Gebroeders Smit in Classic Retro nr.4

Page 1

DE SCHUUR VAN...

Foto TOM HAANSTRA/TARGET PRESS

...Alfons en Hans Smit

heeft wel wat weg van een operatiekamer. In hun werkplaats liggen de onderdelen en gereedschappen precies op volgorde en de werkbanken zijn brandschoon en steriel; geen vetvlek of oliedruppel te vinden. De broers runnen hun eigen motorzaak Smitbros in Den Burg op Texel. In het voormalige bloembollenbedrijf van hun vader hebben ze ruimte genoeg om klassiekers te restaureren. Vooral de tweetakten van Kawasaki, die zijn hun specialiteit. Als echte liefhebbers hebben ze ook een indrukwekkende verzameling klassiekers opgebouwd: Smit’s Dreamland. Met daarin veel Kawa’s, Suzuki’s en een enkele Bridgestone, maar ook bijzondere wankelmotoren, zoals de Suzuki RE5 en de Norton Interpol 2. Van beide modellen hebben ze er zelfs twee: voor elk één, dan krijg je voor een ritje nooit onenigheid.

88

3 | 2016

4 | 2016

89


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.