Page 1

p i u

r t a

z r

t r i

u ! l

a

Urtarrilaren 3a, zapatua: Azkenaldiko jendetsuena izan zen Heriotza zigorrik ez! Bizi a rte k o z i g o rr i k e z! E sk u b i d e g u zti e n j a b e , e u s k a l p r e s o a k Eu s k a l h e rr i r a ! l e l o p e a n E tx e rat-ek antolatutako manifestazioa. Manifestariek gaixorik dauden 10 euskal presoen eta zigor osoa bete dituzten 28 euskal presoen berehalako askatasuna aldarrikatu zuten. Honetaz gain, zigorraren 3/4ak bete dituzten beste 170 euskal presoen baldintzapeko askatasuna eskatu zuten. PSOEri ozenki exijitu zioten sakabanaketa politikarekin amaitz e k o . M i l a ka h e r ri ta rre k i n b a te ra e k i m e n a r e k i n b a t e g i n z u te n a l d e rd i , s i n d i k a tu e ta g i z a rte ta l d e e ta k o o rd e z k a r i e k p a r te h a rtu z u te n ma n i fe sta z i o a n .

Urtarrilaren 12a, astelehena: Herri batzarra jendetsua ospatu zuen Plentziako eta Gorlizko ezker abertzaleak. Bertan, une politikoari buruz eztabaidatu zen, baita m a r txo a n o sp a tu k o d i r e n h a u te sku n d e e i b u r u z e re .

Urtarrilaren 12tik 24ra: Demokrazia Hiru Milioi (D3M) izeneko herri plataformaren aldeko dozenaka sinadura lortu genituen Plentzian eta Gorlizen.

Urtarrilak 13, martitzena: Un joven de Plentzia declara en los juzgados de Bilbo acusado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias de ultraje a la bandera española. Los hechos se remontan al partido Euskal Herria - Catalunya, celebrado en San Mamés en diciembre de 2007, y este joven es acusado de tomar parte en la quema de la enseña española durante el transcurso del partido. Es la tercera vez que se le toma declaración, ya que previamente este joven ha tenido que pasar por la comisaría de la ertzaintza de San Ignacio y por los juzgados de Getxo, además de tener que responder a las preguntas de dos ertzainas vestidos de paisano en su propio lugar de trabajo. Urt arri lare n 1 4 a, e guaz t e na: D a v i d A l v a r e z P e ñ a (Bi l b o 1 9 5 2 -0 8 - 0 8 - Bi l b o 1 9 7 8 -0 1 - 1 4 ) , ETAk o mi l i ta n te a , L e m o i z ko z e n tr a l n u kl e a rr a r e n a u r k a k o e ki n tza b a te a n za u ri tu e ta h i l e b e te b a te ra h i l ze n Ba surtoko ospitalean, aste honetan 31 urte. 1977ko abenduaren 18an, igandean, lau gazte zentral nuklearraren aurkako atentatua prestatzen ari ziren. Aurreneko tiroa goizeko 6:20ak aldera entzun zen, eta atzenekoa hamar minutu beranduago. Hamar gizon, sei guardia zibil eta lau laguneko komandoa, elkarri tiroka ari ziren. Guardia Zibilaren egoitzako ateari eraso egitera zihoala, hurbileko barrakoi batetik bi agenteek egindako tiroek ezustean harrapatu zuten komandoa. ETAko militanteek ez zituzten b i h a u e k i k u s i . Go i z e k o 6 :3 0 e a n d e n a a m a i tu a z e n . D a vi d Al v a r e z P e ñ a l u r re a n z e tz a n , o s o l a rr i z a u r i tu ta . Be h i n o s p i ta l e a n Gu a rd i a Zi b i l e n j a z a rp e n e ta p re s i o e n o n d o ri o z h i l z e n D a vi d . ( Itu rr i a : h ttp ://e te n g a b e .b l o g so m e .c o m /)

Urt arri lare n 1 7 a, z apat ua: M i l a k a l a g u n b i l d u zi r e n U r b i n a n (A ra b a ) a b i a d u r a handiko trenaren aurkako jarrera erakusteko. AHT Gelditu! Elkarlanak deituta k o m a n i fe sta zi o j e n d e ts u e ta k o l o r e tsu ra Ara b a k o txo k o h o r r e ta n e g i te n a r i d i r e n l a n e n a r te ti k i g a r o z e n « A H Tri k e z » o i h u p e a n . Al d a rr i k a p e n e rr a l d o i h o r i a zk e n u n e a n i l u n d u ze n , o r d e a . D o z e n a ka l a g u n l a n a k z i re n to k i ra j o a n z i r e n , e ta , l a n e ta r a h e l d u a u r re ti k , Er tz a i n tza o l d a r tu e g i n z e n . H o r ti k a u rr e r a , so r tutako istiluak areagotu egin ziren, eta zortzi atxilotu eta dozenaka zauritu g e r ta tu zi r e n .


Urtarrilaren 19tik aurrera: Ezker abertzaleko bost lagun Getxoko 5. Instrukzio Epaitegiko magistratuaren aurretik pasa behar izan ziren, 2008ko martxoaren 9an, Espainiako hauteskundeen eguna, Plentziako Jai Alai frontoi ondoan elkarretaratzea egiten saiatzeagatik. Ertzaintzak bederatzi pertsona atxilotu zituen hautes-zentroa den eraikin horren ondoan, Plentziako ezker abertzaleak deituta zuen abstentzioaren aldeko elkarretaratzea egiten saiatu zirenean. Baina, pankarta zabaldu eta gutxira dozena bat ertzain baino gehiagok plastikoa eskuetatik kendu eta bertan zeuden lagunei identifikazioa eskatu zieten, ondoren esku-bilurrak jarri eta atxilotuta eramateko. (Iturria: www.ukberri.net/) Urtarrilak 23, barikua: Plentziako ezker abertzaleak deituta, 35 bat lagunek parte hartu zuten Plentziako zubiaren ondoan egindako elkarretaratzean. Plentziako protestan izandako pertsona batek Koska irratiari azaldu zionez (www.koskairratia.com/?p=515), Plentziako Udalak "ez du ezer esan. Beti legez, gertaera hauen aurrean haiek ez dute ezer esaten. Gero Udalbatzetan bai esaten dute, adibidez: 'akordio bat sinatu dugu emakumeon kontrako indarkeriari aurre egiteko edo salatzeko'. Udalbatza guztietan salaketak egiten dituzte baina gero hori ezerezean gelditzen da". Jarrera horren aurka azaldu eta kalera ateratzeak duen garrantzia azpimarratu du Plentzia eta Gorlizko ezker abertzaleak. Info gehiago: http://www.ezkerabertzalea.info/irakurri.php?id=1014 http://www.ukberri.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9672 http://www.ukberri.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9692&mode=thread&order=0&thold=0 http://www.gaztesarea.net/info/berria.php?id=13560

Urtarrilak 28, eguaztena: Durante la celebración del partido de copa en Gijón entre el Sporting y el Athletic, dos vecinos de Plentzia fueron sacados del campo del Sporting por parte de la Policia Nacional por mostrar una ikurra en favor de la repatriación de los presos políticos vascos. Ya en el cuarto al que se les trasladó, fueron identificados y acusados de mostrar simbología prohibida por la Ley del Deporte (art. 66), al igual que otro joven de Indautxu al que también trasladaron a las mismas dependencias y quien denunció haber sido agredido por la policía.

Urtarrilak 29, eguena: Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman zuen EAE-ANV legez kanpo uztea. Auzitegi Gorenak iazko irailaren 22an debekatu zuen alderdi historikoa, eta erabakia ondo hartu zuela esan zuen Konstituzionalak, kaleratutako autoan. Konstituzionalaren esanetan, EAE-ANV Batasunarekin lotzeko nahikoa froga bildu zituen Gorenak, Alderdien Legeak alderdi politiko bat legez kanpo uzteko ezartzen dituen baldintzak bete zituen, eta eskubide guztiak errespetatu. 1930. urtean sortu zen alderdia debekatuta ez dela elkartze politikorako eskubidea urratu esan du, eta adierazpen eta ideologia askatasunerako eskubideak ere ez direla urratu. Espainiako Konstituzioak biltzen dituen legeen barruan utzi dela legez kanpo ANV. Argudio horiekin bota du atzera alderdi historikoak debekatzearen aurka azaroan aurkeztutako babes helegitea. (Iturria: www.berria.info)

Urtarrilak 30, barikua: Azken ostiraleko mobilizazioa atxiloketak, salbuespen egoerak eta espetxetako egoerak markatuta egon da.

PIZTU urtarrila  
PIZTU urtarrila  

urtarrileko balantzea

Advertisement