Page 1

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής

Θεωρητική Εργασία στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Μέρος Α (1.3 μονάδες) Επινοείστε ένα σύνθετο control (widget) του οποίου η συνολική λειτουργία είναι να προσδιορίζει ο χρήστης ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI - Point Of Interest) σε ένα χάρτη πόλης και να επιστρέφει ένα ζεύγος οντοτήτων δεδομένων της μορφής (γεωγραφικές συντεταγμένες, διεύθυνση POI). Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι ένα ζεύγος τιμών σε μοίρες (και λεπτά της μοίρας, προφανώς) για το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, ενώ η διεύθυνση είναι μια δομή αποτελούμενη από το όνομα της οδού, τον αριθμό, την περιοχή, τον ταχυδρομικό κώδικα και την πόλη. Το όνομα της οδού και ο αριθμός δεν είναι υποχρεωτικά να υπάρχουν. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε το κέντρο ενός πάρκου, τότε η περιοχή προσδιορίζει το πάρκο και τα δύο πρώτα δεδομένα δεν έχουν νόημα. Το σύνθετο control θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε:  Να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει ολόκληρη τη διεύθυνση ή τμήμα αυτής από το πληκτρολόγιο.  Όλες οι διευθύνσεις που ταιριάζουν με τη συμβολοσειρά αναζήτησης να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή προς επιλογή (αποκλειστική) από μια λίστα.  Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού διεύθυνσης από το χάρτη (περιγράψτε και όλα τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου που απαιτούνται γι αυτή τη λειτουργία).  Σε περίπτωση εσφαλμένης αντιστοίχισης διεύθυνσης-συντεταγμένων στα δεδομένα που επιστρέφει η υπηρεσία αναζήτησης των POIs, να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των συντεταγμένων (με φιλικό τρόπο).  Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης μιας διεύθυνσης, να μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο POI και να μπορεί να προσδιοριστεί η θέση του. Το νέο αυτό σημείο θα πρέπει να μπορεί να καταχωρηθεί πίσω στη βάση των δεδομένων, αφού ολοκληρώσουμε τον προσδιορισμό των συντεταγμένων του. Βασική σας μέριμνα θα πρέπει να είναι η αποφυγή αδιεξόδων, η εργονομική και απλή χρήση και ο συμπαγής σχεδιασμός. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των controls που θα χρησιμοποιήσετε, στη διάταξη και στην ταχύτητα χρήσης. Θεωρείστε δεδομένη μια υπηρεσία (service) που σας παρέχει αναζήτηση λίστας διευθύνσεων (string matching), ορθή και αντίστροφη γεωκωδικοποίηση (αναζήτηση συντεταγμένων από διευθύνσεις και διευθύνσεων από συντεταγμένες), αποθήκευση ζευγών διευθύνσεωνσυντεταγμένων και χαρτογραφικά δεδομένα σε μορφή εικόνων για να μπορείτε να δείξετε τη θέση σας στο χάρτη. Ζητούμενα: - ΔΡΔ του σύνθετου control - Διάγραμμα καταστάσεων ή/και γράφημα καταστάσεων (STN/SC) - Σχέδιο του control (κατά προτίμηση είτε εικόνα είτε διαδραστική μορφή, π.χ. κάποια ιστοσελίδα, χωρίς λειτουργικότητα) - Δικαιολόγηση των επιλογών σας, αναφέροντας ρητά γιατί οι επιλογές σχεδιασμού κάνουν το υποσύστημα που επινοήσατε πιο φιλικό, εύχρηστο και αποδοτικό. Μπορείτε να ελέγξετε


την ορθότητα του σκεπτικού σας ζητώντας από συμφοιτητές σας να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα (κατά προτίμηση προσπαθώντας να το χρησιμοποιήσουν αν είναι σε διαδραστική μορφή).

Μέρος Β (0.7 μονάδες) Χρησιμοποιώντας το ζεύγος διεύθυνσης-συντεταγμένων από το Μέρος Α, σχεδιάστε το user interface μιας εφαρμογής (ή σελίδας) που σκοπό έχει να συνδέει το ζεύγος με ένα είδος POI (π.χ. φαρμακείο, τράπεζα, εστιατόριο κλπ). Θεωρείστε δεδομένο ότι:  Υπάρχουν πολλά είδη POIs (100+).  Κάποια έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (π.χ. περίπτερα, στάσεις κλπ).  Οι συντεταγμένες του POI σας επιστρέφονται από το προηγούμενο βήμα ως ένα σημάδι (marker) πάνω στο χάρτη αλλά και ως αντικείμενο. Στην περίπτωση που ένα POI έχει ήδη περιγραφή, δε θα μπορείτε να προσθέσετε νέα. Αν γνωρίζετε περισσότερα δεδομένα για ένα νέο POI εκτός από το είδος του θα πρέπει να μπορείτε να εισάγετε αυτή την πληροφορία. Θα πρέπει επίσης να προτείνετε έναν τρόπο να εμφανίζεται η πληροφορία των σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη, όταν έχουμε "εστιάσει" σε κάθε ένα από αυτά. Περιγράψτε ενδεχόμενες μεταβολές στο σχεδιασμό, αν η εφαρμογή σας πρόκειται να εκτελεστεί σε desktop σύστημα (mouse-driven) και σε σύστημα με touch interface. Ζητούμενα: - Σχέδιο της εφαρμογής (κατά προτίμηση είτε εικόνα είτε διαδραστική μορφή, π.χ. κάποια ιστοσελίδα, χωρίς λειτουργικότητα) - Δικαιολόγηση των επιλογών σας, αναφέροντας ρητά γιατί οι επιλογές σχεδιασμού βελτιστοποιούν την εφαρμογή σας. Σημειώσεις: Η εργασία μπορεί να γίνει από 1-2 άτομα. Η εργασία αυτή βαθμολογείται με μέγιστο 2 μονάδες. Η εργασία θα παραδοθεί μετά τα μέσα Δεκεμβρίου (πριν τα Χριστούγεννα) και θα πραγματοποιηθεί εξέταση και των δύο μελών των ομάδων (αν υπάρχουν).

Ergasia 1 - Human/Machine  

Ergasia 1 - Human/Machine - Lecture Slides

Advertisement