Nittedal sentrumsanalyse - Worksonland arkitektur og landskap

Page 1

Nittedal Sentrumsanalyse 2017 WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS Grini Mølle, Grinidammen 10 1359 Eiksmarka, Oslo www.worksonland.com


INNHOLD A. ANALYSE A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR A1.1 Topografi A1.3 Helningsanalyse A1.4 Topografi. Snitt A1.5 Landskap A1.5 Flater A1.6 Jordbruksarealer A1.7 Jordkvalitet A1.8 Vann A1.9 Vann/Flom A1.10 Nedbør A2. INFRASTRUKTUR A2.1 Kollektiv Transport A2.2 Ny tog linje (40m) A2.3 Tur stier A3. BEBYGGELSESSTRUKTUR A3.1 Bebyggelse A3.2 Kulturminner

04 05 06 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B. STRATEGI B1. BLÅGRØNNSTRUKTUR B1.1 Ny struktur B2. INFRASTRUKTUR B2.1 Kollektiv Transport B2.2 Kollektiv Transport + ny tog B2.3 Kollektiv Transport + ny tog + lokal struktur B2.4 Kollektiv Transport + ny tog + lokal struktur + nye blågrønnstruktur B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR B3.1 Generatorer B3.2 Generatorer + gatestruktur B3.3 Generatorer + gatestruktur + ny tog B3.4 Ny struktur + gatestruktur B3.5 Ny struktur + Kollektiv Transport B3.6 Ny struktur B3.7 Ny struktur: Forslaget 4 etasjer B3.8 Ny struktur: Forslaget 5 etasjer

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C. ILLUSTRASJONER

38

D. REFERANSER

45

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

2


A. ANALYSE N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

3


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi 01

02

01. Topografi Nittedal Ungdomsskole

02. Topografi Elkjop Parkering

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

4


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Helningsanalyse

03

03. Kanten mot hoved veien

04

04. Topografi mellom sentrum og Mo gård

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

5


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi. Snitt 1

Nåværende

Forslaget

S1

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

6


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi. Snitt 2

Nåværende

Forslaget

S2

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

7


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi. Snitt 3

Nåværende

Forslaget

S3

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

8


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi. Snitt 4

Nåværende

Forslaget

S4

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

9


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi. Snitt 5

Nåværende

S5

Forslaget

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

10


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Topografi. Snitt 6

Nåværende

Forslaget

S6

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

11


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Landskap

06

05. Kirketornen som landemerke

05 06. Kanten mot Hovedveien

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

12


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Flater

07

07. Nitelva

08 08. Mo gård

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

13


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Jordbruksarealer

09

09. Nitelva

10 10. Nittedal hestesenter

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

14


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Jordkvalitet

11. Skogen i Nye Nittedal sentrum

11

12 12. Skogen utenfor Nye Nittedal sentrum

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

15


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Vann

13

13. Nitelva

14

14. Ørfiskebekken gjennom Rotnes sentrum

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

16


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Vann / Flom

15

15. Ørfiskebekken gjennom Nye Nittedal sentrum

16

16. Ørfiskebekken gjennom Nye Nittedal sentrum

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

17


A1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Nedbør

17. Mo gård

18

17 18. Ørfiskebekken gjennom Nye Nittedal sentrum

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

18


A2. INFRASTRUKTUR

Kollektiv Transport 19

20

19. Eksisterende parkering

20. Hovedveien

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

19


A2. INFRASTRUKTUR

Ny tog linje (40m)

Forslaget til ny toget

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

20


A2. INFRASTRUKTUR

Tur stier

21. Gangvei ved siden av Ørfiskebekken

22

21

22. Tunnel

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

21


A3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Bebyggelse

KVERNSTUA B6_Enerhaugen Arkitektkontor AS

MOSENTERET_Link Arkitektur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

22


A3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Kulturminner

Nittedal Kirke

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

23


B. STRATEGI N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

24


B1. BLÅGRØNNSTRUKTUR

Ny struktur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

25


B2. INFRASTRUKTUR

Kollektiv Transport

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

26


B2. INFRASTRUKTUR

Kollektiv Transport + ny tog

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

27


B2. INFRASTRUKTUR

Kollektiv Transport + ny tog + lokal struktur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

28


B2. INFRASTRUKTUR

Kollektiv Transport + ny tog + lokal struktur + nye blågrønnstruktur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

29


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Generatorer

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

30


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Generatorer + gatestruktur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

31


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Generatorer + gatestruktur + ny tog

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

32


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Ny struktur + gatestruktur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

33


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Ny struktur + Kollektiv Transport

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

34


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Ny struktur

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

35


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Ny struktur: Forslaget 4etasjer

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

36


B3. BEBYGGELSESSTRUKTUR Ny struktur: Forslaget 5etasjer

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

37


C. ILLUSTRASJONER N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

38


C. ILLUSTRASJONER Før - Etter

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

39


C. ILLUSTRASJONER Ny toget

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

40


C. ILLUSTRASJONER Ny park og innsjø

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

41


C. ILLUSTRASJONER Før - Etter

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

42


C. ILLUSTRASJONER Nye kirketorget

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

43


C. ILLUSTRASJONER Modell

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

44


D. REFERANSER N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

45


D. REFERANSER Kommunedelplan for Nittedal Sentrum

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

46


D. REFERANSER Plansmieskisse Nittedal Sentrum 14/10/2010

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

47


D. REFERANSER Plansmieskisse Nittedal Sentrum. Illustrasjonsplan

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

48


D. REFERANSER Planskisser fra parallelloppdrag. Dark Arkitekter

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

49


D. REFERANSER Planskisser fra parallelloppdrag. Dyrvik Arkitekter

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

50


D. REFERANSER Planskisser fra parallelloppdrag. Snøhetta

N I T T E D A L S E N T R U M S A N A LY S E

WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Grini Mølle · Grinidammen 10 · 1359 Eiksmarka · Oslo www.worksonland.com

51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.