Page 1

Magazine van Plan België • Nr. 4/2012 • www.planbelgie.be

Plan Ouders

REIS NAAR ghana

“Ik ben trots om Plan Ouder van Alice te zijn” Jong & geëngageerd

Twee tradities , dezelfde wens

Dossier

Kindhuwelijken Het recht op onderwijs garandeert

6 mmPlan te o

©

Plan/Niels

Busch

der n ou rd Pla Ik wo esteer Ik Inv enk er Ik schganIse Ik or me In Ik zet n Ik Pla

solidaire le

cahier

onsnir actisoute 6pour Je

Plan

parraine J’investis J’offre J’organise m’engage Je planifie Je

t k di s en Maatern lo door! ka ef het ge ©

Niels

Busch

6 manieren om Plan te en steunen in e uitneembaar katern!

ren nen anie steu

11

détacher À à faire et passer!

© Plan/

tern itska

arite

solid

Niels

Busc

h

de bescherming van meisjes


© Plan/Laurent Poma

w news

Beste Plan Ouder, Je nieuwe Hello staat in het teken van onze eindejaarscampagne. Het thema? Plan helpt meisjes om hun eigen toekomst en die van hun land te verbeteren door de armoedespiraal te doorbreken. De meisjes rekenen op jou om onze oproep tot solidariteit uit te dragen. In het solidariteitskatern, midden in dit magazine, vertellen Marie, Catherine, Luc en anderen hoe ze, samen met Plan België, kinderen een beter leven geven.

“Doorbreek de armoedespiraal: help meisjes om hun eigen toekomst en dat van hun land te verbeteren.” Geef het katern aan iemand die je kent. Overtuig hem of haar om mee te bouwen aan een betere wereld. Met dubbel zoveel mensen maken we nog meer het verschil. Zou dat geen schitterend eindejaarsgeschenk voor alle kinderen zijn?

4

Nieuwsflashes over Plan

w dossier

6

Kindhuwelijken: hoe groot is het probleem

De oorzaken en de gevolgen

Onderwijs: een wapen in de strijd tegen kindhuwelijken

w solidariteitskatern

w jong & geëngageerd

11

Zes manieren om Plan te steunen

15

Twee tradities, dezelfde wens

Volg ons op Facebook www.facebook.com/ planfans

Een overzicht van onze acties wereldwijd

w reisverslag 19

Veerle ontmoette haar Plan Kind in Ghana

w fotoalbum 20

Reis naar Vietnam met de winnaressen van

de wedstrijd i.s.m. Nivea

w onder ons

22

SOKHOM 15 jaar, Cambodja De eindejaarsfeesten in haar land, p. 15

meer verhalen

meer foto’s

meer video’s

Het Arabische “Hello” betekent “Vrede zij met u”

“Ik ben Oli. Ik ben 12 jaar. Ik woon in Bangladesh. Samen met Plan en mijn vrienden uit de sloppenwijken overtuig ik ouders om hun dochters niet te jong uit te huwelijken.” © Plan/Suzanne Lee

CAMILLE Winnares van de wedstrijd Ze ontdekte onze acties in Vietnam, p. 20

Meer info

Hello Bonjour

WERKTEN AAN DIT NUMMER MEE

MARIAMA 13 jaar, Niger Gered van een kindhuwelijk, p. 7

Al onze programma’s en alle nieuws over Plan België vind je terug op www.planbelgie.be Op Hello online vind je:

Plan België wordt 30 in 2013

VEERLE Plan Ouder Het verhaal van haar reis in Ghana, p. 19

2

is een ngo zonder politieke of religieuze banden. Ze is lid van de internationale Plan-koepel. Ons doel is op lange termijn de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren, zodat ze zich kunnen ontplooien in een wereld die hun rechten respecteert. Plan is actief in 69 landen, steeds in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking.

w planisfeer 16

Veel leesplezier

Dirk Van Maele Directeur Plan België

Plan België

Plan strijdt tegen kindhuwelijken. Lees er meer over in ons dossier op p. 6.

3


news D U BBEL GELINKT

Het aantal Plan Kinderen in 1938, één jaar na de oprichting van de stichting. 75 jaar later helpen de ontwikkelingsprogramma’s van Plan wereldwijd 56,6 miljoen kinderen.

ActuA AANDACHT VOOR KINDERRECHTEN Voor Plan België, dat kinderen en hun rechten centraal stelt in haar acties, is

1 CRo i ssa n t = h e t b e d r ag p e r dag o m e e n P l a n Ki n d t e st e u n e n (€ 0, 8 3).

50.000 keer bekeken op Youtube in 2 dagen!

november een heel bijzondere dag. Dan vieren we de rechten van het kind. Dit jaar ontving de lagere school ‘de Kleine Prins’ in Menen op die dag haar label van Kinderrechtenschool. Plan België begeleidt op dit moment

andere scholen op hun weg om Kinderrechtenschool te worden door de kinderrechten in hun globale werking te implementeren.

Meer weten? Alles over de Wereldkinderrechtendag en onze pedagogische aanpak in België op www.planbelgie.be/ hello

4

Hello from New York Gifty

Plan België Ravensteingalerij 3 B 5 1000 Brussel België

“If you can make it there…”

Gifty, een 18-jarige studente uit Ghana, moet elke dag 4 km stappen om naar school te gaan. Voor en na de lessen wachten haar vele klusjes. Toch vind ze de tijd om leeftijdsgenoten te sensibiliseren over hun rechten. Met haar tomeloze ambitie schopte ze het tot meisjesambassadeur. Samen met 2 andere meisjes uit het Zuiden getuigde ze in New York tijdens het event van Plan voor de eerste “Internationale Dag van het Meisje”. Samen duwden ze de lichtschakelaar in om de Empire State Building op 11 oktober roze te kleuren. “Voor meisjes in mijn regio blijven tienerzwangerschappen een groot probleem. Ik wil blijven strijden voor de ontwikkeling van meisjes. In mijn district ben ik van plan om kinderen te motiveren om op school hun best te doen en grootse dingen te bereiken in de toekomst.”

Dank JE Wel Aan de 525.000 mensen die reeds hun hand opstaken voor meisjes. Onze campagne ‘Steek je hand op voor meisjes’ startte succesvol. Dankzij jouw hulp. Hou vol en vertel het voort. www.planbelgie.be/ hello

Plan BelgiË dwingt meisjes tot arbeid op school Beeld je in dat schoolmeisjes de klas niet in mogen omdat ze aardappelen moeten schillen en de toiletten kuisen terwijl de jongens wél les krijgen. Het gebeurde onlangs, hier, in België. Ontdek de reacties van de meisjes op deze sensibiliseringsactie op www.planbelgie.be/hello

“Toen ik bij het team van Plan Columbia aan de slag ging, wist ik dat ik er niet alleen voor stond. Ik vind het belangrijk om kinderen te helpen. Het is dankbaar werk.” Katherine Quiñones, 22 jaar, ex-slachtoffer van geweld

Anne en haar petekind Bastien steunen een meisje in Bolivia. Anne Jamin is 36 jaar en lerares. Ze is gehuwd en mama van Sofia (5 jaar).

Bastien is 7 jaar en zit in het derde leerjaar. Hij houdt van wiskunde en sport.

Anne: “Maribel is echt, want we schrijven brieven naar haar.” Bastien: “Toen ik mijn eerste communie deed, stelde mijn meter voor om iemand aan de andere kant van de wereld te steunen. Dat vond ik een heel leuk idee.” Anne: “Ik regelde de praktische details. Op D-dag ontdekte mijn petekind het Plan-dossier van Maribel, een meisje uit Bolivia.” Bastien: “Super. Maar ik wist niet hoe ik met haar kon praten. Ze spreekt alleen maar Spaans.” Anne: “Maribel is echt, het Plan Ouderschap ook. Ik hoop Bastiens horizon te verruimen. Ik wil zijn nieuwsgierigheid prikkelen en zijn belangstelling wekken voor de ongelijkheid in de wereld.” Bastien: “Samen met mama heb ik Maribel een brief geschreven. Ik wil graag weten welke spelletjes ze speelt en welke dieren ze heeft. Regent Maribel, het Boliviaanse Plan het in Bolivia net zo vaak als Kind van Anne en Bastien. hier? En wat doet ze tijdens de vakantie?” VERTEL ONS Anne: “Bastien wilde haar uitJOUW VERHAAL nodigen naar België. Ik heb Ben je Plan Ouder geworhem uitgelegd dat dat niet den via een kennis? Heb je kon.” zelf al iemand laten kenBastien: “Mijn meter heeft nismaken met Plan België? me beloofd dat we haar zullen Deel jouw ervaring, stuur bezoeken ter gelegenheid van een bericht naar mijn plechtige communie. Ik hello@planbelgie.be kan bijna niet wachten.”

5


dossier

G e tu i ge n i ss e n Nargis, 19 jaar, Bangladesh “Als kind was het mijn droom om onderwijzeres te worden. Maar toen ik 16 was, moest ik trouwen. Mijn ouders schonken mij aan een oudere man in het centrum van Bangladesh. In plaats van naar school te gaan, hielp ik in het huishouden van mijn schoonfamilie. Ik had het heel moeilijk. Mijn droom viel aan diggelen. Ik weet dat het kindhuwelijk illegaal is, maar ik kon me niet verweren.”

Elk jaar worden tien miljoen minderjarige meisjes beroofd van hun onschuld. Samen met hun familie en hun gemeenschap pakt Plan een van de grootste obstakels in de strijd tegen armoede aan. Plan gunt overal in de wereld meisjes het recht op onderwijs. Door naar school te gaan, hebben ze de mogelijkheid hun eigen toekomst en die van hun land te verbeteren.

6

Waarom worden meisjes zo jong uitgehuwelijkt? De redenen zijn complex, onderling verbonden en afhankelijk van de context: • ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: het kindhuwelijk komt voor in maatschappijen die vrouwen en meisjes als minderwaardig behandelen. Omwille van plaatselijke tradities en gewoonten ontkent de maatschappij hun vaardigheden en genieten ze niet dezelfde rechten als mannen. • armoede: gezinnen met een beperkt inkomen beschouwen meisjes vaak als een last. Meisjes kosten meer dan ze opbrengen. Door ze uit te huwelijken, geven de ouders die last door aan een andere familie. • bepaalde tradities en religieuze praktijken: in veel landen is de eer van de familie onlosmakelijk verbonden met de maagdelijkheid van de vrouw. Maagd zijn is zo belangrijk dat ouders hun dochter uithuwelijken nog voor ze daar klaar voor is. • niet-nageleefde wet: veel families negeren het verbod op kindhuwelijken. In bepaalde landen komt deze wetsovertreding zo vaak voor dat de ouders er niet meer voor vervolgd worden.

• conflicten, catastrofen en noodsituaties: leven in onzekerheid en de financiële gevolgen daarvan zet gezinnen onder druk. Dat brengt hen in de verleiding om hun dochters vroeger uit te huwelijken dan ze zouden willen.

Hoe groot is het probleem? Men spreekt van een kindhuwelijk als één van de echtgenoten nog niet meerderjarig is. De meeste landen waar Plan actief is, verbieden het huwelijk onder de 18 jaar. Toch wordt in ontwikkelingslanden 38 % van de meisjes uitgehuwelijkt voor hun 18de verjaardag. Het kindhuwelijk komt het meest voor in Zuid-Azië en Sub-Saharaans Afrika, maar ook in Latijns-Amerika, de Caraïben en het Midden-Oosten. Internationale verdragen zoals het ver-

drag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (1979) en de Universele Verklaring van de Rechten van de mens (1948) verbieden het kindhuwelijk. Ze stellen dat kinderen nog niet de nodige maturiteit hebben om onder druk een vrije keuze te maken. Zelfs al stemmen meisjes van 13 met hun huwelijk in, rijst de vraag of ze zo’n beslissing wel uit vrije wil kunnen nemen. Kindhuwelijken worden maar zelden gesloten in het belang van de echtgenoten. Veel meisjes gehoorzamen aan hun ouders en hun familie. Daarom spreken we van een gedwongen huwelijk. Een kindhuwelijk betekent voor jonge meisjes vaak het einde van hun schoolcarrière. Op die manier gaat een enorm potentieel voor de ontwikkeling van de betrokken landen en continenten verloren. Het is een onrechtvaardige situatie. Dit triest fenomeen zet zich wereldwijd van generatie op generatie voort.

Beeldreportage

Kindhuwelijken leiden vaak tot gecompliceerde tienerzwangerschappen.

© Plan/Elias Asmare

in 5 vragen

Het aantal meisjes dat per minuut wordt uitgehuwelijkt

© Plan/Shona Hamilton

Het probleem belicht

© Plan/Alf Berg

HET K IN DH U WELIJK

Tigist, 18 jaar, Ethiopië “Ik ben vorig jaar gestopt met de school omdat ik moest trouwen. Mijn verloofde had me beloofd dat ik na ons huwelijk terug naar school mocht gaan. We zouden wachten met een gezin tot ik afgestudeerd was. Maar ik werd vlug zwanger. Mijn man zei dat ik thuis moest blijven om voor onze zoon te zorgen. De bevalling was zeer zwaar. Gelukkig ben ik niet besneden, want dan zou de pijn nog erger geweest zijn. Ik had ook een vorming van Plan over bevallen gevolgd. Daardoor heb ik minder afgezien.”

Mariama, 13 jaar, Niger “Ik ontdekte plots dat ik binnen enkele dagen zou moeten trouwen. Ik moest onmiddellijk stoppen met de school. Mijn leraar lachte me uit. En hij niet alleen: zodra ik buiten was, riepen de andere meisjes ‘Leve de bruid!’ Ik zou zo graag terug naar school gaan en mijn studies afmaken. Ik wil graag rechter worden.”

Mariama werd op het nippertje gered van een kindhuwelijk. Ontdek haar getuigenis en de verhalen van andere meisjes die zich dankzij Plan kunnen ontwikkelen op www.planbelgie.be/hello

7


dossier

Onderwijs is belangrijk voor meisjes én jongens in Nepal. Met de steun van Plan maakt Shyamakaali de mensen daarvan bewust.

Wat zijn de gevolgen? Door reeds als kind te huwen, zijn meisjes gedoemd om hun lot te ondergaan. Meestal leven ze in armoede. Ze zijn vatbaar voor verschillende risico’s: • geweld, misbruik en gedwongen seksuele betrekkingen. Ze worden vaker geslagen. Erger nog: ze geloven dat het huwelijk hun echtgenoot het recht geeft om hen te verkrachten. • seksueel ongezonde betrekkingen. Ze hebben seks met een oudere echtgenoot die een grotere kans op hiv heeft. Daardoor worden ze zelf meer blootgesteld aan besmetting. • analfabetisme en een slechte opleiding. Door plaatselijke tradities en gewoonten worden gehuwde meisjes als volwassen vrouwen aanzien. Ze hoeven niet meer naar school te gaan. Wie dat toch doet, moet op niet al te veel aandacht van de onderwijzers rekenen.

beteren. Een veilige, toegankelijke en inspirerende omgeving is de beste manier om hen te helpen. • veilig: de meisjes voelen zich veilig op en onderweg naar school. Leerkrachten

Sinds jaren werken Plan, lokale ngo’s en gemeenschappen, aan het programma ‘Ecoles amies des filles’, dat voor de bouw van meisjesvriendelijke scholen zorgt. We houden rekening met de

“Onderwijs is een van de beste wapens tegen kindhuwelijken en de discriminatie van vrouwen.”

8

Het aantal meisjes waarmee Plan in dialoog staat via het Programma rond meisjesvriendelijke scholen

E e n st r i jd va n i e d e r e e n

Saa Gado coördineert het programma rond kinderbescherming in Niger: “De strijd tegen het kindhuwelijk ligt gevoelig. Het is nog steeds een taboe. Mensen praten er niet over. Ze willen niet dat we ons met hun zaken bemoeien. In Niger is het kindhuwelijk niet verboden. Tradities en gewoonten, het geloof en het juridische kader bemoeilijken de strijd alleen maar. Onderwijs is belangrijk, want het heeft een positieve invloed op het aantal kindhuwelijken. Plan sensibi-

“De strijd wordt bemoeilijkt door tradities, gewoonten, geloof en het juridische kader.” liseert eerst de jonge meisjes en daarna de leiders, de traditionele gezagsdragers, de gemeenschappen en de ouders. Maar we richten ons ook tot de Sultan van Dosso. Diens invloed is niet te onderschatten.” “Het kindhuwelijk maakt deel uit van het dagelijks leven, maar het vervult me met afschuw. Mijn familie heeft me gelukkig altijd gesteund. Mijn verhaal biedt alle meisjes de hoop dat zij ook aan het kindhuwelijk kunnen ontsnappen. Door voor Plan te werken, kan ik elk meisje die kans bieden.”

Welke rol speelt onderwijs? Onderwijs is een van de beste wapens tegen kindhuwelijken en de discriminatie van vrouwen. Een kwaliteitsvolle opleiding van negen jaar biedt meisjes de kans hun toekomst en dat van hun land te ver-

lokale gewoonten, maar meer nog met de noden van de kinderen. Zo creëren we een dialoog met meer dan 700.000 meisjes en gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Gesteund door de positieve resultaten beïnvloeden we overheden en de internationale gemeenschap om wetten aan te passen en verandering te stimuleren.

© Suzanne Lee

die hun leerlingen seksueel misbruiken, worden zwaar gestraft. • toegankelijk: de scholen zijn gratis en dichtbij. Er is apart sanitair voor meisjes. De ouders zijn betrokken bij het schoolleven. • inspirerend: goed opgeleide en deskundige onderwijzers garanderen kwaliteitsvolle lessen. Bij voorkeur staat er een vrouw voor de klas, want meisjes hebben rolmodellen nodig. De lesprogramma’s en het leven op school respecteren de gelijkheid tussen jongens en meisjes. Zowel jongens als meisjes krijgen les over seksuele gezondheid.

Oli, 12 jaar, voert campagne tegen kindhuwelijken in de sloppenwijken van Dhaka in Bangladesh: “Ik had een goede vriendin. Ze was als een grote zus voor me. Op een dag werd ze gedwongen om te trouwen. Ik heb haar nooit meer gezien. Ik was diep verontwaardigd.

“We behalen betere resultaten dan de volwassenen.” Ik merkte dat ouders die hun kinderen uithuwelijken zich toch schuldig voelen. Ik sprak erover met het team van Plan in de sloppenwijken van Dhaka. Ze hielpen me om een groep op te richten met mijn vrienden en met meisjes van 13 tot 18 jaar. Samen strijden we tegen het kindhuwelijk. We confronteren de volwassenen met het probleem. We vragen hen dat ze hun kinderen gelijk behandelen, of het nu meisjes of jongens zijn. Ze vinden ons te jong voor dergelijke problemen, maar wij weten veel. Wij stimuleren ouders om de geboorte van hun dochter aan te geven. Als ze haar leeftijd kan bewijzen, kan ze een gedwongen kindhuwelijk tegenhouden. Ik denk dat we betere resultaten behalen dan de volwassenen. Samen hebben we een toekomstige bruid en haar ouders kunnen overtuigen dat het kindhuwelijk geen oplossing biedt.”

In Togo huwt 1 op 5 meisjes voor ze 18 is. Dankzij het Plan-programma rond meisjesvriendelijke scholen blijven meisjes langer op school. Dat vermindert het risico op kindhuwelijken.

9


dossier En jij? Wat kun jij doen?

Steek je hand op voor meisjes! Op 11 oktober, de eerste “Internationale dag van het meisje”, bezorgden we 525.000 foto’s van opgestoken handen aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Maar we zijn er nog lang niet. De 69 landen van de Plan-koepel willen tegen 2016 vier miljoen opgestoken handen verzamelen. Een echte uitdaging. Doe mee, ga naar www.planbelgie.be/hello en steek je hand op.

Verhoog jouw bijdrage als Plan Ouder

rg

Vanaf € 5 extra per maand lever je een bijdrage aan onze onderwijsprogramma’s voor meisjes. Bijvoorbeeld:

© Plan/Alf Be

Gedwongen huwelijken schenden de rechten van meisjes. Het maakt hun kindertijd kapot, het heeft een negatieve invloed op hun gezondheid. Plan gelooft in het potentieel van meisjes. We laten hen niet in de steek in hun strijd tegen de vele hindernissen die hun ontwikkeling in de weg staan. Ook jij kunt hen helpen. Toon meisjes wereldwijd dat jij in hen gelooft!

• voor € 5 extra per maand krijgen 2 meisjes in Laos een studiebeurs • voor € 10 extra per maand kunnen 4 meisjes in Niger lager onderwijs volgen.

Meer informatie Wil je extra bijdragen voor Plan? Neem dan contact op met Tamira op 02 504 60 01 of stuur een e-mail naar tamira.courtens@planbelgie.be

Word online vrijwilliger

© Plan/Palien Verlackt

We rekenen op jouw deelname aan onze digitale kruistocht: gebruik je verbeelding! Schrijf je in op vrijwilligers@planbelgie.be

Ken jij de rechten van het kind? Uitreksels uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: • Art. 28: Alle kinderen hebben recht op onderwijs op basis van het gelijkekansenprincipe. Ze moeten gratis basis- en middelbaar onderwijs kunnen volgen. Het recht op onderwijs is een bepalende factor in de strijd tegen het gedwongen huwelijk. •Art. 32: Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting en seksueel misbruik. Het kindhuwelijk dwingt meisjes op jonge leeftijd tot seksuele betrekkingen. Meisjes moeten daartegen beschermd worden. Meer informatie: Surf naar www.planbelgie.be/hello

7.000 deelnemers aan de halve marathon van Brussel staken hun hand op voor meisjes.

10


6 manieren

om Plan te steunen Ik word Plan Ouder Ik investeer Ik schenk Ik organiseer Ik zet me in Ik plan

Maak dit katern los en ! geef het door

iels Busch © Plan/N

aire

r solid

le cahie

nsir Plan 6 acr tsio outen pou

raine Je par tis J’inves J’offre ise J’organ ngage Je m’e nifie Je pla

© Niels Busch

acher À détfaire et à ! passer

11

© Plan/Niels Busch

solidariteitskatern


solidariteitskatern

Ik word Plan Ouder voor € 0,83/dag “Wendpouire is ons derde Plan Kind. Ze is twaalf en woont in Burkina Faso. Ik waardeer vooral de manier waarop Plan haar programma’s aanpakt. Ik heb het gevoel dat ik echt meehelp om mijn Plan Kind en haar gemeenschap een beter leven te geven. Ik ben er trots op Plan Ouder te zijn.”

Catherine Grosdent, Plan Ouder sinds 1995

Doe zoals Catherine: geef een kind en zijn gemeenschap een beter leven voor slechts € 25 per maand. Je bouwt een unieke band op met het kind. Je krijgt brieven. Als je dat wenst, bezoek je het kind in zijn dorp. Onze programma’s in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken aan uiteenlopende actiepunten: een goede start in het leven, drinkbaar water, seksuele voorlichting en de preventie van hiv/aids, onderwijs… Plan geeft jouw Plan Kind en zijn gemeenschap een beter leven en een betere wereld. Wil je ook Plan Ouder worden ? Schrijf je in op www.planbelgie.be

Ik investeer in meisjes € 15 = 6 meisjes naar school

Ik schenk een origineel cadeau vanaf € 10 “Het was bijna weer moederdag en ik vroeg me af welk geschenk mijn 85-jarige moeder zou willen. Ik wist dat ze liever zou bijdragen aan het welzijn van een gemeenschap dan dat ik haar een zoveelste boeket bloemen of een overbodig hebbeding zou geven. Ze vond mijn Plan Cadeau bijzonder origineel.”

Marie-Françoise Renson,

Ben je op zoek naar een bijzonder cadeau? Waarom verras je je vrienden en je familie niet met een alternatief cadeau van Plan België? Je maakt iemand blij met een cadeau terwijl dat ook naar kinderen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika gaat. Het zorgt elders in de wereld voor goed ingerichte klassen, kits voor basishygiëne en nog heel wat andere zaken. Ontdek alle Plan Cadeaus in onze solidaire (web)winkel. Wil jij ook een solidair cadeau schenken? Surf naar www.plancadeau.be en maak je keuze. Nadien ontvang je van ons een unieke wenskaart met certificaat.

gaf een Plan Cadeau aan haar moeder

Wil jij ook helpen? Surf naar www.planbelgie.be of neem contact op met Tamira op 02 504 60 01 of via tamira.courtens@planbelgie.be Voor elke gift vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.

Ik organiseer een solidair feest voor mijn familie en vrienden én voor de kinderen

“Ik hoorde op de radio over de campagne ‘Alle meisjes naar school’. Het idee sprak me meteen aan. Veel meisjes krijgen niet de kans om naar school te gaan. Daarom steun ik deze campagne. Want zo kan ik er voor zorgen dat meer meisjes een opleiding krijgen.”

Marie Fasol,

steunt de programma’s van Plan sinds 2012

Investeren in de opleiding van meisjes is een duurzame oplossing in de strijd tegen de armoede in het Zuiden, want een geschoold meisje… • kan lezen, schrijven en haar gezondheid verzorgen • ontsnapt aan geweld, een kindhuwelijk en tienerzwangerschappen • kent haar rechten, kan keuzes maken en aanzetten tot verandering • spendeert 90 % van haar inkomen aan haar gezin en haar gemeenschap Wat is de impact van jouw steun? • € 15/maand > 6 meisjes in Laos ontvangen een studiebeurs om naar de lagere school te gaan. · € 24/maand > 7 meisjes in Peru volgen kleuteronderwijs. · € 30/maand > 12 meisjes in Niger genieten van een aangepaste en veilige school.

“10 jaar samen, dat wilden we vieren. Onze vrienden en familie wilden graag cadeautjes geven, maar wij organiseerden liever een feest voor Plan België. We vroegen onze gasten om een gift aan de gemeenschappen in het Zuiden. Leuker dan ons een cadeau te geven, vonden we. Het werd een schitterend feest.”

Jan en Kris,

Een verjaardag, een geboorte, op pensioen? Maak er een solidair feest voor Plan België van! Je gasten brengen geen cadeautje voor jou mee, maar schenken een bedrag aan Plan België. Als organisator ontvang je een lijst van alle deelnemers en alle giften. Zo weet je wat je feest opbrengt voor de kinderen in het Zuiden. Bovendien stuurt Plan een dankbrief en een informatiebrochure naar iedereen die een bedrag voor jouw feest heeft geschonken.

Plan Ouders sinds 2009 Wil je investeren in meisjes? Schrijf je in op www.planbelgie.be

12

Zin om een feest te organiseren ? Surf naar www.planbelgie.be

13


solidariteitskatern

Ik zet me in als vrijwilliger ZOALS HET MIJ PAST

Ik was al een enthousiaste Plan Ouder, maar wilde graag méér doen. Daarom meldde ik mij aan als vrijwilliger. Deel uitmaken van een gezellig en geëngageerd team en me in eigen regio kunnen inzetten voor kinderen in het Zuiden: het geeft me een heel goed gevoel. Samen met andere Plan Ouders, hebben we al verschillende mooie acties gerealiseerd in de regio Waas en Dender.

Luc,

Plan-vrijwilliger

Als Plan-vrijwilliger zet je, samen met de leden van de werkgroep, Plan in de kijker via tal van activiteiten in jouw regio. Een Plan-stand op een sportief of cultureel event, een brunch, een natuurwandeling, een tentoonstelling… Plan België zorgt voor de nodige ondersteuning. Je kan je ook aansluiten bij ons team van online-vrijwilligers en van thuis uit werken. Via e-mail help je ons zoveel mogelijk personen warm te maken voor de acties van onze organisatie.

Ik plan mijn testament “Veel mensen kiezen ervoor een goed doel op te nemen in hun testament. Meestal hebben ze geen directe erfgenamen. Een organisatie die geen winstoogmerk maar een goed doel nastreeft, zoals Plan België, kan worden opgenomen in een testament. Met duolegaten, worden er twee erfgenamen aangewezen, maar slechts één van hen betaalt successierechten. En die zijn lager voor verenigingen en stichtingen.”

Christel Vergauwen,

© Plan/Je

MET Een duo-legaat of een donatie

ews nny Matth

Ben je enthousiast geworden? Contacteer Sofie op 02 504 60 32 of via vrijwilligers@planbelgie.be

Iedereen wint erbij: zowel je naasten als kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden. Soms ontvangt een erfgenaam slechts 35% van de erfenis, na betaling van de successierechten. Dankzij het duolegaat, kan dit percentage hoger uitvallen omdat Plan België instaat voor de successierechten van de andere erfgenamen. Wij investeren jouw geld in het continent en het werkterrein van jouw keuze. Het is ook mogelijk om een gewone donatie op te nemen in een testament, zonder over te gaan tot een duolegaat.

Advocaat en erkend bemiddelaar in familiezaken

Meer weten? Neem contact op met je advocaat of Kristof op 02 504 60 40 of via kristof.saye@planbelgie.be. Al je vragen worden vertrouwelijk behandeld.

14


jong en geëngageerd Cambodja – B e lg ië

Twee tradities, een wens

Sokhom (Cambodja)

Marie (België)

Leeftijd: 15 jaar Sokhom komt uit een gezin met 7 kinderen. Ze heeft 3 zussen en 3 broers.

Leeftijd: 15 jaar Marie is de oudste van een gezin met 5 kinderen. Ze heeft 3 zussen en 1 broer.

Wat is je lievelingsfeest? Mijn familie viert graag Bon Pachay Bourn. Bij dat ritueel schenken we vier cadeaus aan een boeddhistische monnik: kledij, eten, onderdak en medicijnen. De hele familie en enkele ouderen van de gemeenschap nemen eraan deel. Wanneer geef je cadeaus? Op de Dag van de Voorouders en met het Khmer Nieuwjaar geven de jongeren cadeaus aan de ouderen. Met het gewone Nieuwjaar verwennen de ouders hun kinderen. Wat betekenen deze cadeaus? We bedanken de ouderen omdat ze over onze voorouders gewaakt hebben. Een cadeau stimuleert de kinderen om zich goed te gedragen, ook op school. Je moet je cadeau aannemen met beide handen. De ouderen bedanken we met een boeddhistische groet, de jongeren met een gewone groet. Een wens voor het nieuwe jaar? Ik wens mijn ouders, mijn familie en mijn gemeenschap een goede gezondheid en een goede oogst. Ik wens ze ook solidariteit en geweldloosheid. Ik hoop dat meer kinderen naar school kunnen gaan en voortgezet onderwijs zullen volgen. Volgend jaar zet ik mij in om… mijn ouders gelukkig te maken. Ik zal mijn best doen om de middelbare school af te ronden. Dan ga ik naar de universiteit om mijn droom waar te maken: een diploma Engelse literatuur.

Wat is je lievelingsfeest? Kerstavond! We eten kalkoen en een kerststronk. Ik hou van die momenten waarop we met de hele familie en de vrienden samen kunnen zijn. Voor een heerlijke maaltijd, voor een gezellige avond of voor de hele dag. Wanneer geef je cadeaus? We geven speelgoed of geld aan de kinderen ter gelegenheid van feesten die soms gebaseerd zijn op sprookjes of geschiedkundige feiten. De bekendste zijn: Sinterklaas, de Kerstman en de paasklokken. Zij brengen cadeaus als de kinderen slapen of wanneer ze niet thuis zijn. Wat betekenen deze cadeaus? Cadeaus zijn een teken van affectie. Je kiest een cadeau dat de andere graag heeft. In ‘t algemeen openen we het cadeau terwijl de schenker erbij is. Dat hoort zo. Een wens voor het nieuwe jaar? Ik wens mijn dierbaren een goede gezondheid en veel geluk in 2013. Ik zal heel blij zijn als we de Millenniumdoelstellingen halen. Volgend jaar zet ik mij in om… mijn gemeenschap te ondersteunen, om er voor hen te zijn. Ik wil mij nog meer inzetten voor de Youth Board van Plan België. Ik hoop dat mijn daden een impact hebben in de landen waar Plan actief is.

15


planisfeer

Plan in de wereld 69 l a n d e n

china nepal

egypt india haiti

dominican republic

mali

senegal

honduras guatemala

niger

nicaraguay

guinea-bissau

el salvador

sudan

bangladesh thailand

guinea ethiopia

sierra leone liberia burkina faso ghana togo benin

colombia ecuador

peru

brasil

vietnam

pakistan philippines

laos cambodia

sri lanka

uganda kenia rwanda cameroon

indonesia

tanzania malawi

east timor

De rechten van kinderen vormen de rode draad doorheen onze programma’s. Wij werken nauw samen met de plaatselijke bevolking wat betreft de bescherming van de allerzwaksten, onderwijs, toegang tot drinkbaar water, gezondheidszorg enzovoort. Een close-up van 6 concrete initiatieven.

zambia

bolivia

zimbabwe

© Plan/Benno Neeleman

paraguay

“Steek je hand op voor meisjes” Meisjes in het Zuiden tonen hun kracht Op 11 oktober vierden we voor het eerst de “Internationale Dag van het Meisje”. Samen met Plan lieten meisjes hun stem horen voor hun rechten. Ze kwamen op straat tegen kindhuwelijken, getuigden over hun strijd tegen armoede én deelden hun succesverhalen. Naar aanleiding van dit grootse moment kleurden monumenten, van de Empire State Building tot de piramides in Egypte, in de 69 Plan-landen roze!

“Geschoolde meisjes kunnen de wereld aan”

16

Ge’Plan’de verbeteringen Gemotiveerde meisjes Salvador SENEGAL

Gedestigmatiseerd TOGO

Voorgelichte ouders Sri Lanka

Gedumpte jerrycans IndonESIË

Reina Elizabeth is Plan Kind en radiopresentatrice. In haar gemeenschap steunt Plan 209 kinderen met concrete programma’s zoals beurzen, schoolgerief en seksuele voorlichting. Plan verzorgt ook opleidingen over geldzaken, sociale thema’s en ‘zelfstandig leven voor jongeren’. Maak kennis met Reina en de Plan programma’s via onze website.

In Afrika worden gehandicapte kinderen vaak beschouwd als een straf van God. Plan haalt die gestigmatiseerde kinderen uit de taboesfeer. Ouders leren in groep hoe ze hun kinderen beter kunnen begeleiden. Maak kennis met Mazoulmani, een schoolmeisje van 16. Ze is de absolute oogappel van haar papa.

Kwalitatieve gezondheidszorg is voor de lagere kasten in Sri Lanka onbereikbaar. Kinderen zijn er vaak ziek en ondervoed. Samen met lokale partners organiseert Plan informatiesessies voor ouders. Resultaat: na een paar maanden neemt het gewicht van hun kinderen weer toe. Ontdek de presentatie op onze website.

Elke ochtend moesten de leerlingen van Oefau 5 liter water meebrengen voor de schooltoiletten. Geen jerrycan betekende straf! De kinderen zijn dan ook in de wolken met het opvangbekken voor regenwater dat Plan heeft aangelegd. Voortaan verschijnen ze uitgerust op school. Ze maken hun huiswerk en spijbelen veel minder.

In Senegal werken veel meisjes als huishoudster. Vaak worden ze uitgebuit door hun werkgever. Plan leert hen naaien, groenten planten en een eigen bedrijf op te richten. Die kennis kunnen ze op hun beurt aan anderen overdragen. Dankzij Plan krijgen meisjes de kans om nog wat van hun leven te maken. Bekijk de video op onze website.

Legende • Lichtblauw: landen waar Plan actief is en fondsen verzamelt voor haar programma’s. • Donkerblauw: landen in het Zuiden waar Plan ontwikkelingsprogramma’s uitwerkt.

Meer weten? Op Hello online vind je: meer verhalen meer foto’s meer filmpjes www.planbelgie.be/ hello

17


HEEFT ELK MEISJE RECHT OP ONDERWIJS?

Ja

Ja

Op 11 oktober 2012 vierden we de eerste Internationale Dag van het Meisje. De internationale Plan-koepel, waarvan Plan BelgiĂŤ deel uitmaakt, heeft ervoor gezorgd dat die dag internationale erkenning krijgt door de Verenigde Naties. Wist je dat ten minste 9 jaar onderwijs voor meisjes noodzakelijk is om de armoedespiraal te doorbreken? Meisjes veranderen op die manier niet alleen hun toekomst, maar ook die van hun familie en hun land. Doe mee en help ons dit doel te bereiken: 4 miljoen handen voor 4 miljoen meisjes. De verzamelde handen worden overhandigd aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Steek nu je hand op voor meisjes!

Surf naar

www.planbelgie.be

Elk kind telt.


reisverslag

“Kinderen een betere wereld geven, is er iets mooiers?” In juli trok Veerle naar Ghana om er haar Plan Kind Alice te ontmoeten. Enthousiast vertelt ze over die kennismaking aan de andere kant van de wereld. van Plan leerden we elkaar toch beter kennen. Alice leek me een klein gelukkig kind. Toen ze aanvoelde dat het gesprek over haar ging, werd ze een beetje verlegen. Maar al snel liet ze mijn hand niet meer los. We hebben gedanst, gezongen en geroepen om de taalgrenzen te doorbreken. Toen we vertrokken, viel Alice bijna om van de slaap. Het was een erg drukke dag voor haar.”

Trotse Plan Ouder

Veerle Hollevoet, 34 jaar, is sinds een jaar Plan Ouder van Alice. Ze ontmoette haar Plan Kind in juli.

Gastvrij en attent “Het team van Plan Ghana ontving ons erg hartelijk. Iedereen was behulpzaam en stipt. Al onze vragen kregen een duidelijk antwoord. Vóór we bij Alice langsgingen, kochten we in een lokaal kruidenierswinkeltje rijst, olie, zeep en koekjes. Dat was ons cadeau voor de familie van mijn Plan Kind. De ouders van Alice waren al een maand op de hoogte van ons bezoek.

“We bezochten de hele gemeenschap, samen met de familie, het lokale personeel van Plan en nog enkele andere mensen. We zagen de scholen die dankzij Plan gebouwd waren. Momenteel zijn ze bezig met het optrekken van nieuwe gebouwen. Ik hoop dat ik via brieven in contact blijf met deze bijzonder vriendelijke familie. Ik ben er echt trots op om Plan Ouder te zijn. Ik kan de activiteiten van de organisatie alleen maar aanmoedigen. Kinderen een betere wereld geven, er is niets mooiers!”

VERTEL ONS JE VERHAAL Bracht ook jij een bezoek aan je Plan Kind? Heb je, net als Veerle, je Plan Kind in zijn eigen gemeenschap ontmoet? Wil je het verhaal van die ontmoeting delen met andere Plan Ouders? Bezorg ons een verslag van je ervaring via hello@planbelgie.be

“Alice zag er heel gelukkig uit” Ze verwelkomden ons met pindanootjes, water en plakjes ananas. Een ontroerend moment. We maakten ook kennis met haar grootouders. De hele gemeenschap wilde de twee ‘obroni’s’ zien. We waren waarschijnlijk de eerste blanken die het dorp bezocht hebben.

Zingen zonder grenzen “De communicatie verliep tamelijk moeizaam. Alices ouders spreken nauwelijks Engels en wij begrijpen geen woord Fanti. Dankzij de tolken

19


Vanessa

©

Met Plan in Vietnam

Plan België organiseerde een wedstrijd met de steun van Nivea. Winnaressen Vanessa en Camille bezochten de etnische minderheden die Plan in Vietnam ondersteunt. Een beeldverslag van hun beklijvende reis.

Plan/Thomas Vanhaute

foto-album

Camille

Plan beschermt meisjes tegen de moeilijkheden van hun dagelijks bestaan

De ouders zijn actief betrokken bij de schoolactiviteiten

De gezinnen in de bergen van Ha Giang moeten rondkomen met een gemiddeld inkomen van een halve euro per dag. De meisjes trouwen er erg jong en ontfermen zich vanaf dan alleen nog over het huishouden. Hun mening is van geen tel. Tijdens sensibiliseringssessies leert Plan de vrouwen hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen.

Ondervoeding bestrijden met kooklessen. De geteste recepten vallen duidelijk in de smaak.

De kleuterschool stoomt de 3- tot 5-jarigen klaar voor de lagere school Overtuigd? Steek je hand op voor meisjes!

In Phu Tho werkt Plan sinds 1999 aan onderwijs- en gezondheidsprojecten. De ouders zijn actief betrokken bij wat er in de school gebeurt. Ze maken educatief speelgoed met lokaal materiaal.

Nieuwe gezondheidskits voor gemeenschapswerkers.

Bekijk de videoreportage Ontdek het reisverslag van Camille en Vanessa in Vietnam op www.planbelgie.be/hello Leerkrachten, getraind door Plan, geven de kinderen lessen Vietnamees en hygiëne.

20

21


onder ons

Plan België wordt 30 in 2013

Lezersbrief “Beste, goed zichtine een duidelijk en Ik mis in het magaz je Plan ordt uitgelegd hoe w rin aa w uk st ar ba tgeleik het tijdschrift ui er ne an W . dt or w Ouder zijn menmeestal door. Vaak zen heb, geef ik het ill w en ze ook er wat ze lazen en sen enthousiast ov er zijn, hoe meer Plan Ouders oe H n. ge ra jd bi lf ze nnen nschappen hulp ku ee m ge en en er nd ki meer krijgen van Plan.” Lieve,

Vertel ons over je eigen inzet

Plan Ouder

Dank je wel Lieve. We hebben gehoor gegeven aan je tip. In dit nummer vind je in het midden van het tijdschrift een solidariteitskatern met uitleg over het Plan Ouderschap. Ook in de toekomst zullen we die informatie steeds opnemen in ons magazine. De persoon aan wie je de Hello doorgeeft, kan zich op die manier informeren en wellicht ook Plan steunen.

Het team van Plan België

SAVE THE DATE!

19 mEI

In 2013 bestaat Plan dertig jaar. Al drie decennia geeft Plan, dankzij jouw hulp, kinderen uit het Zuiden de kans om hun wereld te veranderen. Je steun is onmisbaar voor onze werking. Zonder jouw solidariteit staan we nergens. Daarom is het logisch dat we onze verjaardag samen met jou vieren. In mei organiseren we een groot verjaardagsfeest voor alle Plan Ouders. Je vindt je uitnodiging in het volgende nummer van Hello. In 2013 zal het meinummer van Hello terugblikken op de voorbije 30 jaar. Je kunt als Plan Ouder actief meewerken aan dit verjaardagsnummer. Lees hiernaast onze twee oproepen en stuur ons jouw bijdrage per post (Plan België, Hello Magazine, Ravensteingalerij 3 B 5, 1000 Brussel) of per e-mail (hello@planbelgie.be).

JOUW MENING TELT!

Stuur ons jouw foto’s en verhalen 30 jaar herinneringen?

30 in 2013?

Steun je Plan al sinds 1983, 1993 of 2003 of nog maar sinds kort? Het maakt niet uit, elk heeft zijn eigen Plan-verhaal. Wat is er voor jou veranderd sinds je Plan Ouder bent, onze programma’s steunt of als vrijwilliger meewerkt? Wat zette je aan om je voor Plan te engageren? Wat raakt je het meest in de toestand van de kinderen in het Zuiden? Waarom vertrouw je op Plan België? Vertel het ons! Stuur ons jouw foto’s van evenementen, acties, reizen naar het einde van de wereld om je Plan Kind te ontmoeten… De mooiste herinneringen zijn je eigen herinneringen.

Word je net als Plan 30 in 2013? Laat het ons weten! Vertel ons wie je bent. Hoe wil je de kinderen en gemeenschappen in het Zuiden helpen om de wereld te veranderen? Hoe evolueert volgens jou de Noord-Zuidsamenwerking de komende decennia? Stuur ons jouw verhaal, samen met een foto en je geboortedatum. Misschien vind je je foto terug in het meinummer van Hello…

Dit tijdschrift is niet alleen voor jou bestemd. Het wordt ook mét jouw hulp gemaakt. Al je ideeën en reacties zijn dus welkom op hello@planbelgie.be

Het volgende nummer

1 juli 2011 – 30 juni 2012

2013

Jaarverslag

2011 – 2012 Plan België Plan België | Jaarverslag 2011-2012 | Voorwoord

Jaarverslag_2011_21x21_NL.indd 1

22

1

Het volgende nummer van Hello bevat ons jaarverslag 2012. We beschrijven de belangrijkste realisaties van Plan België in Afrika, Azië, Latijns-Amerika én België. Je leest er ook onze financiële balans. Transparantie is voor Plan belangrijk, dus mag je alles weten over onze rol, werking en resultaten. Mis het magazine niet.

Onze solidariteitscampagne draait op volle toeren. Ben je er trots op dat je Plan België steunt? Laat het weten, want jij bent onze beste ambassadeur! • Leg vrienden en familie uit waarom je Plan Ouder geworden bent, waarom je een programma wilde steunen en waarom zij dat ook zouden moeten doen. • Geef dit magazine of het solidariteitskatern aan mensen uit jouw omgeving. • Stel mensen voor om zich in te schrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief op www.planbelgie.be/newsletter. • Deel onze foto’s, filmpjes en berichten via www.facebook.com/planfans Samen bouwen we aan een betere wereld. Hartelijk dank in naam van alle kinderen die dankzij jouw hulp de kans krijgen om hun eigen toekomst en die van hun land te verbeteren.

Hello

is een uitgave van Plan België vzw Verantwoordelijke uitgever: Dirk Van Maele, Ravensteingalerij 3 B 5, 1000 Brussel. Tel: 02 504 60 00, info@planbelgie.be www.planbelgie.be – www.facebook.com/planfans Hello Magazine nr. 4 Teksten: Plan België Redactionele coördinatie en redactie: Sarah Mulongo Eindredactie: Manuela Varrasso Coverfoto: Plan/Leo Drumond In overeenstemming met onze gedragscode voor kinderbescherming, zijn sommige namen veranderd.

a unit of Sanoma Media Belgium SA/NV Business Unit Manager: Chris Van Gils Editorial account: Anouk Van Hoofstadt Art director: Els Van Hauwaert en Ingrid Cops Eindredactie: Ben Schokkaert Vormgeving: Jean-Marc Wojciechowski Fotogravure: Steurs n.v. Graphic Solutions Gedrukt bij: Roularta Printing op milieuvriendelijk papier

9/11/12 10:28

23


DIT TIJDSCHRIFT VERDIENT EEN TWEEDE LEVEN! GEEF HET DOOR.

Magazine van Plan België • nr. 4/2012 • www.planbelgie.be

Plan Ouders

REIS NAAR ghANA

“Ik ben trots om Plan Ouder van Alice te zijn” Jong & geëngageerd

Twee tradities , dezelfde wens

Dossier

Kindhuwelijken Het recht op onderwijs garandeert

tskatern solidaritei

n en iere te steun 6 man Plan om

©

Plan/Niels

Busch

OUDER PLAN IK WORD IK INVESTEER IK SChENK IK ORgANISEER ME IN IK ZET IK PLAN

solidaire le

cahier

Plan soutenir actions 6pour Je

parraine J’investis J’offre J’organise m’engage Je planifie Je

dit en Maak losdoor! katernhet geef ©

Niels

Busch

6 manieren om Plan te steunen in een uitneembaar katern!

© Plan/Niels

Busch

de bescherming van meisjes

11

détacher À à faire et passer!

onze beste wensen en hartelijk dank! Dankzij jullie kunnen duizenden kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hun eigen toekomst en die van hun land verbeteren. Samen kunnen we de armoedespiraal doorbreken. Deel je nieuwjaarswensen voor kinderen in het Zuiden op www.facebook.com/planfans

Hello magazine 04 2012 NL  
Hello magazine 04 2012 NL  

Kindhuwelijk en solidariteitskatern

Advertisement