Plezir 30

Page 139

KAŽITE NAM NEŠTO O SASTOJCIMA, MIRISIMA I OBLICIMA KOJE KORISTITE PRI IZRADI SAPUNA? PO ČEMU SE VAŠI SAPUNI IZDVAJAJU OD OSTALIH? IMA LI MESTA ZA MAŠTOVITOST NA NAŠEM TRŽIŠTU I KAKVE SAPUNE LJUDI NAJRADIJE KUPUJU?

U početku smo se trudili da izgledom sapuna skrenemo pažnju na našu manufakturu, ali smo vremenom došli do pročišćenog i jednostavnog izgleda kako samih sapuna tako i dizajna ambalaže. To je po nama „apotekarski“ pristup koji ne skreće pažnju na izgled već isključivo na sastojke samog proizvoda što je po mom mišljenju i najvažnije

Za izradu Sofi sapuna koristimo biljna ulja. Maslinovo, kokosovo, ricinusovo, ulje palminih koštica, kakao buter. Umesto sintetičkih mirisa koristimo etarska ulja, najčešće lavandu, ruzmarin, pomorandžu, bergamot, mentu, limunovu travu, žalfiju i mnoga druga. Smatram da se naši sapuni izdvajaju po jednostavnosti, kako u izradi tako i dizajnom. U početku smo se trudili da izgledom sapuna skrenemo pažnju na našu manufakturu, ali smo vremenom došli do pročišćenog i jednostavnog izgleda kako samih sapuna tako i dizajna ambalaže. To je po nama „apotekarski“ pristup koji ne skreće pažnju na izgled već isključivo na sastojke samog proizvoda što je po mom mišljenju i najvažnije. Mesta za maštovitost ima naravno, ali prvo što kad krećete sa izradom sapuna treba sebi da definišete jeste da li želite da on bude upotrebljiv ili ga pravite kao suvenir. Samo upotrebljiv sapun može biti i komercijalan, a mi želimo da naši kupci koriste naše proizvode i da im se vraćaju. Sapun je predmet opšte upotrebe, ako još uživate u njemu i ako prija vašoj koži znači da smo napravili dobar proizvod. POSTOJI LI NEKA ZANIMLJIVOST VEZANA ZA SAPUNE KOJA VAS JE MOTIVISALA DA POČNETE DA PRAVITE SOPSTVENE?

Proizvodnja sapuna i uopšte cela moja preduzetnička avantura koju delim sa suprugom je vrlo kreativan posao koji ja jako volim, ništa posebno ne mogu da izdvojim kao poseban motiv. Mene motivišu izazovi, a u privatnom poslu ih je uvek puno.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.