Page 1

E T

B L A D

F R A

M E S T E R B R E V 

4/2013

Fagkompetanse

– Fornøyde kunder har vært hovedsaken for meg og det hadde jeg ikke fått uten en arbeidsstokk med god kompetanse, sier daglig leder og tømrermester Jon-Olav Sigvartsen i Norgeshus Jos-Bygg AS.

www.mesterbrev.no

gull verdt12


peugeot.no

pArtner electric

Avgiftsvinneren

nå kommer nyheten partner electric. 100% elektrisk - 100% nyttig Garanti 5 år/100.000KM. Frakt og leveringsomkostninger tilkommer. Forebehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS.

Peugeot Electric har alt det som gjør Peugeot Partner til en av Norges ledende varebiler. Stort lasterom, nydelig design, et vell av ekstrautstyr og en svært gunstig garanti. I tillegg er den elektrisk. Det betyr mindre utgifter på drivstoff, muligheten for å komme raskere til kunder via kollektivfeltet og de skattemessige fordelene en miljøvennlig bil gir. Og når Peugeot Electric i tillegg kan kjøre logo - 2013 versjon inntil 170 KM på et fullt batteri, tørr vi å påstå at dette er den perfekte varebilen for arbeid i byer og tettsteder.

Alltid på veien

AVTALE


04 13

inn ­ho­ld 6 Utgiver: Mesterbrevnemnda Alle uttalelser i bladet står for de intervjuedes regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis Mesterbrevnemndas syn. Mestern – redaksjonen: Roger Nyborg (redaktør), Anne Kirsti S. Felldal og Arne H. Johansen Mesterbrev Postboks 5145 Majorstuen 0302 Oslo. Tlf: 23 08 83 62 fax: 23 08 80 20 epost: mestern@mesterbrev.no Internett: www.mesterbrev.no

Grafisk produksjon: Merkur-Trykk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 Fax: 23 33 92 16 www.merkurtrykk.no

Merkur-Trykk er godkjent som svane­merket bedrift.

colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory

Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor!

12

4

Det er fortsatt fagkunnskap som gir trygghet

6

Satser på fagkunnskap i de dype skoger

22

10

Mesterpapirene la grunnlag for vekst

12

Fagkompetanse gull verdt

16

Hele kjeden er full av mestere

18

Riktige beslutninger med solid bakgrunn

22

Solid støtte i tøff bransje

26

Mesterbrevutdelinger på løpende bånd

30

Kosmetisk kirurgi og arbeidstakers fravær

32

Priser til privatpersoner skal alltid være oppgitt med mva inkludert!

34

Arveavgiften forsvinner – hva nå?

ANNONSEKONTAKT:

PRISER

Spesialplassering 4 farger

Inge Krav, HS Media AS

1/1 side 28.400,-

2. omslag 30.400,-

e-post: Inge.krav@hsmedia.no

1/2 side stående 19.800,-

3. omslag 29.400,-

Tlf: 62 94 69 77

1/2 side liggende 19.800,-

Bakside 32.400,-

Mob: 911 27 717

1/4 side 14.800,-

2/1 side 46.000,-

1/8 side 8.600,-

mestern 4 • 2013

3


leder

Det er fortsatt fagkunnskap som gir trygghet Det skrives mangt og mye om forbrukere som har problemer etter at de har valgt billigvarianten når de skal kjøpe håndverkstjenester. Det er ikke så rart mener jeg. All fornuft tilsier at det som høres for godt ut til å være sant er som regel det. Hvorfor velges ikke den litt dyrere varianten der bedrifter med dokumentert fagkompetanse utfører jobben? Svarene er mange, men jeg tror mangel på kunnskap hos forbrukerne, i kombinasjon med et overdrevent prisfokus er årsaken til at mange havner i det uføret de gjør. Dessverre har det blitt for mye slik at jo bedre råd vi har, jo mer skal vi spare, nesten uansett. Mange med meg har vanskeligheter med å skjønne forbrukernes logikk når det gjelder håndverkstjenester. Når du skal få utført en tjeneste som det å reparere tennene så velger du en tannlege og ikke en ufaglært. Hvorfor gjør de da ikke det når de for eksempel skal rehabilitere badet? Her kan feil og mangler bety ti­dobbelte kostnader for flere utbedringer i etterkant. I tillegg kan helsemessige skader dukke opp på grunn av råte og fukt. Enkel matematikk tilsier at det å velge riktig første gang, på sikt er det billigste alternativet. Velger du feil kan kostnadene bli langt høyere enn hva et opprinnelig tilbud fra en faglært ville vært.

Men lønner det seg da som håndverker å satse på fagkunnskap når mange forbruk­ ere likevel velger det billigste alternativet? En del vil nok si at det ikke vil lønne seg å satse på det som koster, for det er tross alt bunnlinja som teller. Ja, de har nok rett hvis tankegangen er kortsiktig, og du ikke har tenkt å være i markedet over lengre tid. Jeg har i høst møtt flere ­mestere som går i motsatt retning og som har en sterk tro på at fagkunnskap lønner seg. Jos-Bygg AS fra Dal i Akershus satser på fagkompetanse i alle ledd av organisasjonen, og ser dette som et stort konkurransefortrinn. I tillegg bruker de ny teknologi for å ha en enda bedre oppfølging av bygge­ prosessen. Ja, de innrømmer at investering i både kompetanse og teknologi koster, men de hadde ikke gjort det hvis det ikke hadde lønt seg. De har sett at med fagkunnskap i bunn blir det færre feil underveis som må rettes opp i etterkant, og med et godt oppfølgingssystem med hensyn til avviksrapportering er det enklere å plassere ansvar for avvik under prosessen. Tidligere kunne bedriften ta ansvar og kostnadene for andres feil, noe som påvirket bunnlinja i negativ retning. Nå har de et system som fanger opp hvor ansvaret kan plasseres. Bedriftens satsning på

både kompetanse og gode systemer kommer kundene til gode. Det gir kunden en trygghet for at det som gjøres blir utført av fagfolk, og systemet kvalitetssikrer prosessen underveis slik at risikoen for feil og mangler er lavere ved over­ takelse av et bygg. Det gir ­fornøyde kunder, og alle vet at fornøyde kunder gir nye kunder. Kompetanse er også et stort satsningsområde for Skaslien Gjestgiveri i Grue i Hedmark. Skaslien er en tradisjonsrik bedrift som har ikke mindre enn tre kokkmestere, en kokk og fire kokkelærlinger med på laget. Deres innfallsvinkel er at mat er kroppens brensel og riktig brensel er viktig for å holde konsentrasjonen oppe og kunne prestere over tid. Det å kjenne gode råvarer og vite hvordan de kan utnyttes på best mulig måte, er fagkunnskap. Denne fagkunnskapen må videreføres. Det ansvaret tar bedriften ved å være en lærebedrift. Siden slutten av 80-tallet har de hatt 42 lærl­ inger hos seg. I dag har de fire lærlinger, to på første året og to på det siste. Dette er et ansvar de tar fordi de ser viktigheten av at fagkunnskapen ikke skal dø ut. Men det gir også fornøyde kunder. Så tilbake til spørsmålet jeg stilte innledningsvis. Lønner det seg å satse på fagkunnskap? Svaret er et ubetinget ja.

Når du kan dokumentere fagkunnskap vinner du tillit hos kunden. Du bidrar til å videreføre faget i riktig retning. Som lærebedrift tar du et ansvar for at de som vil noe med faget får sjansen til det. Investering i kompetanse og langsiktig tankegang gjør dere til vinnere på sikt. Det blir kanskje ikke så mange medieoppslag av at du har gjort det som forventes av deg, men du slipper i alle fall å måtte forsvare en dårlig utført jobb. Om du opplever å tape anbudskonkurranser mot useriøse bedrifter, så ikke fortvil. Det kan fort skje at du blir hyret inn for å rette opp igjen andres feil…. Enten det handler om å bygge hus, lage mat eller noe annet, så er det fagkunnskap som gir trygghet. Fagkunnskap gir deg som mester trygghet for at du kan ta de rette beslutningene. Fortell kundene at din kompetanse er deres trygghet for den jobben som skal utføres. Bruk din kompetanse til å bygge tillit hos kunden og gi dem best mulig beslutningsgrunnlag, som handler om pris, men også så mye mer. Det er kundene som skal ta det viktige valget, og det gjelder å få dem til å gjøre det riktige valget første gang. ■ Roger Nyborg, redaktør roger@mesterbrev.no

Viktig informasjon legges først ut på www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no 4

mestern 4 • 2013


2.68 OSRAM AS, CSMK MK MCOM

www.osram.com

Ekstremt kraftig billys De nye halogen- og xenonlampene fra OSRAM er ekstremt kraftige og setter en ny standard for billamper. OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED gir deg opptil 110% mer lys på veien, 40 meter lenger lysstråle og 20% hvitere lys. Med OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® får du opptil 70% mer lys på veien, 20 meter lenger lysstråle og 5% hvitere lys. Tallgrunnlag: Sammenligning mot standard billamper

www.osram.com/performance www.facebook.com/carlightblog


Satser på fagkunnskap i de dype skoger Grue i Hedmark er kanskje ikke kjent for mye annet enn at en av Norges fremste fotballspillere og –trenere, Ståle Solbakken, kommer fra stedet. Men Grue kan by på mer. For eksempel har Skaslien Gjestgiveri slått seg opp som et ettertraktet gjestgiveri med fagkompetanse. Gjestgiveriet har i dag tre kokkmestere på laget, Ottar og Morten Skaslien og Ivan Sandberg, og er et godt eksempel på at fagkunnskap selger. Tekst og foto: Roger Nyborg

Lokale matprodusenter er viktige for Skaslien. Her er et utvalg produkter fra Linnea Finnskogen og Mellem gård. Skaslien har drevet overnatting og servering av «ærlig» mat i tre generasjoner. Det hele startet med Kirsten Skaslien som i 1937 kjøpte et lite småbruk som tidligere lå under Herregården Grøset i Grue. Her begynte hun i 1952 i det små med utleie av rom og servering av mat til handelsreisende og andre besøkende på Kirkenær. I 1983 kom tredje generasjon hjem for å overta driften. Barnebarna til Kirsten Skaslien tok da over etter sin far. Med tredje generasjon ved roret ble driften lagt noe om, de var begge utdannet kokker. Ottar og Morten Skaslien, som begge er kokkmestere, innså tidlig at her måtte det bli flere fagfolk. Maten ble satt i fokus, driften ble rettet mot lokalbefolkningen og bedriftene i nærmiljøet. I dag drives Skaslien også som kurs- og konferansested. Omsetningen ligger på

6

mestern 4 • 2013

Kokkmester Ottar Skaslien.

rundt 16 millioner netto, hvorav 2/3 deler av omsetningen kommer fra mat og drikke. Ottar Skaslien og kona styrer den daglige driften av gjest­giveriet, mens Morten Skaslien foruten


Kokkmester Ivan Sandberg er stolt over menyen med «ærlig» mat som Skaslien kan tilby sine gjester

å være medeier i Skaslien Gjestgiveri også driver familiens begrav­ elsesbyrå. Byrået som har kontor både i Grue og Kongsvinger, tok han over etter faren da han gikk bort på 80-tallet.

Ærlig mat Skaslien legger stor vekt på å bruke gode og rene råvarer i driften, og bruker mye tid på å fortelle kundene om matens opprinnelse. - Vår filosofi er at vi gjennom kunnskap bygger din sikkerhet. Vi ønsker å videreformidle til våre gjester den gode omsorgen og yrkesstoltheten akkurat slik som bestemor Kirsten gjorde det da hun startet Skaslien Gjestgiveri i 1952. Nå, som da, etterstrebes det å holde huset i orden, at all mat er veltillaget og smakfull, og servert med et smil, forteller brødrene Morten og Ottar.

- Våre kokker har god dialog med et utvalg av leverandørene våre, som setter sin ære i å levere de beste råvarer til oss. Råvarene bearbeides på kjøkkenet av kunnskapsrike kokker, etter gamle og nye teknikker. Resultatet har gitt Gjestgiveriet hederlig omtale og ikke minst ulike priser i mange år og gode tilbakemeldinger fra et utall gjester. - Vårt mål og ønske er å gi våre gjester en så god opplevelse, at du forteller om den til andre - og at du kommer tilbake til oss. Våre servitører deler gjerne sin kunnskap om godt drikke til måltidet.

Har hatt 42 lærlinger Skaslien Gjestgiveri er opptatt av å videreføre og videreutvikle kokk­ faget. Siden de tok over på midten av 80-tallet har de da også vært

mestern 4 • 2013

7


s os l i t n e m m o k l e V

Ottar og Ivan godt i gang med forberedelsene på kjøkkenet.

opptatt av å være en lærebedrift. Hele 42 lærlinger har de ført fram til fagbrevet. - I dag har vi fire lærlinger hos oss. To på første året og to på andre året. Vi er stolte over å kunne bidra til å videreføre faget på denne måten, og ikke minst stolte når vi ser hva de kan. Det er jo slik at vi frykter at matkulturen blir borte, men ved å være en lærebedrift gjør vi vårt for å holde den gode gamle matkulturen vedlike. At lærlingene er flinke viste de da de kvalifiserte seg til å være Hedmarks representanter til Yrkes NM neste år. Vi mener konkurranser drar dem framover og bidrar til ytterligere utvikling av dem som kokker og ikke minst til utvikling av faget, forteller Ottar Skaslien.

God omsorg Kokkmester Ivan Sandberg legger til at de er opptatt av å utvise god omsorg for lærlingene. - Vi er opptatt av å prestere og da må det også legges til rette for dem slik at de presterer. God og sunn mat, mosjon og frisk luft er viktig for å prestere. Derfor er vi opptatt av at de får i seg bra mat både til frokost og lunsj. I tillegg må de sørge for å skaffe seg mosjon og få seg frisk luft, forteller Ivan. - Folk spiser seg sjuke og tror at en pille fra en lege ordner alt sammen. Det er bare å bruke det som naturen selv gir oss. Grønnsaker er viktig å få i seg. Det gir deg mye mer av det kroppen trenger enn hva en pille kan gi deg, legger Ivan til.

8

mestern 4 • 2013

(Fv.) Morten Skaslien, Ottar Skaslien og Ivan Sandberg er opptatt av at den gode matkulturen videreføres.


Kroppens drivstoff Hvordan skal en planlegge gjennomføring av middag i en uke for en travel familie. Mestern utfordret kokkene på Skaslien til å lage en næringsrik og god meny som alle kan lage med litt innsats ved kjøkkenbenken.

- Mat er kroppens medisin og drivstoff. Spis ren mat, helst egenprodusert fra bunnen av, masse grønt, grovt fiberrikt brød. Styr unna lettprodukter, halv- eller helfabrikata. Les innholdsfortegnelsen. Hvis den er uforståelig, spør i butikken, de skal vite, sier Ottar Skaslien. - Vi trenger vitaminer, proteiner, karbohydrater, fett og sukker. Vitaminer og proteiner bygger og vedlikeholder en kropp, karbo-fett er som bensin/diesel, det gir energi så lenge det varer og sukker kan vi klare oss uten. Vi må balansere inntaket for å kunne prestere bra over tid og for at kroppens maskin skal gå knirkefritt uten for mange unødige besøk hos legen eller mekanikeren som er både plunder heft og økonomisk dyrt, sier Skaslien.

Fisk: Kjøp inn fersk eller frossen fisk, det kan være hel fisk, fileter eller skiver. Har du frossen fisk, ta ut den mengden du ønsker til middag om kvelden, sett den i kjøleskapet til tining og middagen neste dag er i boks. Beregn 200g pr. voksent familiemedlem. Ved steking (posjonsbiter/medaljonger): ha salt og pepper på fisken, brun den i panne med smør/kaldpresset olje, og sett den ­deretter i stekeovnen 180 grader 7 til 10 min (kan også stekes ferdig i pannen). Ved koking/trekking: Vannet tilsettes 3% salt (som vannet i havet) Trekk porsjonsskivene/medaljongene i 7 til 10 min. De fleste liker fisken benfri, spesielt barn.

Tilbehør: Rømme, pesto eller en smørsaus. Koker du kraft, lag en fiskesaus som kan brukes til ­fiskesuppe ved en senere anledning, det er mange gode oppskrifter på nettet. Poteter eller linser, frisk salat eller kokte/bakte grønnsaker. Jobber du effektivt med alle råvarer i hus tar det 30 min. fra du starter til middagen er på bordet. La halve mengden av måltidet bestå av grønnsaker/salat.

- Våre tanker rundt menyen er at det bør være 2-3 ukedager med fisk, mager og fet. Gjør forskjell på hverdag og helg. Ønsker du å prestere hele dagen på jobb og om ettermiddag/kveld med barn, ektefelle og venner må du gi motoren riktig brensel. Pølser og sjokolade er ikke rett brensel. Slik mat gjør at energien går fort opp og fort ned. Vi må ha noe som gir kroppen riktige proteiner, vitaminer, riktige karbohydrater og energi som varer lenge. - Sett av en fridag, gjerne i helgen, til å lage mat for kommende uke. Involver familien eller venner i matlagingen. Dette gir hygge, vennskap og måltider som gir rett brensel for kroppen, sier kokkmesteren.

Kjøtt: Beregn 150-200g rent kjøtt uten bein pr. voksen person til middag. Bruker du stek av vilt eller tamt, stek mer enn du trenger til den ene middagen. Stek kan brukes som pålegg på brødskiva utover i uka. Rester fra stek kan også kuttes i terninger og brukes til gryte eller lapskaus. Kjøp og bruk steketermometer, der følger det med anbefalte steketemperaturer. Ovnstemperaturen anbefaler vi til maks 150°C

Indre-/ytrefilet: 150-180 g biffer, stekes i smør/olje på medium varme. Ha på salt, pepper eller annet krydder/urter. Du skal steke, ikke koke. Før du eventuelt deler fileten i biffer, fjern alle sener. Lag saus, kryddersmør eller brunet smør. Det er ferdige sauser å få kjøpt, sjekk tilsetningene. Det beste er å lage sausene selv fra bunnen av, da får du ingen skumle tilsetningsstoffer.

Tilbehør: Tilbehør:

Grønnsaker/salat

Grønnsaker/salat

Oppskrift på lapskaus: 1 del kjøtt, 1 del rotgrønnsaker eller norsk blanding og 1 del ternet potet. 1-3 hønse­ buljongterninger etter smak, salt- pepper. Lag så mye at du har til 2-3 middager, vær nøye med å nedkjøle/ fryse (dette pga. ­bakterier).

Supper: Lag dine egne supper, følg grønnsaksesongen. Når du først lager suppe fra bunnen av, lag 10 l og frys ned. Videre oppskrifter, matprat og drikkeprat tar vi med glede når du kommer til oss med dine ansatte for sosialt samvær eller kurs. Du og din bedrift er hjertelig velkommen til oss. Tenk mat og matvaner hos dine ansatte, ­lærlingene spesielt. Sunn mat, frisk luft, mosjon og nok søvn gir overskudd som skal brukes i arbeid og fritid. ■

mestern 4 • 2013

9


Mesterpapirene la grunnlag

for vekst

-RsV-gruppen ble startet av min far med basis i et rengjøringsbyrå. I dag består RsV-gruppen av selskapene RsV Holding AS, RsV Renhold AS, RsV Bygg AS og RsV Maling & Gulv, og omsetter for flere titalls millioner kroner. Tekst og foto: Jørn Wad

-Selve grunnlaget for etablering av RsV Maling & Gulv AS var at jeg kom inn i 2001 med læregutt og mesterpapirer, først som en avdeling i Renholdsservice Vest AS, og senere utskilt som eget malerselskap. Dette medførte en vesentlig vekst innen maling og gulvlegging, forteller malermester Rune Iversen.

Mesterbrev -Ja, det er riktig at det var da jeg kom inn i selskapet at veksten fikk en brattere kurve. Ikke at selskapet gikk dårlig før det, men vi så altså et annet og større potensiale. Jeg hadde hele tiden ment at siden jeg tok den ekstra utdannelsen mesterbrevet innebærer, ville jeg bruke det til å drive et eget selskap. RsV-gruppen er familie-eid, så dette passet meg veldig bra. Det har vært tydelig hele tiden at siden jeg har mesterpapirene, så skaper dette en større tillit og interesse hos potensielle kunder enn om man ikke har det. Det sender et signal om vårt ønske om å være en seriøs bedrift i et marked der det som kjent florerer av selskaper som ikke alltid kan betegnes som seriøse. -Har dere møtt mye konkurranse fra selskaper som arbeider svart? -La meg svare på en litt annen måte: Det er helt nødvendig at vi får bukt med alt svart-arbeidet. Det er i ferd med å ta livet av flere bedrifter i bransjen, spesielt dem som har hatt et privat marked. For det private markedet er på det nærmeste utslettet i denne type virksomhet. -Hva kan gjøres med dette? -Det rare er jo at ikke myndighetene har gjort noe med dette for lengst. Man kommer ikke langt med kontroller og påbud her, selv om dette har vært forsøkt lenge. I Sverige har man valgt en noe annen løsning: Nemlig ROT-fradrag. Det betyr at privatfolk får fradrag på sin skatteseddel dersom de bruker seriøse selskaper – altså velger hvitt arbeid– når de skal pusse opp eller renovere hus eller leiligheter. Dett har vært en kjempesuksess i Sverige og jeg er helt overbevist om at det kunne bli det i Norge også.

Seriøs bedrift -Hvordan rammer svart-arbeidet dere som bedrift? -Vel, det er klart at vi merker det som alle andre. Men heldigvis kunne vi gå inn i markedet med kvalifikasjoner på mester-nivå, og det er noe større og seriøse bedrifter setter pris på. Av erfaring

10

mestern 4 • 2013

Oppdragene strømmer inn, men vi skulle gjerne ha sett at betalingen var bedre, sier malermester Rune Iversen.


Det er trivelig på jobben om dagen, fordi vi har satset på kvalitet og på en seriøs forretningsdrift. Men det er alt for mange useriøse i bransjen som ødelegger for byggebransjen generelt. Vi må få bukt med svart-arbeidet, sier Rune Iversen. vet de hvilken kvalitet dette borger for, så dermed har vi hatt suksess i dette markedet. Vi økte ganske kraftig etter at jeg kom med i driften, og vi har i dag en mangesidig drift som kan bidra innenfor alle sider av våre kunders byggeplaner, slår han fast. -Du er selv malermester. Hvor stor er virksomheten innen ditt eget fagfelt? -Per i dag har vi rundt 20 malere i virksomhet ute, samt 4 gulvleggere. I tillegg har vi 3 som jobber her inne på kontoret med administrering av jobbene. Når virksomheten blir såpass omfattende som vår, betyr det samtidig at det er behov for en viss administrasjon. En sentral funksjon er anbudsregning, altså kalkulasjon. Igjen ting vi la grunn­ laget for i mesterutdanningen. Det er klart at det etter hvert også finnes kompetanse i selskapet som kan gå enda dypere i selve ­kalkulasjonene, men det gode er at jeg gjennom mesterbrevet hadde bakgrunn for å kunne gjøre også denne jobben i den utstrekning det var nødvendig i den første vekstperioden.

Lave priser -Hvordan er aktiviteten akkurat nå? -I markedet er det ganske høy aktivitet for tiden, men det gir dessverre ikke uttelling i form av bedre priser. For øyeblikket er det vel rundt 70 anbud ute her i distriktet, så det er mye kalkylearbeide

som skal gjøres unna. Likevel vet vi at det fortsatt ikke vil være rom for å øke prisene til et mer realistisk nivå. Jeg er redd at vi fortsatt vil komme til å se de lave prisene som de siste årene har ridd byggebransjen som en mare. Men dersom vi fikk bukt med svart-arbeidet ville vi helt klart kunne komme i en annen situasjon. Da ville vi ­konkurrere på lik linje med alle andre, og bransjen som sådan ville bli langt mer oversiktlig. Selv har vi uansett satset på kvalitet og den trygghet for dette som mesterbrevet og bedriftens leverte resultater står for. Det har i alle fall så langt borget for at vi får nye og positive oppdrag, men samtidig sliter vi altså med prisene, slår han fast. -Bruker dere innleide folk? -Ja, det gjør vi. Og som så mange andre bruker vi folk fra øst-europa. Men vi kvalitetssikrer svært nøye det innleide folk gjør, og vi er også nøye med lønnen til disse. Vi ønsker redelige forhold for hele bransjen, og vil bidra til dette selv. For å snakke for meg personlig, så er det slik at mesterbrevet gir meg en trygghet og styrke i form av den kompetansen jeg kan dokumentere. Samtidig setter det også krav til meg som yrkesutøver: Altså at jeg bidrar så godt jeg kan til at alt vår bedrift leverer, står til samme høye standard, sier han til slutt. ■

mestern 4 • 2013

11


gull verdt

Fagkompetan Tekst og foto: Roger Nyborg

Her viser tømrermester Hallgrim Bekkestuen (t.h.) og tømrermester og daglig leder Jon-Olav Sigvartsen hvordan nettbrett brukes ute på byggeplassen.

Norgeshus Jos-Bygg AS har som visjon å bygge solide hus med lite feil og mangler. Ansatte med god kompetanse i alle ledd i organisasjonen er oppskriften. – Fornøyde kunder har vært hovedsaken for meg og det hadde jeg ikke fått uten en arbeidsstokk med god kompetanse. Min jobb som mester er å veilede slik at mine folk gjør en god jobb, sier daglig leder og tømrermester Jon-Olav Sigvartsen i Romeriksbedriften.

12

mestern 4 • 2013


Fagkunnskap er viktig i alle ledd for å lykkes hos Norgeshus Jos-Bygg AS.

nse

Et av prosjektene som er under oppføring på Råholt i Akershus.

Jon-Olav Sigvartsen i Norgeshus Jos-Bygg AS mener fagkompetanse er gull verdt for firmaet.

Det har vært viktig med lokale og dyktige svenner, og hver fjerde mann ute på produksjon er mester. – Dette har vært viktig og ønsket for da vet vi hva vi holder på med. Det gjør at vi har en god dialog med kundene og det gjør at det blir lite tull underveis i prosessen. Med kontroll over arbeidene som gjøres blir det også noe igjen på bunnlinjen. Vi tjener på å gjøre en god jobb og det er den beste ­markedsføringen for oss. Folk kjenner oss lokalt og vi skal gå ­rakrygget i lokalmiljøet også etter endt jobb, derfor er det utrolig viktig for oss at alle blir fornøyde. Bygger du bra så ramler prosjekt­ ene inn også, sier Sigvartsen.

den enkelte og for oss som bedrift. Ikke alle kan produsere hele livet og det er viktig å åpne for dem som har vyer videre. Det er den type folk vi vil ha. De er opptatt av faget og vil noe med det. Det gjenspeiler seg også i den jobben som gjøres. Feil og mangler tar tid å rette opp og derfor er det å bygge opp en arbeidsstokk med høy kompetanse og ha en god struktur veldig viktig i oppskriften for å lykkes. At vi har lykkes gjenspeiles også gjennom de prisene vi har blitt tildelt. Dette har bidratt til positiv omtale i lokale medier som igjen har gitt oss flere oppdrag. I fjor ble firmaet årets medlem både i Norgeshus og Boligprodusentenes Forening.

Ressurskrevende

Godt system

Kompetanse koster, men det tjenes fort inn igjen i følge den unge byggmesteren. – Mesterutdanningen er en god investering både for

Foruten å ha godt kvalifiserte ansatte har Jos-Bygg også satset på å ta i bruk ny teknologi for å bedre styringssystemet. Dette har bidratt

mestern 4 • 2013

13


Jon-Olav Sigvartsen kan fra kontoret følge med på avviksrapporteringen fra byggeplassen.

Norgeshus Jos-Bygg AS inngikk tidligere i år en 3 årig sponsoravtale med Bjerke IL på Nannestad. (foto: Privat)

til bedre styring med produksjonen og gitt mindre feil i prosessen. Samtidig gjør systemet det enklere å plassere ansvar for de ulike oppgavene som gjøres. – Det starter med gode folk og et godt system. Det siste gir oss en fordel selv om det er tøft å komme i gang med, men det gjør at vi vet at vi bygger bra. En digital plattform slik vi har innført, styringssystemer der vi bruker nettbrett og smarttelefoner til å følge opp ulike deler av byggeprosessen, bidrar til å heve faget og oppleves som positivt også av kunden, forteller Sigvartsen.

Kjedetilknytning For Jos-Bygg har det vært viktig å være i et miljø som gjør dem bedre. – Gjennom vår tilknytning til Norgeshus drar vi nytte av ­stordriftsfordeler som den teknologiske plattformen som vi er på. Men erfaringsutveksling er også viktig, Det er tungt å finne opp ­kruttet selv hver gang, men i et fellesskap kan andre dra nytte av våre erfaringer og vi av deres. Det er moro å være med å utvikle

14

mestern 4 • 2013

bransjen videre på denne måten og jeg er overbevist om at mestere som står for god kvalitet vil være ettertraktet i framtida. De er tett på faget og det er en styrke i kampen om kundene.

Gir tilbake til lokalmiljøet Med et lokalt forankringspunkt er det viktig for Sigvartsen å gi noe tilbake til lokalmiljøet han kommer fra. – Vi jobber lokalt og da markedsfører vi oss lokalt. I år inngikk vi en 3 års sponsor­ avtale med Bjerke IL på Nannestad. For det første er det moro å gi noe tilbake og se at det lokale idrettslaget går rundt med vår logo. Men det er jo også viktig at det er nettopp her vi har vårt kundegrunnlag som blant annet består av mange småbarns­familier. Det handler om å bruke de rette kanalene for å finne de gode kundene. Å utvikle kompetansen og gjøre en skikkelig jobb gir deg nye jobber og sikrer deg oppdrag også i litt tyngre tider, avslutter Jon-Olav Sigvartsen. ■


Oldroyd Membransystemer til byggets femte fasade

Oldroyd reservoar - og dreneringsmembraner sikrer lang levetid for grønne tak, som sedumtak og takhager. Systemet har stor fordrøyningskapasitet. Med de dyktigste operatørene og moderne utstyr, har Oldroyd produsert membransystemer i Norge av høyeste kvalitet siden 1995. TG 20221

Oldroyd produserer også membraner til: u Grunnmur Oldroyd AS - Produsent av sikringsog dreneringsmembraner Mail: mail@oldroyd.no Tlf. 35987550 Oldroyd AS er sertifisert etter ISO14001 miljøstyringsystem og ISO 9001 kvalitetstyringsystem

u Torvtak og sedumtak u Innvendige vegger og gulv u Sportsarenaer – kunstgressbaner u Tunneler og anlegg

www.oldroyd.no


Gratulerer med et spennende prosjekt, sier direktør i Mal Proff, Terje Langmoe (t.h.) til kjedesjef Eskild Ugland.

Hele kjeden er full av mestere – Ja det er helt riktig. Hos oss er det bare mester­ bedrifter som kan være medlemmer, og slik vil vi ha det. Vi mener nemlig det skal bety noe å ha gått så langt som å ta et mesterbrev. Det står for kvalitet og faglig tyngde. Tekst og foto: Jørn Wad

Logoen er klar og bringer med seg både historikk og fremtid, synes kjedesjef Eskild Ugland.

Slik uttrykker han seg, Eskild Ugland, som er kjedeleder for «Mesterfarge», som er et relativt nytt skudd på kjedestammen her i landet. Det vil si, helt nytt kan det ikke sies å være for det har ­eksistert tidligere. Men nå er det altså lagt opp til at det blåses nytt liv i denne litt spesielle måten å organisere seg på. Ugland er overhode ikke engstelig for at noen vil synes at kjeden er ekskluderende på noen måte: Det er opp til enhver å ta den jobben det er å få et mesterbrev, er hans lakoniske svar til eventuelle kritikere.

som er en grossist i malerbransjen. Konsernet eier Mal Proff, som igjen har tatt initiativet til å danne Mesterfarge. – Det har vært en skikkelig inspirerende prosess. Vi har sett at det er om lag 200-250 mesterbedrifter som er potensielle medlemmer, og det har omtrent ikke gått en dag uten at potensielle nye medlemmer har meldt sin interesse til kjeden i det siste. Dette gir en vinnerfeeling som jeg skal forsøke å ivareta i tiden som kommer. Dette blir en kjede utelukkende for mesterne, og det skal vi rendyrke.

Veldig positivt

– Har det vært et stort ønske fra mesterbedrifter om å fokusere på håndverket i en egen kjede? – Ja, her bygger vi igjen på tilbakemeldinger vi har fått fra veldig mange MAL Proff kunder, og legger derfor opp til at man må være registrert mesterbedrift for å kunne være medlem. Noen har reagert på det, og hatt en oppfatning om at noen blir utelatt eller tilsidesatt. Men det er et faktum at medlemmene våre har tatt sitt fag og sin

-Vi hadde en god følelse for at kjeden ville bli godt mottatt. Kjederådet som var dannet hadde på vegne av medlemmene gjort en meget god jobb når det gjaldt forbedring av konseptet og ­nysatsingen. Så langt vil jeg nesten si jeg er overveldet. Det er nesten bare positivitet å spore hele veien så dette skal bli skikkelig moro, sier Ugland. Mesterfarge er en del av Malorama-konsernet,

16

mestern 4 • 2013


Liv og røre under et av møtene i gruppen malermestere som la grunnlaget for Mesterfarge.

satsing på yrket et ekstra steg, og blitt mestere innen sitt fag. Dette skaper en ekstra faglig trygghet og soliditet som følger med å gå videre i sitt fag, slår Ugland fast. Slik sett er ikke ideen ny, men det begynner å bli en del år siden noe slikt eksisterte her i landet. – Jeg er litt usikker på om det har eksistert noe liknende i noen annen bransje enn hos malerne, og også her har vi altså vært uten en slik konstellasjon en del år, slår han fast. – Er ikke dette å skru tiden tilbake da? – Nei, langt i fra! De fleste bransjer har jo sine mer eller mindre aktive laug, som også er en sammenslutning på bakgrunn av mesterutdanningen. Det vi gjør her er å tilføre et forretningsmessig ­element, der alle som er medlemmer, har økonomiske fordeler av sitt medlemskap – og altså nyter godt av den utdannelsen de har tatt og de muligheter dette byr på, understreker Ugland.

Fordelaktig – Hvordan vil denne kjeden bli drevet? Er det spesielt å drive en kjede bare for mestere? – Det blir tradisjonell kjededrift, rett og slett. Vi har hele tiden fram mot oppstarten arbeidet sammen med et kjederåd som er dannet av og blant interesserte mestere. Når kjeden nå er blitt en virkelighet handler det om å arbeide fram forskjellige økonomiske fordeler ved

å være medlem av kjeden. For det skal lønne seg å være medlem. SÅ enkelt er det. Men i tillegg kommer også det faglige og sosiale fellesskapet. Fellesskapet i denne satsingen skal være frem­tredende, og vi vil komme til å satse på faglige og sosiale aktivitet­er regionalt og nasjonalt. Han er tydelig på at det nettopp er mestertilhørigheten som er selve grunnlaget for å være medlem, og ser dette som en satsing også for å fremheve viktigheten av å inneha et mesterbrev. – En eksklusiv kjede som dette byr naturlig nok på en del spesifikke fordeler, og hvem vet, kanskje det til og med kan inspirere noen til å satse videre i faget sitt og ta mesterbrevet, smiler Ugland.

Diverse forhandlinger – Hva vil fordelene være rent konkret? – De vil være ganske så forskjellige. Potensielle medlemmer vil få disse medlemsfordelene referert fortløpende. Og når jeg sier fort­ løpende så er det fordi vi har flere forhandlinger på gang med potensielle sam­arbeidspartnere, så godene ved å være medlem vil utvikles hele tiden. Nå har vi etablert et startsett med muligheter og fordeler som alle medlemmer av kjeden får tilgang til. I tiden framover vil vi etablere stadig flere fordeler, så det er bare å følge med. Og til dem som ikke er medlemmer enda, vil jeg sende en opp­ fordring om å ta kontakt, for kanskje du vil bli overrasket over hvor fordelaktig det er, smiler Ugland til slutt. ■

mestern 4 • 2013

17


Det var strake veien rett til mesterbrevet. Aldri noen tvil om det, sier Amund Berger i Eiker Grøntmiljø AS.

– Det var aldri noen tvil om at jeg skulle ta mesterbrevet. Men at det skulle få så stor innvirkning på livet mitt som det faktisk har fått, var jeg nok ikke klar over på forhånd. Spesielt ga det en solid bakgrunn når vanskelige beslutninger måtte tas. Tekst og foto: Jørn Wad

Riktige beslut med solid bak Amund Berger i Eiker Grøntmiljø A/S hadde krystallklar fokus i ungdommen: Han skulle gå strake veien til Mesterbrevet, og tok det da også mens han avtjente verneplikt. Ideen fikk han mens han gikk på Jensvoll gartnerskole i Lier, og ble orientert om mulighetene. Da tanken først var sådd, var det ingen tvil.

Strake veien – Joda, det var aldri noen tvil om hvordan det skulle bli. Først fagbrev, og deretter mesterbrevet så raskt det bare lot seg gjøre. Jeg hadde nemlig en drøm om å starte for meg selv, og dermed ville jeg ha den tryggheten og ikke minst den ballasten mesterbrevet gir folk. Informasjonen vi fikk var bra, og jeg gledet meg veldig til å fullføre utdanningen min. – Mange ungdommer i militærtjeneste har helt andre fokus­ områder, som piker, vin og sang? – Haha, joda, det ble jo litt tid til det også, såvidt jeg husker. Men jeg var som sagt veldig fokusert, og derfor også både stolt og glad da jeg sto med mesterbrevet i hånden. – Og dermed var det strake veien til å starte egen bedrift? – Det skulle man kanskje tro. Men saken er at jeg aldri kom så langt. I stedet ble jeg kontaktet av ham som er min partner den dag i dag, som allerede hadde et enkeltmannsforetak. I 2000 gikk vi så over til AS, og resten er historie, som man sier. Likevel skulle det vise seg at den bakgrunnen man har når man har tatt et mesterbrev, skulle påvirke hver­ dagen og noen store beslutninger vi måtte ta.

18

mestern 4 • 2013

Hverdagen – For det første er det jo altså dette med hverdagen. Når man har et fagbrev, kan man de fleste sidene ved faget, i alle fall i teorien. Man må jo skaffe seg erfaringer såklart, men rent faglig er man ganske godt rustet. I det øyeblikket man starter en bedrift, og kanskje til og med får ansatte, slik vi har gjort, er det en lang rekke andre ­faktor­er som blir viktige: Anbudsregning er nå en ting. Men markedsføring, ledelse og utvikling av selskapet man jobber i, blir viktig. Slikt hadde jeg vel visst alt for lite om, dersom jeg ikke hadde hatt tryggheten som følger med mesterbrevet. For oss ble det da også ekstra viktig å ha denne ballasten: Vi vokste nemlig kjempefort, og etter 5-6 år sto vi i en situasjon der vi enten måtte trappe ned, begrense veksten eller selge ut en del av bedriften. Igjen var det viktig å ha den bakgrunnen vi hadde, slik at vi kunne gjøre de vurderingene som en slik situasjon bringer en opp i. Og de måtte gjøres på fritt grunnlag – uten å legge for mye følelser i dem. Enden på visa ble at vi solgte ut 51% til Isachsen-gruppen, som jo er et kjempestort firma. Og det har vi aldri angret på! Nå kunne vi fortsette utvikling­en av selskapet, og konsentrere oss om det vi er gode på. Likevel er det noe spesielt med å ha startet et selskap selv, og så skulle gi fra seg deler av det igjen. Jeg tror nok kanskje vi kunne ha hatt andre tanker om dette dersom vi ikke begge var mestere, og kunne diskutere med det som plattform. Utdannelsen gir styrke og selvsikkerhet som er viktig når så store beslutninger skal tas, slår han fast.


tninger kgrunn

Selv om jeg er mye innendørs trives jeg også på traktoren, forteller Amund Berger.

DU HAR VIKTIGERE TING Å TENKE PÅ ENN BYGGEKORT Vi er eksperter på rask og effektiv levering av statlig godkjente byggekort. Også fornyelser. Bestill nå på www.jobbkort.no eller ring 21 08 05 70.

mestern 4 • 2013

19


Da vi for noen år siden måtte ta den vanskelige beslutningen om å selge ut deler av bedriften, var det utrolig godt å ha mesterutdanningen å støtte seg på. Det la grunnlaget for de riktige ­valgene, forteller Amund Berger.

Stadig større – Men dere vokser fortsatt? – Per i dag er vi 45 ansatte, og rundt 15-20 innleide i sesongen. Vi kunne gjerne vært et 20-talls personer til på fast basis, men det er ingen å oppdrive, rett og slett. Så uten det stadige tilsiget av folk fra østeuropa for å ta toppene i bransjen, hadde vi hatt problemer med å gjennomføre de oppdragene høysesongen byr på. Når det er sagt er det klart at vi profitterer på å være en del av en større gruppe, som har ressurser som vi overhode ikke ville hatt dersom vi fortsatt hadde vært frittstående. Innen de fleste bransjer er det jo en rivende utvikling når det gjelder kravene til dokumentering av det meste. Og som medlemmer i en større gruppe er alle slike forhold ivaretatt, og vi kan konsentrere oss om å utføre yrket vårt, og gjøre dette på en positiv og god måte for kundene våre, slår han fast. – Hva jobber du mest med i dag? – Nå for tiden er jeg nesten 100% på kontoret, og trives med det. Vi har gjort en fordeling av oppgavene internt, og har gjort valg som

Vi solgte ut deler av virksomheten til en større gruppe, men føler avgjort at vi fortsatt driver «for oss selv», understreker Amund Berger i Eiker Grøntmiljø.

20

mestern 4 • 2013

Det nytter ikke bare med en skikkelig maskinpark. Skal man lykkes i vår bransje, er det også viktig med en god utdannelse, mener Amund Berger.

begge mesterne i selskapet trives godt med. Derfor blir vi også en god arbeidsplass for alle, vil jeg tro. Ikke for det, også her hjelper det nok å være en del av en større gruppe, sier han ettertenksomt. Riktig nok hender det at han tar et tak ute i ett eller annet prosjekt også, men størrelsen på selskapet tilsier at han må være på kontoret det meste av tiden. – Jeg vil si at mesterbrevet har vært med på å peke ut veien for meg ved flere anledninger i livet, og vil oppfordre alle som tenker på å ta denne ekstra utdannelsen om å «go for it», sier han til slutt. ■


FÅ b y

graggdok t byghos dinis g butei varekk!

Med ByggDok overføres all dokumentasjon automatisk ved varekjøp i din byggevarebutikk! • • • •

Legg til varer via skanning av strekkoden og få dokumentasjonen til ditt prosjekt! Ta bilder fra byggeplass med din mobil. Legg bildene direkte inn i ditt prosjekt! ByggDok er integrert med ByggArchive slik at sikkerhetsdatabladene ligger klart til risikovurdering! Sluttdokumentasjonen med FDV-byggeren blir en lek! Over 200 butikker med 132.800 prosjekter gir nå sine proffkunder gratis brukernavn og passord!

ALT DeTTe får Du GrATIS hOS DIn ByGGevAreBuTIkk!

få ByGGDOk I DIn ByGGevAreBuTIkk: ByGGMAkker - ByGGerIeT - ByGGer´n - XL ByGG - MAXBO - MOnTér - GAuSDAL LAnDhAnDLerI


– Jeg er jo på en måte «født» inn i bakeribransjen. Det vil si, jeg var den av oss ­søsknene som hadde interessen, og dermed ble det jeg som overtok. Og mesterbrevet var en naturlig del av forberedelsene til å gjøre det.

Solid støtte i tøff bransje

Med de konkurranseforholdene vi har i bransjen, vil jeg kanskje si at nettopp den tilleggskompetansen mesterbrevet står for, betyr et være eller ikke være for mange av bedriftene. Ann-Karin Guttormsen

22

mestern 4 • 2013

Tekst og foto: Jørn Wad


Vi driver i en tøff bransje og jeg tviler på om jeg hadde greid å holde det gående uten et mesterbrev å støtte meg på, filosoferer Ann-Karin Guttormsen.

Dette utsalget har vi bare hatt noen få dager, forteller Ann-Karin Guttormsen. Ann-Karin Guttormsen i Asbjørn M. Skoglund Bakeri er konditor­ mester, og daglig leder i selskapet. Hun legger ikke skjul på at det var viktig for henne å ha mesterbrevet for å gå inn i en slik stilling, selv om hun allerede fra barnsben av tumlet rundt i bakeriet til besteforeldrene.

Tradisjonsrikt – Det startet ganske så smått i 1930, der besteforeldrene mine stekte 6 boller om gangen og reiste rundt på Øya (Hafslundsøy) og solgte dem. Etterhvert kom søskenbarnet deres inn i bildet også, og syklet i stadig større sirkler for å selge bakverket. Nå er det altså meg, som 3. generasjon, som er i ledelsen. Det har vært en rivende utvikling i alle disse årene, og delvis på grunn av en noe «underlig» politisk styring er det ganske tøft for mange av bakeriene her i landet. Faktisk var det slik at over halvparten av bakeriene slet med underskudd i fjor. Selv med 16 år som daglig leder for selskapet husker hun godt hvordan mesterbrevutdanningen gav en ekstra dimensjon til faget, og ikke minst betydde en trygghet når hun skulle overta. – Jeg hadde ikke greid dette uten støtte fra mannen min, som er utdannet mekaniker i tillegg til baker. Med oss i «teamet» har vi også sønnen vår, som er utdannet baker. Dog ikke mester ennå – men jeg er sikker på at det kommer etter hvert. Til tross for klare advarsler fra sin mor tar han nemlig sikte på å fortsette i familiebedriften, smiler hun.

Herlig yrke – Det er jo et herlig yrke da, sier hun nesten litt drømmende. Hun lukker øynene og ser for seg de gyldne brødene og kakene som kommer ferdigstekte ut av ovnen, og lukten som brer seg i lokalet. -Det er jo ingen duft som er deiligere enn det, erklærer hun bestemt. Men i tillegg til å elske sitt yrke må man kunne sin business, og ikke minst kalkuleringen er viktig om man skal drive butikken vellykket i dag, slår hun fast: – På grunn av importen som skjer, er vi i ferd med å knekke sammen som bransje. En rekke merkelige regler som sier at man kan ­importere halvfabrikata, men ikke råvarer gjør at vi konkurrerer på helt skrekkelige premisser. Vi havner opp i problemstillinger som er veldig vanskelige fordi vi gjerne vil levere gode, sunne og ferske varer fra bakeriene våre. Kjedene kan importere halvfabrikata, men vi får ikke lov til å importere korn til å blande inn i brødene våre. Eller for å være mer konkret: Importvernet skaper store problemer for oss, så vi er veldig spente på hva som vil komme til å skje nå som vi har fått et regjeringsskifte, slår hun fast. Det hjelper heller ikke at de ikke har våget å øke prisene de siste par årene til tross for at prisene på

mestern 4 • 2013

23


Værsågod – Det er servert! Ann-Karin Guttormsen setter nå sin lit til den nye regjeringen, og at den gjør det mulig å fortsette i yrket.

r­ åvarer stadig øker, og det samme gjør ­lønningene til de ansatte og andre daglige kostnader. – Så det nytter ikke bare å være flink i konditor­faget? – Akkurat. Med de konkurranseforholdene vi har i bransjen, vil jeg kanskje si at nettopp den tilleggskompetansen mesterbrevet står for, betyr et være eller ikke være for mange av bedriftene. Og omskifteligheten er voldsom. Lokalet vi er i nå ble vi oppringt om rett før helgen, og tok over et par dager seinere. Om man ikke har en solid bakgrunn og et godt utbygget logistikkapparat i slike tilfeller, kan man lett begå feil som vil kunne få mye å si for driften. Men vi har faktisk 6 utsalg i distriktet nå, og det gir oss en del fleksibilitet, selv om det fortsatt er vanskelig å beregne hvor mye man skal lage av de forskjellige kvalitetene, slår hun fast.

Advart – Du nevnte at du har advart sønnen mot å ta over. Hvorfor det? – Nåja, det er jo flere grunner til det. For det første har han jo selv sett hvor mye vi jobber, så det i seg selv burde vel være en pekepinn. Men som sagt er det jo også en del utviklingstrekk ved bransjen som er viktig å være klar over. Han har imidlertid gjort sine valg og da er det klart vi støtter opp om det, og vi har også rådet ham til å ta

24

mestern 4 • 2013

Det er ingen ting som slår følelsen av å ta ut nybakte kaker og brød fra ovnen, smiler Ann-Karin Guttormsen.


Det er nok å henge fingrene i, synes Ann-Karin Guttormsen.

mester­utdanningen. Kombinasjonen av å kunne sitt fag og være bevisst på både markedsføring, salg og ledelse samt kalkulering, er viktig å ha med seg om man skal ta over en bedrift, ingen tvil om det, sier hun med ettertrykk. – Hadde du greid deg i denne bransjen uten mesterbrevet tror du? – Vel, det er jo vanskelig å svare på. Men jeg er ganske sikker på at det hadde blitt veldig mye vanskeligere, og sjansen for å kunne gjøre feil, ville blitt mye større. Slik det nå er, har man en bakgrunn og en dokumentert utdannelse som betyr at man kjenner seg trygg. Og det er kanskje det viktigste, når alt kommer til alt: At man har en faglig trygghet som strekker seg ut over utøvelsen av sitt primæryrke, og som viser at man også er rustet for å drive business på en skikkelig måte, sier hun til slutt. ■

mestern 4 • 2013

25


Mesterbrevutdelinger

på løpende bånd

Oktober er måneden for mesterbrevutdelinger og mesterbrev har i hatt gleden av å kunne delta på flere utdelinger. I Oslo har det vært tre utdelinger. Først ut var utdelingen i Oslo Rørleggerlaug. Dette var den fjerde utdelingen i rekken for lauget som har bygget opp en god og fin tradisjon for å markere de nye mesterne. Foto: Roger Nyborg

Mesterbrevutdeling i Oslo Rørleggerlaug Oslo Håndverks- & Industriforening arrangerte egen mesterbrev­ut­deling for mestere i fag som ikke har egne utdelinger. 9 nye ­mestere fra Oslo og Akershus i fagene: butikkslakter, feier, grafiker, maler, murer, snekker og taktekker fikk utdelt sine mesterbrev. Jørgen Leegaard fra Mesterbrevnemnda var hovedtaler under den høytidelige seremonien. Oslos ord­fører Fabian Stang og leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkes­ kommune, Arne-Rune Gjelsvik (Fremskrittspartiet) holdt også taler for de nye mesterne og uttrykte stolthet over de nye mesterne. Byggmesterforbundet Oslo startet opp med egen mesterbrevut­ deling i fjor og fulgt opp igjen i år. At det blir positivt mottatt av de

26

mestern 4 • 2013

nye mesterne vises på oppmøtet. Hele 27 mestere deltok på utdelingen 24. oktober. 24. oktober var det også duket for mesterbrevutdeling i Kristiansand. Kristiansand Håndverkerforening sto ansvarlig for utdelingen av mesterbrevene til 14 nye mestere. Også her var byens ordfører, Arvid Grundekjøn, til stede for å holde en høytidelig tale for de nye mesterne. Stein Skaar, leder av Kristiansand Håndverkerforening var stolt over for første gang å være arrangør for utdeling av mesterbrev i Vest-Agder. Han ønsket de nye mesterne lykke til i livet som mestere og hans råd på veien var at de nye mesterne skulle holde fast på kvalitet og seriøsitet i all sin gjerning, så går det som regel bra!


Foto: Matthias Pfisterer

Foto: Roger Nyborg

Mesterbrevutdeling i Kristiansand Håndverkerforening.

Oslos ordfører Fabian Stang

Foto: Roger Nyborg

Foto: Margretha Østerdal

Oslo Håndverks- & Industriforenings mesterbrevutdeling. Foto: Margretha Østerdal

Nye tømrermestere i Oslo.

Arvid Grundekjøn, ordfører i Kristiansand

Nok en gang først. Nye Sprinter. Nye Sprinter er mer enn et kjøretøy, den er en allsidig og effektiv partner du alltid kan stole på. Sprinter banet veien for et helt segment, og har siden 1995 sørget for at du har friheten til å konsentrere deg helt og fullt om din virksomhet. Nye Sprinter fortsetter å bygge videre på denne arven. Nye Sprinter fra kr 317.730,- eks. mva.

Kvalitet i arbeid Pris er eksklusiv frakt- og leveringsomkostninger. Gj.snitt forbruk Sprinter 313: 0,7 l/mil, CO2-utslipp: 189 g/km. Importør Bertel O. Steen AS.

Star Autoco Skedsmo, tlf. 63 87 90 90, Trondheimsveien 62, 2019 Skedsmokorset, www.starautoco.no


Leter du etter en annen mesterbedrift? Last ned vår mester-app og finn en mester nær deg. Her laster

Her laster

du ned

du ned

mester-appen

mester-appen

i Appstore:

TØRRE BYGG MED

i GooglePlay:

WiikHall Instant Arbeidstelt

WiikHall Instant er en ny generasjon plasthall som dekker behovet for raske og fleksible overdekkingsjobber. Den solide og lette aluminiumskonstruksjonen heises raskt og enkelt på plass med lift eller kran hvilket betyr lave riggkostnader. O.B.Wiik har alltid et stort utvalg Arbeidstelt tilpasset varierende behov på lager for umiddelbar levering.

Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon.

www.obwiik.no

28

mestern 4 • 2013

Overdekking av eneboliger som rehabiliteres for vannskader.


euROpAs mesT pRIsBelønTe VAReBIluTVAlg.

ducato NÅ MED 4x4!

SCUDO NÅ MED 4x4!

freemont nå MED 4x4!

Freemont Varebil

Doblo Cargo

Scudo

Ducato 8 m3 - 17 m3

Fra kun kr 248.327,-

Fra kun kr 155.462,-

Fra kun kr 209.258,-

Fra kun kr 249.734,-

Alle priser eks. mva.

Velg FIAT VAReBIl FORDI: • 0,- skadetrekk ved tilbakelevering av leasingbiler • valgfrie leasingpriser, fra kroner 100,- pr mnd. • beste biler, spesifikasjoner, avtaler og løsninger • størst utvalg, og vunnet flest internasjonale priser • lave driftskostnader • beste finansieringsløsninger – med landets ledende finansselskaper • fastpris på serviceavtaler • et av landets største forhandlernett AltA: RSA Bil & Caravan Alta AS 78 44 36 92 ARendAl: RSA BIl Arendal 37 00 51 00 ASKeR/BÆRUM: Autovia AS 47 91 09 10 ASKeR/BÆRUM: Berg Auto 67 13 07 27 BeRGen: Bilsalg Kokstad 55 52 60 70(varebil)BeRGen: Oddvar Bjelde & Co AS 55 53 55 20 BOdø: Bilsalg nord AS75 56 61 50 dRAMMen: RSA BIl drammen 32 21 88 00 eGeRSUnd: Fardal Bil 51 46 10 00 evje: Autoservice evje AS 37 93 15 55 FAGeRneS: Autohuset 61 36 04 77 FInnSneS: Abil 77 85 10 21 FRedRIKStAd: RSA BIl Fredrikstad 69 39 22 60 FøRde: Autoservice AS 57 83 38 80 GjøvIK: øyhus Motor 61 13 36 04 GROnG: Grong Bilservice 74 33 01 00 HAMAR: din Bil 62552020 HARStAd: Auto nord 77 00 07 80 HAUGe I dAlAne: Bil og Mekaniske AS 51 47 70 18 HAUGeSUnd: Magnus Hope 52 70 78 11 HAUGeSUnd: nord-Motor AS 52 81 40 80 HOlMeStRAnd: Autocenteret Fjeldstad AS33 06 67 77 HøneFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 KIRKeneS: Sør varanger Bilteknikk AS78 99 33 58 KOnGSBeRG: MC & Fritidssenteret 32 76 34 00 KONGSVINGER: Kongsbil 46413891 KRIStIAnSAnd: RSA BIl Kristiansand 38 17 70 40 KRIStIAnSUnd: Kristiansund Bil- og Caravan71 57 21 50 KvIneSdAl: Kvinesdal Motor tlf: 38 35 89 00 KvInnHeRAd: Kvinnherad Bil og teknikk AS 53 48 46 50 lAKSelv: lakselv Motor AS 78 46 47 77 lARvIK: larvik Motor 33 14 18 50 leKneS: joh vian 76 05 42 00 MOlde: Bilsalg Krokstad 71 20 30 80 nARvIK: Sentralverksted 76963600 OddA: esso Servicesenter 53 64 13 04 OSlO: RSA BIl Oslo 23 24 20 40 PORSGRUnn: e18 trucksenter (varebil) 40 43 62 44 ROMeRIKe: RSA BIl Romerike 64 83 12 00 SAndneS: RSA BIl Forus 51 96 49 00 SAndneS: Rovik Auto AS 51 60 55 80 SARPSBORG: RSA BIl Sarpsborg 69 13 68 70 SARPSBORG: Bergheim Autosalg østfold AS 69 12 88 00 SeljORd laustad bil 35064100 SKI: RSA BIl Ski 64 87 88 80 SKIen: telemark Bil 35 59 91 90 SORtlAnd: vesterålen Bil AS 76 11 07 00 SPydeBeRG: essen Bil AS 69 83 34 80 StAtHelle: Myrlands Auto AS35 96 86 00 SteInKjeR: Bragstad Bil AS 74 16 28 88 StjøRdAl: Kristoffersen Bil AS 74 82 24 22StORd: Heiane Bil AS 53 40 23 00 Sør-AudnedAl: vigeland Bil AS38 25 66 62 tROMSø: nilsen Bil AS 77 60 84 20 tROndHeIM: Bilmax trondheim72 88 20 00 tynSet Holmen motorservice 62480980 tønSBeRG: tønsberg Auto AS 33 34 97 97 vIKeRSUnd: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 ÅleSUnd: ødegårds Bil AS 70 17 33 50 Priser levert Drammen. *Doblo 3,4 m3, inkl vinterhjul og navigasjon.

Vi har Norges beste kunder! www.fiatvarebil.no


Juridiske problemstillinger

I denne spalten tar juristen opp spørsmål som ofte reiser seg når man leder en håndverks­bedrift. Har du problemer i din bedrift, kan det hende du vil finne svaret her. Du kan tipse juristen ved å sende epost til post@mesterbrev.no

Tema:

Kosmetisk kirurgi og arbeidstakers fravær

Odd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist. Han har tidligere arbeidet som juridisk råd­giver i mange år i NHO-fellesskapet, sist i NHO Håndverk.

Markedet for kosmetiske behandlinger har vokst mye de siste årene, og det blir stadig flere tilbydere av kosmetisk kirurgi. Arbeidstakere har fravær når de benytter seg av slike tilbud derfor blir det ikke ­sjelden spørsmål om hvilke kirurgiske inngrep som gir rett til sykepenger. Artikkelen vil redegjøre for reglene på dette området, herunder også om de tilfeller hvor arbeidsgiveren er uenig i at det er grunnlag for ­sykemelding, og om hvordan saken da kan behandles videre.

Formålet med kosmetisk kirurgi

Sykemeldingen godtas ikke av arbeidsgiver

Kosmetisk er et adjektiv som er synonymt med «forskjønnende»; kosmetisk kirurgi utføres først og fremst for å forbedre en pasients utseende. Slike inngrep foretas m.a.o. i større grad av kosmetiske hensyn enn for å forbedre en funksjon eller behandle en sykdom. Betegnelsen blir ofte brukt når det ikke foreligger noen medisinsk grunn for operasjonen. Typiske eksempler på slike inngrep er brystkirurgi, øyelokk- og nesekirurgi og bukplastikk (mageplastikk). I vanlig dagligtale brukes begrepene kosmetisk kirurgi, plastisk kirurgi, plastikkirurgi og estetisk plastikkirurgi ofte om hverandre.

Dersom arbeidstakeren har fått sykemelding av lege i forbindelse med fravær som skyldes et kosmetisk inngrep, og arbeidsgiveren antar at det ikke er grunnlag for den, kan han nekte å utbetale sykepenger til vedkommende. Hvis arbeidstakeren er uenig i arbeidsgiverens avslag, kan ­vedkommende ta saken videre til Nav, som vil foreta en vurdering av om vilkårene for sykemelding foreligger. Saken kan deretter bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden i de tilfeller det fortsatt er uenighet om det er grunnlag for sykemeldingen, jf. folketrygdloven § 21-13.

Lovbestemmelser

Definisjoner, forklaringer på ord, uttrykk og begreper Kosmetiske inngrep

Det fremgår av folketrygdloven § 8-4 første ledd at sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Det heter videre at arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., ikke gir rett til sykepenger. I lovens § 8-4 siste ledd er det inntatt en bestemmelse om ­arbeidsuførhet i forbindelse med et kosmetisk inngrep; ifølge denne bestemmelsen ytes det sykepenger bare hvis inngrepet er ­«medisinsk begrunnet». Et kosmetisk inngrep som ikke er medisinsk begrunnet, gir heller ikke rett til sykepenger når det gjelder påregnelige følgetilstander etter et slikt inngrep. Vedkommende må dessuten selv bære alle omkostninger, da det ikke ytes stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og det ytes heller ikke stønad til behandling av påregnelige følger av slike inngrep, jf. folketrygdloven § 5-1 andre ledd. Dersom det inntrer uforutsette komplikasjoner som medfører arbeidsuførhet etter et kosmetisk inngrep som ikke er medisinsk begrunnet, vil det imidlertid kunne ytes sykepenger. Grensen mellom inngrep som er utført på en kosmetisk indikasjon og en medisinsk indikasjon, kan naturlig nok være uklar på grunn av glidende overganger; det blir da i stor grad skjønnsmessige ­vurderinger som er avgjørende for konklusjonen.

Arbeidstakers fravær bør være i forståelse med arbeidsgiver Da fravær som skyldes et kosmetisk inngrep uten medisinsk begrunnelse, ikke gir rett sykepenger, bør arbeidstakeren på forhånd planlegge den aktuelle fraværsperioden i forståelse med arbeidsgiveren. Dette kan ordnes ved f. eks. permisjon uten lønn, ferieavvikling eller avspasering.

30

mestern 4 • 2013

Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep ­definerer dette begrepet som «inngrep hvor kosmetiske hensyn er avgjørende indikasjon for inngrepet, dvs. inngrep som utføres i den hensikt å forandre utseendet». Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep definerer slike inngrep som «plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud hvor kosmetiske hensyn er en avgjørende indikasjon for inngrepet».

Medisinsk og kosmetisk indikasjon Med «indikasjon» når det gjelder medisin, menes sykdomstegn som motiverer for en bestemt behandling; det er m.a.o. grunn til å ­gjennomføre f. eks. en spesiell undersøkelse eller en behandling. Ved operativ behandling brukes begrepet operasjonsindikasjon. «Medisinsk indikasjon» foreligger når operasjonen er begrunnet i en medisinskfaglig vurdering. Årsaken til tilstanden for pasientene kan være medfødte misdannelser, sykelige tilstander eller traumer. Tilstanden kan for øvrig være begrunnet i medisinsk indiserte inngrep som f. eks. defekter etter svulstkirurgi. Dersom en person søker behandling for å forandre sitt utseende og det ikke er noen medisinsk begrunnelse for inngrepet, foreligger en «ren kosmetisk indikasjon», og når det ønskes korrigering av ytre kroppslige detaljer som bare medfører et utseende som avviker fra tidligere, foreligger «overveiende kosmetisk indikasjon». ■


RadonSafe

Til avtalt tid - uansett vær! Vil du bli RadonSafe installatør? Ta kontakt! NORSKPRODUSERT FOR NORSKE FORHOLD Tlf 08241 www.protan.no


Innlegg fra Forbrukerrådet

Regiondirektør Pia Kleppe Marken

En av de klassiske problemstillingene Forbrukerrådet opplever når det klages på regninger fra håndverkere er at det er lagt på merverdiavgift på det pristilbudet som opprinnelig ble gitt. I følge håndverkertjenestelovens § 32 heter det at «en prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre det må antas at forbrukeren visste at avgiften ikke var omfattet». For at man skal kunne påstå at forbrukeren burde kjent til at prisene var oppgitt uten merverdiavgift må man kunne sannsynliggjøre det. Sak 10/153 fra Forbrukertvistutvalget er et eksempel på dette:

I denne saken engasjerte kunden en håndverker i juli 2009 for å legge ny takpapp på hans bolig. Partene ble, ifølge kunden, enige om en pris på kr 29 000,-. Etter at tjenesten hadde blitt utført mottok klageren en faktura pålydende kr 36 250,-. Klageren betalte kun kr 29 000,- da han påpekte at moms skal være inkludert når det oppgis en pris til en forbruker. Håndverkeren forklarte at prisene alltid var ekskl. mva. når de ga tilbud på diverse arbeid i bygg- og anleggsbransjen. Selskapet hevdet at klageren var inneforstått med dette.

Forbrukertvistutvalget kunne ikke se at det var sannsynliggjort at dette var noe som kunden var inneforstått med og frifant ham derfor fra å betale de 7 250,- kronene. Husk derfor alltid å oppgi om prisene er inkludert mva eller ikke. Om du ikke gjør det vil kunden i de fleste tilfeller få tjenesten 25 % billigere..

SÅ MYE ENKLERE OG BEDRE MED RIKTIGE MASKINER, - OG MER GØY!

“Det er topp å slippe og sløse bort tid på å lete. Cramo har alt og litt til.”

Lei maskiner og utstyr fra noen som vet og forstår hva som kreves i et byggeprosjekt, stort som lite. Finn din nærmeste Cramoavdeling på www.cramo.no FOR A GREAT DAY AT WORK

32

mestern 4 • 2013

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven.no

Priser til privatpersoner skal alltid være oppgitt med mva inkludert!


testvinner

biler pa lager o

I to av Europas største bilnasjoner har Isuzu D-Max nylig vunnet ”Årets Pick Up” utmerkelser. Både Auto Bild Allrad i Tyskland og VansA2Z I England sender Isuzu´s Pick Up rett til topps!

Nyhet! Trooper Edition

3 tonn hengervekt - lave driftskostnader - lavt co2 utslipp over 1 tonn nyttelast - elektrisk 4x4 innkobling med lavserie velg mellom pick up eller trooper varebil o

o

alene om automatgir pa bade 2 d og 4 d biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet Nye Isuzu er selve kongen av Pick Up med suverene spesifikasjoner og etter lansering har Isuzu gått rett til topps som en av Norges mest solgte Pick Up. Avansert motorteknologi gir klassens laveste utslipp og forbruk. Når dette kombineres med styrke, kraft og svært høyt utstyrsnivå forstår man hvorfor Isuzu er en kjempesuksess over hele verden. Nye Isuzu Pick Up er større og sterkere enn forgjengeren og med 4x4 og 23,5 cm bakkeklaring er Isuzu perfekt for norske forhold. Med personbil lignende kjøregenskaper i kombinasjon med 163 Hk TwinTurbo Diesel og Automatgir tilgjengelig på alle modeller setter Isuzu en ny standard.

Pick Up fra kr. 304.900,- (256.231,- eks mva)/ Trooper fra kr. 324.900,- / 5-seter fra 569.900,Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. Co2 194-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,74l

ExclUsIVE PAkkE 4 Dørs • Automatisk klima • Stigtrinn • Skinnseter • Rattbetjening radio/cd • Alarm • El. justerbart førersete Verdi 30.000,-

NÅ kUN 10.000,-

Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5 års garanti - isuzu.no


Foto: Bo Mathisen

Innlegg fra Skattebetalerforeningen

Arveavgiften forsvinner – hva nå? Av Gry Nilsen

Regjeringen går inn for å fjerne arveavgiften fra 2014. Driver du en bedrift i AS-form er det fornuftig å vente med å overdra bedriften til neste generasjon, til neste år. Driver du derimot som selvstendig næringsdrivende bør du sjekke om det lønner seg å overføre nå før årsskiftet. For en del selvstendig næringsdrivende kan det bety mange skattekroner å overdra bedriften i 2013 i stedet for 2014. Fra 1. januar 2014 blir det slik at gavemottaker skal overta givers inngangsverdi. Dette kan bety betydelig økt skatt for mange, for eksempel ved overføring av næringsvirksomhet. Siden de nye reglene ikke trår i kraft før årsskiftet, vil vi nok få et rush frem mot dette av personer som vil overføre verdier til neste generasjon for å få opp inngangsverdien. Nå (i 2013) er det slik at den skattemessige inngangsverdien ved overføringen normalt oppskrives til verdien ved gavetidspunktet. Mottaker kan derfor selge uten at det påløper skatt. Fra 2014 blir det altså slik at verdien ikke lenger kan oppjusteres, og givers lavere inngangsverdi må benyttes.

Det er ikke vanskelig å tenke seg flere eksempler hvor skattebesparelsen ved overføring av eiendeler til neste generasjon er større enn arveavgiften ved overføringen. Altså at du taper på fjerning av arveavgiften.

Eksempel: Rørleggermester Fredrik har et næringslokale som han i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag er lokalet verdt 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Selger han lokalet, gir dette en skatt på 1.020.000 kroner (kr 2 mill. * 51 %). Fredrik har en datter. Hvis Fredrik overfører lokalet som gave til henne før 1.januar 2014, vil hennes inngangsverdi være 3 millioner kroner. Den skattepliktige (urealiserte) gevinsten er dermed falt bort. Beholder hun ­lokalet, har avskrivningsgrunnlaget økt med 2 millioner kroner. Overføringen til datteren utløser en arveavgift på 179.600 kroner. ■

Mesterringen

brith@espeland.no

www.espeland.no Modell med 1 logo: 14 karat gull (585/1000) med mestermerket i gull og blå emalje. Modell med 2 logoer: 14 karat gull (585/1000) med 2 mestermerker i gull og blå emalje. Midtfeltet håndgraveres med Mesterens initialer. Ringen blir gravert innvendig med ditt mesternummer og levert i gaveeske. Kun registrerte mestere har tillatelse til å bære ringen.

BK Grafisk 03-2012

Service og eventuelle forandringer i størrelse utføres av vårt firma.

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitetsprodukter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.

Espeland Annonse Mestern 182x117.indd 1

34

Modell med 1 logo kr 2 780,Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 4 780,Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

mestern 4 • 2013

23.03.12 15.29


VIS DEG VISSOM DEG EN SOMMESTER EN MESTER SKAP TILLIT INNRAMMET MESTERBREV SKAP TILLIT

- Et eksklusivt produkt INNRAMMET MESTERBREV – Et meget eksklusivt produkt som gjørblikkfang mesterbrevet ditt til et og signaliserer som lager et lekkert av mestertittelen dinblikkfang og overfor kundene signalisererkvalitet kvalitet for kundene dine. Str.dine. 310 xStr. 470 310 mm.x 470 mm.

Mesterens navn: Fag: Mesterens navn:

Fag: Mesterbrev nr.:

Ant.:

Mesterbrev nr.:

Tildelt dato:

Navn/firma:

Navn/firma:

Adresse:

Adresse:

Postnr./sted:

Postnr./sted:

kr. 850,-

Telefon: Telefon:

Mob.:

Jeg bestiller stk. stk Jeg bestiller

ER EKS. MVA OG PORTO. PRISEN ER EKS. MVAPRISEN OG PORTO. VAREN BLIR SENDTVAREN I OPPKRAV. BLIR SENDT I OPPKRAV

Sendes til:

Mob.:

KRAFTEX Mesterbrev

Solgaard 5145g Skog 150 Postboks Majorstuen 1599 MOSS 0302 OSLO

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet VIS DEG SOM EN MESTER Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE Kraftex - På produkt hjemmesiden www.kraftex.no du se deres din og INNRAMMET MESTERBREV - Et fra meget eksklusivt som lager et lekkert blikkfangkan av mestertittelen nye signaliserer brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm. ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

mesterregisteret.no Adresseendring NY ADRESSE: navn: adresse: postnr:

sted:

telefon: mesternr: epost:

Mesterbrev Svarsending 2241 0091 Oslo

GA M M EL ADRESSE: Adresse: Postnr:

Telefon:

sted:


Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

B Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no opplysninger om den nye adressen.

Fyll opp tanken. Fyll opp bilen. Fyll opp bilen. Fyll opp bilen. Fyll opp bilen. Crafter. Stor plass. Lavt drivstofforbruk. Tid er penger, og Crafter hjelper deg å spare begge deler. De kraftfulle TDI motorene er ekstremt effektive og med BlueMotion-teknologi reduseres drivstofforbruket til 0,76 liter per mil, så du kan bruke mindre tid på bensinstasjoner, og mer tid på jobben. Crafter kommer med 5 års / 250.000 km Norgesgaranti, har fire forskjellige vareromslengder, tre takhøyder på opptil 2,14 meter i varerommet og en lastekapasitet på opptil 2,5 tonn. Den er kort sagt bygget for de tøffeste jobbene. Velkommen til prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Volkswagen Crafter pris fra 295.700,- eks. mva. veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring 7,6 - 9,4 l/100 km. CO 2 -utslipp 199 - 247 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.

Mesterbev  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you