Say 64 - Bina Cephelerini Farklı Aydınlatmak - PLD Türkiye

Page 76

74

Şahin kanatları Aşkabat Uluslararası Havalimanı Terminal Binası, Türkmenistan Metin: Faruk Uyan

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Polimeks İnşaat tarafından hayata geçirilen Aşkabat Uluslararası Havalimanı düzenlenen görkemli bir törenle 17 Eylül 2016’da hizmete açıldı. Aşkabat Uluslararası Havalimanı Kompleksi, Türkmenistan’ın milli sembollerinden olan şahin kuşundan ve Oğuz Han’dan esinlenerek tasarlandı. 266 farklı fonksiyona sahip bina ve 12 milyon m2 alanıyla yılda 14 milyon yerli ve yabancı yolcuyu IATA Class A hizmet standartlarında ağırlayabilecek.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.