ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

Page 1

ВЕЛИКО ТЪРНОВО КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019с ъ дъ рж а н и е

Въведение . . ................................................1

глава I

Основни принципи.................................... 3

глава II

Структура на програмата.......................... 35

глава III

Организиране и финансиране ................71

глава IV

Градска инфраструктура..................... 81

глава V

Комуникационна стратегия................ 91

глава VI

Вътрешна оценка и мониторинг .. ...... 97

глава VII

Допълнителна информация. . ............... 107

допълнение

Финансови детайли................................... iВЪВЕДЕНИЕ Велико Търново има честта да бъде сред четирите номинирани градовекандидати за първата за България титла Европейска столица на културата през 2019 година. Нашият невероятен град се устреми към предизвикателството, насърчен допълнително от поканата на журито да разработим идеите си в детайли. Като кмет съм изключително удовлетворен, че цялата общност прие тази възможност с неизчерпаема енергия, прекрасни идеи и нестихваща подкрепа. Предизвикателството ВТ2019 увлече всички – доброволци и спонсори, съседните общини, културни оператори и творци, университетски преподаватели и граждани. Вярвам, че можем да бъдем горди с нашия труд и постижения. Решихме да придадем нов облик на кандидатурата. Преминахме отвъд абстрактната идея за щастието и благополучието и чрез детайлно разписаната концепция определяме конкретни практически стъпки как те да могат да се постигнат в действителност. Специално сформираният за инициативата ВТ 2019 екип успя да съчетае дълбокото познаване на местните условия с европейското измерение. Насочихме се по‑конкретно към изпълнение препоръките на журито да изясним обхвата на нашата концепция, да докажем капацитет и укрепим управлението и организационните си структури. Предлагаме на вниманието на уважаемото жури вълнуваща, изключително иновативна и концептуално съответстваща програма от събития, чиято крайна цел е превръщането на Велико Търново от Град на историята в Град на бъдещето. Постигнахме отлично ниво на разпознаваемост на идеята ВТ2019. Отделихме голямо внимание на препоръката да покажем по‑широко участие на общността и по‑силна ангажираност с нашите регионални партньори. Усилията ни се въплътиха в богатата културна програма с включване на много нива и се увенчаха с изключителен успех. Показателен е мащабът на събитията и инициативите – от детските градини и училищата до работните места, от градските центрове до отдалечените села, от традиционните до изключително съвременните форми на изкуството – за един кратък период от време ВТ2019 стана елемент от културата и социалната тъкан на нашия град. Кандидатурата на Велико Търново се превърна в част от ежедневните разговори вкъщи, с колегите, по улиците и в кафетата за жителите и гостите на града. За мен това е най-добрият показател за успеха на усилията ни, за получената всеобща подкрепа, дава ми увереност в нашите способности и воля за победа. Очаквам с огромно нетърпение да приветствам членовете на журито във Велико Търново през септември, за да усетят сами неповторимата атмосфера на града и региона и да се срещнат с многото, безброй многото хора, обединени и изпълнени с енергия от това уникално събитие. Култура и изкуство, щастие и благополучие са същността на творческата еволюция на нашия град. Убеден съм, предвид даденостите и потенциала на Велико Търново, че градът ще успее да представи една отлична, иновативна 2019 година. С уважение,

Даниел Панов Кмет на Община Велико ТърновоГЛАВА I Основни принципи

1

Защо градът, който представлявате, желае да вземе участие в надпреварата за титлата Европейска столица на културата?

Велико Търново. Стара столица на България, град със славно минало и потенциал, град на великолепието. Университетски град на изкуствата, културата, знанието – носещ духа на младостта, креативността и иновативността. Европейски град. Добро качество на живот, многообразие от форми на културно изразяване в различните видове наследства; фантастична градска атмосфера, кореспондираща с изумителна природа,. Това са условията, в които градът ще работи за постигане на индивидуално и общностно благополучие чрез култура и споделено творчество. Инициативата Европейска столица на културата предлага уникален шанс да използваме възможностите на нашия град за иновативното му представяне пред Европа и света. Ние искаме да затвърдим, акцентираме и надградим тези важни изходни фактори, които обясняват успехите на града през изминалите векове. Те са нашият достъп и подход да ревитализираме града по нов начин, да адаптираме Велико Търново към предизвикателствата на днешния и бъдещия ден. По този начин искаме да върнем динамиката на иновациите и креативността обратно в града. Велико Търново е наричан „душата на България, духът на Европа“. Ако трябва да опишем градът с една дума, тя е „уникален“. Тук всяка отделна крачка измерва вечността – исторически пластове от Праисторията, Античността, Средновековието и Възраждането. Високата културна стойност е допълнена от комплексен и многостранен обмен на влияния, поради разположението си на кръстопътя между Изтока и Запада. Градът е уникална симбиоза между архитектура и природа и е център на живите традиции, на културно и духовно общуване. Историята и наследството са огромното завещание на Велико Търново и региона, но градът трябва да впери поглед в своето бъдеще, чиито основен капитал са хората с техните постижения в областта на науката, културата, начин на живот и способността да създават и трупат опит от това. Тези знания и компетенции ще формират новото европейско наследство. Привлекателността на Велико Търново за многобройните туристи често се дължи на славното му минало. Но ние искаме много повече от град с красиви старинни фасади. Искаме да подобрим въз-


4

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

можностите в областта на културата по модерен и привлекателен начин, да създадем произтичащия от това нов и свеж дух на града. Той да е по-динамичен и европейски. И най-важното: да стимулира и подкрепя гражданското участие за постигане на устойчив икономически растеж, висока степен на щастие и благополучие. За Велико Търново и неговите силни страни като градкандидат Велико Търново е очарователен, на пръв поглед спокоен, но всъщност е град със страхотен заряд и атмосфера – „сякаш е в дланта ти, разгърнат пред очите ти, но с едно обикновено завъртане на ръката си виждаш неговите различни лица. В допълнение, градът има богата история с много видими пластове – Средновековие, Възраждане, Социализъм и ще бъде интересно да видим как в такава сложна ситуация би могла да се развива и архитектурата“. Това са думите на студент по архитектура, който ще участва в 34тата Европейска асамблея на студентите по архитектура (EASA), която ще се проведе през юли 2014 година във Велико Търново. Велико Търново има богато и уникално историческо и културно наследство, отразяващо отношения, влияния, кръстосани „опрашвания“ между града и останалата част на света през вековете: Велико Търново, през 1 век, става част от обединението на Римската империя и „модел“ на Обединена Европа, която е съществувала в продължение на почти две хилядолетия. През четвърти век в близко разположения Никополис ад Иструм, епископ Вулфила превежда Библията на готическа азбука и полага основите на германската литература. От 1185 до 1393 г. Търновград /“градът на царете“/ е столица на възстановената българска държава, въплъщение на идеята за свещен град на българите. През 14 век градът е един от най-големите градове в Югоизточна Европа, поради своето силно културно влияние на Балканите, а и в целия православен свят. Царственият град през Средновековието дава живот на търновските книжовна, художествена и архитектурна школи, които изпращат най-значимите културни послания към православните народи и държави. Те също са проводници на постиженията на вековното наследство на Византия. Старобългарският език е един от трите класически езици в средновековна Европа. Търново е книжовен център, който повлиява цяла Европа. Европейските политически идеи като либерализъм, консерватизъм, социалната демокрация покълват тук – Първата българска конституция – една от най-демократичните в света е създадена и приета тук. В допълнение Независимостта на Княжество България (1908) е обявена във Велико Търново. Уникалната история на Велико Търново го отличава от останалите български градове. Международната „запазена марка“ за успех на града като „средновековната българска столица“ е изпълнена със мнообразие на културно наследство. Тя съхранява и популяризира както местната, така и регионалната и национална идентичност и е ключов фактор в културното, социалното и икономическото развитие на града и региона. В този сектор са направени значителни


Глава I  •  Основни принципи

инвестиции, създадени са нови институции, повишен е капацитетът на работниците в областта на културно-историческото наследство, премахнати са множеството административни, социални и икономически бариери за социализацията на наследството.

“И като гледам този невероятен, невъзможен град, аз мисля, че пред мене стои видение, измама за очите!““ Иван Вазов (1850-1921)

Исторически Велико Търново и регионът са силно свързани с библейската тема за писмеността и със стремежа към знание. Търновската книжовна школа е „Втори Златен век“ на българския книжовен език. Нейното място се определя като „началото“ на няколковековен етап от развитието, не само на българския книжовен език, но и на книжовните езици на руси, сърби и румъни. Велико Търново е щедро надарен с исторически и културни забележителности и артефакти, крепости, църкви, манастири, красива природа и живописни меандри на река Янтра. Реката тече през града, като приток на река Дунав, „културната“ връзка на региона с Европа. Атмосферата и характерът на този град са закодирани в уникалната симбиоза на природно, историческо и културно наследство. Няма друг град в България, който от пръв поглед да предизвиква възхищение, заради прекрасната си архитектура, разположение и съчетание на природа и градска среда. Тези и много други фактори са в основата на впечатляващото развитие и напредък на града през вековете. Духът на историята и културата на съвременния град могат да бъдат едновременно усетени тук. Днес градът е жив и динамичен образователен и културен център със своите повече от 20 000 студенти, многобройни творци и научни кадри. В региона се намира една от най-богатите мрежи на местни културни центрове (читалищата). В своята съвкупност тези ценности гарантират успешното културно развитие на града и заслуженото му място на културната карта на Европа и света. Тук може да почувстваш спокойствие, уют, интимност, дори да се загубиш в малките улици, докато ги изследваш, снимаш или опитваш да разбереш откъде идват тези весели гласове и невероятни аромати на домашната атмосфера. „Не ти се тръгва”, така можем да формулираме това предимство. Велико Търново те предизвиква да се върнеш отново и отново и градът никога няма да загуби това очарование.

5


6

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

1.1.

Какво ще бъде основното предизвикателство пред тази номинация? Какви са целите на града за 2019 година?

Нашето основно предизвикателство е да възстановим връзката на града с творчеството и иновациите като поставим във фокуса изкуствата и културата. Това е амбициозно предизвикателство, свързано с преодоляване на редица препятствия. Велико Търново има великолепна основа, върху която можем да градим, особено по отношение на насърчаване на гражданското участие и диалог. Има нужда от: •  Граждани, особено млади и освободени от предразсъдъци хора, които са заинтересовани и имат волята да развиват културния живот в града; •  Творци, които създават иновативни културни продукти; •  Ентусиасти, които увличат след себе си останалите; •  Комуникация, обмен и сътрудничество между съществуващите общности и инициативи за спиране разделението между общностите; •  По-задълбочено сътрудничество между местните власти и независимата културна сцена; •  Хора иноватори, лидери, предприемачи, които създават и ръководят международно ориентирани компании и НПО, особено в областта на изкуството и културата; •  Разширяване обхвата на културните програми и политики; •  Концепции за рзвитие на туризма, насочени към увеличаване на броя на туристите с по-дълъг престой. Към предизвикателствата трябва да добавим и нуждата от подобряване на инфраструктурата (културни сгради, градски пространства, технологии и транспорт). През годините градът е събрал неизползван потенциал в областта на културата и туризма. Както се случва с повечето исторически градове и тук съществува отказ да се излезе от комфортната зона на традиционното културно и туристическо предлагане и да се погледне напред в бъдещето. Младите хора са пример за това състояние. Видимо, градът е изпълнен с тях, но за съжаление, тяхната съпричастност към живота на общността е недостатъчна. Младите хора имат потенциала да бъдат силно активна и творчески ангажирана общност и привличането им като основен партньор в организирането и провеждането на събитията през 2019 г. е от първостепенно значение. В по-широк контекст, горепосоченият проблем има връзка и с Общността. Общността във Велико Търново е разделена, което я прави неустойчива, демотивирана и създава условия традиционният подход на управление отгоре-надолу да надделее във всяка една сфера на живота. Чрез културното изразяване и обмен пресечните точки между тези групи биха могли да бъдат открити и активизирани.


Глава I  •  Основни принципи

Много посетители обичат града, заради неговото минало, но те често гледат на града като на музей – особено туристите с краткосрочен престой. Въпреки, че градът е пълен с исторически паметници и артефакти, той има потенциал за изключително културно съдържание и предлагане отвъд тях. За да се изрази този потенциал е необходимо да се създаде иновативна и творческа атмосфера, основно чрез активизиране на гражданското участие и разширяване на достъпа до разнообразно културно съдържание и образование. Това ще позволи на хората да преоткрият щастието от общуването с изкуствата, наследствата и културата не само на отделения град, регион или държава, но и с културните постижения на човечеството. Цели Нашите стремежи могат да се изразят чрез формулирането на следните пет ключови цели: •  да препозиционираме образа на Велико Търново в областта на културата и изкуството, спрямо публиката, партньорите и заинтересованите страни в България, в границите на и извън Европейския съюз; •  да разширим и задълбочим връзките в рамките на общността; между гражданите и публичните институции; между града и културния и туристическия сектори в Европа; •  да споделим и развием нашата концепция за щастие и благополучие с останалата част от България и Европа, както и да инициираме по-широка дискусия относно модела за постигане на лично и социално развитие отвъд изцяло икономическите индикатори; •  Да повишим участието на гражданите в културните и творчески дейности не само като потребители, но и като създатели на културен продукт; да развием потребност както у младите хора, така и у възрастните от обучене през целия живот в областта на културата и изкуствата; •  да осигурим приемственост на физическата среда и човешкия фактор, чрез обновяване на градската и туристическата инфраструктура, и чрез развитието на човешките ресурси посредством експериментални и обучителни програми в сектора на културния менижмънт, както в публичния, така и в частния сектор. Култура и творчество Вярваме, че културата и творчеството са неразривно свързани с концепцията за човешкото благополучие. Убедени сме, че можем да допринесем за това благополучие, насърчавайки творческото мислене и занимания, инвестирайки в творчески дейности и обучения и развивайки таланти и любознателност. „Щастието“ и „благопоучието“ са теми, които все по-често присъстват в дневния ред на Европа и в света. Творим щастие е по-широк подход към ролята и приноса на изкуството, културата

7


8

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

и творчеството за личностното и общественото развитие на регионално, национално и европейско равнище. Творчеството е ценност, която може да направи щастливи не само общността от споделящи тези представи, но и всички на които са осигурени възможности за творчество и достъп до разнообразно културно съдържание, позволяващо им да преоткрият щастието от общуването с изкуствата, наследствата и културата не само на отделения град, регион или държава, но и с културните постижения на човечеството. Стратегия Как ще бъдат постигнати тези цели? Нашата стратегия се състои от следните дейности и инструменти: •  Представяне на програма от качествени културни продукти и постижения на европейско и световно ниво във Велико Търново; •  2. Създаване на среда за устойчиви партньорства между държавни и неправителствени организации; между общности; между творци, здравни работници, проектанти, учени, създателите на политики, експерти. •  Прилагане на добри практики от другите Европейските столици на културата; •  Подобряване на предлагания културен продукт, подобряване на качеството и приложимостта на творческите знания и иновативното мислене и ефективно използване на ресурсите. •  Повишаване качеството на културния диалог: Подготовката на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата и процесът на подготовка на стратегията „отключи“ дебата между творци и местна власт, по отношение насоките на бъдещо развитие на града. •  Укрепване на връзките в общността. Приоритетно предизвикателство в периода до 2019 е постигането на желаната „заедност“ в осъществяването на културните политики на града и в запазването на творческата идентичност. ВТ2019 може да улесни постигането на междуинституционални и междусекторни комуникации за създаване на дълготрайни, ефективни и ефикасни партньорства. •  Предоставяне на възможности и стимули за активно включване на студенти и млади хора. •  Изграждане и възстановяване на културната инфраструктура. Велико Търново планира изграждането на нови зали, нова библиотека /втората по големина в страната се намира в града/, културни центрове в периферията на града, позволяващи създаването на висококачествен културен продукт, създаване на нови интерактивни пространства, например в неизползваните и изоставени индустриални обекти.


Глава I  •  Основни принципи

•  Предоставяне на висококачествена градска среда чрез ремонтиране на градски пространства за бизнес и услуги, повишавайки качеството на значимите обществени пространства в града, създаване и/или подобряване на качеството на инфраструктурата за култура и рекреация, рехабилитация и поддържане на сградите, представляващи действителна културна ценност, съгласно Закона за културното наследство* •  Повишаване на оптимизма у местното население чрез изкуство, култура, творчество, тоест „да позволим на щастието да се случи“ Кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата е уникална възможност за града и региона да се изгради и осъществи едновременно дългосрочна и устойчива * Някои от тези дейности са заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Велико Търново за периода 2014-2020

През май 2014 г. Павилионът на щастието, проектиран от архитект Стефан Цонев, разположен в централния градски парк, бе официално открит. Павилионът е пример за това как съвременната архитектура може да промени ежедневието на обикновените хора. За помалко от 2 месеца Павилионът бе домакин на повече от 25 събития: деца, младежи, студенти и възрастни се срещат там и активно участват в творчески работилници, дискусии, присъстват на презентации, концерти и други събития, под мотото Творим щастие. Повече от 1000 послания към града са написани и споделени на Павилиона.

9


10

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

културна стратегия в активна и конкурентна среда, което ще донесе ползи и просперитет за участниците, независимо от крайните резултати при класирането в този престижен конкурс. Ние искаме да бъдем град на благополучието и щастието. Велико Търново ще постигане тази амбициозна цел като отключи потенциала си за предоставяне на разнообразни и качествени културни продукти и услуги; като даде шанс на иновативните идеи за развитие и чрез пълната покрепа на творческото гражданство.

Доброволчеството при ВT2019 Творчески работилници, срещи и дискусии се осъществяват в градския център, в периферните зони, извън града, в училищата и читалищата, в съседните села и градове в региона. Всички тези дейности се реализират от екипа по подготовката на кандидатурата на Велико Търново заедно с привлечените от иницитивата доброволци. ВТ2019 поставя акцент върху работата с доброволци и постигането на по-голямо разбиране относно ползите на доброволческата дейност. През последните месеци, бяхме домакини на обучения и неформални срещи с местни и международни организации. Вече може наистина да заявим, че сме сформирали екип от посветени и отдадени млади хора, които приеха ВТ2019 като своя кауза..


Глава I  •  Основни принципи

2

Обяснете концепцията на програмата, чието изпълнение ще започне, ако градът бъде определен за „Европейска столица на културата“?

Нашата концепция е обширна и семпла. Изкуството и културата ни позволяват да се чувстваме по-зрави и по-щастливи. Изкуството и културата добавят стойност и смисъл на нашия живот, обогатяват ни – щастието чрез култура в нейния най-широк смисъл води до себеизразяване, учене през целия живот, общностна свързаност и реализиране на човешкото самосъзнание. Културата днес се разглежда като четвъртия стълб на развитие. ВТ 2019 приема изкуството и културата като „инструменти“ за възраждане на града, които оказват положително влияние върху икономическото и социалното развитие, както и върху опазването на околната среда. Всичко това води до повишаване на качеството на живот и усещането за удовлетвореност и щастие. За щастието Кризата днес не е само икономическа, тя е преди всичко духовна – криза на идеали, липса на сплотяващи, дълбоки каузи. Кризата за нас е предизвикателство и шанс за промяна, свързана с изграждане на нова ценностна система. Продължителната икономическа несигурност е сериозно предизвикателство пред начина, по който разбираме и измерваме, икономическия растеж. Вече се налага изводът, че използването на брутния вътрешен продукт, като показател за нивото на икономическо развитие, има редица недостатъци. Затова все повече изследователи, все повече правителства, търсят отговор на въпроса, как да се измерва нивото на икономическо развитие, как да се правят политики за постигане на по-добро качество на живот. През юли 2011 г. на 109-тата си пленарна сесия Общото събрание на ООН призовава държавите-членки на ООН да предприемат стъпки за придаване на повече важност и внимание на щастието и благосъстоянието като критерии, при определянето на начините за постигане на социално и икономическо развитие. От 2011 г. във Великобритания щастието се измерва като част от официалната статистика за всяка община. През 2012 г., на база събраните данни от Integrated Household Survey, правителството на Великобритания оповести за първи път индекса на щастие на своите граждани, чрез степента на удовлетвореност от начина на живот, здравословно състояние, сигурност в работата – категории, които класическият показател „брутен вътрешен продукт“ (БВП), обхваща донякъде, измервайки ги само количествено. Индекси на щастието През 2011 г. лорд Ричард Лейърд, професор по икономика от Лондонското училище по икономика, стартира международното Движение за Щастие, пример за нарастващото внимание, отделено на чувството на удовлетвореност и благополучие, наред с икономическите показатели на развитие. В друга местна инициатива кметът на Вилнюс поставя „барометър на щастието“, върху сградата

11


12

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

на общината, който следи за настроението в столицата на Литва. Индексът на щастието се изчислява чрез съобщения, изпратени от местните граждани чрез мобилни телефони и компютри. Световният индекс на щастието, The Happy Planet Index (HPI) е друг пример за нова мярка на прогреса. Той насочва към постигане на интегрирано и устойчиво благоденствие за всички. ВТ2019 ще се опита да разработи и предложи свой индекс на щастието, който да бъде и част от оценката на степента на постигане на целите на кандидатурата. В изследователската работа активно ще се включа специалисти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и института по математик и информатика към БАН във Велико Търново. Ще използваме кандидатурата на Велико Търново като средство за постигане на нашите амбициозни цели и като инструмент за насърчаване на много хора да разгърнат таланта си чрез творчество – ние вярваме, че творчеството помага на хората да разрешават по нов начин своите проблеми, предопределя техните цели и ги кара да се чувстват по-щастливи. Този процес ще доведе до вдъхновение и мотивация, до успех, който отново ще стимулира творчество. Това е цикъл, при който тези две условия се допълват взаимно.

3

Може ли тази програма да бъде обобщена под някакво мото?

Нашето мото e Творим щастие. То е семпло, привлекателно послание, което се фокусира върху позитивните аспекти на ежедневието и може да се разглежда като непрекъснат процес. Идеята за възникна по време на подготовката на кандидатурата ВТ 2019, разработвайки общ език, генерирайки нови идеи и чувство за промяна. Това е тема, която ангажира вниманието н всички хора, от най-активните до най-скептичните. Темата за щастието не е нито местен, нито съвременен проблем. Тя е често срещан въпрос сред хората навсякъде в съвременната цивилизация. Съвременното значение на думата „щастие” в българския език от социолингвистична гледна точка препраща към етимологията на думата в старобългарски език, където „съчѧстьнъ“ еволюира към значението на „съпричастен“. Идеята за ролята на изкуствата, културата и творчеството за повишаване на благосъстоянието на хората и обществото, не само в икономически аспект, но и като усещане за щастие, е основополагаща за кандидатурата на град Велико Търново. Нашето лого представя също така и визията за ВТ2019. Неговият дизайн комбинира елемент от историческата традиция на града със съвременни цветни вълни. Логото показва намерението на града да съчетае традиция и иновация и да донесе нова динамика на творчеството в бъдеще.


Глава I  •  Основни принципи

4

Коя географска област градът възнамерява да включи в инициативата „Европейска столица на културата“? Обяснете този избор

Град Велико Търново Град Велико Търново, с население от около 80 000 души, ще бъде центърът на ВТ 2019. Градът ще бъде във фокуса на ВТ 2019, но със силен регионален акцент с нашите съседни общини. Градът е видимо изключителен и ще бъде силна черта в изображенията ни в рамките на по-широката комуникационна стратегия. Регионът на Велико Търново Велико Търново е градска община, но също център на агломерация, и област с регионално население от 258 000души. Област Велико Търново включва 10 общини: Велико Търново, Горна Оряховица,Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица иСухиндол. С проекта „Читалища” всички райони ще бъдат активни участници в програмата. Чрез създаването на културни маршрути този район ще бъде свързан с други български и европейски градове. Велико Търново и България Идеята за България 2019 показва нашия ангажимент за включване на цялата страна. Ние искаме да споделим опита си с други кандидати, включително този, избран за Европейска столица на културата. Надяваме се да имаме възможност за сътрудничество сътрудничим на различни нива по различни проекти за 2019 г., с оглед максимално увеличаване на ползите от извършената работа. Ето защо Велико Търново предложи България 2019 г.; това е механизъм, чрез който другите градове кандидати в България имат възможност да бъдат част от Европейска столица на културата през 2019 г. Нашето предложение е да следваме модела в Италия, при който определени ресурси се заделят от общия национален бюджет за Европейска столица на културата 2019, за да се гарантира изпълнението на най-добрите програми и в останалите градове. Велико Търново и Европа По време на кандидатстването, ВТ 2019 ни помогна да развием съществуващите си контакти с европейски градове, партньори и мрежи, както и да създадем множество нови такива. Обмени, съвместно сътрудничество и общи проекти ще бъдат осъществени между различни градове и държави. Нашите теми, от културното наследство до природата, изкуството, технологиите и други ще обединяват нашите 20 побратимени градове, други градове Европейски столици на културата, по-широката аудитория и в същото време специфични групи и мрежи. Велико Търново в Европа и по света България има дългогодишна традиция на миграция. Има много българи, живеещи в

13


14

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Русия Япония

Чикаго Израел

Индонезия

Южна Америка

Вилнюс

Ливърпул Лондон

Берлин Леуварден

Нови Сад

Марсилия Толедо

Равена Велико Търново

Сиена

Истанбул

Перуджа Лече Матера Каляри

Валета Мароко


Глава I  •  Основни принципи

чужбина, които ние бихме искали да насърчим да станат част от нашата обща цел, за да представим различен образ на Велико Търново и България в чужбина: иновативен и с младежки творчески заряд. Рекламни кампании ще представят новия образ на ВеликоТърново и България, за което ще съдействат и добре развитите туристически канали на града.

5

Програмата „културен посланик на града” ще привлича влиятелни граждани не само от Европа, но и от целия свят. В САЩ например, установихме контакт с продуцентско радио в Мичиган/Чикаго, което ще подпомага радиопредаване за ВТ 2019. Чикаго е градът с най-голямата българска диаспора в САЩ, традиция, която датира от 19-ти век.

Моля потвърдете, че През април 2013 г. Великотърновският общински съвет официалимате подкрепата но заяви подкрепата си за кандидатурата на Велико Търново за на местните и/ Европейска столица на културата през 2019 г. или регионалните политически власти. Декларация за подкрепа кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г. РЕШЕНИЕ 676/25.04.2013 г. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Декларация със следния текст: Ние, съветниците от Великотърновски общински съвет, избрани по волята на гражданите на Старата столица, като запазваме облика, характера и спецификата на своите политически партии и формации единодушно декларираме: • своята безрезервна подкрепа за кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 година; • намерението си да продължим да работим за утвърждаване на културата и културните индустрии, като стратегически приоритет в развитието на Велико Търново и региона; • готовността си чрез своите действия и в рамките на правомощията, дадени ни от българското законодателство активно да подкрепяме тази кандидатура; • че ще подкрепим и поощрим всяка оригинална, конструктивна, иновативна и креативна идея от професионално съсловие, гражданска организация, групи творци и личности, които представляват принос към подготовката и реализацията на събитията в рамките на най-голямото и престижно културно събитие в Европа; • последователност, приемственост и устойчивост на политиките и усилията, при осъществяване подготовката за кандидатстване за Европейска столица на културата; независимо от политическата конюнктура;

15


16 • с ъпричастност, лична ангажираност и принос в подготовката и реализацията на събитията в рамките на кандидатурата; • готовност да работим за информираност, популяризиране и поощряване активността на всички граждани и техните организации, както в процеса на кандидатстване, така и при реализиране на програмата през 2019 година. В допълнение към това, кандидатурата на Велико Търново е подкрепена от местната власт и областната управа. Деветте съседни общини (Елена, Горна Оряховица, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол) също са потвърдили ангажираността си към кандидатурата на Велико Търново. Връзките на града с региона се определят не само от административните граници, а и от общите им исторически, културни и икономически връзки. Градове от съседни области (Русе, Разград и Габрово) също предложиха подкрепата си за кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата. Нашата общност от приятели се простира извън пределите на България и имаме подкрепата на всички наши побратимени градове в цяла Европа.

Николай Ашиков, Председател на общински съвет – Велико Търново

6

How does the event fit into the long-term cultural development of the city and, where appropriate, of the region?

Културното наследство на Велико Търново е от решаващо значение за имиджа на града. Културните ценности играят важна роля за устойчивото градско развитие и за развитието на туризма. Позовавайки се на нашите цели за Европейска столица на културата, ние искаме Велико Търново да се утвърди като важен фактор в областта на съвременната култура. Настоящият формуляр е разработен въз основата на усточиви политики, провеждани в областта на културата и туризма през годините: • През 1997 Велико Търново е първият град в Централна и Източна Европа, който получава Специалната награда на Европейския съюз за устойчив град. • Ежегодното международно изложение „Културен туризъм“, инициирано от Велико Търново в партньорство с представители на национлната туристическата индустрия, е най-големият форум в сферата на културни туризъм в България. В рамките на изложението се провежда Международният филмов фестивал „На източния бряг на Европа“, промотиращ българското и европейско културно наследство и туризъм.


Глава I  •  Основни принципи

•П рез 2009 г. Велико Търново е обявен за Балканска столица на културния туризъм от Международната хотелска и ресторантьорска асоциация (IH&RA). • През 2009 г. Велико Търново е приет за член на Лигата на историческите градове с Решение на Борда на директорите, който заяви подкрепата си за кандидатурата на града за Европейска столица на културата. • През 2010 Община Велико Търново инициира създаването на Асоциация на градовете с културно и историческо наследство в България. • През 2008 г. Община Велико Търново постави началото на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“, който сред естествения декор на хълма Царевец предлага на пубиката незабравими мигове с оперните и балетните си спектакли. Фестивалът е едно от емблематичните културни събития в града. • Велико Търново е побратимен с повече от 18 града в света и поддържа активни икономически и културни връзки с тях – Асти (Италия), Байон (Франция), Битоля и Охрид (Македония), Голдън, Колорадо (САЩ), Грац (Австрия), Краков (Полша), Шиан (Китай), Менара-Гелиз, Маракеш (Мароко), Ниш (Сърбия), Полтава (Украйна), Серес (Гърция), Твер (Русия), Толедо (Испания), Цетинье (Черна гора), Шопрон (Унгария), Гюргево и Яш (Румъния). В ход са преговори за сключване на споразумение за партньорство с италианския град Верона, като основният свързващ фактор е опитът на града при организиране на престижния оперен фестивал на открито – Арена ди Верона. • Туристически-информационен център „ЦаревградТърнов“ е специализиран в управлението на културните и туристическите ресурси на общината, както и в организирането на различни събития. • Велико Търново е сред малкото градове по света, които имат свой уникален аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“, свързан с културно-историческото наследство. • През последните три години Община Велико Търново успешно реализира програма „Изкуство и култура“ /2012-2014/ за финансиране на проекти в областта на културата и тяхното осъществяване в града и региона. Няколко събития за поредна година доказаха, че ВеликоТърново има потенциала успешно да реализира прояви от голям мащаб. На 22-ри март празникът на Велико Търново привлече над 100 000 души от България и чужбина. Фестивалът на овцевъдите през май бе посетен от над 70 000 души. Същият брой гости и участници отчетоха Международният фолклорен фестивал и Фестивалът на ромската култура. Разбира се, организацията на международно събитие от мащаба и обхвата на Европейска столица на културата, изисква сериозен ресурс и капацитет и ние вече работим за награжадането на своя.

17


18

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

“В Община Велико Търново разчупваме стереотипа. Приемаме, че ролята на администрацията не е да създава културни събития. Ролята на администрацията е да създава условия за творците да създават културни събития”. Нелина Църова, Директор на Дирекция Култура и туризъм, Велико Търново

• През м. юли Eвропейската асамблея на студентите по архитектура ще събере повече от 500 млади хора от целия свят във Велико Търново, за да представят свои проекти и да работят заедно с жителите на града; • През месец септември Първата световна среща на културните центрове и мрежи ще се проведе във Велико Търново и ще посрещне участници от над 50 държави. Това е великолепна възможност за читалищата в региона да създадат международни контакти и обменят идеи за бъдещи съвместни проекти. Кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата (ВT2019) е възможност без алтернатива градът да се превърне от град на историята в град на бъдещето. Вероятно това е единствената възможност за едно поколение да преобрази града и да даде шанс на творчеството, културното многообразие и съвременните културни процеси да го завладеят. Градът ще се отвори за нови идеи, нови технологии и медии, като активното участие и ангажираност на гражданите ще са ключовите думи, които ще превърнат Велико Търново в динамичен и ориентиран към бъдещето град на културата. Изкуството и културата са нашите „инструменти“ за формиране на социални ценности и за постигане на личностно развитие и общностно благополучие. За нас, в дългосрочен план, инициативата Европейска столица на културата е логичното продължение на стратегията за преобразяване и възраждане на града Дългосрочното развитие на Велико Търново се придържа изцяло към ПЕТТЕ КЛЮЧОВИ цели на Европейска столица на културата, отнасящи се до препозициониране на имиджа на града на местно и международно ниво; изграждане на мрежи; гражданско участие; развитие на човешките ресурси и организационния капацитет и промотиране на концепцията за „щастие и благополучие“ постигнати чрез култура. За да се осъществи това, ние следва да укрепим европейската идентичност и европейските ценности, да изградим работещо гражданско общество и да ускорим сътрудничеството между неправителствения сектор, институциите и властите. Ние ще преобразим нашия културен сектор чрез далновидна културна политика и ще насърчим образованието като политика за учене чрез изкуство и култура през целия живот. За постигането на тези цели ние трябва да продължим изграждането на нови партньорства и мрежи. Това е едно от основанията за нашето предложение за създаване на независима организационна структура под формата на фондация, която да реализира ВТ 2019. Смятаме, че това е най-добрият начин за реализиране на нашата дългосрочна перспектива за града с нашата концепция за Велико Търново 2019 г.


Глава I  •  Основни принципи

7

До каква степен планирате да установите връзки с другия град, който ще бъде определен за „Европейска столица на културата“ през 2019 година?

Както бе посочено в предходния формуляр за кандидатстване, Велико Търново вече е създал партньорства с 4 града от Италия – Бергамо, Матера, Равена и Венеция. Планираните съвместни проекти, като например „Граматика на фантазията“ с Бергамо, „TOUR CodexArgenteus“ с Равена вече са в етап на разработване. Наред с това започнахме и процес на установяване на нови работни партньорства с останалите италиански и български градове-кандидати. Сега имаме активни и продължаващи работни отношения с всички останали италиански градове-кандидати за Европейска столица на културата. Контактите, срещите и дискусиите с италианските екипи се оказаха твърде полезни и разкриха възможности за споделяне на редица общи проблеми и идеи за съвместни решения и цели. През м.март 2014 г. Велико Търново покани на работна среща представители на Равена, Сиена, Матера, Лече и Перуджа. Екипът, който подготвя кандидатурата на ВеликоТърново имаше възможностт да участва в редица срещи и семинари, организирани от всеки един от споменатите градове. С всички италиански градове сме разговаряли за активно сътрудничество и съвместни проекти не само за 2019 година, но и като възможност за дългосрочно партньорство. Европейският път на хляба, например, ще започне от културния център „Хлебната къща“ във Велико Търново, ще премине през 6 държави (България, Сърбия, Албания, Хърватска, Гърция и Италия), включитено през Перуджа и Лече, за да завърши в Матера. В периода 2014-2019 г., всеки град, част от Пътя на хляба ще подготви и организира местни културни прояви, като същевременно с това ще развива и сътрудничество с останалите градове от Пътя. Перуджа например ще разработи проект “Doityour Food” за съживяване на традиционни кулинарни рецепти. Лече, в сътрудничество с Велико Търново, ще реализира специален проект, свързан с общите културни специфики на двата града. През август 2019 г. това дългосрочно партньорство ще достигне своя връх с гоямо съвместно събитие, Фестивал на европейският път на хляба, в град Велико Търново. Тук ще се съберат млади творци, предприемачи, за да представят своите иновативни културни проекти, смесващи древни хлебни традиции и разнообразни съвременни форми на изкуство. Друг пример е проектът ЕраноАриани, свързващ Равена, Никополис ад Иструм (на 20 км от Велико Търново), Шпайер и Упсала. Проект в областта на ленд арт и проект Данте 2.0 (19) също са част от годишната програма за сътрудничество между Велико Търново и Равена. По проект Данте 2.0 (19), например, 100-те песни на Божествена комедия ще бъдат „осиновени“ от 100 класа от средните училища, побратимени с класове от страни от цяла Европа. „Спешно отделение за култура“ е един от проектите на град Сиена, който ще бъде реализиран и във Велико Търново. В рамките на проекта екипи от лекари, артисти и специалисти в областта на културата ще предлагат „културни рецепти“ на гражданите и посетителите. Концепциите на Велико Търново и Сиена са много

19


20

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

близки в идеята си за връзката на културата и творчеството с индивидуалното и общностно здраве и благополучието, затова екипите на двата града обсъдиха много възможности за партньорство. Седмицата на креативността и благополучието (Creativity and WellBeingWeek”, вдъхновена от едноименния фестивал в Лондон ще бъде организиран и осъществен от двата града, в партньорство с London Arts in Health Forum and the National Alliance for Arts Health and Wellbeing. Със Сиена ще работим и по темата за стереотипите, които съществуват по отношение на хора, държави и региони. Проектите на двата града – “The bitter Laugh of the Happy Man” („Горчивият смях на Щастливеца”) и “Tuscany in your Bathroom” (“Тоскана в твоята баня“) ще предложат много възможности за дебат и общи творчеки идеи за преодоляване на стереотипи, с които се сблъскваме всеки ден. Проектите на Перуджа „Thinkers-in-residence“ (“Резиденция за мислещи“) и „Residences for the future“ („Резиденции за бъдещето“) на Велико Търново са примери за резидентните програми, които двата града ще осъществяват в съвместно сътрудничество, с цел насърчаване мобилността на творци и културни оператори, както и обмен на идеи и добри практики в областта на културата. През 2019 Перуджа и Велико Търново ще организират съвместно пътуваща изложба на италиански и български творци. “Graffiti in the Air“ (“Графити във въздуха“) и “Open Space“ (“Открито пространство“) са два от нашите проекти, които ще осъществяваме в сътрудничество с Лече 2019. Те ще поставят акцент върху изкуството в публичното пространство и ще бъдат концентрирани не само върху постигнатите конкретни художествени резултати, но и върху социалното, икономическото и политическо съдържание на творбите.

1 В случай, че

„Promised Land“ (“Обетована земя“), проект за жените, които мигрират от източните към западните страни, за да работят като болногледачи на възрастни хора, и “Censura“ (“Цензура“), проект за свободата на словото и медийния монопол в Италия и България, отправят поглед към две специфични реалности, които нашите две страни споделят. Двата проекта имат за цел изучаване на споменатите проблеми в дълбочина и през годините ще бъдат разработвани в сътрудничество между Велико Търново и Лече. Заедно с градовете-кандидати от България, допуснати до етапа на окончателен подбор, както и с отпадналите на първия етап Габрово и Русе обсъдихме подписване на споразумение „България 2019” по модела на италианските ни партньори. В процес сме на изграждане на мрежа от градове-кандидати, за да се даде шанс за реализация на най-добрите проекти от планираната програма на градовете.

Вашият град получи титлата „Европейска столица на културата“, планирате ли да си сътрудничите с другите градове-кандидати от България, Възнамеряваме да установим активни контакти с градовете-Евродопуснати до етапа на пейска столица на културата през 2018 г. (Леуварден и Валета) и окончателен подбор? 2020 г. (градове от Хърватска, Сърбия и Ирландия).


Глава I  •  Основни принципи

8

Обяснете как събитието би могло да допринесе за изпълнение на изброените по-долу критерии. Моля, обосновете отговора си за всеки един от критериите ● По отношение на „Европейското измерение“, как градът възнамерява да даде своя принос за изпълнение на следните цели:

-

Развитие на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството и градовете в България и в други държави-членки, във всички сектори на културата Нашата кандидатура има за цел да насърчи и повиши степента на гражданско участие и обмен. Ние осъзнаваме нуждата от по-интензивно сътрудничество между гражданите, културните оператори и творците от България и Европа. Това е една от най-важните предпоставки, за да бъдат постигнати целите ни. Като част от проект Европейска столица на културата възнамеряваме да осъществим следните национални и международни сътрудничества: Създаване на резидентни програми за артисти, културни оператори, изследователи и теоретици. Пример за такъв тип обмен са проектите „Резиденции за бъдещето” и Волвокс 1**. Разработване на проекти заедно с други държави от Европейския съюз и извън него, създаване на копродукции, привличане на чуждестранни артисти и експерти във Велико Търново, за да работят заедно с местните творци, ангажиране на местни хора с умения и опит за създаване на специфични за средата творби и проекти („Открито пространство“ и Фестивал на кварталите)

...развитие на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството и градовете в България и Създаване на нови устойчиви международни мрежи от творци, в други държави-членкултурни оператори, организации и градове, както и подобряване ки във всички сектори на съществуващите връзки на културата;

Подкрепа на дългосрочното развитие на творческите индустрии в

- ...акцентиране върху града. богатото културно мноТема 5 “Cultura Ex machine” в нашата програма е специално разгообразие в Европа;

работена, с цел да подпомогне посочените приоритети и осигури - ...извеждане на пре- устойчива база за развитие на културния сектор в града.

ден план на общите черти на европейските Акцентиране върху богатото културно многообразие в Европа; култури? Велико Търново е европейски град. Той е добър пример за съвместМожете ли да уточните как това събитие би могло да допринесе за укрепване на връзките на града Ви с Европа?

но съществуване на различни малцинства, езици, исторически и културни пластове, многообразие на културно съдържание. Програмата „Велико Търново 2019“ обхваща всички тези аспекти.

Удостояването на Велико Търново с титлата Европейска столица на културата би било чудесен шанс за нас да демонстрираме и споделим богатото културно многообразие на Европа. В същото време Европейското измерение и перспективи ще станат споделена част от нашата територия и съзнание. Различните инициативи ще направят културното богатство на България и Европа по-разпознаваемо и пример за толерантност и солидарност. Велико Търново успешно домакинства международния ромски фестивал „Отворено сърце“, в партньорство с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Многообразието от ** Пълните описания на тези и следващите посочени проекти са разписани в Глава 2.

21


22

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

ромска и българска традиции се смесват по време на фестивала и създават колорита и посланието за единството в многообразието. Извеждане на преден план на общите черти на европейските култури? Велико Търново е пример за това колко ползотворна може да бъде срещата на различните култури, знания, изкуства и култура. Ние ще представим многообразието на Европа и, едновременно с това, ще покажем колко силно сме свързни с Европа. Нашата програма отразява важните културни и исторически епохи, които сързват Европа и Велико Търново със специален акцент върху процесите в съвременна Европа. Пример за това е Фестивалът на старите столици, който ще изгради творчески връзки между бивши европейски столици, фокусирайки се върху техните общи минали и настоящи опит, предизвикателства и цели. Пътят на мигрантите ще следва преживяванията и историите както на българи, които търсят своя шанс в чужди държави, така и на чужденци, преселили се в България. Специфичен пример в историята на нашия регион са градинарите, които в периода между Първата и Втората световни войни, емигрират в Унгария, където напълно се интегрират с местната общност и променят средата чрез своя професионализъм. Можете ли да уточните как това събитие би могло да допринесе за укрепване на връзките на града Ви с Европа? Една от нашите цели е подобряване и разнообразяване на нивото на международно сътрудничество. Искаме да подсилим съществуващите партньорства и се нуждаем от нови такива за създаване на устойчиви мрежи с други европейски градове, организации и институции, а също и директно с хората (артисти, различни експерти и т.н.). Ще споделим нашите най-добри умения и знания с останалите, ще бъдем отворени и ще приветстваме чуждия опит, добри практики и ноу-хау. Процесът на подготовка на кандидатурата на Велико Търново е пример как градът желае да се свържат с Европа: много европейски граждани, живеещи във Велико Търново и България, станаха активна част от екипа на ВеликоТърново и подпомогнаха подготовката на града за спечелване на престижнта титла. Всички проекти, очертаващи Пътя на хляба, Пътя на азбуката, Пътя на архитекта, Пътя на мигрантите до Пътя на благополучието ще допринесат за свързването на история, култура, граждани и т.н. физически и професионално с Европа.


Глава I  •  Основни принципи

9

Обяснете как събитието би могло да допринесе за изпълнение на изброените по-долу критерии. Моля, обосновете своя отговор за всеки един от критериите (на този въпрос трябва да се отговори поподробно на етапа на окончателен подбор.)

Ще привлече интереса на европейските граждани Чрез нашата програма ще направим града конкурентен и атрактивен. Тя предлага проекти предназначени за различни групи, базирана е на диалога, участието и обмена, обединява многообразието от културно наследство с новите форми и практики в областта на съвременното изкуство. С ясно послание и чрез добре разработена туристическа оферта, ние ще имаме шанса да достигнем до по-широка международна публика, да достигнем до нови и разнообразни европейски пазари. Чрез международните партньорства и мрежи Велико Търново ще стане по-разпознаваем на европейско и световно ниво.

Творим щастие трябва да се превърне в мото за цяла Европа - покана всеки да дойде, да открие града и да стане част от процеса, По отношение който вече стартирахме. на „Град и Фестивалът на ромските духови оркестри, Фестивалът на стариграждани“, как те столици и Средновековният фестивал представят теми, важни градът възнамерява за голяма част от Европа. Културните маршрути, съчетават богата да гарантира, че история, традиционно и съвременно изкуство и с многообразието програмата за си от теми и форми на изразяване ще привлекат по-широка евросъбитието ще: пейска публика към Велико Търново.

- ... привлече интереса Ще насърчи участието на хора на изкуството, заинтересовани на европейските граждани; лица от социално-културната сфера и жителите на града,

неговите околности и областта, включени в програмата

- ...насърчи участието на хора на изкуството, заинтересовани лица от социалнокултурната сфера и жителите на града, неговите околности и областта, включени в програмата, - ...бъде устойчива и ще представлява неразделна част от дългосрочното културно и социално развитие на града?

Иницитивата ЕСК ще открие нови възможности за местните творци други заинтересовани лица по отношение на партньорства и участие. Не само през 2019 г., но и в предходните години ще акцентираме върху броя и качеството на отворените процедури за набиране на проектни предложения; споделените проекти; международните сътрудничества и програмите за обмен. Хората на изкуството ще стават все по-активни и конкурентноспособни на местно, национално и международно ниво. Чрез Cultura ex Machina (тема 5), стартираща през 2015 г., ще работим усилено за създаване на програми за обучение, образование и обмен на артисти и социално-културни оператори. Нашата цел е да увеличим броя на културните експерти в града и региона, както и да подпомогнем растежа на творческите индустрии. ВТ2019 трябва да бъде инициативата, в която хората не са просто зрители, а активно участват в разработването и реализирането на програмата. Ние ще представим разнообразна, достъпна програма, свързана с територията и идентичността на нейните жители. ВT2019 има за цел да стигне до широката публика, както и да стимулира активното участие на различни общности и сектори.

23


24

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

1 ... is sustainable and an

Ще бъде устойчива и ще представлява неразделна част от

integral part of the long- дългосрочното културно и социално развитие на града term cultural and social development of the city ВТ2019 е само началото. Процесът на активно развитие на Велико

Търново в сферата на иновациите и творчеството ще отнеме много повече време. По тази причина, дейността няма да приключи през 2019г., а ще бъде част от дългосрочна стртегия. Ние очакваме подготовката и изпълнението на програмата да повлияят на различни нива, особено за подобрения по отношение на: •  Културно съдържание, проекти и международни сътрудничества •  Участие и ангажираност на гражданското общество •  Подобряване на инфраструктурата •  Достъп до културни събития за всички •  Децентрализация на културата •  Създаване на мрежи •  Разнообразие (толерантност) солидарност •  Образование •  Управленски капацитет – община, културни институции и неправителствени организации. Кандидатурата на Велико Търново не е само местна инициатива, тя включва цялата Великотърновска област. Заедно, Велико Търново и регионът, са на кръстопътя на европейския и световен културен обмен. Заедно с градовете в региона ние сме разработили дългосрочно сътрудничество. Фокусът на проекта е поставен върху културната политика, която взаимодейства със социалната, икономическата, образователнат и екологична сфера. Искаме кандидатурата на Велико Търново да стане национална кауза и да подпомогне процеса на децентрализация на културата. Искаме да осигурим на хората на изкуството шанс да повишат своята компетентност, възможностите си за участие в културните процеси и намиране на работа. Ще привлечем културни специалисти от цялата страна, за да подпомогнат подготовката на събитието и формирането и прилагането на нови практики и политики на местно и регионално ниво. Проектът „Гнезда на щастието“ (тема 4) е един от най-добрите примери за това как ще насърчим участието на граждание, включването на региона и превръщането му във важна част от опита на Европейска столица на културата. Процесът CulturaExMachina и концепцията Volvox ще допринесат за развитие на човешкия капитал, за осъзнаване на необходимостта от ново ниво специалисти, както и за изграждане и развитие на успешна международна мрежа.


Глава I  •  Основни принципи

10

Как градът планира да участва в или да осъществява взаимодействия с културните дейности, подкрепяни от европейските институции?

ВТ2019 ще бъде възможност за града и региона да надгради вече съществуващи връзки, както и да създаде нови такива чрез културните дейност, подкрепяни от европейските институции. Планираме да кандидатстваме по различни програми, финансирани от ЕС като: •  Програма Еразъм +, която ще улесни обмена както в образованието, така и в професионалния сектор. Перфектна възможност за ВТ2019 е Cultura Ex Mashina, която има за цел да създаде нова, широкоспектърна общност от млади специалисти и културни експерти. •  Програма Творческа Европа, която предоставя възможности за трансгранично сътрудничество и копродукции, платформи, създаване на мрежи в областта на културата и аудиовизуния сектор. •  Хоризонт 2020, която подкрепя проекти в областта на научните изследвания и иновациите, за икономически растеж и повече възможности за работа. •  Стратегия на ЕС за Дунавския регион – Велико Търново разполага с добри връзки с градовете Свищов и Русе, и двата на р. Дунав. Като град и област е свързан чрез р. Янтра, което също ще увеличи сътрудничествата с Дунавския регион. Велико Търново продължава активната си работа по вече съществуващи европейски проекти, като например: CultTour – културното (градинско) наследство като алтернатива за устойчив туризъм, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г., с партньори от Австрия, Германия, Румъния, Италия, Гърция. За подготовката на градската и туристическата инфраструктура, Община Велико Търново реализира редица проекти, финансирани от ЕФРР (Европейския фонд за регионално развитие) и фонда на правителството на Република България за регионално развитие, като например: •  Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново •  Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм (2013 – 2015) За програмния период 2014 - 2020 има повече от 20 проекта, разработени във връзка с развитие на градската и туристическата инфраструктура, за които ще се търси финансиране от ЕС. Тези проекти са многобройни и са изброени в глава 3 „Организация и финанси“, която определя 140 млн. капиталови разходи, по-голямата част от които ще се осигурят чрез програми, финансирани от ЕС. Допълнително финансираните от ЕС инфраструктурни подобрения са описани в глава 4 „Инфраструктура“. Проектите, които вече са в ход, включват:

25


26

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

•  Проект „Създаване и промотиране на иновативни културни събития – Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“, за прилагане на съвременни иновативни практики при управление на обществени мероприятия •  Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ (2012 – 2014) ще промотира Велико Търново в Европа. •  Проект „Културното наследство на Велико Търново във фокуса на европейското културно многообразие“ ще се изпълни през периода 2014 – 2016 г. – реконструкция на Шишмановата баня, интеграция на ромската общност и насърчаване на съвременната култура (източник на финансиране Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство).

11

Предназначени ли са някои части от програмата за определени целеви групи (млади хора, малцинства и т. н.)? Уточнете кои са съответните части от програмата, планирана за събитието.

Целта на нашата програма е да достигне до възможно най-голяма аудитория, предлагайки на всеки да се включи и да участва в събитията и проектите. Кандидатурата има за цел да генерира социално включване и повече уважение и толерантност към и между различните фрагментирани общности, живеещи на териорията на града. Това е много важно за нас, защото днес много групи в България (хора със специални нужди, сираци, етнически групи, гей общности) все още са изключени от участие в обществения и културен живот. Младите хора Младите хора са основната целева група на проекта. Те представляват около 30% от жителите на града. Освен това градът е важен университетски и образователен център. Местните средни и висши училища се определят като най-добрите в страната и поради това много млади хора се записват в тези институции, за да полу-


Глава I  •  Основни принципи

чат добро образование. Младите хора са приоритет в общинската политика, която е насочена към подобряване на условията на живот на младите хора и качеството на образованието. Във Велико Търново се реализират голям брой международни младежки проекти. Един добър пример е срещата на Европейската асамблея на студентите по архитектура през лятото на 2014г. Над 500 млади архитекти от цяла Европа, в продължение на 14 дни, ще реализират повече от 30 работни срещи и иновативни проекти. Новите проекти като “MadCap” (“Луди Млади“) и “Erasmus Generation” (“Еразъм поколението“), както и много други проекти са разработени изцяло с младежка насоченост. Проблем за града е, че много млади хора го напускат в търсене на по-добра професионална възможност. ВТ2019 се фокусира върху младите хора, техните нужди и цели. В същото време тя има за цел да стимулира нови възможности за кариерно развитие; да създаде нови професионални направления, чрез които младите хора да развивият нови умения и знания; да насърчи развитието на творческата индустрия; да осигури стимули за младите хора да останат и да работят в града, а тези, които са го напуснали, да се върнат. Обучения, семинари и програми за обмен на студенти и млади културни оператори ще бъдат част от програмата ВТ2019. Нова специалност в областта на културния мениджмънт ще бъде въведена във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Специфични групи Представители на различни етнически групи (турска, британска и ромска) са добре интегрирани и са част от живота в град Велико Търново и региона. Хората със специални потребности са значителна част от населението. Нашата програма, съгласно заложените приоритети на Общината, има за цел да подкрепя и стимулира образователната интеграция и участието на различните общностни групи в културни събития в града. ВТ2019 претендира да бъде демократична инициатива, която създава условия за лесен достъп и участие на всеки в културния живот на града. Някои примери за проекти, специално насочени към горепосочените групи са „Луда глава II“ и „Сила за живот“. Периферия – граждани извън централните райони на ВТ и от по-малките градове в региона Перфиерните зони на града, както и съседните градове и села също ще бъдат важна част програмата със събитията на ВТ2019. С проект „Читалища“, в рамките на тема Гнезда на Шастието, програмата дава възможност за включване на многобройната публика съсредоточена извън централните градски зони. Читалищата са културни центрове, разположени почти навсякъде, които за съжаление не са толкова активни, както в миналото. Целта на проекта е да възстанови дейността им и да ги превърне в местни микро-културни реалности. Същата цел ще бъде търсена с проекта „Фестивал на кварталите“, който ще даде възможност на всеки да се докосне до изкуството и културата. Туристите Туристите от всички възрасти са една от основните целеви групи на града и нашата програма. Много от туристите, които посещават Велико Търново пребивават в града за кратко. С нова, атрактивна програма, съчетаваща културно наследство и съвременни подходи към изкуството и културата, целим да привлечем интереса на повече туристи към нашите дейности, както и да промотираме дългосрочния туристически престой и нов имидж на града.

27


28

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

12

Какви контакти е установил или възнамерява да установи градът или органът, отговорен за подготовката на събитието, с:

Град Велико Търново вече е установил контакти с различни местни, национални и международни партньори. Следващата схема представя преглед на партньорите, с които вече си сътрудничим или искаме да си сътрудничим. Въпреки срещаните затруднения по време на кандидатурата, нашите местни партньори вече са напълно интегрирани в инициативата.

1

... културни Някои от примерите за местни организации с които сътрудничим: оператори от Вашия ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, включително Факултета по изобград? разително изкуство, Националния военен университет „Васил Посочете някои оператори, с които е предвидено да си сътрудничите и уточнете по какъв начин е предвидено това сътрудничество да се осъществи.

1 ... културни

Левски“, Регионален исторически музей, Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Художествена галерия „Борис Денев“, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Младежки дом, както и местни културни организации като Арт Лято, Сдружение „Дупини“, Зонта интернешънъл – Велико Търново, Лайънс клубове от Велико Търново и региона, Мотоклуб „Old Bastards“, Ротаракт клуб – Велико Търново, Сдружение „Анна-Фолкарт“, Сдружение „Идействие“, Сдружение „Сребърна Янтра“, Сдружение „Фотографски пленер Бодиграфия – България“, Фондация „Дикси джаз фест“, Фондация „Международен фестивал на военните оркестри“, Фондация „Миндя рок фест“, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, UN BESO - център за изкуства и забавления , Фондация „Международен фолклорен фестивал“, Велико Търново, Сдружение „Емилиян Станев“, Сдружение „Теодосий Търновски“ Сдружение „Create and Play“, България. Убедени сме, че ако бъдем избрани, още много от нашите многобройни партньори ще изразят желание да работят с нас. Всички наши партньори, както и самата Община, от години ус-

оператори от пешно работят съвместно с културни оператори. Те ще бъдат партостаналата част от ньори по проектите на ВТ2019, като например EASA, България, България? „Фабриката“ – Регионален център за култура, Габрово, Национа-

1 ... културни

лен дарителски фонд „13 века България“, Сдружение „Трансформатори“, Международно дружество „Елиас Канети“, Русе, списание „360“, Студио за некомерсиални европейски продукции „Айляк Хамак“, Фондация „Глобални библиотеки“, България, Сдружение „Create and Play“, България. Убедени сме, в случай че бъдем избрани, още много от нашите многобройни партньори ще изразят желание да работят с нас.

За реализирането на европейската програма, задълбочихме съоператори извън ществуващите си контакти с организации извън България, с коиБългария? то ще се фокусираме изцяло върху изграждането на капацитет, по-силно укрепване на връзките с останалите партньори както от страни-членки на ЕС, така и от останалата част на континента и света. Някои от примерите за вече установено сътрудничествоа е провеждане на Фестивала на старите столици с театрите от Равена, Истанбул, Авиньон, Санкт Петербург и Бон.


Глава I  •  Основни принципи

За проектите, свързани с изкуството в публичното пространство, вече сме определили партньори като сдружение „АРТерия“, Македония, сдружение на Независимите творци на Балканите, Университета по изкуствата, Букурещ, Академия за изящни изкуства, Хърватска, и „Continuo“, Чехия. Поддържаме контакт с фондация “Ravasio” от италианския град Бергамо и нейните мениджъри Серджио Равасио и Силвия Ладзари. За осъществяване на проекта за кукления театър сме установили връзка с директора и актьора Маурицио Сорниани от град Мантуа, Италия, както и с българската и италианска актриса и културен посредник Таня Карбова. Друг партньор по проект е Международен куклен център „Толоса“,Испания. За Пътя на хляба е постигнато сътрудничество с организации от Нови Сад, Дубровник, Албания, Солун, Бриндизи, Бари, Лече, Алтамура и Матера. Вярваме, че ще продължим да работим успешно и с посолствата и културните центрове в София, като Посолство на Република Австрия, Гьоте институт, Чешки, Полски, Унгарски и други културни центрове, за да затвърдим сътрудничествата си с останалите партньори от Европа. В процес на преговори сме с Европейската културна фондация (ECF, Амстердам), както и със Сдружение за културен и езиков обмен в Централна, Източна и Югоизточна Европа „Mit-Ost“, за разработване на проект Tandem, обмен на културни оператори между градове – Европейски столици на културата.

29


30

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

13

С какво Велико Търново е иновативен, защото: предложеният от Вас проект е иновативен? ...Ние вярваме в устойчивостта и новата нагласа В рамките на проекта прилагаме нов подход за постигане на промяна, свързан с изграждането на нова ценностна система. Това ще е резултат от обмена на опит и информация между държавите и организациите (експерти и граждани на Италия, Австрия, Великобритания, Литва, Исландия и т.н.), които провеждат изследвания за връзката между култура, творчество и усещането за щастие и благополучие. Ще бъдат разработени методика и показатели за измерване на промяната в усещането за щастие чрез култура. Ще бъде разработен местен индекс в рамките на проекта за отчитане степента на щастие на гражданите. Уверени сме, че ВТ 2019 ще бъде в състояние да постигне - и измери - положителна промяна в редица показатели в годините до и включително 2019. ... Ние прилагаме подхода „Volvox“ Volvox е програма, предназначена да насърчи взаимодействието между индивидуални и колективни проекти и творци в областта на съвременното изкуство. На базата на примера от природата е разработена стратегия за функциониращ организъм от отделни клетки-произведения на изкуството, творческо действие, както и взаимодействието на творци и творчески групи. Основната цел на Volvox е този тип култура да се превърне в „нова“ природа и начин на живот за обществото, както за творците, така и за публиката. ...Ние използваме подхода „Майстор, калфа, чирак” Въз основа на принципите от занаятчийството „майстор, калфа, чирак“ програмата ни подкрепя обмена на информация, познание и умения между поколенията. Утвърдени творци, дебютиращи млади таланти, студенти и деца ще си взаимодействат чрез лекции, дискусии, майсторски класове и творчески ателиета, целящи да добавят нова стойност към старите традиционни подходи и да се постави съвременен акцент. ... Ние искаме да включим гражданите като участници в творческия процес, а не само като пасивна публика Програмата е насочена към гражданите. Намерението ни е да се създадем и развием публика, да се формира художествен вкус, знания и необходимост на гражданите за общуване с изкуството и културата. Всички събития ще бъдат отворени за обществеността, като по този начин се гарантират тяхното право на достъп до различни форми на изкуството и културата, както и свободното участие в културния живот на общността. ... Ние искаме да предложим модел за децентрализация на културата в България Активно планираме и включваме в нашата програма близките периферни райони, села и по-малки градове от региона.


Глава I  •  Основни принципи

14

Ако Вашият град бъде удостоен със званието „Европейска столица на културата“, какви ще бъдат средносрочният и дългосрочен ефект на събитието от социална и културна гледна точка, както и от гледна точка на цялостното развитие на града?

Ако Велико Търново получи титлата, очакваме следните важни междинни ефекти да бъдат постигнати: •  по-богата културна програма, със събития фокусирани по-скоро към европейското и съвременно измерение отколкото към традиционното възприятие; •  повишена конкурентоспособност; •  развитие на туристическия сектор /по-конкретно увеличаване броя на дългосрочните пътувания/; •  увеличаване на възможностите за работа и изграждане на капацитет у младите хора; •  увеличаване на възможности за кариера на младите професионалисти; •  подобряване на градската и регионална инфраструктури; •  развитие на повече международни сътрудничества и партньорства в сферата на съвременното изкуство и култура, както и във всички останали сфери, свързани с нашата Програма „Щастие и благосъстояние“; •  разработване и прилагане на Индекса на щастието за измерване промените в живота на населението в България. Тези ефекти ще доведат до положително социално, културно и икономическо въздействие върху град Велико Търново и региона. Дългосрочни ефекти В дългосрочен план, очакваме подготовката, изпълнението и устойчивостта на програмата за кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата 2019 да се отрази на лично, социално-поведенческо ниво, така също и на физическата среда. Тя ще подобри обществото, планирането в областта на културата, жизнената среда и ще промени както отношението към здравето и природата, така и чувството за регионална и европейска идентичност и принадлежност, с последващо развитие на по-добро качество на живот.

1 Възнамеряват

ли общинските власти да направят публична декларация за своите намерения за бъдещата подкрепа на културата за периода след изтичането на годината на събитието?

Въздействията в краткосрочен, междинен и дългосрочен план ще бъдат подробно изследвани и ще станат предмет на проучване в продължение на 5 години – изследване на въздействието на ВТ 2019 (което на практика ще бъде поредица от свързани по между си проучвания), ще се стремим към оценяване и измерване на ефектите, както положителните, така и отрицателните, последвали от такова мащабно събитие като ВТ 2019. Целта ни е чрез нашия Индекс на щастието и изследванията на въздействието да представим модел, който би могъл да се адаптира и реализира както в други страни от Европа, така и от целия свят. Община Велико Търново и представителите на местната власт ще заявят намеренията си за подкрепа на културата за периода след края на 2019 г., след окончателното обявяване на номинацията. Тези намерения ще бъдат развити в Стратегията за културно развитие 2025 на Община Велико Търново.

31


32

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

15

Как е била планирана и подготвена кандидатурата на града Ви?

Важно е да се има предвид, че близо 65% от БВП на града се генерира от дейности, свързани с туризма, културата и образованието. Градът вече е доказал своя ангажимент към културата чрез разпределяне на 10% от годишния си бюджет за сектора на културата и туризма през последните 5 години. Независимо от това дали Велико Търново ще бъде избран за Европейска столица на културата или не, този процент на финансиране ще се запази и в бъдеще. Подготовката за кандидатурата на Велико Търново започна през юни 2011 г., когато Община Велико Търново заяви официално, в писмо до Министъра на културата своето желание да започне подготовката на кандидатурата за Европейска Столица на Културата. За тази цел бе създадена работна група, включваща представители на културните дейци, администрацията, неправителствени организации, изявени творци и лица, ангажирани в сферата на културата. Подготовката се извърши по следния начин: През 2011 г. ... •  стартира кандидатурата ни •  сформирана бе работна група от експерти в областта на културата, общински служители и заинтересовани страни в процеса на разработване на кандидатурата; •  осъществени бяха задълбочени проучвания и работни срещи с градове, които са били вече Европейски Столици на Културата, както и срещи и консултации с експерти в областта на културата; •  предприети бяха научни изследвания, определен бе обхватът на академичните и професионални доклади, както и на публикациите по отношение планирането на Европейска Столица на Културата; През 2012 г. ... •  създаване на контакти с местните медии; •  създаване на контакти с представители на бизнеса за подкрепа на ВТ2019; •  привличане на групи от доброволци; •  изработване на визуална идентичност на проекта; •  изработване на уеб и социални медийни платформи на проекта; •  дискусии в социалните мрежи и отворена покана за набиране на проектни идеи за ВТ 2019; През 2013 г. ... •  формиране на Съвет по изкуствата и Творческа лаборатория; •  отворена покана за набиране на проекти; •  подкрепа на научните изследвания чрез заложените в магистърска теза на Хана Пайер, Австрия, „Основни фактори при планиране на Европейска столица на културата – Случаят на Велико Търново“


Глава I  •  Основни принципи

•  успешно преминат първия етап на селекция; •  представяне на ВТ 2019 на фестивали, местни и международни културни събития и конференции. През 2014 г. ... •  откриване на офиса на проект ВТ 2019 •  набиране и създаване на международен екип по проекта за финалната фаза от процеса на кандидатстване, обновяване на градската среда, управление, съвместни инициативи с хора на изкуството, медии и консултанти; •  откриване на Павилиона на щастието - за информация, семинари, лекции; •  специализирано обучение за доброволци; повишаване на участието на хората по отношение на ВТ 2019; обучение за екипа на кандидатурата и представители на творческия сектор. Кандидатурата бе непрекъснат процес, който ни изправи пред много предизвикателства, даде ни възможноста да научим много и ни предложи високи цели за постигне. Бяхме изправени пред редица проблеми. Преодоляхме ги благодарение на сътрудничеството между публични, независими институции, организации и представители на различни сектори, граждани. Разполагаме с необходимата енергия и ентусиазъм и сме уверени, че те могат да бъдат мобилизирани за една много успешна и изключително иновативна Европейска столица на културата 2019. Положихме усилия да създадем общ език и общи цели за града, благодарение на които сме сред допуснатите до втория етап от надпреварата между български градове. Щастливи сме от постигнатото и вярваме, че това ще бъде отправната точка за бъдещо развитие на града по-качествен живот за неговите граждани.

33ГЛАВА II Структура на програмата

1

Как възнамерява градът да структурира годишната програма ако бъде избран за „Европейска столица на културата“ (насоки, обща тема на събитието, конкретни теми и т.н.)? Каква ще бъде продължителността на програмата??

Програмата за ВТ2019 е организирана въз основа на следните пет теми: • Културни крепости • Отворени културни врати • Културни маршрути • Гнезда на щастието • Cultura Ex-Machina Представената структура включва събитията по откриване и закриване на ВТ2019. През 2019 г. възнамеряваме да реализираме проектите, които попадат в обхвата на четири от темите и предназначени за тази изключителна година. Проектите по петата темата ще бъдат изпълнени в периода от 2015 до 2020 и тяхната цел е изграждане на капацитета на екипа, провеждане на изследвания, събиране на данни, работа в мрежа; работа в екип с общината като стратегически партньор. Проектите по първите четири теми отразяват нашата визия за бъдещето, която поставя акцент на творчеството, както и на традиционното културно предлагане от една нова и съвременна перспектива. Това е мотивирано от динамиката на нашето време, която изисква преосмисляне на представите ни за ролята на изкуствата и културата в живота на човека, както и преоценка на използваните подходи и методи на работа в сферата на културата. Промяната в гледната точка може да се дефинира като пробуждане, което ще осигури по-добро качество на възприятията, действията и човешките взаимоотношения – условия, необходими за осъзнатото постигане на по-добро качество на живот днес и в бъдеще. Процесът ще бъде улеснен и ще се поддържа чрез симбиозата между съвременната култура, творчеството и културното наследство. Този процес ние нарекохме „Творим щастие”. Проектите, които попадат в петата тема, съставят фундамента на цялата концепция. Те ще започнат през 2015г. с цел да се осигурят необходимите стратегически ресурси, които ще допринесат за устойчивостта на постигнатото и след 2019 г. Графикът на програмата е в съответствие с нашата концепция за представяне на развитието на съвременната култура и творчество на основата на многообразието от културно наследство и въздействието на новите тенденции. Символично програмата ще следва линейния маршрут от историческата крепост, през портите й, ще


36

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

поеме по пътищата отвъд крепостта, като засява нови семена и променя традиционната среда през призмата на иновативността. Щастието има много лица и равноценността на всяко едно от тях предполага избор. Изборът предполага многообразие от възможности, включително и на форми на изразяване. В действителност многообразието от форми на изразяване позволява на индивида да изгради своята личност чрез творчество, да сподели постигнатия резултат с други индивиди, превръщайки го в културна ценност и изграждайки общност от споделящи подобни ценности. Културната ни програма предлага много възможности за гражданите и посетителите да разгърнат творческия си потенциал чрез учене чрез участие. В този смисъл, тя е насочена към всеки, който е мотивиран да се участва, да преживява, да трупа опит чрез изкуствата и културата и да изгражда контакти с тези, които я създават. Програмата ни включва всичко - от амбициозни културни проекти до по-малки събития, достъпни за всички. Ще има големи събития на открито, и малките представления и изложби на закрито. Ще има театър, танци, музика, визуални изкуства, улично изкуство, филми, изкуство в природата, програми по квартали, нови медии и технология, арт терапия, градски изследвания, изследователски проекти в обастта на изкуствата, културата, философията, хуманитарните и социални науки и други. Ще има и скално катерене, артистични дейности по реката, колоездене и културни обиколки, както и дейности в читалищата, парковете, художествените галерии, обществени пространства. Във формуляра от първия кръг културната ни програма бе структурирана в рамките на дванадесет месеца, обединена около дванайсет думи, които най-често се асоциират с щастието: солидарност, здравето, свободата, природата, промяна, любов, радост, наследство, красота, благотворителност, знания и вяра. Тази идея възникна от етимологията на думата в старобългарски език, където „съчѧстьнъ“ еволюира към значението на „съпричастен“. В настоящата програма запазваме тази идея, като предлагаме на творци от Европа, чрез открита покана, да направят свои артистични интерпретации по темата. Напълно разбираме и оценявяме загрижеността на журито (изразена в доклада по предварителния подбор) от недостатъчния потенциал на града да организира и управлява амбициозен проект като Европейска столица на културата. Ние сме наясно с проблемите и в отговор предприехме действия още през тази година, както и разработихме специална програма в тази посока, наречена Cultura Ex-machina. Двигателят на нашата Cultura Ex-machina вече е задействан!

2

Какви основни събития ще се състоят през На следващите страници представяме годината? някои ключови събития, които илюстрират как темите ще се развиват през идващите години ТЕМА / проект Откриване на събитието Културни крепости Фестивал на старите столици Сцена на вековете Средновековен фестивал Сила за живот Луди-млади II Панаир на занаятите и дизайна Колелото на живота Arbanasi Summer Music Вплетени Горчивият смях на щастливеца Усети Панорама на световното нематериално културно наследство

2015

2016

2017

2018

2019

2020

  

 

  

 

 

 

 

  


Глава II  •  Структура на програмата

DiPP2019 Световен конгрес Отворени културни врати Луди-млади I Volvox Международно биенале на рисунката и изкуството от хартия Бляскава светлина Фестивал на уличното изкуството – Деца се смеят и весело щуреят Резидентен арт център Велико Търново Графити във въздуха Open Spaces – резидентна програма съвременни творци от Балканите Фестивал на нотите и боите Градина на витража и мозайката Арт панорама – Фестивал на съвременното изкуство Позитивни рефлексии Влак на щастието Международен симпозиум за изкуство и природа Седмица на стъпалата Intermedia арт фестивал TurnOF Джаз фестивал Само за деца Международен фестивал на военните оркестри I Can - Cinema Air Nature Fantastik Tarnovo Лятна балетна академия Еднопосочен билет до Марс Фестивал на документалните филми – Tsarevgrad Documentary КУЛТУРНИ ПЪТИЩА Пътят на азбуката Пътят на хляба Пътят на виното Пътят на градините Пътят на златото Пътят на архитектите Пътят на хубавата Елена Пътят на мигрантите Пътят на ромите Пътят на благополучието Карта на бъдещето ГНЕЗДА НА ЩАСТИЕТО Първа световна среща на общностните арт центрове и мрежи Резиденции на бъдещето Поколение Еразъм Фестивал на кварталите Хлебна къща - Матера Щастие Цензура CULTURA EX-MACHINA Закриване на събитието

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

37


Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Луди-млади II

Панаир на занаятите и дизайна

Колелото на живота

Arbanasi Summer Music Вплетени

Декември

Средновековен фестивал Сила за живот

Ноември

Октомври

Септември

Юни

Август

Сцена на вековете

Юли

Културни крепости Фестивал на старите столици

Май

Април

Откриване на събитието

Март

ТЕМА / Проект

Февруари

2019 Януари

38

 

Горчивият смях на щастливеца

Усети

Панорама на световното нематериално културно наследство DiPP2019 Световен конгрес

 

Отворени културни врати Луди-млади I

Volvox

Международно биенале на рисунката и изкуството от хартия Бляскава светлина Фестивал на уличното изкуството – Деца се смеят и весело щуреят Резидентен арт център Велико Търново Графити във въздуха

  

Open Spaces – резидентна програма съвременни творци от Балканите Фестивал на нотите и боите

Градина на витража и мозайката Арт панорама – Фестивал на съвременното изкуство Позитивни рефлексии

 

Влак на щастието Международен симпозиум за изкуство и природа Седмица на стъпалата Intermedia арт фестивал

  

TurnOF Джаз фестивал Само за деца Международен фестивал на военните оркестри I Can - Cinema Air Nature FantastikTarnovo Лятна балетна академия

 

 

Еднопосочен билет до Марс Фестивал на документалните филми – Tsarevgrad Documentary

 


Глава II  •  Структура на програмата

Cultural ROUTES Пътят на азбуката

Пътят на хляба

Пътят на виното

  

  

Пътят на градините

Пътят на златото

  

  

  

  

  

  

Пътят на архитектите

Пътят на хубавата Елена Пътят на мигрантите

Пътят на ромите

   

Пътят на благополучието

Карта на бъдещето

HAPPY – NES(T)S Световна среща на общностните арт центрове и мрежи Резиденции на бъдещето

Поколение Еразъм

Фестивал на кварталите

Хлебна къща - Матера

Щастие Цензура

CULTURA EX-MACHINA

Закриване на събитието

3

Как градът планира да избере проектите/ събитията, които ще бъдат включени в програмата за годината?

 

Процесът за избор на проекти/събития започна с открита покана през 2012 г., организиран от работната група, назначена от общината. През 2013 г. бе сформиран Арт борд от представители на артистичната и културната общност на града и включва писатели, художници, артисти, културни дейци и представители на културните институции. Екипът, отговорен за комуникацията с по-широката артистична и културната общност, консултира подбора на проектните идеи, които да бъдат включени в културната програма ВТ 2019. Представителите на Арт борда участваха и в определяне на критериите за подбор на проектите/събитията и на артистичния директор. Критериите за избор на проектни идеи са, както следва: • европейското измерение е неразделна част от събитието; • съобразени са със спецификата на града/региона; • внасят оригиналност, иновативност и/или ново качество; • осигуряват високо ниво на професионална артистична ангажираност; • гарантират устойчиво партньорство; • съдействат за широко включване и сближаване на членовете на общността; • поставят фокус върху младите хора; • създават среда за обучение и социална иновация;

39


40

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

• гарантират достъп за хора с физически затруднения; • предлагат използването на комуникационни и информационни технологии; За нас процесът по усъвършенстване на програмата продължава. В много отношения програмата вече е напълно уточнена. Даваме си сметка, че някои от вече предложените проекти/ събития, както и партньорства следва да бъдат доразработени и надградени. В този случай ще прилагаме също горепосочените критерии.

2019 Откриване на събитието През 2018 г. ще бъде обявен конкурс на европейско ниво за изработване на флаг на Инициативата. Предложението ни е този флаг да се предава от двата града домакини през съответната година на следващите градове Европейска столица на културата, като символичен жест на приемственост. Така Леуварден и Валета официално ще предадат флага на избраните градове от България и Италия по време на тяхната церемония по откриване на годината. На свой ред, тези градове ще предадат флага на новите столици през 2020 година. Между Бога и хората Аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“, който се провежда в крепостта Царевец във Велико Търново, е емблематична атракция за града и страната. Чрез открит конкурс през 2017 година млади композитори, музиканти, специалисти по светлинни ефекти, дизайнери, учени от цяла Европа ще бъдат избрани и поканени във Велико Търново през 2018 г. за резидентна творческа програма. По време на резиденцията участниците ще имат възможност да работят в партньорство и да създадат аудио-музикално представление, което да отведе публиката на пътешествие из важните моменти от историята на Европейска столица на културата. Проявата ще се осъществи на 31 декември 2018 г.. Оркестър от европейски музиканти ще изпълни на живо композиция, част от светлинно-музикалното шоу. В композицията ще бъдат вплетени дигитализирани звуци на уникални камбани от Източния транс-балкански път и от други европейски градове. На ниво ЕС ще бъде предложено 2019 година да бъде обявена за Европейска година на културата и благополучието. Всички европейски градове ще бъдат поканени през 2019 да посветят по едно събитие на идеята. Авторите на най-добрите проекти, определени от международно жури, ще бъдат поканени да присъстват във Велико Търново на заключителното събитие, посветено на Европейска столица на културата.

Заключително събитие EuroCapital Проектът EuroCapital прилага специална 360-градусова аудио-визуална риалити технология, за да отведе всеки посетител на необичайно пътуване в най-интересните и успешни събития и моменти от инициативата Европейска столица на културата. Ще бъдат представени различни периоди от подготовката и реализацията на инициативата, отразявайки емоциите и атмосферата на отделни градове и събития. Флагът на Европейска столица на културата ще бъде официално предаден на следващите две столици на културата. След 2019 година аудио-визуалната инсталация ще гостува в различни Европейски градове.


Глава II  •  Структура на програмата

ТЕМА 1

КУЛТУРНИ КРЕПОСТИ Проектите в тематична група „Културни крепости” представят културното наследство на града в европейския контекст като натрупване на културни достижения и като генератор на значителни икономически ползи за местните хора. Предоставяйки професионално съдържание и емоционални изживявания, проектите по тази тема ще помогнат за изграждането и поддържането на творчески връзки на Велико Търново с други европейски градове с богато културно наследство, изправени пред сходни предизвикателства и споделящи общи цели. На местно ниво проектите ще утвърдят наследството и общите културни ценности като солидна основа за по-нататъшно културно, социално и икономическо развитие и иновации. Има нужда да се адаптират и актуализират до голяма степен традиционните начини за опазване и представяне на местното културно наследство, като се приложат подходи, които съответстват на новите тенденции на културно производство и потребление в 21-ви век. Крепостта може да носи смисъла не само на сигурност, но и на ограничение, препятствие, бреме, предразсъдъци, стереотипи. Така например, културното наследство може да се разглежда не само като актив, но и като пасив за развитието на града. Крепостта носи идеята за физическата граница, която създава разделения по същия начин, както бившата Берлинската стена. Поставяме разграничителни линии - между нас и тях, между Изтока и на Запада, между комунистически и капиталистически държави, богати и бедни, стари и нови и т.н. Свидетели сме, въпреки десетилетия на технологичен и интелектуален напредък, на покачващи се нива на социално, етническо, религиозно и политическо напрежения. Докато дискриминацията присъства в нашето общество, етикетът „различен“ може да бъде най-тревожното нещо за хората, които са изолирани поради тяхната раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, възраст, увреждания или социален произход. Проектите по тази тема са предназначени да изведат нуждата от толерантност и преоценка на отношението ни към хората в социална изолация. Нашата цел е да се създаде среда, която дава възможност на тези хора да участват в културния процес при същите условия, както и всички останали. Фестивал на старите столици Фестивалът изследва и представя богатото културно наследство на старите европейски столици и комплексните предизвикателства, пред които са изправени в условията на глобализация и дигитализация. Тези градове дълго време са били център на образованието и културата и са имали важна роля в миналото на съответната страна.

наги ни насърчава да вземем старите каузи и да ги превърнем в нови идеи.

Разговори, дискусии, лекции, срещи на гражданите ще обогатят фестивала. Избрани литературни произведения на съвременни автори от участващите градове ще бъдат преведени на български език и публикувани в сборник. Избрани произведения на великотърновски автори също ще бъдат преведени на различни езици, публикувани Миналото и неговото наследството все още в книга и представени в старите столици. определят посоката на развитие на градовете. Копия от публикациите ще бъдат предоставеДнес, за повечето от тях, запазената марка е ни на обществените библиотеки и образова„бивша столица“. телни институции. Театър, танци, музика, представления ще по- Фестивалът ще започне през януари с конфекажат не само богатото културно наследство ренция на тема „Устойчиво развитие в контена участващите градове, но и значителна част кста на старите столици на Европа“. Той ще от новите културни продукти. Историята ви- събере артисти, изследователи, представите-

41


42

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

ли на местните власти, граждани да разгова- Средновековен фестивал рят, да споделят теми, най-добри практики от областта на културата и развитието. Средновековният фестивал ще възстанови Предвижда се до края на 2014 г. да бъде съз- традиции от 13-ти и 14-ти век, които вече се проучват и до 2019г. ще бъде събрана значидадена мрежа на градовете-стари столици. телно количество инфорамция, чрез която Дългосрочната цел на Фестивала и мрежата е фестивалът ще се развива. да се превърнат в целогодишно отворена институция, работеща по най-актуалните теми Предвижда се подготовката на фестивала и тенденции в областта на културното раз- да започне от 2015 г. в партньорство с итавитие на старите столици с богато културно лианския град Беваня. Беваня е малък среднаследство. новековен град в Умбрия, близо до Асизи. Водещ партньор: Агенция „Царевград Тър- MERCATO DELLE GAITE е фестивал, койнов“; Партньори: Великотърновски универ- то се провежда ежегодно през месец юни, по ситет „Св.св. Кирил и Методий“, Асоциация време на който се пресъздава средновековнона старите столици /България/, организации то минало на града. През 2019 г. фестивалът от старите столици – Велико Търново /Бъл- ще привлече участници от различни средногария/, Равена /Италия/, Истанбул /Турция/, вековни европейски градове, с които Велико Авиньон /Франция/, Санкт Петербург /Ру- Търново поддържа тесни културни и иконосия/, Бон /Германия/, Турку /Финландия/, мически отношения – Задар, Дубровник, ГеЕдинбург /Шотландия/, Мдина /Малта/ и нуа, Венеция и други. други европейски градове Водещ партньор: Агенция „Царевград Търнов“ Сцена на вековете Партньори: Община Велико Търново, ОбЛетният фестивал за опера и балет „Сцещина Беваня, Италия, Перуджа 2019, Велина на вековете“ се организира на открито на котърновски университет „Св.св. Кирил и хълма Царевец във Велико Търново. ФестиМетодий“, Национален военен университет валът е едно от емблематичните културни съ„Васил Левски“ /Велико Търново/, Регионабития за града и на национално ниво. Идеята лен исторически музей, културни институе до 2019 г. фестивалът да разгърне своя поции и средни училища от Велико Търново тенциал и международен имидж, привличайки за участие авторитетни оперни и балетни Сила за живот състави от Европа. През 2019 г. се предвижда фестивалът да се превърне в желано място за Музикалният фестивал за хората с физически изява на млади творци. Ще бъде организи- увреждания се организира във Велико Търран конкурс за изгряващи таланти в областта ново като годишно национално събитие от на сценографията, светлинните и специални 2012 насам. Проектът е изцяло насочен към ефекти, филмопроизводството, дизайна на идеята, че изкуството вдъхновява и привлича костюми. хората с увреждания. Изгряващи таланти - оперни режисьори и певци ще бъдат акцент във фестивала, който ще им даде възможност да представят своите творби в сътрудничество с водещи творци в тази област.

До 2019 фестивалът ще се развие чрез обединяване на европейски музиканти, съвременни танцьори и визуални артисти със и без увреждания. Събитието е възможност за тази общност да представи на европейско ниво Водещ партньор: Асоциация „Сцена на веко- свои постижения. Значението на културата като инструмент за осигуряване на равни вете“ права за тази група ще бъде подчертано на Партньори: Община Велико Търново, Нацио- международна конференция. Различни събинална опера и балет, Арена ди Верона, други тия, организирани за и със участието на лица оперни театри от Европа с увреждания ще се състоят от май до декем-


Глава II  •  Структура на програмата

ври, с гала вечер на 3 декември – Междуна- занаяти. Млади дизайнери могат да превърродния ден на хората с увреждания. нат тези традиции в нови продукти или услуВодещ партньор: Асоциация „Сила за живот“ ги по един изключително иновативен начин. Партньори: London Arts in Health Forum (Обединено кралство), център Na Laga‘at (Израел), Международен съвет на самодейните средища. Луди-млади II Изкуството те прави млад В нашето застаряващо общество съществува група от хора, за която думите „остаряване“ или „стар“ са неприложими – творците. Въпреки възрастовата дискриминация, много от тях нямат намерение да намалят темпото, а изкуството ги насърчава и мотивира да продължат да творят. Изразявайки се чрез изкуството, тези хора продължават да осмислят своето чувство за принадлежност.

Панаирът ще акцентира върху връзката между традиционните занаяти и съвременния дизайн. Асенова махала и Френхисар са известни квартали във Велико Търново, в които през Средновековието са живели чуждестранни търговци, основно от Дубровник и Задар (Хърватия), Генуа (Италия) и Албания. Панаирът на занаятите и дизайна ще възвърне някогашния дух на тези квартали, предоставяйки нови перспективи за местните хора, ограничавайки разграничението между централната част на града и кварталите.

Панаирът ще покаже иновативен дизайн и занаяти, както от утвърдени, така и от дебютиращи творци и дизайнери. Различни ателиета Фестивалът „Луди-млади“ поставя акцент ще помагат на професионалисти и аматьори върху изкуството и възрастта. Събитието, об- да развиват и усъвършенстват своите умения. хващащо художествени проекти, работилни- Проектът ще запознае местните хора с иноци, обучения и обмен на идеи, ще бъде праз- вативния дизайн, ще промотира предприеманик на богатото въображение, творческото и чеството сред тази специфична група и сред позитивно взаимодействие между творци от нови бизнес организации. различни поколения и среди. Международна детска школа по сграфито кеВодещ партньор: Регионална библиотека „П. рамика ще бъде организирана по време на паР. Славейков“ наира. Децата ще изработват глинени съдове, Партньори: Местни и регионални читалища следвайки традициите на търновската сгра(културни центрове), Перуджа 2019, Матера фито керамика или т.нар „царска керамика“. 2019, Международен съвет на самодейните Те ще могат да участват и в различните интесредища, London Arts in Health Forum (Обе- рактивни дейности, изложения и състезания. динено кралство) Водещ партньор: Младежки дом (Велико Търново). Панаир на занаятите и дизайна Партньори: „Havas Digital Sofia“ (България), Велико Търново е съхранил много от свои- Училище по приложни изкуства – Трявна, те традиции и занаяти, които могат да бъдат Асоциация на предприемачите в Алентежу видяни на една от най-атрактивните улици в (Португалия); AGP group, Памплона (Испаграда – Самоводската чаршия, старата тър- ния); Задар (Хърватска), “The white crown” говска улица. Различни занаятчии работят (Полша), Международна асоциация на унитук в малки работилнички, съхранили и до верситетите по изкуства, дизайн и медии днес живи традициите в грънчарството, иконописта, дърворезбата, ножарството, тъка- Колелото на живота чеството и др., създават уникалната атмосфера, завладяла тази улица. Много европейски Арбанаси е име на село в Община Велико страни са горди с традициите си в различните Търново, известно със своята богата история и култура, красиви църкви и архитектура.

43


44

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Според един от изворите, селото е наречено • международен конкурс за млади изпълна албански заселници от XIII век. нители на класическа музика. Спечелилите Арбанаси е населението на Хърватска, което участници ще бъдат част от концертната прое с албански произход. Името е топоним на грама.

първото в региона населено място с име Ар- Водещ партньор: Юлита Фъсева /контрабас/ банаси, което днес е предградие на Задар. и Димитри Местдаг от Кралската фламандИмето на проекта „Колелото на живота“ про- ска филхармония. изтича от стенопис в най-старата църква в Партньори: Регионален исторически музей Арбанаси, „Рождество Христово“, която из- /Велико Търново/, Младежки дом /Велико образява етапите от живота – от детството до Търново/, камерни оркестри от Европа. дълбока старост. Велико Търново и Задар имат общи цен- Вплетени ности, история и култура. Проектът цели да събере творци и граждани от двата града на Проектът ще стартира през 2018 г., а идеята е неформални срещи и художествени сътруд- творци в областта на традиционната и съвременна музика и танц от България, Испания ничества и обмен. и Ирландия да работят във Велико Търново, Велико Търново и Задар са побратимени гра- за да създадат съвместно мултидисциплинадове и вече са реализирали няколко офици- рен спектакъл. Той ще съчетава фламенко, ални културни обмена. Настоящият проект ирландски и български фолклорни ритми с предлага неформално, задвижено „отдолу композиторска музика, песни, съвременна нагоре“ сътрудничество. хореография и мултимедия. Тази интеракПартньори: Община Велико Търново, Общи- тивна звукова синтезия на напълно различни на Задар /Хърватска/, творци и културни опе- ритмични структури, мелодии и мотиви ще ратори от двата града. провокира разговори за идентичността, миграцията и общуването. Името „Вплетени“ Arbanasi Summer Music – Фестивал на кла- олицетворява идеята за срещата на различсическата камерна музика ните традиционни култури като източник на Фестивалът Arbanasi Summer Music предла- вдъхновение и катализатор за нови идеи. га на посетителите и ценителите на музиката избрани творби класическа камерна музика, изпълнени от международни музиканти в уникалната с акустиката си средновековна църква-музей „Свети Архангели Михаил и Гавраил“.

През 2019 г. концертите ще бъдат реализирани в различни средновековни църкви в Арбанаси и Велико Търново, обединяващи изпълнители от цяла Европа. Всеки участник ще изпълни българска творба, както и една от своята страна.

Водещ партньор: Cía. Danza Vinculados /Испания/

Партньори: Mandinga Arts /Обединено кралство/, Световна асоциация за ирландски танци (W.I.D.A.), сдружение „Фабриката” /България/. Горчивият смях на щастливеца

Темата за националните стереотипи на характера, които са социални конструкции, вероятно въз основа на социално-икономическите условия, историята, обичаите, митовете и Ще бъдат организирани два конкурса като културните ценности, има силна връзка с течаст от фестивалната програма: мите, включени в „Културни крепости“. • конкурс за класическа музикална творба, Алеко Константинов е писател от XIX век, създадена от съвременни композитори от Ев- роден в гр. Свищов, област Велико Търново. ропа и останалата част на света. Избраните В един от своите фейлетони нарича себе си творби ще бъдат изпълнени по време на съ- „Щастливеца“ и това става негов псевдоним. битието;


Глава II  •  Структура на програмата

Алеко Константинов създава образа на Бай Ганьо, който образ до ден днешен съществува като стереотип за поведение на българина и като цяло на хората от Балканите. Много национални герои Зе Повиньо ( Португалия); Добрият войник Швейк (Чехия), Михаел (Германия), Тинтин, (Белгия), и др. ще бъдат предмет на обсъждане и творческа интерпретация. В рамките на проекта се предвижда да бъде организирана 10-дневна резидентна програма, която да предостави възможност на десет писатели и десет автори на комикси да работят заедно по темата. Като резултат ще бъдат създадени десет книжки с комикси. Плакати, рекламни материали и пощенски картички, използващи снимки от книжките с комикси ще бъдат разработени, а пощенските картички, съдържащи различни послания, ще бъдат изпратени до случайни хора от цяла Европа.

Проектът включва широк обхват от дейности, част от които дискусии, творчески работилници, организирани за публиката и пътувания на творците /както за тези с нарушено зрение, така и за тези с добро зрение/. Ще бъде създадена „Тактилна галерия“ /мултисензорно мобилно пространство/ - лаборатория за изследване и създаване на визуално-тактилно изкуство. Сетивна туристическа програма, която ще се разработи като част от проекта, има за цел да ограничи визуалния контакт с града и да позволи на останалите сетива да създадат неговия образ. Това, в контраст с практиките на масовия туризъм, предлага на посетителя по-различно преживяване. Концепцията за „бавния“ туризъм е свързана с осигуряване на време за запознаване с видимото и невидимото, които правят мястото уникално, без за това да са необходими туристически пътеводители и бързане за посещение на „културните обекти“.

Ателиета по творческо писане и създаване Сетивна игра е друга част от проекта. Това на комикси ще се организират в различни е игра, която включва всички сетива по един училища във Велико Търново и региона. забавен и образователен начин. УчастнициВодещ партньор: Художествена галерия те могат да участват независимо степента на „Борис Денев“; Партньори: Фестивали на зрително увреждане. Динамиката на играта комичното изкуство в Европа, Община Сви- се състои в провеждането на различни тестове, с които играчите достигат до финала. Игщов. рата изключва визуален контакт, така че игСетива рачите участват като идентифицират всички обекти чрез използване на останалите сетива. Средата, в която живеем, е доминирана от визуалното възпритие. Преобладаващите Изкуството, както и проучването, ще бъдат културни практики са тясно свързани с това представени пред широка публика под формата на диалог с творчески и културни инсетиво. ституции, за да повлияят на общата и специВ община Велико Търново живеят повече от фичната нагласа както към творците, така и 700 души със зрителни проблеми. към публиката с нарушено зрение. Проект Сетива има за цел да постави въпроса Ще бъде проектирано и разработено кафе в за визуалното и сетивното в изкуството и въ- различните градове от региона, а хората с наможността незрящите хора да бъдат активна рушено зрение ще бъдат специални негови част от творческата среда. посетители и гидове. Идеята е да се промени Проектът ще даде възможност на незрящите общото отношение към хората със зрително хора и на хората с увредено зрение, наред с увреждане и да се повиши осведомеността лицата с нормално зрение, да участват заедно относно проблемите, пред които са изправев едно сетивно, емоционално и артистично ни лицата с нарушено зрение, както и да се преживяване, което изследва връзката между гарантира, че ще могат да се докосват до изкуствата в много по-голяма степен. изкуството и сетивата.

45


46

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Ще бъде специално разработен уеб сайт достъпен за лицата със зрителни увреждания. Водещ партньор: Творческа лаборатория, фондация „Сила за живот“. Партньори: Prociendo Lab, (Испания), Средно училище по дизайн, Сабадел (Испания), Fighting blindness (Ирландия); Лече 2019 и POIESIS (Италия). Панорама на световното нематериално културно наследство Програма на „Национална секция на CIOFF ® България“ и фондация „Международен фолклорен фестивал“, Велико Търново През 2019 г., програмата ще включва петнадесетдневно представяне на сцена на нематериалното културно наследство от Списъка на ЮНЕСКО от пет континента – Турция – дервишите, Индонезия – SAMA танц, Северна Корея – традиционната песен Ариран, Аржентина – Танго, български танци, както и групата за автентичен фолклор „Бистришки баби“. Допълващи събития: Международна конференция, посветена на нематериалното културно наследство, Вечер на традиционната кухня с представяне на обекти от списъка на ЮНЕСКО, Международен фестивал за документалистика „Screen_Ich2019“, представящ елементите, включени в Списъка. DiPP2019 Световен конгрес Цифрово представяне и опазване на културното и научно наследство Световният конгрес DiPP2019 има за цел да представи иновативни изследователски проекти и приложения в областта на дигитализацията, документирането, възстановяването и опазването на глобалното и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основният акцент е осигуряване на свободен достъп до дигитализираното културно наследство и установяване на устойчиви политики за неговото дигитално бъдещо съхранение и консервация. Приоритетна област е цифровото представяне и съхранение на културни и исторически обекти, изложени на риск. Форумът ще покаже иновативни технологии и прототипи, включващи цифрови хранилища и архиви, виртуални музеи и дигитални библиотеки, които са резултат от установените вече практики и постижения в областта. Представителите на обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии и архиви, културни центрове, читалища, наред с делегатите от националните и международни изследователски центрове и университети ще бъдат поканени да участват и обменят опит, идеи, знания, както и добри практики. Водещи експерти в областта на цифровото представяне и опазване на културно-историческото наследство ще направят свои презентации в рамките на конференцията. Очакват се експерти от САЩ, Швейцария, Република Чехия, Франция, Унгария, Обединеното кралство, Италия, Гърция, Сърбия, Русия, Румъния и Украйна. В рамките на Конгрес DiPP2019 ще се организира есенно училище за обучение по Развитие и промотиране на свободния достъп до научна информация и проучване. Водещ партньор: Институт по математика и информатика – Българска академия на науките Партньори: Институт по математика и информатика (Велико Търново), ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Регионален исторически музей, Велико Търново, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ (Велико Търново), Община Велико Търново


Глава II  •  Структура на програмата

ТЕМА 2.

ОТВОРЕНИ КУЛТУРНИ ВРАТИ Чрез тази тема бихме искали да изпратим позитивно послание, което ще вдъхнови и ще насочи творческата ни енергия към ефективна промяна. Имаме нужда да преодолеем традиционното мислене и да отворим умовете си към новото със страст и кураж за промяна. Трябва да експериментираме и да учим, за да освободим творческият си и иновативен потенциал и чрез това да поставим културното, социално и икономическо развитие на ново ниво. Проектите в „Отворени врати” въплъщават тази идея. Искаме да освободим духа на иновативността и той да навлезе по-дълбоко в културния, социалния и икономическия живот, за да се намали изтичането на човешки капитал от града (особено на младите и образовани хора). С историческата си аура, със симбиозата от архитектура, природа и артистична градска атмосфера Велико Търново не е само атракция за туристи, но и свободно пространство за творци, нетърпеливи да изследват, да създават, да еспериментират и развиват по нов и предизвикателен начин. Чрез отваряне на вратите си за съвременното изкуство и тенденции, Велико Търново дава възможност не само творците, но и на всички граждани да отключат пълния си творчески потенциал. Ние вярваме, че този подход ще привлече културни оператори от България, Европа и света, за да открият нови вдъхновения и да работят заедно с местните творци и жителите на града. Това ще доведе до новаторски подходи по отношение на представяне на традиционните събития; артистични интервенции в градска среда; синтез на изкуства; развитие на публика; включване на гражданите; партньорство между професионални и самодейни творци; развитие и приложение на нови медии и др. Важен елемент при голяма част от проектите е кураторската програма. В днешната културна и творческа среда кураторите имат много важна роля не само за поддържане на музейните колекции, но и за цялостната организация и реализация на един творчески проект, включително и в изследователската област. Партньори: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Европейска асамблея на студентите по арПрез 1996, четири български училища по из- хитектура, Училище по изкуствата (Виена), куствата създадоха сдружение, наречено „Лу- Факултет по медии, изкуства, дизайн (Генк), ди-млади“. Сред основателите са и творци от Академия по изящни изкуства (Загреб). Велико Търново. През 2019 г. млади хора (на възраст между Volvox – Серия от различни проекти Луди-млади I

18 и 26 години) от български и европейски училища по изкуствата ще се съберат в с. Самоводене на двуседмичен летен Идеен лагер. Темата на лагера ще бъде „Ноевият ковчег на културата“. Участниците ще анализират и дискутират които са най-важните европейски културни постижения, които трябва да бъдат събрани и съхранени за идните поколения. След като направят подбора, те ще трябва да открият формата, в която да ги представят.

Volvox е програма, разработена от международна група творци, живеещи и работещи във Велико Търново (Атанас Тотляков, Йоанна Тиеле, Искра Иванова и сдружение „Идействие“). Тя е предназначена да насърчи взаимодействието между индивидуални и колективни проекти и творци в областта на съвременното изкуство. По примера от природата, Volvox ще функционира като организъм, съставен от отделни клетки – творби, творчеУчастниците ще бъдат определени на конкур- ски дейности, творчески интервенции от индивидуални творци и творчески групи. Целта сен принцип. на тази мрежа е да превърне културата в ноВодещ партньор: Асоциация „Луди-млади“. вата природа и начин на живот за обществото – както за творците, така и за публиката.

47


48

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

и представени на сайта на Volvox културата през 2019 г., както и на специализираните муЕкипът на Лабораторията за творчески практики ще систематизира етапите за изпълне- лтимедийни пространства в градската среда. ние на всеки проект и ще подготви графична схема. Графиката отразява всеки творец, Volvox нови клетки всяка конкретна дейност и всеки постигнат Проектът включва млади творци и студенти от резултат. Графично представеният алгори- Велико Търново. Стаите в студентските общетъм е подходящ за интерактивна публикация. жития ще се превърнат в пространства за изТова създава цифрова среда, в която визуал- куство, както и за дискусии, копродукции на ни, аудио и текстови творби могат да бъдат кратки творчески идеи и проекти. Процесът едновременно представяни. Всеки зрител ще бъде постоянно документиран, публикуван получава представа за последователността и анализиран. През 2019 преобразените просна събитията и етапите от изпълнението на транства ще бъдат отворени за посетители. произведенията на изкуството. С получаването на непрекъснат поток от информация, Партньори: Асоциация „Urban shortcut“ (Бълзрителят може визуално да установи връзки- гария), ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Творте между различните проекти. По този начин ческа лаборатория, „Интеркултура Консулт“ се постига цифров Volvox, при който могат (България), Перуджа 2019. да се наблюдават едновременно многобройни творчески решения на подобни пробле- Межународно Биенале на рисунката и ми. Цифровите медии, като инструмент за изкуството от хартия създаване на изкуство, дават възможност за съхраняване на изображения и арт инстала- Във Велико Търново се провежда биенале на ции и дейности, които са временно в реал- рисунката като национално културно събитие. ния, физическия свят. Тези творби изискват Следващите издания през 2015 г. и 2017 г. минимални финансови ресурси и наличие на ще бъдат събития, свързани с организиране оборудване. В Лабораторията за творчески практики могат да бъдат разработени проек- на майсторски класове и ателиета за млади ти, които съществуват само като намерение таланти, презентации, организиране на изна автора, т.е. без да се реализират в действи- ложби. Предвижда се биеналето да прерасне телност или да съществуват за изключител- в събитие, посветено на рисунката и изкуно кратък период от време. Пример за това е ството от хартия, с международно участие. Акцент ще бъде работата с деца. концепцията на проектът Пустош. Volvox графика

Volvox Пустош Пустош е проект за концептуалните интервенции върху изоставени територии. Проектът е антитеза на налаганото от медиите усещане за развиващото се консуматорско общество, при което е налице пренасищане с ненужни материални обекти и дехуманизация на отношенията. Проектът има за цел да преобрази неизползваната, неактивната, и обезлюдената градска среда. Творческата намеса ще се осъществи в рамките на много кратък период от време (няколко часа). Проектът се фокусира върху проблема за краткото материално съществуване на различни форми на изкуството, което въпреки това постига резултати с течение на времето чрез самите идеи, както и чрез развитието на смислени взаимоотношения. Всички кратки творчески интервенции ще бъдат документирани

Водещ партньор: Съюз на българските художници във Велико Търново. Запали светлина Фестивалът Запали светлина ще бъде организиран през 2019 г. като събитие, представящо съвременни звукови и светлинни технологии и тяхното приложение в изкуството. Първият фестивал ще бъде посветен на архитектурата и природата. Велико Търново привлича посетители благодарение на своята уникална архитектура, която хармонично се вписва с природата наоколо. Фестивалната програма ще бъде подбрана на конкурсен принцип от международно жури. През 2019 г. Международното туристическо изложение „Културен туризъм“, което по традиция се провежда във Велико Търново,


Глава II  •  Структура на програмата

ще акцентира върху връзката между техно- Водещ партньор: ВТУ „Св.св. Кирил и Метологии, изкуство и туризъм. Изложението ще дий“, Институт по математика и информатибъде и домакин на международен панаир на ка, Велико Търново. аудио-визуалното изкуство. Графити във въздуха Водещ партньор: Общинска агенция по туризъм „Царевград-Търнов“ През периода до 2018 г. се предвижда да бъде Партньори: „Havas Digital Sofia“, Междуна- извършено саниране на жилищните блокове в кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново. С огроден фестивал „Сircle of light“, Москва. лед подобряване на облика на този студен и Фестивал на уличното изкуството – Деца скучен квартал от градския пейзаж на Велико Търново е предвидено оформяне на нови се смеят и весело щуреят пространства за изкуство – рисуване върху Семейни арт уикенди калканите на блоковете. Проектът ще постаСерия от семейни уикенди ще се провеждат ви акцент не само върху естетическите, но през годината в различните квартали на гра- така също и върху политическите, социолода. Те ще включват вълнуващи улични заба- гическите и икономически аспекти на худовления, карнавали, анимация, театрални и жествените творби. Ще бъде проведен межмузикални изпълнения на живо, творчески дународен конкурс за предварителен подбор работилници за всички семейства и деца от на графити и ще бъдат поканени изявени автори, които в рамките на един месец ще всяка възраст. рисуват. В рамките на проекта гост-творци Водещ партньор: Младежки дом (Велико ще изнасят лекции, ще провеждат творчески Търново) работилници, ще общуват и дискутират актуПартньори: Сдружение „Сребърна Янтра“, ални проблеми и тенденции в съвременното Сдружение на свободните артисти в Бълга- изкуство. Мястото ще се превърне в постоянрия, Театрална трупа „Симони“ от Ферара, на „галерия“ на открито. Италия, Леуварден 2018, The Happy museum, През 2019 г. ще се проведе едноседмичен фесЛондон. Консултант по проекта ще бъде тетивал на уличното изкуство, който се очаква атралният специалист проф. Ремо Мелони, да привлече творци от над шест държави. лектор при Университета в Милано. Те ще имат възможността да обменят опит, установят контакти помежду си и да правят Резидентен арт център Велико Търново сравнения между културните различия и поВ рамките на проекта се предвижда реали- добия. Специален уличен арт проект ще бъде зиране на целогодишна международна рези- реализиран от театрална група „Continuo“ от дентна програма за визуални артисти, компо- Република Чехия. В предстоящите години до зитори, писатели, преводачи на литература, 2019 г. тази група ще осъществи различни кинотворци, танцьори и хореографи на съвре- малки експериментални артистични проекти, менни танци, както и мениджъри в областта също част от процеса на проекта. на културата. Основната цел на резидентната Водещ партньор: Сдружение „Идействие“ програма е създаването на активно действащ Партньори: Лече 2019, театър „Continuo“ (Реарт център, който предоставя среда за работа публика Чехия). на млади и утвърдени творчески личности. Те ще бъдат вдъхновени от духа, архитекту- Open Spaces” – резидентна програма за рата и историята на старата столица, приоб- съвременни творци от Балканите щавайки я към процесите в съвременното изкуство и глобалната сцена. Резидентният арт „Open Spaces” представлява резидентна процентър ще се стреми да изгражда устойчиви грама за творци от Балканите и Източна Евконтакти между творците от града и гостува- ропа, които работят в областта на съвременщите артисти, както и да популяризира Вели- ното изкуство. Проектът ще се реализира в град Велико Търново в рамките на два месеца. ко Търново като арт дестинация.

49


50

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

През този период творците ще имат възможност да преобразят изоставени сгради и да ги превърнат в творчески пространства, да създадат специфични арт инсталации в откритите градски пространства или да трансформират обекти от градския екстериор.

ренция, посветена на музиката и изкуствата, семинари, изложби, творчески работилница, майсторски класове, концерти, вернисажи и забавни игри с публиката. В рамките на фестивала ще бъдат организирани серия от събития, домакин на които ще бъдат различни села Ще се проведат серия от презентации и посе- от област Велико Търново. щения на местни културни обекти, като приПредвижда се Фестивалът да има конкурсен оритет ще бъде запознаването на публиката с актуалните течения в изкуството на съседните характер с награди за най-добрите певци и държави. Основна цел на „Open Space” е попу- художници. Призовете ще бъдат връчени на ляризирането на съвременно изкуство, както Гала концерта, съпроводен с редица други ати на модерно балканско творчество. Подобна ракции и пиротехника. инициатива ще спомогне за изграждането на Водещ партньор: сдружение „Сребърна Янмрежа от контакти между различни балкански тра“; Партньори: Un Microfono per San Remo градове, с цел обмен на информация, артисти (Италия), Golden Microphone (Словения), и културни центрове. Carpathia Fest (Полша), и Ciata Lui Pitigoi (РуЧаст от програмата ще бъде и създаването на мъния), съответно чрез съответните им музикални училища и студиа: Rumi Studio (ВелиБалкански фюжън оркестър. ко Търново), Rocky May Music Arts and Show Музиката на Балканите е богата и жива, като наследство от влиянията на различни етниче- Roxyl Music (Италия), Osminka Studio (Слоски групи, характеризираща се с многообра- вения), Centrum Sztuki Wocalniej (Полша) и зие от ритми. Идеята е да се поканят петдесет Central Cultural Dunarea de Jos (Румъния). Съпрофесионални музиканти и композитори от битията в рамките на фестивала и гала вечерБалканите, работещи в областта на музикал- та ще бъдат излъчвани по Pop MTV – официните жанрове – поп, класическа, джаз и блус, алният уеб телевизионен канал на „Сребърна за да работят съвместно във Велико Търново Янтра“, както и от други. в рамките на период от един месец. Заедно те ще реализират музикален репертоар, който ще Градина на витража и мозайката бъде представян в различни европейски дърПроектът предвижда създаване на стенопижави. сен арт парк. Студенти и преподаватели от Водещи партньори: Сдружение „Идействие“, Факултета по изобразително изкуство при Лече 2019 (Италия), Арт проект АБВ (Бълга- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ заедно с рия). чуждестранни творци ще се включат в цяПартньори: Сдружение „АРТерия“ (Македо- лостното оформление на парка на конкурсен ния); Сдружение на независимите творци на принцип. Първите два селектирани проекта Балканите; Сдружение „Трансформатори“; ще бъдат посветени на идеята за съчетаване Сдружение „Create and Play“, България; Уни- на мозайка и витраж, както и на изпълнение верситет по изкуствата, Букурещ; Академия на фигурална композиция. по изящни изкуства, Хърватска; Kuku Društvo Мозайката, поглъщаща светлина и витражът, za kreativno udeležbo, Band adriatica Ico Tito излъчващ светлина, правят синхрона и симSchipa; scuola popolare Orchestra ExLarge, биозата помежду им изключително трудна Бриндизи; Liceo Musicale, Парабита (Италия). задача. Зрителите ще имат възможност да се Фестивал на нотите и боите Всяка от страните-участнички ще избере 10 от най-емблематичните си песни (общо 50 песни). Младите творци ще трябва да изпеят и нарисуват тези песни. Фестивалът ще има богата съпътстваща програма – научна конфе-

разхождат сред творбите.

Фигурална композиция – Доброто старо време. Композицията ни връща назад във времето, когато децата играеха на криеница по улиците. Фигурите ще започват от парка и ще посочват туристически маршрут, който лесно може да бъде следван. Материалът за фигурите ще бъде полиестерна смола.


Глава II  •  Структура на програмата

Водещ партньор: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (Факултет по изобразително изкуство); Партньори: Партньорски университети от Европа

дишното десетилетие. Ще се наложи нова символика , формирана от динамично протичащите обществени процеси. Това ще бъде един любопитен за изследване от изкуствоведите период, който задължително трябва да Арт панорама – Фестивал на съвременното бъде документиран в енциклопедия. изкуство Влак на щастието Историята на българското изобразително изкуство след 1989 г., въпреки че представлява Втората по големина жп гара в България се интерес, е твърде зле дефинирана. Фестива- намира в град Горна Оряховица. Тя осигурялът си поставя за цел да събере и представи ва връзки с почти всички градове в България, всички групи и творци артисти, работили от както и с международните влакове. Идеята 90-те години на ХХ век нататък. Наред с това на проекта е да събере творци от България и се предвижда в рамките на събитието да бъде чужбина на десетдневна резидентна работна организирана образователна програма, която среща във Велико Търново. Те ще имат за зада популяризира съвременното изкуство в дача да създадат заедно програма, с която ще средните училища във Велико Търново, с цел гастролират в рамките на месец във влаковеда се подготви адекватна публика за предстоте, пътуващи към различни градове в Бългаящите прояви. рия. Групата ще спира за ден-два във всеки Реализирането на проекта ще включва излож- град, ще изнася представления на жп гарите би на българско съвременно изкуство, както и ще организира творчески работилници за и съпътстващи конференции. Като устойчив местните жители. резултат се очаква да бъде създаден филм и издадена енциклопедия на съвременното Международен симпозиум Изкуство и българско изкуство. природа Водещ партньор: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Факултет по изобразително изкуство) В рамките на две седмици международно признати творци в областта на ленд арта, заПартньори: „Инструмент“, Велико Търново; едно със студенти, ще работят сред природаарт-група „Дупини“, Велико Търново; „Вартта като контекст и с природата като материал. на“, Варна; „Завой“, Шумен; RAB Group, Творбите, създадени в природата, ще останат Пловдив; Disco 95, The City, София; ART Бургас; Институт за съвременно изкуство, на мястото, на което са създадени. Местата се превръщат в своеобразен музей на откриСофия; The Paper, Добрич. то, който година след година се обогатява, но и потъва обратно в природата. Предвижда се Позитивни рефлексии организирането на семинар по въпросите на Проектът „Позитивни рефлексии“ се насочва изкуството в природата, който ще се състои към дистанцираната автономия на 90-те годи- във Велико Търново. Участниците в семинани на XX в., когато започва репродукцията на ра ще представят своите мащабни кураторновите визуални образи в нашето съвременно ски проекти, както и вижданията си по отношение на теоретичното развитие. Изложба с изкуство. Тъй като е налице спад в динамикафото и видео документация на целия творчета на развиващите се процеси, както и форски процес ще бъде оформен като пътуваща мирането на нови принципи на развитие, се изложба с възможност за представяне в Бълсчита, че този период ще е твърде различен. гария и чужбина. В рамките на проекта ще Идеята за проекта произтича от теорията на Джон Кейдж за цикличността в изкуството, за времевите отрязъци, нужни за появата на нови етически, естетически и морални платформи. Предполага се, че до 2020 година ще изкристализират процесите, започнали в пре-

бъде издаден и каталог.

Водещ партньор: Арт-група „Дупини“; Партньори: арт-групи от Италия, Германия, Белгия, Турция, Унгария Израел, САЩ, Иран, Япония, Южна Корея, Индонезия и Равена 2019.

51


52

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Седмица на стълбите

улични музиканти в градската среда. Наред с концертите на „големите таланти“, ще бъдат организирани майсторски класове и пърформънси на открито с музика на живо на фона на неми филми. Фестивалът е насочен не само към все по-многобройната публика от България, но така също и към чуждестранните гости, включително и тези, привлечени от туроператорите и специализираните европейски организации за концертен туризъм.

Стълбите са една от забележителностите на Велико Търново – предизвикателство и изкушение за всеки творец. Върху атрактивните стъпала творците, в рамките на двуседмична резидентна програма, ще еспериментират с творчески идеи и умения. Участниците от различни области на изкуството (архитектура, литература, визуално изкуство, инсталации, сценично изкуство, нови медии) ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Фестивалът ще се осъществява с участието Водещ партньор: Университет по архитекту- на световноизвестни джаз музиканти. ра, строителство и геодезия (България); Парт- Партньори: Сдружение „Арт лято“, сдруньори: Европейска асамблея на студентите по жение TurnOff Jazz, фондация „Дикси джаз архитектура, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. фест“. Intermedia арт фестивал

Само за деца

Проектът е ще се реализира в различни градски локации и ще включва следните модули: мейл арт, концептуално изкуство, хепънинги, сценично изкуство, научно изкуство, музика, визуални романи, денс театър, поезия.

В рамките на два месеца ще бъдат организирани три фестивала:

Малкият принц – Международен фестивал за детско-юношеско театрално творКонцепцията на фестивала е вдъхновена от чество оригиналната диаграма на Хигинс (схема на Фестивалът е във формат на театрално състеинтермедия, 1995), на която са представени зание за любители, разделени в три възрастоелементите, изброени по-горе в термина „ин- ви групи. В рамките на трите дни, участнитермедия“. Зрителят на диаграмата е силно ците показват своите таланти и изнасят предвпечатлен от пространствата, маркирани с ставления на сцената пред публика, като се въпросителен знак, без конкретно название. състезават в различни секции. Разделите са От тази гледна точка, Intermedia арт фести- за деца, тийнейджъри, а в третата се оценява вал търси имената на празните пространства. театралното творчество на деца и възрастни. Съпътстващи програми: научни изследвания върху развитието на концепцията за Intermedia; рисуване в контекста на Intermedia изкуството; медии, Intermedia - Международен младежки симпозиум за дигитално изкуство. Подготвителната фаза ще започне през 2015 г. с реализирането на Международна Intermedia научна конференция. Водещ партньор: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (Катедра „Рисуване“); Партньори: Intermedia Art, Master of Arts (MA) в Intermedia (Полша), Колеж по изкуствата, Единбург. TurnOFF джаз фестивал Целта е да се създаде нова среда за джаз и импровизации, поставяща акцент върху сценичното изкуство и импровизациите на

Граматика на фантазията Заглавието на проекта носи името на популярната и използвана в творческото обучение на деца книга на известния италиански писател и хуманист Джани Родари. Създаването на детски мултидисциплинарен спектакъл в жанр „мюзикъл“ ще бъде осъществено съвместно от европейски творци и млади хора. Младежите и децата ще имат възможност да учат докато участват в процеса на сътрудничество. Либретото ще бъдат произведения на Емилиян Станев и Ангел Каралийчев, както и творби на Джани Родари. Представлението ще бъде на български и италиански език. Успоредно със спектакъла ще има разговори и срещи с децата.


Глава II  •  Структура на програмата

ничните изяви. Наред с това ще се изнесат и други представления, даващи възможност Кукленото изкуство е едно от най-старите всички групи от обществото да се включат в и разпространените в Европа. Срещата на тях. Гала-вечерта е предвидена за закриване децата от град Велико Търново и региона с на събитието. изкуството на различните куклени школи ще бъде силно и незабравимо изживяване. Водещ партньор: Национален военен униПредставленията ще се реализират на прин- верситет „Васил Левски“; Партньори: Фонципа на импровизацията и в тях ще участва дация „Международен фестивал на воени публиката. По този начин тя ще бъде при- ните оркестри“, Представителен оркестър влечена в споделянето на творчество, което на въоръжените сили на Република Гърция, според много хора всъщност представлява Военноморски сили на Република Румъния, най-краткият път за постигането на щастие. Edinburgh Military Tattoo (Шотландия). Ще бъдат организирани творчески работилници за деца и възрастни. Ще се обогати ин- I CAN - Cinema Air Nature формацията и културата на зрителите за различните култури чрез показване историята Проект „I CAN“ ще покаже примери за нена развитието на куклените герои и стилове- комерсиални европейски филми в различни категории, които ще бъдат излъчвани на клюте от различните страни. чови места в града, веднъж седмично, всеки Партньори: Театър „Весел“ (Велико Търново), читалище „Извор-1873“ – с. Самоводе- месец през лятото на 2019 г. Тези атрактивне, Музикално-драматичен театър „Констан- ни места са лесно достъпни. Те имат добре тин Кисимов“ (Велико Търново), Imaginate развита туристическа инфраструктура и въз(Шотландия), Куклен театър Задар (Хърват- можности за отмора. Местата са известни на ска); популярният куклен режисьор и артист гражданите и туристите в региона. СъчетаМаурицио Корниани от италианския град нието на еко-туризъм (нощни еко обиколки) с Мантуа; българо-италианската актриса и филмовото изкуство всъщност се оказва инокултурен посредник Таня Карбова; фонда- вативен подход, предоставящ нови хоризонти ция “Равазио” (Бергамо, Италия), Музей на за възприемане на киното и пешеходния тубуратините от град Толоса (Испания). ризъм – две напълно различни преживявания, Международен фестивал на военните които биха могли естествено да се допълват помежду си. Предвижда се да бъдат органиоркестри зирани различни еко, артистични и кино уърНа 20, 21 и 22 септември (последната дата кшопове, както и скромни афтърпартита под е датата на обявяване на Независимостта на звездите. Излъчването на филми в отдалечеБългария) град Велико Търново става място ните райони в и около града, ще добави кулза среща на военни духови оркестри от раз- турен аспект към тях като алтернативни меслични държави. Целта за 2019 е да се увели- та за почивка и еко-туризъм. Преживяването чи продължителността на събитието, както и I CAN ще предизвика силни емоции и ще да се повиши броя на международните учас- бъде истинско и незабравимо приключение. тници и на съпътстващите събития. Водещ партньор: Сдружение „Идействие“, Фестивалната програма ще бъде изпълнена с филмово студио „Време“ прецизност и дисциплина, присъща на воен- Партньори: Туристическо дружество „Траните, но така също и с артистичност, която пезица - 1902“, списание „360“, сдружение професионалните музиканти от оркестрите „Айляк-Хамак“. несъмнено притежават. Програмата за 2019 ще включва и изпълне- Fantastik Tarnovo ния на класическа и съвременна музика. В рамките на проекта се предвиждат паради по В продължение на една седмица през ноември улиците на града по време на дните на фес- и ще се представят най-добрите в жанрово оттивала в късния следобед, предхождащи сце- ношение международни филми, включителВеселите куклари

53


54

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

но научна фантастика, фентъзи, трилър, филм на ужасите, екшън и приключенски филми. С наградените филми от архивите на други европейски фестивали и новите творби, реализирани за фестивалната година, програмата за късометражни филми ще бъде ключова част от програмата на фестивала. За да се създаде траен интерес към фестивала, по време на периода на утвърждаване ще се реализират няколко странични събития: изложба с поръчани произведения, които се вписват в рамките на идеята за „фентъзи“; пространствено и междузвездно пътуване; проектиране на нови местообитания, екология и градове.

тта на визуалните изкуства, скулптурата, арт инсталацията, фотографията, видео-арт, компютърна графика, архитектурата, сценичното изкуство, музиката, дизайн и моден дизайн, както и илюстрацията. Избраните най-добри проекти ще бъдат представени във Велико Търново и наградени със символичен еднопосочен билет до Марс. Програмата ще привлече лектори от областта на екологията, науката и икономиката, които да споделят своите идеи наред с художествените произведения.

Водещ партньор: Регионален ресурсен център за култура „Фабриката“; Партньори: Prociendo Lab (Испания), LamatDance (ОбеРазработеното смарт приложение за фестивала (включващо и игра) ще съдържа целия динено кралство). график на събитията, подробна информация Фестивал на документалните филми за всички места с връзки към GPS и карти, ваTsarevgrad Documentary учер кодове и други важни подробности. Водещ партньор: Фондация „Фантастично Международният филмов фестивал Търново“. „Tsarevgrad Documentary“ ще представя късометражни документални и научно-популярни Лятна балетна академия филми. Предвижда се провеждането на конБалетна академия Марян е основана от Диля- курсна надпревара, в която ще има младежна Никифорова, примабалерина в Национал- ка секция за изгряващи млади кинорежисьоната опера и балет. Академията ще се прове- ри на документални филми. Фестивалът ще де в читалището на с. Марян. В рамките на включва майсторски класове по режисура, академията се предоставя обучение и усъвър- операторско майсторство, монтаж, разрашенстване на младите таланти от балетното ботване на сценарии и продукция. В рамките изкуство (от 9 до 14 г.). Млади балетисти от на фестивала ще бъдат организирани и семиЕвропа, наред с професионалните танцьори, нари, на които ще се представи най-актуалнаще се срещнат в Марян, за да работят съв- та информация от областта на хуманитарните, местно по създаването на съвместно пред- социалните и природни науки, показана през ставление, което ще бъде представено във погледа на различни аудио-визуални произвеВелико Търново. дения. Паралелно с това ще бъде организиПартньори: Община Елена, Национална опе- ран петдневен писателски уъркшоп за незара и балет (България), Cranco Ballet (Щут- висими сценаристи, който ще се осъществи гарт), Национален балет на Норвегия, Balleto с подкрепата на привлечените писатели. Той ще включва четения на сценарии и срещи с del Sud, Лече. продуценти. Еднопосочен билет до Марс Партньори: Международен фестивал за В последните години световните медии съобщават, че през 2023 г. първите хора ще заживеят на Червената планета и ще се опитат да изградят самозадоволяваща се колония с наличните ресурси. Марс е митична сцена и отличен терен за проучвания и експериментиране за млади творци от Европа. Чрез открита покана те ще представят своите творби в облас-

професионални късометражни филми „В двореца” (България), Roma Independent Film Festival (Италия), BuSho Film Festival (Унгария), Open St.Petersburg Film Festival (Русия), Festroia Film Festival (Португалия) Altern-Native International Short Film Festival (Румъния), Turkish Foundation of Cinema and Audio-visual Culture /Турция/..


Глава II  •  Структура на програмата

ТЕМА 3.

КУЛТУРНИ МАРШРУТИ Чрез темата “Културни маршрути” бихме искали да предложим на участниците, жителите и гостите на града едно духовно и познавателно пътешествие в Европа на единството и многообразието. Елементите на духовната култура са както изкуствата, така и езикът, религията, моралът, бита. Нашите маршрути отвежат до мрежи от хора, места, теми, разкази и легенди, които свързват Велико Търново и Европа. По символичния път ще се предават и обменят нови знания, обичаи, традиции, добри практики. Това ще бъде начин за споделяне на идеи и насърчаване на приятелството. Проектите ще включват голям брой европейски партньори и участници в широк спектър от дейности (теренни проучвания, експедиции, симпозиуми, публикации, художествени мероприятия, семинари и т.н.), за да знаем и надграждаме динамичните културни взаимодействия. Все повече и повече туристи търсят истинските преживявания, надявайки се да се срещнат и опознаят други хора и култури. “Културни маршрути” има за цел да разработи нови възможности за т.нар. творчески туризъм. Някои маршрути предсталяват целогодишни програми, докато други се състоят от няколко под-проекта. АЗБУКАТА

Глаголица

Търновската книжовна школа (XIV–XV в.) е културната академия на България през Средновековието. Счита се за начало на процес на еволюция, продължил няколко века. Книжовната школа е значима както за развитието на книжовния български език, така и за книжовните езици на руснаци, сърби и румънци. Ще бъдат реализирани различни проекти, свързващи традицията на езика и литературата с пространството, архитектурата, историята и другите научни дисциплини.

Глаголицата има изключителна културна, историческа и социална роля сред славянските общности. Тя е най-старата известна славянска азбука. Велико Търново е бил по това време главен център за правописна и езикова реформа на българския език. Повече от азбука, глаголицата предполага уникална свещена и светска култура, състояща се от отличителни обичаи, литература, изкуство, музика и духовност.

A

В рамките на проект „Глаголица“, ще се реализират серия от творчески дейности, като „Глаголическа диктатура“, която ще привлече съвременни художници и съотнася старите азбуки към актуални теми като диалог и толерантност. Редица глаголически богослужебни концерти, един от най-интересните аспекти на глаголическото наследство сред хърватите, ще се организират в Хърватия и Велико Търново.

Буквата „А“ е общо начало във всички официални европейски езици. Млади творци и архитекти ще работят заедно и ще създадат различни скулптури с формата на буква „А“. Те ще бъдат показани в град Велико Търново и региона, но също така и в предишните Европейски столици на културата и побратимените градове. Различните букви “А” ще се изправят една срещу друга в различни части на Европа, представяйки нашите общи ценности, но Водещ партньор: сдружение Urban Shortcut също така и разнообразното богатство на ев- Association ропейската култура. Партньори: творци от Велико Търново, Задар (Хърватска), Нови сад (Сърбия), ВТУ „Св.св. Водещ партньор: УАСГ, София Партньори: Европейска асамблея на студен- Кирил и Методий“, Задарски университет тите по архитектура, СА „Д. А. Ценов“- Сви- (Хърватска), Mama Papa group (Република щов, Община Свищов, Община В. Търново Чехия).

55


56

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Думите на Европа – думи от камък Проектът включва поети и скулптори от всички страни от ЕС (включително балканските страни). Целта на проекта е да популяризира културата на Европа чрез най-старото средство сред художествените артефакти – думи и камък. Проектът ще се реализира в два етапа: от януари до май ще бъдат избрани кратки цитати от известни поети от всяка от европейските страни. След това скулптори от европейските страни ще пристигнат във Велико Търново, за да създават скулптури с цитат своята родина. Каменните творби ще бъдат дарени на различни градове в региона. Работата скулпторите ще започне на 9 май, Деня на Европа и ще се излъчва онлайн.

литики, образование, потоците на миграция и т.н. Тези процеси на развитие представляват предизвикателство и променят ролите и функциите на езиците в рамките на и между държавите, етническите групи и народите. Проектът предлага програма, която подчертава езиковото многообразие. Културни експерти и творци от различни европейски страни ще се съберат, за да споделят своите творби, знания и традиции. Водещ партньор: Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново

Партньори: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“; Руска академична библиотека при Руската академия на науките; Университетска библиотека при Тракийски университет, Одрин; Национална библиотека в Любляна; партньори от Финландия, Ирландия, Глобални библиоВодещ партньор: Фондация за българска ли- теки, Посолство на Република Финландия, Посолство на Република Австрия, Посолство тература на Република Португалия, Посолство на РеПартньори: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, публика Бразилия. Университет Пиза. Международно биенале на литературата Международно биенале на литературата – Велико Търново има за цел да се превърне в най-големия празник на книгите и литературата. Известни международни автори ще бъдат поканени за представят своите произведения в града. Събитието ще бъде мост между култури, езици, традиции и съвременност. Текст и музика, слово и танц, книги и илюстрация – всички форми и формати ще бъдат представени като неразделни една от друга и взаимно вдъхновяващи се. Програмата постави акцент върху работата с деца и млади хора, както и върху сътрудничеството с училища, музеи, социални домове, бизнес. Специална сесия ще бъде посветена на известния български поет Пенчо Славейков. Вавилонска кула Част от Международното биенале по литература.

ХЛЯБЪТ Европейският път на хляба ще свързва България, Сърбия, Хърватска, Албания, Гърция и Италия. Той ще стартира от Велико Търново и ще завърши в Матера. Всеки град по Пътя на хляба ще организира поредица от събития, съчетаващи местните хлебни традиции и свързаните с хляба занаяти и празници със съвременните изкуства, занаяти и културни дейности, от музика и театър до поезия и архитектурни събития. Между 2014 г. и 2019 г. всеки град - участник ще разработи и организира свои местни културни дейности и в същото време ще установява сътрудничество с останалите градове, заедно с които формират Пътя на хляба. През август 2019 г., по традиция времето за прибиране на реколтата, това дългосрочно сътрудничество ще прерасне в голяма съвместна проява - Европейски фестивал на Пътя на хляба в град Велико Търново. Тук през август 2019 г. участващите градове ще се съберат заедно със своите местни групи от традиционни хлебари и млади творци, за да представят своите културни проекти, съчетаващи хлебни традиции и различни форми на изкуство.

Езикът представя различните аспекти на социалната и културна идентичност на съвременните общества. Европейският езиков пейзаж преживява дълбока трансформация Тези иновативни културни представления с нововъведения и промени в езиковите по- също ще бъдат свързани с дългосрочните общ-


Глава II  •  Структура на програмата

ностни, културни и социални проекти във всеки от градовете по Пътя на хляба, така че да се гарантира, че местните общности са напълно и активно привлечени към културните съвместни творчески дейности, съсредоточени върху тази иновативна смесица между традиционно правене на хляб и съвременни изкуства.

та столица Будапеща бе открит паметник на българските градинари и българска чешма, по повод на 100-годишнината от създаването на Дружеството на българите в Унгария.

Приемайки всичко това като отправна точка, се предвижда през 2019 г. да бъдат реализирани серия от събития и проучвания, свързаВодещ партньор: Културен център „Хлебна ни с градинарството, отглеждането на цветя къща“, Велико Търново; Партньори: Хлебни и зеленчуци, както и с парковете и проектикъщи в Златарица, Габрово, Пловдив, Нови рането на обществени зелени пространства. сад, Дубровник, Солун, Алтамура; център Na Млади ландшафтни архитекти ще участват Laga‘at (Израел), Перуджа, Матера, Лече. в конкурс със свои предложения за осъвременяване на парковете във Велико Търново VIA VINI – ВИНОТО и региона, като зона, свободна за култура, „Отпий глътка вино с доброта” е цитат от изкуство и щастие. Млади производители Омар Хайям. Под това мото винопроизводи- на цветя и декоративна растителност от обтели, хотелиери и ресторантьори от област щина Павликени ще организират и проведат Велико Търново прегърнаха идеята да рабо- Панаир на цветята, а жителите на Златаритят съвместно и да разработят с подкрепата ца и Лясковец ще организират традиционна на много местни любители творци Път на среща на градинарите – традиция жива 150 виното и серия от културни събития. Тези години. Ще бъде подготвено специално издасъбития ще свързват винопроизводството ние със снимки, документи, както и избрани и традициите със съответните етнографски архивни данни. обичаи, песни и танци. В рамките на проекта Водещ партньор: Музей на гурбетчийското се очаква да бъдат представени традициите градинарство, Лясковец във винопроизводството и уникалните занаПартньори: Национално сдружение на маляти от различните държави в Европа. ките и средни предприятия (България), НаРедица събития са планирани в сътрудниционално изложение „Флора Бургас“, Бълчество с италианските градове-кандидагарска общност в Будапеща (Унгария), Изти. Събитията имат за цел да достигнат до ложения „Цветна пролет“ и „Цветна есен“ широка публика и да привлекат възможно (Пловдив), Община Павликени най-много посетители. Международен фестивал на градините и Партньори: Община Сухиндол, Арт-галерия парковете „Ателието“, Сиена 2019 Целта на фестивала е да се подобри градското пространство и да се обособят нови зони за ГРАДИНИТЕ култура и изкуство на открито. Този празник на цветята и градините ще продължи десет Българските градинари в Европа дни, предлагайки на посетителите и житеМузеят на гурбетчийското градинарство е лите изобилие от културни, традиционни и основан през 1976 в град Лясковец. Гради- съвременни събития. Те ще включват творнарите от Лясковец са сред първите, които чески работилници за деца и младеж, уроци изнасят знания за отглеждането на зеленчуци по градинарство за хора от всички възрасти и панаир на производители на цветя, градинари в страните от Европа. Той е единственият по и градински аксесоари. рода си музей в България. В рамките на проекта се предвижда органиПриносът ни в европейската съкровищница зирането на състезание между отделните жина градинското и парково изкуство намира лищни квартали в града с оглед преобразявасвоята изява през 2014 г., когато в унгарскане на зелените пространства. Водещ партньор: Община Свищов

57


58

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Идеята на фестивала е разработена след поредица международни проекти, които се основават на социализирането на паркови площи, както и върху културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм, както и на проект Cult-Tour.

Партньори: Регионален исторически музей - Велико Търново, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“; Университет Нотингам (Обединено кралство), Технически университет – Варна.

Партньори: Организациите-партньори по проект Cult-Tour (България, Австрия, Германия, Италия, Румъния, Гърция), Градински фестивал (Хърватска).Partners: Cult-Tour partners (Bulgaria, Austria, Germany, Italy, Romania, Greece), Garden Festival, (Croatia).

Изящната архитектура е една от забележителностите, която прави Велико Търново уникален сред българските градове. В града може да се види архитектура от всеки период от XIX век пр. Хр. до наши дни. Всички тези слоеве съществуват в eдна и съща географска област и по този начин представляват отлична база за изследване и образование.

ЗЛАТОТО Проектът ще представи магическо пътешествие в света на златото. Той ще включва древния град Никополис ад Иструм, римския легионен лагер Нове край Свищов и зона по река Росица, където през древността се е добивало злато. Целта на проекта е да се възстанови технологията, свързана с добива и обработката на злато за направата на монети и бижута. Чрез интердисциплинарно проучване ще се направи карта с местата за добиване на метала, за да се покаже историческото развитие на производството на злато в региона. Древни практики, традиции и навици, свързани с производство на злато ще бъдат атракция за посетителите и ще ни свързват с региона на река Дунав и с другите европейски страни. Други събития ще представят лимеца, т. нар. тракийско злато и най-старото зърно в света. Лимецът се отглежда тук и се транспортира до Европа по поречието на реката. Част от тази концепция е и възстановката на гладиаторските битки. Те ще се провеждат сред руините на древния град Нове, който датира от първи век и е бивша гранична крепост в Първия италийски легион. Организацията, която ще се занимава с по-горе описаните възстановки ще започне работа през 2014 г. и до 2019 г., ще бъде разработена мащабна програма за целия летен период. Интерактивна изложба, разработена в рамките на проекта ще обиколи в Европа, започвайки от Нотингам.

АРХИТЕКТИТЕ

Фестивал „Колю Фичето“ Едни от най-красивите сгради в града са построени от известния Колю Фичето, живял във Велико Търново. Фестивалът ще бъде организиран с основен акцент върху креативността, творчеството и доброволчеството. Целта на проекта е да се подчертае участието и общностното чувство, да се насърчат хората да използват творчеството и да бъдат вдъхновени да проектират своята собствена среда и същевременно да се популяризират новите тенденции в архитектура и се предостави платформа за млади архитекти. В рамките на проекта ще се проведе конкурс за временна мобилна архитектура и ще се организира серия от работни срещи и събития, посветени на традициите, както и на изкуството и занаятите и връзката им с архитектурата. Ще бъде организиран международен форум за млади хора, които да споделят ноу-хау за доброволческата дейност и изпълнението на проекти. Водещ партньор: Сдружение „Мога“, Дряново; Партньори: Европейска асамблея на студентите по архитектура, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Камара на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. ХУБАВАТА ЕЛЕНА

Елена е името на дъщерята на Зевс, но ЕлеВодещи партньори: Община Свищов и Об- на е също и име на красиво градче близо до Велико Търново. Тъй като полът е социална щина Велико Търново конструкция, жените в Европа имат общи


Глава II  •  Структура на програмата

преживявания и тази социална конструкция предприемачите в Алентежу (Португалия), на пола е резултат от повтарящи се преживя- AGP group, Памплона (Испания). вания. Womad Хубавата Елена Проектът Womad цели да се опише състояПроектът ще представи начина на живот на нието на жените в областта на съвременното жените, техните култура, облекло и хранител- изкуство. ни навици, както и мястото им в един малък В днешно време, не е лесно да се намери доград, в този случай, Елена. С изпълнението бър баланс между това да бъдеш жена и в съна проекта ще бъде запазено съществуващото щото време творец. Womad предвижда да покултурно наследство. То е отразено в музи- кани жени творци от различни страни, за да ката и литературата от региона. Съществуват споделят своя опит и кариера и да анализира множество песни за жените, както и обичаи и тематиката от гледна точка на пола. Пътувалегенди, свързани с региона и основните поща изложба ще посети различни европейски минъци тук. Проектът ще представи местни градове, където ще бъдат поканени творци и занаяти, автентични облекла и стила, по койизкуствоведи, за да обсъдят по-слабото предто са направени. Ще бъде проучен местният начин на живот, а фокус ще бъде поставен ставяне на жените и различните расови и етвърху влиянието на жените в обществения нически групи в художествените галерии и големите изложби. живот на малкото и затворено общество. В рамките на проекта ще бъдат реализирани възстановки на текстилното производство – инсталации със станове, за да покаже как се тъкат и правят колани, черги и килими, които са емблематични за град Елена. Той е известен също и с производството на висококачествена коприна. В рамките на проекта ще има демонстрации, показващи отделните етапи от процеса на производство от копринената буба до красиви копринени платове и текстилни изделия. Проектът също така ще покаже бродерия и плетиво на дантела, която конкурира брюкселската дантела по елегантност и сложност на орнаментите. Очаква се през времето на проекта да се осъществи представяне на храни от региона, реализирано от жени и млади момичета. В рамките на събитието ще се организират и конференции, свързани с това как жените по света изразяват своите гледни точки и отстояват позициите си по различни въпроси. В рамките на проекта научното изследване ще бъде извършено така, че да се публикува книга, показваща по атрактивен начин живота и културата на жените от град Елена. Партньори: Народно читалище „Напредък Елена - 1863” – гр. Елена; Национален културен център; Община Елена; Музей на възраждането „Иларион Макариополски” – гр. Елена; Общински детски комплекс; Международни женски организации; Асоциация на

Водещ партньор: ИМКА (България); Партньори: Flying broom (Турция), Художествена галерия „Борис Денев“. РОМИТЕ

Проявата на толерантност и интеграция е основната цел на Пътя на ромите, който включва пълен цикъл от събития, базирани на ромската култура в ново съвременно измерение. Това ще обобщи не само богатството на ромския фолклор и неговото преплитане с богатството на българската и турската култури, но също така ще подчертае и ромския принос за формирането на съвременната европейска култура. В рамките на темата се предвижда създаването на първи Етнографски музей на ромската култура в България, който ще бъде изграден във Велико Търново. Отворено сърце Международният детски ромски фестивал „Отворено сърце“ стартира през 2004 г. и вече е с утвърдени позиции, с над 1500 национални участници годишно. От 2013 г., във фестивала се включват и международни участници от Румъния, Македония, Гърция и Испания. През 2019 г. фестивалът има за цел да се включат участници от страни извън Европа и да покаже

59


60

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

ромската в контекста на световната култура. В рамките на Фестивала ще бъдат организирани изложби, показващи традициите, живота, историята и фолклора на ромските общности в региона и в чужбина.

поканят всички творци, живеещи в чужбина, които са с произход от Велико Търново да представят своите творби в родния си град. Визуалните резултати ще бъдат систематизирани и включени във втория том на Енциклопедията на българските художници в чужбиВодещ партньор: Център за междуетнически на след 1990 година. диалог и толерантност „Амалипе“. Партньори: Художествена галерия „Борис Партньори: Ромски организации от МакедоДенев“, Перуджа 2019 ния, Румъния, Унгария, Гърция, Испания. Международен фестивал на ромските духови оркестри „Балканска китка“ е известен ромски духов оркестър от община Златарица. Различни общности - българи, роми, власи и турци живеят в Златарица, но нито един техен празник не минава без забележителните ритми на ромския оркестър. Той е национално и международно признат със своята виртуозна техника и неповторими интерпретации. Популярността на „Балканска китка“ роди идеята за организиране на Ромски фестивал на духовата музика, който ще събере на едно място оркестри от цяла Европа през април 2019 година. Един от най-интересните елементи на проекта е програма, която ще включва импровизации по класически произведения. Водещ партньор: Духов оркестър „Балканска китка“; Партньори: Община Златарица; Община Велико Търново; Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Roma orchestras for Europe (Будапеща), Dragacevo Brass Bands Festival (Сърбия). МИГРАНТИТЕ Изток-Запад През 1990 г. започна процес на масова миграция на хора на изкуството, като творците започнаха да търсят възможности за реализиране на своя потенциал извън България. От тогава повечето от тях са добре интегрирани в съответните страни. Развитието на всеки творец е белязано от спецификата на съответното географско място, където той/тя живее и работи, но техният творчески живот започва назад във времето, там откъдето произхождат. Идеята на проекта „Изток – Запад“ е да се

Обетована земя През последните десетилетия потокът на миграция към и от Европа и други континенти се промени. Търсят се нови професии, развиват се нови ситуации. Един пример, който особено силно засяга жените от страните от Източна Европа, поемащи по пътя към западните държави, са така наречените „гледачки“, понятие означаващо едновременно детегледачка, и лице, грижещо се за възрастни хора. Много жени, поради ситуацията на икономическа криза и липсващите възможности за работа, решават да напуснат своите съпрузи и деца у дома и да се отправят към Австрия, Италия и т.н., в търсене на по-добър живот. Проектът „Обетована земя“ цели да открие истински истории, да документира реални преживявания на хората, положителните, както и отрицателните страни. Каква е ролята на тези жени? При какви условия те намират своите работни места и при какви условия живеят те? Какво се случва със семействата им в родината си? И как те се интегрират в един нов живот и семейство? Проектът ще включва художници, кинорежисьори и експерти, с които ще се направи не само един портрет, а творбата ще се разшири до по-голяма картина с всички участници. Проектът ще се осъществява и представя едновременно във Велико Търново и Лече. Партньори: Международно дружество Елиас Канети, Русе; ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Лече 2019. БЛАГОПОЛУЧИЕТО Стената на благополучието През 2019, тридесет години след падането на Берлинската стена, ще разговаряме за ролята на културата в развитието и багополучието


Глава II  •  Структура на програмата

на индивида и обществото от двете страни на Стената, преди и след 1989. Едноседмичнотосъбитие ще вкючва интердисциплинарна конференция, която ще събере заедно академици, културни мениджъри, политици и творци, за да дискутират и изследват връзките между изкуство, култура и благополучие. Серия от артистични събития ще представи литература, документално кино, визуални изкуства, кино от бивши социалистически страни. Специално място ще бъде отделено на оцеляването на изкуството при диктаторските режими. Събитието ще предложи панорама на забраненото социалистическо изкуство – едно забележително културно богатство.

дискусии по теми от културния и политическия живот. Всяко изкуство е политическо, а всеки е артист Трудно е да определим политическото изкуство. В смисъла, че ангажира обществото по някакъв начин и предлага поглед върху социалните отношения, всяко изкуство може да се определи като политическо. И все пак има произведения, които са с директна политическа цел, в защита или опозиция на статуквото. Насочени са към актуалните за общността проблеми, с цел да привлекат вниманието на зрителя.

В рамките на Пътя на благополучието творци Водещ партньор: Великотърновски универ- от Европа, които са ангажирани с политичеситет „Св.св. Кирил и Методий”. ските въпроси, ще бъдат поканени за една Партньори: Музей на социалистическото из- седмица, за да създават и презентират своите куство /България/, Нукус Музей на Изкуство- творби във Велико Търново. то /Узбекистан/, Mediawave Международен Партньори: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, фимов и музикален фестивал /Унгария/, Ар- Университета в Задар (Хърватска), Универттренд /Хърватска/. ситета в Турку (Финландия), Сиена 2019, London Arts in Health Forum. Седмица на творчеството и благопоучието Седмицата ще бъде организирна в партньорство с London Arts in Health Forum и National Alliance for Arts Health and Wellbeing по модела на Седмицата на творчеството и балгополучието в Лондон. Инициативата предлага много примери как изкуството ни кара да се чувствме живи, помага ни да учим, подхранва любознателността ни. Творчеството може да подобри отношенията между лекари и пациенти, може да ни въхне кураж. Портрет на политика като артист

ПЪТНА КАРТА НА БЪДЕЩЕТО Добавена реалност През изминалите години, добавената реалност придобива все по-широко въздействие върху културата и приложенията на културното наследство. Тази нова технология намалява границите между това какво е реално и какво е компютърно произведение, показва нови предизвикателства и предлага вълнуващи и иновативни възможности. Добавена реалност ще се създава за всеки един от културните маршрути. Този процес ще завърши с презентация на всички на финалната конференция през декември 2019 година.

Исторически, винаги е имало връзка между изкуството и политиката, но винади двете са оставали автономни области. Навсякъде в Европа има политици, които професионално или като хоби се занимават с изкуство – музиканти (напр.кмета на град Павликени), коме- С използването на комбинация от данни дианти (Бепе Грило), визуални творци и др. между съществуващите в реалния свят и тези, генерирани чрез компютър, ще се поПрез 2019 г. култура и политика ще се съберат във Велико Търново, а политици от Евро- лучи по-ясно възприемане на съдържанието, па ще имат възможност да представят своите разработено по проектите в рамките на тема артистични умения, да участват в публични „Културни маршрути“. Реалните постижения

61


62

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

на проектите в рамките на темата са изключителен акцент, предоставят нови и вълнуващи преживявания. Елементи от реалността, съпреживени по всеки отделен маршрут, ще бъдат подсилени чрез компютърно генерирани сетивни възприятия: звук, видео, графики и GPS данни. Съществуващата общоизвестна информация за околната среда и нейните функции ще бъде насложена върху реалния свят, така че да се създадат връзки и се затвърдят знанията.

Предвижда се форумът да се превърне в събитие, провеждащо се на всеки две години във Велико Търново, посветено на изкуството, дигиталните медии и технологии. Дигитална публика

В 21 век сме свидетели на нов глобален феномен – глобалната публика. Днес можем да слушаме музика или да четем книга през нашия смартфон, можем да се насладим на различни събития чрез фейсбук, можем да видим За децата ще бъде създаден специален ком- най-доброто от Британския театър, като част плект за игра „Пътен прототип“, за да насър- от проект за излъчване на живо от Националчи въображението и ученето чрез добавените ния театър, от лондонската сцена до кината в цяла Великобритания и по света. реалности. Технологични граници Съществуват ли някакви технологични граници в изкуството? За връзката между изкуството, дигиталните медии и технологии ще отговори предвидената за 2019 г. конференция, която е посветена на този въпрос. Участниците ще обсъдят и изследват предмета на цифровите медии и техните приложения в света на съвременното изкуство. Конференцията ще бъде съпроводена от изложба, представяща голямото разнообразие от цифрови методи, като например картографиране и добавена реалност, както и ще бъде посетена от избрани творци на дигитално изкуство от Европа.

Проектът ще стартира от 2015 година с изследвания и сравнителен анализ на това как хората се занимават с изкуство и култура онлайн, както и отношението им към използване на онлайн технология, свързана с изкуствата. На международна конференция ще бъдат представени резултатите от проучването и ще се предостави поле за дебати на различни теми във връзка с дигиталната публика, насърчаване на международния обмен и вдъхновяващите нови идеи. Партньори: “Havas Digital” /Международна/, Фондация „Бизнес институт“ /България/, Институт по математика и информатика /България/, Тераком /Международна/, RealityBox / България/, Британски съвет.

ТЕМА 4

ГНЕЗДА НА ЩАСТИЕТО Проектите в рамките на тема „Гнезда на щастието” „засаждат” семената на творчеството и пренасят заряда му върху места с важна културна функция – културни центрове, учебни заведения, квартали, социални клубове, различни общности, села, природна среда, бизнес и др. Творци, учени, изследователи и професионалисти от други сфери, ще бъдат поканени, във взаимодействие с местните общности, да споделят и обсъждат идеи, откривайки нови възможности за развитие на тези места. България е дом на една от най-старите и най-големите мрежи на независими културни центрове в света, наречени „читалища“. Тези културни центрове са се появили като инициатива


Глава II  •  Структура на програмата

на гражданското общество през средата на 19-ти век и се развиват като движение за насърчаване на националната идентичност чрез изкуството и културата. В регион Велико Търново е една от най-богатите мрежи от читалища в България.Процъфтяващи културни центрове в миналото, днес много от тях са със затихващи функции поради различни фактори. Много от сградите са в лошо състояние, а в някои случаи те са напълно изоставени. Повечето центрове се намират в селата и могат да бъдат в основата на ревитализация на тези населени места чрез култура. В цялостта си, възстановяването на функцията на читалищата ще доведе до възраждане на духовния живот на града и региона чрез култура, създавана от всеки и за всеки. Проектите по тази тема задават модел за вплитане на концепцията „Творим щастие” в тъканта на обществените културни центрове чрез: • разширяване на културното потребление чрез активно участие/съвместни проекти, обхващащи цялата общност; • насърчаване и обучения на творци и културни дейци за работа в средата на читалищата и включване на местната общност; • насърчаване на творчески проекти, реализирани от творци от Европа и страни извън ЕС; • създаване на мрежи за споделяне на компетентности, умения и добри практики. Проект „читалища” ще допринесе за мултипициране на модела и в други сектори, като здравеопазване, образование, социални дейности, бизнес.

Втора световна среща на общностните арт центрове и мрежи

Моделът на тези общностни културни центрове, които ние наричаме точки на щастие, има за цел да мотивира и активира участието и творчеството на гражданите, както и да подхранва тяхното чувство за щастие. Той може да се прилага също и за болници, училища, фирми, сред природата, да подобрява цялостното благосъстояние на хора на различна възраст и с различни способности, изпълвайки всекидневния им живот с радостта от съвместното творчество.

През 2019 г., пет години след първата среща, проведена във Велико Търново, на втората световна среща на общностните арт центрове и мрежи ще бъдат обсъдени конкретните резултати от сътрудничеството и ползите за местните общности. Тя ще демонстрира приноса на Велико Търново и различните читалищни проекти към общностните арт центрове и мрежи в по-широки европейски план. В същото време тя ще подчертае при- Резиденция на бъдещето носа на Европа и нейните мрежи към глобалните усилия за развитието на такива мрежи и Вдъхновени от сламената къща, която двойка англичани построява в село Хотница, група културни проекти. артисти предлагат да построят традиционни Втората световна среща ще се реализира на къщи от различни държави: кирпичена от базата на всички мрежи и проекти, осъщест- България, сламена от Англия и дървена от вени след 2014 г. На нея ще бъдат поканени Русия. От 2015 до 2019 година, художници и около 100 участници от над 50 страни от пет експерти с помощта на ученици от местноконтинента. то строително и техническо училище, ще Великотърновската мрежа от общностни се съберат в район на Велико Търново за да културни центрове ще осигури различни кул- построят къщи от описаните материали. Кътурни дейности за хора от всякакви възрасти щите ще бъдат предназначени за резидентни и способности, ще се фокусира върху раз- бази за художници. витието на собствената културна продукция Екологичната концепция на проекта е обвъри креативността на хората чрез семинари и зана с идеята за провеждане на конференции обучения, и най-важното – ще бъде във всеки и артистични резиденции в годините след квартал и населено място.

63


64

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

2019. През 2019 във Велико Търнов ще бъдат поканени млади и креативни хора от цяла Европа за конференция „Проучвания в бъдещето”. Те ще дискутират съвременни постижения и ще търсят решения на различни проблеми в областта на културата, образованието, заетостта, технологиите и устойчивостта. Ще бъде отправена отворена покана за набиране на участници. Водеща организация: Бизнес Институт (България); Партньори: Каос Пилотс (Швейцария), Бизнес училище за креативни лидери, социални предприемачи (Швейцария), Английското бизнес общество от Велико Търново и региона, Европейскат Асамблея на архитектите, Перуджа 2019. Генерация Еразъм Програма за обмен Еразъм е една от най-добрите културни и възпитателни програми за младежи от Европа. Приятелите и спомените, които младежите намират по време на тази програма, остават за цял живот. През годините стотици студенти са избирали Велико Търново за своя дестинация, младите хора от Велико Търново също придобиха професионален опит. Великотърновският университет има стотици партниращи организации в страните, работещи по програма Еразъм. Ние сме щастливи, че през 2019 година ще посрещнем обратно всички Еразъм приключенци, които се чувстват свързани с града, за да отпразнуваме заедно голямо Еразъм парти на поколенията. Емоциите, личните истории и новите приятелства ще бъдат в основата на събитието.

тенциала на тези места за по-активен културен живот. Участниците ще идентифицират алтернативни пространства за своите работи в партньорство с местната общност и ще стимулират нови подходи и идеи. За шест месеца всеки квартал с подкрепата на артистите от резидентната програма ще създаде своя собствена културна програма, която ще бъде представена по време на фестивала. Най-добрите проекти и идеи ще бъдат избрани и споделени. Основната цел на фестивала е да стимулира участниците да осъществят разнообразна и богата програма от културни събития с достъп до всеки и в същото време да сподели знания, умения и модел за дискусии с другите европейски страни. Водеща организация: Младежки Дом (Велико Търново) Партньори: Читалищата от региона, Интеркултура Консулт (България), Перуджа 2019, Европейска Мрежа на Независимите Културни Центрове. Хлебна Къща Матера Проектът цели да създаде Хлебна Къща в Матера по модела на Велико Търново. Хлебната къща в Матера ще бъде в района Саси (старата част при пещерите) и ще следва картата на старите пекарни, преди да бъдат изоставени през 1950 година. Проектът ще включва следните традиционни дейности, които произхождат и от двата града: работилница за обществено месене на хляб, съчетано с местно изкуство, традиционни и модерни хлебни печати, Фестивал на Хляба и Изкуството.

Партньори по проекта: Хлебна Къща (БългаВодеща организация: Великотърновски Уни- рия), Матера2019, Интернационален Съвет верситет „Св.св. Кирил и Методий” на Културните Центрове. Партньори: Национален Военен Университет „Васил Левски”, Мрежа на Еразъм студенти- Щастие – Интернационална академична конференция те, Университет Еразъм. Фестивал на кварталите Кварталите, всеки със своят специфичен характер, са специална част от градската среда и могат да бъдат свързани с креативността, иновациите и алтернативна култура и изкуство. „Фестивалът на кварталите” ще покани местни и международни артисти, за да творят в различни пространства и квартали на града, ще проучва интереса на местните хора и по-

Конференцията е планирана като голям европейски и световен форум на тема съвременното разбиране за щастието, взимайки предвид неговото възприятие и настоящ дискурс в европейски и световни културни традиции. Конференцията ще изследва връзката на културният живот с усещането за щастие в разнообразни аспекти. Културното значение на такава конференция може да бъде обяснено с факта, че проблемът за щастието е истори-


Глава II  •  Структура на програмата

чески и културно необятен и тази тема продължава да бъде актуална и днес. Доказателство за това е фактът, че в момента щастието е във фокуса на международни институции, като ООН и организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

декса на Свободата на Пресата на Репортери без граници. Основна причина за това е силният монополен контрол на медиите.

Проектът Цензура иска да сравни ситуациите в двете страни, да изведе въпроси, да провокира дискусия в Италия, България и Европа, Водеща организация: Великотърновски уни- да активира гражданите, да ги информира и да ги накара да се замислят за света на медииверситет „Св.св. Кирил и Методий“. Партньори: Европейски Център (Велико Тър- те и потока на информация около нас. ново), Ърбън Шорткът, други институцио- Серия от работилници, лекции и дебати ще нални единици, европейски и световни ака- бъдат проведени в Лече и Велико Търново с местни и международни експерти. Кратки демични асоциации. програми за обмен на журналисти ще бъдат Цензура организирани между двата града, за да се поощри обменът и връзката между двете страПроектът е съсредоточен върху свободата на ни, новите подходи, както и да бъде подкресловото и медийните монополи в Италия и пена нова генерация на отговорни професиоБългария. налисти. В програмата са предвидени работилници, Водещи организации: Международно Дружедебати и обмен. Свободата на словото в Бъл- ство Елиас Канети, Лече 2019. гария се нарежда сред последните места в класация за Европейския съюз. Италия също Възможни партньори: Великотърновски уние назад в класaцията в сравнение с другите верситет „Св.св. Кирил и Методий“, Русенски членове, които са в Евросъюза от самото на- университет, Фондация Медийна Демокрация чало. Тази статистика е според класация Ин- (София), Обсерватория Балкани и Кавказ..

THEME 5

CULTURA EX-MACHINA Името на темата е модификация на латинската фраза Deus Ex-machina, което означава „бог от машината“. Използвана в древногръцкия театър, машината се е свързвала с щастливата развръзка на заплетена ситуция чрез изненадваща (често свръхестествена) намеса. Чрез заместване на Deux с Cultura засвидетелстваме важната роля на културата като четвърти стълб на устойчивото развитие през 21-ви век.

биране на данни и др. ще се изпълняват между 2015 и 2019 г. и в тях е заложена гаранцията за устойчивост отвъд 2019 година. Те ще подпомогнат усъвършенстването на културната програма и нейното изпълнение и ще създадат фактологичната база за формиране на нова местна политика за култура. Дейностите в тематичната група са замислени да проправят пътя на творческите идеи и бизнес; на нови градски инициативи и пространства за подпомагане на таланти; на местни стратегии и политики за покрепа на творчеството; на среда, в която високо се цени и осъзнава ролята на изкуствата и творчеството за индивидуалното и общностното развитие.

Дейностите от тематичната група целят изграждане и укрепване на организационната и професионална компетентност на местната администрация и културния сектор, за да се осигури успешна реализация и изпълнение на поставените цели на кандидатурата на ВТ Предвидени са следните четири групи стра2019. Предвидените проучвания, анализи, съ- тегически дейности:

65


66

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

здравето и благосъстоянието на хората; изследване и формиране на местен индекс за Осъзнаваме големия потенциал и ползата от култура, измерващ културната жизненост на устойчивите мрежи. Ето защо в нашата про- общността и др. грама отделямо важно място на развитието на вече съществуващи партньорства и над- Образование и обучение грждането им чрез създаване на нови такива. В подготовката на културната програма ще Езикови курсове, обучения по арт мениджзадълбочим връзките си с творци и културни мънт и културно предприемачество, професионални летни училища по изкуства, семидейци от Балканския и Дунавския региони. нари за доброволци са част от дейностите в Много бихме искали да развием партньор- този раздел. ство със страните от Балтийския регион: Латвия, Литва, Естония и със Скандинавските От 2015г. във Велико Търново ежегодно ще страни, тъй като знаем твърде малко едни за бъде организирана Международна лятна други, а инициативата Европейса столица на лаборатория, предлагаща професионална културата е чудесна възможност за културен подготовка по теми, сързани с иновативни подходи в културния мениджмънт и работа обмен, сътрудничество и опознаване. в мрежи; културно предприемачество и иноНа местно ниво ще се насърчава работата в вации, нови подходи в развитието и работа с мрежи на различни професионални и общест- публики и др. вени групи, за да се стимулира участието, социалната свързаност, чувството за обща кау- Лятната лаборатория ще надгражда опита и за, и да се осигури среда за местната общност професионалната квалификация на културните оператори във Велико Търново съвместсвободно да се изразява и усъвършенства. но с техни международни колеги. Volvox е програма, предназначена да насърчи взаимодействието между индивидуалните и От 2015г. ще започне подготовката на магистърска програма „Арт мениджмънт” към колективните културни проекти и творци, раИкономическия факултет на Великотърновботещи в областта на съвременното изкуство. ския университет. Тази специалност ще предМрежата Volvox, по примера от природата, ложи възможност на професионални творци ще функционира като организъм, съставен от и мениджъри да усъвършенстват компетентотделни клетки – творби, творчески дейнос- ностите си в областта на мениджмънта. ти, творчески интервенции от индивидуални творци и творчески групи. Целта на тази мре- Организатори: Интеркултура Консулт, Фонжа е да превърне културата в новата природа дация Бизнес институт, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“. на обществото и индивида. Създаване и работа в мрежи

Картографиране, проучване, добри практики, документиране

Създаване на Творческа лаборатория Велико Търново

Важна задача на кандидатурата е създаването и развитието на изследователска инфраструктура на местно ниво. Ще бъдат идентифицирани изследователски организации на европейско ниво, с които Великотърновският университет и Творческата лаборатория ще работят в тясно сътрудничество.

Изкуството е единственият начин да избягаш, без да напускаш дома.

„Творческа лаборатория” е името на международна група млади творци и културни оператори, които живеят и работят във Велико Търново. Младите хора вярват, че сътрудничеството и иновациите са сърцето на успеха Богатият опит и интердисциплинарният ха- и развитието на културния сектор. рактер на дейността на тези институции са Целта на групата е да работи с водещи експредпоставка за осъществяване на стратеги- перти, творци, куратори, изследователи, чески изследователски разработки по проекпредствители на бизнеса и публика, за да та: картографиране на културния и творчески развие и наложи идеи, които вдъхновяват ресурс на града и региона, творчески групи, нови методи на работа, развитие на публикаинфраструктура, творчески индустрии; възта, интервенции в градска среда, създаване и действие на изкуствата и културата върху


Глава II  •  Структура на програмата

работа в мрежи. Творческата лаборатория е Велико Търново /културен кръстопът/ до създадена, за да привлича и задържа таланти Балтийско море). във ВеликоТърново. Паспортизация на камбаните по културния Резултатите от дейността на Творческата ла- коридор между двете морета; създаване на боратория ще бъдат редовно документирани. експозиции от цифровите обекти във виртуаВсяка дейност ще създаде основа за разра- лен музей на камбаните; реален музей на изботване на дългосрочни проекти с различна брани копия на камбани, изработени от великотърновски студенти-скулптори; симфония насоченост и теми. от звуци на европейски камбани, сътворени от великотърновски музиканти – това са осCultura ex-Machina – основни новните дейности, които ще бъдат реализипроекти рани в периода 2014–2018 година. Музей на камбаните на открито във Велико Търново с копия на цифровизирани камбани от всяка от посетените държави ще бъде отМеждународният съвет на културните цен- крит през 2019 година. трове ще започне работа през 2015 г. като покани участници от пет Европейски държави ВТ100 Цифров дом – Мисията възможна на работен семинар във Велико Търново, за да работят в пет читалища в града и региона Идеята е 100 % цифровизация на културзаедно с местната общност върху стратеги- но-историческото и научно наследство чески културни и общностни проекти. През (КИНН) във Велико Търново и региона. годините дейността ще се мултиплицира в Реализирането на дейността ще премине през други читалищ и културни центрове. няколко фази: Международен съвет на културните центрове

През 2017 ще бъде организирана конферен•  създаване на регионален център „СЕВЕР“ ция и Лятно училище по изкуствата и социза документиране на КИН; алната промяна с цел да отчете и представи резултатите постигнати след 2015. •  документиране, цифровизиране, паспортизиране и т.н. действия по запазване на КИН През 2018 ще започне подготовката за Втората световна среща на културните центрове •  теренна работа с помощта на съвременни през 2019г., която ще се проведе във Велико технологии; Търново. •  виртуално картографиране на КИН в града със средствата на съвременните технолоОтворени пространства за култура гии; Литературни, художествени и архитектурни пространства ще бъдат организирани в раз- •  виртуално пространство /сайт, портал, музей с 2 Д и 3Д експозиции на КИНН; лични квартали в града, с цел да се създаде широка платформа за творчество, творчески •  сътрудничество и съвместна работа с евросрещи,неформални разговори, обучения в пейски партньори - Унгария, Швейцария, областта на културата, които да насърчават Турция и др,; творческото мислене, иновативността и визията за развитие. Партньори: Община Велико Търново, ИнПартньори по проекта: Младежки дом (Ве- ститут по математика и информатика към лико Търново), Община Велико Търново, Ве- БАН, Регионален исторически музей /Велико ликотърновски университет „Св.св. Кирил и Търново/, Регионална библиотека „П.Р.Славейков“, Великотърновски университет „Св. Методий“. св. Кирил и Методий“, Професионална гимПътят на камбаните назия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ /В. Търново/, Технически Камбани звънят по Културен коридор Изтоуниверситет (Габрово). чен трансбалкански път (от Бяло море през

67


68

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019


Глава II  •  Структура на програмата

69


70

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019


ГЛАВА III Организиране

и финансиране на събитието

1.1.

Какъв вид структура* е предвидена за организацията, отговорна за изпълнението на проекта? Какъв вид взаимоотношения ще поддържа тя с градските власти?

* Горепосочената структура се отнася за организацията, която ще осъществява връзка с Европейската комисия, по-специално по време на етапа на мониторинг, в случай че званието бъде присъдено на града.

1. Организационна структура Досега нашата кандидатура беше ръководена от общината в сътрудничество с и с подкрепата на заинтересовани страни като например творческата общност, доброволци, представители на бизнеса, академичните среди и заинтересовани групи и лица в рамките на общността. Това се наложи поради факта, че първоначалното финансиране и инициатива за разработване на кандидатурата дойде от общината. Отговорността за осъществяване на цялостния процес бе първоначално възложена на Дирекция „Култура и туризъм”. В началото на 2011 г. бе сформирана работна група за разработване на проекта, състояща се от експерти в областта на културата, общински служители, неправителствени организации и заинтересовани страни. След успешно преминаване на първия етап на подбор през 2013 г. ние открихме офис на проекта с назначени на пълен работен ден служители, отговорни за финализиране на кандидатурата и гарантиращ приключването на нашата програма, както и за продължаване и укрепване на нашия ангажимент към обществеността и заинтересованите страни. Офисът на проекта включва служители от общинската администрация, както и външни консултанти от Обединеното кралство, Италия и България, някои от които с богат международен опит. Работата на Офиса на проекта (а преди това и на Работната група) бе подкрепена от редица децентрализирани органи. Съветът по изкуствата е съставен от представители на артистичната и културна общност и включва писатели, художници, артисти, културни оператори и висши представители на културните институции. Те са отговорни за комуникацията с по-широката артистична и културна общност и за предлагането на съвети, първоначално на Работната група, а впоследствие и на Офиса на проекта във връзка с подбора на проекти, които да бъдат включени в нашата програма ВТ 2019. Като допълнение бяха създадени редица тематични работни групи, концентрирани върху определени ключови области в разработването на кандидатурата. Те се състоят от общински и външни експерти, представители на браншови организации /Камара на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Българска академия на науките, Съюза на българските художници,


72 културни центрове/ и работиха в следните об- подпомагани от експерти с необходимата ласти: комуникации, инфраструктура, мони- компетентност по съответните въпроси. торинг и оценка. Директорите ще бъдат подпомагани от следНа този етап проучихме как следва да създа- ните четирима експерти: дем фондация и разгледахме различни мо- • Експерт по финансовите, инфраструктури дели, за да намерим този, който ще отговаря и логистични въпроси, отговорен за админай-добре на нашите условия. Намерението нистративната организация, финансите, ни е да създадем тази организация веднага човешките ресурси, инфраструктурата и лощом бъдем удостоени с титлата. За улесня- гистиката; ване на бързото учредяване на организацията вече сме определили подходящата правна и • Експерт по информационните технологии оперативна рамка и първоначалната подкрепа и мрежи, отговорен за онлайн социалните и от Секретариата. Фондацията ще бъде отго- медийни платформи за комуникация и маркеворна за организацията, управлението, изпъл- тинг; нението и популяризирането на ВТ 2019 и ще • Програмен експерт, отговорен за разработбъде представлявана от Съвет на директори- ването на програмата; те (Надзорен съвет). Членовете на Съвета ще • Продуктов експерт, отговорен за институвключват лица от артистичната / културната ционалния и административен капацитет, общност, гражданското общество, местните както и за управление и реализиране на съи регионални власти, академичните среди битията и бизнес сектора. Вече са определени съответните подходящи лица, от които най-мал- Управляващият директор, художественият ко двама членове ще бъдат номинирани от директор и директорът инфраструктура ще общността чрез открита покана,. Съветът ще носят отговорност пред главния изпълнитеотговаря за определянето на стратегическите лен директор. приоритети, механизмите за прилагане и кон- Ако ни бъде присъдена титлата, офисът ще тролиране на разпределението на ресурсите и започне работа с 10 служители (един главен финансовите параметри за събитието. изпълнителен директор, 2-ма директори, 4-ма В допълнение, ако Велико Търново бъде из- експерти и 3-ма технически сътрудници). Екибран за Европейска столица на културата, път ще се увеличава през годините, а всички съществуващият Офис на проекта ще се пре- служители ще бъдат набирани чрез открити върне в изпълнителен орган на фондацията. и прозрачни процедури с цел сформиране на Той ще се ръководи от Главен изпълнителен възможно най-добрия и най-талантлив екип. директор, който ще бъде отговорен за ця- Ще бъде осигурен бюджет както за вътрешлата дейност на офиса и ще присъства като ните, така и за външните консултанти, както наблюдател без право на глас в Съвета на и когато е необходимо. директорите. Офисът на проекта следва да Съветът по изкуствата и тематичните работни изпълнява проекта под ръководството и нагрупи ще продължат да осигуряват подкресоките на Съвета чрез Главния изпълнителен па и съвети за нашия проект. За финансовия директор, подпомаган от двама директори, контрол следва да се създаде контролен съзаемащи ключови позиции. Това са управлявет на фондацията. В допълнение, източник ващият директор, който ще бъде отговорен за на голяма част от средствата е общинският оперативните въпроси в областта на връзките с обществеността и маркетинга, админи- бюджет и според регламента всички разходи страцията, финансите и контрола, участието подлежат на финансов контрол от общинския на общността и набирането на средства; ху- отдел за вътрешен одит . Това ще осигури на дожественият директор, който ще бъде отго- проекта допълнително ниво на внимателно ворен за изработването, представянето и ху- разглеждане и контрол, за да се гарантира, че дожественото съдържание на програмата. За средствата се изразходват по най-ефективния заемане на двете мениджърски позиции ще и прозрачен начин. Екипът за мониторинг и бъде осъществен открит и прозрачен процес оценка също ще има значителен принос в разза подбор и наемане. Директорите ще бъдат работването на нашия проект ВТ 2019.


Глава III  •  Организиране и финансиране на събитието

Осъзнаваме, че управлението и осъществяването на един успешен проект за Европейска столица на културата е сложно и широкомащабно начинание. Велико Търново като община и независимите местни неправителствени организации показаха чрез събития, проекти и програми, вече осъществени през годините, че разполагат с необходимия капацитет за бъдещото реализиране на проекта, но и че все още има нужда от увеличаване на управленския капацитет в рамките на града. Нашата пета тема Cultura Ex-machina е разработена с осъзнаване на тази необходимост. Тя е насочена към осъществяване на програми за изграждане на необходимия капацитет.. Фондация Велико Търново

Управителен съвет

Консултативни органи

Главен изпълнителен директор (ГИД)

Административен директор Еексперт Финанси, инфраструктура и логистика

1.2.

В случай че в събитието е включена област в околностите на града, как ще бъде организирана координацията между представителите на съответните местни и регионални власти?

Художествен директор

Експерт ИТ и мрежи

Технически асистент

Контролиращи и оценяващи органи

Програмен експерт

Комуникации

Експерт продукция

Административен асистент/счетоводител

Нашата кандидатура ВТ 2019 е подкрепена от 9-те общини (както и допълнително от община Велико Търново), които формират Великотърновска област. Те не само подкрепят кандидатурата ни, но и ще бъдат ангажирани с някои програми, осъществявани на тяхна територия. Районите ще имат възможност да представят директно програмите си пред Управителния съвет на фондацията и активно ще координират сътрудничеството между града и региона. Всички дейности по ВТ 2019 ще бъдат координирани чрез изпълнителния орган, т.е. Офиса на проекта, начело с изпълнителния директор. Община Велико Търново е назначила регионален координатор от началото на кандидатурата. Неговата функция е да посредничи и привлича различни градове, а по-конкретно културни организации и институции в региона към нашата кандидатура и кауза. Всяка община е определила свой представител, който взема участие в работните групи и подпомага изпълнението на програмата в съответния район.

73


74

1.3.

Въз основа на какви критерии и при какви условия е бил или ще бъде избран художественият директор на събитието? Какъв е или какъв ще бъде неговият/ нейният профил? Кога той/тя ще встъпи в длъжност? Какви ще бъдат неговите/нейните компетенции?

Към настоящия момент художественото съдържание на нашата програма е разработено въз основа на проведени срещи и открити разговори с артистичната и културна общност. Този процес се управлява от Офиса на проекта (преди това работната група) и Съвета по изкуствата с окончателното одобрение на нашата програма от общината. Когато бъде учредена фондацията, тя ще поеме окончателната отговорност за изпълняването на съдържанието на програмата, както и за всякакви промени в нея. Позицията на художествения директор ще бъде предмет на открита конкурс, веднага след като Велико Търново бъде удостоен с титлата Европейска столица на културата. Вярваме, че това е най-добрият подход, тъй като най-подходящите кандидати ще се появят, едва когато е налице потвърждение на кандидатурата. Артистичният директор ще бъде отговорен за контактите между Съвета по изкуствата и фондацията чрез Съвета на директорите по въпросите на художественото съдържание. Успешният кандидат ще работи по въпросите, свързани с разработването, организирането и осъществяването на културната програма, ще проследява процеса на прозрачност и приобщаване; ще гарантира осъществяването на програмата в съответствие с определените критерии за художествено качество, гражданско участие и европейското измерение и ще присъства на заседанията на Съвета на фондацията (без право на глас).

Изискуемите компетентност, умения и опит включват: Висше образование в областта на хуманитарните науки, изкуствата и/или културния мениджмънт; добра информираност за инициативата Европейска столица на културата и структурата на Европейския съюз; вяра в нашата концепция, идеите, програмата и подхода, заложени в кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата; с най-малко 10 години доказан опит в участие в международни проекти и инициативи в областта на културата, културната политика и/или културното предприемачество; професионален опит в различни области на културата и културната политика - създаване на културен продукт, разпространение, разработване на публикации, проучвания, обучение и т.н.; участие в мрежи от творци и организации, които работят или подкрепят дейности в областта на културата и съответните дисциплини на национално и европейско ниво; знания за културните процеси и тенденции в България, Европа и на международно равнище, както и опит в съвременните творчески практики и движения; опит в управлението на национални и международни творчески проекти и екипи; опит в създаването на контакти и сътрудничество с обществени и бизнес организации; опит в работата с обществени институции на местно, национално или международно равнище; опит в работата по национални и европейски проекти и програми; опит в използването и прилагането на различни финансови механизми; отлично владеене на български и английски език е за предпочитане. На национално ниво позицията ще бъде обявена на нашия уеб сайт и в социалните медии, в нашия бюлетин, в прессъобщенията, публикувани в местните и национални медии. Също така ще се насочим към национални конкретни художествени и културни издания (Култура) и мрежи и уеб портали в България. Министерството на културата и общините също ще бъдат включени. На международно ниво ще разпространим информацията за обявения конкурс чрез чуждестранните културни институти и чуждестранните посолства базирани в София, както и българските посолства по света, творчески и културни мрежи, институции, неправителствени организации и съответните уеб портали в Европа.


Глава III  •  Организиране и финансиране на събитието

2.1.

Какъв е обемът на годишния бюджет за култура във Вашия град през последните 5 години

2. Финансиране на събитието Разходната част на бюджета на Велико Търново, определен за култура през последните пет години, е средно около 10 %, което е значително повече в сравнение с други градове в България и демонстрира нашата ангажираност към сектора и неговото значение за града. Въпреки икономическата криза, годишният бюджет за култура се увеличава пропорционално всяка година с изключение на текущата година (2014 г.), която за града (а всъщност и за останалата част от България) е трудна година поради икономическия застой и приключване на програмен период 2007–2013 г. – следващият програмен период е 2014-2020. Бюджетът за култура покрива разходите, свързани с културни програми, организирани от Общината и финансиране за външни оператори, подкрепа на културни институции, музеи, мрежата на общностните културни центрове (читалища), но изключва всички разходи за културна инфраструктура.

година

Бюджет за култура на града (в евро)

Бюджет за култура на града (% от общия годишен бюджет на града)

2010

2 055 219

7

2011

2 229 500

9

2012

2 596 748

10

2013

3 560 356

13

2014

2 624 105

9

2.2.

Обяснете как ще се формира бюджетът на събитието (финансиране, специално предвидено за събитието)

Общият бюджет за разходи за ВТ 2019 е 59 797 000 евро, от които 20 000 000 евро са оперативни разходи и 39 797 000 евро са капиталови разходи. Всички оперативни разходи ще се управляват и изпълняват чрез Фондация Велико Търново. Всички капиталови разходи ще се управляват и изпълняват чрез съответния изпълнителен орган. Приносът на обществения сектор е 16 000 000 евро (80 %), а приносът на частния сектор е 4 000 000 евро (20 %). Подробности за дяловете на участниците от обществения сектор са дадени по-долу. Националното правителство потвърди, че ще предостави между 7-10 % от бюджета на ЕСК за спечелилия град. Нашата сума от 3 000 000 евро от националното правителство е в съответствие с този ангажимент.

75


76

Включено е само финансирането, отчетено към датата на кандидатстване. Ще кандидатстваме за финансиране и пред други донорски програми и организации (напр. Европейския фонд за регионално развитие, Творческа Европа), които не са включени в бюджета ни. Ако и когато тези средства бъдат обезпечени, те ще бъдат допълнителен принос към нашия проект за Европейска столица на културата. Ние се ангажираме да не редуцираме приноса от обществения сектор, както е посочено, ако тези европейски средства бъдат обезпечени. Приносът на частния сектор се състои от спонсорство, дарения, принос в натура и мърчандайзинг. В допълнение ще има и приходи от продажби на билети, но нашето намерение е голяма част от програмата да бъде безплатна, за да разширим аудиторията. Приносът в размер на 8 000 000 евро от община Велико Търново и от 1,000,000 евро от съседните общини ще бъдат източници отделно от съществуващите бюджети за култура. Не възнамеряваме да ограничим финансирането за която и да е културна институция или програма с цел генериране на средства за проектите за Европейска столица на културата през следващите шест години. Община Велико Търново има единодушната подкрепа на настоящия общински съвет (вж. Решение на Великотърновски общинския съвет No. 676/25/04/2013 в Глава І), че ще бъде осигурено финансиране за изпълнение на проекта, независимо от политическото представителство. Приносът от 1,000,000 евро от съседните общини ще бъде потвърден едва след като бъде присъдена титлата.

Общо разходи в бюджета (в евро)

Оперативни разходи (в евро)

Оперативни разходи (%)

Капиталови разходи (в евро)

Капиталови разходи (%)

59 797 000

20 000 000

33.45

39 797 000

66.55

Общо приходи в бюджета (в евро)

От бюджета на публичния сектор (в евро)

От бюджета на публичния сектор ( %)

От частния сектор (в евро)

От частния сектор (%)

20 000 000

16 000 000

80

4 000 000

20

в евро

в%

Планирано/ осигурено финансиране (моля уточнете)

Праветулство

5 000 000

25

Планирано

Град

8 000 000

40

Планирано

Област

1 000 000

5

Планирано

ЕС

2 000 000

10

Планирано

Други

4 000 000

20

Планирано

Приходи от публичния сектор


Глава III  •  Организиране и финансиране на събитието

2.3.

Обяснете как ще бъде разпределен бюджетът за оперативни разходи, свързани със събитието “Европейска столица на културата”.

При изготвянето на данните за дяловете на оперативните разходи и последователността на разходите, сме взели под внимание два фактора: • опита на други градове Европейска столица на културата; • спецификата на нашата кандидатура по отношение на програмите и средствата, необходими за осъществяване на програмата. Общо оперативни разходи

Оперативни разходи (в евро)

Разходи за програмата (в евро)

Разходи за програмата (%)

Реклама и маркетинг (в евро)

Реклама и маркетинг (%)

Заплати, непреки, административни разходи (в евро)

20 000 000

14 522 000

72,61

3 988 000

19,94

1 490 000

Заплати,непреки, административни разходи (%)

Други (уточнете)

7,45

0

Времеви график за извършване на оперативните разходи Разходи за програмата (%)

Разходи за реклама и маркетинг (в евро)

Разходи за реклама и маркетинг (%)

Заплати, непреки, административни разходи (в евро)

Заплати,непреки, административни разходи (%)

Други (уточнете)

0

0

119 640

3

29 800

2

149 440

2015

290 440

2

159 520

4

74 500

5

524 460

2016

290 440

2

199 400

5

74 500

5

564 340

2017

726 100

5

398 800

10

298 000

20

1 422 900

2018

3 630 500

25

1 435 680

36

417 200

28

5 483 380

2019

7 987 100

55

1 196 400

30

521 500

35

9 705 000

2020

1 597 420

11

478 560

12

74 500

5

2 150 480

Total

14 522 000

100

3 988 000

100

1 490 000

100

20 000 000

Времеви график на разходите/ година

Разходи за програмата (в евро)

2014

По-голямата част от разходите във всички категории се предвижда за 2018/2019. Значителна част от бюджета е заделена за 2020 г. за провеждане на програмните дейности, включително културни събития, за да се запази темпото, зададено от годината на Европейска столица на културата, както и за осъществяване и финализиране на анализа на въздействието.

77


78

2.4.

Общо капиталови разходи:

Капиталови разходи (в евро)

Финансиране изграждането на нова или обновяване на съществуващата културна инфраструктура (музеи, галерии, театри, концертни зали, центрове за изкуство и т.н) (в евро)

Разходи за обновяване на друга градска инфраструктура (обновяване на площади, градини, улици, благоустрояване на обществените пространства и т.н) (в евро)

Инфраструктура (инвестиции в метролинии, железопътни линии, пристанища, пътища и т.н.) (в евро)

39 797 000

13 841 000

17 048 000

8 908 000

2.5.

Гласували ли са вече или поели ли са някакви финансови ангажименти публичните финансови органи (община, област, държава)? Ако не, кога се очаква да стане това?

Великотърновският общински съвет е заявил намерение да приеме бюджета, посочен по-горе, и ние вярваме, че сме определили реалистична и аргументирана сума (вж. Решение на Великотърновски общинския съвет No. 676/25/04/2013 в Глава І).

2.6.

Поели сме тази кауза, защото искаме да увеличим своя дългосрочен просперитет. Поради това е наложително да се стремим да привлеКакви са плановете чем към каузата си фирми/спонсори. Българската бизнес общност за привличане няма традиция да подкрепя инициативи на изкуството и културата. на спонсори на Това е ситуация, която трябва да променим. Вече предизвикахме събитието? интерес към програмата и възнамеряваме да го подсилим чрез нашата стратегия за ангажиране на бизнес общността, след като бъдем удостоени с титлата Европейска столица на културата. Следните действия и подходи са използвани за привличане на спонсори: •  Определяне на потенциални фирми, които могат да бъдат спонсори. На този етап са идентифицирани спонсори само на регионално ниво и този списък ще бъде разширен след окончателната номинация. •  Маркетингово проучване на корпоративните ценности и цели на фирмите, какъв тип събития са спонсорирали през последните години, заинтересовани ли са от регион Велико Търново? Тази информация ще осигури високо ниво на подготовка на екипа, отговорен за работата със спонсорите. •  Изготвяне и представяне на ясна стратегия за начина, по който ще се планира, организира и осъществява събитието. Това ще даде на спонсорите свободата да свободата да изберат кое точно събитие желаят да подкрепят. •  Изграждане на добри взаимоотношения с потенциални спонсори, за да можем да ги убедим в нашата кауза за Велико Търново. Ключов фактор за успеха е да се привлекат не само спонсори, но и партньори, както от културния и социално-икономическия сектор, така и от местното население. Използвайки избрания механизъм за финансиране на събитията, ние вярваме, че ще бъде постигнато ефективно взаимодействие.


Глава III  •  Организиране и финансиране на събитието

2.7.

Съгласно какъв времеви график ще бъде получено финансирането от града и/ или от органа, отговарящ за подготовката и изпълнението на събитието ”Европейска столица на културата”, ако градът получи званието?

Ние обмислихме паричния поток, необходим за изпълнение на нашите дейности (Таблица 2.3Б) и взехме предвид очакваните суми от частния и обществения сектор. На този етап като водещ орган за кандидатурата, Община Велико Търново (заедно с нашите общини-партньори) са поели отговорността за финансирането в най-ранните етапи. Също така имаме намерение да осигурим част от финансирането от частния сектор. Наградата Мелина Меркури, ако бъде получена, е предвидена за 2018 г. и 2020 г., а приносът от националното правителство – през 2019 г. Приходи, които да бъдат използвани за покриване на оперативни разходи

Източник

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Total

ЕС

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

Правителство

0

0

0

0

0

5 000 000

0

5 000 000

Град

149 400

400 000

400 000

1 000 000

1 800 000

3 205 000

1 045 560

8 000 000

Област

0

24 460

63 340

42 900

269 300

500 000

100 000

1 000 000

Спонсорство/ч. лица/Други

0

100 000

100 000

380 000

1 414 080

1 000 000

1 005 920

4 000 000

Приходи, които да бъдат използвани за покриване на капиталови разходи

Източник на приходи

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

ЕС

0

2 557 800

6 394 500

6 394 500

8 952 300

1 278 900

25 578 000

Правителство

0

588 500

1 471 250

1 471 250

2 059 750

294 250

5 885 000

Град

0

818 400

2 046 000

2 046 000

2 864 400

409 200

8 184 000

Област

0

0

0

0

0

0

0

Спонсори

0

0

150 000

0

0

0

150 000

Общо

0

3 964 700

10 061 750

9 911 750

13 876 450

1 982 350

39 797 000

2.8.

Каква част от общия годишен бюджет на града/общината имате намерение да бъде отделен за култура след приключване на събитието “Европейска столица на културата” (в евро и като %)

Плануваният бюджет за култура за периода след 2019 ще бъде 3,000,000 евро. Това е в съответствие с нашия ангажимент за финансиране на културата на стойност от 10 % от общия общински бюджет. Следва да се отбележи, че в допълнение към този очакван бюджет за култура, сме заделили 400 000 евро като финансиране през 2020 г. от програмата ЕСК, за да се гарантира, че заряда и интензивността на действията до 2019 г. ще продължат и след събитието. 500 000 евро са предвидени от спонсори, както и част от наградата Мелина Меркури, ако бъде получена, е предвидена за 2018 г. и 2020 г.

79


80


ГЛАВА IV Градска инфраструктура

1

Какви предимства има градът от гледна точка на достъпността (регионален, национален и международен транспорт)?

Визията на града е да осигури екологичен план за градска мобилност като една от главните цели на ВТ2019. Това ще подобри и облагороди градската и туристическа инфраструктура, което ще бъде ключово наследство за Велико Търново 2019. Като се има предвид, че голяма част от участниците, партньорите и гостите са от града и региона, нашата цел е да се фокусираме върху подобряване на градската мобилност с екологичен план. Планът осигурява достъп до околностите, където ще се реализира нашата програма.

Визията ни за инфраструктурата е обновен град с модерна, екологично устойчива и социално приобщаваща транспортна система като наследство за ВТ 2019. Всички пътувания започват и завършват с местно пътуване. Модернизирането на местния транспорт и свързаната градска инфраструктура ще бъде от полза на жителите и гостите на града и ще осигури трайно наследство за Европейска столица на културата Велико Търново 2019. Местоположението на Велико Търново в географския център на България отдавна е ключов фактор за ролята на града и историята му през вековете. Градът и регионът са достъпни за всички форми на транспорт, включително автомобилен, железопътен, въздушен и воден, както и с велосипед и пеша. ВТ 2019 ще насърчи нашите планове за съживяване и обновяване на градската и туристическата инфраструктура на града в рамките на Green Travel Plan (План за екологично пътуване). Едно много ясно наследство от ВТ 2019 ще бъде нашата екологично устойчива система за градска мобилност, показваща водещите европейски транспортни практики и технологии. Като една изключително “зареждаща се от хората” кандидатура, ВТ 2019 търси наследство в сферата на транспорта, ценно както за хората, така и за инфраструктурата. Нашият План за екологично пътуване ВТ 2019 ще бъде оценка на въздействието върху околната среда на всички наши програми за оператори, изпълнители и участници, а всички наши политики и планове ще бъдат подложени на екологична оценка и одитиране. Вниманието ни към околната среда ще намали загубите и съкрати разходите, което от своя страна ще допълни изцяло целите ни за постигане на щастие и благополучие. Екологично устойчиви и социално приобщаващи, подобренията в местния градски транспорт ще осигурят максимални ползи за всички участници, за всички поколения и ще допринесат за осъществяването на принципите и целите ни, а именно: един истински екологичен град за живеене, съответстващ на целите ни за щастие и благополучие, като динамичен, мулти-културен, европейски град. Планът за екологично пътуване е насочен специално към намаляване на зависимите пътувания с кола и насърчаване на по-здравословни и щадящи околната среда форми на пътуване, като напри-


82 мер ходене пеша, каране на велосипед и използване на обществен транспорт. Транспортните схеми ще бъдат препроектирани, за да бъдат леснодостъпни за всички посетители, независимо от езика и познаването на града. Ръка за ръка с ВТ 2019, ще съживим центъра на нашия град, жилищните и работните си пространства, ще подобрим съоръженията за отдих и спортните съоръжения, ще възстановим нашите градски пространства, ще продължим да обновяваме нашите музеи и културни институти и ще осигурим по-добър достъп до огромните селски местности в региона, което ще облагодетелства както посетителите, така и жителите. Въпреки, че ще има допълнителни мащабни подобрения в националната инфраструктура в национални инфраструктурни подобрения в периода от настоящия момент до 2019 г., ние не трябва да разчитаме само на тях. Местната градска мобилност ще бъде ключът към успешна ВТ 2019. За постигането на тази цел се учим от съществуващата и финансирана от ЕС мрежа за „Подкрепа на плановете за градска мобилност“* от местни власти от цяла Европа, която включва местни власти от България, Италия и Обединеното Кралство, както и организации като Международния съюз за обществен транспорт (UITP, Брюксел), който представлява обществените транспортни оператори по целия свят и е водещ защитник на идеята за местен устойчив транспорт. Велико Търново се обслужва добре от републиканската пътна, железопътна, междуградска автобусна мрежа и четири международни летища, дълги пешеходни пътеки, колоездачни маршрути и реки. Централното разположение на града в рамките на България осигурява относително лесен достъп от всички точки на България. Нещо повече, градът се свързва с Европа посредством международните транспортни коридори на ЕС, представляващи част от сърцевината и всеобхватността на Трансевропейските транспортни мрежи (TET-N) по отношение на пътните и железопътните връзки**. В международен план Велико Търново се радва на пътни и железопътни връзки директно до Турция и континентална Европа през Румъния на север (2 пресичания на реки), през Сърбия на запад (и по-нататък до Австрия, Хърватия) и Гърция на юг, с последващи фериботни връзки към Италия, Франция и др. Това множество от връзки отразява историческата роля на България като кръстопът в Европа, между Изтока и Запада. Железопътен транспорт Местните железопътни гари във Велико Търново и Горна Оряховица осигуряват достъп до Националната железопътна мрежа на България, а по този начин и преки железопътни услуги до всички части на страната, включително преки международни услуги към Истанбул, Букурещ и Атина с директни връзки в целия континент, включително, наред с другите и с Виена, Будапеща и Киев; (Бележка: международните железопътни услуги до Гърция са временно прекратени). Градът ще обсъди със съответните железопътни оператори и билетни системи “Interrail” като част от предприемането на мерки за промотиране и повишаване на осведомеността за ВТ 2019, за насърчаване на пътуванията с влак, особено сред младите посетители, чрез предоставяне на информация, карти, а където е възможно и отстъпки от цената на билетите. Ние предлагаме “ребрандиране” на железопътния подвижен състав чрез програма за улични изку* От англ. BUMP - Boosting Urban Mobility Plans ** През януари 2014 г., Европейският съюз започна нова политика в областта на транспортната инфраструктура, която свързва континента в посоките изток-запад и север-юг. Велико Търново заема важно място в тази политика, представлявайки значима връзка както за съществуващите, така и за предложените подобрения на сухопътните, железопътните и възможните въздушни коридори.


Глава IV  •  Градска инфраструктура

ства във влаковете за периода на кандидатурата. Градът ще следва такива планове в сътрудничество с Българските държавни железници и Международния съюз за обществен транспорт (UITP) Брюксел, който представлява всички основни железопътни оператори в Европа. Нашата цел е самите влакове да се превърнат в пътуващи арт инсталации през периода на кандидатурата, популяризиращи ВТ 2019 надлъж и нашир в България, както и в Европа. Сухопътен транспорт Републиканската пътна мрежа свързва Велико Търново с всички по-големи градове в страната, включително Варна, София, Пловдив, Русе и Бургас. Градският регион се обслужва от две национални магистрали, проектирани като част от трансевропейската пътна мрежа (TERN-S), както и мрежа от второстепенни местни пътища, свързващи всички градове и села в региона. Съществуват международни пътни връзки към Гърция на юг (две пресичания), Турция на изток (директно до Истанбул) и към останалата част на Европа чрез три основни варианта: през Сърбия по магистралата, свързваща директно с Австрия, Унгария и Италия, или през Румъния по новия мост на река Дунав при Калафат (открит през 2013 г.), или по най-близкия мост при Русе-Гюргево. Ние ще започнем преговори с големите компании, доставчици на горива, като OMV, Shell и Lukoil, за предоставяне на рекламни материали при покупка на гориво и отстъпка при посещение на музеи и събития по време на ВТ 2019. Въздушен транспорт  Международният въздушен транспорт до Велико Търново се осъществява чрез четири международни летища, разположени в София, Пловдив, Варна и Букурещ. Всяко едно от тези летища е на около 3 часа път с кола, което е сравнимо с много пътувания в по-големите градове и региони в Европа. Тези летища осигуряват адекватен достъп както за пътувания през уикенда, така и за по-дълъг престой. Велико Търново има една от най-многобройните трайно за-

83


84 селили се в града чуждестранна общност (предимно англичани) в България през последните десет години, привлечени от неговата красота и начин на живот - достъпността на летищата по никакъв начин не ограничава международната привлекателност на града и региона. Тъкмо обратното, абсолютната липса на шум от въздушния трафик допринася за неповторимостта на характера и атмосферата в града. Намиращото се наблизо летище в Горна Оряховица е в процес на разглеждане за обновяване, за да се осигури достъп по въздух както за международни, така и за вътрешни полети. Въпреки че не би било от съществено значение за една успешна Столица на културата, това значително ще намали времето за пътуване по въздух и ще осигури допълнителни опции за пътуване за някои посетители. Разширяването на летището и подобряването на инфраструктурата са включени в плана на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. на Република България и представляват допустими дейности за финансиране от ЕС и правителството. Ще започнем преговори с националния превозвач България Ер, както и с други европейски превозвачи за съвместни рекламни дейности (списания по време на полет/брандинг за въздухоплавателни средства) за промотиране на ВТ 2019 и в същото време за предоставяне на опции за пътувания и събития. Ще насърчим многобройните редовни бизнес потребители до и от София да включат „допълнителен“ уикенд, за да участват във ВТ 2019. (В тази връзка сме запознати, че председателството на ЕС ще се поеме от българското правителство през втората половина на 2018 г., което представлява възможност за промотиране на ВТ 2019 по време на този период, а така също и на събития през следващите години). Колоездене  Като част от нашия План за екологично пътуване ние ще насърчим колоезденето в и около града чрез разработването на схема „Борис байкс”* (Велосипедни станции на самообслужване)**, както и ще стимулираме велосипедните и развлекателни пътувания на по-дълги разстояния. През 2009 г. завърши инициативата Велосипедна алея край Дунав, осигуряваща маршрут /EV6/ от френското крайбрежие на Атлантическия океан до Черно море, преминаваща по цялата дължина на река Дунав в България/Румъния***. Велосипедната алея на река Дунав преминава през северната част на област Велико Търново в района на Свищов. Ще популяризираме използването на велосипедната алея чрез туроператори и колоездачни федерации, за да насърчим възможността за посещаване на ВТ 2019 по велосипедната алея на река Дунав, а след това по безопасен велосипеден маршрут (подкрепен от местните туристически оператори за комбиниран автомобилен и колоездачен транспорт) през периферията и селата на юг от града (един -два дни колоездене). Всички села по маршрута имат подходящи места за настаняване -къщи за гости и пансиони, предлагащи легло и закуска. Ходене пеша Съществува мрежа от пешеходни пътеки за дълги разстояния из цяла България, включително през и около района на Велико Търново, които от своя страна са свързани с европейските * От англ. Boris Bicycle, на името на кмета на Лондон – Борис Джонсън, който има амбицията да превърне града в най-чистото и зелено място на света и е страстен колоездач ** През 2014 г. Бургас стана първият български град въвел общинска система за отдаване на велосипеди под наем на самообслужване, като част от Проекта за интегриран градски транспорт в града схема за споделяне на велосипеди на самообслужване. *** Европейската федерация на велосипедистите, с подкрепата на ЕС, координира разработването на мрежа от висококачествени веломаршрути, които свързват целия континент. Маршрутите могат да бъдат използвани за колоездене на дълги разстояния, а така също и от местното население за ежедневни пътувания. EuroVelo към настоящия момент включва 14 маршрута и се предвижда до 2020 година мрежата да бъде напълно изградена. Велосипедната алея по река Дунав попада в обхвата на EV6.


Глава IV  •  Градска инфраструктура

междуселищни пешеходни пътеки (например пътят през Стара планина от София до Черно море минава през Велико Търново, както и Дунавският пешеходен маршрут, успореден на колоездачния маршрут). Те са възстановени през последните години с поставянето на нови знаци, нови и по-добри карти и места за настаняване на туристи. Много от тези подобрения бяха подкрепени чрез местни инициативи, финансирани от ЕС. Едно от предложенията, което е в процес на обсъждане с нашите италиански партньори е пешеходният туристически маршрут, наречен „Европейски столици на културата 2019“, започващ от Велико Търново и с крайна точка съответният печеливш италиански град. С това ще се насърчи не само един от „най-щастливите“ начини за пътуване, но също така ще позволи да разпространим приветствието на града ни за добре дошли към съседното население от Македония, Албания, Сърбия, Хърватия и Словения, чиито общности често формират важни малцинства в рамките на италианските градове – и в по-малка степен в българските. Велико Търново е град, изграден в древността върху издължени и криволичещи терасовидни стъпала, на няколко хълма. Нашият маршрут „Стълба към щастието“ ще допринесе за развитието на пешеходните преходи през града, свързващи събития и общности. Речен транспорт  Велико Търново е разположен на бреговете на река Янтра, вливаща се директно в река Дунав, която от своя страна преминава през 10 европейски държави от извора си до Черно море. По този начин Велико Търново е пряко свързан с най-голямата река в Европа, а чрез това и с мрежата от реки и канали в Европа, част от Трансевропейските транспортни мрежи (TET-N) на ЕС. В съответствие с проекта Transdanube (подкрепен от ЕС) ние се стремим да допринесем за развитието на устойчива мобилност по целия басейн на река Дунав, като популяризираме пътуванията с влак, автобус, велосипед, кораб или лодка.

2

Какъв е капацитетът на града по отношение на туристическото настаняване?

Велико Търново е първостепенна туристическа дестинация с около един милион посещения на туристи годишно. Градът се превърна в една от водещите дестинации на България за вътрешни и международни посещения, особено в областта на културния и исторически сектор (и е посочен като една от десетте топ дестинации на Източна Европа от „Библията“ на независимите пътешественици - пътеводителя „Lonely Planet“). Градът има богато културно и историческо наследство, което е предпоставка за развитието на туризма. Близостта до Стара планина и селата наоколо също правят града привлекателен за развитие на селски туризъм, колоездене и т.н. Голям брой изоставени стари селски къщи и други излишни стопански постройки бяха закупени и реновирани през последните години предимно от чужденци. Те също се прибавят към възможностите за настаняване на посетителите. Една от целите на ВТ 2019 е да увеличи и разнообрази туристическата база. Ние вярваме, че ВТ 2019 ще подобри взаимодействието и личните преживявания на всеки турист от посещенията. Поток от туристи Като цяло, въпреки настоящите икономически трудности, тенденциите в туризма се развиват положително. Анализите показват, че туристите от региона и от останалата част на страната с краткосрочен престой формират най-голямата група от нощуващи посетители. Броят на посещенията в местните музеи показва разпределяне

85


86 по произход в съотношение 70:30 в полза на посетителите от България. Многобройни са кратките и еднодневни посещения, които остават нерегистрирани, но които също свидетелстват както за привлекателността, така и за достъпността на Велико Търново. Например през лятото круизните кораби на Дунав, спиращи в Русе, предлагат еднодневни екскурзии за своите гости. По отношение на броя те се отчитат частично чрез посещенията в музеи, но не и чрез регистрациите в хотелите. Места за настаняване Предвид прогнозите за увеличен брой туристически посещения в резултат на обявяването ни за Европейска столица на културата, не считаме, че това би довело до липса на достатъчна туристическа инфраструктура. Към 2013 г. официално са регистрирани 161 места за настаняване с капацитет 3851 легломеста. Съществуват и много нерегистрирани стаи за гости и частни къщи в целия регион. В района на Велико Търново се намират 8 хотела с категория „четири звезди“ и „пет звезди“, 17 хотела са с категоризация „три звезди“, а 90 са регистрираните, които съответстват на изискванията на категория „две звезди“ и „една звезда“.

3

Какви проекти предстои да бъдат осъществени между настоящия момент и 2019 година, от гледна точка на градската и туристическата инфраструктура, включително обновяване/ ремонтни дейности? Какъв е планираният времеви график за осъществяването на тези дейности?

Към настоящия момент във Велико Търново се настаняват половин милион туристи годишно, като най-голям е броят им през летните месеци между май и септември. С два или три големи хотела на разположение в рамките на Европейска столица на културата и много добре развит сектор на къщи за гости и имоти за отдаване под наем, не предвиждаме никакви пречки за безпроблемното настаняване на 20 % повече туристи, което би било много високо постижение за всяка Европейска столица на културата. Освен това посещенията на туристите се очаква да бъдат разпределени през цялата година, а не толкова интензивни, колкото са в момента. Началото на архитектурния ренесанс в града през постсоциалистическия период може да се отнесе към 1998 г., когато Велико Търново е избран като един от петте градски центрове за проект „Красива България“ на Европейския съюз, който се фокусира върху обновяването на паметници на културата и исторически сгради. Този дух на реновиране и възстановяване продължава, а серия от мащабни обществени проекти е планирана за периода от настоящия момент до 2020 година. Тези проекти са посочени в наскоро одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014–2020 г., съдържащ редица мерки, насочени към подобряване и модернизиране на градската среда, жилищните райони, музеи, транспортни схеми, пътническа инфраструктура (автобусни спирки и автогари, информационни пунктове, като например въвеждане на информационни системи, осигуряващи пътна информация „в реално време“), пешеходни зони и разширяване на велоалеите, паркинг за велосипеди, общински велосипеди под наем, център за съвместно ползване на автомобили, свързан с нови зони за паркиране и план за развитие и използване на ревитализираните територии, който ограничава зависимостта от използването на автомо-


Глава IV  •  Градска инфраструктура

били чрез планирани решения, намалява необходимостта от пътуване, както и насърчава и дава възможност за използване на обществения транспорт, ходенето пеша и колоезденето. Специално внимание се отделя на интеграцията и повишаване мобилността на лицата с увреждания и тези със специални потребности чрез осигуряването на напълно достъпни улици, сгради и транспортна система. Това е от полза както за местните жители, така и за всички посетители на ВТ2019 и представлява наследство както по отношение на физическата инфраструктура, така и по отношение на българските градове, представляващо промяна в отношението към хората с увреждания и лицата с ограничена подвижност. Присъждането на ВТ 2019 ще даде стимул и енергия за изпълнението на този амбициозен, но реалистичен набор от проекти и ще бъде наследство за Европейска столица на културата. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Велико Търново 2014-2020 Този план предвижда набор от подобрения, както на градската, така и на туристическата публична инфраструктура в целия град между 2014 и 2020 година. Той не включва частни инвестиционни намерения, нито мащабен национален инфраструктурен проект, който да бъде в допълнение към посочените по-долу: •  О бновяване на паркове, изграждане на пешеходни алеи и оборудване на градски паркове в обществените пространства; •  Съвременни средства за ориентиране и информация при пътуване; •  Р еконструиране и модернизиране на градската среда в жилищните квартали чрез обновяване и въвеждане на мерки за постигане на енергийна ефективност в жилищните квартали; •  Р ехабилитация и обновяване на образователната инфраструктура на три детски градини, „Ален Мак”, „Войвода” и „Пролет”; и средните училища „Вела Благоева” и „Г. Сава Раковски” (спортно училище), Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Ботев“; •  Обновяване на читалища „Съзнание - 1936“, „Надежда“, 1869 и „П. Р.Славейков“.; •  Р ехабилитация, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дом за стари хора „Венета Ботева“, (ул. „Иларион Драгостинов”); •  3 специализирани общински превозни средства за обществен транспорт (8+1 места), подходящи за хора със специални нужди, всички напълно достъпни за инвалидни колички и други помощни средства за придвижване, с оглед подобряване на достъпа до ВТ 2019; •  Нови и модерни съоръжения за хора със специални нужди. Повишена мобилност и достъпност •  Подобряване на градската среда в кв. „Чолаковци“; •  Р еконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни зони, включително ново улично осветление, озеленяване и напълно достъпна улична среда; •  Реконструкция на пешеходната зона между кв. „Чолаковци“ и кв. „Бузлуджа“; •  О бособяване на паркоместа и изграждане на подземни гаражи със схема за съвместно ползване на автомобили; •  М одернизиране на автопарка чрез закупуване на нови (10) енергийно ефективни електрически транспортни средства; •  И зграждане на специализирани и съвременни велоалеи и паркинги за велосипеди в кв. „Чолаковци“; •  О бновяване и адаптиране на обществените сгради за осигуряване на достъпна среда, включително сградите на общината, Централен военен архив, Административен съд, Областна администрация, Регионалната служба за социално осигуряване и Държавния архив;

87


88

•  О бновяване и ремонт на жилищни сгради по основните улици на Стария град „Независимост“, „Ст.Стамболов“, „Опълченска“, „Иван Вазов“, „Читалищна“, пл. „Цар Асен“, „Н. Пиколо“ и „Гурко“; •  О сновен ремонт на университета за ВТ 2019 включително Стопански факултет, Факултет по изобразително изкуство; •  Р еновиране и модернизация на музеите „Леон Филипов“, „Нова история“, „Възраждане и Учредително събрание“, Археологическия музей, както и на сградата на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“; •  Реновиране на сградата на художествена галерия „Иван Христов“; •  Д опълнителни ремонтни дейности, свързани с обекти на културно-историческото наследство, включително архитектурно-музеен резерват Царевец; •  Р еставрация на църквите „Св. св. Константин и Елена“ вкл. и камбанария, църква „Свети Спас“, както и на Шишмановата баня и Паметника на обесените; •  И зграждане на Военен музей, нова библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на фотографията и изложбен център в района на Старото военно училище; •  П роектиране и разширяване на мултимедиен посетителски център на ул. „Н. Пиколо“, административна сграда на Регионалния исторически музей; бновяване и създаване на подобрени градски пространства на пл. „Съединение”, пл. •  О „Велчова завера”, пл. „Поборнически”, пл. „Възраждане”, Самоводска чаршия, включително и нов фонтан, осветление и озеленяване около паметника на Емилиян Станев; •  Реконструкция и рехабилитация на панорамните площадки на ул. „Стефан Стамболов“; •  И нформационни табели за паметници на културата и туристически обекти, както и за уличната мрежа, включително карти на града, пешеходни маршрути, маркировка и та-


Глава IV  •  Градска инфраструктура

бели, развитие на пешеходни маршрути в целия град, използвайки улица „Гурко” като централен маршрут изток-запад. Модернизация на обществените пространства и зони за отдих •  Модернизиране и изграждане на нови детски площадки; •  Н ови системи за управление на уличното движение за намаляване на скоростта, както и ограничения за паркиране в пешеходни зони. Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда •  О бновяване на обществените тоалетни в обществените пространства и адаптирането им в съответствие с нуждите на хората с увреждания; •  Изграждане на велосипедни алеи и велосипедни паркоместа на ул. „Крайбрежна“; •  Съвременни системи за ориентиране и информация; ктуализиране и цифровизация на научния фонд и закупуване на софтуер за незрящи •  А хора в културните и образователни институции; формление на паркове и засаждане на зеленина в пространствата между производстве•  О ните сгради. Национална транспортна инфраструктура Има редица проекти, които биха били от значение за достъпността на ВТ 2019, определени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (20142020 г.), която разпределя средства на ЕС за мащабни национални транспортни проекти като пътно строителство, модернизиране на железопътната инфраструктура, пристанища и летища. Те включват: одобрения в магистралата южно от Видин, осигуряваща по-бързо и по-безопасно пъ•  П туване от Велико Търново до новия втори мост на р. Дунав при Видин /Калафат, а оттам към Румъния; •  Завършване на магистрала „Струма”от България до Гърция; родължаване на магистрала „Хемус” от София до Черно море, чийто маршрут преми•  П нава през региона на Велико Търново в близост до самия град; авършване на автомагистрала София – Белград за съкращаване на времето, нужно за •  З пътуване между България и Сърбия, а оттам и до Централна и Западна Европа; роектиране и планиране на концесия на горнооряховското (международно) летище, в •  П непосредствена близост до Велико Търново; еконструкция и модернизация на железопътен възел Горна Оряховица и свързаните с •  Р това подобрения на сигнализацията и жп комуникациите за увеличаване броя на пътуванията. Ефективното свързване и реализираните подобрения на мрежата на железопътния и автомобилен транспорт наред с премахването на „невралгичните точки“ ще допринесат за интегрирано развитие на транспортната мрежа като част от трансевропейската транспортна мрежа (TET-N). Завършването на тези мрежи осигурява по-добро интегриране на националната транспортна система в европейската, респ. подобрява и интеграцията на Велико Търново в съседните страни. Някои от тези проекти са включени в рамките на бюджетните капиталови разходи за ВТ 2019, както е посочено в глава 3 „Организация и финанси“.

89ГЛАВА V Комуникационна

стратегия 1

Каква комуникационна стратегия възнамерява да приложи градът за събитието „Европейска столица на културата“?

Получавайки титлата Европейска столица на културата, град Велико Търново ще се окаже изправен пред вълнуващо предизвикателство в областта на комуникационната и маркетинговата стратегии. Ние не искаме само да информираме хората за Европейска столица на културата ВТ2019, но също така да ги мотивираме и включим в нашата обща цел Творим щастие. От самото начало на кандидатурата Велико Търново привлече активни хора от различни сектори и сфери на живота, включително културни оператори, творци, хора на науката, политици, студенти, доброволци, обикновени граждани от всички етнически групи, както и много чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в града и региона. От самото начало ние работим съвместно, срещаме проблеми и трудности, откриваме решения и събираме идеи за кандидатурата на Велико Търново, за да творим и съобщаваме как се изгражда по-добро и по-щастливо Велико Търново. Лични и директни контакти - Въпреки, че са изключително важни за културата в региона, в наши дни те прогресивно се изместват в един по-дигитализиран свят, с което водят до по-голямо откъсване от общността – особено сред младите хора. С ВТ2019 бихме искали да използваме популярността на социалната мрежа като средство за сближаване на хората, както и чрез нея да разпространяваме своето послание. Затова предлагаме да се разработи открита и достъпна платформа ВT2019, където хората да участват активно на всички нива, да разказват своите собствени истории, да споделят собствените си преживявания, да се включват и да се информират все повече и все по-различни общности, както на местно, така и на международно ниво, от своето сутрешно общуване лице в лице до междукултурните и международни онлайн платформи. Наред с индивидуалното и общностно участие, нашата комуникационна стратегия покрива широк спектър от средства за комуникация, от традиционния печат, радио- и телевизионни медии, както и използване на всички съвременни и постоянно развиващи се онлайн технологии. Освен това ще използваме установените ползотворни контакти в европейските и глобални мрежи в сектора на туризма, за да се достигне до хората, до лицата, отговорни за вземане на решения, както и до потенциалните участници и партньори, в целия свят. ВТ2019 ще бъде пътеводната светлина, носеща послание за новата визия на града: иновативна и съвременна Европейска столица на културата.


92

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

По време на процеса на кандидатурата бяхме изправени пред редица предизвикателства и научихме много. Не беше лесно, например, да се разработи визуалното изображение на ВT2019 чрез лого, чийто проект премина през няколко версии, преди да бъде постигнато пълно съгласие. Дизайнът е променен, адаптиран, коригиран няколко пъти, но сега ние знаем какво искаме и защо: ясен, линеен образ за открита комуникация и идентифициране с гражданите. Цели Нашата стратегия е тясно свързана с постигането на ключовите ни цели за ВT2019 като цяло. Тя представлява неразделна част от нашите действия от 2014 до 2019. Стратегията има за цел да даде възможност за ефективно ангажиране на всички заинтересовани страни и участници, както и публика. Те взети заедно информират и предоставят механизми за обратна връзка, показвайки успехите ни по пътя, както и гарантират на общността и партньорите, с които работим, разбират и подкрепят мисията ни, знания за нашата структура и как да допринесат и да се възползват в най-голяма степен от ВT2019. Нашите цели могат да бъдат обобщени, както следва: •  привличане на аудитория (вкл. активно участваща) за нашата културна програма; •  разпространяване на концепцията за дневен ред за щастие и благоденствие; •  повишаване на осведомеността за въпросите, свързани с нашата програма като ролята на изкуството и културата в ежедневието и техния принос към качеството на живот, за културното наследство и иновациите, за децентрализация на културата (например, с възобновяване дейностите на читалищата в област Велико Търново), за социалното включване и междукултурните мрежи; •  увеличаване на усещането за европейска идентичност и възприемане в област Велико Търново и България, както и да се разработи съвременен образ на града. •  увеличаване на усещането за общностна идентичност (вместо съществуващата реалност на изолация на различните общности) Историята досега Досега нашата комуникационна стратегия предимно бе фокусирана върху изграждането на съзнание и идентичност на ВT2019 в рамките на града, региона и сред международните ни партньори и мрежи (нашите побратимени градове, други градове кандидати за Европейска столица на културата, бизнес групи, посолства, международния офис на проекта) и в привличането и включването на специфични групи в подготовката на нашата кандидатура. Имахме окуражаваща степен на успех в разпространяването на посланието ни надлъж и нашир, за да спечелим подкрепата на хората чрез редица инициативи, като например: •  през март 2014 г. бе реализиран проект „Мартеницата - българският символ в Европа“. Европейските градове бяха поканени да окичат мартеницата градския площад, спазвайки българската традиция, според която мартеницата е символ на здраве и щастие; •  Павилион на щастието, изграден като място за среща и временен център за творчество и изкуство. Павилионът е открит през май 2014 г. и ежедневно в него се провеждат ателиета, презентации и се организират дискусии. •  Стартиране на нашата Стратегия за привличане на доброволци ВТ2019, с оглед подкрепа и разпространяване на посланието. Различни обучения и менторство, модерирани от международни експерти, започнаха през пролетта и продължават и през лятото;. •  „МултиКулти Пикник“ бе организиран по случай Деня на Европа в парк „Дружба“ и бе невероятен пример за събиране на различни общности заедно. Разнообразни ателиета, концерти, изпълнения бяха осъществени в различна и приятна атмосфера.


Глава V  •  Комуникационна стратегия

•  Ателиета, посветени на темите за междукултурния диалог и разбиране бяха организирани на немски и английски език в различни средни училища в града; •  Театрални постановки и флашмоб на известни европейски текстове бяха осъществени през месеците май и юни в градския транспорт; •  Проведено бе през м. юни обучение по разработване на партньорски проекти на местни културни оператори, организации и институции, финансирани от ЕС; •  Организирани бяха различни събития, насочени към осведомяване и приобщаване на обществеността от университета, училищата и културните центрове в целия град, както в централната част, така и в периферните квартали, в селата и малките градове от областта. •  Училищата бяха поканени да представят своя /съкратена/ версия на формуляра за кандидатстване и своята визия за програмата на ВТ2019; •  “Щастливият” видеоклип на Велико Търново – както много градове по света, така и ние направихме видеоклип, което се основава на видеоклипа на изключително успешната песен на Фарел Уилямс “Happy”. Той беше заснет от местен любител режисьор, организирайки серии от флаш моб, към които се присъединиха енергични и щастливи различни групи хора; •  „Опитът на Грац 2004“бе представен по време на Австрийски дни във Велико Търново, организирани от Посолството на Република Австрия в София, със специален акцент върху възможностите за туризъм, търговия и бизнес, произтичащи от кандидатурата, с представители на бизнес сектора в града. И историята продължава Ние осъзнаваме, че нашият бюджет е ограничен и че нашите стратегия и действия трябва да бъдат целенасочени, специфични и рентабилни. Ние следва да определим как най-добре да постигнем диалог между различните групи, и да изберем приоритетна публика. От сега нататък, до 2019 г. ние ще запазим акцент за отправяне на ясни послания и ангажираност по отношение ВT2019. Комуникационни инструменти Като основни /традиционни/ комуникационни инструменти, определяме следните: •  Печат и разпространение – използване и разширяване на съществуващите медийни партньори; •  Рекламни кампании – за генериране на платена и спечелена реклама; •  Логотипи – за разпространение на нашата марка от брандирането на автобуси до листовките и хотелите; •  Социални мрежи – използвайки Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и т.н. •  ВТ2019 уебсайт и онлайн платформи /собствена медия/; •  Разработване и използване на CRM* база данни •  Стоки – например, презервативи на щастието, тениски и др.. Творчески инструмент Под мотото Творим щастие, творчеството е задължително. То ще бъде всеобхватният инструмент, който всеки човек има и може да използва, за да изрази себе си, да провокира и в същото време да насърчава, по различен начин, потока от информация, участието и обмена. * От англ. CRM – Customer Relationship Management – Управление на взаимоотношенията с клиентите

93


94

Велико Търново кандидат за европейска столица на културата 2019

Гражданите ще бъдат поканени да споделят своите истории, снимки и мнения. Чрез социалните медии те ще се превърнат в активна част от кампанията. •  Guerrilla маркетинга и действията на творците ще бъдат осъществени като проява на нашата креативност. Те показват различните способи за рекламиране и запълване на публичните пространства по необичаен начин. Тези видове дейности имат ефект на изненадата, използват различни форми и формати и са насочени директно към публичното пространство и хората. Като пример, март 2014 група местни художници, нарисуваха цветна линия на тротоара от старата крепост на Царевец до центъра на града. Линията символизира идеята за ВT2019 и желанието за движение в посока от традиционното минало към иновативното бъдеще. С положителното, а и с отрицателното възприятие у хората, това действие породи дискусии и автоматично допринесе за постигане на по-голямо разпознаване на идеята за ВТ2019.. Целеви групи ВТ2019 ще предостави възможност за сближаването на различни общност, за разширяване обмена и сътрудничеството в рамките на града и в чужбина. Нашата цел е до достигнем същевременно и чрез използване на специфичен подход и до конкретни целеви групи, а именно: •  граждани; •  доброволци; •  творци и културни дейци; •  училища; •  университети; •  бизнес; •  туристи; •  партньорства в ЕС; •  печатни и електронни медии; •  политически и административни представителства в града и страната; •  специфични групи за конкретни събития (като например скейтъри за специалните събития, свързани с общественото пространство и др.) Медии Вече сме установили връзки с местните и национални печатни и електронни медии като „Борба“, „Янтра днес“ (и двата - местни вестници), Север БГ, Евроком Царевец, Видеосат, Дарик радио, Радио Фокус, BG Live, TV2, БНТ, БНР. Очакваме, ако станем Европейска столица на културата, да разширим контактите и сътрудничеството си с националните медии, които предимно са базирани и съсредоточени в София, както и с международните медии. Вече имаме контакти с няколко национални вестници в Обединеното кралство, Ройтерс, Би Би Си радио, и британския Канал 4.


Глава V  •  Комуникационна стратегия

Организация Днес екипът за комуникация се състои от офиса на проекта ВТ 2019, с подкрепата на експерти „връзки с обществеността“ в Община Велико Търново, както и външен PR консултант. Осъществихме консултации и с PHD Media International, една от водещите медии в Европа и рекламни консултанти. Ако спечелим надпреварата, съществуващият екип ще бъде допълнително разширен и ще включва 4-5 души, най-вече ече експерти по местния и национален печат, радио и телевизионните медии; социални медии и новите технологии, включително управление на бази данни; спонсорство и търговия; кампании и координатор на специални събития. Всички позиции ще бъдат обявени в европейски мащаб, както и на местно ниво. Бюджетът, предназначен за консултанти ще бъде определен за внасяне на експертен опит и подкрепа съгласно изискванията. Бюджет Разходите за комуникация ще бъдат около 20% от общия бюджет на ВТ 2019.

2

Как градът планира да осигури видимостта на Европейския съюз, който присъжда званието?

Връзката с Европейския съюз е източник на гордост и доверие за ВТ 2019. В допълнение, тя създава връзка със семейството на Европейската столица на културата, европейските институции и с всички онези градове, на които е била присъдена титлата или са се състезавали за нея в миналото. Връзката с ЕС подкрепя осъществяването на нашите ключови цели - като например градското обновление - които също изискват подкрепа от ЕС. Поради това, нашето намерение е ЕС да бъде включен в цялата ни стратегия. Общината и регионът имат значителен опит в дългогодишната работа в партньорство с ЕС, както и в гарантирането, че това сътрудничество е видимо върху всички рекламни материали под формата на логотипи, потвърждения, официални съобщения, речи и прессъобщения. Винаги ще подчертаваме взаимодействието на всички програми на ЕС, подкрепящи успеха на ВТ 2019: от Еразъм през Дунавската стратегия, до „Творческа Европа“, Мрежа за устойчива градска мобилност и др. Ще съблюдаваме пълното съответствие с всички насоки за Европейска столица на културата, както и актуалните правила на ЕС относно използването на лого и текст. В партньорство с нашите италиански колеги и градовете Европейска столица на културата от настоящия момент до 2019 г. ще гарантираме, че най-добрите практик и и иновативните идеи ще бъдат следвани с оглед постигане на по-голяма визуализация и публичност на награждаващия орган. Възнамеряваме също така по време на ВТ 2019 да поканим представители на ЕС да присъстват на ключови събития и и различните етапи от тях (напр. откриване на събития, изготвяне на бюлетини, филмография и т.н.).

95ГЛАВА VI Вътрешна оценка и

мониторинг 1

Възнамерява ли градът да създаде специална система за мониторинг и оценка: ... на въздействието на програмата и нейните резултати? ... на финансовото управление?

Мониторингът и оценката на усилията и ефектите от нашия проект ще ни помогнат да извлечем съответната информация от текущите дейности, които могат да бъдат използвани като основа за програмна фина настройка, преориентиране и бъдещо планиране. Без този ефективен мониторинг и оценка би било невъзможно да се прецени дали нашата дейност се осъществява в правилната посока, дали може да се претендира за напредък и успех и как може да се подобрят бъдещите ни усилия. Програмите и проектите със силни компоненти на мониторинг и оценка са с потенциал и тенденция да продължат напред. Освен това, когато проблемите са идентифицирани навреме, се намалява вероятността от големи преразходи или забавяния по-късно. Планираме дейностите по мониторинг и оценка да бъдат с голяма продължителност, стартираща през 2014 г. с изготвяне на базово проучване и разработване на индикаторите, и приключваща в периода след 2019 г. с оглед осигуряване на представителна информация за положените усилия и конструктивна основа за бъдещото развитие на културата, както и постигането на устойчивост в града и региона. Всяка година Екипът за мониторинг и оценка ще извършва SWOT* анализ на проект ВТ 2019 със съответните констатации, изводи и препоръки за подобряване и развитие. Това ще гарантира правилната посока на работа и коректността на методите за постигане на целите на проекта. Ще бъде разработен нов начин за измерване на щастието, както и ще бъдат въведени индекси на щастието. Във Великотърновския университет ще бъде обособено звено за оценка на въздействието. То ще работи съвместно с Института по математика и информатика /ИМИ/, клон на Българската академия на науките – Велико Търново, както и с подкрепата на Звено Impacts 08** към университета в Ливърпул. *  От англ. – Анализ на плюсовете, минусите, възможностите и заплахите. ** IMPACTS 08 е съвместна изследователска програма на Ливърпулския университет и университет „Джон Мур“, Ливърпул за оценка на социалнoто, културно, икономическо и екологично въздействие от домакинството на Ливърпул на Европейска столица на културата през 2008 г.


98 Цели Целите на стратегията за мониторинг и оценка ще бъдат: •  преценка дали са постигнати целите и задачите на ВТ 2019; •  измерване устойчивостта на постигнатите резултати и какви нови ценности са обавени от инициативата за развитието на града; •  оценка степента на удовлетвореност от осъществените дейности. Това ще се измери чрез новоразработения индекс за културно благоденствие (повече подробности по-долу); •  оценка на социалните, културните, икономическите и екологичните ползи за местната общност; •  събиране на обратна информация и отзиви от различните целеви групи; •  измерване активното участие на гражданите; •  осъществяване на мониторинг и оценка на регионално, национално и европейското въздействие; •  анализ на изследване на оценката, извършено в градове предишни и настоящи Европейски столици на културата, за да се гарантира, че са научени всички уроци и същите са интегрирани във ВТ2019 в реално време; •  финансово управление и контрол с оглед постигане на прозрачност.. Методология Оценката на комплексно, многопластово събитие изисква серия от тематични изследвания със съответните методология и индикатори. Всяко изследване следва да бъде основано на анализ, използвайки количествени и качествени първични и вторични данни, включващо набор от различни подходи като: •  въпросници и проучвания; •  тематични групи и семинари; •  анализ на медии (количествен и качествен); •  интервюта; •  SWOT анализ; •  ВТ2019 Звено за оценка на въздействието; •  Индекси на щастието. Определяне на обхвата и темите AВ първоначалното определяне на обхвата на ВT2019, предприето чрез предварителни консултации със заинтересованите страни, бе посочен предварителен набор от теми, които ще бъдат предмет на оценка. Те са: Икономика и туризъм, включително туристически профили в града и региона, създаване на работни места, заетост и решения за бизнес инвестиции, които ще включват и въпросите относно социалната справедливост в пазара на труда. Културна жизненост, творческа икономика, културно обучение и изграждане на капацитет, включително чрез въпросите на устойчивото развитие, въздействието на културните оператори, както и профил на културния сектор.


Глава VI  •  Вътрешна оценка и мониторинг на събитието

Достъп и участие, отделяне на внимание на достъпността и нивата на участие в събития и от различни общности, демографски профил на участниците, включително етническа и социална принадлежност, опит и мотивация; местоположение, устойчивост на творческото участие. Имидж и възприятие, включително въздействието на ВT2019 върху имиджа на града и региона, но също и как градът е възприет в България, Европа и света. Управление и реализация, включително управлението и изпълнението на ВT2019 да предостави уроци, които могат да бъдат научени веднага, считано от 2014 и прилагани до 2019 г. Инфраструктура, включително реализиране на съществуващи планове, разработване на нови идеи за подобряване на градската среда, изпълнение, финанси, въздействие върху пазара на недвижими имоти, инвестиционни решения както в частния, така и в публичния сектор. Индикатори Разработването на индикатори изисква постигане на съгласие сред заинтересованите лица, а съгласно определения обхват една от първите ни задачи като успешна Европейска столица на културата ще бъде сформирането на работна група с участието на заинтересованите лица, която да разработи и приеме четири или пет индикатора като базова стойност за проучване през 2015 г. Индикаторите ще бъдат определени така, че да покриват целите на ВТ2019 и подчертават горепосочените тематични области. Те ще оценяват имиджа и възприятието, управлението и реализацията, достъпа и участието в културните прояви, икономика и туризъм, културна жизненост и устойчивост. Към настоящия момент се счита твърде преждевременно определянето на индикатори и методи за събиране на информацията, преди да бъде постигнато изрично и взаимно съгласие за разработване на подобни индикатори. Сформирането на Звено за оценка на въздействието от ВТ2019 ще започне веднага в сътрудничество с екипа Impacts 08 от Ливърпул и Великотърновския университет, за да се гарантира, че изходното проучване е разработено и ще покрие всички теми през 2015. Звено за оценка на въздействието от ВТ2019 VВT2019 ще работи с едни от ключовите партньори, Великотърновския университет, заедно с Института по математика и информатика /ИМИ/, за да сформират Звено за оценка на въздействието от ВТ2019 с подкрепата на Звено Impacts 08* към университета в Ливърпул, който е изразил съгласие да окаже подкрепа при обособяване на подобно звено и тук. Това ще осигури на процеса на оценка и мониторинг на ВТ2019: •  Методология на добрите практики към датата на оценка на въздействието от Европейска столица на културата; * IMPACTS 08 е съвместна изследователска програма на Ливърпулския университет и университет „Джон Мур“, Ливърпул за оценка на социалнoто, културно, икономическо и екологично въздействие от домакинството на Ливърпул на Европейска столица на културата през 2008 г.

99


100 •  Подкрепа от Звено Impacts 08 при ливърпулския университет оказана на Великотърновския университет за сформиране на екип за оценяване; •  Наследство в рамките на университета на мултидисциплинарно звено за оценка на въздействието, което може да бъде устойчиво изследователско и консултантско звено с капацитет да предприема дейности по оценяване на въздействието в рамките на региона, страната и Европа; •  Допълнителен източник на доходи и ресурс, базиран на знания както за студентите, така и за преподавателите. Индекси на щастието Както бе вече посочено в Глава 1, въпросът за това как да се измерва щастието е част от продължаващ дебат с отражение отвъд академичните лекции и фундаментално предизвикателство пред начина, по който гражданите и общността се отнасят едни към други. Разработването на местен индекс за измерване на щастието ще бъде част от нашата изследователска тема, допълваща методите и научните разработки по тази тема. Като част от процеса на оценяване, и в съответствие с нашата концепция, ние възнамеряваме да разработим серия от показатели, които ще се отнасят до нашето убеждение, че ангажирането с изкуство и култура ще увеличи щастието на хората и следователно тяхното усещане за благополучие. Има много показатели, които се използват в целия свят днес, и всеки от тях има конкретна програма за подпомагане на икономическите, екологичните или социалните теми. Иновативният подход на Велико Търново според нас, ще бъде на единствената по рода си разработена връзка между културата и щастието в тази част от Европа. Финансово управление Нашата цел е да разработим прозрачен и контролиран подход. В съответствие със законодателството за създаване на НПО, годишният контрол ще се осъществява от Контролния съвет на фондацията, за да се гарантира законосъобразността и безпристрастността в нашата работа и ефективността при разходване на финансовите ресурси. Тъй като по-голямата част от средствата се осигуряват от общинския бюджет, то и съгласно съществуващото законодателство всички разходи подлежат на финансов контрол от общинския отдел за вътрешен одит. С това ще се осигури на проекта допълнителен контрол, за да се гарантира, че средствата се изразходват по най-ефективния и прозрачен начин. Ние също така заявяваме, че ще бъде постигнато пълно съответствие при осъществяване на външен одит, от съответните външни финансиращи органи (ЕС, програми на ЕС, партньори и т.н.), съгласно изискванията за съответните източници на финансиране и проекти. Бюджет Бюджетът за дейностите по мониторинг и оценка, в рамките на времевата рамка на нашето предложение за бюджет в периода 2014-2020 се оценява около 7 % от бюджета на ВТ2019. Наше намерение е и това да продължим да наблюдаваме въздействието след 2020 г. с чрез сформирането на устойчиво Звено за оценка на въздействието при Великотърновския университет, с допълнителен доход, осигурен от консултантска дейност и изследователски програми, финансирани от външен източник.


Глава VI  •  Вътрешна оценка и мониторинг на събитието

График

2014

Първоначално определяне на обхвата и установяване на партньори

2015

Сформиране на Звено за оценка на въздействието при ВТУ

2016 2017

2016 – 2018

2018 2019

Събитието

2020 2021 2022 2023 2024

Пост-събитийна оценка

Определяне на партньори за оценка и мониторинг. Проучване за нагласите на населението по отношение на проекта и неговите цели. Разработване на индикатори. Мониторинг, изследване и оценка на разработването и подобряването на стратегическия план, съгласно мненията на местната група и препоръките на Комисията. Сформиране на Звено за оценка на въздействието при Великотърновски университет с подкрепата на Звено Impact 08 при ливърпулския университет. Публикуване на индикатори и стартиране на методите за първоначален набор на данни. Сформиране на група с участието на заинтересованите лица за осъществяване на оценка под ръководството на ВТУ и фондация 2019. Започнали са всички тематични изследвания, първите публикации на резултатите от базовото проучване са факт. Ливърпулският университет продължава своята подкрепяща роля, реализира се повишаване на капацитета на екипите. Подобряване на първоначалното събиране на първична информация и обратна връзка. Работещи системи за пълен набор на данни, осъществяване на публикации, предоставяне на обратна връзка към оперативните звена на ВТ2019 от изминали години с оглед осигуряване възможно най-безупречно протичане на годината, свеждане до минимум на негативните въздействия и осигуряване до възможно най-голяма степен на положително влияние на ВТ2019. Публикуване на доклади, пост-събитийна конференция във Великотърновския университет, активно изследователско и консултантско звено, ангажирано с оценяването и дневния ред за щастието.

101ГЛАВА VII Допълнителна

информация

1

Според вас кои са силните страни на кандидатурата на града и измеренията на неговия успех като „Европейска столица на културата“ и, от друга страна, кои са нейните слаби страни?

Силни страни •  Нашето мото Творим щастие - семпло, силно послание, което всеки може да разбере и сподели. •  Нашата концепция Нарастващ интерес към качеството на живота и дневния ред за „щастието и благополучие“ в цяла Европа, а всъщност и в световен мащаб •  Туристическа база Градът вече разполага с добре развит туристически сектор. 65% от БВП се дължи на туризма. Това е силна основа, върху която можем да градим и да гарантираме успеха на ВТ2019.

размах. Физическата и социална близост лесно ще стимулират и насърчат участието и ангажираността към събитието. Видимостта на събитието ще има изключително въздействие и отзвук в сравнение с по-големия град, където посланието ще бъде „по-разпиляно“. В същото време, ще бъде положителен пример за други малки и средно големи градове в цяла Европа. •  Древната столица Като стара столица на България, Велико Търново е град с национална значимост и важност. Ако градът бъде номиниран за Европейска столица на културата, това ще бъде награда за цялата нация.

•  Устойчивост и изграждане на капацитет •  Елемент на емоционална Cultura Ex-Machina, нашата пета изненада тема, е насочена към нуждата ни Градът е визуално зашеметяващ от изграждане на капацитет, за и всички гости, докоснали се до създаване на нови умения, знанего, изпитват усещането, че сяния, културни оператори, експерти, както и предоставяне нови каш са попаднали на необикновъзможности за работа и насърча- вено място. Посетители от Льо ване на нови бизнес инициативи. Корбюзие, до Патрик Лий-Фермор и генерал Хелмут фон Молт•  Физическа близост ке са възхитени от органичната Велико Търново е сравнител- смесица между природа и архино малък град, но има глобален тектура във Велико Търново..


104

•  Широка обществена подкрепа Кандидатурата има единодушната политическа подкрепа от Общинския съвет, всички общини от Област Велико Търново, както и близко разположените градове Габрово и Русе. ВT2019 се радва на цялостната обществена подкрепа, както се вижда от популярността на събитията, осъществявани тук, както и от ентусиазъм, изпълнил жителите и гостите на града от етапа на предварителен подбор. Слабости •  Финансовата криза Зародила се в началото на финансовата криза от 2008, кандидатурата бе изправена пред редица въпроси поради ограничените ресурси и различни приоритети. Това донякъде допринесе за позакъснелия старт на нашия град, но също и в по-гъвкав и целенасочен подход, което резултира в изключителния „човешки заряд“ на кандидатурата, изразяващ се в широката обществена подкрепа и активното гражданско участие. От началото проектът се бореше с много изисквания при ограничени ресурси и в сравнение с други градове-кандидати, вероятно беше с недостатъчни такива. •  Комуникация Диалогът между малката (но гласовита) съвременна културна общност и общината, която има установени множество работни отношения с по-традиционни и утвърдени културни оператори, отне време за развиване и улесняване на добрата комуникация, на която се радваме сега.. •  Местоположението Градът е разположен в центъра на България, лесно достъпен с автомобил от всички краища на страната, но в същото време относително далеко (на около 3 часа) от международните летища. Въпреки това, тъй като по-голямата част от посетителите са от страната, това не е пречка за успешна Европейска столица на културата. При всички случаи, огромният брой международни посетители и жители по никакъв начин не са ограничени от местоположението на Велико Търново. •  Синдром на второстепенния град Много хора, особено младите, напускат града и региона (надяваме се, че ВТ 2019) ще помогне този процес да спре и може би дори тази тенденция да бъде обърната).


Глава VII  •  Допълнителна информация

2

Градът възнамерява ли да разработва специални културни проекти през следващите години, независимо от резултата от неговата кандидатура за званието „Европейска столица на културата“? Моля да коментирате.

3

Моля добавете всякаква допълнителна информация, която считате за необходима по отношение на предмета на Вашата кандидатура.

TКонкурсът е за нас една добра възможност да отразим настоящата ситуация и да изясним какво е нужно за бъдещото развитие на града. България 2019 се основава на желанието да се реализират, в по-дълъг от една година времеви план, някои от планираните за 2019 проекти и да се засили сътрудничеството и комуникацията с другите български градове-кандидати. Един град в Италия и един град в България ще номинирани за Европейска столица на културата. Възнамеряваме да задълбочим създадените вече връзки с тях и да продължим разработването на съвместни проекти и обмени. След като вече сме стигнали дотук и сме видели натрупаните ползи, ще продължим, със или без титла, за разработване на проекти за модернизирането на града. Петата тема от нашата програма, Cultura Ex-Machina, базирана на осигуряването на нови управленски умения, образователни проекти и обучения, ще бъде продължи да бъде реализирана с цел подготовка на ново активно младо поколение от професионалисти в областта на изкуството, културата и свързаните с тях области. Считаме, че цялата необходима информация е изложена подробно в отговор на горепоставените въпроси и че може би е уместно да завършим формуляра за кандидатстване с цитат от един от известните британски пътешественици, който вярва, че животът преди всичко е щастие и преследване на красотата и изкуството. В своето епично пътешествие като 19-годишен младеж от Лондон до „Константинопол“ (както предпочита да нарича града) през 30те години на миналия век, той става свидетел на тъмните облаци на войната и нетърпимостта, надвиснали над цяла Европа. Пристигайки във Велико Търново, той е пленен от красотата и гостоприемството в града и остава тук 2 месеца.

„Търново… изникна от един каньон като омара, като привидение в изпаренията – един стръмен полет на къщите, надвиснали на възходящи вълни по крайчеца на бездна, която се вие и губи небрежно встрани, а после се появява отново, почти затваряйки кръга. Скалистата основа, на която се извисява градът, преминаваше под него в пропаст от изпъкнали и натежали от сенки скали, напомнящи тръбите на орган, които се спускаха до криволичещия бряг на река Янтра.“ Патрик Лий-Фермор, носител на Ордена на Британската империя (1915–2011)

105Chapter VII Допълнение

Финансови детайлиДопълнение  •  Финансови детайли

Планирани разходи по видове

1 І. І. ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ % І. Оперативни разходи A. Програмни разходи ( 2019)  І. Основни събития през 2019

Инвестиционни разходи (в хиляди евро) From public sector ( in thousands euro) Държ. Общо Прависубси- Частен разходи Град Област ЕС телство дия за сектор ЕСК 5 6 7 8 9 10 11 20 000,00 2 000,00 8 000,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 3 510,00 100,00

10,00

40,00

14 522,00 1 366,00 6 640,00

5,00

10,00

760,00

1 376,00

15,00

2 300,00 1 590,00

1. 2019 Откриване на събитието

75,00

75,00

2. Закриване на събитието - EuroCapital ТЕМА 1. КУЛТУРНИ КРЕПОСТИ

80,00

80,00

160,00  3. Фестивал на старите столици 300,00  4. Сцена на вековете 120,00  5. Панаир на занаятите и дизайна ТЕМА 2 ОТВОРЕНИ КУЛТУРНИ ВРАТИ 100,00  6. Volvox 120,00 7. Бляскава светлина 8. Арт панорама – Фестивал на съвре- 225,00 менното изкуство 40,00 9. TurnOF джаз фестивал 40,00 10. Фестивал на документалните филми - Tsarevgrad Documentary ТЕМА 3 КУЛТУРНИ ПЪТИЩА 11. Думите в Европа - думи от камък 100,00 (Пътят на азбуката ) 30,00 12. Пътят на хляба 50,00 13. Via Vini – Пътят на виното 14. Българските градинари в Европа 100,00 (Пътят на градините) 15. Пътят На Златото 100,00 16. Пътят на архитектите 150,00 17. Фестивал „Колю Фичето“ 20,00 18. Хубавата Елена (пътят на хубавата 50,00 елена) 19. Изток-Запад (Пътят на мигрантите) 60,00 20. Обетована земя (Пътят на мигран40,00 тите) 21. Пътят на ромите 50,00 22. Отворено сърце 40,00 23. Фестивал на ромските духови ор70,00 кестри 24. Стена на благополучието (Пътят на 100,00 благополучието) 25. Карта на бъдещето 50,00 26. Добавени реалности 12,00 27. Технологични граници 15,00 28. Дигитална публика 15,00

25,00 150,00 19,00

30,00 150,00 23,00

19,00 20,00

23,00 80,00

78,00 50,00

4,00

6,00 30,00

30,00

16,00

72,00

16,00

20,00 20,00

20,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00 20,00

10,00

72,00 20,00

40,00 70,00 20,00

10,00

50,00

5,00

15,00

20,00 8,00

490,00

75,00

5,00

50,00 35,00

6,00

85,00

22,00

12,00

2,45

78,00

3,00 15,00

12 490,00

105,00

10,00

12,00

17,55

Други източници

5,00

10,00 36,00 40,00

9,00

11,00

50,00

12,00

16,00

67,00

20,00

5,00 20,00 12,00 15,00 15,00

10,00

i


ii ТЕМА 4. ГНЕЗДА НА ЩАСТИЕТО 29. Втора световна среща на общност20,00 ните арт центрове и мрежи 50,00 30. Щастие - Международна академична конференция ТЕМА 5. CULTURA EX MACHINA 70,00 31. Международен съвет на културните центрове 70,00 32. Открити пространства за изкуство 70,00 33. Пътят на камбанния звън 70,00 34. VT100 Дигитален дом - мисията възможна ІІ. Съпътстващи събития през 2019 ТЕМА 1. КУЛТУРНИ КРЕПОСТИ 233,00 35. Средновековен фестивал 50,00 36. Сила за живот 30,00 37. Луди-млади II 20,00 38. Колелото на живота 30,00 39. Arbanasi Summer Music – Фестивал на класическата камерна музика 60,00 40. Вплетени 40,00 41. Горчивият смях на щастливия човек 70,00 42. Усети 50,00 43. Панорама на световното нематериално културно наследство 20,00 44. DiPP2019 Световен конгрес – Цифрово представяне и опазване на културното и научно наследство ТЕМА 2. ОТВОРЕНИ КУЛТУРНИ ВРАТИ 70,00 45. Луди-млади I 30,00 46. Межународно Биенале на рисунката и изкуството от хартия 20,00 47. Фестивал на уличното изкуството – Деца се смеят и весело щуреят 30,00 48. Резидентен арт център Велико Търново 20,00 49. Графити във въздуха 50,00 50. Фестивал на нотите и боите 40,00 51. Градина на витража и мозайката 20,00 52. Позитивни рефлексии 10,00 53. Влак на щастието 40,00 54. Международен симпозиум за изкуство и природа 20,00 55. Седмица на стъпалата 50,00 56. Open Spaces – резидентна програма съвременни творци от Балканите 35,00 57. Intermedia арт фестивал 20,00 58. Само за деца 40,00 59. Fantastik Tarnovo 40,00 60. Международен фестивал на духовите оркестри

3,00

4,00

13,00

5,00

6,00

29,00

12,00

14,00

5,00

32,00

5,00

2,00

12,00 12,00 12,00

14,00 14,00 13,00

5,00 5,00 5,00

32,00 31,00 32,00

5,00 5,00 5,00

2,00 3,00 3,00

38,00 6,00 4,00

45,00 7,00 5,00 10,00 10,00 10,00 5,00

20,00

10,00

150,00 37,00 21,00 10,00 20,00

20,00

5,00

10,00

30,00 15,00

20,00

25,00 20,00

10,00

20,00 20,00

15,00

5,00

10,00

5,00

5,00

5,00

10,00

9,00 4,00

11,00 5,00

50,00 21,00

2,00

3,00

15,00 10,00

2,00 6,00 5,00

3,00 8,00 5,00

15,00 36,00 15,00 20,00 5,00 30,00

5,00

6,00

5,00 8,00

10,00 36,00

4,00

5,00

26,00 20,00 40,00

4,00

6,00

30,00

5,00


Допълнение  •  Финансови детайли

20,00 61. I Can – Cinema Air Nature 15,00 62. Лятна балетна академия 15,00 63. Еднопосочен билет до Марс ТЕМА 3. КУЛТУРНИ ПЪТИЩА 50,00 64. A (Пътят на азбуката) 20,00 65. Глаголица (Пътят на азбуката) 60,00 66. Международно биенале на литературата (Пътят на азбуката) 8,00 67. Вавилонска кула 20,00 68. Международен фестивал на градините и парковете (Пътят на градините) 20,00 69. Womad (Пътят на хубавата елена) 40,00 70. Обетована земя (Пътят на мигрантите) 36,00 71. Седмица на креативността и благополучието (Пътят на благополучието) 20,00 72. Портрет на политика като творец (Пътят на благополучието) 50,00 73. Всяко изкуство е политическо, а всеки е художник (Пътят на благополучието) ТЕМА 4. ГНЕЗДА НА ЩАСТИЕТО 20,00 74. Резиденции на бъдещето 50,00 75. Фестивал на кварталите 20,00 76. Хлебна къща Матера 30,00 77. Еразъм поколение 20,00 78. Censura 6 308,00 79. Съпътстващи събития 3 900,00 80. Годишен бюджет за 2020 3 988,00 B. Промотиране и маркетинг B.1. Рекламиране и промоция през 518,00 подготвителния период B.2. Промотиране на културното на- 153,00 следство на приноса на Велико Търново за общото европейско наследство по дължината на Източния Трансбалкански културен коридор B.3. Формиране и популяризиране на 467,00 регионален културно - туристически продукт с фокус - Велико Търново 2 600,00 B.4. Реклама през 2018 - 2019 г. 250,00 B.5. Маркетингови проучвания 1490 C. Административни разходи, разходи за възнаграждения и режийни 120,00 C.1. Режийни разходи 1 350,00 C.2. Възнаграждания 20,00 C.3. Административни разходи

5,00 10,00 5,00 2,00

40,00 5,00

10,00 5,00 5,00

10,00

7,00

9,00

44,00

2,00

3,00

15,00

5,00 5,00 8,00 5,00

8,00

15,00 10,00 7,00

20,00 9,00

20,00

3,00 6,00

5,00 10,00

8,00

5,00

12,00

10,00

5,00

5,00

20,00 853,00 400,00

900,00 500,00

300,00

500,00

1 000,00

0,00

500,00

1 000,00

200

920

200,00

120,00 800,00

36,00

20,00 6,00 4,00

8,00

36,00

5,00

21,00

802,00

2 871,00 3 000,00

582,00

484,00 103,00

1 140,00 127,00

240,00 60,00

19,00

23,00

98,00

115,00

100,00

200,00 64,00 150

850,00 25,00 220

50,00 30,00 0

150,00

200,00 20,00

624,00 228,00 111,00

154,00

131,00 0

0

iii


iv ІІ. КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ A. Финансиране на нова културна инфраструктура или пододбряване на съществуващи съоръжения A.1. И зграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище A.2. Изграждане на панаирно градче за изложения и конгреси A.3. Възстановяване на уникалния за България Музей на архитектурата във Велико Търново A.4. Възстановяване на културни ценности от национално значение, включени в списъка на ОПРР A.5. Експониране и адаптиране на културно наследство A.6. Реновиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на културната инфраструктура, включително прилежащото пространство, достъпна среда и системи за видеонаблюдение A.7. Проектиране и разширяване на Мултимедиен посетителски център, ул.“Н. Пиколо“, административна сграда на Регионален исторически музей B. Градско възстановяване (реновиране на площади, градини, улици, подобряване на обществени пространства) B.1. Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дворец на културата и спорта „Васил Левски“ и реконструкция и благоустрояване на парковото пространство пред ДКС „В. Левски”- гр. В. Търново, жк „Колю Фичето“ B.2. Озеленяване, благоустрояване, изграждане на тротоари и монтиране на градска мебел в обществените пространства B.3. Съвременни системи за ориентиране и информация B.4. Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло“гр. Велико Търново - ІІ-ри етап“ B.5. Изграждане на мултифункционална спортна зала към СОУ „Ем. Станев“- гр. Велико Търново - ІІри етап“

39 797,00 5 885,00 8 184,00 13 841,00 1 766,00 2 076,00

0,00 0,00

25 578,00 9 999,00

2 659,00

339,00

399,00

1 921,00

409,00

52,00

61,00

296,00

767,00

98,00

115,00

554,00

5 113,00

652,00

767,00

3 694,00

3 150,00

402,00

472,00

2 276,00

1 563,00

200,00

235,00

1 128,00

180,00

23,00

27,00

130,00

17 048,00 3 238,00 3 070,00

2 499,00

319,00

375,00

12 504,00 1 522,00 2 360,00

179,00

10,00

1 268,00

1 268,00

250,00

100,00

114,00

0,00

10 590,00

0,00 0,00

150,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150,00

0,00

1 805,00

8 622,00

55,00

150,00


Допълнение  •  Финансови детайли

B.6. Реконструкция и рехабилитация на наблюдателната площадка на ул. „Стефан Стамболов“ B.7. Реконструкция на старинни елементи от градското обзавеждане B.8. Създаване на акценти в градското пространство - галерии на открито с творби от хранилищата на културни институции и други B.9. Разработване и реализиране на цялостна туристическа информационна и указателна система B.10. Установяване на сътрудническа мрежа за регламентиране, разработване и реализиране на проекти в областта на културното наследство C. Инфраструктура C.1. Развитие на енергоспестяващ и екологичен градски транспорт; Развитие на интегриран градски транспорт): проектиране и изграждане на модерна автогара; Генерален план за организация на движението( подобряване на организацията (вкл.чрез реконструкция) на натоварените кръстовища в града C.2. Транспортна схема с алтернативни маршрути C.3. Реконструкция на обществени паркинги (ул. „Крайбрежна“ УПИ IV, кв. 329А, до сградата на Териториална дирекция на НАП – Велико Търново и до сградата на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ C.4. Рехабилитация на улици и тротоари, изграждане на паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на скоростта по основни транспортни артерии, огради, енергийно ефективно осветление и осветени пътеки, видеонаблюдение C.5. Реновиране на пешеходни пространства (пл. „Съединение“, пл. „Велчова Завера“, пл. „Поборнически“, пл. „Самоводски пазар“) C.6. Изграждане на велоалеи и велоспирки ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА % от общите разходи

38,00

5,00

6,00

27,00

54,00

7,00

8,00

39,00

57,00

7,00

8,00

42,00

122,00

122,00

77,00

77,00

8 908,00 2 625,00

881,00 335,00

3 038,00 394,00

0,00

4 989,00 1 896,00

25,00

3,00

4,00

18,00

256,00

33,00

39,00

184,00

5 255,00

415,00

2 489,00

2 351,00

82,00

10,00

12,00

60,00

665,00

85,00

100,00

480,00

0,00

0,00

59 797,00 7 885,00 16 184,00 1 000,00 27 578,00 3 000,00 3 660,00 100,00

13,19

27,06

1,67

46,12

5,02

6,12

0,00

490,00 0,82

v


Формуляр на Велико Търново, кандидат за Европейска Столица на Културата 2019 Български 2-ро Издание – Юли 2014

Издател: Община Велико Търново и ВТ2019 Община Велико Търново Адрес: „Майка България“ 2, Велико Търново 5000 Тел. номер: +359 62 619 304, факс: +359 62 627 997, е-майл: mayorvt@vt.bia-bg.com, www.veliko-tarnovo.bg ВТ2019 Адрес: ул. „Рафаел Михайлов“ 2, Велико Търново 5000 Тел. Номер: +359 62 52 05 75; е-майл: info@vt2019.eu; www.vt2019.eu

Екип ВТ2019 Стефан Ламбърт, Мариана Николаева, Ивелина Русева, Елиза Калози, Андрю Андерсън, Таня Маринова, Боряна Колева, Светла Пенчева, Драгомир Гайдаров, Екатерина Милиславова, Нелина Църова, Владислава Андреева, Борислав Александров Редакционен екип Андрю Андерсън, Борислав Александров, Боряна Колева, Драгомир Гайдаров, Екатерина Милислалова, Елиза Калози, Ивелина Русева, Мариана Николаева, Нелина Църова, Стефан Ламбърт, Светла Пенчева, Таня Маринова, Владислава Андреева Превод: Йорданка Антонова Корекции: Колин Уилямс Екип на Кмета Даниел Панов - Кмет Ганчо Карабаджаков Снежана Данева-Иванова

Община Велико Търново Иван Кръстев, Мариела Цонева, Нелина Църова, Павел Христов, Цветелина Пенева, Цветомир Бояджиев, и целият екип на Община Велико Търново Велико Търново и региона Кметовете и екипите на общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол Фотографи ДУПИНИ арт група (стр. 2, 80, 88) Иван Кръстев (p.9) Film Krajok (снимка на корицата, стр. 10, 29) Ростислав Грънчаров (стр. 26, 106) Art and Dance Center „Un Beso“ (стр. 33, 106) Арт лято (стp. 34, 106) Клуб „Таралеж“ (стр. 90, 96) ВТ 2019 (стp. 106)

Дизайн и печат Faber® www.faber-bg.com

Благодарности на всички доброволци координирани от Ивелина Русева

Благодарности на всички граждани на Велико Търново и на тези, които подкрепяха и помагаха на екипа на VT2019.