Page 1

raplamaa

Ühistöö

Nr. 46

14. november 2012 Raplamaa pildialbum 2012

Aasta hakkab lõppema ja koos aastavahetuega on ikka kombeks kokkuvõtteid teha. Püüame lõppeva aasta jooksul Raplamaal toimunust anda seekord väikest ülevaadet piltide kaasabil. Ootame kõikide ettevõtlike inimeste pilte mööduva aasta sündmustest. Pildile palume lisada pildi autori andmed ja lühikirjelduse sündmusest (mis üritus või ettevõtmine, kus ja millal aset leidis, kes osalesid). Igast ettevõtmisest avaldame maksimaalselt 2 pilti, aga saata võib loomulikult rohkem, siis saab välja valida parimad pildid. Pilte ootame kõikvõimalikest ühistest ettevõtmistest, talgudest, spordivõistlustest, kokkutulekutest, pidudest, esinemistest jne jne.

Kuna tegemist tasuta väljaandega, siis kahjuks honorari piltide eest maksta ei ole võimalik. Küll aga jäädvustate oma ürituse ja oma nime fotograafina ajaloo tarbeks. Püüame kogu maailmale näidata, et sellel aastal elas Raplamaa tegusat ja toimekat elu ja et siin maksab elada ja siia maksab tulla. Pilte võib hakata saatma kohe aadressile pildiaasta@raplayhis.eu. Pildialbumi tahame avaldada jaanuari jooksul. Esialgu jääb album küll veebialbumiks, aga vormistame ta selliselt, et seda saaks ka trükikojas paberile trükkida. Nii et kui leidub ettevõtjaid, kes oleksid nõus väljaande trükkimist rahastama, võiksid needki nimetatud aadressil ühendust võtta. Loomulikult saab väljaandesse lisada ka rahastaja reklaami.


Raplamaa Ühistöö 2

Inimesed, olge valvsad!

Just sellise lausega hoiatas tšehh Julius Fučik inimkonda eelmisel sajandil, tookord küll sõjaohu eest. Aga tänane hoiatus on raharöövlite, sogaste kaupmeeste ja rahasõja eest! Tahan nimelt hoiatada kaasmaalasi sinisilmsuse eest. Kas märkame alati sirge seljaga vastu seista ebaõiglusele, võltsile ja valele? Riigile rahakantimise suurendamiseks mängitakse mingisugust uutmoodi elektrimüüki. Tegelik ülesanne on hoopis labaste võtetega elektri hinnatõus. Kust tuleb meie elekter? Loomulikult Narva jaamadest. See, mis kalli kaabliga Soome müüakse ja nüüd börsihinnaga meile pähe määritakse, on ju lauspettus. Loomulikult on börsihind kõrgem ja see pole soomlaste palgaga kohutav. Meile aga küll. Seega, omainimesed maksavadki rohkem. Ja iga maksutõus toob riigile raha, tänu käibemaksule, ka suuri tulusid. Kas sellist Eestit me tahtsime?, on lööklause. Aga mõtelgem sügavamalt. Kas sellist valitsust ja nende vaenulikku poliitikat me suutsime ette kujutada? Vaevalt, sest olime sinisilmsed lollid, kes uskusid oma rahvusesse. Tegelikult on asi sügavam. David Vseviov hoiatas ajakirjanduses, et oleme kolmekümnendates, bolševistlikes Venemaa aastates. Aga milline siis olukord tollal oli? Kas selline: „Tollal toimisid Eesti vabariigi hävitamise nimel. “Lichti” paljud aktivistid — Moissei Pekker, Simon Penman, Lazar Vseviov, Ksenia Aisenstadt, Leo Aisenstadt, Hans Grabbe (õieti Hasa Hoff), Sosja Schmotkina, Jossif Goldman, Viktor Feigin jt — astusid aastal 1936 koguni EKP liikmeiks. Siin tuleb rõhutada, et EKP suurus aastal 1934 oli 387 liiget. Aastal 1939 oli sinna allesjäänud k6igest 133 isikut. Vahepeal oli Stalin lasknud mõrvata 254 Eesti kommunisti. (Vladimir Karassev-Orgussaar “Molotov, Vorošilov)”“ Kui seda Vseviovi mõtet edasi arendada, siis ütleb raamat seda: (Jüri Liim, Skorpioni tähe all) „ Aastal 1979 kuulus EKPsse 4966 Eestis elanud juudist juba tervelt 1131 inimest (23 protsenti kogu juudi elanikkonnast). Pärast Teist maailmasõda tuli

Venemaalt juudi tšekiste juurde, kes said hakkama jubedate roimadega. Aastal 1938 oli “Lichti” esimeheks Moses Sachs. Ta töötas intiimselt koos teiste “Lichti” kommunistidega nagu Idel Jakobson, Viktor Feigin ja Gerschon Zimbalov. Sakslastel õnnestus Viktor Feigin tabada ja sõjakurjategijana hukata. “Licht” trükkis ka marksistlikku kirandust ja ajakirja “Kommunist” rikka juudi kaupmehe poja ja pangadirektor Leo Aisenstadti korteris. Trükkaleiks olid Ksenia Aisenstadt ja Sosja Schmotkina. (Kogumik “1940. aasta revolutsioon Eestis”, 1k. 22) Mõistagi ei osanud Kaitsepolitsei pangadirektorit selles sugugi kahtlustada, sest ei suutnud tollal mõista sionistlikku seost.” Kas kõike sed mõtles David Vseviov? Või edasi: „Ajalooprofessor Haim Rebbas kinnitas 1. veebruaril 1992 Rootsi TV-s, et Eesti avas Austria juutidele koguni oma piirid. Nõnda tuli Eestisse juurde umbes 500 juuti. Eestis elas 1934. aastal 4434 juuti (juutide endi andmeil 4381). Need vähesed juudid omasid siiski 11 protsenti Eesti tööstusest ja kontrollisid veelgi suuremat osa. (E.Martinson “Elukutse — reetur” — Tallinn, 1970, 1k. 22).“ Raske on seda kõike mõista. Olen ise koos elanud ja töötanud mitme juudiga, olid toredad inimesed. Kas siis tõesti on meie valitsuses ja parlamendis ka sellised juudid, kes vaid oma asju ajavad? Või parteilaste toetajad ja rahastajad? Kas meid juhivad äkki pahalastest juudid? Nii, nagu oli see Venemaal ja ka pärast seda sotsialismiajal, ka meil siin Eestis. Kahjuks sellised mõtted tulevad pähe, kui lugeda kogu seda anastavat ja petlikku elektripoliitikat. Kas uskuda David Vseviovi ütlust tänase Eesti kohta? Olemegi 30ndate aastate Venemaa?

A. Aju


Raplamaa Ühistöö 3

Aasta tegu 2012 kutsub märkama häid tegusid ja tegijaid

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-2000.html Alustame taas Raplamaa Aasta Tegu 2012 otsin- maa Kaasaegse Kunsti Keskuses 13. detsembril 2012 guid. Kui Teil on silma ja südamesse jäänud Rapla- algusega kell 17.00. Samal päeval toimuvad ka Raplamaa Kodanikemaal tegutsevaid vabatahtlikke ja heategijaid inimesi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtteid, kelle ühenduste Kärajad Rapla Kultuurikeskuses algusega tegevus ja isiklik eeskuju on käesoleva aasta 11 kuu 11.30. Mõlemale sündmusele registreerimine toimub jooksul mõjutanud kohalikku ja maakondlikku aren- www.arenduskeskused.ee või andres@raek.ee kaudu. Kandidaatide esitamiseks Raplamaa Aasta Tegu gut, ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal, 2012 konkursile täitke taotlusvorm. Eelnevalt palun tutvuge ka statuudiga. Statuut ja taotlusvorm on kätsiis andke sellest meile teada. Rapla Maavalitsuse ja Raplamaa Arendus-ja Ette- tesaadavad Raplamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse võtluskeskuse konkursi “Raplamaa Aasta Tegu” kor- koduleheküljel www.raek.ee Täidetud taotlus saatke 30. novembriks e-kirjaga raldatakse juba 9ndat korda ja tegusid, mida tunnusandres@raek.ee tada, on jätkunud. Märgates häid algatusi ja tegijaid ning neid kõigile Eelmisel aastal oli Aasta Tegusid koguni kaks: MTÜ Saagu Valgus Fond tegevus fondi juhataja Siiri kuulutades, kutsume ellu uusi häid tegusid, mis meie Sisask ning Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse loo- kõigi elu üha paremaks teeb. Aita sinagi märgata, kes võiks tunnustatud saada! jad Riin Pallon ja Kairi Orgusaar. Seekordne tunnustusüritus toimubki ühe tegija ruumides, nimelt Rapla-

TUGEVA TERVISEGA TALVELE VASTU

http://www.raplakultuur.ee/

23. ja 30. novembril Valgre toas Organismi diagnostika ja nõuanded vastavalt näitajatele kogemustega toitumiskonsultandilt: · Paremaks igapäevaseks enesetundeks · Organismi puhastamiseks · Soovi korral kehakaalu reguleerimiseks · Energia lisamiseks · Immuunsüsteemi tugevdamiseks · Vananemise aeglustamiseks Peale mitme organismi näitajate saate teada oma BIOLOOGILISE VANUSE. Lisainformatsiooni saamiseks või kohtumise broneerimiseks helista telefonil 502 7720 Kristiina.

29. novembril kell 10.30 Doonoripäev.


Raplamaa Ühistöö 4

Näitus “Avastatud allikad”

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-2001.html Alates 8. novembrist on Rapla maavalitsuse fuajees asuval näitusepinnal võimalik vaadata Riin Palloni ja Kairi Orgusaare maalidest näitust, millel nimeks “Avastatud allikad”. Näitus koosneb maalidest, mis sel suvel olid eksponeeritud Soomes kahes näitusepaigas ning uutest teostest, mis varasematele lisaks uusi toone lisavad. Mõlema kunstnikud leiavad, et koos näitust tehes, võimenduvad nende lõuendile maalitud ideed ning moodustavad energilise, kuid seejuures tasakaalustatud ansambli.

Soomes olnud näituste pealkirjadeks olid “Vaikuse herbaariumid” ja “Aja langemine”. Nüüdne näitus “Avastatud allikad” jätkab sama teemat, seda pisut laiendades. Oma töödes on kunstnikud mänginud mõttega, et ka ajal on oma ürgallikas. Samuti hetked, mis maalidele on talletatud võivad olla lihtsalt jäljed ning nende allikas asub kuskil sügavamal või kaugemal. Jätkub 5. lk


Raplamaa Ühistöö 5

Näitus “Avastatud allikad”

Algus 4.lk Palloni maalidel tähele pannes aja voolamisi, saab jõuda jälile seda ümbritsevale tähendustemerele. Algselt on aeg voolama hakates värske ja kirgas, kõik algused on erksad. Seisma jäädes aeg kolletub, kogub endasse ebaolulist taaka ja pruunistub lõpuks. Uutel maalidel, mille pealkirjaks on “Mäed ja mered” vahelduvad lained mägede siluettidega, mattudes kord udusse ning siis jälle kirkamates toonides pilku püüdes. Orgusaare maalidel on teemaks inimese individuaalsus ja selle muutumine erinevates suhtekoos-

lustes. Isiksused on justkui värvitoonid, mis suhetes üksteisega muutuvad. Mõnes suhtes löövad värvid särama, teises tuhmuvad halliks, mõned värvid konkureerivad, mõned tekitavad harmoonia või disharmoonia. Mõnikord juhtub, et aja jooksul värvid sulanduvad teineteisesse. Näituse avamine toimub teisipäeval 13. novembril kell 17.00. Vaadata on võimalik kuni 7. detsembrini tööpäevadel 8.00-17.00. Olete oodatud!

14. novembril kell 19 Kuimetsa rahvamajas Mängivad: Anne Paluver, Tarvo Krall, Hendrik Normann, Merka. Pilet:11€ sooduspilet 9€ Piletite broneerimine ja eelmüük tel: 5347 2669 Külliki


Raplamaa Ühistöö 6

TULE KUIMETSA TERVIST EDENDAMA!

KUIMETSA SPORDIHOONE OOTAB TEID KÕIKI VEETMA OMA VABA AEGA RAPLA MAAKONNA ÜHES ILUSAMAS VÕIMLAS. MEIE MAJAS ON VÕIMALIK MÄNGIDA KORV-, VÕRK - JA ,JALGPALLI, TENNIST NING SAALIHOKIT. SAAB TELLIDA TOITLUSTAMIST, KASUTADA SAUNA JA PIDADA ÕPPE- JA TREENINGLAAGREID. SAALI MÕÕTMED ON 36 x 18 M. INFO telefonil 4845285 või 53901962 või 53408534

Aivo Sildvee

Unustatu...

Foto Aivo Oina


Raplamaa Ühistöö 7

Lehekülje http://joulumaa.ee/ott-leplandi-heategevuslik-kontsert andmetel on eelmüüdavad piletid välja müüdud.


Raplamaa Ühistöö 8


Raplamaa Ühistöö 9

Üritused Rapla Keskraamatukogus

http://www.raplakrk.ee/

* Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli lõputööde näitus (saalis) *Rapla vanadel fotodel (fuajees) *Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi algklassiõpilaste looming (lasteosakonnas) *Karl Ristikivi: raamatunäitus (kojulaenutuses)

*Жизнь писателя: raamatunäitus venekeelsest kirjandusest (kojulaenutuses) *Maailma toidupäev: raamatunäitus (lugemissaalis) *Lavalood lastele: raamatunäitus (lasteosakonnas)

Lahtiolekuajad

Raamatukogu on avatud tööpäevadel 11.00 - 19.00 Laupäeval 10.00 - 16.00 Kord kvartalis: märtsi, aprilli, septembri, novembri viimane reede suletud. Sisetööpäev.

Märjamaa rahvamajas Sauna 2, Märjamaa 78302 (keskväljaku ääres) telefonid: 4820075, 4821355, 56564614 e-post: marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee http://www.marjamaarahvamaja.ee/ Neljapäeval, 15. novembril Põhja-Eesti turismikonverents Reedel, 16. novembril kell 20.00 taidlejatepidu teemal Tähesadu, tantsuks ansambel Ah Sa Raks Laupäeval, 17. novembril, kell 11.00 hõbelusikate üleandmine valla uutele ilmakodanikele Kolmapäeval, 21.novembril kell 19.00-21.00 koolitus KOGU KEHA LÕÕGASTUS, Epp Hallik, 2 h - 8€ broneerida koht grupis epp@voideoli.com või 56642575 Neljapäeval, 22. novembril kell 11.00 Ruthi müük Reedel, 23. novembril kell 19.00 kontsertetendus “Joogid minu poolt” Uno Kaupmees, Rein Kaasik, Viljo Tamm, Raimo Aas, pilet eelmüügis 10€, samal päeval 12€ Pühapäeval, 25. novembril kell 14 Lauluklubide Kadripäevapidu Palume broneeritud piletid osta välja nädal enne etendust! Kõik broneeritud piletid lähevad nädal enne etendust müüki! Info ja kohtade broneerimine telefonil 5 656 4614, 482 0075

Sügislaat Rapla kultuurikeskuse taga 18. novembril kell 9

Karneval 17. novembril kell 20 Eidapere rahvamajas Tuled kostümeeritult ja kui jõuad kohale enne kella 22, maksad 2 eurot, kui hilined, maksad 8 eurot. Kui oled ilma maskita/kostüümita, siis eelmüügist 6 eurot kuni 15. novembrini! Peopäeval 8 eurot. Tantsitab MINI - MTJ & Dj Enn. SÖÖK, JOOK VÕTA KAASA! Valmistu kuni 5 minutiliseks etteasteks (ei ole kohustuslik – on soovituslik) Kõik Pidusse !!! Ees ootavad üllatused ;)

Teave: Helgi Randla tel: 5344 7332


Raplamaa Ühistöö 10

Sündinud Raplamaal

http://sundinudraplamaal.ee/

JCI Rapla ehk Rapla Ettevõtlike Noorte Koda korraldas esimese heategevusliku kontserdi „Sündinud Raplamaal“ juba 6 aastat tagasi ehk 2006. aastal. Tol korral piletituluga (103 500 krooni) toetati Rapla Maakonna sünnitusosakonnale kardiotokograafi soetamist. Sellel korral soovime oma kontsert-lavastusega panustada Raplamaa noortele muusikutele ning koguda raha fondi, mille tuluga ehitatakse kvaliteetne muusika- ja helisalvestusstuudio. Muusika- ja helisalvestusstuudiot saaksid kasutada nii laululapsed, muusikakooli õpilased, koorid, pärimusansamblid, bändid jne tervest Rapla maakonnast ja ka üle Eesti. Rapla Kultuurikeskuse ruumidesse ehitatav muusikaja helisalvestusstuudio saab olema Tõnu Susi nimeline. Mehe, kes oma südames kõigile kodupaiga muredele ning rõõmudele alati on kaasa elanud, olnud mitmete Rapla elu

http://sundinudraplamaal.ee/esinejad/

Esinejad

Birgit Õigemeel Siiri Sisask Maili Metssalu Marek Jürgenson Tiina Adamson Katrin Karisma-Krumm Moonshine Mick Pedaja Vaiko Eplik Segakoor Rello Rapla Laulustuudio ... ja paljud teised Raplamaalt pärit tuntud inimesed! Lavastaja: Margus Mikomägi Esinejaid saadab bänd koosseisuga: Henno Kelp – bass Andrus Lillepea – trumm Ivo Vanem – klahv Taavi Langi – kitarr Vahur Vessart – kitarr

arendavate ettevõtmiste algataja ja elluviija, alati aidanud oma nõu ja jõuga. Üle Eestiliselt tuntakse Tõnu Susi rahvusvahelist mastaapi omava heli-, valgus-, video- ja lavatehnika rendi ning müügiga tegeleva firma Eventech OÜ asutaja ning juhina. Tõnu Susi nimelise muusika- ja helisalvestusstuudio ehitamisega soovime avaldada austust tema tehtud elutööle ning ühtlasi on see hea võimalus eksponeerida loodavas stuudios Tõnu poolt kogutud/arhiveeritud heli- ja raadiotehnikat ning materjale (kogumikud, salvestused jne). Heategevuskontsert „Sündinud Raplamaal” on suurepärane võimalus üheskoos nautida Rapla Sadolin Spordihoones Raplamaalt pärit artistide talenti ning samal ajal teha midagi tõeliselt tänuväärset: panustada meie oma noortele, et kasvaksid uued andekad talendid muusikamaailmas!

http://sundinudraplamaal.ee/piletiinfo/

Piletiinfo

Tavapilet 10 € (istumiskohad saalis ei ole nummerdatud) VIP pilet 20 € (pilet tagab ühe koha VIP lauas; laual suupisted, vahuvein, vesi) VIP laud 80 € (lauas 4 kohta; laual suupisted, vahuvein, vesi) Piletid on müügil: Piletilevi Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla) Rapla Sadolin Spordihoones (Viljandi mnt 69, Rapla) Rapla Turismiinfokeskuses (Viljandi mnt 4, Rapla) Taig Rapla esindus (Tallinna mnt 22, Rapla) Kui soovid noortele muusikutele loodavat muusika- ja helisalvestusstuudiot toetada, siis selleks on võimalus teha oma panus JCI Estonia Heategevusfondi kontole märgusõnaga “Muusika”. SA JCI Estonia Heategevusfond a/a 221047952039 Swedbank Märksõna “Muusika”


Raplamaa Ühistöö 11


Raplamaa Ühistöö 12 20. novembril kell 19 TANTSUETENDUS “PUNG” Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.

Idee ja lavastus: Renate Valme Esitajad: Liisa Tetsmann, Maarja Roolaht, Madis Mäeorg, Taavi Rei, Mark-Jakob Otsa, Hannes-Martin Eenmaa Pilet: 3eur/5eur (piletid müügil Rapla Kultuurikeskuses)


Raplamaa Ühistöö 13

Aeropildid Eestimaast

http://www.facebook.com/Aeropildid Üsna huvitav on vaadata, kuidas meie kodupaik ülevalt vaadates välja näeb. Praeguseks on pildistatud Eestimaad õhust üsna palju ja leidub ka isikuid ning firmasid, kes on nõus oma pildistatut ka teistega jagama. Üks koht, kus selliseid pilte näeb ja kus ka Rapla

esindatud on, asub aadressil http://www.facebook. com/Aeropildid Sellele aadressile pääseb ka näoraamatus kontot omamata. Piltide autor on Mait Metsur, kes on kõik oma pildid teinud hobikorras.

Veel uhkemaid panoraamfotosid Eestist saab näha aadressilt http://www.estonia360.ee/ Praeguse seisuga aga pole Raplamaad seal aga veel esindatud. Viimased panoraamid on Piirissaarest, Kihunust, Kuressaarest ja Vargamäest. Jutt nende avalehelt: Tere tulemast! Estonia360.ee on pidevalt täienev Eestimaad uuest vaatenurgast kajastav kogumik. Loodan, et leiad siit endale äratundmisrõõmu ning toredat vaatamist! Allolevad panoraamid on kronoloogilises järjekorras, ülalt menüüst saab aga valida ka kaardivaate. Eraldi nimekirjana on välja toodud Eestimaa sadamad. Hetkel on panoraame 88 ning sadamaid 40!


Raplamaa Ühistöö 14

Tegemist on Jan Uuspõllu kuulsaks mängitud monotükiga, mida esitab Rapla Ühisgümnaasiumi õpilane Carl. Nimelt koolis seoses humanitaariklasside teatriprojektiga, kus pidime esitama oma lavastuse või ettekande, tekkis huvi Ürgmehe etenduse vastu, mille klippe ka koolis esitasin. Peagi ilmnes ettekande menu, kus soovitati mul etendus täispikkuses teha. Ning nüüd on see ka teoks saamas!


Raplamaa Ühistöö 15

Erkki Kõlu päeva anekdoodid

Naine seisab paradiisi värava taga järjekorras ja kuuleb äkki verdtarretavat karjatust. „Ära muretse,“ ütleb naise ehmatust märganud Peetrus. „Seal tehti ühele uustulnukale lihsalt oreooli jaoks augud pähe.“ Mõne aja pärast kostab uus karjatus. „Ja praegu tehti ühele uustulnukale inglitiibade jaoks selja sisse augud,“ seletab Peetrus. „Teate, ma lähen parem põrgusse,“ pomiseb naine ja astub järjekorrast välja. „Mis sa nüüd?!“ hüüatab Peetrus. „Seal on ju puha kurjategijad! Võivad su äragi vägistada.“ „Mis siis ikka, selle jaoks on mul vähemalt koht juba olemas!“ ***

Koos oma pimeda emaga elav vaene poissmehest juut palub iga päev Jumalalt paremat elu. Lõpuks otsustab Jumal tema palvetele vastata ja täita ühe tema soovi. „Aitäh, Kõigevägevam! Minu ainus soov kõlab nii: ma tahan, et mu ema näeks, kuidas mu filmitähest naine seab mu modellist tütre kaela ümber 20 miljonit dollarit maksvat keed, istudes minu viimase mudeli Mercedeses, mis on pargitud mu Beverly Hillsi villa ette!“ „Ah sa poiss!“ hüüab Jumal. „Teilt, juutidelt, on mul veel palju õppida!“ *** Ameeriklased varastavad venelastelt odavtrükitehnoloogia. Hakkavad trükkima, ja midagi ei tule välja! Trükised, mis peaksid olema punased, on hoopis sinised. Ameeriklased röövivad Venemaalt mehe, kes tehnoloogia välja töötas ja kurdavad talle oma muret. „Kas sinist värvi panete?“ küsib tehnoloog. „Paneme!“ „Punast värvi panete?“ „Paneme!“ „Piiritust panete?“ „Paneme!“ „Idioodid!“ *** Aasta 1933. Berliin. Egiptuse saadik langeb oma juudiliku välimuse pärast tänavakallaletungi ohvriks. Mees näitab oma dokumente. Natside rünnakrühmlased vabandavad: „Teate, me pidasime teid juudiks! Juudid tuleb hävitada!“ „Ärge tehke endale illusioone,“ vastab egitlane kurvalt. „Meie proovisime seda juba 4000 aastat tagasi...“ *** Kohtuvad kaks vana sõpra: „Kuidas läheb?“ „Hiilgavalt! Ostsin just elevandi. Lapsed on vaimustu-

ses, naine jumaldab. Ta kastab meil peenraid, tõstab katusele eterniiti, puhastab kaevu!“ „Fantastiline! Kuule, müü ta õige ära!“ „Ei, ta on meile juba nagu pereliige.“ „Palun müü!“ „Olgu peale.“ Möödub kuu. „Noh, kuidas elevant elab?“ „Õudus! Tallas kõik peenrad ära, lõhkus katuse, pissis kaevu! Kogu maja on varemeis. Lapsed kardavad teda, naine ei julge enam toastki välja tulla.“ „Ei-ei, sõber, sellises tujus ja sellise jutuga sa elevanti ei müü!“ *** William S. Harley sureb ja satub Peetruse ette. „Kas sina leiutasid Harley-Davidsoni mootorratta?“ küsib Peetrus. „Jah, koos Arthur Davidsoniga.“ „Tubli poiss! Selle eest lähed sa paradiisi.“ „Kui ma paradiisi lähen, kas ma saan siis ka Jumalaga kohtuda?“ „Otse loomulikult.“ Paradiisis pääsebki Harley Jumala palge ette: „Armas Jumal, kas naine on sinu disainitud?“ „Jah, aga mis siis?“ „Tead, tema konstruktsioonis on palju vigu. Esiteks ulatuvad mõned esiotsa detailid liiga kaugele ette. Teiseks kipub tagaots sõidu ajal vibama. Ja kolmandaks on sisselaskeklapp väljalasketorule liiga lähedal.“ „Ei vaidle vastu,“ nõustub Jumal. „Konstruktsioonis leidub tõesti mõningaid puudusi. Aga minu toodet kasutab siiski rohkem mehi, kui sinu oma!“ *** Moiša läheb rabi juurde oma patte kahetsema. „Noh, mu poeg, sa sööd sealiha, mis?“ „Ei, rabi, ei söö.“ „Tähendab, jood iga päev veini, eks?“ „Ei, rabi, ei joo.“ „Aga sa petad oma naist, kas pole?“ „Jah, rabi, selles suhtes olen ma patustanud.“ „Jumal tänatud, ma mõtlesin juba, et sa oled päris loll!“ *** Kohtu ees on blondiini tapnud keevitaja. „Rääkige, kuidas see kõik oli,“ käsib kohtunik. „No mis ta oli! Olin hommikust saadik pakase käes keevitanud. Üleni higine, meister karjub davai-davai, ise on aga pooled elektroodid ära varastanud. Abiliseks anti noor poiss, kes keevitamisest halligi ei tea! Ja siis, õhtu eel, sõidab ligi luksusmaastur, sellest väljub üleslöödud blondiin ja ütleb mulle, viienda kategooria keevitajale: „Aga õmblused peavad ühepikkused olema!“.“


Raplamaa Ühistöö 16 1

2

3

4

5

6

7

18

30 37

31 38 45

51

52

55

75

33

76

90

91

48

99

49

50 54

58

59 66

17

35

60

61 68

72 78

83

84

93

94

79 85

86

95

87 96

88 97

101

103

PAREMALE 1 Kaksus 6 Sultani palee idamaades 12 Särav, hele, säravalt puhas, selge 18 Dirigent 19 Toa- ja ravimtaim 20 Haaramine 21 Hukkumisele, hääbumisele määratud 22 Noorteorganisatsiooni liige 23 Sünge, pahur 24 Paraguai tee 25 Vald Raplamaal 26 Selleks 27 Lemba ooper 28 Linn Saksamaal 29 Sabaluu 32 Linn Saksamaal 33 Kärme 36 Jahikoeratõug 39 Vald Ida-Virumaal 41 Lavakunstnik 44 Sat-TV jaam 45 Viljahakk 48 Lõuna-Sudaani pealinn 50 Irisemine 51 Tohuvabohu, korralagedus 52 Egiptuse päikesejumal 53 Ajastu 54 Elus olema 55 Kindlusvallide ründamine ründeredelite abil 58 Kõrgaadlik mõnedes maades

16

43

67

100

106

15

34 42

53

77

92

14

41

71

82

102 105

32

65 70

81

28

64

69 74

27

47

57 63

13

24

40

46

56

62

98

12

20

39

44

89

11

23

26

29

80

10

22

25

73

9

19

21

36

8

104 107

108

59 Veoloom L-Ameerikas 62 Egiptuse mütoloogias maailma looja 64 Üleskutse 65 Kapp (anum) 67 Kaerasort 69 Veoloom 70 Sidesõna 71 Üha 72 Istevann 73 Kuigi, olgugi 76 Oma 78 Taimede lihakas vili 79 Pajats 80 Linnu kehaosa 82 Haldusüksus Venemaal 83 Arukas 86 Indiaani hõim Peruus 89 Absorbeerima 91 Idamaine viltpeakate 94 Automark 96 Tuba (vananenud) 98 Tootmisüksus maal 99 Sõidulaud 100 Tuntud küla Raplamaal 101 Optiline kvantgeneraator 102 Ratsanik 103 Riik Aasias 104 Muskus 105 Tohter 106 Püstalus väljapanekute jaoks 107 Sõjajumal 108 Õukonnapidu

Ristsõnad vab

ALLA 1 Ehitis sadamas laevade remondiks 2 Planeet 3 Automark 4 Taevasina 5 Tehiskiud 6 Ühtelugu, alatasa 7 Üksildane inimene 8 Kõlvatu, riknenud 9 Ülev mõte 10 Ilmalik 11 Kõverus, käänak 12 India osariik 13 Ülemäära kokkuhoidlik 14 Asula Viljandi mk 15 Kütteaine 16 Tuiksoon 17 Metsaand 29 Pagun 30 Seesama 31 Dirigent 32 Kergelt krobeline, mitte sile 33 Osa rõivast 34 Küla Raplamaal Rapla vallas 35 Vulkaan Sitsiilias 37 Küla Raplamaal Vigala vallas 38 Söötis põld 40 Vee jälg pinnases 42 Valamistoru 43 Dirigent 46 Brasiilia osariik 47 Teater Eestis 48 Kuradike, tont, koll 49 Toores, harimata, metsik inimene 52 Hoiul, alles 55 Vehklemisrelv 56 Lehtpuu 57 Eesti saar 58 Tahvel 59 Ehitusmaterjal 60 Verdi ooper 61 Viiuldaja 63 Elavtara 66 Õhukeseks kulunud riie 67 Murdmaajooksja 68 Ümmargune pallikujuline ese 74 Merivähk 75 Bussimark 76 Saksa linn 77 Tootekujunduskunst 80 Linn Slovakkias 81 Vana katkine riideräbal 84 Hingeldustõbi 85 Millegi küljest ärakaabitud aine 86 Kurat islamimaades 87 Raha hoiukoht 88 Pärisnahk 90 Värvus 92 Jõgi Kesk-Euroopas 93 Toestav sõrestik 95 Õunasort 96 Nõiatemp folklooris 97 Kampuchea rahaühik


Raplamaa Ühistöö 17

baks hetkeks 1

2

3

4

5

6

7

18

30 37

31 38 45

51

52

55

75

33

76

90

91

48

99

49

50 54

58

59 66

17

35

60

61 68

72 78

83

84

93

94

79 85

86

95

87 96

88 97

101

103

PAREMALE 1 Kujutus-, väljenduslaad 6 Pealinn Aasias 12 Porine 18 Esivanem 19 Itaalia viiulimeister 20 India pähkel 21 Teritama 22 Sisalik 23 Viik males 24 Veekogu 25 Madal meeshääl 26 Metsatukk 27 Linnu kehaosa 28 Kartulisort 29 Kihutama, õhutama 32 Kohvisort 33 Olviauk 36 Natuke 39 Ääremärkus 41 Juurde panema 44 Välis-, väljas45 Tabeli tulp 48 Eleegiline 50 Õunasort 51 Teisaldatav koorem, laadung 52 Itaalia filmilavastaja (s 1922) 53 Fantastika 54 Riik Aasias 55 Siss 58 Reini lisajõgi 59 Si-minoor

16

43

67

100

106

15

34 42

53

77

92

14

41

71

82

102 105

32

65 70

81

28

64

69 74

27

47

57 63

13

24

40

46

56

62

98

12

20

39

44

89

11

23

26

29

80

10

22

25

73

9

19

21

36

8

104 107

108

62 Hoiul, alles 64 Selge, arusaadav 65 Vehklemisrelv 67 Päevapilt 69 Jumalad Skandinaavia mütoloogias 70 Linn Lätis 71 Inisemine 72 Raadiolokaator 73 Riietusese 76 Settinud aine 78 Imik 79 Mängukann 80 Okaspuu 82 Eesti näitleja 83 Väike koer 86 Asula Tartumaal 89 Positiivne poolus 91 Eesti jõgi 94 Riik Aasias 96 Eksitus 98 Söök 99 Parem 100 Sõõr 101 Jõgi Sise-Aasias 102 Defektne 103 Ronitaim 104 Vanuseline 105 Põllutöömasin 106 Kuum alkohoolne jook 107 Äär, veer 108 Virk

ALLA 1 Auguga ketas 2 Tööstusettevõte 3 Kaunis 4 Tõeliselt, reaalselt 5 Hävituslik 6 Lennukikuur 7 Neelav, imev veekeeris 8 Seisevnoot räimepüügiks 9 Egiptuse päikesejumal 10 Mustri kordus 11 Rünnak 12 Labase koega puuvillane riie 13 Endine apteegikaaluühik 14 India osariik 15 Toa osa 16 Siberi süstsaan 17 Linn ja järv USA ja Kanada piiril 29 Katelok 30 Partisan 31 Meessoost isik 32 Siseorgan 33 Dirigent 34 Õukonnapidu 35 Põsenukk 37 Mõõteriista numbrilaud 38 Kastrul 40 Kumisev, tumedalt kõlav 42 Aste 43 Kunstiteos 46 Sporangium 47 Front 48 Alaline tellija, ostja 49 Monarhistliku riigi asevalitseja 52 Tüli 55 Mahuti 56 Raskejalgne 57 Ripplamp, rippvaas 58 Osuti 59 Taevajumalanna 60 Kerge eine 61 Laisk, saamatu inimene 63 Ülearusus 66 Oda 67 Austria helilooja 68 Hobuse laut 74 Maa tehiskaaslane 75 Üliõpilane 76 Ameerika filminäitleja (s 1963) 77 Tammemets 80 Eesti linn 81 Kõverus, käänak 84 Teise nimega 85 Kala 86 Truu 87 Võhumõõk 88 Sõna kirikus 90 Segane 92 Heli-, muusika93 Üksildane inimene 95 Talent 96 Kipitus 97 Inglise kuldmünt


Raplamaa Ühistöö 18

2 6 5 1 9 1 2 9 6 7 8

5

Veel veidi peamurdmist: sudokud 8 3 7 5 8 2 6 6 7 6 1 4 1 4 3 5 3 9 7 8 2 3 7 4 9 5 6 1 8 6 7 8 2 4 2 1 9 5 9 3 1 6 3 2

2

3

3

9 5

2

5 8 4

7 2 3 5 6 1 8 2 3 8 6 4 9 5 1 8 3 3 4 3 9 4 5 2 4 6

6 3 8 1

7 3 2 9

3

9 6 1 8 8

7 5 7

2

9 5 8 3 1 8 3 9 6 3 1 9 7 3 8 6 1 9 7 2 2 8 7 2 7 1 6 5 2 1

7

5 2 6 1 9 5

6

4 2 6

1 9 7 8

3

5 3 1

9 4 1 8 5 3 7 2

5

8 7 3 9


Raplamaa Ühistöö 19


Raplamaa Ühistöö 20 http://www.toidutare.ee/termin.php?g=2135 algus Raplamaa Ühistöös nr 44

E-ained

E221 - Naatriumsulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuviljad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USA-s salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused: Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E222 - Naatriumvesiniksulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuviljad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USAs salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused: Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E223 - Naatriumdisulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuviljad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USA-s salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused: Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E224 - Kaaliumdisulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuviljad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USA-s salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused: Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E226 - Kaltsiumsulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuviljad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USA-s salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused:Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E227 - Kaltsiumvesiniksulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuvil-

jad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USA-s salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused:Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E228 - Kaaliumvesiniksulfit Kasutusala: Karastusjoogid, kuivatatud puuviljad, krõpskartulid, joogid viljalihaga, veinid, ja siidrid. USA-s salatilaudades, et näeks värskem välja. Omadused:Säilitusaine / antioksüdant. Valmistatakse sünteetiliselt, anorgaaniline aine. Kõrvalmõjud: Tekitab hingamisraskusi, bronhide kokkutõmbeid, limaskesta probleeme, maoärritust. Sulfiiditundlikkus astmahaigetel on... E230 - Bifenüül Kasutusala: Apelsinide, sidrunite ja greipide koorest. Osaliselt võib eemaldada pesemise teel. Koore läbinud osa jõuab tsitruselisi sisaldavatesse maiustustesse, kookidesse jne. Omadused:Säilitusaine, seentevastane. Tsitruseliste koorepinna töötlemisel kasutatakse enim. Pinnatöötlusaine. Sünteetiline. Kõrvalmõjud: Võimalik allergiatekitaja. Arvatakse tekitavat... E231 - Ortofenüülfenool Kasutusala: Apelsinide, sidrunite ja greipide koorest. Osaliselt võib eemaldada pesemise teel. Koore läbinud osa jõuab tsitruselisi sisaldavatesse maiustustesse, kookidesse jne. Omadused: Säilitusaine, seentevastane. Tsitruseliste koorepinna töötlemisel kasutatakse enim. Kõrvalmõjud: Arvatakse tekitavat ülitundlikkust nahal, iiveldust, oksendamist,... E232 - Naatriumortofenüülfenolaat Kasutusala: Apelsinide, sidrunite ja greipide koorest. Osaliselt võib eemaldada pesemise teel. Koore läbinud osa jõuab tsitruselisi sisaldavatesse maiustustesse, kookidesse jne. Omadused: Säilitusaine, seentevastane. Enim kasutatakse tsitruseliste koore pinna töötlemisel. Kõrvalmõjud: Arvatakse tekitavat ülitundlikkust nahal, iiveldust,... E233 - Diabendasool Kasutusala: Kasutatakse tsitrusviljade koorte käsitlemisel ja nende pakkimispaberis. Omadused: Säilitusaine, seentevastane. Kõrvalmõjud: Pole teada. Loomkatsetes leiti tekitavat rottidel lootekahjustust. Pole soovitav lastele. Austraalias keelatud. E234 - Nisiin Kasutusala: Sulatatud juustud, kõvad ja poolkõvad juustud. Omadused:Säilitusained, mõju antibiootili-


Raplamaa Ühistöö 21

E-ained

ne. Pinnatöötlusaine. Kõrvalmõjud: Pole teada. E235 - Natamütsiin Kasutusala: Sulatatud juustud, kõvad ja poolkõvad juustud. Omadused: Säilitusained, mõju antibiootiline. Kõrvalmõjud: Pole teada. E235 - Natamütsiin Omadused: Säilitusaine, pinnatöötlusaine. Poolsünteetiline. Kõrvalmõjud: Pole teada E239 - Heksametüleentetramiin (HMTA) Kasutusala: Provolone-juust, mõnedes maades külmas säilitatavates toiduainets ja kalapreservides. Omadused: Säilitusaine. Soomes keelatud. Kõrvalmõjud: Laguneb organismis formaldehüüdiks ja ammoniaagiks. Formaldehüüde peetakse vähkkasvajat ja allegriat tekitavaks aineks. Arvatakse tekitavat seedekanali ja kuseteede häireid E242 - Dimetüüldikarbonaat Kasutusala: Vorsti-, liha valmistoidud, lihakonservid, ilma selleta oleks küpse liha värvus hallikas. Omadused: Säilitus- ja värvaine. Kõrvalmõjud: Võib tekitada nõgeslöövet, soolestiku probleeme, peavalu. E249 - Kaaliumnitrit Kasutusala: Vorsti-, liha valmistoidud, lihakonservid, ilma selleta oleks küpse liha värvus hallikas. Omadused: Säilitus- ja värvaine. Kõrvalmõjud: Võib tekitada nõgeslöövet, soolestiku probleeme, peavalu. E250 - Naatriumnitrit Kasutusala: Vorsti-, liha valmistoidud, lihakonservid, ilma selleta oleks küpse liha värvus hallikas. Omadused: Säilitus- ja värvaine. Kõrvalmõjud: Võib tekitada nõgeslöövet, soolestiku probleeme, peavalu. E251 - Naatriumnitraat Kasutusala: Lihast pooltooted, kala külmsäilitus, suitsukala, juustud. Omadused: Säilitusaine, üks vanimatest. Kõrvalmõjud: Kasutades põllumajanduses liigselt orgaanilist väetist võib taimedesse koguneda liig suurel määral nitraate. Nitraadirikaste taimede kasutamine imikute ja väikelaste toitudes on keelatud, imiku hemoglobiin... E252 - Kaaliumnitraat Kasutusala: Lihast pooltooted, kala külmsäilitus, suitsukala, juustud. Omadused: Säilitusaine, üks vanimatest. Kõrvalmõjud: Kasutades põllumajanduses liigselt orgaanilist väetist võib taimedesse koguneda liig suurel määral nitraate. Nitraadirikaste taimede kasutamine imikute ja väikelaste toitudes on keelatud, imiku hemoglobiin... E260 - Äädikhape Kasutusala: Kasutatakse konserveerimisel nn. hea tava reeglite kohaselt Omadused: Säilitusainena või

pH-regulaatorina. Kõrvalmõjud: Pole teada. E261 - Kaaliumetanaat Kasutusala: Kasutatakse konserveerimisel nn. hea tava reeglite kohaselt Omadused: Säilitusainena või pH-regulaatorina. Kõrvalmõjud: Pole teada. E262 - Naatriumetanaat Kasutusala: Kasutatakse konserveerimisel nn. hea tava reeglite kohaselt Omadused: Säilitusainena või pH-regulaatorina. Kõrvalmõjud: Pole teada. E263 - Kaltsiumetanaat Kasutusala: Kasutatakse konserveerimisel nn. hea tava reeglite kohaselt Omadused: Säilitusainena või pH-regulaatorina. Kõrvalmõjud: Pole teada. E270 - Piimhape Kasutusala: Vorst, kala pooltooted, juustud, sulatatud juustud, salatikastmed ja maiustused. Omadused: Orgaqaniline hape, tekib piimhappebakteri mõjul piimasuhkrust. Kõrvalmõjud: Pole teada. E280 - Propioonhape Kasutusala: Külmutatud leivad ja saiakesed. Omadused: Säilitusainena tõhus hallitusseente vastu. Kõrvalmõjud: Mürgitusjuhtumeid inimestel pole teada. Rottidel, hiirtel ja hamstritel tekitab mao limaskestahaavandeid või maokasvajaid. E281 - Naatriumpropionaat Kasutusala: Külmutatud leivad ja saiakesed. Omadused: Säilitusainena tõhus hallitusseente vastu. Kõrvalmõjud: Mürgitusjuhtumeid inimestel pole teada. Rottidel, hiirtel ja hamstritel tekitab mao limaskestahaavandeid või maokasvajaid. E282 - Kaltsiumpropionaat Kasutusala: Külmutatud leivad ja saiakesed. Omadused: Säilitusainena tõhus hallitusseente vastu. Kõrvalmõjud: Mürgitusjuhtumeid inimestel pole teada. Rottidel, hiirtel ja hamstritel tekitab mao limaskestahaavandeid või maokasvajaid. E283 - Kaaliumpropionaat Kasutusala: Külmutatud leivad ja saiakesed. Omadused:Säilitusainena tõhus hallitusseente vastu. Kõrvalmõjud: Mürgitusjuhtumeid inimestel pole teada. Rottidel, hiirtel ja hamstritel tekitab mao limaskestahaavandeid või maokasvajaid. E290 - Süsinikdioksiid Kasutusala: Karastusjoogid. Omadused:Säilitusgaas Kõrvalmõjud: Puuduvad. Lisab võimalikul juhul maohappe eritust. Mõjutab alkoholi imendumist.

Jätkub järgmises Raplamaa Ühistöös


Raplamaa Ühistöö 22

LEADER programmi toetusmeetmed 2013.a

http://raplaleader.ee/leader-programmi-toetusmeetmed-2013-a/ 2013.a. viiakse läbi ainult üks taotlusvoor jaanua- projektid). Meetme maht 142 813,3 eurot. Taotluste ris-veebruaris 2013. Taotlusvoor toimub kõikidele vastuvõtt 18-22.veebruar 2013. Projektitaotluste eksmeetmetele. Vooru maht on ligemale pool miljonit pertnõustaja Maimu Niitsoo maimu.niitsoo@mail.ee eurot. Veidi on muutunud meetmelehed ja täpsustuInfopäev 9. Jaanuaril 2013 kl 15 Rapla Maavalitsuse nud projektide menetelmise kord Raplamaa Partner- II korruse saalis luskogus Eeldatav juhatuse poolt kinnitatav taotluste arv Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menet- kuni 8. Juhatuse otsuse aeg orienteeruvalt 1. Aprillil lemise töökorrad 2013. PRIA-sse esitamise aeg alates 5. Aprillist 2013. . VÄGA TÄHTIS! Olulisim uus nõue on see, et Menetlustähtaeg PRIA-s kuni 60 tööpäeva (ca 3 kuud) Meede 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja PÄRAST PRIA-st projektitoetuse otsuse (kirja) saamist peab projekti elluviija koheselt alustama projekti arendamine (kultuuriarendusprojektid). Meetme elluviimist nii, et et ta saaks esitada juba 6 KUU pärast maht 19 643,06 eurot. Taotluste vastuvõtt 18-22.veebprojekti esimese (või ka lõpliku) kuludeklaratsiooni, ruar 2013. Projektitaotluste ekspert-nõustaja Iris Haimillega tõendab, et on ellu viinud vähemalt 25% pro- ba iris@raplaleader.ee Infopäev 10. Jaanuaril 2013 kl 15 Rapla Maavalitjekti maksumusest. Juhul, kui kuue kuuga ei ole projektist 25% ellu viidud, tühistab PRIA projektitoetuse suse II korruse saalis. Eeldatav juhatuse poolt kinnitatud taotluste arv määramise otsuse. kuni 10. Juhatuse otsuse aeg orienteeruvalt 1. Aprillil Raplamaa Partnerluskogu 2013. 2013. PRIA-sse esitamise aeg alates 5. Aprillist 2013. . Menetlustähtaeg PRIA-s kuni 60 tööpäeva (ca 3 kuud) aasta taotlusvoorude ja Meede 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali areninfopäevade tähtajad gu toetamine (noorsootöö projektid). Meetme maht Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parenda- 18 911,77 eurot. Taotluste vastuvõtt 18-22. Veebruamine (külainvesteeringute projektid). Meetme maht ri 2013. Projektitaotluste ekspert-nõustaja Iris Haiba 285 653,2 eurot. Taotluste vastuvõtt 14-18.jaanuar iris@raplaleader.ee 2013. Projektitaotluste ekspertnõustaja Iris Haiba, Infopäev 10. Jaanuaril 2013 kl 15 Rapla Maavalitiris@raplaleader.ee. suse II korruse saalis. Infopäev 12. Detsembril 2012 kl 15 Rapla MaavaEeldatav juhatuse poolt kinnitatud taotluste arv litsuse II korruse saalis. kuni 8. Juhatuse otsuse aeg orienteeruvalt 1. Aprillil Eeldatav juhatuse poolt kinnitatavate taotluste arv 2013. PRIA-sse esitamise aeg alates 5. Aprillist 2013. . kuni 10. Juhatuse otsuse aeg orienteeruvalt 1. Märtsil Menetlustähtaeg PRIA-s kuni 60 tööpäeva (ca 3 kuud) 2013, PRIA-sse esitamise aeg alates 10. Märtsist 2013. Menetlustähtaeg PRIA-s kuni 60 tööpäeva (ca 3 kuud) Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine (arendusprojektid). Meetme maht 12. dets 2012: 14 841,45 eurot. Taotluste vastuvõtt 14-18. Jaanuar Meetmete 4.1 ja 4.2 infopäevad (14:00) 2013. Projektitaotluste ekspert-nõustaja Iris Haiba iris@raplaleader.ee Infopäev 12. Detsembril 2012 k 15 Rapla Maavalit8 7 9 3 4 2 6 1 5 3 6 5 1 9 7 2 8 4 suse II korruse saalis. 1 2 4 6 8 5 9 7 3 Eeldatav juhatuse poolt kinnitatav taotluste arv 4 5 1 9 7 6 3 2 8 kuni 8. Juhatuse otsuse aeg orienteeruvalt 1. Märtsil 6 3 2 8 1 4 7 5 9 2013, PRIA-sse esitamine alates 5. Märtsist 2013. . Me7 9 8 2 5 3 1 4 6 netlustähtaeg PRIA-s kuni 60 tööpäeva (ca 3 kuud) 9 4 7 5 6 1 8 3 2 2 1 6 4 3 8 5 9 7 Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng (investeeringute 5 8 3 7 2 9 4 6 1

1

6

4 2 6

1 9 7 8

3

5 3 1

5

8 7 3

9

9 4 1 8 5 3 7 2

Lähenevad sündmused


Raplamaa Ühistöö 23 2012. aasta rakenduskava meetme 4.1. „Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine“ sügisvoorus heakskiidetud projektid: 1

Taotleja Käru Tuletõrje Selts

Projekt Käru Pritsumaja rekonstrueerimine

Toetus 53911,00

2

MTU Rapla Korvpallikool

Rapla vana võimla rekonstrueerimise I etapp

15801,21

3

Raikküla Vallavalitsus

10513,20

4-5

Kohila Võrkpalliklubi

Raikküla valla külade märgistamine/viidastamine Kohila Rannavollekeskuse renoveerimine

4-5

MTÜ Märjamaa Saun

34632,00

6

MTÜ Ingliste Arendusselts

7

Iida Kursused MTÜ

Märjamaa avaliku sauna rekonstrueerimine - I etapp Ingliste mõisa ait-kuivati ehituse V lõppetapp koolitustöökoja ehitus Velise Seltsimaja ehitusprojekti ja geodeetilise alusplaani koostamine

6200,00

40000,00 6642,00

Kokku 2012. aasta rakenduskava meetme 1.2. „Mikroettevõtluse arendamine“ sügisvoorus heakskiidetud projektid:

167699,46

Jrk. nr.

Taotleja

Projekt

Eraldatud toetus

1 2

Ecomarine OÜ MTÜ Rapla Ettevõtjate Ühing

Ingliste mõisa köögi ehitus Koolitusprogramm „Kasvumootor eksport“

3

Liisu Rõivad OÜ

Liisu Rõivad OÜ tootmis-hoone välisfassaadi renoveerimine

11713,30

4

Heltan OÜ

27232,90

5

Metallikuningas OÜ

6

Külalistemaja Varjula OÜ

Hirvepargi külalistemaja II korruse väljaehitamine ja mööbli soetamine Metalli- ja keevitustöödeks vajalike seadmete ostmine Külalistemaja Varjula mööbli soetamine

7

Idee 4 Mööblikoda OÜ

Idee 4 Mööblikoda arendamine ja eksport

6113,34 89126,00

30 900 3049,20

7534,20 2583,06

2012. aasta rakenduskava meetme 4.2. „Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine“ sügisvoorus heakskiidetud projektid:

Jrk Taotleja

Projekt

Taotletud toetus

1 MTÜ Othengati Külaselts

Õpetlikud perepäevad Ohekatkus

3653,10

2 Ingliste Arendusselts

IX Juuru kihelkonnapäevad 12-14 juuli 2013 Kogupere vabaõhu muusikal Veterahva needus

5551,20

4 MTÜ Raplamaa Külade Liit Seltsing Märjamaa 5 Kultuurikoda Märjamaa Valla 6 Külavanemate Ühendus Raplamaa Perenaiste Selts 7 Pauliine

Külade Liit - 20, X maapäev Saaremaal

6162,46

XVI Märjamaa Päevad Märjamaa valla ja Kehtna valla külavanemate õppereis Hiiumaale

6021,92 1342,00

Kehtna mõisapäeva kontsertetendus

4716,57

8 MTÜ Kaiu Koos

Kogukonna hariduselu hoidja - kool KOKKU

3 Raplamaa Noored

5393,53

2 337,84 35178,62


Raplamaa Ühistöö 24 Meede 1.2

http://raplaleader.ee/meede-1-2/ Meede 1.2 – Mikroettevõtluse areng on mõeldud kuni 10 töötajaga ettevõtte investeeringutoetuseks. Ühele taotlejale antakse toetust ühe projekti kohta kuni 31 955 eurot. Toetus moodustab kuni 60% investeeringu maksumusest. Ei toetata põllumajanduslikku, ehituslikku ja transpordialast ettevõtlust. Toetatakse ettevõtete ühendusi ühiste nn. pehmete tegevuste (koolitused, õppesõidud, messidel osalemine) osas kuni 3195 eurot. Jätkusuutlik, arenev, uuenduslik ja hea tootlikkusega väikeettevõtlus. Uued ettevõtted ja töökohad. Uued, uuenduslikud ja kvaliteetsed tootmisprotsessid, tehnoloogiad, teenused ning tooted. Kohalikul toorainel, kultuuril, kogukonnal ja loodusel põhinevad, neile lisandväärtust andvad ning nende jätkusuutlikkust tagavad tooted ja teenused. Kohaliku kogukonna vajadustele suunatud tooted ja teenused. Ekspordile suunatud tooted ja teenused. Uuenduslikkusele, tootlikkusele, lisandväärtusele, kvaliteedile, kogukonnale ja/või ekspordile suunatud aktiivne ja tulemuslik ettevõtluse

Meede 3.1

http://raplaleader.ee/meede-3-1/ Meede 3.1 – PÄRIMUSTRADITSIOONIDE SÄILITAMINE JA ARENDAMINE on mõeldud rahvakultuuri (pärimuskultuuri) traditsioonide toetamiseks eeskätt nn pehmete tegevuste jaoks, aga ka rahvariiete ja rahvamuusikainstrumentide soetamiseks. Taotlejad võivad olla pärimuskultuuriga tegelevad küla-, käsitöö, kultuuriseltsid, samuti vallavalitsused. Toetuse suurus on kuni 6391 eurot ja toetus katab kuni 90% projekti kuludest. Tugevdada Raplamaa identiteeti rahvakultuuri ja pärimust väärtustava piirkonnana läbi: kohalikku identiteeti kandvate teenuste, toodete, vanade traditsioonide taastamise ja uute traditsioonide tekke; rahvusliku käsitöö ja kunsti traditsioonide taaselustamise; koduloo jäädvustamise koolides ja külakogukondades ning võimaluste loomise aktiivseks rahvakultuuritegevuseks; rahvakultuurilise järjepidevuse edasikestmise kindlustamise

Meede 4.1

http://raplaleader.ee/meede-4-1/ Meede 4.1 – Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine on investeeringute toetusmeede maaelu paremaks muutmiseks. Toetatakse investeeringuid avalikes kasutuses olevate hoonete ja rajatiste ehitamiseks, aga ka korrastamiseks ja remontimiseks, samuti avalikus kasutuses olevate esemete ostmist. Taotleda saavad mitmesugused mittetulundusühingud ja vallavalitsused. Toetatav objekt peab kajastuma kohalikus arengukavas või arengudokumendis. Toetuse suurus on kuni 63 911 eurot ühe taotleja kohta ja see katab kuni 90% projekti kuludest Tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi parandamine elukeskkonna korrastamise ja kaasajastamise kaudu.

Meede 4.2

http://raplaleader.ee/meede-4-3/ Meede 4.2 – KÜLADE OMAALGATUSE JA SOTSIAALSE AKTIIVSUSE EDENDAMINE on toetusmeede külaelu nn pehmete tegevuste (koolitused, õppereisid, külapäevad, külaelu ajaloo uurimine jm) jaoks. Toetust antakse eeskätt külaseltsidele aga ka seltsingutele. Toetuse maksimaalne summa on kuni 6391 eurot ja see katab kuni 90% projekti kuludest Paranenud elukvaliteet külades läbi: parema koostöö elukeskkonna korraldamisel; suurenenud kodukohatunde ning elukeskkonna väärtustamise; aktiivse omaalgatusliku tegevuse külades ning külaelu eestvedajate suutlikkuse suurendamise.

Meede 5.1

http://raplaleader.ee/meede-5-1/ Meede 5.1 – Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine on toetusmeede eeskätt noortetöö projektideks, siia kuuluvad noortelaagrid, koolitused, teavitusüritused, aga ka muusikalised ettevõtmised. Toetust saavad niihästi noortetööga tegelevad seltsid, seltsingud kui ka vallavalitsused. Toetuse maksimaalne summa on kuni 5 000 eurot ja see katab kuni 90% projekti kuludest Tugevdada inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengut ning noorte elanike konkurentsivõimet läbi noorte ja noorte perede aktiviseerimise ja kaasamise kogukonna formaalsetesse ja mitteformaalsetesse arengu- ja otsustusprotsessidesse.


Raplamaa Ühistöö 25

Page 1 of 1

Ilm Raplas http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4071/

http://www.raplakultuur.ee/www/v1/images/aegruum.jpg

Toetame üheskoos Rapla arengut 6.11.2012

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-1960.html

Rapla Haridusselts ja Rapla Kultuurikeskus kutsuvad teid tegema heategu ning toetama Raplale oluliste ideede teostumist. • Märtsis 2013 soovime paigaldada valla aukodaniku ANDRES EHINI pingi promenaadile. Kui see on Sulle oluline, siis pinkide valmimist saad toetada MTÜ Rapla Haridusseltsi arveldusarvele 10220211128224 SEB pangas. • Rapla Kultuurikeskuse laienevatesse ruumidesse ehitame TÕNU SUSI muusika- ja helistuudio, et mäletada Tõnu panust Raplale ja luua tingimused noortele muusikaga tegelemiseks. Selleks on avatud MTÜ Rapla Haridusseltsi arveldusarve 10220206103225 SEB pangas. Anna Sinagi oma toetus! Info telefonil 529 0853, kultuurikeskus@rapla.ee


Raplamaa Ühistöö 26


Raplamaa Ühistöö 27 Pille Lille Muusikute Toetusfondi “Meistrite Akadeemia” sarja kontsert 14. novembril kell 18 Kehtna Kunstide koolis.

Esimest korda toimub Kehtnas Pille Lille Muusikute Toetusfondi “Meistrite Akadeemia” sarja kontsert. Esinema tuleb tipptasemel Eesti noortest talentidest koosnev klaveritrio “Artimus Ensemble” koosseisus Anna-Liisa Bezrodny (viiul, Inglismaa), Henry-David Varema (tšello), Irina Zahharenkova (klaver, Soome). Kontsert kannab pealkirja “Klaveritrioga 19. sajandist tänapäeva” Kavas on B. Smetana, M. Raveli ja D. Auerbachi muusika. Piletid 3€ (täiskasvanud), 1.50€ (õpilased ja pensionärid), soodushind 3.50€ lapsevanem koos lapsega Piletid eelmüügis Kehtna kunstide koolis ja Kehtna klubis ning kohapeal enne kontserdi algust.

Raplamaa Ühistöö Mugavaim võimalus Raplamaa Ühistöö pdf-faili alla laadida on aadressilt http://www.raplayhis.eu/ Faili (väikesemahulist) saab alla laadida ka aadressilt http://www.freedrive.com/folder/319406,raplamaa Kõige parem koht lehe lugemiseks korraliku internetiühenduse korral on http://issuu.com/piirp või ka http://en.calameo.com/accounts/1139744 . Püüame oma lehte koondada võimalikult suure hulga infot eeloleva nädala sündmuste kohta, kuid kõigi ürituste korraldajate kodulehekülgedele me paratamatult ei satu. Kui soovite, et teie üritusest võimalikult palju inimesi teada saaks, siis andke oma ettevõtmisest meile infot, et saaksime nendest oma lugejatele teada anda. Kommentaare, repliike, arvamusi saab jätta ka külalisteraamatusse aadressil http://raplayhis.eu/ gbook/ Postituste tegemisel palume arvestada seadusandlust ja head tava kedagi mitte solvata ning mitte esitada laimu. Iga autor vastutab oma sõnade eest vastavalt seadusandlusele. Kolmapäeviti ilmuvasse Raplamaa Ühistöösse ootame materjale, reklaame ja kuulutusi teisipäe-

va tööpäevani. Tavapäraselt on uus number valmis teisipäeva õhtu jooksul ja hilisõhtul saab seda juba lugeda. Kui teie asutus või ettevõtmine väärib ajaloos jäädvustamist, kirjutage meile sellest ja saatke ka pilte. Ootame oma lugejate pilte ja jutte ka üritustest ja ettevõtmistest, mida nad külastavad. Meie (või ka teistes lehtedes, aga maakonnas pole erilist valikut) kajastamata ettevõtmised on mõne aja pärast jäädavalt unustatud. Kas soovite, et teie ettevõtmistest mõne aja pärast enam midagi ei mäletata? Siis ärge andke meile sellest üritusest teada. Reklaami ja kuulutuste avaldamine on veel tasuta. Kõikvõimalikku infot ootame e-maili kaudu. Kuna on ilmnenud, et mitte kõik saadetud kirjad ei pruugi kohale jõuda, anname igale kirjasaatjale tagasisidet kirja saamise kohta ühe ööpäeva jooksul kirja saamisest. Nii et kui te saatsite meile kirja või pildid ja pole ühe ööpäeva jooksul vastust saanud, siis pole kiri meieni jõudnud ja palume saatmist korrata. Raplamaa Ühistöö


Raplamaa Ühistöö 28

Raplamaa Ühistöö avaldab nüüd ka

kaastundeavaldusi. Võimalik lisada pilti, luuletust. Avaldamine täiesti tasuta.

Oktoobris registreeriti Raplamaal 27 lapse sünd

http://www.raplamaa.ee/et/uudised/31-view-1998.html Rapla maakonnas registreeriti 2012.a oktoobris 27 sündi, 34 surma, 1 abielu, 6 lahutust ja 1 nimevahetus. Eelmise aasta samal ajal oli Raplamaal registreeritud 32 sündi, 33 surma, 3 abielu, 3 lahutust ja 3 nimevahetust. 2012 aasta oktoobrikuus registreeriti Rapla Maavalitsuse kantselei andmetel 27 lapse sünd. Poisse registreeriti 13 ja tüdrukuid 14. Surmakandeid koostati kokku 34, neist mehi 22 ja naisi 12. Nimemuutmise otsuseid tehti oktoobris 1. Maavalitsuse otsusega vahetati perekonnanimi. Rapla maakonna elanike arv 01.01.2012 mehi 17 854, naisi 18 631, kokku 36 485 01.11.2012 mehi 17 746, naisi 18 449, kokku 36 195 elanike arv vald 01.01.2012 01.11.2012 vahe Juuru vald 1 548 1 522 - 26 Järvakandi vald 1 385 1 367 - 18 Kaiu vald 1 429 1 399 - 30 Kehtna vald 4 676 4 638 - 38 Kohila vald 6 996 6 964 - 32 Käru vald 668 643 - 25 Märjamaa vald 7 060 7 014 - 46 Raikküla vald 1 652 1 623 - 29 Rapla vald 9 628 9 622 - 6 Vigala vald 1 443 1 403 - 40 Rapla maakond 36 485 36 195 - 290

17. novembril kell 11 Rapla Kultuurikeskuses Peterburi tsirkus

Pilet - laps 2 eurot ja täiskasvanu 3 eurot Broneeri pilet tel 4890 955

Raplamaa Ühistöö nr 46  

Raplamaa Ühistöö nr 46

Advertisement