Harvest Report - 2ο Εργαστήριο Πολιτών πεδίο_αγορά

Page 1

HARVEST REPORT

“Ιδέες και προτάσεις για την Πλατεία Βαρβακείου” Εργαστήριο Πολιτών

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 Στοά Λαχαναγοράς Βαρβακείου, Αθήνα πεδίο_αγορά


_Καλωσόρισμα

© METAPolis

Την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 από τις 6μμ έως τις 9.30μμ, πραγματοποιείται το 2ο εργαστήριο πολιτών ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ στη Στοά Βαρβακείου Λαχαναγοράς, μεταξύ των οδών Αρμοδίου και Αριστογείτονος, για την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων σχετικά με το μέλλον της πλατείας Βαρβακείου. Το εργαστήριο πολιτών εντάσσεται στο πλαίσιο του εγχειρήματος ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ για τη διαμόρφωση μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού, με πεδίο έρευνας και δράσης την Πλατεία Βαρβακείου.

την μέθοδο Open Space, μία μέθοδο που μας δίνει το χώρο και το χρόνο ούτως ώστε να συμμετέχουμε με βαθύ και δημιουργικό τρόπο σε θέματα που μας αφορούν. Η εκδήλωση ανοίγει με τη Στεφανία Ξυδιά, μέλος της ομάδας συντονισμού του έργου, η οποία προλογίζει το εργαστήριο και καλωσορίζει τους συμμετέχοντες σε αυτό.

Στο εργαστήριο πολιτών έχουν προσκληθεί άνθρωποι και φορείς που σχετίζονται με την πλατεία – κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες, αλλά και εκπρόσωποι των αρχών, επιστήμονες και επαγγελματίες με σχετικά γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν από κοινού ιδέες και προτάσεις για την ανάπλαση της πλατείας. Αξιοποιώντας τα ζητήματα που αναδείχτηκαν κατά το 1ο Εργαστήριο Πολιτών και τις ανάγκες που καταγράφηκαν από σειρά συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν και να επεξεργαστούν σε θεματικές ομάδες, ιδέες και λύσεις για την πλατεία. Tο εργαστήριο διεξάγεται με

2

© PlaceIdentity NGO


_Πλαίσιο - Προσέγγιση του Εργαστηρίου “Το μυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώσεις όλη σου την προσπάθεια όχι στο να γκρεμίσεις το παλιό αλλά στο να οικοδομήσεις το νέο.” - Σωκράτης

© METAPolis

Με αυτή την αναφορά, η Στεφανία Ξυδιά εξηγεί πώς, με αφετηρία το δίκτυο Imagine the City, ξεκίνησε από μια ομάδα νέων η διερεύνηση του “Ποιος, πού και πώς συμμετέχει στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου;”. Εξηγεί πώς προέκυψε το εγχείρημα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ μέσα από τη διατομεακή σύμπραξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Place Identity, της εταιρείας design theSwitch και της πλατφόρμας συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή ένα ανοιχτό κάλεσμα από το διεθνές δίκτυο Actors of Urban Change. Το δίκτυο αυτό παρέχει τεχνογνωσία και ευκαιρίες εκπαίδευσης και δικτύωσης σε ευρωπαικό επίπεδο στην ομάδα συντονισμού, καθώς το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ επιλέχθηκε ως ένα από τα 10 πρότυπα έργα συμμετοχικής αστικής αναγέννησης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Στεφανία Ξυδιά παρουσιάζει τη μεθοδολογία του εγχειρήματος όπως αναπτύχθηκε από το καλοκαίρι του 2014 και το περιεχόμενο κάθε μίας από τις τέσσερις φάσεις: την καταγραφή και ανάλυση του πεδίου, την αξιολόγηση των ζητημάτων, τον οραματισμό των λύσεων και τη διαμόρφωση τελικών προτάσεων για την αναβίωση της πλατείας Βαρβακείου. Παρουσιάζει τα βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά το 1ο εργαστήριο πολιτών τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τα προβλήματα της περιοχής

© PlaceIdentity NGO

όσο και τα θετικά στοιχεία που αξίζουν ανάδειξης. Μέσα από την παρουσίαση αυτή δημιουργείται ένα πλαίσιο θεμάτων στα οποία οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου καλούνται να απαντήσουν με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις.Τα 13 βασικά ζητήματα αναρτώνται ως αφίσες σε διάφορα σημεία της στοάς ως σημεία αναφοράς για τις ομάδες εργασίας. Η Στεφανία Ξυδιά τονίζει ότι παρά τις πρακτικές δυσκολίες φυσικής παρουσίας στο εργαστήριο πολλών εκ των ανθρώπων που εργάζονται από τα χαράματα στη Βαρβάκειο αγορά, οι απόψεις και οι προτάσεις τους έχουν καταγραφεί μέσα από σειρά συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων στην περιοχή και διαμορφώνουν το σχεδιασμό του εργαστηρίου. Η παρουσίαση κλείνει με ευχαριστίες σε συνεργαζόμενους φορείς όπως η φωτογραφική ομάδα ΜΕΤΑpolis και τα καταστήματα της γειτονιάς αλλά και τους εταίρους του έργου “Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας” στο οποίο εντάσσονται τα 3 εργαστήρια πολιτών του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα “Είμαστε όλοι πολίτες” του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου το οποίο συγχρηματοδοτεί το έργο, με διαχειριστικό φορέα το ίδρυμα Μποδοσάκη.

3


_Ο Ρόλος του Δήμου Αθηναίων Στη συνέχεια, το λόγο παίρνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Δημοτικής Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων, κα Αμαλία Ζέπου, η οποία χαιρετίζει την εκδήλωση και τονίζει χαρακτηριστικά πως ο Δήμος βρίσκεται στο πλευρό ενός τέτοιου εγχειρήματος, καθώς αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και υιοθέτηση. Παράλληλα, αναφέρει πως ο Δήμος στηρίζει τους τολμηρούς πολίτες και την ομάδα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ, η οποία προσπαθεί να εμπλέξει τους πολίτες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον αστικό σχεδιασμό. © METAPolis

_Διαδικασία του Εργαστηρίου

© METAPolis

Πριν την έναρξη της διαδικασίας μερικοί συμμετέχοντες θέλησαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια μεταφέροντας τις ατομικές τους θέσεις ή θέσεις ομάδων που εκπροσωπούσαν. Ο συντονιστής Οδυσσέας Βελέντζας εξήγησε πως σκοπός της ομάδας δεν είναι να μην ακουστούν οι φωνές των ανθρώπων αλλά με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία οι εκάστοτε παρεμβολές σε ολομέλεια δε διευκολύνουν τη συζήτηση. Ζήτησε από τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν την διαδικασία και εφόσον νιώσουν ότι δεν έχουν ακουστεί να μοιραστούν όσα έχουν να πουν στο σύνολο. Παρόλα αυτά λόγω αντικειμενικών συνθηκών (όπως η κούραση απο την αγορά, αλλές συναντήσεις κτλ)

4

δόθηκε ο λόγος σε μερικές φωνές, μία εκ των οποίων ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Λαχαναγοράς, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βαρβάκειος Αγορά εξαιτίας της έλλειψης υποδομών, καθώς και στον αντίκτυπο που έχει αυτό στη γενικότερη εικόνα της πόλης. Επίσης, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται στην αγορά να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις εξαιτίας του φόρτου και του ωραρίου εργασίας. Στη συνέχεια ο Οδυσσέας Βελέντζας, ειδικός σε θέματα συμμετοχικών διαδικασιών εξηγεί τη μέθοδο OPEN SPACE.


© METAPolis

© PlaceIdentity NGO

© METAPolis

© METAPolis

Αναπαράσταση χωρικής διάταξης των συμμετεχόντων

Ολομέλεια / Εισαγωγή

Ολομέλεια / παρουσιάσεις από συμμετέχοντες

Συζητήσεις σε τραπέζια

Ολομέλεια / παρουσιάσεις από συμμετέχοντες

Ολομέλεια / Κλείσιμο

Open Space Η μέθοδος Open Space αποτελεί ιδανική λύση για να δομηθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες η εξής διάθεση: «ΠΟΙΕΣ ιδέες θέλω/θέλουμε να υλοποιήσουμε και ΠΩΣ;». Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό ατόμων (ακόμα και 500 άτομα) να μετέχουν σε παράλληλες συζητήσεις επθλέγοντας ατομικά τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να συμμετέχουν. Σε έναν αναρτημένο πίνακα αναγράφονται οι διαθέσιμοι χώροι και οι χρόνοι συζήτησης και οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ατζέντα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να θέσει ένα θέμα συζήτησης ορίζοντας παράλληλα το μέρος και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συζήτηση. Αφού ανακοινωθούν τα θέματα οι

συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες όπως αυτοί επιθυμούν ανάλογα με το ρόλο που επιθυμεί να έχει ο καθένας (βλ. παρακάτω). Οι συζητήσεις σε ομάδα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν ή περισσότερους γύρους ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τον αριθμό θεμάτων που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες. Με το τέλος των συζητήσεων συγκροτείται ξανά η ολομέλεια όπου οι συμμετέχοντες που έθεσαν τα αρχικά θέματα παρουσιάζουν τα συμπεράσματα της κάθε ομαδικής εργασίας. Η επιλογή της μεθόδου Open Space αποτελεί λογική συνέχεια των προηγούμενων δράσεων του εγχειρήματος Πεδίο_Αγορά καθότι με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, προκύπτει η ανάγκη για συνθήκες που επιτρέπουν θεματικές ομάδες εργασίας και αναδεικνύουν δημιουργικές προτάσεις από τους κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής.

5


Το Open Space χαρακτηρίζεται από: Γενικές Αρχές: δεν προκαθορίζεται αυστηρά ο χρόνος συζητήσεων ούτε το αποτέλεσμα αυτών, αλλά τηρείται στοχευμένα η διαδικασία, εξασφαλίζοντας ελεύθερη συμμετοχή με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας. Διαφορετικοί Τρόποι Συμμετοχής: Α) Με ενδιαφέρει πάρα πολύ κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα και θα ήθελα οπωσδήποτε να συζητηθεί. ΡΟΛΟΣ: το θέτω στην ολομέλεια, συντονίζω την ομάδα εργασίας και συλλέγω τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Β) Με ενδιαφέρει κάποιο από τα ζητήματα που έθεσε κάποιος άλλος. ΡΟΛΟΣ: παίρνω μέρος στην αντίστοιχη ομάδα

εργασίας και βοηθάω στη διαβούλευση του εν λόγω ζητήματος. Γ) Δε με ενδιαφέρει συγκεκριμένα κάποιο από τα θέματα που τέθηκαν, αλλά θα ήθελα να τα παρακολουθήσω. ΡΟΛΟΣ: πηγαίνω από τραπέζι σε τραπέζι και φροντίζω να γονιμοποιώ τις συζητήσεις, μεταφέροντας δεδομένα/ιδέες/προτάσεις από τη μία διαβούλευση στην άλλη. Δ) Δε με ενδιαφέρουν καθόλου τα ζητήματα που τέθηκαν ή/και θέλω να κάνω ένα διάλειμμα ΡΟΛΟΣ: σε περίπτωση που συναντηθώ με άλλους που επέλεξαν την ίδια στάση και συζητηθεί κάτι ουσιώδες, έχω την υποχρέωση επιστρέφοντας να το μεταφέρω στην ολομέλεια.

© METAPolis

© METAPolis

© METAPolis

© PlaceIdentity NGO

6

© PlaceIdentity NGO

© PlaceIdentity NGO

© PlaceIdentity NGO


_Θέματα προς συζήτηση Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, ο λόγος δίνεται στους συμμετέχοντες για να προτείνουν θέματα συζήτησης που απαντούν στο ερώτημα:

Πώς είναι η ιδανική πλατεία Βαρβακείου για εσάς; Έξι συμμετέχοντες επιλέγουν να καταγράψουν ειδικότερα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν σε μία καρτέλα, την τοποθετούν στον ειδικό πίνακα, και εξηγούν εν συντομία την ιδέα τους, καλώντας για συζήτηση όποιον ενδιαφέρεται στο αντίστοιχο τραπέζι. Τα θέματα και οι συμμετέχοντες που τα έθεσαν με τη σειρά που παρουσιάστηκαν είναι: 1. Εσωτερικός / εξωτερικός χώρος για επίλυση προβλημάτων - Στρατάκος Δημήτρης 2. Κόμβος - Κέντρο Γνώσης για την τροφή Γεωργιάδης Παύλος 3. Διεθνές Εκθεσιακό και Πολιτιστικό Κέντρο Καραντινός Κώστας

4. Φυτεμένο Πράσινο Δώμα - Πιτούλη Κατερίνα 5. Χώρος για ποδήλατα και skate - Αναστασόπουλος Γιώργος 6. Κανονισμός Λειτουργίας - Καρατζά Μαίρη Όταν τεθούν και περιγραφούν όλα τα θέματα από τους συμμετέχοντες, ο συντονιστής του κάθε θέματος και οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τραπέζια και συζητούν για περίπου 40 λεπτά. Με το τέλος των συζητήσεων, καλούμαστε ξανά σε ολομέλεια και οι συντονιστές παρουσιάζουν σύντομα τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δύο δημοσιογράφοι έδωσαν την ευκαιρία σε αρκετούς συμμετέχοντες να μοιραστούν τις απόψεις και ιδέες τους για την Πλατεία Βαρβακείου στο δημοτικό ραδιόφωνο και σε εφημερίδα εθνικής εμβέλειας.

© METAPolis

© METAPolis

© METAPolis

7


_Αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΙΣ

Ελληνικό Πολιτισμικό εκθεσιακό κέντρο με διεθνή προβολή

Artower

ΙΔΕΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ίδρυμα ευταξία

Φωτοβολταϊκά/ αιολικά

ΥπουργείοΠολιτισμού

Σκέπαστρο/στέγαση Καταπολέμηση ναρκωτικών Γιορτή κρασιού και παραδοσιακών προϊόντων Έκθεση βοτάνων και μπαχαρικών Όλες οι γιορτές και οι εκθέσεις συνοδεύονται από πολιτιστικά δρώμενα/food art Το βράδυ κλείνουν τα εκθεσιακά περίπτερα και ο χώρος γίνεται συναυλιακός / θεατρικός Θεατρικά: αρχαίο δράμα και κωμωδία / με υπότιτλους

8

Μπάγκειον ίδρυμα


ΚΟΜΒΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εκπαιδευτικός λαχανόκηπος

Αγοραπωλησία

Bistrot / εστιατόριο / καφέ

Επαγγελματισμός

Αμφιθέατρο για προβολές και εκδηλώσεις

Κέντρο διατροφικού πολιτισμού

Σκέπαστρο στην Αρμοδίου και Αριστογείτονος

Το «στομάχι» της Αθήνας

Εκπαίδευση και ερεθίσματα στους επαγγελματίες και καταναλωτές

Ποιοτική εμπειρία για τους επισκέπτες Πλατεία Βαρβακείου: Η κεντρικότητα της τροφής στο κέντρο της πόλης

Εναρμονισμός του κανονισμού με την καθημερινή χρήση

Ένας ασφαλής κόμβος στο κέντρο

ΦΟΡΕΙΣ

ΙΔΕΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Urbact ->Διατροφικό συμβούλιο

Ύπαρξη βιολογικής αγοράς

συνΑθηνά

Χώρος μαγειρικών επιδείξεων

χορηγοί

Δημοτική κουζίνα

Διεύθυνση κτιριακών κοινόχρηστων χώρων

Διατροφικά φεστιβάλ πολυπολιτισμικότητας

μέσω

διεύθυνση

ΕΑΤΑ

Ενταση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Ανάδειξη τροφής

έργων/

της

3 σωματεία επαγγελματιών Ιδιοκτήτες ακινήτων επί της πλατείας

9


ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αξιοποίηση χώρων

Σύγχρονη Αγορά >> Αθήνα: Πόλη που γεννήθηκε η δημοκρατία / Αρχαία Αγορά: Κέντρο λήψης αποφάσεων

Καθαριότητα/φωτισμός

Βαρβάκειος Αγορά>> Σύγχρονο κέντρο λήψης αποφάσεων και διαλόγου >> Άμεση δημοκρατία ΙΔΕΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Χώροι προς αξιοποίηση Αναξιοποίητοι χώροι)

(ΣυνΑθηνά

ή/και

Εκθέσεις (Ιστορία και εξέλιξη της δημοκρατίας στην Ελλάδα, έκθεση για την Αρχαία Αγορά/ Βαρβάκειο) Φεστιβάλ άμεσης Αρχαίας Αγοράς)

δημοκρατίας

(αναβίωση

Συμπληρωματικές ιδέες Χαρτογράφηση του χώρου της Βαρβακείου Αγοράς Έκθεση τροφίμων (καινοτομία) χώροι πρασίνου

10

(Απαιτείται διάλογος για υλοποίηση των παραπάνω

να

επιτευχθεί

ΦΟΡΕΙΣ Σύλλογοι εμπόρων Κάτοικοι γύρω περιοχών (λαϊκή συνέλευση) Φορείς μεταναστών / προσφύγων

η


FunPark – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Χώρος Στάθμευσης/ ενοικίασης ποδηλάτου Χώρος ψυχαγωγίας και άθλησης σχετικής με το αντικείμενο Χώρος πολιτισμού και ζύμωσης πολιτισμών ΙΔΕΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η πλατεία βρίσκεται ανάμεσα σε 2 σταθμούς τρένου/μετρό σε περιοχή που γίνεται συχνή χρήση ποδηλάτου. Ιδανική και για χώρο στάθμευσης αλλά και ενοικίασης ποδηλάτων. Τα έξοδα μπορούν να διατεθούν για συντήρηση – καθαρισμό πολιτιστικές δραστηριότητες της πλατείας Δημιουργίας ποδηλατοδρόμου που θα αφορά στο ιστορικό κέντρο (γύρος Αθήνας)

κάτοικοι της περιοχής θα απευθύνονται στο δήμο για τις εκδηλώσεις που θα εξασφαλίζει τη φύλαξη / ασφάλεια αλλά θα αποκόμιζε και κέρδη. Πάνελ ηλιακό για ενεργή παρουσία των μεταναστών που είναι και οι μόνοι ουσιαστικά μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής/ γιορτές και κουζίνα Με τις προτάσεις αυτές εξασφαλίζεται: Πιο μόνιμη παρουσία πολιτών στην περιοχή (και μετά τις 6μμ) Υγιής συνύπαρξη πολιτισμών και γενιών Τόνωση της τοπικής οικονομίας Έσοδα στο δήμο χωρίς την τετριμμένη εμπορική εκμετάλλευση (καφέ κλπ) ΦΟΡΕΙΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ομάδες ποδηλατών

Ράμπες για skateboard bmx που δεν υπάρχουν πουθενά στην πόλη

Skateboarders

Σκηνή για πολιτιστικές δραστηριότητες: μουσική - djset–θέατρο. Αγορά και διάθεση από το δήμο κονσόλας και ηχείων. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι και μετανάστες κάτοικοι της περιοχής και μετανάστες

Μεταναστευτική κοινότητα

Μουσικές ομάδες, θεατρικές ομάδες

11


ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

δροσισμός, από Αθηνάς και πλατείας Θεάτρου

Νησίδα περισυλλογής

Μυστικός κήπος, ησυχία

ΙΔΕΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Θεματικότητα μέσα από αισθήσεις: όσφρηση, ακοή προσέλευση πτηνών, διαχείριση απορριμμάτων, κομποστοποίηση

Σύνδεση νοηματική / υλική επιπέδων: το πράσινο κατρακυλά και ανεβαίνει Ανάδειξη του υπογείου, εποχιακός χαρακτήρας, τουριστικό μέρος, πεδίο νέων δημιουργιών Ενοποίηση στάθμης δώματος με Διπλάρειο με πεζογέφυρα Ενοποίηση υλική και νοηματική των δύο όψεων των οδών Αριστογείτονος και Αρμοδίου Το πράσινο μέσα από ένα πολλαπλασιαστικό όφελος, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών πχ. Φυσικός

12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Θέση ταμειακής + ζυγαριάς

Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας – ευρωπαϊκά

Κάδος οργανικών + οικιακών

Από ανοιχτή διατομεακή επιτροπή – ομάδα

Θέση για γόπες

ΙΔΕΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Block association / ομάδα διαχείρισης Εμφανές όριο χρήσης – κίτρινη έντονη γραμμή – ονόματα ιδιοκτησίας – ορατά στους πελάτες περαστικούς ! Επιγραφή με στοιχεία άδειας + ιδιοκτησίας Σε εμφανές σημείο ημερομηνία τελευταίου υγειονομικού ελέγχου κάθε καταστήματος Αστυνόμευση: 2 άτομα/βάρδια Κανονισμός εξυπηρέτησης πελατών Εμφανές σημείο: ζυγαριά και ταμειακή Ενημερωτική επιγραφή όταν δεν επιτρέπουν στον πελάτη να αγγίζει τα προϊόντα Ενημέρωση πελατών Κολώνα πολλαπλών χρήσεων σε κάθε κατάστημα

Ανοιχτή οικονομική διαχείριση (έσοδα-έξοδα, ποιος χρωστάει) Καθαριότητα Αστυνόμευση Φωτισμός Βελτίωση υποδομών Κανονισμός λειτουργίας ανοιχτός στο internet ΦΟΡΕΙΣ Διατομεακή επιτροπή / ομάδα διαχείρισης Εκπρόσωπος εργαζομένων Εκπρόσωπος ιδιοκτητών καταστημάτων (πιθανόν) εμπορικός σύλλογος Εκπρόσωπος Δήμου Τεχνικοί σύμβουλοι σε θέματα σχεδιασμού Έδρα: Κιόσκι στην πλατεία

13


_Κλείσιμο Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ο Οδυσσέας Βελέντζας τονίζει πως πρόθεση της ομάδας είναι να εξελίξει τις προτάσεις χωριστά ή και συνδυαστικά εφόσον αυτές αλληλοσυμπληρώνονται. Στόχος είναι το σχετικό υλικό να μοιραστεί σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας για περαιτέρω μελέτη και τελική οπτικοποιημένη λύση-πρόταση. Διεξάγεται μία ψηφοφορία τάσης για να διαλέξουν οι συμμετέχοντες ποιες ιδέες θα ήθελαν να προωθηθούν. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Κάθε συμμετέχων διαθέτει 5 ψήφους (αυτοκόλλητα) και μπορεί να τις μοιράσει όπως επιθυμεί. Δηλαδή μπορεί να βάλει όλες τις ψήφους σε μία πρόταση ή να τις μοιράσει σε όσες προτάσεις επιθυμεί. Με βάση τα αποτελέσματα πιο δημοφιλείς προτάσεις ήταν: Κόμβος Γνώσης και Ενημέρωσης για την Τροφή Αστικός Πράσινος Παράδεισος Κανονισμός Λειτουργίας Με το τέλος του εργαστηρίου, η Στεφανία Ξυδιά κλείνει τη συζήτηση με θερμές ευχαριστίες στους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές και τους φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων ‘’Είμαστε όλοι Πολίτες’’ και ‘’Actors of Urban Change’’ που συγχρηματοδοτούν το εγχείρημα.

Δηλώνει εντυπωσιασμένη από το πόσο αλληλοσυμπληρώνονται οι προτάσεις και από τη δημιουργική αποτύπωση της διαφορετικότητας που εκπροσωπήθηκε σε κάθε ομάδα συζήτησης. Αναφέρει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα ψηφιοποιηθούν ώστε οι 6 προτάσεις να εξελιχθούν από ομάδες εργασίας ειδικών και να παρουσιαστούν στις δημοτικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ανάπλαση της πλατείας Βαρβακείου αλλά και το ευρύτερο κοινό. Καλεί τους συμμετέχοντες να μείνουν σε επαφή με τις εξελίξεις του έργου μέσω της σχετικής ιστοσελίδας και σελίδας facebook και να πάρουν μέρος στην ανοιχτή εκδήλωση/ παρουσίαση της διαδικασίας και των προτάσεων που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βαρβακείου στα τέλη Μαίου. Η συζήτηση μεταξύ συμμετεχόντων και περαστικών για το μέλλον της πλατείας Βαρβακείου συνεχίζεται με ελαφρύ γεύμα, ευγενική χορηγία των καταστηματαρχών της πλατείας. Το τέλος της βραδιάς βρίσκει την ομάδα συντονισμού πολύ γεμάτη από την εμπειρία και αισιόδοξη για την εξέλιξη του εγχειρήματος ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ αλλά και αντίστοιχων εργαστηρίων πολιτών για το συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό.

© METAPolis

14

© METAPolis


© PlaceIdentity NGO

Σύνθεση συμμετεχόντων εργαστηρίου Εργαζόμενοι/ Ιδιοκτήτες Καταστήματων περιοχής Κάτοικοι περιοχής

40 Εκπρόσωποι Δήμου Αθηναίων © PlaceIdentity NGO

Επισκέπτες

15


Η Ομάδα Συντονισμού

Ομάδα METAPolis

Βελέντζας Οδυσσέας

Γλαρού Λίλιαν

Βούλγαρης Στέλιος

Ζεϊμπέκου Ειρήνη

Γεωργιάδης Παύλος

Καινούργιος Σωτήρης

Καρατζά Μαίρη

Καναρέλης Αντώνης

Κικίδου Μαρία

Κασιάρης Γιώργος

Λουκογεωργάκη Αγάπη

Κατσιγιάννη Κική

Μπαρτατίλας Λουκάς

Κονδύλη Σοφία

Ξυδιά Στεφανία

Λαμπροπούλου Τάνια

Πατελίδα Μαριάννα

Μανωλιτζάς Απόστολος

Σωμαράκης Γιώργος

Μπάτσαρης Τάκης Φωτοπούλου Παναγιώτα Χάλαρης Μάνος Yπεύθυνοι συντονισμού: Γιαννακόπουλος Γιάννης Κουρτίδης Κώστας Θοδωρής Βερονίκης

[ Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη Συμμετοχή των Πολιτών ] [ Clusters for Place Identity & Citizens’ Participation ]

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.