Plezir #31

Page 104

Parisienne a Be Fotografije: Andrijana Kovrlija

Model: Nina Simonović

SUKNJA U OBE PROMENE: SUKNJA TI&JA BICIKL U OBE PROMENE: MOJ BICIKL

104 l mart