Page 1

POSTEN

RÖR

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2009

r det och v ä d a arf v – ör R ? CS

5 frågor till Hampe Mobärg – sidan 3 –

Projekt – VVS, VA och El/Tele – sidorna 2, 6, 7 –

Ny tävling: Känn igen produkterna – sidan 8 –


PE-rör

L ED A RE / V D H A R OR DE T

på väg ner i Ume älv UMEVA är det kommunala bolag som ansvarar för vatten och avlopp (samt avfall och återvinning) i Umeå kommun. De förnyar just nu en utloppsledning från avloppsreningsverket i Umeå och Peab har entreprenaden.

Puh....är det över? Hej alla! Så var det dags för ännu en utgåva av vår Rörpost. Fokus i detta nummer ligger på företagsansvar (CSR), pågående och avslutade projekt samt nya produkter.

Den gamla har gått av och skall nu ersättas av en ny PE-ledning från Pipelife, i den imponerande dimensionen 1 400 mm, och placeras längre ut i Ume älv. Planeringen har pågått sedan i somras, rören är levererade och sammanfogade och lyfts därefter på plats. –Jag är imponerad, speciellt av Pipelifes snabbhet, från order till leverans, säger Peabs platschef Patrik Gustafsson. De har snabbt ställt tillräckliga resurser till förfogande. Peab har serviceavtalet med UMEVA och utför arbetet, med undantag av svetsningen av rören som görs av Pipelifes egen personal. Efter sammanfogning sänks rören med åtta betongvikter á tio ton ner älven. Rörposten återkommer med bilder från själva sänkningsarbetet. Per M Lauesen, Pipelife.

Vi visste att 2009 skulle bli ett tufft år med minskande volymer. Hur blir 2010? Vem vet? Tärningen är kastad och oavsett läge är det december. Vi är igenom ett volymmässigt förlorat år. Pipelife har gjort stora besparingar under 2009 via ett koncernövergripande program och går in i 2010 med tillförsikt (tack till alla medverkande för ett fantastiskt engagemang). Vi har också laddat med nya produkter och i Stockholm får vi en ny medarbetare i januari, Claes Köhler. Han presenteras i kommande Rörpost. I detta nummer belyser vi vad företagen bör och kan göra som ”goda medborgare” i sina respektive roller, lokalt, regionalt och inte minst globalt. Här ska man ta hänsyn till storlek och möjlighet till påverkan men ”alla ska med”! Byggsektorn borde föregå med goda exempel. I detta nummer försöker vi ge en bild av Pipelifes Sveriges olika engagemang. Det kan gälla allt från lokal medverkan på de orter vi bedriver verksamhet i eller i Europeiska branschfrågor. Vi vet att hälsa, miljö och säkerhet inte alltid kommer med på agendan i vår omvärld. Här är man lite stolt som svensk i en internationell koncern. Vi ligger långt fram! Det innebär också att vi ställer krav på våra underleverantörer. Inte alltid bara priset... Ta en funderare på vad som är Er och Din policy inom begreppet CSR.

Imponerande dimension PE-rör, 1,4 meter.

Vi på Pipelife är redo för att möta framtida krav från samhället, kunder, anställda och ägare. Det kommer krävas kreativitet, hårt arbetet och inspiration att skapa förutsättningar för fler, bättre och uthålliga affärer tillsammans. Så starta i tid! Tack, kunder, leverantörer och anställda för 2009! Jag önskar er alla en fridfull Julhelg och ett Gott Nytt År! Peter Andersson VD

Pipelife stänger för jul- och nyårsfirande onsdagen den 23 december kl. 12.00 och öppnar igen onsdag 7 januari kl. 07.45.

Daniel Bohlin, Peab, Christian Stensland, Pipelife, Patrik Gustafsson, Peab, Patrik Nygård, Grusschakt, Stefan Holm, Pipelife och Per M Lauesen, Pipelife.


5 frügor till... ...Hampe Mobärg, projektledare fÜr Aktionsgruppen Smü Avlopp och VD fÜr maskinentreprenÜrerna. Hur bÜrjade det här uppropet? –I samband med Rikskonferensen Avlopp och Kretslopp, i LinkÜping, i vüras. Dü stod det klart hur illa det egentligen är ställt med statusen pü de enskilda avloppen i Sverige. Vi valde att agera direkt och dra igüng Aktionsgrupp Smü Avlopp. Ja, hur illa är det egentligen? – Av de cirka 900 000 ensiklda avlopp som finns i Sverige saknar 40 procent godkänd rening. Trots att vi haft lagstiftning sedan 1970-talet och att det finns färdiga tekniska lÜsningar har väldigt lite hänt pü det här omrüdet. Det är ett stort problem när det gäller vatten i vür närmiljÜ och ÜvergÜdningen i ÖstersjÜn.

att arbeta med varandra. Dessutom har vi samma mĂĽl: att bidra till att vi om tre ĂĽr byter ut dubbelt sĂĽ mĂĽnga smĂĽ avlopp per ĂĽr som nu!

PRODUKTNYHETER 2009

Oktober

Vilka stür bakom? – MaskinentreprenÜrerna, representerade av mig, Svenska RÜrgrossistSven en fÜreningen, reprefÜre senterade av Raivo sent Viask Via och VVS-Fan ra vatte adar vü brikanternas Rüd, br som sk pp lo ü av mot sm Aktion representerade av re Hans Ewander. H Vüra verksamV heter har en nära koppling och det är lätt och okomplicerat

NDE EDDELA PRESSM -20 2009-10

a ra svensk a r av vü lik oreninga pper ut nästan stora fÜr slä r shus ger lopp gÜ hushüll) och fritid % av Sveriges kommunalt av s. era d n villor (10 ov me frü p ll p ren lop avlop a hushü bytas ut eller stÜring, anser skilda av n med enskilt alla andr ver stür ljÜfÜr Smü en a. Hushülle de ämnen som ü avlopp behÜ nt okända mi gen. Bakom an renÜrern vatten. mä dessa sm pü torsda ÜvergÜd nentrep nna all mycket ns. 400 000 av stopp fÜr de mellt startade en och Maski ta ma tillsam hÜg tid att sät lopp�, som for ossistfÜrening rgr Av är RÜ Smü – Det Svenska uppen tekniska d, a sgr Rü on dig as fär rn �Akti det finns treprenÜrerna. ck ür brikante och att flä nen VVS Fa 70-talet samma i Maski blem när ma fläck stiftning sedan e Mobärg, VD och stampar pü pü sam stort pro r lag mp det är ett Stampar vi har haft en hänt, säger Ha oppssystem stü gre och att som – Trots , har väldigt lite a bristfälliga avl blunda fÜr län sjÜn. stÜring, na fÜr ljÜ ter ärd mi kan Ös gar av den bort den att ütg lÜsnin vi inte Üdningen att bygga bort fÜr att bygga kten fÜr situation som erg sta Üv År er – fÜr miljÜ och amling Det är en och resurs efter ür. vattnen i vür när nationell krafts vür kunskap d g, det gäller vs en lüngsikti Vi vill bidra me sa att – Nu krä oppen stür fÜr. att fü des vdrag avl T-a erna fÜr stÜring de smü kommun äggningar. RO miljÜfÜr en och onÜdiga regering undermüliga anl ärd! garna tighetsä da sig büde till ta sina ektiv ütg opp. s till fas vän liga eller by mpelvis en eff avl a ü ärd Stimulanruppen tänker der sm a un mü a att ütg opp, är exe en av all m som deras Aktionsg f tighetsägarn ble ytt avl er tillsyn

Vad har ni gjort och vad planerar ni? – Rätt mycket faktiskt. Och en del har redan märkts utüt. Vi har skrivit debattartiklar och pressreleaser, hüllit seminarier, debatterat, deltagit under Almedalsveckan. Vi vill att kommunerna kartlägger och skärper tillsynen och vill att fastighetsägarna blir medvetna om miljÜproblemen.

NYH ETER !

FO! le!x ERIN TerF

rande! E LLT ow ritt utfÜ NYPAH nf! KTUloEge – nu i ha n

installatio

5 Supersnabb rt 5 Ingjutningsba 5 Metermärkt at 5 Svensktillverksortiment 5 Halogenfrittfyller EN 61386-22 5 RÜren upp

El, grĂĽ

El, grĂĽ

Benämning EQ 3G1,5

Dim.

E-nummer 14 142 50 14 142 51

16 16

orange Benämning 1X4X0,5 ELQXBE

Dim.

E-nummer 14 142 60

16

Data, blĂĽ

Var kan man fü reda pü mer? – Genom att hülla upp Ügon och Üron, aktivt sÜka i tidningar och pü nätet. Det gür naturligtvis ocksü bra att kontakta nügon av organisationerna bakom uppropet.

16 16 16

14 142 66

TV, grĂśn Dim.

E-nummer 14 142 70

16

Pipelife

Sverige

* PVC =

EK 5G2,5

20

100/2400 100/2400 50/1200

FK 3G1,5 FK 5G1,5

16 16

FK 5G2,5

20

14 142 47

fritt

icke halogen

FĂśrpackning 100/2400

Benämning CQ KTV 1,0/4,8

m, rĂśd

Brandlar E-nummer 14 142 75

16

14 142 43 14 142 44

FĂśrpackning 100/2400

100/2400 100/2400 50/1200

EK 4G1,5 EK 5G1,5

16

FÜrpackning Benämning 100/2400 5E LSZH UTP KAT 100/2400 5E LSZH 2XUTP KAT 100/2400 6 LSZH UTP KAT

Dim.

E-nummer 14 142 64 14 142 65

16

14 142 41 14 142 46

100/2400 100/2400 50/1200

EQ 5G2,5

20

Telefon,

FĂśrpackning 100/2400

Benämning EK 3G1,5

Dim.

E-nummer 14 142 40 14 142 48

FĂśrpackning 100/2400

EQ 4G1,5 EQ 5G1,5

16

14 142 52 14 142 56

EL*

, PVC KAB

NFRITT RĂ–R

HALOGE

NFRITT

HALOGE

Dim.

AB, Box

16

50,

Oktober

FĂśrpackning 100/2400

Benämning ELQYB 2X1,0

Telefo 524 02 Ljung.

21 n: 0513-2

info@ E-post: in pipelife.se da:: www. emsida 21 99. Hemsi 00. Fax 0513-2

2009

pipelife.se

NYInHFlEeTERINFO AKTxUEL!LT ! – nu m ed lügfri! ktio 5 Upp till 80% 5 Snabb och reduktion av dragmotstündet 5 Minskar behproblemfri kabeldragning 5 Utesluter ovet av hjälpdosor klad 5 Underlättar diga smÜrjmedel 5 Lägre kost framtida kompletteringar nad 5 Metermärkt er och hÜgre intäkter 5 -25 till +90 5 Svensktillverk°C

INFO!

nsinsida

!

at

Sortime

nt

Halogenf

ria, exib

la lĂĽgfriktion

srĂśr fĂśr elins

E-nummer

Dimension

14 140 82 14 140 83

Oktober

AB, Box

50, 524

InFlex – haloge

02 Ljung.

Telef Telefon:

nfria flex

0513-221 00. Fax

160 &! 0O 11F 0,IN HET6ER! p!& Snapp

rĂśr frĂĽn

0513-221 99. Hemsi

Pipelife

da: www. pipelife.se E-post: info@

pipelife.se

ELipLT belskyddsrĂśr NYAKTUSn Delbart ka

– en ny generation inomhusavloppsrÜr

ion Ny Dimens 60/50 mm

323 Ă?DE32.OCH T s &INNSIB NNENPLAS AVĂ?TERVU s 4ILLVERKAS VERKTYG TĂ‹NGAnINGA s ,Ă‹TTATTS METER RÂŞPER SKABEL s 6INKELBA RnSVAGSTRĂšM LACKA LĂ?SK s 5TBYTBARA KRAFTKABEL S4EKNISKA ABEL 0 3VERIGE TELEK Ă‹NDAPĂ?3 OCHGODK  s 0ROVADE TITUT33 &ORSKNINGSINS

AKTUELLT! ip

el

if

e .s

e

ETER INNERDIAM 4ACKVARE OPMED SSARDENIH RĂšR MMPA AVMM ALLATYPER OM NVĂ‹NDASS +ANĂ‹VENA SSATSTILL ENLAGNING 50 mm rĂśr.

� �Snappan

se

w

P MELLAN3NIP GĂ?NGSMUFF SKYD SRĂšR ELBARRĂšVER DELBA KABELLSKYDD HELAKABE HHELA OCH PPOC 3NAPP 3NA 

w

w

.p

ip

e li

fe

.se

ww

ww

w. p

ipe

life

.se

w w w.

w w w. p ip e life . se

pipe

rssystem n pĂĽ plastrĂś Specialiste AB Sverige Pipelife

life

w.

pi

p el

if e

.

p

w

w

w

. se

.se

Oktober

0513-221 Telefon:

NYVHipETERINFO AKTer E3L!LT ! – trippeU lväggrÜr! et

ER! T E H NY

frĂĽn Pipe life

5 Snabb och 5 Säker tätn enkel fÜrläggning ing 5 Koppling sbar av kabelrÜr t med alla andra

5

HĂśg styv

typer

het

Sortime

nt

KabelrĂś

r

E-nummer 06 614 22

Dim. mm 110

06 614 23 06 614 24

Augusti

Benämning SN8

110

E-nummer 06 614 28

Längd 6m

SN8 S

110

6m 6m

SSN8

TillbehĂśr

2009

w w w

Färg Gul GrÜn Orange

Benämning FlexbÜj 110

06 614 30

.p

ip

Skarvmuff 110

e li

fe e

.s

w w

i universal

UNI – somhandgrepp anpassas den

w

..p p

ip

ell iiff

e.

se

w ww

ww

I

runn UN

Tillsynsb

w

ta

e e .s

if

el ip

se

w

w

w

.p

ip

e li

fe

.se

ww

ww

w. p

ipe

life

.se w w w. p ip e life . se

ipe

life

.se

Pipelife Sver Sverige AB

nya smar

enkla v. dina beho Med nügra ha pü lager nnen efter nsion, att kta tillsynsbru en per dime brunn med perfe en varianter, ligheter. och klar Bara tre ktionsmÜj : monterad bästa inspe men ändü skaper och flÜdesegen elavgrenad - eller dubb er-, hÜger et. lopp, vänst fes därav namn ard. Pipeli Rakt genom allt, stand n klarar ligtvis ram gür 400 är natur – UNI-brunne kningsprog i dimension lingen. e Polar betäc Stigardelen den här nykom uppskattad inera med sedan länge rkt att komb kling. därmed utmä vi kallar utvec Det är det fÜr VA-brunnar broschyr Ür. hÜr. tillbeh Pipelifes Se ocksü ar och Üvriga betäckning stigarrÜr,

w

w. p

Specialiste sten pĂĽ pla strĂśrssyst em

.

p

�SMART SMÄLLER DET...�

2009

fe.se inf pipeli E-post: info@ .pipelife.se 00 www

ip

SMARTLINE

ÂŽ

Sverige

N, GrĂĽ

100/2400 m 100/1800 m

2009

Pipelife

tallationer , PP, 750

FĂśrpackning

InFlex 16 mm InFlex 20 mm

w w w.

pipe

life

w.

pi

p el

if e

w

w

. se

w w w. p i p e l i f e . s e

Telefon: 0513-221

www

.pip

elif

.p

ip

el

if e

.s

e.se

00 www .pipelife.se E-post: info@ pipelife.se

INFO!

.se

221 99. 00. Fax 0513- 622 20. 0513-221 Fax 0321. Telefon: 221 00. pipelife.se 02 Ljung n: 051350, 524 E-post: info@ ma. Telefo AB, Box 84 Ă–lsrem www.pipelife.se Sverige AB, 514 Pipelife Hemsida: Sverige Pipelife

Nyhetsbladen kan laddas hem pü www.pipelife.se eller beställas hos Pipelife.

e

w

w

.p


Handfasta tips från en expert –Dagens unga talanger är annorlunda än gårdagens. De är mer självständiga och ställer högre krav.

Miljöbil. Pipelifes VVS-representant Ragne Pedersen föregår med gott exempel och har precis skaffat sin andra hybridbil, en Toyota Prius.

Petra Dahlman, CSR-ansvarig på Svenska McDonalds är medveten om innebörden och betydelsen av CSR (Corporate Social Responsibility). Hon tycker det är en självklarhet att företagen har CSR på dagordningen och ser det som ett kontinuerligt, medvetet arbete. Bland annat för att vara en attraktiv arbetsgivare för 80- och 90-talisterna men också för att öka affärerna och klara en

CSR

Kids Contest. En tävling för att engagera barnen i samband med Pipelife Internationals 20-årsjubileum i år. Här är ett vinnande och talande bidrag från Spanien i åldersgruppen fem-sex år.

Stöd till skolor. Vilka ska få tillgång till marknadens bästa och modernaste material, om inte framtidens elektriker och rörinstallatörer, studenterna på yrkesskolorna?

granskning av medvetna kunder. –Inventera vad som gjorts, sätt upp en målsättning och fokusera (arbeta med) det viktigaste, säger hon. Man blir aldrig färdig men det vill till att börja i tid. –Det handlar om ansvar, som vi som företagare ska ta för att överleva i en allt tuffare framtid, om image och att skapa ett värde, mer än i kronor och ören.

– att ta ansvar

CSR, Corporate Social Responsibility. Företagens samhällsansvar eller företagens medborgaransvar, kallas idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Enligt flera undersökningar förväntar sig allt fler kunder och anställda att företag ska ta större ansvar i samhället än att bara generera vinst. Detta samhällsansvar kallas ofta för CSR även på svenska men begreppet företagens samhällsansvar används i allt högre grad.” (Källa: Wikipedia)

Pipelife hjälper till.

Nordic Poly Mark. Ett gemensamt kvalitetsmärke för de Nordiska länderna med målet att bibehålla en hög kvalitet på produkterna.

Pipelife är med.

Säker Vatteninstallation. Branschregler som ställer krav på både installatörer och produkter med målet att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Pipelife är med.

M u


Röda Korset. En av flera viktiga organisationer som bedriver världsomfattande hjälpverksamhet.

Pipelife har stöttat.

Mats Thorén, marketing chef på Pipelife och Petra Dahlman, CSR-ansvarig på Svenska McDonalds utbyter erfarenheter.

Stop™ syftar till att öka säkerhetsmedvetandet och därmed förebygga olyckor på arbetsplatser.

0 1.00 are! t r a – sn använd

Pipelife har genomfört.

NPG:s Plaströrsåtervinning

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö!

omfattar rör- och rördelar av PVC, PE och PP. Insamlat material sorteras, tvättas och Plaströrsåtervinning återvinns. Systemet bekostas av de rörtillverkande medlemsföretagen i Nordiska Plaströrgruppen, NPG. NORDISKA PLASTRÖRGRUPPENS

Pipelife är med.

Vinyl Foundation har publicerat en lista över de europeiska PVC-tillverkare som har tagit sitt sociala ansvar genom att bidra till Vinyl 2010.

Pipelife är med.

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Pipelife är med.

Basta-systemet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror.

Pipelife är med.

ISO 14001-certifierad. Miljöledningssystem. Så här lyder Pipelifes formella policy: ”Vår målsättning är att erbjuda kretsloppsanpassade och lätthanterliga plaströrssystem med lång livslängd. Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med övergripande och detaljerade miljömål. Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar & förordningar inom kvalitet och miljöområdet. Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystem för kvalitet och miljö.”

Annelunds IF blev femma i division 2-fotbollen medan Dalstorps IF vann division 5.

Pipelife fanns med.


RE F E RE N S E R

Det pekar åt rätt håll för tysta Stilla® Engelska Skolan håller på att etablera sig i Huskvarna. Bygget är ett intressant exempel på att Stilla® lämpar sig både för ROT och nybyggnation. – Det fanns krav på ljuddämpning i vissa zoner och ”tysta rum”, förklarar projektledaren Fredrik Berg på Ståhlgrens VVS som fick jobbet. Men för enkelhetens skull valde vi Pipelifes tysta system, Stilla® överallt. Ett beslut han är nöjd med. – Ja, det har verkligen flutit på bra. Plast är mycket enklare att jobba med än alternativen, monteringsmässigt är det lätt och det är kopplingsbart mot övriga system. Peter Sandberg på Ahlsell i Jönköping håller med: – Ja, Stilla® är lättsålt. Främsta argumentet, utöver det tysta resultatet, är att det är kompatibelt med övrigt, exempelvis Nordic, men också att det är lättkapat. Bygget går i flera etapper och är helt klart hösten 2010. Till viss del handlar det om renovering/ ombyggnad av befintliga fastigheter och till viss del om ren nybyggnation.

Stilla® på Engelska skolan i Huskvarna, för ljudnivåns skull. Fredrik Berg på Ståhlgrens VVS guidar Ragne Pedersen, Pipelife och Peter Sandberg, Ahlsell, på det imponerande bygget. Ståhlgrens gjorde sitt första projekt med Stilla® 2001 men Engelska skolan är det absolut största

Fotnot: Internationella Engelska Skolan är en av Sveriges ledande friskolor. Ms Barbara Bergström, amerikanska och ursprungligen lärare i naturvetenskap, grundade moderskolan år 1993. Skolan har sedan expanderat runt landet, med framgångsrika skolor för årskurserna 6-9 i Gävle, Örebro, Linköping, Järfälla, Bromma, Eskilstuna, Täby och Enskede (som också har gymnasium). Skolorna följer svensk läroplan, är godkända av Skolverket och avgiftsfria (utbildningen betalas av elevernas hemkommuner med s.k.”skolpeng”). (Källa: www.engelska.se)

Bra rulle för PoB PoB Elektriska och JM Bygg valde PowerFlex från Pipelife till bygget vid Hornstull i centrala Stockholm.

Anders Frisk på PoB Elektriska rullar behändigt ut PowerFlex från Pipelifes nya avrullningsställ.

hittills för det framgångsrika Huskvarnaföretaget som bildades 1972.

Det är AB Borätt som bygger två nya hus med 66 ljusa och attraktiva lägenheter med suveränt läge och utsikt över både Tantolundens grönska och Årstavikens vatten. PowerFlex är namnet på Pipelifes fördragna flexrör, lätt igenkända och smart förpackade i sin

karaktäristiska blå skyddsplast. – De ligger bra skyddade, det blir billigt och skonar miljön med minimalt avfall, förklarar Kjell Pettersson, Pipelifes representant i Stockholm. PowerFlex finns med ett stort antal varianter och uppsättningar kablar, både med traditionell kabel men också för telefon, data, TV och brandlarm.

Fotnot: Hornstull är ett område på västra Södermalm i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts. Den västligaste delen av Södermalm hade sedan medeltiden (1422) kallats Horn, ett namn som med största sannolikhet syftade på Åsöns spetsiga västra udde. När sedan stadstullen förlades till området i samband med byggandet på 1660-talet av en flottbro över till Liljeholmen kom den naturligt nog att kallas Horns tull, ett namn som snart kom att skrivas ihop och överleva tullens avskaffande 1811. (Källa: Wikipedia)

MÄSSOR easyFairs elmässa, Stockholm, 22-23 september. Pipelifes breda sortiment av flexrör lockade många till montern.

VA-gruppens lokala minimässor (bild från Kristianstad). Mässor hölls också i Örebro, Skövde, Göteborg, Halmstad, Kalmar, Jönköping och Helsingborg.

El i Norrland, Sundsvall, 26-27 augusti. Slog rekord med cirka 2 500 besökare under de två dagarna.

Mässor 2010. Du vet väl att det alltid lönar sig att hoppa in på Pipelifes hemsida och titta under rubriken Almanackan i nyheter. Där publicerar vi mässor och annat värda ett besök. Se också baksidan på Rörposten. Bland godbitarna 2010 rekommenderar vi: Nordbygg 23-26 mars i Stockholm, Maskinexpo 27-29 maj i Barkarby, EBR-dagarna 1-4 juni i Västerås, easyFairs elmässa 20-21 oktober i Stockholm.


Med kameran i högsta hugg VIP-besök. Se så fina rör vi gör 1. Pipelife Sveriges VD, Peter Andersson, guidar bolagets COO (Chief Operating Officer), region Väst och Nord, Javier Miranda, runt i produktionsenheten i Ljung.

Rörande.

Med Turning Torso i bakgrunden inspekterar Pipelifes Kjell Johansson, Skanskas Per Flink och VATEK:s Per Samuelsson Malmös nya stolthet: den nya hamnen som tas i bruk våren 2011.

Copenhagen Malmö Port Malmö hamn kommer att byta utseende fullständigt. Skanska arbetar som bäst på att genomföra projektet. Malmö Stad äger marken och projektet görs åt hamnbolaget Copenhagen Malmö Port. Projektet togs i våras och redan nu är ytan totalt förändrad. – Ja, en riktig utmaning, medger Per Flink, sektionschef åt Skanska på produktionsenheten för CMP. Vi får utnyttja Skanskas hela kompetensbredd och har plockat hit folk från hela Sverige. Runt 160 personer är för närvarande involverade från Skanska med underentreprenörer. Ytan är på nästan 430 000 kvadratmeter (50 fotbollsplaner), marken är förberedd och man planerar att kunna ta hamnen i drift första halvåret 2011. – Slutbesiktning är 27 mars, exakt två år efter det att vi fick kontraktet, berättar Per Flink.

Det nya läget innebär en rad miljöfördelar då godstrafiken flyttar ut från centrala delarna av Malmö. Pipelife har levererat stora mängder rör för kabelskydd (Viper 3), avlopp och dagvatten (Pragma®), dränering, vatten samt Polar brunnar och betäckningar. – Glädjande, tycker representanten Kjell Johansson. Och ett bra samarbete mellan inblandade parter. Lär mer om projektet på www.cmport.com

Pipelifes rör räddar grodor När Botniabanan (19 mil järnväg, 143 broar och 25 kilometer tunnel mellan Ångermanälven och Umeå) byggs har miljön satts i fokus. Man har tänkt på allt från buller och påverkan på vattendrag – till kräldjursevakuering... Ja, naturligtvis har kräldjur, fiskar och däggdjur sina vandringsleder i anslutning till sträckningen. Därför har ett antal specialövergångar, tunnlar

och annat byggts. Kabelkanalisationsbrunnarna har också försetts med en ”nödutgång” för grodor som ramlat ner i djupet. Via ett PE-dräneringsrör från Pipelife kan de vandra upp och ut i friheten. Själva utloppet ligger cirka 20 cm från marknivå så ingen oplanerat kan krypa tillbaka ”fel” väg. Smart, enkelt och omtänksamt, eller hur?

Se så fina rör vi gör 2. Anders Rickeberg, Teknisk Chef på Pipelife, förklarar begreppet extrudering för Catharina Eriksen, redaktör på Svenskt Vattens tidning. Läs hennes reportage i nummer 6 av tidningen.

Kampanj pågår. I samband med introduktionen av PowerFlex (fördragna flexrör) och InFlex (flexrör med lågfriktionsinsida) pågår en riksomfattande kampanj som bland annat innehåller butiksskyltning och tidsbegränsade kampanjpriser.

NCC, Örebro. Kanske inte riktigt lika många Stormboxar som i tävlingen i förra numret av Rörposten. Men NCC i Örebro har ändå lagt en imponerande mängd av Pipelifes flödesutjämnande boxar i anslutning till Behrn Arena. På bilden syns Rickard Vanhanarkaus och Kent Eriksson.


Anta box let Sto ar: 2 I förr r an 450 mdet o umret av R m st Storm att giss örposten a s b

Tävling

2010 • Dimensionering av VA-ledningar, 13-15 januari, 27-29 september, Göteborg (Teknologisk Institut)

Almanackan

• Dricksvattenteknik, Introduktion; 1-3 februari, 6-8 september, Sigtuna. Diplomkurs: 22-26 mars+3-7 maj, 27 september-1 oktober+8-12 november, Sigtuna (Svenskt Vatten)

• Regionala VA-mässor, 2 februari, Gävle, 4 februari, Örnsköldsvik, 9 februari, Borås, 11 februari, Trestad, 28 september, Växjö, 30 september, Norrköping, 5 oktober, Västerås, 7 oktober, Stockholm (VA-gruppen, VVS-Fabrikanternas Råd)

Identifiera artikelnummer Hur är det med produktkännedomen?

e t oxar på bil ller räkna ävling han den, u d Följa s ynlig t (?) anta lade n let a och Rätt på en de tio ha dolda sv r . Torm aktivitet därmed ar: 2 450 vunn estor boka s t . it var p, Em d via Upps sit T a m Bedd la, Patrik a Persso icnet: Car t present n ko R in l Ahlb gestrand agnarsso , Gävle, P Aspegren rt n, Lu org, ernilla , Nin , P nd, M a Ale Karls artille Holm xa kr at , g Erna ona, Patr Richard Å ndersson, tias Sven ren, ik No sson, Melin kesso Växjö r é n, , Gör n Gratt , Möln an dal. , Örebro, is! O svar ch fortsä på tä tt skic vling ka in Det k arna. an lö na sig ...

Den här gången gäller det att placera sex artikelnummer (RSK-nummer alternativt E-nummer) i rätt kategori, VA, VVS eller El/Tele. Skulle det inte sitta i huvudet, eller om bilderna Maila ditt svar till rorposten@pipelife.se. Tio inte ger hjälp nog blir det till att söka på hemsidor, framlottade svar bland de med sex rätt får ett i nyhetsbrev eller i produktkataloger. Lycka till! fint pris efter deadline som är 31 januari 2010.

• Provning och kontroll av VA-ledningar, 4-5 februari, Göteborg (Teknologisk Institut)

VA

• Svetsning av polyetenrör, 9-11 februari, plats ej bestämd, 16-18 mars, Örnsköldsvik, 26-28 oktober, plats ej betsämd, 16-18 november, plats ej bestämd (Svenskt Vatten)

2. 2830619 2.

• Hem & Villa, 4-7 mars, Malmö, 7-10 oktober, Stockholm, 4-7 november, Göteborg (Vi i Villa, Stockholmsässan)

3. 4. 1414250

3. 2359303

4.

• Underhåll, 9-12 mars, Göteborg (Svenska Mässan) • ISH China, 10-12 mars, Beijing, Kina (Messe Frankfurt) • Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer, 16-18+31 mars, Stockholm, 25-27 maj+8 juni, Göteborg, 14-16 september+5 oktober, Stockholm, 9-11+23 november, Göteborg (Teknologisk Institut)

El/Tele

1.

1. 2360471

• Smagua, 2-5 mars, Zaragoza, Spanien (Feria de Zaragoza)

• Avlopp & Kretslopp, 9-10 mars, Linköping (Avloppsguiden)

VVS

5.

6. 2340142

5. 0661375

6.

• Nordbygg, 23-26 mars (Stockholmsmässan) • Avloppsteknik, Diplomkurs: 12-16 april+24-28 maj, 20-24 september+15-19 november, Sigtuna (Svenskt Vatten) • Svenskt Vattens årsmöte med föreningsstämma, 18-19 maj, Norrköping (Svenskt Vatten) • IFAT, 4-6 maj, Shanghai, Kina, 13-17 september, München, Tyskland (Messe München)

Jubilarer på Pipelife!

• MaskinExpo, 27-29 maj, Stockholm (MaskinExpo) • EBR Metod- och maskindagar, 1-4 juni, Västerås (Svensk Energi)

Vincent Johansson (lilla bilden)

• 7:e Nordiska Dricksvattenkonferensen, 7-9 juni, Köpenhamn, Danmark (DANVA)

i 35 år, Lars Johansson, Torgny

• Tekniska mässan, 19-22 oktober, Stockholm (Stockholmsässan)

Thomas Svärdh, Eero Kangas

• Elmässa, 20-21 oktober, Stockholm (easyFairs) • Scanautomatic, 26-28 oktober, Göteborg (Svenska Mässan)

Rörposten Ansvarig utgivare: Mats Thorén Redaktion n@pip ip pel elif lif ifee.sse Mats Thorén, mats.thoren@pipelife.se Monika Liljestrand, monika.liljestrand@pipelife.se

har varit anställd på företaget Karlsson, Kurt Marklund,

och Magnus Svensson i 25 år.

❊ Pipelife Sverige AB Box 50 524 02 Ljung Telefon 0513-221 00 Fax 0513-221 99

❃ Pipelife Sverige AB 514 84 Ölsremma Telefon 0513-221 00 Fax 0321-622 20

Hemsida: www.pipelife.se E-post: rorposten@pipelife.se

Tryck Eskils Tryckeri AB, Borås Framsidesbild: CSR, Corprate Social Responsibilty kan vara att på olika sätt hjälpa organisationer och föreningar i sitt arbete. Bilden är tagen vid ett av Zirkus Loko-Motivs kulturarrangemang i centrala delarna av Stockholm. Drakens stomme är elektrikerrör från Pipelife.

All information på ett ställe www.pipelife.se

Rorposten_december_2009  

Rorposten_december_2009