KerstSpecial Veenendaal december 2021 online

Page 22

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van alle typen vloerafwerking. Van projecttapijt tot Marmoleum, maar ook kunststof troffelvloeren en coatings.

Voor al uw bouw werkzaamheden Trajanusplein 1 • 4041 AK Kesteren • 06 49 86 17 68 info@buntdienstverlening.nl • www.buntdienstverlening.nl

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2022! Wij zijn gespecialiseerd in het maken en monteren van sierhekwerken. Stalen trappen, laswerken, constructiewerken. Tevens levering / montage van gaashekwerken, industriehekwerk, leilinde-constructies. Poortautomatiseringen leveren en aansluiten.

WIJ ZOEKEN (leerling) constructiebankwerkers/ lassers voor 40 uur per week. Van den Hatert Nijverheidsweg 2c, 4041 CK Kesteren Telefoonnr. 06 54 99 25 82 - Fax (0488) 48 11 03 E-mail: info@vandenhatert.nl - Website: www.vandenhatert.nl

OPHEFFINGSUITVERKOOP Bij Skaravelli Schoenmode Profiteer nu van extra hoge kortingen! 0317-61 57 07 • Herenstraat 2 • 3911 JE Rhenen

Wij zijn flexibel in uitvoering en gewend om mee te denken bij het oplossen van eventuele problemen in de uitvoering.

Telefoon: 0318 - 50 05 29 E-mail: info@vanbeekproject.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.