t e r s o fa _

H E R- 53 b

2 4 0 x 9 5 x h .9 8 a r m c h a i r_

her- 51

9 5 x 1 0 0 x h .93 central table_

pl a- 5 6 b c

1 3 0 x 70 x h . 4 8 s i d e t a b l e w i th i r o n b a s e _

H E R-57

di am . 6 0 x h . 70 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6 “ B a c c o” s t a t u e _

O B J - bac

70 x 70 x h . 2 03 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe” _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

128 hermes

129


130 hermes

131


a r m c h a i r_

her- 51

9 5 x 1 0 0 x h .93 a r m c h a i r_

her- 51 b

9 5 x 1 0 0 x h .93

132 hermes

133


“ B a c c o� s t a t u e _

O B J - bac

70 x 70 x h . 2 03

134 hermes

135


“ Ve n e r e d i M i l o� s t a t u e _

O B J -V E N -m i l

70 x 7 7 x h . 21 6

p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6

136 hermes

137


138 hermes

139


b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R- 0 2

2 0 0 x 210 x h .15 8 b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R- 0 2 b

2 25 x 210 x h .15 8 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R-25 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R -25 b n i gh t t a b l e _

H E R- 05

78 x 52 x h . 75 p o u f f_

her- 0 7

1 65 x 8 0 x h . 43 toilette_

H E R - 03

1 6 0 x 5 4 x h .9 0 m i r r o r fo r t o i l e t t e _

H E R- 04

1 4 0 x h .1 4 0 c h a i r_

her-10 6

55 x 6 0 x h .9 8 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe� _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

140 hermes

141


b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R- 0 2

2 0 0 x 210 x h .15 8 b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R- 0 2 b

2 25 x 210 x h .15 8 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R-25 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R-25 b n i gh t t a b l e _

H E R- 05

78 x 52 x h . 75 p o u f f_

her- 0 7

1 65 x 8 0 x h . 43 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe � _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

142 hermes

143


144 hermes

145


146 hermes

147


toilette_

H E R - 03

1 6 0 x 5 4 x h .9 0 m i r r o r fo r t o i l e t t e _

H E R- 04

1 4 0 x h .1 4 0 li t tl e c h a i r _

H E R -1 0 6

55 x 6 0 x h .9 8

148 hermes

149


150 hermes

151


152 hermes

153


b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R- 0 2

2 0 0 x 210 x h .15 8 b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R- 0 2 b

2 25 x 210 x h .15 8 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 1 8 0 x 2 0 0)

H E R -25 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

H E R -25 b n i gh t t a b l e _

H E R- 05

78 x 52 x h . 75 2- s e a t e r s o fa _

na p -7 2

2 2 5 x 70 x h .11 6 m i r r o r_

e xc-29

125 x h.250 c h a i r_

can -3 6

50 x 50 x h.66 central table_

pl a- 5 6 bc

1 3 0 x 70 x h . 4 8 dormeuse_

her- 4 8

2 2 0 x 9 0 x h .9 6 side table_

k ar- 4 7

di am . 69 x h . 78 p a i n t i n g “A m o r e e l e n i n fe” _

PAI - 8 8 c 2f

330 x h.260

c h a n d e l i e r_

cha- l 2 8 7/16 b i s

di am .15 0 x h .1 0 0

“ G l a d i a t o r e b o r gh e s e” b o d y _

ob j - g l a

5 4 x 5 4 x h .1 0 0 p o r c e l a i n l a m p w i th s h a d e _

obj -2115

di am . 4 6 x h . 8 6

154 hermes

155


dormeuse_

her- 4 8

2 2 0 x 9 0 x h .9 6

156

hermes

157


dormeuse_

h e r- 5 8

2 2 0 x 9 0 x h .9 0

158 hermes

159


m i r r o r_

e xc-2 9

125 x h.250

160 hermes

161


162 hermes

163


2- s e a t e r s o fa _

n a p -7 2

2 2 5 x 70 x h .11 6 c h a i r_

c a n -3 6

50 x 50 x h.66 side table_

k a r- 4 7

di am . 69 x h . 78 p a i n t i n g “ G h e p a r d o� _

PAI -7 e 7 e p

1 8 0 x h . 2 70

164 hermes

165


2- s e a t e r s o fa _

n a p -7 2

2 2 5 x 70 x h .11 6

166 hermes

167


REGENCY

169


b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

r eg-02b

25 0 x 210 x h .15 8 bedcover set_ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

r e g -25 b n i gh t t a b l e _

r e g - 05

85 x 4 4 x h . 76 a r m c h a i r_

r e g - 91

75 x 75 x h . 70 toilette_

r e g - 03

1 6 0 x 5 4 x h .9 0 s w i n g m i r r o r_

r e g -2 9b

93 x h . 2 0 0

l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 p a i n t i n g “ U c c e l l i ”_

PAI -7 d1 9p

2 0 0 x h . 2 70

170 regency

171


172 regency

173


b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

r eg-02b

25 0 x 210 x h .15 8

174 regency

b e d w i th s o m m i e r _ (fo r m a t t r e s s 2 0 0 x 2 0 0)

r e g - 0 2 BG

25 0 x 210 x h .15 8

175


n i gh t t a b l e _

r e g - 05

85 x 4 4 x h . 76 s w i n g m i r r o r_

r e g -2 9b

93 x h . 2 0 0

l a m p “ N i n fe a� w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0

176 regency

177


178 regency

179


s w i n g m i r r o r_

r e g -2 9b

93 x h. 20 0

180 regency

181


che st of dra wers_

r e g - 03 b

1 8 0 x 72 x h .9 5 m i r r o r fo r c h e s t o f d r a w e r s _

r eg - 04b

1 45 x h .1 65 a r m c h a i r_

d i v- 41 b

9 0 x 85 x h .115 l a m p “ N i n fe a� w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0

182 regency

183


184 regency

185


186 regency

187


c h e s t o f d ra w e r s _

r e g - 03 b

1 8 0 x 72 x h .9 5

188 regency

189


toilette_

r e g - 03

1 85 x 63 x h . 8 0 m i r r o r fo r t o i l e t t e _

r eg-04

1 8 0 x h .1 2 7 c h a i r_

r eg-06

65 x 6 0 x h .9 3

190 regency

191


toilette_

r e g - 03

1 85 x 63 x h . 8 0 c h a i r_

r eg-06

65 x 6 0 x h .93

192 regency

193


194 regency

195


196 regency

197


4 - d o o r wa r d r o b e _

r e g - 01

2 2 0 x 69 x h . 2 3 0

198 regency

199


dormeuse_

r eg-48

2 2 5 x 11 0 x h .1 0 0

200 regency

201


202 regency

203


3 - s e a t e r s o fa _

r eg-43

2 75 x 10 5 x h .10 0 a r m c h a i r_

r e g - 41 b

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0 stool_

r e g -78

1 2 0 x 93 x h . 70 central table_

r e g -76 r

di am .1 3 0 x h . 49 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 p a i n t i n g “ B l a c k h o r s e” _

PAI - 8 8 b5 f 200 x h.220

p a i n t i n g “ C o u pl e o f h o r s e s ” _

PAI - 8 8 b 6 f

200 x h.220

204 regency

205


3 - s e a t e r s o fa _

r eg-43

2 75 x 10 5 x h .10 0 stool_

r e g -78

1 2 0 x 9 3 x h . 70 c e n t ra l t a b l e _

r e g -76 r

di am .1 3 0 x h . 49 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 l a m p “ N i n fe a� w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0

206 regency

207


3 - s e a t e r s o fa _

r eg-43

2 75 x 10 5 x h .10 0 central table_

r e g -76 r

di am .1 3 0 x h . 49

208 regency

209


central table_

r eg-46

1 70 x 53 x h .5 0

central table_

r e g -76 r

di a m .1 3 0 x h . 49

210 regency

side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75

211


212 regency

213


stool_

r e g -78

1 2 0 x 9 3 x h . 70 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 p a i n t i n g “ C o u p l e o f h o r s e s” _

PAI - 8 8 b 6 f

200 x h.220

214 regency

215


216 regency

217


a r m c h a i r_

r e g - 41 b

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0 p a i n t i n g “ B l a c k h o r s e” _

PAI - 8 8 b5 f 200 x h.220

l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0

218 regency

219


a r m c h a i r_

r e g - 41 b

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0

220 regency

221


222 regency

223


s e m i c i r c u l a r s o fa _

r eg-00

7 0 0 x 2 0 0 x h .9 6 f lambeau_

F l a-3 0 4

di am .1 0 0 x h . 3 0 4 side table_

k a r- 57

85 x 63 x h . 78 p a i n t i n g “ B l a c k h o r s e” _

PAI - 8 8 b5 f 200 x h.220

p a i n t i n g “ C o u pl e o f h o r s e s ” _

PAI - 8 8 b 6 f

200 x h.220

l a m p “ N i n fe a” _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 a u v i n c h a n d e l i e r 1 0 +5 l i gh t _

c h a- c o q

di am .1 35 x h .1 2 0

224 regency

225


s e m i c i r c u l a r s o fa _

r eg-00

70 0 x 2 0 0 x h .9 6 side table_

k a r- 57

85 x 63 x h . 78 a u v i n c h a n d e l i e r 1 0 +5 li gh t _

c h a- c o q

di am .1 35 x h .1 2 0 f lambeau_

F l a-3 0 4

di am .1 0 0 x h . 3 0 4 p a i n t i n g “ C o u p l e o f h o r s e s ”_

PAI - 8 8 b 6 f

200 x h.220

l a m p “ N i n fe a” _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0

226 regency

227


3 - s e a t e r s o fa _

r eg-43sbc

2 75 x 10 5 x h .10 0 a r m c h a i r_

r e g - 41s b c

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0 m i r r o r_

reg -1 0 4

1 0 0 x h .1 70 central table_

r eg-46

1 70 x 53 x h .5 0 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 m i r r o r_

reg -1 0 4

1 0 0 x h .1 70 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 p a i n t i n g “ C o u pl e o f h o r s e s ” _

PAI - 8 8 b 6 f

200 x h.220

228 regency

229


3 - s e a t e r s o fa _

r eg-43sbc

2 75 x 10 5 x h .10 0 a r m c h a i r_

r e g - 41s b c

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 c e n t ra l t a b l e _

r eg-46

1 70 x 53 x h .5 0 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 l a m p “ N i n fe a” w i th fa b r i c s h a d e _

o b j -10 0 0

2 2 x 2 2 x h .1 3 0 p a i n t i n g “ C o u p l e o f h o r s e s ”_

PAI - 8 8 b 6 f

200 x h.220

p a i n t i n g “ B l a c k h o r s e ”_

PAI - 8 8 b5 f 200 x h.220

c h a n d e l i e r_

c h a- l 2 8 8/13 f u m è

di am .1 0 0 x h .9 7

230 regency

231


a r m c h a i r_

r e g - 41s b c

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0

232 regency

233


a r m c h a i r_

r e g - 41s b c

11 6 x 1 0 5 x h .1 0 0

234 regency

235


central table_

r eg-46

1 70 x 53 x h .5 0

236 regency

237


b u f fe t _

r e g -11

3 0 2 x 6 0 x h .9 5 m i r r o r_

reg -1 2

1 0 0 x h .1 70

238 regency

239


b u f fe t _

r e g -11

3 0 2 x 6 0 x h .9 5

240 regency

241


big vetrine_

r e g -17

3 0 2 x 6 0 x h . 24 0

242 regency

243


m i r r o r_

reg -1 2

1 0 0 x h .1 70

244 regency

245


246 regency

247


tabl e w i t h 2 b a se s _

r e g -1 4/ 2 B

300 x 12 0 x h . 7 8 arm c h a i r _

re g- 15

60 x 68 x h.110 c h air _

re g- 16

58 x 57 x h.110 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 mirror _

re g- 0 4 c

8 0 x h .1 3 0

c h a n d e l i e r_

CHA - l 2 8 8 /1 3 fum è

di am .1 0 0 x h .9 7

248 regency

249


tabl e w i t h 2 b a se s _

r e g -1 4/ 2 B

300 x 12 0 x h . 7 8 arm c h a i r _

re g- 15

60 x 68 x h.110 c h air _

re g- 16

58 x 57 x h.110 side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75 c h a n d e l i e r_

CHA - l 2 8 8 /1 3 fum è

di am .1 0 0 x h .9 7

250 regency

251


t a b l e wi t h 2 b a s es _

r e g -14/2 B

300 x 120 x h.78

252 regency

253


ch a i r _

reg-1 5gb

58 x 57 x h.110 ch a i r _

reg-1 6b

60 x 68 x h.110

254 regency

255


b u f fe t _

r e g -11 b

2 85 x 62 x h .9 5 mirror_

reg-1 2 b

2 5 0 x h .1 85

256 regency

257


b u f fe t _

r e g -11 b

2 85 x 62 x h .9 5 mirror_

reg-12b

2 5 0 x h .1 85

258 regency

259


small vetrine_

r e g -1 3

15 0 x 51 x h . 2 3 8

260 regency

261


small vetrine_

r e g -1 3

15 0 x 51 x h . 2 3 8

262 regency

263


264 regency

265


m i r r o r_

r eg-04c

8 0 x h .1 3 0

side table_

r e g -7 7

8 0 x 8 0 x h . 75

266 regency

267


r o u nd t a b l e _

r e g -14 r g

di am .14 3 x h . 7 8 c h air _

re g- 16gb

58 x 57 x h.110 vetrine_

r e g -1 7g

1 70 x 4 8 x h . 2 3 0 c h a n d e l i e r_

CHA - l 2 91 /1 2

di am .1 3 0 x h .9 0

268 regency

269


r o u n d ta b le _

r e g -14 r g

di am .1 4 3 x h .7 8 ch a i r _

reg-1 6gb

58 x 57 x h.110 vetrine_

r e g -1 7g

1 70 x 4 8 x h . 2 3 0

270 regency

271


r o u nd t a b l e _

r e g -14 r g

di am .14 3 x h . 7 8 c h air _

re g- 16gb

58 x 57 x h.110

272 regency

273


vetrine_

r e g -1 7g

1 70 x 4 8 x h . 2 3 0

274 regency

275


tabl e c o m p o se d o f 4 c o n so l l e s _

asc- 14

2 0 0 x 2 0 0 x h.9 0 f l am be a u _

fla- 304

d i am. 1 0 0 x h.9 0 a u v i n c h a n d e l i e r 1 0 +5 li gh t _

CHA - c o q

di am .1 35 x h .1 2 0 p a i n t i n g “ B l a c k h o r s e ”_

PAI - 8 8 b5 f 200 x h.220

276 regency

277


ta b le co m p o se d o f 4 co n so lle s_

as c-1 4

200 x 200 x h.90 a u v i n c h a n d e li e r 1 0 +5 li gh t _

CHA - c o q

di a m .1 35 x h .1 2 0

278 regency

279


a u v i n c h a n d e li e r 1 0 +5 li gh t _

CHA - c o q

di a m .1 35 x h .1 2 0

280 regency

co n so lle _

as c-2 1

1 5 0 x 46 x h . 9 0

281


f l a m b ea u _

f la-304

di am . 10 0 x h. 90

282 regency

283


REGENCY outdoor

285


2- s e a t e r s o fa _

r eg-42od

2 35 x 10 5 x h .10 0

286 regency

outdoor

287


288 regency

outdoor

289


2- s e a t e r s o fa _

r eg-42od

2 35 x 10 5 x h .10 0

290 regency

outdoor

291


a r m c h a i r_

c o b - 41o d

1 4 0 x 8 0 x h .1 73

292 regency

outdoor

293


Furniture Credits

Designer Livio Ballabio Concept Livio Ballabio, Alberto Stecca Catalogue Credits

Photos Azimak Photo, Cantù Graphic design Indaco, Milano Pre-press Scalzini Fotolito, Cantù Printed in Italy by Grafica Gioia, Cantù © Copyright by Jumbo Collection s.r.l. This catalogue is property of Jumbo Collection and cannot be sold. You may not reproduce any part of this catalogue without written authorization of the publisher. There are no licenses, either implied or expressed, to reproduce any part of this catalogue unless the license is in writing and signed by Jumbo Collection. Copyright Laws protect the content of this catalogue, including the photographs and furniture design. Jumbo Collection is a trademark of Jumbo Collection s.r.l. Special thanks to all who made this catalogue possible.

Via per Montesolaro 14/b - 22063 Cantù (Co) - Italy Tel. +39 031 70757 - Fax +39 031 711540 www.jumbo.it - info@jumbo.it

Hermes regency  
Hermes regency  
Advertisement