KAPOCS - Közgyűjtemények új szerepben

Page 1

Közgyűjtemények új szerepben

1


MAGYAR NEMZETI GALÉRIA • MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR • MAGYAR NEMZETI MÚZEUM • ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI


Közgyűjtemények új szerepben

KÖNYVTÁR • PETŐFI IRODALMI MÚZEUM • SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM


Mi a Kapocs? Valami, ami megnyit és összekapcsol sok mindent, pandémián innen és túl. Egy hiánypótló gyűjtemény… …amelyben a kiemelt közgyűjtemények által, Magyarország Közgyűjteményi Digitalizációs Stratégiája (KDS), valamint Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) célkitűzései alapján fejlesztett legújabb oktatási célú tartalmai mutatkoznak be. …amelyben számos nagy múltú közgyűjtemény fogott össze annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű és leghatékonyabb támogatást nyújthassák a köznevelési intézmények tanulói és pedagógusai számára. …amely a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Digitális Bölcsészeti Központjának kezdeményezésére és finanszírozásával, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által működtetett Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) szakmai támogatásával valósult meg. A Kapocsban bemutatkozó közgyűjtemények tartalomszolgáltatásainak mindegyike különleges kalandot ajánl a felhasználók számára, legyen szó akár egy virtuális kiállításról, amelyet egyszerűen otthonunkból vagy az osztályteremből egy online térbe lépve ismerhetünk meg, vagy olyan interaktív tevékenységekről, amelyek a befogadót egy alkotói folyamatba vonják be a digitális technológia segítségével.

4


Az online kiadvány célja annak a metaadatbázisnak a megmutatása, amely a közgyűjtemények szolgáltatásainak pedagógiai szempontok szerinti beazonosítását, a tartalmak közötti hatékony keresést segítik. Éppen ezért a tartalmak rövid leírása mellett helyet kapott a korosztályi besorolás, a fejlesztendő kompetenciák, a kiemelt munkaformák és módszerek, valamint azok a kerettantervhez kapcsolódó kulcsszavak, amelyek segíthetik a tartalom tanulási folyamatba való beágyazását. További támogatásként minden tartalomhoz + 1 digitális pedagógiai módszertani ötletet ajánlunk, ezekhez minden esetben a javasolt digitális megoldás használatát bemutató, támogató webináriumot is kapcsoltunk. A járványhelyzet miatt kialakult, kihívásokat jelentő digitális munkarend „reflektorfénybe helyezte” azt a tényt, hogy a diákok digitális kompetenciáinak, különösen a hatékony információkeresés és -szűrés, valamint a hiteles forrásokon nyugvó kutatási és elemzési képességeknek a fejlesztése kulcsfontosságú a tanulási folyamatok tervezése, szervezése során. Abban bízunk, hogy a gyűjteményben ajánlott 18 db tartalom sok szempontból hasznos támogatást nyújt pedagógusoknak és diákoknak pandémián innen és túl egyaránt.

Ízelítőként ajánljuk a Kapocs című fejlesztést, amelyet a kiadványban bemutatkozó közgyűjtemények közösen készítettek a Thinglink alkalmazás segítségével.

5


Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc Tolna megyében Történelem, valamint vizuális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó online dokumentumtárlat a 6–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#projektmódszer

#kutatás

Az online virtuális kiállítás célja, hogy az érdeklődők egy, elsősorban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődő dokumentumgyűjteményben böngészhessenek olyan tartalmak között, amelyek alkalmasak a kommunikációs kultúra és tömegtájékoztatás 19. századi eszközeinek megismertetésére. A dokumentumok segítségével a diákok egyéni vagy páros munkában ismerhetik meg Tolna megye helyzetét a korszakban azokon a plakátokon keresztül, amelyek a korabeli emberek számára a mai tömegkommunikációs eszközök szerepét töltötték be. A virtuális kiállítás közvetett célja, hogy a diákok felismerjék a tájékoztatás fontosságának szerepét és a különböző korszakokban eltérő módját. Az MNL intézményeinek tematikus kiállításai az MNL Virtuális kiállítások menüpontjában tekinthetők meg. A kiállítások, ahogy az intézményenként őrzött iratanyag is, eltérő korszakokból, más-más témák feldolgozásával támogathatják az oktatott tananyag elmélyítését, színesítését.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről rendszeresen megemlékezünk a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben. 6


Tolna megye

Matematikai, gondolkodási kompetenciák A tanulás kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Ne változtasd!

reszponzív tartalom


5-8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2020) Vizuális információ és befolyásolás; Kép és szöveg üzenete [kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, dokumentálás] 9-12. évfolyam TÖRTÉNELEM (Nat 2020) Forradalom és szabadságharc [népképviseleti országgyűlés, honvédség, világosi fegyverletétel]

8


+1 módszertani ötlet TOLNAI RÉBUSZ 1848-49 Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc Tolna megyei eseményeiről sok érdekes írásos emlék maradt fenn. Mutassátok be különleges módon, egy rejtvényújságban, hogy mi történt akkor, miről mesélnek a Magyar Nemzeti Levéltár oldalai! Alkossatok párokat, és beszéljétek meg, hogy mely eseményeket, érdekességeket ki ültet át rejtvény formába! Használjatok sokféle rejtvénytípust, vagyis lehet szókereső, klasszikus, skandináv típusú vagy bizonyos szavakat kiadó rejtvény. A rejtvényeket digitálisan szerkesszétek meg, ellenőrizzétek, majd készítsetek nyomtatható változatot, és osszátok meg szüleitekkel, iskolatársaitokkal, tanáraitokkal! Hirdessetek rejtvényfejtő versenyt! Melyik alkalmazást ajánljuk?

Crossword Labs, EclipseCrossword, Word Search Labs, LearningApps.org

Hogyan hozhattok létre

LearningApps.org - Tippek és trükkök tankockázóknak

digitális tanösvényt?

Tankockák kezdőknek és haladóknak - Egy egyszerűen használható eszköz a Digitális Témahéten (is) 9


Bibliotheca Corvina Virtualis Magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve vizuális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó tematikus tartalomszolgáltatás a 9–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#digitális alkotótevékenységek

#kutatás

#játék

A tartalomszolgáltatás célja, hogy a tanulók számára háttérinformációkat nyújtson Hunyadi Mátyás koráról, valamint megismerhetővé tegye a reprezentatív uralkodói könyvtár, a Corvina és a hozzá szervesen kapcsolódó ún. budai műhely jelentőségét. A reneszánszhoz, a humanista olvasáskultúrához, a magyar történelemhez (Hunyadi Mátyás és kora) és a vizuális kultúrához (a corvinák díszítései) kapcsolódó prezentációk, videók és játékok készítéséhez kiváló forrásként szolgálhat a tartalom. A diákok a honlap szerkezetét követve egyéni vagy csoportmunkában a választott témára irányuló kutatómunkájuk során szerzett új ismereteikből a rendelkezésükre álló eszközök és platformok segítségével önálló összefoglalókat készíthetnek. A Bibliotheca Corvina Virtualis közvetett célja, hogy felhívja a figyelmet a múlt és a jelen értékei közötti kapcsolódási pontokra.

Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a Corvina könyvtár történetét.

10


kódex, uralkodói reprezentáció, olvasáskultúra

Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái A tanulás kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Közkincs

reszponzív tartalom


9–10. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat2012) Vizuális kommunikáció; Kép és szöveg [kompozíció (oldalpár, kép és szöveg, borító); anyag(szerűség), művészkönyv] VIUÁLIS KULTÚRA (Nat2020) Vizuális kommunikáció; Kép és szöveg Korszak, stílus, műfaj [művészi hatás] 9–12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat2012) A magyarság története a kezdetektől 1490-ig [corvina, 1458-90 (I. /Hunyadi/ Mátyás), Buda] TÖRTÉNELEM (Nat2020) A középkori Magyar Királyság fénykora [Corvina, 1458–90 Mátyás uralkodása]

12


+1 módszertani ötlet TÉRKÉPEN A MÚLT

A Bibliotheca Corvina Virtualis egy titokzatos és mégis ismerős világba kalauzol titeket. Hogyan készülnek az iniciálék? Mi az a gubacstinta, és hogyan festették betűről betűre a kódexeket? Hol találhatók itthon és külföldön kódexek? Járjatok utána a kérdéseknek, majd készítsetek egy saját interaktív térképet, amelyen a kedvenc országotok kódexeinek őrzőhelyeit ábrázoljátok! A kódexek leírását linkeljétek a térképen és készítsetek ismertetőket vagy hangfelvételeket a választott kódexről szerzett új tudásotok alapján!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Google Maps, Thinglink

Hogyan hozhattok létre

A tanulás jövője MOOC 2020 - Differenciálás modul -

digitális tanösvényt?

Thinglink használata

13


Címereslevelek és Királyi Könyvek a Magyar Nemzeti Levéltárban Történelem és digitális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó adatbázis az 5–8. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#kutatás

A Magyar Nemzeti Levéltár által közzétett két online adatbázisban elérhetőek a levéltár gyűjteményét képező nemesi címadományozást bizonyító címeres nemeslevelek és magyar nyelvű kivonataik, a Királyi Könyvek, melyeket a 20. század elejéig az országért és az uralkodóért tett cselekedetek kiemelkedő elismeréseként kaphattak meg jobbágyok és városlakók. A közzétett tartalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a diákok megismerkedjenek a címerek, a címeradományozások és a különböző címeres családok történetével a középkortól a 20. századig. Az adatbázisokhoz kapcsolódó ismertetők a pedagógusok számára nyújtanak segítséget, részletesebben is bemutatják a történelmi hátteret és a fontosabb tudnivalókat a tartalmakkal kapcsolatban, egyúttal nagy mennyiségű forrást, képanyagot kínálva a tervezett tanulási folyamat támogatásához. Az adatbázisok közvetett célja, hogy a helytörténeti vonatkozású anyagok révén a diákok számára az élményszerű tanulást biztosítsák.

Az alkalmazáshoz kapcsolódó feladat a Magyar Nemzeti Levéltár Oktatólapok felületén érhető el. 14


oklevél, címer

Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Ne változtasd!

reszponzív tartalom

15


5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM (Nat 2020) Személyes történelem; Körülöttem a történelem; Címer, zászló, pecsét, az idő mérése 5-8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2012) Vizuális kommunikáció; Kép és szöveg VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2020) Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 5-8. évfolyam INFORMATIKA (Nat 2012) Infokommunikáció; Médiainformatika

16


+1 módszertani ötlet CÍMERES NYOMOZÓK

A Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisaiban rengeteg régi címert találtok, megannyi érdekes történet színes rajzait. Barangoljatok az adatbázisban és keressetek érdekes címereket vagy címerekkel kapcsolatos érdekességeket! Állítsatok össze nyomozós feladatot társaitok számára egy izgalmas kvíz formájában, amelyet csak úgy lehet megoldani, ha ők is körülnéznek a digitális címerek között!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Quizizz

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Quizizz

digitális tanösvényt?

17


Csáth-kísérletek Magyar nyelv és irodalom, valamint digitális kultúra (Technológia) tantárgyakhoz kapcsolódó interaktív online tartalom

#kísérlet

#felfedezés

#játék

A Csáth-kísérletek, ahogy azt az online felület címe is jelzi, egy Csáth Géza szövegeinek és tárgyainak alternatív értelmezésére tett izgalmas kísérlet. Rendhagyó módon nem az életrajzból kiindulva épül fel a tartalom, hanem a szerző alkotói attitűdjét igyekszik megragadni. Azt a szemléletmódot, amelyben egyszerre van jelen az érzékelést meghatározó testi tapasztalat és az alkotás forrásaként szolgáló kísérletezés. A felület a befogadók érzékszerveire összetett módon épít és a szerzett tapasztalatok, benyomások reflektált átélésére ösztönöz. A virtuális felületen létrehozott hipertextekhez szervesen kapcsolódik a Kaleidoszkóp elnevezésű hangkeverő felület, amely a feldolgozandó novellák kifejezéseit használja. A szavak alá elrejtett hangminták kombinálásával minden szöveghez egyedi atmoszférájú hang-kaleidoszkópot alkothatnak az ide látogatók. A felület a kiállítás kérdéseihez kapcsolódik, de a tartalom önállóan, az online tárlattól függetlenül is értelmezhető.

Ízelítőt itt talál.

18


prevenció, intermedialitás

Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Így add tovább!

gyengénlátó felhasználók számára is ajánlható

reszponzív tartalom


9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (NAT 2020) A szöveg fogalma, típusai; A szövegkohézió, a szövegkompozíció; Szövegfajták; Szövegértés, szövegalkotás [intertextualitás, szöveg] A magyar irodalom a XX. században A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma [dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága, expresszionizmus] 9-10. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (NAT 2020) A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás

20


+1 módszertani ötlet Csáth-HANGulatok

A Csáth-kísérletek oldalon az olvasás élményét és a szövegek által bennetek keltett gondolatokat egyedi hangzóanyagokkal egészíthetitek ki. Dolgozzatok párban, és így alkossatok egy általatok választott novellához olyan aláfestő zenét, amely számotokra a legpontosabban fejezi ki a novella hangulatát! A kikevert hangokat rögzítsétek telefonnal, esetleg vegyetek fel rá Csáth-szövegrészleteket is saját tolmácsolásotokban! Az elkészült munkákat osszátok meg osztálytársaitokkal, szavazzátok meg a legjobbakat!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Audacity, Wakelet, Mentimeter

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! – Wakelet

digitális tanösvényt?

Blogok és podcastok a témahéten AUDACITY használata KEZDŐKNEK Hangrögzítés 21


Do It Yourself tárlatok Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom), valamint digitális kultúra (Technológia) tantárgyakhoz kapcsolódó online tárlat az 5–12. évfolyam számára

#forrás alapú oktatás

#kooperatív tanulás

#kutatás

A Thinglink alkalmazás új utakat nyitott meg a közintézmények számára azzal, hogy lehetőséget teremt akár már nem látogatható tárlatok online „bejárhatóságára”, illetve bármennyi digitális, oktatási szempontból releváns kiegészítő tartalom (hanganyagok, képek, videók, szövegek) összekapcsolására a diákok számára vonzó vizuális felületen. Az oktatás szereplői számára a Thinglink-tárlatok az egyéni felfedezés, kalandozás élményét biztosítják. A tanórai, akár egy témára szűkített felhasználás mellett az online élő múzeumpedagógiai vezetésekre is lehetőséget adnak.

Keressük együtt a választ Petőfi kérdésére a „Ki vagyok én?” című online tárlaton.

22


irodalom, felfedezés, non-formális

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Így add tovább!

reszponzív tartalom


5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Nat 2020) Petőfi Sándor és Arany János élete és költészete; Petőfi Sándor: János vitéz; Arany János: Toldi [hősök az irodalomban, szülőföld, táj, verstani és műfaji alapfogalmak] Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk [egyén és közösség viszonya, a cselekményszerkezet, erkölcsi konfliktusok az irodalomban és véleményalkotás] Ady Endre élete és költészete; A líra a 20. század első felének magyar irodalmában [nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek, közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák az irodalmi művekben]

24


+1 módszertani ötlet PETŐFI PALACKPOSTA

A Ki vagyok én? Petőfi választásai című tárlat virtuális szobáiban sok izgalmas, meglepő vagy éppen vicces információra bukkanhattok a költőről. Járjátok be a kiállítást, majd készítsetek digitális palackpostát! Idézzetek fel a kiállításból szerzett információk közül néhányat, mindenki mondjon fel ezek közül egyet egy rövid Flipgrid videóban, tegyétek ki a felvételeket egy Wakelet gyűjteményre, és osszátok meg a palackpostátokat más osztályokkal, tanáraitokkal, szüleitekkel!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Wakelet, Flipgrid

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Wakelet

digitális tanösvényt?

25


Erkel Ferenc tematikus szolgáltatás Ének-zene, magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tantárgyakhoz kapcsolódó tematikus tartalomszolgáltatás a 9–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás #digitális alkotótevékenységek #önálló kutatás #játék Erkel Ferenc életét, életművét komplex módon bemutató tartalomszolgáltatásunk segítségével a tanulók egyéni vagy csoportmunkában, illetve akár projektmódszer keretében foglalkozhatnak a magyar opera megteremtőjének műveivel, a Himnusz legitimációtörténetével, illetve a reformkor és a 19. század második felének művelődéstörténeti és történelmi hátterével. A Tanulószoba felületen az ide látogatók Erkel három legismertebb művének, a Himnusznak, a Bánk bánnak és a Hunyadi Lászlónak a történetét ismerhetik meg, a Kutatószoba felületén az OSZK Zeneműtárában őrzött Erkel-hagyaték számos darabja, valamint az életmű egyes tételeit bemutató adatlapok találhatók. A tartalomszolgáltatás közvetett célja a diákok forrásközpontú elemzésének, illetve a digitális eszközökkel való alkotáshoz szükséges készségeiknek fejlesztése. Érdekesség, hogy Erkel Ferenc korának kiváló sakkjátékosa, a korabeli sakkélet vezető személyisége is volt. Mindez visszatükröződik zeneszerzői munkásságában: egy pantomimjátékot is komponált Sakk-játék címmel.

Ajánljuk figyelmükbe a Himnusz legitimációtörténetét bemutató oldalunkat. 26


opera, ária

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Személyes és társas kapcsolati kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Közkincs

reszponzív tartalom


9–12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Nat2012) Magyar irodalom a 19. sz. első felében: Kölcsey és Vörösmarty [nemzeti himnusz] Színház- és drámatörténet: Katona József: Bánk bán [klasszicizmus és romantika] MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Nat2020) A felvilágosodás irodalma; Klasszicizmus és kora romantika [nemzeti himnusz, nemzeti identitás, közösségi értékrend, prófétai szerephelyzet] 9–12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat2012) Reformkor, forradalom és szabadságharc [Kölcsey Ferenc] TÖRTÉNELEM (Nat2020) A reformkor [Kölcsey Ferenc]

28


+1 módszertani ötlet KUTASS, ALKOSS, SZABADULJ!

Hallgattátok már a Himnuszt idegen nyelven? Tudtátok, hogy nemzeti himnuszunk szerzője kiválóan sakkozott? Az Erkel Ferenc életét, életművét bemutató tanuló- és kutatószoba bejárása után 2-3 fős csoportokban készítsetek egy-egy szabadulószobát a Genially alkalmazásban! A szabadulószobátokat alakítsátok úgy, hogy legalább öt érdekes kérdés megválaszolása legyen a feltétele a szabadulásnak – persze olyan kérdéseké, amelyekre a választ a tanuló- és kutatószoba tartalmainak megismerése során lehet megtalálni.

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Genially

Hogyan hozhattok létre

Tanuljunk együtt! - Genially

digitális tanösvényt?

29


Gazdaság a Rákosi-korszakban Történelem tantárgyhoz kapcsolódó, interaktív digitális tartalom a 12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#projektmódszer

#alkotótevékenységek

A Magyar Nemzeti Múzeum több mint 160 interaktív online tananyagának célja, hogy összekapcsolja a múzeumi foglalkozásokat az iskolai tanórákkal. A Rákosi-korszak gazdaságával foglalkozó Learning Apps alkalmazás (tankocka) a Nemzeti Múzeum gyűjtőoldalán, a 20. század történelméhez kapcsolódó tananyagok között található meg. Az egymásra épülő feladatok 8 témakört dolgoznak fel és többféle módon támogatják az ismeretek bővítését: az 1949-es alkotmányt a szöveg kiegészítésével, a Rákosi-korszak gazdaságának irányítását a kulcsfogalmak megfelelő mezőbe helyezésével, az ipar államosításának folyamatát a különböző lépések időrendi sorrendbe állításával, a gazdasághoz kapcsolódó fogalmakat pedig definícióikkal való összepárosításukkal ismerhetik meg a tanulók. A mélyebb összefüggéseket is láttató tanulást támogatják a Nemzeti Múzeum virtuális galériái, kiállításai, amelyek lehetővé teszik a történelmi események különböző plakátokkal, fényképekkel való összekapcsolását.

Tervgazdálkodás, erőltetett iparosítás, kollektivizálás a Rákosi-diktatúrában. Forrásokat, összefüggéseket feltáró kvízek a Magyar Nemzeti Múzeumból. 30


munkaverseny, erőltetett iparosítás

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Így add tovább!

31


9-12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) Magyarország 1945–1956 között [államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás] TÖRTÉNELEM (Nat 2020) Háborútól forradalomig A Rákosi-diktatúra - Az erőltetett iparosítás [államosítás, Rákosi-diktatúra, beszolgáltatás, Magyarország szovjetizálása]

32


+1 módszertani ötlet TÖRTÉNELMI CSAPATJÁTÉK

Tervezzetek társaitok számára Quizlet Live vetélkedőt úgy, hogy tanulókártyákat készítetek a Rákosi-korszak gazdaságával kapcsolatos fogalmakból. Dolgozzatok csoportokban, és beszéljétek meg előre, hogy melyik csoport mely fogalmakat választja!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Quizlet

Hogyan hozhattok létre

A tanulás jövője MOOC 2020 - Tanulási

digitális tanösvényt?

ösvények modul - Quizlet használata


Kardot koronára! Történelem tantárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag a 6. és 10. évfolyam számára

#digitális tevékenységek

#kutatás

#elemzés

A Hunyadiak hatalomra jutásáról szóló, online olvasható fejezet hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók komplex képet szerezhessenek a magyar történelem e korszakáról művészeti alkotások által. A kritikai gondolkodást fejleszti azáltal, hogy nem csak a reneszánsz, hanem a 19. századi művészek historizáló alkotásai is terítékre kerülnek. Így nem csupán egy korszak, hanem általában a történelem értelmezése kerül előtérbe. Kiemelten fontos cél, hogy a diákok érdeklődését felkeltsük saját történelmük kutatása iránt. Az önálló felfedezés több irányban is megvalósulhat: a fejezet olvasását egy tudásellenőrző kvíz kitöltése követheti, az olvasó egy virtuális vagy valódi séta keretében még többet megtudhat a kiállításunkban látható többféle uralkodóábrázolásról, illetve a nyomtatott könyv kézbevételére is ösztönözhet.

Kvízre fel!

34


Középkor, reneszánsz, Hunyadiak, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, török elleni harc, udvari kultúra, nacionalizmus, historizmus, magyar művészet

A tanulás kompetenciái Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Szerzői jogi védelem alá esik, de oktatási célra használható

hallássérült felhasználók számára is ajánlható

reszponzív tartalom


5-6. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2012) Vizuális művészeti jelenségek; Médiumok sajátosságai; Tér és időbeli viszonyok 7-8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2012) Vizuális művészeti jelenségek; Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5-6. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) A középkori Magyar Királyság virágkora 9-10. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) Hunyadi János török elleni harcai; Hunyadi Mátyás uralkodása; Művelődés és kultúra a középkori Magyarországon

36


+1 módszertani ötlet KÖZÉPKORI SZTORIK

Olvassátok el a Kardot koronára! bemutató fejezetét a Szépművészeti Múzeum Királyok és királynők című ismeretterjesztő kiadványából, majd oldjátok meg a tesztet! Meséljetek el másoknak is egyet az érdekes történetek közül! Csapatban jobb dolgozni, ezért válasszatok ki együtt egy szereplőt vagy eseményt, és készítsetek bemutatót, amiben a saját eszközeitekkel, valamint a neten fellelhető tartalmakkal elevenítitek meg a középkori történetet! A szöveg és a képek mellett általatok felvett hangot, videót is használjatok!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Wakelet, Flipgrid

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Wakelet

digitális tanösvényt?

37


Kvíz a Szépművészeti Múzeum épületének történetéről Történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, illetve társadalomismeret tantárgyakhoz kapcsolódó online kvíz az 5–8. és a 9–12. évfolyam számára

#játék

#kutatás

#kooperatív tanulás

#projektmódszer

A Szépművészeti Múzeum 1906 óta jellegzetes eleme Budapest látképének. Az épület története című kvíz az épület külső és belső kialakításával, a berendezéssel, a díszítéssel és a felújítással kapcsolatos érdekességeket járja körül. A játékot kiemelten ajánljuk azoknak a diákoknak, akik a magyar nemzeti gondolat kialakulásával vagy a századfordulós Budapesttel foglalkoznak tanulmányaik során. A kvíz sikeres kitöltése feltételezi az azt megelőző, vagy azt kísérő egyéni vagy csoportos kutatómunkát. A Szépművészeti Múzeum legújabb, 2015-től 2018-ig tartó felújítására vonatkozó kérdések felhívják a kitöltők figyelmét arra is, hogy a közgyűjtemények a társadalommal és a korral együtt változnak, így a társadalmi diskurzus élő helyei.

Aki a Szépművészeti Múzeum további érdekességeire is kíváncsi, arra vár a Gyűjtők és gyűjtemények kvíz is!

38


ión, Román Csarnok, klasszicizmus

A tanulás kompetenciái Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Matematikai, gondolkodási kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Szerzői jogi védelem alá esik, de oktatási célra használható

hallássérült felhasználók számára is ajánlható

reszponzív tartalom


9-12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) Urbanizáció; Az életmód átalakulása és Budapest a századfordulón 7-8. évfolyam TÖRTÉNELEM (Nat 2020) A modernizálódó Magyarország; A millenniumi Magyarország [világváros kiépülése, urbanizáció, Millennium, dualizmus] 5-9. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2012) Vizuális művészeti jelenségek; Médiumok sajátosságai; Tér és időbeli viszonyok

40


+1 módszertani ötlet HÍRLEVÉL ANNO

A Szépművészeti Múzeum épületének izgalmas a története. A kvíz alapján megismert események, szereplők felhasználásával készítsetek korabeli hírlevelet, amelyből az érdeklődők jobban megismerhetik a múltat. Alkossatok kisebb csoportokat, válasszatok egy-egy érdekes témát és fogalmazzatok az adott kornak megfelelően, viszont használjátok a mai technológiát hozzá!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Wakelet

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Wakelet

digitális tanösvényt?


Magyar nyelvemlékek Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó tematikus tartalomszolgáltatás a gimnázium 9–12. évfolyama számára

#kooperatív csoportmunka #játék

#digitális alkotótevékenységek #önálló kutatás

A szolgáltatás felületén publikált 16 nyelvemlékünk (a „legek”) és a hozzájuk kapcsolt multimédiás elemek célja, hogy a diákok számára lehetőséget teremtsenek a források egyéni vagy csoportmunkában történő, elemző, kreatív feldolgozására. A grafikailag is elválasztott – tudományos és ismeretterjesztő – felület közzéteszi a kutatók által kiválasztott nyelvemlékek és az ún. „legek” listáját, a lelőhelyjegyzékeket, számos nyelvemlék digitalizált változatát, a tudományos szövegkiadások listáját, illetve a már digitalizált köteteket és a válogatott szakbibliográfiákat. Számos tanulmány és ismertető egy kattintással érhető el a listaoldalakról. A szolgáltatásban érdekességek (nyelvemlékek ihlette műalkotások, megzenésítések) is helyet kaptak. Az online felületen továbbá összekapcsolhatók az egyedi dokumentumok (pl. kéziratok) képei és a legismertebb szövegek hanganyagai is.

Tizenhat kiemelkedően fontos nyelvemlékünk minden magyarul értő ember számára. 42


kora újkor

A tanulás kompetenciái Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Közkincs


9–12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Nat2012) Középkori nyelvemlékek [írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció] Nyelvtörténet [ómagyar kor, középmagyar kor, nyelvemlék, szórványemlék, ősnyomtatvány, diakrón nyelvszemlélet] MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Nat2020) A középkor irodalma [középkor, művelődéstörténet, romanika, gótika, katedrális, legenda, egyházi kultúra, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció] Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvemlékek [ómagyar kor, középmagyar kor, nyelvemlék, diakrón nyelvszemlélet]

44


+1 módszertani ötlet DIÁKÁTIRATOK

„...isá, por ës homou vogymuk...” Vágod, mit jelent? Hallgassatok bele nyelvemlékeinkbe, válas�szatok ki egyet, amelyhez fülszövegeket írtok mai nyelven, akár diákszlengben. Dolgozzatok csapatokban! Alkossatok humorosat! Ajánlótok legyen rövid, legfeljebb néhány mondatos. Ügyeljetek arra, hogy a csapatok különböző nyelvemléket válasszanak. A kész ajánlókat tegyétek be egy Flippity Random NamePicker játékba, és szervezzetek kitalálósdit, amelyben a kisorsolt ajánlóhoz kell megtalálni az eredeti nyelvemléket!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

flippity

Hogyan hozhattok létre

Digitális káprázatok - flippity

digitális tanösvényt?

45


Magyar tájak Vizuális kultúra, hon- és népismeret, történelem, magyar nyelv és irodalom és digitális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó interaktív online tárlat a 9-12. évfolyamok számára

#kooperatív csoportmunka #játék

#digitális alkotótevékenységek

#önálló kutatás

Az online tárlat célja, hogy a festmények segítségével megismertesse a diákokkal a Trianon előtti Magyarország tájait és a képeket nézve fedezzék fel sokszínűségét. Az egyes virtuálisan létrehozott termekben a kiválasztott alkotásoknál a diákok az oktatás menüpontra kattintva rövid, a történelem és irodalom tantárgyakhoz szorosan kapcsolódó leírást olvashatnak, majd pedig kérdéseken keresztül ismerkedhetnek meg közelebbről egy-egy műalkotással. A kérdések a figyeld meg, hasonlítsd össze, nézz utána, mit gondolsz felszólítások alapján elsősorban a vizuális kultúra szempontjait figyelembe véve, szélesebb történeti kontextusba helyezik az egyes alkotásokat. Az online tárlat a valóságban nem létezik, az innovatív felület virtuálisan helyezi közös térbe ezeket az műveket. Ezáltal teljesen újszerű válogatás jön létre, amely sokszínűségében mutatja be a Trianon előtti Magyaroszágot. Az online tárlat fejlesztésének közvetett célja, hogy a diákok digitális kompetenciáit erősítve gyakorlatot szerezzenek az interneten található információk értő válogatásában.

Böngésszen virtuális tartalmainkban! 46


Trianon, Osztrák–Magyar Monarchia, tájak, várak, városok, összetartozunk

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Szerzői jogi védelem alá esik, de oktatási célra használható

reszponzív tartalom


9–12. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2012) Kifejezés, képzőművészet 9–12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ALAPISMERETEK (Nat 2012) A trianoni békediktátum TÖRTÉNELEM (Nat 2020) Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények) 9–12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Nat 2012) Stílusirányzatok, stíluskorszakok irodalmi jellemzői, képzőművészeti párhuzamok

48


+1 módszertani ötlet FESTMÉNYÖSVÉNY A kiállításokban az a legizgalmasabb, hogy sokféleképpen, a gondolataink mentén különböző ösvényeken járhatók be. A Magyar tájak című virtuális kiállítás igazi utazás időben és térben. Készítsétek el saját festményösvényeteket! Dolgozzatok párban vagy csoportban! Járjátok be a Magyar tájak virtuális kiállítást, nézzétek meg a festményeket, ismerkedjetek meg az alkotókkal! Majd válasszatok ki minden teremből egy-egy festményt úgy, hogy egyfajta gondolati láncot alkossanak, vagyis az első képhez földrajzi, történelmi, művészeti, hangulati stb. szempontból kapcsolódik a következő és így a többi. Ezután alkossatok a festményekből digitális tanösvényt, amelynek egyes állomásain egy-egy festmény található, a festményekről érdekes információk olvashatók és az ösvényen haladók néhány tesztkérdés megválaszolásával ellenőrizhetik a szerzett ismereteiket! Ha elkészültetek, osszátok meg a festményösvényt! Melyik alkalmazást ajánljuk?

Symbaloo Learning Paths

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Digitális tanulási ösvények készítése -

digitális tanösvényt?

Symbaloo Learning Paths 49


Merre járt Mátyás király Történelem és digitális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó, interaktív online alkalmazás a 9–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#kutatás

A Magyar Nemzeti Levéltár Merre járt Mátyás című online alkalmazása Mátyás király és második felesége, Aragóniai Beatrix királyné tartózkodási helyeit mutatja be térképre vetítve egy interaktív felületen. Elsődleges célja, hogy a középiskolás diákok egyéni vagy páros munkában új ismereteket szerezhessenek Hunyadi Mátyás uralkodásáról és országjárásáról, nyomon követhessék, hogy mikor merre járt, az egyes csaták helyszínein személyesen ott tartózkodott-e, valamint, hogy Mátyás király vagy a felesége járt-e az ő lakóhelyükön. A térképen való megjelenítés segítheti a középkori Magyar Királyság és azon belül Hunyadi Mátyás uralkodásának politikatörténeti és hadtörténeti szempontú oktatását. Az alkalmazás kialakításának köszönhetően lehetőséget ad a történelmi, földrajzi, informatikai ismeretek fejlesztésére.

Az alkalmazáshoz készített feladatok és kapcsolódó dokumentumok a Magyar Nemzeti Levéltár Oktatólapok felületén érhetők el.

50


Visegrád, Kolozsvár, Kenyérmező

A tanulás kompetenciái Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Ne változtasd!

reszponzív tartalom


9-12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) A magyarság története a kezdetektől 1490-ig; A Magyar Királyság mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában TÖRTÉNELEM (Nat 2020) A középkori Magyar Királyság fénykora, Hunyadi Mátyás [végvár, szultán, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, zsoldos, Csehország, Kolozsvár, Kenyérmező, Oszmán Birodalom] 9-12. évfolyam INFORMATIKA (Nat 2012) Infokommunikáció; Információkeresés; Információközlési rendszerek; Médiainformatika

52


+1 módszertani ötlet CORVIN TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Tanulmányozzátok a Merre járt Mátyás király? című online tananyagot és az interaktív térképet, amely megmutatja, hogy merre járt az uralkodó 1458 és 1489 között! A Corvin Travel munkatársaiként tervezzetek egy- vagy kétnapos kirándulást a főbb helyszínekre! Keressetek olyan helyszíneket, amelyeken többször is járt Mátyás, esetleg több, egymáshoz közeli települést is választhattok, majd készítsetek ajánlót a kirándulásokhoz! Az ajánlókban írjatok arról, hogy miért javasoljátok a túrát, mikor és mi miatt járt ott Mátyás, valamint arról, mit érdemes tudni a települések jelenéről! Használjátok a Canva-t a látványos ajánlók elkészítéséhez! Végül az osztály által készített ajánlókból egy útikalauzt is összeállíthattok.

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Canva

Hogyan hozhattok létre

Digitális káprázatok - Canva

digitális tanösvényt? 53


MuseuMap Történelem, magyar nyelv és irodalom, természettudomány, biológia, fizika, matematika, földrajz, hon- és népismeret és vizuális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó online műtárgyadatbázis interaktív szolgáltatásokkal az 5–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#projektmódszer

#digitális alkotótevékenységek

A MuseuMap aggregációs portálon működő szolgáltatások célja a múzeumi műtárgyak bemutatásán túl a diákok ösztönzése saját digitális tartalmak elkészítésére . A portál több mint 340 000 rekordot tartalmazó műtárgyadatbázisából szűrési opciók és többszintes, részletes kereső segítségével válogathatunk. A MyMuseumap menüpontban a pedagógus és a tanuló is tud saját gyűjtést készíteni, amit publikálhat, megoszthat vagy letöltheti PDF és PPT formátumban. A MuseuMap Gallery menüpontban a múzeumok igényei szerint elkészített virtuális kiállítások, kontextusba helyezett és interaktív 3D műtárgyak közvetett formában népszerűsítik a gyűjteményeket és segítik a megértést, felfedezést. A MuseuMap felület közvetett célja, hogy a diákok digitális kompetenciájukat erősítve tanuljanak meg önállóan értelmezni és feldolgozni egy megadott témát, valamint saját tartalmakat is létre tudjanak hozni.

A portál több mint 340 000 rekordot tartalmazó műtárgyadatbázisából válogatva a pedagógus és a tanuló saját tematikus gyűjtést készíthet a MyMuseumap aloldalon, amit publikálhat, megoszthat vagy letölthet. 54


műtárgygyűjtemény, újrahasznosítás, kontextus

A tanulás kompetenciái Digitális kompetenciák Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Így add tovább!

reszponzív tartalom


5-8. és 9-12. évfolyamok TÖRTÉNELEM (Nat2020) Magyarország, a magyar nép története a honfoglalástól az ezredfordulóig 9-10. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (NAT 2020) Korszak, stílus, műfaj [interaktív mű, parafrázis, művészi hatás] A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás [média, médium, technikai kép, célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság] Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, személyesség Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás

56


+1 módszertani ötlet ALKOSS KIÁLLÍTÁST!

A MuseuMapen ezernyi érdekes képet találsz. Tervezd meg és készítsd el saját kiállításodat, amit a társaid online megtekinthetnek. Ehhez válogass össze 15-20 érdekes képet úgy, hogy egy közös téma vagy gondolat, tulajdonság kapcsolja össze őket! Rendezd azokat gyűjteménybe, írj hozzájuk rövid ismertetőt! Ha több kiállítás készül, szavazhattok arról, melyik a legérdekesebb.

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Wakelet, Sway

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Wakelet

digitális tanösvényt?

57


Múzeumi Töri-Tár Történelem tantárgyhoz kapcsolódó online tematikus forrásgyűjtemény interaktív digitális tartalmakkal az 5–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#projektmódszer

#kutatás

#forráselemzés

A Múzeumi Töri-Tár célja a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű tanulás támogatása. A szolgáltatás a magyar múzeumok gyűjteményein keresztül ismerteti meg egy-egy korszak kiemelkedő eseményeit és alakjait, művelődés- és életmódtörténetét. A kerettantervet követő tematikus gyűjteményben változatos online tartalmak – virtuális kiállítások, oktatási oldalak, videók, online kvízek, képes ismertetők –, valamint a MuseuMap műtárgyaiból létrehozott képgalériák találhatók. A kontextusba helyezett műtárgyak és filmek lehetőséget adnak az egyéni vagy csoportos témafeldolgozásra, az online feladatok élményszerűvé teszik a tanulást. A Múzeumi Töri-Tár közvetett célja a múzeumokban őrzött értékeknek a tanulók számára is érdekes, közérthető közvetítése.

Ajánljuk a magyar történelem eseményeit, sorsokat és történeteket feldolgozó tematikus múzeumi forrásgyűjteményünket a honfoglalástól a második világháborúig. 58


források, válogatás, multimédia

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Így add tovább!

reszponzív tartalom


9-12 évfolyam TÖRTÉNELEM (NAT 2020) A magyar nép eredete és az Árpád-kor; A középkori Magyar Királyság fénykora; A török hódoltság kora Magyarország; A felvilágosodás kora; Magyarország a 18. században; A reformkor; A forradalom és a szabadságharc; A dualizmus kori Magyarország; A nagy háború; Az átalakulás évei; A két világháború között; A második világháború [politika, parlamentarizmus, társadalom, társadalmi csoport/ réteg, gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, árutermelés, kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, világkép]

60


+1 módszertani ötlet TUDÓS TUDÓSÍTÓK

A Töri-Tárban tematikus bontásban számos izgalmas és változatos online tartalom érhető el (kép, videó, szöveg, interaktív játék), amely a történelmet a távoli múltból közel hozza jelenünkhöz. Alapítsatok egy-egy korabeli online szerkesztőséget, amelynek tagjaiként beszámoltok a lapotok olvasóinak egy, a tanárotok által ajánlott vagy szabadon választott történelmi eseményről, személyről, akár fennmaradt korabeli múzeumi emléktárgyról! Válasszatok szerepet: lehet az újságotoknak főszerkesztője, újságírói, grafikusai, fotóriporterei. Ügyeljetek arra, milyen műfajokkal dolgoztok, milyen stílusban írtok – imitálhatjátok egy korabeli újság stílusát is. A tartalomhoz a Töri-Tárban hiteles forrásokat találtok, ez elengedhetetlen alapja az újságírásnak.

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Canva, Publisher

Hogyan hozhattok létre

Digitális káprázatok - Canva

digitális tanösvényt? 61


Őseink hagyatéka – Mit rejt a kincsesláda? Történelem tantárgyhoz kapcsolódó játékos, interaktív digitális tartalom a 11–12. évfolyam számára

#kooperatív tanulás

#projektmódszer

#felfedezés

#kutatás

#játék

A Magyar Nemzeti Múzeum több, mint 160 interaktív online tananyagának célja, hogy a magyar történelem megismerését a múzeumi foglalkozások és a tanórák összekapcsolásával támogassa. Az Őseink hagyatéka című online nyomozós játék elmélyíti a dualizmus korszakáról tanultakat, összekapcsolja a különböző információkat és más – mikrotörténeti – perspektívából láttatja a korszak tendenciáit. A játék kreativitást és kitartást követel, ugyanis a helyes válaszok megtalálása előzetes kutatómunkát igényel. Az online űrlapba beágyazott 6 különböző feladat (tankockák) megoldását követően nyílik ki egy régen lezárt láda, és fény derül egy elfeledett családi örökségre. Miközben a játékosok egy valós történet nyomába erednek, megismerik a dualizmus időszakában épült neves épületeket és tervezőiket, a legfontosabb tudományos felfedezéseket, műalkotásokat, a Nemzeti Múzeum ebből az időből fennmaradt ikonikus tárgyait, a korszakhoz kapcsolódó fogalmakat, társadalmi folyamatokat, eseményeket.

Egy hosszú ideje lezárt láda, két kíváncsi gyerek és egy régen elfeledett családi örökség, ami megfejtésre vár a dualizmus korából. 62


dualizmus, kivándorlás, millennium

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Így add tovább!

reszponzív tartalom

63


11-12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) Magyarország 1945–1956 között [államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás] A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon Budapest világvárossá válása, A tudomány és művészet a dualizmus korában, Életmód a századfordulón [dualista monarchia, torlódó társadalom, kivándorlás, millennium] TÖRTÉNELEM (Nat 2020) A dualizmus kora Társadalom és életmód a dualizmus korában - Kivándorlás Európából és Magyarországról; A nagyvárosi életforma: Budapest, a világváros; Oktatás és kultúra; Életmód és szórakozás [dualizmus, népességrobbanás, urbanizáció, kivándorlás, millennium, tudomány]

64


+1 módszertani ötlet MEGSZÓLAL A MÚLT - PODCAST

Oldjátok meg a Magyar Nemzeti Múzeum nyomozós játékát, majd alakítsatok 2-3 fős csapatokat, és válasszatok egy olyan témát, szereplőt, amellyel találkoztatok a játékban! Az a feladatotok, hogy egy 10-15 perces podcastot készítsetek az adott témáról. Lehet a podcast például egymással készített interjú vagy akár korabeli hírműsor. A felvételhez keressetek egy csendes helyet és használjátok a telefonotokat!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Audacity

Hogyan hozhattok létre

Blogok és podcastok a témahéten

digitális tanösvényt?

AUDACITY használata KEZDŐKNEK Hangrögzítés

65


Thot tanítványai – Írás az ókori Egyiptomban Történelem tantárgyhoz kapcsolódó olvasmány az 5–9. évfolyam számára

#játék

Az interaktív feladatlap átfogó képet mutat az ókori birodalom íráskultúrájáról. A kitöltő első kézből ismerkedhet meg az ókori Egyiptom írásformáival, miközben a gyűjteményünk számos remekművével, ókori könyveléssel és egy írnokpróbával is találkozik. A jellegzetes hieroglif írásjelek, a gyakran állatok alakját öltő istenszobrok, a fáraók képmásai vagy az ember alakú koporsók egy több ezer éven keresztül virágzó kultúra sajátos világát tükrözik. Az ókori egyiptomiak ránk maradt tárgyai sok titkot árulhatnak el nekünk, de ehhez ismernünk kell az alkotóik és használóik gondolkodását is.

Rajzleckénkkel megtanulhatsz úgy rajzolni, mint egy egyiptomi kézműves!

66


Ókori Egyiptom, hieroglif írás, demotikus írás, írnokpróba, könyvelés

A tanulás kompetenciái Matematikai, gondolkodási kompetenciák Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Szerzői jogi védelem alá esik, de oktatási célra használható

hallássérült felhasználók számára is ajánlható


9-12. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK (Nat 2012) Az ókori Egyiptom [öntözéses földművelés, fáraó, hieroglifa, múmia] 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM (Nat 2020) Az ókori Egyiptom világa [fáraó, hieroglifa, többistenhit, hitvilág halottkultusz]

68


+1 módszertani ötlet TESZTELD THOT TANÍTVÁNYAIT!

A Szépművészeti Múzeum Thot tanítványai című oldalán az ókori egyiptomi írás művészetével ismerkedhettek meg. Tájékozódjatok az oldalon, majd szervezzetek Thot-vetélkedőt! Dolgozzatok csoportokban! Készítsen minden csoport szókártyát Quizlet-ben: a kártya egyik oldalán a megismert információk közül egy fogalom, egy személy, egy esemény, egy feladvány legyen, míg a másikon a definíció, a név, a leírás vagy a megoldás. Ügyeljetek arra, hogy ne legyen két egyforma szókártya! Ha minden csapat kész van, indulhat a nagy játék a Quizle Live-on.

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Quizlet

Hogyan hozhattok létre

A tanulás jövője MOOC 2020 - Tanulási ösvények modul -

digitális tanösvényt?

Quizlet használata

69


Tied a gyűjtemény Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom), valamint digitális kultúra (Technológia) tantárgyakhoz kapcsolódó, interaktív online tárlat a 9–12. évfolyam számára

#kooperatív csoportmunka #digitális alkotó tevékenységek #projektmódszer Az interaktív online tárlatkészítő felület célja, hogy a tanulók egy, témájában elsősorban a magyar irodalomhoz kapcsolódó, a személyes interpretációkat, élményeket fókuszba helyező virtuális kiállítást hozzanak létre. A projekt során a diákok mintegy digitális kurátorokká válva, egyéni vagy csoportmunkában a választott témát feltáró kutatómunkájukkal szerzett új ismereteiket szöveges (word doc, pdf stb.), illetve képi (youtube videó, gif, mém, fotó stb.) dokumentumokban rögzítik, feltöltik, végül az egyes elemek közötti kapcsolódásokat is megjelenítik. Az online tárlatkészítő felület fejlesztésének közvetett célja, hogy a diákok digitális kompetenciáit erősítve gyakorlatot szerezzenek az interneten található információk hitelességének megítélésében, valamint esztétikus és értelmezhető módon be tudják mutatni szerzett tudásukat. Ha szeretne az online tárlatkészítő felületről többet megtudni, tekintse meg Duna című tárlatunkat! Jó (virtuális) barangolást és alkotást!

Hogyan is készítsünk online tárlatot? Tartson velünk a Dunával! 70


interaktivitás, kooperáció, irodalom

Digitális kompetenciák Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Kommunikáicós kompetenciák (anyanyelv, idegen nyelv) Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Nevezd meg!-Ne add el!Ne változtasd!

reszponzív tartalom


9–12. évfolyam INFORMATIKA (Nat2012) Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés Az információs társadalom [Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra] INFORMATIKA (Nat2020) Multimédiás dokumentumok készítése [multimédia-szerkesztő] Publikálás a világhálón [tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete]

72


+1 módszertani ötlet ADD TOVÁBB A GYŰJTEMÉNYT!

Van már egy gyűjteményed? Ha kipróbáltátok, és van már saját projektetek a Tied a gyűjtemény (PIM) oldalán, vágjatok bele egy új digitális kalandba! Hozzatok létre csoportokat, vagy párokat és alkossatok egy digitális tanösvényt! A tanösvény egyes állomásán a saját projektetekhez kapcsolódóan izgalmas interaktív tevékenységeket készíthettek társaitok számára. Ha elkészültetek, osszátok meg más diákokkal, így lehetőséget teremtetek arra, hogy még mélyebben megismerjék a projektetekben közvetített tudást, értékeket!

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Symbaloo Learning Paths

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Digitális tanulási ösvények készítése -

digitális tanösvényt?

Symbaloo Learning Paths

73


Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig Vizuális kultúra, hon- és népismeret, történelem, magyar nyelv és irodalom és digitális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódó interaktív online tárlat az 5-8. évfolyamok számára

#kooperatív csoportmunka #digitális alkotótevékenységek #önálló kutatás #játék

Az online tárlat célja, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításainak egyikét virtuálisan is bejárhatóvá tegye, a diákoknak lehetőséget teremtve az egy-egy műalkotásban való, kérdésekkel irányított elmélyülésre. A kiválasztott alkotásoknál történelem és irodalom tantárgyakhoz szorosan kapcsolódó leírást olvashatunk, majd pedig kérdéseken keresztül ismerkedhetünk meg közelebbről egy-egy műalkotással. A kérdések a figyeld meg, hasonlítsd össze , nézz utána, mit gondolsz felszólítások alapján elsősorban a vizuális kultúra szempontjait figyelembe véve, szélesebb történeti kontextusba helyezik az egyes alkotásokat.

A Magyar Nemzeti Galéria további online tartalmaiból itt válogathat.

74


Munkácsy Mihály, festőfejedelem, realizmus, Mednyánszky László

A tanulás kompetenciái Kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái Digitális kompetenciák Online elérhető, távtanítási környezetben is megvalósítható

Szerzői jogi védelem alá esik, de oktatási célra használható

reszponzív tartalom


4–8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA (Nat 2012) A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése 4–8. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET (Nat 2012) A saját közösség megismerése által az identitástudat, a kötődések erősítése 4–8. évfolyam DIGITÁLIS KULTÚRA (Nat 2020) Információkeresési technikák, stratégiák

76


+1 módszertani ötlet KÉP-VILÁG

Minden festmény külön világot teremt a színeivel, a hangulatával, az üzenetével. Ezt a világot a képzőművészeten túlmutató művészeti ágak segítségével gazdagíthatjuk. Kísérletezzetek ezzel! Alkossatok világot úgy, hogy választotok egy festményt a Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig kiállítás anyagából, majd a képhez a hangulatához, stílusához, üzenetéhez illeszkedő zenét, prózát vagy verset társítotok! Dolgozzatok párban vagy csoportban, és hozzatok létre egy „kép-világot” Wakeleten annak megfelelően, hogy számotokra mit jelentett a festmény, milyen érzéseket, hangulatokat kelt bennetek. A választott prózai vagy verses szövegrészleteket akár elő is adhatjátok, így még egyedibb lesz az összeállítás.

Melyik alkalmazást ajánljuk?

Wakelet, Flipgrid

Hogyan hozhattok létre

Tanuljuk együtt! - Wakelet

digitális tanösvényt? 77


Impresszum Digitális Jólét Nonprofit Kft. Farkas Andrea; senior digitális fejlesztő dr. Főző Attila László; senior digitális fejlesztő Vásárhelyi Virág; digitális pedagógiai fejlesztő PETŐFI IRODALMI MÚZEUM Czékmány Anna; múzeumpedagógus Dr. Czenéné Dr. Sulyok Bernadett; lektor Kádár Anna; múzeumpedagógus Kodolányi Judit; múzeumpedagógus Sóki Diána; múzeumpedagógus MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Sepsey Zsófia; múzeumpedagógus SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Dembitz Gabriella; múzeumpedagógus Kovács Vera; múzeumpedagógus Mácsay Krisztina; múzeumpedagógus Mertus Ágnes; múzeumpedagógus Mezei Szabolcs; grafikus MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kommunikációs és Közművelődési Igazgatóság: Gáva Szabina; múzeumpedagógus Berényi Marianna; főosztályvezető Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ: Sz. Fejes Ildikó; főosztályvezető Iván Viktória; kulturális menedzser Kovács Rita; digitális tartalomszerkesztő Csejdy Virág; online kommunikációs menedzser

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR Demjén Ágnes; segédlevéltáros, levéltár-pedagógus Hecker Henrietta; segédlevéltáros, levéltár-pedagógus Szabó Csaba Gábor; levéltáros Csonka Laura; levéltáros, levéltár-pedagógus ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Sudár Annamária; Irodalmi szerkesztő Mann Jolán; Irodalmi szerkesztő Andrási Erika; Múzeumpedagógus Földesi Ferenc; Gyűjteményi szakértő Korondi Ágnes; Gyűjteményi szakértő Lipthay Endre; Gyűjteményi szakértő Sirató Ildikó; Gyűjteményi szakértő Fazekas Zoltán; Gyűjteményi szakértő Illyés Boglárka; Gyűjteményi szakértő Sebő Judit; Gyűjteményi szakértő Fehér István; Gyűjteményi szakértő Albert Réka; Gyűjteményi szakértő Szemerédi Ágnes; Gyűjteményi szakértő Kálóczy Csilla; Webes grafika/grafikus Vasné Tóth Kornélia; Gyűjteményi szakértő Hanák Luca; Gyűjteményi szakértő Solymosi Ákos; Gyűjteményi szakértő Maczelka Árpád; Projektkoordinátor Arculat, kiadvány, kommunikáció Bogdándy Gábor; grafikus Demeter Anna; kommunikációs munkatárs Makk Lilla Orsolya; grafikus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.