Page 1

godina I • Petrinja • broj 10 • listopad 2005.

cijena 5 kn

PETRINJSKI

list

ISSN 1331 - 8772

LISTOPAD - mjesec Dana zahvalnosti za plodove zemlje - Dani kruha duplerica str. 20-21

INTERVJU dr. Krešo Kovačićek, zamjenik gradonačelnika grada Petrinje str. 3

Gradsko vijeće Petrinje “Vruća jesen” str. 10

Kardinal Bozanić posjetio Dumače str. 12 “Koliko poznajem svoj grad” NAGRADNA IGRA str. 39

IN MEMORIAM

Sjećanje na žrtve Domovinskog rata str. 28


SADRŽAJ

*OUFSWKVTES,SFĂ˜PN,PWBÇ JÇ€FLPN

Dobro doĹĄli

(SBETLBVQSBWB

na stranice Petrinjskog lista!

Pred vama je deseti broj! Mjesec listopad uveo nas je u zrelu, Ĺžutu, raskoĹĄnu jesen. Iza nas su berbe kestenja, groŞđa, zimnice su već pripremljene, a prekrasne zlatno-smeÄ‘e boje okupale su petrinjski park i nasip. Mjesec listopad bio je u znaku Dana zahvalnosti za plodove zemljeDane kruha Ä?emu smo i posvetili naslovnicu ovog broja, a i veći broj redaka i slika na stranicama koje su pred vama. Na ovim dogaÄ‘anjima najveću maĹĄtovitost i ove godine pokazale su djeÄ?je ruke. Djeca su u ovom broju i naĹĄa najzastupljenija tema jer iza nas je DjeÄ?ji tjedan, dan DjeÄ?jeg vrtića Ë?PetrinjÄ?icaË?, a i ovogodiĹĄnji Mjesec knjige posvećen je autoru najljepĹĄih djeÄ?jih priÄ?a i bajki Hansu Christianu Andersenu.

Zajedno smo već deseti mjesec, a kao i svima tako se i nama potkralo nekoliko greĹĄki u proteklom broju. Nemojte nam zamjeriti jer znate kako se kaĹže tko radi, taj i grijeĹĄi. Ipak, htjela bih se u uvodniku ispriÄ?ati zamjeniku gradonaÄ?elnika Darinku Dumboviću na tiskarskoj pogreĹĄci na naslovnici, ali i kolegama Antunu PetraÄ?iću i Ratku Vuiću ĹĄto su izostavljeni ispod potpisa zajedniÄ?ke fotografije Oni su dio povijesti Petrinjskog radija na str. 22., ispriÄ?avamo se i na krivom potpisu pod fotografiju prvaĹĄića i mladom Matiji Mariću iz 1.b razreda I. OĹ . Zahvaljujemo i na pismu gÄ‘i Ĺ oĹĄtarić koja nas je upozorila kako se uÄ?itelj iz teksta u proĹĄlom broju Maturanti iz 1943. godine zvao Milan Tiljak, a ne Filjak kako smo napisali.

1PMJUJLB $SLWFOJĂ&#x;JWPU 1SFHMFEEPHBÇ…BOKB ,VMUVSB -KVEJJEPHBÇ…BKJJ %BOJLSVIBJ'FTUJWBMTMBTUJDBJ 5VSJ[BNFLPMPHJKB 0OBNB 6ESVHF %BTFOF[BCPSBWJ

NaĹžalost, pogreĹĄke se dogaÄ‘aju, no uvijek ćemo ih nastojati ispraviti jer gledamo unaprijed i Petrinjski list tiskamo za one koji se joĹĄ nisu ni rodili i koji će moĹžda kroz nekoliko desetljeća i stoljeća koristiti naĹĄe novine za pisanje nove povijesti grada Petrinje i koji će htjeti nastaviti put dr. Ivice Goleca. Kada biramo teme i dogaÄ‘aje koje smo zabiljeĹžili kroz mjesec dana od izlaĹženja proĹĄlog broja, vodimo se uvijek tom smjernicom kako treba objaviti one dogaÄ‘aje i spomenuti one ljude koji su na bilo koji naÄ?in uÄ?inili neĹĄto povijesno vaĹžno za naĹĄ grad.

,PMVNOB

Ono ťto kaŞemo u eteru Petrinjskog radija prođe i ode u vjetar, ali zato ove naťe novine ostaju kao svojevrsni povijesni i kronoloťki dokument ovog razdoblja i vremena u kojem Şivimo.

4QPSU

Upravo zbog toga i Ĺželimo odrĹžati tradiciju izlaĹženja novina u Petrinji. SluĹĄate li program Petrinjskog radija zasigurno ste primijetili mnoĹĄtvo novih, ali i starih emisija u novom izdanju. Kako bi ste se ĹĄto bolje snaĹĄli u novinama, u ovom broju smo za vas pripremili vodiÄ? kroz jesensku shemu u programu Petrinjskog radija koja će vam zasigurno dobro doći pri odabiru onih tema i emisija koje su vam najzanimljivije.

,SP[LMKVÇ BOJDV "QJTBSJK .BUJÇ OJVSFEOFLSPMP[J

;BCBWOBTUSBOJDB 1SWBĂ˜JÇ€J /BHSBEOBJHSB

SluĹĄajte nas na 106,9 MHz i Ä?itajte Petrinjski list jer tu smo zbog vas. ÄŒitajte nas i dalje! Aleksandra Milković, dipl.nov.

DANI KRUHA Strossmayerovo ĹĄetaliĹĄte

Autor: Cobra

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., A. Turkulina 9, 44250 Petrinja – Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. – UredniĹĄtvo: Miroslav PETRAÄŒIĆ, dr. med., Valentina GAJĹ EK, dipl. politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAÄŒIĆ, Marela MORIĆ, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC i Miroslav PETRAK- Fotografija: Miroslav Ĺ ANTEK - Lektor: BoĹžica VUIĆ, prof.- Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. - MatiÄ?ni broj: 3542696 – Ĺ˝iro raÄ?un: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari: 044/815311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjski.list@petrinjskiradio.com – Internet stranica: www.petrinjskiradio.com – Izlazi jednom mjeseÄ?no. – Cijena 5,00 Kn – Naklada: 700 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridrĹžana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne moĹže biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu, bez prethodne pismene suglasnosti izdavaÄ?a.1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ "

, 5

6 "

- /

0

 ‰

VOLIM PETRINJU OVAKVU KAKVA JE! U ovom broju Petrinjskog lista upoznajemo vas s dr. Krešom Kovačićekom koji od svibanjskih lokalnih izbora sa svojim kolegom Darinkom Dumbovićem profesionalno obavlja dužnost zamjenika gradonačelnika Petrinje dr. Miroslava Gregurinčića.

Prije Domovinskog rata dr. Kovačićeka Petrinjci pamte kao vrsno stomatologa i stručnjaka na području stomatološke protetike. Kao i mnoge, tako su i njega, demokratske promjene, Domovinski rat i stvaranje hrvatske države iz liječničkih „odvukle“ u političke vode. Opredijelio se za Socijaldemokratsku partiju Hrvatske s čije je liste od izbora u progonstvu 1993. redovito nazočan u političkom životu Petrinje kao gradski vijećnik, dopredsjednik gradskog Poglavarstva, a potom i zamjenik gradonačelnika. Godine 1998. izabran je za predsjednika SDPH Petrinja, a kao zastupnik i član SDP-a iza sebe ima i zastupničko iskustvo u Hrvatskom saboru. P.L. Počnimo naš razgovor s aktualnim temama i poslovima. Postavit ću Vam za početak pitanje kao i Vašem kolegi Dumboviću. Poslije svibanjskih izbora i dolaska Koalicije na vlast, polemiku oporbe izazvala je profesionalizacija i zaposlenje dvojice zamjenika gradonačelnika. Jeste li Vi i gospodin Dumbović doista neophodni u radu gradske uprave? Moj je stav, i dok je oporba bila na vlasti, ostao identičan kao i danas. Ako gradonačelnik smatra da mu trebaju zamjenici kao profesionalci, onda broj zamjenika nije upitan. Oporba ne bi trebala a priori prosvjedovati protiv toga, već nakon nekog vremena vidjeti kakav je efekt prouzročilo imenovanje dvojice profesionalnih zamjenika. Pored protokolarnih obveza želimo uspostaviti što bolju komunikaciju s građanima, mjesnim odborima, ali i županijskim i državnim institucijama, ministarstvima, fondovima, državnim ustanovama. Želimo bolju suradnju s gradovima s područja od pose-

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

bne državne skrbi, gradovima Siskom i Zagrebom, ali i gradovima iz zemalja Europske unije. Za sve te aktivnosti, sigurno, uz još loše organiziranu upravu, jedan čovjek sve to fizički ne može obuhvatiti. Vidjet će se koliko će dvojica profesionalca uštedjeti novca iz proračuna i koliko će novca svojim lobiranjem donijeti u proračun. Svi u Koaliciji vrlo odgovorni po tom pitanju i ne zbrinjavamo ljude prema političkim kriterijima. Svi imamo svoja zanimanja, ali svoj Petrinjski program koji moramo realizirati do kraja. P.L. Opsežnost poslova i djelatnosti koje pod svojom upravom ima Grad Petrinja dovelo je do podjele poslova između dvojice zamjenika gradonačelnika. Možete li reći koja su područja pod Vašim nadzorom i za što ste Vi zaduženi?

Po definiciji i statutarnom odredbom gradonačelnik ima dva zamjenika i oni zapravo odrađuju onaj dio posla za kojih ih gradonačelnik ili gradsko Poglavarstvo nominira. Kolega Dumbović i ja vrlo smo se lako dogovorili oko podjele poslova jer svaki od nas ima različite afinitete, ali i svaki od nas nadopunjuje drugoga kad se radi o velikim projektima. Ja sam u ovom trenutku angažiran organizacijom gradske uprave, izradom nove sistematizacije kako bismo sačinili malu, efikasnu, učinkovitu i jeftiniju stručnu službu. Vrlo sam angažiran oko Regionalnog operativnog programa koji je zahtjevan, u koji smo nominirali niz projekata. Najvažniji su projekti oko izgradnje Regionalnog vodovoda sjeverozapadnog prstena, uključujući i distributivne vodovode Križ, Cepeliš, Strašnik, Župić i Gora. U vezi s tim osvrnuo bih se još malo na vaše prethodno pitanje i naznačio da smo kroz Partnersko vijeće, čiji sam ja član, priskrbili 1.500.000,00 eura upravo za ovaj projekt vodovoda. Kroz ova sredstva držim da su već zarađene plaće za dva profesionalna zamjenika gradonačelnika za ovaj čet verogodišnji mandat. U ROP- u se još bavimo problemima razminiranja
‰"

, 5

6 "

tako da se svi angaĹžiramo oko toga da ovaj prostor razminiramo do 2010. godine. Dosta sam angaĹžiran oko PoduzetniÄ?kih zona, bavim se organizacijom mjesne samouprave i suraÄ‘ujem s nizom mjesnih odbora. Dio druĹĄtvenih djelatnosti gradonaÄ?elnik je takoÄ‘er namijenio meni, tako da se bavim sportom, socijalom i kulturom. Jedan od velikih projekata je Vodovod Pecki, ali isto tako i reorganizacija Privrede, trgovaÄ?kog druĹĄtva u 100% vlasniĹĄtvu Grada. P.L. U Koaliciji za Petrinju na lokalnim izborima predstavljali ste SDP. Jeste li osobno zadovoljni poloĹžajem i statusom ove stranke u Petrinji. Za nju se relativno rijetko Ä?uje. Je li aktivan njezin rad i planirate li je popularizirati ili proĹĄiriti Ä?lanstvo? Moram reći da pamtim i puno bolje dane SDP-a u Petrinji. U ovom trenutku SDP je prepoznatljiv po Ä?etiri osobe- dvije koje su u izvrĹĄnoj gradskoj vlasti i dvije kao Ä?lanovi Gradskog vijeća. Kolega Klarić i ja Ä?lanovi smo Poglavarstva dok su gÄ‘a Zrinka ÄŒorić i Ivo Cvetnić u Gradskom vijeću. Siguran sam da u Petrinji postoji dosta sugraÄ‘ana socijaldemokratske orijentacije koji Ĺžele doprinijeti Ä?injenici da SDP ponovo postane jedna od vodećih stranaka u gradu. Mislim da ćemo to vrlo brzo realizirati jer nam statutarno predstoji stranaÄ?ka konvencija na kojoj se treba izabrati rukovodstvo stranke koja će poraditi na novim Ä?lanovima, kako u gradu, tako i seoskim mjesnim odborima. Mi smo na neki naÄ?in slijednici Saveza komunista Jugoslavije i ne teĹžimo populizmu i velikom broju Ä?lanova koji su onda većinom Ä?lanovi samo na papiru. Nama trebaju ljudi koji Ĺžele raditi i pomoći nam da ovaj ambiciozni Petrinjski program realiziramo u ovom izbornom mandatu. Potaknut ćemo i rad naĹĄih foruma u kojima se ne mora formalno biti Ä?lan stranke. Mnogi ljudi se ne Ĺžele stranaÄ?ki vezati, ali Ĺžele pomoći SDP-u jer su tog svjetonazora. Mislim da dolaze bolji dani SDP-a u Petrinji. P.L. Rekla sam u uvodu kako ste prije demokratskih promjena Petrinjcima bili poznati kao stomatolog. Bavite li se i danas povremeno time ili ste se opredijelili iskljuÄ?ivo za politiku? NaĹžalost ne! Odlaskom u Sabor zbog zakonskih ograniÄ?enja morao sam se odluÄ?iti hoću li se baviti stomatologijom ili politikom. Nije bilo moguće jedno i drugo, kako pravno, tako i fiziÄ?ki jer mi je Sabor oduzimao Ä?itave dane. Isto tako, dok sam radio u privatnoj ordinaciji posve sam se posvećivao pacijentima. Kao lijeÄ?nik koji stekne povjerenje ljudi smatram kako jedino takav odnos lijeÄ?nik-pacijent moĹže postojati. Nisam se mogao posvetiti pacijentu pa sam se odluÄ?io za politiku. P.L. Nedostaje li Vam ponekad stomatologija i pratite li to podruÄ?je medicine i novine u pruĹžanju stomatoloĹĄkih usluga? Stomatologija je lijepo zanimanje u kojoj Ä?ovjek moĹže pokazati svoju kreativnost, mora donositi vaĹžne odluke vezane uz zdravlje Ä?ovjeka. Vrlo odgovoran posao, ali i posao koji moĹže biti i materijalno unosan. Nedostatak aktivnog bavljenja

- /

0

 ‰

stomatologijom kompenziram Ä?itanjem struÄ?ne literature i posjećivanjem seminara koji organizira StomatoloĹĄka komora. Ja sam joĹĄ uvijek u obvezi sakupljanja bodova kako bi svake ĹĄeste godine produĹžavao licencu za bavljenje ovim poslom. ÄŒovjek mora biti u trendu s novim materijalima i tehnikama i ja to redovito pratim. Politika je sklisko podruÄ?je gdje vas narod izabire, pa vas narod moĹže i smijeniti. Tako da uvijek imam rezervnu varijantu – svoju privatnu ordinaciju. P.L. LijeÄ?nici – politika. Puno je lijeÄ?nika u politici. Je li se politika nametnula Vama ili ste Vi odabrali politiku? Dosta je lijeÄ?nika u politici! LijeÄ?nici su dobri sluĹĄaÄ?i koji u razgovoru s pacijentima vide Ä?itavu ĹĄirinu ljudskih problema. DrĹžim da mogu bolje i artikulirati taj odnos izmeÄ‘u graÄ‘ana i vlasti. Politika je obavljanje javnog posla za opće dobro, to je vjeĹĄtina koju Ä?ovjek treba dobro nauÄ?iti. Ima jednog i drugog. Politika se nametnula meni, ali moram biti iskren ja sam izabrao politiku. Moram reći da je to izrazito zanimljiv, ali i zahtijevan posao. Svi smo mi ,na neki naÄ?in, kada su teĹĄka vremena, u politici. Svi imamo potrebu neĹĄto reći, stoga je dobro da se ljudi istog svjetonazora udruĹžuju u politiÄ?ke stranke jer je veća mogućnost da njihova ideja naiÄ‘e na plodno tlo. P.L. PomaĹže li Vam danaĹĄnjim upravljanjem gradom iskustvo steÄ?eno u godinama koje ste proveli u Hrvatskom saboru i saborskim odborima. Mogu li VaĹĄa privatna iskustva ili poznanstva s nekim vaĹžnim osobama pomoći u razvitku Petrinje? ÄŒovjek iz svakog posla kojim se bavi mora steći odreÄ‘ena iskustva kako bi mu bilo jednostavnije obavljati posao kojim se trenutno bavi. Zasigurno sam, ĹĄto se tiÄ?e politiÄ?kog iskustva, zanat ispekao u Hrvatskom saboru, ali i najviĹĄim stranaÄ?kim tijelima. Tu Ä?ovjek vidi i doĹživi ugodne trenutke, ali i one prljave postupke koji su sastavni dio i Ĺživota i politike. ÄŒovjek oÄ?vrsne! Velik broj kolega iz mog saborskog mandata i sada su saborski zastupnici, ministri i gradonaÄ?elnici i sigurno Ä?etverogodiĹĄnje druĹženje s njima lakĹĄe otvara neka vrata bez obzira u kojoj stranci bili oni ili mi. P.L. Kao Petrinjac koji Ĺživite u svom gradu, u kojem Ĺživi VaĹĄa obitelj i djeca kako vidite daljnji razvitak Petrinje i za ĹĄto se kao zamjenik gradonaÄ?elnika zalaĹžete u njenom daljnjem razvitku.? Jednom su me pitali ĹĄto bih promijenio u Petrinji. Moj odgovor je bio „NiĹĄta!“ jer onda to ne bi bila Petrinja. Mi kao odgovorna vlast moramo stvoriti da ovi ljudi koji danas Ĺžive ovdje steknu mogućnost da se zaposle i da Ĺžive od svoga rada. Ovi ljudi su vrijedni, sposobni i samo im treba omogućiti da rade i svima će nam biti lakĹĄe. Ovaj Ä?etverogodiĹĄnji mandat iskoristit ćemo upravo u toj namjeri. A. Milković

+&%/0#0+/* %70#0+/**,0-03%*(*5"-/*5*4",104+&5/*$" ;")7"-/*$" ,"5"-0(" 10;*7/*$" -&5"," 13041&,"5" 3";(-&%/*$" 1-","5" 6WF[EJQMPNTLJISBEOKJ LO 5*4",/"-+&1/*$"/"#*+&-&*-*130;*3/&'0-*+&;"7"/+4,661053&#6

(MBTJMB

"MFUBL LPNBEB EWPCPKOJUJTBL QBQJSVCPKJ LO

EPP1FUSJOKB %$BSFLB  1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰(

3 " %

4 , "

 6

1

3 " 7 "

 ‰

ODRŽANE 3 SJEDNICE POGLAVARSTVA

16/00%-6," 46(-"4/045**'*/"/$*+4,*)105103" U utorak, 20. rujna održana je 14. sjednica Poglavarstva grada Petrinje i nakon dosta rasprave doneseno je više važnih odluka. Prihvaćen je prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje grada Petrinje, o kojem će se očitovati Gradsko vijeće. Na prvom čitanju bio je prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima za Grad Petrinju, usvojen je zaključak o pokretanju postupka za prodaju nekretnina odmarališta u Punatu, a Upravni odjel za gospodarstvo i proračun zadužen je za pripremu dokumentacije za raspisivanje natječaja. Donesena je i odluka o odobravanju zaključivanja dodatka ugovora za rekonstrukciju terena pješačke staze – nogostupa kroz naselje Brest u iznosu od 38.5000,00 kn zaključak o pokretanju postupka za izradu detaljnog plana uređenja dijela naselja u gradu Petrinji namijenjenog za izgradnju školske športske dvorane, za koje je imenovano povjerenstvo u sastavu Zlatko Medved, Željko Nenadić, dr. Krešo Kovačićek i Mira Mačković – Vitković. Donesena je odluka o izradi procjene elaborata – projektnog rješenja za obnovu podesta i gazišta na gradskom stadionu ˝Mladost˝, a kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje radova na izgradnji odvodnih kanala u Mošćenici izabrana je tvrtka ''Posavina- transprom'' d.o.o. iz Lekenika po cijeno od 190.207,00 kn uz PDV. Imenovano je i povjerenstvo za provođenje postupka natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje distribucije toplinske energije stambenih zgrada na Sajmištu, a za članove povjerenstva imenovani su Zlatko Medved, Ivan Vujić, Josip Malović, Zrinka Čorić i Jadranko Tortić. Za člana Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko-moslavačke županije imenovan je tajnik grada, rukovoditelj stručne službe Zdravko Kuljanac, a dana je i suglasnost na imenovanje Ivice Tominovića za zapovjednika DVD Gora. Na 14. sjednici Poglavarstva dano je nekoliko financijskih potpora, među kojima 5.000,00 kn Učiteljskom pjevačkom zboru za daljnji rad i obilježavanje Svjetskog dana učitelja 5. listopada, te Rkt. župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori za organizaciju domjenka prigodom blagoslova kapele sv. Ivana i Pavla. Financijske potpore dobile su i tri obitelji Vajdić, Bilobrk i Tolušić zbog teških materijalnih prilika u kojima se nalaze. Djeci s poteškoćama u razvoju Marku Markanoviću i Luki Kuljancu, odobreno je besplatno korištenje usluga Dječjeg vrtića ''Petrinjčica'', a refundaciju troškova snosit će Grad Petrinja iz Gradskog proračuna. ✷✷✷ U petak 23. rujna, održana je 15. sjednica Poglavarstva grada Petrinje, na kojoj je donesen zaključak o usvajanju izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna prve faze generalnog urbanističkog plana grada Petrinje, te 1. faze Detaljnog plana uređenja naselja Mošćenica. Razmatran je i usvojen prijedlog o dopuni odluke o uređivanju prometa u gradu, a prihvaćena je ponuda TKT Toplote iz Zagreba ,tvornice kotlova i termo opreme za koncesiju u obavljanju distribucije toplinske energije stambenih zgrada na Sajmištu, a o ovom prijedlogu očitovat će se članovi Gradskog vijeća Petrinje. Najviše polemike izazvala je odluka o komunalnim djelatnostima koja je bila na drugom čitanju, a tijekom burne rasprave, prvi put su novinari, pročelnici upravnih odjela, tajnik grada i ostali nazočni zamoljeni su da napuste sjednicu, kako bi se članovi Poglavarstva na zatvorenom dijelu sjednice usuglasili o promjenama i izmjenama jer su ovom stavljene izvan snage neke dosadašnje odluke. U Petrinji su 22 komunalne djelatnosti, od kojih su 4 na koncesiji i to prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz, opremanje i ukop pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova i autotaksi prijevoz putnika. Odluka je usvojena, a konačnu riječ dat će Gradsko vijeće. ✷✷✷ Na 16. sjednici Poglavarstva koja je održana u ponedjeljak 10. listopada, članovi gradskog Poglavarstva odradili su više od 30 točaka dnevnog reda i donijeli nekoliko vrlo važnih odluka. Jedna od njih je i odluka po kojoj će Poduzeće Privreda izvoditi građevinsko vodoinstalaterske radove sukladno projektu dogradnje vodoopskrbe, u vrijednosti preko 230.000,00 kn, a radi se o nadogradnji vodovoda od 816 m, uz ostale u Vinogradskoj, dijelu Reljkovićeve, u Petračićevoj,

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

Unskoj, Turkovoj i Češkom selu. Donesena je odluka o zaključivanju aneksa ugovora s tvrtkom ''Tvim'' iz Siska, na izvođenju radova na održavanju neasfaltiranih cesta i nogostupa na području grada, jer, kako je naznačeno, napravljeno je i više nego što je planirano, prema prvom ugovoru, a ostalo je još vremena do 15. studenog da se napravi ostalo dogovoreno na održavanju asfaltiranih cesta. Na sjednici donesena i odluka o ograničenom prikupljanju ponuda za geodetsko snimanje trase nogostupa u Novom Selištu za potrebe projektiranja, a u povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave imenovani su Ivan Vujić, Mira Vitković – Mačković i Zdravko Kuljanac. Donesena je i odluka o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu Detaljnog plana uređenja dijela naselja namijenjenog za izgradnju objekta školske športske dvorane, prema programu mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, a članovi povjerenstva za provedbu postupka nabave naručitelja su Dr. Krešo Kovačićek, Zlatko Medved i Zdravko Kuljanac. Čini se da će zaista uskoro središte grada imati sasvim novo lice jer nastavlja se projekt uređenja i sanacije pročelja. Naime, donesena je odluka o ograničenom prikupljanju ponuda za konzervatorsko – restauratorska istraživanja pročelja građevina u povijesnoj jezgri grada, a unutar zaštićene kulturno- povijesne cjeline grada. U povjerenstvo su imenovani Darinko Dumbović, Miljenko Badel i Zdravko Kuljanac. Riječ je, saznali smo, o 7 fasada na istočnoj strani Trga dr. Franje Tuđmana i to na kućnim brojevima 2, 3, 5, 7, 8 i 18 i u Nazorovoj br. 7. Budući da je istekao četverogodišnji mandat tijela Turističke zajednice grada Petrinje, za članove Turističkog vijeća imenovani su dosadašnji članovi Ante Kozić i Tihomir Klarić, član Nadzornog odbora TZ ponovo je Ivan Vujić, a za predsjednika TZ grada Petrinje predložen je Vlado Lovreković. Osnovano je povjerenstvo za promet grada Petrinje, u kojem su uz predstavnika grada, predstavnici Hrvatskih cesta, Privrede, OŠ Dragutina Tadijanovića, Policijske postaje Petrinje, Mjesnih odbora i Pučkog otvorenog učilišta ''Kotva''. Obrazovnom centru ''Kotva'' dana je suglasnost i potpora za otvaranje Veleučilišta u Petrinji. Naime, naznačeno je, budući da je evidentna potreba za školovanjem kadrova pravne i prometne struke, ugostiteljsko – turističke i poljoprivredno – prehrambene struke, kao potencijalnih nositelja razvoja grada i županije , a sukladno gospodarskom razvojnu projektu grada Petrinje, dana je suglasnost za otvaranje Veleučilišta u Petrinji. Članovi poglavarstva na 16. sjednici odobrili su brojne financijske potpore –16.000,00 kn MO Jošavica za nabavu materijala za obnovu i sanaciju 300 metara vodovodne mreže u zaselku Žilići. Mjesni odbor Mokrice Međurače dobio je financijska sredstva za nabavu dodatnih 80 m2 šindre za dovršetak krovišta na društvenom domu. Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori odobrena je potpora za organizaciju domjenka prigodom dolaska uzoritog kardinala Josipa Bozanića u prognaničko naselje Dumače, Srednja škola Petrinja dobila je potporu za uređenje botaničkog vrta za nabavku sadnica i uređenje vrta, učenička zadruga ''Stucka'' OŠ Dragutina Tadijanovića dobila je 5.000,00 kn za podmirenje troškova sudjelovanja zadruge na Zagrebačkom velesajmu i za državnu smotru mladih zadrugara RH koja će se održati u Zadru, a isti iznos dobila je Udruga ''Izvor'' iz Hrvatskog Čuntića za uređenje društvenih prostorija , sanaciju električnih i vodovodnih instalacija te uređenje sanitarnog čvora. Novoosnovani športski nogometni klub Češko selo, dobio je financijsku potporu za uređenje igrališta i stvaranje uvjeta za pokretanje škole nogometa u tom petrinjskom prigradskom naselju, a financijsku potporu dobio je i MO Graberje za adaptaciju svog društvenog doma. Za davanje informacija gradskim vijećnicima i članovima gradskog Poglavarstva ovlašteni Zdravko Kuljanac – tajnik grada i pročelnici upravnih odjela gradske uprave. Trebao je biti usvojen i zaključak za zaključivanje izvan sudske nagodbe između gradskog Poglavarstva i namještenika gradske uprave, koji su podnijeli tužbu u svezi s isplatom razlike plaće. Radi se o 440.000,00 kn koliko bi grad iz gradskog proračuna trebao isplatiti namještenicima gradske uprave za vrijeme od 1. srpnja 2002. do 30. rujna 2003. godine. O ovom slučaju provedena je burna rasprava, no dogovoreno je da se održi sastanak članova gradskog Poglavarstva s podnositeljima tužbe i da svatko iznese svoje argumente. M.M.
‰(

3 " %

4 , "

 6

1

3 " 7 "

 ‰

U SKLOPU DJEČJEG TJEDNA DJECU PRIMIO GRADONAČELNIK Predstavnike drugih i petih razreda Prve osnovne škole u maloj gradskoj vijećnici primili su gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i njegov zamjenik dr. Krešo Kovačićek. S učenicima su bile učiteljica Sonja Rokić i knjižničarka Draženka Vuković, koje su čelnike grada upoznale s dosadašnjim aktivnostima djece, a Izabela Žilić – pročelnica Ureda za društvene djelatnosti grada Petrinje, zahvalila se članicama Društva ''Naša djeca'' i učiteljicama ove škole koje su radile s djecom u njihovim radionicama. Čelnici Grada razgledali su fotoalbum s aktivnostima djece. Susret je za svoju školu ovjekovječio mladi fotograf Boris Anđelić, a učenice drugog razreda Dora Lovreković i Timea Batužić prije samog razgovora uručile su čelnicima Grada poklone koje su djeca sama izradila u radionicama Društva ˝Naša djeca˝. Nakon službenog dijela, u neformalnom razgovoru djeca su iznijela svoja razmišljanja i viđenja te kazali čelnicima Grada kako bi grad prema njihovu viđenju trebao izgledati i što mu nedostaje. Spomenuli su fasade, čist okoliš, dječja igrališta i ostalo, a gradonačelnik dr. Gregurinčić i njegov zamjenik dr. Krešo Kovačićek potvrdili su djeci kako su sve to i njihovi prioriteti. Jedan je zaključak bio zajednički – treba nam više novca, pa će sve biti puno ljepše i uređenije. M.M.

13*+".;"Ç61/*,& Gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić sa suradnicima 13. listopada održao je prijam za novog petrinjsko- hrastovičkog župnika Mladena Sinkovića , sada i dekana Glinsko- petrinjskog dekanata, župnog vikara Vjekoslava Jakopovića i upravitelja župe Hrvatski Čuntić patera Petra Žagara. Ovom primanju nazočili su u ime Grada zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek i pročelnica Ureda za društvene djelatnosti Izabela Žilić, a nazočan je bio i upravitelj župe Gora don Paško Glasnović. Razgovaralo se o potrebama i prioritetima pojedinih župa i suradnji između gradske vlasti župnika petrinjske i upravitelja okolnih župa. Naznačeno je kako je Gradu vrlo važan program javnih potreba u kulturi što uključuje i sanaciju vjerskih objekata. Planovi za 2006. su dostavljeni, rekla je Izabela Žilić i naznačila kako je župnik Sinković već prvog dana svog dolaska dostavio Razgovor protekao u ležernom duhu plan. Upravitelj župe Gora don Paško Glasnović ponovo je iznio probleme prognaničkog naselju u Dumačama te najavio dolazak kardinala Josipa Bozanića u ovo naselje. Župni vikar Vjekoslav Jakopović naznačio je važnost rada s mladima, a u razgovoru s čelnicima grada dogovorena je suradnja u programima koji će se za mlade održavati u novosagrađenom Pastoralnom centru dr. Franje Kuharića. Suradnja je i sa svima do sada s crkvenim dostojnstvenicima bila na zavidnoj razini, a tako će ostati i dalje – zaključeno je na kraju, na dobrobit svih građana Petrinje. M.M.

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak 9-12 h, 16-20 h Subota 9-13 h Davor Žili*: “Stucka s jabukama”

Izaberite idealan poklon za sebe ili svoje najdraže: u ponudi je 150 umjetniQkih slika i skulptura, rukotvorine, suveniri … Kvalitetno uramljujemo slike, fotografije, goblene, ogledala... Obratite se s povjerenjem za restauraciju i trajnu zaštitu vaših umjetnina. Za slikare, i one koji taj talent razvijaju, u ponudi je potpuna ponuda slikarske opreme i pribora, vrhunskih svjetskih proizvoWaQa. Novost u ponudi je Knjiga želja za vjenAanja ! Poklonite mladencima poklon koju oni žele. UreCujete li svoj stambeni ili poslovni prostor, podarite mu jedinstvenu, osobnu notu. Galerija „Žili*“ pomo*i *e Vam struQnim savjetom. Srnakova 22, Petrinja Tel: 044/813-985 Fax: 044/813-986 E-mail: galerija@zilic.com Web: www.zilic.com1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰(

3 " %

4 , "

 6

1

3 " 7 "

 ‰

Potpisan ugovor za Donju BaÄ?ugu, prvu poduzetniÄ?ku zonu grada Petrinje

ZADRUGA „KUPA PETRINJA“ GRADIT ĆE HLADNJAÄŒU ZA VOĆE Grad Petrinja je GraÄ‘evinsko proizvodnoj i usluĹžnoj zadruzi Ë?Kupa PetrinjaË? za jednu kunu prodao paĹĄnjak u Donjoj BaÄ?ugi, budućoj poduzetniÄ?koj zoni za proizvodnju, preradu, doradu, uskladiĹĄtenje, hlaÄ‘enje i Ä?uvanje poljoprivrednih proizvoda. Ugovor su 30. rujna potpisali gradonaÄ?elnik dr. Miroslav GregurinÄ?ić i direktor Ë?Kupa PetrinjaË? Branko Vidović.

Ugovor su potpisali B. Vidović i dr. M. GregurinÄ?ić

„U roku od dvije godine zadruga Ë?KupaË? obvezatna je izgraditi gospodarske objekte i prateću infrastrukturu te zaposliti do 30 radnika. Ugovor nije ĹĄtetan za grad, Ä?estitam na ovom poduzetniÄ?kom pothvatu“, uz potpisivanje ugovora rekao je gradonaÄ?elnik. Upravitelj Ë?Kupa PetrinjaË? pojasnio je da zadruga u prvom poduzetniÄ?kom centru Petrinje namjerava ulaganjem oko 5,5 milijun EU sagraditi hladnjaÄ?u od 5000 tona, suĹĄaru i pakirnicu, a namjeravaju poÄ?eti raditi ujesen iduće godine. Po Banovini će organizirati kooperaciju voćara i vrtlara, a dugoroÄ?nim planom uvesti liniju za konzerviranu preradu voća i povrća. „Za Petrinju je vaĹžno zapoĹĄljavanje najmanje 150 radnika, a u sezoni će trebati joĹĄ toliko“, naglasio je B. Vidović.

Ubrzo nakon potpisanog ugovora, već 14. listopada buduću poduzetniÄ?ku zonu, skoraĹĄnje gradiliĹĄte za montaĹžnu halu u D. BaÄ?ugi, razgledali su struÄ?njaci za izradu studije s Prehrambeno biotehnoloĹĄkog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. Tomislav Lovrić i prof. Ĺ˝eljko MokrovÄ?ak, projektant Ivan Ohnjec iz tvrtke Nesek u Zagrebu i drugi. Branko Vidović pokazao je parcelu planirane hladnjaÄ?e do koje će se urediti prilazni put i dovesti struja. „Do konca studenoga oÄ?ekujem dovrĹĄenje studije razvoja, poÄ?etkom iduće godine dobivanje dozvola, potom slijedi rjeĹĄavanje financijskih sredstava od drĹžave i predpristupnih fondova Europske unije. Gradnja će trajati ĹĄest mjeseci. Organizirana proizvodnja i uskladiĹĄtenje voća i povrća perspektiva je Banovine, jedan od znaÄ?ajnih naÄ?ina razvoja ovog kraja“, ponovio je B. Vidović. SliÄ?no razmiĹĄljanje iznio je i dr.T.Lovrić. A.P.

/&;"%070-+/*;"%36 ("3*#*7Ă€&v,61"i Usred sveÄ?anosti potpisivanja ugovora u uredu gradonaÄ?elnika neoÄ?ekivano se pojavila Slavica KrÄ?elić, vlasnica obrta PUTO KrÄ?elić iz Petrinje, pitajući gradonaÄ?elnika kako će se rijeĹĄiti steÄ?ajni dugovi nastali pod imenom sliÄ?ne zaduge Kupa 91. i zaĹĄto se nije znalo za javni natjeÄ?aj, po kojem je gradsko zemljiĹĄte kupila „nova“ zadruga Kupa Petrinja. Spomenula je da je B. Vidović oĹĄtetio viĹĄe bivĹĄih zadrugara, novu tvrku osnovao s Ä?lanovima obitelji, samo PUTO KrÄ?elić potraĹžuje 500.000 kuna. „Odnosi ulagaća i zadrugara nisu u nadleĹžnosti grada, ako Kupa Petrinja neće realizirati obveze odmah će se raskinuti ugovor. NatjeÄ?aj je objavljen u javnim glasilima, svima je bio dostupan“ odgovorio je dr. M. GregurniÄ?ić. BivĹĄi ravnatelj Kupa 91. i nove Kupa Petrinja, Branko Vidović nije se oÄ?itovao o neplaniranom istupu nezadovoljne zadrugarke iz bivĹĄe zadruge.

Slavica KrÄ?elić negodovala je zbog dugovanja ranije zadruge

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

StruÄ?njaci za izgradnju i industrijsku preradu razgledali su lokaciju poduzetniÄ?ke zone u D. BaÄ?ugi

JAVNA TRIBINA BEZ GRAÄ?ANA

450%"/"(3"%4,&7-"45* ''Vlast je ovdje, a graÄ‘ana nema'' , tako se moĹže opisati Javna tribina koja je u organizaciji Centra za civilne inicijative i Savjeta graÄ‘ana u sklopu obiljeĹžavanja Tjedna sudjelovanja graÄ‘ana odrĹžana pod nazivom '' 100 dana gradske vlasti''. Naime, svrha tribine bila je pruĹžiti priliku graÄ‘anima da Ä?uju odgovore na pitanja od kljuÄ?nog znaÄ?aja za grad, te tako mogu prosuditi do kud je doĹĄla realizacija planova i programa koje je sadaĹĄnja lokalna vlast u predizbornoj proceduri postavila kao svoje ciljeve. CCI i Savjet graÄ‘ana definirali su 5 kljuÄ?nih podruÄ?ja o kojima su govorili predstavnici gradske vlasti. Tribinu je otvorio u ime CCI-a Davor BonÄ?ina ,organizator zajednice, a vodio ju je Ivo Cvetnić , predsjednik Savjeta graÄ‘ana. Iako su se Ä?elnici grada odazvali, a graÄ‘ana je bilo malo, javna tribina je trajala viĹĄe od 2 sata. O gradskom proraÄ?unu, planovima i njegovoj realizaciji govorili su zamjenik gradonaÄ?elnika dr. KreĹĄo KovaÄ?ićek i Ä?lanovi Poglavarstva Ivan Vujić i Tihomir Klarić. O mjerama lokalne samouprave za poticanje poduzetniĹĄtva i razvoj poljoprivrede, o poslovnim zonama subvencijama i ostalom, govorili su takoÄ‘er dr. KovaÄ?iÄ?ek i Tihomir Klarić, o prostornom planu grada te raspolaganju poljoprivrednim zemljiĹĄtem govorili su Zlatko Medved , Ä?lan Poglavarstva grada Petrinje i gradonaÄ?elnik dr. GregurinÄ?ić, koji je iznio toÄ?ne i konkretne pokazatelje o naplati komunalne naknade, a o komunalnoj infrastrukturi i vodoopskrbi grada i prigradskih naselja, te odvodnji, sanaciji odlagaliĹĄta smeća vrlo je opseĹžno govorio Zvonko BeloĹĄević , direktor Poduzeća Privreda i predsjednik Ĺ˝upanijske skupĹĄtine SisaÄ?ko –moslavaÄ?ke Ĺžupanije. Na javnoj tribini bilo je vrlo konkretnih i zanimljivih pitanja na koja su odgovarali Ä?elnici grada. Ĺ teta, zaista ĹĄteta, rekla bih na kraju ĹĄto se graÄ‘ani nisu odazvali na javnu tribinu jer bila je to zaista prilika izreći javno svoje miĹĄljenje i svoj sud, ali i traĹžiti odgovore na svoja pitanja. Bila je to prilika za kritiku ili pohvalu gradske vlasti, a sve naravno za bolje sutra svih nas. M.M.
‰(

3 " %

4 , "

 6

1

3 " 7 "

 ‰

ODRŽANA 1. SJEDNICA ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB Gradsko vijeće Grada Petrinje imenovalo je Snježanu Karaturović, Domagoja Sekulića, Juricu Milkovića i Dinka Pavičića u Odbor za socijalnu skrb Grada Petrinje. Za predsjednika ovog odbora imenovan je Vladimir Gregurinčić. Petrinja prema posljednjim pokazateljima ima 723 obitelji koje su korisnici pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb Petrinja. Ovaj se broj mijenja, zbog čestih migracija stanovništva i promjena statusa, ali sveukupna socijalna slika u našem gradu nije nimalo ružičasta. Prva sjednica Odbora održana je 14. listopada u maloj gradskoj vijećnici, a donesene su 24 odluke o isplatama jednokratnih pomoći obiteljima koje su se uz socijalni status našle u vrlo teškim materijalnim prilikama i kojima prijete iskapčanja priključaka za vodu ili struju. Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju obitelji koje su korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb ili imaju mala primanja, a cenzus za obračun iznosi do 500,00 kn po članu obitelji. U Programu su još navedene i izvanredne okolnosti za isplatu jednokratnih pomoći kao što su smrt u obitelji, elementarna nepogoda, rođenje djeteta i dr. Na prijedlog Izabele Žilić, pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Petrinja dogovoreno je kako će za sljedeću sjednicu svi članovi odbora pripremiti prijedloge za kreiranje novog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2006. godinu. Uz ove odobrene jednokratne pomoći koje u prosjeku iznose 600,00 kn po obitelji Grad Petrinja još za 283 obitelji plaća različite oblike stalnih pomoći od kojih je jedan plaćanje nekog od računa u domaćinstvu. V. Gajšek

SEMINAR KOMUNIKOLOGIJE U organizaciji Agencije lokalne demokracije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Italije i Asocijacije talijanskih gradova i općina u Sisku je 22. i 23. rujna održan seminar na temu Komunikacija lokalnih vlasti s građanima i medijima. Seminar je okupio lokalne službenike i namještenike s područja cijele Županije sisačko-moslavačke. Iz Petrinje je na ovom edukativnom seminaru bila Valentina Gajšek, savjetnica Ureda društvenih djelatnosti. Seminar je održan u hotelu «Panonija», i značio je predstavljanje stručnog usavršavanja u programu Razvoja i jačanja socijalnih vještina lokalnih vlasti i nevladinih udruga. Borjanka Metikoš i Mirjana GerićStrižić bile su predavačice i trenerice ove radionice koja je vrlo zorno prikazala lokalne probleme koji nastaju zbog loše komunikacije uprave s građanima i nedostatka protoka informacija. Tijekom seminara prezentirano je nekoliko radionica indirektnih metoda komunikacije s građanima i razvijanje pisanih materijala i upravljanja odnosa s medijima. Bilo je vrlo zanimljivo na živim primjerima i kroz stručne radionice upoznati problematiku loše, ali i dobre komunikacije na relacijama vlast (uprava) -građani-mediji. Razmjena iskustava i prikazivanje pojedinačnih primjera u lokalnoj zajednici pomogli su nazočnima u daljnjem shvaćanju važnosti ove uloge. Naime, jako je važno da vjerodostojna informacija u pravo vrijeme i na pravom mjestu jednostavno dopre do populacije kojoj je namijenjena. Nažalost, toj se popularnoj i sveprisutnoj metodi razvoju glasnogovorništva i odnosa s javnošću za koju se pouzdano zna da daje sjajne rezultate, (dakako ako je dobro i kvalitetno odrađena), ne pridaje dovoljno značaja i često se zanemaruje. V.G.

»Primaplast« poduzeće za proizvodnju, trgovinu i vanjsku trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge, p.o.

PETRINJA, Radićeva 189, Tel: 044/815-550, Fax: 044/813-951 Cjelokupni asortiman građevinskog materijala, po vrlo povoljnim cijenama, potražite u Primaplastu Petrinja u Radićevoj ulici broj 189.

AKCIJA - STUDENI 2005. PVC VRATA ULAZNA 100X210 = 2.717,00 kn PVC PROZOR 60X60 PVC PROZOR 120X120 = 931,00 kn LAMINAT KLIK-KLAK = 34,00 kn DASKA = 1.150,00 kn GRAĐA = 1.350,00 kn BLOK OPEKA 29X19X19 = 2,00 kn BLOK OPEKA 25X19X19 = 1,80 kn

CEMENT VREĆA = 20,50 kn POSEBNA PONUDA STIROPOR FASADNI 17,00 KN NA ČEKOVE UZ ODGODU DO 6 MJESECI ILI NA 6 OBROKA SVU ROBU DAJEMO NA ČEKOVE DO 24 MJESEČNA OBROKA

Za proizvode Samoborke Primaplast odobrava 8% popusta na tvorničku cijenu, uvećano za PDV, a na široki program unutarnje i vanjske stolarije 10% popusta za kupovinu iznad 1.000,00 kn.

Radno vrijeme od 7,00 do 17 h - Telefon: 044/ 815 550 

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰

1FUSJOKTLJMJTUCSPK(

3 " %

4 , "

 6

1

3 " 7 "

 ‰
‰

 

1

0

- *

5

*

, "

 ‰

ODRŽANA 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA PETRINJE

+&-*;"(3"%4,&7*+&Ė/*,& 10ė&-"736Ė"+&4&/ Ako ćemo suditi po zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Petrinje, čini se da ćemo imati vruću jesen. Naime, oporbeni vijećnici - Hrvatske stranke prava i koalicije Hrvatske demokratske zajednice i Demokratskog centra, na samom početku sjednice, još kod usvajanja zapisnika s prošle – svečane sjednice gradskog vijeća Petrinje održane za dan grada i blagdan svetog Lovre, napustili su 5. sjednicu gradskog vijeća. Imali su nekoliko primjedbi na zapisnik u kojem je krivo navedena nazočnost nekih vijećnika srpske nacionalnosti, svečanoj sjednici za dan grada, jer kako je rekao Darko Dumbović, uopće nisu nazočili sjednici, a imali su i primjedbe ba obraćanje dr. Petračića na istoj svečanoj sjednici gradskog vijeća za dan grada, za koje je rečeno da je bilo '' neprimjereno i uvredljivo'', jer, kako je rekao vijećnik HSP-a Darko Dumbović, ta sjednica je bila svečana, a ne radna i uz nazočnost brojnih gostiju, a predsjednik je tada predstavljao sve vijećnike, a ne samo vladajuće. Zatražena je nekoliko puta javna isprika predsjednika Gradskog vijeća petrinje dr. Miroslav Petračića, a nakon što im se dr. Petračić nije htio javno ispričati - oporbeni vijećnici su napustili sjednicu. Prije napuštanja sjednice klub vijećnika oporbe zatražio je deset minutnu pauzu za dogovor, nakon koje su ponovo tražili javnu ispriku predsjednika gradskog vijeća zbog ovih rečenica – citiram: ''A dio naše oporbe živi još uvijek u predizbornoj kampanji. Nikada grad neće voditi niti će povjerenje dobiti profesionalni kritizeri i osporavatelji tuđih ideja, partije čiji se članovi jedino busaju u prsa, zastrašuju i kritiziraju - političkom podobnošću fektaju kruh bez motike''. Rekao je to dr. Miroslav Petračić u svom obraćanju na svečanoj sjednici, a toga se dana na zahtjev oporbe nije za ovo htio ispričati, jer je smatrao kako nikoga nije osobno uvrijedio – '' Nisam se spreman ispričati, dok mi svatko ne kaže s čime sam ga uvrijedio''. Nakon ovih riječi oporba je napustila sjednicu gradskog vijeća, najavivši za idući dan tiskovnu konferenciju, a 10 od 19 vijećnika vladajuće koalicije nastavilo je rad. Uslijedio je Aktualni sat na kojem su postavljena pitanja ravnateljici Hrvatskog doma Nevenki Trajbar u svezi sudskog procesa i radova na obnosi doma, te gradonačelniku dr. Gragurinčiću u svezi kako je rečeno ''monopolističkog ponašanja '' Slavijatransa i priopćenja HSP-a objavljenog na Petrinjskom radiju i u Večernjem listu. Gradski vijećnici u nastavku rada sjednice imenovali su članove brojnih odbora. U Odbor za socijalnu skrb imenovani su Vladimir Gregurinčić – predsjednik i članovi Jurica Milković, Dinko Pavičić, Domagoj Sekulić i Snježana Karaturović, u odboru za imenovanje ulica i trgova su dr. Miroslav Petračić predsjednik, Ivica Ljubanović, Zrinka Čorić, Ana Bešlić i Antun Barić. Ana Bešlić vijećnica HDZ-a razriješena je dužnosti člana odbora za mjesnu samoupravu, a u ovaj odbor imenovan je Vlado Draženović – vijećnik DC-a. Na sjednici su donesen brojne Odluke - jednoglasno je prihvaćen program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Petrinje, donesena je Odluka o pokretanju postupka za izradu Detaljnog plana uređenja dijela naselja namijenjenog za izgradnju školske športske dvorane, Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje distribucije toplinske energije za stambene zgrade na Sajmištu koju će obavljati TKT Toplota iz Zagreba, zatim je donesena odluka o uređivanju prometa u gradu, a točka na kojoj se trebalo raspravljati o izmjeni odluke o naknadama članovima gradskog vijeća, gradskog poglavarstva, radnih tijela i Vijeća srpske nacionalne manjine skinuta je s dnevnog reda, jer nije bila na odboru za financije.

VIJEĆNICI IMAJU PRAVO, ALI I DUŽNOST

Nakon sjednice Gradskog vijeća odmah je održana i tiskovna konferencija, a prvi se očitovao gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić, koji je rekao:

''Ja bih se samo poslužio njihovim riječima, točnije riječi vijećnika HSP-a, koji se stalno hvataju za to da vijećnici imaju pravo, a ja bih se nadovezao da vijećnici imaju i dužnost. MI smo na pretprošloj sjednici gradskog vijeća donijeli Odluku da vijećnici dobivaju naknadu za svoj rad u Gradskom vijeću i ja ću biti taj koji će inzistirati da oni za ovaj mjesec naknadu ne dobiju, jer nisu sudjelovali u radu Gradskog vijeća. Isto tako ono što ću ja inzistirati da ubuduće sva pitanja na koja svaki vijećnik ima pravo dobiti i odgovor ide preko urudžbenog zapisnika i da dobiju točan odgovor, a ne da se dogodi da oni u medijima istupaju kako je potrošeno milijun kuna. a potrošeno je 3 milijuna i 211 tisuća kuna. Prema tome, ubuduće ćemo tražiti da vijećnička pitanja idu preko urudžbenog zapisnika, dođu do odgovornog službenika ili člana poglavarstva koji će im dati točan odgovor. I ponavljam - vijećnici imaju pravo, ali imaju i dužnosti.'' O novonastaloj situaciji svoje mišljenje dao je i zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček ''Izražavam u najmanju ruku žaljenje zbog toga što je opozicija napustila sjednicu Gradskog vijeća, jer nakon prvobitnog zadovoljstva time što su dolazili na dosadašnje sjednice, ponovo su krenuli s istom platformom da ne dolaze na sjednice. Nama je uvjetno rečeno, lakše održati sjednicu kad oni nisu nazočni, iako smo rekli da je opozicija uvijek korektiv vlasti i svaka njihova kritika i primjedba je dobrodošla. Na današnjoj sjednici bile su izuzetno važne točke dnevnog reda, ne za politiku, nego za život naših građana, a ono nisu našli za shodno da sudjeluju u tome. No, oni su dobro iskoristili medijski prostor i naših tiskovina i Petrinjskog radija, ali samo za to da izriču laži. Danas su na aktualnom satu imali prigodu i postaviti ta pitanja, naravno, znali su da će dobiti odgovore na svoje insinuacije da su to laži, a laži su vezane za onaj dio kad su rekli da Grad dobiva godišnje 14 milijuna Kn iz državnog proračuna, što su slušatelji Petrinjskog radija zasigurno slušali u Aktualnom satu, jer je gradonačelnik dao iscrpan odgovor, a također je dao i iscrpan odgovor o asfaltiranju ulica i trošenju financijskih sredstava, a ja ću se samo osvrnuti na onaj dio gdje se također insinuira da će se razotkriti pokušaj uvlačenja grada u jamstvo nesolventnog poduzeća osobe bliske jednom od zamjenika gradonačelnika- žao mi je što nisu bili na sjednici da kažu o kojem se to trgovačkom društvu radi, o kojem se to zamjeniku gradonačelnika radi. Ja ću samo istine radi reći da je poglavarstvo u svojstvu skupštine grada Petrinje dalo odobrenje trgovačkom društvu u vlasništvu grada, dakle ne ni jednoj privatnoj osobi, već trgovačkom društvu u 100 % vlasništvu Grada – petrinjskoj stolariji, jamstvo da se može kreditno zadužiti za obrtna sredstva. Sto-larija još nije privatizirana, ona je u vlasništvu grada i mislim da je ovakva izjava jedne relevantne političke stranke koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća sa 4 vijećnika, u najmanju ruku vrlo loša, jer na neki način stavlja mrlju na rad trgovačkog društva i njihovom vlasništvu, jer i oni su gradski vijećnici i oni isto tako raspolažu s gradskom imovinom. Sve je to niz insinuacija, no mi pomoću medija još jednom argumentima idemo na laži.''

I za kraj očitovanje dr. Miroslava Petračića predsjednika gradskog vijeća Petrinje, koji se toga dana nije htio ispričati oporbi: '' Meni je isto tako žao što je do toga došlo, što oporba napušta sjednicu zbog svog ne zadovoljstva na moj govor na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. To je nešto ne zabilježeno u hrvatskoj politici, prvi put se događa da dio oporbe odlazi zbog dijela govora na svečanoj sjednici i to dijela govora koji njima ideološki ne odgovara. I zbog toga što misle da ih je s tim svojim stavom govornik uvrijedio odlaze sa sjednice gradskog vijeća na kojoj se puno toga životnog i aktualnog rješavalo. Odlazit zbog nekog krivog interpretiranog osvrta na govor na svečanoj sjednici. MIslim da je velika greška napravljena u Petrinjskom listu, mislim da je Petrinjski list trebao objaviti taj govor, jer samo s izvadcima je možda i potaknuo ovakvo razmišljanje pa građani ne mogu ovo niti ocijenit. Nadam se da će se objaviti moj cijeli govor pa će građani vidjet da u jednom dijelu, u jednoj rečenici sam se ja osvrnuo na sve ono što ne valja u politici, ne samo Petrinjskoj i to je nevjerojatno da su članovi oporbe sebe prepoznali u tome što ne valja i da traže od mene da im se ja ispričam za to. Ja ih još jednom savjetujem da taj govor pažljivo još jednom pročitaju, da razmisle o tome na koji je način to napisano i u kojem kontekstu stoji ta rečenica i ja mislim da će onda mnogi od njih odustat od toga da sebe prepoznaju u tome. Ja sam rekao – citiram A dio naše oporbe živi još uvijek u predizbornoj kampanji. Nikada grad neće voditi niti će povjerenje dobiti profesionalni kritizeri i osporavatelji tuđih ideja, partije čiji se članovi jedino busaju u prsa, zastrašuju i kritiziraju - političkom podobnošću fektaju kruh bez motike. Ja mislim da je to stav svakog normalnog političara. To što sam ja rekao. I za taj stav nikad i nikom se neću ispričat. A oni koji su se prepoznali da su nosioci takve ideje i takvog stava i da to njih vrijeđa. onda je bolje da se ne bave javnim poslom i da prepuste to nekima koji imaju možda primjereniji stav o suživotu i traženju rješenja koji će ljudima omogućit da žive bolje. Nameću nepotrebne stvari za problem i zbog toga odlaze sa sjednice Gradskog vijeća. Ipak ih na kraju pozivam da se vrate u gradsko vijeće, jer trebamo o ozbiljnim stvarima razgovarati, treba rješavati životne probleme ove Petrinje. Zbog toga treba i oporba da bude korektiv vlasti i oporba treba doprinijet tome da se u ovoj Petrinji živi bolje, a ne na taj način da uvrijeđeno odlaze.'' M.Morić

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰

 

1

0

- *

5

*

, "

 ‰

Reakcije na govor dr. Petračića, predsjednika GV Petrinje

0103#"53"Ç**413*,6 Razlozi napuštanja 5. sjednice Gradskog vijeća Petrinje oporbenih gradskih vijećnika bila je tema tiskovne konferencije koja je 30. rujna održana u zgradi političkih stranaka u Petrinji. Darko Dumbović- tajnik Županijskog vijeća HSP-a rekao je ''Tražili smo ispriku zbog zlouporabe institucije predsjednika Gradskog vijeća, a poglavito na svečanoj sjednici na kojoj je predsjednik, kao institucija, izrijekom uvrijedio sve članove oporbe. Tu se radi o nepoštivanju Statuta grada Petrinje i Poslovnika Gradskog vijeća jer predsjednik ne može tako govoriti ni na radnoj , a ni na svečanoj sjednici, jer institucija predsjednika je institucija svih vijećnika Gradskog vijeća. Predsjednik, ako želi polemizirati na takav način, ne smije se skrivati iza institucije predsjednika, mora izaći za govornicu kao vijećnik, a instituciju predsjednika preuzima njegov zamjenik koji se brine o primjeni članka 119,5 poslovnika Gradskog vijeća Petrinje u kojem piše da vijećnici u svom govoru ne vrijeđaju ili omalovažavaju druge vijećnike što je u ovom slučaju prekršeno. Stoga, dio govora gospodina Petračića kao predsjednika Gradskog vijeća, na svečanoj sjednici, održanoj 10. kolovoza, povodom Dana grada i zaštitnika sv. Lovre, posveti i odavanju počasti na sve poginule i nestale hrvatske vitezove, smatramo neprimjerenim. Na temelju toga imamo puno pravo kao oporba tražiti od predsjednika ispriku, ne samo u svoje ime nego i u ime naših birača koji su nam dali povjerenje da ih zastupamo u Gradskom vijeću.'' Vlado Draženović-predsjednik gradskog odbora DC-a:'' Nikako nije u svečarskom duhu ni prema normama ponašanja prenositi dnevnopolitičke teme i izborne svađe pred pozvane brojne goste iz Grada i Županije, a poslije to sve pravdati da se nije nikog poimence prozivalo i da svatko kaže na što se točno uvrijedio. Osvrnuo bih se još i na najavu gradonačelnika dr. Gregurinčića da će uvesti praksu urudžbiranja vijećničkih pitanja što ne postoji čak ni u Hrvatskom saboru. Takvim sistemom želi se postići da se odgovori pripreme, friziraju i nategnu baš onako kako bi to odgovaralo da se čuje u javnosti.'' Vlado Kireta-predsjednik Gradskog odbora HDZ-a: '' Dio vladajuće strukture smatra da oporba ne sudjeluje u diskusijama koje su od važnosti za grad Petrinju, takve izjave moram demantirati. Želio bih podsjetiti javnost da smo argumentima dokazali da je strategija razvoja grada bila čisto kopiranje s Interneta, s čim su se svi na kraju složili. Također smo dokazali da prodaja zemljišta za Poduzetničku zonu poduzeću ''Kupa'' nema veze sa stvarnošću i to je čista blamaža jer je poduzeće dosadašnjim radom dokazalo da nije sposobno to napraviti, a protiv direktora podnesene su krivične prijave, a s druge strane, poljoprivredno zemljište prodaje se kao građevinsko, a takav slučaj imali smo prije nekoliko godina u Taborištu oko kojeg se još uvijek vodi spor. Dio vladajuće strukture složio se s tim argumentima, ali prilikom glasovanja, zbog stranačke stege, ruke su u zraku bez obzira što misle drugačije. Mi sudjelujemo, a i dalje ćemo dokazivati ,i činjenicama i argumentima ukazivati na nepravilnosti vladajućih.'' D.Kolarec

Godišnja izborna skupština Hrvatske seljačke stranke

.*-"/)&3$&(10/07013&%4+&%/*,)44 1&53*/+& Hrvatska seljačka stranka dolaskom dr. Miroslava Petračića, obnaša koalicijsku vlast u Petrinji. Osjeća se oporavljen rad uz ogranke u Hrastovici, Maloj Gorici, Brestu i Petrinji, a osnovani su i novi u Taborištu i Graberju, tako da stranka ukupno ima 179 članova. U zgradi političkih stranaka uređene su vlastite prostorije, osnovan je Seljački savez, utemeljena je i udruga žena Hrvatsko srce. HSS Petrinje aktivno se S godišnje izborne skupštine HSS-a grada Petrinje uključio u obilježavanje 100. obljetnice postojanja stranke. U Petrinji je obilježena godišnjica postavljanja prvog spomenika Stjepanu Radiću, u Hrastovici je postavljena spomen- ploča posvećena prvoj skupštini HSS-a. Ovo je u svome izvješću naglasio Milan Herceg, dosadašnji i ponovo izabrani predsjednik Gradske organizacije HSS-a na godišnjoj skupštini stranke održanoj 25. rujna u Vatrogasnom domu. Tajnim glasovanjem za dopredsjednika je izabran dr. Miroslav Petračić, u trećem mandatu tajnik je Ivan Vučičević, blagajnica Ljubica Sodić. U Gradskom odboru još su Katica Kumic, Marijana Palaić, Martina Kušan, Josip Slanec i Milan Silaj. Haesesovce su pozdravili gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić, tajnik županijskog HSS-a Dražen Radić, predsjednica županijske Udruge žena Hrvatsko srce Ljubica Ivšić, županijski pročelnik za poljoprivredu Željko Lenart i predsjednica županijskog HSS-a, zamjenica županice Marijana Petir koja je pohvalila je petrinjske haesesovce. Sudionici skupštine uzvratili su potporom kandidature za ponovnu predsjednicu županijskog odbora. Po dobrom običaju upriličeno je i veselje, svirali su i pjevali tamburaši iz ogranka Graberja. A.P.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

)44+&10,3&/60*-* 46%+&-07"0 - u podijeli besplatnih knjiga prvašićima - raspisivanju natječaja za plinofikaciju grada - povratku oltara kapelice sv. Barbare u Brestu - nasipanju putova u Brestu i Maloj Gorici - s ministrom Strugarom potaknuo adaptaciju škole u Hrastovici - obnovi društvenih domova u Brestu i Taborištu, radovi traju u Graberju, izrađuje se projektna dokumentacija za novi dom u Hrastovici - na poticaj HSS proradila trgovina u Maloj Gorici - organiziran izlet članova u Jastrebarsko - HSS će se truditi poboljša uvjeta života građana, dovest će pitku vodu u sva naselja na području grada i radit će na poboljšanju standarda i zdravstvene zaštite - ˝Idemo naprijed, uz naš tradicionalni pozdrav Vjera u Boga i seljačka sloga˝, izvješće o radu stranke na skupštini je zaključio Milan Herceg.
‰$

3 ,

7

& /

*

 Ç *

7 0 5

 ‰

''SVA SU NAŠA DJECA DAR BOŽJI''

KARDINAL BOZANIĆ KRSTIO U DUMAÄŒAMA TROJE DJECE ZagrebaÄ?ki nadbiskup kardinal Josip Bozanić u ponedjeljak 17. listopada u prognaniÄ?kom naselju u DumaÄ?ama, na svetoj misi krstio je Franicu Jaković sedmo dijete majke Kate i oca Franje, Mihaelu Kolić ĹĄesto dijete AnÄ‘e i Franje i Marija Deligegića sedmo dijete Tereze i Simona. Na svetoj misi koncelebriralo je 8 svećenika, meÄ‘u kojima su uz don PaĹĄka Glasnovića , upravitelja Gorske Ĺžupe, bili naĹĄ Ĺžupnik i dekan glinsko - petrinjski Mladen Sinković i prijeratni petrinjski Ĺžupnik Stjepan Levanić. Don PaĹĄko sa Ä?asnom sestrom Hermegildom i ostalim vjernicima lijepo je uredio prostor gdje je sluĹžena sveta misa. Kardinala Bozanića djeca su doÄ?ekala pjesmom ,odjevena u narodnu noĹĄnju svog kraja. DobrodoĹĄlicu mu je poĹželjela ĹĄestogodiĹĄnja Kardinal Bozanić predvodio je misu u DumaÄ?ama Jozefina Ivić koja mu je uruÄ?ila dar – ruÄ?ni rad u obliku anÄ‘ela, a u misnom slavlju pjevanjem je sudjelovao zbor Janjevo. U svojoj propovijedi kardinal Josip Bozanić rekao je kako je duĹžnost Ĺžupanije, grada i drĹžave trajno zbrinuti doseljene Hrvate s Kosova koji već godinama od svog dolaska iz Ĺžupe Letnica Ĺžive u vrlo teĹĄkim uvjetima u prognaniÄ?kom naselju u DumaÄ?ama. '' Svaki je Ä?ovjek pred Bogom neizmjerno vrijedan. ÄŒovjek Ä?ovjeku mora biti i brat i sestra, od pomoći i razumijevanja, a naĹĄa je duĹžnost da jedni drugima pomaĹžemo. I ovoj braći i sestrama moramo pomoći i pronaći trajno rjeĹĄenje za njih, da i oni imaju svoj dom'' , rekao je u svojoj propovijedi zagrebaÄ?ki nadbiskup. Misnom slavlju nazoÄ?ili su Ä?elnici Ĺžupanije meÄ‘u kojima je bio i Zvonko BeloĹĄević ,predsjednik Ĺ˝upanijske skupĹĄtine SisaÄ?ko-moslavaÄ?ke Ĺžupanije, a Ana ÄŒauĹĄević proÄ?elnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb naĹĄe Ĺžupanije prigodno je darivala krĹĄtenu djecu. Izaslanstvo Grada Petrinje predvodio je gradonaÄ?elnik dr. Miroslav GregurinÄ?ić. Treba reći kako su Ä?elnici grada Petrinje dobro upoznati s problemima prognanih Kosovara. Zamjenik gradonaÄ?elnika dr. KreĹĄo KovaÄ?ićek rekao nam je kako se Grad, kako je i obećao, odrekao svog zemljiĹĄta u korist doseljenih Hrvata, ali sada drĹžava treba odraditi svoj dio posla. Za dva tjedna navrĹĄit će se punih 6 godina od dolaska Kosovara u Hrvatsku, a o trajnom rjeĹĄenju svog smjeĹĄtaja imali su prigodu razgovarati s Damirom Ĺ panÄ?iÄ?em , drĹžavnim tajnikom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Krťtenje za pamćenje

Ë?Zaista im Ĺželim da im se ispune Ĺželje i nadanja i da iduće godine budu u svojim novosagraÄ‘enim domovina kako bi ponovo nakon toliko godina poÄ?eli normalno Ĺživjeti, jer mi Petrinjci dobro znamo ĹĄto znaÄ?i Ĺživot u progonstvu. M.M.

ŽUPNIK MLADEN SINKOVIĆ

/07*%&,"/(-*/4,01&53*/+4,0(%&,"/"5" Ĺ˝upnik za Petrinju i Hrastovicu Mladen Sinković, novi je dekan Glinsko – petrinjskog dekanata. Tako su 22. rujna odluÄ?ili svećenici s podruÄ?ja naĹĄeg dekanata, a temeljem rezultata izbora svećenika, nadbiskup zagrebaÄ?ki i kardinal Josip Bozanić, u skladu s kanonskim odredbama, imenovao je od 15. listopada Ĺžupnika Mladena Sinkovića, na pet godina dekanom Glinsko - petrinjskog dekanata. U imenovanju koje je potpisao nadbiskup Bozanić stoji :''Svjesnim i mudrim obavljanjem dekanske sluĹžbe, u skladu s kanonskim odredbama ( kan. 555) i Pravilnikom o dekanskoj sluĹžbi u Nadbiskupiji zagrebaÄ?koj ( Sl. vjesnik ZagrebaÄ?ke nadbiskupije br. 3/2001, str. 113 - 115) bit ćete, kao nadbiskupov namjesnik i pomoćnik, svojem nadbiskupu os pomoći u upravljanju Nadbiskupijom, a braći svećenicima u njihovom Ĺživotu i radu. Neka vas u tog odgovornoj sluĹžbi ĹĄto Vam je ovime povjerava Crkva, prati blagoslov BoĹžji te zagovor Marije, majke Crkve i blaĹženog Alojzija Stepinca.''. Vjerujem da su svi Ĺžupljani ponosni ĹĄto je novi dekan upravo Ĺžupnik za Petrinju i Hrastovicu. ÄŒestitam od srca naĹĄem Ĺžupniku. M.M. Novi dekan Glinsko-petrinjskog dekanata1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰$

3 ,

7

& /

*

 Ç *

7 0 5

 ‰

$"3*5"4%&Ç63"46#050.13*+&10%/& Novi petrinjski Ĺžupnik Mladen Sinković sazvao je izvanrednu skupĹĄtinu Caritasa sv. Lovre. Biralo se novo vodstvo, nakon dviju ostavki dosadaĹĄnje tajnice Slavice Leci. Tajnim glasovanjem suradnici su za tajnicu izabrali SnjeĹžanu Karaturović, zamjenica je Marina Milković, blagajnica Slavica Rakarić, a njezin zamjenik PaljuĹĄ Tomić. „U Pastoralnom srediĹĄtu „Dr. Franjo Kuharić“ u dvoriĹĄtu Ĺžupnog stana dobili smo ured i skladiĹĄte. Redovno tjedno deĹžuramo subotom od 9 do 11 sati. Tada primamo i dijelimo odjeću i drugu pomoć“, rekla je nova tajnica S. Karaturović. Ĺ˝upski Caritas sudjelovao je na Danima kruha u gradskom parku, a priprema se za pojaÄ?ano blagdansko pomaganje svojim Ä?lanovima uoÄ?i BoĹžića i za Novu godinu. A.P.

53"Ç&4& Za 300 godina obnove Ĺžupe Gora i sjećanje na 10. obljetnicu akcije Oluja %0/" 1045"7-+&/,3*Ç/*1650%453"Ă€/*,"%0(03" StraĹĄnik i Gora, dva sela susjedski oduvijek povezana 503*;" i naslonjena na iste breĹžuljke, od sredine rujna joĹĄ viĹĄe veĹže zajedniÄ?ki kriĹžni put. Postaje su uz oranice i livade, na raskri*;(3" Ĺžjima, uzvisinama, ispod lipa i ĹĄljiva, s lijeve i desne strane tri puta, od kapelice u StraĹĄniku do novoobnovlje%/+6 kilometarskog ne kapelice sv. Ivana i Pavla u Gorama. Realizirana je ideja bogoslova Ivana GrbeĹĄića, upisanog na drugu godinu Katolibogoslovnog fakulteta. Drvene kriĹževe izradio je i po03(6 Ä?kog stavljanje organizirao Ivan Pribilović, domar OĹ Ë?Ivan Goran KovaÄ?ićË? u Gorama. -+" „KriĹžni put izmeÄ‘u naĹĄih sela osmislio sam za 300. obljeOdbor za izgradnju orgulja u Ĺžupnoj crkvi sv. Lovre za sjednicu odrĹžanu 24. rujna, dobio je dvije ponude izgradnje novog instrumenta. Cijene su 388.000 eura i 396.000 eura. S idejom o izgradnji orgulja upoznat je pomoćni biskup zagrebaÄ?ki dr. Vlado KoĹĄić. Novi Ĺžupnik Mladen Sinković rekao je kako Ĺžupa ne moĹže sama smoći tih gotovo tri milijuna kuna. U crkvi joĹĄ ima puno potreba kao ĹĄto je Ĺžurno rjeĹĄavanje problema ventilacije da bi sprijeÄ?ilo oroĹĄavanje prozora i zidova i joĹĄ mnogi drugi poslovi u Ĺžupi koji zahtijevaju hitno rjeĹĄavanje. Ipak, ni tako visoka cijena nabavke orgulja nije pokolebala Ä?lanove odbora u dogovoru da se poÄ?nu traĹžiti donatori i iznalaziti sponzori i drugi naÄ?ini prikupljanja sredstva. SimboliÄ?nih, poÄ?etnih 20.000 kuna već je osigurano, donirali su prvi vjernici, a Ä?etiri gradska vijećnika HSP-a uplatila su 16.000 kuna svoje izborne naknade dobivene iz proraÄ?una Petrinje. A.P.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

tnicu obnove Ĺžupe Gora, kao sjećanje na 1705. godinu kada se u ovaj kraj, nakon stoljeća pustoĹĄi, s odlaskom Turaka, opet vraćaju svećenici. Ĺ˝upu je tada obnovio svećenik Mijo Posavec. Do sada se promijenilo 38 Ĺžupnika. Premalo je Ĺžupljana Po ideji Ivana GrbeĹĄića, u izradi Ivana Pribilovića, kriĹževi od kestenovine uklopljeni su u prirodu u 16 sela, tek 2000 ljudi. Ove godine već su Ä?ak 43 osobe pokopane, a samo 18 djece krĹĄteno. Drugi razlog za ureÄ‘enje trajnog molitvenog puta bilo je obiljeĹževanje sjećanja na ovoljetnu desetu obljetnica oslobodilaÄ?ke akcije Oluja“, istiÄ?e poticatelj cijele akcije, 21-godiĹĄnji bogoslov s korijenima iz Gornje BudiÄ?ine, u Ĺžupi Hrastovica, sada u novoj sredini sela StraĹĄnik, u Ĺžupi Gora. „Odmah sam podupro ideju naĹĄeg budućeg mladomisnika i 14 kriĹževa izradio od kestenovine, iz vlastitih stabala. Drvo je ostalo neobraÄ‘eno, s originalnom korom i mahovinom, tako se kriĹževi ne izdvajaju iz svoga seoskog okruĹžja nego su usklaÄ‘eni s prirodom“ kaĹže I. Pribilović. Obojica razmiĹĄljaju o novim postajama kriĹžnog puta, zamiĹĄljaju sliÄ?ne molitvene putove prema Gorama iz pravca Ĺ˝upića, Sibića, MeÄ‘uraÄ?a i Marin Broda. „PoboĹžnost kriĹžnog puta od StraĹĄnika do Gora postat će tradicionalna rujanska sveÄ?anost. Prva molitva uz noćno noĹĄenje svijeća okupila je viĹĄe stotina vjernika. PoboĹžnost je vodio arhiÄ‘akon mons. Lovro Cindori, uz domaćeg Ĺžupnika PaĹĄka Glasnovića“ presretno nam je, pri kraju ljetnog odmora pred odlazak na nastavak studija u Zagreb, u Gorama priÄ?ao bogoslov Ivan GrbeĹĄić. A.PetraÄ?ić

0,0/Ä—"/*070(0%*Ă€/+*%"/*4+&Ä–"/+"/",37"7* 36+"/ Već po tradiciji Ä?lanovi mjeĹĄovitog zbora Hrvatskog pjevaÄ?kog druĹĄtva Ë?Slavulj'' sudjeluju u obiljeĹžavanju Dana sjećanja na rujan 1991. Pod ravnanjem maestra Josipa degl' Ivellia u Ĺžupnoj crkvi svetog Lovre mjeĹĄoviti zbor pjevanjem je na samom koncu rujna sudjelovao na svetoj misi zaduĹĄnici za sve poginule branitelje, civile, zatoÄ?ene i nestale u Domovinskog ratu. No, ''Dani sjećanja na poginule hrvatske branitelje, civile, nestale i zatoÄ?ene u Domovinskom ratu te razaranja naĹĄeg grada u rujnu 1991 godine'' koji su poboĹžnostima Obitelji poginulih branitelja na svetoj misi zaduĹĄnici KriĹžnog puta poÄ?eli 2. rujna, nisu okonÄ?ani ovom, već svetom misom zaduĹĄnicom koja je sluĹžena 29. rujna na blagdan svetog Mihovila – zaĹĄtitnika hrvatske policije. Uz Ĺžupnika Mladena Sinkovića, misno slavlje je predvodio vojni kapelan don Milenko Majić, a nazoÄ?ili su joj predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udovica, roditelja poginulih branitelja, dragovoljaca i veterana, HVIDRE-e, pripadnici Policijske postaje Petrinja uz svog naÄ?elnika Matu Fofića, brigadir Branko Predragović , zapovjednik Druge gardijske brigade i u ime Grada Petrinje Izabela Ĺ˝ilić – proÄ?elnica za druĹĄtvene djelatnosti grada. U svojoj propovjedi don Milenko Majić naznaÄ?io je kako se i na blagdan svetog Mihovila sjećamo svih onih koji su dali Ĺživot za Hrvatsku: '' Vi, hrvatski redarstvenici danas budite ponosni i hodajte ovim gradom visoka Ä?ela jer vi ste i vaĹĄi hrabri prijatelji prvi stali u obranu domovine. I to se ne smije zaboraviti . Do idućeg rujna ostaju nam sjećanja. I ponos jer nismo zaboravili, i nada da će se joĹĄ viĹĄe udruga i pojedinaca iduće godine ukljuÄ?iti u obiljeĹžavanje Dana sjećanja na rujan 1991. M.M.
‰1

3 &

(

- & %

 %

0

( "

Ć "

/

+ "

 ‰

%0#3070-+/0%"3*7"/+&,37* U prostorijama Crvenog kriĹža, u Turkulinovoj ulici u Petrinji, 17. listopada odrĹžana je deseta ovogodiĹĄnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja je provedena u suradnji s transfuzijskom sluĹžbom Opće bolnice Ë?Dr. Ivo PediĹĄićË? iz Siska. Odazvalo se 26 darivatelja, od kojih je 21 dalo krv. Na danaĹĄnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene su sve krvne grupe. Mladen Mohr i Josip Turkalj krv su dali 85 puta, a Ĺ˝eljku Habeku danas je bilo 60. darivanje. Sljedeća akcija najavljena je za 22. studenoga. D.K.

"650#64/& ,"35&4,6Ę° 1-+& Nakon 5 godina, poduzeće Slavijatrans povećalo je cijene putniÄ?kih karata zbog povećanja troĹĄkova, odnosno stalnog porasta cijene goriva, maziva i rezervnih dijelova. U prosjeku cijene karata veće su oko 10% tako da je karta na relaciji Petrinja –Sisak sada 14 kuna, Petrinja –BrestZagreb 31 kunu i Petrinja –Sisak-Zagreb 36 kuna- rekao nam je Stjepan KoĹžuh, rukovoditelj putniÄ?kog prometa poduzeća Slavijatrans. Ova odluka donesena je na zajedniÄ?kom sastanku prijevoznika koji najviĹĄe prometuju po Banovini Autoprometa iz Siska, ÄŒazmatransa i naĹĄeg prijevoznika, kako bi uskladili cijene i podigli kvalitetu prijevoza-dodao je KoĹžuh. D.K.

Veliki skup partizana u Petrinji, prvi poslije Domovinskog rata

#03$*/03B*"/5*'"Ă€*45*0#*-+&Ç*-*%7*+& 0#-+&5/*$& Pokraj biste Josipa Broza Tita, donesene iz Zagreba, uz pozdravljanje drugarice i drugovi, ali i s dame i gospodo, prepuno sijedih glava boraca NORa i antifaĹĄista Banovine i Siska 15. listopada sveÄ?ano je u koncertnoj dvorani Hrvatskog doma proslavilo 60. obljetnicu pobjede nad faĹĄizmom i 64- godiĹĄnjicu polaganja prve partizanske zakletve banijskih i i sisaÄ?kih partizana 28. rujna 1941. godine na ÄŒavić brdu u Zrinskoj gori. Na skup sjećanja doĹĄli su mnogi borci NOR-a Skup je organizirala Sekcija VII. banijske udarne divizije pri Savezu antifaĹĄistiÄ?kih boraca i antifaĹĄista RH. Susret je otvorio predsjednik sekcije Mirko Mećava. Sudionik partizanske zakletve ÄŒedo BorÄ?ić govorio je o povijesnim okolnostima pred II. svjetski rat i ratnim zbivanjima na Banovini. Umjesto najavljenog narodnog heroja Franje Knebla, koji zbog bolesti nije mogao doći u Petrinju, sjećanja je proÄ?itao nositelj Partizanske spomenice 1941. Milan ÄŒaÄ?ić-Sivi, a obratio se i KreĹĄimir PiĹĄkulić, predsjednik SABA RH. Skup su pozdravili gradonaÄ?elnik Petrinje dr. Miroslav GregurinÄ?ić i predsjednik SkupĹĄtine SisaÄ?ko- moslavaÄ?ke Ĺžupanije Zvonko BeloĹĄević, a proÄ?itan je i tekst zakletve iz 1941. godine. Izveden je kulturno- umjetniÄ?ki program.

Ĺ˝upaniji SisaÄ?ko-moslavaÄ?koj, gradovima i općinama po Banovini upućen je javni apel za sanaciju, obnovu i odrĹžavanje devastiranih i sruĹĄenih antifaĹĄistiÄ?kih spomen-obiljeĹžja. “Gotovo svi spomenici poginulim, zaklanim i ubijenim borcima NOR-a i civilnim Ĺžrtvama, te druga antifaĹĄistiÄ?ka spomen- obiljeĹžja poslije 1990. su devastirana i poruĹĄena, neki se ne mogu ni pronaći jer su zarasli u ĹĄume, korov i draÄ?. Na temelju i u duhu Deklaracije o antifaĹĄizmu Sabora RH od 13. travnja ove godine apeliramo da se izrade programi sanacije, obnove, i odrĹžavanja antifaĹĄistiÄ?kih spomen -obiljeĹžja, ukljuÄ?ujući i nuĹžna sredstva za takvu provedbu“, navodi se, uz ostalo, u pozivu. Ovo je u Petrinji bio prvi takav skup nakon Domovinskog rata, masovno organiziran i brojan sveÄ?ani skup partizanskih boraca i ostalih antifaĹĄista Banovine i Siska. A.P.

1-"/*/"34,",&45&/*+"%"

ÄŒlanovi Hrvatskog planinarskog druĹĄtva “Zrinâ€? iz Petrinje proveli su 15. listopada lijep subotnji dan na HrastoviÄ?koj gori u druĹženju i berbi kestena. Planinarska kestenijada je dio godiĹĄnjeg plana pod nazivom “Četiri godiĹĄnja doba na HrastoviÄ?koj goriâ€?. Sudionici su pjeĹĄice krenuli iz CepeliĹĄa u smjeru ostataka crkve Sv. Duha, pa su se prateći planinarsku markaciju uputili prema vrhu HrastoviÄ?ke gore na 415 m n/v. tzv. Piramidi. Nakon kraćeg obroka i peÄ?enja kestena upoznali su se s planovima o izgradnji planinarskog doma na lokaciji prijaĹĄnjeg i osobno se uvjerili da su pripremni radovi netom zapoÄ?eli. Planinari se uĹžurbano pripremaju za novi planinarski dom, obiljeĹžavanjem i krÄ?enjem aktualnih i zapuĹĄtenih planinarskih staza prema zanimljivim lokacijama na HrastoviÄ?koj gori. Postavljaju se upozorenja, zaĹĄtitne ogradice na kritiÄ?nijim mjestima i pomoćne sajle za uspon i silazak na zahtjevnijim dijelovima staza. Uskoro se oÄ?ekuje i izdavanje prospekta s kartom planinarskih staza i kraćim opisom zanimljivosti. Igor Ĺ˝ilić, predsjednik druĹĄtvaU Visokoj uÄ?iteljskoj ĹĄkoli već 800 studenata

/07"%&,"/*$" NS.*3+"/"Ă€"(6% Za Visoku uÄ?iteljsku ĹĄkolu 3. listopada poÄ?ela je nova akademska godina, ujedno i poÄ?etak rada nove dekanice mr. Mirjane Ĺ agud, profesorice predĹĄkolske padagogije, uskoro doktorice znanosti, ZagrepÄ?anke. Dekanica Ĺ agud ĹĄest godina je profesorice studentima predĹĄkolskog odgoja u Petrinji, s joĹĄ 15 godina sliÄ?nog staĹža u VUĹ  u ÄŒakovcu. Prvim obraćanjem starim i novim studentima predstavila je prof. Stjepka RupÄ?ića, novog prodekana za nastavu i dr. Slavka VuÄ?aka, prodekana za financije i razvoj.

Nova dekanica mr. Mirjana Ĺ agud zamijenila je dr. Ivana

Prskala „S ovom akademskog godinom primjenom bolonjskog procesa i vi ste postali dio reforme visokog obrazovanja. Povezanost je nastave i istraĹživanja, integriranje sadrĹžaja i programa“, rekla je nova dekanica. Kao vaĹžnu zadaću spomenula je ukljuÄ?ivanje VUĹ Petrinja u SveuÄ?iliĹĄte u Zagrebu, uz izjednaÄ?avanje statusa sa studentima srodnih ustanova za obrazovanje uÄ?itelja i odgajatelja djece.

„NaĹĄa ĹĄkola već ima 800 redovnih i izvanrednih studenata, oko 15 posto viĹĄe je brucoĹĄa, a svi će studirati bez problema, u dovoljno prostora ureÄ‘ene i opremljene vlastite zgrade“, rekao je prodekan S. RupÄ?ić. DosadaĹĄnji dekan dr. Ivan Prskalo, nakon 4,5 godine, s dva mandata voÄ‘enja ove visokoĹĄkolske ustanove preĹĄao je na UÄ?iteljsku akademiju u Zagrebu, ali i dalje ostao predavaÄ? u Petrinji. S novom akademskom godinom utemeljeno je i novo Upravno vijeće visokoĹĄkolske ustanove, a prvog dana studenti i njihovi profesori u Ĺžupnoj crkvi sv. Lovre nazoÄ?ili su svetoj misi. A.P.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰1

3 &

(

- & %

 %

0

( "

Ɓ "

/

+ "

 ‰

Mošćenica dobila dječje igralište

/"*(3"-*À5"o/&6.*/4,"10-+" Hrvatski Crveni križ u sklopu akcije „Na igrališta – ne u minska polja“ u Mošćenici je uz pomoć petrinjskog gradskog društva, novčanu suradnju Grada Petrinje i Mjesnog odbora Mošćenica izgradilo 41. dječje igralište u Hrvatskoj. Igralište Tratinčica u Mošćenici otvorila je Dubravka Horvat, zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, a otvaranju su uz djecu i pučane Mošćenice, nazočili dr. Vijorka Roseg, voditeljica programa upoznavanja opasnosti od mina, dr. Marina Lokner, predsjednica i Ana Malović, ravnateljica gradskog Crvenog križa, dr. Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik Petrinje, zamjenici gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek i Darinko Dumbović, dr. Miroslav Petračić, predsjednik Gradskog vijeća Petrinje i drugi. Darovnicu o korištenju i čuvanju igrališta od Ane Malović, ravnateljice petrinjskog Crvenog križa primio je Darinko Dumbović, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mošćenica. Mošćenica još uvijek ima dva kvadratna metra minski sumnjivog područja, a da bi dječja pozornost odmakla od tih prostora, izgrađeno je ovo dječje igralište u koje je uloženo 55.000,00 kuna. A.M. Dubravka Horvat presijecanjem vrpce otvorila igralište u Mošćenici

Dječje igralište izgrađeno je za više od 200 školske i predškolske djece u Mošćenici

%+&ė+*5+&%"/ʱ%36À570ɚ/"À"%+&$"ɚ U prvom tjednu mjeseca listopada, kao i svake godine, Društvo ˝Naša djeca˝ obilježilo je Dječji tjedan. Najveći dio aktivnosti, koje su se ove godine održavale pod motom „Ljubav djeci prije svega“, odvijao se u Prvoj osnovnoj školi iz razloga što su članice Udruge uglavnom iz te škole. U raznim radionicama, igraonicama, sportskim igrama i drugim aktivnostima, u Dječjem tjednu sudjelovali su učenici svih razreda Prve osnovne škole. Djeca nižih razreda izrađivala su ekološke igračke i nakit od jesenskih plodova koji su bili izloženi i na štandu škole u petrinjskom parku povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje. Članovi novinarske sekcije izrađivali su plakate pod nazivom „Djeca žele – Djeca imaju pravo“, a pisali su i odraslima poruke iznoseći svoje želje i težnje. Na Dan kruha, već tradicionalno, posjetili su Odjel za psihički oboljele osobe te kruhom i drugim proizvodima od tijesta darivali štićenike odjela. U sklopu ovog tjedna objavljeni su i rezultati natječaja Ogulin 2005. i Istra 2005., dok će nagrade najuspješnijima biti podijeljene na Dan školskih knjižica. Na kraju programa obilježavanja Dječjeg tjedna učenici Prve osnovne škole s učiteljicama posjetili su i gradonačelnika grada Petrinje dr. Miroslava Gregurinčića. N.A.Bjelac OBILJEŽEN SVJETSKI DAN STARIH OSOBA

hh;3*/64hh1304-"7*0%36(*30ě&/%"/ Povodom Svjetskog dana starih osoba petrinjska ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zrinus prvog je dana mjeseca listopada organizirala Dan otvorenih vrata. Nakon upoznavanja s radom ustanove koja se nalazi u Nemčićevoj ulici broj 5 u Petrinji, u Galeriji ˝Krsto Hegedušić˝ održan je program na kojem je o dvogodišnjem radu ustanove govorio vlasnik i pomoćnik ravnatelja mr. sc. med. Petar Ćosić, o značaju medicinske gimnastike uvodnu riječ dala je dr. Tatjana Vrga, spec. fizijatar, a fizioterapeuti ustanove imali su promotivni prikaz programa skupnih i individualnih vježbi. Magistar Ćosić naznačio je kako su kao javna zdravstvena ustanova radom počeli prije dvije godine, na Svjetski dan starih osoba, mobilna su zdravstvena ustanova koja po rešenju Ministarstva zdravstva od 1. listopada 2003. godine pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika na području Sisačko-moslavačke županije. Ustanova zapošljava 11 medicinskih sestara i fizioterapeuta s višom i srednjom stručnom spremom. S HZZO-om ima sklopljen ugovor o pružanju usluga i osiguranicima drugih osiguravatelja u sustavu dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, ali i onima koji sami snose troškove usluga. Promičući tjelesne aktivnosti kao glavne čimbenike dobrog zdravlja, Zrinus je za građane Petrinje i Siska ponudio i specijalan program skupnih i individualnih vježbi s kojima su započeli 4. listopada. Riječ je o vježbama za prevenciju osteoporoze, kolektivnoj i razvojnoj gimnastici za djecu te vježbi mišića zdjeličnog dna. Programi vježbi naznačeno je, izrađeni su prema najsuvremenijim europskim standardima, vodi ih fizioterapeut dvaput tjedno, a zbog ograničenog broja polaznika obavezna je prethodna predbilježba na 813 – 178 ili 098/ 952 – 1055. Iz Zrinusa su toga dana odaslali poruku ''Ako zbog zdravstvenih ili starosnih razloga neke životne situacije niste u stanju sami riješiti, obratite nam se, dobit ćete besplatan savjet. Stojimo vam na raspolaganju 24 sata.'' M. M. Predstavljanje Zrinusovih skupnih i individualnih fizijatrijskih vježbi

1FUSJOKTLJMJTUCSPK
‰1

3 &

(

- & %

 %

0

( "

Ɓ "

/

+ "

 ‰

DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA Na Međunarodni dan učitelja 5 . listopada u Zagrebu u staroj gradskoj vjećnici održana je prva smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Projekt “Petrinjčica “ je izabran uz ostalih 17 projekata kao dobar primjer timskog rada, stvaranja povoljnog ozračja u vrtiću i kreativne primjena suvremenih pedagoških i psiholoških spoznaja. Prezentatori projekta su: odgojitelji Gordana Pećirko-voditelj projekta, Anabela Kunert i pedagoginja Višnja Vukša. Dječjem vrtiću i prezentatorima uručene su pohvalnice i priznanje za sudjelovanje na Državnoj smotri projekata.

Mjesec listopad je bogat događanjima u vrtiću . U Dječjem tjednu oslikavali smo površine parkiralištaispred vrtića, upoznavali smo razne žitarice,pričali priče: Djedova pogača,Hrčak i Smrčak , mijesili smo peciva, posjetili pekare i pripremali “naš štand” s kojim smo se predstavili na Danima kruha u gradskom parku. Dan vrtića proslavili smo 7. listopada. Imali smo mnogo gostiju. U ime Grada Petrinje svečanosti je nazočio zamjenik gradonačelnika gosp. Krešo Kovačićek i obećao kupnju sprava u dječjem dvorištu u središnjem objektu vrtića (ljuljačke,tobogan).Odgojiteljice su pripremile igrokaz “Glad je najbolji kuhar” , djeca su recitirala i pjevala prigodne pjesmice . Na jednodnevni izlet u Zoološki vrt u Zagreb išlo je 80 –tak djece . To je djeci uvijek posebno veselje. S mnogo dojmova ,slika i doživljaja vratili smo se u vrtić . Slijedi bogatstvo dječjeg izričaja u priči,pjesmi i likovnom izrazu (modeliranje u glini).

Višnja Vukša

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰, 6

- 5

6

3 "

 ‰

OBILJEĹ˝N SVJETSKI DAN UÄŒITELJA

130.0$*+" 6Ä—*5&-+4,0( 1+&7"Ä—,0( ;#03" U Petrinji je u sijeÄ?nju ove godine osnovan Zbor uÄ?itelja, koji nakon ljetnog odmora radi s novom voditeljicom, profesoricom Vjekoslavom LjubeĹĄić nastavnicom solfeÄ‘a Glazbene ĹĄkole Ë?Fran LotkaË?. U zboru djeluju aktivni i umirovljeni djelatnici u odgoju i obrazovanju, koji su 6. listopada pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, a povodom Svjetskog dana uÄ?itelja ÄŒlanice zbora sa svojim dirigentima imali svoju promociju i svoj prvi javni nastup. Promocija zbora uz dirigenticu Vjekoslavu LjubeĹĄić bila je u srednjoj ĹĄkoli Petrinja, gdje je o povijesti uÄ?iteljstva u Petrinji govorio Ivan Rizmaul , dopredsjednik Matice hrvatske i nastavnik prve osnovne ĹĄkole, a nazoÄ?nima su se obratili u ime Grada Petrinje Izabela Ĺ˝ilić , proÄ?elnica Ureda za druĹĄtvene djelatnosti koja je uÄ?iteljima Ä?estitala njihov dan te naznaÄ?ila vaĹžnost i ulogu uÄ?itelja u Ĺživotu i ĹĄkolovanju djece. Govorila je i Agata MiliÄ?ić , predsjednica zbora, koja je posebno zahvalila maestru Nikoli BaĹĄiću – prvom voditelju zbora, te uruÄ?ila zahvalnice svima koji su podrĹžali rad zbora od osnutka u sijeÄ?nju ove godine. Prigodan program izveli su uÄ?enici Srednje i Prve osnovne ĹĄkole Petrinja, a u ime 17 Ä?lanica UÄ?iteljskog pjevaÄ?kog zbora koje su se sinoć prvi put predstavile javnosti, Agata MiliÄ?ić pozvala je sve zainteresirane aktivne i umirovljene petrinjske prosvjetne djelatnike u odgoju i obrazovanju i studente nastavniÄ?kih fakulteta da se prikljuÄ?e radu zbora. Ono ĹĄto je te veÄ?eri, uz izvedeni program , bilo lijepo jest prepuna dvorana i divna publika koja je joĹĄ jednom dokazala koliko nam ovakvi skromni ,ali topli i jednostavni programi trebaju. Petrinja ima, zna i moĹže – a pjesma je od uvijek zbliĹžavala ljude. Tako je bilo i te veÄ?eri. Neka ostanu zapisana u povijesti imena prvih Ä?lanica: Ä?urÄ‘ica Jurinjak, Sonja Rokić, Danijela Bonković, Danijela Licitar, Valentina Vujnović, Lidija Orlić, Ĺ tefica Sigur, Gordana Gali, Ivana RadeÄ?ić, Katarina Kordić, Jadranka Tomić, Mira ÄŒaÄ?ić, Irena Sigur, Dubravka VuÄ?ić, Donata BuÄ?ar i Agata MiliÄ?ić. M.M.

STVORENA VIRTUALNA KUĆA HPD ''SLAVULJ''

13&%45"7-+&/"*05703&/"8&#453"/*$"XXXTMBWVMKIS Sigurno je da će veÄ?er 21. rujna za HPD ''Slavulj'' ostati zapamćena kao veÄ?er kada se ovo staro renomirano druĹĄtvo otvorilo svijetu ili kako je rekao maestro Josip degl' Ivellio :''Stvorena je virtualna kuća''. Maestro je zajedno s Josipom Komlinovićem predsjednikom Hrvatskog pjevaÄ?kog druĹĄtva ''Slavulj'', otvorio web stranice ovog druĹĄtva. ''Povijesna je to veÄ?er za druĹĄtvo staro 141 godinu'', rekao je Ĺ˝eljko Crnković , tajnik druĹĄtva koji je vodio sveÄ?anost odrĹžanu u velikoj dvorani Hrvatskog doma, a koju je Petrinjski radio prenosio u cijelosti. Na pozornici velike dvorane Hrvatskog doma bio je izloĹžen barjak druĹĄtva uz sva CD izdanja, dvije audiokasete, gramofonsku ploÄ?u RKUD-a (150 g. „Gavrilovića“), monografiju druĹĄtva autora dr. Ivice Goleca, pjesmaricu-PGR i CD-Cropatria Split. Web stranica je podijeljena u 6 kategorija, prepuna podataka i brojnih slika , pilotprojekt, rekao je izraÄ‘ivaÄ? i prezentator te veÄ?eri Danijel Iveta, jer stranice će se dograÄ‘ivati, a osim na hrvatskom, joĹĄ su na engleskom, njemaÄ?kom i talijanskom jeziku. Posebne jesu, a da je tako moĹžete se uvjeriti i sami na www.slavulj.hr P.S. Neki će se sigurno zapitati Ä?emu tolika ''pompa'' oko jedne web stranice, kad je mnogi već odavno imaju. No , moram reći kako je svakom pokuĹĄaju za napretkom potrebno dati potporu, osobito jednom druĹĄtvu koje se nakon 140 godina svog postojanja otvara svijetu. Iz izlaganja tajnika druĹĄtva Ĺ˝eljka Crnkovića: '' S posebnim pijetetom prisjećamo se veÄ?eras i 21. rujna 1991. godine kada su i posljednje postrojbe ZNG - Zbora narodne garde, MUP-a i preostalih civila, napuĹĄtali već ionako teĹĄko oĹĄtećeni i razarani grad, pod kiĹĄom granata ispaljivanih iz svih oruÄ‘a i oruĹžja, s kopna i zraka spaĹĄavajući goli Ĺživot. Hvala Bogu, vratili smo se, uz ne samo velike materijalne nego i naĹžalost ljudske Ĺžrtve, a sve ono ĹĄto su mrĹžnja i granate razorile nastojali smo s ljubavlju popraviti, dograditi, ili iznova izgraditi, kako u materijalnom, tako i u duhovnom i kulturnom pogledu. Ĺ˝elja nam je da i ovo veÄ?eras bude joĹĄ jedan mali, ali vrijedan pomak upravo u tom pravcu. Puno toga već je reÄ?eno i napisano o „Slavulju“, a podsjetit ćemo da je druĹĄtvo osnovano je 1864. godine i najstarije je druĹĄtvo koje neprekidno djeluje u naĹĄoj drĹžavi, a jedno je i od najstarijih u Europi. U ovoj „veÄ?eri medija“, u ĹĄirem znaÄ?enju, pod-

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

sjetili smo se medija koji se sluĹĄa (glazba s naĹĄih CD-a, audiokaseta i gramofonske ploÄ?e), medija koji se Ä?ita (knjiga I. Goleca, pjesmarica) i otvorili za „Slavulj“ medij interneta. Hvala joĹĄ jednom svima vama koji ste se u ovo prohladno kasno ljetno ili ranojesensku veÄ?er odazvali pozivu „Slavulja“ i bili ovdje veÄ?eras s nama, pozdrav sluĹĄateljima „Petrinjskog radija“ - a od veÄ?eras nas moĹžete potraĹžiti i na internet stranicama – www.slavulj.hr U svom izlaganju predsjednik HPD-a 'Slavulj'', Josip Komlinović je rekao :U ovom vremenu kada na neki naÄ?in svijet sve viĹĄe postaje kako se to uobiÄ?ava reći „globalno selo“ zahvaljujući komunikacijama i medijima, mnoĹĄtvu informacija, internetu, i mi „slavuljaĹĄi“ ukljuÄ?ujemo se u taj i takav svijet. Kada su naĹĄi stari „slavuljaĹĄi“, one prve generacije, osnivali „Slavulj“ krenuli su „petrinjskim uskim stazama“ u svijet , a uspjeh je tada bio doći do Siska, Gline, ili pedesetak kilometara udaljenog Zagreba‌Danas, 141 godinu poslije, danaĹĄnja generacija „slavuljaĹĄa“ takoÄ‘er kreće u svijet - „petrinjskim i slavuljevim internetskim stazama“ ... I zato, su „danas“, ove naĹĄe web-stranice, za naĹĄe „juÄ?er“ i za naĹĄe „sutra“. Ĺ˝elimo da na ovim web-stranicama i drugi izvan naĹĄe Petrinje, izvan naĹĄe Domovine, upoznaju naĹĄe druĹĄtvo „Slavulj“, naĹĄ rad, naĹĄu proĹĄlost, sadaĹĄnjost, naĹĄe planove, Ĺželimo saznati neĹĄto viĹĄe ili neĹĄto nepoznato, novo, o skladateljima i skladbama koje su skladali ili su skladane za „Slavulj“, pronaći partiture, novinske Ä?lanke, fotografije, popise pjevaÄ?a, pozivnice, koncertne programe, prikupiti ĹĄto viĹĄe informacija o „Slavulju“ i time obogatiti i „Slavuljevu“ - i petrinjsku - i hrvatsku, a time i europsku kulturnu baĹĄtinu ‌ Ĺ˝elimo na ovim stranicama proÄ?itati i miĹĄljenja naĹĄe cijenjene publike, pohvale i pokude, dobronamjeran savjet ili kritiku jer uvijek se moĹže viĹĄe i bolje‌Web stranice ćemo mijenjati i dopunjavati sukladno naĹĄoj djelatnosti, vremenu i potrebama, uvaĹžavajući prijedloge i miĹĄljenja naĹĄih Ä?lanova i posjetitelja naĹĄih web stranica. Nadamo se da će neki od posjetitelja web stranica, posebice ako su iz Petrinje i okolice, posjetiti i doći u naĹĄe DruĹĄtvo te postati aktivni Ä?lanovi – pjevaÄ?ice i pjevaÄ?i - nastavljajući time ovu dugogodiĹĄnju tradiciju zbornog pjevanja u „Slavulju“ i Petrinji. M.M.
‰, 6

- 5

6

3 "

 ‰

Dvije znaÄ?ajne obljetnice petrinjske Matice

%"/*."5*$&)37"54,&61&53*/+* Ogranak Matice hrvatske Petrinja ove godine obiljeĹžava dvije znaÄ?ajne obljetnice. Bit će to prigoda da se Ä?lanstvo, simpatizeri i ostalo petrinjskog graÄ‘anstvo prisjeti, ali i upozna s 15. obljetnicom obnove rada Ogranka MH Petrinja /10.studenoga 1990./ i 130. obljetnicom prvog povjerenika Matice hrvatske u Petrinji /Nikola Kos,gradski biljeĹžnik/. Tijekom ove slavljeniÄ?ke godine obavljene su temeljite pripreme kako bi u studenome Matica hrvatska pripremila manifestaciju pod nazivom Dani Matice hrvatske u Petrinji. U petak, 4. studenoga u Galeriji „Krsto HegeduĹĄić“ bit će otvorena izloĹžba Kupski motivi pokojnog akademskog slikara i dugogodiĹĄnjeg profesora petrinjskih ĹĄkola Petra Salopeka. IzloĹžba će biti praćena prigodnim katalogom. Na dan obnove rada Matice hrvatske u Petrinji, u Ä?etvrtak, 10. studenoga sveÄ?ani koncert u Ĺžupnoj crkvi svetog Lovre odrĹžat će VaraĹždinski komorni orkestar. Najavljujem i predstavljanje Petrinjskog zbornika za povijest i obnovu zaviÄ?aja broj 7-8/2005 u petak, 18. studenoga, u velikoj dvorani Visoke uÄ?iteljske ĹĄkole Petrinja. Na oko 400 stranica bit će zastupljeno 30-ak autora s razliÄ?itim temama i prilozima. Ovo predstavljanje zamiĹĄljeno je kao glazbeno-scenska priredba koju će izvesti mladeĹž Matice hrvatske Petrinja. Nadamo se da će graÄ‘anstvo naĹĄega grada posjetiti ove kulturne priredbe i na taj naÄ?in obiljeĹžiti znaÄ?ajne obljetnice Ogranka Matice hrvatske Petrinja. Manifestacija Dani Matice hrvatske u Petrinji odvija se pod pokroviteljstvom Grada Petrinje i potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. I. Rizmaul

-*,07/",0-0/*+"6%0.6;"45"3*+&*/&.0Ä–/&040#& Subotu 15. listopada, Ä?lanovi Petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIART proveli su u likovnoj koloniji u gradskom Domu za starije i nemoćne osobe. Ustanovi je darovano 40 radova nastalih u ovoj koloniji. Likovni radovi raznih su motiva i tehnika, a autori su: BoĹžidar BoÄ?ek, Nevenka BoĹžiÄ?ek, Andreja Dujnić, Marica DĹževerlija, Katarina FerenÄ?ak, Ĺ tefica Golub-Kraker, Vladimir Gregurić, Vlasta Kristić, Ivan Mlinarić-Sokol, Slavica OreĹĄković, Vlado Pavlenić, Marijana Petrović-Mikulić, Petar Posavec-Virovec, Edit Posavec-Kolić, Mira PreloĹĄÄ?an, Silverija Prpić, Ĺ˝elimir Ĺ iĹĄko, BoĹžidar Ĺ kofaÄ? i Branko ÄŒaÄ?ić.

ÄŒlanovi PETRIARTA radili su za uljepĹĄavanje Doma starih u Petrinji

Umjetnici su obiĹĄli domski prostor. Većina je radila u glavnoj dvorani ustanove, a zahvalila im je ravnateljica Vesna Ĺ turm-Ĺ arić, koja je s predsjednikom PETRIARTA Ivanom Mlinarićem-Sokolom svim sudionicima uruÄ?ila zahvalnice. Za ovu likovnu koloniju, već devetu po redu nakon povratka iz progonstva, pribor i materijale u vrijednosti oko 5000 kuna donirao je Srpski demokratski forum, Ä?iji je ured i u Petrinji.

Novom manifestacijom 9. prosinca PETRIART će 30. obljetnicu Udruge obiljeĹžiti otvaranjem skupne izloĹžbe u Galeriji Ë?Krsto HegeduĹĄićË? i predstavljanjem opseĹžne monografije. A.P.

6#-*/+*0%3Ç"/*%36(*-*,07/*643&5*#"/*+" Pododbor Srpskog kulturnog druĹĄtva Prosvjeta iz Petrinje, uz pokroviteljstvo Grada i Vijeća srpske nacionalne manjine Petrinje 8. i 9. listopada u Blinji je organizirao Druge likovne susrete - Banija 2005. U dva dana uÄ?enici osnovnih ĹĄkola iz Korenice, Karlovca, Zagreba, Malog Gradca, a najviĹĄe iz Petrinje i Jabukovca, izradili su 40-tak motiva u akvarelu, temperama, crteĹža ugljenom i olovkom. “Lani su susreti na Banovini poÄ?eli u Malom Gradcu kraj Gline, sada su nastavljeni u Blinji, već su tradicionalni u Korenici i ljetni u Peroju, u Istri“, kazao je stalni voditelj likovne poduke mladih srpske nacionalne manjine, akad. slikar MiloĹĄ Popović iz Zagreba. Sve je radove ponio na opremanje, dio će izloĹžiti u prostorijama Prosvjete na Preradovićevom trgu u Zagrebu. „Slikama ćemo ukrasiti i seoske domove kulture po Banovini, a najuspjeĹĄnije predstaviti na prvoj izloĹžbi u Galeriji Ë?Krsto HegeduĹĄićË? u Petrinji“, najavljuje Mara Vilus, predsjednica pododbora SKD Prosvjeta u Petrinji. Djeca su prenoćila kod domaćina po kućama, udomili su ih obitelji Sekulić, Letica, KeÄ?a i druge, a glavno mjesto okupljanja bio je seoski dom. „Nakon ratne zapuĹĄtenosti, zgradu smo uredili nesebiÄ?nim radom mjeĹĄtana i donacijama, a oÄ?ekujemo pomoć i grada Petrinje koja je do sada izostala“, kaĹže Dragan Sekulić, predsjednik Mjesnog odbora. Njegova obitelj ugostila je Vladimira Gregurića iz Gline, najstarijeg sudionika, veterana likovnih kolonija i udruga, a ruÄ?kom poÄ?astila i nas novinare. „Bojom i kistom već smo radili u Korenici i Malom Gradcu“, pohvalili su se Dario i Suzana Pavlović, Ĺ˝eljko Drobnjak i Dragana Trkulja, uÄ?enici petrinjskih osnovnih ĹĄkola. S vrĹĄnjacima je oba dana provela i Kata Filipović, doseljenica iz Bosne. U Blinji ih je sve obiĹĄao i predsjednik SKD Prosvjeta ÄŒedomir ViĹĄnjić, pomoćnik ministra kulture RH. „Nakon ovako uspjeĹĄnih likovnih, organizirat ćemo i susrete naĹĄih KUD-ova“, najavljuje Branko Radanović, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Petrinje. A.P. Slikalo se po dvoriĹĄtima i u prirodi1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ - + 6 % * * % 0 ( " Ć " + * ‰ DAVORKA DUMBOVIĆ PROSLAVILA CEPELIĹ , PETRINJU I Ĺ˝UPANIJU

IMAMO JEDNU OD NAJUZORNIJIH SEOSKIH Ĺ˝ENA Davorka Dumbović iz CepeliĹĄa, druga je pratilja najuzornije hrvatske seoske Ĺžene za 2005. godinu. Tako je odluÄ?io struÄ?ni ocjenjivaÄ?ki sud na izboru koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ĹĄumarstva i vodnog gospodarstva odrĹžan u Gornjoj Rijeci, a u kojem je sudjelovalo 19 seoskih Ĺžena. Davorka se na izloĹžbi koja je odrĹžana u sklopu izbora, predstavila kolaÄ?ima, zimnicom i ostalim proizvodima iz vlastite domaće proizvodnje, a uz cijelu obitelj, supruga Zdravka i djecu Petru i Luku, koji su bili u narodnim noĹĄnjama, i ona je bila u noĹĄnji staroj 60. godina. Kao druga pratilja najuzornije hrvatske seoske Ĺžene, uz ostale vrijedne nagrade, dobila je i putovanje u Veneciju, a za ovaj izbor predloĹžila ju je TuristiÄ?ka zajednica grada Petrinje, od koje je ove godine dobila nagradu za najureÄ‘eniji gospodarski objekt u seoskom domaćinstvu, a proĹĄle godine za najureÄ‘eniju seosku okućnicu. Dan poslije izbora bila je na 8. obrtniÄ?ko – gospodarskom sajmu KriĹževaÄ?ko – koprivniÄ?ke Ĺžupanije te na seminaru na temu ulaska u Europsku uniju, koji je organizirala Udruga uzorne hrvatske seoske Ĺžene. Naravno da je presretna, jer, kako nam je rekla, nije se nadala ovom uspjehu koji je joĹĄ veći i zbog Ä?injenice kako su sve tri, pobjednica izbora, prva i druga pratilja s podruÄ?ja naĹĄe Ĺžupanije. Ë?Ili, kako mi je rekao suprug Zdravko, kad je nazvao nakon izbora: Potukli smo ih do koljena! E, baĹĄ i jesmo!Ë? Bravo za Davorku koja se nema tome dugo, odluÄ?ila Ĺživjeti na selu i poruÄ?uje onima koji ne mogu bez grada, kako je Ĺživot na selu, na Ä?istom zraku i u prirodi, uz obitelj, roditelje i prijatelje neĹĄto najljepĹĄe. A ova titula sigurna sam, potvrda je upravo tome. I ja naĹĄoj Davorki – drugoj pratilji najuzornije hrvatske Ĺžene 2005. godine vjerujem i joĹĄ jednom Ä?estitam na uspjehu! M.M.

Obitelj Dumbović

Davorka na proglaĹĄenju najuzornije seoske Ĺžene

Ä›63Ä›*$"1&3&/Ä—&7*Ä–/")37"54,0.*;#036'3*;&3" Frizerka Ä?urÄ‘ica PerenÄ?ević (21) iz Frizerskog salona Mirele Malović-Vassung, iza Robne kuće Petrinjka, u Opatiji je sudjelovala na jubilarnom Desetom izboru hrvatskog frizera 2005. godine. Jedina iz Petrinje i iz SisaÄ?ko-moslavaÄ?ke Ĺžupanije, na poziv prireÄ‘ivaÄ?a, uĹĄla je u konkurenciju 20 sluĹžbenih sudionica. Za model izabrala je Dolores Tonković, studenticu VUĹ -a u Petrinji. U zajedniÄ?kom timu u opatijskom hotelu Kvarner, kao potpora i savjetnici, bili su ĹĄkolski vrĹĄnjak i radni kolega SaĹĄa Jovanović i vlasnica salona Mirela Malović. „Zadovoljna sam nastupom, dobila sam priznanje organizatora“ ,kaĹže mlada Petrinjka. Ovo joj je prvo drĹžavno strukovno frizersko-modno natjecanje. Iz salona obitelji Malović nekoliko ranijih godina sudjelovala je Vlatka PaviÄ?ić. Ä?urÄ‘ica PerenÄ?ević prati trendove u svojoj struci, odlazila je na revije i susrete frizera, ima iskustva i s promocija u Italiji. „Na kosi Dolores u izradi dnevne i sveÄ?ane veÄ?ernje fizure oblikovala sam vlastite mladenaÄ?ke kreacije, niĹĄta estravagantno. Zamislila sam elegantne frizure prikladne mladoj osobi za uobiÄ?ajeni dnevni i noćni izlazak. U takvom trendu U Opatiji su Ä?urÄ‘icu PerenÄ?ević podupirali SaĹĄa Jovanović i osmislili smo moj i modni styling modela. Nosile smo odjeću iz vlastitih ormara“ , nastup u Opatiji opisala Mirela Malović-Vassung je mlada petrinjska frizerka, s tri godine radnog iskustva. A.P.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

Ä?urÄ‘ica i Dolores na sluĹžbenom natjecanju
‰ % " / * , 3 6 ) " ‰

Hrvatska žena pripremila je i ove godine ukusne kolače

DANI

Pekarski proizvodi učenika II. OŠ

K R U H A

Tradicionalni Dani zahvalnosti za plodove zemlje-Dani kruha u organizaciji Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Turističke zajednice grada Petrinje održani su 8. listopada na Dan neovisnosti u Strossmayerovu parku. Ovogodišnju manifestaciju u ime pokrovitelja otvorio je dr. Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik Petrinje koji je nazočnima čestitao praznik Dan neovisnosti. Izložene proizvode koje su marljivim radom i ove godine pripremili Dječji vrtić ˝Petrinjčica˝, učenici i učitelji I. osnovne škole, OŠ Dragutina Tadijanovića, OŠ Mate Lovraka, škole iz Jabukovca, OŠ ˝Ivan Goran Kovačić˝ iz Gora, Srednja škola Petrinja, Društvo ˝Naša djeca˝, Hrvatska žena, Caritas, Pčelarska udruga ˝Petrinja˝, Ekološka akademija, Gradska pekara i pekarne Edi i Dumbović blagoslovio je petrinjski župnik Mladen Sinković, a u glazbenom dijelu programa sudjelovali su tamburaši Folklorne sekcije ˝Petrinjčica˝. A.M.

U sklopu Dana kruha Turistička zajednica grada Petrinje pobrinula se i ove

Pekara Dumbović u istom danu predstavljala je svoje proizvode u Petrinji i

godine za ponudu pečenih kestena.

Zagrebu

SITOTISAK

vl. Miroslav Malekinušić

T I S K A R A

MM

PETRINJA & V. Stahuljaka 6 Tel. 044/815 321 & Fax. 044/813 999 E-mail: sitotisak-mm@sk.t-com.hr

POZIVNICE ZAHVALNICE PRIZNANJA PLAKATI LECI VIZITKE CJENICI BLOKOVI NALJEPNICE OSMRTNICE MAJICE UPALJAČI OLOVKE KAPE SPIRALNI UVEZ DIPL. RADNJE BEDŽEVI

Žene Caritasa prodajom kolača prikupljale su novčane priloge1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ ' & 4 5 * 7 " - 4 - " 4 5 * $ " ‰ ODRŽAN 1. FESTIVAL KRUHA I SLASTICA

POD SLOGANOM ''DOMAĆI PROIZVOD NA OBITELJSKOM STOLU'' IZLAGALA PEKARA DUMBOVIĆ U Boćarskom domu u Zagrebu na Prvom festivalu kruha i slastica koji je 8. listopada odrĹžan u Zagrebu, predstavila se uz svoj dobro poznati slogan '' Domaći proizvod na obiteljskom stolu'' svojim bogatim proizvodnim programom raznih vrsta kruha, slanog i slatkog peciva i domaćim kolaÄ?ima i Pekara Dumbović. IzloĹženim, ali i posjetom ZagrepÄ?ana i zanimanjem za njihove proizvode , obitelj Dumbović bila je i viĹĄe nego zadovoljna. Dubravka Dumbović izjavila je kako se nije ni nadala takvom posjetom, promocijom i zanimanjem posjetitelja, a budući da je to bilo i mjesto poslovnih dogovora, već su se Ä?ule naznake kako bi se proizvodi Pekare Dumbović uskoro mogli naći na policama jednog velikog trgovaÄ?kog centra. I to najviĹĄe domaći kolaÄ?i koji su postali već dobro poznati, a Dubravka Dumbović posebno ja naglasila kako je to zaista prava domaća proizvodnja, bez brzog i suvremenog proizvodnog lanca. Pekara Dumbović prava je obiteljska tvrtka u kojoj vrijedno rade mama Dubravka, tata Darinko i sinovi Darko i Ivan koji je i vlasnik pekare. Bio je zaista ponosan predstavljanjem Petrinje i Moťćenice u Zagrebu. Toga je dana za Petrinjski radio dao i svoj prvi intervju u Ĺživotu, a saznali smo od jednog poslovnog partnera Pekare Dumbović kako svoje pekarske proizvode izraÄ‘uju od najskupljeg i najkvalitetnijeg braĹĄna u drĹžavi. Ivan je na to rekao kako im je i viĹĄe nego vaĹžna kvaliteta proizvoda kojih sada ima i viĹĄe od 85 vrsta. '' BraĹĄno plaćamo skuplje da bismo imali konkurentski proizvod.'' NaznaÄ?io je i vaĹžnost obiteljskog posla, no i veliku ulogu djelatnika pekare, kojih je prije 4 godine, kada se krenulo u ovaj posao, bilo samo 4, a sada uz brojna prodajna mjesta već ih je 45. ''Prava mala tvornica'' , rekao je Ivan. Na Prvom festivalu kruha i slastica bio je i Ĺ˝eljko Mavrović , poznata ''ĹĄaka sa Srednjaka'' , koji je vlasnik dobro poznatog imanja s ekoloĹĄkom proizvodnjom. Posjetio je i izloĹžbeni prostor Pekare Dumbović i razgovarao sa zamjenikom gradonaÄ?elnika Darinkom Dumbovićem, koji ga je u ime Grada pozvao da posjeti Petrinju jer je pomoć u proizvodnji i te kako potrebna za naĹĄ ratom opustoĹĄen kraj. Tijekom odrĹžavanja festivala odrĹžan je i bogat zabavno- glazbeni program uz poznatog radijskog voditelja Trpimira Vickovića - Vicka, koji je nakon kuĹĄanja, sve pohvale dao moťćeniÄ?kim krafnama. M.M

Proizvodi pekare Dumbović

,VĂ?BKUFEPNBĹ?FQSPJ[WPEF

1FL BSOFv%6.#07*Äśi

Zamjenik gradonaÄ?elnika D. Dumbović i novinarka Marela Morić razgovarali su s Ĺ˝eljkom Mavrovićem, proizvoÄ‘aÄ?em zdrave prehrane

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

1SPEBKOBNKFTUB 1&53*/+" ,VĹžFSJOB .0ÀĜ&/*$" "4UBSĹžFWJĹ?B 4*4", "#Ă€JNJĹ?B )EPNPCS BOB 4UKFQBOBJ"OUVOB3 BEJĹ?B 3JNTL B

/PWPPUWPSFOBV*,4BLDJOTLPH 


‰ - + 6 % * * % 0 ( " Ɓ " + * ‰

;-"5/*1*3."3*+"/&*."3*+"/"1"7*ė*Ė" Točno nakon 50 godina od svoga vjenčanja, 1. listopada, i opet u subotu kao prije pola stoljeća, Marijana ( 68) i Marijan (74) Pavičić slavili su zlatni pir. Dočekali su ga u zdravlju, uz troje djece, Dubravku, Zdravka i Dinka i šestero unučadi: Petru, Korneliju, Sandija, Andreu, Elvisa i Denija. Sretni slavljenici uz najmilije i goste proslavili su u svome domu u Mošćenici. Svirali su i tamburaši Folklorne sekcije Petrinjčica. U Marijanovoj rodnoj Novoj Drenčini živjeli su prvih desetak godina braka, a zatim došli u Marijaninu Mošćenicu. On je godinama radio u Željezari Sisak, a ona skrbila o kućanstvu. Za 50. obljetnicu braka Marijan Pavičić u Matičnom uredu u Petrinji, za uspomenu na 1. listopada 1955. godine, zatražio je i dobio vjenčani list. A.P. Pavičići u Mošćenici proslavili su 50 godina braka

*7"/)04*%"36+&03")& À,0-4,0.7356 „Nekoliko kilograma velikih bugarskih oraha, mekane ljuske, a krupnog ploda u crvenoj kožici, darovat ću Srednjoj školi Petrinja, za sadnju i uzgoj u njihovu školskom vrtu, pokraj mosta Petrinjčice u Kaniži“, najavljuje umirovljeni učitelj Ivan Hosi-Učo iz Male Gorice. U njegovoj okućnici uz cestu prema Zagrebu, ove godine sve je voće „rodilo kao ludo“. Proljetos je besplatno podijelio tonu jabuka petrovača, a prošli i ovaj mjesec nabrao se oraha s nekoliko svojih prerodnih stabala. Prodat će svih 300 kilograma uroda. „Proljetos ih nisu zahvatili mrazevi, zato su tako rodili“, kaže učitelj s puno iskustva. U dugom radnom vijeku po selima posadio je mnogo stabala oraha, višnje, breskve, jabuka, šljiva. Najkvalitenije plodove iz oniskog, ali s velikim plodovima bugarske sorte oraha, darovat će srednjoškolskim poljoprivrednicima i voćarima u strukovnoj školi Petrinja, a o namjeri već je izvijestio ravnatelja Antu Balena. Uz jesensko ubiranje plodina sa stabala koje je prije više desetljeća sadio sa suprugom Štefanijom, 73- godišnji umirovljeni učitelj ne posustaje u popuni svoje etno zbirke, prvog takvog privatnog muzeja u Petrinji. Od mirovine neprekidno kupuje stare predmete i izloške, puno mu poklanjaju i prijatelji. Za razgled i obilazak treba samo zastati u Maloj Gorici, Ivanu Hosiju drag je svaki posjetitelj. A.P.

U vrećama, na zraku, suše se Učini orasi1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ 5 6 3 * ; " .  & , 0 - 0 ( * + " ‰

SEMINAR RAZVITAK SEOSKOG TURIZMA U organizaciji TuristiÄ?ke zajednice grada Petrinje odrĹžan je seminar RAZVITAK SEOSKOG TURIZMA 10. listopada 2005. godine u Gostionici ÂŤMISÂť. Zahvaljujući Ä?injenici da na podruÄ?ju grada koji broji 55 sela postoji veliki interes za ulaganje u turistiÄ?ka seoska gospodarstva, na seminaru je bilo dvadesetak sugraÄ‘ana. Mnogi od njih već su zapoÄ?eli s izradom projekata i planova ulaganja i obnove objekata u petrinjskim selima. Nakon uvodnog izlaganja Ivanke DrĹžaj, direktorice TuristiÄ?ke zajednice, prvu temu seminara Priprema za registriranje i rad seoskog gospodarstva izlagala je gospoÄ‘a Dijana Katica, predsjednica tvrtke ÂŤHrvatski farmerÂť. O Iniciranju i razvoju poljoprivredne proizvodnje i zadrugarstva u sluĹžbi turizma na podruÄ?ju grada Petrinje govorio je struÄ?ni savjetnik za Europske integracije Alan Ä?ozić, a nazoÄ?nima se obratila i gospoÄ‘a Jasna Matulić, direktorica poduzeća ÂŤNesekÂť za projektiranje, prostorno planiranje i razvojne gospodarske projekte. Po zavrĹĄetku struÄ?nog predavanja, sudionici seminara postavljali su predavaÄ?ima pitanja i sudjelovali u raspravi. I. DrĹžaj

PredavaÄ?i u Petrinji privukli pozornost potencijalnih vlasnika seoskih turistiÄ?kih gospodarstava

130.05*7/*563*45*ė,*'*-.5&#h6 4-"76(3"%&.0+/".&ě6/"30 %/0.'&45*7"-6563*45*ė,0('*-."

M. Jakovov, I. DrŞaj i Z. Martinović dobili su posebno priznanje za film o Petrinji

TuristiÄ?ka zajednica grada Petrinje prijavila je promotivni turistiÄ?ki film Teb' u slavu grade moj na 8. meÄ‘unarodni festival turistiÄ?kog filma SW ITF. U konkurenciji 167 filmova iz 54 zemalja od kojih 18 filmova iz Hrvatske, Petrinja je izabrana od ukupno 43 nominirana filma. U sklopu manifestacije, uz 8. meÄ‘unarodni festival turistiÄ?kog filma organizirano je 4. natjecanje hrvatskih gradova i mjesta Entente florale Europe i 12. europski klub zasluĹžnih za turizam Interstas. Manifestacija je odrĹžana u Splitu od 12. do 15. listopada 2005. godine u Domu hrvatske vojske na Poljudu, a zavrĹĄna sveÄ?anost dodjele diploma i priznanja u Vili Dalmacija. Od 43 nominiranih filmova nagraÄ‘eno je 19, a TuristiÄ?ka zajednica grada Petrinja dobila je POSEBNO PRIZNANJE za film. Glavnu nagradu osvojio je film ÂŤMozart 2006Âť u produkciji Austrijske turistiÄ?ke zajednice, nagradu ÂŤBaldo ÄŒupić za nacionalni film osvojio je grad Osijek, a najbolji promotivni film festivala je ÂŤDobro doĹĄli u KinuÂť. Manifestacija je organizirana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH Stjepana Mesića. U ime TuristiÄ?ke zajednice grada Petrinje manifestaciji su nazoÄ?ili autor filma Miroslav Jakovov – Ä?iÄ‘i i producenti Zvonimir Martinović i Ivanka DrĹžaj. I.D.

6%"/6#&;"650.0#*-"4".010-"4"5"450170;*-*." Akciju na Europski dan bez automobila, 22. rujna, ispred svoje srednje ĹĄkole jedini u Petrinji organizirali su ekolozi II. razreda gimnazije. Umjesto jednog sata akcija je trajala simboliÄ?nih 30 minuta jer je prvih pola sata izgubljeno u Ä?ekanju komunalaca da postave znakove zabrane prometovanja Gundulićevom ulicom prema parku, ispred zgrada dviju ĹĄkola, gradske uprave i FINE. Dok nije stavljen znak zabrane prometovanja, sluĹžbujući policajac nije mogao zaustavljati vozaÄ?e koji su u prolazeći samo gledali i Ä?udili ĹĄto radi 15-tak ekologa s transparentom upozoravanja na dan bez automobila.

Ispred svoje ĹĄkole gimnazijalci ekolozi natjecali su se u brzom hodanju

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

U kratko vrijeme sigurnosti, srednjoĹĄkolci su se utrkivali u brzom hodanju. NajbrĹži su bili Ä?uro Jekić, Tea Repac i Ivana Marinić. Ë?Ovu ulicu s puno ĹĄkolaraca trebalo bi pretvoriti u pjeĹĄaÄ?ku i biciklistiÄ?ku zonu Ë?, u prolazu na biciklu rekla je RuĹžica Trninić. „Za Gundulićevu ulicu postoji prijedlog promjene smjera prometovanja“, kazao je zamjenik gradonaÄ?elnika Darinko Dumbović. DopjeĹĄaÄ?ivĹĄi je do gradske zgrade naĹĄao se meÄ‘u srednjoĹĄkolcima upravo usred kratke zabrane prolaska automobilima. A.P.
‰0

 / "

.

"

 ‰

UPOZNAJTE „DUŠE I SRCA“ PETRINJSKOG RADIJA Petrinjski radio u ovoj godini slavi svoju 60. obljetnicu emitiranja. Od davne 1945. godine kroz eter i studija Radija prošlo je mnogo djelatnika i suradnika o kojima ćete u prosincu moći čitati u knjizi koja se upravo piše a govori o djelovanju našeg radija kroz povijest. Nastavljamo na stranicama Petrinjskog lista upoznavati vas s djelatnicima koji svakodnevno vode, pripremaju ili realiziraju program na 106,9 Mhz. U ovom broju predstavljamo vam Miroslava Petraka. Autor je naše internet stranice, lumen za računala, ali sve ostalo .... hm, hm! Najveća mu je mana što voli spavati, a što zbog sna, što zbog zaljubljenosti ili možda nečega trećega, kasni ama baš u svemu -od snimanja priloga za emisiju, pisanja tekstova za Petrinjski list, zaboravljanja vijesti i slično. Svakog ponedjeljak na kolegiju dobije ribanje od Darka i Marele, ali što se može, san je jači od svega! Danijel Kolarec Kolega kojeg najmanje viđam na radiju jer smo u kontra smjenama, ali tu i tamo sretnemo se uz čašicu ''kratkog'' pićenca. Inače mag za informatičke uređaje i ostalu tehniku. Kad je to u pitanju ostavlja sve ostalo i kreće u akciju, pa sada njegovim trudom preko Interneta Petrinjci diljem cijelog svijeta 24 sata dnevno mogu biti u središtu gradskih i županijskih događanja-nije to mala stvar-svaka čast!

/&,h.*46%&%36(*+&3 4".4&#&046%*5*/&.0(6 O sebi vam mogu reći vrlo malo. Ne zato što ništa ne znam, nego jednostavno što mi je glupo opisivati samog sebe. Zato ću vam svima ispričati priču otkud ja na radiju. Moj prijatelj D. Ć.(23) i ja vodili smo jednu emisiju koju nam je sadašnji direktor Petrinjskog radija (nisam pojma imao i da je tad to bio) tonski realizirao. Svidjelo se njemu kako mi to ležerno odrađujemo i dao nam priliku da radimo još jednu emisiju – top- listu po našem izboru. I jesmo, (nakon nekoliko mjeseci usuglašavanja stavova) započeli s realizacijom te iste top- liste. Međutim, sve je to išlo zbrda-zdola, a uvijek prek mojih leđa, za što mislim da je bilo i očito. Uglavnom, tu sam se nekako počeo snalaziti s mikserom i „programom za automatizaciju radiopostaja“ (na Sajin nagovor) kad nedugo zatim dođe Darko i upita me (baš nekako sredinom desetog mjeseca 2004.) što ja inače radim u životu. Rekoh :„Nezaposlen, ali ak' treba što, kaži samo“. Ponudio mi je da vodim program i tako je to krenulo, ljudi moji, evo već godina prođe, a danas vam radim štošta. Uređivanje web stranica našeg dobrog starog radija samo je jedna od stvari koje su prepuštene najmlađem članu ove obitelji, koje ipak čine „ono nešto“ u programu radija. Bilo kako bilo, vjerujem da većina ljudi u gradu zna kako sam nekad radio u jednom eminentnom disko baru u Petrinji i da sam tad postao više -manje javna osoba. Zapravo, nekim stvarima sam vičan, nekima manje...i tako. Što ja sad tu mogu kad me nogomet nije nikad zanimao? Zanimale me pametnije i unosnije stvari! Volim sve što vole mladi, pa kad moji kolege natankaju šljivovicu ljutu, tad ni ja nisam protiv. Jedino me brine Šefica naša i njezino tlačno stanje. Ne znam stvarno kad će si ta žena uzet slobodan vikend!! Ili trznut jednu ljutu! Sam o sebi nit želim, nit ću što više napisati. Nek' mi sude drugi jer sam sebe osuditi ne mogu - kao što reče pjesma: „...vjerujem cijenjeni sude, da dobro poznaješ ljude...vi barem imate posla, jer ćud je ćud, a sud je sud...“Marela Morić Vjerujem da neću pogriješiti ako kažem da je Miro jedno veliko dijete, ali dijete - majstor za računala i sve te nove tehnologije. Mlad čovjek koji je napravio internet stranicu i sve drugo kako bi bili dostupni svijetu i kako bi se naš ''dobri stari radio s mladim srcem'' mogao čuti što dalje. Tu mu skidam kapu! I za sve ono, kad zapnem pa ne znam što dalje s mojim kompom. Stvarno je rođen za to. Ali - po drugim stvarima ''ratujemo'' Miro i ja skoro pa svaki dan. Kad god dobije neki zadatak on tako uvjerljivo kaže ''Ok šefice'' da bi čovjek pomislio – to je gotova stvar, a onda drugi dan, ona ''moja omiljena'' – sorry, šefice zaboravio sam. Ponekad me dovodi me do ludila, ali znam ja dobro da je mladost ludost, provodi su luda stvar, a mladenačka ljubav neprocjenjiva. Kad hoće i kad ne plovi u nekom svom svijetu, tako ugodno iznenadi pažnjom i dobrim radom. A kako s godinama postajemo zreliji i odgovorniji, ne sumnjam da tako neće biti i s Mirom. ( Da šef na ''centrifugi'' ne bi morao dijeliti žute kartone, upamti onu staru dobru ''Služba je služba, a družba je družba'' ). Miroslav Sačer Ovo je diktatura svaki mjesec tri četiri rečenice za Petrinjski list, a ovaj mjesec nam je na tapeti kolega Petrak, Miroslav Petrak. Naš najmlađi zaposlenik došao sa namjerom da bude tehničar, a igrom slučaja završio kao voditelj i novinar. Uz voditeljski posao održava i naše web stranice ipak je on freek za kompjutore. Po noći ne spava (zuji negdje) pa po danu spava. Na redovnim sastancima ponedjeljkom obično se žrtvuje za druge pa glumi gromobran, privuče sve loše vibre i energiju našeg šefa. Ponekad briljantan s idejama, a ponekad napravi neku glupost, to je naš Miro. Darko Komlinović Miroslav Petrak, Miro, Mirko, Petrak, kako želite. Uglavnom on je wunderkind za kompjutere, priučeni sportski novinar po službenoj dužnosti, čovjek kojem se sa Fireplayom događaju neobjašnjive stvari i kojem sugovornici odgovaraju i na neizrečena pitanja. Kada mu dam zadatak mirno spavam jer kad on kaže: ''OK šefe'' to je ko' metlom odrezano, nema šanse da napravi, barem ne iz prve.Od kada je Miro na radiju Marela je probila budžet za farbanje kose jer joj pojačano izbijaju sjede vlasi. Ipak Miro je naš web master, zadužen za naš site, audio streaming, i svekolike kompjutere na našem radiju u čemu mu, uz konstantno kašnjenje i probijanje rokova, nema premca. Naravno nije sve crno, jer da je već bi mu se zahvalili na suradnji. Miro uređuje emisiju Klupskih 30, i radi na još nekoliko projekata našeg radija i to vrlo uspješno i još kada pronađemo budilicu koja će ga uspjeti probuditi oko 16 h svakog dana da stigne na šihtu od 17 sati gdje će mu biti kraj… Natalija Antić Bjelac Miroslav Petrak – Miro, naš kolega, priča vam u programu našeg radija svako poslijepodne. Vedar dečko, ponekad pospan, ali to je razumljivo, to je mladost. O njegovoj stručnosti glede informatičke opreme neću pričati, to su već rekli drugi, samo ću napomenuti da je drag, dobar kolega, ima razumijevanja za sve zgode i nezgode, zamijenit će u svakom trenutku, radit će kad god zatreba. Želim mu puno sreće i naravno uspjeha u njegovom radu! Ivan Ivanjek Nova tehnologija zahtijeva i nove snage, jedna od njih je i Miroslav Petrak. Kompjuterski zanesenjak, snalažljiv voditelj, uvijek spreman priskočiti kad zatreba (osim kad zadrijema pa mu malo uteče vrijeme dolaska). Sve to ga ne sprječava da na vrijeme sve stigne urediti i emitirati. Uz poznavanje tehnike i voditeljstva bit će to jak kadar u ekipi Petrinjskog radija.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


Najava programa

VIJESTI PR

Vijesti HR 1.pr.

Servisne informacije

VIJESTI PR

RADIO OGLASI

Marketing

VIJESTI PR

RADIO OGLASI

TEMA DANA

POVJESNICA

VIJESTI PR

RADIO OGLASI

PETRINJSKIH 7

Vijesti HR 1.pr.

RADIO OGLASI

DNEVNIK PR

FAUL

VIJESTI PR

LEKSIKON ZDRAVLJA

KLUPSKIH 30

* // *

MOBIL EMSIJA

Glazba

Glazba

6:00

6:30

7:00

7:30-8:30

8:30

9:00

9:30-10:30

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

14:00-15:00

15:00

15:45

16:30

17:30-18:30

18:30

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00

24:00-06:00

Ponedjeljak

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

Glazba

JAZZ CAFFE

* // *

ČUŠPAJZ

UČITELJICA NA TEL.

RIJEČI ZNANOSTI

VIJESTI PR

TRENICA

DNEVNIK PR

Glazba

VITA 1x mjesečno

TENA

TOP LISTA

DOMAĆA

Glazba

VIJESTI PR

OBITELJSKI KUTAK

DNEVNIK PR

RADIO OGLASI

Glazba

* // *

Glazba

RIDER

RED

Glazba

VIJESTI PR

ŽIVOT JE ŽIVOT

DNEVNIK PR

RADIO OGLASI

Vijesti HR 1.pr.

Marketing

Glazba

Glazba

DOBAR ZVUK

LI KOGA ?

HALO, IMA

Glazba

VIJESTI PR

Marketing

DNEVNIK PR

RADIO OGLASI

Vijesti HR 1.pr.

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

POVJESNICA

Glazba

* // *

* // *

* // *

Glazba

Marketing

VIJESTI PR

Marketing

DNEVNIK PR

RADIO OGLASI

Vijesti HR 1.pr.

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

POVJESNICA

Marketing

RADIO OGLASI

Glazba

* // *

* // *

Glazba

PETRINJSKA ŠETNICA

* // *

* // *

HR TOP 20

DNEVNIK PR

RADIO OGLASI

Vijesti HR 1.pr.

DOBRI STARI RADIO

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

POVJESNICA

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

NEK ZVONE TAMBURE

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Najava programa

Vijesti HR 1.pr.

Glazba

Glazba

Nedjelja

"

RADIO OGLASI

Vijesti HR 1.pr.

A SADA VI

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

POVJESNICA

TEMA DANA

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

DJEČJA RADOST

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Najava programa

Vijesti HR 1.pr.

Glazba

Glazba

Subota

.

Vijesti HR 1.pr.

SIGURNO U PROMETU

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

POVJESNICA

TEMA DANA

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Servisne Inf.

Vijesti HR 1.pr.

VIJESTI PR

Najava programa

Petak

 / "

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

POVJESNICA

TEMA DANA

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Servisne inf.

Vijesti HR 1.pr.

VIJESTI PR

Najava programa

Četvrtak

0

TEMA DANA

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Servisne informacije

Vijesti HR 1.pr.

VIJESTI PR

Najava programa

SrijedaVIJESTI PR

Marketing

RADIO OGLASI

VIJESTI PR

Servisne informacije

Vijesti HR 1.pr.

VIJESTI PR

Najava programa

Utorak

( jesenska shema )

PROGRAM PETRINJSKOG RADIJA NA 106,9 MHz

‰ ‰
‰6 % 3 6 ( & PEDESET GODINA UDRUGE SLIJEPIH

 ‰

1&%&4&5(0%*/"6%36(&4-*+&1*) Udruga slijepih koja okuplja 136 slijepih osoba s podru!ja gradova Siska, Petrinje, Gline, Hrvatske Kostajnice i op"ina: Lekenik, Sunja, Martinska Ves, Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Dvor, Gvozd i Topusko obilje#ila je, 17. listopada, sve!anom sjednicom Skup$tine u sisa!kom hotelu ÂŤPanonijaÂť, pedesetu godi$njicu rada. Bila je to prilika da se iska#e zahvalnost za pru#enu pomo" i podr$ku. Nekoliko priznanja do$lo je i u Petrinju. Priznanje za uspje$nu suradnju dobila je Udruga invalida Sisa!komoslava!ke #upanije Petrinja. Zahvalnicu za redovnu financijsku pomo" Dopredsjednik Udruge slijepih dobio je Grad Petrinja. #eljko $uri" uru%uje priznanje Miroslavu Malikenu&i"u vlasnik Zahvalnice kao stalni obrta Sitotisak MM i dugogodi&njem donatori dobili su Sitotisak sponzoru Udruge. MM i Slavijatrans. Povelja po!asnog !lana dodijeljena je Peji Trgov!evi"u koji je kao petrinjski gradona!elnik prvi u povijesti Udruge primio predstavnike slijepih u prigodi 15. listopada Me%unarodnog dana slijepih, podr#ao akciju ÂŤUlica slijepom Ivi Kri#evi"uÂť zalo#iv$i se da slijepi gra%ani Petrinje budu prvi u #upaniji, oslobo%eni pla"anja komunalne naknade.

Plaketa ÂŤIvo Kri!evi"Âť utemeljena je 2001. kao spomen na slijepog Petrinjca tragi"no stradalog u Domovinskom ratu. Ima zlatni, srebrni i bron"ani rang a dobiva se za vi#egodi#nji uspje#ni rad u Udruzi.

Zlatnim, srebrnim i bron!anim plaketama ÂŤIvo Kri#evi"Âť nagra%eno je trinaestero !lanova Udruge za njihov vi$egodi$nji doprinos radu Udruge. !.P.

            !"# !"&"<--$''     

    ! "

#$% &'('(&'  $)  *+ (#  ,-./01 ( (# ).)&+2  34$56-47/$38),% , -?!* , @*4 (, 

                     &"' ()(*+,*#-*".  

.*/ 01, 

 !"#!"&"<$ !  !"# $% !"&""()*+,-".(,/))0 1234,"!! ( % )58647)*+,-) 4"5)+.. /01 

&&2 8 .%.*33&&2433  !"&"08;( .))0&7(>7:>67;0A6 8&&!44 9).+) 9  %  (6.,"0$!% !!)5 )"*33  !"&"')*0:+*B@.*B@+*B %' ( (&(&'(:)433< +,=3)%( ,

>$ 6  > 5, -?!* , @*4 ,  !"#$%&%$ !' !"&""()*+,-".(,/))0 1234,"!! ( % )55647)*+,-)+.. /01 &&2 8 .%.*33&&2433 !"&"0886/ !*5 &&267    8&&!44 9).+) 9  + ! ,-  %  (6.,"0$!% !!)"*33    "! "&6)9)*0:)&!%8/;/ !"#$%&'$('  %' ( (&(&'(:)4;433< 6 +,=3)%( !"#%26'$('  = 34 271 >$ $ % %  6  > &'$(#&')* ,  !

"#  -?!* , @*4 5, 

2 " 33 " &  "%*%456,7 7 % 3*8 9 %%6 

   

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰%0.0#3"/*/" ,0.&.03"$*+* 67"3"Ç%*/4,*. 501-*$"." Članovi ogranka Hrvatski domobran 1941.1945. koncem rujna pohodili su Varaždinske Toplice i nazočili komemoraciji uz grobište 88 osoba ubijenih u II. svjetskom ratu. Prošlu subotu, 22. listopada, izaslanstvo je, zajedno s predstavnicima HSP-a, u Macelju nazočilo ukopu posmrtnih ostataka 1163 žrtve partizanske odmazde i ubojstava koja su izvršili pripadnici OZNE u svibnju i lipnju 1945. godine. Za blagdan Svih svetih na spomenobilježju Žicina šuma kod Nove bolnice u Petrinji izaslanstvo Udruge zapalit će svijeće u spomen civilima Petrinje, također strijeljanih nakon završetka rata u svibnju 1945. „Kao i svake jeseni mladež HSP-a obećala je pokositi travu i urediti okoliš grobova“, najavio je predsjednik Udruge Mirko Putrić na redovitom mjesečnom sastanku Izvršnog odbora . A.P.

6

%

3 6

( & ‰

"65013*+&70;/*, /"(3"ě6+&1&/;*Ė& S puno aktivnosti živi Udruženje umirovljenika grada Petrinje. Nakon sudjelovanja Ženskog pjevačkog zbora Petrinjska lira na županijskim susretima u Lekeniku, koncem rujna uslijedio je prvi jesenski izlet. Putovalo se, na žalost po dugotrajnoj magli, u čuvenu vinogradarsku požešku Zlatnu dolinu, s razgledom Kutjevačkog podruma, ples uz slavonske tamburaše u Vetovu. Prije toga održana je prezentacija kućanskih aparata i poslužen besplatan ručak za sve izletnike. U povratku organizirano je razgledanje središta Požege. „Isporučeno je sve naručeno ogrjevno drvo, za zimnicu smo podijelili 1200 kilograma jabuka. Novi izlet u listopadu vodio je u Varaždinske Toplice, u studenome ćemo u Klet Jana kraj Jastrebarskog, na kršenje mošta za Martinje“, izvješćuje tajnica Biserka Krolo. U vikendu od 14. do 16. ovog mjeseca tri člana petrinjske Udruge nazočila su Drugim hrvatskim športskim umirovljeničkim susretima u Zadru: Mira Jelin kao pričuva za pikado postavu naše županije, a u ime udruženja predsjednik Ivan Matuzić i tajnica Rezika Krolo. Na putovanju do Požege stalni autobusni prijevoznik penzića Slavko Ivičić izvijestio je da će svoje redovite putnike nagraditi besplatnom jednodnevnom vožnjom. Prijedlog je oduševljeno primljen na znanje, još se treba odrediti vrijeme i odredište putovanja. A.P.

U GORAMA IZGRAĐEN LOVAČKI DOM Lovačka udruga Srna u Gorama na temeljima, u ratu spaljenog drvenog doma, sagradila je veći i zidani dom koji je otvoren u nedjelju 2. listopada na početku nove lovne sezone. „Još ćemo nabaciti pročelje i postaviti dvije terase, urediti ostalu unutrašnjost i okoliš. Sagrađena je kukuruzana i uz nju nadstrešnica, dovršena je i opremljena najsuvremenija streljana za gađanje glinenih golubova, uređen prilazni put s javnom rasvjetom. Našem članu Tomislavu Galiju koji je tragično poginuo od mine postavili smo spomen- ploču. Za lovište potpisali smo desetgodišnju koncesiju“, rekao je predsjednik Srne Vlado Kireta. U obnovu doma uloženo je 160.000 kuna doniranog građeDom krase pokali i priznanja s natjecanja Streljačke sekcije Srne vnog materijala, vlastitih sredstava iz članarine udruge i puno dragovoljnog rada. Otvorenju lova i svečanom ručku u novom domu nazočili su i prijatelji iz susjednih društava, te iz Gorskog Kotara, Antun Telar s 54 godišnjim stažom u lovstvu najstariji je član udruge. A.P.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK
‰ % " 4 & / & ; " # 0 3 " 7 * ‰ U suradnji s Udrugama iz Domovinskog rata grada Petrinje, a povodom desete obljetnice od Vojno redarstvene akcije „Oluja“ i oslobođenja našeg grada, od 7. broja Petrinjskog lista počeli smo sa sjećanjem na poginule i nestale branitelje Domovinskog rata. U ovom broju završavamo s objavom imena poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata popraćenih s fotografijama i objavljujemo 268 imena civilnih žrtava. Članovi udruge sjećaju se i svih umrlih svojih članova tijekom proteklih deset godina, a ako želite obaviti uvid u popis poginulih i nestalih u Domovinskom ratu i provjeriti je li netko od vaših najmilijih upisan, to možete učiniti u Udruzi obitelji poginulih branitelja utorkom od 9 do 12 sati ili na tel. 815-900.1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ % " 4 & / & ; " # 0 3 " 7 * ‰

$*7*-/&Ç357&%0.07*/4,0(3"5" Antić Vlatka Anušić Ana Aramina Mima Artić Vinka Jasna Banjac Stevan Barberić Emilija Barberić Mato Belčić Marija-Maca Bogdanić Tvrtko Boltužić Maca Boltužić Franjo Bolun Franjo Brnat Josip Brozović Ivan Bubaš Kata Bučar Ivan Bučar Stjepan Budimirović Zvonko Bugarin Stanko Bunjan Tomo Cerjak Ivan Cesarec Ivka Cindrić Paula Cindrić Stipe Crnolatac Josip Crnolatac Kata Čačić Ivan Čačić Ivica Čačić Marija Čadešić Josip Čadešić Stjepan Čaić Rudolf Čajić Hasan Ćorić Nada Danić Ratko Debić Kata Demić Ankica Demonja Stevan Dobrenić Jela Dobrinić Mara Dobrinić Mijo Domitrović Franjo Domitrović Ivana Domitrović Nevenka Dražetić Blaž Dražetić Dragica Dražetić Nikola Drvodelić Milka Dumbović Ivan Dumbović Ivan Dumbović Kata Dumbović Nikola Dvorneković Bara Dvorneković Josip Dvorneković Vid Erceg Ivo Fabac Zvonimir Furlan Ankica Gajić Anto Galeković Vinko Gerdijanić Mato Göner Mato Grbeša Stjepan Grdjanić Mato Grudenić Marica Herceg Kata Hodalin Branko

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

Hodalj Ivan Hodalj Jana Hodalj Jela Hodalj Nikola Hrkovac Ana Hrnić Adem Hrnić Munifa Iskrić Josip Iskrić tereza Ivančan Đuro Ivančan Katarina Jajčinović Katica Jajčinović Mara Jakupić Matija Jandrić Milka Jašo Antun Jelisavac Mirko Juričić Jelka Kardaš Antun Katalina Željko Kišur Rudolf Kljajić Mile Knežić Marica Knežić Marija Knežić Ruža Kolak Miroslav Kolaković Marijan Kolarić Antun Kolovica Štefanija Komes Stjepan Konjuh Ankica Korečić Emil Kosanović Višnja Kosovac Stevo Kovač Ivan Kovačević Branko Kovačević Franjo Kovačević Ivan Kovačević Kata Kovačević Mara Kovačević Stjepan - Vrbanec Kovačić Mirko Kozić Mara Krčelić Ivan Krčelić Mara Krčelić Slavko Krečić Ivo Križević Ankica Križević Damir Križević Ivan Krleža Ljubica Krnjaić Ana Krnjaić Mirko Krović Jelena Krpačić Jaga Kudlek Ivan Kukolić Ivan Kundrata Vladimir Kušan Bara Kušan Bara Lanšček Štefan Litra Milan Lončarević Branko Lončarević Josip Lončarević Mara Lovreković Jaga Majača Stevo

Malinac Ivo Malinac Kata Malinac Marija Malnar Martin Mandić Jagica Mareković Mihael Marinović Mara Marjanović Ivka Marković Fila Marković Mara Marton Franjo Matanović Antun Matanović Marijan Matijević Barbara Mavrlja Jaga Medić Josipa Mikšić Kata Mikšić Pavao Mileković Josip Mileković Kata Mileković Marica Mileković Nikola Mileković Stjepan Milošić Pavao Mitarević Kata Mitarević Milan Mlađenović Anka Mokricki Zvonko Moučka Alojz Nikić Jelica Nikić Mijo Novosel Marijan Olija Stjepan Ovanin Kata Palaić Jelica Panežić Ivka Panjkret Dragutin Pavičić Barica Pavičić Damir Pavković Ana Pavković Mijo Pavušek Mara Pećirko Matilda Pejaković Antun Pejaković Ivica Perković Dragica Perušić Karmela Pešik Ernest Pezelj Miljenko Pinotić Mara Pinotić Mato Pipalović Ljubica Pipalović Nikola Pirker Ankica Pirker Mihajlo Pravica Ivan Pucović Ana Radenić Andrija Rebselj Marica Rokić Ivan Roksa Josip Rovišan Tomislav Rožanković Tihomir Ružak Neška Ružak Petar Sahić Nazif Sigur Josip

Sigur Josip Simić Štefanija Skrbin N. Smolković Stjepan Sremac Marko Sremić Dragutin Stanešić Stjepan Stanić Josip-Joža Starčević Bara Starčević jana Starčević Mara Starčević Nikola Stubljar Kata Stubljar Mirko Sukalić Blaž Sukalić Valentin Šantek Jana Šarić Andrija Šarić Štefanija Šiftar Marijan Škrljac Blaž Šoštarić Magdalena Štajcar Andrija Štajcar Antun Štromar Dragica Štromar Eduard Šubić Ljubica Šubić Stjepan Šustić Ana Šustić Ivan Šustić Ivan Šustić Višnja Šustić Kata Šustić Nikola Šustić Petar Švarc Herman Tišinić Bara Tominović Maca Tominović Stjepan Turković Marija Tvrdinić Vlado Valent Ivan Veljačić Mara Vidaček Agneza Vračan Josip Vračan Marija Vračan Stjepan Vrbanac Jagica Vrbanac Tomo Vrčkovnik Franjo Vremić Mijo Vučak Jana Vučičević Jelica Vujanović Ankica Vujasić Jaga Vujasić Mato Vujatović Pero Vujnović Lucija Vuković Josip Vuković Kata Vutej Maksimilijan Zagorac Milan Zakarić Vladimir Žagar Dalibor Žugaj Ivan Žugaj Marko Žunčić Zdenko
Â&#x2030;, 0

- 6

.

/ "

 Â&#x2030;

/JKFMBLPCJUJLPMVNOJTU /JKF MBLP CJUJ LPMVNOJTU TB TFEBNOBFTU HPEJOB /JKF MBLP LBE MKVEJOFTIWBÇ&#x20AC;BKVĂ&#x2DC;BMV/JKFMBLPLBEMKVEJOFTIWBÇ&#x20AC;BKVTBUJSVĆ&#x20AC;VKFN EBTFMKVUFQPMJUJÇ BSJLPKJTVVQSPĂ&#x2DC;MPKLPMVNOJQSP[WBOJLBPLPOKJ Ć&#x20AC;VKFNEBTFCVOF/JTBNJWBMKEBOF[OBKVEBNJOFTWKFTOPLPNQMJ NFOUJSBKV0OJTFJ[HMFEBCPKFEBÇ&#x20AC;FMKVEJ[CPHNFOFQPNJTMJUJEBTV POJTUWBSOPLPOKJ%BPOJUSÇ FQPIJQPESPNV%BJNQPEOBSPEOPTU QJĂ&#x2DC;F WSBOBD %B QBTV USBWV +BLP NJ KF Ă&#x;BP [CPH UPHB *TQSJÇ BWBN JNTF0UJĂ&#x2DC;BPTBNQSFEBMFLP/KJIPWQSJWBUOJĂ&#x;JWPUKFJQBLOKJIPWB TUWBS Ă&#x201A;BMJMBTFJLBUPMJÇ LBNMBEFĂ&#x;/BSBEJPTVQPTMBMJQP[BNBĂ&#x2DC;OPQJ TNP6LPKFNTFKBLPMKVUFOBNFOF+FSTBNQSPNBĂ&#x2DC;JPOFLFÇ JOKFOJ DFĂ&#x201A;BPNJKF[CPHUPHB0OJQPOPTOPVUWSÇ&#x2026;VKVEBOFNBKVQMB[NV 57;BSOFCJIUKFMJEBTFNJTMJKFJNBKV +BCJICJPTSFUBOEBTF[B NFOFQJĂ&#x2DC;FEBJNBNQMB[NV#JPCJIHMBWOJVHSBEV*TQSFE,JSFUFJ OKFHPWPHCB[FOB,BUPMJÇ LBNMBEFĂ&#x;UPJ[HMFEBOFĂ&#x;FMJ;CPHUPHBJKPĂ&#x2DC; OFLJITUWBSJVNPKJNQPTMKFEOKJNLPMVNOBNBTVTFVQJUBMJJNBNMJ KBVPQÇ&#x20AC;FPEHPKBJOB[WBMJNFtOBEBSFOJJOUFMFLUVBMBDi+BTFOBUPOF MKVUJN,BEQPHMFEBNOKJIPWPQJTNP TKFUJNTFPOF5LPUFCFLBNF OPN UJOKFHBLSVIPN1BTBNJNTBTUBWJP 1FUSJOKBPCJMVKFMJKFQJNNMBEJNMKVEJNB1FUSJOKTLJMJKFQJNMB EJ MKVEJ TF OFLBE QSPCJKV EP OBDJPOBMOF SB[JOF .BSJP 7BMFOUJÇ&#x20AC; KF QSJKFEWJKFHPEJOFEPCJPUJUVMVNJTUFSB)SWBUTLF6MPHVVTBQVOJDV *OBKWBĂ&#x;OJKF.JSOV.BSBT/FLJCBĂ&#x2DC;JNBKVTSFÇ&#x20AC;F0TJNUPHB JNB NPJKFEOVMKFQPUJDV"OBNBSJKV7VÇ JÇ FWJÇ&#x20AC;LPKBTFOBUKFDBMB[BNJTT )SWBUTLF6QBMBKFNFÇ&#x2026;VQSWJIĂ&#x2DC;FTU"MJ OBĂ&#x;BMPTU OFJVQSWJIUSJ *[Ç FHBQSPJ[MB[FNOPHJ[BLMKVÇ DJ/JKFTFCJSBMBNJTT)SWBUTLF+FS "OBNSJKBCJTJHVSOPQPCJKFEJMB#JSBMBTFNJTTQPMKPQSJWSFEOJIBMB ULJJTUSPKFWB0OBV[LPKVLPNCBKOJ[HMFEBMJKFQP0OBV[LPKVCJTF MPQBUBJTUBLMB-PHJÇ OPKFEBKF.BKB$WKFULPWJÇ&#x20AC;QPCJKFEJMB #JUJVQSWJIĂ&#x2DC;FTUWFMJLKFVTQKFI+BLPWFMJLVTQKFI1FUSJOKDJTV UPTJHVSOPQSJNJKFUJMJ;BUPTVKFJOUFSWKVJSBMJOBSBEJKV/B2VJSJ OVTSBEJKV;BUPKFJEPCJMBCVLFUPEHSBEB0EHSBEB4JTLB(SBEOF TIWBÇ&#x20AC;BEBTWFUPOJKFMBLP/FTWPEJTFTWFOBTNKFĂ&#x2DC;LBOKFJQP[JSBOKF 5PKFJ[CPS[BNJTT)SWBUTLF/FHSBETLBWJKFÇ&#x20AC;OJDB 61FUSJOKJWBMKEBOFNBEPWPMKOPUSHPWJOBQFLBSTLJIQSPJ[WPEB 4WBLJIQPMBNFUSBQBKFEOB4JHVSOPJNBKVQVOPQSPNFUB/BWFÇ FS TB[OBUF EB EJKBNBOU J OJKF OBKUWSÇ&#x2026;B UWBS 4BE [OBUF Ç JNF TF VEBSB PULBEKFCV[EPWBOJ[BĂ&#x2DC;BPJ[VQPUSFCF$SOJNPEQPMBLJMF4BE[OB UF[BĂ&#x2DC;UPTFLBNFOPMPNJ[BUWBSBKV4BEJTMBOBDNPĂ&#x;FQPTMVĂ&#x;JUJLBP HSBÇ&#x2026;FWJOTLJNBUFSJKBM6HMBWOPN LSVINPĂ&#x;FUFLVQJUJKPĂ&#x2DC;OBKFEOPN NKFTUV4UPUPNQPSFEV*QBL VUSHPWJOJt-KVEFWJU1PTBWTLJiWKFSVKV VTWPKVTQKFI*4BOBEFSWKFSVKFEBÇ&#x20AC;FNPV6OJKVEP*TUBLOV MJTVJOFLFTWPKFTQFDJKBMJUFUF,VLVSV[OJLSVI/F[OBNĂ&#x2DC;UPKFUV TQFDJKBMOP.PĂ&#x;EBKF[BSB[MJLVPEPTUBMJIQFLBSB LVLVSV[OJLSVI PWFQFLBSFTWKFĂ&#x;"MJTWKFĂ&#x;JOBLPĂ&#x2DC;UB4WKFĂ&#x;JOBTFÇ FLB%PLTFQPCFSF LVLVSV[ 4MBWJKBUSBOT KF QPWFÇ&#x20AC;BP DJKFOF LBSBUB 0WBK QVU TV TF TUWBSOP SBTQJĂ&#x2DC;UPMKJMJ%FTFUQPTUPÂťUPKFVQSPTKFLVLVOBEWJKFQPLBSUJ1SP CBMPTFCF[UPHQPTLVQMKFOKB/JKFTFNPHMP*QBLTVOFUBLPEBWOP QPTLVQJMFDJHBSFUF*TUPLVOVEWJKF7P[BÇ JTVQVĂ&#x2DC;BÇ J.OPHJWP[BÇ J TVQVĂ&#x2DC;BÇ J6[TUBSFDJKFOFLBSBUBOJKFTFNPHMPQPENJSJWBUJPEOFEB WOPTLVQMKFEVIBOTLFQPUSFCF1PTUBWMKBMPTFWKFÇ OPQJUBOKFĂ&#x201A;VKBJMJ CFOTUPO 1SPCMFNKFCJPPEWJUBMOPH[OBÇ BKB4BEBKFSJKFĂ&#x2DC;FO7JĂ&#x2DC;FOF QPTUPKF CBLF T DJHBSFUBNB 4WF TF MBHBOP QSJNBKV NPUJLF * QPTUB KVLVNJDF;CPHEFTFUQPTUP1BĂ&#x2DC;UPBLPMKVEJTWBLPEOFWOPQVUVKV CVTPNOBQPTBP 1BĂ&#x2DC;UPBLPWJĂ&#x2DC;FDJKFOFLBSBUBPTJSPNBĂ&#x2DC;VKVOKJIPW WFÇ&#x20AC;JUBLPTJSPNBĂ&#x2DC;BO LVÇ&#x20AC;OJCVEĂ&#x;FU 1BĂ&#x2DC;UPBLPJNEKFDB VOFEPTUB ULVLSVIB JNBKVNBOKFLJMBOFHPCJGUFLĆ&#x201E;VSF#SPEBSDB "MJJNBUP J QSFEOPTUJ 1FUSJOKDJ Ç&#x20AC;F OBQPLPO OB EJKFUV 4MBWJKBUSBOTPWDJ TV OB LPOKV*NBKV[BĂ&#x;VKV*NBKV[BCFOTUPO*NBKV[BCPOPWF[BVWPĂ&#x;OKJ WKFÇ OPLPSJĂ&#x2DC;UFOFNPCJUFMF*NBKVJWJĂ&#x2DC;LB1JUBOKFKFWSFNFOBLBEBÇ&#x20AC;F EJP.D4MBWJKBUSBOTPWPHNFOJKBQPTUBUJJÇ&#x20AC;FWBQJ *(-";&3

''PETRINJSKI RADIO'' d.o.o. ''PETRINJSKI LIST'' A.Turkulina 9, 44250 Petrinja tel. 044/815-311 fax: 044/815-768 www.petrinjskiradio.com e-mail: petrinjski.radio@sk.t-com.hr

CJENIK OGLASNOG PROSTORA Cijela stranica zadnja stranica (boja) - 2.880,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) - 2.400,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) - 1.200,00 kn + PDV

1/2 stranice zadnja stranica (boja) - 1.760,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) - 1.360,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) - 680,00 kn + PDV

1/3 stranice zadnja stranica (boja) - 1.360,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) - 1.040,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) - 520,00 kn + PDV

1/4 stranice zadnja stranica (boja) - 1.040,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) - 600,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) - 1.040,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) - 300,00 kn + PDV

1/8 stranice zadnja stranica (boja) - 440,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) - 280,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) - 680,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) - 150,00 kn + PDV

1/16 stranice zadnja stranica (boja) - 350,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) - 200,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) - 500,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) - 100,00 kn + PDV 1/16 stranice 10 emitiranja gratis 1/8 stranice 15 emitiranja gratis JEDAN U DVA 1/4 stranice 20 emitiranja gratis Jedna reklama u dva medija 1/3 stranice 25 emitiranja gratis 1/2 stranice 30 emitiranja gratis cijela stranica 40 emitiranja gratis do 4 objavljivanja do 6 objavljivanja do 12 objavljivanja

popust 10% popust 20% popust 30%

Grafi!ko oblikovanje oglasa 25% cijene oglasa 1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ , 3 0 ; , - + 6 ſ " / * $ 6 ‰

*5*/&3"3 Ova neobična strana riječ označava putni vodič s geografskom kartom i potrebnim podacima ili razrađeni plan putovanja. Isto tako označava i plan onih mjesta u nekom gradu koje se preporučuju turistima za obilazak. Provest ću vas jednim od mogućih Petrinjskih itinerara. Najprikladnije mjesto za početak obilaska Petrinje je Strossmayerovo šetalište ili kako mi to volimo reći gradski park. Odmah nasuprot njega, na njegovoj sjeverozapadnoj strani nalazi se Hrvatski dom. Osim što je to središte naših kulturnih zbivanja ovo mjesto je značajno po tome što su upravo tu, prilikom kopanja temelja, pronađeni ostatci Hasanpašine utvrde Yan Hisar, podignute 1592. koja je trebala poslužiti Turcima u osvajanju Siska, Turopolja i Zagreba, a iz nje se razvila današnja Petrinja. Kako od one još starije Petrinje o kojoj govore povlastice što ih slavonski herceg Koloman dodjeljuje građanima 1240. godine, nemamo materijalnih povijesnih izvora, a koliko mi je poznato nikada se nismo organizirano i sistematski niti trudili da o tih tri i pol stoljeća išta pronađemo, artefakti u vidu pougljenjenih trupaca od kojih je utvrda građena i topovska đula, najstariji su dokazi 413 – godišnjeg postojanja grada na ovom mjestu. U zgradi Hrvatskog doma za birtiju se odvojilo gotovo jednako kvarata koliko i za kulturu pa onda i ne čudi što nije ostalo dovoljno sredstava za jednu prostoriju u kojoj bi se izložili pronađeni predmeti i prilikom kopanja snimljene fotografije. Posljedica toga je da su rijetki stanovnici Petrinje koji znadu da je tu stajala utvrda značajna ne samo za našu gradsku, već i za hrvatsku povijest. Pa zašto bi to trebalo zanimati strance? Odmah iza Hrvatskog doma nalazi se ulomak ograde mosta s Petrinjčice koji je tamo stajao do Domovinskog rata. Dokaz je to važnosti privatne inicijative. Naime, od odvoženja na otpad, gdje su završili ostatci u napadu na grad srušenog mosta, spasila su ga tri mušketira: Ante, Mićko i Milan. Dokaz je to i da privatna inicijativa nije dovoljna jer ulomak nije dobio primjereno mjesto, nije konzerviran i nije popraćen prikladnom informacijom iz koje bi putnik – namjernik saznao o čemu se uopće radi. Možda nema dovoljnu povijesnu važnost, no sjeća nas na jedno vrijeme …. Ako nastavimo dvjestotinjak metara u smjeru sjevera, Mihanovićevom ulicom, evo nas pred zdanjem Gradske klaonice. U vrijeme kada nam se prijete da ćemo ulaskom u Europsku Uniju morati zaboraviti tradicijske običaje među kojima je kolinje, valjalo bi podsjetiti sugrađane a posjetitelje grada izvijestiti da smo mi imali Gradsku klaonicu, u kojoj se osim za potrebe gradskih mesara, stoka klala i za potrebe građana Petrinje, puno, puno prije nego što se itko i dosjetio da napravi tu EU koja nam se danas prijeti dostignućima koja smo mi imali prije dva stoljeća. Žalosno je što nikome ni slučajno nije palo na pamet da ju popravi i dade neki primjereni sadržaj. Naš obilazak grada nastavimo desnim nasipom Petrinjčice, koji upravo ovdje završava, uzvodno prema mostu u Gupčevoj ulici. Na putu do mosta pržit će nas sunce no zato se možemo diviti maštovitosti ljudi iz Hrvatskih voda. Da bi razbili jednoličnost drvoreda uz Petrinjčicu koji se proteže od njenog ulaska u grad kod Bolničkog mosta do ovog mosta, dakle u dužini od punih 1600 metara, oni su zadnju dionicu drvoreda, od mosta do ušća, s vrha nasipa, gdje je trebao praviti hlad prolaznicima i šetačima, premjestili na unutrašnju stranu i u vodu. Time su ribama pružili toliko potrebnu hladovinu, a nama osigurali još jednu turističku atrakciju. Prijeđite novosagrađenim mostom, koji ima bolje vozne kvalitete no nema dušu starog ljepotana, na lijevu obalu i krenite šetalištem Kajatana Knežića uzvodno. Nakon nekoliko koraka evo vas pred Munjarom. Vjerovali ili ne u ovoj ruševnoj zgradi proizvodila se za potrebe grada struja, napona 110 V umjesto danas uobičajenih 230 V. Ako se pitate kada je to bilo, reći ću vam. Dok su neki danas puno veći gradovi još koristili plinsku rasvjetu. Njezin vlasnik, Hrvatska elektroprivreda, nema interesa obnoviti ju. Zašto ga nema ni Grad – to je pravo pitanje. Ovo mjesto i veličina objekta pružaju niz mogućnosti. Sve je bolje no da se jednog dana od dotrajalosti sruši. Šest – sedam kuća dalje doći će te do mjesta na kome se do rata kočoperila Vila Dubravčica. Bila je to naša najljepša gradska kuća izgrađena tradicijskom drvenom gradnjom. Mogla je stati uz bok svakoj pokupskoj ili posavskoj korablji samo što je bila sagrađena za stanovanje u gradu i imala sav potreban komfor svog vremena. Ako je neka kuća u Petrinji imala sve atribute da postane muzejski prostor, onda je to Vila Dubravčica. Izgorjela je u ratu. Niko od nadležnih nije pokazao interes da se izradi njena replika i strah me je da će po završetku radova koji su tu nedavno započeli izniknuti neko zdanje koje će se tu uklopiti k´o prst u oko. Još malo i evo nas kod pješačkog mosta. Prijeđite preko njega na desnu obalu i uputite se asfaltiranom stazom prema Ulici Mije Srnaka. Zastanite na trenutak i pogledajte na desno. Zelena površina ispred vas i voćnjak koji se na nju naslanja pokrivaju gradsko smetlište koje se tu nalazilo do preseljenja u Taborište. Danas nas iz Europe savjetuju kako se saniraju smetlišta, a eto mi smo to radili zapravo prije nego su oni i nastali. Još kad bi nadležni ovu zelenu površinu pretvorili u park ili u dječje igralište. Nastavite Srnakovom ulicom u pravcu istoka i za tri – četiri minute stići će te do zdanja tvornice Gavrilović. To što vidite sa desne strane novija je njena gradnja iako ju mi Petrinjci zovemo «Stari pogon». Najstarija zgrada nalazila se nasuprot i na njoj je pisalo «PRVA HRVATSKA TVORNICA SALAME« što je bio dovoljan razlog da je tijekom rata sruše i odvezu u nepoznato. No, nije bio dovoljan razlog da ju mi po povratku nanovo izgradimo. Jer ni ta «Prva Hrvatska salama» nije bilo kakva salama. Radi se o Gavrilovićevoj zimskoj salami koja je ime ove tvornice, a s njime i našeg grada pronijela diljem svijeta. Kad nisam mogao sugovorniku objasniti gdje je to Petrinja pitao sam jeste li čuli za Gavrilovićevu zimsku salamu – to su svi znali. A da me danas pita gdje je to nastala ta čuvena salama – što da odgovorim. Na ovom divljem parkiralištu!? Od tvornice nastavite Gundulićevom ulicom do Strossmayerovog šetališta. Napravili smo lijepu šetnju i zaslužujete odmor. Dok sjedite u hladovini na novoj klupi osvrnite se oko sebe. Što vidite? Lovru koji blista na suncu u punom sjaju. Neka, teko i treba, jer bez njega naš park nije izgledao kao naš. Vremenjaču s novim instrumentima. Fontanu obnovljenu i uređenu. Glazbeni paviljon obnovljene ograde. Sve novo a izgleda kao ono staro. No, čini se da se tu stalo i da je sa obnovom gotovo. Kao da je Petrinja ovaj park i objekti u njemu. Upravo smo obišli neke od građevina koje isto tako čine Petrinju, daju joj ili su joj davale dušu i čine, odnosno činile su njenu posebnost. Ako nemamo interesa u turizmu, zbog nas samih trebamo ih obnoviti. Tek kad ih obnovimo, Petrinja će vratiti izgled i šarm, koji je nekad imala, šarm malog grada za ugodno življenje. A ako imamo interesa i u turizmu, moći ćemo posjetitelje s ponosom provesti kroz grad i pokazati njegove znamenitosti i Petrinju predstaviti kao jedan stari grad koji ničim ne zaostaje za sličnim, dapače ima se čime i podičiti. M.B.S.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK
        

  

 

   

 

        

 

 

  

  

  ,.+',/01-+&4(! "   )!2(!,)!.!""   /*&0#,**$.#$/*&0#,**$.#$%.333/*&0#,**$.#$%.1FUSJOKTLJMJTUCSPK


‰ " 1 * 4 " 3 * + ‰

APISARIJ

21

ZA P#ELARE ZA ONE KOJI TO $ELE POSTATI ZA LJUBITELJE P#ELINJIH PROIZVODA Ure%uje: &uro Priljeva

APIS – Info Zbor p!elara – Nakon stanke koja je trajala od lipnja, 8. listopada sastali su se p!elari PU «Petrinja» kako bi saslu"ali izvije"#a o provedenim aktivnostima i usuglasili predstoje#e. O sastanku predsjednika p!elarskih dru"tava u Hrvatskom p!elarskom savezu izvijestio je predsjednik Marijan Juri#. O sudjelovanju na priredbama Lovren!evo, Eko-etno Hrvatska na Zagreba!kom Velesajmu i Danima kruha izvijestio je $uro Priljeva. Program rada i financijski plan za 2006. iznio je tajnik $uro Jui#, a o provedenim pripremama za p!elarsku "kolu i onome "to jo" treba u!initi kako bi "kola mogla zapo!eti u velja!i ili o%ujku 2006. izvijestio je prof. Mato Bu!ar. Dan kruha – Ured za dru"tvene djelatnosti i Turisti!ka zajednica organizirali su 8. listopada tradicionalno obilje%avanja Dana kruha. Po prvi puta sudjelovali su i p!elari, a PU «Petrinja» predstavljala

I kada ve# pomislim da je ta tema pro!itana knjiga, dogodi se ovakva jesen. Iz prve ruke p!elara raznih profila mogli su se !uti sli!ni komentari – «varoe ima na stotine i na tisu#e». Sli!na je situacija i kako kod onih koji su primjenjivali tzv. biolo!koalternativni pristup, tako i kod onih koji su koristili "istu kemiju. Ponovo su na scenu stupale letvice natopljene fluvalinatom, amitrazom, ali i gabon i bayvarol, palili su se listi#i i tko zna "to jo" ne. I sve "to se stavilo u ko"nicu ostvarilo bi nekakav efekt. I Varroa jacobsoni kako glasi bez obzira koliko se govorilo nau!no ime ovog krpelja ili grinje da je fluvalinat «optere#uju#i» izaziva parazitarno oboljenje agens i prekursor nastajanja medonosnih p!ela i njihovog legla vapnenastog legla i koliko god se ne mogu egzaktno na#i razgradni produkti amitraza p!elari su vi"e ili manje !inili sve da se rije"e razvikanog nametnika. Ono "to je tu%no, ali i alarmantno jest da se samo !uo glas naroda, a od glasa razuma niti «g»! «Jadni» p!elari, opet nisu ostvarili niti preduvjete za kakvu-takvu ravnopravnu borbu. Tzv. anti-varozna podnica je za mnoge jo" «tamo ne!ije trabunjanje». Prije je bila preporu!ana barem na 10% ko"nica, ali jasno je da njome mora biti opremljena svaka ko"nica cijelu godinu. Opet nismo samo organizirali jedinstvenu primjenu bilo kojeg sredstva, pa nam taj silni otpad varoe mnogim sredstvima nije donio nikakve dodatne informacije; koliko je ostalo na p!elama, koliko je otpalih bilo mrtvih, a koliko je bilo %ivih, koliko je u trenutku tretmana bilo legla, koliki je naknadni otpad i koliko traje... sve su to pitanja na koja smo mogli odgovoriti i biti puno pametniji. I tako #e pro#i i ova jesen i zima i mnogi #e biti sretni "to su spasili svoje zajednice, ali dugoro!no gledaju#i bojim se da nije tako. Naime, za nagodinu svima mora biti jasno slijede#e:

su obiteljska p!elarstva: Ni"evi#, Pe!ek i Priljeva. P!elari su predstavili med kontinentalne Hrvatske, pelud, propolis, vosak, mednu rakiju, medni ocat i kozmeti!ke pripravke na bazi p!elinjih proizvoda. Za posjetitelje je uprili!ena degustacija meda, a moglo se povoljno i kupiti izlo%ene proizvode. Melita Agora

!

to!no onoliko, koliko se «sru"ene» varoe vratilo na p!ele s obi!nih podnica, toliko #e rezistentnih biti nagodinu.

!

to!no onoliko koliko je rezidua vi"e u vosku koji #emo dobiti kroz satne osnove nazad, toliko #emo stvoriti jo" otpornijih varoa u slijede#im generacijama.

!

to!no onoliko koliko je fluvalita uba!eno u ko"nice, to!no toliko #e biti vi"e vapnenastog legla ... i tako dalje i tako bli%e.

Na%alost u neveselom tonu mogu zaklju!iti da ne samo da smo

NA&I MLADI P'ELARI

MIHAEL JURI" Ro(en 1979. g. u Sisku. Osnovnu "kolu i gimnaziju zavr"io u Petrinji. Apsolvent &umarskog fakulteta u Zagrebu. )ivi u Budi!ini. Budu#i da je odrastao u p!elarskoj obitelji, otac mu je ugledni p!elar iz Budi!ine i predsjednik P!elarske udruge «Petrinja», Marijan Juri#, nije neobi!no "to je zavolio p!ele i od najranije mladosti po!eo iskazivati interes za bavljenje p!elarstvom. Od po!etka 90-tih brine se i o vlastitim p!elama te je danas vlasnik pokretnog p!elinjaka od 50 LR ko"nica. Svoju budu#nost vidi, osim u struci, i u p!elarstvu. No ako u struci ne bude posla, nije mu strana pomisao vezati svoju budu#nost uz p!elarstvo.

JESEN U P#ELINJAKU Svake godine ujesen p!elari imaju o !emu govoriti. Brojnost tema nije velika, ali varijacije su velike. Obi!no su to propu"tene i nedo%ivljene pa"ne prilike ili pristupi prema nekoliko bolesti p!ela. Ove godine #e se vjerojatno govoriti o ki"i i relativno hladnom ljetu koje je (pre)!esto zaustavljalo o!ekivano medenje, ali i o varoozi.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

Varoa na p!elama u na"im krajevima se pojavila polovinom sedamdesetih propustili skupiti vrlo korisne informacije, nego smo si sami iskopali veliku jamu za nadolaze#u godinu. Ni"ta nismo nau!ili iz na"e neorganiziranosti u pogledu otkupa meda, a !ini se niti ni"ta nismo nau!ili niti iz ovog primjera, nemojmo kriviti druge "to ni"ta ne !ine ve# pogledajmo najprije u svoje dvori"te. Boris Bu!ar
Â&#x2030; . " 5 * Ĺż / * 6 3 & %  / & , 3 0 - 0 ; * Â&#x2030;

UMRLI

TUĹ˝NO SJEÄ&#x2020;ANJE NA

TUĹ˝NO SJEÄ&#x2020;ANJE NA

MiloĹĄ KljaiÄ&#x2021; (1918.), Petar MILANA ANTIÄ&#x2020;A NADU OSTOJIÄ&#x2020; Lipovac (1946.), Adam (15.10.1985. â&#x20AC;&#x201C; 15.10.2005.) (28.10.2004. â&#x20AC;&#x201C; 28.10.2005.) KocmaniÄ&#x2021; (1950.), Ana TurkoviÄ&#x2021; (1921.), Mara DaniÄ&#x2021; (1925.), Marijan Bubalo (1930.), Jurica AltiÄ&#x2021; (1951.), Franjo PostiÄ&#x2021; (1927.), Danica KuzmiÄ&#x2021; (1918.), Toma Pernar (1930.), Ä?uro HadĹžiÄ&#x2021; (1949.), Juraj VinkoviÄ&#x2021; (1951.), Slavko Ĺ˝draloviÄ&#x2021; (1953.), Pero BaĹĄiÄ&#x2021; (1951.), Antonija Brezovar (1912.), Branko MlinariÄ&#x2021; (1956.), Ilija Dvadeset godina tata veÄ&#x2021; nisi s KomariÄ?ki (1962.), Anka Ĺ˝ivot nestane u trenu â&#x20AC;&#x201C; nama, ReĹĄkoviÄ&#x2021; (1925.), Mirica Kireta sjeÄ&#x2021;anje ostaje zauvijek. ali tvoje veliko srce Ĺživi u nama. (1966.), Andro Mrazovac U mislima i srcu uvijek Uvijek Ä&#x2021;emo te se sjeÄ&#x2021;ati s velikim (1933.), Branko BorojeviÄ&#x2021; si s nama! ponosom i s puno ljubavi. (1948.), Joso KomljenoviÄ&#x2021; (1927.), Julijana VuÄ?koviÄ&#x2021; unuci: Ante i Frane Tvoja djeca: (1928.), Franjo KumiĹĄa (1930.), Dragan KolareviÄ&#x2021; (1950.), Danijel i Natalija i punica Zorka kÄ&#x2021;erka Aleksandra i zet Ĺ˝eljko Evica KljajiÄ&#x2021; (1923.), Ivan Ä&#x152;oliÄ&#x2021; (1938.), Ĺ tefica BegiÄ&#x2021; (1945.), BRANKO MLINARIÄ&#x2020; Kata KaleniÄ&#x2021; (1930.), LajoĹĄ DudaĹĄ (1925.), Kata Kalem (1928.), Antun Galijan (1947.), ( 1956. â&#x20AC;&#x201C; 2005. ) Zejna SediÄ&#x2021; (1926.).

Iznenada preminuo 6.10.2005. u 50. godini Ĺživota.

VJENÄ&#x152;ANI

Povodom tuĹžnog dogaÄ&#x2018;aja u naĹĄoj obitelji Ĺželimo od srca zahvaliti svima koji su nam iskazali suÄ&#x2021;ut, koji su bili s nama u molitvi i koji su nam na bilo koji naÄ?in pomogli. ZAHVALJUJEMO: Pogrebnom poduzeÄ&#x2021;u â&#x20AC;&#x17E;Privredaâ&#x20AC;&#x153;, Sitotisku â&#x20AC;&#x17E;MMâ&#x20AC;&#x153; i obitelji MalekinuĹĄiÄ&#x2021;, Trgovini â&#x20AC;&#x17E;Billaâ&#x20AC;&#x153; d.o.o. i posebice djelatnicima i pretpostavljenima servis odjela, Petrinjskom radiju, gosp. LovrekoviÄ&#x2021;u (Mirage), najbliĹžoj rodbini, Goranovom razredu, profesorima i roditeljima, Petrinim prijateljima, kumovima, susjedima i svima koji su iskreno Ĺžalili za naĹĄim Brankom. TOPLO, HVALA! djeca: Petra i Goran, majka Terezija, supruga Vlasta, sestra Mirjana i brat Goran.

Rodica Obacili i Ivica VancaĹĄ Tatjana BaÄ?an i Miroslav ZorÄ?iÄ&#x2021; Ivana DraĹženoviÄ&#x2021; i Ivica BugarinoviÄ&#x2021; Gracijela Zener i Milorad Popov Antoniella BorĹĄiÄ&#x2021; i Zoran BabiÄ&#x2021; Gordana JuriÄ&#x2021; i Ĺ˝eljko Ĺ iriÄ&#x2021; Marina GrgiÄ&#x2021; i Kristijan MiletoviÄ&#x2021; Estera Mravik i Simeon Goga Zdenka Mravik i David NadaĹždi Dragana JurÄ?eviÄ&#x2021; i Vili VukĹĄiÄ&#x2021;

ROÄ?ENI

U sisaÄ?koj OpÄ&#x2021;oj bolnici â&#x20AC;&#x17E;Dr. Ivo PediĹĄiÄ&#x2021;â&#x20AC;&#x153; od 26. 9. do 25. 10. 2005., do zakljuÄ?enja â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog listaâ&#x20AC;&#x153; majke djeÄ?aka postale su Mirela SabljiÄ&#x2021;, Jasminka AbramoviÄ&#x2021;, Ankica JuriÄ&#x2021;, Antonija MandiÄ&#x2021;, Ĺ˝eljka ReliÄ&#x2021;, Inja SuĹĄak, Danijela BabiÄ&#x2021;, Ivana Ĺ ustiÄ&#x2021;, Tatjana RapaiÄ&#x2021;, Danijela EljardoviÄ&#x2021; JeliÄ&#x2021; i Lidija IvaniĹĄeviÄ&#x2021; Majke djevojÄ?ica su Gordana PosiloviÄ&#x2021; Ĺ˝ivanoviÄ&#x2021;, Stanislava RajÄ?eviÄ&#x2021;, Marija VuiÄ&#x2021;, Adrijana MiĹĄkulin, Fata MarkoviÄ&#x2021;, Vlatka KraljeviÄ&#x2021; PavloviÄ&#x2021;, NataĹĄa FilipoviÄ&#x2021;, Ankica Bakljan, Kristina UvaliÄ&#x2021;, Kristina Roksa, Mirjana Ä&#x2020;osiÄ&#x2021;. 

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


Â&#x2030;4 1

0

3 5

 Â&#x2030;

7&5&3"/*63&%*-* ;"+&%/*Ä&#x2014;,&1304503*+& Sportsko-rekreacijski centar uz PetrinjÄ?icu promijenio je vanjski i unutarnji izgled nakon dragovoljnog ureÄ&#x2018;ivanja veterana nogometaĹĄa iz klubova Mladost, HSP i Ä&#x152;eĹĄko selo. Grad je dao boju za liÄ?enje dviju svlaÄ?ionica, sudaÄ?ke i tajniÄ?ke sobe i cijelog proÄ?elja. NovoureÄ&#x2018;eni prostor SRCA , uz nogometaĹĄe veterane iz tri gradska kluba, koristi i viĹĄe od stotinu djeÄ?aka Ĺ kole nogometa Petrinje.

A.P.

;-"5/"43&%*/";" 36,0.&5"Ă&#x20AC;*$&

/07"."-0/0(0.&5/" 4&;0/";"1&53*/+Ä&#x2014;*$6 MalonogometaĹĄi PetrinjÄ?ice zapoÄ?eli su novu sezonu natjecanja u Prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi. Utakmicu prvog kola igrali su u Petrinji protiv momÄ?adi Square iz Dubrovnika. U ovu sezonu uĹĄli su nerijeĹĄenim rezultatom na domaÄ&#x2021;em terenu. U novoj sezoni natjecanja imaju i novog protivnika u Prvoj malonogometnoj ligi, a veÄ&#x2021; drugi susret igrali su s njima. Ugostili su ih u Kninu igraÄ?i MNK Kijevo i pokazali premoÄ&#x2021; pobijedivĹĄi Petrinjce. M.P.

RukometaĹĄice Petrinie u novoj sezoni Druge hrvatske rukometne lige sjever dosad su odigrale Ä?etiri kola. U tri su susreta izgubile i jedan pobijedile tako da sada imaju 3 boda i nalaze se na sredini ljestvice lige.

M.P.

'*/"-/*563/*3*456%&/0("6;"(3&#6 U Zagrebu je krajem mjeseca rujna odrĹžan TreÄ&#x2021;i kvalifikacijski turnir seniora Prve hrvatske hrvaÄ?ke lige za momÄ?adsko prvenstvo, na kojem su hrvaÄ?i HrvaÄ?kog kluba GavriloviÄ&#x2021; postigli odliÄ?ne rezultate. Nakon tri kvalifikacijska turnira i dalje su vodeÄ&#x2021;i sa 6 bodova ispred drugoplasiranog Varteksa. Po kategorijama osvojili su: prvo mjesto- Josip MatkoviÄ&#x2021; u kategoriji do 120 kilograma, drugo- Vinko KadeÄ?ka do 96 kg i treÄ&#x2021;a mjesta Boris BaniÄ?ek- do 35 kg, Igor BaniÄ?ek- do 66 kg, Ivan MajdanÄ?iÄ&#x2021;- do 68 kg, Matija MajdanÄ?iÄ&#x2021;- do 74 kg i Danijel PremuĹžiÄ&#x2021;- do 84 kg. PodsjeÄ&#x2021;amo, HrvaÄ?ki klub GavriloviÄ&#x2021; proĹĄle Ä?etiri godine na momÄ?adskom prvenstvu bio je prvak drĹžave, a kako su krenuli, Ä?ini se da Ä&#x2021;e biti i ove. Finalni turnir, Ä?etvrti po redu, igrat Ä&#x2021;e se 5. i 6. studenoga u Zagrebu.

.-"%045/" ;"Ä&#x2014;&-+6 Ni nakon jedanaest odigranih kola u Prvoj Ĺžupanijskoj ligi nogometaĹĄi Gradskog ĹĄportskog nogometnog kluba Mladost Petrinja, nisu

,-614,0137&/4570 ProĹĄloga mjeseca na teniskim terenima kod Pigika odrĹžano je klupsko prvenstvo ĹĄkole tenisa Teniskog kluba Petrinja. Na natjecanju je sudjelovalo 8 polaznika ove ĹĄkole, a ostvarili su sljedeÄ&#x2021;e rezultate: -

u kategoriji djevojÄ?ica - prvo mjesto

upisali nijednu pobjedu. JoĹĄ

osvojila je Gabrijela Japran pobijedivĹĄi Emiliju

uvijek se nalaze na zaÄ?elju

OrliÄ&#x2021; rezultatom 9:2, a treÄ&#x2021;e mjesto zauzela je

ljestvice I. ŽNL, sa samo je-

Ines Morvaj

dnim osvojenim bodom koji su upisali na domaÄ&#x2021;em terenu remijem protiv kluba Posavina iz Donjih Kukuruzara u devetom kolu lige. M.P.

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

M.P.

-

u kategoriji djeÄ?aka- prvo mjesto osvo-

jio je Petar BubaĹĄ svladavĹĄi u finalu Domagoja TonkoviÄ&#x2021;a 9:7, dok je treÄ&#x2021;u poziciju zauzeo Luka BiĹĄÄ&#x2021;an. M.Petrak 


‰ ; " # " 7 / " 4 5 3 " / * $ " ‰

1 & 5 PETRINJKA 3*/+,"

////

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2

//// 1

1

2

5

3

6

4

////

3 4

2

5

7

6

8 ////

3

4

5

9

9

10

10 11

11

VODORAVNO:

6

7

8

////

9

10

////

////

//// ////

//// ////

7 8

////

PETRINJKA

////

////

////

////

////

//// ////

//// //// ////

//// ////

////

//// ////

////

//// //// ////

Dobitnica 8. kola SASTAVIO: STJEPAN GALIJAN SASTAVIO: STJEPAN

VODORAVNO:

////

GALIJAN

456$,"05*À-"6)3"4507*$6

1. POPULARNA ZAGREBA!KA ROCK GRUPA 2.1. "RIBOLOVNA "PORTSKA UDRUGA"ZAGREBA!KA - JEDAN PLANET POPULARNA ROCK GRUPA Ljubica Sodić iz Hrasto3. 9. i 21. SLOVO ABECEDE - BOGATA" (pu#ki) vice dobitnica je osmog kola "PORTSKA - JEDAN PLANET 4.2. DAN"RIBOLOVNA SJE$ANJA NA POKOJNE - MR"AVO SLOVO ABECEDE UDRUGA" nagradne igre Petrinjskog ra5.3. IZVOR, KARIKATURISTA REISINGERA i Petrinjskog lista „Koliko 9.VRTLOG i 21.- IME SLOVO ABECEDE - dija BOGATA" (pu#ki) OTO!I$ KRAJ ZADRA poznajem svoj grad“. DANKOJA SJE$ANJA - MR"AVO SLOVO ABECEDE 6.4. "ENERGIJA"PRIPADA SADAMU NA POKOJNE Od sponzora osmog kola Mateja Stanešića, vlasnika 7.5. DJELATNIK METALNEVRTLOG STRUKE,DREJAR - - IME KARIKATURISTA IZVOR, REISINGERA Lončarsko-keramičarske radiIME SPISATELJA VELIKANOVI$A OTO!I$ KRAJ ZADRA onice Stucka prilikom posjete 8. OBOJICA, OBADVA - OSOBNA ZAMJENICA radionici u Gajevoj 30 dobila %ENSKO IME 6. "ENERGIJA"KOJA PRIPADA je na SADAMU poklon veliku Stucku vri9. TOLJ (bez sredine) - POZNATA TRGOVINA jednu 150 kn. 7. DJELATNIK METALNE STRUKE,DREJAR GRA!EVINSKOG MATERIJALA U PETRINJI Točan odgovor proteklog IMEJAMA SPISATELJA 10. GROBNA - BOJA ZA KOSU - KISIK VELIKANOVI$A kola bio je sat na tornju crkve Svetog Lovre u Petrinji. 11. NASTAVAK OD 1. OKOMITO - MJERA EL. OTPORA Ljubica Sodić i Matej Stanešić u radionici Stucka

8. OBOJICA, OBADVA - OSOBNA ZAMJENICA A.M. %ENSKO IME ( produ"etak 1. PETRINJSKA CRKVA I GROBLJE u 11.TOLJ vodoravno )(bez sredine) - POZNATA TRGOVINA 9. 2. VOJNI!KA LOPATA (mno&.) - MJESTO NA PRAVCU GLINE GRA!EVINSKOG MATERIJALA U PETRINJI PREMA BiH,KOD BOJNE 3.10. "RUTENIJ" - ZELENA OTO!NA DR%AVA - KONJSKA SNAGAZA (kratica) GROBNA JAMA - BOJA KOSU - KISIK 4. "DU"IK" - 2. i 24. SLOVO - AD ACTA - SUKOB 11. NASTAVAK OD 1. OKOMITO - MJERA EL. OTPORA VE$IH RAZMJERA OKOMITO:

OKOMITO:

5. DRVO OD VRBE,IVE - ZNAK POBJEDE 6. DODATAK JELIMA OD PODRAVKE - BILO TKO PETRINJSKA CRKVA 7.1. STRU!NJACI U ANATOMIJI - OSOBNA ZAMJENICA I GROBLJE ( produ"etak 8. TIJEKOM LJETAvodoravno - MJESTO POGODNO ZA )SAMOVANJE u 11. 9. "AMERICAN RESCUE UNION" - %ENSKO IMA - OKRUGLO SLOVO 2.STARI VOJNI!KA 10. NAZIV ZA JEDAN DIOLOPATA PETRINJE - SITNI(mno&.) DJELI$ MATERIJE- MJESTO NA PRAVCU

GLINE

PREMA BiH,KOD BOJNE 1FUSJOKTLJMJTUCSPK 3. "RUTENIJ" - ZELENA OTO!NA DR%AVA - KONJSKA SNAGA (kratica) 4. "DU"IK" - 2. i 24. SLOVO - AD ACTA - SUKOB
Â&#x2030;. "

3 ,

&

5

*

/

( Â&#x2030;

i&-&,530."5&3*+"-w

MALI OGLASNIK

6MJDB.(VQDB 1FUSJOKB UFMGBY 

7FMJLJJ[CPSQFSJMJDB IMBEOKBLB MFEFOJDB QFĹ&#x2014;J CPKMFSB MVTUFSB UFMFWJ[PSBJPTUBMFUFIOJLF

",$*+"

57&#*3" ,/ 57&#*3" ,/ Ă&#x20AC;5&%/+",1-*/ 4536+" ,/ ;".3;*7"Äš-*5 ,/ 1&3*-*$"36#-+"*/%&4*5 ,/ 46Ă&#x20AC;*-*$"36#-+";"/644* ,/ 1&3*-*$"1046Äť"&-&$530-69 ,/ #&Ă&#x2021;*Äš/*5&-&'0/1)*-*14 ,/ ,"-03*'&3-Ă&#x160;%&3 ,/

3BEOPWSJKFNF QPOFEKFMKBLQFUBLPE EP TBUJ TVCPUPNPE EP TBUJ %PTUBWBLVQMKFOFSPCFKFCFTQMBUOB

RAZNO

TraĹži se Ĺženska osoba radi prijateljstva, do 40 godina. Tel. (044) 825 084 KU!E-STANOVI

U Ulici Slavka Kolara Prodajem polovnu trajnobr.7

na prodaju je stan od 44 m2. Tel.(091) 535 11 41

ĹžareÄ&#x2021;u peÄ&#x2021;, Ĺželjezna dvokrilna garaĹžna vrata, pony bicikl, polovni bicikl i udvije KupujedjeÄ?ji se gradili!te

Velikoj Gorici ili okolici. drvene stolice. Tel. (098) 740 855

Tel. (044) 815 387

Na prodaju je pokupljanska

Vl. Andreja MrmiÄ&#x2021; & Jasna Ĺ ubiÄ&#x2021;-OraĹĄÄ?anin Ul. Stjepana RadiÄ&#x2021;a 5, Petrinja Tel. 044/730 275 ili 091/551 92 37 Radno vrijeme: 8,00 - 20,00h subotom : 8,00 - 14,00 h Usluge: ĹĄivanja Ĺženske i muĹĄke konfekcije, vjenÄ?anica, sveÄ?anih haljina po mjeri, sve vrste popravaka i popravaka na koĹži, ĹĄivanje dekora, zavjesa i posteljina, izrada pletenih i kukiÄ?anih proizvoda, unikatnih torbica i ogrlica Prodaja: modnih tkanina, pozamanterije, konaca za vezenje i heklanje, vune, gobleni, zavjese, dekorativne tkanine i unikatnih odjevnih predmeta KUPON BROJ 10 - ZA BESPLATNE MALE OGLASE

narodna noĹĄnja i novi, joĹĄ AUTOMOBILI nekoriĹĄten, Zepterov viĹĄenamjenski pekaÄ? za

Prodaje se Golf-Caddy, '84. god.,

plinske ĹĄtednjake. registriran do 10. mj.

Tel.(098) (098) 21655945 Tel. 968 88

RAZNO

Prodaju se piliÄ&#x2021;i. Ĺ˝ive vage po 12 i oÄ?iĹĄÄ&#x2021;eni po 18,00 Kn.

Prodajem kutnu klupu, stol, Tel. komplet (044) 812 2 stolice, za 754 kuhinju. Tel. (044) 815 937

Prodajem bojler (vodorovna monta"a-le"e#i) â&#x20AC;&#x17E;Gorenjeâ&#x20AC;&#x153;, TELEFON ___________________________________________________________________ 50 l, novi, nerabljeni. TEKST OGLASA ________________________________________________________________________ Tel. (098) 601 025 IME I PREZIME _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

1FUSJOKTLJMJTUCSPK

Prodajem gara"u u Sisku, Ul. Tina Ujevi#a. Tel. (044) 815 415 (098) 196 04 17
‰1

3 7 "

À

*

ž

*

 ‰

PREDSTAVLJAMO PRVE RAZREDE OSNOVNIH ŠKOLA I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA, 1. c razred Antonela Vardić, Valentina Fabac, Nikoli Šošić, Klara Berdais, Franciska Kovač, Paula Marjanović, Albiana Morina, Matea Kovačević, Tihana Vujčić, Josipa Stanić, Taina Gönner, Dora Bezak, Josipa Borošić, Daria Čečarić, Jelena Filipović, Luka Dumbović, Luka Ružić, Patrik Šakić, Josip Abramović, Halim Alimi, Dean Mlađenović, Kristijan Milošević, Luka Trdina, Mislav Žugaj, Domagoj Muža, Gabrijel Golub, Juraj Hrnčević, Leo Tomušić. Nedostaju: Matko Jusup i Rafaela Kovačević. Učiteljica: Anka Ivanović

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA, 1. a razred Antonio Trupina, Barbara Erstić, Lora Požgaj, Ivana Brkić, Blanka Kelava, Josipa Budimir, Arijana Titijevski, Ema Vučetić, Ira Štefanić, Barbara Jelić, Tea Kraft, Ana Santro, Lucija Berta, Lara Bušić, Tamara Prečanica, Jasmin Dvorneković, Josip Karimović, Karlo Brodarac - Prečanica, Luka Posilović, Marko Marčec, Teo Kolić, Davor Rožanković, Luka Vujnović, Alen Vujatović, Ante Milković, Ivan Vujnović. Učiteljica: Marina Bubaš.

130%"+/" .+&45" 1&53*/+4,0( -*45" - Galerija „Žilić“, Srnakova 22, POU „Hrvatski dom“ (Galerija „Krsto Hegedušić“ i Knjižnica), Knjižara „DORA“, Nazorova 18, Knjižara “KGM” Trg S. Radića 1, TABACO “Sigur” Trg dr. Franje Tuđmana (Strossmayerov park), Kolporter “Popay” 

!!!!!!!!!!!!!!⇥!⇤⌅⇧⌃⌥ !⇤⌅⇧⌃⌥ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥! ⌦↵⌥⌅⇧⌃⌦ !!!!!!!!!!!!!!⇥!,⌅
.✏⌦!⇣⌅⌦⌘⌦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!
⌥,⌥ ⌦⌅⇧⌃⌦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!
⌥,⌥ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!✓◆
 ⌦⌅⇧⌃⌦ !!!!!!!!!⇥⇤⌥↵⌥✏◆!⇧!.⌦✏
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!⌦⌅,⌥◆⇧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!⇧
 !!!!!!!!!⇥⇤⌥↵⌥✏◆!⇧!.⌦✏
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!⌦⌅,⌥◆⇧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!⇧
 ⌦⇤⇧⌃✓,⇧!↵⌦◆⌥⇧⌃⌦ ⇧ !!!!!!!!56⌫⇠⇡⇢;⇢!⌧⌧ !!!!!!!!@@&$?!'(=;)*+⇢

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=⌥ >?@@!"#$⇥@%& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,⌦->?@@!"#$⇥@%&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!,⌥⌅⌦↵⇧.,⌥! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!,⌥⌅⌦↵⇧.,⌥! 
.⇧⇤⌥!⇥!⇢⌫/)+⇢!&?0 !!!!!!!!!!!!!!!⇥! ⌦↵⇧✏⌦◆⇧!✏⌦!⇢⌫/)+)!&?0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!1
⌃ ⌥!⇧! ⌦,
.⇧ !!!!!⇥1⌅2✓✏
⇥⌅⌥✏⌥! !!!!!⇥1⌅2✓✏
⇥⌅⌥✏⌥! 
.⌥!3!⇢⌫/)+⇢!!%?0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!✓⌦✏⇧◆⌦⌅⇧⌃⌥ ⇥⌅⇧1
⌅!⇧!⌦ ⌦◆⇧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!⇥!.⇧⌃.⌦✏⌦!⌅
1⌦ 4⇢=)+(!56'/⇢!"& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=⌥ >?@@!"#$⇥@@7 @@&$?!'(=;)*+⇢ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,⌦->? @@!"#$⇥@@7

1FUSJOKTLJMJTUCSPK


Â&#x2030;/ " (

3 "

%

/ "

 *

( 3 "

 Â&#x2030;

NAGRADNA IGRA NAGRADNA IGRA NAGRADNA IGRA PETRINJSKI LIST PETRINJSKI LIST PETRINJSKI LIST + + + PETRINJSKI RADIO PETRINJSKI PETRINJSKIRADIO RADIO

KOLIKO POZNAJEM SVOJ GRAD? KOLIKO POZNAJEM

SVOJ GRAD ?

Fotoobjektiv naĹĄeg Cobre za svaki novi broj â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog listaâ&#x20AC;&#x153; fotografirat Ä&#x2021;e jedan detalj. VaĹĄa zadaÄ&#x2021;a je prepoznati o Ä?emu je rijeÄ? i za gdjesvaki se nalazi â&#x20AC;&#x201C; navesti ulicu i kuÄ&#x2021;ni Foto-objektiv na_eg â&#x20AC;&#x17E;Cobreâ&#x20AC;&#x153; novi brojzgradu, â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog broj (ukoliko postoji) ! listaâ&#x20AC;&#x153; uslikat _e jedan detalj. Podatke ispunite u Kupon uz fotografiju, poĹĄaljite ili donesite na adresu: Va_a zada_a je prepoznati o _emu je rije_ i gdje se nalazi â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Petrinjski radioâ&#x20AC;&#x153;d.o.o. Nagradna igra â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog listaâ&#x20AC;&#x153; navesti zgradu, ulicu i ku_ni broj (ukoliko postoji) ! Ul. A.Turkulina 9 Podatke ispunite u Kupon uz fotografiju, po_aljite ili 44 250 Petrinja Javno izvlaÄ?enje Ä&#x2021;e se izravno u programu Petrinjskog radija 15. STUDENOG, a donesite na obavit adresu: kupone treba poslati najkasnije do 14. STUDENOG 2005. radioâ&#x20AC;&#x153;d.o.o. Uâ&#x20AC;&#x17E;Petrinjski obzir za izvlaÄ?enje doÄ&#x2021;i Ä&#x2021;e samo kuponi s toÄ?nim odgovorima!

Nagradna igra â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog listaâ&#x20AC;&#x153; NAPOMENA: Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju Ä?lanovi UredniĹĄtva â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog Ul. A.Turkulina 9 listaâ&#x20AC;&#x153; i â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog radijaâ&#x20AC;&#x153; kao i Ä?lanovi njihovih obitelji! 44/"(3"%/01*5"/+& 250 Petrinja 4QPO[PS/BHSBEOF*HSF Javno izvla_enje obavit _e se izravno u programu Petrinjskog Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo radija 15. o_ujka, a kupone treba poslati najkasnije do P!ELARSTVO PRILJEVA 13. o_ujka 2005. Mije Srnaka 40, 44 250 Petrinja U obzir za izvla_enje do_i _e samo kuponi s svih to_nim odgovorima, Proizvodnja i prodaja vrsta meda (kesten, livada, bagrem), meda u saÄ&#x2021;u, medene rakije i suvenira. a dobitnik _e dobit poklon paket â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog radijaâ&#x20AC;&#x153; Tel.(044) 816 379 i NAGRADA: Poklon paket pÄ?elinjih proizvoda â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog listaâ&#x20AC;&#x153;! NAPOMENA:Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju ,0-*,010;/"+&.470+(3"%   ,VQPOCSPK _lanovi Uredni_tva â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog listaâ&#x20AC;&#x153; i â&#x20AC;&#x17E;Petrinjskog radijaâ&#x20AC;&#x153;, 0EHPWPS%FUBMKTBTMJLFOBMB[JTFOBV kao i _lanovi njihovih obitelji! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ NKFTUP VMJDB LVĹ&#x;OJCSPK

*NFJQSF[JNF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "ESFTB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #SPKUFMFGPOB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1FUSJOKTLJMJTUCSPK
Petrinjski list - 10  

“Koliko poznajem svoj grad” Sjećanje na žrtve Domovinskog rata str. 28 posjetio Dumače str. 12 Gradsko vijeće Petrinje “Vruća jesen” str. 10...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you