Page 1

ˆ

cijena 10 kn

godina III • Petrinja • broj 27 • ozujak 2007.

PETRINJSKI

list

ISSN 1331 - 8772

NOVI DRVORED JAVORA str. x

ĐONI - NISI SAM Duplerica: Proslavljen Dan žena str. 18

Potpis za Zrinsku goru str. 11

str. 22


Petrinjski list - Petrinjcima i svima koji vole ovaj grad

SADRŽAJ

UVODNIK

Aktualno.............................................................3

Čestitka župnika................................................4 Gradska uprava..................................................5

Pozdrav dragi čitatelji! Tek što vam spremimo jedan list, već je na redu drugi, i tako iz mjeseca u mjesec. Baš kad pomislim kako ću vam povećati veličinu slova radi lakšeg čitanja, moje kolege prebace mi hrpu materijala s raznih događanja, a onda sve to opet treba skratiti, ugurati, stisnuti... muke ježeve! Jer, ne daj Bože nešto ne spomenuti. Zato i ovaj broj (žao mi je) napregnite oči. No, ono što ćete pročitati, vjerujem, bit će vrijedno toga. Ožujak su obilježile žene proslavom svoga dana, ali i muški su se trudili „muški“. Novi javori već su zasađeni i sad samo čekamo da zazelene njihove lijepe krošnje. Predivan je naš grad, samo je potrebno više mariti za njega i od strane naših građana. Mislim da nema smisla nabrajati vam što sve u ovom broju možete pročitati, najbolje je da listate dalje i informirate se o svemu što vas zanima. Samo napominjem da je duplerica u ovom broju ciljano posvećena stupu našeg društva-ŽENAMA-hrabrim, ponosnim, mukotrpnim, samosvijesnim, nježnim, inteligentnim, lijepim... Pred nama je najveći katolički blagdan Uskrs. Mnogi vam ga čestitaju na stranicama našeg lista, a čestitku vam upućuju djelatnici „Petrinjskog radija“ i članovi uredništva i suradnici „Petrinjskog lista“. „Neka se u vašim srcima, u radosti Uskrsa, probude ljubav, vjera i razumijevanje poput prvih proljetnica. Neka donesu radost u živote vas i vaših obitelji. Neka pobijedi ljubav nad mržnjom, radost nad tugom, vjera nad beznađem, život nad smrti!“

Gospodarstvo......................................................7

Pregled događanja..............................................8

Društva i udruge.............................................. 13 Školstvo............................................................. 16

Šumi, šumi javore............................................. 17

Dan žena.......................................................... 18 Žene Gore i Sibića............................................ 19

Kultura............................................................. 21 Ljudi i događaji................................................22

Nacionalne manjine.........................................24

Apisarij.............................................................25 Matični ured.....................................................26

Sport..................................................................28 Prvašići.............................................................34 Križaljka...........................................................35

SRETAN VAM USKRS! Hrvatski branitelj i Dan žena: M. Morić Potpisivanje peticije: M. Šantek - Cobra Vaša Kiki Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., M. Gupca 2, 44250 Petrinja - Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Kristina Jakopović dipl. uč. - Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl.politolog, dipl. inž. Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Ivica Mioković, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC, Aleksandra MILKOVIĆ,dipl. nov. i Miroslav PETRAK - Fotografija: Miroslav ŠANTEK - Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. - Matični broj: 3542696 - Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@ petrinjskiradio.com – Internet stranica: www.petrinjskiradio.com - Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn - pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 600 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavačaPetrinjski list broj 27


A

K

T

U A

L

N O

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA - NA PUTU KA SUVREMENOJ U ovom broju „Petrinjskog lista“ predstavljamo Gradsku knjižnicu i čitaonicu, koja sada djeluje kao samostalna ustanova, ali i dalje u vlasništvu Grada koji je njen osnivač i financijer. Donosimo intervju s Gordanom Dumbović, nedavno imenovanom novom v.d. ravnateljicom. P.L. Novosti vezane uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja su u tome da sada djeluje kao samostalna i da ste vi nova v.d. ravnateljica. Od 1. ožujka ove godine imenovana sam za v.d. ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja, temeljem Članka 23. Statuta GKČ Petrinja, po kojem ravnatelj zastupa i predstavlja knjižnicu, ali ujedno obavlja i poslove knjižničara. Diplomirana sam učiteljica s položenim stručnim ispitom za razrednu nastavu i stručnim ispitom za knjižničara.Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja samostalna je ustanova od 11. siječnja 2006. godine. Petrinjska knjižnica je bogat izvor informacija, što dokazuje stotine naslova potrebnih za studentska i znanstvena istraživanja, impresivan fond knjiga po koje dolaze čitači i iz drugih gradova i općina. Ona je nezaobilazna ustanova za sve one koji žele cjeloživotno obrazovanje. Program GKČ Petrinja se temelji na planu knjižničarske te kulturno edukativne djelatnosti. P.L. Nalazite se u POU Hrvatski dom, a uz odjel za odrasle tu je i odjel za najmlađe. Odjeli su razdvojeni. Treba li knjižnici možda novi, jedinstveniji prostor, suvremenije opremljen, imate li dovoljno prostora za svoje potrebe? Ovakva bogata riznica čezne za osnovnim normalnim uvjetima primjerenima modernoj, suvremenoj knjižnici. Dječji odjel se nalazi u prizemlju i skučen je u 60 m2 zajedno s malom igraonicom. Odjel za odrasle na katu, samo je fizički odvojen od dječjeg odjela i smješten je u 200 m2 nedovoljnog prostora za sveobuhvatnu knjižničnu djelatnost . Samim time što se nalazi na katu, znači da je van standarda o knjižnicama i na taj način nije pristupačna invalidnim osobama i starijim osobama s problemima kretanja zbog velikog broja stepenica. Ono što nam je također nužno je spremište knjiga, dodatne kancelarije za stručnu obradu i katalogizaciju knjiga, adekvatan prostor za referentnu, zavičajnu i buduću zbirku iz Domovinskog rata. Nema ventilacije, prozori se ne mogu otvoriti jer su potrgane bravice za zatvaranje pa se umjesto njih koristimo šipkama i presavinutim žicama. Najvažniji projekt Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja je vlastiti prostor koji naravno traži i određena investicijska ulaganja – Pri tome će se naročito intenzivirati suradnja s vlasti na gradskoj, ali i na državnoj razini, kako bi došlo do što kvalitetnijih rješenja ka proširivanju knjižnice – novi adekvatan prostor primjeren modernoj suvremenoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Odluke o novim investicijama donosit će se pomnom analizom potreba uzimajući u obzir sve standarde koje propisuje Zakon o knjižnicama. P.L. S obzirom da ste rekli da vam je prostor dosta skučen, koliko onda kvalitetno možete organizirati dječje igraonice? Skučenost utječe na rad igraonice koja djeluje u sklopu dječjeg odjela, i to upravo zbog velikog interesa i odaziva djece i roditelja. Prostor u kojem djeca trenutno borave zaista je poražavajući, te na nekoliko kvadratnih metara igraonice ne može pružiti sve što bi se moglo i trebalo. Zato su velika ograničenja u broju djece. Rješavajući pitanje drugog prostora GKČ Petrinja, riješilo bi se i ovo goruće pitanje naše ustanove. U igraonici mora raditi djelatnik/ca – odgajatelj/učitelj, osposobljen za rad s djecom koji će se maksimalno posvetiti svakom djetetu ponaosob. Sada taj posao radi knjižničarka što iziskuje preveliko iscrpljivanje, a samim time preopterećenje koje izaziva smanjenje koncentracije, što je za rad s djecom nedopustivo. Preseljenjem u novi, veći prostor, igraonica i djelatnik u njoj moraju biti u potpunosti posvećeni djeci. Stoga postoji potreba za zapošljavanjem jednog djelatnika u igraonici.. P.L. To znači da vam je osnovni cilj osigurati vlastiti, adekvatniji prostor? Osnovni cilj jest da Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja posluje i obitava u vlastitom prostoru. Pri tome će se također voditi računa da svi djelatnici rade u približno jednakim uvjetima i da im se osigura dodatno školovanje, kako bi vlastitom inicijativnošću i profesionalnošću osigurali veću učinkovitost približavanju europskim standardima. Potreba za knjižnicom je velika što pokazuje velik broj

Petrinjski list broj 27

članova koji se svake godine povećava, veliki broj djece, mladeži, studenata koji čine ovaj grad posebnim, zrele radne populacije te izniman broj umirovljenika. Povećan je broj korisnika u studijskom odjelu te dolazi do problema smještaja, odnosno sjedećih mjesta. Razlog tomu je maksimalna otvorenost knjižnice za korisnike radnim vremenom od 8.00 do 19.00 sati. Angažiranjem Grada Petrinje kao osnivača financijera s jedne, i struke i knjižnične djelatnosti s druge strane te Ministarstva kulture kao spone, ovaj projekt, vjerujem, bit će u potpunosti realiziran. P.L. Što još planirate u godini imenovanja? Koje projekte, aktivnosti? Već sam rekla kako mi je osnovna težnja preseliti knjižnicu u adekvatan prostor. Uz to tu su i sljedeći projekti: „Knjižnica prijatelj“ (razmjena iskustava, upoznavanje novih metoda rada te suradnja s pobratimljenom knjižnicom – dogovorom će se uspostaviti dijalog i aktivno razgovarati o odabiru knjižnice – prijatelja), zatim Otvaranje zbirke s tematikom iz Domovinskog rata i pokrenuti Glasnik Gradske knjižnice i čitaonice. Planirane aktivnosti u knjižnici tijekom ove godine su: večeri poezije, predavanja, obilježavanje obljetnica, predstavljanje novih knjiga, predstavljanje neknjižne građe (CD-a), kreativne radionice, natječaji, znanstveno popularne i šaljive večeri Interneta – Predstavljanje Češke u Tjednu Češke kulture u Mjesecu hrvatske knjige. Za djecu predškolske dobi su predviđene aktivnosti kutić slikovnica, igraonice i pričaonice, a za djecu i mladež osnovnoškolske dobi Dječji forum, natjecanja, književni susreti, likovne izložbe, dramske i recitatorske radionice, kreativne radionice (izložbe) te zajedničke radionice djece i roditelja. P.L. Kako poslujete, koliko imate zaposlenih, kako se financirate, koliko članova imate, jesu li zadovoljni ponuđenim i uslugom? Stručna obrada knjižnične građe odvija se programom «BiblosAM». Kako se program BiblosAM pokazao izuzetno dobrim i funkcionalnim, nastavlja se daljnje poslovanje prema njemu, te stručno usavršavanje istoga. Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja broji bliže 1500 članova u oba odjela, iako te brojke variraju od mjeseca do mjeseca zbog isteka i uplata novih članarina. Evidentno je da se svake godine bilježi osjetan porast članova, što zbog kvalitetnijeg i bržeg pristupa informacijama, što zbog sve većeg broja periodike. Brojka od preko 32 tisuće posjeta godišnje za posudbu knjižne i neknjižne građe, te 12 kulturno animacijskih aktivnosti za odrasle s 3 tisuće posjetitelja u odjelu za odrasle i 38 kulturno animacijskih aktivnosti sa oko 18 tisuća malih posjetitelja u dječjem odjelu, brojke su koje govore o aktivnosti i ažurnosti djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja. U knjižnici radi pet djelatnica od kojih su dvije u dječjem odjelu, a tri u odjelu za odrasle. Nabava knjižne i neknjižne građe nabavlja se iz proračunskih sredstava Grada koji je ujedno i osnivač, a o kojima ovisi iznos sredstava Ministarstva kulture. Tijekom godine Knjižnica popunjava svoj fond otkupom Ministarstva kulture, raznim poklonima i donacijama. Impresivan fond od preko 29 000 knjiga nije dovoljan po Standardima propisanima za Narodne knjižnice, jer u gradu Petrinji, koji broji preko 23 000 stanovnika, to iznosi jednu knjigu po stanovniku. Standardi propisuju 2 knjige po stanovniku, a Knjižnica zbog skučenosti i nedostatka prostora ne ispunjava te Standarde. Redovito se provode ankete kojima se može dobiti povratna informacija o željama i prijedlozima članova knjižnice koje rado prihvaćamo. Članarina iznosi 50,00 kn za mogućnost podizanja tri knjige u Odjelu za odrasle i 40,00 kuna za mogućnost posudbe tri knjige u Dječjem odjelu. Za ljubitelje čitanja kojima nisu dovoljne tri knjige, otvorena je mogućnost uplate «duplog» džepa i na taj način mogućnost posudbe šest knjiga na rok vraćanja za dva tjedna. Nemarni i zaboravni članovi plaćaju simbolične kazne, a za one vične internetu otvorena je mogućnost produljenja posudbe na adresu knjiznicapetrinja@hi.t-com.hr kad u Subject moraju upisati samo naziv programa i svoj članski broj. Najčitanije knjige, osim lektirnih naslova, su naslovi lijepe književnosti i uvijek popularni krimići. P.L. Na kraju našeg razgovora, puno vam uspjeha u daljnjem radu i realizaciji svih vaših projekata i aktivnosti. Uspjeh u radu i daljnjem razvoju, vjerujem, neće izostati ako naš osnivač, Grad Petrinja, bude desna ruka ove obrazovno – kulturne djelatnosti, ako bude shvatio viziju razvoja knjižnice kao zasebne ustrojbene jedinice koja zaista svome gradu i njegovim ljudima ima što za pokazati i pružiti. K. Jakopović
Č

E

S T

I

T

K

E

Dragi vjernici! Uskrs je blagdan nade i radosti. Vječan Bog, koji zbog nas postane čovjekom, spašava nas od naših zala. On je nedužan – prihvaća našu krivicu, nosi križ osude – da nas spasi od naše osude, raspet i umro – da nas oslobodi od vječne smrti, uskrisava – da i mi uskrsnemo i živimo vječno. Zato je Uskrs poziv na radost našeg spasenja i poziv da i mi, po primjeru Isusa Krista, prihvaćamo svoje životne križeve, ali i da poput Šimuna i Veronike pomažemo drugima na njihovim križnim putovima. Jedino tako stiže se i do konačnog spasenja i uskrsnuća, kome je ovaj blagdan Uskrsa slika i najava.

RASPORED BOGOSLUŽJA KROZ VELIKI TJEDAN CVJETNICA Sv. misa i blagoslov grančica u 11,00 sati Križni put Petrinjom – polazak iz župne crkve u 16,00 sati Mošćenica-9,00 sati Hrastovica-11,00 sati VELIKI ČETVRTAK: MISA VEČERE GOSPODNJE Sv. Lovro – u 19,00 sati Hrastovica – u 19,00 sati

U tom duhu želim svima vama sretan i blagoslovljen Uskrs!

Sretan Uskrs

VELIKI PETAK: OBREDI MUKE GOSPODNJE Sv. Lovro – u 17,00 sati Hrastovica – u 17,00 sati VELIKA SUBOTA: VAZMENO BDIJENJE Sv. Lovro – u 20,00 sati Hrastovica – u 20,00 sati Blagoslov jela na Veliku subotu u Mošćenici i Taborištu u 17,00 i u Budičini u 17,30. USKRS: Sv. Lovro - Sv. misa i blagoslov jela u 7,oo, sv. Misa u 9,00, sv. Misa s procesijom u 10,45 i večernja u 19,oo. Hrastovica – U 7,00 blagoslov jela i sv. Misa s procesijom u 11,00 sati. Mošćenica - u 9,00 USKRSNI PONEDJELJAK: SVETE MISE Sv. Lovro – u 9,00 i 19,00 sati Hrastovica – u 11,00 sati 

Petrinjski list broj 27


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

SA SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA * Poglavarstvo Grada Petrinje dalo je, 23. veljače na 70. sjednici, suglasnost ‘’Gradskoj stolariji’’ za zaduživanje kod ‘’Croatia banke’’. Ukupni iznos je 1.709.080,61 Kn, a ‘’Gradska stolarija’’ je na ime ove Odluke dostavila pismenu izjavu udjeličara o ustupanju vlasništva u slučaju neredovite otplate po ovom jamstvu. S ovim kreditom, naznačeno je, podmirit će sve obveze prema banci i poreznoj upravi, i bit će u mogućnosti javiti se na Natječaje za dobivanje nepovratnih sredstava. Donesena je i Odluka o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu projekta pješačke staze – nogostupa u Mošćenici, geodetsku podlogu za projektiranje vodoopskrbe sjeverozapadnog prstena – distibucije Sibić izradit će tvrtka “Geobiro- Stojanović’’, a radove na čišćenju kanala i propusta uz nerazvrstane ceste izvest će građevinski obrt “Laki’’.

Uvijek opsežan dnevni red

NEMA VIŠE NAKNADA ZA RAD U RADNIM TIJELIMA * Vijećnici Gradskog vijeća, članovi poglavarstva, službenici i namještenici gradske uprave više nemaju pravo na naknadu troškova za rad u radnim tijelima. Tako su 16. ožujka odlučili članovi Gradskog poglavarstva na 74. sjednici, na kojoj je utvrđen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama.’’Članovi radnih tijela izvan navedenog kruga imaju pravo na naknadu u iznosu od 170,00 Kn po održanoj sjednici, a na ovu Odluku očitovat će se i Gradsko vijeće’’, obrazložio je Odluku zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek. Donesena je i Odluka koja se odnosi na promjenu strukture cijene distribucije vode. Pravnica Vesna Kardaš naznačila je da će cijena vode ostati ista: ‘’Struktura cijene vode mijenja se tako da se na cijenu vode dodaje naknada za održavanje infrastrukture u iznosu od 0,87 kn/m3 za domaćinstva, a 6,77 kn/m3 za pravne osobe. Iznos za investicije neće se više dodavati na cijenu vode, a ovaj iznos bit će posebno prikazan na računu i prihod je Privrede d.o.o.’’ Grad Petrinja prihvatio je suorganizaciju Sajma prehrane, gastronomije i kulinarstva, koji će, u organizaciji Regionalnog saveza zadruga, u Petrinji biti održan u listopadu. Da se zaista misli ozbiljno, govori podatak da je u ime Grada u organizacijski odbor Sajma imenovan zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u odbor je imenovalo Ivana Hodalića, načelnika odjela za zadrugarstvo, a Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva Vedranu Stecca, načelnicu odjela za zadruge. Prihvaćeni su procjena ugroženosti i plan zaštite od požara, dane suglasnosti za postavljanje brojnih prometnih znakova u Petrinji i donesen zaključak o samostalnom pokretanju postupka za provođenje plinifikacije u Petrinji:’’ Što znači da će se sve neophodne radnje za izbor koncesionara za opskrbu plinom obaviti na razini Grada’’, zaključio je Darinko Dumbović, zamjenik gradonačelnika Petrinje. M. Morić

Petrinjski list broj 27

* Na 73. sjednici 5. ožujka imenovano je Povjerenstvo za poljoprivredu, a Željko Lazar imenovan za Povjerenika Gradske četvrti Petrinja II Centar. Dane su 32 povoljnosti s naslova korištenja kredita po programu “Poduzetnik dva’’, usvojen je Prijedlog Odluke o subvencijama u poljoprivredi i Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2007. godinu, koji je objavljen u ovom broju „Petrinjskog lista“ i na web stranici Grada. U Povjerenstvo za poljoprivredu imenovani su: za predsjednika Ivica Ljubanović i za članove Zlatko Medved, Ante Marić, Miroslav Andlar i Đuro Juić. Donesena je Odluka o izravnom ugovaranju usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta pješačkih mostova na potocima “Moštanica” i “Ciglenjak”, a kao najpovoljnija za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sjeverozapadnog prstena vodovoda – distribucija Sibić izabrana je tvrtka ‘’Vodo projekt’ iz Siska. Nakon što je prihvaćena ostavka dosadašnje povjerenice Svjetlane Lazić, za Povjerenika Gradske četvrti Petrinja dva Centar imenovan je Željko Lazar. Vladimir Gregurinčić imenovan je za člana Povjerenstva za bodovanje i utvrđivanje prijedloga za dodjelu stanova u najam, a u tom su Povjerenstvu još Darinko Dumbović i Zlata Jajčinović. U Povjerenstvo za pokretanje postupka Javne nabave izrade Urbanističkog plana Mošćenice imenovani su Zlatko Medved, Darinko Dumbović, dr. Krešo Kovačićek, Vlasta Vuglec i Zdravko Kuljanac. Donesen je Zaključak o pokretanju postupka o izmjeni Odluke o auto-taksi prijevozu osoba, a učenike 4. razreda petrinjskih osnovnih škola na obuku plivanja u Sisak prevozit će “Autopromet Sisak’’. Udruga žena Sibića i Gore dobila je potporu od 3.000 Kn za izdavanje trećeg broja svog Glasnika. M.M.

Ivan Pucović prezentirao Sajam prehrane
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

SLOŽNO GRADSKO VIJEĆE

SVE ODLUKE DONESENE JEDNOGLASNO Nevjerojatno, ali istinito. Sjednica Gradskog vijeća Petrinje, održana 26. veljače, ostat će znakovita po tome što su sve odluke, i s glasovima vladajućih i oporbenih vijećnika, donesene jednoglasno. Nakon Aktualnog sata, usvojena je Informacija o stanju i kretanju kriminaliteta, javnog reda i mira te poslova sigurnosti na području grada u 2006. godini, koju je vijećnicima predočio Mato Vukoja, načelnik Policijske postaje Petrinja. Zaključak nakon rasprave bio je da u Petrinji nedostaje policajaca. Potvrda tome bila je i izjava Mate Vukoje, koji i sam vikendom dežura u noćnoj smjeni. Darko Dumbović ( HSP) predložio je da se Grad i službeno očituje i zahtijeva više policajaca. Vijećnici su saznali i podatak da je u gradu sve više zlouporabe droga, jer u odnosu na 2005. godinu uporaba opojnih droga povećana je za 127 %. Jednoglasno su usvojeni prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi, prijedlog novog Poslovnika Gradskog vijeća koji je za 49 članaka opširniji u odnosu na stari Lijepo ih je vidjeti kad su jednoglasni Poslovnik i prijedlog Odluke o javnim priznanjima. Za članove Odbora za dodjelu javnih priznanja imenovani su predsjednica Zrinka Ćorić, Josip Malović, Dr. Miroslav Petračić, Ana Bešlić i Matej Stanešić, koji će na prvom sastanku proširiti svoje članstvo. M.M. Uvijek zanimljiv ‘’Aktualni sat’’

JESU LI PLAĆE NEKIH DIREKTORA NEVJEROJATNE?! ‘’Je li istina, gradonačelniče, da je dosadašnji direktor Privrede imao veću plaću od vas? Ili, koliko je imao, a koliko ima sada?’’ pitao je Domagoj Sekulić, vijećnik HSP-a koji svoje obraćanje uvijek počinje s pitanjem ‘’Je li istina gradonačelniče…’’. Dr. Miroslav Gregurinčić, naravno, kao i uvijek odgovorio je na pitanje, a Sekulić odgovorom baš i nije bio zadovoljan, pa mu je gradonačelnik donio na uvid dokumentaciju, no, nismo saznali iznos. ‘’Trebao bi to pitati predsjednika Nadzornog odbora, no mislim da nije toliko visoka koliko mislite’’ , odgovorio je gradonačelnik. Mato Stanešić ( HSP) ponovno je pitao što je s čišćenjem grada subotom i nedjeljom, a odgovor mu je dao zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek. ‘’Kao predsjednik Nadzornog odbora Komunalca, obećajem da će Grad i subotom i nedjeljom vrlo brzo biti čist. Ako tako ne bude, onda možete tražiti moje povjerenje.’’ Darko Dumbović (HSP) pitao je što će Grad poduzeti u svezi zagađenja i hoće li kao i Sisak tužiti Inu. ‘’Kad dobijemo podatke od ZZJZ znat ćemo što ćemo činiti. Ako bude zagađenja, postupit ćemo kako treba’’, odgovorio je dr. Krešo Kovačićek. ‘’Je li istina da će tiskara u Gundulićevoj biti srušena, pa izgrađen nekakav trgovački centar’’, pitala je Ana Bešlić ( HDZ ) i dodala, kako to ne bi bilo dobro, jer je plan Prvu osnovnu školu proširi na taj dio, kako bi sva djeca nastavu mogla pohađati u jednoj smjeni. Gradonačelnik je podržao ovaj prijedlog i rekao kako će Grad učiniti sve da to ne bude nikakav trgovački centar. M.M.

Gradonačelnik daje vijećniku dokumentaciju na uvid

Radno vrijeme Gradske uprave

Grad Petrinja od 1. ožujka primjenjuje novu Odluku o radnom vremenu Gradske uprave, koje je od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30, a uredovno vrijeme za zaprimanje podnesaka u pisarnici Grada i rad sa strankama sada je od 8,3o do 13 sati. Gradonačelnik i njegovi zamjenici prijam građana obavljat će svakog utorka u trajanju jednog sata, a iznimno, i gradonačelnik i njegovi zamjenici, mogu za rad sa strankama odrediti i druge termine, navodi se u novoj Odluci koju je usvojilo Gradsko poglavarstvo. M.M.

S vjerom u uskrsnuće onih koji su život dali za Domovinu, građanima Petrinje, članovima Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Petrinje, stanovnicima petrinjskih sela i naselja, uskrsnu čestitku upućuju u ime Gradskog poglavarstva gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i u ime Gradskog vijeća Petrinje, predsjednik vijeća dr. Miroslav Petračić te članovi vijeća i poglavarstva Grada s djelatnicima Gradske uprave

žele svim čitateljima Petrinjskog lista i građanima Petrinje sretan Uskrs. 

Petrinjski list broj 27


G

O S P O D A

R

S T

V O

Na temelju članka 12. Odluke o subvencijama u poljoprivredi u Gradu Petrinji za 2007. godinu («Službeni vjesnik», broj 05/07), Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje raspisuje

NAT J E Č AJ za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Gradu Petrinji za 2007. godinu

PREDMET NATJEČAJA: Grad Petrinja će dodjeljivati subvencije za sljedeće aktivnosti: 1. Poticanje proizvodnje 1.1. Poticanje podizanja trajnih nasada 1.2. Poticanje stočarske proizvodnje 1.3. Poticanje ekološke proizvodnje 2. Poticanje investicijskih ulaganja 3. Poticanje tradicijskog ruralnog razvoja 4. Poticanje udruživanja, institucija i stručnih službi u poljoprivredi OPĆI UVJETI: Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Petrinje, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže gradsku subvenciju na području Grada Petrinje. Subvencija će se dodjeljivati za razdoblje 2007. godine. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA: Kriteriji za dodjelu sredstava određeni su u Odluci o subvencijama u poljoprivredi u Gradu Petrinji za 2007. godinu («Službeni vjesnik», broj 05/07). POTREBNA DOKUMENTACIJA: Zahtjevi za subvencije u poljoprivredi dostavljaju se u propisanom obliku uz pripadajuću dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu, a mogu se podići u sobi 36 u Gradu Petrinji, odnosno dostupni su na službenoj stranici Grada Petrinje www.petrinja.hr. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA: Natječaj je otvoren do 31.12.2007. godine, odnosno do utroška sredstava. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI: Grad Petrinja, Upravni odjel za gospodarstvo i proračun, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja. INFORMACIJE: Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i proračun, Odsjek za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo, na telefon 044/515-236. Zahtjevi s nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati, a o ishodu subvencioniranja svi koji podnesu zahtjev bit će obaviješteni pisanim putem. Petrinjski list broj 27 


P R

E G L

E

D

D O G A

POČELA OBNOVA „ŠTUKE“ Petrinjski ribolovci i članovi petrinjske HVIDR-e, 17. ožujka čišćenjem temelja, započeli su obnovu Ribičkog doma. ‘’Akcije će se nastaviti dok ne očistimo temelj, a početkom travnja održat ćemo i Izvanrednu skupštinu na kojoj ćemo utvrditi daljnje konkretne radove i satnicu radne obveze članova Udruge u obnovi Doma. Prijedlog je da za svakog člana radna obveza bude 20 sati, s tim da će članovi stariji od 60 godina ove obveze biti oslobođeni. S Gradom je dogovoreno rješavanje divlje deponije oko Doma, a polovicom travnja kad dobijemo idejno rješenje, raspisat ćemo natječaj za izvođenje građevinskih radova. Troškovnik će iznositi oko 700.000 kn, novac ćemo prikupiti od sponzora, a veliku pomoć očekujemo i od Grada, Županije i Zajednice športskih udruga. Do kraja godine planiramo objekt staviti pod krov i postaviti vanjsku stolariju. Ugostiteljski dio ćemo dati u koncesiju, a koncesionar će dovršiti ostale radove’’- rekao je predsjednik Udruge športskih ribolovaca „Štuka“ Petrinja Mladen Orlić. D.K. Vrijedno se čistilo i krčilo

OTVORENE PONUDE ZA PLANINARSKI DOM Za izgradnju planinarskog doma na 415 metara Hrastovičke gore, po projektu njemačke organizacije ASB, Turističke zajednice i grada Petrinje, valjane ponude dostavile su četiri tvrtke, od 13 koliko ih je prošlo očevid mjesta gradnje i vidjelo kameno-drvenu kuću koju treba prenijeti iz Velikog Obljaja. „Ponude se kreću od 679.500 do 1,6 milijun kuna, s odabranim izvoditeljom sklopit će se ugovor, uz rok izgradnje do 180 dana“ rekao je Tomislav Krnić iz ASB. Izletničko-turistička planinarska kuća na Hrastovičkoj gori financira se iz programa CARDS 2003. I danas se s nostalgijom priča o tom objektu, kojeg je Planinarsko društvo Zrin iz Petrinje iznad Hrastovice izgradilo 1938/1939. godine, a već 1940. proširilo planinarski dom. S obližnjom drvenom piramidom- vidikovcem od devet, pa povišenom na 14 metara, bili su mjesto masovnih posjeta prijeratnih izletnika, šetača, planinara. U Drugom svjetskom ratu dom je uništen, a na njegovim temeljima, koji više nisu vidljivi, već ove godine postavit će se nova kuća, sličnog izgleda nekadašnjeg doma, u prizemlju kamena, a na katu drvena, od kestenovine, kakva je i sva šuma u tom prirodnom okolišu. Radi se i projektna dokumentacija za vraćanje vidikovca. A.P.

PRVA PETRINJSKA KOBASIJADA Gradska zabava na kojoj će biti održana i prva petrinjska kobasijada organizira se za 21. travnja. Organizator je gradska organizacija Hrvatske seljačke stranke, a suorganizatori su Grad Petrinja i udruge „Hrvatska žena“ i „Petrinjci za Petrinju“, a medijski pokrovitelj bit će „Petrinjski radio“. Za kobasijadu, domaće proizvode iz svoje kućne radinosti, mogu prijaviti svi građani koji to žele, a potrebno je da kobasice budu napravljene samo od svinjskog mesa, tradicionalne sirovine od koje se prave kobasice u petrinjskom kraju i na cijeloj Banovini. Također je potrebno, uz donošenje uzorka kobasice, donijeti i potvrdu ili kopiju potvrde o provedenom testu mesa na trihinelu (oni koji su potvrdu možda izgubili, kopiju mogu dobiti u veterinarskoj stanici). Kod predaje uzoraka kobasica, na prijavnom listiću, prikupljat će se podatci o pasmini svinje, načinu hranjenja, načinu obavljanja kolinja i procesu dimljenja i sušenja kobasica. Sve prijavljenje proizvode ocjenjivat će stručni žiri sastavljen od eminentnih poznavatelja proizvodnje suhomesnatih proizvoda i kulinara. Žiri će ocjenjivati vanjski izgled, izgled prereza, miris i okus. Svi zainteresirani pozivaju se da uzorke svojih proizvoda predaju 19. i 20. travnja te 21. travnja do 9 sati, ali i da sudjeluju na zabavi za koju se mogu već početi prijavljivati na broj mobitela 091507-39-79. Cijena ulaznice je 50 kuna. Prva petrinjska kobasijada ima i svoju maskotu za koju je idejno rješenje napravila mlada dizajnerica Ana Martinović. Čast nam je da će upravo čitatelji „Petrinjskog lista“ biti prvi koji će vidjeti ovu zgodnu maskotu- PETRINJSKOG KOBASKA. K.J.Đ A

N

J A

Ostvaruje se ideja o povezivanju Nebojana i Letovanića

SVE BLIŽA PLOVIDBA SKELE PO KUPI Učinjeni su novi koraci za povratak skelskog prijelaza preko Kupe između Nebojana i Letovanića. S prijedlogom petrinjske, desne strane, suglasni su susjedi na drugoj, lekeDogovor uz Kupu u Letovaniću ničkoj obali, gdje je 21. veljače održan sastanak na nizbrdici prema rijeci, nasuprot skele koja godinama rješenje čeka na suhom. „Postoji obostrani interes za povezivanje dvaju obala preko naše zajedničke rijeke“ izjavio je načelnik općine Lekenik Ivica Perović. Suglasili su se Joso Brdarić, vijećnik ovoga sela u općini Lekenik i Stjepan Krnic, predsjednik Vijeća MO Letovanića. „U kratko vrijeme već je puno napravljeno, dogovoren je dolazak na pregled stručnjaka iz Hrvatskog registra brodova, izdavanje dozvole zatražit će se u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, razgovarati sa Županijskom upravom za ceste. Primijenit ćemo iskustva Sunje i Martinske Vesi, koji za svoje skela na Savi dobivaju državne poticaje“ rekao je dr. Miroslav Petračić, predsjednik Gradskog vijeća Petrinje. „Ovo je već drugi veliki dogovor. Kako je krenulo skela će u vodu ovo ljeto, bilo bi predivno da zaplovi za obljetnicu Oluje, jer će postati ploveći spomenik i jedinstveni simbol Domovinskog rata“ zadovoljno je ustvrdio Vlado Draženović, gradski vijećnik Petrinje, predsjednik Povjerenstva za skelu i predsjednik DC, koja već duže vrijeme potiče povratak plovila na Kupu, uz potporu 700 potpisa osoba s obje strane rijeke. „Gradska vlast Petrinje sluša građane, podržava i prihvaća njihove dobre i izvedive ideje. U ovogodišnjem proračunu planirano je 150.000 kuna za popravak i obnovu skele, nasukane na desnoj nebojanskoj obali – preko Kupe s letovanske strane pokazao je dr. M. Petračić

Skela se može popraviti A pokraj nje 6. ožujka našli su se stručnjaci za brodarstvo. „Ova se skela dade popraviti i uspostaviti prometovanje preko Kupe“ optimističko mišljenje izrekao je Dubravko Bedeniković, direktor Brodocentra Sisak. Na pregled nasukane skele došli su i Nikola Brnardić, iz iste galdovačke tvrtke poznati stručnjak za riječnu brodogradnju, te Gordan Krpanec, menadžer Hrvatskog klastera brodogradnje iz sastava Hrvatske udruge poslodavaca. „Hrastove podnice mogla bi izraditi Stolarija Petrinja, članica našega Klastera“ predložio je odmah G. Krpanec. „Skelu treba podignuli za detaljni pregled podišta, produžiti ulazno-izlazne rampe, vidjeti kakav joj treba motor“ pričali su stručnjaci za brodogradnju. Antun PETRAČIĆ

Stručnjaci za brodogradnju pregledali su plovilo

Petrinjski list broj 27


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

POČINJE SNIMANJE SERIJALA O ZLOČINIMA U PETRINJI

“ISTRAGA’’ U PETRINJI

Sistematski će biti obrađeni svi zločini iz Domovinskog rata. Od ubojstva Josipe Kožić, civila i branitelja u Kraljevčanima i Dragotincima, ubojstva hrvatskih branitelja kod Vile i Nove bolnice i civila kod Marinke, ubojstvo i masakr hrvatskih policajaca u zaseoku Bjelovac, zarobljavanje u Gavriloviću. ‘’Bit će snimano sve ono o čemu postoji dokumentacija i bit će dosta burno. Ne za nas, nego za one koji su naredili i počinili zločine, a žive u našem gradu nekažnjeno. Sva dokumentacija nakon emitiranih emisija bit će proslijeđena na procesuiranje Županijskom državnom odvjetniku Stipi Vrdoljaku’’ – naznačio je Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Petrinje. Snimanje bi trebalo početi nakon Uskrsa, a jedan od zaslužnih za ovaj serijal je Ivica Pandža – Orkan. M.M. Novinarska skupina OŠ Dragutina Tadijanovića intervjuirala ekipu Istrage.

UČENICI UZ “ISTRAGU’’ Dolazak ekipe Istrage izazvao je i pozornost učenika, pa su članovi novinarske skupine OŠ Dragutina Tadijanovića, koja uređuje i izdaje školski list Slap, napravili intervju s autoricom Kamera istrage je sve zabilježila rekonstrukcija Ivanom Mandić i voditeljem emisije Robertom Valdecom. Profesor Goran Marjanović, voditelj novinarske skupine, obrazložio je razloge susreta i naznačio kako je Istraga jedna od najgledanijih emisija njegovih učenika, a Dijana Devčić pripremila je brojna pitanja, na koja su strpljivo odgovarali Ivana i Robert. Petrinjski osnovnoškolci predstavili su svoju školu i svoj list, dobili su nekoliko novinarskih savjeta, a nakon slikanja ekipa Nove TV uručila im je prigodne darove s logom Istrage. O svemu više, vjerujem da će se moći pročitati u novom broju Slapa. M.M. Inzistiraju na istini, osuđuju emisiju HTV-a i vandalizam

OŠTRE OSUDE KOORDINACIJE UDRUGA Članovi Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Petrinje, 5. ožujka održali su sastanak nakon kojeg je doneseno nekoliko zaključaka.’’ Inzistiramo na istini i osuđujemo emisiju državne televizije na temu ‘’Lora’’, a uputit ćemo i dopis HTV-u i ostalim mjerodavnima, jer se ne smije zaboraviti da rat se vodio u Hrvatskoj’’- naznačio je Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije i najavio pismeno očitovanje. Izvijestio je kako u emisiji ‘’Istraga’’ napokon počinje serijal o zločinima počinjenima na području Petrinje i kako će u snimanje, kao svjedoci stradanja, biti uključeni članovi koordinacije. Ivica Horvatić, predsjednik Udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja oštro je osudio vandalizam u gradu: ‘’To prelazi već sve granice. Dosta nam je bilo rušenja i uništavanja u Domovinskom ratu. Ako treba, članovi Koordinacije će početi dežurati u gradu i slikati počinitelje, a dat ćemo i naše telefone na uporabu, da nam građani mogu javiti gdje se što događa. Treba obznaniti javno i njihova imena’’, rekao je Horvatić i naznačio da Koordinacija apelira i na roditelje koji trebaju paziti na svoju djecu. Razgovaralo se i o preduskrsnoj akciji za djecu, uključivanju u karavanu ‘’Da se ne zaboravi’’, ovogodišnjem posjetu Blajburgu i stanju zgrade u kojoj se nalaze. ‘’Ne odustajemo od toga da ovo bude Dom hrvatskih branitelja’’, zaključeno je na prvom ovogodišnjem sastanku Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Petrinje. M.M.

ČLANOVI HSP-a U ŠESTINAMA Članovi Podružnice Hrvatske stranke prava Petrinja, 28. veljače, posjetili su Šestine, gdje se obilježila 111-ta obljetnica  smrti Oca domovine dr. Ante Starčevića, utemeljitelja moderne hrvatske državotvorne misli te osnivača Stranke prava. Predsjednik podružnice HSP Petrinja Darko Dumbović, njegov zamjenik Tomislav Ross, predsjednik mladeži Josip Butina, tajnica stranke Gordana Dumbović i ostali članovi predsjedništva u Šestinama  su se sastali sa svojim kolegom, saborskim zastupnikom HSP-a Pejom Trgovčevićem kod crkve sv. Marka. Zajedno s izaslanstvima ostalih podružnica iz cijele Hrvatske, prigodnim riječima uz minutu šutnje te polaganje vijenaca i paljenje svijeća,  prisjetili su se Starčevićeve ideje o hrvatskoj neovisnosti.  K.J.

3. AKCIJA DDK U prostorijama Crvenog križa, 13. ožujka, održana je 3. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 18 darivatelja, a prikupljeno je 17 doza krvi svih krvnih grupa. Slavku Francu tada je bilo 60., Dušanu Metikošu 59., a Nevenki Šimek 45. darivanje. D.K.

Uvodi li se napokon red u parku tijekom vikenda?

POČELA DEŽURSTVA U PARKU

Zahtijevaju istinu, osuđuju vandalizam

Petrinjski list broj 27

Zbog učestalih noćnih devastacija, na zahtjev građana i poticaj Grada, djelatnici Poduzeća ‘’Komunalac’’ počeli su s jutarnjim dežurstvima subotom i nedjeljom. Zajedno s komunalnom službom dežurat će tijekom vikenda kad je najviše nereda, jer mladi od parka tijekom noći naprave smetlište od boca, vrećica, papira i ostalog smeća, naznačio je direktor poduzeća Zvonko Belošević, čiji djelatnici su počeli i s uređenjem Trga hrvatskih branitelja. Već su razmjestili 20 žardinjera, posadili proljetnice, a uređuju i dio pločnika. M.M.
P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

NOVO ČELNIŠTVO UDRUGE UDOVICA

RUŽICA PEĆIRKO PONOVO PREDSJEDNICA ‘’Svih 57 članica koje skrbe o 30 djece i dalje će čuvati uspomenu na veliku žrtvu supruga i očeva koji su ugradili živote u stvaranje Hrvatske.’’, rečeno je na 11. izvještajnoj i 7. izbornoj skupštini Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata grada Petrinje, održanoj 26. veljače kada je izbrano i novo čelništvo. U izvršnom odboru su Đurđa Bobinac, Ankica Brkiš, Marina Lokner, Ivančica Marinović, Dragica Pleša, Ružica Pećirko i Marijana Vidović. Članice Nadzornog odbora su Ivka Gorupić, Mare Grgec i Vesna Šturm – Šarić, a u sudu časti Vjekoslava Dražetić, Marija Martan i Ankica Tonković. Izvješće o dosadašnjem radu podnijela je dosadašnja predsjednica Ružica Pećirko, naznačivši da je Udruga koja broji 57 članica, osnovana s ciljem očuvanja velike žrtve njihovih supruga i očeva koji su ugradili živote u stvaranje Hrvatske. Plan rada za 2007. godinu predočila je dopredsjednica Ankica Brkiš, posebno naznačivši da će se Udruga kao i do sada zalagati za što brže pronalaženje podataka koji bi omogućili brži pronalazak branitelja koji se vode kao nestali i u otkrivanju ratnih zločina i njihovih počinitelja, ali i zahtijevati zaštitu tekovina Domovinskog rata i digniteta poginulog, umrlog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja. Potporu u radu dali su, obraćajući se prigodnim riječima, Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije Novo čelništvo Udruge udovica Udruga proisteklih iz Domovinskog rata i Ivica Horvatić, predsjednik Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Grada Petrinje. Članice Izvršnog odbora 27. veljače održale su sastanak na kojem su za predsjednicu ponovo izabrale Ružicu Pećirko, Đurđa Bobinac je dopredsjednica, a Ankica Brkiš tajnica. M.M.

Smijeh i pljesak u Domu za psihički oboljele odrasle osobe. Novac je prikupljen tijekom humanitarne akcije, koja je na Gradskoj tržnici održana 10. ožujka, a na kojoj su članice Interesnog odbora žena petrinjske podružnice HNS-a prodavale pekarske proizvode Pekare ‘’Dumbović’’ . ‘’Na ovu akciju, kao i većinu drugih koje provodimo unazad 6 godina u humanitarne svrhe, odlučili smo se u ovim korizmenim danima, odnosno danima odricanja, kako bismo pomogli našim bolesnim sugrađanima na koje najčešće zaboravimo.’’ izjavila je predsjednica Interesnog odbora žena Nevenka Trajbar, koja je zajedno sa predsjednikom gradskog i županijskog HNS-a Darinkom Dumbovićem, predala Njima je svaka pomoć dobro došla Predaja donacije glazbenu liniju u Domu za psihički oboljele odrasle osobe u Petrinji. U ime 96 štićenika, zahvalila je Martina Selak, koordinatorica doma, koja je naznačila da je sav prostor temeljito obnovljen i uređen, zidove krase likovni i drugi radovi koje su izradili sami štićenici, s kojima se konstantno radi u terapijskim radionicama. Zamjenik gradonačelnika Dumbović dobio je odgovore i na pitanje što im je još neophodno.’’Potreba je mnogo i svaka nas donacija raduje. Vidjeli ste i sami kako su naši štićenici reagirali’’, rekla je Selak. Ipak smo saznali da im trebaju, vjerovali ili ne - tanjurići. Oni mali zaobljeni desertni, na koje bi mogli staviti kolače ili salatu. I trebali bi biti od inoxa da se ne mogu razbiti. Možda će ih i dobiti! Vrlo brzo… M.M.

Novogodišnjim koncertom 1. siječnja 2008. počela “Godina limene glazbe’’.

U SUSRET 200. OBLJETNICI Tako je rečeno 2. ožujka na redovitoj godišnjoj skupštini Gradske limene glazbe Petrinja, na kojoj je izvješće o prošlogodišnjem radu podnio predsjednik glazbe Davor Mazalin, naznačivši da su tijekom prošle godine održali 14 nastupa, kupili jedan saksofon i dvije trube, a osigurali su i sredstva, snimili i promovirali CD-e Big banda. ‘’Posebno me veseli početak suradnje s Marijom Lovreković i Darkom Komlinovićem, našim vokalima koji su, ne samo osjetili našu atmosferu, nego je svojom osobnošću još dodatno pozitivno naelektrizirali’’, rekao je Mazalin, dodavši da se posebno ponose brojnim renomiranim glazbenicima među kojima su Oliver Ereš i Antonio Geček, a koji su tijekom godine svirali na njihovim koncertima. ‘’Promocija CD-a bio je vrhunSložno u susret 200. obljetnici ski glazbeni doživljaj i koncert za pamćenje’’, dodao je Mazalin, a i ova će godina biti i te kako radna, jer već počinju pripreme za 200. obljetnicu petrinjske limene glazbe. Tomislav Komes, tajnik glazbe, ugodno je iznenadio vrlo ambicioznim planom obilježavanja ove značajne obljetnice koja će tijekom cijele 2008. godine biti obilježena koncertnim i izložbenim aktivnostima i izdavačkom djelatnošću, o čemu će „Petrinjski radio“ redovito izvještavati, jer je medijski pokrovitelj. Budući je program zaista opsežan, za sada izdvajam samo retrospektivni koncert pod radnim nazivom ‘’Što smo radili u proteklih 200 godina?’’ na kojem će biti izvedena i najstarija kompozicija iz arhiva glazbe. Potporu glazbi u svemu što je do sada učinjeno i onome što slijedi dali su, u ime Grada Izabela Žilić, pročelnica UO za društvene djelatnosti i Hrvoje Tomo Bešlić, u ime ogranka Matice Hrvatske u Petrinji. Matej Stanešić, jedan od trojice najstarijih članova po glazbenom stažu, dio svog honorara koji dobiva kao Gradski vijećnik darovat će glazbi za notne knjižnice, a to je dobar početak, jer za obilježavanje 200. obljetnice trebat će im puno financijskih sredstava i pomoć donatora i sponzora. M.M.

10

Petrinjski list broj 27


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

TRAŽIMO PROGLAŠAVANJE PREVENTIVNIH MJERA

STOP DEVASTACIJI ZRINSKE GORE Kako bi se Zrinska gora, Petrinjčica i Vučjak izuzeli od gospodarenja, samo je jedan od zahtjeva Interesenog odbora za zaštitu okoliša Hrvatske narodne stranke Sisačko-moslavačke županije, koji je u Petrinji 13. ožujka započeo Javnu kampanju pod nazivom ‘’Zaštitimo Zrinsku goru’’. ‘’Peticija ide Županiji, Hrvatskim šumama i dalje, ako bude potrebno. Javnom kampanjom tražimo, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, proglašavanje preventivnih mjera zaštite kako bi se Zrinska Gora, Petrinjčica i Vučjak izuzeli od gospodarenja i načinio se program zaštite toka rijeke i šumskih ekoloških sustava.’’, izjavio je Darinko Dumbović, predsjednik gradskog i županijskog HNS-a, detaljno izvijestivši o ciljevima i načinu provođenja kampanje. Predlažu da se Županijskim prostornim planom obuhvati i zaštiti Zrinska gora, da se načini Program zaštite šumskih ekoloških sustava, očuva vodotok Petrinjčice, sačuvaju arheološka i paleontološka nalazišta, sanira infrastruktura i obnove tradicijske gospodarske djelatnosti i razvoj eko-turizma. Na akciji je prikupljeno petstotinjak potpisa potpore, a važno je reći da su Hrvatske šume prošle godine za eksploataciju sječe šuma uplatile samo 109.000 Kn: ‘’To je još uvijek jako malo. To je samo simbolika i lokalna samouprava mora imati veći nadzor nad sječom, jer nikada nemamo točne informacije, a pogotovo je problem što tamo gdje su sasjekli, nisu vratili drvo natrag. To je ključna Građani potpisivali peticiju stvar.’’ rekao je Dumbović. Zvonko Belošević, predsjednik županijske Skupštine naznačio je, kako ovaj poticaj neće ostati samo na Petrinji i kako će u rješenje ovog problema, uz Županiju, uključiti i resorno Ministarstvo, koje i treba donijeti konačnu odluku. M.M. Čišćenje kanala za izgradnju mostića s pješačko-biciklističkom stazom

REVOLT NEZADOVOLJNIH MOŠČENIČANA Početak čišćenja zaraslog i godinama neodržavanog potoka Mošćenice, izazvalo je veliko uzbuđenje i uzrujanost kod nekih mještana. Ogorčena je najprije Mira Beneta, Mošćeničanka s boravkom na Viktorovcu u Sisku, jer joj još nije obnovljena, u ratu minirana, katnica. „Susjedi su mi telefonirali o rušenju voćnjaka unutar moga posjeda u Ul. Ante Starčevića broj 112. Zatekla sam radnike Vodoprivrede koji su ušli preko moje međe. Dok sam došla već su srušili po dva stabla oraha i jabuke, te jednu šljivu, krušku i bor. Voćke su starije od 20 godina i tražit ću naknadu. Radove nisu najavili, ni obavijestili, zašli su neovlašteno u moje vlasništvo. Odmah sam u Petrinju zvala policiju, koja je napravila zapisnik, a u Sisku intervenirala u upravi Vodoprivrede“ rekla nam je vlasnica zemljišta u središtu Mošćenice. „Šteta je najmanje 3000 eura, posebno su vrijedna orahova stabla, rušili su u privatnom posjedu, dublje i dalje od četiri metra, koliko je pravo služnosti od obale“ dodao je Branko Peškir, nevjenčani suprug Mire Beneta. „Čula sam da namjeravaju ući bagerom i ostalom mehanizacijom. Neka se samo usude, ne dozvoljavam na mome bilo kakve radove, zabranjujem im i prilaženje i prolaženje“ – oštra je vlasnica Mira Beneta. Radovi uz potok uzbunili su i Goranku Pereković- Cvetanović, iz iste glavne mošćeničke ulice. „Kakav je to red i zakon ako državni radnici ne poštuju minimalna pravila pristojnosti. Nitko nas službeno od Vodoprivrede nije izvjestio o radovima u tzv. Jami, naslijeđenom obiteljskom posjedu. Saznala sam tek od susjeda, a bio bi red i pristojnost da su nas pozvali izvođači ili financijeri i pitali, objasnili smatra naša sugovornica. „Radovi uz potok Mošćenicu u nadležnosti su Hrvatskih voda, a od Grada Petrinje zatraženi zbog postavljanja pješačkih mostića preko potoka Cigljenjak i Mošćenica, kao nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze kroz naselje“ rekao je Darinko Dumbović, predsjednik MO Mošćenice i zamjenik gradonačelnika Petrinje. „ Obišla sam spornu lokaciju i dala nalog da se premjeri i iskolči međa. Ako se s radovima ušlo u tuđi posjed i ako je napravljena šteta, platit ćemo odštetu“ izjavila je Tatjana Dovranić-Kardaš, voditeljica ispostave Vodnog gospodarstva Banovina. A.P.

U Mošćenici se čisti i krči

SRETAN I RADOSTAN USKRS SVIM LJUDIMA DOBRE VOLJE ČESTITAJU ČLANOVI UDRUGE

„PETRINJCI ZA PETRINJU“

Petrinjski list broj 27 11


P R

E G L

U ŽUPANIJI TRI DOMA ZDRAVLJA

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

Sretan Uskrs želi Vam

Prihvaćanjem Odluke o podjeli Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na 34.sjednici Županijskog poglavarstva i 10.sjednici Županijske skupštine od 1. svibnja 2007. godine na području Sisačko-moslavačke županije radit će tri Doma zdravlja i to u Sisku, Kutini i Petrinji.Za novonastale zdravstvene ustanove svoju suglasnost još treba dati Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, a svaki od njih preuzima bivše ispostave na svom području. Dom zdravlja Petrinja, sa sjedištem u Petrinji, Matije Gupca 4, preuzima ispostave Petrinja, Glina i Topusko, koje obuhvaćaju Gradove Petrinju i Glinu, te Općine Topusko i Gvozd. Djelatnosti u petrinjskom Domu su: obiteljska (opća) medicina, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, predškolske djece i starijih osoba, medicina rada, zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, patronažna zdravstvena zaštita, hitna medicinska pomoć, zdravstvena njega, palijativna skrb bolesnika, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika, te sanitetski prijevoz. I.M.

SMIT COMMERCE d.o.o. Zagreb, Stupnik suvremena je trgovačka kuća koja svoj dosadašnji uspjeh temelji na visoko kvalitetnim djelatnicima. Šireći poslovanje Smit Commerce želi zaposliti visoko motivirane osobe. Stoga tražimo djelatnicu na slijedećem radnom mjestu:

PRODAVAČICA - BLAGAJNICA

Uvjeti: - SSS/VSS TRGOVAČKOG ILI AGRONOMSKOG SMJERA. - POZNAVANJE STRANOG JEZIKA, - JEDNA GODINA RADNOG ISKUSTVA NA SLIČNIM POSLOVIMA, - VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE, - SKLONOST TIMSKOM RADU, - KOMUNIKATIVNOST, ŽELJA ZA STJECANJEM NOVIH ZNANJA. - UZ MOTIVIRANOST I PREDANOST RADNIM ZADACIMA POSLOPRIMAC IMA MOGUĆNOST NAPREDOVANJA Ponudu s kratkim životopisom pošaljite u roku 8 dana po objavi oglasa na adresu: SMIT COMMERCE, GORNJOSTUPNIČKA 9 b , 10255 ZAGREB, STUPNIK s naznakom «ZA NATJEČAJ» 12

Petrinjski list broj 27


D R U Š T

V A

I

U

D R U G E

Zaredale skupštine DVD-a

GASITI GLAVOM, NE SRCEM! Požare treba gasiti glavom, a ne srcem, dobra volja nije uvijek najbolja, dobro znaju u DVD-u Graberje, jer se za lanjskog požara u kući, u spašavanju njihova mještanina, neoprezno povrijedio mladi vatrogasac. Ovo (ne)iskustvo spomenuo je Stjepan Kušan, predsjednik seoskog DVD-a na drugoj redovitoj godišnjoj skupštini 23. veljače, a na opreznost i pribranost prilikom intervencija sve vatrogasce pozvao i predsjednik Vatrogasne zajednice grada Ljubo Orabović. Zbog stalne nestašice pitke vode u selo se dovezlo oko 50 cisterni, a uz članove domaćeg KUD-a Seljačka sloga, složno zajednički radilo se na obnovi doma i igrališta. U ovoj godini DVD planira pomlađivanje i omasovljavanje društva, te dograditi vatrogasno spremište. Na skupštinu su se odazvali prijatelji iz svih DVD-a, te oba zamjenika gradonačelnika, od kojih je Darinko Dumbović rekao da manjka samo DVD Mošćenica, kojeg će obnoviti i vratiti u Vatrogasnu zajednicu. A.P.

TABORIŠTE OSNIVA ŽENSKU EKIPU

GORJANI ĆE SLAVITI STOTU OBLJETNICU

Ivan Palaić u svojstvu predsjednika DVD-a Taborišta na skupštini 17. ožujka pobrojao je aktivnosti u 2006. godini. „Obnovili smo spremište, počeli gradnju vatrogasne garaže, intervenirali u četiri požara, pregledali vodovodnu mrežu i hidrante, aktivno sudjelovali u svim svečanostima svoga sela, cilj nam je zadržati tradiciju, pomladiti i ojačati društvo osnovano 1954. godine. Vatrogastvo je naša tradicija, ponos i čast“ u ime 120 članova u ovom DVD-u naveo je I. Palaić. Namjeru osnivanja ženske ekipe za sudjelovanje u natjecanjima pohvalio je predsjednik VZ Petrinja Lj. Orabović, koji je svim dragovoljcima najavio uvođenje vatrogasne naknade za njihova dežurstva i intervencije. Vatrogascima Taborišta čestitali su predsjednik Gradskog vijeća Petrinje dr. Miroslav Petračić i predsjednik Skupštine Sisačko-moslavačke županije Zvonko Belošević, koji su domaćinima predali pozdravo pismo zamjenice županice Marijane Petir, a odmah je i pročitano cijelom skupu. A.P

U BUDIČINI DVIJE SKUPŠTINE ISTU VEČER U svom seoskom domu u Budičini, istu večer, u subotu 10. ožujka, jednu za drugom odvojene godišnje izvještajne skupštine održali su najprije članovi KUD-a Budičanka, a zatim i pomlađenog DVD-a. Poslije su oba društva zajedničkom večerom počastili i uz tamburaše skupno zabavili svoje goste. „Lani smo gasili dva požara, dobili svečane odore i vatrogasnu opremu, a ovo ljeto organizirat ćemo proslavu jubilarne 80.-obljetnice postoPomlađeno čelništvo janja“ najavio je Ivica Mikulić, predsjednik DVD-a Budičine. I ovdje su nazočili prijatelji iz ostalih sedam društava s područja grada, a u ime Vatrogasne zajednice Petrinje obratio zamjenik predsjednika Ivan Palaić. A.P.

Vatrogascima Gora uručena su priznanja za dugogodišnje članstvo DVD Gora svoju 99. godišnju skupštinu održalo je 3. ožujka, a predsjednik Ivan Pribilović u izvješću o lanjskom radu istaknuo da su se na izvanrednoj skupštini pokrenuli iz pasivnosti i mrtvila, a ubrzo složno sagradili, privremeni prostor za pohranu opreme i okupljanje. Na skupštini je priznanja i zahvalnice primilo 15 vatrogasaca za 30 godina staža, deset za 20, i osam članova s deset godina u DVD-u. „Idemo dalje! U 2008. godini slavit ćemo stotu obljetnicu, spremamo se obnoviti i naš u ratu porušen društveni dom“ velike poslove pred ovim društvom, uz pomoć Vatrogasne zajednice Petrinje, najavio je njihov predsjednik I. Pribilović. Dok ne dobiju svoj dom, predsjednik Lovačke udruge Srna iz Gora, Vlado Kireta, ponudio je vatrogascima na korištenje lijep i uređen njihov lovački dom, u kojem je i održana skupština. Domaćine su pozdravili zamjenik gradonačelnika Petrinje dr. Krešo Kovačićek, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Ljubo Orabović i Ivica Šulentić, te predstavnici ostalih DVD-a, iz Petrinje, Budičine, Taborišta, Hrastovice, Prnjavora Čuntićkog, Graberja i Nebojana. A.P.

‘’BUDIČANKA’’ DOBILA PRIZNANJE I SLUŽBENI POZIV ZA ‘’ĐAKOVAČKE VEZOVE’’ Na redovitoj godišnjoj skupštini KUD ‘’Budičanka’’, Vlado Žižak, tajnik Hrvatsko-mađarske Udruge ‘’Prijateljstvo’’ uručio je Barici Mikulić, predsjednici KUD-a i službeni poziv za sudjelovanje na ovogodišnjim ‘’Đakovačkim vezovima’’ u srpnju, a priznanje su dobili za dosadašnju uspješnu suradnju. ‘’Prošle godine bili smo u Mađarskoj i na najbolji mogući način prezentirali tradiciju i svoje običaje’’, naznačila je tajnica Ljubica Kovačević u izvješću o radu za 2006. godinu. Barica Mikulić uručila je predstavnicima prijateljskih društava Zahvalnice, a dobili su ih i Grad Petrinja i „Petrinjski radio“. Prigodnim riječima obratio se i Povjerenik Mjesnog odbora Mijo Boltužić, koji je istaknuo da sve što se događa u Budičini zajedno organiziraju, a izrazio je i nadu u pomlađivanje društva, osobito tamburaške sekcije. Zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek naznačio je kako će Grad i dalje financijski pomagati rad društva. U prigodnom programu nastupio je KUD ‘’Bročica’’. M.M.

V. Žižak uručio priznanje predsjednici društva

Petrinjski list broj 27 13


D R U Š T

V A

I

U

D R U G E

MARIJAN JURIĆ PONOVO PREDSJEDNIK Članovi Pčelarske udruge «Petrinja», 04. ožujka, na Izbornoj skupštini, predsjednički mandat ponovo su povjerili Marijanu Juriću, koji je istaknuo da će Udruga i dalje nastaviti dobro raditi i surađivati s ostalim gradskim i županijskim udrugama, a pčelari nisu samo pčelari, već su i ekolozi koji sa šumarima i voćarima rade na zaštiti prirode našeg područja Banovine. U Upravni odbor imenovani su Ante Balen, Boris Bučar, Slobodan Nišević, Mateo Mikulić, Igor Petrović i Ferdo Zukanović, a u Nadzorni odbor; Mato Bučar, Drago Peček i Dragan Nišević. ‘’Ostvarivanje ‘’Programa zaštite i gospodarenja sastojinama pitomog kestena’’ i rasporeda pčelara na kestenovoj paši, realizacija Inicijative za osnivanje „Centra za šljivu i kesten”, sudjelovanje s Udrugom DIC na upoznavanju školske djece s pčelarstvom, projekt izrade košnice ‘’Krizmanovke’’ i nabava punilice za mala pakovanja meda, glavne su zadaće Udruge u narednom razdoblju’’- rekao je tajnik Đuro Juić. Na skupštini je predstavljen i novi vizualni identitet- znak, zastava, bedž i žig Udruge, a za idejno rješenje izabran je prijedlog sisačkog akademskog slikara Alema Biočića. D.K. Zastava, pečat i grb pčelara

OCJENJIVANJE VINA Vinogradari i voćari 15. ožujka predali su 43 uzorka vina za ‘’4. Izložbu i ocjenjivanja vina’’. Ove godine u Petrinji izložba će biti po Europskim standardima, a sedam profesora enologa s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, ocijenit će prema kemijskoj analizi predane uzorke vina zastupljenih sorti u vinogradima vinogradara s područja Petrinje, Siska, Lekenika, Velike Gorice i Zagreba. ‘’Najbrojniji uzorci su ‘’miješanog vina’’, a ostalo su od bijelih; škrlet, pinot, traminac, rajnski rizling, a od crnih; portugizac, crni pinot, bermet i frankovka’’ - rekao je tajnik Udruge vinogradara i voćara Petrinjskog vinogorja Želimir Novaković. Na prikupljanju i predaji uzoraka zatekli smo Mošćeničana Juricu Milkovića: ‘’Predao sam 6 butelja miješanog letovanskog vina i drago mi je što će to biti do sada prva kvalitetna izložba, a nadam se da će i moje vino biti dobro ocijenjeno. U vinogradu imam oko 400 panjeva chardonnaya, bijelog pinota, zelenog silvanca i nešto malo rizlinga, pomažu mi i sinovi koji su već osvojili srebrne medalje na izložbama u Kutini i Varaždinu.’’ D.K.

Puno posla čeka enologe

IZLET NA „PAPUK“ Petrinjski i sisački planinari iskoristili su prekrasan sunčan dan 18. ožujka za boravak na jednodnevnom izletu na Papuku. ‘’Izlet nosi naslov ‘’Papučki jaglaci’’, a svake godine u ovo vrijeme na Papuku se tradicionalno okupi oko dvije tisuće planinara iz cijele Hrvatske, među kojima je bilo i 17 petrinjskih. Okupljanje je bilo u Velikoj kod planinarskog doma ‘’Lapjak’’, odakle su planinari, različitim markiranim stazama krenuli u obilazak prirodnih ljepota Papuka’’- rekao je tajnik Planinarskog društva „Zrin“ Petrinja Ivica Šustić. D.K.

UMIROVLJENICIMA IZLET, KAZALIŠTE, OGRJEV I PAKETI Na prvom ovogodišnjem kupanju u međimurskom izletištu sv. Martin, 20. ožujka, prepunili su autobus petrinjski umirovljenici, a 29. ožujka prvi puta organizirano preko svoje gradske udruge, u kazalište u Zagreb putovalo je 50 umirovljenika, na predstavu Cigle sv. Elizabete, kazalište „Komedija“. “Iznenađeni smo takvim zanimanjem članova za odlazak u Zagreb. Ponudit ćemo još sličnih kazališnih predstava“ kaže predsjednik udruge Marijan Augustić. Upisivano je ogrjevno drvo za novu zimu, uz otplatu na pet mjesečnih obroka i s nepromijenjenom cijenom, 270 kuna za prostorni metar bukve i graba, a 220 kuna za hrast i bagrem. Udruga umirovljenika Petrinje svojim članovima podijelila je 20 paketa hrane i kućnih potrepština, dobivenih iz Gradskog društva Crvenog križa. „Pomoglo se najstarijim, najbolesnijim, nepokretim i članovima s najnižom mirovinom“ doznajemo od tajnice Udruge Rezike Krolo. Većina paketa je razvezena po kućama umirovljenika, a u prostorijama udruge osobno su ih preuzeli 85- godišnji Stjepan Čalić, umirovljenik puna tri desetljeća i 75-godišnja Jaga Kovačević, umirovljena prije 15 godina. A.P. Po pakate su osobno došli S. Čalić i J. Kovačević

14

Petrinjski list broj 27


D R U Š T

V A

I

U

D R U G E

KUL ( KULINARSTVO ), TUR ( TURIZAM ) I KUL-TUR ( KULTURA)

‘’KUL-TUR FEST’’ U PETRINJI

‘’Ideji i projektu, potporu su dali naši ugledni sugrađani okupljeni u Inicijativni odbor, a djelovat ćemo kao promicatelji lokalnih vrijednosti u nestranačkoj organizaciji s dobrom vjerom u duhovnu ispunjenost pojedinca i Grada’’, rekao je na osnivačkoj Skupštini 15. ožujka, u ime Inicijativnog odbora, Želimir Gjengenović. ‘’Petrinja se nema što dokazivati, ali ponekad je zaboravljeni grad. Po mnogo čemu smo uvijek bili prvi i neke vrijednosti treba obnoviti i podići na višu razinu’’, naznačio je u svom obraćanju Vjekoslav Kušan. ‘’Cilj projekta je podsjećanje i poticanje zavičajnih tradicijskih vrijednosti temeljenih na povijesnim i iskustvenim postignućima s težnjom afirmacije i prezentacije prepoznatljivog običajnog i životnog stvaralaštva grada i njegovih žitelja u državi i izvan njenih granica’’, rekao je i predstavio vrlo bogat i osmišljen program ‘’Kultur fest-a 2008.’’ koji će trajati od dana svetog Vinka pa sve do kalendarskog kraja zime, a iz kojeg smo izdvojili samo nekoliko naznaka: Natječaj za tekst svečane pjesme (himne) grada Petrinje, Dan kulture, Ilyrica – festival komornih zborova Hrvatske, Biennale keramike, Otvorenje književnog kluba, Muzej djece, Međunarodna izložba kulinarstva, Noć vina, Bijeli vlak, Ski cup Petrinjčica i Kul-tur fest bal… Skupštini je nazočilo 40 osnivača koji su potpisali Povelju Udruge, za predsjednika je izabran Žarko Švehar, dopredsjednici su Želimir GjenOkupljeni članovi novoosnovane udruge genović i Želimir Novaković, a članovi Upravnog odbora su Petar Rospaher, Goran Marjanović i Hrvoje Bobinac. Savjetnici UO bit će Davor Salopek, Miroslav Abramović i Ivan Rizmaul, producent programa je Vjekoslav Kušan, a Udruga ima svoj Nadzorni odbor i programsko – umjetničko vijeće od dvadesetak članova. Žarko Švehar na kraju se zahvalio osnivačima udruge i dodao: ‘’ Iako već dugo ne živim u Petrinji smatram se i dalje Petrinjcem, i moje veze s gradom i ljudima su dovoljno čvrste, no uvijek me pomalo proganjalo, iako sam nastojao pomagati koliko sam mogao, da nisam dovoljno učinio za svoj grad. Evo prilike za mene i sve vas, da to ispravimo. U gradu djeluje velik broj udruga i nama je jasno da će se mnoge stvari preklopiti, no to nije loše, to može iznjedriti više kvalitete i više aktivnosti. Godina će brzo proći pa ćemo vidjeti jesam li ja i svi mi ispunili ova velika očekivanja.’’ Na skupštini je rečeno kako će čelništvo udruge svoj program i svoje vizije sada prezentirati Gradu Petrinji i svima ostalima s kojima, na dobrobit grada mogu zajedno surađivati. M.M. U županijskoj Udruzi invalida uspješno se provodi rad s djecom s poteškoćama u razvoju

“VESELA KUĆA” U organizaciji Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije drugi mjesec u Petrinji i Kostajnici provodi se individualni logopedski rad s djecom s poteškoćama u razvoju u sklopu projekta „Djeca ljubavi“. Profesorica logopedije Natalija Vidović i voditeljica projekta Aleksandra Milković, 16. ožujka, održale su u prostorijama Udruge u Gajevoj ulici sastanak s roditeljima djece uključenih u project, na kojem se analizirao i ocijenjivao dvomjesečni rad, a dogovorene su i daljnje aktivnosti oko unaprijeđenja skrbi za djecu – članove Udruge. Odlukom Izvršnog i Nadzornog odbora Udruge, od mjeseca ožujka Natalija Vidović zaposlena je na pola radnog vremena, a po dobivanju daljnjih donacijskih sredstava logopedski rad s djecom proširit će se u prostorijama Udruge u Glini i Novskoj. Do tada i roditelji djece uključene u projekt dat će doprinos prikupljanjem novčanih donacija za putne troškove profesorici koja živi u Sisku. Projektom „Djeca ljubavi“, uz individualni logopedski rad s djecom, planirana je i Igraonica, kao i proširivanje pomoći stručnim uslugama defektologa, fizioterapeuta i socijalnih radnika. Kroz dvomjesečni zajednički rad Nataliju su zavoljela sva djeca Povodom toga, predsjednica Udruge Štefica Grubar, roditeljima je najavila rad na projektu „Vesele kuće“ u Petrinji. Ime projektu, čijim bi se sredstvima uredio vlastiti stambeni prostor, dali su sami roditelji, a pomoć u realizaciji Udruga je zatražila od Regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice u Petrinji i tvrtke „SI-MO-RA d.o.o.“ iz Siska koja će u ime Udruge napisati projekt kojim će se natjecati za donacijska sredstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. U “Veseloj kući” uredila bi se Igraonica za djecu, dnevni boravak za članove Udruge, a osim logopedske terapije pružale bi se i ostale zdravstvene usluge odgovarajuće dijagnozi i invaliditetu svakog pojedinog člana Udruge. A. Milković

ZA INFORMACIJE BESPLATNI INFO TELEFON 0800 400 405.

HEPATOS TELEFON

Iz Udruge ‘’Hepatos’’ iz Splita, koja kontinuirano nastoji pomoći oboljelima od hepatitisa izvijestili su, kako su u sklopu svog savjetovališta pokrenuli besplatni info telefon, kako bi zainteresiranima na području cijele Hrvatske pružili potpune i točne informacije o ovoj zaraznoj bolesti. Drže da je od iznimne važnosti u borbi protiv hepatitisa raditi na osvještavanju javnosti. Stoga su do sada pokrenuli niz uspješnih akcija u suradnji s hrvatskim javnozdravstvenim institucijama, ali i većim gradovim. Prema zadnjim podacima u Hrvatskoj je hepatitisom C zaraženo oko 65 tisuća osoba, a hepatisom B oko 90 tisuća. Udruga «Hepatos» je u sklopu svoga Savjetovališta za oboljele zbog toga I pokrenula besplatni info telefon 0800 400 405 kako bi njima, ali i svima zainteresiranima, pružili potpune i točne informacije općenito o ovoj zaraznoj bolesti, ali i praktične savjete o pitanjima koja muča oboljele. M.M.

Petrinjski list broj 27 15


Š K O L

S T

V O

PETRINJCI DOMAĆINI ŽUPANIJSKIH NATJECANJA Županijskom natjecanju iz matematike domaćin je 09. ožujka bila Prva osnovna škola Petrinja. Na natjecanju je sudjelovalo 65 učenika iz 23 osnovne i 37 učenika iz 6 srednjih škola. Za učenike koji su ranije završili s pisanjem ispita, organizirana je predstava u Hrvatskom domu i razgledavanje grada. Domaćin županijskog natjecanja iz fizike za 44 učenika osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije, 13. ožujka, bila je Osnovna škola „Dragutina Tadijanovića“. Predsjednik županijskog povjerenstva za provođenje natjecanja iz fizike Zoran Krnjaić rekao je, kako su pitanja i zadaci u skladu s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom te kako su zadaci i upute stigli elektroničkom poštom, a umnoženi su i distribuirani učenicima pred sam početak natjecanja. Županijskom natjecanju iz kemije domaćin je 14. ožujka bila Srednja škola Petrinja. Sudjelovalo je 66 učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanje se odvijalo u 8 različitih kategorija. Učenici petrinjskih škola bili su među najuspješnijima. U kategoriji 1. razreda srednje škole Silvija Hnojčik osvojila je treće mjesto, a drugo mjesto u kategoriji 2. razreda srednje škole osvojila je Monika Herceg. Kod 3. razreda srednjih škola Đuro Jekić osvojio je prvo mjesto, a Marta Klepić drugo u kategoriji 4. razreda. Valentin Ivančić, učenik 8. razreda Prve osnovne škole Petrinja osvojio je drugo mjesto u kategoriji osmih razreda. Naše vrijedne i uspješne učenike svakako treba pohvaliti, ali pohvalu zaslužuju i njihovi mentori Gabrijela Balković, Ana Durbek i Stevo Tomić. K.J.

GIMNAZIJALCI DEBATIRAJU „Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska će se morati odreći svojih običaja i tradicije“-bila je to tema debatnog sučeljavanja petrinjskog i sisačkog tima gimnazijalaca, održanog 13. ožujka u Srednjoj školi Petrinja. Ovakvih rasprava gimnazijalci će imati još i u srednjim školama u Topuskom, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini i Novskoj. Ova tema tek je jedna od ukupno šest njih za sljedeće debate, a svima im je osnova u nazivu samog projekta „Pred vratima Europske unije“. Kao rezultat debata očekuje se povećano znanje, smanjenje predrasuda te usavršavanje komunikacijskih vještina srednjoškolske populacije. Projekt organizira Sisačko-moslavačka županija, a financiran je iz sredstava programa Phare 2005-Mali projekti potpore. K.J. Gimnazijalci u debati

OBUKA PLIVANJA ZA OSNOVNOŠKOLCE Više od stotinu učenika Prve osnovne škole i OŠ ‘’Jabukovac’’ , 12. ožujka krenulo je na obuku plivanja, koju će kroz 13 tjedana imati na bazenu Športsko rekreacijskog centra Sisak. Sredstva su osigurana u Programu javnih potreba u sportu za 2007. godinu, pa sve troškove od prijevoza do korištenja bazena snosi Grad Petrinja. Obukom je obuhvaćeno 325 učenika svih četvrtih razreda petrinjskih osnovnih škola, utorkom će na obuku učenici OŠ ‘’Dragutina Tadijanovića’’ i područnog odjeljenja u Mošćenici, a četvrtkom učenici OŠ ‘’Mate Lovraka’’ i ‘’Ivana Gorana Kovačića’’ iz Gore. S učenicima su na obuci, koja traje 45 minuta, i njihovi razrednici, a prvog dana djecu su ispratili Ana Bešlić, ravnateljica škole i Veljko Ognjenović, viši stručni referent za društvene djelatnosti Grada. M.M.

Odlazak na plivanje

KLINCI U MALOJ ŠKOLI

Slikovnica se svidjela svima

16

Djeca predškolske dobi koja na jesen polaze u osnovnu školu, krenula su od 2.ožujka 2007.g. tri puta tjedno u predškolu. Predškola je organizirana u dva objekta vrtića u gradu i pri osnovnim školama u Gori, Jabukovcu i Mošćenici. Upisano je 196 djece u 8 odgojnih skupina. U osnovnoj školi u Jabukovcu , nakon prekida od 15 godina, formirala se grupa od 14 djece iz Jabukovca i okolnih sela . Igramo se, pjevamo, istražujemo, crtamo, slikamo…I što je najvažnije, družimo se i tako se pripramamo za “pravu”školu. Dječji vrtić su, 7. ožujka, posjetili zamjenica županice Marijana Petir, Ljubica Ivšić, članica Županijskog poglavarstva, dr. Ana Stavljenić-Rukavina i dr. Ljubica Vranić . Djeci je predstavljena slikovnica o prevenciji zdravlja zubi ”Gric i Grec idu dalje”. Slikovnica slikama i stihovima podržava temeljnu zadaću u razvoju, odgoju i obrazovanju svakog djeteta, a to je čuvanje i unapređivanje zdravlja i osposobljavanje za zaštitu i odgovornost za vlastito zdravlje, koju bi djeca trebala usvajati u najranijoj životnoj dobi. Višnja Vukša

Petrinjski list broj 27


Š U

M

I ,

Š U

M

I

J A V O R

E

SREDIŠTE GRADA MIJENJA IZGLED NOVI DRVORED U TURKULINOVOJ Nakon što je srušen stari krošnjasti drvored javora u Turkulinovoj ulici i nakon obavljenih svih pripremnih radnji, 28. veljače je počela sadnja novog drvoreda. Nina Panjan, članica radne skupine za uređenje zelenih površina, napravila je idejno rješenje i izmjeru na terenu, a obilježena su i mjesta za sadnju svakog stabla.’’ Vodila sam računa da i one krasne lampe dođu do izražaja i meni će sada ovaj dio grada imati sasvim novi izgled’’, rekla je Nina i dodala da se nada da će novi javori opravdati radikalan zahvat uklanjanja starog javora. Na licu mjesta bili su i član poglavarstva Ivica Ljubanović, koji je rekao da je Grad za sadnice izdvojio financijska sredstva iz proračuna. Nabavljeno je 25 sadnica, a cijena jedne je 900 Kn bez PDV-a. Sadnja se obavljala i pod budnim okom člana radne skupine za uređenje zelenih površina, Hrvoja Tome Bešlića, koji je naznačio da su to cijepljeni petnaestogodišnji javori Acer platanoide’s Globosum s kuglastom krošnjom, nabavljeni iz Italije i potvrdio mišljenje mnogih da je stari drvored trebalo srušiti, jer je uz unutrašnjost stabla i korijen bio oštećen. U obilasku su odmah bili gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i njegov zamjenik dr. Krešo Kovačićek, a prema njihovim riječima, zadovoljni su sadnjom, jer se lijepo otkrivaju kandelaberi i poštuje se lijepi niz za drvored. Trenutno krošnje još nisu prolistale, ali kroz neko vrijeme, kad krošnja ozeleni, imat će poseban efekt, rekli su čelnici tijekom obilaska. M.M.

SRETNE USKRSNE BLAGDANE UZ OBILJE MILOSTI I BOŽJEG BLAGOSLOVA želi Vam

obitelj Dolenac i zaposlenici

ŽELJEZNARIJE DOLENAC PROMET Na jednom mjestu kupite: vijke, vijčanu robu, električni i ručni alat, okove za prozore i vr ata, vodovodni materijal, kupaonsku opremu, ker amičke pločice, elektromaterijal. Ususret proljetnom uređenju vaših okućnica nude veliki izbor vrtnog progr ama, kosilica, trimer a, tlačnih prsk alica i vrtnog alata. U ponudi su gusane peći i peći za centr alno grijanje. R adno vrijeme: od 7,00 do 20,00 h subotom: od 7,00 do 14,00 h

Petrinjski list broj 27 17


8. OŽUJAK - DAN ŽENA

Žene obasute karanfilima

‘’Žena je rođena slobodna i ostaje jednaka muškarcima u svim pravima’’, rečenica je, koju je na početku svog obraćanja u ime organizatora, izgovorila Zrinka Ćorić, podsjetivši na borbu za ravnopravnost i važnost žene u društvu, rekavši upravo prve riječi Deklaracije o pravima žena iz 1791. godine. Mala dvorana Hrvatskog doma bila je 8.ožujka prepuna dobro raspoloženih žena, mlađe i starije generacije, koje su uz zanimljiv program, zaista, na najbolji mogući način proslavile svoj dan. Čestitku s lijepim riječima uputili su i Ivica Ljubanović, predsjednik Udruge „Petrinjci za Petrinju“ i Darinko Dumbović, zamjenik gradonačelnika Petrinje, a u prigodnom programu nastupile su članice Zbora umirovljenica ‘’Petrinjska lira’’, baletnog studija ‘’Harlekin’’ i plesačice trbušnog plesa ‘’U pokretu’’. Za dobro raspoloženje bio je zadužen dobro poznat duet “Điba i Manjuso”, a veliko zanimanje izazvale su karaoke. Ivica Ljubanović, Darinko Dumbović i dr. Krešo Kovačićek ženama su darovali karanfile, a na proslavi je bilo i dosta muškaraca, koji su uživali u dobrom ženskom društvu. Pokrovitelj je bio Grad Petrinja, a organizatori Udruga ‘’Petrinjci za Petrinju’’ i podružnica sekcije žena Udruge antifašističkih boraca “Petrinja”. M.M.

Trbušne plesačice u pokretu

Male balerine “Harlekina”

ŽENE HNS-a UZ STARE I NEMOĆNE

Na Dan žena darivale korisnike Doma za starije i nemoćne osobe Lica korisnika Doma za starije i nemoćne osobe u Petrinji najbolje su izrazila zadovoljstvo, jer žene HNS-a povodom Međunarodnog dana žena nisu krafnama darivale Obilazak po sobama samo žene, nego i muškarce. S članicama interesnog odbora žena bio je i Darinko Dumbović, zamjenik gradonačelnika Petrinje i predsjednik gradskog i županijskog HNS-a, koji je svim ženama uputio čestitku, a osim što su slastice dijelili u blagovaonici za vrijeme objeda, obišli su i polupokretne i nepokretne u svojim sobama. Jedna krafna, lijepa riječ i dodir ruke, učinili su čuda. ‘’Ovo nije prvi put da obilazimo i darujemo one koji su u potrebi. Opet ćemo to učiniti’’, naznačila je u ime žena Dubravka Švehar, a zahvalu je, u ime korisnika Doma, uputila ravnateljica Vesna Šturm – Šarić. M.M. Topla riječ čini čuda

18

Petrinjski list broj 27


VRIJEDNE ŽENE GORE I SIBIĆA ČUVAJU TRADICIJU I OBIČAJE Godišnjom skupštinom, 17. ožujka, obilježile su 3. godinu postojanja, a iz Izvješća o radu saznali smo da su tijekom prošle godine uredile Gorski izvor Curak i sva raspela u Sibiću, rekla je u Izvješću o radu predsjednica Udruge Dubravka Tominović, posebno naznačivši da ih je humanitarni karakter Udruge odveo u domove obitelji s mnogo djece kojima su nastojale uljepšati Uskrsne blagdane materijalnom i prijateljskom podrškom. I prošle godine su, a tako će i ove, dočekati i okrijepiti hodočasnike iz Petrinje na blagdan velike Gospe, a i dalje ćemo čuvati tradiciju i običaje. ‘’Kao i općenito u životu, bilo je uspona i padova, ali smo uspjele ostvariti zadane ciljeve motivirajući jedni druge. Promicanjem zajedništva i dalje želimo stvoriti mogućnosti za bolju budućnost naših malih mjesta i spasiti prostor od zaborava’’, rekla je Tominović i prezentirala 3. broj „Glasnika udruge“, koja danas broji 40 članica. Najstarija je osamdesetšestogodišnja Bara Novosel, a najmlađa četrnaestogodišnja Lucija Filipović. Ono što je važno reći, počela je s radom Radionica za izradu ručnih radova, koji su bili izloženi na skupštini koja je održana u prostorijama OŠ ‘’Ivan Goran Kovačić’’ Gora. Pohvalu za dosadašnji rad i poticaj za daljnji rad ženama dao je, u ime Grada Petrinje, zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek: ‘’Da nema vas i ovih starijih članica koje uče vas, a vaš je zadatak da učite mlađe, ostali bi bez tih vrijednih radova, a to je dio naše kulture i tradicije i bez ovakve udruge toga više ne bi bilo.’’, rekao je dr. Kovačićek, a potporu i pohvalu žene su dobile i od pročelnice UO za društvene djelatnosti Izabele Žilić i direktorice Turističke zajednice Ivanka Držaj, koja im je čestitala na ustrajnosti njegovanja tradicijske kulture i rekla: ‘’Ja vas lijepo molim da ove prekrasne autohtone radove prijavite Turističkoj zajednici da ih proglasimo petrinjskim suvenirima.’’ Prigodne riječi uputili su Povjerenik Mjesnog odbora Ivica Latiničić i predsjednik DVD-a Gora Ivica Tominović. Prigodan program izvele su članice Učiteljskog zbora, a Dubravka Tominović uručila je zaslužnima Zahvalnice. ‘’Pozivamo sve zainteresirane mještanke iz okolnih mjesta sa nam se priključe subotom u 18 sati u radionicu za izradu ručnih radova koja se održava u novosagrađenom prostoru DVD-a.’’, rekla je na kraju predsjednica Udruge. Skupštini je nazočio i Ivica Ljubanović, predsjednik Udruge ‘’Petrinjci za Petrinju’’, pa postoje naznake za vrlo skoru suradnju ovih dviju udruga. M.M.

Predsjednica s najmlađom i najstarijom članicom

Radno predsjedništvo

Ručni radovi nastali u radionici

Petrinjski list broj 27 19


20

M

A

R

K

E T

I

N G

Petrinjski list broj 27


K

U

L T

U

R

LJUBO KUNTARIĆ U PETRINJI Hrvatsko pjevačko društvo „Slavulj“, 03. ožujka u Maloj dvorani Hrvatskog doma, na glazbenoj tribini, ugostilo je hrvatskog skladatelja zabavne, koncertantne, operetne, ozbiljne i duhovne glazbe Ljuboslava Ljubu Kuntarića. Voditelj tribine bio je maestro Josip degl’Ivellio: ‘’Izabrao sam 7 kompozicija i to zabavnih s raznih festivala od 1953. –1964.; Ljubo Kuntarić i maestro degl’Ivellio ‘’Autobus Calipso’’, ‘’Nina’’, ‘’Ta tvoja ruka mala’’ itd. Uživo smo izveli dvije skladbe domoljubnog karaktera, obje izdane u mojoj knjizi ‘’Zmajska pjesmarica’’; zmajsku himnu ‘’Zmajevka’’ koju je izveo mješoviti zbor HPD-a ‘’Slavulj’’ i ‘’Hrvatskoj majci’’, a izveo ju je MVA ‘’Petrinjski slavulji’’, Ivan Šatalić bariton i Karlo Ivančić na glasoviru. Fotografijama od 1927.-2007., razgovorom, zvukom i živim pjevanjem pokušali smo prikazati prebogat glazbeni život Ljube Kuntarića.’’ ‘’Pisati u različitim stilovima je dobro i nije dobro. Bio bi vjerojatno bolji kompozitor da se bavim samo jednim stilom što se tiče zabavne glazbe. Za ozbiljnu glazbu morate imati temelje i znanje, ja sam svladao i tehniku orkestra i instrumentacije tako da mi nije problem komponirati, problem mi je samo životno vrijeme za skladanje.’’- komentirao je Kuntarić svoj bogat skladateljski opus. D.K.

A

Izložba „Mediji očima djeteta“ U galeriji „Krsto Hegedušić“, 12. ožujka, otvorena je izložba „Mediji očima djeteta“, koja je dio projekta „Civitas“a, udruge za medijsko promicanje civilnog društva pod nazivom „Odgoj za medije“. Izloženi plakati jasnim porukama iskazuju viđenje medija mladih od predškolske do studentske dobi, a radovi su učenika desetak škola iz Zagreba, centara za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju, djece desetak dječjih vrtića, kao i učenika Osnovne škole „I. G. Kovačić“ iz Gore. Udruga projekt provodi uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, u ime kojeg je otvorenju nazočila Dorica Nikolić, državna tajnica u Ministarstvu. Uz brojne goste, u ime Grada bili su i zamjenici gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek i Darinko Dumbović, predsjednik Gradskog vijeća dr. Miroslav Petračić i Izabela Žilić, pročelnica UO za društvene djelatnosti. Ovom prigodom nastupili su učenici Glazbene škole „Fran Lothka“, Matija Mikočević i Marin Galić na gitari, a o radu Udruge govorili su predsjednica Zvjezdana Stančić i član Tomislav Šikić, inače novinar-voditelj na HRT-u, koji je na kraju predstavljanja nazočnima poručio; „ Djeco, od vas očekujemo da o medijima učite odrasle, kao što i oni uče vas, a vi odrasli, uđite u dječji svijet potpuno otvorenih očiju, razgledajte ovu izložbu i zajedno s djecom učite medije“. N.A.B.

USKORO NOVI „Petrinjski zbornik“ Članovi predsjedništva Ogranka Matice hrvatske Petrinja održali su, 5. ožujka u svojim prostorijama, redovitu sjednicu predsjedništva, na kojoj su naveli aktivnosti vezane uz plan izdavačke djelatnosti za 2007. godinu. Uskoro će biti predstavljanje „Petrinjskog zbornika“ br.9 autora Ivana Rizmaula. I za još neka izdanja financijska sredstva su spremna, a to su: „Glinsko Novo selo“ Vladimira Krpana, „50 godina poslije“ autora I. Rizmaula i Antuna Barića, dok je veći dio financija spreman i za „Petrinjski žrtvoslov II“-nastavak prvog žrtvoslova. O nastavku „Petrinjskog žrtvoslova“ Davor Salopek je istaknuo kako „važnost ovog žrtvoslova je u njegovoj sadržajnosti, jer je onaj prvi bio više kao jedna evidencija, a ovaj je puno bogatiji i sadržajniji, puno dublje ulazi u samu tematiku.“ Zatim u planu su još „HPD ZRIN“ autora Ivice Goleca i „Medonosno bilje kontinentalne Hrvatske“ autora Mate Bučara te CD „Petrinja u pjesmi“ Mladena Čakarića i Hrvoja Bobinca. Dogovoreno je konačno preseljenje svih knjiga Matice na jedno mjesto, a u Petrinji bi tijekom ove godine članovi Matice željeli organizirati i održati skup (savjetovanje) na temelju dopisa Odjela za prirodoslovlje i matematiku, gdje bi tema bio i naš poznati Petrinjac Oton Kučera. K.J. Sve je odlučeno i dogovoreno

Petrinjski list broj 27

Dorica u ženskom društvu

„POVIJEST MOJE GLUPOSTI“ U Velikoj dvorani Hrvatskog doma Petrinja, 13. ožujka, monodramu „Povijest moje gluposti“ predstavio je autor Željko Vukmirica. Prvi put je odigrana 1979. godine, a sam autor je naziva i svojom „javnom psihoanalizom“ ili „javnim razotkrivanjem“. To je duhovita i jednostavna priča o djetinjstvu, odrastanju, školovanju te kroz sve to, doživljavanjem sebe i svijeta u kome živi. Optimizam i pozitivna energija koju posjeduje, omogućava mu da ružno i loše interpretira na smiješan i iskarikiran način. Nasmijati se u lice nesretnim trenucima, zlim ljudima pružiti ruku i uvijek ići dalje, karakteristika je Vukmirice na sceni i van nje. Fascinira njegov način komunikacije s publikom, spreman u svakom trenutku, potaknut gledateljima, napraviti „predstavu u predstavi“. Uživati u trenutcima života, ružnim i lijepim, istinski se predati i „osjetiti“ svaki dan, čini se da je osnovna poruka predstave. I smijati se životu, ljudima, a najviše samima sebi.

21


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

BRANITELJ BEZ DOMOVNICE 16 GODINA

“OVO JE SRAMOTA ZA HRVATSKU I PORUČUJEMO MINISTRICI KOSOR DA ŽURNO NAPIŠE PREPORUKU’’ ‘’Došli smo kod našeg suborca, jer smo zabrinuti za njegovu sudbinu’’, rekao je 26. ožujka Ivica Pandža – Orkan, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini, u ulici Đure Tiljka broj 1 u Petrinji, u kući Xhvatia Demiqija (Đavita Demičija poznatijeg kao Đoni) hrvatskog branitelja koji je u 57. samostalnom bataljunu Marijan Celjak u Sisku od rujna 1991. godine branio Hrvatsku i 14 godina traži hrvatsko državljanstvo. ‘’Čekamo samo mišljenje ministrice Kosor i potpis ministra Kirina, a kako ga ne bi deportirali, s Đonijem će biti braniteljske straže dok god se ovaj problem ne riješi.’’, složno su izjavili predstavnici Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz cijele županije koji su i organizirali ovaj mirni prosvjed. Bojnik Joso Marković, njegov zapovjednik u ratu, izjavio je da je Đoni dragovoljno došao u bataljun i stvarao Hrvatsku zajedno sa svim braniteljima. ‘’Krajem mjeseca istječe mu garancija za boravak u Hrvatskoj za koju se borio. Njegovo Kosovo nije priznato, tražili su ga ispis iz srbijanskog državljanstva, a u Srbiji mu je rečeno da traži državljanstvo od vojske za koju se borio.’’, rekao je Orkan i dodao: ‘’Ovo je sramota za Hrvatsku i poručujemo ministrici Kosor da žurno napiše preporuku, jer samo tada će hrvatski branitelj dobiti hrvatsko državljanstvo’’. Xhavit Demiqi oženjen je, ima troje djece, živi u Petrinji i pita se i danas Barjak iz 1991. godine zašto Domovnicu čeka već 16 godina. Potporu mu je dao zamjenik županice Rajko Mladenović: ‘’’’Neki koji su kupovali Željezaru mogli su dobiti Domovnicu preko noći, a poslije su je prodali i otišli u inozemstvo. I nogometaši je mogu dobiti, a Đoni koji se borio za Hrvatsku ne. To je sprdačina.’’, rekao je Mladenović. Saborski zastupnik Pejo Trgovčević bio je zgrožen: ‘’Ne možemo reći da je to propust administracije, nego neodgovornost. Biti na vlasti znači biti odgovoran, a odgovoran znači da se ovakve stvari ne smiju događati. Može dobiti iskaznicu branitelja i Domovnicu netko tko je ovu zemlju napadao i okupirao, a jedan hrvatski branitelj mora proživljavati ovo što proživljava.’’ Svi branitelji prije posjete Đoniju zajedno su kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i osloboditeljima na Senjaku zapalili svijeće u spomen na sve poginule za Hrvatsku. Vidno dirnut Đoni je rekao: ‘’Nisam tražio medije, no sada se zahvaljujem svima i napokon vjerujem da će se nešto promijeniti. Pobjegao sam s Kosova jer nisam htio biti mobiliziran u ondašnju JNA. Bez puno razmišljanja dobrovoljno sam se javio u bataljun da bih branio Hrvatsku. Ovdje je sada moj dom i samo želim mirno živjeti sa suprugom Andrejom i djecom Margaretom i Adrijanom.’’ Branitelji su svom suborcu u znak potpore darovali hrvatski barjak iz 1991. godine koji se odmah zavijorio u Tiljkovoj broj 1, a budući znaju da mu ni financijska situacija nije baš najbolja donijeli su i bezbroj paketa. Branitelji će 1600 Kn platiti i Domovnicu kada je napokon dobije . Nadaju se da će to biti vrlo brzo. Mora, dodala bih, jer gledajući toga dana branitelje iz cijele županije kako mu daju bezrezervnu potporu, shvatila sam da su još jednom dokazali koliko su jaki i složni. Isto onako kako su bili u Domovinskom ratu. A kad su pobijedili neprijatelja, sigurna sam da će i birokraciju. Đoni - NISI SAM! M.M. Svijeće u sjećanje na suborce Branitelji nisu donijeli oružje

UMJESTO DOMOVNICE POLICIJSKA POSTAJA Hrvatski branitelj Xhavit Demiqi ( Đavit Demiči - Đoni) i Ivica Pandža – Orkan oko 19 sati na obavijesnom razgovoru u Policijskoj postaji Petrinja. Budući su mediji objavili da će Đonija od deportacije na Kosovo čuvati braniteljske straže, a neki su prenijeli i oružane, djelatnici PP Petrinja, predvečer su ga posjetili u njegovom domu. Nakon kratkog razgovora pozvali su ga na obavijesni razgovor u Policijsku postaju, u koju je došao u pratnji pukovnika HV u mirovini Ivice Pandže – Orkana, Senada Adilovića, Đevdeda Babaja i Dubravka Hrvojića, predsjednika Udruge branitelja liječenih od PTSP-a. ‘’Ja se s dečkima znam od 1989. godine. Zajedno smo bili u ratu, a sad smo zajedno i ispred policije’’, rekao je dodavši kako ovakvi događaji samo potiču na suicid. ‘’Ta silna administracija i dokumentacija je strašna i velik broj članova udruge zbog papirologije pomisli na sudicid, rekao je Hrvojić. Nakon petnaestak minuta iz Policijske postaje je izašao Ivica Pandža i odmah dao izjavu: ‘’Problem Demiči, vjerujemo na riječ, bit će, nadamo se, uskoro riješen. Čovjek najvjerojatnije neće imati problema i neće biti deportacije. Na udaru su se našli policajci koji su dobili zapovijed da izvrše zadaću. Iz Policijske uprave netko je naložio petrinjskim policajcima da postupe i bili su na licu mjesta. Đoni je rekao da nema što razgovarati, nisu mu ušli u prostor, ali su naložili da dođe u Policijsku postaju. Mi smo sada ovdje, u međuvremenu su počeli raditi telefoni, koji su inače cijeli dan danas pokvareni i sav problem je što se tiče ove situacije riješen. Rješenje o državljanstvu još uvijek nije došlo no imamo jamstva da će doći i da će se ova situacija smiriti.’’ – izjavio je na izlasku iz Policijske postaje Ivica Pandža - Orkan. M.M.

22

Petrinjski list broj 27


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

PRIPREME ZA VJENČANJE

RAČUNALA ZA SREDNJOŠKOLCE

Pet večeri u Pastoralnom središtu Dr.Franjo Kuharić u Petrinji 27 parova iz Petrinjsko-glinskog dekanata pohađalo je proljetnu zaručničku katoličku poduku. Budući supružnici već su uglavnom dogovorili nadnevke crkvenog vjenčanja, najviše u Petrinji i Glini. “Na jesen će se opet organizrati novi zaručnički tečaj, uz slična predavanja i poučne razgovore sa svećenicima, liječnicima i iskusnim bračnim parovima“ najavio je dekan, petrinjski župnik Mladen Sinković.

Modernom naraštaju učenika Srednje škole Petrinja stvoreni su i suvremeni tehnološki uvjeti, omogućeno im je korištenje pet računala prikljkučenih na internet. Dva su u hodniku prvoga kata njihove zgrade, a tri u školskoj knjižnici, svi besplatni i dostupni tijekom cijelog dana.

Zaruke

PRODAJNA MJESTA PETRINJSKOG LISTA Galerija „Žilić“, Srnakova 22, POU „Hrvatski dom“ (Galerija „Krsto Hegedušić“), Gradska knjižnica i čitaonica, Knjižara „DORA“, Nazorova 18, TABACO “Sigur”, Trg dr. Franje Tuđmana (Strossmayerov park), Pekara Dumbović , Petrinja - Trg dr. F. Tuđmana, Kučerina ulica, Mošćenica, Sisak - Rimska ulica Caffe bar Amadeus Srnakova 49a. Petrinjski list broj 27

„Računala su iz informatičke radionice i donacija, među ostalim od Povjerenstva Sisačko-moslavačke županije za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe droga. Učenici ih koriste bez ograničenja, a u planu je postavljanje još jednog internet kutića“ rekla je pedagoginja Srednje škole Vesna Boltužić. A.P.

Na internetu tijekom školskog odmora

Sretan Uskrs želi Vam

Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju „Zrinus“, M. Nemičića 5, Petrinja U prostorijama Doma za stare i nemoćne u Petrinji „Zrinus“ organizira korektivnu gimnastiku za kralježnicu i senior gimnastiku za treću dob. Program vježbi izrađen je prema najsuvremenijim europskim standardima, a vodi ih fizioterapeut dva dana u tjednu. Zbog ograničenog broja polaznika potrebna je prethodna predbilježba koju možete obaviti pozivom na broj telefona (044) 813 178 ili mobilnog 098/ 952 10 55. ZRINUS ZDRAVSTVENA NJEGA – FIZIKALNA TERAPIJA 23


N A C I O N A

L

N

E

M

A

N

J

I

N

E

SVJETSKI DAN ROMA Najveći romski blagdan, Svjetski dan Roma, već se tradicionalno za Rome naše županije obilježava u Sisku. Kao i prošle godine, organizator je Vijeće romske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije, a u organiziranju ovogodišnje prigode kao partneri pridružit će im se Vijeće romske nacionalne manjine Grada Siska, Romski kulturni centar, KUD „Crni biseri“ i Udruga za bolji život Roma. Tim povodom, naš sugovornik je gospodin Stanoje Nikolić, predsjednik Županijskog vijeća romske nacionalne manjine. PL: Što je planirano za ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana Roma? Nikolić: Kulturni program održat će se u ponedjeljak, 9. travnja u Kristalnoj kocki vedrine u Sisku s početkom u 15 sati. Očekuje se nastup romskog KUD „Crni biseri“, a u pregovorima smo s još jednim manjinskim KUD-om kako bi posjetiteljima ponudili što kvalitetniji program. PL: Iz kojih gradova očekujete posjetitelje? Nikolić: Nadamo se da će na obilježavanja doći romski predstavnici u Savjetu i Uredu za nacionalne manjine, te dužnosnici lokalne i županijske vlasti. Kao i prošle godine, očekuje se dolazak Roma iz svih gradova s područja naše županije. PL: Tko će financirati održavanje manifestacije? Nikolić: Financijski su nam najviše pomogli Sisačko-moslavačka županija, gradovi Sisak i Petrinja, Savjet i Ured za nacionalne manjine u Vladi Republike Hrvatske. Naime, kada je o Petrinji riječ, moram priznati da još nismo dobili povratnu informaciju na našu zamolbu, ali kako je u proračunu grada predviđen određeni iznos za financiranje aktivnosti romske nacionalne manjine, pretpostavljam da će se naše očekivanje ispuniti. Očekuje se i donacija u robi od vodećih trgovačkih društava i proizvodnih tvrtki. Stanoje Nikolić

PL: Hvala za razgovor i u ime Petrinjskog lista želim vam dobar provod tijekom blagdana. Nikolić: Hvala. Želim još dodati da ste dobrodošli da nam se pridružite u obilježavanju Svjetskog dana Roma. Ujedno, želim pozvati sve Rome koji će čitati „Petrinjski list“ da nam se pridruže 9. travnja i uvjere se da naša manjina ima značajne i kvalitetne kulturne aktivnosti.

Nemanja Dujić

Sretne uskrsne blagdane uz obilje milosti i Božjeg blagoslova žele Vam djelatnici Frizerskog salona

Petrinja, Turkulinova 3 TK ANINE – ZAVJESE – POZAMANTERIJA – KONCI – RUČNICI - KRPE SVIM LJUDIMA DOBRE VOLJE SRETAN USKRS – BLAGDAN NADE!

Nazorova 10, 44 250 Petrinja Radno vrijeme od 8,00 do 20,00 h Gsm. 098/1727 856

SRET AN U SK RS želi Vam

Sretan Uskrs

BESPLATNA DOSTAVA !

Agencija za promet nekretninama Trg dr. F. Tuđmana 2 44250 Petrinja

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7 do 21 h subota od 7 do 15 h

NAZOVITE ! 098/ 902 63 64 ili 771 186 24

B R I Lj A N T I N

želi vam

tel. 044/ 815 464 fax. 044/ 813 704 gsm. 095/ 90 555 62 vas.dom@sk.t-com.hr www.vas-dom.com

Petrinjski list broj 27


A

P I S A

APISARIJ

37

ZA PČELARE ZA ONE KOJI TO ŽELE POSTATI ZA LJUBITELJE PČELINJIH PROIZVODA Uređuje: Đuro Priljeva

MED U KORIZMENOJ I USKRŠNJOJ KUHINJI

Artur Vaško rođeni Petrinjac, šef kuhinje hotela «Villa Nico» iz Zadra

Pred uskrsno, korizmeno vrijeme započinje i završava postom. Na Veliki petak jedemo uglavnom ribu. Ne samo zbog toga da nadomjesti meso, nego i zato što su prvi kršćanski zapisi i slike štovanja o tek uskrslom Kristu bili u znaku ribe, pa jedući ribu kršćani se prisjećaju lika samog Krista.

Tradicija se očuvala i do današnjih dana pa će se riba naći i na našim stolovima, bila ona morska ili ona riječna, baš kao i plodovi mora, dok će pak mesa biti nešto manje. Sam Uskrs je dan kad su stolovi prepuni razno raznih delicija. Bogat je to izbor mesnih jela i kolača. Simbolika je to završetka posta i korizme. Uz tradicionalne pisanice i Uskrsne pogače s kojima obično započinjemo dan, bogat je tu izbor i raznih pečenja i drugih mesnih jela. Želite li jelovnik osvježiti novim jelima, nudim Vam prijedlog za ponešto drukčije. Možda malo skromija, ali opet bogata okusom, jela u koje sam dodao, kao krunu, med. Netko će reći zašto med, a ja bih na to pitanje mogao odgovoriti: zašto ne jesti zdravo i kvalitetno. Zvučat će možda grubo, ali poručio bih svim skepticima da probaju. Ono što nam priroda daje prečesto odbacujemo ili pak, u najgorem slučaju, omalovažavamo. Činjenica je, priznali mi to ili ne, da med ne koristimo dovoljno. Predrasuda je da med povezujemo samo sa slatkim jelima, a većina ga se sjeti zimi kad zavladaju prehlade i gripe i kad tražimo spas Ne samo da je med dobrodošao uz mesna jela i razne umake, nego se izvrsno uklapa i u krem juhe ili preljeve za salatu, a uz deserte ne treba posebno ni naglašavati. Zato Vam predlažem da isprobate recepte i dočekate Uskrs s novim okusima. Vjerujem da će zagolicati nepce svim Vašim ukućanima i dragim Vam gostima. Svima Vama toplo preporučam da iskušate ovih par recepata, a i da sami budete kreativni, pa da pokušate nadopuniti neka svoja jela s ponekom žlicom meda jer dobit ćete jedan novi, puniji okus i nećete, siguran sam, požaliti. Vaš V. Artur

Veliki petak:

BAKALAR SA MEDOM bakalar od 40 dag 0,8 kg krumpira peršin češnjak

Petrinjski list broj 27

R

I

J

maslinovo ulje sol papar 1 žlica meda

Bakalar se namače u vodi po mogućnosti 2-3 dana prije kuhanja, da dobro omekša. Voda se mijenja 2-3 puta dnevno. Bakalar se skuha u posoljenoj vodi, ohladi, voda se procijedi, a u toj vodi se skuha krumpir narezan na kockice. Bakalar se dobro očisti od kože i kostiju, pa se čisto meso ubaci u vodu s krumpirom da se sve zajedno još malo kuha. Kad je krumpir skuhan, sve se procijedi i u smjesu krumpira i bakalara doda se nasjeckani češnjak i peršin, papar i maslinovo ulje, dosoli po potrebi i dobro izmiješa. Doda se žlica meda i sve se dobro mikserom stuče u pjenicu.

ZELENA SALATA SA UMAKOM OD MEDA Umak za salatu: 3-4 žlice limunova soka 1 žlica meda livadnoga 1 žlica ljućeg senfa sol, papar, 2 žlice octa 6 žlica maslinovog ulja po želji žlica Balsamico octa Za umak pomiješati sve sastojke, dodati malo sitno iskosanog luka te dobro promiješati. Preliti preko salate. Na salatu posloži pršuta i tanke listiće parmezana.

SORBET OD LIMUNA 50 g šećera 2-3 žlice meda 2,5 dl svježe iscijeđenog limunova soka 2,5 dl vode pjenušavo vino Vodu i šećer lagano zagrijavati dok se šećer ne rastopi. Kratko prokuhati maknuti s vatre. Ostaviti da se malo ohladi, dodati med, promiješati i ostaviti da se do kraja ohladi. U sirup umiješati limunov sok te smjesu ostaviti u zamrzivač na 2-3 sata, više puta promiješati. Od zamrznute smjese oblikovati kuglice te ih raspodijeliti u prikladne čaše. Sorbet preliti pjenušcem, ukrasiti ploškama limuna te odmah poslužiti.

Uskrsni ručak:

KREM JUHA OD BUNDEVE 2 žlice meda 30 g maslaca 2 manje glavice crvenog luka 450 g očišćene bundeve 1.3 l pileće juhe 225 g krumpira 1 žlica slatke mljevene paprike 125 ml vrhnja za kuhanje 2 žlice svježeg vlasca sol, papar

Maslac rastopiti u dubokoj posudi, dodati usitnjeni luk i pirjati 5 min. Bundevu isjeći na kocke i dodati je luku. Dodati med, juhu, usitnjen krumpira i papriku. Poklopiti i ostaviti da zakuha, potom smanjiti i kuhati na laganoj vatri 35 - 40 min. Kuhanu bundevu pirirati u mikseru, posoliti, po papriti i dodati vrhnje. Lagano zagrijati. Prije serviranja vlascem.

posuti

usitnjenim

SVINJSKO PEČENJE U UMAKU OD JABUKA I VRHNJA 1.5 kg svinjskog carskog mesa ili karea bez kostiju, sol, papar, majčina dušica 2 žlice meda 20 g maslaca 2 jabuke 150 ml slatkog vrhnja 1 žlica naribanog senfa 1 žlica naribanog hrena 1 glavica crvenog luka Za premaz preko mesa: 3 žlice senfa ljutog i 1 žlica meda Pećnicu zagrijati na 190° *C * (plin 5). Meso razrezati da se može zarolati. Odstraniti suvišnu masnoću. Posoliti, po papriti, premazati izmiješanom smjesom meda i senfa i posuti majčinom dušicom. Zarolati, povezati sa špagom pa ponovo premazati sa smjesom meda i senfa, te peći na 170° *C * oko 1.30 h. Rastopiti maslac, dodati usitnjeni luk i oguljenu na kockice narezanu jabuku, te pirjati 20 - 25 min. na umjerenoj temperaturi dok se jabuka ne počne raspadati. Ostaviti da se malo ohladi. Ubaciti u mikser, dodati vrhnje, med, senf i hren te pirirati dok se ne dobije glatka masa. Posoliti, po papriti pa vratiti u lonac te ponovo zagrijati i servirati uz pečenje.

VOĆE U CRNOM VINU I MEDU 1 l crnog vina 4 čvrste kruške 2 štapića cimeta 1 mahuna vanilije 2 klinčića 4-5 žlica cvjetnog meda nekoliko sušenih marelica nekoliko sušenih šljiva Crno vino kuhati dok ne iskuha 1/3 vina. Kruške oguliti, isjeći na četvrtine i izvaditi sjemenke. Med, začine i kruške dodati vinu, zakuhati na laganoj vatri. Dodati suho voće, ohladiti i ostaviti na hladnom da odstoji. Izvaditi klinčiće, vaniliju i cimet te poslužiti ukrašeno kriškama naranče. Ovaj voćni desert može se poslužiti i topao s kuglicom sladoleda od vanilije.

25


M

A T

I Č

N

I

U

R

E

D

ROĐENI

OBITELJ FRANJKOVIĆ ZAHVALJUJE

U sisačkoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ do 21. ožujka dječake su rodile: Ivana Lipak, Mihaela Zaluški, Jasna Anušić i Marija Vujić.

OSNOVNOJ ŠKOLI KOMAREVO NA PROVEDENOJ HUMANITARNOJ AKCIJI ZA TEU

Majke djevojčica su: Gorana Jurić, Magdalena Kukavica, Martina Nožarić, Ana Marija Jalžečić i Maja Kireta.

VJENČANI Davor Tomšić i Anita Tumorad Marinko Peša i Ivana Trgovčić Josip Jurić i Slavica Antić Mario Bobinac i Helena Ugrin Damir Gudić i Danijela Šohinger Ivica Antolović i Ružica Petrčić Tihomir Martić i Ana Anušić Rifet Forić i Samira Merzihić

UMRLI Ana Jednak (1930.), Marija Barberić (1915.), Ana Flajšman (1916.), Đuro Šaranić (1932.), Marija Barberić (1922.), Danica Miočinović (1939.), Ljeposava Čanković (1928.), Stjepan Malbašić (1931.), Stanko Bahmec (1953.), Marija Filipović (1928.), Alen Preložnjak (1972.), Zvonko Sokolić (1931.), Dragica Andrijević (1923.), Rade Carić (1933.), Stjepan Dražetić (1931.), Katarina Lučanin (1912.), Marija Vinski (1921.), Mijo Dragić (1930.), Davor Perdić (1965.), Jasenka Miletić (1944.), Milan Bičanić (1935.), Marija Alapić (1910.), Joso Graho (1929.), Marijan Pavičić (1930.), Tomislav Mileusnić (1987.), Jagica Mesić (1927.), Marko Kartelo (1927.), Anto Komljenović (1920.), Katarina Šubić (1936.), Ana Radulović (1926.), Ivo Lukić (1949.), Jana Smetiško (1930.), Ivan Janjanin (1928.), Željko Kuhar (1949.), Nada Đukić (1930.), Milan Jekić (1919.), Marija Kovačević (1936.), Mara Tomić (1917.), Nikola Šešerin (1933.), Stjepan Pranić (1931.), Dušan Trkulja (1926.), Milan Liković (1932.), Draga Nikoliš (1945.).

„Djelatnici i učenici, u dogovoru s roditeljima učenika, Osnovne škole Komarevo, uključili su se u akciju sakupljanja novca za liječenje naše male Tee Franjković te prikupili 1626 kuna. Iznos su nam uručile učiteljice prilikom posjeta Tei. Na ovaj način želimo im se još jednom od srca zahvaliti na prikupljenom novcu koji nam je od velike pomoći. Još jednom zahvaljujemo i svim ostalim dobrim ljudima koji su nam toliko puta pomogli kako bi našoj Tei pružili i puno toga što inače i ne bismo bili u mogućnosti. Veliko hvala, naravno, i našem „Petrinjskom radiju“ za kojeg njegovi slušatelji nisu „samo obični slušatelji.“

Sretan Uskrs želi Vam

NAJAVA PROGRAMA

POU HRVATSKI DOM PETRINJA od 13. do 23. travnja 2007. Izložba „PETRINJSKO LONČARSTVO“ Matej Stanešić 13. i 14. travanj 2007. u 20,00 sati Film „ARMIN“ Film Ognjena Sviličića. U glavnim ulogama Armin Omerović i Emir Hadžihafizbegović. 20. travnja 2007. Koncert Klape „MASLINA“ Cjelovečernji koncert pod nazivom „DA TE MOGU PISMOM ZVATI“ od 26. travnja do 12. svibnja 2007. Izložba „CRKVENI TORNJEVI“ Božene Slunjski 27. travnja 2007. V. MALI FESTIVAL ČEMBALA – Već tradicionalno, svake godine u Petrinji, Zagrebu i Osijeku 28. travnja u 20,00 i 29. travnja matineja u 11,00 sati Film za djecu „ŠARLOTINA MREŽA“ –sinhronizirano 26

Kušajte domaće proizvode

Pek arne

„Dumbović“ Prodajna mjesta: PETRINJA, Kučerina 4 MOŠĆENICA, A.Starčevića 95 SISAK, A.B.Šimića 3 H.domobr ana 30 Stjepana i Antuna R adića 28 Rimsk a 5 I. K. Sakcinskog 29 K. Tomislava 32

Petrinjski list broj 27


M

A

R

K

E T

Sretan Uskrs i uskrsne blagdane želi Vam INFORMATIKA Turkulinova 44, 44250 Petrinja 044/816-452 Radno vrijeme : PON - PET : 09.00 - 20.00 SUBOTOM : 09.00 - 13.00

Akcija : Notebook ASUS, 24 mj. jamstvo - 4590,00 kn Monitor 17” LCD Samsung - 1299,00 kn Printer laserski Samsung - 599,00 kn USB stick 1GB / 89,00 2GB / 139,00 kn Mp3 Player 1GB, radio, lcd - 189,00 kn Memorija 512 MB DDR 400 - 289,00 kn

Pogodnosti za članove : - svi filmovi po 10 kuna - svaki 4. besplatan - subota - ponedjeljak akcija - redovito stižu SVI novi filmovi

Konfiguracija PROXIMA GAMER : CPU Athlon 3500+ BOX AM2 MSI, nForce550, PCIex16, SATAII, AM2 DDR 1024 MB DDR2 DVD-RW SONY / NEC, DualLayer VGA GeForce XFX 7600 GS 512 DDR2 HDD 160 GB, 8MB cache, 7200rpm 3.899,00 kn

Hit filmovi : James Bond - Casino Royal Babel Slagalica strave 3 Kletva 2 Pusti vodu da miševi odu Borat Djeca čovječanstva Mi nismo anđeli 3 Trgovci 2 Parfem

SRETAN USKRS!

SRETAN USKRS!

Novo u ponudi : Igrice za PC / PSX / Ps2

DVDTEKA Gupčeva 23, 44250 Petrinja 098 / 918 - 2312 Radno vrijeme : PON - SUB : 12.00 - 22.00 SUBOTOM : 14.00 - 22.00

www.proxima.com.hr

Mirom, r adošću i nadom blagoslovljen Uskrs i sretne uskrsne blagdane žele vam vlasnici i djelatnici

Caffe bar a AMADEUS Srnakova 49a &

Caffe bar a CHARLIE Nazorova 10

Sretan uskrs želi Vam SITOTISAK

vl. Miroslav Malekinušić

T I S K A R A

MM

PETRINJA & V. Stahuljaka 6 Tel. 044/815 321 & Fax. 044/813 999 E-mail: sitotisak-mm@sk.t-com.hr

POZIVNICE ZAHVALNICE PRIZNANJA PLAKATI LECI VIZITKE CJENICI BLOKOVI NALJEPNICE OSMRTNICE MAJICE UPALJAČI OLOVKE KAPE SPIRALNI UVEZ DIPL. RADNJE BEDŽEVI

I

N G

— ''PETRINJSKI RADIO'' d.o.o. ''PETRINJSKI LIST'' M. Gupca 2, 44250 Petrinja tel. 044/815-311 fax: 044/815-768 www.petrinjskiradio.com e-mail: petrinjski.radio@sk.t-com.hr petrinjski.list@hi.t-com.hr

CJENIK OGLASNOG PROSTORA Cijela stranica zadnja stranica (boja)– 3.456,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja)– 2.880,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 1.440,00 kn + PDV 1/2 stranice zadnja stranica (boja) – 2.112,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 816,00 kn + PDV 1/3 stranice zadnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb)– 624,00 kn + PDV 1/4 stranice zadnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 720,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 360,00 kn + PDV 1/8 stranice zadnja stranica (boja) – 528,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 336,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 816,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 180,00 kn + PDV 1/16 stranice zadnja stranica (boja) – 420,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 240,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 600,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 120,00 kn + PDV 1/8 stranice 5 emitiranja gratis JEDAN U DVA 1/4 stranice 10 emitiranja gratis Jedna reklama u dva medija 1/3 stranice 15 emitiranja gratis 1/2 stranice 20 emitiranja gratis cijela stranica 30 emitiranja gratis 4 objavljivanja 6 objavljivanja 12 objavljivanja

popust 10% popust 20% popust 30%

Grafičko oblikovanje oglasa 25% cijene oglasa Cjenik vrijedi od 1.12.2005. godine Petrinjski list broj 27

27


S P O R T

1. HMNL

PETRINJČICA „LOVI“ OSMO MJESTO Dva poraza i jedan neriješen rezultat, učinak su nogometaša Petrinjčice u 16., 17. i 18. kolu 1.HMNL. Petrinjci se nalaze u krugu momčadi koje se još uvijek bore za osmu poziciju na ljestvici i koja vodi u doigravanje. Upravo će međusobne utakmice koje slijede dati odgovor tko će „gore“, a tko „dolje“. REZULTATI SU: 16.kolo: PETRINJČICA – GOSPIĆ 3:6, 17.kolo: PETRINJČICA – ORKAN PROFECTUS 2:2, 18. kolo: KIJEVO JAKO SPORT – PETRINJČICA 6:5 Poredak poslije 18.kola je: 1. Gospić 44, 2. Brodosplit Inženjering 40, 3. Uspinjača Plamen 37, 4. Inero 32, 5. Mejaši Innecto 30, 6. Orkan Profectus 24, 7. Kijevo Jako Sport 23, 8. Gošk Mea Culpa 22, 9. Torcida Chigra 18, 10. PETRINJČICA 18, 11. Croatia 15, 12. Sokoli 0. I.M. MALI NOGOMET ŽUPANIJSKIH SREDNJOŠKOLACA

Petrinjčica - Orkan Profectus

OSMINA FINALA MALONOGOMETNOG KUPA

PRVA - EKONOMSKA ŠKOLA SISAK Srednja škola Petrinja, 14. ožujka, bila je domaćin županijskog natjecanja srednjih škola u malom nogometu na kojem je nastupilo šest momčadi iz Kutine, Novske, Topuskog, Siska i Petrinje.

PETRINJČICA – USPINJAČA PLAMEN 2:3

Rezultati su: SŠ Tina Ujevića (Kutina) – SŠ Petrinja 2:1 SŠ Novska – Ekonomska škola Sisak 1:7 SŠ Viktorovac (Sisak) – SŠ Petrinja 4:4 SŠ Topusko – SŠ Novska 4:1 SŠ Tina Ujevića (Kutina) – SŠ Viktorovac (Sisak) 0:3 Ekonomska škola Sisak – SŠ Topusko 6:2 za 3. mjesto: SŠ Tina Ujevića (Kutina) – SŠ Topusko 5:4 za 1. mjesto: Ekonomska škola Sisak – SŠ Viktorovac (Sisak) 5:2

Pobjednici - Ekonomska škola Sisak

Natjecanje je održano u organizaciji Zajednice športskih udruga i saveza sisačko-moslavačke županije koja će biti organizator i poluzavršnice republičkog, u Petrinji, 4. travnja. Uz pobjednike iz Sisačko-moslavačke županije još će nastupiti i srednjoškolski pobjednici iz Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. I.M.

Petrinjčica - Uspinjača Plamen

U kratkom razdoblju, oko mjesec dana, Petrinjci i Zagrepčani ponovo su se namjerili jedni na druge. Ovaj puta u malonogometnom Kup natjecanju kada je ponovo bilo uzbudljivo i neizvjesno do kraja, ali ipak su slavili Zagrepčani. Svaka momčad imala je u igri svojih „pet-šest minuta“ kada su „padali“ pogoci: Uspinjača Plamen (3. i 4.), a Petrinjčica (15. i 21.), međutim onaj presudni, treći, postigli su Zagrepčani u 39. minuti, za prolaz u četvrt završnicu. I.M.

MALONOGOMETNA LIGA REKREATIVACA GRADA PETRINJE

DVA JESENSKA I DVA PROLJETNA KOLA Članovi MNL-REKREATIVACA nastavili su natjecanje bez prekida između dva dijela prvenstva. Poslije 12. i 13. kola „jesenskog“ odmah su odigrali 14. i 15. kolo „proljetnog“ dijela. Rezultati su: 12.kolo (25.02.07.) PEKARNA EDI – SVETI LOVRO 1:2, GAVRILOVIĆ – HRASTOVICA TRNJANI 3:4, CAFFE BAR BAGUA – CITY KEBAB 2:2, KANIŽA – SPEKO 2:9, ATLETIC FITNES CLUB – LEGENDE 4:9, TIHO-PRODUKT – CIGLANA PETRINJA DESNI ĆOŠAK 1:11, PIZZERIA LUCIJA – ELEKTRA 10:0.

14.kolo (11.03.07.) GAVRILOVIĆ – SVETI LOVRO 2:3, CAFFE BAR SOKOL – PEKARNA EDI 0:2, KANIŽA – HRASTOVICA TRNJANI 4:1, ELEKTRA – CIGLANA PETRINJA DESNI ĆOŠAK 1:1, ATLETIC FITNES CLUB – CITY KEBAB 0:3, TIHO-PRODUKT – SPEKO 4:2, PIZZERIA LUCIJA – LEGENDE 4:2.

13.kolo (04.03.07.) SVETI LOVRO – ELEKTRA 4:3, CIGLANA PETRINJA DESNI ĆOŠAK – PIZZERIA LUCIJA 4:4, LEGENDE – TIHO-PRODUKT 2:6, SPEKO – ATLETIC FITNES CLUB 4:3, CITY KEBAB – KANIŽA 0:0, HRASTOVICA TRNJANI – CAFFE BAR BAGUA 5:6, PEKARNA EDI – GAVRILOVIĆ 6:4.

15.kolo (18.03.07.) CIGLANA PETRINJA DESNI ĆOŠAK – SVETI LOVRO 0:4, ATLETIC FITNES CLUB – HRASTOVICA TRNJANI 7:1, CAFFE BAR SOKOL – GAVRILOVIĆ 2:1, TIHO-PRODUKT – CITY KEBAB 5:8, SPEKO – PIZZERIA LUCIJA 0:1, KANIŽA – PEKARNA EDI 3:3, ELEKTRA – LEGENDE 0:4. I.M.

28

Petrinjski list broj 27


S P O R T

4.HNL – SREDIŠTE – PODSKUPINA B

NA STARTU – SVA TRI ZNAKA Nogometaši Mladosti na startu proljetnog dijela prvenstva 4.HNL-središte-podskupina B u prva tri kola (18.19. i 20.) ostvarili su sva tri rezultata. Najprije su odigrali bez pobjednika i pogodaka protiv Iskra Zeline, potom su poraženi kod Strmeca, a sve to „naplatili“ su u trećem susretu uvjerljivom pobjedom protiv Graničar Gradipa. REZULTATI SU: 18.kolo: MLADOST – ISKRA ZELINA 0:0, 19.kolo: STRMEC – MLADOST 3:2, 20.kolo: MLADOST – GRANIČAR GRADIP 4:0. Poredak poslije 20.kola je: 1. Polet 53, 2. Bistra 42, 3. Strmec 41, 4.Dugo Selo 39, 5. Iskra Zelina 35, 6. Libertas 32, 7. Sava 31, 8. Metalac 30, 9. MLADOST 30, 10. BSK 26, 11. Sokol 26, 12. Udarnik 23, 13. Mraclin 22, 14. Graničar Gradip 18, 15. Stupnik 15, 16. Banovac 15, 17. Jaska 14, 18. Sloga Maris 13. I.M. 2. HRL – ZAPAD – MUŠKI

Mladost - Graničar Gradip

3. HRL – SREDIŠTE – ŽENE

PETRINJA „BJEŽI“ S DNA Proljetni nastavak prvenstva rukometašima Petrinje već na samom startu donio je dodatne brige. U prvom susretu poraženi su kod izravnog konkurenta za „fenjer“, a potom je uslijedio i gubitak bodova na domaćem terenu. Treći susret bio je i „treća sreća“ kada su s gostovanja donijeli „cijeli plijen“ koji je bio presudan za trenutni bijeg s posljednje pozicije. Rezultati su: 12.kolo: MAKSIMIR PRINC – PETRINJA 26:24, 13.kolo: PETRINJA – MLADI RUDAR 27:30, 14.kolo: ARENA – PETRINJA 32:35. Poredak poslije 14.kola je: 1. Siscia 26, 2. Umag 22, 3. Senj 19, 4. Arena 15, 5. Mladi Rudar 15, 6. Zagreb 2 14, 7. Buzet 12, 8. Ivanić 12, 9. Maksimir Princ 9, 10. Kvarner Kostrena 9, 11. PETRINJA 8, 12. Kozala 7. I.M.

VRLO DOBAR NASTAVAK PETRINIE Petrinjske rukometašice vrlo dobro su otvorile drugi dio trećeligaškog prvenstva. Od pet utakmica četiri su riješile u svoju korist, a samo jednom bolje su bile protivnice. Od novih osam bodova dva su osvojile za „zelenim stolom“ budući je druga ekipa Sesveta odustala od daljnjeg natjecanja, a u ukupnom zbroju to su solidnih 22 boda za trenutno peto mjesto. REZULTATI SU: 14.kolo PETRINIA – SESVETE 2 10:0, 15.kolo ZLATAR BISTRICA – PETRINIA 23:32, 16.kolo PETRINIA – UDARNIK 27:20, 17.kolo DUBRAVA – PETRINIA 33:30, 18.kolo PETRINIA – VRBINA 28:24. Poredak poslije 18.kola je: 1. Izgradnja Zaprešić 26, 2. Karlovac 26, 3. Ivanić 24, 4. Dubrava 23, 5. PETRINIA 22, 6. Sloga 22, 7. Vrbina 20, 8. Zagorec 11, 9. Gorica 2 9, 10. Sesvete 2 9, 11. Udarnik 6, 12. Zlatar Bistrica 4, 13. Trnina 3. I.M.

ŽUPANIJSKA RUKOMETNA LIGA – MUŠKI

DERBI PETRINJI – DVA Već na startu drugog dijela prvenstva, u 8.kolu, ŽRL S-M odigran je derbi koji je donio sraz vodećeg petrinjskog dvojca – druge momčadi Petrinje i Veterana. Igrači Petrinje, s 27:22, uzvratili su za poraz (27:29) u prvom dijelu i sada su sami na vrhu ljestvice. Poslije 8.kola poredak je: 1. PETRINJA 2 12, 2. VETERAN 10, 3. Novska 1 10, 4. Slavonac 8, 5. Novska 2 4, 6. Moslavina 3 2, 7.Siscia 3 1.

I.M.

Sretan

Uskrs želi

Vam Petrinjski list broj 27

29


— PRVENSTVO HRVATSKE U HRVANJU GRČKO-RIMSKIM NAČINOM

GAVRILOVIĆ PRVI U Zagrebu je, 24. veljače, održan hrvački turnir za prvenstvo Hrvatske grčko-rimskim načinom na kojem je, u 7 težinskih skupina, iz 16 klubova, nastupilo 88 natjecatelja. U ukupnom poretku hrvači petrinjskog Gavrilovića zauzeli su prvo mjesto s uvjerljivim 21-im bodom prednosti ispred varaždinske Vindije. Plasman Petrinjaca po kategorijama: do 55 kg: BORIS BANIČEK – 1.mjesto do 66 kg: DANIJEL KRIZMANIĆ – 2.mjesto do 74 kg: MARIO ĐOK – 2.mjesto IVAN PAVIČIĆ – 3.mjesto DINKO RADUČEVIĆ – 5.mjesto do 84 kg: HRVOJE ŠAVUK – 1.mjesto MILOŠ VOJNOVIĆ – 3.mjesto do 96 kg: ANTON ĐOK – 2.mjesto VINKO KADEČKA – 3.mjesto do 120 kg: JOSIP MATKOVIĆ – 3.mjesto REDOSLIJED KLUBOVA: 1. GAVRILOVIĆ (Petrinja) 43 boda 2. VINDIJA (Varaždin) 22 boda 3. LIKA (Zagreb) 19 bodova.

I.M.

S P O R T

POSTOLAR POPRAVLJA HRVAČKE LUTKE Nezaposlenog postolara Miroslava Rakarića pozvali su iz Hrvačkog kluba Gavrilović da im šiva, krpa, popravlja, sastavlja i dotjeruje tri kožne lutke, tzv. billove. Sportaši ih bez milosti bacaju po strunjači u svakodnevnom treniranju hrvačkih zahvata, u stjecanju borilačkih znanja i kondicije lutke su im pomoćni partneri, ne žale se na povrede i ozljede, Miroslav Rakarić šiva i krpa tri billa ali se habaju i oštećuju. „Za vježbanje imamo tri lutke različitih težina i visina, prema uzrastu i veličini hrvača koriste se od 15, 32. i 45 kilograma“ kaže trener seniora HK Gavrilović Josip Pavišić. „ Ovo mi je novi posao, izazov struke, odmah sam se prihvatio popravaka kožnih „hrvača“. Nije baš jednostavno ni lagano ručno šivanje, treba precizno raditi, da hrvače ne ogrebu i oderu popravljeni spojevi i rubovi kože“ navodi Miroslav Rakarić. Šilom, iglom, jakim koncem, spretnim rukama barata na pomoćnoj sportskoj opremi. „Namjeravam otvoriti privatnu postolarsku radionicu, a ni tada neću prekinuti popravak velikih i teških kožnih lutki“ najavljuje M. Rakarić. A.P.

MASOVNO HRVANJE PO ŠKOLAMA Na Četvrtom županijskom prvenstvu u hrvanju osnovnih i srednjih škola, održanom u Petrinji 18. ožujka, uz pokroviteljstvo Sisačko-moslavačke županije, a kod domaćina iz HK Gavrilović, sudjelovalo je čak 156 mlađih i starijih dječaka, kadeta i djevojčica. Natjecanje je otvorio predsjednik Skupštine SMŽ i predsjednik Zajednice športskih udruga i saveza županije Zvonko Belošević, a nakon pet sati hrvanja na dvije strunjače pobjednicima pokale uručio dopredsjednik HHS Marijan Glušić. Ukupno prvo mjesto kod dječaka u obje skupine osvojila je OŠ Braća Bobetko iz Siska, kod kadeta Tehnička škola Sisak, a među djevojčicama OŠ Katarine Zrinske iz Mečenčana. Svoje hrvače imale su i OŠ Dragutina Tadijanovića iz Petrinje i Mošćenice, te OŠ Ivo Kozarčanin iz Hrvatske Dubice. A.P.

Županija je bila pokrovitelj, Gavrilović domaćin

Zajednički treninzi Petrinjaca i Siščana Hrvači Gavrilovića i Siska jednom tjedno zajednički treniraju, uzajamno dolaze u klupsku hrvačku dvoranu u Petrinji i Sportsku dvoranu Brezovica u Capragu. Vodstva društava brzo su se dogovorila o ovoj suradnji, koja podjednako koristi jedinim hrvačkim klubovima u Sisačko-moslavačkoj županiji, a prijateljstvo je na snazi još iz prognaničkih ratnih dana Petrinjaca u Sisku. Sa svojim hrvačima iz HK Siska dolazi trener Goran Plavec, a Petrinjce vodi Josip Pavišić. A.P.

Sretan Uskrs želi Vam

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-meil: geobiro.stojanovic@vip.hr 30

Petrinjski list broj 27


S P O R T

KOŠARKA – B-1-LIGA-CENTAR

AKROBATSKI ROCK’N’ROLL

KOŠARKAŠI U „ZLATNOJ SREDINI“ Dvije pobjede u gostima i dva poraza kod kuće ostvarili su petrinjski košarkaši u četiri utakmice od 15. do 18. kola i nalaze se u „zlatnoj sredini“.

PRVI KUP U DARUVARU U Daruvaru je 3.ožujka održano Prvo kup natjecanje u akrobatskom rock’n’rollu za 2007. godinu, na kojem su sudjelovali i članovi Akrobatskog rock’n’roll kluba „Megarock“ iz Petrinje. Nastupili su u četiri kategorije, a rezultati su: Stariji juniori

Rezultati su: 15.kolo DUGO SELO – PETRINJA 68:77,

Sanela Nogić – Antonio Graovac: 16.mjesto

16.kolo PETRINJA – DUGA RESA 66:71,

Seniorska C kategorija

17.kolo JASKA – PETRINJA 68:80,

Nela Pezer – Marko Šimić: 3.mjesto Mlađi juniori 2

18.kolo PETRINJA – SAMOBOR 69:88.

Ana Silaj – Hrvoje Mamić: 4.mjesto

Poredak poslije 18.kola je: 1. Gorica 35, 2. Žorona 33, 3. Duga Resa 32, 4. Samobor 30, 5. Medveščak 28, 6. PETRINJA 27, 7. Jaska 25, 8. Labrada 24, 9. Dugo Selo 24, 10. Podsused 24, 11. Zapruđe 19, 12. Novska 17.

Marta Šušnjić – Mario Prečanica: 19.mjesto Mlađi juniori 1 Ana Kelava – Luka Adžam: 10 mjesto Tamara Mamić – Alen Mikić: 15.mjesto.

I.M.

KLUPSKO PRVENSTVO ŠK PETRINJA

ČAUŠEVIĆ I MAJIĆ PO DESET I POL Na klupskom prvenstvu Šahovskog kluba Petrinja sudjelovalo je 14 igrača. U dva slučaja po dvojica su s istim brojem bodova, a o poretku je odlučivao njihov međusobni susret. Poredak je: 1. Duško Čaušević (10,5), 2. Dragan Majić (10,5), 3. Milan Ramuščak (10), 4. Dragan Radoš (9,5), 5. Ilija Josipović (9), 6. Marijan Žugaj (8,5), 7. Željko Filipović (7), 8. Damir Mlakar (7), 9. Ivan Matuzić (5), 10. Joso Bedjan (4,5), 11. Neven Pavković (4,5), 12. Mato Furlan (2,5), 13. Marin Fran (2) i 14.Zvonko Pavelić 0,5. I.M.

PETRINJA NEOČEKIVANO IMA DVA TENISKA KLUBA Uz Teniski klub Petrinja, u gradu postoji i drugi teniski klub, nazvan Škola Tenisa Petrinjčica. Osnovala ga je skupina roditelja nezadovoljna dosadašnjim načinom treniranja i tretmanom svoje djece u TK Petrinja. Raskol članstva desio se 24. veljače, na godišnjoj izvještajnoj skupštini TK Petrinja. U ime roditelja Srećko Telar predlagao je izbor novog vodstva kluba i usklađivanje statuta po Zakonu o športu, povela se polemika o broju članova, počelo prebrojavanje odraslih članova i djece. Roditelji su u žagoru prijeprijetili da će istupiti iz kluba, što su učinili odlaskom sa skupštine. Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji v.d. predsjednik kluba Dubravko Štengl i privremeno na tri godine, do redovite izborne skupštine, izabran pekarski obrtnik Martin Beriša. Nova je trenerica Ivana Jurčević, s licencom HOO, a Davor Salopek preuzeo je obvezu izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog teniskog centra u starom koritu Petrinjčice, desno od nasipa, ispod crkve, između mosta u Gupčevoj ulici i pješačkog prolaza u Arhovoj.

Osnovana Škola tenisa Petrinjčica 28. veljače osnovan je novi klub, na skupštini u podrumu Galerije Krsto Hegedušić, nazvan Škola tenisa Petrinjčica. Usvojen je statut udruge, utvrđen izgled znaka i pečata, dogovoreno podnošenje zahtjeva za uključivanje u Zajednicu športskih udruga Petrinje i korištenja godišnjih proračunskih sredstava namijenjenih samo za rad s djecom i mladeži. Od travnja očekuju i korištenje dva terena na kraju Gupčeve ulice. „Najvažnije nam je da naše kćerke i sinovi nastave s učenjem ovog športa, što je došlo u pitanje pri TK Petrinja. Oni daju prednost rekreativcima, veteranima i prijateljima, umjesto masovnosti, poticanju djece iz osnovne škole, za koje Grad odobrava namjenske financijske transfere“ rekao je roditelj Srećko Telar, koji je predsjedao osnivačkom skupštinom. Za predsjednika novog kluba izabran je Josip Milošić, dopredsjednika Krešimir Belošević, a u Izvšrnom odboru su Božena Stanešić, Bruno Morvaj i Snježana Prodanović. Članovi NO su Jadranka Vuić, Maja Povoljnjak i Srećko Telar, a na Dražena Malovića, učitelja tenisa s licencom Hrvatske olimpijske akademije, računa se za trenera djece. A.P.

Roditelji su osnovali novi klub

Upisi u obje teniske škole

Obje gradske teniske udruge, dosadašnji TK Petrinja i novoosnovana Teniska škola Petrinjčica, upisuju djecu u svoje članstvo. Starija udruga poziva mladež da svakodnevno dođu osobno na terene povrh Kaniže ili se jave na telefone 098/543-494, 098/907-3867, 816-569 i 816-509. Novi klub, koji je obavio službenu registraciju udruge, još nema pristupa na dva asflatirana igrališta, ali se priprema, pa upisuje nove polaznike na 091/586-4773 i 098/778-681.

Petrinjski list broj 27 31


NGL

Sretan Uskrs žele Vam

SVIMA VAMA DR AGI VJERNICI ŽELIMO MIROM, R ADOŠĆU I NADOM BLAGOSLOVLJEN USKRS ! ČLANOVI

NGL-a nositelja dr. MIROSLAVA GREGURINČIĆA

Svima vama dr agi vjernici, želimo sretan Uskrs, uz želju da ga provedete uz svoje najmilije, pomireni sa sobom i bližnjima, u veselju i vjeri u dobro koje nam donosi svaki novi dan !

GO HNS-a PETRINJA

SRETAN USKRS , BLAGDAN R ADOSTI I NADE ČESTITAJU VAM ČLANOVI

Svima vama dr agi vjernici, želimo mirom, r adošću i nadom blagoslovljen Uskrs!

GO SDP-a PETRINJA

GO HSS-a PETRINJA

SRETAN USKRS BLAGDAN NADE I ŽIVOTA, BLAGDAN TR AJNOG MIR A I R ADOSTI čitateljima Petrinjskog lista žele članovi ŽELI HRVATSK A STR ANK A PR AVA, PETRINJA BOG I HRVATI

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS, BLAGDAN NADE I ŽIVOTA, BLAGDAN NEPROLAZNE ZANIMLJIVOSTI I ZANIMLJIVE NEPROLAZNOSTI. BLAGDAN TR AJNOG MIR A I R ADOSTI! žele Vam članovi str anke

GO HDZ PETRINJA

ČLANOVI

GO HSLS-a PETRINJA SVIM LJUDIMA DOBRE VOLJE ŽELE SRETAN I R ADOSTAN USKRS !

DEMOKR ATSKOG CENTR A PETRINJA 32

Petrinjski list broj 27


Sretan Uskrs 탑eli Vam

S V E

Z A

G R A D N J U

I

O P R E M A N J E

GRA\EVINSKI MATERIJAL

ELEKTROMATERIJAL

KERAMI^KE PLO^ICE

SANITARIJE

VODOVOD I KANALIZACIJA CRNA I OBOJENA METALURGIJA VIJCI I OKOVI

S T A N A

GRIJANJE BOJE I LAKOVI

ALATI I PRIBOR

ZAGREB - STUPNIK Gornjostupni~ka 9b T 01 65 98 500 PETRINJA Slavka Kolara bb T 044 81 50 10 E smitcommerce@smit-commerce.hr

www.smit-commerce.hr

Petrinjski list broj 27 33


P R E D S T A V L J A M O

P R V A Š I Ć E

OŠ „DRAGUTINA TADIJANOVIĆA“, PRO MALA GORICA, ŠK.G. 2006./2007. 1. RAZRED: Igor Čivrag, David Grudenić, Patricija Starčević, Martin Vlahovac. Učiteljica: Anica Šmit

OŠ „MATE LOVRAKA“ PETRINJA, ŠK.G. 2006./2007.

1.A RAZRED: Matej Augustinović, Juraj Bjelac, Žaklina Brajković, Franko Brodarec, Ana Maria Gacik, Antonio Gloc, Katarina Gluvić, Dominik Grubor, Toni Jakupović, Ivona Kajić, Katarina Kajić, Lara Krsnik, Ana Krtić, Karlo Kukuruzović, Elena Lovrić, Laura Miketin, Dominik Petreković, Martina Popić, Željko Radanović, Franjo Tokić i Gabrijela Vinković Učiteljica: Dragica Jandrić 34

Petrinjski list broj 27


S T R A N I C A

Z A

O D M O R

KRIŽALJKA KRIŽALJKA

////

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3

////

//// ////

4

////

5

//// ////

6 7

////

//// ////

8

////

10

12

VODORAVNO:

//// ////

////

9

11

////

////

//// ////

////

//// SASTAVIO: STJEPAN GALIJAN

1. NAZIV K.U.D.-a HRASTOVICA (PRODUŽI U 12 OKOMITO) 2. RASJEČENO NA POLA 3. INICIJALI NOG.LEGENDE ZAJECA - OVIM PUTEM - TRINA 4. ŽEN.IME JAGA,JAGICA - PJEVAČICA GRUPE COLONIA , MUJKIĆ 5. ŠIBENSKA TVORNICA LAKIH METALA - RICAJUČI JECAJ - ZNAK ZA BOLNICU 6. TJEDNI - CRNO MORSKA LUKA 7. KINOLOŠKO DRUŠTVO - OTILIJA (od milja) - SVETE PTICE EGIPČANA 8. SKANDIN.MUŠKO IME - POKRIVENE INJEM - TVORNICA DUHANA 9. PETLJA, ČVORIŠTE - VRSTA OPIJUMA - ARALIČINI INICIJALI 10. UJEDINJENI ARAP.EMIRATI (skrač.) - RADNIČKO KULTURNO UMIJETNIČKO DRUŠTVO - RADIJUS 11. NIKOLA TESLA - POKLONITI, URUČITI - IGRA NA KOCKASTOJ TABLI 12. POLETARAC TORCIDE I HAJDUKA - DIO NAŠEG GRADA (prema Kostajnici)

OKOMITO: 1. SELO JUGO ISTOČNO OD PETRINJE (produži u 12 vodoravno) 2. TEMELJITO RAZGLEDATI 3. PRVAK, KEC - AUTO MOTO DRUŠTVO - U ZAGORJU,BEDAST,MUNJEN - PETO SLOVO 4. KRATAK TV REKLAMNI EP BLOK - REG.OZNAKA ZA MOSTAR - NIZ,SLIJED 5. UTOVARIVATI - ISTOG ČASA,ODMAH (žarg.) 6. OLUK (bez kraja) - ŠTUCANJE - POKAZNA ZAMJENICA 7. GRAD IZMEĐU ZADRA I ŠIBENIKA - PREDVORJE, AULA 8. IME PJEVAČICE BANFIĆ - IVAN ,IVO U ZAGORJU - REG.OZNAKA ZA NJEMAČKU 9. ČETVRTO I SLOŽENO SLOVO - PRVA DAMA UZ MLADENCE I KUMOVE NA VJENČ. 10. KATA,KATICA (od milja) - GRČKO SLOVO - SUPROTNO OD NOĆ 11. PRISTAŠE ANARHIJE - HIDRO CENTRALA 12. SELO JUGO ZAPADNO OD PETRINJE (cesta za Glinu) - ČUVAR REDA - ISTOK Petrinjski list broj 27 35


Sretan Uskrs!

Petrinjski list - 27  
Petrinjski list - 27  

NOVI DRVORED JAVORA str. x godina III • Petrinja • broj 27 • ozujak 2007. cijena 10 kn ˆ Potpis za Zrinsku goru DuPlERIcA: Proslavljen Dan ž...

Advertisement