Гары Потэр і філасофскі камень

Page 3

Джоан Роўлінг

Для Джэсікі, якая любіць разнастайныя гісторыі, для Анны, якая таксама іх вельмі любіць, і для Дзі, што пачула гэту казку першай. Пераклад прысвячаецца Насце, якая вельмі жадала прачытаць Гары Потэра па-беларуску

пераклад Вольгі Быкоўскай Выдавецтва "Сам сабе перакладчык, верстальшчык і чытач"


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.