Page 1

SenterAvisa 19. juni 2019 / Nr 2 - 32 årg.

SHOW MED VILVITE MØT KJENDE LEGOFIGURAR FINN DIN FAVORITTKJOLE TIL SOMMARFESTEN

BARNAS

Sommarfestival Lørdag 22.juni kl. 11-16

#knarviksenter

Profile for Picapoint Studio

SenterAvisa utg2-2019  

Lørdag 22. juni frå kl. 11 - 16 er det Barnas Sommarfestival i Knarvik Senter. Det blir opplevingar og aktivitetar for små og store heile da...

SenterAvisa utg2-2019  

Lørdag 22. juni frå kl. 11 - 16 er det Barnas Sommarfestival i Knarvik Senter. Det blir opplevingar og aktivitetar for små og store heile da...

Profile for picapoint