Page 1

portfolio pieter wycher weima

2013

1998

I hear and I forget. I see and I remember


E studio E prepress E drukwerk E digitaal drukken E webdesign E kopiëren

U vindt het 3is1 vakmanschap terug in: • jarenlange gedegen grafische kennis; • het meedenken met de klant; • haar no nonsense aanpak;

Oranjestraat 38

• de nieuwste grafische en digitale technologie;

2751 BH Moerkapelle

• compleet aanbod van mogelijkheden;

Postbus 312

• uw product geleverd op de juiste tijd en plaats.

2700 AH Zoetermeer T 079 59 34 111

Onze organisatie onderscheidt zich niet door wat

F 079 59 34 113

we zeggen. Nee, we onderscheiden ons door wat

E grafimedia@3is1.nl

we doen. Overtuig uzelf en maak een afspraak.

I www.3is1.nl

uw rode draad in grafische en digitale communicatie

Niet voor één gat te vangen

Solide en betrouwbaar

Vanuit haar grafische en digitale kennis levert 3is1 Webdesign maatwerk voor uw presentatie op het internet. Wij ontwerpen en realiseren uw website planmatig op basis van functionaliteit, doelstelling en

Wie trekt er aan het langste eind?

marketingstrategie. Voor een specifiek technische oplossing zoals: database-ontwikkeling en -beheer, e-commerce, interactieve communicatie en hosting, werken wij samen met een vast team van externe specialisten. Wilt u bovendien budgetzekerheid, dat is bij 3is1 een vaste regel. Wij realiseerden al vele sites volgens deze formule.

De drukkerij van 3is1 biedt alle mogelijkheden die u van een modern geoutilleerde drukkerij mag verwachten. Over prijzen, kwaliteit en levertijd zijn wij altijd zeer duidelijk. Wij produceren zowel (eenvoudig) handelsdrukwerk als huisstijldrukwerk, bedrijfs- en productbrochures en reclamedrukwerk. Niet alleen voor het midden- en kleinbedrijf, (semi-)overheden en overkoepelende organisaties, maar ook voor de grote (inter)nationale ondernemingen.

Navigeren of surfen?

3is1 Presentation produceert banners en posters in grote formaten, met een maximale breedte van 150 cm, niet alleen op papier maar ook op kunststof en (zeil)doek. De banners kunnen worden voorzien van bevestigingsogen of andere ophangsystemen. Posters kunnen worden opgeplakt op zowel kunststofplaten als foambord eventueel met een standaard. Het spreekt vanzelf dat zowel de banners als de posters uv-bestendig zijn en kunnen worden gelamineerd met een matte of glanzende beschermende folie.

_ HUISSTIJL 3IS1 GRAFIMEDIA - UW RODE DRAAD IN GRAFISCHE EN DIGITALE COMMUNICATIE


Er zit to

Ga het ma Werken en leren

w

Een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is werken en leren tegelijk. De praktijk leer je vier dagen in de week op de bouwplaats. Eén dag in de week ga je naar school (een roc) voor de theorie. Je krijgt vijf dagen loon uitbetaald. De opleidingen duren ongeveer twee jaar.

Leren bouwen op school? Zo'n opleiding kun je ook op school volgen, met enige stages in bouwbedrijven: de bol 2-opleiding bouwkunde. Wil je snel door naar een leidinggevende functie in de bouw, dan kun je een middenkaderopleiding bouwkunde (bol 4) volgen. Deze opleiding duurt vier jaar. Je krijgt de theorie- en praktijkvakken op school en loopt twee keer een halfjaar stage bij een erkend leerbedrijf. Met deze opleiding kun je uitvoerder, bouwkundig tekenaar, werkvoorbereider of onderhoudsopzichter worden.

beroep!

en bouw

in e ekomst .b Kijk op www

ken in de b ou

Ook voor meisjes en vrouwen Op de bouwplaats, maar ook bij bouwbedrijven op kantoor is veel vraag naar goed opgeleide mensen. Voor meisjes en vrouwen biedt de bouw vele kansen om verder te leren.

l of mail in ouwradius.n

fo-opleiding

@bouwradius

.nl

„ Je werkt met je hoofd en je handen „ Je hebt zelfstandig en afwisselend werk „ In de bouw kun je carrière maken als je doorzet en wilt blijven leren „ Er zijn vele mogelijkheden: nieuwbouw restauratie en onderhoud, maar ook ontwerp, uitvoering en beheer

046393/01.04/O.75/1

Ja, ik wil meer weten over de opleidingen in de bouw Kruis de beroepen aan die je interesse hebben Leren bouwen op school: Werken en leren: Betonberoepen Timmeren / Bol 2-opleiding Dakdekken Houtskeletbouw bouwkunde Natuursteenbewerken Metselen / Voegen Middenkaderopleiding Restauratie bouwkunde Bouwplaatsassistent Steigerbouw Tegelzetten Assistent Uitvoerder B&U

Naam:

m/v

Straat:Postcode en woonplaats: Telefoon: Opleiding:

Stuur deze bon in een envelop naar Bouwradius, Antwoordnummer 10185, 2700 VB Zoetermeer (een postzegel is niet nodig).

Leeftijd:

_ ONTWERPEN JONGERENCAMPAGNE BOUWRADIUS


- 1885 -

- 1903 -

- 1921 -

- 1924 -

- 1929 -

- 1929 -

- 1931 -

- 1932 -

Rutges 110 jaar vastgoedonderhoud met toekomst Verantwoording

- 1934 -

Met de verbreding van activiteiten en het groeien van het bedrijf

Kwaliteit

kwam een stuk Kwaliteitszorg om de hoek kijken: processen sturen, je bedrijf tegen het licht houden, het ISO certificaat

- 1934 -

1

behalen. Dat laatste hebben we in 1992 behaald.

De architectuurfoto’s zijn slechts bedoeld

Het woord kwaliteit speelde tevens een belangrijke rol bij de

om de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur door gerenommeerde

oprichting van de ‘Werkgeversvereniging vastgoedonderhoud

Nederlandse architecten in de tijdsperio-

en afwerkingsbedrijven’ (WVB). Op een gegeven moment

de van 110 jaar Rutges te beschrijven.

- 1978 -

- 1979 -

- 1984 -

ontstond het inzicht dat een dergelijke werkgeversvereniging

- 1986 -

De selectie geeft zeker geen compleet

1931 Van Nelle fabriek, Rotterdam L.C. van der Vlugt (1894-1936)

branche kon toevoegen. Voor het eerst werd gesproken over

Michiel Brinkman is de grondlegger van

‘kwaliteit’ en ‘toonaangevend’ als speerpunten van de op te

1970 ontbreekt, omdat er geen uitzonderlijke architectonische bouwwerken zijn gerealiseerd die passen in dit boekwerk.

alleen bestaansrecht zou hebben, als ze werkelijk iets aan de

15

Architecten: M. Brinkman en

beeld. Met name de periode 1940 t/m

het structuurplan en de indeling van het terrein. Na zijn dood werd Leendert van der

- 1988 -

- 1989 -

- 1991 -

- 1992-

richten vereniging. Nu doen we aan gezamenlijke benchmarking

Vlugt aangetrokken om invulling aan deze plannen te geven. Zijn ontwerp was zeer

op het gebied van financiën, klanttevredenheid, medewerkers en

innoverend en een hoogtepunt van het Functionalisme. Voor die tijd was het com-

organisatie. De vereniging heeft een grote bijdrage geleverd aan

plex heel rationeel en functioneel met vernieuwde draag- en afwerkconstructies. Er

de professionalisering en uitstraling van onze creatief ambachte-

was zeer veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de werkomstandigheden,

lijke branche.

maar ook aan de arbeidsverhoudingen.

- 1993 -

- 1994 -

- 1998 -

- 2002 -

Licht, lucht, reinheid en openheid stonden hoog genoteerd in het programma van eisen.

_ ONTWERP JUBILEUMBOEK RUTGES VASTGOEDONDERHOUD


Instroom deelnemers

Benodigd aantal leerlingen bbl en bol 1 in 2005

“Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is de hofleverancier van nieuwe toetreders in de bouw. De instroom van nieuwe deelnemers staat de laatste jaren onder druk. Samen met het bouw/houtcluster heeft Bouwradius het kennismakingsprogramma, Praktische Sector OriÎntatie (PSO) ontwikkeld. Leerlingen in het tweede jaar van het vmbo kunnen met behulp van

Werkplan 2005

dit programma op een eigentijdse manier kennismaken met de bouw. De instroom van het aantal deelnemers in de Middenkaderopleiding Bouwkunde is de laatste jaren gedaald. Met het project Promotie Middenkader Bouwkunde ontplooien we een aantal activiteiten om de kennis over de opleiding en de populariteit van de Middenkaderopleidingen te vergroten.

n

Le e r l i n g b o u w p l a a t s e n

inclusief OR Jaarverslag

Het arbeidsmarktadvies van Bouwradius en SBW geeft een concreet beeld van de gewenste instroom in de diverse

Instroom deelnemers

De instroom van nieuwe deelnemers staat onder druk

beroepskwalificaties, zowel in de beroepsopleidende leerweg (bol) als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Per gebied van de Regionale Commissies Beroepsonderwijs bouw (RCB-bouw) wordt aangegeven werkingsverbanden en de regionale opleidingencentra stelt Bouwradius alles in het werk om de gewenste Zeeland

24

Co m m u n i c a t i e

Monique Duysens

Bergen op Zoom

40

Kwaliteitsadviseur

Breda

13

Tilburg

14

instroom van de deelnemers te realiseren. Als kwaliteitsadviseurs ondersteunen wij deze initiatieven”.

s Beroepsonderwijs bouw

R e g i o n a l e Co m m i s s i e s B e r o e p s o n d e r w i j s b o u w

s e n p ra k t i j k b e g e l e i d e r s

O p l e i d e n l e e r m e e s t e r s e n p ra k t i j k b e g e l e i d e r s

ia

Benodigd aantal leerlingen bol 4 en 2-kwalificaties

Benodigd aantal leerlingen in de bol 4-kwalificaties

Tra i n i n g e n M u l t i m e d i a

VST/bol1/bbl 1

bbl 2

bbl 3

bbl 4

136

437

218

74

97

43

26

156

67

12

33

23

12

34

22

Deelteam 1

12

Zuid Oost Brabant

45

117

63

12

Deelteam 2

70

181

79

25

Den Bosch

33

85

34

12

bol 4

bol 2

Deelteam 1

420

43

Geldermalsen

15

65

32

3

Deelteam 2

164

13

Deelteam 3

82

211

111

24

Deelteam 3

322

37

Limburg

54

136

77

12

Totaal

906

93

Oss / Land van Cuyk

28

75

34

12

Deelteam 1

420

43

Nijmegen

22

31

13

www.vrouwenindebouw.nl

wat de benodigde instroom is voor het opleidingsjaar 2005-2006. Samen met de RCB’s-bouw, de samen-

Arbeidsmarkttaken

10

*Dit is inclusief 27 voorschakelaars

Zeeland

73

7

Bergen op Zoom

54

5

Breda

75

Tilburg

67

0 2

Zuid Oost Brabant

151

29

Deelteam 2

164

13

83

5

Den Bosch Nijmegen

62

Geldermalsen

8

19

0

Deelteam 3

322

37

Limburg

229

28

93

9

Oss / Land van Cuyk

Bouwradius Groep Werkplan 2005 - Regio Zuid 5

4 Bouwradius Groep Werkplan 2005 - Regio Zuid

Co m m u n i c a t i e

“Met het verder ontwikkelen van het arbeidsmarktbeleid binnen regio

“De samenwerking met onze relaties op het gebied

Zuid is de dienstverlening aan bedrijven, RCB-bouw en andere instellingen

van voorlichting, werving en instroom wordt steeds

in toenemende mate verbeterd.

intensiever. Een gezamenlijke inspanning en alert-

De samenwerkingsovereenkomst van Bouwradius met de CWI organisatie

heid blijft essentieel. Alleen dan kunnen we

zal ook in 2005 worden voortgezet. Wel kijken we hierbij nadrukkelijker

instroombevordering en uitstroombeperking van

naar meetbare doelen. De samenwerking moet leiden tot verdere verbete-

deelnemers positieve impulsen geven. De belangrij-

ring van de dienstverlening tussen de Bouwsector en de CWI’s. In 2005

ke infrastructurele basis hiervoor blijven de elf

geven we verdere prioriteit aan de ontwikkeling van de (regionale)

bekende voorlichtingsruiten die in regio Zuid res-

arbeidsmarktmonitor, banenmarkten, het vacatureoffensief en instroom-

sorteren onder de RCB’s-bouw. Een landelijke

activiteiten. De negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden ertoe

ideeënbank draagt bij aan efficiëntie waar het gaat

dat we steeds meer mensen moeten helpen om een plek te vinden in het

om uitwisseling van allerlei mogelijkheden en mid-

arbeidsproces. Om (jonge) werkzoekenden te ondersteunen willen we

delen op het gebied van voorlichting. Graag wil ik in

meer afspraken maken met gemeenten, woningcorporaties, samenwer-

2005 weer een optimale adviserende en ondersteu-

kingverbanden en werkgevers. We proberen om te komen tot extra leer-

nende rol op me nemen. Dit om collega’s en exter-

lingbouwplaatsen. Vervolgens zetten we het sectorale arbeidsmarktover-

ne relaties van dienst te zijn waar het communicatie

leg met sociale partners, gemeenten en dergelijke voort.

betreft. Leerlingbouwplaatsen blijven een speer-

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, is de samenwerking van ieder-

punt in 2005, het aantal leerlingbouwplaats-

een, die betrokken is bij bouwarbeidsmarkt essentieel. De coördinatie van

convenanten willen we zeker uitbreiden in onze

het beleid ligt bij de arbeidsmarktcoördinator in regio Zuid. Ik zal dan ook

regio. Het vergroten van de aantrekkingskracht voor

merij. Bouwradius ondersteunt deze bijeenkom-

een beroep doen op alle betrokkenen om bovenstaande voornemens zo

bol 4 opleidingen en de verbetering van techniek

sten. Veel van de erkende leerbedrijven hebben

goed mogelijk uit te voeren”.

op basisscholen (VTB) worden nog actueler.

reeds kennis gemaakt met de advieskaarten waarop

www.toekomstpas.nl

A r b e i d s m a r k t t a ke n

informatie staat rondom

Een landelijke ideeënbank draagt bij aan de uitwisseling van mogelijkheden op voorlichtingsgebied

Jan van Beek Arbeidsmarktcoördinator Bouw en Infra

het brede thema van opleiden. Hieraan wordt ook het komende jaar

R E G I O

Z U I D

nd

De paarse ‘gereedschapskist’ is inmiddels bij velen bekend

weer veel aandacht besteed. Integratie van vrouwen

nemers worden georganiseerd door de Landelijke

in de bouw blijft onze speciale aandacht krijgen.

Commissie Gespecialiseerde Aannemerij (LCGA)

Natuurlijk blijft één van onze belangrijkste doel-

samen met Werkgoed. Centraal staan veilig werken

groepen, de vmbo-leerling, centraal staan. De

en het opleiden binnen de gespecialiseerde aanne-

Toekomstpas met bijbehorende site www.toe-

Opleidingsadviseur René Mobers over één van onze

Met name op niveau 4 zijn voor vrouwen in

bijzondere aandachtsgebieden:“Door onze landelij-

de B&U en aanpalende branches veel

komstpas.nl blijft voor hen actief. Op automatise-

ke projectgroep ‘Vrouwen in de bouw’, waar ik voor

mogelijkheden. De paarse ‘gereedschaps-

ringsgebied worden onze overige sites verder uit-

regio Zuid deel van uitmaak, is een uniform beleid

kist’ is inmiddels bij velen bekend. Deze tool

gebreid. Dit vooraar zal, in navolging van de twee-

ontwikkeld. Activiteiten worden op basis van een

bevat veel ondersteunende middelen en

jaarlijkse regionale en Nederlandse bouwkam-

projectplan landelijk en regionaal ingezet. Door nog

ideeën waarvan onze relaties ook in 2005

pioenschappen, een afvaardiging van leerlingen

te plannen (maand)activiteiten wordt de bewust-

weer gebruik kunnen maken bij hun voor-

deelnemen aan de WorldSkills competitie in

wording van mogelijkheden voor en door vrouwen

bereiding en uitvoer van voorlichtingsacti-

Helsinki, Finland.

in de bouw onder de aandacht van medewerkers en

viteiten. De projectgroep stelt zich ten doel

relaties gebracht. Centraal staat bijvoorbeeld een

om op langere termijn ook voor andere

week met gerichte aandacht voor vrouwen in de

doelgroepen een rol te kunnen spelen.

gekregen, dit willen we

bouw in het najaar. Alle adviseurs wordt dan

Reeds ontwikkeld lesmateriaal wordt hier-

het komende jaar zeker

gevraagd om speciale aandacht aan dit onderwerp

voor gescreend op bruikbaarheid voor bij-

verder uitbouwen”.

te besteden. Ook organiseert Bouwradius weer een

voorbeeld allochtonen. Er wordt gewerkt

landelijke bijeenkomst op 16 april. De regionale net-

aan een integraal doelgroepenbeleid”.

werkbijeenkomsten en verdere voorlichting over

w w w. b o u w r a d i u s . n l

Regionale bijeenkomsten voor werkgevers en werk-

Ook onze interne communicatie heeft door de invoering van intranet in 2004 een positieve impuls

Angelo van den Biggelaar

mogelijkheden in de bouw (voornamelijk gericht op

René Mobers

UTA medewerkers) krijgen in 2005 weer volop aan-

Opleidingsadviseur

Communcatieadviseur

dacht van onze adviseurs.

6 Bouwradius Groep Werkplan 2005 - Regio Zuid

Bouwradius Groep Werkplan 2005 - Regio Zuid 7

_ ONTWERPEN JAARLIJKS WERKPLAN BOUWRADIUS


Bouwradius innovatieve kennis voor bouwend Nederland Bouwbedrijven moeten om kwalitatief hoogwaardig en economisch te kunnen produceren tijdig over voldoende goed geschoold personeel beschikken. Dat kunnen huidige werknemers zijn, maar ook

De bouwnijverheid heeft voortdurend behoefte aan geschoolde vakmensen

schoolverlaters die beginnen aan een carrière in de bouw. Ze hebben recht op goede en herkenbare opleidingen met diploma’s die door de bedrijfstak en de overheid worden erkend vanwege hun niveau en kwaliteit. En wie start in de bouw moet steeds kunnen blijven leren via cursussen voor bouwplaatspersoneel, midden- en hoger kader. Zo rekent iedereen op Bouwradius, hét kennisinstituut voor beroepsonderwijs, scholing en arbeidsmarktbeleid in de bouwnijverheid.

Partners in scholing We adviseren over scholing in het bedrijf die

de vakbekwaamheid in de bedrijfstak. We hou-

is gebaseerd op het bedrijfsbeleid van onze

den ons bezig met opleidingen en cursussen

klanten, maken scholingsplannen en laten de

voor werknemers in de bouw. Daartoe hebben

cursussen uitvoeren door ervaren docenten.

we een aantal wettelijke taken en aanvullende

Alle trainingen zijn opgezet volgens de nieuw-

taken namens de bedrijfstak. Veel cursussen

ste didactische inzichten.

worden voor eigen rekening en risico ontwikkeld. Belangrijke relaties in de regio zijn de samen-

De praktijk als leerschool

werkingsverbanden van regionale bouwbedrij-

Werken en leren. Dat doen de deelnemers aan

ven, waar veel nieuwe toetreders in dienst

een opleiding in de beroepsbegeleidende

komen, maar ook de regionale opleidingen-

leerweg (bbl). Meestal krijgen ze vier dagen

centra (roc’s), de vmbo-scholen en de bedrijven.

praktijkopleiding in een bedrijf en gaan ze een

Allemaal hechten ze belang aan kwalitatief

dag in de week naar school. Er zijn opleidingen

goede opleidingen die aansluiten op de

op vier niveaus, van de assistentopleiding tot

arbeidsmarkt, een prima praktijkopleiding en

middenkaderopleiding Bouwkunde.

diploma´s die worden gewaardeerd door de

Vanuit de onderwijswetgeving zorgt

bedrijfstak. Bouwradius bestrijkt het hele terrein

Bouwradius voor voldoende kwalitatief goede

van opleiding en scholing: de beroepsbegelei-

beroepspraktijkvormingsplaatsen. We bezoeken

dende (bbl) en de beroepsopleidende leerweg

bouwbedrijven, samenwerkingsverbanden van

(bol), van voorbereidend middelbaar beroeps-

bouwbedrijven en andere organisaties. We

onderwijs (vmbo) tot het hoger beroepsonder-

meten hun opleidingskwaliteiten en adviseren

wijs (hbo) en een groot aanbod aan cursussen

en erkennen ze als leerbedrijf. Alle erkende

en trainingen.

leerbedrijven zijn opgenomen in een openbaar

Innovatieve kennis voor bouwend Nederland

Bouwradius zorgt samen met vele partners voor

register. Bij de begeleiding in de praktijkoplei-

Bedrijfscursussen

ding spelen ervaren vakmensen, de leermees-

Voor bedrijven hebben we een compleet aan-

ters, een belangrijke rol.

bod aan actuele cursussen en trainingen voor bouwplaatspersoneel, midden- en hoger kader.

Bouwradius staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit in de bouwnijverheid

Van timmeren tot bouwfysica, van proceskwali-

Bouwradius presenteert zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als

teit tot veiligheid. Kwaliteit en bevordering van

een betrouwbare partner voor bouwend Nederland. De bedrijfstak bouw, aanverwante branches en het onderwijs bieden we opleidingen, trainingen en cursussen en andere

vakbekwaamheid staan voorop. De bedrijfstak waardeert het aanbod en onze ervaring. Niet voor niets hebben we inmiddels al méér dan

diensten aan. Bouwradius wil zo een door bouwend Nederland, het onderwijs en de

één miljoen cursusdagen gerealiseerd!

overheid erkende partner zijn op het terrein van innovatieve toepassing van kennis.

Als marktleider organiseren we trainingen voor alle lagen binnen de onderneming.

-2-

-3-

EEN KENNISMAKING MET BOUWRADIUS

_ ONTWERP CORPORATE IDENTITY BOUWRADIUS


Nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs bouw Deelnemers leren meer met elkaar

om aantrekkelijk onderwijs te verzorgen.

Deelnemers werken en leren graag samen met

ontwikkelt Bouwradius leerstof, toetsen en

andere jongeren. Samen bouwen leidt ertoe dat

examens voor de verschillende opleidingen.

ze gemotiveerder zijn, sneller de opleiding door-

Met de Informatiemonitor worden nieuwe

lopen, een betere vakkracht worden en langer in

ontwikkelingen in de bouwnijverheid gevolgd.

de bouw blijven werken. Daar zijn leerlingbouw-

De leerstof wordt in overleg met de bedrijfstak

plaatsen voor nodig; bouwwerken die groten-

en het onderwijs voortdurend aangepast aan

deels door jonge deelnemers worden gebouwd.

vernieuwingen.

Samen met de bedrijfstak en het onderwijs

Van het goede resultaat heeft iedereen profijt:

Elektronisch toetsen

opdrachtgevers.

Op school achter een beeldscherm online toetsen maken en direct weten of je bent geslaagd.

School met praktijkstages

Dat kan met het Toetsservicesysteem (TSS) van

Bouwen kan ook worden geleerd in de beroeps-

Bouwradius. Regionale opleidingencentra

opleidende leerweg (bol), waarbij de deel-

beschikken hiermee over een centrale databank

nemers vooral naar school gaan met beroeps-

met opgaven, uitwerkingen, toetsen en

praktijkvorming via stages in bedrijven.

projectopdrachten en examinering via internet

Deelnemers kunnen zo’n opleiding tot nu toe

of intranet.

op drie niveaus volgen: assistentopleiding, basis-

Via het Toetsservicesysteem kan ook alle

beroepsopleidingen timmeren en metselen en

registratie en administratie plaatsvinden.

Innovatieve kennis voor bouwend Nederland

de deelnemers, de bouw, aannemers en

de middenkaderopleidingen bouwkunde en verkeers- en stedenbouwkunde. Bouwradius

Gegarandeerde diploma´s

bezoekt bouwbedrijven, maar bijvoorbeeld

Bouwradius biedt de regionale opleidingen-

ook woningcorporaties, architectenbureaus,

centra een totaalpakket van examenproducten

gemeenten en makelaars om ze te erkennen

en -diensten en borging door de bedrijfstak.

als leerbedrijf.

Met deze samenwerking wordt het vertrouwen dat de bedrijfstak in het beroepsonderwijs heeft

Actuele beroepsopleidingen

verder versterkt. Bouwradius en haar producten

Bouwradius heeft samen met de bedrijfstak en

zijn door het KwaliteitsCentrum Examinering

het onderwijs 26 kwalificaties voor beroeps-

(KCE) goedgekeurd.

opleidingen op middelbaar niveau ontwikkeld.

Bouwradius werkt nauw samen met het vmbo

Ze beschrijven aan welke eisen gediplomeerden

bij de vernieuwing van het bouwonderwijs,

veruit de grootste aanbieder is van trainingen en dienstverlening

met een middelbare beroepsopleiding moeten

het leerwerktraject en de aansluiting op de

gericht op het gehele UTA personeel? En dat de door Bouwradius

voldoen. Samen vormen deze de kwalificatie-

mbo-opleidingen. Samen met het hbo wordt

structuur. Bouwradius werkt met de andere

geëxperimenteerd met duale leerroutes in het

geleverde producten en diensten meegroeien met de mensen en

kenniscentra aan een nieuwe kwalificatiestruc-

hbo bouwkunde. Zo krijgt de doorstroming

behoeften van de bedrijfstak? Door maatwerk kunnen we ons

tuur op basis van competenties. Deze nieuwe

in de verticale onderwijskolom van vmbo tot

structuur moet het roc´s beter mogelijk maken

en met hbo optimaal gestalte.

Maatwerk in cursussen Bouwradius staat sinds jaar en dag bekend als hét cursusinstituut voor CAO-medewerkers in de bouw. Maar wist u dat Bouwradius ook

aanbod aanpassen aan de wensen van ieder bedrijf.

-4-

-5-

_ ONTWERP CORPORATE IDENTITY BOUWRADIUS


Cijfers en feiten

Jaarverslag 2003 ‘Fundament ’

Regio Noord-Oost Burg. Roelenweg 12 Postbus 30150 8003 CD Zwolle T (038) 426 83 68 F (038) 423 13 91 Regio West Korenmolenlaan 1G 12

3447 GG Woerden

Bouwradius Groep Jaarverslag 2003

13

T (0348) 490 234 F (0348) 430 540 Regio Zuid Panovenweg 3 Postbus 455 Kw a l i f i c a t i e s p e r s t r u c t u u r

1

Bouwplaatsassistent metselen/timmeren (bbl/bol)

5700 AL Helmond 3 4

2

O ve r z i c h t i n s t r o o m b b l 2

T (0492) 507 107

x

Timmerkracht (bbl/bol)

x

Metselaar (bbl/bol)

x

Voeger

O ve r i g

To t a a l

Streefcijfer

1999

Va n u i t v b o - b o u w

64 %

18 %

18 %

3.638

3.950

2000

58 %

19 %

23 %

3.823

3.950

2001

46 %

18 %

36 %

3.778

3.850

2002

50 %

13 %

37 %

3.422

3.850

2003

60 %

15 %

25 %

2.983

3.860

x

Fx (0492) 553 520

x

Betontimmerkracht

x

Betonstaalverwerker

x

Betonmodelmaker

x

Betonreparateur

x

Tegelzetter

x

Natuursteenbewerker

x

Steigerbouwer

x

Dakdekker

x

x 2700 KG Zoetermeer

12.500

x

T (079) 368 58 48

11.500

x Centraal kantoor

E. Rooseveltlaan 29 Postbus 3011

Restauratietimmerkracht

x

Vakkracht Houtskeletbouw

Vo o r s c h a ke l t ra j e c t e n Bouwplaatsassistent

Restauratiemedewerker

x

x F (079) 362 00 06

Assistent-uitvoerder Middenk.opl. Verkeers- en stedenbouwkunde (bol)

12.000

11.000 10.500

x

10.000

x

9.500

E info@bouwradius

Kaderfunctionaris Betonstaalverwerk.bedrijf

To t a a l a a n t a l l e e r l i n g e n b b l

Kaderfunctionaris Tegelzetbedrijven

x

Kaderfunctionaris Betontimmerbedrijven

x

Kaderfunctionaris Natuursteenbedrijf

x

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

To t a a l a a n t a l l e e r l i n g e n b b l Jaar

Vo o r s c h a ke l t ra j e c t

Het rapport ´macrodoelmatigheidsadviezen´ laat jaarlijks zien wat de gewenste instroom is in de

1999

796

diverse beroepskwalificaties in de bouw in de beroepsbegeleidende (bbl) en beroepsopleidende

2000

687

(bol) leerweg. Door de economische teruggang wordt het steeds moeilijker om de gewenste

2001

361

instroom te realiseren. Sommige samenwerkingsverbanden hebben teveel leerlingen in de werk-

2002

83

plaats. Gevolg is dat soms te weinig nieuwe leerlingen worden aangenomen. Er is sprake van een

2003

47

www.bouwradius.nl

bbl1/bol1

bbl 2

bbl 3

bbl 4

To t a a l

-

7.163

3.344

788

12.091

-

7.033

3.479

833

12.209

495

7.126

3.362

975

12.319

689

6.531

3.377

1.037

11.717

471

5.930

3.208

1.049

10.705

behoorlijke terugloop in het aantal leerlingen op niveau 1 en 2 in de beroepsbegeleidende leerweg. Maar ook de instroom op niveau 3 en 4 stagneert. Er is een regeling voorbereid die het samenwerTo t a a l a a n t a l l e e r l i n g e n b o l 4

kingsverbanden mogelijk moeten gaan maken om hun instroom op niveau te houden.

I n s t r o o m b b l p e r 3 1 d e ce m b e r 2 0 0 3 Vo o r s c h a ke l t ra j e c t bol/bbl1

bbl2

bbl3

bbl4

Noord-Oost

203

1.003

587

155

West

478

1.224

608

155

Zuid

Opleidingsjaar

Aantallen

1999-2000

10.227

2000-2001

9.098

2001-2002

7.623

2002-2003

6.319

Aantal leerlingen bol 1 en bol 2

183

735

317

68

Totaal 2003

864

2.983

1.512

378

Totaal 2002

893

3.422

1.678

425

Het aantal deelnemers in de middenkaderopleiding Bouwkunde loopt nog steeds verder terug. Uit

Doelstelling 2003

1.172

3.860

1.652

456

cijfers van het Cfi blijkt dat de instroom in het schooljaar 2002-2003 tien procent ligt onder het

Doelstelling 2004

1.090

3.600

1.650

425

niveau van het jaar ervoor. De negatieve trend zet dus door. Dat leidt onherroepelijk tot problemen

Landelijk

21

Opleidingsjaar

2002-2003

bol 1

bol 2

449

795

voor de personeelsvoorziening in middenkaderfuncties. Er zijn activiteiten in voorbereiding om de instroom in de bol 4-opleidingen te bevorderen. 14

Bouwradius Groep Jaarverslag 2003

15

_ ONTWERPEN EN OPMAAK JAARVERSLAGEN BOUWRADIUS GROEP


_ ONTWERP ADVERTENTIE EN DISPLAY FUNDEON


CBG- bouw

Bij verlies of diefstal svp opsturen naar Fundeon, Antwoordnummer 10185, 2700 VB Zoetermeer.

Bij verlies of diefstal svp opsturen naar Fundeon, Antwoordnummer 10185, 2700 VB Zoetermeer.

CBG- bouw

Naam CBG-lid:

Naam CBG-lid:

Naam CBG-lid:

ISBO nummer:

ISBO nummer:

ISBO nummer:

pasfoto

pasfoto

pasfoto

Naam CBG-bouw:

Naam CBG-bouw:

Naam CBG-bouw:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

CBG- bouw

Bij verlies of diefstal svp opsturen naar Fundeon, Antwoordnummer 10185, 2700 VB Zoetermeer.

Bij verlies of diefstal svp opsturen naar Fundeon, Antwoordnummer 10185, 2700 VB Zoetermeer.

CBG- bouw

CBG- bouw

CBG- bouw

_ DIVERSE ONTWERPEN PASJES FUNDEON


_ ONTWERPEN DIVERSE BROCHURES FUNDEON


colofon Fundament is het magazine over het beroepsonderwijs

colofon

en werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Zes keer per jaar wordt dit blad gratis toegestuurd aan bedrijven in de bouwsector,

Magazine over opleiding en scholing in de bouw en infra

onderwijsinstellingen en aan andere relaties van

Fundament is het magazine over het beroepsonderwijs en werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde

Fundeon. In elke uitgave is ruimte voor nieuws, informatie,

aannemerij. Zes keer per jaar wordt dit blad gratis toegestuurd aan bedrijven in de bouwsector,

voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.

Magazine over opleiding en scholing in de bouw en infra

4

Fundeon adviseert bedrijven en werknemers, stemt het

septeMber 2008

beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de sector. Wilt u Fundament ontvangen? U kunt een gratis abonnement aanvragen bij Fundeon, afdeling communicatie, Postbus 440, 3840 AK Harderwijk of per e-mail: info@fundeon.nl.

achtergronden en opinie.

Op de artikelen in Fundament zit auteursrecht. Wanneer u (delen van) artikelen wilt overnemen in andere uitgaven, kunt u toestemming vragen aan de redactie. In de meeste gevallen wordt deze verleend, met gebruik van

Fundament is een uitgave van Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de sector.

bronvermelding.

uitgever Fundeon

(eind)redactie Jolanda de Vries (j.devries@fundeon.nl)

→ Machinist Jan van Leeuwen werkt bij wegenbouwbedrijf J. de Rooij en Zonen B.V. uit De Meern.

Aan dit nummer werkten mee: Janneke Leenders Hein Tunnissen

Wilt u Fundament ontvangen? U kunt een gratis abonnement aanvragen bij Fundeon, afdeling communicatie, Postbus 440, 3840 AK Harderwijk of per e-mail: info@fundeon.nl.

redactieadres Fundeon, Communicatie Postbus 440, 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E info@fundeon.nl I www.fundeon.nl

fotografie Beeldredaktie

Op de artikelen in Fundament zit auteursrecht. Wanneer u (delen van) artikelen wilt overnemen in andere uitgaven, kunt u toestemming vragen aan de redactie. In de meeste gevallen wordt deze verleend, met gebruik van bronvermelding.

René van den Burg Henk Merjenburgh

vormgeving 3is1 PrintPlus, Moerkapelle

druk Senefelder Misset, Doetinchem

oplage 28.000 ex.

uitgever Fundeon 32

(eind)redactie

aan dit nummer werkten mee Victoria Fens Ed Zeelt

redactieadres Fundeon, Communicatie Postbus 440, 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E info@fundeon.nl I www.fundeon.nl

fotografie Beeldredaktie Henk Merjenburgh

vormgeving 3is1 PrintPlus, Moerkapelle

druk Senefelder Misset, Doetinchem

oplage

Kennis hoogbouw

FUNDAMENT - februari 2009

colofon Fundament is het magazine over het beroepsonderwijs en werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Zes keer per jaar wordt dit blad gratis

schiet te kort

Fundeon. In elke uitgave is ruimte voor nieuws, informatie, achtergronden en opinie.

Wilt u Fundament ontvangen? U kunt een gratis abonnement aanvragen bij Fundeon, afdeling communicatie, Postbus 440, 3840 AK Harderwijk of per e-mail: info@fundeon.nl. Op de artikelen in Fundament zit auteursrecht. Wanneer u (delen van) artikelen wilt overnemen in andere uitgaven, kunt u toestemming vragen aan de redactie. In de meeste gevallen wordt deze verleend, met gebruik van bronvermelding.

uitgever Fundeon

(eind)redactie Jolanda de Vries (j.devries@fundeon.nl)

Aan dit nummer werkten mee: Victoria Fens Janneke Leenders Wilma Schuitemaker Hein Tunnissen

redactieadres Fundeon, Communicatie Postbus 440, 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E info@fundeon.nl I www.fundeon.nl

DOSSIER Loopbaan in de bouw

fotografie Beeldredaktie Henk Merjenburgh

vormgeving 3is1 PrintPlus, Moerkapelle

druk Senefelder Misset, Doetinchem

oplage 28.000 ex.

onze organisatie een impuls geven en

directeur-eigenaar van Takkenkamp Gevel-

Het beDrIJF tAKKeNKAMp

onderhoud BV en Takkenkamp Voeg-

Bij de vestigingen van Takkenkamp

werken BV. Het aantal vaste medewerkers

in Zelhem en Deventer zijn circa

LOOpbAANTrAjEcT

dat de hele dag door wil voegen wordt

zeventig mensen in dienst. Zij

Het opleidingsplan is een eigen initiatief

steeds kleiner, merkt hij. “Vooral de jonge-

houden zich bezig met voegwerk

van Takkenkamp. Op andere gebieden

re garde wil niet de hele dag strijken. Ze

en gevelonderhoud in de breedste

gebruikt Takkenkamp voorzieningen van

willen afwisseling en dat is goed. Als onze

zin van het woord. Rick Takken-

de sector, zoals het Loopbaantraject Bouw

medewerkers allround vakkracht zijn, wis-

laten zien waar we als bedrijf voor staan.”

kamp (30) is de derde generatie

& Infra. “Als je geen voeger meer kan zijn,

selen ze het voegen af met scheurherstel,

die aan het hoofd staat van het

betekent dat niet dat je alleen werkvoor-

hakwerk, reinigingswerk, steigerbouw,

familiebedrijf. Het verloop bij het

bereider of uitvoerder kunt worden.

loodherstel en onderhoudsmetselwerk.

bedrijf is laag. De mensen díe

Sommige mensen hebben dat niet in zich,

Door die variatie voorkom je uitval.”

vertrekken beginnen veelal voor

anderen willen niet. De trajectadviseur

zichzelf of gaan werk in een

zoekt dat uit en houdt ook nog rekening

andere branche doen.

met de mogelijkheden binnen ons bedrijf.

36

Daarmee is het een goede aanvulling op

opleidingen en cursussen flink gestimu-

ons eigen personeelsbeleid.”

Daardoor hebben medewerkers meer variatie in hun werk en zijn er meer mogelijkheden om binnen het bedrijf ander werk te gaan doen.”

→ Marja van Bijsterveldt wil dat vmbo-scholen de ruimte pakken die er is om zelf invulling aan het onderwijs te geven.

FUNDAMENT - september 2008

STAATSSEcrETAriS MArjA VAN BijSTErVELDT

Werkgevers welkom op vmbo en havo

Ook mensen die uit ambitie een opleiding In zo’n cursus leert iemand de noodzake-

willen volgen kunnen naar het Loopbaan-

medewerkers niet dwingen om zich bij

lijke theorie, vindt Takkenkamp. “Wanneer

traject Bouw & Infra. Tot nu toe heeft

te scholen, maar wel uitleggen waarom

de opdrachtgever naar je toe komt met de

Takkenkamp daarmee niet te maken. “Ik

je het belangrijk vindt dat ze zich blijven

vraag waarom je iets doet zoals je dat

promoot het ook niet. Als er nu iemand bij

ontwikkelen.”

doet, moet je uitleg kunnen geven over

me komt die uitvoerder wil worden, dan

goede werknemers op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris van Onderwijs,

de techniek, het materiaal en de omstan-

heb ik daar binnen mijn bedrijf geen ruimte

Marja van Bijsterveldt, omarmt daarom initiatieven van werkgevers. “Op

prOFijT

digheden. Bovendien, zo gauw het geen

voor. Aan de andere kant: een medewerker

Ouder zijn is voor Takkenkamp geen

standaard werk is en je moet improvise-

die niet op zijn plek zit, is geen goede

voorwaarde dat de leerling altijd kan blijven kiezen voor een heel ander

reden om niet meer bij te scholen. “We

ren, kom je er niet zonder de theorie.”

medewerker. Dus als iemand wil door-

beroep.”

groeien, werken we daar volop aan mee.” “Het beroepsonderwijs vindt zijn legitima-

draaien mee in onze scholingsprogram-

OpLEiDiNgSpLAN

ma’s. Wel kun je er vraagtekens bij zetten

Dit najaar begint Takkenkamp met een

hOgEr NivEAU

of je iemand van 57 nog een lange oplei-

integraal opleidingsplan voor alle werk-

Dat iemand zich wil ontwikkelen, begrijpt

ding moet laten volgen. We blijven een

nemers. “Alle medewerkers krijgen een

Takkenkamp. Bovendien ziet hij het voor-

commercieel bedrijf, dus we willen wel

opleidingstraject op maat. Deels gaat dat

deel voor zijn bedrijf. “Ons ambacht heeft

profijt van de investering hebben. Om

om vaktechnische zaken: iedereen moet

bestaansrecht, mits we het voortdurend

die reden spreken we ook terugbetalings-

zijn basisopleiding halen. Daarnaast gaat

op een hoger niveau tillen. Dat lukt alleen

regelingen af als iemand via ons bijvoor-

het om veilig werken, cultuur, welzijn en

als bedrijf en werknemers zich blijven

beeld zijn vrachtwagenrijbewijs haalt.

Alleen een coproductie van het bedrijfsleven en het onderwijs zorgt voor

teambuilding. We willen met dit traject

het onderwijs, om te zorgen dat er vol-

tie in een goede aansluiting op de arbeids-

doende vakkrachten worden opgeleid”,

HEt VAKCollEGE EN VM2

markt. Dus het is vanzelfsprekend dat het

vertelt de staatssecretaris. “Het vakcollege

Aan het begin van dit schooljaar zijn

bedrijfsleven invloed heeft op wat de leer-

is wat mij betreft een variant op onze

twee nieuwe initiatieven begonnen.

lingen in het beroepsonderwijs leren”,

proef om vmbo en mbo samen te voegen,

Beide hebben als insteek om te zor-

stelt de staatssecretaris. Die rol van werk-

het vm2-traject.”

gen dat de overgang van vmbo naar mbo soepeler verloopt.

gevers hoeft van haar niet beperkt te blij-

ontwikkelen.”

Het is niet de bedoeling dat iemand met net zijn rijbewijs op zak, bij een ander

ven tot alleen het middelbaar beroepson-

HErHALiNg

derwijs. Ook op basisscholen, in het vmbo

Dat jongeren zich op het vakcollege en in

Het vakcollege

en in het algemeen voortgezet onderwijs

het vm2-traject al vroeg vastleggen op

Het vakcollege is een initiatief van

is in meer of mindere mate een rol weg-

een beroep, is volgens Van Bijsterveldt

werkgevers en onderwijsinstellin-

gelegd voor het bedrijfsleven. Het techna-

geen probleem. “Als je al heel jong precies

gen. Deze colleges richten zich

sium is volgens Van Bijsterveldt een goed

weet wat je wilt, is het mooi wanneer je

vooral op de technische beroepen.

voorbeeld. Op deze havo- en vwo-scholen

daarmee meteen aan de gang kunt.”

Jongeren kiezen hier al in de brug-

is extra aandacht voor techniek. Tijdens

De aansluiting tussen het vmbo en mbo

klas voor een beroep en worden in

het extra vak ‘Ontwikkelen en Onderzoek’

verbetert door deze trajecten, verwacht

zes jaar opgeleid tot een vakkracht op niveau 2.

eVC eN Het LOOpbAANtrAJeCt bOuW & INFrA

voeren de leerlingen technische opdrach-

Van Bijsterveldt. “Gewoonlijk begint een

ten uit, bij of voor bedrijven. “Daarmee

mbo-opleiding met een stuk herhaling van

In 2004 hebben twaalf medewerkers van Takkenkamp, via een pilot op het gebied

kun je jongeren triggeren om de techniek

de stof die op het vmbo is gegeven. In het

ThEOriE

van het erkennen van verworven competenties (EVC), hun voegersdiploma behaald.

in te gaan. Dat is nodig, omdat te weinig

normale traject is die herhaling nodig.

Het project vmbo/mbo 2 (vm2) is

jongeren – vooral meisjes – uit zichzelf

Iedere vmbo-leerling moet kunnen instro-

een door het ministerie van Onder-

Uitzoeken welke cursus of opleiding een

Takkenkamp: “Allemaal slaagden ze met vlag en wimpel. Een jaar later heeft een

medewerker kan volgen, gebeurt op de

van onze uitvoerders via EVC zijn middenkaderfunctionarisdiploma behaald.”

bouwplaats. “De uitvoerders houden dat

Momenteel volgen twee medewerkers uit preventieoogpunt een traject bij het Loop-

in de gaten. Als iemand aanleg voor scheur-

baantraject Bouw & Infra. “Eén laat zich omscholen tot uitvoerder en restauratie-

bedrijf aan de slag gaat.”

herstel blijkt te hebben, vraag je of hij daar

medewerker”, vertelt de directeur. “De ander wordt omgeschoold tot kraanmachinist

een cursus voor wil volgen.”

en vrachtwagenchauffeur, zodat hij bij ons met de hoogwerker aan de slag kan.”

september 2008 - FUNDAMENT

FUNDAMENT - april 2009

Vm2

interesse hebben voor een technische

men in elke mbo-opleiding. Dus iemand

wijs gesubsidieerde proef en heeft

vervolgopleiding.”

die het profiel techniek op het vmbo heeft

tot doel de samenwerking tussen

gevolgd, moet alsnog een opleiding in de

het vmbo en het mbo te verbeteren.

VAkcoLLEgE

zorg op het mbo kunnen volgen. En

In de praktijk komt het erop neer

Het technische bedrijfsleven heeft de

andersom.”

dat de klassen 3 en 4 van het vmbo worden samengevoegd met een

afgelopen jaren vooral aandacht gehad

4

18

Staatssecretaris Van Bijsterveldt: Werkgevers neem initiatief, maar geef leerlingen de ruimte

cursus restauratiemetselen. Je kunt

nemen veertigers en vijftigers aan. Die

de jaren heen omgebouwd tot een allround gevelonderhoudbedrijf.

DOSSIER Bouw Door Leer Verder!

AMbiTiE

bhv- of vca-cursus zijn, maar ook een

te voegen in de nieuwbouw. Mede daarom hebben wij ons bedrijf door

ik ra d ar! Ext emba e uitn

FUNDAMENT - april 2009

Maar: “Als een leerling halverwege beslist dat hij of zij toch een andere richting uit wil, dan is dat mogelijk.”

Bij Takkenkamp wordt het volgen van

dagen per jaar scholing. “Dat kan een

“Fysiek houden maar weinig mensen het vol om van hun 18e tot hun 62e

24 April 2009

beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de sector.

leerd. Elke medewerker volgt twee werk-

Ontwikkelen medewerkers geeft bestaansrecht

2

Fundament is een uitgave van Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers, stemt het

DOSSIER Loopbaan in de bouw

Aan het woord is Rick Takkenkamp,

gEvELONDErhOUDbEDrijF TAkkENkAMp

Magazine over opleiding en scholing in de bouw en infra

toegestuurd aan bedrijven in de bouwsector, onderwijsinstellingen en aan andere relaties van

“Daardoor zijn er meer mogelijkheden om ander werk te doen. Door variatie voorkom je uitval.”

NUTTig

Van Wijnen Noord: “Erkenningsregeling aanpassen bij goedwerkende praktijk”

ruud Jacobs (ballast Nedam):

→ Ondernemer Rick Takkenkamp wil dat zijn werknemers zich voortdurend blijven scholen en ontwikkelen:

FUNDAMENT - september 2008

DOSSIER Fundeon

Werknemer van Dutch Steigers B.V. op de VSB Steigerbouwwedstrijd tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht.

→ Steenzetter Serge Ligthart van het gelijknamige bedrijf uit Harlingen werkt aan de Friese waterkering.]

Jolanda de Vries (j.devries@fundeon.nl)

32

20 FEBRUARI 2009

Fundament is een uitgave van Fundeon, het kenniscentrum

onderwijsinstellingen en aan andere relaties van Fundeon. In elke uitgave is ruimte voor nieuws, informatie,

28.000 ex.

1

achtergronden en opinie.

voor het vmbo, het voorbereidende mid-

ANDErE ricHTiNg

delbare beroepsonderwijs. Het vakcollege,

Overigens geldt voor het vakcollege en de

mbo-opleiding op niveau 2. De leerlingen krijgen gedurende deze

dat in september is begonnen, is daarvan

vm2-trajecten dat leerlingen te allen tijde

tijd les op dezelfde locatie, van

het meest opvallende voorbeeld. “Dit is

moeten kunnen overstappen naar een

dezelfde docenten.

een particulier initiatief van werkgevers en

reguliere vmbo-opleiding.

→ april 2009 - FUNDAMENT

5

19

_ ONTWERP EN OPMAAK FUNDAMENT - UITGAVE BOUWBLAD DOOR FUNDEON


_ ONTWERPEN VOOR DE WIJK OOSTERHEEM - ZOETERMEER


Easy Access to the Dutch market and the rest of Europe

Established Cluster of IT companies and Call Centers

Dynamic IT-oriented city government with an eye to the future

• Easy access to all major cities in the Netherlands by road and public transport. The Hague, Rotterdam, Amsterdam and Utrecht are all within a half hour drive. • Close proximity to Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport and the Port of Rotterdam. With Schiphol only 30 minutes and Rotterdam Airport only 15 minutes away, excellent connections are available to the rest of Europe and beyond.

• An impressive cluster of IT companies. This cluster, particularly strong in IT and consultancy services, includes companies such as Siemens, Getronics Pink Roccade, BT, Logica CMG and Ordina. • Important call center and call training center location with companies such as SNT, one of the largest 3rd party pan-european call centers in the Netherlands.

• Wireless network in the city center and soon throughout Zoetermeer. • A glass-fiber network provides high speed broadband to all companies in Zoetermeer. • A South Holland internet exchange and service center has been created for this network. From this service center, companies can deliver a wide range of services to clients worldwide. • Regular networking events are organized for IT professionals in Zoetermeer and the surrounding cities. These events strengthen the IT network and encourage cooperation between the city, business community and the IT University.

Amsterdam Amsterdam airport (Schiphol)

Well-educated workforce with IT expertise

21,5

Leiden

21,5

Utrecht 12,5

28

7,5

Den Haag (The Hague)

9,5

Zoetermeer

15,5 9,5

the Netherlands

Rotterdam airport (Zestienhoven)

• 20% of fulltime jobs in Zoetermeer are in the IT sector. Zoetermeer has the highest percentage of IT- related jobs in the Netherlands. (The average of all the cities in the Netherlands is 3,5%).(1) • 22,1% of the working population are IT-professionals. • 75% of the inhabitants of Zoetermeer have access to the internet. • 90% of the inhabitants have a computer. (These are the highest percentages of any city in the Netherlands).(2) • The IT University of Professional Education ensures a growing IT educated workforce. Graduates earn a Bachelor’s degree in Computer Science. This education prepares students for careers in software engineering, application design, IT consultancy services or IT Security. In addition, in 2006 the University will house a Center of Expertise for IT and Telecom Security. • The IT University incubator offers students office space and assistance in starting their own IT companies during their study.

Rotterdam All distances in miles 1 mile = 1,609 km

(1) Institute for Statistics and Research 2004. (2) Central Bureau of Statistics (CBS) 2004.

Excellent Office, Conference and Meeting Facilities • Superior office space and strategically located business sites. • Conference facilities easily accessible by car and public transport. Hotels are available in various price ranges making Zoetermeer a suitable location for meetings, events and conferences.

_ DIVERSE ONTWERPEN VOOR DE GEMEENTE ZOETERMEER


10861. B&T Ontwerp en advies (www.b-en-t.nl)

B&T10861-Inscope jaarverslag omslag 15feb11

REPORT REPOR T INSCOPE COPE OPE O 2008

20 2009 009 9

REPORT INSCOPE 2008 - 2009

INSCOPE - Research for Innovation Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam www.inscope.nl

T Top op Institute INSCOPE: Research Consortium of Erasmus University Rotterdam, TNO, University of Amsterdam and Maastricht University

_ JAARVERSLAG INSCOPE


Page 1 - B&T10861-Inscope jaarverslag binnen 15feb11

Page 54 - B&T10861-Inscope jaarverslag binnen 15feb11

Page 55 - B&T10861-Inscope jaarverslag binnen 15feb11

set comprising male public sector workers born in 1949 and 1950 which have been yearly gathered for this project since 2007.

4 New partnerships and cooperation

In the thesis, the effects on four productivity indicators are measured: (1) effects on training participation, (2) happiness, (3) job motivation and (4) mental health. The first papers show that the retrenchment of pension rights has induced workers in the treatment group to train more. However, the increase in training participation is rather small. On the other hand, we find that the shock in the pension system has a strong effect negative effect on happiness, job motivation and mental health: depression rates among the 1950 cohort are about 40% higher than among the 1949 cohort. The effects are stronger for negatively reciprocal workers who are more likely to perceive the policy change as unfair.

1 INSCOPE: Research for Innovation

From 2010, a new research institution had joined INSCOPE – Research for Innovation: The University of Twente. The University of Twente is a research university which focuses on the development of technology and its impact on people and society. The partnering with the University of Twente will bring new skills, capabilities and knowledge about the association between new knowledge-intensive technologies and potential organizational and managerial mechanisms bridging the development and application of new technological knowledge. Moreover, the networks among businesses of the University of Twente and its usage of innovative tools for leveraging scientific knowledge are well-known. With that, the University of Twente will be a very valuable partner to the existing partners within the consortium of INSCOPE. REPORT SCOPE 2008 - 2010

Top institute INSCOPE is a research consortium of Erasmus University Rotterdam, TNO,

REPORT SCOPE 2008 - 2010

1.1 About

54

55

University of Amsterdam and Maastricht University. As a joint initiative INSCOPE brings NEW PARTNETSHIP AND COOPERATION

together an unprecedented combination of leading academic and applied researchers in all fields of social innovation. INSCOPE’s research is highly innovative. Among others, field experiments will increase “evidence based” understanding of the impact of social innovation. The valorization of this research is strengthened by INSCOPE’s affiliation with the Dutch Center for Social Innovation (NCSI) and relations with industrial firms and service organizations (both large firms and small and medium-sized enterprises, SMEs). This close link to unions, employers’ federations and various other relevant organizations facilitates the diffusion and implementation of the knowledge created by INSCOPE, and the application of best and next practices in organizations in the Netherlands and abroad. Page 2 - B&T10861-Inscope jaarverslag binnen 15feb11

and the organization of work in a way that is new to the firm and / or industry, and results in leveraging the firm’s technological knowledge base and its performance in terms of innovation, productivity and competitiveness.

1.2 Aim INSCOPE’s aim is to increase the fundamental understanding of social innovation and its influence on technical innovation, productivity and competitiveness of firms and within

REPORT SCOPE 2008 - 2010

Social innovation consists of changing a firm’s organizational form, its management roles

Page 3 - B&T10861-Inscope jaarverslag binnen 15feb11

1.3 Structure and partners

1.3.2 Management Team

1.3.1 Structure

INSCOPE is lead by a management team, which consists of the following members: Prof.dr. Henk W. Volberda, Chair and Scientific Director, Erasmus University Rotterdam

INSCOPE’s research is clustered in the following themes:

1

1. Flexible Organizational Forms

Prof.dr. Justin J.P. Jansen, Managing Director, Erasmus University Rotterdam

2. Dynamic Management Capabilities

Prof.dr. Andries de Grip, Maastricht University

3. Development of Human Capital

Dr. Diederik Zijderveld, TNO

4. Learning Alliances and Open Innovation

Prof.dr. Jelle Visser, University of Amsterdam

5. Management of Institutional Stakeholders

Prof.dr. Aard Groen, University of Twente

6. Social Innovation

networks of firms.

7. Productivity Measurement and Impact Assessment Research to date shows that innovative firms distinguish themselves by their ability to

2

PROF.DR. HENK W. VOLBERDA Chair and Scientific Director, Erasmus University Rotterdam

practices, with a large absorption capacity and readiness to learn; (3) a willingness to invest in

Henk W. Volberda is Professor of Strategic Management and Business Policy and Director

employees and fully deploy internal as well as external labor flexibility. Furthermore, two

of Knowledge Transfer of the Department of Strategic Management & Business Environment

enabling factors seem to be of significant relevance to explain the innovativeness of firms: (4)

at the Rotterdam School of Management, Erasmus University, and Scientific Director of

their openness to interactions with external partners and various knowledge institutions; and

INSCOPE. Professor Volberda has worked for many large European corporations and published

(5) their ability to mobilize institutional stakeholders, from social partners and educational

in many refereed books and journals. He is director of the Erasmus Strategic Renewal Program,

institutions to financial investors. The overall performance of the firm is heavily influenced by

Director of the ERIM Strategy Research Program, Board Member of the Netherlands Centre

the combined effects from these five aspects of social innovation (6). Investments in social

for Social Innovation and Vice-President of the European Academy of Management. He has

innovation will result in increased productivity of firms and their competitive position (7).

been a visiting scholar at the Wharton School at the University of Pennsylvania and City University Business School, London. Professor Volberda obtained his doctorate cum laude in Business Administration of the University of Groningen. His research on organizational

Institutional Stakeholders (Role Government, Social Partners)

flexibility and strategic change received the NCD Award 1987, the ERASM Research Award 1994, the Erasmus University Research Award 1997, Igor Ansoff Strategic Management Award 1993, Dutch ROA Award 1999, Cap Gemini Ernst & Young Strategy Award 2003, the ERIM

Organization (Flexible Forms) Knowledge level depth / breadth

Management (Dynamic Capabilities)

2005. His work on strategic renewal, co evolution and new organizational forms has been

Level of Competition

published in a.o. Academy of Management Journal, Management Science, Journal of Organization Studies and Organization Science. He is a member of the Editorial Review Board of Long Range Planning, Management Executive, Journal of Management Studies, Organization Science, Organization Studies and

Enablers (Network Relations, Knowledge Alliances)

3

Management Studies, Journal of International Business Studies, Long Range Planning,

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). His book, “Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive” (1998) published by Oxford University Press received wide acclaim. His book together with Tom Elfring “Rethinking Strategy” (Sage, 2001) was awarded with the ERIM Best Book Award. Starting spring 2011 his new book “Strategic Management:

The conceptual framework of INSCOPE’s research programs illustrates the relationship between

Competitiveness and Globalization” is available. This book is written together with Robert

the main themes.

E. Morgan, Patrick Reinmoeller, Michael A. Hitt, R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson.

RESEARCH FOR INNOVATION

Labour (Knowledge Worker)

Impact Award 2003 and 2005, the ERIM best paper award 2007 and the SAP Strategy Award

Social Innovation

Competitive position & Productivity

REPORT SCOPE 2008 - 2010

REPORT SCOPE 2008 - 2010

RESEARCH FOR INNOVATION

exploit (1) flexible organizational forms; (2) dynamic rather than routine management

_ JAARVERSLAG INSCOPE


Functie Winkels

m2 / Aantal ca. 35.000 m 2

Kantoor in monument (ABN AMRO)

ca. 5.000 m 2

Kantoor/hotel

ca. 7.000 m 2

Woningen

ca. 17.000 m 2

Leisure/ cultuur

ca. 2.500 m 2

Parkeren

ca.

220 pp

ROTTERDAM | COOL.SINGEL

PROjECT INfORMATIE

7

10

5 winkelniveau’s waarvan 3 niveau’s met circulatie: Niveau -/-1 sluit aan op bestaande -/-1 van de Beurstraverse Niveau 0 sluit aan op bestaand stadsmaaiveld van Lijnbaan en Binnenwegplein Niveau +1 kan worden gekoppeld aan Parkeergarage Lijnbaan Invulling: • “Bereikbare hoogwaardigheid”: toegankelijk voor breed publiek met opwaartse kwaliteitsbeleving • Spectaculair en vernieuwend binnen de bestaande A1 winkelomgeving • Grote variatie in unitgroottes mogelijk door verticale koppelingen • (Inter)nationale trekkers, brandstores, flagships en vernieuwing bestaande winkels • Buitenlandese toetreders tot de Nederlandse winkelmarkt

ROTTERDAM | COOL.SINGEL

PROjECT EN RETAIL-MIx

• Niet-winkelfuncties die bijdragen aan trekkracht, publieksverbreding, verblijfstijd • Place-to-be: icoonwaarde en belevingswaarde zijn trekker op zichzelf

3

16 OMA

47

_ PRESENTATIE BROCHURE COOLSINGELPROJECT II


_ VOUWFOLDER VOOR ALUMNI NETWERK RSM


forum palermo

_ BROCHURE FORUM PALERMO ITALY


Shopping Centre Hypermarket 13,100 m 2 Mall 7,750 m 2 Foodcourt (internal) 2,000 m 2 Anchors 12,300 m 2 MSU 2,900 m 2 Shops 12,000 m 2 Leisure 4,200 m 2 Service 850 m 2 Parking 2,400 spaces Other facilities Local craft & gastronomy 1,300 m 2 Do-It-Yourself anchor 9,150 m 2 Developer Multi Development-C Italia Architect T+T Design, Gouda, The Netherlands Progetto CMR, Milan, Italy Lombardini 22, Milan, Italy Start construction 2008 Opening november 2009

FOrum PAlermO - Palermo, Sicily - Italy Multi Development-C Italia has developed a 65,000 m2 retail & leisure project in Palermo, the capital city of Sicily, southern Italy. Forum Palermo is the first major project to be developed in a radius of 150 kms and will act as the engine for the economic and social regeneration of the surrounding areas. The site is located near to an exit of the Palermo-Messina motorway and is connected to the railway network thus providing excellent accessibility for visitors coming from the city as well as from Palermo’s wider region. A tram station and a bus terminal will connect Forum Palermo to the city centre adding further public network links. Forum Palermo includes a hypermarket, a stand-alone Do-It-Yourself anchor and the renovation of two existing buildings into restaurants and artisans shops. Seven anchors and 117 shops and restaurants offer the widest range of international and national top brands as well as a selection of local tenants. The project also includes a seven screens cinema that reinforces the mixed-use offer. 3,000 parking spaces are available to Forum Palermo’s visitors . T+T Design created the master plan and Lombardini 22 and Progetto CMR, both from Milan, Italy, are the architects. Forum Palermo is an enclosed scheme with shops and facilities at ground level. Three entrances lead to three squares linked by large-scale malls to form a mix of styles inspired by the various cultures and atmospheres of Palermo. Forum Palermo takes the lead in sustainable development by significantly reducing energy consumption, focussing on durable and flexible design, integrating local culture, styles and fabrics into the architecture, aiming to captivate and support the communities growth. The project’s design fits perfectly with the site area, making Forum Palermo a bridge between the sea and the mountains rising behind a short strip of flat land. Stylish and bright indoor spaces create a most pleasant atmosphere with a Mediterranean touch, while a landmark tower reinforces the project’s distinctive image.

_ BROCHURE FORUM PALERMO ITALY


Page 1 - B&T11224-RSM poster 50x70cm Ecotrans 29mrt11

+31 10 408 11 82 +31 10 408 96 40 info@erim.eur.nl www.erim.eur.nl

Print: Haveka

ISBN 978-90-5892-275-5

Tel. Fax E-mail Internet

Management Lessons for the 21st Century Dr. Gail Whiteman

Inaugural Address Series Research in Management

Erasmus Research Institute of Management - E R I M

Erasmus Research Institute of Management - E R I M Rotterdam School of Management (RSM) Erasmus School of Economics (ESE) P.O. Box 1738, 3000 DR Rotterdam The Netherlands

Making Sense of Climate Change: How to Avoid the Next Big Flood

011 ril 2 1 Ap

Erasmus Research Institute of Management - E R I M

The Erasmus Research Institute of Management (ERIM) is the Research School (Onderzoekschool) in the field of management of the Erasmus University Rotterdam. The founding participants of ERIM are Rotterdam School of Management (RSM), and the Erasmus School of Economics (ESE). ERIM was founded in 1999 and is officially accredited by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). The research undertaken by ERIM is focused on the management of the firm in its environment, its intra- and interfirm relations, and its business processes in their interdependent connections. The objective of ERIM is to carry out first rate research in management, and to offer an advanced doctoral programme in Research in Management. Within ERIM, over three hundred senior researchers and PhD candidates are active in the different research programmes. From a variety of academic backgrounds and expertises, the ERIM community is united in striving for excellence and working at the forefront of creating new business knowledge. Inaugural Addresses Research in Management contain written texts of inaugural addresses by members of ERIM. The addresses are available in two ways, as printed hardcopy booklet and as digital fulltext file through the ERIM Electronic Series Portal.

Design & layout: B&T Ontwerp en advies (www.b-en-t.nl)

Prof. Whiteman leads the RSM Centre for Sustainability and Climate Research, which aims to help companies to make the transformation to a more sustainable system of low-carbon production and consumption. Her inaugural lecture, or Oratie, marks her official acceptance of the newly-established Sustainability and Climate Change endowed chair at RSM, sponsored by ECORYS Nederland. ECORYS is a leading European research and consultancy company with a mission to improve public policy, economic and social conditions in the European Union, its neighbouring states and in developing countries.

(www.haveka.nl)

FBK - 11 omslag_Gail_Whiteman 3_ERIM - 11 Oratie Gail Whiteman omslag 04-07-11 09:10 Pagina 1

RSM ENGAGED BUSINESS LEADERS FORUM

HOW TO EDUCATE MANAGERS FOR A SUSTAINABLE PLANET On the occasion of the inaugural lecture of Gail Whiteman, ECORYS NEI Professor of Sustainability and Climate Change Arboretum Trompenburg | Theehuis 1 April 2011 | 14.00 – 15.30 uur

In case of questions: Eva Rood. Tel. 06 - 57 319 932

_ SUSTAINABILITY THEMACAMPAGNE TBV HOOGLEERAARSCHAP GAIL WHITEMAN


RWS - 11 geboortekaartje HeleenSchaaf _Heleen Schaaf - geboortekaartje 07-07-11 09:32 Pagina 1

RWS - 11 geboortekaartje HeleenSchaaf_Heleen Schaaf - geboortekaartje 18-05-11 14:52 Pagina 2

Martijn & Heleen Korhoen 22 2651 RL Berkel en Rodenrijs Tel. 010 786 3552 E-mail heleen@hm2003.nl

gEbOrEN!

Joep & Anniek zijn geboren! TWEELINGNIEUWS - is een speciale uitgave ter gelegenheid van de geboorte van bijzondere tweelingen

|

April 2011

Op 26 April 2011 is onze tweeling Joep & Anniek Hazenberg geboren in het Erasmus MC in Rotterdam. Joep weegt 3350 gram en is om 14.55 uur ter wereld gekomen. Anniek weegt 3875 gram en heeft rond 15.22 uur voor het eerst haar ouders gezien. Heleen en de tweeling maken het goed en Martijn is natuurlijk reuze trots op zijn zoon en dochter.

Kraamvisite is welkom! Als papa en mama een beetje zijn bijgekomen, vinden wij het erg leuk als je een beschuitje komt eten. Je hebt de keuze tussen roze en blauwe muisjes! Of eet ze allebei... Meld het even van tevoren, anders liggen wij misschien te slapen.

Groetjes, Joep & Anniek

Fiene Marit

HOROSCOOP De STIER blinkt uit in geduldigheid en staat bekend als een harde werker. De Stier werkt het liefst op een gelijkmatig en rustig tempo. Met betrekking tot de omgang met andere mensen geldt, dat de Stier sociaal is en met iedereen op kan schieten. Kenmerkend aan dit sterrenbeeld is het evenwichtige karakter en de gevoeligheid.

_ GEBOORTEKAART(KRANT) A3 FORMAAT


_ VERHUISBERICHT FINANCIEEL DENKWERK


Preliminary

CorPorate SoCial Preliminary reSPonSibility CorPorate rePort 2009

SoCial reSPonSibility rePort

_ JAARVERSLAG/CSR REPORT MULTI 2009


04

ABOUT MULTI CORPORATION

05

INTRODUCTION

06

OUR CORPORATE APPROACH

CONTENTS 1. 2. 3. 4.

4

ENVIRONMENT

08

OUR EMPLOYEES

09

COMMUNITY ENGAGEMENT

10

ACCOMPLISHMENTS

11

GRI G3 INDEX

7. EnvironmEnt _____________________________________________________________________________________________________ 34 Management approach __________________________________________________________________________________________ 34 Priority areas _____________________________________________________________________________________________________________ 34 Power to Change _____________________________________________________________________________________________________ 35 Environmental Policy _______________________________________________________________________________________________ 37 Managing our environmental and carbon footprint ___________________________________________ 38 Our Environment – Key Areas _______________________________________________________________________________ 38 Future plans_______________________________________________________________________________________________________________ 41 8. our EmployEEs ________________________________________________________________________________________________ 42 Management approach __________________________________________________________________________________________ 42 Our People ________________________________________________________________________________________________________________ 43 Multi as employer _____________________________________________________________________________________________________ 43 Culture Carriers_________________________________________________________________________________________________________ 43 Code of Conduct _____________________________________________________________________________________________________ 45 Internal rules ______________________________________________________________________________________________________________ 45 Internal communication __________________________________________________________________________________________ 46 Training, education and career opportunities _____________________________________________________ 49 Assessment & career development _____________________________________________________________________ 49 Future Plans ______________________________________________________________________________________________________________ 50 9. Community EngagEmEnt __________________________________________________________________________ 51 Management approach __________________________________________________________________________________________ 51 Communication ________________________________________________________________________________________________________ 51 Future plans_______________________________________________________________________________________________________________ 53 Community related campaigns _____________________________________________________________________________ 54 10. aCComplishmEnts _________________________________________________________________________________________ 56 International recognition _________________________________________________________________________________________ 57 11. gri g3 indEx ________________________________________________________________________________________________________ 61 Performance indicators ___________________________________________________________________________________________ 61 GRI G3 Index ____________________________________________________________________________________________________________ 61

Preliminary CorPorate SoCial reSPonSibility rePort 2009

rEport sCopE______________________________________________________________________________________________________ 7 rEport appliCation rating _______________________________________________________________________ 9 Board of dirECtors statEmEnt __________________________________________________________ 10 aBout multi Corporation _______________________________________________________________________ 13 Corporate Key Messages_______________________________________________________________________________________ 15 Financial highlights ___________________________________________________________________________________________________ 17 Our vision ___________________________________________________________________________________________________________________ 17 Our values__________________________________________________________________________________________________________________ 17 Our CSR Strategy ____________________________________________________________________________________________________ 19 5. introduCtion ____________________________________________________________________________________________________ 20 Climate problems: The driving force for the focus on sustainability ______________ 20 Real estate organisations and the market __________________________________________________________ 20 Opportunities for sustainability ______________________________________________________________________________ 21 6. our CorporatE approaCh ______________________________________________________________________ 22 Management approach __________________________________________________________________________________________ 22 Social __________________________________________________________________________________________________________________________ 22 Environmental ___________________________________________________________________________________________________________ 22 Our strategy ______________________________________________________________________________________________________________ 25 Multi Grassroots Calendar______________________________________________________________________________________ 27 Multi Sustainability Principles (MSP’s) __________________________________________________________________ 29 Multi Green Timeline ________________________________________________________________________________________________ 30 Achievements ___________________________________________________________________________________________________________ 33

07

5

2—rePort aPPliCation rating This report is produced in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) G3 Sustainability Guidelines. Our aim is to publish our first external CSR Report relating to the year 2010 with a self declared Report Application Level B. In order for the Application Level of the Report to be classified as B we have selected a minimum of 20 so-called performance indicators as a guideline for this report. These indicators represent the categories: economic, environmental, labour, human rights, society and product responsibility. These indicators are listed in Chapter 11 on page 61.

G3 Profile Disclosures

G3 Management Approach Disclosures

Not required

Report on a minimum of 10 performance indicators, including at least one from each of: social, economic and environment

G3 Performance Indicators & Sector Supplement Performance Indicators

C+

B Report on all criteria listed for level C plus: 1.2 3.9 - 3.13 4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Management approach disclosures for each indicator category

Report of a minimum of 20 performance indicators, at least one from each of: economic, environment, human rights, labor, society, product responsibility

B+

A

A+

Same as requirement for level B

Management approach disclosed for each indicator category

Respond on each core G3 and Sector Supplement* indicator with due regard to the materiality Principle by either: a) reporting on the indicator or b) explaining the reason for its omission

REPORT EXTERNALLY ASSURED

C Report on: 1.1 2.1 - 2.10 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

* Sector supplement in final version

8

Preliminary CorPorate SoCial reSPonSibility rePort 2009

STANDARD DISCLOSURES

Report Application Level

REPORT EXTERNALLY ASSURED

BOARD OF DIRECTORS STATEMENT

REPORT EXTERNALLY ASSURED

03

REPORT APPLICATION RATING

OUTPUT

02

OUTPUT

REPORT SCOPE

OUTPUT

01

9

_ JAARVERSLAG/CSR REPORT MULTI 2009


_ VERKOOPBROCHURE VOOR NIEUWBOUWPROJECT VLEUTERWEIDE


_ VERKOOPBROCHURE VOOR NIEUWBOUWPROJECT VLEUTERWEIDE


250 cm

iBMG - 11 Pijltjes_schuifdeuren_1_iBMG - 11 Pijltjes schuifdeuren 28-06-11 09:13 Pagina 4

 

SCHUIVEN OM

Wisl dui tat dit acin ut nim doluptat

lametum ad dipit acilit, si uipit landre

iBMG - 11 Raamdecoratie_iBMG - 11 raamdecoratie kantoor 18-05-11 14:54 Pagina 1

tat nulput nullaor perostie onullum os

TE OPENEN

onullum incidui blamconulla adipit up.

TOTAALBEELD Raamdecoratie iBMG kantoor

85,5 cm

85,5 cm

iBMG pijltjes schuifdeuren 85,5 cm

85,5 cm ® B&T Ontwerp en advies. mei 2011

4

35 cm

5 cm

50 cm

werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

_ STUDIES VOOR RAAMDECORATIE KANTOORRUIMTE glas-ets folie in bovenste baan is skyline uitgespaard


Page 13 - B&T11178-RSM brochure Financing your MBA 31mei11

Page 2 - B&T11178-RSM brochure Financing your MBA 31mei11

Page 3 - B&T11178-RSM brochure Financing your MBA 31mei11

“RSM's financial aid alternatives make a huge difference. MBA professionals are offered RSM scholarships based on their career progression and other criteria (depending on which RSM scholarship you apply for), regardless of their background or nationality. I feel honoured to receive this scholarship and I am committed to be an outstanding ambassador for the RSM.” Carlos Ortiz, MBA Class of 2012, winner RSM Dean’s Fund Scholarship

“I was delighted to find out that I had “Following two interviews, I was delighted

been awarded an RSM Global Citizenship

to be the recipient of an RSM / Eastman

Scholarship. I was very happy to receive

Corporate Scholarship. It was an unfor-

such a positive acknowledgement of my

gettable experience and an opportunity

work and extra-curricular contributions

that provided me with an insight into

to environment, conservation and the

the company culture as well as the

wider community.

opportunity to network with the

When I met my class, MBA12, I was very

Management Team. They showed their

proud to know that I had been chosen

interest in expanding their talent pool,

from such a distinguished group of

which is very important for a young

people! The award has been of great

MBA candidate and I am very grateful

benefit to me, helping me to pursue

for their support.”

my goal of an RSM MBA.”

Yueling Hu, MBA12, winner of

Caroline Cawley, MBA Class of 2012,

RSM Eastman Corporate Scholarship

winner RSM MBA Global Citizenship Scholarship

13

2

Page 14 - B&T11178-RSM brochure Financing your MBA 31mei11

3

Page 15 - B&T11178-RSM brochure Financing your MBA 31mei11

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

FINANCING THE REST

MBA PROGRAMMES Always bear in mind that any experienced, professional person on the brink of undertaking one of RSM’s MBA programmes

You may find it an extraordinary notion to borrow money for

RSM partners with the ING Bank on a number of projects. For

something that is not classically seen as a traditional loan

our international full-time MBA participants, the RSM works

purchase. However, it is important to remember that

closely with the ING to assist those students fulfilling the loan

participating in higher education that will enhance your career

requirements with a 100% loan for the tuition fee. The interest

opportunities is an investment that you will see a great return on

rate is 3% above the ING base rate with a minimum of 6%.*

FINANCING YOUR MBA

in the future. Not only will it broaden your personal horizons,

to improve their job prospects is a bank manager’s dream; dynamic and low-risk, an ideal candidate for a loan.

it will make you more marketable in a society where education

The ING Bank has been a longstanding supporter of RSM MBA

is currently seen as a highly valuable commodity. It is, therefore,

Programmes but does not have a special loan programme for

not only a regular occurrence to loan money for higher education,

Executive MBA participants. For the Executive MBA Programme

it is currently being seen by lending institutions as advantageous

you may apply as an individual to the ING for a private loan to

with clear ROI.

finance all or part of your programme if you are resident in the Netherlands.

Banks are happy to lend you money and build a life-long relationship with you to your mutual benefit and satisfaction.

For more information see our website www.rsm.nl/mba under

Once you have a clear vision of where you will be after tax

your particular programme of interest and then Next Steps /

rebates, savings, scholarships and grants are taken into

Financial Aid.

consideration, you will be able to work out how much you still need to borrow. Your next step is to find the best place to get it.

It is also advised to contact your personal bank to discover opportunities that may be available for you there. As a long-

BANK LOANS

standing customer, you may find that you can negotiate better

Under these circumstances, it’s not surprising that many

terms and conditions than if you apply for a loan with a bank

banks do offer specific loans to enable people to continue

that does not yet know you.

their education. The following are some examples, but the list is certainly not exhaustive.

* Please note that these percentages are subject to change.

The business school that thinks and lives in the future 14

15

_ ONTWERP BROCHURE INVEST IN YOUR CAREER


i.s.m. handelaars van

I N V I T A T I O N Multi Development and Aviva Investors invite you to see the stunning new SouthGate Development in Bath with Debenhams opening on 2 September. You are also invited to celebrate the opening at a lunch at Jamies Italian on either 2nd or 3rd September. Time: Tour of SouthGate by arrangement. Lunch 1230 to 1430.

RSVP with your preference to Pauline Mckenna at Multi Development: pmckenna@multi-development.com

g

rda e t a Z

10

20 / 9 0 12/ u-

t 17 1u to

1

end

rlop doo

www.stadsfeestzaal.com Stadsfeestzaal_Modeshow_2009.indd 1

20-8-2009 10:10:16

_ ONTWERPEN VOOR DIVERSE MULTI AKTIVITEITEN


_ DVD PRESENTATIE 20-JARIG BESTAAN VAN MULTI PORTUGAL


voorkant

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

WWW.RSM.NL

achterkant

voorkant

achterkant

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

WWW.RSM.NL

WWW.RSM.NL

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

WWW.RSM.NL

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

Let op! Ook donkerblauw aan de binnenkant gedrukt • Basisontwerp zoals in de Brand Tool Box is opgenomen • Binnenin onbedrukt

voorkant

• Variant met ‘wordcloud’ waarin www.rsm.nl als onderdeel van het geheel prominent is opgenomen • Mooie variatie in de kleuren metallic bleu, donkerblauw en wit. • Binnenin onbedrukt

achterkant

voorkant

FBK papieren tas voorstel

FBK papieren tas voorstel ® B&T Ontwerp en advies. voorstellen juni 2011 werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

WWW.RSM.NL ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

achterkant

1

WWW.RSM.NL

® B&T Ontwerp en advies. voorstellen juni 2011 werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

WWW.RSM.NL

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

• Basic helder ontwerp met prominent het www adres en metallic bleu aan de zijkanten • Binnenin onbedrukt

3

WWW.RSM.NL ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY

• Stijlvolle variant met witte voor- en achterkant en donkerblauw aan de zijkanten en binnenin! • Metallic kleur vervalt in deze optie

FBK papieren tas voorstel ® B&T Ontwerp en advies. voorstellen juni 2011 werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

2

FBK papieren tas voorstel ® B&T Ontwerp en advies. voorstellen juni 2011 werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

4

_ ONTWERP PAPIEREN TAS RSM


信息

最新

Я ВА Я НО ЦИ ОП

中国和香港 现在更便宜 …

1

...使用 Ortel Mobile

欧分 /起价

每分钟

4

1)

Любовь не знает границ… от

1) 此 价 格 自2 012 年1月2日 起 有 效·价 格 包 括 了增 值 税·分 钟 计 时 6 0/ 6 0·每 次 国 外 通 话 的 一 次 性 接 通 费 为15 欧 分·您 可 在 网 站 w w w . o r t e l m o b i l e . d e 上 找 到 有 关 所 有价 格 的 完 整 列 表

www.ortelmobile.de

000512DE_Ad_ChineseEuropeanPost_250x167.indd 1

2/14/12 1:07 PM

tie Ak

tie Ak

er

e or: rm do ete kt aa - Zo m ge EL

TÜRKİYE’Yİ ARAMAK

…с Ortel Mobile

Cent/мин. 1)

cent

Стационарная сеть = мобильная сеть БЕЗ ПЛАТЫ ЗА СОЕДИНЕНИЕ

/dakika*

jk eli ND og HA e m OT ed m RO

C SH

G

NO SPANG

NO SPANG

Bel Go na Sranang en tak yu tori…

2

HADİ  CANIM!

2)

Bel Go na Sranang en tak yu tori…

3)

vA.

ct

¤ 5=¤ 10

Altijd GRAtiS BelteGOed

+

t

t

ПО ТЕЛЕФОНУ: НАБЕРИТЕ НОМЕР 1155. Затем нажмите 8 1 3 С ПОМОЩЬЮ SMS: ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ AN500 НА НОМЕР 77300

/min

t

ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС:

*

1

TÜRKİYE’Yİ ARAMAK

1) При заказе опции All-Net FLAT 500 стоимость рассчитывается как стандартная цена 24,90€ минус бонус 5,00€ при полном израсходовании всех включенных минут для звонков на стационарные и мобильные номера в Польше, Румынии, России и Венгрии. Израсходование включенных минут зависит от тарификации. Поминутная тарификация (60/60). Действуют условия опции All-Net FLAT 500, указанные в пункте 2. Вся информация опубликована на сайте www.ortelmobile.de 2) All-Net Flat 500: Опцию можно заказать только с помощью карты предоплаты Ortel:

MOBiel

iNteRNet

+

с помощью SMS (сообщение AN500 на бесплатный короткий номер 77300) или по телефону (1155 – нажмите в меню комбинацию клавиш 8->1->3->1). ▪ Включает до 500 бесплатных минут для звонков на стационарные и мобильные номера в Польше, России, Румынии и Венгрии (за исключением звонков на специальные номера и номера дополнительных служб). ▪ Включенные минуты доступны для использования в течение 30 дней после заказа опции. ▪ При достаточном балансе через 30 дней опция продлевается автоматически. ▪ Поминутная тарификация (60/60) ▪ После израсходования включенных минут действует стандартный тариф согласно актуальному прайс-листу. ▪ Эта опция не действует вместе с InterNational-Flat 500. Ее можно заказывать не чаще одного раза за 30 дней. 3)Стоимость опции All Net Flat 500: Стандартная стоимость в размере 24,90€ списывается с баланса в полном объеме, а бонус 5,00€ зачисляется на счет в течение 6 часов после успешного заказа опции. Акция действует до отмены.

www.ortelmobile.de

GRAtiS BelleN NAtiONAAl & iNteRNAtiONAAl

vAN ORtel NAAR ORtel**

WAARDEER NU OP EN KRIJG MEER VOOR UW GELD Ortel Mobile en SHC Zoetermeer geven elke week 25 jang dringi pakketten weg!

001012DE_Fly_A5_4ct_RU.indd 1

*Deze aanbieding is geldig vanaf 31 mei t/m 31 juli 2012. 2 ct/min geldt alleen voor het bellen naar vaste lijnen in Suriname. **Starttarief voor onderling gratis bellen is €0,27 en voor alle overige gesprekken €0,24. Onderling bellen is binnen Nederland mogelijk naar Nederlandse Ortel Mobile gebruikers, en vanuit Nederland naar Ortel Mobile gebruikers in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland (max 30 minuten gratis per gesprek en daarna geldt het reguliere tarief). Aan deze uiting kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor meer info over mobiel internet, de meest recente actietarieven en voorwaarden ga naar:

010612NL_AD_Pleasure_2CtSuriname_215x300.indd 1

2/22/12 12:33 PM

Actie is geldig vanaf 1 augustus 2012 t/m 30 september 2012. Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Aan deze uitingen

www.ortelmobile.nl

kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle voorwaarden en informatie betreffende deze actie gaat u naar:

6/4/2012 3:25:08 PM

www.ortelmobile.nl

013112NL_Suriname_POS_jangdringi_A2.indd 1

7/24/2012 3:44:53 PM

1 9 ct

/dakika

Endlos Spaß beim SMS Versenden… mit Ortel Mobile

Endlos Spaß am Telefonieren, Surfen und SMS Versenden... mit Ortel Mobile

Neu! 1000 SMS

SMSWorld SMS

FLAT

E-Plus

FLAT

6)

1000

in alle Netze national & ins Ausland nur

Jetzt noch

3000 Min.

5)

3000

+ 3000 SMS

NEU!

nur

9,90 €

9,90€ + 9,90€

...mit Ortel Mobile

= 19,80 €

500 Min. Festnetz

bis zu

ins

InterNational

FLAT500 2)

nur

bis zu

11)

ins

500 Min . Festnetz

Mobilfunk-

Erst ab 750MB: GPRS Geschwindigkeit

FLAT500

HER ZAMAN BEDAVA KONTÖR

24,90€ - 5€ Bonus =

19,90 €

nur

FLAT3000 +

Internet

9,90€ +

7)

9,90€ =

6/21/12 12:08 PM

ct

/dakika

Gisla

Aydin

belt met Ortel

belt met Ortel

...en elke dag met haar vriendinnen uit dezelfde straat...

ORTEL’E + MOBİL + ORTEL’DEN BEDAVA ARAMA

...en elke week met zijn oma in Ankara...

*

www.ortelmobile.nl

4/24/12 3:15 PM

¤ 10=¤ 20

19,80 €

ALtIJD GrAtIS BELtEGOED

11)

InterNational FLAT 500 2)

All-Net FLAT 500 3)

+

MOBIEL

INtErNEt

*

+

¤ 10=¤ 20

GrAtIS BELLEN NAtIONAAL & INtErNAtIONAAL

vAN OrtEL NAAr OrtEL*

ALtIJD GrAtIS BELtEGOED

*Deze aanbieding is geldig vanaf 31 mei t/m 31 juli 2012. 2 ct/min geldt alleen voor het bellen naar vaste lijnen in Suriname. **Starttarief voor onderling gratis bellen is €0,27 en voor alle overige gesprekken €0,24. Onderling bellen is binnen Nederland mogelijk naar Nederlandse Ortel Mobile gebruikers, en vanuit Nederland naar Ortel Mobile gebruikers in België,

www.ortelmobile.de

Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland (max 30 minuten gratis per gesprek en daarna geldt het reguliere tarief). Aan deze uiting kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor meer info over mobiel internet, de meest recente actietarieven en voorwaarden ga naar:

www.ortelmobile.nl

+

MOBIEL

INtErNEt

*

+

GrAtIS BELLEN NAtIONAAL & INtErNAtIONAAL

vAN OrtEL NAAr OrtEL*

*Deze aanbieding is geldig vanaf 31 mei t/m 31 juli 2012. 2 ct/min geldt alleen voor het bellen naar vaste lijnen in Suriname. **Starttarief voor onderling gratis bellen is €0,27 en voor alle overige gesprekken €0,24. Onderling bellen is binnen Nederland mogelijk naar Nederlandse Ortel Mobile gebruikers, en vanuit Nederland naar Ortel Mobile gebruikers in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland (max 30 minuten gratis per gesprek en daarna geldt het reguliere tarief). Aan deze uiting kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor meer info over mobiel internet, de meest recente actietarieven en voorwaarden ga naar:

www.ortelmobile.nl

Ohne Verbindungsgebühr! Proefadvertentie.indd 2

001212DE_folder_210x392mm_E-PlusFLAT_DE-v3.indd 1

www.ortelmobile.nl

Bu kampanya 1-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında geçerlidir. 1 ct/dk sadece Türkiye’deki sabit hatları aramak için geçerlidir. * Ortel’den Ortel’e bağlantı ücreti 0,27€ ve diğer tüm görüşmeler için 0,24€’dur. Oranlar dakika başı hesaplanır ve KDV dahildir. Ortel’den Ortel’e aramalar Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre’deki Ortel Mobile kullanıcılarına yapılabilir (Bedava süre, arama başına maksimum 30 dakikadır. Bunun sonrasında o ülkenin normal tarifesi devreye girer). Bu beyanın yasal bir bağlayıcılığı yoktur. Ortel Mobile değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve baskı hatalarından kaynaklı sorumluluk Kabul etmez. En güncel kampanya oranları, şartlar ve mobil internet ile ilgili daha fazla bilgi için:

1)

007512NL_Turkish_1ct_Poster_A1_v2.indd 1

14,90 €

NUR

FLATXL

*Bu kampanya 31 Temmuz 2012 tarihine kadar geçerlidir. 1 cent\dakika sadece Türkiye’deki sabit hatları aramak için geçerlidir. **Ortel Mobile iki farklı haftalık data paketi sunmaktadır: Yedi gün kullanılabilen 2.50€’ya 50Mb ve yedi gün

yapılabilmektedir. Bu beyanın yasal bir bağlayıcılığı yoktur. Ortel Mobile değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve baskı hatalarından kaynaklı sorumluluk kabuletmez. En güncel kampanya oranları ve şartlar için www.ortelmobile.nl adresini ziyaret ediniz.

Beide Flats:

5)

YURTİÇİ VE YURTDIŞI

BEDAVA ARAMA**

daha fazla bilgi için www.ortelmobile.nl adresini ziyaret edebilirsiniz. Ortel’den Ortel’e bağlantı ücreti 0,27€ ve diğer tüm görüşmeler için 0,24€’dur. Oranlar dakika başı hesablanır ve KDV dahildir. Hollanda içerisinde dahili aramalar Hollanda Ortel Mobile kullanıcılarına (Bedava süre arama başına maksimum 30 dakikadır.

CEP

İNTERNET

ORTEL’DEN ORTEL’E

4)

24% RABATT! 11)

E-Plus

¤ 10=¤ 20

und

*

Bunun sonrasında dakikası 0,12€‘luk normal tarife devreye girer) ve Belçika’daki Ortel kullanıcılarına, Almanya, Fransa ve İspanya (Bedava süre, arama başına maksimum 30 dakikadır. Bunun sonrasında o ülkenin normal tarifesi devreye girer.)

9,90 €

von Polen, Rumänien, Russland & Ungarn

9,90 €

Noch länger Highspeed Internet.

nur

İNTERNET

kullanılabilen 5€’ya 150Mb. Aynı paketi yedi gün içerisinde iki defa aktive etmek mümkün değildir, ancak diğer paketi aktive edebilirsiniz. Haftalık data paketinin aktive edilmesinden yedi gün sonra aynı paketi yeniden aktive edebilirsiniz. Haftalık paketin dışında kullanılan datanın tarifesi her Mb 1€’dur. Mobil internet ile ilgili

von 26 Ländern

All-Net 3)

7)

SABİT

+ MOBİL +

011712NL_1Ct_Turkey_Promo_JulyA1_V3.indd 1

2)

3)

NUR

FLATXL

A K T I O N

… mit Ortel Mobile

14,90 €

Neu!

2 FLATs buchen und noch mehr sparen... mit Ortel Mobile

telefonieren...

Liebe kennt keine Grenzen …

AKTION! : Beide Flats

9,90 €

Internet

günstiger ins

Ausland

Verbessert!

VE

¤ 10=¤ 20

HER ZAMAN BEDAVA KONTÖR

8/10/2012 1:59:33 PM

Proefadvertentie.indd 1

8/10/2012 2:02:38 PM

3/8/12 11:11 AM

_ ONTWERPEN VOOR ORTEL MOBILE HOLDING


45º logo.

30 jaar iBMG

Typo logo • Veelkleurig woordbeeld(logo) wat extra feestelijk accent geeft op alle grafische uitingen. • Simpel, speels en duidelijk. • Breed toe te passen

• Combineert de tekst iBMG goed met de tekst 30. 45º logo. • Speels, maar duidelijk.

• Combineert de tekst iBMG goed met de tekst 30. • Speels, maar duidelijk.

B

Doe mee met de vragenlijst

B

Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek: Op Eigen Benen Vooruit!

B

in

de ouderenzorg’. Vanaf 2002 was hij achtereenvolgens inspecteur, directeur van het Kenniscentrum en adviseur van de afdeling Onderzoek en Innovatie van de Inspectie het 'Meerjarenprogramma effecten van toezicht' van de Inspectieraad en bestuurslid van de European Platform of Supervisory Organizations.

3 0

‘Toezicht in een glazen huis’ gaat over de vraag hoe de effectiviteit van toezicht onderzocht kan worden. Deze effectiviteit heeft meerdere dimensies en wordt bepaald door vier determinanten (methoden, instrumenten, richtlijnen en inspecteurs) van toezicht. Determinanten en dimensies, gecombineerd met toezichtdilemma’s, geven richting aan het sociaal-wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Paul Robben stelt voor

voortbordurend op het bestaande evaluatieprogramma toezicht van de IGZ. Dit creëert een optimale conditie om tot relevante, praktijkgestuurde onderzoeksvragen te komen en om in de praktijk van het toezicht te leren van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde geneeskunde in Utrecht en werkte als waarnemend huisarts en verpleeghuisarts. Vanaf 1982 was hij werkzaam als sociaal geriater, gecombineerd met leidinggevende en bestuurlijke taken. Hij promoveerde in 2002 op het proefschrift ‘Kwartet voor ouderen. Ontstaan en ontwikkeling van de medische beroepen in de ouderenzorg’. Vanaf 2002 was hij achtereenvolgens inspecteur, directeur van het Kenniscentrum en adviseur van de afdeling Onderzoek en Innovatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook is hij voorzitter van het 'Meerjarenprogramma effecten van toezicht' van de instituut Beleid & Management Gezondheidszorg is verbonden met Inspectieraad en bestuurslid van de European Platform of Supervisory Organizations.

1972-2012

‘Toezicht in een glazen huis’ gaat over de vraag hoe de

1

effectiviteit van toezicht onderzocht kan worden. Deze effectiviteit heeft meerdere dimensies en wordt bepaald

® B&T Ontwerp en advies. Mei 2011

werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

een Academische Werkplaats Toezicht in te richten,

gezondheidszorg’ bij het instituut Beleid & Management

Toezicht in een glazen huis

voorHELPT de Gezondheidszorg (IGZ). is hij voorzitter van JOUW MENING DE ZORG BETER TEOok MAKEN!

‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de

door vier determinanten (methoden, instrumenten,

richtlijnen en inspecteurs) van toezicht. Determinanten en dimensies, gecombineerd met toezichtdilemma’s, geven richting aan het sociaal-wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Paul Robben stelt voor een Academische Werkplaats Toezicht in te richten,

Toezicht in een glazen huis voortbordurend op het bestaande evaluatieprogramma toezicht van de IGZ. Dit creëert een optimale conditie

om tot relevante, praktijkgestuurde onderzoeksvragen te komen en om in de praktijk van het toezicht te leren van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Tel. Fax E-mail Internet

010 - 408 85 55 010 - 408 90 94 info@bmg.eur.nl www.bmg.eur.nl

ISBN 978-94-90420-09-3

Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek: Op Eigen Benen Vooruit!

Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wij vragen ook aan je ouder / verzorger om mee te doen. Wees gerust, zij vullen een andere vragenlijst in dan jij. Hoe meedoen? Vul de bijgevoegde vragenlijst in en stuur deze terug in de retourenvelop (een postzegel is NIET nodig!).

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.

010 - 408 85 55

Fax E-mail Internet

010 - 408 90 94 info@bmg.eur.nl www.bmg.eur.nl

ISBN 978-94-90420-09-3

Het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! wil de zorg voor jongeren met een chronische aandoening / ziekte (nog) beter afstemmen op hun wensen en behoeftes, zodat jij straks goed voorbereid bent om de overstap te maken naar de volwassenenzorg. Daarom willen we van jou horen wat jouw ervaringen en wensen zijn over de zorg. Ben jij tussen de 12 en 25 jaar oud en word je langdurig behandeld in een ziekenhuis of revalidatiecentrum? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek: Op Eigen Benen Vooruit! Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wij vragen ook aan je ouder / verzorger om mee te doen. Wees gerust, zij vullen een andere vragenlijst in dan jij. Hoe meedoen? Vul de bijgevoegde vragenlijst in en stuur deze terug in de retourenvelop (een postzegel is NIET nodig!).

Niet meedoen? Vul de achterkant van deze antwoordkaart in en doe het op de post (zonder postzegel).

Waarom meedoen? • Jouw mening helpt om de zorg aan jongeren (nog) beter te maken! • Onder alle jongeren die meedoen worden onder meer bioscoopbonnen verloot. • Kijk op www.opeigenbenen.nu voor meer informatie over het onderzoek.

Vragen? Heb je nog vragen over het onderzoek? Dan kun je contact opnemen met

Henkglazen Sonneveld (onderzoeker, Toezicht in een huisErasmus Universiteit Rotterdam) via telefoon: 010 - 408 2988 of stuur een mailtje naar: sonneveld@bmg.eur.nl.

Oratie 1 juli 2010 Erasmus Universiteit Rotterdam

Doe mee met de vragenlijst

Op Eigen Benen Vooruit!

Waarom meedoen? • Jouw mening helpt om de zorg aan jongeren (nog) beter te maken! • Onder alle jongeren die meedoen worden onder meer bioscoopbonnen verloot. • Kijk op www.opeigenbenen.nu voor meer informatie over het onderzoek.

Prof.dr. P.B.M. Robben 10342. B&T Ontwerp en advies (www.b-en-t.nl)

Erasmus Universiteit Rotterdam instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

10342. B&T Ontwerp en advies (www.b-en-t.nl)

Oratie 1 juli 2010

Het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! wil de zorg voor jongeren met een chronische aandoening / ziekte (nog) beter afstemmen op hun wensen en behoeftes, zodat jij straks goed voorbereid bent om de overstap te maken naar de volwassenenzorg. Daarom willen we van jou horen wat jouw ervaringen en wensen zijn over de zorg. Ben jij tussen de 12 en 25 jaar oud en word je langdurig behandeld in een ziekenhuis of revalidatiecentrum?

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Vragen? in 2002 op het proefschrift ‘Kwartet voor ouderen. Heb je nog vragen over het onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Henk Sonneveld (onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam) telefoon: Ontstaan en ontwikkeling vanvia de medische beroepen 010 - 408 2988 of stuur een mailtje naar: sonneveld@bmg.eur.nl.

Op Eigen Benen Vooruit! Prof.dr. Paul Robben (1950) is bijzonder hoogleraar

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

met

leidinggevende en bestuurlijke taken. Hij promoveerde

Prof.dr. Paul Robben

Niet meedoen? was hij werkzaam als sociaal geriater, gecombineerd Vul de achterkant van deze antwoordkaart in en doe het op de post (zonder postzegel).

fotograaf Levien Willemse

Waarom meedoen? Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. • Jouw mening helpt om de zorg aan jongeren (nog) beter te maken! Hij geneeskunde in Utrechtverloot. en werkte als • Onder alle jongeren diestudeerde meedoen worden onder meer bioscoopbonnen • Kijk op www.opeigenbenen.nu voor meer informatie het onderzoek. waarnemend huisarts enover verpleeghuisarts. Vanaf 1982

Doe mee met de vragenlijst

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Prof.dr. Paul Robben (1950) is bijzonder hoogleraar

Hoe meedoen? ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de Vul de bijgevoegde vragenlijst in en stuur deze terug in de retourenvelop (een postzegel is NIET nodig!). gezondheidszorg’ bij het instituut Beleid & Management

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

fotograaf Levien Willemse

Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wij vragen ook aan je ouder / verzorger om mee te doen. Wees gerust, zij vullen een andere vragenlijst in dan jij.

Toezicht in een glazen huis

M. Robben

Het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! wil de zorg voor jongeren met een chronische aandoening / ziekte (nog) beter afstemmen op hun wensen en behoeftes, zodat jij straks goed voorbereid bent om de overstap te maken naar de volwassenenzorg. Daarom willen we van jou horen wat jouw ervaringen en wensen zijn over de zorg. Ben jij tussen de 12 en 25 jaar oud en word je langdurig behandeld in een ziekenhuis of revalidatiecentrum?

Prof.dr. Paul Robben

in een glazen huis

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Op Eigen Benen Vooruit!

Niet meedoen? Vul de achterkant van deze antwoordkaart in en doe het op de post (zonder postzegel). Vragen? Heb je nog vragen over het onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Henk Sonneveld (onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam) via telefoon: 010 - 408 2988 of stuur een mailtje naar: sonneveld@bmg.eur.nl.

JOUW MENING HELPT DE ZORG BETER TE MAKEN!

Prof.dr. P.B.M. Robben

JOUW MENING HELPT DE ZORG BETER TE MAKEN!

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg is verbonden met

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg is verbonden met

1

_ LOGO ONTWERPEN 30 JAAR iBMG ® B&T Ontwerp en advies. Mei 2011 werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper/het ontwerpbureau

® B&T Ontwerp en advi




 

ZAANDAM ZAANDAM



ZAANDAM

 ZAANDAM

ZAANDAM

ZAANDAM ZAANDAM ZAANDAM

ZAANDAM ZAANDAM ZAANDAM

ZAANDAM

ZAANDAM

ZAANDAM ZAANDAM _ LOGOSTUDIES WINKELIERSVERENIGING ZAANDAM


winkelcentrum

de Kopspijker

_ LOGOSTUDIES WINKELCENTRUM DE KOPSPIJKER SPIJKENISSE


Bouwradius Training en Advies Postbus 3011 2700 KG Zoetermeer

_ LOGO ONTWERP E-LEARNING BOUWRADIUS T&A


PM S 428

PM S 429

_ ONTWERP LOGO LOYENS&LOEFF JURIDISCH EN FISCAAL ADVIES


PIO HOLDING BV

OPIO

HOLDING bv

OPIO

HOLDING BV

_ LOGO STUDIES OPIO HOLDING


HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HHOOLLDDIINNGG BBVV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

HHOOLLDDI INNGG BBVV

HOLDING BV

HOLDING BV

HOLDING BV

_ LOGO ONTWERP OPIO HOLDING


_ LOGO STUDIES NCD


_ LOGO ONTWERP FUNDAMENT VASTGOED CONSULTING


_ LOGO ONTWERP NCD


_ LOGO RESTAURANT ZILVERZOEN - ELBURG


Š 2013 pieter wycher weima

2013

1998

Portfolio pwweima  

Portfolio van het grafisch werk van ontwerper Pieter Wycher Weima uit de periode 1999 - 2013.