Page 1

Underweis - Op weg Contactblad voor de Protestantse gemeente Akkrum

22 september: Startzondag in Oranjewoud

42e jaargang nr 06 - september / oktober 2013


Underweis

VAN DE REDACTIE Precies een jaar geleden ontving u het eerste nummer van Op Weg met een kleurig omslag. We wijdden daar toen een redactioneel stukje aan, omdat we er best een beetje trots op waren (en dat zijn we nog steeds).We hebben daar het afgelopen jaar de nodige complimenten voor gekregen; waarvoor dank. In datzelfde stukje van de redactie onderstreepten we ook het belang van goede communicatie binnen onze gemeente; we wilden graag “ alle geledingen binnen onze kerkelijke gemeenschap aan het woord laten komen”. Deze doelstelling staat wat ons betreft nog steeds recht overeind! Maar ja…..dan moeten die geledingen wel van zich laten horen. En daar -moet ons van het hartontbreekt het nog wel eens aan. Natuurlijk: we gebruiken in de kerk een beamer en we kennen diverse vormen van sociale media om te communiceren. En dan gebruiken wij nog het ouderwetse papier? Ja, wij denken, dat dit papier nog steeds een goed middel is om alle gemeenteleden te informeren over wat er gaande is (en dan hoeft het echt niet altijd over wereldschokkende zaken te gaan). Informatie/kennis bevordert betrokkenheid en dat is binnen onze gemeente toch een groot goed. Daarvoor maken we 9x per jaar dit blad. Om nog één keer uit het stukje van een jaar geleden te citeren: ”We zijn er voor u en voor elkaar, dat is gemeenschap”. Als redactie gaan we er het komende (kerkelijk) jaar weer tegenaan. Doet u mee? De redactie

2

Contactblad voor de


Op Weg

MET HART EN ZIEL GELOVEN! “De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ (Marcus 12)

“Met hart en ziel geloven” dat is één van de belangrijkste opdrachten in de Bijbel. “Met hart en ziel geloven” dat is ook het landelijke thema van de Protestantse Kerk voor de start van het nieuwe seizoen. Je helemaal geven, ergens voor gaan, je er vol overtuiging en passie instorten. Maar dat gaat niet vanzelf en is niet altijd gemakkelijk. “Met hart en ziel geloven” vraagt ook om inzet en doorzettingsvermogen, soms moet je tegen de stroom in of door de woestijn gaan. Met hart en ziel wil zeggen: met alle vezels. Uit één stuk. Geloof vraagt om kracht en verstand, je verdiept je in een eeuwenoude traditie en probeert telkens weer de betekenis van Gods woord te ontdekken. Het lezen in de Schrift, Bijbelstudies, gespreksgroepen en de verkondiging in de eredienst helpen ons om ons persoonlijk geloof te voeden. Maar geloven kun je ondanks alles niet rationeel verklaren. Het gaat niet om kennen en weten alléén. Geloven is net zo goed een kwestie van vertrouwen en voelen. Je luistert naar je hart, de innerlijke stem, die richting geeft en het vertrouwen voedt dat niet het lot je levensweg bepaald, maar de Eeuwige, Reisgenoot en Gids voor mensen onderweg.

Protestantse Gemeente te Akkrum

Soms hoor je een innerlijke stem. Een stem vanuit het diepste van jezelf: “Nee, dat kan ik niet maken. Daar doe ik de ander teveel verdriet mee. Het voelt gewoon niet goed”. Ambtsdrager worden? Daar zeg ik ‘ja’ op, want we moeten toch samen de gemeente van de Heer bouwen? Soms horen mensen zelfs in die stem van binnenuit de stem van God, zoals Abraham de Vader van het geloof. Abraham stond op een kruispunt in zijn leven. Wat moet ik doen? Welke kant zal ik opgaan? Hij koos niet voor de veiligheid en het bekende, maar voor een grote uitdaging, want diep in zichzelf hoorde hij de stem van God. Hij ging een belofte achterna, op weg naar een land dat hem beloofd was. Hij volgde met hart en ziel de weg die God hem wees. En nog steeds worden wij mensen geroepen om de keuze voor God te maken. “God lief te hebben met hart en ziel, met heel je verstand en al je krachten.” Daarvoor hoeven we geen bovenmenselijke prestaties te leveren. Iedereen mag volgens zijn/haar eigen mogelijkheden antwoorden op die stem die een beroep op ons doet, zoals het treffend verwoord is in het volgende gedicht van A.C. Bronswijk:

3


Underweis

Roeping Een gelovige is niet geroepen om grootse en meeslepende daden te verrichten. Noch om opzien te baren, of de wereld te verbazen. Een gelovige is niet geroepen om te stralen als held of ster, boven ieder uit te steken, perfect te worden of bijna goddelijk te zijn. Een gelovige is wel geroepen vanuit eenvoud te leven, en met inzet van hĂŠĂŠl zijn persoon, het kleine en het gewone op grootse wijze te doen.

Aan het begin van het nieuwe winterseizoen mogen wij elkaar bemoedigen om samen de schouders onder het gemeentewerk te zetten. Laten we elkaar steunen en inspireren om met hart en ziel te geloven en laten we dat geloof met al onze krachten in woord en daad uitdragen. Ds. Reinhart Wollenberg 4

Contactblad voor de


Op Weg

KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE Opp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: 652833. 8 september

9.30 uur

Ds. J. D. Kraan, Burgum Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Missionair werk & Kerkgroei. Oppas: Francis en Jeltje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: B. Sieperda. Auto: Tj. v/d Heide, tel.: 651462.

15 september

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg Bevestiging ambtsdragers Collecte: Diaconie en kerk. Deurcollecte: Jeugdwerk Prot. Kerk – JOP. Oppas: Petra en Antsje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: S. Kroes. Auto: G. Hiemstra, tel.: 652113.

22 september

10.00 uur

Startzondag op locatie in Oranjewoud Ds. R. Wollenberg samen met de jeugdraad Collecte: Jeugdraad. Oppas: Jeltsje, Danique en Kim. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Deurcollecte: Vredeswerk. Voor vervoer kunt u bellen naar nr. 650911 (Henk Strooisma) of 652260 (Jitske Schippers).

Vredeszondag

Protestantse Gemeente te Akkrum

5


Underweis

29 september

6 oktober

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg m.m.v. Euphonia Collecte: Diaconie en kerk. Oppas: Nanneke en Jeltje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v/d Berg. Auto: A. Strooisma, tel.: 652431.

19.00 uur

Leppehiem Mevr. B. Bosscha, Nes Collecte: Raad van Kerken.

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg Israëlzondag m.m.v. de cantorij Collecte: Diaconie en kerk. Deurcollecte: Kerk en Israël. Oppas: Francis en Petra. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: K. v.d.Schaaf. Auto: G. de Bos, tel.: 652833.

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg Kind, school,- en gezinsdienst Collecte: Jeugdraad Deurcollecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Oppas: Antsje en Danique. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: J. Schilstra, tel.: 652702.

koffiedrinken

13 oktober

6

Contactblad voor de


Op Weg

VOORUITBLIK Vooruitblik op de erediensten van 8 september t/m 21 oktober 2013 8 SEPTEMBER Twaalfde zondag van de zomer Liturgische kleur: groen Schriftlezingen: Deut. 30: 15-20 Lucas 14: 25-33 Collecte: Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. Ds. Taco Koster van de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep wil nadrukkelijk daar zijn waar mensen de mensen zijn. Het zijn met name gezinnen met jonge kinderen die in de wijk wonen. Zijn gemeente CrossPoint heeft een zichtbare plek in de wijk Getsewoud en is niet alleen kerk op zondag.

hart en ziel aan de slag om kinderen en jongeren te inspireren. Het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk ondersteunt hen daarbij. 22 SEPTEMBER – STARTZONDAG Thema : “ Met hart en ziel geloven!” We volgen het thema dat vanuit de landelijke kerk voor de startzondag wordt aangereikt. Liturgische kleur: groen Schriftlezingen: Genesis 12: 1 t/m 7 Marcus 12: 28 t/m 31 Collecte: Syrië bevindt zich in een burgeroorlog waar geen einde aan lijkt te komen. In het land is gebrek aan alles. Kinderen kunnen niet naar school, zieken worden niet verzorgd en er is een ernstig tekort aan levensmiddelen, vooral aan brood. De Protestantse Kerk wil helpen en doet dat in Syrië via de organisatie IKV Pax Christie.

15 SEPTEMBER

29 SEPTEMBER

13e zondag van de zomer

Tweede zondag van de herfst

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

M.m.v. het koor ‘Euphonia’ o.l.v. Klaske Deinum

Liturgische kleur: rood

Liturgische kleur: groen

Schriftlezingen: Exodus 32: 7-14 Lucas 15: 1-10

Schriftlezingen: Amos 6: 1-10 Lucas 16: 19-31

Collecte: Het jeugdwerk is met het nieuwe seizoen weer begonnen. Overal in Nederland gaan jeugdwerkers met

Protestantse Gemeente te Akkrum

7


Underweis

6 OKTOBER

“SAMEN PREEK MAKEN!”

Derde zondag van de herfst

met ds. Wollenberg op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur in de Lantearne.

Israëlzondag Met medewerking van de cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen Liturgische kleur: groen Schriftlezingen: Hab. 3: 1-3.16-19 Lucas 17: 1-10 Collecte: Israëlzondag. Vandaag, de eerste zondag van oktober, is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van Kerk en Israël, dat hier concreet gestalte aan geeft door activiteiten te organiseren en projecten in Nederland en Israël te steunen.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we de Bijbelteksten die de daaropvolgende zondag in de eredienst centraal staan. We kijken wat de teksten ons vandaag te zeggen hebben en maken samen een opzet voor de verkondiging. Iedereen is van harte uitgenodigd!

13 OKTOBER Kerk – School – Gezinsdienst Deze bijzondere dienst wordt samen met het team van de Ds. Hasperschool voorbereid. Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat. De chilipeper. Pittige smaakmaker en bron van Vitamine C. Duizenden mensen in Uganda verdienen er hun brood mee, dankzij de hulp van NECPA, partner van Kerk in Actie. Met hulp van Kerk in Actie heeft NECPA al 10.000 Afrikaanse gezinnen kunnen helpen.

SCHRIFTLEZINGEN DIENST

IN

DE

Ook in het nieuwe seizoen willen we weer zoveel mogelijk mensen bij de liturgie van de eredienst betrekken. Als u ook af en toe een schriftlezing wilt doen dan bent u van harte welkom in ons lectorengroepje. Op maandag 7 oktober komen we om 19.30 uur in de Lantearne samen om het nieuwe rooster in te vullen. U kunt zich ook via e-mail / telefoon bij mij aanmelden en geschikte data aan mij doorgeven. Ds. Reinhart Wollenberg

8

Contactblad voor de


Op Weg

UIT DE KERKENRAAD Wat hebben we genoten van een prachtige zomer. Veel gemeenteleden zijn in de vakantie weer op reis geweest. Tijdens deze reizen worden vaak kerken bezocht. Dan is er altijd wel iets wat ons opvalt. We zijn verwonderd over de pracht en praal die veel kerken uitstralen. Veel kunstwerken uit vroegere eeuwen zijn bewaard en vertellen veel uit die tijd. Soms valt je oog op eenvoudige dingen, maar die je toch kunnen raken en iets vertellen van de kerk als Gods huis.Tijdens mijn eigen vakantie kwamen we in de kerk van Turnhout. Bij de ingang stond een bord met de volgende tekst: Welkom in onze Sint-Pieterskerk Je komt binnen in het huis waar God woont. Wie je ook bent, Hij verwelkomt je. Hier ben je thuis, hier ben je verwacht, zoals je bent. Met je vreugde en je verdriet, met je succes en met je tegenslagen. Generaties hebben deze plaats liefgehad en hebben bijgedragen om ze op te bouwen, om ze mooi te maken. Sta even stil, bewonder de schoonheid van deze kerk, adem in het verleden van dit huis, je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, wordt even stil, want in de stilte hoor je de echo van Gods woord. Ga even zitten, vouw je handen, open je hart. Als je in God gelooft, bid! Als je zoekt, denk na! Als je pijn hebt, vraag om kracht! Als je levensvreugde kent, wees dankbaar! Moge je doortocht in deze plaats je hart verwarmen en je ogen doen stralen. Ga dan naar je eigen huis met de groet: Sjaloom! Vrede en alle goeds. Protestantse Gemeente te Akkrum

Prachtig vond ik deze tekst over Gods huis en het openstellen van je hart voor God. Daarom heb ik hem meegenomen naar Akkrum en wil ik deze tekst graag met jullie delen. We gaan weer een nieuw kerkelijk seizoen tegemoet en de kerk is een belangrijke plaats om samen te komen. Of u nu vaak of weinig in Gods huis komt, denk, als je er bent, nog eens aan bovenstaande woorden. Zoek Hem op in Zijn eigen huis, schroom niet, want Hij kent jou. Als kerkenraad mogen we zeggen uit Zijn naam: “Welkom in de Terptsjerke.� Groeten uit de kerkenraad, Joh. Terpstra

Groeten uit Turnhout

Sint-Pieterskerk

9


Underweis

UIT DE GEMEENTE Het vakantiegevoel en even de rust om niet te moeten, is weer achter ons. We zijn uitgerust en met nieuwe energie gaan we onze dagelijkse dingen weer doen; in ons werk, de school, vrijwilligerswerk voor de kerk of andere instellingen. De realiteit dient zich weer aan. De startzondag is in zicht. Het opstarten en vergaderen begint weer. Het begin van onze samenkomsten als ‘gemeente zijn’. Laten we elkaar hierin stimuleren, om samen OP WEG te zijn, als gemeente en kerk in Akkrum. In geloof, hoop en liefde. Helaas is het de realiteit, dat er zich in onze gemeente ook verdrietige en zorgelijke situaties voordoen. Dhr. en mw. Wedzinga, Leechein 17 ondervinden dit momenteel. Ondanks de onderzoeken zijn er nog veel onduidelijkheden waarom het lichamelijk functioneren bij mw. Goaitske Wedzinga stagneert. Dat geeft onzekerheid en vragen in deze situatie. Laten we hopen dat er duidelijkheid hierover mag ontstaan, waardoor er inzicht mag komen voor een verdere behandeling. Wij wensen hen vanuit onze gemeente veel sterkte en bidden hen vooral Gods kracht toe in deze moeilijke tijd. Dhr. Hielke de Jong, Leechein 20, heeft een melanoomoperatie aan zijn hoofd ondergaan, die erg pijnlijk is. Ook een spannende gebeurtenis, vanwege de uitslag die dan nog moet volgen. De positieve uitstraling van hem geeft echter veel moed en bewondering. Ook Hielke en Jetty wensen wij vanuit onze gemeente Gods kracht en hulp toe om die te mogen ontvangen in het verdere genezingsproces. 10

Van dhr. Oebele de Ruiter, U.T. wei 20, vernamen we dat er ook wat lichamelijke ongemakken zijn. Helaas is hij hierdoor enkele keren ten val gekomen tijdens zijn wekelijkse papierophaaldienst (voor de kerk!) in het dorp. Dit is het teken geweest dat Oebele heeft besloten deze taak niet meer te kunnen uitvoeren. Hij blijft nog wel het toezicht houden over het brengen van papier naar de bekende container aan de U.T. wei. Ook hem en zijn vrouw wensen wij veel sterkte en Gods kracht toe in deze omstandigheden. En zo zijn er meer onder ons die te maken hebben met ziekte, onzekerheden over hun gezondheid en ook ouderdom die mee gaat spelen in het functioneren. Kleine en grote gezondheidszaken maken hiervan deel uit in ons leven en de samenleving. Wij hopen hierin elkaar tot steun te kunnen zijn. Als gemeente met elkaar of individueel. Ook hierin wensen we Gods kracht en aanwezigheid toe. Soms zijn woorden uit een gedicht voldoende om ons bewust te zijn van wat er om ons heen gaande is. Zoals dit : God wil dat wij om onze naaste geven En dat wij luisteren naar Zijn stem God is met ons allen verweven Geloof dan en vertrouw op Hem. Laten we steeds meeleven met elkaar Elkaar tot steun zijn in dit leven Dat is wel de moeite waard, niet waar? En iedereen het goede te willen geven. Vanuit de Pastorale Raad, Heerke Willemsma

Contactblad voor de


Op Weg

KLOOSTERWEEKEND met ds. Wollenberg / 18-20 oktober 2013 Ook dit najaar wordt er weer een kloosterreis georganiseerd. Van vrijdag 18 oktober tot zondag 20 oktober verblijven we bij de Trappisten in Berkel Enschot (Brabant). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De kosten bedragen â‚Ź 90,00 voor twee overnachtingen en alle maaltijden. De reiskosten worden gedeeld. Tijdens dit weekend volgen we het ritme van de gebedsdiensten en is er ook ruimte voor stilte en persoonlijke bezinning. Als u belangstelling heeft, geef u dan zo snel mogelijk op bij ds. Wollenberg.

BLOEMEN UIT DE DIENST De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar: 7 juli 14 juli 21 juli 28 juli 4 aug. 11 aug. 18 aug. 25 aug.

mw. H. Zwaagstra-Gatsonides dhr. W. van Nijen mw. G. Wedzinga-Bruinsma dhr. G. de Bos dhr. H.M. de Jong dhr. R. Koning dhr. P. Kooistra dhr. S. Speerstra

Protestantse Gemeente te Akkrum

Meskenwier 1 Dr. Izerdastrjitte 2 Leechein 17 F. Kuipersstrjitte 67 Leechein 20 Sinnebuorren 24 Boarnsterdyk 6 Dr. Idzerdastrjitte 1 11


Underweis

Knip

ang

h uit en

op !

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2013 ‘MET HART EN ZIEL’ ONZE JAARLIJKSE GEMEENTE STARTZONDAG!! OOK DIT JAAR WILT U DEZE DAG NIET MISSEN!!!

HET PROGRAMMA IS VEELZIJDIG, VOOR JONG EN OUD ÉN WE GAAN DIT JAAR MET ZIJN ALLEN OP PAD!!

U BENT 22 SEPTEMBER A.S. VAN HARTE WELKOM OM 10.00 UUR BIJ

SCOUTINGHIEM, HET CLUBHUIS VAN DE SCOUTING IN ORANJEWOUD (VAN BIENEMALAAN 7, 8453 WP). Als u geen vervoer heeft, maar deze dag zeker niet wilt missen, kunt u zich aanmelden voor vervoer bij Henk Strooisma (650911) of Jitske Schippers (652260). Carpoolen op eigen initiatief kan natuurlijk ook!

12

Contactblad voor de


Op Weg

EEN PAAR AANDACHTSPUNTJES : • Zorg voor goed schoeisel en comfortabele kleding. • Het programma is inclusief lunch en zal rond 13.30 uur afgelopen zijn. • Kinderen onder de 4 jaar zijn onder begeleiding van de ouders. • Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is een apart programma. (op dezelfde locatie) • Bij de locatie is parkeergelegenheid. • Hieronder vindt u de routekaart naar de locatie:

Protestantse Gemeente te Akkrum

13


Underweis

IN THE PICTURE

Veel mensen zijn betrokken bij de activiteiten in en om onze gemeente. Wie zijn ze en wat beweegt ze?

Anne van den Berg

Wat doe je in de gemeente? Ik ben lid van het college van kerkrentmeesters. Daar mag ik voorzitter van zijn. Dat betekent dat daaruit nogal wat klusjes op je weg komen. Waarom doe je dit werk? Ach, ik heb er de tijd voor. Je wordt ervoor gevraagd en ik heb er ook best wel plezier in. En misschien ben ik ook wel ergens door geïnspireerd. Je bent gepensioneerd. Wat voor werk heb je vroeger gedaan? Hoofd Gebouw en Techniek van Radio Nederland Wereldomroep. Wat zijn je hobby’s? Er is me wel eens verweten dat ik de kerk als hobby zou hebben. Ik zit buiten het gemeentewerk hier in Akkrum in nogal wat commissies en organisaties, meest als bestuurder. Wat doe je nog meer in je vrije tijd? We hebben een aardig schip, daar gaan we vaak mee varen. Verder vraagt de familie met name de kleinkinderen, zeker in de vakantie, de nodige aandacht. Door dat bestuurswerk moet ik nogal wat bladen en stukken lezen en met het voorbereiden van vergaderingen, die ik vaak mag voorzitten, zijn mijn dagen aardig gevuld. Wat is belangrijk voor jou? Dit soort dingen die ik net noem. Favoriete vakantiebestemming? Waar zijn jullie geweest deze zomer? We hebben dit voorjaar een bootreis gemaakt langs de kust van Noorwegen tot voorbij de Noordkaap. Prachtig. Hierbij doe je ruim 60 havens aan op de heen- en de terugreis. Geweldig deze ervaring. Mooiste verhaal uit de Bijbel/ of welke verhaal intrigeert jou/ wie uit de Bijbel inspireert jou? Niet direct een verhaal. Maar ik was een keer bij een dienst op zondagmorgen in een Amerikaanse ambassade. Daar ging het over het zout der aarde zijn. Een tekst uit Mattheüs, de Bergrede. Plotseling onder de preek zegt die Amerikaanse dominee heel direct tegen mij: Anne, durf jij van jezelf te zeggen ”Ik ben het zout der aarde”. Heel confronterend natuurlijk en ik was toen ook nog heel wat jonger. Deze tekst is altijd boven en rond me blijven hangen en zal me ook altijd blijven inspireren. Lees verder op de volgende pagina:

14

Contactblad voor de


Op Weg

Mooiste muziek? Klassiek, zonder iets speciaals. Ik luister heel graag naar een goed bespeeld orgel. Maar wanneer je me nu vraagt naar het mooiste lied zeg ik lied 330 uit het liedboek. “Heb dank, o God van alle leven,” Er zijn bijzonder veel mooie liederen, maar vooral de woorden van dit gezang spreken me aan. Het is trouwens het enige van oorsprong Friese lied wat in het liedboek is opgenomen. Welke boek heb je het laatst gelezen? Dossier 64, van Jussi Adler-Olsen. Spannend, echt iets voor in de vakantie. Wat wil je nog meer kwijt? Eigenlijk niet veel. Ik ben nu de 70 gepasseerd en zeg steeds tegen mezelf dat ik wat baantjes moet gaan afbouwen. Maar de meeste dingen die ik doe zijn toch wel erg leuk.

De eerste ledenavond van het nieuwe seizoen is op woensdag 25 september. Spreekster is mw. A. Bijlsma uit Broeksterwoude. Ze zal vertellen over haar reis met haar geadopteerde dochter naar Colombia. Na de pauze vertelt ze over het Amazonegebied. Gasten en/of nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanvang 19.45 uur in de Lantearne te Akkrum. Namens het bestuur, Sippie Cnossen

EUPHONIA Het Chr. gem. koor Euphonia geeft in december twee concerten en werkt mee aan de dienst op eerste kerstdag. De concerten zijn op 7 en 14 december samen met mannenkoor Credo uit Heerenveen; 7 december in de Terptsjerke te Akkrum en 14 december in Trinitas te Heerenveen. Voor deze uitvoeringen zoeken wij ‘gelegenheids’ zangers en zangeressen die met ons mee willen zingen om deze concerten tot een succes te maken. Voor deze concerten beginnen de repetities op maandag 7 oktober in de Lantearne om 19.45 uur. Van harte welkom en graag tot ziens! Wiebe de Klein Strikel 8, Terherne Tel.: 0566-689394

Protestantse Gemeente te Akkrum

15


Underweis

MW. BOERSMA NAAR ZEVENAAR Hierbij willen wij u berichten dat mw. S. Boersma-Dijkstra (tante Saakje) op 5 augustus jl is opgenomen in de Liemerije te Zevenaar. Tante Saakje stond sinds januari op de wachtlijst bij de Liemerije. Op 31 juli kregen we bericht dat er per 5 augustus een plekje voor haar beschikbaar was. Eerlijk gezegd waren we toch wel overvallen door dit plotselinge bericht, je moet een onomkeerbare beslissing nemen. Je rukt tante Saakje weg uit haar eigen vertrouwde omgeving, medebewoners en het personeel van Leppehiem. Toch denken we dat we voor haar de juiste beslissing hebben genomen door het aanbod te accepteren. De tijd was te kort om een ieder nog van te voren bericht te doen. Langs deze weg willen wij de vele leden van de Protestantse Gemeente in Akkrum oprecht bedanken voor de zorgen en de warme aandacht welke de afgelopen jaren aan heit en tante Saakje is gegeven. Tante Saakje blijft als gastlid ingeschreven bij de Protestantse Gemeente in Akkrum. De eerste indrukken van haar nieuwe woonomgeving zijn goed, ze voelt zich op haar gemak. Het nieuwe adres van tante Saakje is: Liemerije, afdeling De Iep, Hunneveldweg 12 te 6903 ZN Zevenaar. Het (administratief) correspondentieadres is: Schellenkrans 8 te 6904 PV Zevenaar tel. 0316-342133 Met een hartelijke groet, Joost & Tine Boersma Eldert & Jans Margriet Boersma

16

NBG-BIJBELCURSUS = MEEROVERDEBIJBEL.NL = UITGEBREID MET DE DODE ZEEROLLEN Op de website meeroverdebijbel.nl is een gloednieuwe cursus te vinden over de Dode Zeerollen. Dit is al het derde deel van deze online Bijbelcursus van het Nederlands Bijbelgenootschap die in april 2012 van start ging. Archeologen noemen het de ontdekking van de eeuw: de vondst van boekrollen in grotten bij Qumran, een nederzetting aan de Dode Zee. Dit jaar is dat 65 jaar geleden. In het Drents Museum in Assen is daarover een bijzondere tentoonstelling te zien en bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen verscheen het boek Qumran en de Bijbel, samengesteld door Matthijs de Jong en Jaap van Dorp, vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook MeerOverDeBijbel.nl besteedt ruim aandacht aan deze vondst die van groot belang is voor de Bijbelwetenschap en het begrijpen van de achtergrond en de cultuur van de Bijbel. Evenals de vorige onderdelen van de bijbelcursus bevat dit deel over Qumran toegankelijke teksten, mooi illustratiemateriaal en verhelderende filmpjes. Je kunt met weinig voorkennis de cursus volgen op de tijd die je het beste uitkomt en op de manier die je zelf wil. Deelname is kosteloos en verplicht tot niets. Ga je naar het Drents Museum om de Dode Zeerollen met eigen ogen te zien? Ga dan eerst naar: www.MeerOverDeBijbel.nl Contactblad voor de


Op Weg

BELANGRIJK REGENBOOGCLUB NIEUWS!! Hallo (aanstaande) Regenbogers! De zomervakantie is weer voorbij en dat betekent dat de start van de Regenboogclubs weer voor de deur staat. Voor wie het nog niet weet: De Regenboogclub is een knutselclub voor jongens en meiden van groep 5 t/m groep 8. Van september tot april knutselen we elke week een uurtje van 19.00 uur tot 20.00 uur en we sluiten het seizoen af met een fantastisch clubkamp. We zijn gewend om met de clubs te beginnen in de week na de startzondag die dit jaar op 22 september is. De clubs beginnen dus in de week van 23 september. Op het moment van dit schrijven is nog niet helemaal bekend welke leiders er bij welke clubavond zullen zijn, maar de indeling van de groepen is net zoals andere jaren: Maandagavond: meiden van groep 5 en 6 Dinsdagavond: meiden van groep 7 en 8 Woensdagavond: jongens van groep 7 en 8 Donderdagavond: jongens van groep 5 en 6 We hopen jullie weer in grote getale te mogen begroeten! Namens de leiding van de regenboogclub, Robert en Mirjam Blaakmeer tel: 0566-651931 e-mail: r.m.blaakmeer@gmail.com

Protestantse Gemeente te Akkrum

VRIJWILLIGERS GEZOCHT IN PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek is bedoeld voor mensen die even afstand moeten nemen van de thuissituatie. Het biedt een plek om op verhaal te komen. De Herberg fungeert als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente. De Herberg heeft een kleine professionele staf; daarnaast zijn er tientallen vrijwilligers uit het hele land. Een vrijwilliger zet de eigen talenten in en laat daarbij iets zien van de liefde van Christus. Het is dankbaar werk, dat door de gasten van de Herberg bijzonder gewaardeerd wordt. De Herberg is op zoek naar de volgende vrijwilligers: Keukenvrijwilligers (in weekenden 2 personen, bijvoorbeeld een echtpaar of door de week 1 persoon). Algemeen vrijwilliger (huishoudelijke en andere voorkomende werkzaamheden). Schilder voor het binnen schilderwerk. Stafvervangers (overdag, ’s avonds of in het weekend met de gasten optrekken en een luisterend oor bieden). PR medewerker (geven van voorlichting tijdens evenementen). Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.pdcdeherberg.nl/vacatures. Heeft u belangstelling, mail dan naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel de coÜrdinatoren Gertjan Budding of Bert Hansman (026-3342225).

17


Underweis

ACT FOR PEACE Syrië bevindt zich in een verschrikkelijke burgeroorlog. Er is gebrek aan alles en duizenden mensen ontvluchten het land. IKV Pax Christi helpt Burgercomités in Syrië om kleinschalige projecten te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat er bijvoorbeeld brood wordt gebakken, kinderen naar school gaan en zieken verzorgd worden. Ook in Nederland zijn vredesactiviteiten, bijvoorbeeld voor asielzoekers en vluchtelingen. Stichting De Vrolijkheid helpt kinderen in asielzoekerscentra om te verwerken wat ze allemaal hebben meegemaakt. De Protestantse Kerk zet zich in om vrede dichtbij en veraf mogelijk te maken en steunt het vredeswerk van IKV Pax Christi en Kerk in Actie van harte. Weblogs waarnemers Israël/Palestijnse gebieden Dit najaar zendt Kerk in Actie weer twee vrijwilligers uit, die voor enkele maanden als waarnemer naar Israël en de Palestijnse gebieden gaan. (Al eerder ging onze ZWO voorzitter Wim Minnaard hier aan de slag als waarnemer) Zij doen dit via een programma van de Wereldraad van Kerken: het Ecumenical Accompanier Program in Palestine and Israel (EAPPI). De oecumenische begeleiders van EAPPI werken in kleine internationale teams op verschillende locaties. Ze bieden door hun aanwezigheid bescherming aan plaatselijke Palestijnse of Israëlische gemeenschappen of organisaties. De nieuwe EAPPI medewerkers Piet en Jennifer zullen ieder op verschillende plekken werken. Abonneer u op hun weblogs: www.kerkinactie.nl/blogpiet en www.kerkinactie.nl/blogjennifer. U ontvangt dan iedere keer als ze een weblog schrijven een e-mail met een directe link. Lerend netwerk: Jonge “Talenten voor Duurzaamheid” gezocht Tot 8 september kunnen jongeren zich opgeven voor het lerend netwerk. Ben je jong en wil je beslist verder kijken dan het ‘hier en nu’, en interesseer je je ook voor wat elders en straks gebeurt? Als je niet wilt afwachten, maar je eigen talent wilt inzetten voor een duurzame wereld. Het lerend netwerk ‘Talenten voor Duurzaamheid’ laat je ontdekken hoe je dit in je werk kunt doen. Gedurende je deelname (september 2013 t/m mei 2014) ontwikkel je in je eigen werkomgeving een duurzaam initiatief. Het netwerkprogramma biedt ruimte om stil te staan bij wat jij zou willen aanpakken en de ervaringen die je hierbij opdoet. Het programma van het lerend netwerk bestaat uit vijf gemeenschappelijke bijeenkomsten (face-to-face) en vier bijeenkomsten in kleine leergroepen (Skype). Ook kun je informatie en ervaringen met elkaar delen op een besloten online platform. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Deelname wordt aanbevolen door Kerk in Actie, Noach Alliantie, Togetthere en CNV Jongeren. Meer informatie: http://www.duurzaamheidentalenten.nl/lerend-netwerk/.

18

Contactblad voor de


Op Weg

Maak ons tot mensen Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van uw zoon: met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien, met oren die niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen luisteren, met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken, met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan, met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn, met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen, met voeten die niet alleen draven, maar ook tegemoet kunnen komen, want zo zijn wij gezegend, en elkaar tot zegen. Wim van der Zee

Protestantse Gemeente te Akkrum

19


Underweis

ACHTERAF... Vakantie alweer voorbij en de kinderen weer naar school. Alles komt langzamerhand weer in het ritme. Tuurlijk is dat ook wel weer goed, maar ik ervaar toch nog wel een hakken in het zand gevoel. Zou zo graag dat relaxte gevoel nog even willen vasthouden. Nog even niks moeten en lekker pas ´s ochtends beslissen wat je die dag gaat doen. Naar het strand, lekker kanoën of zullen we een terrasje pakken? Het was ook van dat heerlijke weer. Zag nu in de krant staan dat er uit onderzoek gebleken is dat de meeste mensen naar het strand gaan om naar andere mensen te kijken. Heerlijk is dat! Nou ja, dat bekeken worden is wat minder, maar ik vind het zelf ook een fijne bezigheid om anderen te bestuderen. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Is dat nu een broer van haar of toch een vriend? Dat zijn vast zijn kinderen en niet die van haar! Ah, zo leuk en het allerleukste is dan nog om het te bespreken met diegene die bij je is! Brazilianen zijn trouwens de grootste gluurders. Daar geeft 75 % van de strandgangers aan dat ze het leuk vinden om anderen te bestuderen tegen 64 % van de Nederlanders. Daarmee scoren we dus een goeie tweede plaats! Andere Europeanen kijken veel minder graag naar andere mensen. In ieder geval hebben we ondanks dat we niet weg geweest zijn achteraf toch een heerlijke vakantie gehad mede door het supermooie zomer weer. Om op dat woordje ‘achteraf’ terug te komen, daar heb ik laatst een mooi gesprek over gehad! Ik heb in dat gesprek weer iets gehoord wat ik nog nooit eerder zo gehoord had. Prachtig! Het gaat over dat stuk dat Mozes aan God vraagt of hij Hem mag zien. Waarop God antwoordt; “Kom maar hier staan op de rots, dan zal ik mijn handpalm als een scherm om je heen leggen en dan ga ik voorbij….dan haal ik mijn hand weg en kun je mijn achterkant zien”. Mooi beeld! God is heel dichtbij, hij heeft de handen voor je ogen, hij beschermt je, maar dat merk je pas achteraf. En dan pas kunnen we zeggen; “Daar was God”. Zoals je ook altijd achteraf misschien positieve kanten kunt ontdekken aan wat een moeilijke periode is geweest. Als ik zo terugkijk zijn er zeker momenten geweest dat God me geholpen heeft. En er zijn momenten geweest dat hij ook machteloos toe heeft staan kijken om alle verschrikkelijke dingen die gebeurden. “Er kan toch geen God bestaan als er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren!” Hoe vaak ik dat ook wel niet hoor. Alsof jij je kinderen kan beschermen tegen al het verkeerde. Lees verder op de volgende pagina:

20

Contactblad voor de


Op Weg

Soms sta je ook machteloos en kun je er alleen maar voor je kind zijn. Kun je alle ellende niet van hen overnemen al hoe graag je dat ook zo willen. Ik hoop dat jullie ook momenten kennen waarop je achteraf zegt: Hé, daar heeft God me geholpen”. En mag dat niet het geval zijn dan hoop ik in ieder geval dat jullie terug kunnen kijken op een relaxte vakantie en nu vol goede moed zitten voor het komende seizoen. We gaan er weer tegenaan! Groet van Annette / annettehfmn@gmail.com

AGENDA Datum/tijd

Activiteit

2 sept. 20.00 uur 11 sept. 20.00 uur 11 sept. 20.00 uur 11 sept. 20.00 uur 22 sept. 09.30 uur 24 sept. 20.00 uur 1 okt. 20.00 uur 7 okt. 20.00 uur 7 okt. 19.30 uur

Moderamen de Lantearne Pastorale Raad de Lantearne Diaconale Raad de Lantearne College v Kerkrentmeesters de Lantearne Startzondag Naar Oranjewoud Kerkenraad de Lantearne “Samen preek maken” de Lantearne Moderamen de Lantearne Bijeenkomst lectoren de Lantearne

Protestantse Gemeente te Akkrum

Plaats

21


Underweis

COMPLETE BIJBEL NU IN 495 TALEN VERTAALD In juni van dit jaar was de complete Bijbel in 495 verschillende talen vertaald. Ten opzichte van december 2011 is dat een toename van 20. Het aantal vertalingen van het Nieuwe Testament nam toe met 38 en staat nu op 1278. In 817 talen bestaat er één Bijbelboek. In naar schatting 4500 talen bestaat nog geen enkele Bijbeltekst. Geschat wordt dat er ongeveer 7.000 levende talen worden gesproken in de wereld. Een exact cijfer is niet te geven, omdat de grens tussen dialect en taal soms moeilijk te trekken is. Sinds 2000 is het aantal talen waarin de complete Bijbel is vertaald toegenomen van 371 tot 495. Conclusie; wat moet er nog veel vertaalwerk plaats vinden om Gods woord aan iedereen te brengen. Helpt u mee?

UW GEBED GEVRAAGD VOOR SYRIË U leest het in de krant, ziet de beelden op de televisie: het conflict in Syrië escaleert steeds verder en brengt duizenden onschuldige mensen in gevaar. Velen van hen proberen het geweld te ontvluchten. Al meer dan 100.000 Syrische vluchtelingen hebben een veilig heenkomen gezocht in Libanon. Zij vragen om hulp die hoop kan geven in een moeilijke situatie. Het Libanees Bijbelgenootschap ziet de nood en wil de Syrische vluchtelingen bijstaan. Uiteraard met praktische hulp. Maar daarnaast wil het Bijbelgenootschap mensen helpen door troostrijke en hoopgevende teksten uit de Bijbel aan te bieden. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft toegezegd de collega’s in Libanon hierbij te helpen. Omdat wij geloven dat de Bijbel mensen in deze moeilijke situatie troost en hoop kan bieden. Wij geloven dat de Bijbel het leven van de vluchtelingen kan veranderen omdat de Bijbel hoop geeft op een betere toekomst. Dat hebben deze vluchtelingen óók nodig, naast een veilig onderdak en voldoende voedsel. 22

Contactblad voor de


Op Weg

KERKELIJKE STAND Binnenverhuizing: Fam. R. Schipper, Sitadel 14, naar It Weidlân 22. Marlies Anker, Vegelinskampke 10, naar Mounedyk 2B. Linda Krist, It Hiemsté 3, naar Rakswâl 14. Dhr. J. de Jong en Mw. E. Krist, De Seame 6, naar Melkerspaed 3. Mevr. E.L. Spijkstra-v.d. Veen, Leppehiem, app. 303, naar app. 137. Vertrokken: Mw. R. Bultsma, Melkerspaed 3, naar Leeuwarden. Mw. S. Boersma-Dijkstra, S.P. Hoytemastrjitte 20, naar Zevenaar. Mw. Boersma blijft voorkeurlid van Akkrum. Nieuw-ingekomen: Uit Heerenveen: fam. A. Miedema, De Oper 24, Nes

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

Datum:

Bijzondere Collecte:

Diaconie:

Kerk:

Doel:

7 juli 2013

72,32 €

77,21

67,30

Jeugdwerk PKN

14 juli 2013

48,85 €

41,31

59,09

Hongarijecommissie

21 juli 2013

94,32 €

92,91

28 juli 2013

60,10 €

62,15

Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten !

Protestantse Gemeente te Akkrum

23


Algemene gegevens Predikant:

Ds. R. Wollenberg, Feansterdyk 3, 8491 BT Akkrum Tel 0566 - 840101, rwollenberg@chello.nl Bereikbaarheid predikant: U heeft de meeste kans mij telefonisch te bereiken op iedere werkdag tussen 9.00 - 9.30 uur en 18.30 - 19.00 uur (840101). Donderdag is mijn vrije dag.

Voorzitter:

Johannes Terpstra, W. J. Koopmansstrjitte 7a, Akkrum. tel. 652507

Scriba:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Koster:

Contactpersoon: Hendrik Akkerman : tel: 652956

Verhuur de Lantearne

Cor Oosterhoff, Ljouwerterdyk 57-B, tel. 652483 of 06-44916481.

Kerkelijk Bureau:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Administratie:

S.P. Hannema, Adam Hurdriderstrjitte 2, 8491 DR Akkrum, tel. 652393

Op Weg:

Administratie: Mw. M. de Jong-de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, tel. 652753

Hongarijecommissie:

Mevr. Loes Hardeman (voorzitter), It Weidlân 36, tel. 652392

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het gewenste bedrag ( € 10 per vel) op bankrekening 34.83.02.584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens Diaconie:

bankrekening 34.83.07.411 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum

Zending:

bankrekening 34.83.18.995 t.n.v. ZWO Commissie PKN Akkrum

Jeugdraad:

bankrekening 34.83.15.635 t.n.v. Jeugdraad Akkrum

Underweis:

bankrekening ING: 697845 t.n.v. Administratie Op Weg

College van Kerkrentmeesters

bankrekening Rabo: 34.83.02.584, ING: 831771 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum

Hongarijecommissie:

bankrekening 34.83.27.129 t.n.v. Hongarijecommissie

Projectenfonds

bankrekening 34.83.02.207 t.n.v. Projectenfonds Protestantse Gemeente Akkrum

Redactie

Aris Hardeman, tel.: 652392 Johannes Terpstra, tel.: 652507 Jan Schilstra, tel.: 652702 Mail : redactie@pgakkrum.nl

E-mail / Website

Janny Oosterhoff, tel.: 652483 Adri Stevens, tel.: 841007 Internet : www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 11 oktober. (kopij ynleverje uterlik 29 septimber) Contactblad voor de Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg / Underweis - sept. 2013  

Contactblad Protestantse Gemeente Akkrum - september 2013

Op Weg / Underweis - sept. 2013  

Contactblad Protestantse Gemeente Akkrum - september 2013

Advertisement