Page 1

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA

PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

miejsce na naklejkę z kodem

dysleksja

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEST IV

Instrukcje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

W TEATRZE

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi: A

B

C

D

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A” A

B

C

Czas pracy: 60 minut

Liczba punktów do uzyskania: 40

D

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. A

B

C

D

8. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. www.testykompetencji.com.pl

9. Ostatnia strona arkusza przeznaczona jest na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. T-6-4-2010/2011

POWODZENIA !


W TEATRZE

Afisz teatralny - „Czarowanie słowem” wydawnictwo WSiP

ZADANIE 1. Kiedy odbyło się pierwsze przedstawienie „Pinokia”? A. 20.02.2008 r. B. 20.03.2008 r. C. 20.02.2007 r. D. 20.04.2007 r. ZADANIE 2. Kto zagrał rolę tytułową? A. Krzysztof Płuciennik B. Łukasz Marks C. Andrzej Borzęcki D. Ignacy Składowski ZADANIE 3. Teatr „Kukiełka” znajduje się A. w Krakowie B. w Gdańsku C. w Warszawie D. w Olsztynie ZADANIE 4. Przedmiot niezbędny w przedstawieniu, np. różdżka wróżki to A. sufler B. rekwizyt C. didaskalia D. afisz 2


ZADANIE 5. Który z podanych niżej zapisów dzisiejszej daty nie jest poprawny? A. 02.04.2009 B. 02. IV. 2009 C. 02 IV 2009 D. 2 kwietnia 2009 Recenzja baletu "Pinokio" Borisa Ejfmana

Wbrew temu, co twierdzi słynny rosyjski choreograf Boris Ejfman, jego „Pinokio" nie jest baletem dla dzieci i dorosłych, ale przedstawieniem dla najmłodszych widzów - jeśli w ogóle zniosą oni dłużyzny i chaos spektaklu. W każdej bajce można znaleźć coś, co w rękach uzdolnionego reżysera zmieni się w sugestywną opowieść o odwiecznej walce sił dobra i zła, da okazję do ujmujących teatralnych efektów wysnutych z nierzeczywistego świata, a w rezultacie przemówi do wyobraźni, porwie siłą metafory i wzruszy nie tylko najmłodszych, ale i starszych widzów. Taki cel stawiał sobie zapewne i Boris Ejfman, skoro twierdził, że jego najnowsza praca skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Kanwą uniwersalnego w zamyśle spektaklu uczynił „Pinokia" i wybór ten zaciekawił wielu miłośników baletu. Na dwa przedstawienia „Pinokia" w Teatrze Wielkim w Warszawie odegrane podczas dwunastej wizyty słynnego Sanktpetersburskiego Teatru Baletu, od dawna nie można było dostać biletów (…). W spektaklu Ejfmana nie ma ani czytelnej i trzymającej w napięciu dramaturgii, ani sugestywnych pomysłów, ani metafory. (…) Teatralnie, myślowo i estetycznie spektakl nie wznosi się nad poziom szlachetnej tandety. Jedynym jasnym punktem pozostaje sztuka tancerzy Sanktpetersburskiego Teatru Baletu - na czele ze znakomitym Jurijem Smiekałowem w roli małego Pinokia - budzących podziw precyzją wykonania klasycznych układów. Czy tego spodziewaliśmy się po choreografie obwołanym jednym z największych twórców współczesnego baletu? Bartosz Kamiński Gazeta Stołeczna 27 czerwca 2002 http://www.teatry.art.pl/!zagranica

ZADANIE 6. Na podstawie tekstu można wywnioskować, że A. autorowi recenzji przedstawienie baletowe bardzo się podobało B. autor recenzji nie był na całym przedstawieniu C. przedstawienie okazało się bardzo nudne i przewidywalne D. grający w przedstawieniu aktorzy nie byli przygotowani do swoich ról ZADANIE 7. Gdzie odbyło się przedstawienie? A. W Teatrze Wielkim w Warszawie B. W Teatrze Narodowym w Krakowie C. W Teatrze Miniatura w Gdańsku D. W Teatrze Lalek w Białymstoku ZADANIE 8. Ile razy wystąpił w Polsce z „Pinokiem” balet Borisa Ejfmana? A. Trzy razy B. Dwa razy C. Raz D. Ani razu

3


ZADANIE 9. Według zamierzeń autora przedstawienie adresowane było do A. dzieci B. dorosłych C. młodzieży i dorosłych D. dzieci i dorosłych ZADANIE 10. Wyjaśnienie słowa kanwa znajdziesz w słowniku A. języka polskiego B. frazeologicznym C. ortograficznym D. synonimów

Repertuar Teatru Bajka do zadań od 11 do 14

Data 02-09-2008 r. 02-09-2008 r. 02-09-2008 r. 03-09-2008 r. 03-09-2008 r. 03-09-2008 r. 04-09-2008 r. 04-09-2008 r. 04-09-2008 r.

Dzień tygodnia Wtorek Wtorek Wtorek Środa Środa Środa Czwartek Czwartek Czwartek

Godzina Czas trwania Tytuł spektaklu 10.00 105 minut PINOKIO 12.00 95 minut KOT W BUTACH 14.00 125 minut CZERWONY KAPTUREK 12.00 105 minut PINOKIO 14.00 105 minut PINOKIO 16.00 125 minut CZERWONY KAPTUREK 10.00 95 minut KOT W BUTACH 12.00 105 minut PINOKIO 15.00 125 minut CZERWONY KAPTUREK

ZADANIE 11. Ile minut trwa przerwa między wtorkowym przedstawieniem „KOT W BUTACH” a przedstawieniem „CZERWONY KAPTUREK ”? A. 15 B. 25 C. 35 D. 45 ZADANIE 12. Ile razy od wtorku do czwartku jest wystawiane przedstawienie „PINOKIO”? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 ZADANIE 13. Jaki jest łączny czas trwania przedstawień w środę? A. 5 godzin 35 minut B. 4 godziny 15 minut C. 5 godzin 5 minut D. 4 godziny 25 minut ZADANIE 14. O której godzinie skończy się czwartkowe przedstawienie „CZERWONY KAPTUREK”? A. 16.05 B. 17.05 C. 18.05 D. 16.55

4


Tekst do zadań od 15 do 17

Teatr Pompejusza - określano go także jako Theatrum Marmoreum, Lapideum, Magnum. Był to pierwszy teatr (teatr rzymski) wzniesiony w Rzymie z kamienia. Powstał na Polu Marsowym w 55 r. p.n.e. z inicjatywy Pompejusza. Średnica widowni wynosiła 150 m; zmieścić się w nim mogło 12 000 widzów. http//www.wikipedia.org/

ZADANIE 15. Jaką ilość widzów mógł pomieścić Teatr Pompejusza? A. 10 tysięcy widzów B. 11 tysięcy widzów C. 12 tysięcy widzów D. 13 tysięcy widzów ZADANIE 16. Jaka była średnica widowni? A. 1 500 cm B. 15 000 cm C. 150 000 cm D. 1 500 000 cm ZADANIE 17. Rzym leży w A. Azji B. Ameryce Północnej C. Europie D. Afryce Cennik biletów do zadań od 18 do 19 i 22

Cennik biletów Tytuł przedstawienia Bilet Bilet Grupa Opiekunowie ulgowy normalny Cena za osobę grup PINOKIO 7 zł 14 zł 6 zł bezpłatnie KOT W BUTACH 8 zł 16 zł 7 zł bezpłatnie CZERWONY KAPTUREK 10 zł 19 zł 9 zł bezpłatnie

ZADANIE 18. Ile zapłaci za obejrzenie przedstawienia „KOT W BUTACH” klasa licząca 27 uczniów wraz z dwoma opiekunami? A. 203 B. 196 C. 210 D. 189 ZADANIE 19. O ile tańszy jest bilet ulgowy od normalnego zakupiony na przedstawienie „PINOKIO”? A. 2/5 B. 2/4 C. 1/4 D. 3/4

5


ZADANIE 20. Rekwizytornia otrzymała zlecenie na przygotowanie nowych dekoracji do przedstawienia „KOT W BUTACH”. Średni koszt przygotowania jednego kostiumu to 335 zł. Ile kostiumów jest w stanie przygotować rekwizytornia, jeżeli dysponuje kwotą 4500 zł. A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 ZADANIE 21. Teatr Bajka zamierza wydrukować plakaty informujące o przedstawieniu. Za przygotowanie projektu plakatu zapłaci 235 zł, koszt wydrukowania 1 egzemplarza to 15,50 zł. Ile zapłacą łącznie za przygotowanie graficzne i wydruk 25 plakatów? Zapisz obliczenia

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ZADANIE 22. Klasa 6 b licząca 24 uczniów otrzymała od Rady Rodziców pieniądze na wyjazd do teatru w wysokości 210 zł. Dojazd do teatru i powrót odbędzie się autobusem. Koszt dojazdu autobusem całej klasy w jedną stronę wyniesie 19,20 zł. Na które przedstawienie mogą pojechać, uczniowie, wykorzystując w całości kwotę otrzymaną od Rady Rodziców? Cennik biletów na poprzedniej stronie. Zapisz obliczenia

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ZADANIE 23. Do oświetlenia sceny w teatrze potrzeba 35 lamp o mocy 100 wat, 27 lamp o mocy 150 wat oraz dwa halogeny o mocy 500 wat każdy. Jaka moc jest potrzebna do oświetlenia sceny? Zapisz obliczenia

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6


ZADANIE 24. Za trzy dni miało uczniowie Twojej szkoły mieli oglądać przedstawienie z okazji Dnia Ziemi. Niestety, nie może się ono odbyć w tym terminie. Jako przedstawiciel szkolnego kółka teatralnego napisz ogłoszenie o odwołaniu przedstawienia, przedstaw powód i podaj kolejny termin uroczystości. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… …………………………………………....................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ZADANIE 25. Jako przewodniczący samorządu uczniowskiego napisz zaproszenie dla dyrektora Twojej szkoły na szkolny przegląd kabaretów. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7


BRUDNOPIS

8

klasa6_4  

http://testykompetencji.com.pl/testy/demo/klasa6_4.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you