CONTOS Ó REVÉS

Page 1

Pícar@s de 2ºA C.E.I.P. Milladoiro – Malpica de Bergantiños Curso 2011/12


Co gallo da celebración da Semana dos Contos, os pícar@s de 2ºA escribimos e ilustramos os nosos propios “Contos ao revés”. O primeiro paso foi coñecer a estructura do noso conto clásico: “O frautista de Hamelín” dos irmáns Grimm. TITULO

Heroe ou Heroina

Antagonista

Obxecto máxico

Recompensa

A frauta

100 moedas de ouro

(personaxe malo)

O frautista de

O frautista

Os ratos / O alcalde

Hamelín

A partires de aquí só tiñamos que cambiar ao héroe, o antagonista, o obxecto máxico e a recompensa; e mesmo o escenario onde se desenvolve o conto. O conto de Gianni Rodari “El flautista y los automóviles” serviunos de exemplo para entender como o autor cambiou elementos do conto clásico para elaborar un conto totalmente novo e orixinal. E o resultado final foron contos moi divertidos, e por suposto, ao revés de cabeza a pés comparados co orixinal. Cada conto foi elaborado en parellas, nas cales un foi escritor e outro ilustrador. Esperamos que vos gusten e gocedes tanto coma nós o fixemos á hora de elaboralos.


“Ao revés puxemos ao frautista, gozando de novos contos divertidos, imaxinativos, e moi, moi nosos”

Imaxe de editorial Kalandraka


Pícar@s 2ºA Curso 2011/12 C.E.I.P. Milladoiro - Malpica de Bergantiños


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.